Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 Az antibiotikum alkalmazás helyes gyakorlata a Szabolcs- Szatmár-Bereg megyei Kórházakban Dr. Margitai Barnabás, Dr. Farkas Anikó, Dr. Vancsó Ágnes (Minőség- és Biztonsági Irányítási Igazgatóság, Biológia és Betegbiztonsági Osztály, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház) Az antibiotikum alkalmazás helyes gyakorlata Az antibiotikumok az alkalmazása során számos szempontot kell szem előtt tartanunk. Rutinszerű, indokolatlan alkalmazásuk az antibiotikum rezisztencia emelkedéséhez, multirezisztens kórházi törzsek megjelenéshez vezet. A számos multirezistens törzs közül előfordulása, megjelenés és következményei miatt a legnagyobb jelentőséggel a multirezisztens staphylococcus aureus (MRSA) és a Clostirdium dificile fertőzés (CDI) áll. Az MRSA előfordulásának növekédését sikerült visszafordítani korházunkban. A clostridium difficile fertőzések száma valamennyi egészségügyi intézményben drámai növekedést mutat. Ennek egyik oka a higiénés előírások be nem tartása, másik oka az antibiotikumok alkalmazásának nem megfelelő módja. Az osztályos felvétel során a betegek szűrése nem teljes körű, elbocsátást követően dekolonizációjuk nem minden esetben történik meg. Az említett tényezők felelősek a multirezisztens kórokozók (MRK) előfordulásának folyamatos emelkedéséért. Az MRK infekciók emelkedésének megállítása, a kórokozók okozta fertőzések visszaszorítása csak akkor lehetséges, ha az egyes lépéseket az intézetek között összehangoljuk, az intézeti infekció kontroll és antibiotikum stratégia meghatározásra kerül. A stratégia megalkotásáért az Intézeti Infekciókontroll és Antibiotikum Bizottság felel. A Bizottság meghatározza a stratégia legfőbb pontjait, kijelöli a célokat, meghatározza a prioritásokat, megnevezi az egyes terület felelőseit. Vizsgálja a megvalósítás személyi, tárgyi feltételeit, feltárja a 293

2 nem-megfelelőségek okait, meghatározza a szükséges lépéseket, kiküszöbölésük érdekében intézkedésekre tesz javaslatot és követi az eredményeket. Az Infekciókontroll és Antibiotikum Bizottság negyedévente ülésezik. Tagjai a tagkórházak infekciókontroll és higiénés feladatok ellátásáért felelős főorvosok és az ápolási igazgatók. Az állandó meghívottak között szerepel a Minőség- és Biztonsági Irányítási Osztály igazgatója, a Biológia és Betegbiztonsági Osztály vezetője egyaránt. A Bizottság munkáját az Infekciókontroll Osztály osztályvezető főorvosa koordinálja. Az Infekciókontroll és Antibiotikum Bizottság valamint a Minőség- és Biztonsági Irányítási Igazgatóság Biológia és Betegbiztonsági Osztály együttműködésének eredményeként került megújításra 2012-ben az E 7-09/00-10 számú előírás a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház nyíregyházi telephelyén. Az antibiotikumok alkalmazásának előírása - szakmailag elfogadott rezsimek, kórképek szerinti empirikus és célzott kezelésre Az előírás célja a biztonságos betegellátás növelése, az eddigieknél hatékonyabb, evidenciákra és helyi mikrobiológiai adatokra egyaránt támaszkodó, a helytelen alkalmazást megelőző, a mellékhatásokat csökkentő, az eddigieknél gazdaságosabb és költséghatékonyabb antibiotikum alkalmazás megvalósítása. Alkalmazási területe a Jósa András Kórház fekvőbeteg ellátás területe. A járóbeteg-ellátásban az elvek azonosak, de a szerkesztés a fekvőbeteg-ellátásra vonatkozóan történt. Az előírásban a hazai és külföldi (hivatkozott, elsősorban európai) terápiás ajánlásokat figyelembe véve, az antibiotikumok empirikus és célzott, kórképenként rendszerezett alkalmazásához dozírozással és tartammal együtt adjuk meg a listákat, a választás oki alapjául szolgáló antibiotikum érzékenységi adatokkal. Ettől eltérően csak dekurzusban történő alapos szakmai indoklás 294

