Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Pedagógiai program 2012.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Pedagógiai program 2012."

Átírás

1 Szent Orslya Római Katlikus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram 2012.

2 TARTALOMJEGYZÉK 1 HELYZETLEMZÉS Az intézmény tárgyi feltételei Személyi feltételek Az intézmény hivatals adatai Az iskla célkitűzései, küldetésnyilatkzata Nevelési Prgram kialakításáról A Pedagógiai Prgram törvényi háttere Az Egyház álláspntja A katlikus isklában flyó nevelő-ktatómunka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei A katlikus ktatás és nevelés telógiai és Szentírási háttere -Telógiai megfntlásk Történeti áttekintés AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA Az intézményi nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, célja, feladatai, eljárásai Az intézményi nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei Az intézményi nevelő-ktató munka célja Az intézményi nevelő-ktató munka feladatai Az intézményi nevelő-ktató munka eszközei, eljárásai Az iskla személyiségfejlesztéssel kapcslats feladatai A diákkban kialakítandó személyiségideál A mai társadalm hatása a személyiségfejlődésre A személyiségfejlődést elősegítő nevelői attitűdök A kultúra jelentősége a gyermeki személyiség fejlődésében Értelmi nevelés Érzelmi nevelés Hn- és népismeret Testi-, lelki egészség Erkölcsi nevelés

3 2.3 A közösségfejlesztéssel kapcslats pedagógiai feladatk A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő prgram Fejlesztő, krrekciós eljárásk A szciális hátrányk enyhítését segítő tevékenységek A sajáts nevelési igényű tanulók isklai ktatása A tehetség és a képesség kibntakzását segítő tényezők A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység Gyermek- és ifjúságvédelem A szülő, a tanuló és a pedagógus együttműködésének frmái Egészségnevelési prgram Az egészségnevelés Az isklai egészségnevelés területei Mindennaps testnevelés megvalósítását szlgáló prgram Az egészségnevelés színterei: Környezeti nevelési prgram Alapelvek, értékek Célja Területei A környezetei nevelés általáns színterei A környezeti nevelésünket szlgáló módszerek A környezeti nevelésében résztvevők A prgram célkitűzéseinek megvalósítása, a munka irányítása és ellenőrzése AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK SAJÁTOS ELVEI, TEVÉKENYSÉGI FORMÁI Személyi feltételek Isten gyermekei; katlikus óvdakép A katlikus óvdai nevelés általáns feladatai Az anyanyelvi nevelés általáns feladatai: Hitre nevelés erősítése

4 3.3.3 Érzelmi nevelés és szcializáció biztsítása Egészséges életmód alakítása Szciálisan hátránys helyzetű gyermekek nevelése Értelmi nevelés, differenciált fejlesztés megvalósítása A katlikus óvda tevékenységi frmái Hitre nevelés Játék Vers, mese Ének, énekes játék Rajzlás, mintázás, kézimunka Mzgás Külső világ tevékeny megismerése Munka jellegű tevékenységek Tanulás A fejlődés jellemzői az óvdás kr végére Gyermek-és ifjúságvédelem Az óvdapedagógusk, szülők, gyermekek együttműködésének frmái, tvábbfejlesztésének lehetőségei Az óvdai élet megszervezése Az óvdai csprtk napirendje Tevékenységek szervezeti frmája Hetirend Hetirend Tevékenységek szervezeti frmája HELYI TANTERV Tantárgyrendszer és óraszámk az 1-8. évflyamkn Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök kiválasztásának elvei Az isklába belépés feltételei Az iskla magasabb évflyamára lépés feltételei

5 4.5 Az isklai beszámltatás, az ismeretek számnkérésének követelményei és frmái Az isklai írásbeli beszámltatásk frmája, rendje, krlátai Az tthni (tanulószbai, isklatthni) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatk meghatárzásának elvei és krlátai A tanulói teljesítmény értékelése, minősítésének frmái A tanulók tanulmányi munkájának ellenőrzése, értékelése 1-8. évflyamn A tanuló magatartása, szrgalma értékelésének és minősítésének követelményei Az isklai jutalmazás frmái Az isklai elmarasztalás frmái A tanulók fizikai állaptának méréséhez szükséges módszerek A Pedagógiai Prgrammal kapcslats egyéb intézkedések Mellékletek Az Óvda nevelési prgramjának végrehajtásáhz szükséges, eszközök jegyzéke Az Iskla Pedagógiai Prgramjának végrehajtásáhz szükséges nevelő-ktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke

