Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Pedagógiai program 2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Pedagógiai program 2012."

Átírás

1 Szent Orslya Római Katlikus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram 2012.

2 TARTALOMJEGYZÉK 1 HELYZETLEMZÉS Az intézmény tárgyi feltételei Személyi feltételek Az intézmény hivatals adatai Az iskla célkitűzései, küldetésnyilatkzata Nevelési Prgram kialakításáról A Pedagógiai Prgram törvényi háttere Az Egyház álláspntja A katlikus isklában flyó nevelő-ktatómunka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei A katlikus ktatás és nevelés telógiai és Szentírási háttere -Telógiai megfntlásk Történeti áttekintés AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA Az intézményi nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, célja, feladatai, eljárásai Az intézményi nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei Az intézményi nevelő-ktató munka célja Az intézményi nevelő-ktató munka feladatai Az intézményi nevelő-ktató munka eszközei, eljárásai Az iskla személyiségfejlesztéssel kapcslats feladatai A diákkban kialakítandó személyiségideál A mai társadalm hatása a személyiségfejlődésre A személyiségfejlődést elősegítő nevelői attitűdök A kultúra jelentősége a gyermeki személyiség fejlődésében Értelmi nevelés Érzelmi nevelés Hn- és népismeret Testi-, lelki egészség Erkölcsi nevelés

3 2.3 A közösségfejlesztéssel kapcslats pedagógiai feladatk A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő prgram Fejlesztő, krrekciós eljárásk A szciális hátrányk enyhítését segítő tevékenységek A sajáts nevelési igényű tanulók isklai ktatása A tehetség és a képesség kibntakzását segítő tényezők A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység Gyermek- és ifjúságvédelem A szülő, a tanuló és a pedagógus együttműködésének frmái Egészségnevelési prgram Az egészségnevelés Az isklai egészségnevelés területei Mindennaps testnevelés megvalósítását szlgáló prgram Az egészségnevelés színterei: Környezeti nevelési prgram Alapelvek, értékek Célja Területei A környezetei nevelés általáns színterei A környezeti nevelésünket szlgáló módszerek A környezeti nevelésében résztvevők A prgram célkitűzéseinek megvalósítása, a munka irányítása és ellenőrzése AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK SAJÁTOS ELVEI, TEVÉKENYSÉGI FORMÁI Személyi feltételek Isten gyermekei; katlikus óvdakép A katlikus óvdai nevelés általáns feladatai Az anyanyelvi nevelés általáns feladatai: Hitre nevelés erősítése

4 3.3.3 Érzelmi nevelés és szcializáció biztsítása Egészséges életmód alakítása Szciálisan hátránys helyzetű gyermekek nevelése Értelmi nevelés, differenciált fejlesztés megvalósítása A katlikus óvda tevékenységi frmái Hitre nevelés Játék Vers, mese Ének, énekes játék Rajzlás, mintázás, kézimunka Mzgás Külső világ tevékeny megismerése Munka jellegű tevékenységek Tanulás A fejlődés jellemzői az óvdás kr végére Gyermek-és ifjúságvédelem Az óvdapedagógusk, szülők, gyermekek együttműködésének frmái, tvábbfejlesztésének lehetőségei Az óvdai élet megszervezése Az óvdai csprtk napirendje Tevékenységek szervezeti frmája Hetirend Hetirend Tevékenységek szervezeti frmája HELYI TANTERV Tantárgyrendszer és óraszámk az 1-8. évflyamkn Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök kiválasztásának elvei Az isklába belépés feltételei Az iskla magasabb évflyamára lépés feltételei

5 4.5 Az isklai beszámltatás, az ismeretek számnkérésének követelményei és frmái Az isklai írásbeli beszámltatásk frmája, rendje, krlátai Az tthni (tanulószbai, isklatthni) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatk meghatárzásának elvei és krlátai A tanulói teljesítmény értékelése, minősítésének frmái A tanulók tanulmányi munkájának ellenőrzése, értékelése 1-8. évflyamn A tanuló magatartása, szrgalma értékelésének és minősítésének követelményei Az isklai jutalmazás frmái Az isklai elmarasztalás frmái A tanulók fizikai állaptának méréséhez szükséges módszerek A Pedagógiai Prgrammal kapcslats egyéb intézkedések Mellékletek Az Óvda nevelési prgramjának végrehajtásáhz szükséges, eszközök jegyzéke Az Iskla Pedagógiai Prgramjának végrehajtásáhz szükséges nevelő-ktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke

6 1 HELYZETLEMZÉS Kevermes Nagyközség laksainak száma A településen a laksság főképp mezőgazdaságból él, a közeli várskban működő ipari üzemek megszűntek. A munkanélküliség aránya 32 %. Az isklaépület és az óvda település közpntjában helyezkedik el. Isklánk nylc évflyams, kedukált, katlikus általáns iskla, amelyhez óvda is kapcslódik. Isklánkban priritása van a teljes embert frmáló nevelői és ktatói munkának. Az ktatási intézményünkben közvetlenül érzékelhetők az lyan társadalmi jelenségek, mint a szegénység növekedése vagy a deviancia különböző frmáinak terjedése, a családi kötelékek lazulása, a többség és a kisebbség közötti kapcslatk alakulása vagy a különböző társadalmi rétegek közötti különbségek növekedése. A családk szciális helyzete és az anyagi nehézségek nem maradnak kívül az iskla falain. A szülők egy jelentős hányada képtelen megbirkózni külső segítség nélkül a társadalmi elváráskkal, és gyermekeik számára biztsítani a megfelelő életkörülményeket és életesélyeket. Sajnálats tény, hgy az alapfkú nevelésben, ktatásban részesülő gyermekeink közül egyre nagybb a szciálisan és mentálisan hátránys helyzetbe kerülők száma, melynek ka egyrészt a szülők alacsny isklai végzettségéből, másrészt a munkalehetőségek hiányából adódik. A legutóbbi adatk szerint az óvdásk 79 %-a hátránys helyzetű, 30,7%-uk halmzttan hátránys helyzetű, általáns isklás krsztály 83,5 %-a hátránys helyzetű, 38,2%-uk halmzttan hátránys helyzetű. Rendkívül szrs krreláció figyelhető meg a családk szciális helyzete és a gyerekek tanulmányi teljesítménye között. Nagyn sk gyerek tthn nem kap segítséget, de még bíztatást sem a tanuláshz. Közömbösség és a mtiváció hiánya jellemzi a szülői közösség túlnymó többségét. Nem a hátrányk megldása, leküzdése a céljuk, hanem valahnnan kívülről várják a segítséget. Gyermekeik nevelésében adódó prblémáknál minden felelősséget áthárítanak a közktatási intézményre. Alapvető elvárás a katlikus közktatási intézménnyel szemben, hgy értéksemleges társadalmunkban közvetíteni tudja a keresztény értelemben vett pzitív előjelű értékeket, úgy, mint az igazság, a szépség, a jóra való hajlandóság, valamint az egység. Ugyanakkr szükségszerű, hgy az életben való bldguláshz szükséges kmpetenciákat átadja, kifejlessze, hgy a tanuló lyan tudással, készségekkel és attitűdökkel rendelkezzen, amelyek a gyakrlati életben jól használhatóak. Fnts és alapvető, hgy isklánkban tudats és módszeres ktatás és nevelés valósuljn meg. Az egy életen át tartó tanulásra való felkészítés a tanár- és intézményközpntú szemléletről a tanuló- és tanuláscentrikus megközelítésre helyezi a hangsúlyt. Mindaználtal az élethsszig tartó tanulás szemléletében fnts a tanuláshz való hzzáférés szélesítése, az esélyegyenlőség megvalósítása is. Az isklában töltött idő minden percét hasznsan kell eltöltenie a gyereknek: délelőtt és délután is. Olyan prgramkat kell biztsítanunk, amellyel a tanulók személyisége gazdagdik, ismereteik bővülnek, és a hátrányaik csökkennek. Az alsó tagzatn isklatthns rendszerben ktatunk, és ennek flytatásaként a felső tagzatn biztsítjuk a tanulószbai rendszert. 6

