ESETTANULMÁNY. A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása. TÁMOP-6.1.2/11/ kódszámú projekt

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ESETTANULMÁNY. A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása. TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt"

Átírás

1 ESETTANULMÁNY A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása TÁMOP-6.1.2/11/ kódszámú projekt A lakosság egészségfejlesztését szolgáló fizikai aktivitás szakmai támogatása és a szabadidő-sportolói közösségek bővítése célú pályázati konstrukció keretében végzett módszertani kutatás eredményeiről Sportmenedzsment szervezési és jó gyakorlatok feltérképezése 6. téma keretében Szerző Dr. Bognár József Cím Munkahelyi sport EESZI intézményében Konzorciumvezető Magyar Sportmenedzsment Társaság (MST) Konzorciumi partner Magyar Sporttudományi Társaság (MSTT) május

2 település község <5000 fő kisváros e fő középváros 20e-100e fő nagyváros 100e-1000e fő főváros/ országos célcsoport lakosság fiatalok-idősek hátrányos h. fogy. élők nők lebonyolító önkormányzat civil szervezet oktatási int. sportegyesület vállalat tevékenység szabadidősport egészségmegőrző sportjátékok képzés egyéb időtartam 1 nap 2-3 nap heti havi folyamatos rendszeresség évente félévente szezonális havi eseti ADATLAP: Projekt hivatalos neve: Egészségesebben a munkahelyen Projektgazda: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr (EESZI) Projekt témája: Munkahelyi egészségfejlesztés a sport, a táplálkozás és a mentális egészség témakörein keresztül Projekt időtartama, rendszeressége: egy év Projekt célcsoportja: EESZI munkavállalók VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény (EESZI) a Területi Gondozó Szolgálatot, Időskorúak Otthonait, a Fogyatékossággal élők Átmeneti és Napközi Otthonát foglalja magában. Így működésében ellátja Győr városának és környékbeli települések idősgondozásával összefüggő szociális alapszolgáltatási és szakellátási feladatait, emellett működteti a sérült felnőttek nappali és átmeneti ellátását biztosító intézményt is. A szociális ellátások mellett biztosítja a város felnőtt és gyermek háziorvosi, fogorvosi alapellátását, a háziorvosi és fogorvosi ügyeletet, a fogszabályozást, a fogászati prevenciót, valamint működteti a védőnői és az iskolaorvosi szolgálatot. Az EESZI célja, hogy megfelelő erőforrásokat csoportosítson olyan területekre, melyek sikeresen megvalósíthatóak a munkahelyi egészségfejlesztés keretein belül. A vezetés évek óta odafigyel a munkavállalók igényeire és szükségleteire. Ebben megmutatkozik, hogy a munkavállalók minél teljesebb támogatást kapjanak a munkaszervezés, a munkakörnyezet, az egészséges tevékenységek és a személyi fejlődés területein. 2

3 Az EESZI egy modern, dinamikusan fejlődő intézmény. A vezetők szerint sikerének záloga dolgozói elkötelezett munkavállalásában és az intézmény vezetőinek rugalmas, innovatív megoldásokat támogató gondolkodásába rejlik. Az EESZI vezetése tisztában van azzal, hogy csak egészséges, szakmailag jól felkészült munkavállalókkal tudja szolgáltatásának minőségét megőrizni és fejleszteni. Az Egészségesebben a munkahelyen projektet az EESZI felső vezetése tervezte, meghallgatva a dolgozói véleményeket és igényeket. A projekt fókuszában a munkavállalók életminőségének javítása áll, amelyet az egészségtudatos magatartás kialakításával és az egészséges életmódhoz szükséges tudás, és készségek megszerzésének támogatásával szeretne elérni a munkáltató. A pályázati konstrukció keretében megvalósuló projekt kidolgozásánál döntő szempont volt, hogy olyan tevékenységeket válasszanak, amelyeket a célcsoport könnyen be tud fogadni és el tud sajátítani. Fő célként jelent meg, hogy az egészségtudatos magatartás iránti igény fakadjon minél előbb a munkavállalók belső motivációjából. A szakirodalom és az eddigi tapasztalatok szerint a lelki egészség megőrzése, a tudatos táplálkozás és a rendszeres testmozgás három olyan kiemelt terület, amelyekre szervezett, tudatos intervenció rövid időn belül pozitív eredményt hozhat. Az alább olvasható három választott tevékenyég a projektvezetés véleménye szerint alkalmas arra, hogy kitűzött céljaikat elérjék és számottevő pozitív változást érjenek el a munkavállalók életében: 1. A lelki egészség programjai: előadások és csoportfoglalkozások 2. A sport, fizikai aktivitás programjai: klubfoglalkozások, rendszeres klubtevékenységek, túrák, egészségügyi és fittségi állapotfelmérések 3. Az egészséges táplálkozás programjai: előadások és klubfoglalkozások A családi egészségnap egybe foglalta mindhárom területet, lehetett sportolni, volt életmód és táplálkozási tanácsadás, testösszetétel mérés és masszázs is. A vezetés hisz abban, hogy dolgozók az egészséges életmód képviselőivé váljanak. Emellett központi szerepet szánnak az intézmény felső vezetésének, akik egyrészt személyes példájukon keresztül nagykövetévé válnak a projekttevékenységnek, másrészt vezetői pozíciójukban hozott döntéseiknél figyelembe veszik, hogy azok milyen hatással lesznek a projektben kitűzött célokra. A projekt a TÁMOP / Egészségre nevelő és szemléletformáló programok lokális színterek pénzügyi támogatásával jött létre. Ebben a pályázatban vállalták a különböző egészségügyi, sportos, mentálhigiénés és táplálkozásra irányuló 3

