Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2351 Alsónémedi, Szent I. tér 8. OM: SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2351 Alsónémedi, Szent I. tér 8. OM: 032986 SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2351 Alsónémedi, Szent I. tér 8. OM: SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 1

2 Tartalomjegyzék 2.o. 1.Intézményünk adatai: / elnevezés, cím, telefonszám, fenntartó, csoportszám, program benyújtója / 5.o. 1./ 1. Az óvoda bemutatása 6.o. 1./ 2. Törvényi háttér 6.o. 1./ 3. Integrált nevelés törvényi háttere 6.o. 1./ 4. Hitvallásunk 7.o. 1./ 5. Közvetlen környezet bemutatása 7.o. 2.Az óvoda személyi feltételei: 9.o. 2./ 1. Táblázat 9.o. 2./ 2. Az óvoda pedagógusainak egyéb szakképzettsége 10.o. 2./ 3. Szöveges leírás 10.o. 2./ 4. Integrált nevelés beosztása 11.o. 3.Az óvoda tárgyi-dologi feltételei: 12.o. 3./ 1. Épület 12.o 3./ 2. Eszközrendszer 13.o. 4.Óvodai nevelés: 17.o. 4./ 1. Az óvodai nevelés célja 17.o. 4./ 2. Fejlődési problémákkal küszködő gyermekek nevelése óvodánkban 17.o. 4./ 3. Az integrált nevelés 19. o. 4./3./1. Az integráció fogalma 19.o. 4./3./2. Fejlődési problémákkal küzdő gyermekek nevelése óvodánkban 19.o. 4./3./3. Az integrált nevelés, fejlesztés célja, feladatai 21.o. 4./3./4. Az intézményben felvállalható sajátos nevelési igényű gyermek 21.o. 4./3./5. Nevelés, fejlesztés megszervezése 23.o. 2 2

3 4./ 4. Az óvodai nevelés alapvető keretei 24.o. 4./ Egészséges életmód kialakítása 25.o. Fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 27.o. 4./ Érzelmi nevelés, szocializáció 27.o. Fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 28.o. 4./ Értelmi fejlesztés, anyanyelvi nevelés 29.o. 4./4.3.a Értelmi fejlesztés 29.o. 4./4.3.b Anyanyelvi nevelés 30.o. Fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 32.o. 4./ 5. Az óvodai élet tevékenységformái 33.o. 4./ Játék 34.o. Fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 40.o. 4./ Vers, mese 40.o. Fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 41.o. 4./ Ének zene, énekes játék 42.o. Fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 42.o. 4./ Rajzolás, mintázás, kézimunka 43.o. Fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 43.o. 4./ 5. 5 Mozgás 44.o. Fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 45.o. 4./ A külső világ tevékeny megismerése 45.o. ( környezetismeret, környezetvédelem, ) Fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 46.o. 4./ Matematika 46.o. Fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 47.o. 4./ Munka jellegű tevékenységek 47.o. Fejlődés jellemzői óvodáskor végére 48.o. 4./ 6. Integrált nevelés, fejlesztés megszervezése 49.o. 4./ Logopédia 49.o. 4./ Egyéni fejlesztés 51.o. 4./ Gyermektorna 52.o. 4./ Pszichológus 53.o. 4./ Alapozó terápia 53.o. 5.Az óvodai élet megszervezése: 54.o. 5./ 1. Az óvoda rendezvényei, egyéb programjai 55.o. 5./ 2. Az óvoda kapcsolatai 57.o. 5./ 2.1. Szülőkkel 57.o. 5./ 2.2. Iskolával 57.o. 5./ 2.3. Egyéb intézményekkel 57.o. 5./ 2.4. Civil szervezetekkel 58.o. 3 3

4 6.Sajátos feladatok az óvodában: 59.o. 6./ 1. Gyermekvédelem 59.o. 6./ 2. Szolgáltatások 60.o. 7.Az ellenőrzés értékelés rendszere: 60.o. 7./ 1. Ellenőrzés rendszere 60.o. 7./ 2. Minőségirányítási rendszer működése 61.o. 7./ 3. Az óvoda szervezeti felépítése 61.o. 7./ 4. Az óvodai csoportok és a gyermekek fejlődésének ellenőrzése, értékelése 62.o. 8.Az óvodába és iskolába lépés feltételei: 63.o. 8./ 1. Óvodai beíratás, felvétel, kilépés 64.o. 8./ 2. Beiskolázás 64.o. 8./ 3. Iskolaérettség, iskolai beíratás 64.o. 9.Érdekegyeztetés, érdekvédelem: 65.o. 9./ 1. Óvodás gyermekek védelme 65.o. 9./ 2. Szülői érdekvédelem 65.o. 9./ 3. Alkalmazotti érdekérvényesítés / Szakszervezet, Közalk. Tanács / 65.o. 11.Legitimációs záradék: 12.Mellékletek: 66.o. 67.o. 12./ 1. Gyermekvédelmi Program 12./ 2. Minőségirányítási Program 12./ 3. Intézmények 13. Függelékek: 68.o. 13./1. Környezettudatos nevelés 3 éves programja 68.o. 4 4

5 1.Intézményünk adatai Az óvoda hivatalos elnevezése: Szivárvány Napköziotthonos Óvoda Az óvoda címe, telefonszáma: 2351 Alsónémedi, Szent István tér 8. Tel./Fax: Tel.: Alsónémedi, Rákóczi út 20. Tel: Az óvoda fenntartója, címe, telefonszáma: Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alsónémedi Fő út 58. Tel: Fax: Az óvodai csoportok száma : 9 Szent István téren : 6 Rákóczi úton: 3 Az óvoda programjának benyújtója,elfogadója: Szivárvány Napköziotthonos Óvoda Nevelő Testülete 5 5