7 1.1 AZ INTÉZMÉNY TÁRGYI FELTÉTELEI Az ktatási intézményben a tanítási órák, tanórán kívüli- és csprtfglalkzásk megtartására a következő helyiségekkel rendelkezünk: SZÉKHELY (BATTONYAI U 6. ISKOLA) TELEPHELY (FELSZABADULÁS U. 5. ÓVODA) 8 tanterem 2 csprtszba 1 infrmatikai szaktanterem 1 fejlesztő szba 1 fejlesztő szba 1 szertár könyvtárszba 1 játszóudvar trnaterem 3 szertár 1 sprt/játszóudvar Az intézmény épületeinek régi falain belül is próbálunk évről évre esztétikus tanulási, nevelési tereket létrehzni. A tantermek, csprtszbák, közösségi terek fejlesztési az évenkénti flyamats meszelésnek, belső festésnek és a pedagógusk által végzett dekrálásnak, szemléltetőeszköz készítésnek köszönhetően a körülményekhez képest barátságsak. Az intézményi épületeik általáns állaptának javítására, állagmegóvásra már hsszú évek óta nem került sr ban világításkrszerűsítés, 2008-ban sr került az iskla épületeinek külső nyílászáró cseréire. Megldásra váró feladat minden intézményi épületben az akadálymentes közlekedés biztsítása. Az óvda a község közpntjában található ban kezdte meg működését, egy régi épületben. Az intézmény a település közpntjában, könnyen megközelíthető helyen van. Az épületünk megfelelő kmfrt fkzatú, vnzó, tiszta és esztétikus. Az udvar mérete ideális, nagy füves rész és betnztt (burklt) felület váltja egymást, van fedett játszórész, étkező és hmkzó. A mzgásfejlesztő játékk, a trnaszerek váltzats és skszínű játékra, ill. mzgásra kínálnak lehetőséget. Az óvda épülete, berendezése, az udvar, a gyermekeket körülvevő környezet megfelel a nevelési prgramnak. Az óvda nagy tágas udvarát, különböző jellegű talajfelület brítja, ami váltzats tevékenységet biztsít a gyermekek számára. Az árnyéklást fák és napernyők teszik lehetővé. A gyermekek szabad mzgását, edzését, váltzats tevékenységét megfelelő méretű, de felújításra, bővítésre, fejlesztésre szruló felszerelési tárgyak, udvari mászókák, hinták szlgálják. 1.2 SZEMÉLYI FELTÉTELEK Tantestületünk összetétele évek óta stabilnak tekinthető. Intézményünk pedagógusainak létszáma: 19 fő Ebből 4 fő óvónő, 15 fő tanító/tanár. 7

8 1.3 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS ADATAI Neve: Székhelye:: Telephelye: OM aznsító: Alapításának ideje Alapító: Szent Orslya Római Katlikus Általáns Iskla és Óvda 5744 Kevermes, Battnyai u Kevermes, Felszabadulás u szeptember 1. Szeged-Csanádi Egyházmegye 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2. Alapító kirat kelte: 2012.május 30. A működési engedélyt kiadó szerv: A működési engedély kelte: Nyilvántartási száma: Jgállása: Felügyeleti szerve: Az intézmény típusa: Békés Megyei Krmányhivatal 5600 Békéscsaba József A u július 17. III-B-008/419-12/2012 Önálló jgi személy A szakmai és törvényességi felügyeletet a Szent Gellért Katlikus Isklai Főhatóság (6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2.) gyakrlja A fenntartói tevékenység törvényességi felügyeletét Békés Megye Krmányhivatala gyakrlja Közös igazgatású közktatási intézmény Az intézmény feladata Tevékenységei: Kevermes és vnzáskörzetébe tartzó községek laksságának igényeit figyelembe véve, keresztény szellemű általáns isklai és óvdai nevelő-ktató tevékenység a katlikus egyház hagymányai szerint 8510 isklai előkészítő ktatás 8520 alapfkú ktatás 8891 gyermekek napközbeni ellátása (napközitthn, tanulószba) 5629 egyéb vendéglátás (intézményi étkeztetés) 9101 isklai könyvtár működtetése 9319 egyéb sprttevékenység (isklai diáksprt) 6820 saját tulajdnú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése tanórán kívüli ktatás tankönyvellátás biztsítása isklai egészségügyi szlgálat ellátása képesség kibntakztató és integrációs felkészítés szervezése 8

9 sajáts nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése-ktatása: testi, érzékszervi, értelmi (tanulásban akadályztt enyhe értelmi fgyatéks), beszédfgyatéks, autista, többfgyatéksság együttes előfrdulása esetén halmzttan fgyatéks, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlys rendellenességével küzd. a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlys rendellenességével küzd Gazdálkdási jgköre A SZEGEKIF által jóváhagytt költségvetés alapján önálló gazdálkdási jgkörrel rendelkezik, teljes jgkörrel rendelkező vezetői felelősség mellett. A gazdálkdási, pénzügyi, munkaügyi feladatkat az intézmény székhelyén látják el. 1.4 AZ ISKOLA CÉLKITŰZÉSEI, KÜLDETÉSNYILATKOZATA A Szent Orslya Római Katlikus Általáns Iskla és Óvda arra a célra rendeltetett, hgy kritikusan és módszeresen közvetítse az általáns, keresztény műveltséget, és ez által a tanulók személyiségének kiteljesedésén munkálkdjék. Isklánk a tanulást munkának tekinti, melynek révén a tanítványkban mind a természet megismerését, mind a természetfölöttire való nyitttságt igyekszünk kibntakztatni. Intézményünk katlikus, mert - bár más-más fkn a közösségünk minden tagja sztzik a keresztény világszemléletben, s ezt ki is nyilvánítja. Így ebben az intézményben az evangéliumi elvek válnak nevelési eszménnyé, belső ösztönzővé és egyúttal végső céllá. Intézményünk tudatsan vállalja a gyermekek, fiatalk nevelését, hgy valláss lelkülettel, elkötelezettséggel éljenek, mindig keresztény öntudattal nézzenek az Alma Materre. Isklánk feladata, hgy összhangt teremtsen: egyfelől a műveltség és a hit, másfelől a hit és az élet között. Ez a szintézis a különböző tudmánykba rendeződött emberi tudás skféle tartalmának megismerése által valósulhat meg, az evangéliumi üzenet fényében és azknak az erényeknek kifejlesztésében, amelyek a keresztény embert jellemzik. Feladatai között az ktatásn-nevelésen kívül az egyházmegyei hagymányk áplása is szerepel, tvábbá - különböző egyházmegyei rendezvények szervezése révén - egyfajta katlikus ifjúsági centrum szerepét is betölti. Intézményünk a helyi társadalm szerves része, melynek feladata nem valamiféle keresztény mnpóliumra való törekevés, hanem választási lehetőségként egy hiteles és vnzó életfrma felmutatása. A sziget-lét nem lehet célja, hiszen Kevermesen más világnézetű és gndlkdású emberek is élnek, tehát a helyi társadalm gndjainak, törekvéseinek megismerése - természetszerűleg - pedagógiai munkánk része. Intézményünk - felekezeti különbség nélkül - nyittt minden gyermek, tanuló számára, aki elfgadja ktatási és nevelési prgramunkat. A mai diákk számára az iskla nem az egyetlen, talán nem is a legizgatóbb világra nyíló ablak. Az újságk, a rádió, a TV, a számítógép és az Internet színesebb, érdekesebb és könnyebben kezelhető infrmációkhz juttatja a fiatalkat, mint az isklai tanítás. De egyedül az Alma Mater nyújt minőségi, válgattt, rendszerezett, a személyiség ptimális fejlődését szlgáló ismeretanyagt. Benne fnódik össze az igazságra nyíló figyelem a legelső társadalmi tapasztalatkkal egy, a családnál nagybb, személytelenebb, mégis tthns közösségben. 9

10 Oktató, nevelő munkánkat az intézmény működésében érintett és érdekelt intézmények, társadalmi csprtk, a gyermekek, tanulók és szülők igényeinek figyelembevételével a hatálys jgszabályk alapján, közmegelégedésre kívánjuk végezni. Tevékenységünk fő célja: a gyermekek, diákk és a nevelők lelki életének elmélyítése a jó partnerkapcslatn alapuló ktatási - nevelési flyamat tökéletesítése, fejlesztése, melynek srán a társadalmi és tanulási tapasztalatk és ismeretek széles körét kívánjuk - a diákk életkri sajátsságaiknak megfelelően - nyújtani. Biztsítjuk gyermekeink, tanulóink és tanáraink számára a hatékny ktató - nevelő munkáhz szükséges szciális, pszichlógiai, metdikai és technikai hátteret. Arra törekszünk, hgy isklánk - a biztnságérzet és az elfgadó szeretet megtapasztalása révén - legyen igazi tthn is tanulóink számára. A Szent Orslya Római Katlikus Általáns Iskla és Óvda jelmndata: A megkezdett utat követve éljetek új életet! 1.5 NEVELÉSI PROGRAM KIALAKÍTÁSÁRÓL Az intézmény pedagógiai értékrendjének és célkitűzésének tudatsítása feltétele egy kherens és megvalósítható tantervi prgram kialakításának. Ennek alapján az intézmény önmeghatárzása vltaképpen arra keres választ, hgy a helyi lehetőségek, adttságk és igények, valamint az iskla katlikus keresztény szellemiségének megfelelően hvá kívánjuk diákjainkat eljuttatni. Tvábbi kérdésként felmerül, hgy mindezen aspektuskat figyelembe véve milyen ismeretekre, tudáshalmazra, készségekre, és végeredményben milyen magatartásfrmákra van szükség. Mindezek alapján a következőkben kerül tárgyalásra az iskla Nevelési Prgramjának részletes kibntása, a Katlikus Nevelés Alapelvei, az alsó és felső tagzat, valamint a szülők és a középisklai ktatás elvárása alapján. Az iskla a katlikus nevelésben felhalmzódtt tapasztalatk alapján alakítja ki a nylc évflyams isklára vnatkztattt knkrét értelemben vett nevelési tervet, természetesen figyelembe véve az iskla célkitűzéseit, az adtt régió sajátsságait és a krszerűség kritériumait. Ez a pedagógiai munkaterv tehát katlikus jellegénél fgva figyel a katlikus nevelés irányelveire, illetve a "Katlikus iskla" útmutatásaira. A prgram a magyar közktatás egészébe illeszkedve követi a Közktatási Törvény (1993. évi LXXXIX. törv.), a Nemzeti Alaptanterv (13O/1995. évi krmányrendelet), a Katlikus Kerettanterv 2009, tvábbá az Egyházi Törvénykönyv előírásait A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRVÉNYI HÁTTERE Hazánk ktatását évszázadkn az egyházi ktatás határzta meg. A két hábrú között, sőt még 1948-ban is több mint 50%-át ktatta a magyar diákságnak. Az isklák államsításával ez a helyzet szinte teljességgel megváltztt. Az előző plitikai rendszerben csak nylc szerzetesi gimnázium működhetett. Iskláink 10

