1148 BUDAPEST XIV. KERÜLET NAGY LAJOS KIRÁLY ÚTJA 92. SZUGLÓ UTCA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1148 BUDAPEST XIV. KERÜLET NAGY LAJOS KIRÁLY ÚTJA 92. SZUGLÓ UTCA"

Átírás

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 1148 BUDAPEST XIV. KERÜLET NAGY LAJOS KIRÁLY ÚTJA 92. SZUGLÓ UTCA 75.

2

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÓVODÁNK HELYZETE TÁRGYI FELTÉTELEK SZEMÉLYI FELTÉTELEK GYERMEKÖSSZETÉTEL NEVELÉSFILOZÓFIÁNK ÓVODAKÉP GYERMEKKÉP PEDAGÓGUSKÉP ÓVODAI NEVELÉSÜNK CÉLJA ÓVODAI NEVELÉSÜNK FELADATAI Testi nevelés Érzelmi nevelés Anyanyelvi-, és értelmi fejlesztés és nevelés NEVELÉSÜNK ALAPVETŐ KERETEI EGÉSZSÉGNEVELÉSI ALAPELVEK AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD ALAKÍTÁSA Gondozás Testápolás Öltözködés Táplálkozás TESTI NEVELÉS Mozgásfejlesztés Egészségvédelem, edzés PIHENÉS/ALVÁS RENDSZERE A FEJLŐDÉS VÁRHATÓ JELLEMZŐI Testápolás Öltözködés Táplálkozás Testi nevelés Pihenés Környezettudatos magatartás alakítása ÉRZELMI, ERKÖLCSI, KÖZÖSSÉGI NEVELÉS Az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása Befogadás-beszoktatás Óvodapedagógus-gyermek,dajka gyermek kapcsolat Gyermek-gyermek kapcsolat Közösségi élet szokásai, közösségi magatartás A fejlődés várható eredményei óvodáskor végére ÓVODÁNK ÜNNEPEI, HAGYOMÁNYAI, JELES NAPJAI ÓVODÁNKBAN A NÉGY ÉVSZAK KÖRÉ CSOPORTOSÍTJUK AZ ÜNNEPÉLYEKET Őszi ünnep- és hagyománykör Téli ünnep- és hagyománykör Tavaszi ünnep- és hagyománykör AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSE NAPIREND... 28

4 5.2. HETIREND AZ ÓVODA CSOPORTSZERKEZETE A GYERMEKEK TEVÉKENYSÉGI FORMÁI JÁTÉK Az óvodában megjelenő játékfajták Játék az óvoda udvarán Az óvodapedagógus szerepe a játékban Az anyanyelvi kommunikációs fejlesztés lehetőségei A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére ANYANYELVI, IRODALMI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS NEVELÉS Fejlesztés tartalma A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére ÉNEK, ZENE, ÉNEKES JÁTÉK, GYERMEKTÁNC Az anyanyelvi kommunikációs fejlesztés lehetőségei A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére RAJZ, MINTÁZÁS, KÉZIMUNKA Képalakítás Térplasztikai munkák (gyurmázás, agyagozás, fazekasság, stb.) Kézimunka (varrás, hímzés, fonás, szövés, stb.) Építmények készítése Barkácsolás (báb/játékeszköz készítés, stb.) Az anyanyelvi kommunikációs fejlesztés lehetőségei A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére MOZGÁS A mozgásfejlesztés lehetőségei A fejlesztés tartalma Az anyanyelvi kommunikációs fejlesztés lehetőségei A fejlődés várható eredményei óvodáskor végére A KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE A fejlesztés tartalma Az anyanyelvi- kommunikációs fejlesztés lehetőségei A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére MUNKA JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK Munkajellegű tevékenységeink Önkiszolgálás Naposi munka Alkalomszerű munkák, megbízatások Növénygondozás A környezet rendjének megőrzése Szükségletet kielégítő munka Ez a munkafajta óvodai életünk egyik legkellemesebb része, ide tartozik a sütés, a főzés, vitamintálak, saláták készítése, befőzések, stb Az anyanyelvi kommunikációs fejlesztés lehetőségei A fejlődés várható eredményei óvodáskor végére TEVÉKENYSÉGEKBEN MEGVALÓSULÓ TANULÁS Tanulási formák óvodánkban: A tanulás lehetséges típusai Az anyanyelvi, kommunikációs nevelés és a tanulás kapcsolata A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ÓVODÁNKBAN AZ ÓVODA KAPCSOLATAI AZ ÓVODA - CSALÁD KAPCSOLATA

5 9.2. AZ ÓVODA - ISKOLA KAPCSOLATA KAPCSOLATTARTÁS A FENNTARTÓVAL KAPCSOLATTARTÁS SZAKSZOLGÁLATI INTÉZMÉNYEKKEL KAPCSOLATTARTÁS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEKKEL KAPCSOLATTARTÁS A NEMZETI TEHETSÉGSEGÍTŐ TANÁCCSAL ÉS A TÉRSÉGI TEHETSÉGPONTOKKAL KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ GYERMEKEK NEVELÉSE ÓVODÁNKBAN SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK NEVELÉSE ÓVODÁNKBAN EGYÉB PSZICHÉS FEJLŐDÉSI ZAVARRAL (SÚLYOS TANULÁSI, FIGYELEM- VAGY MAGATARTÁSSZABÁLYOZÁSI ZAVARRAL) KÜZDŐ GYERMEKEK NEVELÉSE ÓVODÁNKBAN A diszlexia veszélyeztetett gyermek legjellemzőbb tünetei Mozgáskoordináció hibái: gyenge egyensúly kevert, nem elég erős dominancia Motorium zavara: ritmus zavara A diszgráfia jellegzetes tünetei Diszkalkulia jelei Feladataink BEILESZKEDÉSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL KÜZDŐ GYERMEKEK NEVELÉSE ÓVODÁNKBAN Feladataink HÁTRÁNYOS HELYZETŰ, HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK NEVELÉSE ÓVODÁNKBAN AZ ISKOLÁBA LÉPÉS FELTÉTELEI TESTI FEJLŐDÉSÉT TEKINTVE: ÉRZELMI, AKARATI ÉLET TERÉN: ÉRTELMI FEJLETTSÉG TERÉN: SZOCIÁLIS ÉRETTSÉG TERÉN: ANYANYELVI - KOMMUNIKÁCIÓS FEJLETTSÉG TERÉN: KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ GYERMEKEK ESETÉN A GYERMEKEK FEJLETTSÉGÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSE, A PEDAGÓGIAI MUNKA DOKUMENTÁCIÓI A GYERMEKEK FEJLETTSÉGI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSE A PEDAGÓGIAI MUNKA DOKUMENTÁCIÓI