6 1./ 1.Az óvoda bemutatása: Az alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda felvállalja a éves korú gyermekek nevelését és integrált fejlesztését, intézményes keretek között, továbbá értékközvetítő, szocializáló, kulturális, szolgáltató ( gyermekmegőrző ) funkcióit. Az óvoda felvállalja a környezettudatos személyiségformálást. Közvetetten segíti az iskolai közösségbe a beilleszkedéshez szükséges személyisegjegyek fejlesztését. 1./ 2.Törvényi háttér: Az évi LXXIX. Közoktatási törvény 45., majd módosítása kimondja, hogy az óvodáknak az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja alapján helyi nevelési programmal kell rendelkezni. Jelen program az alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda első számú dokumentuma, amely tartalmazza óvodánk adatait, a nevelés, fejlesztés célját és feladatait, folyamatát, a nevelési színtereket, szervezeti és időkereteket, az a végrehajtáshoz szükséges tárgyai, személyi feltételeket, gazdasági erőforrásokat. 1./ 3.Integrált nevelés törvényi háttere: - A Magyar Köztársaság az évi LXIV. törvény Magyarország csatlakozását a Gyermekek Jogairól szóló ENSZ egyezményhez. - Az évi LXXIX. tv. a Közoktatásról A gyermekeknek joga van ahhoz, hogy állapotának megfelelő gyógypedagógiai ellátásban részesüljön Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások az óvodában: 24. alapján: - logopédiai terápia - dyslexia megelőző foglalkozás - testi- érzékszervi, értelmi, beszéd, vagy más fogyatékos gyermekek napi 2 óra felzárkóztató foglalkozás évi LXII. tv. a Közoktatásról / Módosítások/ 8..f. pont: a gyermek különleges gondozáshoz való joga, mely szerint állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban kell, hogy részesüljön 25.. A testi, érzékszervi, a beszéd-vagy más fogyatékos gyermek jogainak érvényesítése attól kezdődően, hogy fogyatékosságát megállapították / szakértői vélemény fejlesztési terv óvodai nevelés / 84..c. pont: A különleges gondozás keretében a teljes ellátás ingyenes az óvodai nevelés során, I. sz. melléklet az évi LXXIX tv. - hez: Alkalmazotti létszám II. sz. melléklet az évi LXXIX tv. - hez: Csoportlétszám csoportok szervezése fogyatékos gyermekeket a csoportlétszám meghatározásánál 2 ill. 3 főnek lehet számítani évi LXVIII: tv. Közoktatásról / Módosítás/ 61. alkalmazotti létszám gyógypedagógiai asszisztens 6 6

7 8/a. Az óvodai nevelési program elkészítésénél figyelembe kell venni a fogyatékos gyermekek óvodai nevelésének irányelveit 18.. kötelező képesítési előírás mint feltétel a gyógypedagógiai neveléshez évi módosítás 30. -a értelmében a gyógypedagógiai tanári végzettség, valamint az óvodapedagógus támogatása az integrált neveléshez. Közoktatási minimális eszköz és felszerelési jegyzék 23 / 97./ X.4. / rendelet 2003.évi LXI. Közoktatási Törvény 121..( /a,b) Finanszírozási normatíva 2009.évi 255 kormányrendelet ( XI.20. ) módosítás 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1./ 4.Hitvallásunk: A gyermek egyedi megismételhetetlen személyiségének tiszteletben tartásával feladatunk minél sokoldalúbb fejlesztése, játékon alapuló nevelési lehetőségek kihasználásával mert a játék a gyermek alapvető, természetes, elsődleges tevékenysége. Magába foglalja az összes tevékenységformát. A játék a cél, módszer, eszköz, a legfontosabb és az óvodás életének legnagyobb részét kitevő időtöltés. Életkori, pszichikai adottság, hogy a játékon keresztül fejlődik a legjobban személyisége. 1./ 5.Közvetlen környezetünk bemutatása: Községünk területén egyéni vállalkozók, mezőgazdasági kistermelők és egyéb munkavállalók élnek Az óvodába járó gyermekek családjai erkölcsi vonatkozásban jó helyzetben élnek. Anyagi vonatkozásban a gazdasági körülmények miatt átlagosnak mondható a helyzetük. A szülők részéről az elvárás az óvodai nevelés felé az értelmi nevelés előtérbe helyezése, a versek tanulása, rajzok és kézzelfogható teljesítmények, feladatlapok, munkalapok készítése. A játék kiemelt fejlesztő jelentőségét nehezen tudjuk elfogadtatni. Községünkben él a nagycsalád, rokonság összetartó ereje, a munka tisztelete, a gyermekek elfogadó szeretete. Sok a vallásos család és eredetében élnek a népszokások. A hazájukat elhagyni kényszerülő családokból érkező gyermekek nevelésében felvállaljuk az önazonosság megőrzésének lehetőségét. Felekezetenkénti vallásoktatásra lehetőséget biztosítunk intézményünkben. Fontos feladatnak tartjuk még az egészséges életmódra nevelést az érzelmi erkölcsi nevelést, és tapasztalatokra épülő megismerést. Az anyanyelvi fejlesztés teljes nap keretében megvalósítandó kiemelt feladat. Két épületben 9 csoportos intézményegységként működünk. 7 7

8 Programunk megvalósításához a következő személyi feltételekre van szükség: Pedagógusok: 19 fő óvodapedagógus (18 csoportos óvónő + 1 fő óvodavezető) fejlesztők : / ők beletartoznak a pedagóguslétszámba / - fejlesztő pedagógus - fogyatékosokat együtt nevelő pedagógus - gyermek gyógytestnevelő - alapozó terapeuta - Gósy terapeuta.. Pedagógiai munkát segítő közalkalmazottak: 1 fő logopédus 1 fő gyógypedagógiai asszisztens technikai dolgozó: 9 fő dajka 1 fő óvodatitkár 1 fő fűtő-karbantartó 1 fő pszichológus heti 1 alkalommal látja el feladatait a Gyáli Kertváros Kistérségi Társulás alkalmazottjaként 8 8

9 2.Az óvoda személyi feltételei Az intézmény programjának megvalósításához 32 fő közalkalmazott szükséges. 2. /1. Táblázat: Az óvoda dolgozói Program szerint előírt létszám Meglévő Óvodavezető 1 1 Óvodavezető helyettes 1 1 Óvónő Óvodatitkár 1 1 Logopédus 1 1 Dajka 9 9 Gyermekfelügyelő 1 1 Fűtő-karbantartó 1 1 Pszichológus

