Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2351 Alsónémedi, Szent I. tér 8. OM: SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2351 Alsónémedi, Szent I. tér 8. OM: 032986 SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2351 Alsónémedi, Szent I. tér 8. OM: SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 1

2 Tartalomjegyzék 2.o. 1.Intézményünk adatai: / elnevezés, cím, telefonszám, fenntartó, csoportszám, program benyújtója / 5.o. 1./ 1. Az óvoda bemutatása 6.o. 1./ 2. Törvényi háttér 6.o. 1./ 3. Integrált nevelés törvényi háttere 6.o. 1./ 4. Hitvallásunk 7.o. 1./ 5. Közvetlen környezet bemutatása 7.o. 2.Az óvoda személyi feltételei: 9.o. 2./ 1. Táblázat 9.o. 2./ 2. Az óvoda pedagógusainak egyéb szakképzettsége 10.o. 2./ 3. Szöveges leírás 10.o. 2./ 4. Integrált nevelés beosztása 11.o. 3.Az óvoda tárgyi-dologi feltételei: 12.o. 3./ 1. Épület 12.o 3./ 2. Eszközrendszer 13.o. 4.Óvodai nevelés: 17.o. 4./ 1. Az óvodai nevelés célja 17.o. 4./ 2. Fejlődési problémákkal küszködő gyermekek nevelése óvodánkban 17.o. 4./ 3. Az integrált nevelés 19. o. 4./3./1. Az integráció fogalma 19.o. 4./3./2. Fejlődési problémákkal küzdő gyermekek nevelése óvodánkban 19.o. 4./3./3. Az integrált nevelés, fejlesztés célja, feladatai 21.o. 4./3./4. Az intézményben felvállalható sajátos nevelési igényű gyermek 21.o. 4./3./5. Nevelés, fejlesztés megszervezése 23.o. 2 2

3 4./ 4. Az óvodai nevelés alapvető keretei 24.o. 4./ Egészséges életmód kialakítása 25.o. Fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 27.o. 4./ Érzelmi nevelés, szocializáció 27.o. Fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 28.o. 4./ Értelmi fejlesztés, anyanyelvi nevelés 29.o. 4./4.3.a Értelmi fejlesztés 29.o. 4./4.3.b Anyanyelvi nevelés 30.o. Fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 32.o. 4./ 5. Az óvodai élet tevékenységformái 33.o. 4./ Játék 34.o. Fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 40.o. 4./ Vers, mese 40.o. Fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 41.o. 4./ Ének zene, énekes játék 42.o. Fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 42.o. 4./ Rajzolás, mintázás, kézimunka 43.o. Fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 43.o. 4./ 5. 5 Mozgás 44.o. Fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 45.o. 4./ A külső világ tevékeny megismerése 45.o. ( környezetismeret, környezetvédelem, ) Fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 46.o. 4./ Matematika 46.o. Fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 47.o. 4./ Munka jellegű tevékenységek 47.o. Fejlődés jellemzői óvodáskor végére 48.o. 4./ 6. Integrált nevelés, fejlesztés megszervezése 49.o. 4./ Logopédia 49.o. 4./ Egyéni fejlesztés 51.o. 4./ Gyermektorna 52.o. 4./ Pszichológus 53.o. 4./ Alapozó terápia 53.o. 5.Az óvodai élet megszervezése: 54.o. 5./ 1. Az óvoda rendezvényei, egyéb programjai 55.o. 5./ 2. Az óvoda kapcsolatai 57.o. 5./ 2.1. Szülőkkel 57.o. 5./ 2.2. Iskolával 57.o. 5./ 2.3. Egyéb intézményekkel 57.o. 5./ 2.4. Civil szervezetekkel 58.o. 3 3

