Munkahelyi veszélyek és ártalmak megelõzése a magánbiztonsági iparágban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Munkahelyi veszélyek és ártalmak megelõzése a magánbiztonsági iparágban"

Átírás

1 Munkahelyi veszélyek és ártalmak megelõzése a magánbiztonsági iparágban (Élõerõs és felügyeleti szolgáltatások) Európai képzési kézikönyv

2 A kézikönyvet készítette a Centre de Sociologie de la Santé, Université Libre de Bruxelles az Európai Közösség finanszírozásával. Projekt csoport Projekt partnerek Fotók Tervezés és szerkesztés Köszönetnyilvánítás Lorenzo Munar Suard, Guy Lebeer (projekt manager), Centre for Health Sociology, Université Libre de Bruxelles. UNI-Europa: CoESS: Németország Ver.di B.D.W.S Belgium CSC-AS / CG-FGTB/SETCa APEG - BVBO Spanyolország FEAD-CC.OO / FeS-UGT APROSER Írország SIPTU Security Federation Ireland Olaszország FILCAMS-CGIL/FISCASAT-CISL ASSVIGILANZA Svédország Svenska Transprotareförbundet / H.T.F ALMEGA UNI-Europa és CoESS Nathalie da Costa Maya, Centre de Diffusion de la Culture Sanitaire a.s.b.l. (2) Szeretnénk köszönetet mondani érdeklõdésükért és nyitottságukért mindazoknak, akik információval, adatokkal és dokumentumokkal láttak el bennünket és akiknek a segítségével bepillantást nyerhettünk egy igen összetett kérdéskörbe: a munkavállalóknak és képviselõiknek (területi és országos szinten egyaránt), a munkáltatóknak és képviselõiknek, és a cégek munkavédelmi képviselõinek és/vagy egészségügyi és biztonsági vezetõinek. Szintén szeretnénk köszönetet mondani a projektben résztvevõ hat cégnek: COBELGUARD (Belgium) GROUP 4 FALCK (Belgium) PROSEGUR (Spanyolország) SEGURISA (Spanyolország) BERGSLAGENS BEVAKNING AB (Svédország) SECURITAS (Svédország) Szeretnénk továbbá hangsúlyozni, milyen hasznosak voltak az alábbi intézmények publikációi a kézikönyv létrehozásában: INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité- Franciaország (3)), I.N.S.H.T. (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo- Spanyolország (4)), HSE (Health and Safety Executive - Egyesült Királyság), European Agency for Safety and Health at Work, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. Hasonlóan hasznosnak bizonyult minden dokumentum, kiadvány és kézikönyv, melyeket különbözõ cégek és szakszervezetek bocsátottak rendelkezésünkre a projekt során. : D/2004/9113/2 (1) Centre for Health Sociology (2) Centre for Dissemination of Health Culture (non-profit szervezet) (3) National Institute for Research and Safety - Franciaország (4) National Institute for Health and Safety at Work - Spanyolország

3 Tartalomjegyzék TÁRSADALMI PÁRBESZÉD 5 BEVEZETÉS 5 MEGELÕZÉS ÉS VÉDELEM A MUNKAHELYEN: JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK 6 A MAGÁNBIZTONSÁGI IPARÁG 10 Szolgáltatási kapcsolatrendszerek és szolgáltatási szabályok az iparágon belül 12 Versenyképesség az iparágon belül 12 Rugalmasság az iparágon belül 13 Még mindig alábecsült terület? 13 VESZÉLYEK ÉS KOCKÁZATI TÉNYEZÕK A MAGÁNBIZTONSÁGBAN AZ ÁLTALÁNOS HELYZETBÕL ADÓDÓ KOCKÁZATOK 16 Biztonsági cégek tevékenységei a megbízó cégnél BIZTONSÁGI TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS JELLEGZETES VESZÉLYEK 17 A. Munkahelyi erõszak (fizikai támadás, erõszakoskodás és szexuális zaklatás) 17 B. Kutyákkal kapcsolatos veszélyek 21 C. Fegyverek kezelése 22 D. Radioaktivitással kapcsolatos veszélyek 23 E. Munkaszervezéssel kapcsolatos tényezõk 24 F. Fizikai terhelés 27 G. Pszichoszociális terhelés 31 H. Nõi biztonsági õröket érintõ jellegzetes veszélyek A MUNKAVÁLLALÓ BEOSZTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KOCKÁZATOK 38 A. Biztonsági kockázatok Esés, csúszás, botlás veszélye Ütközés, lökés, beszorulás veszélye Közúti balesetek veszélye Elektromos balesetek veszélye Tûzesetek veszélyei 43 B. A munkakörnyezettel kapcsolatos veszélyek Fizikai kockázatok 45 Zajártalom 45 Nem megfelelõ szellõzés, páratartalom és hõmérséklet 46 Elégtelen vagy nem megfelelõ világítás Biológiai kockázatok Vegyi kockázatok 49 ELSÕSEGÉLYNYÚJTÁS 50 CÉGEK ÁLTALÁNOS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEI 52 EURÓPAI DIREKTÍVÁK 56 HASZNOS CÍMEK 58 Foglalkozási ártalmak és balesetek megelõzése a magánbiztonsági iparágban 3

4 Társadalmi párbeszéd Bevezetés

5 Társadalmi párbeszéd A t á r s a d a l m i p a r t n e r e k a azonban nem pontosan ugyanazt jelenti magánbiztonsági iparágban szerte a z E u r ó p a i U n i ó k ü l ö n b ö z õ Európában úgy érezték, hogy égetõ országaiban. A könyvben szereplõ szükség van egy olyan alapvetõ meghatározás alapjául az Európai eszközre az egészségügyi és biztonsági õri alapképzés A biztonsági képzésben, amely minden kézikönyvében található definíció EU-tagállam számára közös, és amely szolgált. munkahelyi veszélyek és ártalmak kiegészíti a Európai biztonsági õri elkerülése ebben az iparágban nagy alapképzés kézikönyvét. Bármely személy, aki bért, munkadíjat fontossággal bír a társadalmi partnerek vagy fizetést kap azért, hogy egy vagy számára. Ezt mi sem bizonyítja jobban több feladatot ellásson az alábbiak annál a ténynél, hogy a témát közül: publikációkban és nyilatkozatokban is Bevezetés gyakran érintik: -Illetéktelen beléptetés, jogtalan E A magánbiztonsági iparág bizonyos z a kézikönyv egy olyan tanulmány behatolás vagy cselekedet, tevékenységi köreiben tetemes eredménye, mely jónéhány európai vandalizmus, magánlaksértés mennyiségû szakmai ártalommal kell országot érint. A kutatásnak az volt a megelõzése vagy észlelése számolni. Az iparág minden célja, hogy meghatározza és jellemezze -Áru, pénz, kötvények, értékpapírok, foglalkoztatójának alkalmazni kell az iparágban elõforduló szakmai bankjegyek, értéktárgyak, legalább az alapvetõ, biztonsági õröket ártalmakat a magánbiztonsági dokumentumok vagy nyomtatványok érintõ egészségügyi és biztonsági iparágban tevékenykedõ társadalmi ellopásának, elvesztésének, rendszabályokat, hogy minél nagyobb partnerek szoros együttmûködésével. A elsikkasztásának, hûtlen kezelésének mértékben el lehessen kerülni a tanulmány megszólaltatta az iparág vagy elrejtésének megelõzése vagy szakmai ártalmak elõfordulását. Ezeket minden fõbb szereplõjét: munkáltatókat, észlelése a rendszabályokat a társadalmi munkavállalókat, munkavédelmi partnerekkel és az illetékes képviselõket és szaktanácsadókat stb. -Személyek fizikai sérüléstõl való hatóságokkal egyetértésben A kézikönyv tartalmazza mindazt az megvédése rendszeresen felül kell vizsgálni, információt, mely szükséges azoknak a -A bûnesetek számának csökkentése törekedvén ezzel a biztonsági veszélyes helyzeteknek a érdekében hozott vállalati szabályok, személyzet egészségének és megértéséhez, melyben az iparágban rendszabályok, intézkedések, biztonságának megõrzésére. dolgozók gyakran találhatják magukat, eljárásmódok és gyakorlatok valamint tartalmazza azokat a betartatása és végrehajtatása Viselkedési és etikai elõírások a módszereket, melyekkel ezek a magánbiztonsági iparág számára helyzetek elkerülhetõk vagy kezelhetõk. -Szabálysértõk elfogása és szabálysértési esetek jelentése A munkavállalók biztonsága Az a tény, hogy a kézikönyv fõként a A szakmai ártalmak elkerülése a -Incidensek és riasztó jelzések veszélyekre és kockázati tényezõkre munka megszervezésének egyik jelentése. helyezi a hangsúlyt, kevésbé kedvezõ legfontosabb szempontja a fényt vethet az iparágra és magánbiztonsági iparágban. A elõnytelenebb képet mutathat, mint a A kézikönyvet összeállította: Centre de folyamatos képzés az iparágon belül alapvetõ fontossággal bír, mivel a módszerek és eljárások folyamatos fejlõdése biztosítja leghatékonyabban a veszélyes helyzetekben dolgozó munkavállalók biztonságát (). A kockázat minimalizálása Az iparág minden munkavállalójának megfelelõ gyakorlati képzésben kell részesülni egészségügyi és biztonsági téren egyaránt. Ezáltal a kockázat, amit a munkavállalóknak vállalnia kell, a lehetõ legkisebbre csökkenthetõ, s ez lehetõvé teszi számukra a biztonságvédelmi feladatok hatékony ellátását. valóság. Fontos tehát hangsúlyozni, hogy ez a munka nagy mértékben szolgálja az emberek jó közérzetét és kényelmét is. Ez a kézikönyv az EU összes tagállama számára készült, ezért alapját azok az alapvetõ követelmények képezik, melyeket az európai irányelvek, azaz direktívák szabnak meg, s ezeket minden tagállamnak tiszteletben kell tartani. Elõfordulhat, hogy az adott ország saját törvényei még egyéb intézkedéseket is követelnek, de e kézikönyv követelményeit minden esetben figyelembe kell venni (1). Socoilogie de la Santé (C.S.S.), Université Libre de Bruxelles. A projekt kivitelezése a magánbiztonsági iparág társadalmi párbeszédben részt vevõ partnereinek (CoESS, munkáltatók és UNI-Europa, szakszervezetek), valamint az Európai Bizottság Szociális és Munkaügyi Fõigazgatóságának együttmûködésével és ellenõrzésével történt. (1) Minden felmerülõ témakörrel kapcsolatban hivatkozás található a vonatkozó európai direktívára, melyet az alábbi ábra jelöl: A magánbiztonsági iparágban folytatott európai társadalmi párbeszéd témái és eredményei A kézikönyv utalásokat tartalmaz biztonsági õrökre, ez a kifejezés Foglalkozási ártalmak és balesetek megelõzése a magánbiztonsági iparágban 5