6 1 HELYZETLEMZÉS Kevermes Nagyközség laksainak száma A településen a laksság főképp mezőgazdaságból él, a közeli várskban működő ipari üzemek megszűntek. A munkanélküliség aránya 32 %. Az isklaépület és az óvda település közpntjában helyezkedik el. Isklánk nylc évflyams, kedukált, katlikus általáns iskla, amelyhez óvda is kapcslódik. Isklánkban priritása van a teljes embert frmáló nevelői és ktatói munkának. Az ktatási intézményünkben közvetlenül érzékelhetők az lyan társadalmi jelenségek, mint a szegénység növekedése vagy a deviancia különböző frmáinak terjedése, a családi kötelékek lazulása, a többség és a kisebbség közötti kapcslatk alakulása vagy a különböző társadalmi rétegek közötti különbségek növekedése. A családk szciális helyzete és az anyagi nehézségek nem maradnak kívül az iskla falain. A szülők egy jelentős hányada képtelen megbirkózni külső segítség nélkül a társadalmi elváráskkal, és gyermekeik számára biztsítani a megfelelő életkörülményeket és életesélyeket. Sajnálats tény, hgy az alapfkú nevelésben, ktatásban részesülő gyermekeink közül egyre nagybb a szciálisan és mentálisan hátránys helyzetbe kerülők száma, melynek ka egyrészt a szülők alacsny isklai végzettségéből, másrészt a munkalehetőségek hiányából adódik. A legutóbbi adatk szerint az óvdásk 79 %-a hátránys helyzetű, 30,7%-uk halmzttan hátránys helyzetű, általáns isklás krsztály 83,5 %-a hátránys helyzetű, 38,2%-uk halmzttan hátránys helyzetű. Rendkívül szrs krreláció figyelhető meg a családk szciális helyzete és a gyerekek tanulmányi teljesítménye között. Nagyn sk gyerek tthn nem kap segítséget, de még bíztatást sem a tanuláshz. Közömbösség és a mtiváció hiánya jellemzi a szülői közösség túlnymó többségét. Nem a hátrányk megldása, leküzdése a céljuk, hanem valahnnan kívülről várják a segítséget. Gyermekeik nevelésében adódó prblémáknál minden felelősséget áthárítanak a közktatási intézményre. Alapvető elvárás a katlikus közktatási intézménnyel szemben, hgy értéksemleges társadalmunkban közvetíteni tudja a keresztény értelemben vett pzitív előjelű értékeket, úgy, mint az igazság, a szépség, a jóra való hajlandóság, valamint az egység. Ugyanakkr szükségszerű, hgy az életben való bldguláshz szükséges kmpetenciákat átadja, kifejlessze, hgy a tanuló lyan tudással, készségekkel és attitűdökkel rendelkezzen, amelyek a gyakrlati életben jól használhatóak. Fnts és alapvető, hgy isklánkban tudats és módszeres ktatás és nevelés valósuljn meg. Az egy életen át tartó tanulásra való felkészítés a tanár- és intézményközpntú szemléletről a tanuló- és tanuláscentrikus megközelítésre helyezi a hangsúlyt. Mindaználtal az élethsszig tartó tanulás szemléletében fnts a tanuláshz való hzzáférés szélesítése, az esélyegyenlőség megvalósítása is. Az isklában töltött idő minden percét hasznsan kell eltöltenie a gyereknek: délelőtt és délután is. Olyan prgramkat kell biztsítanunk, amellyel a tanulók személyisége gazdagdik, ismereteik bővülnek, és a hátrányaik csökkennek. Az alsó tagzatn isklatthns rendszerben ktatunk, és ennek flytatásaként a felső tagzatn biztsítjuk a tanulószbai rendszert. 6

7 1.1 AZ INTÉZMÉNY TÁRGYI FELTÉTELEI Az ktatási intézményben a tanítási órák, tanórán kívüli- és csprtfglalkzásk megtartására a következő helyiségekkel rendelkezünk: SZÉKHELY (BATTONYAI U 6. ISKOLA) TELEPHELY (FELSZABADULÁS U. 5. ÓVODA) 8 tanterem 2 csprtszba 1 infrmatikai szaktanterem 1 fejlesztő szba 1 fejlesztő szba 1 szertár könyvtárszba 1 játszóudvar trnaterem 3 szertár 1 sprt/játszóudvar Az intézmény épületeinek régi falain belül is próbálunk évről évre esztétikus tanulási, nevelési tereket létrehzni. A tantermek, csprtszbák, közösségi terek fejlesztési az évenkénti flyamats meszelésnek, belső festésnek és a pedagógusk által végzett dekrálásnak, szemléltetőeszköz készítésnek köszönhetően a körülményekhez képest barátságsak. Az intézményi épületeik általáns állaptának javítására, állagmegóvásra már hsszú évek óta nem került sr ban világításkrszerűsítés, 2008-ban sr került az iskla épületeinek külső nyílászáró cseréire. Megldásra váró feladat minden intézményi épületben az akadálymentes közlekedés biztsítása. Az óvda a község közpntjában található ban kezdte meg működését, egy régi épületben. Az intézmény a település közpntjában, könnyen megközelíthető helyen van. Az épületünk megfelelő kmfrt fkzatú, vnzó, tiszta és esztétikus. Az udvar mérete ideális, nagy füves rész és betnztt (burklt) felület váltja egymást, van fedett játszórész, étkező és hmkzó. A mzgásfejlesztő játékk, a trnaszerek váltzats és skszínű játékra, ill. mzgásra kínálnak lehetőséget. Az óvda épülete, berendezése, az udvar, a gyermekeket körülvevő környezet megfelel a nevelési prgramnak. Az óvda nagy tágas udvarát, különböző jellegű talajfelület brítja, ami váltzats tevékenységet biztsít a gyermekek számára. Az árnyéklást fák és napernyők teszik lehetővé. A gyermekek szabad mzgását, edzését, váltzats tevékenységét megfelelő méretű, de felújításra, bővítésre, fejlesztésre szruló felszerelési tárgyak, udvari mászókák, hinták szlgálják. 1.2 SZEMÉLYI FELTÉTELEK Tantestületünk összetétele évek óta stabilnak tekinthető. Intézményünk pedagógusainak létszáma: 19 fő Ebből 4 fő óvónő, 15 fő tanító/tanár. 7