4 6.Sajátos feladatok az óvodában: 59.o. 6./ 1. Gyermekvédelem 59.o. 6./ 2. Szolgáltatások 60.o. 7.Az ellenőrzés értékelés rendszere: 60.o. 7./ 1. Ellenőrzés rendszere 60.o. 7./ 2. Minőségirányítási rendszer működése 61.o. 7./ 3. Az óvoda szervezeti felépítése 61.o. 7./ 4. Az óvodai csoportok és a gyermekek fejlődésének ellenőrzése, értékelése 62.o. 8.Az óvodába és iskolába lépés feltételei: 63.o. 8./ 1. Óvodai beíratás, felvétel, kilépés 64.o. 8./ 2. Beiskolázás 64.o. 8./ 3. Iskolaérettség, iskolai beíratás 64.o. 9.Érdekegyeztetés, érdekvédelem: 65.o. 9./ 1. Óvodás gyermekek védelme 65.o. 9./ 2. Szülői érdekvédelem 65.o. 9./ 3. Alkalmazotti érdekérvényesítés / Szakszervezet, Közalk. Tanács / 65.o. 11.Legitimációs záradék: 12.Mellékletek: 66.o. 67.o. 12./ 1. Gyermekvédelmi Program 12./ 2. Minőségirányítási Program 12./ 3. Intézmények 13. Függelékek: 68.o. 13./1. Környezettudatos nevelés 3 éves programja 68.o. 4 4

5 1.Intézményünk adatai Az óvoda hivatalos elnevezése: Szivárvány Napköziotthonos Óvoda Az óvoda címe, telefonszáma: 2351 Alsónémedi, Szent István tér 8. Tel./Fax: Tel.: Alsónémedi, Rákóczi út 20. Tel: Az óvoda fenntartója, címe, telefonszáma: Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alsónémedi Fő út 58. Tel: Fax: Az óvodai csoportok száma : 9 Szent István téren : 6 Rákóczi úton: 3 Az óvoda programjának benyújtója,elfogadója: Szivárvány Napköziotthonos Óvoda Nevelő Testülete 5 5

6 1./ 1.Az óvoda bemutatása: Az alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda felvállalja a éves korú gyermekek nevelését és integrált fejlesztését, intézményes keretek között, továbbá értékközvetítő, szocializáló, kulturális, szolgáltató ( gyermekmegőrző ) funkcióit. Az óvoda felvállalja a környezettudatos személyiségformálást. Közvetetten segíti az iskolai közösségbe a beilleszkedéshez szükséges személyisegjegyek fejlesztését. 1./ 2.Törvényi háttér: Az évi LXXIX. Közoktatási törvény 45., majd módosítása kimondja, hogy az óvodáknak az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja alapján helyi nevelési programmal kell rendelkezni. Jelen program az alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda első számú dokumentuma, amely tartalmazza óvodánk adatait, a nevelés, fejlesztés célját és feladatait, folyamatát, a nevelési színtereket, szervezeti és időkereteket, az a végrehajtáshoz szükséges tárgyai, személyi feltételeket, gazdasági erőforrásokat. 1./ 3.Integrált nevelés törvényi háttere: - A Magyar Köztársaság az évi LXIV. törvény Magyarország csatlakozását a Gyermekek Jogairól szóló ENSZ egyezményhez. - Az évi LXXIX. tv. a Közoktatásról A gyermekeknek joga van ahhoz, hogy állapotának megfelelő gyógypedagógiai ellátásban részesüljön Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások az óvodában: 24. alapján: - logopédiai terápia - dyslexia megelőző foglalkozás - testi- érzékszervi, értelmi, beszéd, vagy más fogyatékos gyermekek napi 2 óra felzárkóztató foglalkozás évi LXII. tv. a Közoktatásról / Módosítások/ 8..f. pont: a gyermek különleges gondozáshoz való joga, mely szerint állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban kell, hogy részesüljön 25.. A testi, érzékszervi, a beszéd-vagy más fogyatékos gyermek jogainak érvényesítése attól kezdődően, hogy fogyatékosságát megállapították / szakértői vélemény fejlesztési terv óvodai nevelés / 84..c. pont: A különleges gondozás keretében a teljes ellátás ingyenes az óvodai nevelés során, I. sz. melléklet az évi LXXIX tv. - hez: Alkalmazotti létszám II. sz. melléklet az évi LXXIX tv. - hez: Csoportlétszám csoportok szervezése fogyatékos gyermekeket a csoportlétszám meghatározásánál 2 ill. 3 főnek lehet számítani évi LXVIII: tv. Közoktatásról / Módosítás/ 61. alkalmazotti létszám gyógypedagógiai asszisztens 6 6