4 programok lebonyolítását egy teljes évre. Ebben főleg a terembérlés, oktatók és szervezők bére, eszközcsomagok és alapanyagok kerültek bele. Emellett az infrastruktúra használata sokszor térítésmentesen történt, így a helyiségek, oktatótermek, laptop és projektor használat önerőként jelent meg a programban. A program során a következő kommunikációs csatornákat használta a projektvezetés: EESZI honlap, vezetői tájékoztatás, szórólapok és helyi média megjelenés. A rendszer kialakítása úgy történt, hogy egy állandó személy tájékoztatta a munkavállalókat és ő intézte a jelentkezéseket, valamint informált mindenkit a programokról és lehetőségekről. A pályázat megírásakor a projekt vezetői abban bíztak, hogy a közösségi élmény, az együtt végzett tevékenység motiválni fogja őket, mely részben sikerült is, de valamennyi passzivitás a térítésmentesen igénybe vehető programok ellenére is jelen van. Az EESZI, mint munkahely akkor felel meg a mai kor követelményeinek, ha kedvező a munkahelyi légkör, megfelelők a munkakörülmények, jó munkatársi kapcsolatok jellemzik, kielégítőek a különböző juttatások, a jövedelem a család gyarapodását is lehetővé teszi, valamint ha a munkafeladat a szükségesség és értékesség érzetéhez hozzájárul. Rövid és hosszú távú céljaikon keresztül dolgozóink egészséges, magas életminőséggel és jó közérzettel egyre hatékonyabbá válnak. Kommunikáció és munkahelyi kapcsolatok javulnak, így mind a munkavállaló mind a munkáltató pozitív tapasztalatokkal gazdagodik és fejlődik. 4

5 TARTALOMJEGYZÉK A PROJEKTGAZDA BEMUTATÁSA... 6 SZERVEZET / TELEPÜLÉS STRATÉGIÁJA, PROJEKTTERVEZÉS... 8 A városi sportpolitika stratégiai céljai... 9 A Városi Egészségfejlesztési terv prioritásai AZ EESZI szervezeti filozófiája PROJEKT CÉLJA, CÉLCSOPORTJA PROJEKT LEBONYOLÍTÁSA, TARTALMA PROJEKT PÉNZÜGYI HÁTTERE, FINANSZÍROZÁSA A PROJEKT KOMMUNIKÁCIÓS SAJÁTOSSÁGAI EREDMÉNYEK A PROJEKT HATÁSAI, DISSZEMINÁCIÓ SZAKIRODALOM FÜGGELÉK

6 A PROJEKTGAZDA BEMUTATÁSA Az szervezet 1980-ban alakult meg Egyesített Szociális Intézmény néven, az évek során azonban folyamatosan fejlődött, bővült, illetve átalakult. Tevékenyégi köre a kezdetektől elsősorban az idősellátás, a bölcsődék, a családsegítő központok működtetése és a hajléktalanok ellátásában mutatkozott meg. Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény napjainkban a Területi Gondozó Szolgálatot, Időskorúak Otthonait, a Fogyatékossággal élők Átmeneti és Napközi Otthonát foglalja magában. Így működésében ellátja Győr városának és környékbeli települések idősgondozásával összefüggő szociális alapszolgáltatási és szakellátási feladatait, emellett működteti a sérült felnőttek nappali és átmeneti ellátását biztosító intézményt is. Az EESZI elejétől a szociális ellátások mellett biztosítja a város felnőtt és gyermek háziorvosi, fogorvosi alapellátását, a háziorvosi és fogorvosi ügyeletet, a fogászati prevenciót, valamint működteti a védőnői és az iskolaorvosi szolgálatot. Jelenlegi struktúrájában és formájában május elsejétől működik, Alapító Okirata (2013. április 18.) alapján 48 telephellyel és a korábbiakhoz képest jelentősen bővített tevékenységi körrel. A korábbiakban jelentős figyelmet kapott az bentlakó idősek egészségügyi, életminőséggel és fizikai aktivitással kapcsolatos állapotának fejlesztése. A Generációk egymás közt, egymásért program 2005-óta működik, a fiatalok és idősek kapcsolatrendszerének fejlesztése és hagyományápolás céllal. Bő négy éve kezdődött egy mozgásos tevékenységre épített program-sorozat ( Mozduljunk együtt kortalanul ), mely a szociális otthonban élő idősekkel kezdődött és később az idősek klubrendszerére is kiterjedt. Ezen kívül különböző szociális (társasági) és egészségközpontú programokat szerveztek, melyek mind sikeresek és népszerűek voltak a munkavállalóik körében. A cél ezekben a programokban az idősek fizikai, lelki, szociális és mentális állapotának fejlesztése, melyben számottevő sikereket értek el. Ebben a folyamatban a belső erőforrásokon és szakembereken kívül külső szakértők segítettek az egyes területeken. Ezeken a sikereken felbuzdulva, az EESZI vezetése most a munkavállalókat célozta meg, akik sok külső és belső helyszínen dolgoznak, jelentős részük nem csak egy, hanem több műszakban. A helyben történő tevékenység mellett (igazgatás, vezetés, gondozás-ápolás, 6

7 irodai munka, stb.) jelentős a külső helyszínekre (idősgondozás, védőnői szolgáltatás, karbantartás, stb.) irányuló munkafeladat is. Az EESZI jelenleg 447,5 beöltött munkahellyel rendelkezik, 4 fővel kevesebbel, mint az engedélyezett létszám. A nem betöltött helyek jelentősen nehezítik az egyes szolgáltató helyeken az aktuális feladatok igényes és magas-szintű megoldását. A munkahelyi fluktuáció nem jellemző, többnyire nyugdíjba mennek a dolgozók az EESZI-ből. A munkavállalók nagy része nő, középfokú végzettséggel rendelkezik, az átlagéletkoruk közelít az 50-hez. 7