8 1.3 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS ADATAI Neve: Székhelye:: Telephelye: OM aznsító: Alapításának ideje Alapító: Szent Orslya Római Katlikus Általáns Iskla és Óvda 5744 Kevermes, Battnyai u Kevermes, Felszabadulás u szeptember 1. Szeged-Csanádi Egyházmegye 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2. Alapító kirat kelte: 2012.május 30. A működési engedélyt kiadó szerv: A működési engedély kelte: Nyilvántartási száma: Jgállása: Felügyeleti szerve: Az intézmény típusa: Békés Megyei Krmányhivatal 5600 Békéscsaba József A u július 17. III-B-008/419-12/2012 Önálló jgi személy A szakmai és törvényességi felügyeletet a Szent Gellért Katlikus Isklai Főhatóság (6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2.) gyakrlja A fenntartói tevékenység törvényességi felügyeletét Békés Megye Krmányhivatala gyakrlja Közös igazgatású közktatási intézmény Az intézmény feladata Tevékenységei: Kevermes és vnzáskörzetébe tartzó községek laksságának igényeit figyelembe véve, keresztény szellemű általáns isklai és óvdai nevelő-ktató tevékenység a katlikus egyház hagymányai szerint 8510 isklai előkészítő ktatás 8520 alapfkú ktatás 8891 gyermekek napközbeni ellátása (napközitthn, tanulószba) 5629 egyéb vendéglátás (intézményi étkeztetés) 9101 isklai könyvtár működtetése 9319 egyéb sprttevékenység (isklai diáksprt) 6820 saját tulajdnú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése tanórán kívüli ktatás tankönyvellátás biztsítása isklai egészségügyi szlgálat ellátása képesség kibntakztató és integrációs felkészítés szervezése 8

9 sajáts nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése-ktatása: testi, érzékszervi, értelmi (tanulásban akadályztt enyhe értelmi fgyatéks), beszédfgyatéks, autista, többfgyatéksság együttes előfrdulása esetén halmzttan fgyatéks, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlys rendellenességével küzd. a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlys rendellenességével küzd Gazdálkdási jgköre A SZEGEKIF által jóváhagytt költségvetés alapján önálló gazdálkdási jgkörrel rendelkezik, teljes jgkörrel rendelkező vezetői felelősség mellett. A gazdálkdási, pénzügyi, munkaügyi feladatkat az intézmény székhelyén látják el. 1.4 AZ ISKOLA CÉLKITŰZÉSEI, KÜLDETÉSNYILATKOZATA A Szent Orslya Római Katlikus Általáns Iskla és Óvda arra a célra rendeltetett, hgy kritikusan és módszeresen közvetítse az általáns, keresztény műveltséget, és ez által a tanulók személyiségének kiteljesedésén munkálkdjék. Isklánk a tanulást munkának tekinti, melynek révén a tanítványkban mind a természet megismerését, mind a természetfölöttire való nyitttságt igyekszünk kibntakztatni. Intézményünk katlikus, mert - bár más-más fkn a közösségünk minden tagja sztzik a keresztény világszemléletben, s ezt ki is nyilvánítja. Így ebben az intézményben az evangéliumi elvek válnak nevelési eszménnyé, belső ösztönzővé és egyúttal végső céllá. Intézményünk tudatsan vállalja a gyermekek, fiatalk nevelését, hgy valláss lelkülettel, elkötelezettséggel éljenek, mindig keresztény öntudattal nézzenek az Alma Materre. Isklánk feladata, hgy összhangt teremtsen: egyfelől a műveltség és a hit, másfelől a hit és az élet között. Ez a szintézis a különböző tudmánykba rendeződött emberi tudás skféle tartalmának megismerése által valósulhat meg, az evangéliumi üzenet fényében és azknak az erényeknek kifejlesztésében, amelyek a keresztény embert jellemzik. Feladatai között az ktatásn-nevelésen kívül az egyházmegyei hagymányk áplása is szerepel, tvábbá - különböző egyházmegyei rendezvények szervezése révén - egyfajta katlikus ifjúsági centrum szerepét is betölti. Intézményünk a helyi társadalm szerves része, melynek feladata nem valamiféle keresztény mnpóliumra való törekevés, hanem választási lehetőségként egy hiteles és vnzó életfrma felmutatása. A sziget-lét nem lehet célja, hiszen Kevermesen más világnézetű és gndlkdású emberek is élnek, tehát a helyi társadalm gndjainak, törekvéseinek megismerése - természetszerűleg - pedagógiai munkánk része. Intézményünk - felekezeti különbség nélkül - nyittt minden gyermek, tanuló számára, aki elfgadja ktatási és nevelési prgramunkat. A mai diákk számára az iskla nem az egyetlen, talán nem is a legizgatóbb világra nyíló ablak. Az újságk, a rádió, a TV, a számítógép és az Internet színesebb, érdekesebb és könnyebben kezelhető infrmációkhz juttatja a fiatalkat, mint az isklai tanítás. De egyedül az Alma Mater nyújt minőségi, válgattt, rendszerezett, a személyiség ptimális fejlődését szlgáló ismeretanyagt. Benne fnódik össze az igazságra nyíló figyelem a legelső társadalmi tapasztalatkkal egy, a családnál nagybb, személytelenebb, mégis tthns közösségben. 9

