1. Az intézmény neve: Kazincbarcikai Összevont Óvodák. 3. Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Csokonai út 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Az intézmény neve: Kazincbarcikai Összevont Óvodák. 3. Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Csokonai út 1."

Átírás

1 A 326/2009. (X. 29.) sz. Ökt. határozat melléklete A KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A Kazincbarcikai Összevont Óvodák Szervezeti és Működési Szabályzata 2. fejezetében (Az óvoda alapadatai) a június 26-án a 183/2009. (VI. 26.) sz. Ökt. határozat alapján jóváhagyott Alapító Okirat szerint az alábbiak szerint módosultak: fejezet Az óvoda alapadatai 1. Az intézmény neve: Kazincbarcikai Összevont Óvodák 2. Az intézmény azonosítói: 2.1. OM azonosító: Törzskönyvi azonosító: Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Csokonai út Az intézmény típusa: Óvoda 5. Felvehető maximális gyermek-, tanuló 1075 fő létszám: 6. Intézményegységei, tagintézményei: Telephelyei: 6.1. Alsóvárosi Körúti Tagóvoda: 3700 Kazincbarcika, Alsóvárosi krt Építők Úti Tagóvoda 3700 Kazincbarcika, Építők útja Kertvárosi Tagóvoda 3700 Kazincbarcika, Akácfa út Kikelet Közi Tagóvoda 3700 Kazincbarcika, Kikelet köz Mátyás Király Úti Tagóvoda 3700 Kazincbarcika, Mátyás Király út 10/A Mesevár Tagóvoda 3700 Kazincbarcika, Pollack Mihály út Napsugár Tagóvoda 3700 Kazincbarcika, Jószerencsét út Napköziotthonos Tagóvoda 3720 Sajóivánka, Kossuth út Zöld Titkok Kastély Napköziotthonos 3731 Szuhakálló, Bajcsy-Zsilinszky út 37. Tagóvoda 7. Alapításának időpontja: Az intézmény alapító szerve: Székhelye: Kazincbarcika Város Önkormányzata 3700 Kazincbarcika, Fő tér Az intézmény irányító szerve: Székhelye: Kazincbarcika Város Önkormányzata 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.

2 2 Kazincbarcika Város Önkormányzata, Szuhakálló Község Önkormányzata, Sajógalgóc Község Önkormányzata és Sajóivánka Község Önkormányzat Intézménytársulási Megállapodása értelmében a társult felek a közös feladat- és hatáskör gyakorlásával megbízzák Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testületét Az intézmény fenntartó szerve: Székhelye: Kazincbarcika Város Önkormányzata 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Szuhakálló Község Önkormányzata 3731 Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Sajógalgóc Község Önkormányzata 3636 Sajógalgóc, Táncsics M. út 11. Sajóivánka Község Önkormányzata 3720 Sajóivánka, Kossuth L. út Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy 11. Az intézmény jogszabályban meghatározott Óvodai nevelés közfeladata: 12. Az intézmény besorolása Tevékenységének jellege Közszolgáltató költségvetési szerv szempontjából: Közszolgáltató szerv fajtája: Közszolgáltatást nyújtó közintézmény Feladatellátásához gyakorolt funkciói Önállóan működő és gazdálkodó szerint (gazdálkodási jogkör): költségvetési szerv Az intézmény működését az éves költségvetés keretében meghatározott pénzeszközök biztosítják, melyet évente Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hagy jóvá. Az intézmény vezetője teljes jogkörrel rendelkezik a költségvetésben jóváhagyott pénzügyi előirányzatok felett. 13. Alaptevékenységi szakágazat: Óvodai nevelés 14. Az intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatok: december 31-ig alkalmazandó szakfeladat számok: január 1-től alkalmazandó szakfeladat számok: Óvodai nevelés Óvodai intézményi étkeztetés Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelése Oktatási célok és egyéb feladatok Óvodai intézményi közétkeztetés Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása. Beszéd- és enyhe értelmi fogyatékos tanulók általános iskolai nevelés-oktatása. Megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő tanulók általános iskolai