11 újraindítására csak 1990-ben nyílt újra lehetőség. Az újabb lehetőségek és adttságk aznban már egyre szélesebb körben adtak és adnak teret a keresztény, katlikus értelemben vett értékrendek felmutatására, valamint annak tvábbadására a pedagógia területén, az ktató és nevelői munka tükrében. Mindezen megfntlásk természetüknél fgva szükségszerűen feltételezik az ide vnatkzó törvényi hátteret. Az iskla működésének feltételeit a közktatásról szóló évi LXXIX. törvény, annak végrehajtási utasításai (1-14/1994 MKM rendelet), ill. az évi LXXIX. törvény módsításai, ill. a módsításáról rendelkező évi LXV. Törvény, a szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény, a 2003.évi XXIX. törvény, Katlikus Kerettanterv 2009., valamint a évi LXXXVI. törvény és az Egyházi Törvénykönyv szabályzza. Közalkalmaztti törvény (1992. évi XXXIII törvény) Közktatási törvény (1993. évi LXXIX. törvény, módsítva az évi LXII. törvénnyel) Nemzeti Alaptanterv (130/1995. sz. krmányrendelet) Kerettanterv (Közktatási törvény 1993.évi LXXIX. törvény 94. -a (1) bekezdésének megfelelően kiadtt 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet a Kerettanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról) Az isklák Pedagógiai Prgramjáról a közktatási törvény rendelkezik az alábbiak szerint: "A nevelési-ktatási intézményben a nevelő és ktatómunka fglalkzási, illetve Pedagógiai Prgram szerint flyik. A nevelési, illetve Pedagógiai Prgramt a nevelőtestület fgadja el, és a Fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. A Fenntartó a nevelési és a Pedagógiai Prgram jóváhagyása előtt köteles - az Országs szakértői névjegyzékben szereplő - szakértő véleményét közvetlenül, vagy a pedagógiai-szakmai szlgáltatást ellátó intézmény útján beszerezni. A nevelési, illetve Pedagógiai Prgramt nyilvánsságra kell hzni. A szülőket a megelőző tanév végén tájékztatni kell azkról a tankönyvekről és taneszközökről, amelyekre a nevelő és ktató munkáhz szükség van." ( ) "Az iskla Pedagógiai Prgramja tehát alapvetően meghatárzza: a. az iskla nevelési prgramját, ennek keretén belül: az isklában flyó nevelés és ktatás alapelveit, céljait, feladatait, eszközeit, eljárásait a személyiségfejlesztéssel kapcslats pedagógiai feladatkat, a közösségfejlesztéssel kapcslats feladatkat, a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységet, a tehetség, képesség kibntakztatását segítő tevékenységet a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcslats feladatkat, a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő prgramt, a szciális hátrányk enyhítését segítő tevékenységet, a Pedagógiai Prgram végrehajtásáhz szükséges nevelő-ktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzékét, a szülő, tanuló isklai és kllégiumi pedagógus együttműködésének frmáit, tvábbfejlesztésének lehetőségeit. az egészségnevelési és környezeti nevelési prgramját b. az iskla helyi tantervét, ennek keretén belül: az iskla egyes évflyamain taníttt tantárgyakat, a kötelező és választható tanórai fglalkzáskat és azk óraszámait, az előírt tananyagt és követelményeit, 11

12 az alkalmazható tankönyvek tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elveit, az iskla magasabb évflyamába lépésének feltételeit, az isklai beszámltatás, az ismeretek számnkérésének követelményeit és frmáit, a tanuló magatartása, szrgalma értékelésének és minősítésének követelményeit, tvábbá - jgszabály keretei között - a tanuló teljesítménye, magatartása és szrgalma értékelésének, minősítésének frmáját, a tanulók fizikai állaptának méréséhez szükséges módszereket" "Az iskla Pedagógiai Prgramját vagy annak módsítását a jóváhagyást követő tanévtől felmenő rendszerben vezeti be." (51.. 1) AZ EGYHÁZ ÁLLÁSPONTJA Az egyház az isklák alapítását és fenntartását fnts missziós feladatnak tartja. Ezt különböző dkumentumkban részletesen kifejti, és az Egyházi Törvénykönyvben szabályzza: "A mai társadalmban (...) az Egyház égető szükségességét érzi annak, hgy biztsítsa a keresztény gndlkdás jelenlétét." (Kat. Isk. 11.) Ezért a Katlikus Nevelés Kngregációja "felhívja a nevelés összes felelőseit - szülőket, az ktatókat, a fiatalkat, az isklai hatóságkat -, hgy ide összpntsítsák minden erejüket és minden rendelkezésükre álló anyagi eszközt, hgy ezek segítségével a katlikus iskla valóban a társadalm javát szlgáló és egyúttal apstli munkát végezzen." (Kat. Isk. 4.) Ennek megfelelően az új Egyházi Törvénykönyv külön is fglalkzik a katlikus neveléssel és az isklákkal. Törvényeivel kiemeli a nevelés és az iskla jelentőségét azzal, hgy hivatals rendelkezéseit mindannyiunk számára kötelező érvényűvé teszi. "Az Egyháznak jga van arra, hgy bármilyen tantárgy ktatására bármilyen típusú és fkzatú isklát alapítsn és vezessen." (CIC ) Az újnnan szerveződő vagy már működő katlikus iskláknak a Kódex megfgalmazására kell figyelniük, hgy megfelelhessenek az elvárásknak: "Katlikus isklának azt az isklát nevezzük, amelyet az illetékes egyházi hatóság, vagy egy hivatals egyházi jgi személy igazgat, vagy amelyet az egyházi hatóság írtt kmánnyal ilyennek ismer el. A katlikus isklában az ktatásnak és a nevelésnek meg kell felelnie a katlikus tanítás elveinek; az ktatóknak pedig ki kell tűnniük helyes tanításukkal és becsületes életükkel." (CIC , 2. ) "A nevelés eszközei közül a krisztushívőknek különösen nagyra kell értékelniük az isklákat, melyek kiemelkedő segítséget nyújtanak a szülőknek nevelői feladatuk teljesítésében." (CIC ) "A katlikus isklák igazgatói a helyi rdinárius felügyelete alatt gndskdjanak arról, hgy az ktatás ezekben az isklákban tudmánys szempntból legalább lyan szinten álljn, mint az illető vidék többi isklájában." (CIC ) 12

13 1.6 A KATOLIKUS ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓMUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI A KATOLIKUS OKTATÁS ÉS NEVELÉS TEOLÓGIAI ÉS SZENTÍRÁSI HÁTTERE - TEOLÓGIAI MEGFONTOLÁSOK "A mai társadalmban, amelyet (...) a művelődés pluralizmusa jellemez, az Egyház égető szükségét érzi annak, hgy biztsítsa a keresztény gndlkdás jelenlétét (...), mert csak így alakíthat ki erős személyiségeket, akik képesek arra, hgy ellenálljanak a csüggesztő relativizmusnak, és keresztségük követelményeinek megfelelően éljenek." (Kat.Isk ) Minden ember feladata, hgy saját és embertársai üdvösségén fáradzzn, hgy flyamats legyen a kapcslata Istennel, és máskat is elvezessen erre. Ennek száms frmája lehet. Az Egyház 2000 éves történelme csdálats példákat nyújt az örömhír átadásának különböző frmáiról. Ezek közül is kiemelkednek az egyes karizmatikus személyiségek körül kialakuló isklák. Olyan közösségek jönnek létre, melyekben a túlcsrduló szeretet célja a gyermekek felemelése, nevelése. Az ilyen iskla "megteremti az evangéliumi szabadság és szeretet légkörét az isklai közösségben, segíti a fiatalkat abban, hgy személyiségük kibntakztatásával együtt növekedjék bennük az új teremtmény, amellyé a keresztségben lettek. Az egyetemes kultúrát úgy kapcslja össze az üdvösség hírével, hgy a hit fénye járja át a világról, életről és emberről fkzatsan szerzett ismeretüket." (G.E. 8.) A katlikus isklában a nevelés és az ktatás szrs egységben van. "Az iskla azért tanít, hgy neveljen, vagyis belülről alakítsa az embert." (Kat. Isk. 29.) Minden tudás, amely mögött nem áll bizts erkölcsi háttér, hlt tudássá lesz. A XX. század történelme száms esetben példázza, az erkölcsileg kntrlálatlan tudmány milyen súlys pusztításkra képes. Ezért minden tudást az örök élet fényében kell felülvizsgálni, és megfelelő erkölcsi hátérrel kell átadni. "Az Atyaisten - szeretetének titkzats terve szerint -, amikr elérkezett az idők teljessége, elküldte Egyszülött Fiát, hgy meghirdesse a földön Isten rszágát, és véghezvigye az emberek újjáalktásának művét." (Kat. Isk.5.) A keresztény nevelésnek arra kell segítenie a fiatalkat, hgy megérjenek a szabadság felelős használatára, érzékük legyen a transzcendencia és az igazi értékek iránt, megismerjék önmagukat és az őket körülvevő világt, felülemelkedjenek a középszerűségen, ne fáradjanak bele a flytns önképzésbe és önnevelésbe, és egyre jbban elkötelezzék magukat az Egyházn belül Isten és az emberek szlgálatára. Az igazi és örök tthnunk a Mennyben van, ahl nem az elért eredmények, hanem a bennünk élő szeretet számít. Mint tudjuk, a hitre nevelés nem annyira szavakkal történik, mint inkább az életünkkel, ahgyan a hétköznapkn viselkedünk és gndlkdunk. A gyermek azt az életstílust sajátítja el, amit a közvetlen környezetében lát (tthn a szülőktől, az isklában a tanárktól). Ha azt látja, hgy a felnőttek a szabadidejüket mindig tévénézéssel töltik, valószínűleg neki sem lesz majd jbb ötlete. Amikr tehát a katlikus isklákról, a katlikus nevelésről akarunk szólni mivel Krisztus által adtt küldetésről van szó -, fntljuk meg: a Szentírás tanítását, belőle Jézus tanítói és nevelői magatartását, az apstli küldetést; 13