3 mellett történhet antibiotikum rendelés. Minden antibiotikum újonnan történő rendelése, illetve a kezelés változtatása alkalmával az elektronikus dekurzusban a kezelőorvosnak meg kell adnia a kezelt fertőzés diagnózisát. Ebből ki kell, hogy derüljön a fertőzés lokalizációja, súlyossága, a fertőzés átlagközösségből, vagy egészségügyi ellátás során keletkezett. Ha más körülmény indokolja, hogy rezisztensebb kórokozót céloz meg az orvos az illető fertőzés hátterében, akkor azt jelölni kell Az alkalmazási eltérések halmozódása és írásos indoklásának elmaradása esetén a kórház szakmai vezetése (infektológusi) felülvizsgálatot rendel(het) el. Ettől függetlenül, menedzsment által megfogalmazott szempontok alapján rendszeresen felülvizsgálatok, klinikai auditok is történnek az antibiotikum alkalmazás gyakorlatának ellenőrzésére. Az ellenőrzés során vizsgáljuk az előírásban rögzítettek betartást illetve az eltérések számát, okát, indokoltságát. Miért szükséges az antibiotikumok alkalmazásának szabályozása? Mi az oka az antibiotikumok alkalmazása során felmerülő problémáknak? Hogyan érhető el az előírásban megfogalmazottak minél pontosabb betartása. Hogyan támogatható a helyes antibiotikum alkalmazás gyakorlata? Az antibiotikum választása során az orvos első sorban a klinikai kép, a feltételezett vagy kitenyészett kórokozó(k), az antibiotikum hasznosulása, saját tapasztalata és a készítmény ára alapján dönt. A választási lehetőségek száma olyan nagy, hogy az alkalmazás helyes gyakorlata csak terápiás elvek pontos megfogalmazása mellett várható el. Az antibiotikumok felírása során érintettek: Beteg Osztályos orvos, Gyógyszerelést végző nővér Gyógyszerfelelős orvos, Osztályvezető főorvos Intézeti gyógyszertár Mikrobiológiai laboratórium 295

4 Konzultáns infektológus Kórház Higiénés Osztály Szakmacsoportok IIAB (Intézményi Infekciókontroll és Antibiotikum Bizottság) Biológiai és Betegbiztonsági Osztály Kórház vezetése, menedzsment A antibiotikumok felírásának szempontjai: megfelelő antibiotikum, megfelelő dózisban, megfelelő formában (iv., per os), megfelelő ideig figyelembe véve az esteleges gyógyszer interakciókat antibiotikum toxicitását farmakokinetikáját (felszívódás, eloszlás, hasznosulás, kiürülés) történt-e tenyésztés, rezisztencia vizsgálat, mikor? kitenyészett törzs és a klinikai kép egymásnak megfelelnek-e? a fertőzést kórházi törzs okozta-e? a terápia során észleltük-e elvárt hatás? váltanunk kellett-e más antibiotikumra, mikor? történt-e konzílium, hányszor? Az előírással szemben támasztott követelmények: Segítse a terápiás döntéseket (kórképek - kórokozók feltüntetése) Jelölje ki a választható antibiotikumok sorrendjét Legyen egyértelmű, felhasználó barát Áttekinthető (színkódok - rezisztencia, *** - napi terápiás költség) Logikus (mellékletek követik a terápiás döntés lépéseit) 296

5 Támogassa mind az empirikus, mind a preemtív (1. sz. melléklet), mind a célzott antibiotikum rendelést (2. sz. melléklet - 55 ajánlás!!). Biztosítsa a hatóanyagcsoporton belüli választást, helyettesíthetőséget (3. sz. melléklet) Nélkülözhetetlen (aktuális hatóanyagok, árak, rendelhetőség) Maximalizálja az antibiotikum terápia klinikai és költség hatékonyságát Legyen ellenőrizhető az előírás alapján a terápiás javaslat Az előírás leírása: 1. MŰTÉTI SZISZTÉMÁS ANTIBIOTIKUS PROFILAXIS (9 szakterület - 21 ajánlás) 2. LÉGÚTI FERTŐZÉSEK ANTIBIOTIKUM TERÁPIÁJA (5 kórkép - 15 ajánlás) 3. SZEKVENCIÁLIS ANTIBIOTIKUM TERÁPIA 4. ENTERÁLIS FERTŐZÉSEK ANTIBIOTIKUM TERÁPIÁJA (13 kórokozó - 13 ajánlás) 5. HÚGYÚTI FERTŐZÉSEK ANTIBIOTIKUM TERÁPIÁJA (6 klinikai állapot - 6 ajánlás) 6. A SEPSIS ANTIBIOTIKUM TERÁPIÁJA (13 klinikai állapot - 13 ajánlás) 7. ANTIBIOTIKUMOK ALKALMAZÁSA NEUTROPÉNIÁS, DAGANATOS BETEGEKNÉL (3 klinikai állapot) 8. MRSA HORDOZÓK DEKOLONIZÁLÓ ANTIBIOTIKUM KEZELÉSE (1 ajánlás) 9. SÜRGŐSSÉGI ÉS INTENZÍV OSZTÁLYOS SEPSIS VEZÉRFONAL (15 klinikai állapot - 15 ajánlás) A. Gram pozitív baktériumok antibiotikum érzékenysége fekvőbetegek vizsgálati anyagaiból (5 baktérium) 297

