SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRJAVASLATOK AZ ALAPSZAKOK HALLGATÓI SZÁMÁRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRJAVASLATOK AZ ALAPSZAKOK HALLGATÓI SZÁMÁRA"

Átírás

1 ÜZLETI TUDOMÁNYOK INTÉZETE Prónay Szabolcs 1. Életstílus kutatások: Az életstílus mérése, az életstílus alapú szegmentáció, az életstílus szerepe a fogyasztói döntésekben, az életstílus és a társadalmi státusz kapcsolata 2. Szimbolikus fogyasztás: A márkák imázsának szerepe a fogyasztói döntéshozatalban, a márkaszemélyiség és az énkép közötti kapcsolat, a márkák szimbolikus tartalmának ábrázolása, alakítása 3. Az elégedettség és a lojalitás kapcsolata, lojalitás vizsgálatok 4. A fogyasztás társadalmi szerepe: divatmarketing és státuszfogyasztás Prof. Dr. Barakonyi Károly (MBA-, mester-, és alapképzésben résztvevő hallgatók részére) 1. Stratégiai tervezés 2. Stratégiai menedzsment 3. Stratégiai döntések 4. Felsőoktatás menedzsment Dr. Hetesi Erzsébet (nappali tagozatos hallgatók részére) 1. A fogyasztói elégedettség és a lojalitás vizsgálata (elégedettség definiálása, lojalitás modellezése, mérése, empirikus vizsgálat egy adott cég, vagy termék/szolgáltatás kapcsán) 2. A közüzemi szolgáltatók (ára, gáz, víz stb.) marketing tevékenységének sajátosságai 3. A fogyasztás szociológiai és marketing megközelítései (a fogyasztás új funkciói, megkülönböztető szerepe, a márkák szerepe a megkülönböztetésben) 4. Új termékek bevezetésének folyamata konkrét termék, vagy szolgáltatás kapcsán 1

2 Dr. Imreh Szabolcs Menedzsment tárgykörből: 1. Szervezetek általános irányítása (tetszőleges témában a négy menedzsment alaptevékenységtől a stratégia alkotásig). Javaslat: a megfelelő elméleti megalapozás mellett konkrét vállalkozás(ok) bemutatása és elemzése/értékelése az alkalmazási képesség bizonyítására. 2. Szervezetek fejlődése és növekedése (növekedési motivációktól a fejlődési lehetőségekig, a kitüntetett pontok bemutatásával.) Javaslat: a megfelelő elméleti megalapozás mellett konkrét vállalkozás(ok) bemutatása és elemzése/értékelése az alkalmazási képesség bizonyítására. Vállalkozásfejlesztés tárgykörből: 1. Vállalkozásfejlesztési beavatkozások bemutatása és értékelése. Javaslat: legjobb gyakorlatok feltérképezése, hazai gyakorlatban is adaptálható külföldi példák szintetizálása. 2. Hálózatosodás ösztönzése mint egy speciális vállalkozásfejlesztési beavatkozás. Javaslat: legjobb gyakorlat feltérképezése, hazai gyakorlatban is adaptálható külföldi példák szintetizálása. 3. Donorfinanszírozott és uniós társfinanszírozású fejlesztések szerepe a vállalkozásfejlesztésben, különös tekintettel a projektek generálására és megvalósítására. Javaslat: egy típus értékelő elemzése konkrét esetpéldákkal alátámasztva. Dr. Kovács Péter 1. Statisztikai magyarázó modellek alkalmazhatósága a gazdasági elemzésekben 2. Idősoros modellek és szűrők alkalmazhatósága a gazdasági elemzésekben 3. Csoportosító modellek alkalmazhatósága a gazdasági elemzésekben 4. Adatredukciós modellek alkalmazhatósága a gazdasági elemzésekben 5. Grafikus ábrázolás és "elemzés"? 6. Egyéb megbeszélt téma Kuba Péter 1. Munkahelyi mentálhigiéné. 2. Viselkedés-játékelmélet: eredmények és alkalmazások. 3. Munkahelyi kiválasztás: a felvételi eljárások bevett módszerei és ezek értékelése. 4. Társadalomtudományi és gazdálkodástudományi kutatásmódszertan. 5. Személyiségtesztek a munkahelyi kiválasztásban. 6. Vállalati tréningek hatékonyságának mérése. 2