14 az Egyházi Törvénykönyv rendelkezéseit; a zsinati dkumentumkat és a pápai megnyilatkzáskat. A Szentírás tanúsága. Jézus többször biznyítékát adja szeretetét és daadását a gyermekek iránt: "Akkr gyermekeket vittek hzzá, hgy tegye rájuk a kezét, és imádkzzék fölöttük. A tanítványk elutasíttták őket, Jézus aznban így szólt: Hagyjátk csak a gyermeket, ne akadályzzátk meg őket, hadd jöjjenek hzzám, hisz ilyeneké a mennyek rszága." (Mt 19,13-15) Mk 10,17-22-ben lvashatjuk a gazdag ifjú történetét: "... térdre brult előtte és úgy kérdezte: "Jó Mester! Mit tegyek, hgy elnyerjem az örök életet?..."... Jézus ránézett és megkedvelte." Megjegyzendő ugyanakkr, hgy ezen szöveg legrégebbi magyarázója (Antichiai Viktr, V. sz.) megjegyzi, hgy Jézus gyakran beszélt azk gndlatvilága, társadalmi helyzete szerint, akiket taníttt. Az ifjú emberi tanítóhz jött, de Ő rávezeti arra, hgy a földi jóság fölött van égi jóság is: az Isten. Őt illeti meg minden dicséret. Tehát taníttt és nevelt. Amikr Simn és társai megkeresték Jézust, ezt mndták neki: "Mindenki téged keres." Ez a mndat elárulja azt a csdálats igényt az emberek részéről, hgy hallgathassák Jézust, hgy tanításában részesülhessenek. Ezért is jegyzi le az evangélista: "S bejárta egész Galileát, taníttt..." (Mk 1,37-39.) Krisztus isteni küldetésben járt és valósíttta meg az Atya akaratát, hgy üdvözítse a világt. Ezért az Egyház tanítása szerint a keresztény nevelésnek példaképe és alapja maga Krisztus. Minden tanítónak, nevelőnek magatartását, gndlatvilágát Jézus evangéliumi szellemiségének kell áthatnia. Így lehet csak értékessé a krisztusi nevelés, tanítás. Jézus földi életében a meghívtt apstlkra tanító feladatt is bíztt. A szinptikusk leírásában lvasunk erről: "Összehívta a tizenkettőt... Aztán elküldte őket, hgy hirdessék az Isten rszágát... Útra keltek hát, bejárták a falvakat, mindenütt hirdették az evangéliumt." (Mt 10,5-14., Mk 6,7-13., Lk 9,1-6.) Aznban Krisztus kiszélesíti a "tanítók" körét, amikr a hetvenkét tanítványnak is hasnló feladatt ad, elküldve őket kettesével azkba a helységekbe, ahvá menni készült. Lelkükre köti a jézusi pedagógia alapszabályát, hgy szelídséggel kell tanítását hirdetni. Ez a magatartás kell, hgy mindenképpen jellemezze a mai pedagóguskat, tanárkat is: ".. Tanuljatk tőlem, mert szelíd vagyk és alázats szívű..." (Mt 11,29) A tanítványk Jézus mennybemenetelekr kapták meg az isteni parancst: "Menjetek tehát, tegyétek tanítványmmá mind a népeket!" (Mt 28,19) Vltaképpen tehát azt mndhatjuk, hgy ebben az apstlknak szóló parancsban maga az Egyház kapta meg feladatát és küldetését. Ezért is törekszik minden krban ennek a krisztusi küldetésnek megfelelni. Zsinati dkumentumk és megnyilatkzásk 14

15 "Az iskla épp azzal válik katlikussá, hgy - bár más-más fkn - az isklai közösség minden tagja sztzik a keresztény világlátásban, s ezt ki is jelentik. Így ebben az isklában az evangéliumi elvek válnak nevelési eszménnyé, belső ösztönzővé és egyúttal végső céllá." (Kat. Isk. 34.) A II. Vatikáni Zsinat dkumentumai közül különösen a "Gravissimum Educatinis Mmentum" kezdetű leszögezi a katlikus nevelés jelentőségét, amikr azt írja: "Az Egyháznak is feladata a nevelés, sajáts kból: először is azért, mert el kell ismernie, hgy nevelésre képes közösség, legfőképpen pedig azért, mert kötelessége hirdetni az üdvösség útját minden embernek, a hívők számára át kell adnia Krisztus életét és állandó szrgskdással segítenie kell őket, hgy ennek az életnek teljességére eljussanak." (G.E. 3.) A kijelölt feladat alapvetően szükséges, hgy az Egyház intézményes kereteken belül is vállalni tudja az ktatást, a nevelést. Mindez ktatási rendszerünk intézményeiben: az óvdákban, általáns és középisklákban, kllégiumkban, főisklákn és egyetemeken, valamint az isklarendszeren kívüli felnőttképzésben valósul meg. Ezzel, az Egyház hivatals tanításának elfgadásával és megvalósításával lesz a katlikus iskla a hit és műveltség találkzásának helye. A katlikus isklának ugyanis alapvető kötelessége vállalni a növendékek személyiségének keresztény szellemű frmálását: "ma különösen, hiszen számt kell vetnünk azzal, hgy a család és a társadalm e téren nem teszi meg, ami rajta áll." (Kat. Isk. 45.) Intézményeinkben az Egyház az üdvösséget szlgáló küldetését azzal teljesíti, hgy a rábízttaknak "részük lehessen az igazságnak és kegyelemnek isteni ajándékaiban." (VI. Pál Ecclesiam Suam 15.) Ugyanakkr törekednie kell arra, hgy a tanítványk egyre jbban és érettebben éljék meg személyes hitüket, kialakítva magukban a keresztény állásfglalást. Ebben tanáraik, nevelőik és hitktatóik jó példája is segítségükre lesz. Katlikus iskláinkban meghatárzó jelentőségű, hgy a világról, a valóságról keresztény felfgásra épít. Ennek a világlátásnak és nevelésnek alapja és középpntja maga Krisztus TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS A katlikus nevelés és ktatás a kereszténység felvétele közben alakult ki Magyarrszágn. Ennek tűzhelyei az első káptalani és klstri, szerzetesi isklák vltak. Már az első misszináriusk hztak létre ilyen isklát: Szent Gellért Csanádn, a bencések Szent Mártn hegyi mnstrukban. Céljuk vlt, hgy a Szent István törvényeiben előírt papképzésről gndskdjanak, akik anyanyelven is tudták a latin nyelvű Szentírást, a liturgikus szövegeket az igehirdetésben megszólaltatni. Ez az isklatípus az Európában a római birdalm hagymányaira építő "hét szabad művészet" egyes elemeit taníttta: trivium: grammatika, retrika, dialektika és quadrivium: aritmetika, gemetria, asztrnómia, zene. Ezáltal a nemzet fiaiba a latin keresztény kultúrát ültették be, s ezekkel Magyarrszágt az európai latin kultúrkörbe kapcslták be. Igen nagy hálával tartzunk ugyanakkr az első szláv bencés szerzeteseknek, akik keletet és nyugatt kapcslták össze, ennek jele Tihany, ahl a találkzás ilyen frmátumú eszményéről beszélhetünk. A későbbi bencések is ennek a szellemnek a jegyében ktattak és neveltek Magyarrszágn, Pannnhalmán, majd 1802-től pedig Győrben. 15

16 Az ezeréves magyar isklát története srán sk hatás és váltzás alakíttta. Az egyházi isklák számára ezek közül a legfájdalmasabb az júniusában bekövetkezett államsítás vlt és 1990 között csupán 8 szerzetes gimnázium működhetett szigrú szervezeti és létszámkrlátzással. Ezt a helyzetet gyökeresen megváltztatta az között meghztt hárm törvény, amely biztsíttta a katlikus isklarendszer újbóli kiépítését az óvdától az egyetemig: az évi IV. tv. a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról; az évi XXXII. tv. a vlt egyházi ingatlank tulajdni helyzetének rendezéséről; az évi LXXIX. tv. a közktatásról. Ezek a törvények az Európai Unió törvényhzásával összhangban a Kelet-Közép-Európa régi idelógiát követő rszágaiban a mai napig is egyedülálló módn szlgálnak jgalapul a pluralista társadalmban a tanulás és a tanítás szabadságának. Egyúttal biztsítják az iskláinkban flyó valláss világnézeti nevelés lehetőségét. 16