10 2./ 2.Az óvoda pedagógusainak egyéb szakképzettsége: Ajánlott kiegészítő szakképzések a pedagógusoknak: - Neveléssel kapcsolatos szakképzések, szakvizsgák - Középfokú idegen nyelvvizsga - Közoktatás vezető - Minőségbiztosítással kapcsolatos képzések 2./ 3.Szöveges leírás: Osztatlan és osztott csoportszervezés keretében folyik a nevelés. A szülőkkel az SZMK szülői szervezeten keresztül tartjuk a hivatalos kapcsolatot. Az nevelési törekvéseink a családi nevelés kiegészítője elsősorban a család joga és kötelessége a gyermekek nevelési elveinek meghatározása. A partnereinkkel a minőségirányítási program szerint a feladatok és az igények alapján tartjuk a kapcsolatot. Óvodánk önállóan működő intézmény. Pénzügyi feltételeink jók, működtetés és fejlesztés is biztosított

11 Alapítvány segíti a tárgyi eszközök beszerzését ban alapítottuk, a játék és sporteszközök beszerzésére. Szakmai irányítónk a nevelőtestület, melyen belül szakmai munkaközösségek működnek, éves tevékenység programmal. Nagyközségünk területén intézményünk az egyetlen óvoda, ezért megpróbálunk Megfelelni a sokoldalú elvárásoknak, a törvényi a pedagógiai, szakmai, szülői és fenntartói szinten. Ilyen megfontolásból adtuk óvodánknak és programunknak a sokszínűségre utaló Szivárvány nevet. Közalkalmazottak: Óvodavezető Óvónő Gyermekfelügyelő Óvodatitkár Óvodavezető helyettes Logopédus Dajka Fűtő - karbantartó - kertész Intézményünkben minden főállású óvónő felsőfokú végzettséggel rendelkezik. Nevelőtestületünkben az óvónők szakmai felkészültsége, elhivatottsága munkánk alapja. A két épületben dolgozó óvónők közösen alkotnak egy nevelőtestületet. A munkaközösségeket is közösen szervezzük. A nevelés eredményessége érdekében az óvónői párokat kérésükre helyezzük egy csoportba. A vezető abban az esetben / rendkívüli / változtathat, ha a nevelési munka színvonala indokolja. Nevelőtestületünkben a munkaközösségek egy éves időtartamra egy összetételben dolgoznak. A témát nevelési év elején dönti el a nevelőtestület. Minden dajka képesített és évek óta összeszokott segítői a gondozómunkában egy csoportnak, óvónői párosnak, rövid hiányzás esetén másik csoportba besegítéssel. Mindkét épületben melegítő konyha működik külsős alkalmazottakkal. A két épület karbantartási munkáit és udvarainak rendezését 1 fő végzi. Az óvodatitkár látja el a gazdasági adminisztrációs feladatokat. Logopédus, pszichológus és egy fő gyermekfelügyelő segíti az integrált feladatokat. A nevelés egész időtartamára az óvoda folyamatos munkakezdéssel biztosítja az óvodapedagógusok jelenlétét. A törvényben deklarált átfedési idő biztosított, ha nincs hiányzás. 2./ 4.Integrált nevelés beosztása: Mindig a fejlesztett gyermekek létszámától függ a fejlesztők beosztása. A pszichológus heti 1 alkalommal jön az óvodába. A logopédus mindkét épületben ellátja feladatait Az egyéni vagy kiscsoportos fejlesztés szervezése a problémák súlya és a fejlesztettek létszáma szerin történik, kizárólag a szakértői vélemények alapján. Gyermektorna a két épületben külön szervezett. Az alapozó terápia a létszámtól függően csoportbeosztással történik

12 3.Az óvoda tárgyi dologi feltételei 3./ 1.Épület: Az óvoda 2 épületben működő intézményegység. A Szent István téren 6 csoport, a Rákóczi úton 3 csoport van. Mindkét épületben melegítő konyha működik. A telkek összes területe: 4918 m Beépített terület: m Játszóudvar területe: 3713, 25 - Szent István tér nagy udvar - Szent István tér előkert - Rákóczi út első udvar - Rákóczi út hátsó udvar Mindkét épület felújított, jó állagú és állapotú. A Rákóczi úti épületben szűk a hely, mert öltözőként is használjuk a folyosókat. Átlagban elmondható, hogy ideális tárgyi, dologi körülmények megteremtésére törekszünk. A pincében találhatóak a fűtőberendezések, összesen 3. A két melegítőkonyha energetikailag leválasztott, szolgáltató cég működteti. A víz és szennyvízelvezetés vezetékes, fűtés gázzal, a világítás halogénnel történik. Mindkét épületben és konyhákban külön riasztó működik. Intézményegységenként dajkaszoba és mosoda kialakított. Az udvarok az előírás szerintiek, rendezettek, karbantartásuk állandó feladat. A csoportszobák 1 kivételével tágasak az óvónők ízlését tükrözik, az ő munkájuknak köszönhetően egyéniek és esztétikusak, tárgyi feltételeik az előírásnak megfelelnek. Termek funkciójuk szerinti felsorolása: / 2 épület összesen / Csoportszoba: 9 Öltöző: 9 Mosdó: 8 Felnőtt mosdó: 2 Felnőtt WC: 3 Felnőtt öltöző: 1 Iroda: 2 Nevelői szoba: 2 Tornaterem: 1 Fejlesztő szoba: 1 Konyha helységei 12 Előtér: 3 Raktár: 1 Szertár: 1 Folyosó: 5 Dajka szoba: 2 Kazánház: 2 Belépő: 2 Pince helyiségei: 7 Terasz: 3 Az intézmény jellegzetessége, hogy melegítő konyhával rendelkezik, egy tömb épület melléképületek nélkül, pincével

13 3./ 2. Eszközrendszer : Termek, szobák: - csoportszoba, fejlesztő szoba, tornaterem, egyéb termek Berendezés: Csoportszobák: - Korongok - színes rudak - pálcika készlet - logikai készlet - dominó - tangram Tornaterem: - bordásfal - tornaszőnyegek - tornapadok - zsámoly - GERSWALD - trambulin - karikakészlet - rúdkészlet - ugrálókötél - egyensúlyozó tölcsér - egyensúlyozó libikóka - testhenger - lépegető - csőalagút - fiziolabdák - egyensúlyozó - körkötél - gumikötél - gumiszalag - szalagok - babzsákok - medicinlabda - tüskéslabdák 13 13

