Magyar Tudomány Kategória évi díjazottjai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Tudomány Kategória 2012. évi díjazottjai"

Átírás

1 2012. évi díjazottjai

2 De most, hogy a kor tudománypolitikája kifejezetten természettudományi irányt vett, meg kell értenünk az idők jelét, és teljes nyomatékkal, teljes erővel fel kell karolnunk a természettudományok támogatását. És itt ne riadjunk vissza attól, hogy felhívjuk a figyelmet az elméleti természettudományok kultuszára, mindennek alapjára, a fizikára és a kémiára, és ami ezen nyugszik, a fiziológiára és biológiára. (Klebelsberg Kuno, 1926) 3

3 Tisztelt Olvasó! Klebelsberg Kuno volt az az államférfi, akinek sohasem hálálhatja meg eléggé az utókor, amit a trianoni békeszerződés után Magyarország újbóli talpra állításáért tett. Mint kultuszminiszter mindenre odafigyelt, a testneveléstől a tanyasi népiskolákon át a múzeumokig és a tudósképzésig. Nem csekély része volt abban, hogy Szent-Györgyi Albert Szegeden folytatott kutatásaival kiérdemelhette a Nobel-díjat. Klebelsberg kultuszminiszter igazi magvető volt. A termést azonban nem ő takarította be, hanem azok, akiknek vetett: a gyermekek, akik a népiskolákban megtanultak írniolvasni-számolni, a tudósok, akiknek tér nyílt a múzeumokban, a laboratóriumokban, az egyetemeken, és akik a nagyvonalú kultúrpolitika nyomán külföldi ösztöndíjakkal kiváló intézményekben, nemzetközi rangú tudósok mellett fejlődhettek tovább. Az ő fejlődésük pedig nemcsak az ő személyüké volt, hanem közös kincs, a magyar nemzet közös kincse is lett. Komoly elme nem vitatja, hogy a mennyiség sosem fogja leváltani a minőséget. Az emberek és a népek értékének két alapmozzanata: a tudásuk és az erkölcsük. Díjazottjaink eddigi életútja is bizonyítja, hogy tudás és erkölcs kéz a kézben jár. Senki sem léphet föl a tudomány magasabb lépcsőfokaira anélkül, hogy számtalanszor le ne győzte volna önmagát. Minden nagy érték lemondásból születik, ifjú tudósaink eredményei is a folyamatos megfeszített munkájuknak a gyümölcsei. A Magyar Fejlesztési Bankot az ország gyarapodásának segítésére alapították. Életünkben minden évben a Junior Prima Díj átadása az egyik legszebb nap, amely most hatodik alkalommal köszönt ránk. Hazánk gazdasági helyzete nem könnyű, az emberek és a gazdasági társaságok is erejüket megfeszítve keresik a lehetőségeket, a kiutat a nehézségek erdejéből. Az átadóünnepségen minden évben erőt merítünk ifjú díjazottjaink eredményeiből. Megerősítenek hitünkben, hogy igenis érdemes nap mint nap birkóznunk a feladatokkal, mert van jövője hazánknak, nemzetünknek, elvégre itt vannak ők, a holnap zálogai. Idei mottónkat Klebelsberg Kunónak a Természet-, Orvos-, Műszaki és Mezőgazdaságtudományi Országos Kongresszuson mondott beszédéből vettük. Befejezésül idézünk még egy gondolatot a Minisztertől: A magyar anya, aki világra hozza az újszülöttet és a magyar tudós, aki kutat és tanít, ugyanazt a célt szolgálja: Magyarország feltámadását. Budapest, november Baranyay László elnök-vezérigazgató 5

4 Dr. Czakó Gábor elméleti kémia Szentes, január ELTE TTK, okleveles vegyész 2007 ELTE TTK, PhD, elméleti kémia Érdeklődési terület: reakciódinamika, molekulaspektroszkópia és ab initio termokémia Munkahely: Emory University, Atlanta, USA, posztdoktori ösztöndíjas 2011 ELTE, Kémiai Intézet, tudományos munkatárs Ajánló: Prof. Császár Attila tanszékvezető egyetemi tanár Dr. Homonnay Zoltán egyetemi tanár Czakó Gábor vegyész a molekuláris kvantumkémia, az elméleti molekulaspektroszkópia és különösen az elméleti reakciódinamika nemzetközileg elismert kutatója. Módszerfejlesztési eredményeinek jelentős visszhangja volt a vonatkozó tématerületeken, kimagasló eredménye a Polányi-szabályok módosítására tett javaslata, amelyet a Science magazin közölt 2011-ben. Czakó Gábor már általános iskolai és gimnáziumi évei alatt is számos kémiaverseny eredményes résztvevője volt, 1999-ben ezüstérmet nyert a thaiföldi Nemzetközi Kémiai Diákolimpián. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem vegyész szakának hallgatójaként nyújtott teljesítményével számos ösztöndíjat és elismerést érdemelt ki. PhD-munkájában elméleti módszereket dolgozott ki kis molekulák rezgési-forgási színképének nagy pontosságú, variációs alapú számítására. Kidolgozott továbbá egy új adiabatikus közelítést, amely túlmutat a kémiában tradicionálisan alkalmazott Born Oppenheimer közelítésen ben summa cum laude minősítéssel védte meg Toward first-principles complete spectroscopy of small molecules címmel, angolul írt PhD-disszertációját. Czakó Gábor ben posztdoktori ösztöndíjas volt az USA Georgia államában, az Emory Universityn Joel M. Bowman professzor csoportjában, ahol az elméleti reakciódinamika területén végzett eredményes kutatómunkát, amit 2011 decemberétől az ELTE Kémiai Intézetében folytat ben közölt számításai rámutattak, hogy a CH nyújtási rezgés gerjesztése a CD-kötéshez irányítja az F atomot az F + CHD 3 reakcióban. Ez a munka adta a magyarázatát egy 2009 nyarán a Science folyóiratban megjelent meglepő kísérleti eredménynek. Ugyancsak a Science közölte a Cl + CHD 3 reakció dinamikáját tárgyaló cikkét, 2011-ben. Kutatási eredményei a legrangosabb folyóiratokban látnak napvilágot, széles körben keltenek érdeklődést, több közleménye is szerepelt ezen orgánumok leginkább olvasott cikkeinek listáján. Czakó Gábor rendszeresen tart előadásokat nemzetközi tudományos konferenciákon. Eredményes kutatómunkáját jól mutatja, hogy 38 elismert nemzetközi folyóiratban megjelent publikáció szerzője, illetve társszerzője. 19 cikkben első szerző, és már 14 cikkében ő a corresponding author. Mostanáig 16 cikke jelent meg a Journal of Chemical Physicsben, az elméleti fizikai kémia egyik legelismertebb folyóiratában. Eredményei nem csak az elméleti kémikusok köreiben keltettek élénk érdeklődést, amit jól bizonyítanak a JACS-ben és Science-ben megjelent cikkek. Közleményeinek összesített impakt faktora 140, h-indexe 12, publikációira ez idáig közel 350 hivatkozás érkezett. Tudományos eredményei már a nagydoktori fokozat követelményeit is elérik. Prof. Császár Attila Dr. Homonnay Zoltán 6 7

5 Dudás Levente a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki Karán végzett. Tanulmányai során az antennák digitális nyalábformálása tudományterülettel foglalkozott. Kiváló képességei már ebben az időszakban is megmutatkoztak, több Tudományos Diákköri Konferencián díjazták. Doktoranduszi tanulmányait anyatanszékén, a Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék Szélessávú Hírközlés Csoportjának Mikrohullámú Távérzékelés Laboratóriumában végezte. A következő területeken kutatott: digitális nyalábformálás, antennás adaptív interferenciaszűrés, adaptív iránymérés, nagy sávszélességű digitális szűrők, talajreflexión alapuló gépjárműsebesség-mérő radar, radarteszter. A doktoranduszsággal egy időben, 2007-ben kezdődött az első, teljes mértékben magyar technikai és innovációs tudást hordozó magyar műhold, a MASAT-1 fejlesztése. Alapítóként és meghatározó fejlesztőként vett és vesz részt a projektben, a műholdfedélzeti kommunikációs rendszer és a földi állomás kifejlesztéséért felelős. Dudás Levente villamosmérnöki tudományok Budapest, augusztus 5. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Villamosmérnöki és Informatikai Kar, Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék: okleveles villamosmérnök, Villamosmérnöki Doktori Iskola Érdeklődési terület: műholdas és földi rádiókommunikáció, mikrohullámú távérzékelés, fázisvezérelt antennarendszerek elmélete és gyakorlata Munkahely: 2010 BME VIK SzHVT, Mikrohullámú Távérzékelés Laboratórium Ajánlók: Dr. Péceli Gábor rektor Dr. Vajta László dékán Dr. Nagy Lajos tanszékvezető február 13-án a MASAT-1 sikeresen pályára állt. Dudás Levente azóta - a szintén nagy kihívást jelentő - műhold-üzemeltetéssel foglalkozik, másodlagos földi állomásként. A MASAT-1 jelentős hazai és külföldi visszhangot váltott ki. A nemzetközi siker számos elismerést szerzett az alkotóknak. Dudás Levente a BME dékáni és rektori dicséretén kívül az alkotóközösség tagjaként megkapta a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Millenniumi Díját. A nemzeti elismerést hűen tükrözi, hogy az első magyar műhold sikeres pályára állításának tiszteletére a Magyar Posta bélyeget, a Magyar Nemzeti Bank pedig 1000 Ft névértékű emlékérmet bocsátott ki. Dudás Levente 2006 óta kapcsolódik be az oktatásba, szakirányos laborméréseket vezet, önálló laboros és TDK-zó hallgatókat konzultál. A doktoranduszi képzés befejezése óta tanársegéd, tantárgyak tematikájának átdolgozását végzi, amelynek célja az elmélet és a gyakorlat szoros kapcsolatát az eddigieknél is jobban beépíteni az oktatásba. Részt vesz a Nagyfrekvenciás rendszerek elektronikája és a Jelek és rendszerek tantárgyak oktatásában. Több oktatási segédanyagot és demonstrációs eszközt készít. Eme tevékenységei mellett szabadidejében aktív szerepet tölt be a hazai és a nemzetközi rádióamatőr életben mint szervező és mint versenyző is. Dudás Levente széles körben publikál, és részt vesz számos tudományos szervezet munkájában. Hazai K+F tevékenységét a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Zrt.-vel együttműködve végzi A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren egy alacsony adatsebességű, nagy megbízhatóságú, autonóm energiaellátással rendelkező rádiós adatátviteli rendszert, valamint multilaterációs elven működő passzív radarrendszer létrehozásán dolgozik, amely a repülésbiztonságot hivatott növelni. Dr. Péceli Gábor Dr. Vajta László Dr. Nagy Lajos 8 9