17 2 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 2.1 AZ INTÉZMÉNYI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJA, FELADATAI, ELJÁRÁSAI AZ INTÉZMÉNYI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI A keresztény nevelésnek abban kell segítenie a fiatalkat, hgy megérjenek a szabadság felelős megélésére, érzékük legyen a transzcendencia és az igazi értékek iránt. Megismerjék önmagukat és az őket körülvevő világt. Felülemelkedjenek a középszerűségen, ne fáradjanak bele a flytns önképzésbe és önnevelésbe, és egyre jbban elkötelezzék magukat az Egyházn belül Isten és az emberek szlgálatára. A katlikus isklában az ktatásnak és a nevelésnek meg kell felelnie a katlikus tanítás elveinek; az ktatóknak pedig ki kell tűnniük helyes tanításukkal és becsületes életükkel. (CIC 803. kánn) Pedagógiai tevékenységünk a fent idézett elvárásnak megfelelően tehát: az alapvető emberi és szabadságjgk, a gyermekeket megillető jgk érvényesítése keresztény értékrend; egymás iránti felelősség, bizalm, szeretet és tapintat; intellektuális igényesség, kulturált stílus minden tevékenységében; az keresztény erkölcsi nrmák betartása, betartatása; az egészséges fejlődés érdekében: az egyéni és közösségi érdekek egyensúlyban tartása; az egyéni és életkri sajátsságk figyelembe vétele; a nemzeti, etnikai kisebbségi aznsságtudat tiszteletben tartása, fejlesztése; építés a tanulók öntevékenységére, önszerveződő képességére; a szülőkkel, a kapcslódó isklákkal és egyházi közösségekkel való knstruktív együttműködés. Az alábbiakban felsrljuk azkat az alapelveket, amelyek különösen nagy hangsúlyt kapnak katlikus intézményünk egész pedagógiai működésében. A diák személyisége a pedagógus személyiségének megnyilvánulásai által fejlődik. Ezért különleges felelősség hárul mind szakmailag, mind mrálisan a pedagóguskra. a katlikus iskla sajáts jellegének biztsítása legnagybb részben az tt tanítók tevékenykedésén és tanúságtételén múlik. 1 A nevelésben (különösen a kezdeti perióduskban) fkztt szerepe van a szkásautmatizmusknak. Ezért a szkásk kialakítására kitüntetett figyelmet kell szentelni, az erre frdíttt energia skszrsan megtérül. Lehetőleg a dicséretet helyezzük előtérbe. Arra kell törekednünk, hgy az valóban mindig indklt legyen. 1 A katlikus iskla (A Katlikus Nevelés Kngregációja, Róma 1977.) P.78 17

18 Nagy a jelentősége a tudásnak, az ismereteknek; értékknfliktus esetén aznban az emberi mrált magasabb rendű követelménynek kell tartani az ismeretnél, a személyiség harmóniáját, belső békéjét az érvényesülésnél. Döntő a követelmények belátásn alapuló belső igénnyé váló betartása, és a pntsság, a fegyelem, az önfegyelem gyakrlása. Ez a pedagógiai flyamatban részt vevő diákkra és pedagóguskra egyaránt vnatkzik. Az igényes követelmény meghatárzása és végrehajtása következetességet tételez fel AZ INTÉZMÉNYI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJA Pedagógiai munkánk célja a következőkben fglalható össze: A gyermekeket, diákkat segítse abban, hgy a keresztény értékekre építve művelt emberré, gazdag (szépre, jóra fgékny) személyiséggé, Istent és embertársait szerető, felelős plgárrá, tisztességes és emberséges, alktásra és bldgságra képes emberré váljanak. A gyerekek, szülők, partnerek, környezet elégedettségére törekedjék, ezen belül: a hitéletbeli fejlődés, a tudás, a fegyelem, a tvábbtanulásra való felkészítés fntsságát hangsúlyzza. A gyermekek, diákk mrális és esztétikai szemléletét alakítsa, kgnitív és kmmunikációs képességeinek, az értékes tudás és az értékes alktásk iránti igényét fejlessze. A tanítási tartalmak feldlgzásának flyamatában ismereteket közvetítsen, alapvető képességeket és alapkészségeket fejlesszen. Megalapztt, érvényes és személyes értékrendet alakítsn ki A kudarc- és sikertűrés készségeit fejlessze. Az önálló, felelős állásfglalás, cselekvés alapjait és (életkrnak, fejlettségi fknak, saját személyiségjegyeknek megfelelő) készségeit kimunkálja. Magas színvnalú és skrétű ismeretközléssel és hatékny szakmai munkával fejlessze a tanulók önálló prblémamegldó, gndlkdó képességét, készségét és a kreativitást. A liturgiába való aktív bekapcslódásra ösztönözze tanítványainkat. Nagy művészek, tudósk hithez, egyházhz való visznya, a gndlkdásra, a szellem fejlődésére gyakrlt hatását példaként állítsa. Magyarságunk gyökereit megismertesse (nyelv, történelem, magyarságtudat) Hagymányainkat, ünnepeinket megismertesse, átörökítse, élővé tegye (táncház, népdalkörök, kézműves fglalkzásk, stb.) AZ INTÉZMÉNYI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA FELADATAI 18

19 A katlikus közktatási intézmény kötelessége vállalni a tanulók személyiségének keresztény szellemű frmálását: ma különösen, hiszen számt kell vetnünk azzal, hgy a család és a társadalm e téren nem teszi meg, ami rajta áll. 2 Ezért intézményünk feladata: Segítse elő az egyéni életélmények szerzését, az egyéni képességek kibntakzását a hitélet erősítését szlgáló (lelkigyakrlat, zarándklat, stb.) prgramkban, az órai munkában és a tanórán kívüli tevékenységekben: napközi, tanulószba, szakkörök, kirándulás, erdei iskla, isklaújság, stb. Fejlessze a tanulók prblémamegldó gndlkdását, az összefüggések felismerését, a mrális kérdések megítélését sztályfőnöki órák, vezetői és közösséget érintő intézkedések, tantárgyak elsajátítása srán. Tehetséggndzó és felzárkóztató prgramkkal támgassa az egyéni képességek kibntakzását. Teremtsen a diákk számára életkruknak megfelelő frmájú és jelentőségű döntési helyzeteket. Mutassn fel szentek, ismert egyházi és elismert személyiségek által követésre méltó példákat. Segítse elő a személyes meggyőződés, keresztény világszemlélet és világkép kialakítását és érzelmiszellemi megerősítését, személyre és knkrét közösségekre szabtt feladatk alapján. Hzzn létre knstruktív, jellegzetes, tartalmas és felelős, szellemi arculattal rendelkező alktó (kis)közösségeket, ahl a tanuló a közösségben való élet srán fejlessze önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, szlidaritásérzését, empátiáját. Törekedjen azknak a hátrányknak a csökkentésére, amelyek a gyermekek szcikulturális környezetéből vagy eltérő ütemű éréséből fakadnak AZ INTÉZMÉNYI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI Nevelő-ktató munkánk eljárásainak, eszközeinek igazdnia kell a tanulók életkri sajátsságaihz, értelmi fejlettségéhez, képességeihez, a pedagógusk személyiségéhez, felkészültségéhez. Az eljárásk, eszközök alkalmazásának egyetlen törvénye van: a módszerek, eljárásk kmbinációja. Kiemelten kezeljük az iskla értékelési rendszerét, a dicséretet, sztályzást, jutalmazást, stb. Napjaink pedagógiai gyakrlata, tapasztalata, valamint a nevelés kiemelt szerepe a nevelő-ktató munka srán megkívánja, hgy a módszereket a nevelés flyamatában betöltött szerepük alapján csprtsítsuk. Ennek alapján az alábbi csprtsítás végezhető el: A meggyőzés módszerei (az ktatás, példaképállítás, önbírálat, beszélgetés, tudatsítás, stb.). A tevékenység megszervezésének módszerei (követelés, ellenőrzés, értékelés, játéks módszerek, gyakrlás, stb.). 2 A katlikus iskla (A Katlikus Nevelés Kngregációja, Róma 1977.) P.45 19