7 8/a. Az óvodai nevelési program elkészítésénél figyelembe kell venni a fogyatékos gyermekek óvodai nevelésének irányelveit 18.. kötelező képesítési előírás mint feltétel a gyógypedagógiai neveléshez évi módosítás 30. -a értelmében a gyógypedagógiai tanári végzettség, valamint az óvodapedagógus támogatása az integrált neveléshez. Közoktatási minimális eszköz és felszerelési jegyzék 23 / 97./ X.4. / rendelet 2003.évi LXI. Közoktatási Törvény 121..( /a,b) Finanszírozási normatíva 2009.évi 255 kormányrendelet ( XI.20. ) módosítás 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1./ 4.Hitvallásunk: A gyermek egyedi megismételhetetlen személyiségének tiszteletben tartásával feladatunk minél sokoldalúbb fejlesztése, játékon alapuló nevelési lehetőségek kihasználásával mert a játék a gyermek alapvető, természetes, elsődleges tevékenysége. Magába foglalja az összes tevékenységformát. A játék a cél, módszer, eszköz, a legfontosabb és az óvodás életének legnagyobb részét kitevő időtöltés. Életkori, pszichikai adottság, hogy a játékon keresztül fejlődik a legjobban személyisége. 1./ 5.Közvetlen környezetünk bemutatása: Községünk területén egyéni vállalkozók, mezőgazdasági kistermelők és egyéb munkavállalók élnek Az óvodába járó gyermekek családjai erkölcsi vonatkozásban jó helyzetben élnek. Anyagi vonatkozásban a gazdasági körülmények miatt átlagosnak mondható a helyzetük. A szülők részéről az elvárás az óvodai nevelés felé az értelmi nevelés előtérbe helyezése, a versek tanulása, rajzok és kézzelfogható teljesítmények, feladatlapok, munkalapok készítése. A játék kiemelt fejlesztő jelentőségét nehezen tudjuk elfogadtatni. Községünkben él a nagycsalád, rokonság összetartó ereje, a munka tisztelete, a gyermekek elfogadó szeretete. Sok a vallásos család és eredetében élnek a népszokások. A hazájukat elhagyni kényszerülő családokból érkező gyermekek nevelésében felvállaljuk az önazonosság megőrzésének lehetőségét. Felekezetenkénti vallásoktatásra lehetőséget biztosítunk intézményünkben. Fontos feladatnak tartjuk még az egészséges életmódra nevelést az érzelmi erkölcsi nevelést, és tapasztalatokra épülő megismerést. Az anyanyelvi fejlesztés teljes nap keretében megvalósítandó kiemelt feladat. Két épületben 9 csoportos intézményegységként működünk. 7 7

8 Programunk megvalósításához a következő személyi feltételekre van szükség: Pedagógusok: 19 fő óvodapedagógus (18 csoportos óvónő + 1 fő óvodavezető) fejlesztők : / ők beletartoznak a pedagóguslétszámba / - fejlesztő pedagógus - fogyatékosokat együtt nevelő pedagógus - gyermek gyógytestnevelő - alapozó terapeuta - Gósy terapeuta.. Pedagógiai munkát segítő közalkalmazottak: 1 fő logopédus 1 fő gyógypedagógiai asszisztens technikai dolgozó: 9 fő dajka 1 fő óvodatitkár 1 fő fűtő-karbantartó 1 fő pszichológus heti 1 alkalommal látja el feladatait a Gyáli Kertváros Kistérségi Társulás alkalmazottjaként 8 8

9 2.Az óvoda személyi feltételei Az intézmény programjának megvalósításához 32 fő közalkalmazott szükséges. 2. /1. Táblázat: Az óvoda dolgozói Program szerint előírt létszám Meglévő Óvodavezető 1 1 Óvodavezető helyettes 1 1 Óvónő Óvodatitkár 1 1 Logopédus 1 1 Dajka 9 9 Gyermekfelügyelő 1 1 Fűtő-karbantartó 1 1 Pszichológus

10 2./ 2.Az óvoda pedagógusainak egyéb szakképzettsége: Ajánlott kiegészítő szakképzések a pedagógusoknak: - Neveléssel kapcsolatos szakképzések, szakvizsgák - Középfokú idegen nyelvvizsga - Közoktatás vezető - Minőségbiztosítással kapcsolatos képzések 2./ 3.Szöveges leírás: Osztatlan és osztott csoportszervezés keretében folyik a nevelés. A szülőkkel az SZMK szülői szervezeten keresztül tartjuk a hivatalos kapcsolatot. Az nevelési törekvéseink a családi nevelés kiegészítője elsősorban a család joga és kötelessége a gyermekek nevelési elveinek meghatározása. A partnereinkkel a minőségirányítási program szerint a feladatok és az igények alapján tartjuk a kapcsolatot. Óvodánk önállóan működő intézmény. Pénzügyi feltételeink jók, működtetés és fejlesztés is biztosított