6 Kiss Gábor Gyula 2004-ben szerezte fizikusi diplomáját. A nukleáris asztrofizika szenvedélyes kutatója, invenciózus, lendületesen és keményen dolgozó fizikus, a nemzetközi szakmai közösség megbecsült fiatal tagja. A nukleáris asztrofizika, a csillagászat és az asztrofizika szempontjából fontos magreakciókat tanulmányozza, amelyek révén a csillagok energiát termelnek, és az univerzum kémiai elemei felépülnek. Kiss Gábor Gyula a szupernóva-robbanás során keletkező protongazdag nehéz magokat termelő magreakciók tanulmányozásában ért el nemzetközileg is kiemelkedő kísérleti és elméleti eredményeket. A magok kialakulását reakcióhálózat-számításokkal modellezik. Ezekben a folyamat gyorsaságára jellemző hatáskeresztmetszeteket a magütközések optikai modelljével írják le. Dr. Kiss Gábor Gyula fizika Esztergom, november Debreceni Egyetem TTK, okleveles fizikus 2008 Debreceni Egyetem, PhD-fokozat Érdeklődési terület: atommagfizika, nukleáris asztrofizika Munkahely: MTA Atommagkutató Intézet, tudományos munkatárs Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Laboratori Nazionali del Sud, Catania, Olaszország, posztdoktori ösztöndíjas 2011 MTA Atommagkutató Intézet, tudományos munkatárs Ajánló: Dr. Fülöp Zsolt, az MTA doktora, az MTA Atommagkutató Intézet igazgatója Dr. Lovas Rezső, az MTA levelező tagja, az MTA Atommagkutató Intézet kutatóprofesszora Pálinkás József, az MTA elnöke Kiss Gábor Gyula számos protonindukált reakció hatáskeresztmetszetét mérte meg a fontos energiatartományban, és megmutatta, hogy a kísérleti adatok pontos elméleti leírásához a proton-mag optikai potenciált hogyan kell megválasztani. Olyan kísérleti eljárást dolgozott ki, amellyel szisztematikusan vizsgálható az alfa-mag optikai potenciálok energia- és magfüggése. Bebizonyította, hogy a napjainkban használt paraméterek alkalmatlanok az új kísérleti eredmények értelmezésére. Az MTA Atommagkutató Intézetben mért szisztematikus adatbázist felhasználva olyan új globális alfa-mag optikai potenciált alkotott, amely a kísérleti eredményeket lényegesen jobban reprodukálja. Kiss Gábor Gyula megmutatta, hogy - szemben az eddigi feltevésekkel - a szupernóva-robbanás során végbemenő elemszintézis jobb megértése érdekében általában nem az energiatermelő, hanem az energiaelnyelő reakciókat kell kísérletileg vizsgálni. Új módszert fejlesztett ki alfa-részecskék befogási hatáskeresztmetszetének mérésére, amely a reakciótermék bomlásakor kibocsátott karakterisztikus röntgensugárzás hozamának mérésén alapul. Így sikerült számos idevágó új adatot megmérnie, és az optikai modell által szolgáltatott adatokat a valósággal szembesítenie. Ezáltal a reakcióhálózat-számítások lényegesen pontosabbak lettek. Kiss Gábor Gyula ezen eredményeket az MTA Atommagkutató Intézet kísérleti eszközeivel érte el, magyar és külföldi kutatókkal együttműködve. A legrangosabb nemzetközi folyóiratokban első szerzőként publikálta őket, s tartott róluk számos nemzetközi konferencián előadást ben az MTA Ifjúsági Díját és a Bolyai Jánosösztöndíjat is elnyerte. Máris meghatározó jelentőségű kutatómunkáját OTKA posztdoktori pályázat témavezetőjeként folytatja. Dr. Lovas Rezső Dr. Fülöp Zsolt Pálinkás József 10 11

7 Dr. Korcsmáros Tamás biológia Budapest, október ELTE TTK, okleveles biológus 2011 Szegedi Tudományegyetem, PhD Érdeklődési terület: a sejten belüli jelátviteli és kommunikációs hálózat megváltozása az öregedés és a rák során Munkahely: ELTE TTK Biológiai Intézet, Genetikai Tanszék Ajánló: Prof. Csermely Péter, Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet Korcsmáros Tamás harmincévesen kutatócsoport- és cégvezető, kiemelkedő tehetséggondozó, egyetemi oktató és nagysikerű, sok ezer fős nemzetközi tudományos rendezvények szervezője. Középiskolás kutató diákként kezdett el foglalkozni a sejtek stresszválaszával a Semmelweis Egyetemen. Az ELTE biológus szak elvégzését követően a sejtek kommunikációs hálózatát vizsgálta bioinformatikai módszerek segítségével. Doktori munkája során létrehozott egy hiánypótló jelátviteli adatbázist, és széleskörűen elemezte kapcsolatrendszerét ben, 28 évesen megalapította az ELTE Genetikai Tanszékén a Hálózatbiológiai Kutatócsoportot, amelynek azóta is a vezetője. Doktori munkájából 2 első szerzős, egy társszerzős publikáció, valamint 3 nemzetközi konferencián tartott előadás született. A Hálózatbiológiai csoportban végzett munkáiból további 4 publikáció született, amelyek közül 3-ban Korcsmáros Tamás utolsó szerző. Összesen 16 cikk, valamint 6 könyvfejezet szerzője, amelyek összesített impakt faktora 53, független hivatkozásainak száma pedig 204. Két könyv szerkesztésében is részt vett, amelyek közül az egyiknek a Nobel-díjas Leon Lederman is a társszerkesztője volt. Több hazai és nemzetközi együttműködés aktív résztvevője ban kollégáival létrehozta a Predinet Kft.-t, amely bioinformatikai kutatásokat és fejlesztéseket végez. Fiatal kora ellenére több olyan tulajdonsággal is rendelkezik, amely a tapasztalt kutatókra jellemző. Nagyon motivált, kreatív és nyitott a különböző tudományterületek módszereire, valamint a multidiszciplináris megközelítés alkalmazására. Korcsmáros Tamás a kutatás mellett az elmúlt 12 évben önkéntesként aktív tehetséggondozói feladatokat látott el. Előbb a Kutató Diákok Országos Szövetségének diákelnöke volt, aztán az ELTE Biológus TDK hallgatói elnökeként segítette a tehetséges biológushallgatókat től a több mint 5000 magyarországi és határon túli középiskolás kutató diákot támogató Kutató Diákokért Alapítvány elnöke lett. Számos tehetséggondozó programot alapított és szervezett. Közvetlenül is részt vesz a fiatal kutatók tehetséggondozásában, több középiskolás és egyetemista diák mentora, témavezetője. Közülük többen már díjakat is nyertek, illetve társszerzői a kutatócsoport publikációinak. Korcsmáros Tamás részt vett az ELTE Bioinformatika kurzusának kidolgozásában, három éve oktat az ELTE-n és a Semmelweis Egyetemen, ahol évente 450 hallgatónak tart előadásokat és gyakorlatokat ben meghívták a Cambridge-i Európai Bioinformatikai Intézetbe is tanítani. Eddig hét nemzetközi, ezer fő feletti konferenciát szervezett meg. Korcsmáros Tamás számos díjat is nyert, például 2009-ben a FEBS Young SysBio Investigator Díjat is megkapta. Prof. Csermely Péter 12 13