20 A magatartásra ható, ösztönző módszerek (ígéret, bíztatás, elismerés, dicséret stb.). A jutalmazás frmái (szóbeli dicséret, írásbeli dicséret, klevél, kitüntetés, jutalmkönyv, tárgyi jutalm, tábrzás,,, stb.). A büntetés frmái (szóbeli figyelmeztetés (észrevétel, drgálás, feddés, határztt rendreutasítás, sztályfőnöki figyelmeztetés, intés, rvás, igazgatói figyelmeztetés, intés, rvás, nevelőtestület elé idézés, szigrú megrvás, stb. A nevelés sikerét veszélyeztető körülmények kizárását célzó módszerek (felügyelet, ellenőrzés, figyelmeztetés, elmarasztalás, tilalm, stb.). Nevelési céljaink megvalósulását akkr tekintjük sikeresnek, ha isklánk diákjainak legalább 90 %-a: minden tantárgyból megfelel az isklánk helyi tantervében meghatárztt tvábbhaladás feltételeinek. 60 %-uk az egyéni képességei alapján a tőle elvárható legjbb szinten, rendelkezik lyan bővíthető bizts ismeretekkel, készségekkel, képességekkel és jártasságkkal, amelyek képessé teszik őt arra, hgy a középisklás követelményeknek a későbbiekben megfeleljen, ismeri a kulturált viselkedéshez, az emberek közötti kapcslatkhz, valamint a közösségben éléshez szükséges viselkedési és magatartási frmákat, határztt elképzelésekkel bír saját közelebbi és távlabbi jövőjét, srsát illetően, katlikus tanulóink harmadik sztályban elsőáldzásn vesznek részt. 2.2 AZ ISKOLA SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATAI A DIÁKOKBAN KIALAKÍTANDÓ SZEMÉLYISÉGIDEÁL A gyermek személyiségének egészséges fejlődését az iskla és a szülői nevelés egységessége biztsítja! A nevelés célja, hgy a diákk személyisége helyes irányban fejlődjön, alakuljn. E munka srán egyes tulajdnságkat erősíteni kell, míg máskat lefaragni, helyére tenni. A nevelő előtt mindig tt lebeg egy személyiségideál, amit igyekszik mind jbban megközelíttetni diákjával a nevelés srán. Természetesen ez az ideál diáknként más és más. Minden gyermekben más értéket lehet felfedezni, mást kell kibntani. Így az általáns emberi értékeken túl mindig szem előtt kell tartani a csak arra a gyermekre, fiatalra jellemző értékeket is. Így alakul ki egy személyes nevelési ideál, amely felé a nevelésnek tartania kell. A legfőbb általáns emberi értékek keresztény hitünkben gyökereznek, és Jézus életében mutatkznak meg a legteljesebben. Ezért a diákk elé példaként Jézust, az Őt követő szenteket, és a ma körülöttünk élő szentéletű embereket kell állítani. Be kell mutatni, hgy a nylc bldgság, a szeretet himnusz, a sarkalats erények hgyan lehet életük részévé, hgyan szólhat az ő nyelvükön is. Az emberi személyiség kialakulása a gyermekkrtól kezdve a kamaszkrn át az ifjúkrig hsszú flyamat. Minden krszaknak megvan a maga jellemzője mind érdeklődésben, mind emberi példákban, mind lyan értékekben, amelyre érzékenyek. A nevelőhöz való viszny is skat alakul a kezdeti feltétlen elfgadástól a tagadásn át az egyenrangú baráti kapcslatig. 20

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata 2005. január 25. (módsításkkal egységes szerkezetben) 1. Az intézmény neve: Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOM Intézményünk pedagógiai prgramjának elkészítésénél figyelembe vett dkumentumk:... 5 1.AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 5 1.1. Az óvda alaptevékenysége:...

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma A Zsadányi Refrmátus Egyházközség, a Zsadányi Refrmátus Általáns Iskla, mint ktatási intézménynek 15/2012. Számú presbitériumi alapító határzat alapján Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:

Részletesebben

PEDAGÓGIA PROGRAM. Hatályos: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai programja helyébe lép.

PEDAGÓGIA PROGRAM. Hatályos: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai programja helyébe lép. PEDAGÓGIA PROGRAM Hatálys: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai prgramja helyébe lép. Kiskőrösi Petőfi Sándr Evangélikus Óvda, Általáns Iskla, Gimnázium

Részletesebben

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Pedagógiai Program. Karcag 2015.

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Pedagógiai Program. Karcag 2015. Györffy István Katolikus Általános Iskola Pedagógiai Program Karcag 2015. 1 Tartalomjegyzék ALAPADATOK... 4 1. BEVEZETÉS, AZ ISKOLA ARCULATA... 11 2. A GYÖRFFY ISTVÁN KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLDETÉSNYILATKOZATA,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004. PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általáns Iskla 5932 Gádrs, Iskla u. 4. 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai alapelvek...3 II. Az isklában flyó nevelő és ktató munka céljai feladatai,

Részletesebben

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmjegyzék 1. Az iskla nevelési prgramja... 5 1.1. A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1.1. Az

Részletesebben

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA A SZONEK Bükkösdi Általáns Iskla és Óvda Tagintézménye helyi tantervének 16. sz. melléklete SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONT BÜKKÖSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA TAGINTÉZMÉNYÉNEK INTEGRÁCIÓS

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításm nem arra van ítélve, hgy könyvtárak prában penészedjék, hanem hgy győztesen hassn a gyakrlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése Alsózslcai 2. sz. Óvda Az Alsózslcai 2. sz. Óvda önértékelése Beszámló a 2015/2016 nevelési évünk működéséről Bevezető: Az önértékelés célja, hgy segítséget adjn az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola

A Dózsa György Általános Iskola Jót s jól. Ebben áll a nagy titk (Kazinczy Ferenc: A nagy titk) A Dózsa György Általáns Iskla Minőségfejlesztési prgramja Eisenbeck István igazgató Veszprém, 2007. március 30. 1 TARTALOMJEGYZÉK (Olvasó

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENT BENEDEK KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 9500 CELLDÖMÖLK, JÓZSEF A. U. 1. OKTATÁSI AZONOSÍTÓ: 036589

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENT BENEDEK KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 9500 CELLDÖMÖLK, JÓZSEF A. U. 1. OKTATÁSI AZONOSÍTÓ: 036589 PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENT BENEDEK KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 9500 CELLDÖMÖLK, JÓZSEF A. U. 1. OKTATÁSI AZONOSÍTÓ: 036589 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás 2007. december 19. Bevezetés A minségirányítási prgram az intézmény minségirányítási rendszerét rögzíti, amely az intézmény vezetése, tanáraink, a pedagógiai munkát segít munkatársaink és partnereink számára

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. szeptember 1. 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2015. augusztus 24. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása

IPR TÁMOP 3.1.4. TÁMOP 3.3.2. Játék. Óvodai nevelésünk feladatai. Egészséges életmód alakítása 1 Fenntartó Óvdai nevelésünk feladatai IPR TÁMOP 3.1.4. Fenntartó Mzgás, Mzgáss játékk A tevékenységekben megvalósuló tanulás Ének, zene, énekes játék, gyermektánc TÁMOP 3.3.2. Rajzlás, festés, mintázás,

Részletesebben

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény A erkölcsi szabály és nrmagyűjtemény PROFORM Kft. 2012 évi kiadás Jelen dkumentum érvényessége kiterjed a PROFORM Kft. által végzett Kereskedelmi, tervezési, fejlesztési, értékesítési illetve ezekkel összefüggő

Részletesebben

Tartalom. I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Iskolánk küldetése... 5

Tartalom. I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Iskolánk küldetése... 5 Tartalm I. BEVEZETÉS... 4 1. Jövőkép... 4 2. Isklánk küldetése... 5 II. NEVELÉSI PROGRAM... 6 1. Az iskla bemutatása... 6 1.1. Az iskla története... 6 1.2. Az épület főbb jellemzői adttságk... 6 1.3. A

Részletesebben

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM 2004 TARTALOMJEGYZÉK I. NEVELÉSI PROGRAM II. MŰVELŐDÉSI PROGRAM III. ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM IV. ÁLTALÁNOS ISKOLAI HELYI TANTERV

Részletesebben

A Kormányhivatalok közneveléssel kapcsolatos feladatai A tanévben Kecskemét

A Kormányhivatalok közneveléssel kapcsolatos feladatai A tanévben Kecskemét A Krmányhivatalk közneveléssel kapcslats feladatai A 2013-2014. tanévben 2013.08.29. Kecskemét Az előadás témái 1. Flyamats feladatk Járási Hivatal Oktatási Fősztály 2. Időszaks feladatk Járási Hivatal

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK SZERVEZETT KÉPZÉSEINK Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 23. Isklarendszerű, esti tagzats OKJ-s szakképzéseink telephelyenként: Tvábbi infrmáció és jelentkezés: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNFÉLEGYHÁZI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Az iskola hivatalos elnevezése: Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNFÉLEGYHÁZI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Az iskola hivatalos elnevezése: Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNFÉLEGYHÁZI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA Az iskla hivatals elnevezése: Kiskunfélegyházi Dózsa György Általáns Iskla Az iskla fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Közpnt

Részletesebben

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) PEDAGÓGIAI PROGRAM

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) PEDAGÓGIAI PROGRAM Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCS 2011 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ 4. oldal I.1. Az intézmény

Részletesebben

Nők szolgálata. Tehát úgy teremtette Isten a férfit és a nőt, hogy személyükben egyenlőek, de sorrendiségükben és szerepükben eltérőek legyenek.

Nők szolgálata. Tehát úgy teremtette Isten a férfit és a nőt, hogy személyükben egyenlőek, de sorrendiségükben és szerepükben eltérőek legyenek. Nők szlgálata A nők szlgálatának a kérdése az elmúlt évtizedekben sk vitára adtt kt. Egyes közösségekben egyáltalán nem engedik a nők szlgálatát, míg más közösségekben, főleg a XX. század női egyenjgúsági

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Dévaványa Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete a /2011.(. ) sz. Kt. határzatával 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény

Részletesebben

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K A házirend célja, feladata, hatálya, nyilvánssága 3 Az iskla elvárt viselkedési szabályai 5 A tanulók jgai 6 A tanulók

Részletesebben

Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette: Rozmán Éva igazgató Jóváhagyta: Dr. Ternyák Csaba érsek Egri Főegyházmegye Eger, 2013. március 31. Eger, 2013. március

Részletesebben

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP - 3.3.14.B-14/1 Hazai és nemzetközi testvérisklai kapcslatk kialakítása Pályázók köre: általáns iskla, szakiskla, gimnázium, szakközépiskla, alapfkú művészeti iskla fenntartói Támgatás vehető igénybe:

Részletesebben

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása 620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása A könyvvizsgáló által igénybevett szakértő munkája megfelelőségének értékelése 12.