8 SZERVEZET / TELEPÜLÉS STRATÉGIÁJA, PROJEKTTERVEZÉS Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata középtávú sportkoncepció formájában 2002-ben és 2007-ben is megfogalmazta meg sporttal kapcsolatos céljait, feladatait. Elsősorban a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégia mutatott irányt a sportos jövőre és a sportos célrendszerre vonatkoztatva. Emellett az Európai Sport Charta, mely a sporttal kapcsolatos európai értékrendet közvetíti, is utat mutatott a városi sportstratégia munkálataihoz. Az Európai Sport Charta szerint az egyes államok legfontosabb célja az, hogy állampolgárai életminőségét, egészségi állapotát javítsa, mivel minőségi munkára csak a megfelelően edzett, tetterős társadalom, annak csoportjai és egyénei képesek. A városvezetés szerint mindez leghatékonyabban az aktív sportolás elvi, erkölcsi, egészségügyi, infrastrukturális és pénzügyi támogatása révén érhető el. Győr Megyei Jogú Sportkoncepciója ( ) egyértelmű iránymutatást nyújt a sporttal kapcsolatos tevékenységek szervezéséhez mind az önkormányzat, mind a városi sportszféra szereplőinek. A sporttal kapcsolatos önkormányzati feladatok megvalósításának módjára a következő kiemelt területekre igyekszik megoldásokat találni: az egészséges életmód és a szabadidősport feltételeinek megteremtése a versenysport, az utánpótlás-nevelés, az iskolai és diáksport, a főiskolai-egyetemi sport, a szabadidősport és a fogyatékos személyek sportja finanszírozása a sportpiac kialakulásának és működésének ösztönzése Győr város vezetése hisz abban, hogy: 1. a sportolás kiemelt szerepet játszik a fizikai és mentális egészség megőrzésében és az egészségtudatos magatartás kialakításában 2. a sport emellett fontos életvezetési technikák és módszerek közvetítője, a nevelés egyik legfontosabb eszközeként lehetőséget nyújt az egyén önmegvalósítására 3. a sportolás kiemelt szerepet tölt be a családi és társadalmi kötelékek erősítésében, kulturált szabadidő-eltöltési, szórakozási lehetőség biztosításával 4. a sportolás pihenést, örömforrást és élvezetet nyújtó hasznos időtöltés, amely gyakorlati eszköze is lehet a hátrányos helyzetű csoportok és egyének felzárkóztatásának. 5. a sport jelentősen hozzájárul az életminőség javulásához 8

9 A kiemelkedő győri sporteredmények, illetve a sikeresen lebonyolított nagyszabású hazai és nemzetközi versenyek nagyban hozzájárulnak az önbecsülés erősítéséhez. A sport üzleti funkciója több területen is megjelenik, érdemes a sport révén eltöltött győri vendégéjszakák növekvő számára, vagy az egyre szaporodó sportvállalkozásokra gondolni. Mindez pozitív hatással van a város polgárai közötti kohézióra és ezen keresztül az életminőségére is. Amíg a versenysportban Győr a legsikeresebb hazai városok közé tartozik, addig a lakosság jelentős része sajnálatosan mozgásszegény életmódot folytat. Részben ennek is köszönhetően a város lakosságának az egészségi állapota nem megfelelő. A helyzet megváltoztatása érdekében Győr a sportkoncepcióban megfogalmazott jövőképét úgy alakította ki, hogy a város sportvárosi státuszának megőrzése mellett a polgárok jóval szélesebb rétegeit rövid időn belül sportoló várossá is váljon, melynek legfontosabb elemei a következők: javítsák a város polgárainak életminőségét, és ezen keresztül javulást érjenek el a népegészség terén életvezetési és probléma-megoldási képességek fejlesztésével a felgyorsult világ kihívásaira segítsék felkészíteni az ifjúságot hozzájáruljanak a közösségi, családi kapcsolatok erősítéséhez növeljék a foglalkoztatottak és a társadalom produktivitását csökkentsék az egyenlőtlenségeket, s ezzel hozzájáruljanak a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és egyének integrációjához A szabadidősportról a Sportkoncepció úgy vélekedik, hogy a munkaadók egyelőre még csak részben ismerték fel, hogy a munkavállalók egészségének megőrzése kiemelten fontos és közös érdek is egyben. A harmonikus és aktív életvitelt megalapozó szokások elsősorban a lakosság cselekvő részvételével alakíthatóak ki. A városvezetés erre az önkéntes és öntevékeny részvételre alapozta eddigi munkáját. Ennek (is) következtében, az utóbbi évek tapasztalatai alapján számottevően megnőtt a szervezett sporttevékenységben résztvevők aránya. A városi sportpolitika stratégiai céljai Az életminőség javítása 9