6 Megelõzés és védelem a munkahelyen Jogok és kötelességek

7 A munka egészségre gyakorolt kedvezõtlen hatásaiért gyakran súlyos árat kell fizetni, nem csak gazdasági, hanem humán értelemben is. Ez nem csak a munkavállalókat és családjaikat érinti, hanem a vállalatokat, sõt az egész társadalmat is. Ezeknek a hatásoknak az elkerülése érdekében az Európai Unió törvényi keretet hozott létre, mely segít az egészséges és b i z t o n s á g o s m u n k a h e l y kiindulópontja az úgynevezett megteremtésében és fejlesztésében. keretdirektíva. Ez a direktíva hivatkozási alapul szolgál egy sor speciális Az európai törvényhozás kötelezi a direktívának, melyek érintik mindazon vállalatokat, hogy olyan szociális m u n k a h e l y i h e l y z e t e t, m e l y politikát folytassanak, mely az egészségügyi vagy biztonsági emberekre mint egyénekre fekteti a kockázatot rejt magában. Többek között hangsúlyt abból a célból, hogy a tar talmazza a munkáltatók és munkájukat végzõ munkavállalók munkavállalók kötelezettségeit, közérzetén javítson. A munkahelyi tekintettel a munkahelyek egészségügyi kockázat-megelõzést szolgáló elõírások és biztonsági helyzetének fejlesztésére. MEGELÕZÉS ÉS VÉDELEM A MUNKAHELYEN: JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK - A MUNKÁLTATÓ - A MUNKAVÁLLALÓ - AZ ÜGYFÉL (MEGBÍZÓ) 7

8 Megelõzés és védelem a munkahelyen: jogok és kötelességek A MUNKAADÓ A MUNKAADÓK ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEI A munkáltató köteles törekedni a munkavállaló egészségének és biztonságának megõrzésére, minden szempontból tekintetbe véve az utóbbi által végzett munkát. Ez alól a felelõsség alól a munkáltatót semmi sem mentheti fel. Ennek értelmében a munkáltatónak óvintézkedéseket kell tenni a munkavállalók egészségének és biztonságának védelme érdekében. Ezeken belül mindent meg kell tennie a szakmai ártalmak elkerülése és a munkatársak tájékoztatása és képzése érdekében, valamint ezek megvalósításához megfelelõ szervezeti kereteket és anyagi forrásokat kell biztosítani. A munkáltatónak a körülmények változása esetén módosítania kell ezeket az intézkedéseket, valamint mindent megtennie a fennálló helyzet javítása érdekében Veszélyek kialakulásának megelõzése. A meg nem elõzhetõ veszélyek értékelése. A veszélyek forrásuknál való elfojtása. A munka jellegének az egyénhez való alakítása. -Biztosítani kell, hogy a szervezeti keretek, a választott felszerelés, az anyagok és munkafolyamatok enyhítsék a munka egyhangúságát, s ezáltal csökkentsék az egészségre gyakorolt káros hatásokat. A technikai fejlõdés figyelembe vétele (pl.: ergonómikus berendezés, eszközök és készülékek). A veszélyforrások helyettesítése veszélytelen vagy kevésbé veszélyes megfelelõikkel. Kockázat-megelõzés tervezése az alkalmazott technológia, a munkaszervezés, a társas kapcsolatok és egyéb, a munkakörnyezetre hatással levõ tényezõk figyelembe vételével. A kollektív védelmi intézkedések elõtérbe helyezése az egyéni védelmi intézkedésekkel szemben. A munkavállalók megfelelõ utasításokkal való ellátása egészségük és biztonságuk biztosítása érdekében. A MUNKAADÓK EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEI A munkáltató köteles: A B C D Az egészséget és biztonságot veszélyeztetõ munkahelyi tényezõk értékelését közzétenni. Döntést hozni a szükség esetén életbe lépõ intézkedésekrõl és a szükséges védõeszköz(ök)rõl. Nyilvántartást vezetni minden balesetrõl. Kivizsgálni és munkabaleseti jegyzõkönyvet felvenni minden három napnál nem hosszabb munkaképtelenséget eredményezõ munkabalesetrõl. 8 Vonatkozó direktíva: 89/391/CEE Foglalkozási ártalmak és balesetek megelõzése a magánbiztonsági iparágban

9 Megelõzés és védelem a munkahelyen: jogok és kötelességek A MUNKVÁLLALÓ A saját egészségének és biztonságának megóvásában a munkavállalónak szintén nagy felelõssége van, csakúgy, mint munkatársainak és bárki másnak, akivel tevékenységei és szakmai munkája során kapcsolatba kerül. A munkavállaló köteles óvni önmagát és másokat is a munkáltatójától kapott képzésnek és utasításoknak megfelelõen! Fontos, hogy a munkavállaló tevékenyen mûködjön együtt a cége egészségi és biztonsági politikájával. A keretdirektíva egyéb általános elveket is magában foglal a munkavállalók tájékoztatásával, a munkavállalók és a munkavédelmi képviselõk képzésével, a velük való egyeztetéssel és orvosi felügyeletükkel kapcsolatban, valamint tárgyalja ezeknek az elveknek a gyakorlati megvalósítását is. (lásd: old.). AZ ÜGYFÉL (MEGBÍZÓ) A megbízónak megfelelõ intézkedéseket kell foganatosítania annak érdekében, hogy bármely általa foglalkoztatott külsõ biztonsági vállalkozás munkavállalóinak munkáltatója a vonatkozó jogszabályoknak és/vagy gyakorlatnak megfelelõen kellõ tájékoztatásban részesüljön. Ennek a tájékoztatásnak ki kell terjedni az egészségügyi és biztonsági kockázatokra, valamint azokra az intézkedésekre, melyek akár magát a céget, akár a fent említett vállalkozás bármely munkavállalója által betöltött pozíciót érintik. A munkavállaló köteles: A B C D E A B C D A MUNKAVÁLLALÓK KÖTELEZETTSÉGEI Rendeltetésszerûen használni a munkaeszközöket és az egyéb eszközöket, készülékeket, berendezéseket, szállítási eszközöket stb. Rendeltetésszerûen használni a rendelkezésére bocsátott egyéni védõeszközöket. Rendeltetésszerûen használni és el nem távolítani a biztonsági berendezéseket és azok tartozékait. Haladéktalanul jelenteni munkáltatójának illetve közvetlen felettesének minden olyan helyzetet, mely bárki egészségét vagy biztonságát veszélyezteti, és minden olyan hiányosságot, mely a védelmi intézkedésekkel kapcsolatos. A biztonsági elõírások által megszabott módon cselekedni és munkáltatójával együttmûködni annak érdekében, hogy olyan munkakörnyezetet és feltételeket teremtsenek, melyek nem jelentenek kockázatot sem egészségügyi, sem biztonsági szempontból. EGYÜTTMÛKÖDÉS ÉS KONZULTÁCIÓ A MUNKÁLTATÓK KÖZÖTT (megbízó cég - õrzési szolgáltatást nyújtó cég) Abban az esetben, ha különbözõ cégek munkatársai egyazon cégnél dolgoznak, a munkáltatók kötelesek: Együttmûködni az egészségre, biztonságra és szakmai higiéniára vonatkozó rendelkezések végrehajtásában, figyelembe véve magát a végzett tevékenységet. Összehangoltan cselekedni a szakmai veszélyekkel és ártalmakkal kapcsolatos védelmi és megelõzési kérdésekben. Tájékoztatni egymást a lehetséges kockázati forrásokról. Tájékoztatni saját munkatársaikat és/ vagy azok képviselõit ezekrõl a kockázati forrásokról. A megbízónak biztosítania kell, hogy a biztonsági cégek nála dolgozó munkatársai megfelelõ felvilágosítást kapjanak azokról az egészségügyi és biztonsági kockázatokról, melyekkel a megbízó cégnél folytatott tevékenységük során találkozhatnak. Foglalkozási ártalmak és balesetek megelõzése a magánbiztonsági iparágban 9