3 Kürtösi Zsófia (nappali tagozatos hallgatók részére) 1. Pályakezdő diplomások a munkaerőpiacon - hogyan ítélik meg munkaerő-piaci kilátásaikat a fiatalok, mit tesznek a sikeres elhelyezkedésért, mik az elképzeléseik a jövőről, mennyire vannak tisztában a munkáltatók elvárásaival. Mik a munkáltatók elvárásai a pályakezdőkkel kapcsolatban stb. 2. A humán erőforrás menedzsment tündöklése és bukása? - merre tart a HR ma Magyarországon, milyen divathullámokkal találkozhattunk az elmúlt években, melyek a legfontosabb nemzetközi és hazai trendek. 3. A munka és a magánélet egyensúlya - hogyan ítélik meg a munkavállalók saját helyzetüket ebben a tekintetben, hogyan illeszkednek a work-life balance politikák a CSR (corporate social responsibility) irányelvekbe, tesznek-e és ha igen, mit ezen a téren a szervezetek hazánkban. Dr. Majó Zoltán MZ I.: "Információs társadalom gazdasága": iparágak, szektorok fejlődése és az internet szerepe. Átalakuló vállalati gazdaságtan: hierarchiák és hálózatok. Információs stratégiák, információs társadalom stratégiák gazdasági vonatkozásai: MITS, eeurope programok. A téma feldolgozása kapcsán javasolt webes összehasonlító kutatások lebonyolítása. MZ II.: "Információ menedzsment": szervezetek információs rendszerei, az adatinformáció-tudás folyamatok menedzsmentje. Információs rendszerek: tranzakciós rendszerek, vállalatirányítás, vezetői információs rendszerek (ERP, VIR, üzleti intelligencia, adatbányászat, elektronikus humán erőforrás menedzsment). A téma feldolgozása kapcsán javasolt egy adott vállalat információs rendszerének/rendszereinek elemzését elvégezni. MZ III.: "Szervezetek és az e-business": dotcom és virtulális vállalatok, elektronikus kereskedelmi megoldások, elektronikus piacterek: B2B, B2C, C2C. Elektronikus kormányzat, emagyarország. A téma feldolgozása kapcsán javasolt egy működő e- business megoldás/probléma elemző bemutatása. MZ IV.: "Wikinómia - "közösségi ökonómia": collaborativ filtering - közösségi szűrés, új típusú munkavégzés, innovatív megoldások. A webes/virtuális/online közösségek fejlődése és értékteremtése. A téma feldolgozása kapcsán javasolt a virtuális közösségek elemző bemutatása. Dr. Málovics Éva 1. A szervezeti kultúra szerepe a vezetésben 2. A szervezeti kultúra vizsgálatának lehetőségei 3. Szervezeti kommunikáció és konfliktusok 4. Motiváció és vezetés 5. A csapatépítés szerepe, lehetőségei és korlátai a szervezetben 6. A japán vezetési felfogás sajátosságai 7. Kultúraközi különbségek a szervezetek működésében 3

4 8. Az orvos-beteg kommunikáció sajátosságai 9. Szervezeti kultúra és kompetencia összefüggései Nyíri Zoltán 1. A készségfejlesztésre irányuló vállalati képzések eredményessége, mérésének lehetőségei, problémái. 2. Új trendek a vállalati tréningekben (csapatépítés, kommunikáció, vezetés stb.) 3. Értékesítés pszichológia: Sikeres értékesítési szakemberek kommunikációs technikái és egyéb "műhelytitkai" 4. Vezetéspszichológia: Sikeres vállalati vezetők, vállalkozók kommunikációs technikái és egyéb "műhelytitkai" 5. Kultúraközi kommunikációs különbségek az üzleti életben Prof. Dr. Rekettye Gábor Elsősorban mesterképzős hallgatók számára! 1. A termék- és az árpolitika marketing vonatkozásai - Termékfejlesztés, innováció - Termékcsaládok, termékportfólió - Márkapolitika - Pozícionálás - Differenciálás, - Stb. 2. Nemzetközi marketing - Piacválasztás és a külpiacra való kilépés módozatai - A kulturális és egyéb különbségek figyelembevétele a külpiaci stratégia kialakításakor - A termék- és árstratégiák a külpiacokon - Stb. A konzultációk en történhetnek. 4