8 Kun Gábor matematika Németország, Bad Salzungen, július ELTE TTK matematikus szak ELTE TTK Matematika Doktori Iskola, PhD-hallgató Érdeklődési terület: diszkrét matematika, algebra, számítástudomány Munkahely: 2012 ELTE TTK Matematika Intézet AjánlóK: Lovász László akadémikus Szabó Csaba egyetemi tanár Szemerédi Endre akadémikus Kun Gábor már egyetemi hallgatóként kiemelkedett matematikai eredményeivel. Számos nemzetközi versenyen ért el eredményt, többek közt háromszor nyert II. díjat az Egyetemi Hallgatók Nemzetközi Matematikaversenyén. Hallgatói kutató-tevékenysége elismeréseként kétszer nyerte el a Rényi Kató Emlékérmet, valamint az OTDT rangos Pro Scientia díját. Kun Gábor PhD-hallgatóként széles nemzetközi kapcsolatrendszert épített ki: három hónapot töltött a University College London és a prágai Károly Egyetem vendéghallgatójaként, és néhány hetet vendégkutatóként a University of Montrealon, a Cambridge Universityn és a krakkói Jagelló Egyetemen. Sokoldalú kutató. Fő területe, a diszkrét matematika és számítástudomány mellett algebrában, analízisben és logikában is jelentős eredményeket ért el. Munkáit rendkívül széles matematikai látókör és nagyfokú találékonyság jellemzi. Sokszor köt össze egymástól látszólag távoli területeket. Több régóta nyitott kérdésre adott megoldást, az új gondolatokat figyelemre méltó technikai tudással ötvözve. Az ELTE-n írt doktori disszertációja - amelynek fő eredménye egy alapvető fontosságú nyitott probléma megoldása, Feder és Vardi CSP-ről szóló véletlen algoritmusának determinisztikussá tétele - nemzetközi elismertséget hozott számára. Hat évig volt posztdoktori és vendégkutatói állásokban, többek közt Memphisben, Cambridge-ben, egy évig a Simon Fraser Universityn, három évig Princetonban és egy évig a New York Universityn. Kun Gábor a diszkrét matematika több vezéralakjával is együttműködött. J. Nesetrillel a számítástudomány középpontjában álló NP osztály új algebrai jellemzését fedezték fel, és alkalmazták számos probléma vizsgálatában. Szegedy Marióval összekötötték a CSP dichotómia sejtést a Fourier-analízissel és dinamikai rendszerek vizsgálatával. Cikkük az elméleti számítástudomány legrangosabb konferenciáján jelent meg. R. O Donell-lel, S. Tamakival, Y. Yoshidával és Y. Zhouval CSP problémák közelítő megoldására adnak hatékony algoritmust. Ennek elemzésében Kun Gábor hallgató korában felfedezett topologikus-algebrai módszereié a fő szerep. Kun Gábornak eddig 18 publikációját fogadták el rangos nemzetközi folyóiratokban, és ezekre 50 független hivatkozást kapott. Társszerzői közt neves matematikusok is szerepelnek, mint J. Nesetril, I. Leader, Szegedy Mario, R. O Donnell és a magyar akadémikusok közül Bollobás Béla és Ruzsa Z. Imre. Számos további eredménye van publikálás alatt. Sok konferencián vett részt, közülük nyolcon mint meghívott előadó, többek közt Montrealban, Barcelonában, Prágában, Nashville-ben, Rio de Janeiróban és Torontóban. Kun Gábor a fiatal matematikusnemzedék rendkívül ígéretes tagja, akitől további alapvető fontosságú eredmények várhatók. Hazatérése a legnevesebb matematikai műhelyekben eltöltött évei után óriási nyereség. Lovász László Szabó Csaba Szemerédi Endre 14 15

9 Dr. Lazáry Judit orvostudomány Budapest, november Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar 2005 általános orvosi diploma állami ösztöndíjas PhD-képzés, Semmelweis Egyetem, Doktori Iskola 2010 Semmelweis Egyetem, PhD-fokozat Érdeklődési terület: pszichogenomika, farmakogenomika, multifaktoriális genetikai modellek Munkahely: Semmelweis Egyetem Klinikai és Kutatási Mentálhigiénés Osztály Ajánló: Dr. Bagdy György egyetemi tanár, intézetigazgató, Semmelweis Egyetem, GYTK, Gyógyszerhatástani Intézet Dr. Szél Ágoston egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem rektora Lazáry Judit korosztályának és szakterületének kiemelkedő fiatal tehetsége, aki az empatikus, emberközpontú gyógyító munka mellett végzett kutatásaival került a pszichofarmakogenomika nemzetközi élvonalába. Tudományos kutatómunkáját a Semmelweis Egyetem diákkörös hallgatójaként kezdte, és az egyetemi díjak mellett két nemzetközi pályadíjat is elnyert. Általános orvosi diplomáját 2005-ben summa cum laude minősítéssel vette át, majd a Semmelweis Egyetem (SE) Doktori Iskolájának állami ösztöndíjas doktorandusz hallgatója lett, tudományos fokozatát 2010-ben 100 százalékos minősítéssel szerezte meg. Lazáry Judit 2005-ben egy Európai Unió által támogatott nemzetközi konzorcium hazai munkacsoportjához csatlakozott, amelyben a depresszió kialakulásáért felelős hatásokat tanulmányozta. Vizsgálatai során elsőként alkotott olyan modellt, amely a depresszió kialakulását befolyásoló genetikai és környezeti faktorok összhatását a valóságoshoz igen hasonlóan írja le. Kiemelkedő tanulmányában a leggyakrabban alkalmazott antidepresszívumok támadáspontjának génje, a szerotonin transzporter gén, valamint a stressz és a depresszió összefüggését bizonyította. Emellett a szerotonin transzporter gén és a cannabinoid receptor gén közös szerepét igazolta a szorongás kialakulásában, és egy nagy érdeklődést kiváltó új gyógyszer, a rimonabant öngyilkossági rizikót növelő mellékhatásának hátterében. Lazáry Judit 27 szakcikkéből 20 külföldi szaklapban - közel fele arányban első szerzőként - jelent meg, kumulatív impakt faktora 90, idézettsége 177. Tudományos elismertségét jól jelzi, hogy fiatal kora ellenére számos külföldi szaklapnak felkért bírálója, munkáját és előadásait több ízben díjazták, és meghívott előadóként szerepelt a European College of Neuropsychopharmacology 2008-as, Barcelonában rendezett konferenciáján. A pszichogenomika legrangosabb eseményének számító World Congress of Psychiatric Genomics 2012-ben Az év fiatal kutatója díjjal tüntette ki. Lazáry Judit kutatómunkáját 2008 óta gyógyító klinikai tevékenysége mellett végzi től az SE Klinikai és Kutatási Mentálhigiénés Osztályán dolgozik tudományos munkatársi beosztásban. Az egyetemi oktatásban és a doktori képzésben is aktívan részt vesz, mint PhD-témavezető. A gyógyító munka felfüggesztése mellett kislányának szenteli legtöbb idejét, bár PhD-témavezetőként így is tevékenykedik, a tudományos élet aktív szereplője maradt. Lazáry Judit elkötelezettsége és erkölcsi tartása nem csak szakmai téren példaértékű. Kiemelkedő tudományos eredményeire tekintettel számos külföldi állásajánlatot, illetve meghívást kapott, azonban az itthoni mestereitől megszerzett kvalitásait tudatosan és következetesen hazai téren tervezi kamatoztatni, valamint oktatóként magyar fiataloknak kívánja átadni. Dr. Szél Ágoston Dr. Bagdy György 16 17

10 Dr. Marton Péter társadalomtudomány Budapest, augusztus Budapesti Gazdasági Főiskola, Külkereskedelmi Főiskolai Kar, nemzetközi kommunikáció szak Budapesti Corvinus Egyetem, nemzetközi kapcsolatok szakértői és közgazdász diploma Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola, PhD-hallgató 2010 doktori fokozat Érdeklődési terület: komparatív külpolitika-elemzés; az Amerikai Egyesült Államok külpolitikája; az államépítés politikai viszonyai és szociológiája; a koalíciós tehermegosztás kérdései a nemzetközi segélyezésben és a többnemzeti katonai műveletekben; a külpolitikai döntéshozatal pszichológiája; az afganisztáni államépítési kísérlet Munkahely: Budapesti Corvinus Egyetem Ajánló: Dr. Szávai Ferenc egyetemi tanár, rektor, az MTA doktora Marton Pétert kiváló fiatal kutatóként ismertem meg évekkel ezelőtt, amikor a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskolájának doktorandusz hallgatója lett. Ennek ismeretében örömmel vállaltam el Péter felkérését, amikor megkeresett, hogy doktori értekezésének elkészítését társtémavezetői minőségben segítsem, dr. Kiss J. Lászlóval közösen. Doktori tanulmányainak megkezdésével egyidejűleg Marton Péter kutatásvezetői pozíciót kapott a Teleki László Intézet Külpolitikai Tanulmányok Központjánál is, ahol az államkudarcok jelentette biztonsági és fejlesztéspolitikai kihívással foglalkozó kutatási projektet irányított, mintegy tizenöt fő részvételével. Pályakezdő kutatóként ezt a kihívást igen jól kezelte, emberi és szakmai értelemben egyaránt sikerre vitte a rábízott feladatot. A kutatásvezetéssel egyszerre készítette doktori értekezését, kutatásainak részeként interjúkat készített számos országban, Montenegrótól Lengyelországon át Afganisztánig. Emellett tekintélyes mennyiségű irodalmat dolgozott fel. Eredeti módszertannal közelített témájához, és művét angol nyelven nyújtotta be. Az anyag külső bírálója Theo Farrell professzor volt, a londoni King s College tanára. Értekezését summa cum laude védte meg. Marton Péter nemcsak a hazai tudományos életben, hanem a nemzetközi tudományos fórumokon is rendszeresen megméreti magát. Tanulmányai, illetve általa írt könyvrészletek jelentek meg elismert nemzetközi folyóiratokban és különféle tanulmánykötetekben, 2011 nyarán pedig társszerkesztőként és társszerzőként jegyzett könyvét adta ki a Routledge kiadó, Statebuilding in Afghanistan: Multinational Contributions to Reconstruction címmel. Marton Péter eközben a Magyar Külügyi Intézet ösztöndíjas munkatársaként, majd a Budapesti Corvinus Egyetem oktatójaként dolgozott - utóbbi minőségében tavaly ősszel egyetemi adjunktussá nevezték ki. Az elmúlt évek során a Rajk László és a Széchenyi István Szakkollégiumoknak, illetve az Eötvös Loránd Tudományegyetemnek is több ízben meghívott kurzustartója volt. Külföldön is megfordult vendégelőadóként, lengyel, szlovák és ír egyetemek meghívottjaként, két alkalommal pedig részt vett a HUNIDA egyik programjának részeként közel-keleti diplomaták képzésében, ezeknek rendkívül pozitív visszhangja volt. Tekintettel folyamatos publikációs aktivitására, ezen belül kiemelkedő, rangos helyeken megjelenő tudományos közleményeire és a Budapesti Corvinus Egyetem számára nemzetközi tudományos együttműködési lehetőségeket teremtő erőfeszítéseire Marton Péter idén nyáron megkapta a Budapesti Corvinus Egyetem Kutatási Kiválósági Díját. Dr. Szávai Ferenc 18 19