6 BEVEZETÉS Az elmúlt években a közoktatás tartalmi fejlesztésében jelentős átalakulási folyamat indult el, amellyel az óvodai nevelés történelmi léptékű állomásához érkezett. A közoktatási törvény értelmében az óvodák szeptember1-től az újonnan indított óvodai csoportokban az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjára épülő helyi programjaik alapján kezdik meg a nevelőmunkát. A nevelési program elkészítése törvényi kötelezettség, amely hitünk szerint a nevelőmunka megújulásához vezet. Nevelőközösségünk saját helyi nevelési programunkban határozza meg, hogy a harmadik évezredre átívelő európai közoktatási környezetben milyen nevelési stratégiát választ. A mai kor gyermekei általában a filmekből, a televízión keresztül szereznek információt a világról, és gyakran utánozzák a képernyőn látott viselkedésmintát. Ennek ellensúlyozására nevelőtestületünk a mese-vers, az irodalom, a könyv semmivel sem pótolható csodálatos világát közvetíti a gyermekeknek, azt a varázseszközt, amely erős érzelmi és erkölcsi töltést hordoz, és egy életre szóló anyanyelvi biztonságot adhat a nekik. Ezért nevelőmunkánk alappillérét az anyanyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelés adja. Programunk magában foglalja az Anyanyelvi, Kommunikációs Képességfejlesztés című részprogramot. Nevelési programunkkal biztosíthatjuk óvodásaink számára a szeretetteljes, derűs, a jó családi mintát követő, elfogadó, fészekmeleg környezetet, hogy számukra a világról alkotott kép minél bizalomtelibb legyen, hogy azt érezzék, a világ jó világ, amibe érdemes felnőni. Mottónkul szolgáljon egy kínai bölcs mondás: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot; ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, Embert nevelj! 6

7 AZ ÓVODA ADATAI Neve: KINCSKERESŐ ÓVODA Címe: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 92. Tel/fax: (36-1) , Telephely címe: 1145 Budapest, Szugló u.75. Tel: (36-1) Az óvoda fenntartója: Budapest főváros XIV.kerület Zugló Önkormányzata Budapest, Pétervárad u. 2. Alapító okirat száma, kelte: 1215/1994. (X. 25.) Az óvoda vezetője: Babarczy Andrea Nevelési Program módosítás száma, kelte: 633/2001. (XII. 18.), 715/2004. (VI. 22.) sz. határozat, 1201/2005.(XII.20.)sz. határozat

8

9 1. ÓVODÁNK HELYZETE Intézményünk Zugló öreg részén összevont igazgatású óvodaként két épületben, tíz gyermekcsoporttal működik. Alapító okiratunk szerint 281gyermek nevelésére alkalmas TÁRGYI FELTÉTELEK Az óvoda székhelye a hatcsoportos Nagy Lajos király u. 92 szám alatti épület, amely 1970-ben épült. A nevelőmunkához szükséges optimális feltételek adottak: könyvtár, logopédus-, fejlesztőszoba, tornaszoba és megfelelő kiszolgáló helyiségek. A három kisebb és a három nagyobb csoportszobához külön mosdó és öltőző tartozik. Földszinti termeinket az erős napfénytől árnyékolók védik, az emeletieket zsaluzia. Az emeleten sáros idő esetén nyitott terasz biztosítja a szabad levegőn tartózkodást. Esztétikai látványt jelent a tetőterasszal egy szinten lévő növényekkel beültetett zöld tető. A Szugló utcai óvoda 1896-ban épült. Az épület fővárosi védettséget élvez. Az elmúlt években az óvodát és az épülethez tartozó fedett színt műemléki jellegének megfelelően folyamatosan újították fel. Egy kisebb és három tágas, világos csoportszoba áll a gyermekek rendelkezésére. Két csoportnak saját mosdója és öltözője van, a másik két csoport közös mosdón és öltözőn osztozik. Jól felszerelt tornaszobával, valamint logopédus-, és fejlesztőszobával rendelkezünk. Minden épületben a csoportszobák berendezése otthonos környezetet, családias hangulatot biztosít a gyermekek számára. Berendezési tárgyaink nagy része természetes anyagból készült. A színek és formák harmóniája az esztétikai igény belsővé válását segíti elő. Mindkét óvoda udvara az európai szabványoknak megfelelő. Az udvarokon a rögzített és mobilizálható tárgyak, eszközök a mozgásfejlesztést segítik. A játékeszközök a gyermekek fejlesztéséhez és alapvető tevékenységeihez igazodnak. A szakmai eszközök beszerzése részben költségvetési keretből, részben költségvetésen kívüli összegből történik, minőségi és mennyiségi bővítése folyamatos óta saját programmal működő könyvtárunk van, televízióval, dvd-vel, videóval, szerény videotékával. Könyvtári programunk megkívánja az emeltszintű finanszírozást. Kiemelten fontosnak tartjuk az anyanyelvi-irodalmi- és kommunikációs nevelés és az ehhez szorosan kapcsolódó mozgásfejlesztéshez szükséges eszközök fejlesztését. 9