10 Oktató, nevelő munkánkat az intézmény működésében érintett és érdekelt intézmények, társadalmi csprtk, a gyermekek, tanulók és szülők igényeinek figyelembevételével a hatálys jgszabályk alapján, közmegelégedésre kívánjuk végezni. Tevékenységünk fő célja: a gyermekek, diákk és a nevelők lelki életének elmélyítése a jó partnerkapcslatn alapuló ktatási - nevelési flyamat tökéletesítése, fejlesztése, melynek srán a társadalmi és tanulási tapasztalatk és ismeretek széles körét kívánjuk - a diákk életkri sajátsságaiknak megfelelően - nyújtani. Biztsítjuk gyermekeink, tanulóink és tanáraink számára a hatékny ktató - nevelő munkáhz szükséges szciális, pszichlógiai, metdikai és technikai hátteret. Arra törekszünk, hgy isklánk - a biztnságérzet és az elfgadó szeretet megtapasztalása révén - legyen igazi tthn is tanulóink számára. A Szent Orslya Római Katlikus Általáns Iskla és Óvda jelmndata: A megkezdett utat követve éljetek új életet! 1.5 NEVELÉSI PROGRAM KIALAKÍTÁSÁRÓL Az intézmény pedagógiai értékrendjének és célkitűzésének tudatsítása feltétele egy kherens és megvalósítható tantervi prgram kialakításának. Ennek alapján az intézmény önmeghatárzása vltaképpen arra keres választ, hgy a helyi lehetőségek, adttságk és igények, valamint az iskla katlikus keresztény szellemiségének megfelelően hvá kívánjuk diákjainkat eljuttatni. Tvábbi kérdésként felmerül, hgy mindezen aspektuskat figyelembe véve milyen ismeretekre, tudáshalmazra, készségekre, és végeredményben milyen magatartásfrmákra van szükség. Mindezek alapján a következőkben kerül tárgyalásra az iskla Nevelési Prgramjának részletes kibntása, a Katlikus Nevelés Alapelvei, az alsó és felső tagzat, valamint a szülők és a középisklai ktatás elvárása alapján. Az iskla a katlikus nevelésben felhalmzódtt tapasztalatk alapján alakítja ki a nylc évflyams isklára vnatkztattt knkrét értelemben vett nevelési tervet, természetesen figyelembe véve az iskla célkitűzéseit, az adtt régió sajátsságait és a krszerűség kritériumait. Ez a pedagógiai munkaterv tehát katlikus jellegénél fgva figyel a katlikus nevelés irányelveire, illetve a "Katlikus iskla" útmutatásaira. A prgram a magyar közktatás egészébe illeszkedve követi a Közktatási Törvény (1993. évi LXXXIX. törv.), a Nemzeti Alaptanterv (13O/1995. évi krmányrendelet), a Katlikus Kerettanterv 2009, tvábbá az Egyházi Törvénykönyv előírásait A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRVÉNYI HÁTTERE Hazánk ktatását évszázadkn az egyházi ktatás határzta meg. A két hábrú között, sőt még 1948-ban is több mint 50%-át ktatta a magyar diákságnak. Az isklák államsításával ez a helyzet szinte teljességgel megváltztt. Az előző plitikai rendszerben csak nylc szerzetesi gimnázium működhetett. Iskláink 10

11 újraindítására csak 1990-ben nyílt újra lehetőség. Az újabb lehetőségek és adttságk aznban már egyre szélesebb körben adtak és adnak teret a keresztény, katlikus értelemben vett értékrendek felmutatására, valamint annak tvábbadására a pedagógia területén, az ktató és nevelői munka tükrében. Mindezen megfntlásk természetüknél fgva szükségszerűen feltételezik az ide vnatkzó törvényi hátteret. Az iskla működésének feltételeit a közktatásról szóló évi LXXIX. törvény, annak végrehajtási utasításai (1-14/1994 MKM rendelet), ill. az évi LXXIX. törvény módsításai, ill. a módsításáról rendelkező évi LXV. Törvény, a szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény, a 2003.évi XXIX. törvény, Katlikus Kerettanterv 2009., valamint a évi LXXXVI. törvény és az Egyházi Törvénykönyv szabályzza. Közalkalmaztti törvény (1992. évi XXXIII törvény) Közktatási törvény (1993. évi LXXIX. törvény, módsítva az évi LXII. törvénnyel) Nemzeti Alaptanterv (130/1995. sz. krmányrendelet) Kerettanterv (Közktatási törvény 1993.évi LXXIX. törvény 94. -a (1) bekezdésének megfelelően kiadtt 28/2000. (IX. 21.) OM rendelet a Kerettanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról) Az isklák Pedagógiai Prgramjáról a közktatási törvény rendelkezik az alábbiak szerint: "A nevelési-ktatási intézményben a nevelő és ktatómunka fglalkzási, illetve Pedagógiai Prgram szerint flyik. A nevelési, illetve Pedagógiai Prgramt a nevelőtestület fgadja el, és a Fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. A Fenntartó a nevelési és a Pedagógiai Prgram jóváhagyása előtt köteles - az Országs szakértői névjegyzékben szereplő - szakértő véleményét közvetlenül, vagy a pedagógiai-szakmai szlgáltatást ellátó intézmény útján beszerezni. A nevelési, illetve Pedagógiai Prgramt nyilvánsságra kell hzni. A szülőket a megelőző tanév végén tájékztatni kell azkról a tankönyvekről és taneszközökről, amelyekre a nevelő és ktató munkáhz szükség van." ( ) "Az iskla Pedagógiai Prgramja tehát alapvetően meghatárzza: a. az iskla nevelési prgramját, ennek keretén belül: az isklában flyó nevelés és ktatás alapelveit, céljait, feladatait, eszközeit, eljárásait a személyiségfejlesztéssel kapcslats pedagógiai feladatkat, a közösségfejlesztéssel kapcslats feladatkat, a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységet, a tehetség, képesség kibntakztatását segítő tevékenységet a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcslats feladatkat, a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő prgramt, a szciális hátrányk enyhítését segítő tevékenységet, a Pedagógiai Prgram végrehajtásáhz szükséges nevelő-ktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzékét, a szülő, tanuló isklai és kllégiumi pedagógus együttműködésének frmáit, tvábbfejlesztésének lehetőségeit. az egészségnevelési és környezeti nevelési prgramját b. az iskla helyi tantervét, ennek keretén belül: az iskla egyes évflyamain taníttt tantárgyakat, a kötelező és választható tanórai fglalkzáskat és azk óraszámait, az előírt tananyagt és követelményeit, 11