11 Dr. Nagy Nikoletta orvostudomány Hódmezővásárhely, július SZTE ÁOK, általános orvosi szak SZTE ÁOK, angol magyar orvosi szakfordító Érdeklődési terület: bőrgyógyászati kórképek genetikai háttere, génterápia Munkahely: 2005 SZTE Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika King s College London, London, Nagy-Britannia 2010 MTA SZTE Dermatológiai Kutatócsoport 2012 SZTE Orvosi Genetika Intézet Ajánló: Dr. Széll Márta tanszékvezető egyetemi tanár Dr. Kemény Lajos tanszékvezető egyetemi tanár Prof. Dr. Szabó Gábor akadémikus, rektor Nagy Nikoletta tudományos munkáját 2003 szeptemberében kezdte el a szegedi Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika Molekuláris Biológia Laboratóriumában. Kezdetben a melanocortin 1 receptor gén (MC1R) polimorfizmusainak vizsgálatába kapcsolódott be, később kutatásait kiterjesztette újabb molekulák, mint a fibroblaszt növekedési faktor receptor 2 gén (FGFR2), a tumor necrosis factor α (TNFα), neuropilin 1 (NRP1) vagy a syndecan 4 (SDC4) bőrbetegségek pathogenezisében betöltött szerepének tanulmányozására. A vénás eredetű lábszárfekély genetikai hátterének vizsgálatáról, a hajlamosító poliformizmusok azonosításáról, illetve a kóros sebgyógyulás hátterében álló, kórosan kifejeződő fehérjékről készítette PhD-dolgozatát. Nagy Nikoletta 2008 szeptemberétől a John A. McGrath professzor által vezetett kutatócsoportban dolgozott Londonban, a St John s Institute of Dermatology kutatólaboratóriumában, a King s College-ban. Elsősorban monogénes bőrbetegségek vizsgálatával, úgymint a III-as típusú örökletes angioödéma, epidermolízis bulloza és a Sopf Schultz Passarge-szindróma. Részt vett oki terápia kifejlesztését szolgáló sejt- és génterápiás módszerek kutatásában is. Londoni tevékenységéből számos tudományos közlemény és egy szabadalom is született. Nagy Nikoletta Londonból visszatérve ismét bekapcsolódott a szegedi kutatólaboratórium munkájába, egyszersmind a Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinikán szakorvosként is tevékenykedik. Oktat, gyógyít és kutat, kezdeményezte a vizsgálatok kiterjesztését a monogénes bőrgyógyászati kórképek beható tanulmányozására és potenciális génterápiás eljárások kidolgozására. Kutatóként egy bőrfüggeléktumorok kialakulásával járó kórkép, a Brooke Spiegler-szindróma felé fordult a figyelme. Kezdeményezte a klinikai genetika ráépített szakképzést, ami a jövőben genetikai és családtervezési tanácsadásra fog lehetőséget nyújtani. Nagy Nikoletta a bőrgyógyászati kórképek genetikai hátterének vizsgálatában elért eredményeivel, illetve oki terápiás eljárások, mint sejt- és génterápiás módszerek kidolgozásával szerzett magának nemzetközi elismerést. Eddigi eredményeiből 29 tudományos közlemény, ebből 13 első szerzős tudományos folyóiratokban megjelent dolgozat (kumulatív impakt faktor 93,921), számos tudományos előadás, illetve poszter született. Dr. Széll Márta Dr. Kemény Lajos Prof. Dr. Szabó Gábor 20 21

12 Rokob Tibor András már a középiskolában is kitűnt kiemelkedő képességeivel, 1998-ban ezüstérmet nyert a zadari Közép-európai Informatikai Diákolimpián, 2000-ben Koppenhágában pedig aranyérmet szerzett a Nemzetközi Kémiai Diákolimpián. Az ELTE Természettudományi Kar vegyész szakának hallgatójaként tagja lett a természettudományt művelő legkiválóbb hallgatók elitklubjának, a Bolyai Kollégiumnak. Doktori disszertációjának témája a kémiai katalízis egy érdekes esete, amelynek során a kölcsönható molekulák mintegy megfeszülnek, ami megkönnyíti az átalakulásukat. Doktori témavezetője segítségével ő végezte a kísérleti eredmények értelmezését és a további kísérletek tervezését megkönnyítő kvantumkémiai számításokat. Eredményei alapvetően új elméleti kiindulópontot szolgáltatnak a környezetbarát kémiai katalizátorok kifejlesztéséhez. Rokob Tibor András elméleti kémia Miskolc, május ELTE TTK, okleveles vegyész 2010 MTA Kémiai Kutatóközpont ELTE TTK, PhD-fokozat Érdeklődési terület: kémiai reakciók mechanizmusának vizsgálata elméleti számítások segítségével Munkahely: MTA Természettudományi Kutatóközpont, Szerves Kémiai Intézet Ajánló: Prof. Náray-Szabó Gábor egyetemi tanár, az MTA rendes tagja Munkásságának legfontosabb eredménye, hogy az elméleti kémiai számításokat egy igen fontos, de nehezen megoldható problémának, az erős kovalens kémiai kötések aktiválási folyamatának megértése érdekében alkalmazta. Kiváló tanulmányi eredményeinek elismeréseképpen 2010-ben kitüntetéses doktori címet adományozott neki a köztársasági elnök ben elnyerte a Bolyai Kutatási Ösztöndíjat. Huszonhárom publikáció társszerzője, amelyekre összesen 407 független idézetet kapott, ami korosztályában példa nélküli, eléri a Magyar Tudományos Akadémia doktora címének megszerzéséhez előírt minimumot. Prof. Náray-Szabó Gábor 22 23

13 Dr. Tóth Gyula fizika Berettyóújfalu, március Budapesti Mûszaki és Gazdságtudományi Egyetem (BME), Természettudományi Kar (TTK), mérnök-fizikus szak BME TTK fizikai tudományok doktori iskola 2012 PhD-fokozat, a fizikai tudományok doktora Érdeklõdési terület: a kristálymagképzôdés és megszilárdulási folyamatok elméleti kutatása és számítógépes modellezése az anyagtudományban Munkahely: MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet AjánlóK: Dr. Faigel Gyula, az MTA rendes tagja Dr. Kamarás Katalin, az MTA levelezô tagja Dr. Gránásy László, az MTA doktora Pálinkás József, az MTA elnöke Tóth Gyula mérnök-fizikusként végzett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Karán, majd a BME doktori iskoláján PhDfokozatot szerzett. Az elméleti és számítógépes anyagtudomány kiemelkedően tehetséges és erősen motivált fiatal kutatója, aki a megszilárdulási folyamatok, ezen belül a kristálymagképződés térelméleti modellezése terén ért el nemzetközi szinten jelentős eredményeket. Munkáit eredetiség és ötletgazdagság jellemzi. Gyors felfogása és nyílt, de alapos gondolkodásmódja számos alkalommal vezetett bonyolult problémák megoldására. Különösen kedveli a komplex problémákat, amelyeket addig ostromol, amíg alkalmas megoldást nem talál. Legfontosabb tudományos eredményei: az egymással versenyző kristálymagmódosulatok kiválasztási mechanizmusának tisztázása a Ginzburg Landau-elmélet keretében; kétlépcsős, amorf fázison keresztül megvalósuló kristálymagképződés atomi felbontású leírása dinamikus sűrűségfunkcionál módszerrel; a heterogén kristálymagképződés atomi skálán jelentkező sajátságainak tisztázása; valamint a mozgó kristályok és a folyadékáramlás kölcsönhatásának hosszú ideje megoldatlan problémájának tisztázása. Jelenleg a kristályos megszilárdulás dinamikus sűrűségfunkcionál-elméletének továbbfejlesztésén dolgozik. Munkáit eddig 23 tudományos publikációban közölte, amelyek közül öt a Physical Review Lettersben jelent meg. Művei elismertségét jelzi a rájuk eddig érkezett 180 független hivatkozás. Impakt faktor öszeg: 70,58. Eredményei két alkalommal szerepeltek tudományos folyóiratok címlapján ( J. Phys.: Condens. Matter). Számos (eddig 8) nemzetközi projektben vett részt (ESA MAP és EU FP7 témák), amelyek megvalósításában gyakran játszott kulcsszerepet. Elméleti ismeretei mellett a GPU (Graphics Processing Unit) programozás szakértője, de otthon van az erősen nemlineáris sztochasztikus parciális differenciálegyenlet-rendszerek numerikus megoldásának területén is ban J. R. Morris professzor meghívására molekuláris dinamikai szimulációkat végzett az Oakridge National Laboratoryban (Knoxville, Tennessee, USA). Több nemzetközi konferencián tartott előadást, illetve prezentációt. A Cambridge University felkérésére, a Rolls-Royce Doctoral Training Centre keretében megtartott egyhetes Introduction to Phase-Field Modelling of Solidification modul keretében a fázismező-elmélet alapjait és numerikus módszerek alkalmazását oktatta. Ismeretterjesztő előadásokat tartott a GPU-programozásról, illetve a megszilárdulási folyamatok térelméleti modellezéséről. Eddig két ismeretterjesztő cikk társszerzője. Bár rendelkezik nemzetközi tapasztalatokkal, kiváló példája az itthoni, nehezebb körülmények között is nemzetközi összehasonlításban kiemelkedően teljesítő, fiatal, ambiciózus magyar kutatónak. Dr. Faigel Gyula Dr. Kamarás Katalin Dr. Gránásy László Pálinkás József 24 25