10 1.2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK Nevelőtestületünk szakmailag jól képzett, humánus, elfogadó, segítő attitűddel, empátiával bíró, megújulásra képes és kész óvodapedagógusokból áll. A nevelőmunkát logopédus, óvodapszichológus, saját tehetségfejlesztő szakértő, valamint három csoportonként egy pedagógiai asszisztens segíti. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelésének és fejlesztésének érdekében nevelőtestületünk törekszik a fejlesztő pedagógia, a drámapedagógia minél több elemét alkalmazni a mindennapokban, az ehhez szükséges ismereteket elsajátítani, e területeken további szakképesítéseket szerezni. A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztéséhez külső szakemberek segítsége is rendelkezésünkre áll. A nevelőmunkát az óvodapedagógusok heti váltásban végzik. Nevelőmunkánk segítői a nem pedagógus végzettségű alkalmazottak. Fontosnak tartjuk, hogy az óvodapedagógusokkal együttműködve legyenek részesei a nevelőmunkának GYERMEKÖSSZETÉTEL Az óvoda lakóhelyi vonzáskörzete bizonyos fokig meghatározza az intézményünkbe járó gyermekek körét. Mivel óvodánk nagy kiterjedésű lakókörzetet lát el, ez heterogén képet mutat. Vannak optimális életfeltételek között élő családokból és ingerszegény környezetből hozzánk járó gyermekek. A társadalom viselkedéskultúrája visszahat az emberek közötti kapcsolatokra, a kiegyensúlyozott családi életet gyakran hátrányosan befolyásolja a megélhetésért, a jobb körülmények között élésért való küzdés. Ennek következtében emelkedett a zaklatott, társaival szemben türelmetlen, ingerlékeny gyermekek száma, akik közül egyre többen vannak olyanok, akiknek anyanyelvi-kommunikációs képességei elmaradnak az életkoruknak megfelelő szinttől. Ezért ezek a gyermekek egyéni bánásmódot és differenciált fejlesztést igényelnek. 10

11 2. NEVELÉSFILOZÓFIÁNK 2.1. ÓVODAKÉP Óvodásaink számára biztosítani kívánjuk a szeretetteljes, derűs, a jó családi mintát követő, befogadó, fészekmeleg óvodai légkört. Tiszteletben tartjuk a család elsődleges szerepét a gyermek nevelésében, amelynek kiegészítője az óvodában folyó nevelés. Nevelőtestületünk tudatosan törekszik a családdal való nevelőpartneri viszony kialakítására és fenntartására. Valljuk, hogy a nevelés középpontjában a gyermek, a pedagógus és a szülő áll, akiknek kötelességei és jogai egységet alkotnak. Pedagógiai szaktudásunkkal közvetetten segítjük az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges készségek és képességek kialakulását és fejlesztését, a személyiségfejlesztés szempontjából törésmentes óvoda-iskola közötti átmenet megvalósulását. Arra törekszünk, hogy az óvodáskor ideje alatt a családdal együtt megteremtsük a nyugodt, kiegyensúlyozott, vidám gyermekkort. A gyermekek természetes kíváncsiságát kihasználva élmények biztosításával a mással nem helyettesíthető egész napos szabad játék keretei között szervezzük meg azokat a tevékenységeket, amelyek során fejlődik a gyermek gondolkodása, tanulási kedve és képessége, mozgása, nyelvi és esztétikai kifejező képessége, társaival való kapcsolata, magatartása, test-lelki jóléte, egészsége. Fontosnak tartjuk a személyiségfejlődéshez és az ismeretszerzéshez szükséges alapvető kompetenciák fejlesztését. Előtérbe helyezzük a tevékenységközpontú pedagógiai módszereket, a kooperatív technikákat. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelésére és fejlesztésére nagy hangsúlyt fektetünk GYERMEKKÉP Nevelőmunkánkkal az általános emberi, erkölcsi és közösségfejlesztő értékek megalapozását kezdjük meg: kulturált viselkedés, egészséges életmód, a személyi és környezeti esztétikum megteremtése, környezettudatos magatartás, az élet tisztelete, becsületesség, lelkiismeretesség, udvariasság, az Én tisztelete és a különbözőség elfogadása, a nemek egyenlősége. A szocializáció folyamatában óvodánkban kitüntetett szerepe van az anyanyelvi nevelésnek, a kommunikációs és kooperációs készségek fejlesztésének, valamint az önérvényesítési, önkifejezési képesség kialakításának. 11

12 Az egyéni képességfejlesztés és differenciált bánásmód módszerével lehetőséget teremtünk a kiemel figyelmet igénylő gyermekek esélyegyenlőségének kompenzálására az egyenlő hozzáférést biztosítva, ezen belül a kiemelten tehetséges ( tehetségcsíra ) gyermekek tehetséggondozására is Tehetséggondozó Programunk alapján PEDAGÓGUSKÉP A pedagógusok megnyilvánulásai beépülnek a gyermek személyiségébe ezért fontos a pozitív óvodapedagógusi modell. Alapvetőnek tekintjük, hogy az intézményünkben dolgozó pedagógusokra jellemző legyen: a gyermekek személyiségének, emberi méltóságának mindenkori tiszteletben tartása, a pedagógiai optimizmus, az egyéni különbségek elfogadása és a gyermekek arra való nevelése, a gyermekek életkorának, fejlettségének és személyiségének megfelelő eljárások megválasztása, az együtt érző, megértő, elfogadó attitűd, mely nemcsak a gyermekekkel, hanem a szülőkkel való kapcsolattartást is jellemzi, anyanyelvi- kommunikációs magatartásának pozitív modellértéke, a folyamatos önképzés, továbbképzésen való részvétel igénye, könyvtár, szakfolyóiratok állandó használata. A szülőkkel való kapcsolatára jellemző: a kölcsönös tisztelet és megbecsülés, a gyermek fejlődését nyomon követő dokumentációról való rendszeres tájékoztatás, a családi vonatkozású információk szigorú titokként való kezelése Az intézménnyel való kapcsolatára jellemző: kollegiális munkakapcsolat, mely őszinte és tiszteletteljes viszony, a nevelőtársak szakmai észrevételeinek nyitottan való fogadása; az óvoda belső életével kapcsolatos információk titokként való kezelése. 12