5 Révész Balázs 1. Kapcsolati marketing és CRM a B2B piacon: a szervezetek közötti marketing kapcsolatok fejlődése, alakulása 2. Kapcsolati marketing és CRM a B2C piacon: az ügyfelek partnerként kezelésének jelensége a vállalati gyakorlatban 3. Ügyfélkapcsolat menedzsment - technológia vagy orientáció? 4. Vállalati beszerzési stratégiák 5. Reklámhatékonyság 6. Online marketing web2, C2C a közösség ereje, PPC reklám, információgyűjtés a neten 7. A HVG szerepe és pozíciója a hazai gazdasági és közéleti folyóiratok piacán. (a HVG, mint konzulens támogatásával) 8. A HVG- ben megjelenő álláshirdetések jellemzése és értékelése, összevetve más lapok pozícióival. (a HVG, mint konzulens támogatásával) 9. Milyen tartalmi és formai, valamint értékesítési változásokkal tehető a HVG még vonzóbbá a éves korosztály számára. (a HVG, mint konzulens támogatásával) Dr. Sallai Miklós 1. Az emberi (humán) erőforrás menedzsment főbb funkciói és az egyes funkciók egymásra épülése, illetve kapcsolódása egy adott szervezetben. -konkretizálás: pl.:egy foglalkozás professzionalizálódásának lehetőségei, eddigi eredményei; a professzionalizálódás akadályai. Ezen belül például: A szakma belső minőségbiztosítási rendszerének (kamara, etikai bizottság stb.) működése. Egy szakma hivatáskultúrája (például az eskü szövege alapján) és gyakorlati működése. 2. Vállalati stratégia és a humán erőforrás stratégia kapcsolata egy adott szervezetben. Az emberi tőkébe való beruházás sajátosságai Magyarországon. A humán tőke minőségének szerepe a foglalkoztatásban. A humán tőke értékelési módszerei egy adott szervezetben. 3. Ösztönzési rendszerek: Motivációs rendszerek állami vállalatainknál. Motivációs rendszerek magyarországi vegyes vállalatoknál. Motivációs légkör vizsgálata Kompenzációs rendszer egy adott szervezetben. A teljesítmény-motiváció (bérek, keresetek, nem pénzbeli juttatások) és feltételei. Hatalom - motiváció. Társulás - motiváció. Kompenzációs elemek. Kompenzációs rendszer egy adott szervezetben. A teljesítmény-értékelés, megfelelés- és kompetencia-vizsgálat módszerei, elmélete és gyakorlata. Teljesítményértékelési rendszerek elterjedése és eredményeinek hasznosítása a gyakorlatban. Teljesítménymenedzsment. 4. Személyzetfejlesztés: A képzés, mint a humántőkébe történő beruházás, képzések, képzési rendszerek vegyes vállalatoknál. A képzés eredményességének meghatározó tényezői. A felnőttképzés a változó szervezetekben (vállalat, kulturális intézmény), belső és külső képzés. A munkaerő-fejlesztés eszközrendszerének alkalmazása egy adott szervezetben. PL.: Humán erőforrás fejlesztése a civil szektorban. 5. Humán kontrolling. Balanced scorecard és benchmarking a stratégiai emberierőforrásgazdálkodásban. Teljesítményprizma. 5

6 6. Szervezetfejlesztés, változásmenedzselés a vállalatok működésében. P.:A bürokratikus szervezés lehetőségei és korlátai egy adott vállalat/cég munkájában. Például: A teljesítményelv és a teljesítés bürokratikus (előre meghatározható és szabványosítható) kritériumai; konfliktusok a kreativitást igénylő teljesítmény és a szabványszerű feladatok teljesítésének értékelése között egy konkrét cég esetében. Az automatizáció lehetőségei egy munkakör területén és a dolgozók küzdelme az automatizálással szemben. 7. Vezetési stílusok, Vezetői hatékonyság - a szervezetek sikeressége, egy kiválasztott szervezet elemzése. 8. Új kihívások az üzleti életben, gazdasági átalakulások hatásai, a növekedés lehetőségei és korlátai, a tudásmenedzselés szervezeti háttere. 9. Komplex elemzési lehetőségek: valamely vállalat eredményességének, hatékonyságának elemzése. Pl. Termékfejlesztés menedzseri szemszögből. 10. Vállalatelméletek és a gyakorlat. Vajda Beáta 1. Az orvos-beteg kapcsolat gazdasági vetületeinek vizsgálata 2. (Laikus) befektetők kockázatészlelése 3. Kockázatkommunikáció (esettanulmány) 4. Egyéb, megbeszélt téma Dr. Veres Zoltán 1. Szolgáltatás-menedzsment megoldások egy választott szolgáltatási üzletágban. 2. Kompetenciák és kockázatok a szolgáltatáspiacon. 3. Termékek és szolgáltatások fogyasztói megítélése. Dr. Vilmányi Márton 1. Üzleti (B2B) kapcsolatok értékelése: szervezetközi együttműködések sikeressége, teljesítménye, minősége. E kontextusban az együttműködések szorosságának, az együttműködések egymásra gyakorolt hatásának, és a szervezetközi hálózatnak a szerepe. 2. Kapcsolati kompetencia értelmezése és mérése szervezetközi együttműködések során: kapcsolat-specifikus feladatok, hálózat-specifikus feladatok, szervezeti és egyéni képességek a szervezetközi együttműködések sikerességének tükrében. 3. Egyetemi - vállalati együttműködések a kapcsolatmenedzsment nézőpontjából: egyetemi - vállalati együttműködések értelmezései, tulajdonságai; egyetemi-vállalati kooperációk; egyetemi-vállalati vertikális együttműködések; a kapcsolatmenedzsment specialitásai egyetemi-vállalati relációban 6