10 o Olyan attitűdre és magatartásformáló tevékenységekre van szükség, amelyek túl az ismeretterjesztésen, az érintettek aktív bevonásával az optimális életminőség és egészség kialakítását szolgálják o A városi sportigazgatóságnak is kiemelt feladata a szemléletformálás s az aktív korosztályok mellett az idősebbek körében is szükséges az életmód-változás elindítása A sport kapcsolatrendszereinek fejlesztése o A sport rendkívül sokoldalú kapcsolódási, fejlesztési lehetőségei még nem tudatosodtak o A sportolás egészségfenntartó, egészségfejlesztő szerepét általában elismerik, de konkrét az egészséget primer prevenciós szempontból döntően meghatározó elemként, még nem került elismerésre Egészséges város o Cél a városban élők egészségi állapotának javítása a sport segítségével, minél szélesebb rétegek mozgósítása, hogy az egészség megőrzése érdekében növeljék sportaktivitásukat o Fontos feladat továbbá a már megromlott egészségi állapotúak bevonása rehabilitációs célból A sport és a tudástársadalom összekapcsolása o A város sportjának egyik legnagyobb értéke az a humán tőke, amit az itt élő szakemberek, sportvezetők jelentenek o Az információs társadalom fejlődésével megteremtődik a lehetőség egy sportszakembereket teljes mértékben átfogó sporthálózat kialakítására Harmonikus társadalom, a közösségi kohézió fejlesztése o A harmonikus városi polgárság nem képzelhető el az egyén képességeinek és készségeinek fejlődése, fejlesztése mellett a meggyengült közösségi kapcsolatok erősítése nélkül o A sport a legalkalmasabb eszköz a közösségi kohézió erősítésére, kialakult gyakorlata, technikája, metodikája van o A sporthoz szervesen hozzátartozik az egyén és a közösség egészsége mellett a természetvédelem és környezetvédelem kötelezettsége is o A fenntarthatóság gondolatköre teljesen rokon, szinergiában van a sport alapgondolataival 10

11 A sport, mint innovatív tényező a versenyképesség és a foglalkoztatás növelése o Hozzájárulás az adott munkáltató, illetve a magyar kis- és középvállalkozások versenyképességének javításához o A javuló egészségi állapotnak köszönhetően a munkaerő kiesés arányának csökkentése o A munkavállalók produktivitásának növekedése a sportolásnak köszönhető jobb fizikai, szellemi és lelki kondíció eredményeként o A tanulási, koncentrációs és a munkabíró képesség növelése a fizikai és szellemi energiák összhangjának sport általi megteremtése révén. A nemzeti és közösségi identitás erősítése o A sport az egyetemes magyar kultúra részeként óriási szerepet tölt be a közösségformálásban, a magyarságtudat fejlesztésében o A versenysportban elért nemzetközi eredmények révén növelhető a nemzeti büszkeség, az önértékelés o A helyi csapatok, versenyzők eredményei révén erősödik a lokálpatriotizmus Esélyegyenlőség o A sportnak rendszeresen és visszatérően szükséges figyelemmel kísérnie és támogatnia a kiemelkedő tehetségek bekapcsolódási folyamatát a sport rendszerébe, mely az egyesületekkel, önkormányzatokkal, kistérségekkel közösen valósítható meg A Városi Egészségfejlesztési terv prioritásai Egészséges életmód témakörben két nagy téma jelenik meg, a mentális egészség és stressz összefüggései, valamint az egészséges színterek kialakítása. Az Egészség műveltség témakörbe beillik az EESZI programja. egészsége. programokhoz. Kiemelt terület a nők Az EESZI 460 dolgozó 90%-a nő így tudnak csatlakozni a különböző AZ EESZI szervezeti filozófiája A filozófia magába foglalja az állapotuk, helyzetük miatt professzionális segítséget igénylők szakszerű támogatását szükségleteiknek megfelelő módon, valamint az intézmény által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevők életminőségének, kapcsolatrendszerének megőrzését, erősítését, elősegítését. Komplex, egymásra épülő, minőségi szociális és egészségügyi 11

12 szolgáltatások széles választékát kínálják, megértő, tiszteletteljes, felelős magatartást tanúsító, magasan kvalifikált szakemberekkel. Intézményi filozófiájuk alappillére az értékteremtés, a felhalmozódó tudás, tapasztalat és értékek azonnali közvetítése. Az EESZI célja, hogy megfelelő erőforrásokat csoportosítson olyan területekre, melyek sikeresen megvalósíthatóak a munkahelyi egészségfejlesztés keretein belül. A vezetés évek óta odafigyel a munkavállalók igényeire és szükségleteire. Ebben megmutatkozik, hogy a munkavállalók minél teljesebb támogatást kapjanak a következő területeken: 1. A munkaszervezés javítása 2. A munkakörnyezet javítása 3. A munkavállalók ösztönzése egészséges tevékenységekben való részvételre 4. A személyi fejlődés ösztönzése 12