11 Alapítvány segíti a tárgyi eszközök beszerzését ban alapítottuk, a játék és sporteszközök beszerzésére. Szakmai irányítónk a nevelőtestület, melyen belül szakmai munkaközösségek működnek, éves tevékenység programmal. Nagyközségünk területén intézményünk az egyetlen óvoda, ezért megpróbálunk Megfelelni a sokoldalú elvárásoknak, a törvényi a pedagógiai, szakmai, szülői és fenntartói szinten. Ilyen megfontolásból adtuk óvodánknak és programunknak a sokszínűségre utaló Szivárvány nevet. Közalkalmazottak: Óvodavezető Óvónő Gyermekfelügyelő Óvodatitkár Óvodavezető helyettes Logopédus Dajka Fűtő - karbantartó - kertész Intézményünkben minden főállású óvónő felsőfokú végzettséggel rendelkezik. Nevelőtestületünkben az óvónők szakmai felkészültsége, elhivatottsága munkánk alapja. A két épületben dolgozó óvónők közösen alkotnak egy nevelőtestületet. A munkaközösségeket is közösen szervezzük. A nevelés eredményessége érdekében az óvónői párokat kérésükre helyezzük egy csoportba. A vezető abban az esetben / rendkívüli / változtathat, ha a nevelési munka színvonala indokolja. Nevelőtestületünkben a munkaközösségek egy éves időtartamra egy összetételben dolgoznak. A témát nevelési év elején dönti el a nevelőtestület. Minden dajka képesített és évek óta összeszokott segítői a gondozómunkában egy csoportnak, óvónői párosnak, rövid hiányzás esetén másik csoportba besegítéssel. Mindkét épületben melegítő konyha működik külsős alkalmazottakkal. A két épület karbantartási munkáit és udvarainak rendezését 1 fő végzi. Az óvodatitkár látja el a gazdasági adminisztrációs feladatokat. Logopédus, pszichológus és egy fő gyermekfelügyelő segíti az integrált feladatokat. A nevelés egész időtartamára az óvoda folyamatos munkakezdéssel biztosítja az óvodapedagógusok jelenlétét. A törvényben deklarált átfedési idő biztosított, ha nincs hiányzás. 2./ 4.Integrált nevelés beosztása: Mindig a fejlesztett gyermekek létszámától függ a fejlesztők beosztása. A pszichológus heti 1 alkalommal jön az óvodába. A logopédus mindkét épületben ellátja feladatait Az egyéni vagy kiscsoportos fejlesztés szervezése a problémák súlya és a fejlesztettek létszáma szerin történik, kizárólag a szakértői vélemények alapján. Gyermektorna a két épületben külön szervezett. Az alapozó terápia a létszámtól függően csoportbeosztással történik

12 3.Az óvoda tárgyi dologi feltételei 3./ 1.Épület: Az óvoda 2 épületben működő intézményegység. A Szent István téren 6 csoport, a Rákóczi úton 3 csoport van. Mindkét épületben melegítő konyha működik. A telkek összes területe: 4918 m Beépített terület: m Játszóudvar területe: 3713, 25 - Szent István tér nagy udvar - Szent István tér előkert - Rákóczi út első udvar - Rákóczi út hátsó udvar Mindkét épület felújított, jó állagú és állapotú. A Rákóczi úti épületben szűk a hely, mert öltözőként is használjuk a folyosókat. Átlagban elmondható, hogy ideális tárgyi, dologi körülmények megteremtésére törekszünk. A pincében találhatóak a fűtőberendezések, összesen 3. A két melegítőkonyha energetikailag leválasztott, szolgáltató cég működteti. A víz és szennyvízelvezetés vezetékes, fűtés gázzal, a világítás halogénnel történik. Mindkét épületben és konyhákban külön riasztó működik. Intézményegységenként dajkaszoba és mosoda kialakított. Az udvarok az előírás szerintiek, rendezettek, karbantartásuk állandó feladat. A csoportszobák 1 kivételével tágasak az óvónők ízlését tükrözik, az ő munkájuknak köszönhetően egyéniek és esztétikusak, tárgyi feltételeik az előírásnak megfelelnek. Termek funkciójuk szerinti felsorolása: / 2 épület összesen / Csoportszoba: 9 Öltöző: 9 Mosdó: 8 Felnőtt mosdó: 2 Felnőtt WC: 3 Felnőtt öltöző: 1 Iroda: 2 Nevelői szoba: 2 Tornaterem: 1 Fejlesztő szoba: 1 Konyha helységei 12 Előtér: 3 Raktár: 1 Szertár: 1 Folyosó: 5 Dajka szoba: 2 Kazánház: 2 Belépő: 2 Pince helyiségei: 7 Terasz: 3 Az intézmény jellegzetessége, hogy melegítő konyhával rendelkezik, egy tömb épület melléképületek nélkül, pincével