7 PÉNZÜGYEK ÉS NEMZETKÖZI GAZDASÁGI KAPCSOLATOK INTÉZETE Kovács György (csak pénzügy-számvitel szakosoknak) 1. A magyar közgazdasági gondolkodás története a koraújkortól a II. világháborúig, különös tekintettel a pénzelméleti problémákra 2. Válogatott fejezetek a magyar pénz- és banktörténet köréből 3. Pénzügyi egyensúlyhiány Magyarországon, különös tekintettel a fizetési mérleg problémáira 4. Banki kockázatok és a Basel II. Dr. Halmosi Péter 1. A nyugdíjrendszerek nemzetközi kihívásai 2. Az önkormányzati rendszerek nemzetközi kihívásai 3. A magyar önkormányzati rendszer reformérettsége 4. A nemzetközi pénzügyi válságok kialakulása, összefüggései 5. A pénzügyi rendszer stabilitásának kérdései Dr. Farkas Beáta 1. Az EU gazdasága 2. Az üzleti etika valamely aktuális kérdése 3. A közgazdasági gondolkodás történetéből valamelyik gondolkodó vagy korszak elemzése Prof. Dr. Botos Katalin 1. A nemzetközi pénzügyi intézmények változó szerepvállalása, különös tekintettel a jelen válságra 2. A nemzetközi pénzügyi válság okai és következményei Közép-Európában. 3. A pénzügyi közvetítőrendszer biztonságos működésének intézményes feltételei. 4. A lakosság devizaadósságának okai és következményei 5. A magyar adórendszer változtatásának lehetősége és szükségessége 6. A demográfiai változások hatása a társadalombiztosításra-és viszont 7. Az államadósság alakulása az elmúlt két évtizedben 8. A közpénzügyi egyensúly megteremtésének nemzetközi kísérletei 9. A magyar árfolyampolitika két évtizede Dr. Kosztopulosz Andreász 1. A kis- és középvállalkozások finanszírozásának problémái és lehetőségei. 2. Egy kiválasztott pénz- és tőkepiaci eszköz vagy intézmény vizsgálata. 3. A vállalati pénzügyek egy adott részterületének problémacentrikus vizsgálata. Dr. Schneider Klára Biztosítás gazdaságtana - kockázat, biztosítható kockázatok, katasztrófa kockázatok biztosíthatósága - biztosítás történeti fejlődése 7

8 - a biztosítási szektor konszolidációja és privatizációja és hatása a biztosítás fejlődésére - életpálya pénzügyi tervezése, kiemelten az üzleti biztosítások területe - életág egészének fejlődése, - az életág termékeinek továbbfejlődési feltételei és lehetőségei - nem-életág ágazatai, termékei továbbfejlődésének feltételei - a kötelező gépjármű magyarországi megjelenése és fejlődése, külön témaként a díjverseny és ennek hatása a gépjármű piacra, - a piaci verseny és a biztosítási piac elemzése. Különleges pénzügyi intézmények Bármelyik témakört választja, ki kell térni a gazdasági-pénzügyi válságra - lakáspiac, lakásfinanszírozás, lakás-takarékpénztárak, - devizahitelezés megjelenésének okai és a következmények - jelzáloghitelezés, /modellek bemutatása, története, megjelenése Mo-on a rendszerváltozás után, a jelenlegi helyzet értékelése, kiútkeresés/ - fejlesztési bank modellek, MFB megalakulása, fejlődése, feladatai, - export állami támogatásának formái, intézményei - pénztárak /kötelező és önkéntes/ Bankbiztosítás - megjelenésének okai - nemzetközi kitekintés - magyarországi megjelenés a rendszerváltozás előtt, - napjaink jellemzői bank alapít biztosítót, biztosító alapít bankot, jelzálogbank alapít kereskedelmi bankot - a bankbiztosítás jövőjét hogyan befolyásolja a gazdasági-, pénzügyi válság. Dr. Szegő Szilvia 1. A megtakarítások életpálya szerinti alakulása elmélet és hazai megtakarítás elemzés 2. A magyarországi keresetek életpálya szerinti alakulása 3. A magyarországi keresetek közötti különbségek (szakma, kor, terület stb. szerinti) alakulása és elemzése. 4. A lakosság forint és deviza eladósodása drága és még drágább? 5. Az államháztartási adósság szerkezete adósságmenedzselés. 6. A Magyar Nemzeti Bank devizapolitikai lépései az elmúlt 10 évben és annak elemzése 7. A forint árfolyamának alakulása és az árfolyamot meghatározó tényezők elemzése 8. A nemzetgazdaság főbb jövedelemtulajdonosainak megtakarítói és adós pozíciói az elmúl 10 évben 9. A magyar külkereskedelmi mérleg alakulása az elmúlt 10 évben és annak elemzése 10. A magyar tőkemérleg alakulása az elmúlt 10 évben és annak elemzése. 11. Infláció vagy defláció melyiket szeressük? 12. Befektetés a humán tőkébe: mennyibe kerül a gyermek az államnak és a családnak? 13. A fogyasztás életpálya szerinti alakulása a nagyfogyasztó fiatalok. 8