12 az alkalmazható tankönyvek tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elveit, az iskla magasabb évflyamába lépésének feltételeit, az isklai beszámltatás, az ismeretek számnkérésének követelményeit és frmáit, a tanuló magatartása, szrgalma értékelésének és minősítésének követelményeit, tvábbá - jgszabály keretei között - a tanuló teljesítménye, magatartása és szrgalma értékelésének, minősítésének frmáját, a tanulók fizikai állaptának méréséhez szükséges módszereket" "Az iskla Pedagógiai Prgramját vagy annak módsítását a jóváhagyást követő tanévtől felmenő rendszerben vezeti be." (51.. 1) AZ EGYHÁZ ÁLLÁSPONTJA Az egyház az isklák alapítását és fenntartását fnts missziós feladatnak tartja. Ezt különböző dkumentumkban részletesen kifejti, és az Egyházi Törvénykönyvben szabályzza: "A mai társadalmban (...) az Egyház égető szükségességét érzi annak, hgy biztsítsa a keresztény gndlkdás jelenlétét." (Kat. Isk. 11.) Ezért a Katlikus Nevelés Kngregációja "felhívja a nevelés összes felelőseit - szülőket, az ktatókat, a fiatalkat, az isklai hatóságkat -, hgy ide összpntsítsák minden erejüket és minden rendelkezésükre álló anyagi eszközt, hgy ezek segítségével a katlikus iskla valóban a társadalm javát szlgáló és egyúttal apstli munkát végezzen." (Kat. Isk. 4.) Ennek megfelelően az új Egyházi Törvénykönyv külön is fglalkzik a katlikus neveléssel és az isklákkal. Törvényeivel kiemeli a nevelés és az iskla jelentőségét azzal, hgy hivatals rendelkezéseit mindannyiunk számára kötelező érvényűvé teszi. "Az Egyháznak jga van arra, hgy bármilyen tantárgy ktatására bármilyen típusú és fkzatú isklát alapítsn és vezessen." (CIC ) Az újnnan szerveződő vagy már működő katlikus iskláknak a Kódex megfgalmazására kell figyelniük, hgy megfelelhessenek az elvárásknak: "Katlikus isklának azt az isklát nevezzük, amelyet az illetékes egyházi hatóság, vagy egy hivatals egyházi jgi személy igazgat, vagy amelyet az egyházi hatóság írtt kmánnyal ilyennek ismer el. A katlikus isklában az ktatásnak és a nevelésnek meg kell felelnie a katlikus tanítás elveinek; az ktatóknak pedig ki kell tűnniük helyes tanításukkal és becsületes életükkel." (CIC , 2. ) "A nevelés eszközei közül a krisztushívőknek különösen nagyra kell értékelniük az isklákat, melyek kiemelkedő segítséget nyújtanak a szülőknek nevelői feladatuk teljesítésében." (CIC ) "A katlikus isklák igazgatói a helyi rdinárius felügyelete alatt gndskdjanak arról, hgy az ktatás ezekben az isklákban tudmánys szempntból legalább lyan szinten álljn, mint az illető vidék többi isklájában." (CIC ) 12

13 1.6 A KATOLIKUS ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓMUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI A KATOLIKUS OKTATÁS ÉS NEVELÉS TEOLÓGIAI ÉS SZENTÍRÁSI HÁTTERE - TEOLÓGIAI MEGFONTOLÁSOK "A mai társadalmban, amelyet (...) a művelődés pluralizmusa jellemez, az Egyház égető szükségét érzi annak, hgy biztsítsa a keresztény gndlkdás jelenlétét (...), mert csak így alakíthat ki erős személyiségeket, akik képesek arra, hgy ellenálljanak a csüggesztő relativizmusnak, és keresztségük követelményeinek megfelelően éljenek." (Kat.Isk ) Minden ember feladata, hgy saját és embertársai üdvösségén fáradzzn, hgy flyamats legyen a kapcslata Istennel, és máskat is elvezessen erre. Ennek száms frmája lehet. Az Egyház 2000 éves történelme csdálats példákat nyújt az örömhír átadásának különböző frmáiról. Ezek közül is kiemelkednek az egyes karizmatikus személyiségek körül kialakuló isklák. Olyan közösségek jönnek létre, melyekben a túlcsrduló szeretet célja a gyermekek felemelése, nevelése. Az ilyen iskla "megteremti az evangéliumi szabadság és szeretet légkörét az isklai közösségben, segíti a fiatalkat abban, hgy személyiségük kibntakztatásával együtt növekedjék bennük az új teremtmény, amellyé a keresztségben lettek. Az egyetemes kultúrát úgy kapcslja össze az üdvösség hírével, hgy a hit fénye járja át a világról, életről és emberről fkzatsan szerzett ismeretüket." (G.E. 8.) A katlikus isklában a nevelés és az ktatás szrs egységben van. "Az iskla azért tanít, hgy neveljen, vagyis belülről alakítsa az embert." (Kat. Isk. 29.) Minden tudás, amely mögött nem áll bizts erkölcsi háttér, hlt tudássá lesz. A XX. század történelme száms esetben példázza, az erkölcsileg kntrlálatlan tudmány milyen súlys pusztításkra képes. Ezért minden tudást az örök élet fényében kell felülvizsgálni, és megfelelő erkölcsi hátérrel kell átadni. "Az Atyaisten - szeretetének titkzats terve szerint -, amikr elérkezett az idők teljessége, elküldte Egyszülött Fiát, hgy meghirdesse a földön Isten rszágát, és véghezvigye az emberek újjáalktásának művét." (Kat. Isk.5.) A keresztény nevelésnek arra kell segítenie a fiatalkat, hgy megérjenek a szabadság felelős használatára, érzékük legyen a transzcendencia és az igazi értékek iránt, megismerjék önmagukat és az őket körülvevő világt, felülemelkedjenek a középszerűségen, ne fáradjanak bele a flytns önképzésbe és önnevelésbe, és egyre jbban elkötelezzék magukat az Egyházn belül Isten és az emberek szlgálatára. Az igazi és örök tthnunk a Mennyben van, ahl nem az elért eredmények, hanem a bennünk élő szeretet számít. Mint tudjuk, a hitre nevelés nem annyira szavakkal történik, mint inkább az életünkkel, ahgyan a hétköznapkn viselkedünk és gndlkdunk. A gyermek azt az életstílust sajátítja el, amit a közvetlen környezetében lát (tthn a szülőktől, az isklában a tanárktól). Ha azt látja, hgy a felnőttek a szabadidejüket mindig tévénézéssel töltik, valószínűleg neki sem lesz majd jbb ötlete. Amikr tehát a katlikus isklákról, a katlikus nevelésről akarunk szólni mivel Krisztus által adtt küldetésről van szó -, fntljuk meg: a Szentírás tanítását, belőle Jézus tanítói és nevelői magatartását, az apstli küldetést; 13