6 A. Gram negatív baktériumok antibiotikum érzékenysége fekvőbetegek vizsgálati anyagaiból (8 baktérium) B. Baktériumok antibiotikum érzékenységei alapján választandó antibiotikumok sorrendje (18 csoport - 55 ajánlás!) C. Antibiotikumok napi adagjainak bekerülési költségei (58 hatóanyag - 20 hatóanyagcsoport) Az 1. sz mellékletek (A) tartalmazzák a gram pozitív és gram negatív baktériumok antibiotikum érzékenységi adatait, mely támpontot adhat empirikus terápiához, ha még nincs a kezünkben a mikrobiológiai lelet. Ezen táblázatokban megtalálható a Jósa András Oktatókórház és az országos statisztika is, mivel kezelhetünk olyan beteget, aki nem a térségben él. A 2. számú melléklet (B) a baktériumok kezelésénél javasolt antibiotikumok választási sorrendjét tartalmazza. A 3. számú melléklet (C) segít meghatározni az adott hatóanyag esetén milyen kereskedelmi néven érhetők el az egyes készítmények, a javasolt dozírozás az adott készítménynél mit jelent, szabadon rendelhető vagy felülvizsgálat alávonható. Az előírásban alkalmazott jelölések: Csillag jelölés a hatóanyag / készítmény név mellett a megadott árszinteknek megfelelően: 300 Ft*; 1000 Ft**, 3000 Ft***, Ft**** napi terápiás költség A toxicus antibiotikumok szürke háttérrel kerültek kiemelésre Baktériumok érzékenységi táblázatai (1. számú melléklet): Zöld cellaszín - a kórokozóra hatékony antibiotikum, Sárga cellaszín - a kórokozóra mérsékelten hatékony antibiotikum, Piros cellaszín - az adott kórokozóra kismértékben hatékony antibiotikum Antibiotikum javasolt sorrendjei (2. számú melléklet): Piros cellaszínnel ellátott antibiotikumok az adott kórokozó esetén nem javasoltak! 298

7 Felülvizsgálat, véleményezés (3. számú melléklet): I. Osztályvezető főorvos, gyógyszerfelelős orvos jóváhagyása szükséges, II. Infektológus felülvizsgálata alatt álló hatóanyag A toxicus antibiotikumok és a 3000 Ft napi terápiás költséget meghaladó antibiotikumok infektológus konzulens felülvizsgálata alatt állnak, felírásuk rendszeresen ellenőrzött, ellenjegyzett. Javasolt audit területek védett antibiotikumok (toxicitás, ár****) terápiás napok - ápolási napok száma, aránya tenyésztések (vér, liquor) tenyésztések eredménye (pyogenes, aureus) klinikai kép (mediastinitis, endocarditis, osteomyelitis, agytályog, szepszis) kombinált terápiák alkalmazása nosocomiális fertőzések MRK infekciók (kolonizáció, infekció, dekolonizáció) Infekciókontroll konzíliumok és II. ellenőrzési szint alá eső antibiotikumok aránya Infekciókontroll konzíliumok, pozitív liquor és haemokúlturák aránya osztályonként Az Intézeti Infekciókontroll és Antibiotikum Bizottság (IIAB) ajánlásai Ertapanem használatának teljes mellőzése jelen ár mellett Imipenem preferálása meropenem helyett (jelentősen beszűkült vesefunctio és maximális adagokat igénylő tehát Pseudomonas, Enterobacter infekciókat és purulens meningitis eseteit kivéve), ami azt jelenti, hogy az osztályok carbapenem felhasználásának 20 %-át nem haladhatja meg 299