13 3./ 2. Eszközrendszer : Termek, szobák: - csoportszoba, fejlesztő szoba, tornaterem, egyéb termek Berendezés: Csoportszobák: - Korongok - színes rudak - pálcika készlet - logikai készlet - dominó - tangram Tornaterem: - bordásfal - tornaszőnyegek - tornapadok - zsámoly - GERSWALD - trambulin - karikakészlet - rúdkészlet - ugrálókötél - egyensúlyozó tölcsér - egyensúlyozó libikóka - testhenger - lépegető - csőalagút - fiziolabdák - egyensúlyozó - körkötél - gumikötél - gumiszalag - szalagok - babzsákok - medicinlabda - tüskéslabdák 13 13

14 - maroklabda - szivacslabda - labda - polifóm Fejlesztő szoba: - logopédiai asztal - gyermekasztal - felnőtt asztal - székek - tábla, kréták - szőnyeg - polifóm - bábok fejlesztő eszközök, játékok: - korong - színes rudak - pálcika készlet - logikai készlet - dominó - tangram - sorozatkirakó - gyöngyfűző - formafelismerő - színérzékelő - súlyérzékelő - hangzó doboz - tapintás érzékelő - joy-toy tekergő - építőkocka - abakusz - évszakfelismerő - mozaik - rész-egész kirakó - játékóra - puzzle - szimmetria felismerő - irányfelismerő - ellentét felismerő - pozitív, negatív felismerő - minimális differencia érzékelő - nézőpont / jobb bal / - összeillő - írás előkészítő - színfelismerő 14 14

15 - tükörjáték - geometria lépcső /kocka, gömb / - mérleg - mérőlécek - memóriatáblák - dobáló - szortírozó készlet dobókockák bábok Az intézmény eszközrendszere: eszközminimum norma szerint Az épületek és az udvar adottak. Minden előírt funkciójú helységgel rendelkezik az intézményünk. Rákóczi úti épületben az öltözők egyben a folyosók is. Ez nagy szervezettséget igényel és kényelmetlen, de funkcionál. Legfontosabb eszközök a játéktevékenységhez használt játékok: szerep, szimbolikus, szabály, képességfejlesztő játékok, sporteszközök, hangszerek, szerszámok, könyvek, használati tárgyak, jelmezek, bábok. Másodsorban a tanuláshoz szükséges eszközök, a fejlesztés eszközei és a sporteszközök, udvari játékok. Az eszközök beszerzéséhez az alapítványunk is nagyban hozzájárul. Nagyon fontos az óvónők és gyermekek által készített eszköztár, melyet jól hasznosíthatunk a nevelőmunkában. Tulajdonképpen a klasszikus szabad játék arról szól, hogy egy gyermek kitalál egy témát, barkácsol hozzá játékeszközt, mellyel kijátssza a témát. A meglévő játék megkötheti a gyermek fantáziáját, ötleteit. Ezért törekedni kell a játékban használni olyan tárgyakat, melyből a gyermek egyéni elképzelése szerint lesz játék. / Pl: nagy leplek amely lehet sátor, asztalterítő, tó, takaró, palást, kendő, kuckó s. t. b./ Gyűjtünk különböző tárgyakat, eszközöket is melyeket nagyon szívesen használnak a gyermekek, mert igaziak. Ilyenek a darálók, telefon, hajszárító. Ezeket természetesen át kell alakítani, hogy játékra alkalmasak legyenek. / elektromos vezetéket levágni, éles részeket kiszerelni /. Vállalkozó szülőktől, szervezetektől, magán személyektől ajándékba is kapunk játékokat, de ez csekély mennyiségű, gyakran állaguk rossz, nevelési értékük kétes. Rendkívül fontosnak tartja a nevelőtestület a játékeszközök fejlesztését, gyarapítását, mert ezek a legfontosabbak a nevelésben. Minden nap hozzáférhetővé kell tenni a gyermekek játékához szükséges játékokat, eszközöket, tárgyakat. Minden csoportszobában megtalálhatók a legáltalánosabb szerep, szimbolikus játékhoz eszközök, építéshez használt kellékek, autók, babák, bábok. Legnagyobb feladatunk, hogy még több és változatosabb játék álljon gyermekeink rendelkezésére. Tartós és jó minőségű játékeszközök beszerzésére törekszünk, melyek lehetőleg természetes alapanyagból készüljenek. Az udvari játékokra és sporteszközökre kiemelt figyelmet kell fordítani, ezeket közösen használják gyermekeink, előbb elhasználódnak. A homokozó játékok beszerzése minden évben indokolt. A famászókák, tartós fajátékok az előírásnak megfelelőek az udvaron. Külön játéktémaként jelöljük meg a népi kismesterségeket, melyek igen fejlesztő hatásúak, ezeket a tevékenységeket az udvari játékra is ki kell terjeszteni / szövés, nemezelés, nádazás, bőrözés, csuhéjazás, agyagozás / A különböző méretű anyagú és súlyú labda, golyó és a lufi kiemelten fontos játék az épületben és az udvaron egyaránt. További feladat pályázatokon szerezhető eszközök biztosítása