10 A magánbiztonsági iparág

11 A magánbiztonsági iparág fejlõdésének és növekedésének okai jól ismertek: az emberek (a társadalom e g é s z e ) e g y r e k e v é s b é é r z i k biztonságban magukat, s ennek e r e d m é n y e k é p p e n a c é g e k, közintézmények és magánszemélyek biztonság iránti igénye egyre növekszik, s az a tendencia, mely szerint külsõ erõforrások igénybe vétele történik olyan biztonsági tevékenységekhez, melyeket eddig állami, közigazgatási kereteken belül végeztek el, egyre erõsödik. Az iparág fejlõdésével a szakmai színvonal emelésére is nagy hangsúly került, s ez a munkafeltételek javítását is nagymértékben érinti, különösen a szakmai ár talmak elkerülése terén. A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztésének érdekében három különbözõ szinten kell lépéseket tenni. 1-Iparági szinten. Ezen a szinten fontos figyelembe venni mindazokat a tényezõket, melyek társadalmi, gazdasági, törvényi stb. szempontból befolyásolják az iparág fejlõdését. Ezek a tényezõk hatással vannak (nem fontossági sorrendben) magára a munkára, a munkaidõre, az iparágon belüli szakmai hozzáférhetõségre, a megbízó és biztonsági cégek között lévõ versenyre, a biztonsági munkatársak kockázat-megelõzés terén végzett tájékoztatására és képzésére, valamint a szakszervezetek jelenlétére vállalati és iparági szinten stb. 2-Vállalati szinten, a kifejezés tág értelmében, ami alatt egy olyan hálózat értendõ, mely különbözõ szervezetek különbözõ beosztású munkavállalóit fogja össze. Ezen a szinten figyelembe kell venni, többek között, a kockázatmegelõzõ mechanizmusokat és a vállalat által követett politikát a kockázat-megelõzés, a humán erõforrás kezelése, a képzés, a konfliktuskezelés, valamint a kommunikáció terén stb. 3-Közvetlenül a munkahelyen alkalmazott szervezeti megszorítások szintjén. Hogyan vezetik a csoportot? Milyen a hangulat munka közben? Milyen mértékû szabadságot élveznek a munkatársak? A megbízó teljesíti-e a ráháruló kötelezettségeket egészségi és biztonsági téren? Stb. Mivel ez a kézikönyv mindenek elõtt munkavállalóknak, munkavédelmi képviselõknek és biztonsági vezetõknek szól, elsõsorban a vállalatot vagy vállalkozást magát, valamint a különbözõ feladatokat helyezi elõtérbe. Mindemellett alapvetõen fontos a magánbiztonsági iparág tágabb környezetét is figyelembe venni. Hangsúlyozni kell, hogy vannak bizonyos iparági jellegzetességek, m e l y e k h a t á s s a l v a n n a k a m u n k a v á l l a l ó k e g é s z s é g é re é s biztonságára, s melyek megelõzõ intézkedések foganatosítását igénylik az e g é s z i p a r á g b a n. E z e k n e k a m e g v a l ó s í t á s á h o z e g y r é s z t párbeszédre van szükség mind a cégeken belül, mind az iparág társadalmi partnerei között, másrészt tettekre intézményi és politikai szinten. A MAGÁNBIZTONSÁGI IPARÁG Szolgáltatási kapcsolatrendszerek és szolgáltatási szabályok az iparágon belül Versenyképesség az iparágon belül Rugalmasság az iparágon belül Még mindig alábecsült terület? 11

12 A magánbiztonsági iparág AZ IPARÁG KAPCSOLATRENDSZERÉNEK JELLEMZÕI A SZOLGÁLTATÁSBAN A magánbiztonsági iparágat az alvállalkozói rendszer jellemzi. Manapság egyre több cég bíz meg alvállalkozókat biztonsági feladatok ellátására. Ennek a kapcsolatrendszernek a jellegzetességei meghatározóak a kockázat-megelõzés problémáinak vizsgálatánál.a megbízó bevonása a kockázat-megelõzés politikájába alapvetõ fontossággal bír a szakmai ártalmakkal szemben folytatott harcban. Ennek tükrében minden olyan intézkedés támogatandó, mely arra irányul, hogy a megbízót a kockázatmegelõzés terén felelõsségvállalásra ösztönözze. VERSENYKÉPESSÉG AZ IPARÁGON BELÜL Az iparágon belüli konkurenciaharc köztudottan nagyon erõs. A magánbiztonsági szolgáltatásokról szóló szerzõdéseket gyakran nem a legjobb, hanem a legolcsóbb ajánlat nyeri el. (A legjobb ajánlat pedig gyakran biztosítaná a színvonalas szolgáltatást, jó munkakörülményeket csakúgy, mint a kollektív szerzõdések, munkaügyi törvények teljesítését, valamint megfelelne a kockázatmegelõzési és egészségügyi kötelezettségeknek.) A szerzõdések odaítélése során egyre inkább nyilvánvalóvá váló tisztességtelen verseny (amatõrizmus, törvénytelen vállalkozások stb.) káros hatással van az iparág imázsára, valamint veszélyezteti a munkatársak egészségét és biztonságát is. A társadalmi partnerek hivatalosan is elítélik ezt a gyakorlatot, s egy, a szerzõdések odaítélésérõl szóló kézikönyv (1) kiadásával is próbálják annak elejét venni. (1) A legjobb minõség/ár arány kiválasztása. Útmutató az õrzési szolgáltatások szerzõdéseit odaítélõ hatóságok számára, CoESS UNI- Europa 1999 (www.securebestvalue.org). 12 Foglalkozási ártalmak és balesetek megelõzése a magánbiztonsági iparágban

13 A magánbiztonsági iparág RUGALMASSÁG AZ IPARÁGON BELÜL A magánbiztonsági szektort a munka megszervezésének rugalmassága is jellemzi. Erre azért van szükség, hogy lehetséges legyen heti hét napon át napi 24-órás szolgáltatásokat nyújtani és kielégíteni az iparág megbízóinak sokféle igényét. Ez a rugalmasság több szinten is megfigyelhetõ: - Rugalmasság a munkatársak számát illetõen, mely a cégek azon képességével van összefüggésben, hogy a felmerülõ igény változásával párhuzamosan az általuk alkalmazott munkavállalók számát is változatni tudják. - Rugalmasság a munkaidõ tekintetében (megszokottól eltérõ beosztású munkaidõ, éjszakai és hétvégi mûszakok, túlóra, készenlét) - Rugalmasság abban az értelemben, hogy a feladatokat olyan munkatársaknak kell ellátni, akik mindenkor képesek alkalmazkodni a cégek és megbízók szükségleteihez annak érdekében, hogy kielégítsék a sokféle és gyakran elõre nem látható igényeket. A cégek egyre inkább a jó kezdeményezõkészséggel rendelkezõ munkatársakat veszik igénybe. MÉG MINDIG ALÁBECSÜLT TERÜLET? A vagyonvédelmi cégek általában és a biztonsági õrök különösen sokat segítenek abban, hogy a nyilvános helyeket biztonságossá tegyék, és nagyban hozzájárulnak egy biztonságosabb társadalom létrehozásához, melyben az emberek korlátozások nélkül gyakorolhatják szabadságjogaikat. Erõfeszítéseikért azonban nem mindig részesülnek elismerésben. Az iparág alábecsültsége azt tükrözi, hogy az emberek keveset tudnak a biztonsági cégek és munkavállalóik munkájáról, mellyel kapcsolatban gyakran kedvezõtlen képzettársításokkal rendelkeznek, s ez nemcsak az iparág imázsának, hanem az ott dolgozók szakmai önérzetének is árt. Annak érdekében, hogy az iparág megkapja azt az elismerést, melyet megérdemel, tudatosítani kellene az emberekben a magánbiztonság által betöltött társadalmi szerepet, s ezáltal kedvezõbb színben lehetne az iparágat feltüntetni. Világosan látszik tehát, hogy akár a munkaidõt, akár a szerzõdés típusát vagy a munkatársaktól kívánt szolgáltatás fajtáját tekintve az iparág rendkívül rugalmas. Ennek a ténynek nemcsak a magánbiztonsági õrök biológiai, társadalmi életritmusára és családi helyzetére van jelentõs hatása, hanem meglehetõsen nagy mentális és A magánbiztonsági iparág 13

