Az SZMPSZ Rimaszombati RPK 2010-es tevékenysége értékelésének összefoglalása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az SZMPSZ Rimaszombati RPK 2010-es tevékenysége értékelésének összefoglalása"

Átírás

1 Az SZMPSZ Rimaszombati RPK 2010-es tevékenysége értékelésének összefoglalása I. Tervezet: 1. Szakmai élet: Pedagógus-továbbképzések: - Mentálhigiéné- önismeret a pedagógusoknak - Kooperatív tanulás - Projektoktatás - IKT- interaktív tábla használata - Mikszáth-konferencia pedagógusok részére Pedagógiai műhely: - Programok elkészítése az akkreditációra - Pedagógiai műhelyek szervezése - Pályázatok készítése a szakmai programok megvalósítása végett - A regionális olvasókönyv bemutatása - Tanterv és munkafüzetek a regionális olvasókönyvhöz műhelymunkában Tehetséggondozás: - Tanulmányi versenyek előkészítése: Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny regionális forduló; Zrínyi Ilona Matematika Verseny regionális válogató; Olvasni jó országos verseny; II. Megvalósult tevékenység 1. A képzés címe: Hátránykompenzálás - tehetségfejlesztés A képzés célja: Alkotó és fejlesztő vizuális nevelés a halmozottan hátrányos helyzetből iskolába érkező és a vizuálisan kiemelten tehetséges tanulók részére az elmélet mellett a technikák megismerése és gyakorlása. A képzés tartalma: Elmélet és gyakorlat a fejlesztésért a vizuális tehetség azonosítása a szociális és kulturális hátrányok okozta elmaradás a tehetségfejlesztés eszközei hátránykompenzálás fejlesztés különböző technikák segítségével A foglalkozás vezetője: L. Ritók Nóra igazgató, Berettyóújfalu A fogadó iskola: Fábry Zoltán MTNY AI, Rozsnyó A továbbképzés időpontja: május A képzés címe: MATANDA matematika másképpen A képzés célja: : A matematikai alapkompetencia hatékony fejlesztése MATANDA korongos abakusszal. A képzés tartalma: Az alapozó időszak, az 5-10 éves korosztály matematikai képességeinek, készségeinek, ismereteinek vizuális gazdagítása, az alkalmazás képes tudás megszerzésének biztosítása akár a hátrányokkal, képességzavarokkal küzdő tanulók esetében is. Számelmélet (számok helye, párossága, bontások, pótlások), alapműveletek (összeadás, kivonás, szorzás, osztás, maradékos osztás), nyitott mondatok, a helyi érték ismeretek, mértékváltás területeken A foglalkozás vezetője: Csordásné Anda Éva tanító fejlesztő, Perkupa A fogadó iskola: Speciális MTNY Alapiskola, Rimaszombat