16 A mesekönyvek, ismeretterjesztő könyvek számát folyamatosan minden évben növeljük. Mindkét épületbe az azonos szakkönyveket beszerezzük. Könyvtárunkban kb.: 2500 könyv van. Az időtálló, aktuális új szakkönyvtár kialakítása folyamatos feladata a nevelőtestületnek és a könyvtárosoknak. Ebben helyet kapnak a pedagógiai, pszichológiai alapműveken kívül a választható programok, művészeti albumok, lexikonok, szakpedagógiai könyvek, a játék és ötletgyűjtemények, és a cserélhető lapos segédkönyvek is. A mesekönyvek és a leporellók a csoportszobában találhatóak. Óvodánk minden csoportjába jár gyermekújság. Az óvónőknek a z Óvodai Nevelés szakmai havi lap, valamint a Fejlesztő Pedagógia és az Oktatási Közlöny. A tanuláshoz, foglalkozásokhoz az alapkészletek megtalálhatók óvodáinkban / Minimatt, Környezetismeret Világa, Fóliaképek, síkidomok, testek, kártyák, dominók, kirakók, Képes Lottó, egyéni készítésű feladatlapok, GERSWALD / Eszköztárunkat bővítik az audio vizuális eszközök / 3 TV, 3 videomagnó, 9 CD-s rádió magnó, 9 diavetítő, kamera, hangosító berendezés, mikrofon. Az egyéni fejlesztés, az integrált nevelés és pszichológiai terápia eszközeit folyamatosan szerezzük be az anyagi lehetősségeink szerint. Az óvoda működését szolgálják az egyéb tárgyi dologi eszközök, a bútorok, a textilek, szőnyegek, a takarításhoz, működéshez, karbantartáshoz használt tárgyak. A bútorok cseréje az elhasználódás szerint történik fontossági sorrendben. Nagyon sok helyre készített, beépített bútor van, amellyel megpróbáljuk a lehető legjobban kihasználni a termekben a helyet. Mivel nagyon sok berendezési tárgy van és fontos az átláthatóság és a rend, ami alapja annak, hogy mindent használjanak az óvónők. Az edényeket és a konyha berendezését a működtető, szolgáltató vette át. Az ügyvitelt 5 számítógép, 2 fénymásoló, 4 telefon, villany írógép, fax, számológépek, és 5 pendrive segíti. 4./ 1.Az óvodai nevelés célja: 4.Óvodai nevelés Nevelésünk alapja a gyermek elfogadása, mely a bizalomra a megbecsülésre, tiszteletre és szeretetre épül. Gyermekeink fejlődjenek sokoldalúan, harmonikusan az egyéni és életkori sajátosságok figyelembevételével eltérő ütemben, szeretetteljes óvodai légkörben, természetes környezetben a községünk értékeit elfogadva, hagyományok ápolásával, a szülőkkel együttműködve, az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez, kiemelve a különleges gondozást igénylő óvodásokat. Ennek érdekében az alábbi feladataink vannak: - Az egészséges életmódra nevelésen belül a gondozottság, a testi szükségletek, a mozgásigény kielégítése, a testi képességek segítése, az edzettség, az egészség védelme a higiéniai szokások kialakítása, óvása, megőrzése az életkorból adódóan kiemelt jelentőségű. - Lelkileg egészségesen fejlődjenek, az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosításával. Az óvodás gyermek legfőbb igénye az érzelmi biztonság és ennek a függőségi igénynek a kielégítése, a szeretetteljes légkör kialakítása. Fogadják el társaik másságát, alkalmazkodjanak társaikhoz és a csoport normáihoz. Az én-realizálás és önismeret kialakulása után alakuljon ki 16 16