8 Cefotaxim helyett ceftriaxon preferálandó, 2x1 g (meningitis esetében 2x2 g) 120 kg feletti betegnél tovább is emelhető az adag (farmakokinetikája előnyösebb, pneumococcusra a gyakran csak 2-3x1 g- ban adott cefotaxim csak a kívánatos adag fele-negyede volt!) Parenterális alkalmazásban moxifloxacin helyett levofloxacin preferálandó, 2x0,5 g átlagsúlyú betegnél, 60 kg alatt 1x0,5 g A klinikai audit módszertana Az antibiotikum alkalmazás helyes gyakorlatának alkalmazása során vizsgáljuk a felírással kapcsolatban megfogalmazott elvek követését az előírásban rögzítettek betartását. A terápiás napok számának és arányának változására az Intézeti Gyógyszertár adataiból tudunk következtetni. Vizsgáljuk az ajánlott és a helyettesítendő készítmény terápiás napjainak számát, arányát azok változását meghatározott időn belül. Összehasonlítjuk két időszak adatait. Meghatározzuk azokat az osztályokat, ahol a vizsgált antibiotikumok felírási aránya eltér az adott időszakban az ajánlottól. Jelezzük az osztályok felé az észlelt terápiás nem-megfelelőséget. Az osztályok az infekció kontroll konzíliumot adó kolléga segítségével osztályos értekezleten együtt áttekintik az osztály terápiás gyakorlatát. A konkrét esetek kapcsán elemzik a lehetséges helyesbítő intézkedéseket, lépéseket. A terápiás gyakorlat kívánt irányba történő elmozdulását az ajánlott antibiotikumok felírásának és a terápiás napok számának változása alapján követjük, visszajelezzük. Az IIAB ajánlás eredményei Az ajánlásokban megjelölésre kerültek a preferált és a helyettesíthető készítmények, a helyettesítés elvárt szintje. Vizsgáltuk I. és II. félévében az ajánlott készítmények esetén a terápiás napok számát és arányát, a terápiás napok változását. Meghatároztuk azokat az osztályokat, ahol az ajánlások ellenére sem történt érdemi elmozdulás a terápiás gyakorlatban. 300

9 Meropenem helyett Imipenem preferálandósa, az osztályok carbapenem felhasználásának 20 %-át nem haladhatja meg a Merpenem felhasználás. Javasolt Ertapanem használatának teljes mellőzése I. félév 2012.II. félév Terápiás napok száma összesen Imipenem - Meropenem Ertapenem Terápiás napok száma Imipenem Terápiás napok aránya 38% 62% Imipenem Terápia költsége Ft Ft Cefotaxim helyett Ceftriaxon preferálandó 2012.I. félév 2012.II. félév Terápiás napok száma összesen Ceftriaxon - Cefotaxim Terápiás napok száma Ceftriaxon Terápiás napok aránya 76% 79% Ceftriaxon Terápia költsége Ft Ft 301

10 Parenterális alkalmazásban Moxifloxacin helyett Levofloxacin preferálandó 2012.I. félév 2012.II. félév Terápiás napok száma összesen Levofloxacin - Moxifloxacin Terápiás napok száma Levofloxacin Terápiás napok aránya 17% 65% Levofloxacin Terápia költsége Ft Ft Eredmények Az eredmények kritikus elemzésekor figyelembe kell vennünk, hogy azt számos tényező befolyásolja. Változhat vizsgált időszakban az antibiotikum terápiás napok száma, változhat az osztályokon az adott hatóanyagcsoport terápiás napjainak a száma, változhat készítmények ára, és változik a készítmények felhasználásnak aránya. Az utóbbi változás a költségek alakulásnak közel feléért felelős. A vizsgált terület költségei az év második felében 35,1 M Ft-ról 25,7 M Ft-ra csökkentek, mely 27%-os költségmegtakarításnak felel meg. Az antibiotikumok felhasználásának arányára tett javaslatot az IIAB. Az egyes ajánlások kapcsán az alábbi osztályok terápiás gyakorlatának változását kiemelt figyelemmel kísérjük a II. félévében a célértékektől való elmaradás miatt. 302