9 14. Befektetés a humán tőkébe: mennyibe kerül az iskoláztatás az államnak és a családnak? 15. A hazai vagyon jövedelemtulajdonosok szerinti megoszlása és az amortizációjának anomáliái 16. A magyarországi lakásvagyon és annak finanszírozási technikái milyen amortizációs ellentmondások vannak? 17. Szolidaritás és kockázatfinanszírozás az egészségügyben nemzetközi tapasztalatok 18. Innováció és a gyógyászati termékek életpálya finanszírozása 19. A közlekedés és az energetika, mint hálózati gazdaságok Ván Hajnalka 1. A környezeti számvitel helye és szerepe a vállalkozási gyakorlatban 2. A környezeti számvitel nemzetközi szabályozása 3. Vállalatok környezeti teljesítményének értékelése 4. Környezeti költségek megjelenítési lehetőségei a számvitelben 5. Környezeti kontrolling 6. Környezeti bevételek a számvitelben 7. A környezeti számvitel az EU országok gyakorlatában Kovács Zsuzsanna 1. A nemzetközi számvitel aktuális kérdései Dr. Deák István 1. A számviteli politika egyes kérdéskörei, alkalmazásuk a vállalati gyakorlatban 2. Az adózás és a számvitel kapcsolata, gyakorlati alkalmazásai 3. A számviteli szabályozás aktuális (hazai és nemzetközi) kérdései 4. Vezetői számvitel és kontrolling alkalmazása egy vállalatnál 5. A beszámolók hasznosítása a cégminősítés, cégértékelés során 6. Speciális céghelyzetek (átalakulás, megszűnés) számviteli problémái, vállalati gyakorlata 7. A konszolidált beszámolók hasznosítása, gyakorlati problémái 8. A könyvvizsgálat tartalma, gyakorlata, szerepe Dr. Ótott Lajos 1. A költségvetési szervek számviteli sajátosságai 2. A gazdálkodók ellenőrzési kérdései 9

10 KÖZGAZDASÁGTANI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI INTÉZET Málovics György Az alább felsorolt témák mindegyikére egy-egy szakdolgozót tudok vállalni. Kivétel ez alól a 15. pontban megadott (szabadon választott) téma, amelyet maximum egy ember választhat. Ez esetben viszont a témaválasztás előfeltétele a jól artikulált elképzelés (kutatási koncepció). A szakdolgozat készítése során minden szakdolgozómnak igyekszem a tőlem telhető legnagyobb segítséget megadni (irodalmak, konzultációk, szerkesztési és formai kérdések tekintetében). Ezért olyan témákat adok meg, amelyek illeszkednek kutatási területeimhez, hogy az érdemi segítésnyújtás megvalósulhasson. Cserébe az alábbi főbb elvárásaim vannak: a kötelező feladatmegoldáson (legalább némileg) túlmutató érdeklődés a választott téma iránt, rendszeres konzultációk, a téma feldolgozásának érdemi megkezdése már az első félévben. A TDK szándék, illetve az angol nyelv magas szintű ismerete preferált. A megadott témák TDK témakörként is választhatóak. Környezetgzadaságtan 1. A fenntarthatóság közgazdaságtan elméletei, megközelítései 2. A természet pénzbeli értékelésének lehetőségei 3. A természettel kapcsolatos döntéshozatal az ökológiai közgazdaságtanban társadalmi részvétel és deliberáció 4. A gazdasági növekedés és természeti környezet állapotának összefüggései 5. Alternatív (fenntarthatóbb) fejlődési pályák 6. Demokrácia és természeti környezet 7. A bioszféra emberi társadalmak számára nyújtott szolgáltatásai 8. A jólét fogalma a közgazdaságtanban, a közgazdaságtani jólétfogalom erősségei, hiányosságai 9. Az SNA rendszer hiányosságai a jólét mérésében, alternatív gazdasági mutatók 10. A fenntarthatóság mérése globális, regionális, nemzeti és lokális szinten 11. Vállalatok társadalmi felelősségvállalása corporate social responsibility (CSR) 12. Vállalati fenntarthatóság corporate sustainability 13. A fejlődés fogalmának lényege, értelmezései, kritikai megközelítései (Bajmócy Zoltánnal közösen elsősorban TDK-zó hallgatók részére) 14. A technológiai fejlődés és a természeti környezet állapotának összefüggései (Bajmócy Zoltánnal közösen elsősorban TDK-zó hallgatók részére) Bónusz 15. Szabadon választott téma Környezetgazdaságtan témakörban (Csak jól kidolgozott koncepcióval, olyan témákban, amelyben érdemi segítséget tudok nyújtani. 10