14 Veszélyek és kockázati tényezõk a magánbiztonságban

15 E védelmében és biztonságának tevékenységekkel kapcsolatos. z a kézikönyv csupán az biztosításában. Ezt oly módon A kockázatok leírása kivétel esetlegesen felmerülõ kell szervezni és kivitelezni, nélkül mindig ugyanolyan. A kockázatok [*] ismertetésére h o g y s e g í t s e n a kockázat természetét leíró korlátozódik anélkül, hogy munkáltatóknak a fennálló rövid bevezetõvel kezdõdik, rangsorolni próbálná azokat v e s z é l y f o r r á s o k majd az elõforduló kockázati súlyosságuk szerint. A meghatározásában s az tényezõk elemzésével kézikönyv célja, hogy: ezekkel kapcsolatos kockázat folytatódik. Ezt követi a értékelésében azért, hogy k o c k á z a t m e g e l õ z õ - felhívja a figyelmet és döntést tudjanak hozni az intézkedések bemutatása, tájékoztasson a kockázatról, alkalmazottaik egészségét melyeket a résztvevõknek: a mely munkavégzés közben védõ és biztonságát garantáló megbízónak, munkáltatónak felmerülhet intézkedések tárgyában. v a g y m u n k a v á l l a l ó n a k alkalmaznia kell. Végezetül - segítséget nyújtson azoknak A megelõzés célja nem csak pedig a veszély megvalósulása a veszélyeknek a a munkabalesetek esetén bekövetkezõ hatások felismerésében, melyeknek megelõzése, hanem minden bemutatása kerül sorra. a munkavállaló munka olyan tényezõ kiküszöbölése, közben ki lehet téve A kézikönyv a különbözõ mely munka során károsítja veszélyforrásokat elméletileg - tájékoztatást nyújtson a az egészséget. egyformán tárgyalja: egyiknek megelõzõ intézkedésekrõl, sem tulajdonít nagyobb melyeket alkalmazni kell A biztonsági tevékenységekkel fontosságot, mint a másiknak, kapcsolatos kockázatokat e - tájékoztatást nyújtson arra még akkor sem, ha némelyikük kézikönyv három nagy az estre, ha a veszély csak nagyon korlátozott számú kategóriába sorolja: ténylegesen felmerül, s õrt érint vagy kismértékû felhívja a figyelmet annak baleseti vagy egészségügyi 1. Az általános helyzetbõl egészségre és biztonságra kockázatot jelent. adódó kockázatok gyakorolt káros hatásaira és 2. B i z t o n s á g i A kézikönyv néhány következményeire. tevékenységekkel veszélyforrásra csak röviden A kézikönyvben szereplõ kapcsolatos jellegzetes tér ki, míg másoknak több kockázatok listája veszélyek figyelmet szentel természetesen nem a bonyolultságuk miatt. tartalmazza az összes létezõ 3. A munkavállaló munkahelyi kockázatot. Más beosztásával kapcsolatos veszélyforrásokat is kockázatok. [*] Definíció. A kockázat meghatározhatnak a cégek A kockázatokat a kézikönyv bizonyos mértékû károsodás által rendszeresen és általános módon mutatja be. lehetõsége, annak figyelembe kötelezõen végrehajtott Meghatározza, hogy az adott vételével, hogy valaki bizonyos kockázatfelmérõ és értékelõ kockázat, a fentebb említett idõre valamilyen kockázati eljárások. A keretdirektíva három kategória alapján, tényezõnek van kitéve, s ez szerint a kockázatfelmérés és minden típusú biztonsági õrt alatt az idõ alatt fennáll a értékelés fontos eszköz a érint-e, vagy csupán bizonyos károsodás bekövetkezésének munkatársak egészségének m e g h a t á r o z o t t veszélye. VESZÉLYEK ÉS KOCKÁZATI TÉNYEZÕK A MAGÁNBIZTONSÁGBAN 1. AZ ÁLTALÁNOS HELYZETBÕL ADÓDÓ KOCKÁZATOK BIZTONSÁGI TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS JELLEGZETES VESZÉLYEK 17 A. Munkahelyi erõszak (fizikai támadás, erõszakoskodás és szexuális zaklatás) 17 B. Kutyákkal kapcsolatos veszélyek 21 C. Fegyverek kezelése 22 D. Radioaktivitással kapcsolatos veszélyek 23 E. Munkaszervezéssel kapcsolatos tényezõk 24 F. Fizikai terhelés 27 G. Pszichoszociális terhelés 31 H. Nõi biztonsági õröket érintõ jellegzetes veszélyek A DOLGOZÓ BEOSZTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KOCKÁZATOK 38 A. Biztonsági kockázatok Esés, csúszás, botlás veszélye Ütközés, lökés, beszorulás veszélye Közúti balesetek veszélye Villamos balesetek veszélye Tûzesetek veszélyei 43 B. A munkakörnyezettel kapcsolatos veszélyek Fizikai kockázatok Biológiai kockázatok Vegyi kockázatok 49 15

16 1. Az általános helyzetbõl adódó kockázatok 1. Az általános helyzetbõl adódó kockázatok Az általános helyzetbõl adódó kockázatokon azokat a veszélyeket értjük, melyek azzal a környezettel kapcsolatosak, melyben a biztonsági tevékenység folyik. Ebben az esetben ez a környezet jelenti magát az iparágat, annak fõbb szereplõit (biztonsági cég, megbízó) és a közöttük levõ kapcsolatot. Az alábbi rész a biztonsági cég ügyfél cégnél (megbízónál) végrehajtott tevékenységeivel kapcsolatos kockázatokat tárgyalja. BIZTONSÁGI CÉGEK TEVÉKENYSÉGEI A MEGBÍZÓ CÉGNÉL Ezekben az esetekben fõleg egymást Abban az esetben, amikor különbözõ stb. vezethet. Ilyen körülmények között zavaró körülmények merülhetnek föl, c é g e k m u n k a t á r s a i e g y a z o n vállalati szinten mindent meg kell tenni melyek a biztonsági tevékenységben munkakörnyezetben tevékenykednek, a a kölcsönös tájékoztatás és a rejlõ veszélyeken felüli kockázatot munkakapcsolatok összetettebbé kötelesség és felelõsség elosztására jelentenek, s melyek általában az v á l n a k é s b o n y o l í t h a t j á k a vonatkozó megegyezés érdekében. egyazon munkahelyen tevékenykedõ tevékenységek összehangolását. Ez cégek különbözõ felszereléseibõl, szervezetlenséghez és ezáltal b e r e n d e z é s e i b õ l é s e l t é r õ balesetekhez, valamint a feladatok tevékenységeibõl adódnak. végrehajtásában elõforduló zavarokhoz KOCKÁZATI TÉNYEZÕK Az egymást zavaró körülményekbõl származó kockázatot az ismeretek hiánya eredményezi, két szinten: az egyik cégnél elõforduló kockázatokkal kapcsolatos ismeretek hiánya a másik cég részérõl közös tevékenységekkel és közös mûködéssel kapcsolatos ismeretek hiánya MEGELÕZÕ INTÉZKEDÉSEK A munkáltató és a megbízó köteles: Együttmûködni az egészségügyi, biztonsági és szakmai higiéniára vonatkozó rendelkezések végrehajtásában. A szakmai veszélyek és ártalmak elkerülése érdekében kifejtett tevékenységüket összehangolni. Tájékoztatni egymást a kockázatokról. Tájékoztatni saját munkatársaikat és/vagy azok képviselõit a kockázatokról. A munkavállaló köteles: Óvni önmagát és másokat a munkáltatójától és/vagy a megbízótól kapott képzésnek és utasításoknak megfelelõen. Tevékenyen együttmûködni a cége egészségügyi és biztonsági politikájával. AZ EGÉSZSÉGRE GYAKOROLT HATÁSOK Az egymást zavaró körülményekbõl származó kockázat valójában nem más, mint a biztonsági cég ügyfél cégnél kifejtett tevékenységeivel kapcsolatos baleseti kockázat. Mindemellett olyan egyéb tényezõk is részét képezhetik, mint a bizonytalanság, feszültség és stressz, amennyiben biztonsági õrök olyan helyzetben találhatják magukat munkájuk során, melyben nem rendelkeznek ismeretekkel a helyzetbõl származó estleges veszélyeket, a foganatosítandó megelõzõ intézkedéseket vagy a velük kapcsolatba kerülõ emberek kötelezettségeit illetõen. 16 Foglalkozási ártalmak és balesetek megelõzése a magánbiztonsági iparágban

17 2. Biztonsági tevékenységekkel kapcsolatos jellegzetes veszélyek 2. Biztonsági tevékenységekkel kapcsolatos jellegzetes veszélyek Biztonsági tevékenységekkel A biztonsági tevékenységekkel A. MUNKAHELYI ERÕSZAK kapcsolatos veszélyeknek azokat kapcsolatos jellegzetes veszélyek a nevezzük, melyek magából a biztonsági következõ kategóriákba sorolhatók: tevékenység természetébõl fakadnak, vagy egy adott cégnél történõ A. Munkahelyi erõszak tevékenységhez és/vagy a B. Kutyákkal kapcsolatos veszélyek munkaszervezéshez kapcsolódnak. Mivel a magánbiztonsági C.Fegyverek kezelése tevékenységek és szolgáltatások D.Radioaktivitással kapcsolatos nagyon sokfélék lehetnek, néhány veszélyek alább tárgyalt veszély minden magánbiztonság terén dolgozó E. Munkaszervezéssel kapcsolatos munkatársat érint, míg mások csupán kockázati tényezõk néhány, különleges beosztásban F. Fizikai terhelés dolgozó munkatársat. G. Pszichoszociális terhelés H.Nõi biztonsági õröket érintõ jellegzetes veszélyek A munkahelyi erõszaknak számos megjelenési formája lehet: - szóbeli erõszak: sértések, fenyegetések - fizikai erõszak: ha valakit megütnek, vagy sérülést okoznak neki - fegyverrel vagy a felfegyverezettség látszata által gyakorolt erõszak - a megkülönböztetés minden formája faji, származási, nemi, vallási alapon, a bõrszín vagy szexuális beállítottság alapján - szexuális zaklatás - erõszakoskodás - Veszélyek és kockázati tényezõk a magánbiztonságban 17