11 2012.I. félév 2012.II. félév Imipenem th napok arány th napok arány célérték BELITO % % ( )) 80% Pulmonológia 10 9% 25 35% ( ) 80% III. 28% ( Belgyógyászat % 11 ) 80% Ceftriaxon I. Belgyógyászat 91 16% % ( ) 80% Neurológia % % ( ) 80% Ált.-, ér-, mellkas-seb % 60 14% ( ) 80% Haematológia 32% ( 44 0% 74 ) 80% Urológia 38 0% 68 18% ( ) 80% Levofloxacin Ált.-, ér-, 43% ( mellkas-seb % 141 ) 90% III. Belgyógyászat 93 13% 63 43% ( ) 90% A terápiás napok száma, aránya, változása a célérték alapján a vizsgált időszakban az egyes terápiás területeken. 303

12 osztályok audit alatt álló antibiotikumok felhasználások BELITO imipenem Pulmonológia imipenem III. Belgyógyászat imipenem levofloxaicin Ált.-, ér-, mellkasseb. ceftriaxon levofloxaicin Neurológia ceftriaxon I. Belgyógyszat ceftriaxon Haematológia ceftriaxon Urológia ceftriaxon Egyes osztályok auditterületei a célértékektől való elmaradás alapján ( 80% imipenem, ceftriaxon; 90% levofloxacin) Az IIAB é a Biológiai és Betegbiztonsági Osztály további ajánlásai az antibiotikum alkalmazás helyes gyakorlata (E 7-09/00-10 sz.) előírásban szereplő ajánlások betartásnak ellenőrzése céljából a Minőség Irányítási Igazgatóság Biológiai és Betegbiztonsági Osztálya az IIAB felkérésére klinikai auditot indít. Az audit során vizsgáljuk a 1. haemokultúra, liquor pozitív betegek esetén az antibiotikum terápia megfelelőségét, különös tekintettel az imipenem, meropenem, ertapenem alkalmazásának gyakorlatára 2. bronchitis, pneumonia kapcsán az antibiotikum terápia megfelelőségét, különös tekintettel a levofloxacin, moxifloxacin és a ceftriaxon, cefotaxim alkalmazásának gyakorlatára. 304

13 Az osztályok kijelölése a 2012-ben alkalmazott antibiotikumok mennyisége és aránya alapján történt, mely tükrözi az osztályos antibiotikum alkalmazás megfelelőségét. Az audit során auditlap kerül felvételre és értékelésre. Az auditlapokat a javasolt osztályok osztályvezetői által kijelöl orvos tölti ki. Egy-egy terület audit időtartam 3 hónap. Ezalatt az időszak alatt a meghatározott csoportok esetén minimum 20 maximum 50 eset kerül rögzítésre az auditlapon. Az 50. eset elérése esetén lezárjuk az adatgyűjtést, az audit lapok feldolgozásra kerülnek. Amennyiben 3 hónap alatt sem érjük el a 20 esetet is lezárjuk az auditot. A javasolt klinikai auditot az antibiotikum alkalmazás helyes gyakorlatának ellenőrzése céljából az között a, +' liquor és haemokulturák, között brochitisek és, pneumóniák terápiájának ellenőrzése céljából indítjuk alábbi osztályokon: AITO - bel AITO - seb.* Általános-, ér-, mellkas-sebészet Belgyógyászat I. Neurológia Belgyógyászat III. Belgyógyászat IV.* Haematológia Pulmonológia Gyermekosztály* A csillaggal jelölt osztályokkal antibiotikum felhasználásuk alapján bővül az audit alá vont osztályok köre. Az osztályok számára oktatást szerveztünk. Interim értékeléseket végzünk. Az eredményekről az osztályokat és a kórház vezetést az adatok feldolgozást követően szeptemberében és decemberében tájékoztatjuk. 305

14 Az audittól az antibiotikum alkalmazás helyes gyakorlatának további javulását várjuk, mely javítja az ellátás klinikai és költséghatékonyságát egyaránt. Az antibiotikumok tudatos alkalmazása csökkenti az egyes antibiotikumokkal szemben kialakuló rezisztencia ütemét, már közép távon is csökkenti a multirezisztens kórokozók okozta fertőzések előfordulását. 306

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium. s z a k m a i i r á n y e l v e. A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium. s z a k m a i i r á n y e l v e. A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium s z a k m a i i r á n y e l v e A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez 1 TARTALOM Bevezetés... 4 1. Az irányelv célja és célcsoportjai...