11 Dr. Czagány László: A munkapiac rugalmassága és a nemzetközi versenyképesség Atipikus foglalkoztatási formák Magyarországon és az Európai Unióban Dr. Mozsár Ferenc: Adózás, adócsalás, adó-elkerülés (mikroökonómiai elemzés) Altruista viselkedés a közgazdasági elméletekben Az infláció mikroszintű hatásai Tudástranszfer, tudástermelés Fenyővári Zsolt: A gazdasági növekedés forrásai és lehetőségei Magyarországon Stabilizációs programok, a válságkezelő gazdaságpolitika elmélete és gyakorlata Az állami szerepvállalás kiterjedése és hatékonysága a modern gazdaságban Szakálné Kanó Izabella: A gazdaság egy vagy több makrogazdasági mutatójának térbeli vizsgálata Bármely gazdasági ágazat (ipar, szolgáltatások, mezőgazdaság stb.) tevékenységének statisztikai ökonometriai vizsgálata Egy mikrogazdasági egység gazdálkodásának statisztikai vizsgálata, előrejelzés készítése Nagy Benedek: A fogyasztói ízlésvilág változásának kezelése a közgazdaságtanban. Tudástermelés és a szellemi tulajdonjogok közgazdaságtana. 11

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DIPLOMADOLGOZATOK TÉMAKÖREI

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DIPLOMADOLGOZATOK TÉMAKÖREI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DIPLOMADOLGOZATOK TÉMAKÖREI Tartalomjegyzék ALAPKÉPZÉS... 3 Közgazdaságtani és Társadalomtudományi Intézet... 4 Innovatív Stratégiák Intézet... 5 Nemzetközi

Részletesebben

Szakdolgozati témakörök (meghirdetve a 2014/2015. I. félévben)

Szakdolgozati témakörök (meghirdetve a 2014/2015. I. félévben) Szakdolgozati témakörök (meghirdetve a 204/205. I. félévben) Alkalmazott Természettudományi Intézet Dr. Lányi Katalin (66) 56-60 lanyi.katalin@gk.szie.hu Műanyag palackok újrahasznosítása. A fosszilis

Részletesebben

A ZÁRÓVIZSGA SZAKDOLGOZATOK JAVASOLT TÉMAKÖREI a 2011/2012. tanévtől NAPPALI TAGOZAT, TÁVOKTATÁS, VALAMINT A TOVÁBBKÉPZÉS HALLGATÓI RÉSZÉRE

A ZÁRÓVIZSGA SZAKDOLGOZATOK JAVASOLT TÉMAKÖREI a 2011/2012. tanévtől NAPPALI TAGOZAT, TÁVOKTATÁS, VALAMINT A TOVÁBBKÉPZÉS HALLGATÓI RÉSZÉRE A ZÁRÓVIZSGA SZAKDOLGOZATOK JAVASOLT TÉMAKÖREI a 2011/2012. tanévtől NAPPALI TAGOZAT, TÁVOKTATÁS, VALAMINT A TOVÁBBKÉPZÉS HALLGATÓI RÉSZÉRE KÖZGAZDASÁG ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNY, VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGI ÉS MENEDZSMENT TÉMÁK

VÁLLALATGAZDASÁGI ÉS MENEDZSMENT TÉMÁK 2014/2015. tanévben meghirdetett diploma- és szakdolgozat, valamint TDK-munka témák VÁLLALATGAZDASÁGI ÉS MENEDZSMENT TÉMÁK Kockázatmenedzsment - biztosítás-gazdaságtan A kockázat kezelésének vállalatgazdasági

Részletesebben

A ZÁRÓVIZSGA SZAKDOLGOZATOK JAVASOLT TÉMAKÖREI ALAPKÉPZÉS ÉS TOVÁBBKÉPZÉS HALLGATÓI RÉSZÉRE Frissítés: 2015. január 01.