17 belső énképük, mely önérvényesítésük során, teljesítményükön keresztül hat. Szociálisan álljanak készen a kapcsolatteremtésre, felnőttel, gyermekkel egyaránt és az iskolában. - Értelmi fejlesztés területén feladatunk a környező világ aktív, cselekvő megismerése. Világosan, érthetően kommunikáljanak. Ismereteik, készségeik értelmi és akarati tulajdonságaik tegyék lehetővé kreatív fejlődésüket értelmi képességeiken keresztül. / érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet, gondolkodás / Az integrált nevelésből adódó feladataink: A lehető legkorábban ismerjük fel a fejlődési eltéréseket. Ha kell a lemaradásokat minden területen, egyéni vagy kiscsoportos fejlesztéssel is felzárkóztatjuk, a tehetségeket kibontakoztatjuk. Intézményünk funkciói: az óvó védő, szociális és nevelő személyiségfejlesztés. A szabad játék kiemelt jelentőséggel bír a teljes nevelés folyamán. Ezt tükrözni kell a napirendnek. Napi 7 óra kötetlen játékidő biztosításával kívánjuk elérni ezt a célt. Intézményünkben a tanulás a komplexitás módszerével történik, a játéktevékenységen keresztül, vagy játékos formában. 4./ 2.Fejlődési problémákkal küszködő gyermekek nevelése óvodánkban Minden gyermek más, legtöbbjük bizonyos személyiségjegyekben, képességekben eltér a másik gyermektől. Mindig egy adott gyermek egyéni képességét, érettségét, biológiai állapotát elfogadva a neki megfelelő bánásmódot biztosítjuk. Intézményünkben a tapasztalataink alapján szükségessé vált, hogy mélyebben foglalkozzunk az akadályozott fejlődésű gyermekek integrált nevelésével. Ez a gondolat az inkluzívitást feltételezi, és azt, hogy hogyan gondolkodjunk és cselekedjünk a mássággal kapcsolatban. Az országos és helyi viszonyok ismeretében /30 fő átlag a 225-ből / intézményünkben hangsúlyt kap az integratív stílus, az egymás iránti tolerancia, az hogy természetes a különbözőség, a másság. Az a kisgyermek, aki már az óvodában tapasztalja, hogy egyik csoporttársa szemüveges, a másik nehezen formálja a hangokat, a harmadik nyugtalanabbul viselkedik, vagy diétás ebédet fogyaszt, esetleg hallókészüléke van, vagy mozgásában akadályozott, természetesen fog viszonyulni a mássághoz felnőttként is. Az integráció érzékszervi, testi, értelmi fogyatékos, érzelmi és viselkedészavaros gyermekek normál populációban való nevelése, beillesztése. Meggyőződésünk, hogy az értő beavatkozás növeli a későbbi esélyeket. Rendkívül fontos a prevenció, mert sok esetben a sérüléshez kapcsolódó következmények csökkenthetőek, megelőzhetőek. Nagyon fontos az időtényező, a minél korábbi fejlesztés, a minél előbbi eredmények miatt. Minden fejlődési fázisban az érés is más. Az gyermekek a folyamatos és elégséges speciális fejlesztés mellett szociálisan, értelmileg, érzelmileg az iskolai közösségbe történő beilleszkedésre éretté válhatnak. Intézményünk, településünk egyetlen óvodája, ha felvállaljuk az Alsónémedi gyermekek nevelését, számolnunk kell a fejlődésben akadályozott gyermekekkel, és a tehetségekkel is, hiszen felnőttként ők is a társadalom normál populációjában kell, hogy boldoguljanak