3 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai nevelése-oktatása. A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók általános iskolai nevelése-oktatása. Autista és halmozottan fogyatékos tanulók nevelése-oktatása. Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók általános iskolai neveléseoktatása. Testi érzékszervi és középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók általános iskolai nevelése-oktatása Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás Munkahelyi vendéglátás Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Város és községgazdálkodási szolgáltatás 15. Kiegészítő tevékenység: december 31-ig alkalmazandó szakfeladat számok: január 1-jétől alkalmazandó szakfeladat számok: Éttermi, mozgó vendéglátás Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek Munkahelyi étkeztetés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Mindenféle m.n.s. egyéb szabadidős szolgáltatás Közhasznú foglalkoztatás 16. Működési kör: Kazincbarcika város Sajógalgóc község Sajóivánka község Szuhakálló község 17. Az intézmény vezetőjének kinevezése: A mindenkor hatályos, a közalkalmazottak jogállásról szóló évi XXXIII. tv. és a végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak szerint a társult önkormányzatok véleményének kikérésével Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázat útján bízza meg.

4 4 18. Az intézmény foglalkoztatottjainak jogviszonya: Az intézmény alkalmazottainak tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló, többször módosított évi XXXIII. tv. rendelkezései az irányadóak. Az intézmény közalkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja. 19. Az intézmény képviseletére jogosultak: Az intézmény képviseletére az intézményvezető jogosult. A képviseleti jogot az intézmény vezetője az SZMSZ-ben szabályozott módon átruházhatja az intézmény más alkalmazottjára. 20. Az intézmény bankszámlával rendelkezik. 21. A feladatellátást szolgáló vagyon: Kazincbarcika Város tulajdonában lévő, 1472/4. hrsz.-ú, 1394/34 hrsz.-ú, 1101 hrsz.- ú, 1083/15 hrsz.-ú, 578/7 hrsz.-ú, 982/81 hrsz.-ú, 977 hrsz.-ú és az 1237 hrsz.-ú. ingatlanok, Sajóivánka Község Önkormányzatának tulajdonában lévő 119 hrsz.-ú ingatlan, Szuhakálló Község Önkormányzatának tulajdonában lévő 185 hrsz.-ú ingatlan. A vagyonleltár alapján nyilvántartott tárgyi eszközök és egyéb készletek. 22. Az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga: 23. Az intézmény hosszú bélyegzőjének hivatalos szövege: 24. Az intézmény körbélyegzőjének hivatalos szövege: A Kazincbarcika Város Önkormányzatának vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló szabályzat és mindenkor hatályos rendelet szerint. Az építmények és telek vonatkozásában a tulajdonosi jogokat Kazincbarcika Város Önkormányzata gyakorolja, Szuhakálló és Sajóivánka Községek önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlant használatba vette át oktatási célra. Az intézmény rendelkezési joga kiterjed a kezelésében lévő ingatlan és ingó vagyon rendeltetésszerű használatára, üzemeltetésére, továbbá helyiségeinek és eszközeinek tartós és eseti bérbeadására. Kazincbarcikai Összevont Óvodák 3700 Kazincbarcika, Csokonai út 1. Adószáma: Kazincbarcikai Összevont Óvodák, Kazincbarcika

5 5 2. A Kazincbarcikai Összevont Óvodák Szervezeti és Működési Szabályzatának pontja az alábbiak szerint módosul: Kikerül a Beccaria munkaközösség, a Dokumentumok felülvizsgálata munkaközösség, Ének-zene munkaközösség. Ugyanezen pont az alábbi szövegrésszel egészül ki: Vizuális nevelés munkaközösség, Gyermekvédelmi felelősök munkaközössége, Fejlesztő pedagógusok munkaközössége, Játék munkaközösség, Énekkar. A munkaközösségben folyó munkáról féléves rendszerességgel írásban számol be a munkaközösség vezető. A munkaközösség vezető akadályoztatása esetén a feladatait a munkaközösség vezető helyettes látja el (akit a munkaközösség tagjai választanak meg), a munkaközösség vezető iránymutatása alapján. A munkaközösség vezető az ellenőrzési feladatait nem ruházhatja át. 3. A Kazincbarcikai Összevont Óvodák Szervezeti és Működési Szabályzatának 4.5. pontja (A gyermekek közössége) a középsős korú gyermek meghatározása az alábbi szövegrészre módosul: Középsős korú az a gyermek, aki 5. életévét az adott nevelési év december 31-ig betölti.