14 - maroklabda - szivacslabda - labda - polifóm Fejlesztő szoba: - logopédiai asztal - gyermekasztal - felnőtt asztal - székek - tábla, kréták - szőnyeg - polifóm - bábok fejlesztő eszközök, játékok: - korong - színes rudak - pálcika készlet - logikai készlet - dominó - tangram - sorozatkirakó - gyöngyfűző - formafelismerő - színérzékelő - súlyérzékelő - hangzó doboz - tapintás érzékelő - joy-toy tekergő - építőkocka - abakusz - évszakfelismerő - mozaik - rész-egész kirakó - játékóra - puzzle - szimmetria felismerő - irányfelismerő - ellentét felismerő - pozitív, negatív felismerő - minimális differencia érzékelő - nézőpont / jobb bal / - összeillő - írás előkészítő - színfelismerő 14 14

15 - tükörjáték - geometria lépcső /kocka, gömb / - mérleg - mérőlécek - memóriatáblák - dobáló - szortírozó készlet dobókockák bábok Az intézmény eszközrendszere: eszközminimum norma szerint Az épületek és az udvar adottak. Minden előírt funkciójú helységgel rendelkezik az intézményünk. Rákóczi úti épületben az öltözők egyben a folyosók is. Ez nagy szervezettséget igényel és kényelmetlen, de funkcionál. Legfontosabb eszközök a játéktevékenységhez használt játékok: szerep, szimbolikus, szabály, képességfejlesztő játékok, sporteszközök, hangszerek, szerszámok, könyvek, használati tárgyak, jelmezek, bábok. Másodsorban a tanuláshoz szükséges eszközök, a fejlesztés eszközei és a sporteszközök, udvari játékok. Az eszközök beszerzéséhez az alapítványunk is nagyban hozzájárul. Nagyon fontos az óvónők és gyermekek által készített eszköztár, melyet jól hasznosíthatunk a nevelőmunkában. Tulajdonképpen a klasszikus szabad játék arról szól, hogy egy gyermek kitalál egy témát, barkácsol hozzá játékeszközt, mellyel kijátssza a témát. A meglévő játék megkötheti a gyermek fantáziáját, ötleteit. Ezért törekedni kell a játékban használni olyan tárgyakat, melyből a gyermek egyéni elképzelése szerint lesz játék. / Pl: nagy leplek amely lehet sátor, asztalterítő, tó, takaró, palást, kendő, kuckó s. t. b./ Gyűjtünk különböző tárgyakat, eszközöket is melyeket nagyon szívesen használnak a gyermekek, mert igaziak. Ilyenek a darálók, telefon, hajszárító. Ezeket természetesen át kell alakítani, hogy játékra alkalmasak legyenek. / elektromos vezetéket levágni, éles részeket kiszerelni /. Vállalkozó szülőktől, szervezetektől, magán személyektől ajándékba is kapunk játékokat, de ez csekély mennyiségű, gyakran állaguk rossz, nevelési értékük kétes. Rendkívül fontosnak tartja a nevelőtestület a játékeszközök fejlesztését, gyarapítását, mert ezek a legfontosabbak a nevelésben. Minden nap hozzáférhetővé kell tenni a gyermekek játékához szükséges játékokat, eszközöket, tárgyakat. Minden csoportszobában megtalálhatók a legáltalánosabb szerep, szimbolikus játékhoz eszközök, építéshez használt kellékek, autók, babák, bábok. Legnagyobb feladatunk, hogy még több és változatosabb játék álljon gyermekeink rendelkezésére. Tartós és jó minőségű játékeszközök beszerzésére törekszünk, melyek lehetőleg természetes alapanyagból készüljenek. Az udvari játékokra és sporteszközökre kiemelt figyelmet kell fordítani, ezeket közösen használják gyermekeink, előbb elhasználódnak. A homokozó játékok beszerzése minden évben indokolt. A famászókák, tartós fajátékok az előírásnak megfelelőek az udvaron. Külön játéktémaként jelöljük meg a népi kismesterségeket, melyek igen fejlesztő hatásúak, ezeket a tevékenységeket az udvari játékra is ki kell terjeszteni / szövés, nemezelés, nádazás, bőrözés, csuhéjazás, agyagozás / A különböző méretű anyagú és súlyú labda, golyó és a lufi kiemelten fontos játék az épületben és az udvaron egyaránt. További feladat pályázatokon szerezhető eszközök biztosítása

16 A mesekönyvek, ismeretterjesztő könyvek számát folyamatosan minden évben növeljük. Mindkét épületbe az azonos szakkönyveket beszerezzük. Könyvtárunkban kb.: 2500 könyv van. Az időtálló, aktuális új szakkönyvtár kialakítása folyamatos feladata a nevelőtestületnek és a könyvtárosoknak. Ebben helyet kapnak a pedagógiai, pszichológiai alapműveken kívül a választható programok, művészeti albumok, lexikonok, szakpedagógiai könyvek, a játék és ötletgyűjtemények, és a cserélhető lapos segédkönyvek is. A mesekönyvek és a leporellók a csoportszobában találhatóak. Óvodánk minden csoportjába jár gyermekújság. Az óvónőknek a z Óvodai Nevelés szakmai havi lap, valamint a Fejlesztő Pedagógia és az Oktatási Közlöny. A tanuláshoz, foglalkozásokhoz az alapkészletek megtalálhatók óvodáinkban / Minimatt, Környezetismeret Világa, Fóliaképek, síkidomok, testek, kártyák, dominók, kirakók, Képes Lottó, egyéni készítésű feladatlapok, GERSWALD / Eszköztárunkat bővítik az audio vizuális eszközök / 3 TV, 3 videomagnó, 9 CD-s rádió magnó, 9 diavetítő, kamera, hangosító berendezés, mikrofon. Az egyéni fejlesztés, az integrált nevelés és pszichológiai terápia eszközeit folyamatosan szerezzük be az anyagi lehetősségeink szerint. Az óvoda működését szolgálják az egyéb tárgyi dologi eszközök, a bútorok, a textilek, szőnyegek, a takarításhoz, működéshez, karbantartáshoz használt tárgyak. A bútorok cseréje az elhasználódás szerint történik fontossági sorrendben. Nagyon sok helyre készített, beépített bútor van, amellyel megpróbáljuk a lehető legjobban kihasználni a termekben a helyet. Mivel nagyon sok berendezési tárgy van és fontos az átláthatóság és a rend, ami alapja annak, hogy mindent használjanak az óvónők. Az edényeket és a konyha berendezését a működtető, szolgáltató vette át. Az ügyvitelt 5 számítógép, 2 fénymásoló, 4 telefon, villany írógép, fax, számológépek, és 5 pendrive segíti. 4./ 1.Az óvodai nevelés célja: 4.Óvodai nevelés Nevelésünk alapja a gyermek elfogadása, mely a bizalomra a megbecsülésre, tiszteletre és szeretetre épül. Gyermekeink fejlődjenek sokoldalúan, harmonikusan az egyéni és életkori sajátosságok figyelembevételével eltérő ütemben, szeretetteljes óvodai légkörben, természetes környezetben a községünk értékeit elfogadva, hagyományok ápolásával, a szülőkkel együttműködve, az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez, kiemelve a különleges gondozást igénylő óvodásokat. Ennek érdekében az alábbi feladataink vannak: - Az egészséges életmódra nevelésen belül a gondozottság, a testi szükségletek, a mozgásigény kielégítése, a testi képességek segítése, az edzettség, az egészség védelme a higiéniai szokások kialakítása, óvása, megőrzése az életkorból adódóan kiemelt jelentőségű. - Lelkileg egészségesen fejlődjenek, az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosításával. Az óvodás gyermek legfőbb igénye az érzelmi biztonság és ennek a függőségi igénynek a kielégítése, a szeretetteljes légkör kialakítása. Fogadják el társaik másságát, alkalmazkodjanak társaikhoz és a csoport normáihoz. Az én-realizálás és önismeret kialakulása után alakuljon ki 16 16