Részletesebben

Egészségügyi finanszírozási technikák elmélete Magyarországon

Egészségügyi finanszírozási technikák elmélete Magyarországon Egészségügyi finanszírozási technikák elmélete Magyarországon Elméleti összefoglalót tartalmaz az egészségügy finanszírozási technikáiról Magyarországon a szerző publikációja. Szakirodalmi gyűjtések alapján

Részletesebben

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TARTALOMJEGYZÉK Az Igazgatóság... 3 Az Igazgatóság és az Ügyvezetés kapcsolata... 5 Felső vezetés, vezető állású személyek... 6 Felügyelő

Részletesebben

Kórházi eredetű fertőzések-kártérítési felelősség

Kórházi eredetű fertőzések-kártérítési felelősség Kórházi eredetű fertőzések-kártérítési felelősség Avagy a művészet fontos, de az iparra is figyelni kell A kilencvenes évek elején az első tárgyalásaim egyikén, a jogerős ítélet kihirdetése után a Fővárosi

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE 2014. ÉV

KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE 2014. ÉV KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE 2014. ÉV Debrecen, 2015 Kartonpack Nyrt. Felelős Társaságirányítási Jelentés a Budapesti Értéktőzsde Zrt.

Részletesebben

Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról

Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 109. szám 18509 Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról Az emberi alkalmazásra

Részletesebben

SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERÉNEK SZABÁLYZATA

SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERÉNEK SZABÁLYZATA Kanizsai Dorottya Kórház 8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8. Tel.: 06-93/502-000, T.fax: 06-93/502-064 SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS

Részletesebben

Egészséges Magyarország 2014-2020

Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia NEM VÉGLEGES, TERVEZÉSI VÁLTOZAT! Budapest, 2014. december Készítette az Emberi Erőforrások Minisztériumának Egészségügyért Felelős Államtitkársága

Részletesebben

b) az önellenőrzésre szolgáló in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköznek minősülő gyógyászati segédeszköz árához nyújtható támogatás

b) az önellenőrzésre szolgáló in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköznek minősülő gyógyászati segédeszköz árához nyújtható támogatás Az egészségügyi miniszter 14/2007. (III. 14.) EüM rendelete a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról

Részletesebben

A NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER (NNSR) EREDMÉNYEI: KÖTELEZŐ JELENTÉSEK: I. MULTIREZISZTENS KÓROKOZÓK ÁLTAL OKOZOTT EPINFO 2006; 7:89-95.

A NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER (NNSR) EREDMÉNYEI: KÖTELEZŐ JELENTÉSEK: I. MULTIREZISZTENS KÓROKOZÓK ÁLTAL OKOZOTT EPINFO 2006; 7:89-95. A NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER (NNSR) EREDMÉNYEI: KÖTELEZŐ JELENTÉSEK: I. MULTIREZISZTENS KÓROKOZÓK ÁLTAL OKOZOTT NOSOCOMIALIS FERTŐZÉSEK, 2005. JANUÁR 1- DECEMBER 31. EPINFO 2006; 7:89-95.

Részletesebben

Gyógyszertan. 7. Az élő kórokozókra ható szerek. Szerzők: Brassai Attila Dóczi K. Zoltán Bán Erika-Gyöngyi

Gyógyszertan. 7. Az élő kórokozókra ható szerek. Szerzők: Brassai Attila Dóczi K. Zoltán Bán Erika-Gyöngyi Gyógyszertan 7. Az élő kórokozókra ható szerek Szerzők: Brassai Attila Dóczi K. Zoltán Bán Erika-Gyöngyi 2012 1 Az élő kórokozókra ható szerek... 1 Antibakteriális szerek... 3 Az antimikróbás kezelés alapelvei...