18 Biztonsági tevékenységekkel kapcsolatos jellegzetes veszélyek A FIZIKAI TÁMADÁS KOCKÁZATA Az iparágban - magától értetõdõen - nagy a fizikai agresszió kockázata, már csak azért is, mert nehéz elõre felbecsülni a veszély valószínûségét vagy nagyságát. Számos olyan helyzet létezik, melyben fizikai agresszió tapasztalható biztonsági õrökkel szemben. A probléma nagyságát jónéhány tanulmány is megerõsíti, melyek a biztonsági ipar munkavállalóinak foglalkozását azok közé a foglalkozások közé sorolják, melyek esetében a fizikai erõszakkal való szembesülésnek a legnagyobb a valószínûsége. Ezek a támadások foglakozásból adódó veszélyt jelentenek, s mint ilyen, minden biztonsági õrt érintenek. Mindemellett bizonyos biztonsági állásokat betöltõ munkavállalók jobban ki vannak téve fizikai erõszaknak, mint mások. Ilyenek az olyan állásokat betöltõk, melyek a lakossággal való állandó kapcsolatot igényelnek: bevásárlóközpontok vagy nagy átjáró forgalommal rendelkezõ területek (metrómegállók, vasútállomások stb.) felügyelete, bolti tolvajlás megfigyelése stb. KOCKÁZATI TÉNYEZÕK A munkahely jellegzetességei: elszigetelt, nagyon forgalmas (kommunikációs központok, bevásárlóközpontok), biztonsági rendszerrel nem rendelkezõ munkahelyek stb. Azonnali vagy nagyon gyors kommunikációs lehetõség (kollégákkal, rendõrséggel, saját céggel stb.). Az állás vagy betöltött pozíció jellegzetességei: egyedül végzett munka, éjszakai/nappali mûszak, kapcsolat a lakossággal stb. A támadó(k) (elkövetõk, ügyfelek, szolgáltatást igénybe vevõ személyek stb.): számuk, fizikai tulajdonságaik, alkohol vagy drog általi befolyás fennállásának lehetõsége, az agresszivitás és erõszak szintje, esetleges fegyverhasználat stb. A biztonsági õr: képzés vagy tapasztalat az ilyen helyzetek kezelésében, a helyzetre adott reakciók, túlzott vagy kevés önbizalom stb. A munkáltató köteles: MEGELÕZÕ INTÉZKEDÉSEK Figyelembe venni minden fennálló biztonsági intézkedést (kódolt ajtók, nehezített bejáratok stb.). Baj esetére biztosítani a gyors kommunikáció lehetõségét (telefon, rádió, pánikgomb stb.). A lehetõ legalacsonyabban tartani az egyedül dolgozó munkatársak számát, s amennyiben az egyedül végzett munka mégis elkerülhetetlen, a munkavállaló számára biztosítani a központtal való folyamatos kapcsolattartás valamilyen eszközét. Konfliktushelyzetek kezelésére irányuló képzést biztosítani a munkatársak számára a következõ témákban: a potenciális támadók korai felismerése (a lehetséges támadást eredményezõ viselkedésminták és jelek azonosítása), konfliktuskezelés (annak elsajátítása, hogy hogyan lehet ügyfeleket és szolgáltatást igénybe vevõ személyeket is érintõ nehéz helyzeteket kezelni, valamint az ilyen helyzetekbõl adódó feszültség kezelésének elsajátítása, különös tekintettel az érzelmi reakciók szabályozására. A munkáltató számára ajánlott: Az erõszakos cselekményt áldozatként vagy szemtanúként átélõ õrt támogatni az incidenst követõ idõszakban és, ha szükséges, pszichológiai segítséget biztosítani a számára. Néhány munkatársat olyan képzésben részesíteni, melynek eredményeként támogatást tudnak nyújtani a fizikai támadást elszenvedett munkavállalóknak. A munkavállaló köteles: A kapott képzés és utasítások értelmében cselekedni. Elkerülni azt, hogy önmagát gondatlanul veszélynek tegye ki. Elõvigyázatosan cselekedni. Cselekvés elõtt gondosan értékelni a helyzetet és reálisan (nem lekicsinylõen) szemlélni a teendõ lépések kockázatát. A lehetõ leggyorsabb, legkielégítõbb és legpontosabb tájékoztatást nyújtani minden olyan helyzetrõl (helyszín, körülmények stb.), mely eltér a megszokottól vagy potenciálisan veszélyes. Biztosítani, hogy kommunikációs eszköze mûködõképes és könnyen elérhetõ legyen. AZ ÁLDOZATRA GYAKOROLT HATÁSOK A sérülések természete és súlyossága nagyon eltérõ lehet a támadás jellemzõitõl függõen: Könnyû sérülések: felületi sérülések, ütések és könnyû traumák (horzsolások, karcolások stb.) Súlyos sérülések: súlyos traumák és kezelést igénylõ sérülések, sérülések, melyek az élet esetleges elvesztéséhez vezetnek. Halál. Ezeken a sérüléseken kívül a fizikai támadásoknak más káros hatásai is lehetnek a munkavállalók egészségére: A pszichológiai egyensúly felborulása és pszichológiai problémák elõfordulásának megnövekedett kockázata kognitív hatások, például koncentrációzavarok kicsi önbizalom a munkához fûzõdõ elégedettség és motiváció hiánya félelemérzet Poszt-traumás stressz. 18 Foglalkozási ártalmak és balesetek megelõzése a magánbiztonsági iparágban

19 Biztonsági tevékenységekkel kapcsolatos jellegzetes veszélyek A SZEXUÁLIS ZAKLATÁS KOCKÁZATA A szexuális zaklatás kifejezés egy olyan helyzetre utal, melyben valaki szexuális tartalommal bíró nem kívánt viselkedést gyakorol, melyet testileg, verbálisan vagy nem verbálisan fejez ki, s melynek célja vagy hatása káros az egyén emberi méltóságára, valamint megfélemlítõ, ellenséges, megalázó és sértõ környezetet teremt. A cégek egyre több figyelmet fordítanak a munkahelyi szexuális zaklatás jelenségére. Igen elterjedt az a hiedelem, hogy a szexuális zaklatás áldozatai mindig nõk, ez azonban nem felel meg a valóságnak. Igaz ugyan, hogy a szexuális zaklatás jelensége túlnyomórészt nõket érint, de férfiak is eshetnek áldozatul ilyen természetû zaklatásnak. Az EU tagállamaiban számos tanulmányt végeztek e tárgyban, s ezek azt mutatják, hogy szexuális zaklatás gyakrabban fordul elõ olyan foglalkozást ûzõk körében, ahol a szakmát az egyik nem (legyen az férfi vagy nõ) dominálja, mint azon szakmák esetében, ahol a nemek aránya kiegyensúlyozott. Mivel a magánbiztonság jellegzetesen férfias iparág, a szexuális zaklatás leginkább a nõi biztonsági õrök számára jelent kockázatot. AZ EGÉSZSÉGRE GYAKOROLT HATÁSOK Pszichológiai szempontból a szexuális zaklatás okozhat stresszt, szorongást, depressziót, idegességet és eredményezhet olyan érzéseket, mint a kétségbeesés, tehetetlenség vagy düh stb. A szexuális zaklatás fizikai tünetei közé tartoznak az alvászavarok és étkezési rendellenességek, fejfájás, hányinger, magas vérnyomás - valójában minden olyan tünet, melyet általában a stressznek tulajdonítanak. Veszélyek és kockázati tényezõk a magánbiztonságban Vonatkozó direktíva: 2002/73/CEE 19