13 2.4. ÓVODAI NEVELÉSÜNK CÉLJA a gyermekek sokoldalú, harmonikus személyiségfejlesztése; egyéni készségeik, képességeik kibontakoztatása. az életkori és egyéni sajátosságok figyelembe vétele, a kiemelt figyelmet igénylő gyerekek esélyegyenlőségének biztosítása, tehetségüknek maximális kibontakoztatása; a testi, szociális és értelmi érettség kialakítása, közvetetten segítve a sikeres iskolai beilleszkedést; az önérvényesítés és a konstruktív életvezetés megalapozása érdekében az anyanyelvi és kommunikációs képességek kiemelt fejlesztése; az irodalom, a könyv megszerettetésével az olvasóvá nevelés megalapozása. a gyermek egyéni képességeihez igazodó műveltségtartalmak közvetítése 2.5. ÓVODAI NEVELÉSÜNK FELADATAI Testi nevelés Különös figyelmet kell fordítanunk a gyermekek egészségéhez, biztonságához való jogai alapján a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra, mely a következő területekre terjed ki: - egészséges táplálkozás, - mindennapos testnevelés, testmozgás, - testi-lelki egészség fejlesztése, - baleset megelőzés, - személyi higiéné Érzelmi nevelés Nyugodt, érzelmi biztonságot nyújtó, családias légkör megteremtésén keresztül a gyermekek meglévő tapasztalatainak felhasználásával, a társakkal való kapcsolat, a viselkedési szokások, a nyelvi kifejezőképesség fejlesztése; Az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása az alapvető erkölcsi értékek közvetítésével, bizalomerősítő és kapcsolatteremtő eljárások megismertetésével, a másság elfogadtatásával; A könyvtárhasználat igényének és viselkedés kultúrájának megalapozása, kialakítása. 13

14 Anyanyelvi-, és értelmi fejlesztés és nevelés Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma során megvalósítandó feladatunk. Az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés. Beszélő környezet megteremtése, az anyanyelv és a kommunikáció gyakoroltatása helyes mintaadással, (a javítgatás mellőzésével). A gyermek fejlettségéhez igazodó egyéni képességfejlesztés; A gyermekek spontán szerzett tapasztalatainak és meglévő ismereteinek rendszerezése, bővítése, ezáltal a kognitív képességek folyamatos fejlesztése: egyre pontosabb, valósághű észlelés, figyelemösszpontosításra való képesség gazdag képzeleti működés problémamegoldó és kreatív gondolkodás 14

15 3. NEVELÉSÜNK ALAPVETŐ KERETEI 3.1. EGÉSZSÉGNEVELÉSI ALAPELVEK Az egészségnevelés és a környezettudatos életmódra nevelés élethosszig tartó folyamat. Ezért fontos, ezt a folyamatot megalapozni kisgyermekkorban. Az óvodában a környezet és az egészség megvédéséhez szükséges ismeretek, készségek, pozitív érzelmi hozzáállás, felnőtt életet megalapozó értékrendszer kialakítása történik. Célunk: a gyermekekben kialakuljon az együttműködés képessége a társakkal, az egymásra való odafigyelés igénye, a természetes környezet iránti tisztelet, elősegítsük gyermekek egészséges életvitelének alakítását, a gyermekek ismereteinek bővítése saját testükről; az egészséges étkezés, szokások (mozgás, tisztálkodás) fontosságáról, a szülőkkel való együttműködés elmélyítése a közös élmények kel, programokkal (ismeretnyújtás, felvilágosítás, egymás megismerése). 15

16 3.2. AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD ALAKÍTÁSA A tevékenység célja: az egészséges testi, lelki fejlődés feltételeinek biztosítása; harmonikus, kiegyensúlyozott életritmus kialakítása; az alvás- és pihenés-szükséglet kielégítése. Feladataink: a gyermekek gondozása, testi szükségleteinek és mozgásigényének kielégítése a gyermekek testi képességeinek fejlesztése, a harmonikus és összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése, az egészséges és biztonságos környezet biztosítása egészségük megőrzésére szolgáló szokások megalapozása a kulturált étkezés szokásainak megalapozása a pihenés és alvás rendszerének kialakítása és biztosítása Környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások kialakítása Nevelőtestületünk kidolgozta óvodánk egységes Szokás- és szabályrendszerét, amely alapjául szolgál valamennyi csoportunk nevelőmunkájának. Ez tartalmazza az egészséges életmód és életritmus kialakításának szabályait is. Az egészséges életmód alakításának alapvető területei: Gondozás gondozás (testápolás, öltözködés, táplálkozás) testi nevelés (mozgásfejlesztés, edzés, egészségvédelem) a pihenés rendszere. A gondozás során a gyermekek azon testi-lelki szükségleteit elégítjük ki, amelyek elősegítik növekedésüket, fejlődésüket, hozzájárulnak egész személyiségük fejlődéséhez. Ebben a folyamatban fontos szerepe van az óvodapedagógus és gyermek közötti intimitásnak, a testközelségnek, a biztonságérzet kialakításának, a személyes gondozásnak. Szükségleteik önálló kielégítésére a gyermekek fokozatosan válnak képessé. Az önkiszolgálás kezdetben komoly feladatot jelen számukra. Ezt segítjük akkor, amikor az önkiszolgálás rendszerét a családi szokások és a gyermekek egyéni fejlettségének ismeretében alakítjuk ki. A gondozás minden területénél fontosnak tartjuk a folyamatos példamutatást, a segítségnyújtást és a verbális megerősítést. Így a gyermekek önkiszolgáló tevékenységeik végzése során egyre önállóbbakká válnak, erősödik én-tudatuk, fejlődik én-képük. 16