2 A továbbképzés időpontja: március A képzés címe: Munkahelyi konfliktusok kezelése, megoldási kísérletek A képzés célja: A munkahelyi klíma nagy mértékben befolyásolja az alkotó munka hatékonyságát. A cél a munkahelyi konfliktusok, játszmák felismerés, kivédése. A pedagógiai gyakorlatban kialakult jellegzetes konfliktushelyzetek beazonosítása (a társadalmi és globális változásokból eredő konfliktusok, konfliktusok a tantestületben, a pedagógusok és a diákok, diákcsoportok között, konfliktusok a tanulók között, a pedagógusok és a szülők közötti konfliktusok), valamint a konstruktív konfliktuskezeléshez szükséges kompetenciák fejlesztési lehetőségének bemutatása. A képzés tartalma: A konfliktusokról általában Jellegzetes konfliktushelyzetek a pedagógiai gyakorlatban: a társadalmi és globális változásokból eredő konfliktusok, konfliktusok a tantestületben, a pedagógusok és a diákok, diákcsoportok között, konfliktusok a tanulók között, a pedagógusok és a szülők közötti konfliktusok Konfliktuskezelő stratégiák: önérvényesítő, alkalmazkodó, elkerülő, kompromisszumkereső és problémamegoldó stratégia A konstruktív konfliktuskezeléshez szükséges kompetenciák fejlesztése Személyes kompetenciák Pozitív énkép, énazonosság: önismeret, érzelmek kifejezése, önmagunk vállalása Asszertivitás, agresszív és szubmisszív viselkedés helyett egészséges önérvényesítés Társas kompetenciák Elfogadás, előítéletek leküzdése: sztereotípiák tudatosítása, különböző típusú előítéletek, az előítéletesség fokozatai, saját élmények Eredményes kommunikáció: A kommunikációt gátló tényezők: indulatok, félreértések; az eredményes kommunikáció feltételei és technikái: empátia, elfogadás, értő figyelem Kooperáció: A versengés és az együttműködés, a kooperáció funkciói: közös alkotás öröme, egymásrautaltság; a rivalizálás konstruktív és destruktív formái, a szabályok, szabályalkotás, szabálykövetés Konstruktív problémamegoldás: a probléma tudatosítása, nézőpontváltás, cselekvési lehetőségek összegyűjtése, a megoldási koncepció kialakítása, a megoldás eredményességének felülvizsgálata Egyéb konfliktuskezelési eljárások Szemtől szembe módszer: éles konfliktushelyzetek nyílt kommunikáció útján történő megoldása A foglalkozás vezetője: Mandák Csaba tanár, tréner, Budapest Helyszín: Közösségi ház, olvasóterem, Rimaszombat A továbbképzés időpontja: május Szakmai műhely megteremtése és működtetése

3 Cél: A szakmai fejlesztések, elképzelések, felmerülő problémák megbeszélése - akkreditációra szánt programok fejlesztése régiós és kistérségi oktatási stratégia kialakítása pedagógiai fejlesztések helyi értékek olvasókönyv tanterve, munkafüzet elkészitése kompetenciafejlesztés tehetséggondozás,. Időpont: 2010 november Helyszín: közösségi ház, Rimaszombat Felelős: Ádám Zita Célcsoport: érdeklődő, fejlesztő, vitatkozó, alkotó, gondolkodó pedagógusok Országos és regionális jellegű projektek, rendezvények: 1. Rendületlenül - pedagógiai projekt Erkel Ferenc születésének 200. évfordulója tiszteletése Cél: Erkel Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából tisztelegni a nemzet kiemelkedő zenésze, közéleti embere előtt, felkutatni az Erkel Ferenccel kapcsolatos emlékeket, felhívni a figyelmet második anyanyelvünk értékeire, a tiszta forrásra, a teremtett szellemi értékekre. Erkölcsi céljai: A magyar nemzet kiválóságaihoz való pozitív kötődés, a hagyományokhoz való ragaszkodás; példaképek felmutatása; a nemzeti identitás erősítése. A projekt pedagógiai célja: Együttműködés az iskolák, kollégák, szülők között; hatékony párbeszéd; vitakultúra fejlesztése; az iskolán kívüli tanulás megtapasztalása; együttműködésen alapuló közös tanulás; használható tudás; naplóvezetés a produktum készítésének feladatairól, fázisairól; személyes és szociális kompetenciafejlesztés; képességek és készségek fejlesztése; önálló tanulás fejlesztése; döntés és felelősségvállalás fejlesztése; tehetségfejlesztés. A pedagógiai projekt kiválóan alkalmas a 19. századi történések, a reformkor, 1848, a kiegyezés utáni idők megismerésére. Alkalmat nyújt a projekt a tantárgyi integrációra: irodalom, anyanyelv (hivatalossá tétele 1844), zene, tánc, drámajáték, vizuális nevelés, történelem, földrajz (építészet, rendezés, újságírás, esszéírás,...) tantárgyak esetében. Az integrált tantárgyak bevonása a projekt megvalósulásába a különböző kompetenciák fejlesztését szolgálja. A projekt hozadéka: A bekapcsolódó iskolák megtanulják: - a tanulás színtere nem csak az iskolához kötődik - az együttműködés lehetőségeit és formáit - a konfliktusokat kezelni - hatékonyan kommunikálni - interdiszciplinárisan gondolkodni a használható tudás érdekében - a különböző megjelenítési és megvalósítási technikákat (napló, dráma, tanulmány, makett, képregény, öltözékkészítés, hajviselet,...) - az IKT célirányos használatát - a könyvtár használatát - a kutatás módszereit - a tehetséges tanulókra való figyelést