6 4. A Kazincbarcikai Összevont Óvodák Szervezeti és Működési Szabályzatának 4.7. pontja (Szakmai munkaközösségek együttműködésének eljárásrendje) az alábbira módosult: 1. Tervezés P 4.7. SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE Lépések Az előző évi igényfelmérés alapján, az új nevelési évben beinduló munkaközösségek meghatározása. A munkaközösség megbízása. A vizsgálandó terület megjelölése. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének megteremtése. A munkaközösségek éves munkatervének elkészítése Tárgyi, személyi feltételek Módszerek Határidő Felelős Elvárt eredmény Intézményvezető Dokumentumelemzés Augusztus Intézményvezető Meghatározott számú Általános helyettesek munkaközösségek Intézményvezető Munkaközösség Informatikai eszközök Munkaközösség Informatikai eszközök Megbeszélés Megbízás Megbeszélés Dokumentumelemzés Augusztus Szeptember 10. Intézményvezető Megbízott munkaközösség A szakmai munka a HOP előírásait követi. Munkaközösség Elkészült munkatervek 2. megvalósítás D Munkatervek elfogadtatása Munkaközösségi foglalkozások megtartása. A vizsgált terület elméleti, gyakorlati, módszertani elemzése. Munkaközösség Munkaközösség Tájékoztatás Beszélgetés Beszélgetés Bemutatás Műhelymunka Szeptember 15. Októbertőláprilisig Intézményvezető Jegyzőkönyv Elfogadott munkatervek, Munkaközösség Megtartott munkaközösségi foglalkozások. Elméleti ismeretek, gyakorlati tapasztalatok megszerzése Javaslattevés a következő évi gyakorlati megvalósításra. Munkaközösség vezető Műhelymunka Április vége Munkaközösség Elfogadott javaslatok 3. Értékelés Cs Az év munkájának értékelése a munkaközösségi tagokkal Munkaközösség vezető Műhelymunka Április vége Munkaközösség Elfogadott éves értékelés 4. A következő nevelési év feladatai a Munkaközösség vezető Műhelymunka Május Szakmai Tartalmas, tudatos

7 7 Tervezés A és P 5. Megvalósítás D 6. Ellenőrzés C 7. Tervezés A és P munkaközösség számára. Javaslatok a csoportok tervezéséhez, a gyakorlati megvalósításhoz. Javaslatok beépítése a mindennapi munkába. A beépítés segítése. A gyakorlati megvalósulás elemzése felmérése mérése. Az eredmények elemzése Korrekció, vagy szabályozás Nevelőtestület Munkaközösség Intézményvezető Szakmai ált. hely. Munkaközösség Munkaközösség Támogató szervezet Gyakorlati munka elemzése Műhelymunka Dokumentumelemzés Műhelymunka Következő nevelési év Következő nevelési év általános helyettes Szakmai általános helyettes Munkaközösség Intézményvezető Munkaközösség Műhelymunka Május Szakmai általános helyettes tervezés, konkrét feladatok Beépült javaslatok Az értékelés alapján, a következő évre meghatározott beinduló munkaközösségek, feladatok. A nevelőtestület felé javaslatok, vagy elkészült szabályozás P TERVEZÉS D MEGVALÓSÍTÁS C ELLENŐRZÉS ÉRTÉKELÉS D BEAVATKOZÁS (ez lehet újabb terv, vagy szabályozás)