17 belső énképük, mely önérvényesítésük során, teljesítményükön keresztül hat. Szociálisan álljanak készen a kapcsolatteremtésre, felnőttel, gyermekkel egyaránt és az iskolában. - Értelmi fejlesztés területén feladatunk a környező világ aktív, cselekvő megismerése. Világosan, érthetően kommunikáljanak. Ismereteik, készségeik értelmi és akarati tulajdonságaik tegyék lehetővé kreatív fejlődésüket értelmi képességeiken keresztül. / érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás / Az integrált nevelésből adódó feladataink: A lehető legkorábban ismerjük fel a fejlődési eltéréseket. Ha kell a lemaradásokat minden területen, egyéni vagy kiscsoportos fejlesztéssel is felzárkóztatjuk, a tehetségeket kibontakoztatjuk. Intézményünk funkciói: az óvó védő, szociális és nevelő személyiségfejlesztés. A szabad játék kiemelt jelentőséggel bír a teljes nevelés folyamán. Ezt tükrözni kell a napirendnek. Napi 7 óra kötetlen játékidő biztosításával kívánjuk elérni ezt a célt. Intézményünkben a tanulás a komplexitás módszerével történik, a játéktevékenységen keresztül, vagy játékos formában. 4./ 2.Fejlődési problémákkal küszködő gyermekek nevelése óvodánkban Minden gyermek más, legtöbbjük bizonyos személyiségjegyekben, képességekben eltér a másik gyermektől. Mindig egy adott gyermek egyéni képességét, érettségét, biológiai állapotát elfogadva a neki megfelelő bánásmódot biztosítjuk. Intézményünkben a tapasztalataink alapján szükségessé vált, hogy mélyebben foglalkozzunk az akadályozott fejlődésű gyermekek integrált nevelésével. Ez a gondolat az inkluzívitást feltételezi, és azt, hogy hogyan gondolkodjunk és cselekedjünk a mássággal kapcsolatban. Az országos és helyi viszonyok ismeretében /30 fő átlag a 225-ből / intézményünkben hangsúlyt kap az integratív stílus, az egymás iránti tolerancia, az hogy természetes a különbözőség, a másság. Az a kisgyermek, aki már az óvodában tapasztalja, hogy egyik csoporttársa szemüveges, a másik nehezen formálja a hangokat, a harmadik nyugtalanabbul viselkedik, vagy diétás ebédet fogyaszt, esetleg hallókészüléke van, vagy mozgásában akadályozott, természetesen fog viszonyulni a mássághoz felnőttként is. Az integráció érzékszervi, testi, értelmi fogyatékos, érzelmi és viselkedészavaros gyermekek normál populációban való nevelése, beillesztése. Meggyőződésünk, hogy az értő beavatkozás növeli a későbbi esélyeket. Rendkívül fontos a prevenció, mert sok esetben a sérüléshez kapcsolódó következmények csökkenthetőek, megelőzhetőek. Nagyon fontos az időtényező, a minél korábbi fejlesztés, a minél előbbi eredmények miatt. Minden fejlődési fázisban az érés is más. Az gyermekek a folyamatos és elégséges speciális fejlesztés mellett szociálisan, értelmileg, érzelmileg az iskolai közösségbe történő beilleszkedésre éretté válhatnak. Intézményünk, településünk egyetlen óvodája, ha felvállaljuk az Alsónémedi gyermekek nevelését, számolnunk kell a fejlődésben akadályozott gyermekekkel, és a tehetségekkel is, hiszen felnőttként ők is a társadalom normál populációjában kell, hogy boldoguljanak