4 - az önálló tanulás fejlesztését A projektnap ideje, helye: Várhosszúrét, június Szakmai konferencia Mikszáth Kálmánra emlékezve halálának 100. évfordulóján Cél: Mikszáth Kálmán munkásságának, életútjának felelevenítése kétnapos, tanulmányúttal egybekapcsolt konferencia keretében - az író halálának 100. éve kapcsán Szervező: Csemadok RszTV és az SZMPSZ RszTV, RPK Időpont: október - november Célcsoport: magyar szakos pedagógusok, érdeklődő pedagógusok Helyszín: TMRG díszterme 3. XVI. Nógrádi Pedagógustalálkozó, Fülek (közös szervezés az SZMPSZ Losonci TV-vel és az Ifjúság Utcai AI-val) december 1. és 4. Cél: A pedagógus hivatásban rejlő erő (Bagdy Emőke előadósa), Y-generáció (Tari Annamária előadása) és csapatépítő tréningek (Mandák Csaba, Száva Eszter, Neme Ágnes) 4. Tanári konferencia Erkel Ferenc születésének 200. évfordulója tiszteletére Helyszín: Komárom Időpont: november A hely, ahol élünk regionális olvasókönyv szerkesztése (január augusztus vége), a kiadás körüli munkák koordinálása, a könyv bemutatása Időpont : december Tanulmányi versenyek szervezése (TV) - Mikszáth Kálmán: A tót atyafiak és a jó palócok országos - május - Zrínyi Ilona Matematika Verseny nagyrégiós - Szemben az árral középdöntő Széchenyi Istvánra emlékezve március 2., Tompa Mihály Református Gimnázium - Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny régiós február Az SZMPSZ XVI. Országos Pedagógustalálkozója, Rozsnyó Időpont: március Tartalom: Embernevelés - értékközvetítés A konferencia célja: választ adni/kapni arra a kérdésre, hogy az érték nélküli (fordított értékrend alapján működő) világban az iskola hogyan tud értékek mentén nevelni. Milyen eszközei, milyen tudása és akarata van az értékteremtésre, a nevelésre. Mire

5 való az iskola: fel van-e készülve a nevelésre, vagy csak az oktatást tartja céljának? A kérdés: oktatni, vagy nevelni is, vagy még inkább: nevelni az oktatás tartalmával. 8. Szórványprogram megvalósítása Tehetséggondozás és felzárkóztatás témában 19 iskola 38 pedagógus kapcsolódott be a programba. 9. Szakmai programok akkreditálása Kooperatív tanulás, projektpedagógia órás program kidolgozása és benyújtása akkreditációra 10. Pályázatok írása, elszámolása SZMPSZ lebonyolítós, SZA 11. Tanulmányút Erdélybe Időpont: július Az SZMPSZ 20. évfordulójára való emlékezés ünnepének szervezése TV és országos szinten. A kiadványba kerülő összefoglaló tanulmányok megirása, koordinálása november 14., 20. A Gömör Észak-Nógrád régióban működő magyar óvodái, alap- és középiskolák nevelőinek, tanítóinak, tanárainak, az SZMPSZ TV, alapszervezet elnökeinek, tagjainak tisztelettel köszönöm a munkát, a sikeres 2010-es évet, az együttgondolkodást és a megvalósított terveket. Ádám Zita, az SZMPSZ szakmai alelnöke Rimaszombat, december 30.

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2014. évre szóló SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2014. évre szóló SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2014. évre szóló SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA Tisztelt Intézményvezetők, Kollégák! A pedagógiai szakmai szolgáltatások nyújtásának/igénybevételének módját, lehetőségeit a 48/2012.