20 Biztonsági tevékenységekkel kapcsolatos jellegzetes veszélyek ERÕSZAKOSKODÁS Bizonyos magatar tásfor mák és környezetben, melyben a munka A munkahelyi erõszakoskodás jelentése viselkedéstípusok (mint a tekintélyelvû felépítése rugalmasságon alapul ismétlõdõ, abnormális viselkedés, mely magatartás vagy kiabálás stb.) nem - rossz munkahelyi légkör, egy bizonyos munkatárs vagy tekinthetõk erõszakoskodásnak, ha nem munkatársak közötti konfliktusok munkatársak egy csoportja ellen rosszindulatban gyökereznek vagy nem fennállása anélkül, hogy azokat bárki irányul, s mely azok egészségét és ismétlõdnek rendszeresen. Tekintetbe orvosolni próbálná biztonságát veszélyezteti. v é v e a z o n b a n, h o g y e z e k i s - konfliktusok és zavar az egymásnak Megnyilvánulhat szóbeli vagy fizikai megmérgezhetik egy munkahely alá- és fölérendeltek agresszió formájában, de akár ezeknél légkörét, ezeknek is elejét kell venni. kötelezettségeivel kapcsolatban kevésbé nyilvánvalóan, például a Ráadásul az ilyen magatartásformák - tekintélyelvû vezetési stílus munkavállaló munkájának könnyen erõszakoskodásig fajulhatnak. - személytelen vezetés és társas alulértékelésében vagy az egyén társas kapcsolatok elszigetelésében is. (1). A fenti megkülönböztetés azért fontos, - rossz kapcsolat a vezetés és a mert jogi szempontból s az áldozattal munkavállalók között A munkahelyi erõszakoskodás való bánásmód szempontjából sem - a HR menedzsment politikájának esetében két gyakran tapasztalható mindegy, hogy erõszakoskodás hiányosságai végletet kell kiküszöbölni: áldozatának tartanak -e valakit vagy sem. Fontos megjegyezni, hogy bármi is az 1. Az az állapot, melyben minden erõszakoskodás oka, kizárólag a cég munkatársak közötti, 2. Az az állapot, melyben az találhat módot annak megoldására, munkavállalók és feletteseik erõszakoskodás lehetséges eseteit melynek érdekében minden közötti, õr és ügyfél stb. közötti egyenként vizsgálják mint egyes körülmények között lépéseket kell konfliktust munkahelyi emberek vagy embercsoportok tennie. erõszakoskodásként közötti összeférhetetlenséget. értelmeznek AZ EGÉSZSÉGRE GYAKOROLT HATÁSOK Tökéletesen elképzelhetõ, hogy A erõszakoskodás, más A munkahelyi erõszakoskodásnak idõnként nézeteltérések vagy egészségkárosító hatásai mellett, számos definíciója létezik, de három félreértések képezik a erõszakoskodás stresszt és depressziót okozhat, tényezõ mindegyikben megtalálható, gyökerét, de gyakran más körülmények alacsony önértékelés és bûnösség melyek alapján a erõszakoskodást meg állnak a jelenség hátterében. Számos érzetét keltheti, fóbiákat, alvászavart lehet különböztetni a munkahelyi tanulmány bizonyítja, hogy összefüggés és étkezési rendellenességeket stb. erõszak más formáitól: van az adott cég szervezeti eredményezhet. Ezen állapotok sajátosságai és a erõszakoskodás következményei a depressziótól a - a viselkedésforma ismétlõdõ és között. A kockázati tényezõk, melyek gyógyszerfüggõségen át egészen állandóan fenntartott volta erõszakoskodáshoz vezethetnek, a az öngyilkosságig terjedhetnek. - a célszemélyre gyakorolt hatás, mely következõk: mindig káros, romboló és ártalmas (1) Európai Munkavédelmi Ügynökség, - az elkövetõ (vagy elkövetõk) azon - az elvégzendõ feladatokkal Munkahelyi erõszakoskodás, 23. számú szándéka, hogy ártson. kapcsolatos kétségek olyan kiadvány AZ ERÕSZAKOSKODÁST ÉS SZEXUÁLIS ZAKLATÁST MEGELÕZÕ INTÉZKEDÉSEK A munkáltató köteles: A munkáltató számára ajánlott: A munkavállaló köteles: Egyértelmûvé tenni a potenciális Egy vagy több megbízható Azonnal közölni, ha egy helyzetet elkövetõk és áldozatok számára, munkatárs kiválasztása, akik vagy viselkedésformát hogy az erõszak semmilyen formája közvetlen kapcsolatban lehetnek az elfogadhatatlannak talál. sem elfogadható vagy tolerálható. áldozattal és támogatást Megakadályozni a probléma Meghatározni az alá- és nyújthatnak számára. kifejlõdését. fölérendeltségi viszonyokkal együtt Olyan eljárások alkalmazása, Nyíltan beszélni a problémáról az járó kötelezettségeket az ilyen melyek segítenek az áldozatoknak együtt dolgozó kollégákkal. helyzetek kialakulásának és biztosítják a munkahelyre való Kritikus távolságot tartani (és nem megelõzése érdekében. visszailleszkedésüket. okokat keresni a helytelen Gyorsan ás pártatlanul kivizsgálni a bánásmód igazolására). tényeket. Tájékoztatni a személyzeti vagy Biztosítani, hogy a panaszok ne humánerõforrás vezetõt/ vezethessenek megtorláshoz. munkavédelmi képviselõt. Biztosítani mind az áldozatok, mind Követelni, hogy a cég vezetõi az elkövetõk anonimitását. folytassanak vizsgálatot és A kockázatokat és megelõzõ tegyenek lépéseket, amennyiben intézkedéseket érintõ tájékoztatást nem õ az egyetlen érintett személy. és képzést nyújtani a munkatársaknak. 20 Foglalkozási ártalmak és balesetek megelõzése a magánbiztonsági iparágban

Kockázatértékelés. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Kockázatértékelés. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés a kereskedelmi egységekben Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény: a munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség

Részletesebben

Jogszabályok alkalmazása. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Jogszabályok alkalmazása. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Jogszabályok alkalmazása Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Kockázatértékelés a kereskedelmi egységekben Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény: a munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség

Részletesebben

147. sz. Ajánlás. a rákkeltő anyagok és hatóanyagok által előidézett foglalkozási ártalmak elleni védekezésről és ezek ellenőrzéséről

147. sz. Ajánlás. a rákkeltő anyagok és hatóanyagok által előidézett foglalkozási ártalmak elleni védekezésről és ezek ellenőrzéséről 147. sz. Ajánlás a rákkeltő anyagok és hatóanyagok által előidézett foglalkozási ártalmak elleni védekezésről és ezek ellenőrzéséről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a

Részletesebben

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. Szabályozza az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához

korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához Munkavédelemkockázat értékelés korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához Készítette: Almássy Erika minőségügyi szakmérnök, felsőfokú munkavédelmi szakember +36-20-9606845 erikaalmassy@gmail.com 2016.10.19.

Részletesebben

Munkahelyi stressz a munkavállalók szemszögéből

Munkahelyi stressz a munkavállalók szemszögéből Munkahelyi stressz a munkavállalók szemszögéből ÉRDEKEGYEZTETÉS ÉRDEKKÉPVISELET Munkahelyi stressz a munkavállalók szemszögéből BUDAPEST 2010. MÁRCIUS 23. BORHIDI GÁBOR ÜGYVIVŐ OÉT MUNKAVÉDELMI BIZOTTSÁG

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! A munkahelyi stressz és a pszichoszociális kockázatok kezelése Balogh Katalin EU-OSHA Nemzeti Fókuszpont Stressz-M Kutatási tájékoztató Budapest BME Q 2015.

Részletesebben

A biztonságos karbantartás foglalkozásegészségügye

A biztonságos karbantartás foglalkozásegészségügye A biztonságos karbantartás foglalkozásegészségügye Dr. Kudász Ferenc Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet Fórum, 2011. március 9. Miért éppen karbantartás? A karbantartás előnyei

Részletesebben

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok Nesztinger Péter munkavédelmi főreferens Munkavédelmi

Részletesebben

Zajcsökkentés az építőiparban

Zajcsökkentés az építőiparban ERGONÓMIA 5.2 Zajcsökkentés az építőiparban Tárgyszavak: zajvédelem; zajterhelés; építőipar; szabályozás. A túlzott munkahelyi zajterhelés visszafordíthatatlan halláskárosodást vagy munkabaleseteket okozhat,

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről VÉDELMEK-VÉDŐESZKÖZÖK. Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről VÉDELMEK-VÉDŐESZKÖZÖK. Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi VÉDELMEK-VÉDŐESZKÖZÖK Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Azokon a munkahelyeken,

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

114. sz. Ajánlás. munkavállalóknak az ionizáló sugárzás elleni védelméről

114. sz. Ajánlás. munkavállalóknak az ionizáló sugárzás elleni védelméről 114. sz. Ajánlás munkavállalóknak az ionizáló sugárzás elleni védelméről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe,

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Minden társadalomban különleges

Részletesebben

Készítette: Galla Gyula

Készítette: Galla Gyula I. A munkabalesetek bejelentése, kivizsgálása. II. A munkáltatók kötelezettségei és feladatai az új munkabaleseti jegyzőkönyv. III. A munkavédelmi képviselők jogai és kötelezettségei a munkabalesetek kivizsgálásának

Részletesebben

MIR. Egészség, munkabiztonság, stressz. Dr. Finna Henrietta

MIR. Egészség, munkabiztonság, stressz. Dr. Finna Henrietta MIR Egészség, munkabiztonság, stressz Dr. Finna Henrietta http://www.yout ube.com/watch?v=iaeoamv8zve Munkahelyi stresszlevezetés Helyzet Európában (EU-OSHA és Eurofound, 2013) Munkavállalók 25%-a teljes

Részletesebben

156. sz. Ajánlás. a munkavállalóknak a munkahelyi levegőszennyeződés, a zaj és rezgés által okozott foglalkozási veszélyek elleni védelméről

156. sz. Ajánlás. a munkavállalóknak a munkahelyi levegőszennyeződés, a zaj és rezgés által okozott foglalkozási veszélyek elleni védelméről 156. sz. Ajánlás a munkavállalóknak a munkahelyi levegőszennyeződés, a zaj és rezgés által okozott foglalkozási veszélyek elleni védelméről Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet

Részletesebben

192. sz. Ajánlás. a mezőgazdaság munkavédelméről

192. sz. Ajánlás. a mezőgazdaság munkavédelméről 192. sz. Ajánlás a mezőgazdaság munkavédelméről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2001. június

Részletesebben

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III.