Részletesebben

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31.

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. 1. ldal, összesen: 9 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat feladata, érvényessége... 3 4. Az IPR-t megvalósító szervezet felépítése, a menedzsment helye a szervezetben... 4 4.5.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. RÁKÓCZI FERENC RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A pedagógiai program módosítása: 2013. március 31. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 3. priritás: A minıségi ktatás és hzzáférés biztsítása mindenkinek Akcióterv 2007-2008. 2008. július 1. A priritás bemutatása 1.1. A priritás tartalma Priritás száma

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL

SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL Szélesebb fgyasztói kínálat, jbb ár-érték arány és könnyebb hzzáférhetőség a szlgáltatáskhz a szlgáltatási irányelvnek köszönhetően MIT NYERHET FOGYASZTÓKÉNT A SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefon: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szocm@vhf.hu; honlap: www.vhf.hu

H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefon: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szocm@vhf.hu; honlap: www.vhf.hu 0 H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefn: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szcm@vhf.hu; hnlap: www.vhf.hu Bevezető A Veszprémi Érseki Hittudmányi Főisklán 1995 óta flyik szciális munkás képzés.

Részletesebben

Projekt címe: Az IKT fejlesztése a sopronhorpácsi Általános Iskolában

Projekt címe: Az IKT fejlesztése a sopronhorpácsi Általános Iskolában www.ujszechenyiterv.gv.hu A prjekt bemutatása Mttó: "Az embereknek mindenben a tökéletességet kell célul kitűzniük maguk elé, még akkr is, ha meghaladja erejüket. Ha azt hinnék valóban, hgy csak da jutnak

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Adaptált testkultúra és sprt_kkk 1 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ADAPTÁLT TESTKULTÚRA ÉS SPORT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK (10/2006.(IX. 25.) OKM RENDELET ALAPJÁN) 1.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ECSEGFALVI ÓVODA 5515 Ecsegfalva, Árpád utca 8. Telefn: 06-66/487-326 E-mail: vda@ecsegfalva.hu ECSEGFALVI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. július 3. 1 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1 Általáns

Részletesebben

VÁCI MIHÁLY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

VÁCI MIHÁLY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA VÁCI MIHÁLY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (nevelési program és helyi tanterv) KÉSZÍTETTE: DR. MOLNÁR ISTVÁN IGAZGATÓ A 2012-ES PEDAGÓGIAI PROGRAMOT ÁTDOLGOZVA NAGYKÁTA 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...

Részletesebben

Pedagógiai Program. Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola. Várpalota

Pedagógiai Program. Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola. Várpalota Pedagógiai Program Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola Várpalota 2010 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető I.1 Az iskola küldetésnyilatkozata 4 I.2 A pedagógiai program törvényi háttere 6 I.3

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIA

INFORMATIKAI STRATÉGIA EREDMÉNYEK INFORMATIZÁLÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE (ÁROP 3.d) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óvárs tér 9. INFORMATIKAI STRATÉGIA Készítette: Indikátrk, amelyek teljesítéséhez

Részletesebben

A Szociális Műhely ajánlásai

A Szociális Műhely ajánlásai A Szciális Műhely ajánlásai - a közösségi társadalm megteremtésének elősegítésével kapcslatban A műhelymunka résztvevői szciális munkás, szciálpedagógus és pedagógus (andragógus) képzések ktatói és hallgatói,

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

NYITOK Hálózat a Társadalmi befogadásért program bemutatása

NYITOK Hálózat a Társadalmi befogadásért program bemutatása NYITOK Hálózat a Társadalmi befgadásért prgram bemutatása A Nyittt Tanulási Közpntk (NYITOK) kncepciójának kidlgzója, a prgram szakmai fejlesztő- és támgató partnere: A SZETT bemutatása A 20 éves múltra

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szent András Katolikus Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szent András Katolikus Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. Fenntartó Katlikus Általáns Iskla Pedagógiai prgram Tartalm 1. BEVEZETŐ... 4 1.1. A Pedagógiai prgram célja, feladata... 4 1.2.

Részletesebben

SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK

SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK Képzést végző szervezet: DOWN ALAPÍTVÁNY Székhely: 1145 Budapest, Amerikai út 14. Tel: 061 363 6353 Képzés helye: Lágymánysi Fglalkztató Centrum, 1111 Budapest,

Részletesebben

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola. OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola. OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM Újfehértó, 2014 Tartalomjegyzék Az iskola küldetésnyilatkozata...4 Pedagógiai alapelveink...5 A pedagógiai program

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív Üzletszabályzat 6. sz. melléklete EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Megfelelési kérdőív EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Oldal 1 Ügyfél neve: Ügyfélkód: Jelen kérdőív kifejezett

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2013.

H Á Z I R E N D 2013. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkrmányzat FODROS Általáns Iskla 1039 Budapest, Fdrs u. 38-40. H Á Z I R E N D 2013. /Fax 3886-585 240-1070 OM aznsító: 034832 e-mail: fdrs-a@kszki.buda.hu TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg SOPRON Szervezetiés Működési Szabályzat SZMSZ 2009. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSE 1.1. Általáns rendelkezések,

Részletesebben

A duális felsőfokú képzés alapelvei

A duális felsőfokú képzés alapelvei A duális felsőfkú képzés alapelvei 1. A duális felsőfkú képzés definíciója A duális képzés definícióját az Nftv. 108. 1.a. bekezdése tartalmazza. Eszerint duális képzés: a műszaki, infrmatika, agrár, természettudmány

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. A pedagógiai program jogszabályi alapjai 2. 2. Iskolánkról 3. 3. Pedagógiai alapelveink 5. 4. Pedagógiai hitvallásunk 6

TARTALOMJEGYZÉK. A pedagógiai program jogszabályi alapjai 2. 2. Iskolánkról 3. 3. Pedagógiai alapelveink 5. 4. Pedagógiai hitvallásunk 6 TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 2 A pedagógiai prgram jgszabályi alapjai 2 1. Bevezetı 3 2. Isklánkról 3 3. Pedagógiai alapelveink 5 4. Pedagógiai hitvallásunk 6 5. Az iskla legfntsabb céljai 6 6. Várható eredmények

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírzási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia prgram keretében megjelenő HU-03 ----- jelű Megújuló energiafrrásk fenntartható hasznsításával kapcslats

Részletesebben

Szent Imre Katolikus Óvoda

Szent Imre Katolikus Óvoda Szent Imre Katolikus Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA DERÜS VAGYOK, LEGYETEK AZOK TI IS! (II. János Pál pápa) 2013 TÖRVÉNYI HÁTTÉR Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) Törvények A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1 Tartalm BEVEZETÉS... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ 2012/2013-AS TANÉVBEN TERVEZETT OKJ-s KÉPZÉSEKRŐL

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ 2012/2013-AS TANÉVBEN TERVEZETT OKJ-s KÉPZÉSEKRŐL TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ 2012/2013-AS TANÉVBEN TERVEZETT OKJ-s KÉPZÉSEKRŐL Szervező: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla Nyíregyháza, 2012-2013 1 Kedves Érdeklődő! Ezútn szeretnénk figyelemébe ajánlani

Részletesebben

5. SZÁMÚ MELLÉKLET ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLSÉGI INTÉZKEDÉSI. Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 955

5. SZÁMÚ MELLÉKLET ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLSÉGI INTÉZKEDÉSI. Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 955 5. SZÁMÚ MELLÉKLET ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV Készítette: A Zrínyi Miklós Általáns Iskla Nevelőtestülete 955 Helyzetelemzés 1. Intézményi alapadatk OM aznsító: 035113

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a. Tel, fax:96/544-040, E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk.

Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a. Tel, fax:96/544-040, E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk. Hunyadi Mátyás Általáns Iskla 9072 Nagyszentjáns Árpád u. 11/a. Tel, fax:96/544-040, E-mail: humaisk@vipmail.hu Hnlap: www.humaisk.hu OM:03 06 01 A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Részletesebben

A MEZŐKÖVESDI SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

A MEZŐKÖVESDI SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A MEZŐKÖVESDI SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA Mezőkövesd, Gróf Zichy János út 18. Tel/Fax: 49/505-280, e-mail: szechenyi@mezokovesd.t-online.hu Honlap: www.szechenyi-mk.sulinet.hu OM: 201 750

Részletesebben

Buji II. Rákóczi Ferenc Általános és Alapfokú Művészeti Iskola TÁMOP 3.1.4. Tudatosabb, egészséges életmóddal Európában

Buji II. Rákóczi Ferenc Általános és Alapfokú Művészeti Iskola TÁMOP 3.1.4. Tudatosabb, egészséges életmóddal Európában Buji II. Rákóczi Ferenc Általáns és Alapfkú Művészeti Iskla TÁMOP 3.1.4. Tudatsabb, egészséges életmóddal Európában Labdarúgás tanmenet 5. sztály Jóváhagym: Készítette: Mester Jáns a gyermeklabdarúgás

Részletesebben

Pedagógiai Program Pädagogisches Programm 2014. Helyi tanterv. Lokaler Lehrplan

Pedagógiai Program Pädagogisches Programm 2014. Helyi tanterv. Lokaler Lehrplan Gyulai Implm József Általáns Iskla Gyulaer Allgemeinbildende Grundschule vn Jsef Implm 5700 Gyula, Béke sgt. 49. www.gyaki.hu/implm implm@gyaki.hu Pedagógiai Prgram Pädaggisches Prgramm 2014 Lkaler Lehrplan

Részletesebben

A népfőiskola a szó megszokott értelmében sem nem iskola, sem nem főiskola. Itt nem a tanároknak kell kérdezgetniük, feleltetniük a tanulókat.