14 Junior Prima Díj 2011 Junior Prima Díj 2011 Junior Prima Díjazottak dr. Asbóth János fizika gyarmati katalin matematika dr. németh krisztián orvostudomány sik andrás planetológia Dr. JAKUS ZOLTÁN orvostudomány Dr. kovács istván jános geológia Dr. szomora zsolt állam- és jogtudomány dr. szűcs zoltán gábor politikatudomány dr. mátyás ferenc agykutatás Dr. mátyus edit elméleti kémia 26 27

15 Junior Prima Díj 2010 Junior Prima Díj 2010 Junior Prima Díjazottak Dr. BARABÁS ORSOLYA biokémia és szerkezeti biológia Dr. CZEGLÉDI PÁL közgazdaságtan Dr. Ősi attila paleontológia Dr. RUSAI KRISZTINA orvostudomány Dr. hangya balázs agykutatás Dr. kirilly eszter gyógyszerészet és idegtudomány Dr. SZMOLA RICHÁRD orvostudomány Dr. tóth judit enzimológia Dr. LIPINSZKI ZOLTÁN molekuláris biológia NEMES-INCZE PÉTER fizika 28 29

16 Junior Prima Díj 2009 Junior Prima Díj 2009 Junior Prima Díjazottak Dr. Abrankó László élelmiszertudomány BANKÓ ÉVA MÁRIA kognitív idegtudomány Dr. Pap gyula matemetika Dr. Sulyok gábor jog Dr. DEMETER GÁBOR földtudomány és történelemtudomány Dr. kállay csilla kémia Dr. SZÉPLAKI GÁBOR orvostudomány Dr. WITTMANN GÁBOR agykutatás Dr. KUBINYI ENIKŐ etológia Dr. PALLA GERGELY fizika 30 31

17 Junior Prima Díj 2008 Junior Prima Díj 2008 Junior Prima Díjazottak Dr. BÁNÓCZI ZOLTÁN szerves kémia Dr. HALÁSZ JÚLIA biológia LUDÁNYI ANIKÓ biológia MÁTHÉ ANDRÁS matematika Dr. KATZ SÁNDOR fizika KOCSIS BENCE fizika Dr. tapaszto levente fizika Dr. VARGA-SZEMES ÁKOS orvostudomány LAJOS VERONIKA etnográfia Dr. LAZÁRY ÁRON orvostudomány 32 33

18 Junior Prima Díj 2007 Junior Prima Díj 2007 Junior Prima Díjazottak Benczes István közgazdaságtan FARKAS ILLÉS fizika SÁGVÁRI BENCE szociológia Dr. Soós Tibor kémia MÁTRAI TAMÁS matematika NAGY LEVENTE PÉTER irodalom és nyelvtudományok SZÉPSZÓ GABRIELLA klímakutatás VÁSÁRHELYI GÁBOR informatika PAPP BALÁZS PhD biológia Dr. RÓZSA BALÁZS orvostudományok 34 35

19 36

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány 2007. évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítványa 2001. január 2- án jött létre, és eddig 4 millió forint

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Bozóki Sándor

Oktatói önéletrajz Bozóki Sándor egyetemi docens Közgazdaságtudományi Kar Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1996-2001 ELTE-TTK, alkalmazott matematikus 1999-2003 ELTE-TTK, matematika tanár

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUS HALLGATÓKNAK

Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUS HALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUS HALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítvány célja a Szegedi Tudományegyetemen tanuló biológus és biológia szakos hallgatók tudományos tevékenységének,

Részletesebben

ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUSHALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUSHALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUSHALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítvány célja a Szegedi Tudományegyetemen tanuló biológus és biológia szakos hallgatók tudományos tevékenységének,

Részletesebben

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010)

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) Pap Gyula Születési hely és idő: Debrecen, 1954 Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS FOKOZATOK Gimnáziumi

Részletesebben

Kutatócsoportok értékelése a WFK-ban, tervezet (5. változat, )

Kutatócsoportok értékelése a WFK-ban, tervezet (5. változat, ) Kutatócsoportok értékelése a WFK-ban, tervezet (5. változat, 2013.05.24) 1. Ez az értékelési módszer az RMI és SZFI egyesített szempontjaira épül és csak egy próbaidőszak után derül ki, hogy helyes-e.

Részletesebben

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk?

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? rövid összegzés a számok tükrében Madarász Tamás projektfelelős FAVA Konferencia, 2015. április 8-9. Siófok Tartalom KUTATÁS-FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA A FELSŐOKTATÁSBAN

Részletesebben

SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA

SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA Sic itur ad astra. SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA LegyEN ÖN is támogató FOUNDATION FOR THE FUTURE OF BIOMEDICAL SCIENCES IN SZEGED ISKOLATEREMTÉS TÖBBGENERÁCIÓS TUDÓSKÉPZÉS Ez a Szegedi Tudós Akadémia (SZTA)!

Részletesebben

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok:

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok: ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Lengyelné Dr. Szilágyi Szilvia Születési hely és idő: Sárospatak, 1976. május 03. Jelenlegi munkahely: Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Analízis Tanszék

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Csató László

Oktatói önéletrajz Csató László tanársegéd Közgazdaságtudományi Kar Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 2009-2011 Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek 1. NTP-TDK-14-0001 Gazdaságés Társadalomtudományi Elmélet és gyakorlat - az Európai Unió kiemelt ügyei a hallgatók kutatásaiban 1 2. NTP-TDK-14-0002

Részletesebben

7 ~ idegen nyelven: 9

7 ~ idegen nyelven: 9 Fekete: kitöltése mindenki számára kötelező Piros: kitöltése a társadalomtudomány számára kötelező, másoknak opcionális Kék: kitöltése a matematika és természettudományok, valamint az élettudományok számára

Részletesebben

100. szám május 26. Tartalom

100. szám május 26. Tartalom Egyetemi Értesítő A Szegedi Tudományegyetem hivatalos és információs lapja 100. szám 2015. május 26. Tartalom NAPIRENDI PONTOK A Szegedi Tudományegyetem Szenátusának 2015. év április hó 27. napján tartott

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

Önéletrajz SZILÁGYI BRIGITTA SZEMÉLYES ADATOK:

Önéletrajz SZILÁGYI BRIGITTA SZEMÉLYES ADATOK: Önéletrajz SZILÁGYI BRIGITTA SZEMÉLYES ADATOK: KÉPZETTSÉG: Születési hely és idő: Debrecen, 1973. 11. 03. Állampolgárság: magyar Email: szilagyi@math.bme.hu Honlap: www.math.bme.hu/~szilagyi 1992 1997:

Részletesebben

Nyitókonferencia Az SZTE szerepe a projekt megvalósításában. Kovács Attila

Nyitókonferencia Az SZTE szerepe a projekt megvalósításában. Kovács Attila Ágazati felkészítés a hazai ELI projekttel összefüggő képzési és K+F feladatokra" Nyitókonferencia 2013. 07.17. Az SZTE szerepe a projekt megvalósításában Kovács Attila TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0005

Részletesebben

A neveléstudományi doktori iskolák helyzete

A neveléstudományi doktori iskolák helyzete A neveléstudományi doktori iskolák helyzete Bazsa György, a MAB elnöke A MTA Pedagógia Bizottságának ülése Budapest, 2009. december 11. Eötvös Loránd: Csak az az igazi tudomány, amely világra szól; s ezért

Részletesebben

Tájékoztató az MTA doktora címre a Biológiai Osztálynál pályázók számára. Az MTA doktora cím adományozásának három fő feltétele van:

Tájékoztató az MTA doktora címre a Biológiai Osztálynál pályázók számára. Az MTA doktora cím adományozásának három fő feltétele van: Követelményrendszer Tájékoztató az MTA doktora címre a Biológiai Osztálynál pályázók számára A Biológiai Tudományok Osztálya az MTA doktora címre pályázók számára az alábbi követelményeket teszi közzé,

Részletesebben

BCE BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM DOKTORI KÉPZÉS INTÉZMÉNY KARAI A DOKTORI KÉPZÉST SZERVEZŐ HIVATALOK, FELELŐS SZEMÉLYEK