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III. követelmények I. A munkafolyamatot, a technológiát, a munkaeszközt, az anyagot úgy kell megválasztani, hogy az sem a munkavállalók,

Részletesebben

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe Szerkesztette Grafikai koordináció Vállalati Kommunikáció Jóváhagyta Assicurazioni Generali S.p.A. Igazgatósága Milánó, 2011. december 16. Bevezető Az elmúlt

Részletesebben

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Konferencia a női egészségről az emlő egészségéről 2011. szeptember 21. Novotel Budapest Centrum A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Bánfi Ildikó

Részletesebben

Munkavédelmi oktatás

Munkavédelmi oktatás Munkavédelmi oktatás Dunaújvárosi Egyetem hallgatóinak oktatása 1 Munkavédelem szabályozása Munkavédelmi Törvény Végrehajtó rendeletek Munkabiztonsági Munkaegészségügyi Biztonsági Szabályzatok Munkáltató

Részletesebben

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 3 1.1 Az Informatikai Biztonsági Politika célja... 3 1.1.1 Az információ biztonság keret rendszere... 3 1.1.2

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi EGYÉB HASZNOS ÚTMUTATÓ ÖSSZEFOGLALÓ FIGYELEMFELHÍVÁS Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

A minőség és a kockázat alapú gondolkodás kapcsolata

A minőség és a kockázat alapú gondolkodás kapcsolata Mottó: A legnagyobb kockázat nem vállalni kockázatot A minőség és a kockázat alapú gondolkodás kapcsolata DEMIIN XVI. Katonai Zsolt 1 Ez a gép teljesen biztonságos míg meg nem nyomod ezt a gombot 2 A kockázatelemzés

Részletesebben

A munkavédelem fogalma, célja

A munkavédelem fogalma, célja 1. Ismertesse a munkavédelem fogalmát, célját, alapkérdéseit! A munkavédelem célja, feladatai és területei A munkavédelem szabályozási rendszere A munkavédelmi hatósági felügyeleti szervek (felsorolás)

Részletesebben

Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt!

Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! Balogh Katalin Nemzeti Fókuszpont vezető Budapest, 2014. október 21. IBS A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

Részletesebben

Munkavédelmi felügyelői útmutató

Munkavédelmi felügyelői útmutató Psychosocial Risk Assessments Munkavédelmi felügyelői útmutató The Committee of Senior Labour Inspectors (SLIC) www.av.se/slic2012 With support from the European Union Az ellenőrzés előtt A következő szektorokban

Részletesebben

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György A VCA/SCC biztonsági, egészség- és környezetvédelmi ellenőrző listája a beszállítók és alvállalkozók SHE (safety, health, environment) értékelési és

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba MUNKAVÉDELEM 1.2 A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba Tárgyszavak: munkavédelem; egészségvédelem; oktatás; képzés; esettanulmány; biztonság; tájékoztatás. Az Európai Unió munkavédelmi

Részletesebben

Felvezető előadás 2010. január 9. Dombos Tamás tdombos@hatter.hu

Felvezető előadás 2010. január 9. Dombos Tamás tdombos@hatter.hu Felvezető előadás 2010. január 9. Dombos Tamás tdombos@hatter.hu } jövedelemforrás: a munkanélküliség anyagi ellehetetlenüléshez, társadalmi kirekesztettséghez vezet } szocializációs közeg: nap jelentős

Részletesebben

A közeljövő legfontosabb fizikai kockázatai a munkahelyeken

A közeljövő legfontosabb fizikai kockázatai a munkahelyeken FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY 3.3 A közeljövő legfontosabb fizikai kockázatai a munkahelyeken Tárgyszavak: káros hatás; veszélyfelmérés; előrejelzés; kutatás; megelőzés; tájékoztatás. Emelkedő kockázatok kutatása

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Munkavédelmi oktatási tematika Összeállította: Lantos 72 Kft. Lantos György 2145 Szilasliget, Lázár Vilmos u. 27. Pázmány Péter Katolikus Egyetem munkavállalói részére A munkavédelem A munkavédelem a szervezett

Részletesebben

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Kerek Judit EMEGY Alcím mintájának szerkesztése www.emegy.hu Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület Célunk: Elősegíteni, hogy a dolgozók

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

Hogyan segíthetjük a pedagógusokat a lelkierő megőrzésében? BUDAPEST, FODOR GÁBOR

Hogyan segíthetjük a pedagógusokat a lelkierő megőrzésében? BUDAPEST, FODOR GÁBOR Hogyan segíthetjük a pedagógusokat a lelkierő megőrzésében? BUDAPEST, 2016.04.14. FODOR GÁBOR Miről lesz szó? Problémafelvetés: A pedagóguspálya veszélyes üzem Tapasztalat A kiégés kockázata komolyan veendő

Részletesebben

Fémnyomó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető

Fémnyomó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Az Etikai kódex azonban tartalmazhat a nemzeti törvényeknél szigorúbb követelményeket is.

Az Etikai kódex azonban tartalmazhat a nemzeti törvényeknél szigorúbb követelményeket is. Etikai kódex 1 Bevezetés Etikai kódexünket minimális irányadó normaként alkalmazzuk célunk, a termelési környezet és a munkafeltételek folytonos etikai és szociális szempontból esedékes - javítása érdekében.

Részletesebben

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK () 2016. május 26-28. Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között A TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM KIADVÁNYA Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas

Részletesebben

Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Nemzeti Munkaügyi Hivatal Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelem helyzete hazánkban. Az NMH MMI tevékenysége a szabályozásban és a célellenőrzések megszervezésében, figyelembe véve az e területen bekövetkezendő változásokra. MUNKAVÉDELMI

Részletesebben

Időskori bántalmazás az abúzus változó formái

Időskori bántalmazás az abúzus változó formái Időskori bántalmazás az abúzus változó formái Nincs egyetlen ok, ami megmagyarázná, hogy az egyik ember miért válik erőszakossá, bántalmazóvá, míg egy másik személy nem. Az erőszaknak összetett okai vannak,

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Összeférhetetlenségi politika

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Összeférhetetlenségi politika Összeférhetetlenségi politika Az igazgatói utasítás hatályba léptető határozatának száma: 2012/12/1. 2014/03/31. A hatályba lépés dátuma: Módosítást hatályba léptető határozat száma: Módosítás hatályba

Részletesebben

EBA/GL/2015/ Iránymutatások

EBA/GL/2015/ Iránymutatások EBA/GL/2015/04 07.08.2015 Iránymutatások a 2014/59/EU irányelv 39. cikkének (4) bekezdése értelmében azon tényszerű körülményekről, amelyek lényegi veszélyt jelentenek a pénzügyi stabilitásra, valamint

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX 2012. április BEVEZETŐ A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX 2014 Tartalomjegyzék Az Etikai Kódex alkalmazási köre... 3 Magatartás az Egyesületben, illetve azon kívül... 3 A jogszabályok betartása... 3 Kapcsolat

Részletesebben

Darukötöző Építményszerkezet-szerelő Targoncavezető Építő- és anyagmozgató gép kezelője 2/42

Darukötöző Építményszerkezet-szerelő Targoncavezető Építő- és anyagmozgató gép kezelője 2/42 A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

GRASSROOTS Gyermekvédelem

GRASSROOTS Gyermekvédelem GRASSROOTS Gyermekvédelem A gyermekbántalmazás A gyermekbántalmazás lényege a gyermekkel szembeni bárminemű rossz bánásmód egy szűk közösségen (pl:családon) belül, amelynek szerepe éppen a gyermek védelme

Részletesebben

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Elhajlás, (helyes) úttól való eltérés. Deviáns viselkedés Olyan viselkedésforma, amely a társadalom többsége által elfogadott normát, normákat sért. Társas együttélésünket

Részletesebben

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28.

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28. LÁNG, PARÁZS, HAMU A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben 2013. május 28. A kiégési tünetegyüttes (burnout szindróma) jelensége Technológiából átvett fogalom: az energiaforrás

Részletesebben

Láthatatlan veszély a munkahelyeken, avagy a munkahelyi stressz

Láthatatlan veszély a munkahelyeken, avagy a munkahelyi stressz Láthatatlan veszély a munkahelyeken, avagy a munkahelyi stressz A módszerek, válságkezelési megoldások a munkáltatói oldalon 2010. március 23 Az egészs szség g fogalma Az egészs szség g olyan állapot,

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

149. sz. Egyezmény. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről

149. sz. Egyezmény. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről 149. sz. Egyezmény a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

És rajtuk ki segít? A foglalkozás-egészségügyi orvosok pszichoszociális kockázatai OTH Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztály

És rajtuk ki segít? A foglalkozás-egészségügyi orvosok pszichoszociális kockázatai OTH Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztály És rajtuk ki segít? A foglalkozás-egészségügyi orvosok pszichoszociális kockázatai OTH Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztály Gábor Edina, Budapest, 2016.04.13 SZÉP ÚJ VILÁG A munkaadók hajkurásszák

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! A munkahelyi stressz és a pszichoszociális kockázatok kezelése Balogh Katalin Nemzeti Fókuszpont vezető 2014. április 23. A munkahelyi biztonság és egészségvédelem

Részletesebben

Építőipari Fórum

Építőipari Fórum Építőipar; Feldolgozóipar (leginkább fa- és fémfeldolgozás); Mezőgazdaság (benne fakitermelés is); Egészségügyi, szociális ellátás; Bányászat (csak munkaegészségügy); 2 Munkavédelmi oktatások; Porképződéssel

Részletesebben

A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.)