Részletesebben

A HÁZIORVOSI SZOLGÁLATOK INDIKÁTOR ALAPÚ TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSE 2014. ÁPRILISTÓL

A HÁZIORVOSI SZOLGÁLATOK INDIKÁTOR ALAPÚ TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSE 2014. ÁPRILISTÓL A HÁZIORVOSI SZOLGÁLATOK INDIKÁTOR ALAPÚ TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSE 2014. ÁPRILISTÓL A háziorvosi és házi gyermekorvosi szolgálatok (továbbiakban: háziorvosi szolgálatok) által végzett minőségi és hatékony

Részletesebben

TÁJÉKOZATÓ T-1-03-04 Minőségirányítási rendszer értékelése és jóváhagyása

TÁJÉKOZATÓ T-1-03-04 Minőségirányítási rendszer értékelése és jóváhagyása KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. 1119 BUDAPEST, THAN KÁROLY U. 3-5. TELEFON: 371-5936 TELEFAX: 205-5951 TÁJÉKOZATÓ T-1-03-04 Minőségirányítási rendszer értékelése és jóváhagyása Hivatkozási

Részletesebben

Tevékenység: Eredmény:

Tevékenység: Eredmény: Tevékenység: Polgármesteri hivatalok és települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás kapacitás-gazdálkodásának, a munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának illeszkedésének

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

ÁPOLÁS GONDOZÁS FEJLESZTÉS

ÁPOLÁS GONDOZÁS FEJLESZTÉS ÁGF ÁPOLÁS GONDOZÁS FEJLESZTÉS STANDARD Készítették: Apostol Éva Szabóné Berta Irén Tóth Árpádné Varga Melinda ÁGF.doc Létrehozás dátuma: 2007.03.11. 21/1. oldal Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Cél, koncepció...

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM UNIVERSITY OF PÉCS KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 Pécs, 2011. december 15. A Stratégia-készítést koordinálta: PTE Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről

A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről A Danubius Hotels Nyrt. mindig is kiemelten fontosnak tartotta

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT JÓZSEFVÁROSI SZ-ADAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1084 BUDAPEST, AURÓRA U. 22 28.

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT JÓZSEFVÁROSI SZ-ADAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1084 BUDAPEST, AURÓRA U. 22 28. JÓZSEFVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT 1084 BUDAPEST, AURÓRA U. 22 28. SZ-ADAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Készítette: Krix Andrea döntéselőkészítő és informatikai osztályvezető Ellenőrizte: Dr. Bakos Mariann

Részletesebben

Hírlevél. 2014. tavasz

Hírlevél. 2014. tavasz Hírlevél 2014. tavasz Köszöntő...2 Új módszertani útmutató a gyermekek szűrővizsgálatához...2 őrzők a strázsán...3 Indikátorokkal mérhető egészségügyi ellátás...4 Egységes dokumentációs rendszer lép életbe...5

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.8 kiemelt uniós projekt keretében

Részletesebben

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

Részletesebben

a polgári légiközlekedési szakszolgálati engedélyek egészségügyi feltételeiről és kiadásuk rendjéről

a polgári légiközlekedési szakszolgálati engedélyek egészségügyi feltételeiről és kiadásuk rendjéről 14/2002. (II. 26.) KöViM-EüM együttes rendelet a polgári légiközlekedési szakszolgálati engedélyek egészségügyi feltételeiről és kiadásuk rendjéről A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a

Részletesebben

14/2007. (III. 14.) EüM rendelet

14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről 1

Részletesebben

Esettanulmányok. a betegek, az ellátottak, és a gyermekek. jogairól, jogsérelmeiről. 2005. január 24.

Esettanulmányok. a betegek, az ellátottak, és a gyermekek. jogairól, jogsérelmeiről. 2005. január 24. Esettanulmányok a betegek, az ellátottak, és a gyermekek jogairól, jogsérelmeiről 2005. január 24. 1 Tartalomjegyzék Előszó I. Az egészségügyi ellátást igénybe vevő betegek jogai és jogsérelmei Esetek:

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRZÉS SZAKMAI GYAKORLATÁNAK NEMZETKÖZI NORMÁI (NORMÁK)

A BELSŐ ELLENŐRZÉS SZAKMAI GYAKORLATÁNAK NEMZETKÖZI NORMÁI (NORMÁK) A BELSŐ ELLENŐRZÉS SZAKMAI GYAKORLATÁNAK NEMZETKÖZI NORMÁI (NORMÁK) Bevezetés a Nemzetközi Normákhoz A belső ellenőrzési tevékenységet eltérő jogi és kulturális környezetben végzik különböző célú, méretű,

Részletesebben

Az Állami Számvevőszék 2012. első félévi ellenőrzési terve

Az Állami Számvevőszék 2012. első félévi ellenőrzési terve Az Állami Számvevőszék 2012. első félévi ellenőrzési terve Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a www.asz.hu címen is olvashatóak. Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes

Részletesebben