BCE BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM DOKTORI KÉPZÉS INTÉZMÉNY KARAI A DOKTORI KÉPZÉST SZERVEZŐ HIVATALOK, FELELŐS SZEMÉLYEK BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM Egyetemi Doktori Tanács Elnök: Dr. Zalai Ernő egyetemi tanár Titkárság: Skorán Éva Telefon: (1) 482-5155/5029 Fax: (1) 482-5329 1093 Budapest, Fővám tér 8. 213. szoba Telefon:

Részletesebben

Rátz Tanár Úr Életműdíj 2014 Matematika. Békefi Zsuzsa Kubatov Antal

Rátz Tanár Úr Életműdíj 2014 Matematika. Békefi Zsuzsa Kubatov Antal Rátz Tanár Úr Életműdíj 2014 Matematika Békefi Zsuzsa Kubatov Antal BÉKEFI ZSUZSANNA 1967-ben kezdte középiskolai tanári pályáját matematika-fizika szakos tanári végzettséggel. Két évig a keszthelyi Vajda

Részletesebben

Papp Henriett Ph.D hallgató. Tanulmányok: Biológus MSc

Papp Henriett Ph.D hallgató. Tanulmányok: Biológus MSc Ph.D hallgató papp.henriett@med.u-szeged.hu Tanulmányok: 2013-2015. Biológus MSc Molekuláris-, immun- és mikrobiológia szakirány (nappali) Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar

Részletesebben

DR SZABÓ ANDRÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA

DR SZABÓ ANDRÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA II. DR SZABÓ ANDRÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA Személyi adatok: Név: Születési dátum: Munkahely: Családi állapot: Dr Szabó András 1953 október 29 (Gödöllő) Semmelweis Egyetem I.sz. Gyermekklinika nős, két kiskorú

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit I. Személyi adatok Név: Farkas Judit Születési hely, idő:, 1979. 04. 01. Anyja neve: Mohai Margit Judit Személyi igazolvány száma: 335364SA Munkahely: MTA Nyelvtudományi

Részletesebben

Az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság tevékenységének ismertetése Kocsis Károly elnök

Az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság tevékenységének ismertetése Kocsis Károly elnök Az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság tevékenységének ismertetése Kocsis Károly elnök Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság Elnök: Kocsis Károly, 2011 Románia: Benedek József

Részletesebben

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Európai Uniós Természettudományos Diákolimpia (EUSO) Megszerveztem a magyar csapat részvételét, 2008-ban megfigyelő voltam a versenyen. 2009-től a fizikus csapattagok

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDOMÁNY MSc. mesterképzés

KÖRNYEZETTUDOMÁNY MSc. mesterképzés KÖRNYEZETTUDOMÁNY MSc mesterképzés Tájékoztató a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karáról A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kara 1921-ben kezdte meg

Részletesebben

Egyéves Miniszterelnöki Ösztöndíjban részesül a 2014. évi nemzetközi diákolimpián elért

Egyéves Miniszterelnöki Ösztöndíjban részesül a 2014. évi nemzetközi diákolimpián elért Egyéves Miniszterelnöki Ösztöndíjban részesül a 2014. évi nemzetközi diákolimpián elért Biológia bronzérme elismeréseként Hegedűs Barnabás egyetemi hallgató, a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február)

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február) Koós Tamás egyetemi tanársegéd Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető helyettes Tudományos életrajz

Részletesebben

Mesterszintű operációkutatási szakemberképzés a BME-n

Mesterszintű operációkutatási szakemberképzés a BME-n Mesterszintű operációkutatási szakemberképzés a BME-n A BME-n 2013 őszén induló szakirányú továbbképzési program Magyarország egyetlen operációkutatási posztgraduális képzése. A programot a BME TTK Operációkutatási

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Budapest, 2008. július 8. ... Dr. Inzelt György. 1. A pályázók rangsorolásánál figyelembe vettük az ELTE TTK Doktori Szabályzata

Jegyzőkönyv. Budapest, 2008. július 8. ... Dr. Inzelt György. 1. A pályázók rangsorolásánál figyelembe vettük az ELTE TTK Doktori Szabályzata Jegyzőkönyv Felvétetett az ELTE TTK Kémia Doktori Iskolába jelentkezett pályázókkal tartott felvételi beszélgetések alkalmából. A felvételi beszélgetés időpontja: 2008. július 7. és 8. helye: ELTE TTK

Részletesebben

Beszámoló a MTA Immunológiai Bizottság 2011. évi tevékenységéről

Beszámoló a MTA Immunológiai Bizottság 2011. évi tevékenységéről Beszámoló a MTA Immunológiai Bizottság 2011. évi tevékenységéről 1. A tudományos bizottság neve: MTA, Immunológiai Bizottsága 2011. szeptember 13 után: MTA, Immunológiai Osztályközi Tudományos Bizottság

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

ELTE, matematika alapszak

ELTE, matematika alapszak Matematika alapszak szerkezete 1. év ELTE, matematika alapszak NORMÁL Kb 60 fő (HALADÓ) Kb 40 fő INTENZÍV Kb 30 fő Zempléni András oktatási igazgatóhelyettes Matematikai Intézet matematikai elemző 2. és

Részletesebben

European Research Council (ERC) pályázatai a Horizont 2020 programban

European Research Council (ERC) pályázatai a Horizont 2020 programban European Research Council (ERC) pályázatai a Horizont 2020 programban Bőhm Gergely főosztályvezető-helyettes ERC NCP MTA Nemzetközi Kapcsolatok Titkársága ERC a H2020-ban H2020 összesen: 77 mrd euró (FP7:

Részletesebben

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros 1 Ö N É L E T R A J Z F O R M A N Y O M T A T V Á N Y SZEMÉLYES ADATOK Név DR. LUKÁCS JÁNOS Cím 3535 MISKOLC (MAGYARORSZÁG), ELŐHEGY U. 48/2. Telefon +36 46 565 111/14 11 Fax +36 46 561 504 E-mail janos.lukacs@uni-miskolc.hu

Részletesebben

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Hadtudományi Bizottsága J E G Y Zİ K Ö NYV az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről Az MTA IX.

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

J A V A S L A T EGYETEMI TANÁRI KINEVEZÉSRE. E L Ő T E R J E S Z T ÉS a Kari Tanács 2007. március 13-i ülésére

J A V A S L A T EGYETEMI TANÁRI KINEVEZÉSRE. E L Ő T E R J E S Z T ÉS a Kari Tanács 2007. március 13-i ülésére VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR EGYETEMI TANÁRI KINEVEZÉSRE E L Ő T E R J E S Z T ÉS a Kari Tanács 2007. március 13-i ülésére A Villamosmérnöki és Informatikai Kar meghírdetett i állásaira az alábbi

Részletesebben

Tehetséggondozás a felsőoktatásban

Tehetséggondozás a felsőoktatásban Tehetséggondozás a felsőoktatásban 2010. március 29. Dr. Hudecz Ferenc, az ELTE rektora A felsőoktatás hosszútávú céljai Magas színvonalú és versenyképes tudás elérhetővé tétele az egyén számára. A kiművelt

Részletesebben

GAZDASÁG- INFORMATIKUS MSc. mesterképzés

GAZDASÁG- INFORMATIKUS MSc. mesterképzés GAZDASÁG- INFORMATIKUS MSc mesterképzés Tájékoztató a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karáról A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kara 1921-ben kezdte

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Dávid Lóránt Dénes Családi név: Dr. Dávid Keresztnév: Lóránt Dénes Tud. fokozat: PhD (földtudományok) Születési hely: Heves Születési idő: 1968. március 06. Állampolgárság: magyar

Részletesebben

A kutatóközpont közfeladatként ellátott tevékenysége Közfeladatként ellátott alaptevékenység köre A szerves kémia terén

A kutatóközpont közfeladatként ellátott tevékenysége Közfeladatként ellátott alaptevékenység köre A szerves kémia terén A kutatóközpont közfeladatként ellátott tevékenysége A kutatóközpont autonóm módon vesz részt az MTA közfeladatainak megoldásában, önállóan is vállal közfeladatokat, továbbá egyéb tevékenységet is végezhet.

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

Nők szerepe a kutatásfejlesztésben. Dr. Groó Dóra Ügyvezető igazgató Tudományos és Technológiai Alapítvány

Nők szerepe a kutatásfejlesztésben. Dr. Groó Dóra Ügyvezető igazgató Tudományos és Technológiai Alapítvány Nők szerepe a kutatásfejlesztésben Dr. Groó Dóra Ügyvezető igazgató Tudományos és Technológiai Alapítvány Politikai háttér Lisszabon, Európai Tanács ülése, 2000. Cél: 2010-re az EU legyen a legversenyképesebb

Részletesebben

Dr. Lenkei Péter mérnök, egyetemi tanár

Dr. Lenkei Péter mérnök, egyetemi tanár A Baranya megyei Mérnöki Kamara Örökös tagja Dr. Lenkei Péter mérnök, egyetemi tanár Budapesten 1933. május 25-én született. A Moszkvai Építészmérnöki Egyetem Szerkezetépítő Szakán 1956-ban végzett. Diplomája

Részletesebben

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. www.chem.elte.hu/pr

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. www.chem.elte.hu/pr ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával www.chem.elte.hu/pr Kvíz az előző előadáshoz 1) Mikor kapott Paul Ehrlich orvosi Nobel-díjat? A) Idén. B) Pont 100 éve, 1908-ban. C) Nem

Részletesebben

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával www.chem.elte.hu/pr Kvíz az előző előadáshoz Programajánlatok március 1. 16:00 ELTE Kémiai Intézet 065-ös terem Észbontogató (www.chem.elte.hu/pr)