A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.) A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.) Mit jelent a CE jelölés? A CE (Conformité Européenne = európai megfelelőség) jelölés tulajdonképpen

Részletesebben

Esélyegyenlőség a callcenterben

Esélyegyenlőség a callcenterben Esélyegyenlőség a callcenterben Munkahelyi stressz kezelés és egészségmegőrzés, a callcenteres munkahelyeken Készítette: Urbánné Biró Brigitta A munkahelyi stressz fogalma A munkahelyi stressz olyan ártalmas

Részletesebben

3140-10. Általános műszaki és munkavédelemi feladatok. Szóbeli

3140-10. Általános műszaki és munkavédelemi feladatok. Szóbeli 3140-10 Általános műszaki és munkavédelemi feladatok Szóbeli 10. november 1. Ön egy cég alkalmazásában áll. A munkavédelmi törvény egyértelműen meghatározza a munkáltató és a munkavállaló munkavédelemmel

Részletesebben

A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN

A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN 1998. július elsejétõl új egészségügyi törvény szabályozza a betegjogokat. Fõbb rendelkezései meghatározzák, milyen jogok illetnek meg minket a gyógykezelésünk

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

Kockázatértékelés a fakitermelésben

Kockázatértékelés a fakitermelésben Kockázatértékelés a fakitermelésben Az erdőgazdaságban előfordult munkabalesetek száma a sérülések súlyossága szerint, Magyarországon 2002 2006 között: év 3 napon túl gyógyuló nem súlyos csonkolás súlyos

Részletesebben

ÉRDEKVÉDELEM-ÉRDEKKÉPVISELET. Kockázatértékelés - munkavédelem - az alkalmazottak érdekképviselete, a munkavédelmi képviselő helye szerepe.

ÉRDEKVÉDELEM-ÉRDEKKÉPVISELET. Kockázatértékelés - munkavédelem - az alkalmazottak érdekképviselete, a munkavédelmi képviselő helye szerepe. ÉRDEKVÉDELEM-ÉRDEKKÉPVISELET Kockázatértékelés - munkavédelem - az alkalmazottak érdekképviselete, a munkavédelmi képviselő helye szerepe. NYÍREGYHÁZA 2008 OKTÓBER 14. BORHIDI GÁBOR ÜGYVIVŐ OÉT MUNKAVÉDELMI

Részletesebben

A munkavédelem szabályozási rendszere Terjék László MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 1949: XX.Tv.70/D. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG TERÜLETÉN ÉLİKNEK JOGUK VAN A LEHETİ LEGMAGASABB SZINTŐ TESTI ÉS LELKI EGÉSZSÉGHEZ.

Részletesebben

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Depresszió miatt jelenleg, illetve korábban kezeltek munkaköri orvosi alkalmasságának meghatározása,

Részletesebben

A MUNKAKÉPESSÉG MEGŐRZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE

A MUNKAKÉPESSÉG MEGŐRZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A MUNKAKÉPESSÉG MEGŐRZÉSE ÉS Előadó: dr. Kudász Ferenc Szakorvos Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Részletesebben

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről 187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én

Részletesebben

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének

Részletesebben

Szklerózis Multiplex a munkahelyen: A munkaadók kézikönyve

Szklerózis Multiplex a munkahelyen: A munkaadók kézikönyve Szklerózis Multiplex a munkahelyen: A munkaadók kézikönyve Készült a Magyar Sclerosis Multiplex Társaság és a Sclerosis Multiplexes Betegek Országos Egyesületének szakmai útmutatása alapján Ez a kiadvány

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

Biológiai biztonság: Veszély: - közvetlen - közvetett

Biológiai biztonság: Veszély: - közvetlen - közvetett Biológiai biztonság Biológiai biztonság: Minden biológiai anyag potenciálisan kórokozó és szennyező; a biológiai biztonság ezen biológiai anyagok hatásaira (toxikus hatások, fertőzések) koncentrál és célja

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápolási asszisztens, Fogtechnikus, Mentőápoló, Betegkísérő szakképesítés Higiéné, munkavédelem modul

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápolási asszisztens, Fogtechnikus, Mentőápoló, Betegkísérő szakképesítés Higiéné, munkavédelem modul Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről A MUNKAVÁLLALÓ JOGAI. Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről A MUNKAVÁLLALÓ JOGAI. Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi A MUNKAVÁLLALÓ JOGAI Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Magyarországon a versenyszféra

Részletesebben

DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT

DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT DÁTUM: 2014. MÁRCIUS 17., 2.0 VERZIÓ ALVÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT 1 / 4 Tisztelt alvállalkozónk: A Sapa egy számos területen tevékenykedő nemzetközi ipari vállalatcsoport. A Sapa üzleti tevékenységében mélyen

Részletesebben

A tételhez segédeszköz nem használható.

A tételhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a Fürdőüzemi ügyfélkapcsolati tevékenység, a Fürdőüzemi munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelem és a Szuggesztív kommunikáció

Részletesebben

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER VI. FEJEZET A hallgatói balesetek megelőzésével kapcsolatos és a bekövetkezett balesetek esetén követendő

Részletesebben

Teendők munkabaleset esetén

Teendők munkabaleset esetén Teendők munkabaleset esetén a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu a jó munkahely

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI

RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI Povázsai Sándor r. alezredes Országos Rendőr-főkapitányság Budapest, 2010. 09. 21-22. Rövid áttekintés Jogi szabályozás helyzete Engedélyezési

Részletesebben

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0110-11 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 0110-11/2

Részletesebben

Az OTP Alapkezelő Zrt. Összeférhetetlenségi Politikája

Az OTP Alapkezelő Zrt. Összeférhetetlenségi Politikája 4. sz. melléklet az OTP Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzatához Az OTP Alapkezelő Zrt. Összeférhetetlenségi Politikája Hatályos: 2016. június 10. napjától 1. A politika célja Az OTP Alapkezelő Zrt. ( Alapkezelő

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY MUNKA-, TŰZ- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPISMERETEK 2015 TÁMOP-2.2.7-B-2-13/1-2014 0004 Békés Megyei Képzési Klaszter, avagy gyakorlatorientált ágazati szak- és felnőttképzési együttműködések

Részletesebben

ISO/DIS MILYEN VÁLTOZÁSOKRA SZÁMÍTHATUNK?

ISO/DIS MILYEN VÁLTOZÁSOKRA SZÁMÍTHATUNK? ISO/DIS 45001 MILYEN VÁLTOZÁSOKRA SZÁMÍTHATUNK? MIÉRT KELL SZABVÁNYOS IRÁNYÍTÁSI RENDSZER? Minden 15 másodpercben meghal egy dolgozó Minden 15 másodpercben 135 dolgozó szenved balesetet 2,3 m halálos baleset

Részletesebben

Munkavédelmi Szabályzat

Munkavédelmi Szabályzat ... (társaság neve)... (adószám) Munkavédelmi Szabályzat Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Munkavédelmi szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. Munkavédelmi szabályzat

Részletesebben

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI Dr. Koch Mária az Országos Érdekegyeztető Tanács Munkavédelmi Bizottsága munkaadói oldalának tagja, a MUFOSZ Munkabiztonsági és Foglalkozásegészségügyi Szövetség elnöke,

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

Útmutató új szülők számára az iskolai irányelvekről

Útmutató új szülők számára az iskolai irányelvekről Útmutató új szülők számára az iskolai irányelvekről Ez a brosúra betekintést nyújt az iskolai irányelvek tartalmába. Kérheti ezt a brosúrát saját anyanyelvén is. A brosúra a következő nyelveken áll rendelkezésre:-

Részletesebben

Munka- és tűzvédelmi oktatás. hallgatók részére

Munka- és tűzvédelmi oktatás. hallgatók részére Munka- és tűzvédelmi oktatás hallgatók részére A munkavédelem mindenki feladata! A munkavédelem nem egy külön tevékenység, azt a tanulás közben kell csinálni! 2 A munkavédelem feladata: megvédeni a veszélyektől

Részletesebben

A azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy

A azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy A 11500-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgy 1. A 11500-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során

Részletesebben

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL 2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL MI SZEREPEL AZ ÉTLAPON EURÓPÁBAN? AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉS

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Egyenlő bánásmód és diszkrimináció. A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik

Egyenlő bánásmód és diszkrimináció. A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik Egyenlő bánásmód és diszkrimináció A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik A magyar szabályozás I. Alaptörvény XV. cikk (1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes.

Részletesebben

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07.

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma, formái és fejlődése Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma Másokat sértő viselkedés + ártó szándék Verbális és/vagy cselekvéses Elkülönítendő az impulzivitástól

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv 2013.07.18-tól visszavonásig érvényes (Jelen esélyegyenlőségi terv egységes szerkezetbe foglalt belső dokumentum, összhangban a KMOP-1.5.2-2008-0020 azonosítószámú pályázati projekt

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről A munkavédelmi tevékenységet és munkavédelmi szaktevékenységet átalány díjas szerződés alapján - PAD-KÁR Kft. részéről

Részletesebben

Zaj a munkahelyen. a jó munkahely. mindnyájunknak fontos TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001. www.tamop248.hu

Zaj a munkahelyen. a jó munkahely. mindnyájunknak fontos TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001. www.tamop248.hu Zaj a munkahelyen a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu a jó munkahely mindnyájunknak

Részletesebben

A MUNKA- ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY FOGALMA, FELADATAI

A MUNKA- ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY FOGALMA, FELADATAI 20. Egy szabadban megtartott, főzőversennyel egybekötött rendezvényükön az egyik csapat ásványvizes műanyagpalackban tárolta a folyékony mosogatószert, amiből az egyik csapattag véletlenül ivott. A hirtelen

Részletesebben