18 Az óvodába a gyermekek szűrés nélkül kerülnek be, ez az első közösség az életükben, rendkívül nagy tehát az intézmény felelőssége a probléma felismerésében, hiszen a családban akár a laikusság, akár az elfogultság miatt, nem ismerik fel a problémákat. Intézményünk az enyhe fokban értelmi sérülteket, a pszichés zavar miatt a nevelési folyamatban akadályozottakat és a logopédiai ellátásra szorulók nevelését fel tudja vállalni, szakvélemény alapján. Az Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság a Nevelési Tanácsadóval és szakorvos véleménye alapján kerülnek a gyermekek a terápiás programba. A csoportos óvónő vagy a család jelzése után a szülők beleegyezésével vizsgálják meg a középső csoportosokat. Súlyosnak tűnő esetben kiscsoportos gyermekeket is be lehet vonni a szűrővizsgálatokba. Minél fiatalabb a gyermek, annál inkább egységes, teljes személyiségét átfogó feladatokkal lehet eredményeket elérni. Az óvodáskorban különösen fogékonyak a gyermekek. Ezért ezt az időszakot ki kell használni az akadályozott gyermekek fejlesztésére. Később ez nem pótolható! Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekeket együtt neveljük ép társaikkal, nem alakítunk ki elkülönítő csoportot. A fogyatékos gyermekeket a nevelés ne terhelje túl, a fejlesztés, a módszerek és az elvárandó követelmények igazodjanak a lehetséges egyéni fejlődés üteméhez. Így a sérült gyermekek az ép környezetben magasabb szintre juthatnak el. A helyes minta egyrészt követésre, másrészt megerősítésre szolgál, harmadrészt spontán javulást is előidézhet kevésbé sérült funkciók esetében. Az ember társas lény, alkalmazkodó képességét, toleranciáját, fejlődésének irányát, egyéni életútját társas kapcsolatai formálják és alakítják. Az integráció sikerének kulcsa abban rejlik, hogy a gyermekeknek / mindegy, hogy épek, vagy sérültek / egyéni igényeikhez, képességeikhez, pszichikai állapotukhoz szükséges és fejlesztő nevelést kapják meg. / speciális nevelési szükségletek kielégítése is / Hangsúlyozva, hogy nem vagyunk egyformák, mindenkinek vannak jó tulajdonságai és lemaradásai. Szem előtt kell azt is tartani, hogy bármelyik ép ember bármikor sérültté válhat. Elég egy baleset, vagy egy vírusos fertőzés. 4./ 3.Integrált nevelés 4./ 3./ 1. Az integráció Az integráció pedagógiai megközelítése: A fogyatékos és nem fogyatékos gyermekek és fiatalok együttes nevelését és oktatását jelenti az oktatási intézményekben az óvodától az elemi iskolán át a felsőbb iskolai szintekig. Az integráció elve mögött az a gondolat húzódik meg, hogy nem annyira magában a gyermekben kell keresni a sikertelenség okát, hanem elsősorban a környezetében: olyanná kell formálni a befogadó közeget, óvodát, hogy a gyermek jól tudjon benne fejlődni, megtalálja már gyermekkorában a helyét a társadalomban. A sikeres óvodai együttnevelés biztosítja legjobban a későbbi zökkenőmentes beilleszkedést. Az integráció célja, hogy kölcsönös megértést és elfogadást alakítson ki a fogyatékosok és nem fogyatékosok között, lehetővé téve ezáltal az esélyegyenlőséget

19 4./3./2.Fejlődési problémákkal küzdő gyermekek nevelése óvodánkban A sajátos nevelési igényű gyermekek családi nevelését, a közösségbe való beillesztését elősegíti, elősegítheti a többi gyermekkel együtt történő integrált nevelésük. Az együttnevelést vállaló intézmény többet vállal, magasabb értéket kínál a sajátos nevelési igényű gyermeknek, mint részvételt és védettséget. Külön gondot kell fordítani arra, hogy a gyermek minden segítséget megkapjon hátrányainak leküzdéséhez. Tapasztalat, hogy a speciális problémákkal küszködő gyermekek száma nő. Intézményünkben a részleges integráció, azon belül is a funkcionális integráció bevezetéséhez vannak meg a feltételek. Hiszen a fejlesztés, speciális megsegítés külön helyiségben, egyéni vagy kiscsoportos formában történik. Ezen időszaktól eltekintve a nap többi részét a gyermekek együtt töltik. Az integrált nevelés bevezetéséhez alapvető feltételek megléte szükséges. Ezek a következők: Toleráns gondolkodás. Előítéletek leküzdése. El kell fogadni, hogy minden gyermek más, egyedi és egyszeri. A gyermek személye nagyon fontos az integrálhatóság megítélésénél. Nevelés elsődleges szempontjai: A fogyatékosság típusa, súlyossága. A fogyatékosság kialakulásának, diagnosztizálásának és a speciális ellátás megkezdésének ideje. Az időtényező. Minél korábbi fejlesztés szükséges, hiszen minden fejlődési fázisban más az érés. - A gyermek életkora, pszichés, lelki és egészségügyi állapota, rehabilitációs műtétek, képességei, kialakult készségei, kognitív funkciói, meglévő ismeretei. 1. Ebből következnek az egyénre szabott célok, módszerek és teljesítmény megfogalmazása. Minden gyermektől annyit követeljünk, amennyire képes, nem többet és nem kevesebbet. 2. A gyermekek fejlődésének lemérése. 3. Differenciált intézkedés és módszerek bevezetése, megismerése. 4. Óvodánkban a megfelelő képesítéssel rendelkező, a fejlesztésben résztvevő szakemberek segítő közreműködése. 5. Pedagógus továbbképzés, mely megfelelő felkészítést nyújt a sajátos nevelési szükségletű gyermekek gondozására, nevelésére, oktatására. 6. Rugalmas oktatási- nevelési program létrehozása, mely maximálisan kihasználja a differenciálás eszközét. Tartalmaznia kell a sajátos nevelési igényű gyermekek számára is a megfelelő haladási irányt. 7. Végül, de nem utolsósorban megfelelő anyagi és tárgyi feltételeket kell teremteni, olyat mely a speciális vagy sajátos nevelési igényű gyermekek szükségleteinek is megfelel. Az intézményben a pedagógusok felelőssége, személyes kompetenciája a problémák felismerése. A lehetőségekhez képest a már meglévő sérülések okozta gyermeki állapot javítása, ha ez nem lehetséges akkor a fizikai szinten tartás. A nevelés hatására a sérült kisgyermeknél is fejlődik az alkalmazkodó készség, az akaraterő, az önállóságra törekvés, az érzelmi élet, az együttműködés. A napirend során a gyermek mindig csak annyi segítséget kapjon, ami a további önálló cselekvéshez szükséges