Részletesebben

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli tanára címet adományozta Dr. Kovácsy Zsombor, a Jogi Továbbképző Intézet oktatója részére.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli tanára címet adományozta Dr. Kovácsy Zsombor, a Jogi Továbbképző Intézet oktatója részére. EGYETEMI ÉS KARI KITÜNTETÉSBEN, ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLŐK NÉVSORA (2015) I. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karon, illetve a Karért hosszú időn át végzett kiemelkedően színvonalas tevékenységének egyetemi

Részletesebben

A PTE GYTK TDK bemutatása

A PTE GYTK TDK bemutatása A PTE GYTK TDK bemutatása Dr. Horváth Györgyi PTE GYTK Farmakognóziai Intézet gyorgyi.horvath@aok.pte.hu Mentor fogalma Egy olyan idősebb és tapasztaltabb személyt jelent, aki mint idősebb és tapasztaltabb,

Részletesebben

DR. KÁRPÁTI ISTVÁN. (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. KÁRPÁTI ISTVÁN. (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. KÁRPÁTI ISTVÁN (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Kárpáti István a Korányi-díj magyar kitüntetettje 2005-ben Orvosdoktori diplomáját a debreceni OTE-en 1981-ben szerezte meg. Az egyetem elvégzése

Részletesebben

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami Felvételi 2015. A felsőoktatásba jelentkező 105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, ami lényegében megegyezik a tavalyi arányokkal A felsőoktatási szakképzésre 6500, alapképzésre 45 200, osztatlan

Részletesebben

Pályázati azonosító. Székhely település. Székhely megye. Pályázat kódja. Pályázó neve

Pályázati azonosító. Székhely település. Székhely megye. Pályázat kódja. Pályázó neve (A pályázat kódja: ) -001 MTA Természettudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet Tanuljunk egymástól! - MFA nyári iskola középiskolásoknak 1 885 000 Ft -002 MTA Agrártudományi Kutatóközpont

Részletesebben

Ha csak az ismert dolgok érdekelnének, lakatosnak mentem volna. (Albert Einstein)

Ha csak az ismert dolgok érdekelnének, lakatosnak mentem volna. (Albert Einstein) VIII. Fejezet Ha csak az ismert dolgok érdekelnének, lakatosnak mentem volna. (Albert Einstein) A magyar felsőoktatás egyik sikertörténete a Tudományos Diákkör, közismert nevén a TDK. Aligha véletlen,

Részletesebben

Dr. Herényi Levente egyetemi docens Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet 1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.

Dr. Herényi Levente egyetemi docens Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet 1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47. I. évfolyam MATEMA TIKA BIOFIZIKA ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA GYÓGYSZERÉSZI NÖVÉNYTAN BIOLÓGIA TUDOMÁNYTÖRTÉNE T ÉS PROPEDEUTIKA, a 2. félévben heti 1 óra Dr. Gergó Lajos egyetemi docens 1092 Budapest,

Részletesebben

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS doktori képzésben való részvételre 2016-2017. tanév PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA BME TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 1 A BME Természettudományi Kar pályázatot hirdet a Pszichológia Doktori Iskola

Részletesebben

A DE TTK MTA Atomki Kihelyezett Környezetfizikai Tanszék oktatómunkája oktatónként

A DE TTK MTA Atomki Kihelyezett Környezetfizikai Tanszék oktatómunkája oktatónként A DE TTK MTA Atomki Kihelyezett Környezetfizikai Tanszék oktatómunkája oktatónként 2010-2011. tanév 1. félév: Oktató neve Környezeti informatika (TFME0420) fizikus és fizika tanár 1+2+0 környezettan MSc

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Dr. BLASKÓ Gábor

CURRICULUM VITAE. Dr. BLASKÓ Gábor CURRICULUM VITAE Dr. BLASKÓ Gábor SZEMÉLYES ADATOK: Név: Blaskó Gábor Születési idő: 1950. március 8. Születési hely: Szombathely Állampolgárság: magyar Családi állapot: Nős, két gyermekkel Lakcím: 1149

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Gyermekei: Lőrinc (1993), Ádám (1997) és Árpád (1997) Középiskola: JATE Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziuma, 1979-1983

ÖNÉLETRAJZ. Gyermekei: Lőrinc (1993), Ádám (1997) és Árpád (1997) Középiskola: JATE Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziuma, 1979-1983 ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név: Születési hely: Széll Márta Szeged Születési idő: 1965. március 28. Családi állapota: férjezett (Dr. Balogh Nándor) Gyermekei: Lőrinc (1993), Ádám (1997) és Árpád (1997)

Részletesebben

Dr. prof.öllős Géza munkássága 1928-2014

Dr. prof.öllős Géza munkássága 1928-2014 Dr. prof.öllős Géza munkássága 1928-2014 Dr.Papp Mária c. Egyetemi docens 2014.Július 3.-Szeged Én az oktatást akartam szolgálni Életútja 1928. február 2-án Apácaszakállason születettföldművelő szülők

Részletesebben

KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév

KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév Intézményi rangsor felterjesztése Intézmény neve: Szegedi Tudományegyetem Címe: 6722 Szeged, Dugonics tér 13. Kar neve: Természettudományi és Informatikai Kar Rangso

Részletesebben

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-TDK-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-TDK-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája 1. NTP-TDK-13-001 2. NTP-TDK-13-002 3. NTP-TDK-13-003 Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek i Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi i Tudományegyetem, Általános Orvostudományi

Részletesebben

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra TARTALOM

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra TARTALOM LI. ÉVFOLYAM, 28. SZÁM Ára: 693 Ft 2007. OKTÓBER 11. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra TARTALOM oldal

Részletesebben

Emlékeztető. az ELTE Kémiai Doktori Iskola Tanácsának június 10-i üléséről

Emlékeztető. az ELTE Kémiai Doktori Iskola Tanácsának június 10-i üléséről Emlékeztető az ELTE Kémiai Doktori Iskola Tanácsának 2016. június 10-i üléséről Jelen voltak: Dr. Inzelt György Dr. Surján Péter Dr. Perczel András Dr. Császár Attila Dr. Salma Imre Dr. Péter László Dr.

Részletesebben

dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza

dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza dr. Rónay Zoltán szakmai önéletrajza Személyi adatok: Születési hely idő: Budapest, 1976. május 9. Szülők: dr. Rónay Zoltán ügyvéd (a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara tagja), néhai Szántó Judit, újságíró.

Részletesebben

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor.

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor. A Gazdaságtudományi Kar története A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kara 1987 szeptemberében nyitotta meg kapuit hallgatói előtt. A következő sorokban a Kar eltelt csaknem 20 évének eseményei, tényei,

Részletesebben

A Debreceni Egyetem tudományos képzési mőhelyeinek támogatása

A Debreceni Egyetem tudományos képzési mőhelyeinek támogatása A Debreceni Egyetem tudományos képzési mőhelyeinek támogatása Prof. Dr. Páles Zsolt tudományos rektorhelyettes 211. szeptember 23. TÁMOP-4.2.2/B-1/1-21-24 projekt nyitórendezvény TÁMOP-4.2.2.B-1/1 pályázat

Részletesebben

MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK

MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés A kutatási téma címe, rövid leírása Várható eredmények vagy célok; részeredmények Kutatás kezdete és

Részletesebben

Dr. Anthony GALL, okl. építészmérnök. SZIE YBL MIKLÓS Építéstudományi Kar, Építészmérnöki Intézet, Tervezési Szakcsoport vezető

Dr. Anthony GALL, okl. építészmérnök. SZIE YBL MIKLÓS Építéstudományi Kar, Építészmérnöki Intézet, Tervezési Szakcsoport vezető 0 2. Szakmai tudományos életrajz Dr. Anthony GALL, okl. építészmérnök született: Mackay [Ausztrália], 1967.ápr.23.) 1993 1993-ban telepedett le Magyarországon, 1997-óta óta magyar állampolgár. Nős, három

Részletesebben

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet Egyetemek a határ menti együttműködésben Nemzetközi projektzáró konferencia Győr, 2006. szeptember 26.

Részletesebben

(BME DHSZ 25 (4) pont, a BME Szenátusa által június 24.-én elfogadva).