A ZÁRÓVIZSGA SZAKDOLGOZATOK JAVASOLT TÉMAKÖREI ALAPKÉPZÉS ÉS TOVÁBBKÉPZÉS HALLGATÓI RÉSZÉRE Frissítés: 2015. január 01. A ZÁRÓVIZSGA SZAKDOLGOZATOK JAVASOLT TÉMAKÖREI ALAPKÉPZÉS ÉS TOVÁBBKÉPZÉS HALLGATÓI RÉSZÉRE Frissítés: 2015. január 01. KÖZGAZDASÁGI ÉS MÓDSZERTANI INTÉZETI OSZTÁLY 1. Az integráció gazdaságtana az EU

Részletesebben

VÁLLALATGAZDSÁGI ÉS SZERVEZÉSI INTÉZET által 2011/2012. tanévben meghirdetett diploma- és szakdolgozat, valamint TDK-munka témái

VÁLLALATGAZDSÁGI ÉS SZERVEZÉSI INTÉZET által 2011/2012. tanévben meghirdetett diploma- és szakdolgozat, valamint TDK-munka témái VÁLLALATGAZDSÁGI ÉS SZERVEZÉSI INTÉZET által 2011/2012. tanévben meghirdetett diploma- és szakdolgozat, valamint TDK-munka témái Kockázatmenedzsment - biztosításgazdaságtan A kockázat kezelésének vállalatgazdasági

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016. tanévre. Mesterképzések

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016. tanévre. Mesterképzések TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016. tanévre Mesterképzések Budapest, 2015. augusztus TARTALOMJEGYZÉK Mesterképzések részletes tanulmányi tájékozató... 3 Közgazdásztanár képzés... 4 Nemzetközi gazdaság

Részletesebben

Szakdolgozat témák 2014/15. tanév Szervezési és Vezetési Intézet

Szakdolgozat témák 2014/15. tanév Szervezési és Vezetési Intézet Szakdolgozat témák 2014/15. tanév Szervezési és Vezetési Intézet Dr. Bencsik Mária docens 1. A magyar személyi jövedelemadó rendszer jellemzői és működésének elemzése példák alapján 2. A Szja alaptörvényt

Részletesebben

NEPTUN-kód: GSVAI11GNC GSVAI1GMLC. Előkövetelmény: Pénzügyek alapjai GGTPU11GNC GGTPU1GMLC

NEPTUN-kód: GSVAI11GNC GSVAI1GMLC. Előkövetelmény: Pénzügyek alapjai GGTPU11GNC GGTPU1GMLC Adózás alapjai Kredit: 2 GSVAI11GNC GSVAI1GMLC Pénzügyek alapjai GGTPU11GNC GGTPU1GMLC nappali: 2ea+ 0tgy+0 lab levelező: 10ea +0lab Dr. habil Nagy Imre Zoltán CSc egyetemi Aláírás feltétele: 1 db eredményes

Részletesebben

Tantárgy neve: VÁLOGATOTT FEJEZETEK A MIKRO- ÉS MAKROÖKONÓMIÁBÓL. Kódja: NMG_KG101K5. Kreditszáma: 5

Tantárgy neve: VÁLOGATOTT FEJEZETEK A MIKRO- ÉS MAKROÖKONÓMIÁBÓL. Kódja: NMG_KG101K5. Kreditszáma: 5 Tantárgy neve: VÁLOGATOTT FEJEZETEK A MIKRO- ÉS MAKROÖKONÓMIÁBÓL NMG_KG101K5 Kreditszáma: 5 A tanóra típusa: ELŐADÁS + GYAKORLAT és száma: 2 + 2 KÖTELEZŐ A számonkérés módja: KOLLOKVIUM A tantárgy tantervi

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT!

KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT! KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT! Az államilag elismert 2006. szeptember 25. óta közhasznú szervezetként működő, immár másfél évtizedes múltra visszatekintő Általános Vállalkozási Főiskola 1996 szeptemberében indította

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK

I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK Pénzügyi közlöny 00/3. (00. március 30.). számú melléklet AZ 55 344 0 ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 344 0 000 55 0 KÖLTSÉGVETÉS-GAZDÁLKODÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Kereskedelmi szak 2007. tavaszi félév Tisztelt Hallgató! A meghirdetett szakdolgozati témák választékának kialakításakor a Kereskedelmi és Marketing Tanszék alapvetően

Részletesebben

dr. Alt Mónika Anetta, docens dr. Avornicului Mihály, adjunktus

dr. Alt Mónika Anetta, docens dr. Avornicului Mihály, adjunktus BABEŞ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM KOLOZSVÁR KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI MAGYAR INTÉZET JAVASOLT SZAKDOLGOZAT TÉMÁK dr. Alt Mónika Anetta, docens Marketingkutatás