17 Testápolás A testápolás a gyermekek személyi higiénés szokásainak kialakítását, egészségének védelmét szolgálja. Ezeket a tevékenységeket a gyermekek szükség szerint a felnőttek segítségadásával, illetve felügyeletével végzik. Segítségadáskor a tevékenységet szóbeli magyarázattal kísérjük mindaddig, amíg az adott tevékenység sorrendje, technikája nem rögzül. A testápolási műveletek közös végzése segíti a gyermekek és a felnőttek közötti bensőséges viszony kialakulását, melynek eredménye a gyermekek kellemes közérzete, komfortérzete. A nap során a gyermekek szükség szerint tisztálkodnak (WC használat után, étkezés előtt és után, és minden olyan esetben, amikor ez szükséges). A nyári időszakban ebéd előtt minden gyermeket lezuhanyozunk. Étkezés után saját, jellel ellátott fogmosó készlettel mosnak fogat. A fogkefék tisztántartásáról és szükség szerinti cseréjéről folyamatosan gondoskodunk. A gyermekek a WC-t szükségletüknek megfelelően használják. A WC használat intimitását válaszfalakkal és függönyökkel biztosítjuk. Minden gyermek saját, jellel ellátott fésűvel rendelkezik. Étkezés előtt és pihenés után minden esetben, a nap folyamán szükség szerint használják a fésűt. Orrtörlésre papír zsebkendőt használunk, melyet egyszeri használat után kidobnak a gyermekek Öltözködés Az öltözködésnél fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek kényelmes és biztonságos ruhaneműket viseljenek. A csoportszobában a hőmérsékletnek megfelelő váltóruhában vannak a gyermekek. A lábdeformitások megelőzése érdekében elengedhetetlennek tartjuk, hogy sarokkal rendelkező cipőt viseljenek. A papucs használatát a balesetveszély miatt is mellőzzük. A szabadban való tartózkodáshoz, a hőmérsékleti változások ellensúlyozásra fontosnak tartjuk a réteges öltözködést, kerüljük a túlöltöztetést. Ügyelünk arra, hogy az udvari játszóruha biztonságos és kényelmes legyen, amely biztosítja a gyermekek szabad mozgását. A ruhaneműk megfelelő tárolását, rendben tartását minden gyermek számára jellel ellátott saját öltözőblokk biztosítja. Az öltözködés során fontos szerepe van a felnőttek folyamatos segítségének, szóbeli magyarázatának, utasításának, hiszen ezek nagyban hozzájárulnak a gyermekek testsémájának kialakulásához. 17

18 Táplálkozás A táplálkozás a növekedés és a fejlődés egyik legfontosabb feltétele. Óvodánkban a gyermekek naponta háromszor étkeznek, mellyel a napi tápanyagszükséglet százalékát kapják meg. A szülőket a heti étrendről tájékoztatjuk, hogy gyermekeik napi étrendjét ennek figyelembevételével tudják otthon összeállítani. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek minden étkezésnél terített asztalnál, kulturált körülmények között, felszabadult, jó hangulatban fogyasszák el az ételt. Az egyes gyermekek ízlésében, étvágyában nagy egyéni különbségek vannak, melyeket tiszteletben tartunk. Lehetőség szerint alkalmazkodunk a táplálkozási zavarral küszködő gyermekek étkezési szokásaihoz. Folyadék - víz - egész nap a gyermekek rendelkezésére áll a csoportszobában és az udvaron egyaránt. Minden csoportunk napi rendszerességgel gyümölcsöt, zöldséget fogyaszt, amikor nem csupán az egészség megőrzéséhez szükséges vitaminok pótlására kerül sor, hanem a rágnivalók is szerepet kapnak TESTI NEVELÉS A testi nevelés magában foglalja a gyermek természetes mozgásigényének kielégítését, egészségének védelmét és edzését. Ehhez szükséges az egészséges környezet, amely alatt a következőket értjük: a tágas (nem zsúfolt) és világos csoportszobát, a különböző talajfelületű udvart az udvaron és a csoportszobában a különböző mozgásfajták kielégítését szolgáló játékeszközöket a rendszeres levegőztetést télen-nyáron Mozgásfejlesztés A mozgás az óvodáskorú gyermekek egyik alapvető tevékenysége. Óvodáskor végére mozgásában fejlődik a legtöbbet a gyermek. Koordinálódik mozgása, képessé válik azt akaratlagosan is irányítani. Ezért fontos, hogy mindennap kielégítsük a gyermekek mozgásigényét, a mozgás iránti kedvüket felkeltsük. A rendszeres mozgás elősegíti a gyermekek kiegyensúlyozottságát, testi-lelki egészségét és értelmi fejlődését. A mozgásfejlesztés nem korlátozódik a testnevelés foglalkozásokra, hanem áthatja az egész napi tevékenységet. 18