20 Külön gondot kell fordítani arra, hogy az óvoda pedagógusai, pedagógiai munkát segítő alkalmazottai, és a szülők megfelelő tájékoztatást kapjanak a sajátos nevelési igényű gyermek befogadására, az együttműködésre a sérült gyermek családjával. Óvodánkban az együttnevelés az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményének figyelembe vételével minden esetben egyéni döntést, esetenként egyéni fejlesztést igényel. Minden irányú speciális fejlesztés alapja a szakértői bizottság szakvéleménye. A fejlesztés egyéni fejlesztési terv alapján történik, amelynek elkészítése szakember feladata. Természetesen nem csak a hagyományos értelembe vett fogyatékosok számára biztosítunk fejlesztési lehetőségeket, hanem az úgynevezett enyhébb (átmeneti jellegű) esetekben is. A dyslexia, dysgráfia, dyskalkulia veszélyeztetettség jelei már óvodás korban is megjelennek. A későbbi problémák kialakulásának megelőzésére megelőző programok állnak rendelkezésünkre. Az alapozó terápia az alapképességek és alapkészségek fejlesztését célozza meg. A mozgásfejlesztés egy sajátos, de meghatározó területe a gyógytestnevelés. Olyan tudományág, amely a testnevelés módszereinek felhasználásával betegségek megelőzésére és gyógyítására alkalmas. Képzett szakember irányításával a prevenció, korrekció és kompenzáció fontos eszköze. A logopédia eszközrendszerével, sajátos módszereivel szintén a kommunikáció, mint alapvető emberi tevékenység hibáit, hiányosságait tudjuk javítani, fejleszteni. A pszichológus feladata a gyermek egészséges lelki fejlődésének elősegítése, a meglévő magatartási és egyéb nevelési problémák feloldása sajátos terápiás eljárások alkalmazásával. A sajátos nevelési igény a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő, nagyobb mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, ill. terápiás célú pedagógiai eljárások alkalmazását teszi szükségessé. Az egyes gyermekek problémái, lemaradásai általában összetett képet mutatnak. Ezért kiemelkedően fontos a fejlesztésben résztvevő szakemberek folyamatos kapcsolata, a rendszeres esetmegbeszélések bevezetése, a felmerülő problémák közös megoldási lehetőségeinek keresése, a team munka. 4. / 3. / 3. Integrált nevelés, fejlesztés célja, feladatai Az integrált nevelés beindítását alapos előkészítő munka előzte meg. Az intézményünk által felvállalt speciális problémák a következők: Enyhe fokban( testi, érzékszervi, értelmi) fogyatékosság Pszichés fejlődési zavar miatt a nevelési folyamatban akadályoztatottak ( dysveszélyeztetettség, hyprkinetikus vagy kóros aktivitás zavar ) prevenciója, fejlesztése, terápiája. Logopédiai ellátás - Egyéb betegségek, melyek e mindennapok során speciális odafigyelést, szervezést igényelnek: pl.: allergia epilepszia, élelmiszer érzékenység, a fejlesztést kezelés hiányában negatívan befolyásoló tartós betegségek: cukorbetegség, májbetegség Az együttnevelés célja: Másságot elfogadó környezet megteremtése. Esélyegyenlőség 20 20

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

telephelyen) 1 telephelyen) 1 telephelyen) 1 telephelyen) 1 óvodánként (székhelyen és

telephelyen) 1 telephelyen) 1 telephelyen) 1 telephelyen) 1 óvodánként (székhelyen és HELYISÉGEK ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK MENNYISÉGI MUTATÓ csoportszoba gyermekcsoportonként1 tornaszoba logopédiai foglalkozató, egyéni fejlesztő szoba játszóudvar óvodavezetői iroda óvodánként 1 óvodavezetői

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka óvoda TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NYELV ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 2011. KONZULENS: DR. MAKAI KATALIN

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL Törvényi háttér: 363/2012. (XII.17.) orm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Az óvodai élet megszervezése 4. Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Sajátos nevelési igény az óvodában. Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4.

Sajátos nevelési igény az óvodában. Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4. Sajátos nevelési igény az óvodában Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4. A hat éves kor alatti gyermekeknek olyan gondozó és nevelőprogramokra van szüksége,

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Konzulens tanár: Dr. Makai Katalin Készítette: Uri Kovács Lászlóné Mottó: Thomas Gordon idézetét választottam, mely azt gondolom teljes mértékben,

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYHEZ IGAZODÓ DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN,

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Kovácsné Bögödi Beáta 2011. 02.28. EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Szolnok Városi Óvodák

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT

koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT Láda Ágnes gyógypedagógus Rajzó Éva konduktor koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT A kicsinyekről való gondoskodás olyan, mint egy gombolyag

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS ÓVODA 1119 BUDAPEST, PAJKOS U. 35. Az intézmény OM azonosítója: 034459 Intézményvezető: Csályiné Schön Mária Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak Összeállította: Dr. Bús Imre főiskolai tanár, szakfelelős Jóváhagyta: Dr. Kurucz Rózsa, intézetigazgató Csecsemő- és kisgyermeknevelő

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október Tárgy: Tájékoztató a 2008/2009. tanévkezdés tapasztalatairól, a személyi és tárgyi feltételek alakulásáról. Készítette: Mozgay

Részletesebben

ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV AZ ÓVODA LOGÓJA ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV csoport részére TARTALOMJEGYZÉK A gyermekek névsora és óvodai jele... 6 A gyermekek névsora korcsoport szerint... 7 Születésnapok nyilvántartása...

Részletesebben

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit A Zöld Titkok Kastélyóvodája Minõségirányítási Programja végrehajtásának értékelése 2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit óvodavezetõ 2 Az 1993. évi LXXIX.törvény a közoktatásról 40. (11) alapján

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: csecsemő- és kisgyermeknevelő (Infant and Early Childhood Education) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1 Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája DrBaji Ildikó Vadaskert Kórház Kognitív-viselkedésterápia1 Kogníciók(gondolatok, beállítottság) módosítása Viselkedés módosítás Csoport terápiás forma 1 Kognitív-viselkedés

Részletesebben

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)?