A népfőiskola a szó megszokott értelmében sem nem iskola, sem nem főiskola. Itt nem a tanároknak kell kérdezgetniük, feleltetniük a tanulókat. A népfőiskla a szó megszktt értelmében sem nem iskla, sem nem főiskla. Itt nem a tanárknak kell kérdezgetniük, feleltetniük a tanulókat. Éppen ellenkezőleg: a tanulóknak kell kérdéseket föltenniük a tanárknak,

Részletesebben

Oktatási segédanyag Boldog Sándor István születésének 100. évfordulójára

Oktatási segédanyag Boldog Sándor István születésének 100. évfordulójára Bldg vagy, mert hittél (Lk 1,45) Oktatási segédanyag Bldg Sándr István születésének 100. évfrdulójára Dn Bsc Szaléziak, 2014 Impresszum Szöveg és feladatk: B. Varga Judit Kiadja a Dn Bsc Szalézi Társasága.

Részletesebben

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA 1 Tartalmjegyzék Oldal I. Általáns szabályk 1. 1. A szabályzat célja 1. 2. A szabályzat hatálya 1. 3. Az esélyegyenlőség biztsítása, és az egyenlő

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 56/2013. (XII. 19.) MÖK határzat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkrmányzat 2014-2017. évekre vnatkzó stratégiai ellenőrzési tervének és a 2014. évi belső

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

1. Eredmények összehasonlítása elemzések 2. A Lantegi skála, pontozás; A személy profilja 3. A személy profilja

1. Eredmények összehasonlítása elemzések 2. A Lantegi skála, pontozás; A személy profilja 3. A személy profilja ÖSSZESÍTÉS az OFA-FSZF 10121-2010/23 számú prgramról A fgyatéks személyek részére szciális intézményi ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi fenntartók tevékenységének támgatására A prjekt keretében megvalósíttt

Részletesebben

"A BEFOGADÓ TÁRSADALOM ALAPJA A DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉGGEL PÁROSULÓ POZITÍV CSELEKVÉS."

A BEFOGADÓ TÁRSADALOM ALAPJA A DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉGGEL PÁROSULÓ POZITÍV CSELEKVÉS. MADRIDI NYILATKOZAT "A BEFOGADÓ TÁRSADALOM ALAPJA A DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉGGEL PÁROSULÓ POZITÍV CSELEKVÉS." Mi, a Madridban összegyűlt Európai Fgyatéksügyi Kngresszus több mint 400 résztvevője melegen

Részletesebben

2008. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Nevelési Programja

2008. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Nevelési Programja 2008. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Nevelési Programja Tartalom TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 ALAPÍTÓ OKIRAT 5 1. BEVEZETŐ GONDOLATOK 8 1. 1. A KATOLIKUS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KÜLDETÉSE

Részletesebben

BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BÁCSBORSÓD KÖZSÉGI ÓVODA HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 "Amit csak hall a gyermek, könnyen elfelejti. Amit lát is, inkább megjegyzi. De amiben ő maga is tevékenyen részt vesz, az biznysan bevésődik

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA ECSER OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM

ÁLTALÁNOS ISKOLA ECSER OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLA ECSER OM- aznsító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskla@ecser.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 A GYERMEKKOR SORÁN MINDIG VAN EGY PILLANAT, AMIKOR KINYÍLIK

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.11.12. COM(2010) 662 végleges 2010/0325 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a külső határk átlépésére jgsító és vízummal ellátható úti kmányk listájáról,

Részletesebben

Általános gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvoktató program 9. évfolyam

Általános gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvoktató program 9. évfolyam Osztályzó vizsga követelmények Infrmatika Általáns gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvktató prgram 9. évflyam 1. Az infrmatikai eszközök használata Az infrmatikai környezet tudats alakítása. Az

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények Informatika

Osztályozó vizsga követelmények Informatika Osztályzó vizsga követelmények Infrmatika Rendészeti képzés 9. évflyam 1. Az infrmatikai eszközök használata Az infrmatikai környezet tudats alakítása. Az egészséges munkakörnyezet megteremtése. A számítógépes

Részletesebben

A képzés célja. A képzés jellemzői

A képzés célja. A képzés jellemzői 1 Intézményvezetők felkészítése az intézményi önértékeléshez, a tanfelügyeleti ellenőrzéshez és a pedagógus-minősítéshez kapcslódó intézményvezetői feladatk ellátására A TÁMOP 3.1.15-14-2014-001 Köznevelési

Részletesebben

FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE. Elemző tanulmány

FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE. Elemző tanulmány FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK PÁLYAORIENTÁCIÓJÁNAK HELYZETE Elemző tanulmány Készült a JÖVŐFORMÁLÓ Pályaválasztást támgató rendszer kialakítása fgyatéks és egészségkársdtt fiatalk számára című

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Közzétételi lista. 2016/17-es tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2016/17-es tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2016/17-es tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatkat nem sértve) kapcslódó infrmációkról a szülőket tájékztatni szükséges, melynek

Részletesebben

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája Esztergm Várs integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Prgram Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárskban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

2013. SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK

2013. SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5919 Pusztaföldvár Táncsics u. 65.) PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ...5 1.1. A pedagógiai program célja, feladata...6 1.2. Jogszabályi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Szügyi Dániel Refrmátus Általáns Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata Akinek skat adtak attól skat kívánnak és akire skat bíztak attól többet kérnek számn. /Lukács 12,48/ Dévaványa, 2013. Tartalmjegyzék

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

Az átlagos gyermek. Az átlagtól eltérő gyermek. A hátrányos helyzetű gyermek. A veszélyeztetett gyermek

Az átlagos gyermek. Az átlagtól eltérő gyermek. A hátrányos helyzetű gyermek. A veszélyeztetett gyermek Az átlags gyermek Az átlagtól eltérő gyermek A hátránys helyzetű gyermek A veszélyeztetett gyermek Kit nevezünk "átlags gyermeknek?" aki az isklai tanulmányk elvégzéséhez megfelelő értelmi képességekkel

Részletesebben

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Misklc, 2012. december 1. Nagy Varga Dezsőné igazgató Diákönkrmányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2. ldal Tartalm I.

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) HATÁLYOS: 2012. SZEPTEMBER ELSEJÉTŐL

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) HATÁLYOS: 2012. SZEPTEMBER ELSEJÉTŐL Hunyadi Mátyás Általáns Iskla 9072 Nagyszentjáns Árpád u. 11/a Telefn/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Hnlap: www.humaisk.hu www.nagyszentjans.hu OM: 03 06 01 A Hunyadi Mátyás Általáns Iskla

Részletesebben

GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 PEDAGÓGIAI PROGRAM GYURÁTZ FERENC EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 PÁPA, ÁROK U.12. OM AZONOSÍTÓ:200010 Iktatószám: PEDAGÓGIAI PROGRAM Tanítsatok egyszer séggel, tegyetek vallást hitetekr l szelídséggel! LUTHER. március

Részletesebben

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése)

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése) Közlemény A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hgy a TIOP-1.2.1/08/1 Agóra -multifunkcinális közösségi közpntk és területi közművelődési tanácsadó szlgálat infrastrukturális

Részletesebben

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program Felhívás Csprts tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsítószámú című kiemelt prjekt keretében A Tehetséghidak Prjektirda a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsító számú 1

Részletesebben

Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság!

Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság! Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Tárgy: Beszámló a RADAR Ifjúsági Infrmációs és Tanácsadó Irda. évi működéséről Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság! A RADAR Ifjúsági

Részletesebben

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL Hunyadi Mátyás Általáns Iskla 9072 Nagyszentjáns, Árpád u. 11/a Telefn/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Hnlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE HATÁLYOS:2009.

Részletesebben

SENZOR Kft. Magatartási Kódex

SENZOR Kft. Magatartási Kódex SENZOR Kft. Magatartási Kódex Kiadás kelte: Budapest, 2014. Július 1. 1 I. Általáns rendelkezések A. Alkalmazási terület A jelen Magatartási kódex (a tvábbiakban: Kódex ) a SENZOR Kft. (a tvábbiakban:

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

Tapolca Tankerület. Révfülöpi Általános Iskola 176001. Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék: Bevezetés...5 1. ISKOLÁNK BEMUTATÁSA...

Tapolca Tankerület. Révfülöpi Általános Iskola 176001. Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék: Bevezetés...5 1. ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... Taplca Tankerület Révfülöpi Általáns Iskla 176001 Pedagógiai Prgram Tartalmjegyzék: Bevezetés...5 1. ISKOLÁNK BEMUTATÁSA...7 1.1. Küldetésnyilatkzat...7 1.2. Isklánk története...8 1.3. Isklánk legfntsabb

Részletesebben