8 8 5. A Kazincbarcikai Összevont Óvodák Szervezeti és Működési Szabályzatának 4.8. pontja (A kapcsolattartás rendje) az alábbira módosult: 4.8. KAPCSOLATTARTÁS RENDJE KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK Partnerek megnevezése Kazincbarcika Város Jegyzője Kapcsolattartás Kapcsolattartás Kapcsolattartó személy módja gyakorisága Intézmény Partner Írásos megkeresés Esetenként Intézményvezető Jegyző Megjegyzés Szociális és Gyermekvédelmi Osztály Megbeszélés Írásos megkeresés Esetenként Intézményvezető Osztályvezető Gyámhivatal Megbeszélés Esetenként Intézményvezető Gyámhivatal vezető Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Kb. Építők útja 13. Esetmegbeszélések Jelzőrendszer működtetése Esetenként Intézményvezető Tagóvoda Gyermekvédelmi felelősök Szociális Szolgáltató Központ Igazgató helyettese Gyermekvédelmi felelősök Esetmegbeszélés Havonta Általános helyettes Gyermekvédelmi felelősök

9 9 Partnerek megnevezése Kapcsolattartás módja Kapcsolattartás gyakorisága Kazincbarcika és Továbbképzések Esetenként Vonzáskörzete Többcélú Konferenciák Önkormányzati Kistérségi Munkaközösségi Évi legalább négy Társulás foglalkozások foglalkozás Társulási Iroda Alkalmankénti Alkalmanként Kb. Rákóczi tér 6. programok Intézményen belüli munkaközösségek Feladatok meghatározása, beszámoltatás Évente legalább három alkalom Kapcsolattartó személy Intézmény Partner Intézményvezető Angyalné Sándor Katalin Munkaközösség / Intézményvezető Munkaközösség Megjegyzés TÖK keretében m. munkaközösségek: Mentálhigiéné Csonka Zsoltné Környezet Sebestyénné Zakor Katalin Irodalom Kálmán Judit Óvodavezetői m. Dr. Illés Pálné Fejlesztőped. m. Buczkóné P. Melinda - Játék Bradácsné Dinea Gyöngyi - Vizuális Balázs Sándorné - Testnevelés Lászlóné Nagy Ágnes - Irodalom Kálmán Judit - Környezet Sebestyénné Zakor Katali - Fejlesztőpedagógus Papp Zoltánné Munkaközösségi foglalkozások Alkalmankénti programok Esetmegbeszélések Évente legalább négy foglalkozás Alkalmanként Havonta Tagóvoda

10 10 6. A Kazincbarcikai Összevont Óvodák Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. fejezetében (Az óvoda vezetésének és közösségének külső kapcsolatai) az Egressy Béni Művelődési Központ és Könyvtár neve Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ névre módosult. 7. A Kazincbarcikai Összevont Óvodák Szervezeti és Működési Szabályzatának pontjából (A munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek) az alábbi szövegrész kikerült: Az adatszolgáltatási és titoktartási kötelezettség (külön szabályozva a mellékletben.) 8. A Kazincbarcikai Összevont Óvodák Szervezeti és Működési Szabályzatának pontja (Kártérítési kötelezettség, anyagi felelősség) az alábbi szövegrésszel egészült ki: Ennek két esete van: - a gondatlan károkozás, - a szándékos károkozás. Gondatlan károkozás esetén a Mt (1) bekezdése alapján a kártérítés mértéke nem a munkavállaló egy havi átlagkeresetének 50%-t nem haladhatja meg. A Kjt a szerint bizonyos feltételek esetén ettől eltérő szabályt állapít meg. E feltételek megléte esetén akár hat havi illetménye erejéig is felelhet. A Kjt. 81/A (1) bekezdése szerint a magasabb vezető vezetői tevékenysége keretében gondatlanul okozott kárért teljes mértékben felel. Szándékos károkozás esetén a Mt szerint a munkavállaló a teljes kárt köteles megtéríteni. 9. A Kazincbarcikai Összevont Óvodák Szervezeti és Működési Szabályzatának pontja (Helyi Nevelési Program) az alábbi szövegrésszel egészül ki: Programunkról, az intézményvezetőtől, a tagóvoda től előzetes időpont egyeztetés alapján minden érdeklődő tájékoztatást kaphat. 10. A Kazincbarcikai Összevont Óvodák Szervezeti és Működési Szabályzatának pontjából az alábbi szövegrész került ki: A nevelési oktatási intézmény alkalmazottai a gyermekektől elkülönített, e célra kijelölt helyen dohányozhatnak.