13 PROJEKT CÉLJA, CÉLCSOPORTJA Az EESZI egy modern, dinamikusan fejlődő intézmény. A vezetők szerint sikerének záloga dolgozóik elkötelezett munkavállalásában és az intézmény vezetőinek rugalmas, innovatív megoldásokat támogató gondolkodásába rejlik. Ráczné Németh Teodóra Általános Igazgatóhelyettessel és Kányai Róbert Kommunikációs Vezetővel folytatott megbeszélések alkalmával egyértelművé vált, hogy az EESZI vezetése tisztában van azzal, hogy csak egészséges, szakmailag jól felkészült munkavállalókkal tudja szolgáltatásának minőségét megőrizni és fejleszteni. Az Egészségesebben a munkahelyen projektet az EESZI felső vezetése tervezte, meghallgatva a dolgozói véleményeket és igényeket, különösesen odafigyelve a hátrányos helyzetű célcsoportokra (roma, fogyatékossággal élők, stb.). A projekt fókuszában a munkavállalók életminőségének javítása áll, amelyet az egészségtudatos magatartás kialakításával és az egészséges életmódhoz szükséges tudás, és készségek megszerzésének támogatásával szeretne elérni a munkáltató. A pályázati konstrukció keretében megvalósuló projekt kidolgozásánál döntő szempont volt, hogy olyan tevékenységeket válasszanak, amelyeket a célcsoport könnyen be tud fogadni és el tud sajátítani. Fő célként jelent meg, hogy az egészségtudatos magatartás iránti igény fakadjon minél előbb a munkavállalók belső motivációjából. A projekten belül a tevékenységek tudatosan épülnek egymásra, a fokozatosság elvének betartása és a lehetőség szerinti a dolgozók leghatékonyabb befogadhatóság érdekében. Minden választott terület mellé igyekeztek olyan foglalkozásokat, tevékenység elemeket rendelni, amely a munkavállalók igényeként mutatkozott meg, illetve amely annak megvalósulását hatékonyan tudják segíteni. A projekt vezetői fontos szerepet szántak a frontális információátadás (előadás) mellett az élmény alapú, közösségi keretek között megvalósuló információ átadásoknak (a sport- vagy klubfoglalkozások). A választott sportfoglalkozások, mint a nordic walking és a zenés mozgásformák, könnyen elsajátíthatóak minden korosztály számára, gyorsan pozitív élményhez juttatják kipróbálóikat, ezáltal motiválva őket a rendszeres, a szervezet energiaegyensúlyát elősegítő szabadidős programokon való részvételre. A projekt egész ideje alatt nagy figyelmet fordítanak arra, hogy a dolgozók aktív részesei legyenek a tervezés, szervezés, a megvalósítás és az értékelés folyamatának, ezzel elősegítve a programok hatékony működését ás a későbbi fenntarthatóságot. A projekt keretében 13

14 elkészítik az intézmény egészségtervét, amibe igyekeznek a dolgozókat minél jobban bevonni, annak érdekében, hogy sajátjukká váljon és ezáltal minél nagyobb erőket tudjanak mozgósítani a megvalósítás érdekében. A projekt teljes egyéves időtartama alatt nagy figyelmet szentelnek a kommunikációnak, mind a közvetlen résztvevők, mind a szélesebb környezet tekintetében. A vezetés hisz abban, hogy dolgozók az egészséges életmód képviselőivé tudnak válni a projekt hatására. Emellett központi szerepet szánnak az intézmény felső vezetésének, akik egyrészt személyes példájukon keresztül nagykövetévé válnak a projekttevékenységnek, másrészt vezetői pozíciójukban hozott döntéseiknél figyelembe veszik, hogy azok milyen hatással lesznek a projektben kitűzött célokra. 14

15 PROJEKT LEBONYOLÍTÁSA, TARTALMA A projekt a TÁMOP / pályázat segítségével valósult meg. A vezetés munkacsoport megbeszélés tartott két alkalommal. A megbeszélésére meghívást kaptak az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény vezetői gárdájának tagjai, a közalkalmazotti tanács és a szakszervezet képviselői. Célja az információáramlás segítése, az egyeztetés, valamint az igények, elvárások és a lehetőségek egyeztetése, koordinálása, illetve az erre ráépülő tervezés. A pályázatban a következő három célterületet választotta a projekt vezetősége: lelki egészség megőrzése, a tudatos táplálkozás és a rendszeres testmozgás. A Családi napot külön kezeljük, mivel ott mindhárom terület bemutatásra, illetve gyakorlásra került. 1. Lelki egészség megőrzésére irányuló egészségfejlesztési programok megvalósítása, stresszkezelés A projekt során megvalósított tevékenységek közé tartoznak: Egészség és stressz témájában előadás két alakommal (40-45 fő/alkalom) Egészségesebben a munkahelyen projekt keretén belül hangzott el inspiratív előadás Dr. Győrffy Dóra pszichiátertől. A szakember rávilágított, hogyan kezeljék az intézmény munkavállalói az egészség és stressz kapcsolatát, mit tudnak tenni saját maguk ezek káros hatásainak megelőzésére és egyéni megoldásokat beszéltek át. Dinamikus, jó hangulatú beszélgetés során gyakorlati útmutatásait aktív kikapcsolódásként élhették meg a résztvevők (1. kép). 15

16 1. kép. A stressz-kezelésen (forrás: EESZI saját) Csoportfoglalkozás hat alkalommal (12 fő/alkalom) Stresszkezelés témakörben hat alkalomból álló csoportfoglalkozás sorozatot indított az EESZI, amely során gyakorlati és alkalmazás szinten stressz kezelési technikákat sajátíthatnak el a résztvevők. A csoportfoglalkozás tekintetében kiemelten fontos volt, hogy a jelentkezők valamennyi alkalommal legyenek jelen, mivel a tematikus foglalkozások egymásra épülnek. A kiscsoportos foglalkozások és beszélgetések célja, hogy az érintettek kicsit alaposabb és személyre szóló tapasztalatokat szerezhessenek a stressz- és konfliktuskezelésről. Szituációs gyakorlatokon keresztül saját tapasztalatok megélése és átbeszélése volt a programban. Ezek tartalma és módszere közé tartozott a problémamegoldás, problémamegoldó képességfejlesztés és az együttműködési technikák. 2. Sportos, fizikai aktivitásra irányuló programok Mozgás mindeniknek Klubfoglalkozás a mozgás megszerettetésére A mozgás jegyében 12 alkalomból álló klubfoglalkozás sorozatot indítottak, amely során különböző érdekes mozgásformákkal ismerkedhettek meg a résztvevők (pl. korcsolyázás, kerékpározás, különböző erősítő, fitnesz és táncprogramok, spinning, kangoo, cross-core, gerinctorna, kalandpálya, stb.). A foglalkozások az adott témának megfelelő, minden esetben győri helyszínen kerültek megvalósításra. A cél az volt, hogy minél több mozgásformával 16