19 Minden lehetőséget kihasználunk mozgásos tevékenységek végzésére. A csoportszobákban játékidőben is különféle mozgásfejlesztő eszközök állnak a gyermekek rendelkezésére, amelyek lehetőségek biztosítanak a mozgásformák egyéni gyakorlására, a mozgásöröm folyamatos megélésére. A mozgásfejlesztés során is nagy hangsúlyt fektetünk a testséma kialakítására, fejlesztésére. Ezt segíti a csoportszobákban felszerelt állótükör is. A mozgásfejlesztés másik területe a térpercepció fejlesztése, melyet különböző mozgásos játékokkal segítünk elő a csoportszobában és az udvaron egyaránt. Ennek részfeladata a téri irányok fejlesztése, melyre a tervezett mozgáson kívül az egésznap folyamán lehetőség van. Speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátását megfelelő szakemberek bevonásával végezzük a szülővel és az óvodapedagógussal együttműködve. Különösen fontos a rendszeres, szabadban végzett, megfelelő intenzív mozgás. Udvarunk játékeszközei változatos mozgásformák gyakorlására adnak lehetőséget, melyek fejlesztésére tudatosan törekszünk. A jól szervezett séták, kirándulások ugyancsak segítik a mozgásigény kielégítését, és egyben különleges élményt is jelentenek a gyermekeknek Egészségvédelem, edzés A gondozási és a testi nevelési feladatok megfelelő ellátása segíti a gyermekek egészségének megőrzését, szervezetének edzését, ellenálló képességének növelését. Fontos szerepet játszik ebben a higiénés szabályok betartása, a rendszeres, örömmel végzett mozgás, a levegőztetés és a megfelelő fizikai terhelés. Minden évszakban elegendő időt biztosítunk a gyermekeknek a szabad levegőn való tartózkodásra. Jó idő esetén az udvaron, vagy séta közben, esős idő esetén a teraszon illetve fedett színben levegőztetjük őket. A szabad levegőn való tartózkodás télen sem maradhat el, kivéve, ha csípős hideg, vagy nyirkos, ködös idő van. A vizes edzést nyáron permetező zuhanyozással, lábfürdővel oldjuk meg. A balesetek megelőzése érdekében csak biztonságos, egészségre nem ártalmas eszközöket használunk. A mozgásfejlesztő eszközök biztonságos használatának szabályait megismertetjük és betartatjuk a gyermekekkel PIHENÉS/ALVÁS RENDSZERE Az óvodai életritmust, az aktivitás-pihenés arányát úgy alakítottuk ki, hogy az igazodjon a gyermekek élettani szükségleteihez. Fontosnak tartjuk, hogy gyermekeink zavartalan, nyugodt, kényelmes körülmények között pihenjenek. 19

20 Ennek feltételei: a gyermekek méretének megfelelő fektetők biztosítása, a pizsama használata, a gyermekek kialakult alváshoz kötődő szokásainak elfogadása, a csoportszoba folyamatos szellőztetése, kellemes légállapot biztosítása, a csoportszoba megfelelő fényviszonyainak beállítása. A pihenés időtartamát mindig az adott csoport igényeihez igazítjuk. Szükségesnek tartjuk, hogy a rendszeresen nem alvó gyermekek is egy órát ágynyugalomban töltsenek. A pihenőidő többi részében számukra csendes tevékenységet biztosítunk, amikor egyéni fejlesztést is végezhetünk. A gyermekek alvásigényüktől függően folyamatosan ébrednek fel. A még alvó gyermekeket legkésőbb órakor felkeltjük A FEJLŐDÉS VÁRHATÓ JELLEMZŐI Testápolás Öltözködés A gyermekek belső igényévé válik a tiszta, rendezett külső Helyes technikával végzik a tisztálkodási teendőket, szabályait betartják A tisztálkodás során használt eszközöket tisztán tartják A szokások és szabályok betartását társaiktól is elvárják, figyelmeztetik egymást arra Önállóan öltözködnek, figyelembe véve az időjárási tényezőket Igénylik az alkalomnak megfelelő rendezett külsőt Ruhaneműik között rendet raknak, azok épségére és tisztaságára képesek vigyázni Segítik egymást az öltözködésben Táplálkozás A kultúrált étkezés szabályait ismerik és betartják A szükségleteik szerint önállóan szednek a tálból, és öntenek a kancsóból Készség szinten használják az evőeszközöket Felismerik és megnevezik az elfogyasztott ételeket Testi nevelés Csontrendszerük és izomrendszerük megfelelően fejlett A mozgásuk koordinálódik 20

21 Pihenés A finommotorikus mozgásuk megfelelően fejlődik Kialakul testsémájuk Tudnak térben és síkban tájékozódni Teherbíró-képességük és terhelhetőségük életkoruknak megfelelően fejlett Tekintettel vannak alvó társaikra, őket nem zavarják Környezettudatos magatartás alakítása - Igényükké válik a környezet védelme, megóvása ÉRZELMI, ERKÖLCSI, KÖZÖSSÉGI NEVELÉS A tevékenység célja A jó családi mintát követő, érzelmi biztonságot nyújtó, elfogadó környezet biztosítása. A gyermekek alapvető erkölcsi normáinak és tulajdonságainak megalapozása és kialakítása, különös tekintettel a különbözőségek elfogadására és tiszteletben tartására. Az önérvényesítő és önkifejező képesség és a kooperációs készségek megalapozása és erősítése. Szűkebb és tágabb környezet megismertetése, megszerettetése, érzelmi kötődés kialakulásának elősegítése Feladataink Pozitív tulajdonságokra építő, elfogadó óvodapedagógusi attitűd segítségével derűs, szeretetteljes légkör biztosítása. A gyermekek fejlettségéhez alkalmazkodó életritmus, szokás- és szabályrendszer kialakítása, alkalmazkodva a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek szükségleteihez. Énkép, önismeret és az önértékelés fejlesztése, melynek révén a gyermekek képessé válnak önálló helyzetmegoldásra. Társas kapcsolatok alakulásának segítése gyermek-gyermek, gyermekfelnőtt viszonylatban. 21