14 az Egyházi Törvénykönyv rendelkezéseit; a zsinati dkumentumkat és a pápai megnyilatkzáskat. A Szentírás tanúsága. Jézus többször biznyítékát adja szeretetét és daadását a gyermekek iránt: "Akkr gyermekeket vittek hzzá, hgy tegye rájuk a kezét, és imádkzzék fölöttük. A tanítványk elutasíttták őket, Jézus aznban így szólt: Hagyjátk csak a gyermeket, ne akadályzzátk meg őket, hadd jöjjenek hzzám, hisz ilyeneké a mennyek rszága." (Mt 19,13-15) Mk 10,17-22-ben lvashatjuk a gazdag ifjú történetét: "... térdre brult előtte és úgy kérdezte: "Jó Mester! Mit tegyek, hgy elnyerjem az örök életet?..."... Jézus ránézett és megkedvelte." Megjegyzendő ugyanakkr, hgy ezen szöveg legrégebbi magyarázója (Antichiai Viktr, V. sz.) megjegyzi, hgy Jézus gyakran beszélt azk gndlatvilága, társadalmi helyzete szerint, akiket taníttt. Az ifjú emberi tanítóhz jött, de Ő rávezeti arra, hgy a földi jóság fölött van égi jóság is: az Isten. Őt illeti meg minden dicséret. Tehát taníttt és nevelt. Amikr Simn és társai megkeresték Jézust, ezt mndták neki: "Mindenki téged keres." Ez a mndat elárulja azt a csdálats igényt az emberek részéről, hgy hallgathassák Jézust, hgy tanításában részesülhessenek. Ezért is jegyzi le az evangélista: "S bejárta egész Galileát, taníttt..." (Mk 1,37-39.) Krisztus isteni küldetésben járt és valósíttta meg az Atya akaratát, hgy üdvözítse a világt. Ezért az Egyház tanítása szerint a keresztény nevelésnek példaképe és alapja maga Krisztus. Minden tanítónak, nevelőnek magatartását, gndlatvilágát Jézus evangéliumi szellemiségének kell áthatnia. Így lehet csak értékessé a krisztusi nevelés, tanítás. Jézus földi életében a meghívtt apstlkra tanító feladatt is bíztt. A szinptikusk leírásában lvasunk erről: "Összehívta a tizenkettőt... Aztán elküldte őket, hgy hirdessék az Isten rszágát... Útra keltek hát, bejárták a falvakat, mindenütt hirdették az evangéliumt." (Mt 10,5-14., Mk 6,7-13., Lk 9,1-6.) Aznban Krisztus kiszélesíti a "tanítók" körét, amikr a hetvenkét tanítványnak is hasnló feladatt ad, elküldve őket kettesével azkba a helységekbe, ahvá menni készült. Lelkükre köti a jézusi pedagógia alapszabályát, hgy szelídséggel kell tanítását hirdetni. Ez a magatartás kell, hgy mindenképpen jellemezze a mai pedagóguskat, tanárkat is: ".. Tanuljatk tőlem, mert szelíd vagyk és alázats szívű..." (Mt 11,29) A tanítványk Jézus mennybemenetelekr kapták meg az isteni parancst: "Menjetek tehát, tegyétek tanítványmmá mind a népeket!" (Mt 28,19) Vltaképpen tehát azt mndhatjuk, hgy ebben az apstlknak szóló parancsban maga az Egyház kapta meg feladatát és küldetését. Ezért is törekszik minden krban ennek a krisztusi küldetésnek megfelelni. Zsinati dkumentumk és megnyilatkzásk 14