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? 1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? a) a gyermekem sok verset, éneket tanuljon 0 0,0% b) érezze jól magát az óvodában 19 70,4% c) minél többet játsszon 11 40,7% d) barátokat,

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 január-június között végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

KIMBI ÓVODA 1121 BUDAPEST, TÁLLYA UTCA 22. TEL/FAX: (1) OM

KIMBI ÓVODA 1121 BUDAPEST, TÁLLYA UTCA 22. TEL/FAX: (1) OM KIMBI ÓVODA BUDAPEST, TÁLLYA UTCA. TEL/FAX: () 35-5 E-MAIL: kimbiovi@gmail.com OM 03450. sz. FÜGGELÉK I. HELYISÉGEK Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Darabszám / Rendelkezésre áll csoportszoba

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. (Hermann Alice) Készítette:

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

Pedagógia - gyógypedagógia

Pedagógia - gyógypedagógia 2 Pedagógia - gyógypedagógia 1. A pedagógia tudománya. A nevelés fogalma és alapvető jegyei 2. A nevelés szükségessége: a személyiség fejlődését befolyásoló tényezők (öröklés, környezet, nevelés) 3. Érték,

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013.

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda Intézmény címe: 1155. Budapest Tóth István u. 98. OM azonosító: 201537 Helyi Óvodai Program 2013. 1 Tartalom ÓVODAI ADATLAP... 3 I. ÓVODÁINK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Kisgyermekgondozó, -nevelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 61 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei 1. A gyógypedagógia fogalma, értelmezése (tárgya, célja, feladatai, integráció, szegregáció) 2. A fogyatékosság fogalma, kritériumai és területei (normalitás, okok,

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK 2014. 04. 04. Játék, élményszerzésen alapuló tanulásszervezés - 2012/2013-tól Tanulás elméletek OECD PISA vizsgálatok A kompetencia- és fejlődésének szintjei: új anyag, megértés,

Részletesebben

2. sz. melléklet Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai programja

2. sz. melléklet Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai programja 2. sz. melléklet Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai programja TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 3 2. Általános elvek... 3 2.1. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja a sajátos nevelési igényű gyermekek

Részletesebben

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA OM azonosító: 034610 Székhely: 1163 Budapest Cziráki u. 8-10. Telephelyei: Lándzsa 1163 Bp. Lándzsa u. 23. Vadvirág 1. 1163 Bp. Borotvás

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Intézmény neve: Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Intézmény e-mail címe: fazekasisk@gmail.com Kitöltő neve:

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

Csibi Enikő 2012. április 11.

Csibi Enikő 2012. április 11. A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és a gyermekvédelem intézményeinek együttműködése A speciális szükségletű gyermekek felzárkóztatása érdekében Csibi Enikő 2012. április

Részletesebben

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kautzky Lászlóné intézményvezető Molnár Miklósné általános vezető helyettes A tagintézmények vezetői és nevelőtestületei Tartalomjegyzék 1. HELYZETKÉP...

Részletesebben

Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Konzulens: Neszt Judit Készítette: Varga Andrea Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelv és beszédfejlesztő szak 2011 Szolnok Városi Óvodák, Egységes

Részletesebben

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: CEGLÉDBERCEL 2009. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Bemutatkozás 1.1. Funkció, ellátási kötelezettség...4 1.2. Kapcsolatrendszer..4 2. Tartalmi összetevők 2.1. A bölcsődei

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

A TULIPÁNOS ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA 2013.

A TULIPÁNOS ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. A TULIPÁNOS ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. Gyomaendrőd Tartalomjegyzék I. Bevezetés 4. 1. Az óvoda adatai 5. 2. Az óvoda bemutatása 6. II. Az integráció elméleti megközelítése 7. 1. Gondolatok

Részletesebben

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel Dr. Bakonyi Anna A környezeti háttér sokfélesége A csoporthoz tartozás összetevői: Szokások Műveltség Kultúra Nyelv Vallás Anyagi helyzet Infrastruktúra Külső-és

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. OM: 034481 PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL Készítette: Kovács Zsuzsa Érvényes: 2013. szeptember 01-től Készült: 5/2 eredeti példányban

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt 2004-2011. Csibi Enikő szakszolgálati igazgatóhelyettes 2011.12.12 Változó törvényesség, állandó szakmaiság! Rövid történeti

Részletesebben

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ K A S T É L Y P E D A G Ó G I A I Ó V O D A P R O G R A M J A Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ Tartalomjegyzék I. Pedagógiai programunk törvényi háttere...

Részletesebben

ZSOMBÓ. ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS MUNKAREDJE A as TANÉVRE

ZSOMBÓ. ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS MUNKAREDJE A as TANÉVRE ZSOMBÓ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS MUNKAREDJE A 2012-2013-as TANÉVRE AUGUSZTUS Megállapodás a fenntartóval (működtetővel) az ellátás rendjéről, felszerelés kiegészítésről. Az egészségnevelés tervének egyeztetése

Részletesebben

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió Inkluzív iskola _2 Separáció- integráció- inklúzió Speciális nevelési területek, speciális életvitel Speciális megközelítés Normalitás, abnormalitás fogalma, az átlagtól való eltérés okai, magyarázó elméletei

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

Angyalkert Magán Óvoda 6000. Kecskemét, Bánk Bán u. 5. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.

Angyalkert Magán Óvoda 6000. Kecskemét, Bánk Bán u. 5. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. ANGYALKERT MAGÁN ÓVODA JÁTÉKVARÁZS ADAPTÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 Tartalomjegyzék: 1. Helyzetkép.3 2. Jövőképünk....6 3. Óvodai nevelésünk sajátos jellemzői.7 4. Óvodai nevelésünk feladatai... 9

Részletesebben

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22.

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Intézmény OM - azonosítója: 030871 Készítette: a Faragó Utcai Óvoda nevelőtestülete Legitimációs eljárás

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A

A L A P Í T Ó O K I R A T A A Jó Pásztor Református Óvoda módosítással egységes szerkezetbe foglalt A L A P Í T Ó O K I R A T A Az óvodai nevelésünkben a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. 32 140 01 Óvodai dajka. Komplex szakmai vizsga. Szóbeli vizsgatevékenység

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. 32 140 01 Óvodai dajka. Komplex szakmai vizsga. Szóbeli vizsgatevékenység EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 32 140 01 Óvodai dajka Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 15 perc, válaszadási idő: 15 perc) A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere?

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? József Attila Tagintézmény Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? Tanulónépesség jellemzői SNI tanulók nagy száma (51%) BTMN tanulók számának folyamatos növekedése (5%) Túlkorosság Többszörös

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA OM AZONOSÍTÓ : 028181 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1..ÓVODÁNK ADATAI Neve: Gádoros Nagyközség Képviselő testületének Napköziotthonos

Részletesebben