17 tudják megismerkedni a résztvevőket (kivéve technikai sportágakkal, extrém sportokkal, versenysporttal összefüggő programok), és hogy mindezt egy jó hangulatú foglalkozás keretében tegyék meg. Mindezt az életkori, fizikai állapotnak megfelelő módon tehetik meg szakértő klubvezető koordinálásával. A foglalkozások során frissítőket biztosítottak. Rendszeres klubtevékenységen keresztül megvalósított programok o Callanetics 48 alakommal ~20 fő/alkalom (2. kép) o Nordic walking 48 alakommal ~15 fő/alkalom 2. kép. Callenetics torna (forrás: EESZI saját) Túra a természetben (3. kép), melyek tematikus felépítése a négy évszak köré épült 3. kép. A túrázók (forrás: EESZI saját) 17

18 A résztvevők száma (18-32), minden alkalommal közös reggeli és különféle meglepetésprogramok várták az érdeklődőket. A távolság miatt mindig busszal történt az utazás, a túrák során frissítőket biztosítottak a résztvevőknek. Az első kirándulás az ősz, Halloween jegyében valósult meg ősszel. Az úti cél Bakonyszentlászló és környéke volt, az utazás busszal történt a helyszínre és vissza. A túra érdekessége, hogy a résztvevők a gyalogláson kívül Mesével a stresszek ellen vidám kreatív foglalkozáson is részt vehettek. A második kirándulás célpontja Lipót és környéke volt télen. A megérkezés után a 7 kilométeres túrára a Holt-Duna tanösvényen került sor. A túrát közös ebéd követte, majd a Lipóti Gyógyfürdő nyújtotta lehetőségeket használták ki a résztvevők, melyek közül a legnépszerűbb a fürdőzés és a szaunázás volt. A harmadik kirándulást a Gaja szurdokba szervezték tavaszra. Ott egy 10 km hosszú gyalogtúra során bejárták a szurdok Fehérvárcsurgó-Balinka közötti szakaszát. A végállomás a balinkai tábor volt, ahol lehetőség nyílt szabad tűzön elkészített étel elfogyasztására. Az utolsó kirándulás a Dunakanyarban kerül megvalósításra nyáron. A táv 15 km lesz. Egészségügyi és fittségi állapotfelmérés, mely egyszer a program előtt és egyszer a program befejezése után tervezik végrehajtani. Első alkalommal 136 fő vett részt a vizsgálaton, melyek a következő teszteket tartalmazták: o Egészségügyi állapotleírás és problématérkép (pl. testsúly, derék körfogat, pulzus, különböző életmód betegségek, káros szokások, stb.) o Fittségi tesztek, melyek erőt, ízületi mozgékonyságot és állóképességet tartalmaztak 3. Az egészséges táplálkozás, illetve energiaegyensúly megtartása, és/vagy visszaállítása érdekében kidolgozott programok megvalósítása Ennek a programnak a célja az volt, hogy eredményesen és pozitív irányba befolyásolják többek között a megfelelő egészségtudatos táplálkozást, a folyadékfogyasztást, valamint a túlzott só- és energia bevitel csökkentését. A táplálkozás projekt során megvalósított tevékenységek: Előadás 2 alkalommal (40-45 fő/alkalom) 18

19 Az előadás egy része informatív módon magyarázta el a táplálkozás és energiaegyensúly fő kérdésköreit, majd a második részében interaktív módon lehetőség volt kérdésekre, vitára és konkrét javaslatok megfogalmazására. Klub- Gasztro trendek címmel, 12 alkalommal szerveztek főzős találkozókat (20-25 fő/alkalom) A résztvevők szakember segítségével az időszaknak és évszaknak megfelelő alapanyagokból készítettek könnyen összeállítható ételeket. A fő cél az egészséges táplálkozás szokásrendszerének megerősítése és annak belsővé válása, hogy ez nem túl drága és nem túl bonyolult. A Gasztro klub másik célja a munkahelyi kapcsolatok erősítése. Az elkészített ételek receptjét a honlapon közzéteszik és másoknak is javasolják a kipróbálást (4. kép). 4. kép. Az ínycsiklandó ételek (forrás: EESZI saját) 19

20 4. Családi egészség nap (bő 200 fő) Az első családi egészségnap aktív kikapcsolódást, jó hangulatot, közösségi élményt kínált a résztvevőknek. A szervezők színes programokkal vártak minden érdeklődő dolgozót családtagjaival együtt. A rendezvény ideje alatt frissítőket biztosítottak, a gyerekeket pedig vidám, kreatív játszóház várta. A programelemek térítésmentesen vehetők igénybe az EESZI dolgozók és családtagjaik számára egyaránt. Lehetőség volt részt venni: különböző mozgásformák kipróbálásában (Nordic Walking, Callanetics, Aerobic, gerinctorna, stb.) dietetikai és életmód tanácsadáson egészségügyi és testösszetétel mérésen játékos vetélkedőkön (egyénileg és csapatban) frissítő masszázson 20