Részletesebben

Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv

Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv Karoliny Mártonné Poór József Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv Rendszerek és alkalmazások 5. átdolgozott kiadás Kiadja a CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. Budapest, 2010 1117

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2002. december. Budapest, 2010. március 30. Ára: 3970 Ft 3. szám A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. 2002. december. Budapest, 2010. március 30. Ára: 3970 Ft 3. szám A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2010. március 30. Ára: 3970 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI A PÉNZTÁRAK GARANCIA ALAPJÁNAK KÖZLEMÉNYE AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉG- ÉS AZ ÖNSEGÉLYEZÕ

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. 2015. május

VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. 2015. május VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Emberi erőforrások: 2015. május 1. Toborzási és kiválasztási stratégiák, eljárások, módszerek elmélete és gyakorlata, a hatékonyság,

Részletesebben

LOGISZTIKA-KONTROLLING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

LOGISZTIKA-KONTROLLING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LOGISZTIKA-KONTROLLING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 3 II. A szaklétesítési kérelem indoklása 4 Az új szak létrehozásának indoklása 4 1. A szakképzettség várható hasznosítási

Részletesebben

AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAM TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAM TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI 1. SZÁMÚ MELLÉKLET Az okleveles könyvvizsgálói szakképzési és vizsgaszabályzathoz AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAM TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A JOGI ISMERETEK modul vizsgakövetelményei Az okleveles

Részletesebben

AZ 55 344 01 ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 344 01 0010 55 01 ADÓIGAZGATÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA

AZ 55 344 01 ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 344 01 0010 55 01 ADÓIGAZGATÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA Pénzügyi közlöny 00/3. (00. március 30.). számú melléklet AZ 55 344 0 ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 344 0 000 55 0 ADÓIGAZGATÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA I.

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Tanszék. Szakdolgozati témák a 2007/2008. tanévre

Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Tanszék. Szakdolgozati témák a 2007/2008. tanévre Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Tanszék Szakdolgozati témák a 2007/2008. tanévre Biztosítási piac Magyarországon és Közép-Kelet Európában. A téma több területre

Részletesebben

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 06 SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 06 SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA 9. számú melléklet AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 06 SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK 1. A képzés szabályozásának

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 2012. 1 Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú

Részletesebben

Ó r á k s z á m a Félév száma elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat I. 15 1 2 15 30 Összesen: 15 30

Ó r á k s z á m a Félév száma elmélet gyakorlat elmélet gyakorlat I. 15 1 2 15 30 Összesen: 15 30 Gazdasági matematika SÜ1101 I. Kreditpont: 4 Össz óraszám (elm+gyak): I. 15 1 2 15 30 Összesen: 15 30 Gyakorlati jegy Dr. Hadházyné dr. Iszály Katalin tanszékvezető, főiskolai tanár A matematikai alapok

Részletesebben

Az Alapszintű Közlekedési Gazdasági Mérnöki Szak és a Mesterszintű Közlekedési Gazdasági Szakmérnöki Szak képzési célkitűzése és tanterve

Az Alapszintű Közlekedési Gazdasági Mérnöki Szak és a Mesterszintű Közlekedési Gazdasági Szakmérnöki Szak képzési célkitűzése és tanterve BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Alapszintű Közlekedési Gazdasági Szakmérnöki Szak Mesterszintű Közlekedési

Részletesebben

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 04 PÉNZÜGYI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁSÁNAK AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 04 PÉNZÜGYI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁSÁNAK AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 04 PÉNZÜGYI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁSÁNAK AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK 1. A képzés szabályozásának jogi háttere

Részletesebben

KONTROLLING SZAKIRÁNY

KONTROLLING SZAKIRÁNY Gazdaság és Társadalomtudományi Kar KÖZGAZDÁSZ - GAZDÁLKODÁSI SZAK KONTROLLING SZAKIRÁNY Előterjesztés: A Kari Tanács 2003, november 18. Előterjesztő: Szórádiné Szabó Márta, tanszékvezető Pénzügy és Számvitel

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ BME GTK. Dr. Kövesi János dékán

KÖSZÖNTŐ BME GTK. Dr. Kövesi János dékán BME GTK 4 KÖSZÖNTŐ A GTK valamennyi munkatársa és hallgatója nevében köszöntöm az Olvasót. Egyetemünk több mint 200 éves történetében a gazdaság- és üzleti tudományokhoz kapcsolódó képzési és kutatási

Részletesebben

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 01 BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA

AZ 55 343 01 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 01 0010 55 01 BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA 4. számú melléklet AZ 55 343 0 ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS 55 343 0 000 55 0 BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ ELÁGAZÁS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA I. Általános irányelvek. A képzés szabályozásának jogi háttere

Részletesebben