(BME DHSZ 25 (4) pont, a BME Szenátusa által június 24.-én elfogadva). A Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Kémiai, Bio-, Környezet- és Vegyészmérnöki Tudományok Habilitációs Bizottságának és Doktori Tanácsának (HBDT) követelményrendszere a habilitálás szakmai feltételeiről

Részletesebben

Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával

Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával Dr. Mester Gyula Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával Összefoglaló: A közlemény tematikája honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával. A bevezetés után a tudományos teljesítmény mérésének

Részletesebben

Mechatronikai és Logisztikai Kiválósági Központ eredményei, beszámoló a vállalt feladatokról

Mechatronikai és Logisztikai Kiválósági Központ eredményei, beszámoló a vállalt feladatokról Mechatronikai és Logisztikai Kiválósági Központ eredményei, beszámoló a vállalt feladatokról Prof. Dr. Illés Béla dékán, tanszékvezető egyetemi tanár Miskolc, 2012.06.05. Prezentáció felépítése Kiválósági

Részletesebben

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely Tájékoztató a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól Sorsz. Név Tudományág Munkahely 1 Aliczki Manó Biológiai tudományok MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 2 Almásiné Csoma

Részletesebben

Szakmai előrehaladási jelentések rendje

Szakmai előrehaladási jelentések rendje Szakmai előrehaladási jelentések rendje Tartalomjegyzék Bevezetés...2 Szakmai előrehaladási jelentés: kitöltési útmutató...2 Rövid szakmai összefoglaló...2 A projekt résztvevői...2 A projektben elért eredmények...2

Részletesebben

BME Fizikai Tudományok Doktori Iskola

BME Fizikai Tudományok Doktori Iskola MAB azonosító: 135 BME Fizikai Tudományok Doktori Iskola Önértékelés (2009) A doktori iskola bemutatása A Fizikai Tudományok Doktori Iskola feladata a tudományos elitképzés: az oktatói és kutatói utánpótlás

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontja

A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontja A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontja Keserű György Miklós gy.keseru@ttk.mta.hu www.ttk.mta.hu Az MTA TTK küldetése: multidiszciplináris kutatások komplex rendszereken Ember Anyagtudomány

Részletesebben

2001-2004 Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar, Budapest, biológus angol szakfordító

2001-2004 Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar, Budapest, biológus angol szakfordító Ö N É L E T R A J Z D R. K I S S - B A N K Ó É V A N E UR O BI O L ÓGUS KU T AT Ó MTA TERMÉSZETTUDOMÁ N YI KUTATÓKÖZPONT 1 1 1 7. B U DA PEST, MA GYAR TUDÓSO K KÖ R Ú TJA 2. TELE FO N ( + 3 6 ) 1 382 6

Részletesebben

Oktatás, kutatás és innováció szervezeti integrációja a korszerű mérnökképzésért

Oktatás, kutatás és innováció szervezeti integrációja a korszerű mérnökképzésért Oktatás, kutatás és innováció szervezeti integrációja a korszerű mérnökképzésért Friedler Ferenc Pannon Egyetem Informatikai Oktatási Konferencia 2014 HTTP Alapítvány Budapest, 2014. február 22. Tartalom

Részletesebben

Záróvizsga Bizottságok 2015/16/2. félév. Biológia BSc (GNB,molekuláris biológia) I. záróvizsga bizottság

Záróvizsga Bizottságok 2015/16/2. félév. Biológia BSc (GNB,molekuláris biológia) I. záróvizsga bizottság Záróvizsga Bizottságok 2015/16/2. félév Biológia BSc (GNB,molekuláris biológia) I. Dr. Sipiczki Mátyás egyetemi tanár 2016. június 6-7-8. (hétfő, kedd,szerda) 8 óra ÉTK. V. szárny F.502 Biológia BSc (ökológia

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD

Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD Munkahely 1994 től folyamatos Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza és jogelőd intézményeiben: 1994-1996 gyakornok, 1996-2000 tanársegéd, 2000-2004

Részletesebben

címe: 1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2. Legmagasabb iskolai végzettsége/egyetem,kar,szak,kelte/: BME VIK 1995.

címe: 1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2. Legmagasabb iskolai végzettsége/egyetem,kar,szak,kelte/: BME VIK 1995. BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Villamosmérnöki és Informatikai Kar Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék egyedüli pályázó J A V A S L A T egyetemi docensi kinevezéshez (határozatlan

Részletesebben

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Önéletrajz Személyes információk: Név: Munkahely: Beosztás: E-mail: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Főiskolai docens revesz.laszlo@ektf.hu Tudományos fokozat: PhD.

Részletesebben

Kategória Összeg Búr Márton A Sik Tamás Dávid A Balangó Dávid B Barta Ágnes B Cseppentő Lajos B Gönczi Tamás B 50000

Kategória Összeg Búr Márton A Sik Tamás Dávid A Balangó Dávid B Barta Ágnes B Cseppentő Lajos B Gönczi Tamás B 50000 Név Kategória Összeg Búr Márton A 70000 Sik Tamás Dávid A 70000 Balangó Dávid B 50000 Barta Ágnes B 50000 Cseppentő Lajos B 50000 Gönczi Tamás B 50000 Hackel Kristóf B 50000 Nagy Ákos B 50000 Nagy Dániel

Részletesebben

A tudományok doktora fokozat elnyerésének kelte: 1965

A tudományok doktora fokozat elnyerésének kelte: 1965 L E V E L E Z Ő T A G O K Név: BORZSÁK ISTVÁN Születési helye, óve: Monor. 1914 Szükebb szakterülete: klasszika-filológia A tudományok doktora fokozat elnyerésének kelte: 1965 Jelenlegi munkahelye, beosztása:

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos középiskolai tanulmányi verseny Biológia Tallós Zsófia 12. C 27. hely tanára: Babay-Bognár Krisztina Szép magyar beszéd

Részletesebben

A brnói Mendel Egyetem a Metallomic Scientific Network elindítója

A brnói Mendel Egyetem a Metallomic Scientific Network elindítója A brnói Mendel Egyetem a Metallomic Scientific Network elindítója A brnói Mendel Egyetem Kémiai és Biokémiai Intézet Metallomikai és Nanotechnológiai Laboratóriumának kutatói a kutatási prioritásaikat

Részletesebben

A DE TTK MTA Atomki Kihelyezett Környezetfizikai Tanszék oktatási tevékenysége oktatónként

A DE TTK MTA Atomki Kihelyezett Környezetfizikai Tanszék oktatási tevékenysége oktatónként A DE TTK MTA Atomki Kihelyezett Környezetfizikai Tanszék oktatási tevékenysége oktatónként 2009-2010. tanév 2. félév: Oktató neve tantárgyfelelős (5 hét) Sugárvédelem és dozimetria (TFBE2503, T_F2418-K3)

Részletesebben

SAJTÓ- ÉS KOMMUNIK[CIÓS FŐOSZT[LY

SAJTÓ- ÉS KOMMUNIK[CIÓS FŐOSZT[LY SAJTÓKÖZLEMÉNY Balog Zoltán egyetemi és főiskolai tanári kinevezéseket adott át Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, valamint Dr. Palkovics László, az EMMI felsőoktatásért felelős államtitkára

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2015-ös évre. A pályázat célja... 2. Pályázásra jogosultak... 2. Tudományterület, kategória...

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2015-ös évre. A pályázat célja... 2. Pályázásra jogosultak... 2. Tudományterület, kategória... NEMZETKÖZI IGAZGATÓSÁG MAGYAR ÖSZTÖNDÍJ BIZOTTSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2015-ös évre Tartalom A pályázat célja... 2 Pályázásra jogosultak... 2 Tudományterület, kategória...

Részletesebben

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Több mint húsz éve foglalkozik kommunikációval hazai és nemzetközi

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

Hatályba lépett: május 4-én

Hatályba lépett: május 4-én A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM FIZIKAI INTÉZETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta a BME Természettudományi Kar Tanácsa 2011. május 4-én Hatályba lépett: 2011. május 4-én

Részletesebben

Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform Tudásmenedzsment, oktatás és képzés a gyógyszerinnovációban - Munkaértékezlet - Botz Lajos Budapest, Duna Palota, 2009. január 7.

Részletesebben

A BME VIK FMD pályázatának specifikumai

A BME VIK FMD pályázatának specifikumai A BME VIK FMD pályázatának specifikumai Vajta László dékán, Henk Tamás FMD megbízott FMD átadás 2011. október 26. BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Tartalom Adottságok: 1. Profil és hallgatóság 2.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FuturICT.hu) TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0013

MEGHÍVÓ. Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FuturICT.hu) TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0013 MEGHÍVÓ Projekt címe: Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FuturICT.hu) Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0013 Az esemény megnevezése: FuturICT.hu zárórendezvény és Szakmai

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Nyelvvizsga: Angol orvosi szaknyelv középfok (Bizonyítvány száma: D A 794/1997), orosz alapfok.

Szakmai önéletrajz. Nyelvvizsga: Angol orvosi szaknyelv középfok (Bizonyítvány száma: D A 794/1997), orosz alapfok. Szakmai önéletrajz Személyi adatok Név: Dr. Deli József Születési hely, idő: Baja, 1956. március 6. Állampolgárság: magyar Családi állapot: nős, 2 gyermek apja (Orsolya 1985, Kristóf 1988) Lakcím: 7634

Részletesebben

SZEMPONTRENDSZER A KIEMELKEDŐEN TEHETSÉGES FIATALOK ELISMERÉSÉRE A SPORTTUDOMÁNYOK TERÜLETÉN

SZEMPONTRENDSZER A KIEMELKEDŐEN TEHETSÉGES FIATALOK ELISMERÉSÉRE A SPORTTUDOMÁNYOK TERÜLETÉN SZEMPONTRENDSZER A KIEMELKEDŐEN TEHETSÉGES FIATALOK ELISMERÉSÉRE A SPORTTUDOMÁNYOK TERÜLETÉN ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Dr. Balogh László Dr. Győri Ferenc Dr. Molnár Andor javított - átdolgozott kiadás Készült a

Részletesebben

Curriculum Vitae. 2013- Vendég oktató, Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), Természettudományi Kar (TTK), Atomfizika Tanszék, Budapest

Curriculum Vitae. 2013- Vendég oktató, Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), Természettudományi Kar (TTK), Atomfizika Tanszék, Budapest Curriculum Vitae Név: Fröhlich Georgina Születési idő: 1980. április 27. Születési hely: Budapest Nemzetiség: magyar Elérhetőség Országos Onkológiai Intézet, Sugárterápiás Központ 1122. Budapest, Ráth

Részletesebben