15 "Az iskla épp azzal válik katlikussá, hgy - bár más-más fkn - az isklai közösség minden tagja sztzik a keresztény világlátásban, s ezt ki is jelentik. Így ebben az isklában az evangéliumi elvek válnak nevelési eszménnyé, belső ösztönzővé és egyúttal végső céllá." (Kat. Isk. 34.) A II. Vatikáni Zsinat dkumentumai közül különösen a "Gravissimum Educatinis Mmentum" kezdetű leszögezi a katlikus nevelés jelentőségét, amikr azt írja: "Az Egyháznak is feladata a nevelés, sajáts kból: először is azért, mert el kell ismernie, hgy nevelésre képes közösség, legfőképpen pedig azért, mert kötelessége hirdetni az üdvösség útját minden embernek, a hívők számára át kell adnia Krisztus életét és állandó szrgskdással segítenie kell őket, hgy ennek az életnek teljességére eljussanak." (G.E. 3.) A kijelölt feladat alapvetően szükséges, hgy az Egyház intézményes kereteken belül is vállalni tudja az ktatást, a nevelést. Mindez ktatási rendszerünk intézményeiben: az óvdákban, általáns és középisklákban, kllégiumkban, főisklákn és egyetemeken, valamint az isklarendszeren kívüli felnőttképzésben valósul meg. Ezzel, az Egyház hivatals tanításának elfgadásával és megvalósításával lesz a katlikus iskla a hit és műveltség találkzásának helye. A katlikus isklának ugyanis alapvető kötelessége vállalni a növendékek személyiségének keresztény szellemű frmálását: "ma különösen, hiszen számt kell vetnünk azzal, hgy a család és a társadalm e téren nem teszi meg, ami rajta áll." (Kat. Isk. 45.) Intézményeinkben az Egyház az üdvösséget szlgáló küldetését azzal teljesíti, hgy a rábízttaknak "részük lehessen az igazságnak és kegyelemnek isteni ajándékaiban." (VI. Pál Ecclesiam Suam 15.) Ugyanakkr törekednie kell arra, hgy a tanítványk egyre jbban és érettebben éljék meg személyes hitüket, kialakítva magukban a keresztény állásfglalást. Ebben tanáraik, nevelőik és hitktatóik jó példája is segítségükre lesz. Katlikus iskláinkban meghatárzó jelentőségű, hgy a világról, a valóságról keresztény felfgásra épít. Ennek a világlátásnak és nevelésnek alapja és középpntja maga Krisztus TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS A katlikus nevelés és ktatás a kereszténység felvétele közben alakult ki Magyarrszágn. Ennek tűzhelyei az első káptalani és klstri, szerzetesi isklák vltak. Már az első misszináriusk hztak létre ilyen isklát: Szent Gellért Csanádn, a bencések Szent Mártn hegyi mnstrukban. Céljuk vlt, hgy a Szent István törvényeiben előírt papképzésről gndskdjanak, akik anyanyelven is tudták a latin nyelvű Szentírást, a liturgikus szövegeket az igehirdetésben megszólaltatni. Ez az isklatípus az Európában a római birdalm hagymányaira építő "hét szabad művészet" egyes elemeit taníttta: trivium: grammatika, retrika, dialektika és quadrivium: aritmetika, gemetria, asztrnómia, zene. Ezáltal a nemzet fiaiba a latin keresztény kultúrát ültették be, s ezekkel Magyarrszágt az európai latin kultúrkörbe kapcslták be. Igen nagy hálával tartzunk ugyanakkr az első szláv bencés szerzeteseknek, akik keletet és nyugatt kapcslták össze, ennek jele Tihany, ahl a találkzás ilyen frmátumú eszményéről beszélhetünk. A későbbi bencések is ennek a szellemnek a jegyében ktattak és neveltek Magyarrszágn, Pannnhalmán, majd 1802-től pedig Győrben. 15

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM 2004 TARTALOMJEGYZÉK I. NEVELÉSI PROGRAM II. MŰVELŐDÉSI PROGRAM III. ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM IV. ÁLTALÁNOS ISKOLAI HELYI TANTERV

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szent András Katolikus Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szent András Katolikus Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. Fenntartó Katlikus Általáns Iskla Pedagógiai prgram Tartalm 1. BEVEZETŐ... 4 1.1. A Pedagógiai prgram célja, feladata... 4 1.2.

Részletesebben

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program Balassi Bálint Általáns Iskla és Előkészítő Szakiskla Móra Ferenc Tagiskla és Előkészítő Szakiskla Pedagógiai Prgram Tartalm NEVELÉSI PROGRAM...4. 1. Az isklában flyó nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

A SÁTORALJAÚJHELYI V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SÁTORALJAÚJHELYI V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SÁTORALJAÚJHELYI V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA, 2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 1 1.1. AZ ISKOLA ELNEVEZÉSE, FENNTARTÓJA,

Részletesebben

Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAM Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Varga B. János igazgató Eger, 2013. december 13. Tartalom 1 Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM A pedagógiai prgram kidlgzója: Igazgató és a tantestület tagjai A

Részletesebben

1. kötet nevelési program

1. kötet nevelési program Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Istenben bízunk, időt és teret engedünk Neki, hgy akarata szerint munkálkdjn életünkben és gyermekeink életében, hgy hitük ne emberek bölcsességén, hanem

Részletesebben

PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT PEDAGÓGIAI PROGRAM

PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT PEDAGÓGIAI PROGRAM A PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 5 1. NEVELÉSI PROGRAM... 7 1.1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI,

Részletesebben

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda Pedagógiai Program 2013

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda Pedagógiai Program 2013 Tar Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... I.BEVEZETŐ... 5 Küldetésnyilatkozatunk... 5 Intézményünk küldetése a társadalom felé... 5 Küldetésünk a pedagógusok felé... 5 Intézményünk küldetése a gyermek felé...

Részletesebben

Az Almási Utcai Általános Iskola egészségnevelési programja

Az Almási Utcai Általános Iskola egészségnevelési programja Az Almási Utcai Általáns Iskla egészségnevelési prgramja 2004. március MAKÓ 1 Tartalmjegyzék Tartalmjegyzék 1 I. Cél: sikeres és bldg ember nevelése 3 II. A célk megvalósítását segítő feladatk 3 Feladatk

Részletesebben

SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA KISKUNMAJSA OM: 027825

SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA KISKUNMAJSA OM: 027825 SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA OM: 027825 PEDAGÓGIAI PROGRAM I. NEVELÉSI PROGRAM 2010. Tartalomjegyzék 1 BEVEZETŐ...7 1.1 Intézményünk küldetésnyilatkozata...7 1.2 Iskolánk története...

Részletesebben

(BRENNER JÁNOS NEVELÉSI KÖZPONT)

(BRENNER JÁNOS NEVELÉSI KÖZPONT) PEDAGÓGIAI PROGRAM Brenner János Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium (BRENNER JÁNOS NEVELÉSI KÖZPONT) Szombathely TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ 6 I.1. Az intézmény küldetésnyilatkozata 6 I.1.1.