21 PROJEKT PÉNZÜGYI HÁTTERE, FINANSZÍROZÁSA A projekt a TÁMOP / Egészségre nevelő és szemléletformáló programok lokális színterek pénzügyi támogatásával jött létre. Az Egészségesebben a munkahelyen című 12 hónapos projekt mintegy 10 millió forintos támogatást kapott ( ,- Ft), melyhez szerencséjére ehhez önerőre nem volt szükség. Az általános igazgatóhelyettes és a kommunikációs vezető az interjú során egyértelművé tette, hogy pályázat nélkül nem tudnának működtetni egy ilyen tartalmas és sokszínű programot. Ebben a pályázatban vállalták a különböző egészségügyi, sportos, mentálhigiénés és táplálkozásra irányuló programok lebonyolítását egy teljes évre. Ebben elsősorban a terembérlés, oktatók bére, eszközcsomagok, alapanyagok és menedzsment/adminisztrációs költségek kerültek bele. A TÁMOP pályázat pénzügyi háttere: Projektmenedzsment 12 hónapra (bér és járulék) Ft Kötelező nyilvánosság (tábla, szóróanyag, fotó, stb.) Ft Projektadminisztráció (archiválás) Ft Egészségterv (szakértői díjak) Ft Eszközbeszerzés Ft Stresszkezelés (fórum munkacsoport, helységbérlet) Ft Stresszkezelés (előadások) Ft Stresszkezelés (csoportfoglalkozások) FT Egészségügyi állapotfelmérés (mérés, eszközök, létesítmény, anyagköltség) Ft 21

TÉT VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2009-2014

TÉT VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2009-2014 TÉT VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2009-2014 TARTALOMJEGYZÉK I.... 4 SPORT ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT...4 I.1. BEVEZETÉS...4 I.2. AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTTAL KAPCSOLATOS FELADATAI...5 I.3. A SPORT TÁRSADALMI-GAZDASÁGI SZEREPE...5

Részletesebben

/2007. ( ) OGY határozata. a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról

/2007. ( ) OGY határozata. a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról /2007. ( ) OGY határozata a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról Az Országgyűlés figyelemmel arra, hogy a sportolás kiemelkedően hozzájárul a népesség mentális és fizikai egészségi állapotának javításához,

Részletesebben

ESETTANULMÁNY. A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása. TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt

ESETTANULMÁNY. A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása. TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt ESETTANULMÁNY A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt A lakosság egészségfejlesztését szolgáló fizikai aktivitás szakmai támogatása

Részletesebben

ESETTANULMÁNY. A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása. TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt

ESETTANULMÁNY. A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása. TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt ESETTANULMÁNY A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt A lakosság egészségfejlesztését szolgáló fizikai aktivitás szakmai támogatása

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG. Sportfejlesztési koncepciója

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG. Sportfejlesztési koncepciója Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG Sportfejlesztési koncepciója 2013 Elfogadva Mihályháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013./IV.29/ határozatával.

Részletesebben

ESETTANULMÁNY. A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása. TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt

ESETTANULMÁNY. A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása. TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt ESETTANULMÁNY A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt A lakosság egészségfejlesztését szolgáló fizikai aktivitás szakmai támogatása

Részletesebben

ESETTANULMÁNY. A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása. TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt

ESETTANULMÁNY. A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása. TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt ESETTANULMÁNY A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt A lakosság egészségfejlesztését szolgáló fizikai aktivitás szakmai támogatása

Részletesebben

DRAGON AQUA SE EGÉSZSÉGRE NEVELŐ PROGRAMJA. mely készült a TÁMOP 6.1.2 11/1-2012-1437 Egészségre nevelő programok megvalósítása kapcsán. 2013-2017.

DRAGON AQUA SE EGÉSZSÉGRE NEVELŐ PROGRAMJA. mely készült a TÁMOP 6.1.2 11/1-2012-1437 Egészségre nevelő programok megvalósítása kapcsán. 2013-2017. DRAGON AQUA SE EGÉSZSÉGRE NEVELŐ PROGRAMJA mely készült a TÁMOP 6.1.2 11/1-2012-1437 Egészségre nevelő programok megvalósítása kapcsán. 2013-2017. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés Állapot leírás Problématérkép

Részletesebben

ESETTANULMÁNY. A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása. TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt

ESETTANULMÁNY. A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása. TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt ESETTANULMÁNY A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt A lakosság egészségfejlesztését szolgáló fizikai aktivitás szakmai támogatása

Részletesebben

Egészségfejlesztési terv

Egészségfejlesztési terv Egészségfejlesztési terv Fráter György Gimnáziumért Alapítvány 2014. január Tartalom 1. Előszó... 4 2. Az egészségfejlesztés indokoltsága, értékei... 5 2.1 Népegészségügyi indokoltság... 5 2.2 Szakmai

Részletesebben

Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 3 Bevezetés 4 I. Egészséget támogató társadalmi környezet kialakítása

Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 3 Bevezetés 4 I. Egészséget támogató társadalmi környezet kialakítása Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék......................................................3 Bevezetés..............................................................4 I. Egészséget támogató társadalmi környezet

Részletesebben

Jó gyakorlatok. Hajdú-Bihar megyében. 25 jó gyakorlat. Együttműködés az élethosszig tartó tanulásért. Népfőiskolai Füzetek 5.

Jó gyakorlatok. Hajdú-Bihar megyében. 25 jó gyakorlat. Együttműködés az élethosszig tartó tanulásért. Népfőiskolai Füzetek 5. Jó gyakorlatok Hajdú-Bihar megyében Együttműködés az élethosszig tartó tanulásért 25 jó gyakorlat Népfőiskolai Füzetek 5. Amikor az elvetett mag táptalajra talál Hosszú évek óta tudatosan alkalmazzák,

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012- 1570 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok Szank Község szervezésében. Egészségterve.