11 A Kazincbarcikai Összevont Óvodák Szervezeti és Működési Szabályzatának 8.1. pontjából (A gyermekközösséggel kapcsolatos hagyományok) az alábbi szövegrész kikerült: ajándékkészítés anyák napjára, kisebb óvodásoknak; őszi tavaszi kirándulások (szüret, termény-gyűjtés, tanya stb.). 12. A Kazincbarcikai Összevont Óvodák Szervezeti és Működési Szabályzatának 8.2. pontjából (A nevelőkkel kapcsolatos hagyományok) az alábbi szövegrész került ki: házi bemutatók szervezése felelős: tagóvoda továbbképzéseken, tanfolyamokon szerzett ismeretek átadása, megvitatása felelős: tagóvoda dajkák továbbképzése, tájékoztatása az aktuális nevelési feladatokról felelős: általános vezető helyettes 13. A Kazincbarcikai Összevont Óvodák Szervezeti és Működési Szabályzatában a Mellékletek az alábbi mellékletekkel egészülnek ki: Kockázatkezelés szabályzata Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Ellenőrzési nyomvonal

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Benedek Elek Óvoda Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal az alábbiak szerint. Egyben

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA melyet Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 37/2009. (VI. 26.) határozattal fogadott el Módosította Gyöngyösoroszi Községi

Részletesebben

A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 222/2012. (VIII.31.) önkormányzati határozat melléklete A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Koleszár Istvánné intézményvezető Jóváhagyta: Kazincbarcika Város Önkormányzatának

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási és Egyházügyi Bizottsága... számú határozatával jóváhagyta 2009.. hó.- n 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA

A KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA A KEREKEGYHÁZI BÓBITA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 027650 TARTALOMJEGYZÉK I. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 1. A szervezeti és Működési szabályzatról általában 2. A

Részletesebben

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT A Jászsági Óvodai Intézménynek, mint a Jászsági Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Köznevelési Intézmény jogutód Intézményének a Jászsági Többcélú Társulás Társulási Tanácsa

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Jászsági Óvodai Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Jászsági Óvodai Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5143 Jánoshida, Fő út 16. Telefon: 06-57-458-009 E-mail: jaszsagi.ovi@gmail.com Jászsági Óvodai Intézmény 5143 Jánoshida, Fő utca 16. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. január A Jászsági Többcélú

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat A 112/2014. (IV. 25.) határozat 1. melléklete A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. december 19-én

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Fehérgyarmat, Május 14. tér 33. Telefon/fax: 44/510-193 e-mail: kolcseyiskola@fehergyarmat.hu OM: 201531 Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzata

szervezeti és működési szabályzata Az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzata OM azonosító: 032406 Készítette: Bozóki Marianna igazgató Az Áprily Lajos Általános Iskola és

Részletesebben

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A nevelőtestület 2009. augusztus 28-án az SZMSZ-t elfogadta. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága a./2009. ( ) számú határozatával

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLÁJA SZÉKESFEHRVÁR, KOPPÁNY U. 2. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Módosítva: 2011. 1 Tartalom 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKÉZÉSEI,

Részletesebben

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására Ó z d, 2011. szeptember 15. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Előkészítő: Oktatási, Művelődési és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM: 033405 2009. TARTALOMJEGYZÉK A Kertvárosi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása és jóváhagyása 1. I. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 04.01.

Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 04.01. 1 1 2 Tartalomjegyzék: I. BEVEZETÉS 1. Általános rendelkezések 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmát meghatározó jogszabályok 3. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya II. ALAPÍTÓ OKIRAT

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2007. 2 Bevezető A Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Részletesebben

Módosító Okirat. Megnevezése: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon

Módosító Okirat. Megnevezése: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon V-89/4737/2013. sz. határozat 1. melléklete Módosító Okirat Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Őszi Napsugár Otthon Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa által 2012. december 20. napján

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A KÖZPONTI MŰVÉSZETI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY SZMSZ-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Érvényes: 2008. szeptember 1-től Módosítva: 2010. szeptember 1-től Tartalom I. RÉSZ...

Részletesebben