Részletesebben

A Gyulai Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Pedagógiai programja

A Gyulai Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Pedagógiai programja A Gyulai Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Gyula 2013 Tartalomjegyzék Az intézmény önmeghatározása, küldetésnyilatkozata... 6 A pedagógiai program törvényi háttere... 8 I.

Részletesebben

Felsőzsolcai. Szent István. Katolikus Általános Iskola

Felsőzsolcai. Szent István. Katolikus Általános Iskola Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola Pedagógiai Programja 1. Tartalomjegyzék 1. TARTALOMJEGYZÉK...2 2. BEVEZETÉS...3 3. AZ ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE...4 4. HELYZETELEMZÉS...5 5. NEVELÉSI...8

Részletesebben

Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM

Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM GYŐR 2013. TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 6 1.1. A katolikus intézmények küldetésnyilatkozata... 6 1.2. Intézményünk küldetésnyilatkozata...

Részletesebben

A C I S Z T E R C I R E N D N A G Y L A J O S G I M N Á Z I U M A É S K O L L É G I U M A

A C I S Z T E R C I R E N D N A G Y L A J O S G I M N Á Z I U M A É S K O L L É G I U M A A C I S Z T E R C I R E N D N A G Y L A J O S G I M N Á Z I U M A É S K O L L É G I U M A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M PÉCS, 2013 1 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ISKOLA ÖNMEGHATÁROZÁSA... 5 I.1. BEVEZETŐ...

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. szeptember 1. 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2013. augusztus 29. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÚJHATVANI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÉSZÍTETTE: RÁCZNÉ SISA ÁGNES

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÚJHATVANI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÉSZÍTETTE: RÁCZNÉ SISA ÁGNES PEDAGÓGIAI PROGRAM ÚJHATVANI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 KÉSZÍTETTE: RÁCZNÉ SISA ÁGNES TARTALOMJEGYZÉK KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 5 1. AZ INTÉZMÉNYI NEVELŐ- OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJA,

Részletesebben

Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola S Z E G E D I KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola S Z E G E D I KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskla és Szakképző Iskla Pedagógiai Prgram S Z E G E D I MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 2010. évi

Részletesebben

SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2300 RÁCKEVE, SZENT ISTVÁN TÉR 22. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2300 RÁCKEVE, SZENT ISTVÁN TÉR 22. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2300 RÁCKEVE, SZENT ISTVÁN TÉR 22. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Tartalomjegyzék I. Hivatalos adatok... 3 II. Bevezető rész... 4 1. A pedagógiai program törvényi háttere

Részletesebben

Bukfenc Program BUKFENC ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 1/56

Bukfenc Program BUKFENC ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 1/56 Bukfenc Prgram BUKFENC ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 1/56 Bukfenc Prgram Tartalmjegyzék 1. BEVEZETŐ...4 1.1. A BUKFENC ÓVODA BEMUTATKOZIK...4 1.2. AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI...5 1.2.1. Az óvda hivatals

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola

Szent József Katolikus Általános Iskola Szent József Katolikus Általános Iskola Kiskunhalas OM:027803 Pedagógiai Program Nevelési Program 2010. október Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 2 1.1 Az iskola küldetésnyilatkozata... 2 1.2 Az iskola létrehozásának

Részletesebben

A BERCSÉNYI MIKLÓS KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BERCSÉNYI MIKLÓS KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BERCSÉNYI MIKLÓS KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM.szám: 201573 Kocsis Erzsébet igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ GONDOLATOK... 4 I. TÖRVÉNYI HÁTTÉR...

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2013. év március hó 25. napján

SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2013. év március hó 25. napján Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram Istenben bízunk, időt és teret engedünk Neki, hgy akarata szerint munkálkdjn életünkben és gyermekeink életében, hgy hitük ne emberek bölcsességén,

Részletesebben

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) PEDAGÓGIAI PROGRAM

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) PEDAGÓGIAI PROGRAM Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCS 2014 Tartalomjegyzék oldalszám A PEDAGÓGIAI PROGRAM LEGITIMÁCIÓJA

Részletesebben

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) PEDAGÓGIAI PROGRAM

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) PEDAGÓGIAI PROGRAM Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCS 2014 Tartalomjegyzék oldalszám A PEDAGÓGIAI PROGRAM LEGITIMÁCIÓJA

Részletesebben

VÁMOSGYÖRKI VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

VÁMOSGYÖRKI VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 VÁMOSGYÖRKI VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS A HELYI TANTERVE 2013 2 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 5 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. Az Intézmény adatai:...

Részletesebben

Szent Margit Gimnázium. Pedagógiai Programja. Bizalom és felelősségtudat!

Szent Margit Gimnázium. Pedagógiai Programja. Bizalom és felelősségtudat! Szent Margit Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Bizalom és felelősségtudat! 1 TARTALOM I. BEVEZETŐ 1. Elöljáróban 3 2. A pedagógiai program törvényi háttere 4 3. Az iskola működésének törvényi alapja:

Részletesebben

Szekszárdi Kolping Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Szekszárdi Kolping Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Szekszárdi Kolping Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM A nevelés élet és életből fakad Nyilvánvaló, hogy nem lehet mindenkitől ugyanazt a teljesítményt megkövetelni, az azonban mindenkitől elvárható, hogy lehetőleg

Részletesebben

Gárdonyi Géza Katolikus. Általános Iskola. Óvoda. Nevelési Programja. Miskolc, 2013. március 26. Készítette: Hoskó Bertalanné

Gárdonyi Géza Katolikus. Általános Iskola. Óvoda. Nevelési Programja. Miskolc, 2013. március 26. Készítette: Hoskó Bertalanné Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda Nevelési Programja Miskolc, 2013. március 26. Készítette: Hoskó Bertalanné Tartalom I. BEVEZETŐ... 5 1. Az iskola hivatalos neve és címe... 5 2. TÖRVÉNYI

Részletesebben