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012- 1570 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok Szank Község szervezésében. Egészségterve. TÁMOP-6.1.2-11/1-2012- 1570 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok Szank Község szervezésében SZANK KÖZSÉG Egészségterve Készítette: SZANK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA a Dialara Kft. szakmai közreműködésével

Részletesebben

Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei

Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0062

Részletesebben

Szakmai terv 2009. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja

Szakmai terv 2009. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai terv 2009. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Bemutatkozás A Szociális és Munkaügyi Minisztérium fenntartásában működő Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központjának (MEREK) célja

Részletesebben

CONTACT Nkft. TÁMOP-2.4.2/A-09/1-2009-0026

CONTACT Nkft. TÁMOP-2.4.2/A-09/1-2009-0026 TARTALOM 1. A PROJEKT ELŐZMÉNYEI 3. oldal 1 1.1. A PROJEKTET MEGVALÓSÍTÓ SZERVEZET BEMUTATÁSA 3. oldal 1.2. A PROJEKT IRÁNTI SZÜKSÉGLET BEMUTATÁSA 4. oldal 2. A PROJEKT BEMUTATÁSA 5. oldal 2.1. A PROJEKT

Részletesebben

BEVEZETÉS... 4 DÉL-ALFÖLD... 6

BEVEZETÉS... 4 DÉL-ALFÖLD... 6 1 BEVEZETÉS... 4 DÉL-ALFÖLD... 6 DÉL-BÉKÉSI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA... 6 "Együtt egymásért" - a Mezőkovácsházai Kistérség alapszolgáltatásainak funkcionális összekapcsolásáért... 6 KISKŐRÖS VÁROS

Részletesebben

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be.

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. Tisztelt Pályázatértékelő Bizottság! Tisztelt Döntéshozók! I. Személyes bevezető Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. 1983 óta dolgozom az intézményben

Részletesebben

Remélem hasznos, a mindennapi munkájuk során is használható olvasnivalót kínálunk Önöknek!

Remélem hasznos, a mindennapi munkájuk során is használható olvasnivalót kínálunk Önöknek! ELŐSZÓ Jelen kiadványunk, amit kezében tart a kedves Olvasó a Khetanipe A Romák Összefogásáért Egyesület szerepét hívatott bemutatni az elmúlt 2 évben megvalósított, mára pedig sikeresen befejeződött innovatív

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program Pesti Magyar Színiakadémia Művészeti Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a módosításokkal egybeszerkesztett, a nevelőtestület által 2013. március 22-én elfogadott, az igazgató által jóváhagyott

Részletesebben

Nyírteleki Civil Koordinációs és Szociális Szolgáltató Egyesület ZÁRÓTANULMÁNY

Nyírteleki Civil Koordinációs és Szociális Szolgáltató Egyesület ZÁRÓTANULMÁNY Nyírteleki Civil Koordinációs és Szociális Szolgáltató Egyesület ZÁRÓTANULMÁNY Az önkéntesség elterjesztése a konvergencia régiók területén TÁMOP 5.5.2. 11/2-2012-0007 Tartalom... 1 Nyírteleki Civil Koordinációs

Részletesebben

Értékelés a Családsegítő Szolgálat 2013. évi szakmai munkájáról

Értékelés a Családsegítő Szolgálat 2013. évi szakmai munkájáról 1. számú melléklet Értékelés a Családsegítő Szolgálat 2013. évi szakmai munkájáról A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény tevékenységét a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja A K I T A R T Á S A Z, A M I E L Ő R E V I S Z A kecskeméti Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálatának referencia intézményi pályázati programjának eredményei, tapasztalatai,

Részletesebben

A 101/2015.(VI.4.) határozat melléklete. Sajószentpéter Város Sportfejlesztési Koncepciója 2015.

A 101/2015.(VI.4.) határozat melléklete. Sajószentpéter Város Sportfejlesztési Koncepciója 2015. A 101/2015.(VI.4.) határozat melléklete Sajószentpéter Város Sportfejlesztési Koncepciója 2015. Tartalom I) A SPORTKONCEPCIÓ SZÜKSÉGESSÉGE 3 II) JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 3 1) Az Európai Unió sporttal kapcsolatos

Részletesebben

Önkéntes kaleidoszkóp. I. kötet

Önkéntes kaleidoszkóp. I. kötet Önkéntes kaleidoszkóp I. kötet Önkéntes kaleidoszkóp I. kötet Tartalom Előszó 3 A magyarországi önkéntesség története 4 Önindító Program Az önkéntesség elterjesztése Magyarországon megyei Önkéntes Centrumok

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 332/2004. (XII. 15.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 332/2004. (XII. 15.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 332/2004. (XII. 15.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ifjúsági Koncepciójának elfogadásáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

Országgyűlési határozat-tervezet az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2020)

Országgyűlési határozat-tervezet az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2020) 1 Országgyűlési határozat-tervezet az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2020) A 2007-2013. évekre vonatkozó Országos Fogyatékosügyi Program időtartamának leteltével szükségessé vált az új, 2015-2020.

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottságától

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottságától ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottságától...napirendi pont anyaga E L Ő T E R J E S Z T É S Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. június 24-i

Részletesebben

Európai Dél-Alföldi Regionális Alapítvány

Európai Dél-Alföldi Regionális Alapítvány Önkéntesség elterjesztése a hátrányos helyzetű Csanád térségben 2012. november 01.-2013. október 31. Záró Tanulmány Tartalomjegyzék 1. Szervezet adatai... 4 2. A szervezet önkéntes programja... 5 a) Az

Részletesebben

Az önkéntesség és az aktív polgárság ösztönzése a sporton keresztül

Az önkéntesség és az aktív polgárság ösztönzése a sporton keresztül TÁMOP 6.1.2-11/2-2012-0002 Sportmenedzsment és -szervezési jó gyakorlatok Az önkéntesség és az aktív polgárság ösztönzése a sporton keresztül Magyar Sportmenedzsment Társaság Magyar Sporttudományi Társaság

Részletesebben