A Nagyközségi Óvoda Harmóniában a Természettel Helyi Nevelési Programja

A Nagyközségi Óvoda Harmóniában a Természettel Helyi Nevelési Programja Nagyközségi Óvoda 2344 Dömsöd, Dózsa Gy. út 27/A A Nagyközségi Óvoda Harmóniában a Természettel Helyi Nevelési Programja Elfogadta: a nevelőtestület a 6 /2010. (V.25.) Nt.sz. határozatával Jóváhagyta:

Részletesebben

HELYI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI NEVELÉSI PROGRAM ZALAHALÁPI KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA - BÖLCSŐDE HELYI NEVELÉSI PROGRAM Készítette : Az Óvoda Nevelőtestülete 1998. Módosította: Istvándiné Boczkó Klára Zsuzsanna óvoda bölcsőde vezető

Részletesebben

Brunszvik Teréz Óvoda. Pedagógiai programja

Brunszvik Teréz Óvoda. Pedagógiai programja Brunszvik Teréz Óvoda Pedagógiai programja 1 Az óvoda adatai Székhely Óvoda neve: Brunszvik Teréz Óvoda Címe: 2462 Martonvásár, Deák Ferenc utca 3. Telefonszám: 06-22/460-290 Email cím: mvovoda@gmail.com

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA 2010 TARTALOM Tartalomjegyzék... 2. 1.Adatok... 3. Köszöntő... 4. Bevezető, Pedagógiai alapelvek, értékek, célok..5 2.Óvodánk feltételrendszere...

Részletesebben

Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja

Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja Faragó Utcai óvoda 4029 Debrecen, Faragó u.20-22. Tel/fax: 52/316-268 e-mail: faragoovi@vipmail.hu Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja Intézmény OM azonosító: 030871 Iktatószám: 55-550/2010

Részletesebben

PALOTAI VADVIRÁG ÓVODA

PALOTAI VADVIRÁG ÓVODA PALOTAI VADVIRÁG ÓVODA 2011. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. AZ ÓVODAI NEVELÉS CÉLJA, FELADATA, RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS ELVEI... 3 1.1. Gyermekképünk... 3 1.2. Óvodánk sajátos arculata... 4 1.3. Az óvodai

Részletesebben

1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2013.

1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2013. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapest, 2013. Az óvodai pedagógiai program törvényi és jogszabályi háttere: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény Az Óvodai nevelés

Részletesebben

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Legitimációs eljárás

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Legitimációs eljárás A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az intézmény OM azonosítója: 034545 Készítette: Görög Anikó óvodavezető Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Szülői

Részletesebben

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: A Komplex Prevenciós Óvodai Program alapján, a módosított Alapprogram figyelembe vételével. 2010. június Módosítva: 2013. augusztus

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SZIVÁRVÁNY ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SZIVÁRVÁNY ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készült a 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti Köznevelésről valamint a 363/2012. (XII.17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramja alapján A pedagógiai

Részletesebben

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a Pedagógiai Programja Készítette: Ács Sándorné Székhelyintézmény vezető és a Tündérkert Keleti Óvoda Tagintézményvezetői Nyíregyháza, 2013. augusztus 01. I. BEVEZETŐ

Részletesebben

Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves. gyermekek számára. Készítette: A nevelőtestület

Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves. gyermekek számára. Készítette: A nevelőtestület Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel. Paulo Coelho Csoda-Bogár Ház Fejlesztő Óvoda ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves gyermekek számára Készítette:

Részletesebben

ÓVODAI pedagógiai PROGRAM

ÓVODAI pedagógiai PROGRAM SZÁZSZORSZÉP ÓVODÁK KISKUNHALAS ÓVODAI pedagógiai PROGRAM 2013. Tartalom 1. A PROGRAM CÉLFEJEZETE 5. 1.1. Küldetésnyilatkozat 5. 1.2. Gyermekképünk 7. 1.3. Óvodaképünk 8. 1.4. Az intézmény jellemző adatai,

Részletesebben

A Mártélyi Általános Művelődési Központ Mártélyi Óvodájának Nevelési programja Faluház és Könyvtár Közművelődési programja

A Mártélyi Általános Művelődési Központ Mártélyi Óvodájának Nevelési programja Faluház és Könyvtár Közművelődési programja A Mártélyi Általános Művelődési Központ Mártélyi Óvodájának Nevelési programja Faluház és Könyvtár Közművelődési programja Készült: Mártély. 2014. I.A Mártélyi Óvoda nevelési programja Törvényi előírások

Részletesebben

TULIPÁN GYERMEKKERT 1037 Budapest, Remetehegyi út 183.

TULIPÁN GYERMEKKERT 1037 Budapest, Remetehegyi út 183. 1037, Remetehegyi út 183. EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 202838 Intézményvezető: Legitimációs eljárás Lovász Eszter 1/2013. (.) határozatszámon elfogadta: Véleménynyilvánítók:.

Részletesebben

A Pedagógiai Program jogszabályi háttere:

A Pedagógiai Program jogszabályi háttere: 1 A Pedagógiai Program jogszabályi háttere: 1991. évi LXIV. Törvény a Gyermekek jogairól 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról és módosításai -95. -a (1) bekezdésének j) Óvodai integrációs program 2003.

Részletesebben

A Hermann Alice Óvoda Helyi Pedagógiai Programja 2013.