Részletesebben

A kulcskompetenciák fejlesztési lehetőségei

A kulcskompetenciák fejlesztési lehetőségei A kulcskompetenciák fejlesztési lehetőségei Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Miklósfa 4 1.1. A kulcskompetencia - területek meghatározása és az egyes területekhez tartozó

Részletesebben

Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja

Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült : 2012.08.23. 2 MINDENKI TEHETSÉGES VALAMIBEN! Isten minden kis tücskének Akad hely a kórusban. Némelyik hangja mély, a másiké magas. Megint

Részletesebben

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2015. évi SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2015. évi SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2015. évi SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA (Általános iskolák, középiskolák, szakiskolák, kollégiumok, művészeti iskolák és szakszolgálati intézmények részére) Tisztelt Intézményvezetők,

Részletesebben

A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola nevelési programja. Tartalomjegyzék

A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola nevelési programja. Tartalomjegyzék A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola nevelési programja 2010. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Küldetésnyilatkozat... 4 2. Pedagógiai alapelveink, céljaink, feladataink... 5 3. Az iskolában folyó

Részletesebben

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENT ISTVÁN U.75. telefon /fax: 62/245-066 e-mail: iskola@szentistvanisk.hu szentistvanisk.hu

Részletesebben

Klauzál Gábor Általános Iskola Pedagógiai Programja

Klauzál Gábor Általános Iskola Pedagógiai Programja Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, amely lehetővé teszi, hogy a kis mag olyan gyönyörű virággá fejlődjön, amilyenné belső lehetőségei csak engedik. A talaj kioldja a mag fejlődési képességét,

Részletesebben

- alsó tagozat,1-4.évfolyam... 94 13.2. Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára... 95 Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső

- alsó tagozat,1-4.évfolyam... 94 13.2. Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára... 95 Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső 2013. március 2 Tartalom Mottónk... 4 Jövőkép... 4 Bevezető... 5 1. Intézményi adatok... 5 1.1. Az érvényes alapító okirat... 6 1.2. Helyzetelemzés... 11 1.3. Statisztikai adatok... 13 1.4. Az intézmény

Részletesebben

Dátum: Kiegészítés Aláírás

Dátum: Kiegészítés Aláírás Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Tel./fax: 66-493-038 E-mail: iskola.bucsa@bucsa.hu OM: 028343 BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM

MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Tartalom Bevezetés... 4 A kollégium jövőképe és küldetésnyilatkozata... 5 I. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1. A tanulói közösség jellemzői... 7 1.2. A kollégium tárgyi

Részletesebben

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Tartalom ISKOLÁNK KÜLDETÉSNYILATKOZATA... 3 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI,

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

A Jókai Mór Általános Iskola pedagógiai programja

A Jókai Mór Általános Iskola pedagógiai programja A Jókai Mór Általános Iskola pedagógiai programja 2010 A módosítás 2010.szeptember 01-től érvényes. Tartalomjegyzék I. Iskolánk... 3 I.1. Iskolánk névadója Jókai Mór... 4 I.2. Az iskolánk adatai... 5 I.3.

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja Nevelési terv Miskolc, 2013. 1 1. Küldetésnyilatkozat Iskolánk, a Zrínyi Ilona Gimnázium, Miskolc város és környékének elismert, népszerű és eredményesen működő

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Szerzők: Dudásné Szécsény Erika, Wölfling Zsuzsa

Részletesebben

Pedagógiai program. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 7200 Dombóvár

Pedagógiai program. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 7200 Dombóvár 2013 6 Pedagógiai program Ha hajót akarsz építeni, ne azért hívd össze az embereket, hogy fát vágjanak, szerszámokat készítsenek, hanem előbb keltsd fel bennük az olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt

Részletesebben

Pedagógiai Program. Készítette: Dr. Mező Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola 2012.05.23.