A Hermann Alice Óvoda Helyi Pedagógiai Programja 2013. A Hermann Alice Óvoda Helyi Pedagógiai Programja 2013. A gyermekben érlelődik a jövő /Hermann Alice/ Készült: 2013. Készítette: Nádasné Erdei Andrea óvodavezető és a nevelőtestület Hermann Alice Óvoda

Részletesebben

KAZINCBARCIKA, JÓSZERENCSÉT ÚT 4.

KAZINCBARCIKA, JÓSZERENCSÉT ÚT 4. A KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK NAPSUGÁR TAGÓVODÁJÁNAK HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KAZINCBARCIKA, JÓSZERENCSÉT ÚT 4. Minden nevelő munkája olyan kertészhez hasonlatos, aki különféle növényeket ápol. Az

Részletesebben

Nevelés a tevékenységeken és. tapasztalatszerzésen keresztül

Nevelés a tevékenységeken és. tapasztalatszerzésen keresztül 1 Nevelés a tevékenységeken és tapasztalatszerzésen keresztül Napsugár Óvoda-Sonnenschein Kindergarten /Ágfalva, Fő u. 1./ Nevelési Programja Szakértve: 2010 Felülvizsgálva, módosítva: 2013 1 Légy kicsiny

Részletesebben

Hársliget Óvoda Csabacsűd-Örménykút

Hársliget Óvoda Csabacsűd-Örménykút Hársliget Óvoda Csabacsűd-Örménykút Pedagógiai program Csabacsűd, 2012. Csányi Istvánné közoktatási szakértő által elfogadott program. Tartalomjegyzék I. Alapító okirat Óvodánk bemutatása II. Nevelésünk

Részletesebben

A BALATONSZEMESI NYITNIKÉK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BALATONSZEMESI NYITNIKÉK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BALATONSZEMESI NYITNIKÉK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Mottónk: Nem kárhoztatnánk- e az olyan kertészt, ki egyaránt öntözne minden növényt, mellőzve sajátos természetüket? /Fáy András/ TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

Tartalom Az óvoda adatlapja... 1. Bemutatkozás... 2. Gyermekképünk, óvodaképünk... 3. Az óvodai nevelés feladatai...

Tartalom Az óvoda adatlapja... 1. Bemutatkozás... 2. Gyermekképünk, óvodaképünk... 3. Az óvodai nevelés feladatai... Tartalom Az óvoda adatlapja... 1. Bemutatkozás... 2. Gyermekképünk, óvodaképünk... 2.1. Gyermekképünk... 2.2. Óvodaképünk... 2.3. Alapelveink... 3. Az óvodai nevelés feladatai... 3.1. Az óvodai nevelés

Részletesebben

Kőbányai Aprók Háza Óvoda. Hagyományőrző Pedagógiai Programja

Kőbányai Aprók Háza Óvoda. Hagyományőrző Pedagógiai Programja 1 Kőbányai Aprók Háza Óvoda Tehetségpont 1108 B u d a p e s t Újhegyi sétány 5-7. Ügyiratszám: Kőbányai Aprók Háza Óvoda Hagyományőrző Pedagógiai Programja OM-AZONOSÍTÓ: 034428 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető

Részletesebben

2T Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves.

2T Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves. 2T Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel. 2T 2TPaulo Coelho Csoda-Bogár Ház Óvoda 1kkacsb ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves gyermekek számára Készítette:

Részletesebben

BOCSKAI ÓVODA KLAPKA ÓVODA. Pedagógiai Program 2013.

BOCSKAI ÓVODA KLAPKA ÓVODA. Pedagógiai Program 2013. KLAPKA ÓVODA BOCSKAI ÓVODA Pedagógiai Program 2013. RÁKOSPALOTAI HETEDHÉT ÓVODA 1154. Budapest, Klapka György u. 27. Tel./ fax: 307-6374 e-mail: klapkaovi@freemail.hu Web: www.hetedhetovoda.hu OM azonosító:201554

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2013

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2013 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2013 SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS, SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK INTEGRÁLT NEVELÉSE A MŰVÉSZETEK PEDAGÓGIAI ESZKÖZEIVEL, AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD ALAKÍTÁSÁVAL

Részletesebben

H E L Y I P E D A G Ó G I A I

H E L Y I P E D A G Ó G I A I Ó V O D A I N E V E L É S A M Ű V É S Z E T E K E S Z K Ö Z E I V E L H E L Y I P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A OM azonosító: 036785 Jóváhagyta: Hujber Jánosné óvodavezető 2013. augusztus 27. 1 T

Részletesebben

KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK SAJÓIVÁNKAI NAPKÖZIOTTHONOS TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK SAJÓIVÁNKAI NAPKÖZIOTTHONOS TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK SAJÓIVÁNKAI NAPKÖZIOTTHONOS TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Tartalomjegyzék Az óvoda jellemző adatai... 3 1. Az óvoda objektív feltételrendszere... 4 1.1. Személyi

Részletesebben

A TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Jóváhagyta: Horváth Zoltánné Óvodavezető

A TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Jóváhagyta: Horváth Zoltánné Óvodavezető A TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Jóváhagyta: Horváth Zoltánné Óvodavezető T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. BEVEZETÉS...3 2. ÓVODAI NEVELÉSÜNK CÉLJA, ALAPELVEI...4 3. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI...

Részletesebben

Bölcsőde Szakmaiés. Pedagógiai Programja

Bölcsőde Szakmaiés. Pedagógiai Programja Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje Bölcsőde Szakmaiés Óvoda Pedagógiai Programja 2013. szeptember 1-től. 1 Tartalomjegyzék +I. Általános rész... 4 I. Általános rész... 4 1. Bevezető... 4 2. Általános helyzetkép...

Részletesebben