Pedagógiai Program. Készítette: Dr. Mező Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola 2012.05.23. Pedagógiai Program Készítette: Dr. Mező Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola 2012.05.23. A demokrácia és a modern termelési feltételek miatt, nem tudjuk pontosan megjósolni, hogy milyen

Részletesebben

Balmazújváros Általános Iskola Pedagógiai program

Balmazújváros Általános Iskola Pedagógiai program Balmazújváros Általános Iskola Pedagógiai program 2013. szeptember 10. 1 2013. március 28. Még nincs igazítva 1. Az iskola nevelési programja...3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Széchenyi István Gimnázium 1118 Budapest, Rimaszombati út 2-4. PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 102794 2013.09.01- Baski Ferenc. igazgató

Széchenyi István Gimnázium 1118 Budapest, Rimaszombati út 2-4. PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 102794 2013.09.01- Baski Ferenc. igazgató Széchenyi István Gimnázium 1118 Budapest, Rimaszombati út 2-4. PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 102794 2013.09.01- Baski Ferenc 1 igazgató Tartalomjegyzék FEJEZET FEJEZET CÍME SZÁMA Fedőlap Tartalomjegyzék AZ ISKOLA

Részletesebben

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja Lázár Ervin Általános Iskola - 1/210 - Nevelési program LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 KLIK azonosító: 189009 web: http://www.lazaraltisk.hu, 36(1)369-3180; e-mail:

Részletesebben

A közoktatás megújítását célzó európai uniós pályázati projektek tapasztalatai a szentesi óvodákban, iskolákban

A közoktatás megújítását célzó európai uniós pályázati projektek tapasztalatai a szentesi óvodákban, iskolákban A közoktatás megújítását célzó európai uniós pályázati projektek tapasztalatai a szentesi óvodákban, iskolákban mindegy, hogy képességeid mekkorák, fő, hogy a tőled telhető legjobbat formáld belőlük és

Részletesebben

SZEGEDI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Szeged, 2013.

SZEGEDI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Szeged, 2013. SZEGEDI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Szeged, 2013. Iskolánk jelmondata:... 4 JelképünK : A bagoly... 5 BEVEZETŐ... 6 1. AZ INTÉZMÉNY NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. AZ OKTATÓ NEVELŐ

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 029374 SZEPSI CSOMBOR MÁRTON GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3800 SZIKSZÓ, MISKOLCI ÚT 9.

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 029374 SZEPSI CSOMBOR MÁRTON GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3800 SZIKSZÓ, MISKOLCI ÚT 9. "Az ember... nem fejlődhetik eszes, bölcs, tisztességes és jámbor lénnyé, csak ha a bölcsesség és jámborság oltóágaival előzőleg beoltottuk." ( Comenius) PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 029374 SZEPSI CSOMBOR MÁRTON

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2012/2013

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2012/2013 A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: 05-0062-05 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2180 TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2012/2013 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Részletesebben

GÖDÖLLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Program. 2013. november 5.

GÖDÖLLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Program. 2013. november 5. GÖDÖLLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Program 2013. november 5. A 2008/2009 2015/2016-os tanévekre kidolgozott Pedagógiai Programunk felülvizsgálatát készítettük el, figyelembe véve a törvényi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088)

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) 2013 TARTALOM Igazgatói köszöntő.....4 Preambulum.....5 1.Helyzetelemzés.....6 1.1 Tárgyi, dologi feltételek.....6 1.2 Eszközrendszer.....6 1.3 Személyi feltételek.....7

Részletesebben

A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola. Pedagógiai Programja

A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programja Készítette: Némethné Gerecs Judit igazgató TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ GONDOLATOK... 6 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 7 1.Az intézmény

Részletesebben

Pedagógiai program. Budapest, 2013. március 31. Varsányiné Salgó Julianna igazgató

Pedagógiai program. Budapest, 2013. március 31. Varsányiné Salgó Julianna igazgató Pedagógiai program Budapest, 2013. március 31. Varsányiné Salgó Julianna igazgató 1 TARTALOM BEVEZETÉS...3 HELYZETELEMZÉS...4 Eszköz és infrastrukturális feltételek...4 Humán feltételek...4 Innovációs

Részletesebben