18 Az óvodába a gyermekek szűrés nélkül kerülnek be, ez az első közösség az életükben, rendkívül nagy tehát az intézmény felelőssége a probléma felismerésében, hiszen a családban akár a laikusság, akár az elfogultság miatt, nem ismerik fel a problémákat. Intézményünk az enyhe fokban értelmi sérülteket, a pszichés zavar miatt a nevelési folyamatban akadályozottakat és a logopédiai ellátásra szorulók nevelését fel tudja vállalni, szakvélemény alapján. Az Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság a Nevelési Tanácsadóval és szakorvos véleménye alapján kerülnek a gyermekek a terápiás programba. A csoportos óvónő vagy a család jelzése után a szülők beleegyezésével vizsgálják meg a középső csoportosokat. Súlyosnak tűnő esetben kiscsoportos gyermekeket is be lehet vonni a szűrővizsgálatokba. Minél fiatalabb a gyermek, annál inkább egységes, teljes személyiségét átfogó feladatokkal lehet eredményeket elérni. Az óvodáskorban különösen fogékonyak a gyermekek. Ezért ezt az időszakot ki kell használni az akadályozott gyermekek fejlesztésére. Később ez nem pótolható! Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekeket együtt neveljük ép társaikkal, nem alakítunk ki elkülönítő csoportot. A fogyatékos gyermekeket a nevelés ne terhelje túl, a fejlesztés, a módszerek és az elvárandó követelmények igazodjanak a lehetséges egyéni fejlődés üteméhez. Így a sérült gyermekek az ép környezetben magasabb szintre juthatnak el. A helyes minta egyrészt követésre, másrészt megerősítésre szolgál, harmadrészt spontán javulást is előidézhet kevésbé sérült funkciók esetében. Az ember társas lény, alkalmazkodó képességét, toleranciáját, fejlődésének irányát, egyéni életútját társas kapcsolatai formálják és alakítják. Az integráció sikerének kulcsa abban rejlik, hogy a gyermekeknek / mindegy, hogy épek, vagy sérültek / egyéni igényeikhez, képességeikhez, pszichikai állapotukhoz szükséges és fejlesztő nevelést kapják meg. / speciális nevelési szükségletek kielégítése is / Hangsúlyozva, hogy nem vagyunk egyformák, mindenkinek vannak jó tulajdonságai és lemaradásai. Szem előtt kell azt is tartani, hogy bármelyik ép ember bármikor sérültté válhat. Elég egy baleset, vagy egy vírusos fertőzés. 4./ 3.Integrált nevelés 4./ 3./ 1. Az integráció Az integráció pedagógiai megközelítése: A fogyatékos és nem fogyatékos gyermekek és fiatalok együttes nevelését és oktatását jelenti az oktatási intézményekben az óvodától az elemi iskolán át a felsőbb iskolai szintekig. Az integráció elve mögött az a gondolat húzódik meg, hogy nem annyira magában a gyermekben kell keresni a sikertelenség okát, hanem elsősorban a környezetében: olyanná kell formálni a befogadó közeget, óvodát, hogy a gyermek jól tudjon benne fejlődni, megtalálja már gyermekkorában a helyét a társadalomban. A sikeres óvodai együttnevelés biztosítja legjobban a későbbi zökkenőmentes beilleszkedést. Az integráció célja, hogy kölcsönös megértést és elfogadást alakítson ki a fogyatékosok és nem fogyatékosok között, lehetővé téve ezáltal az esélyegyenlőséget

19 4./3./2.Fejlődési problémákkal küzdő gyermekek nevelése óvodánkban A sajátos nevelési igényű gyermekek családi nevelését, a közösségbe való beillesztését elősegíti, elősegítheti a többi gyermekkel együtt történő integrált nevelésük. Az együttnevelést vállaló intézmény többet vállal, magasabb értéket kínál a sajátos nevelési igényű gyermeknek, mint részvételt és védettséget. Külön gondot kell fordítani arra, hogy a gyermek minden segítséget megkapjon hátrányainak leküzdéséhez. Tapasztalat, hogy a speciális problémákkal küszködő gyermekek száma nő. Intézményünkben a részleges integráció, azon belül is a funkcionális integráció bevezetéséhez vannak meg a feltételek. Hiszen a fejlesztés, speciális megsegítés külön helyiségben, egyéni vagy kiscsoportos formában történik. Ezen időszaktól eltekintve a nap többi részét a gyermekek együtt töltik. Az integrált nevelés bevezetéséhez alapvető feltételek megléte szükséges. Ezek a következők: Toleráns gondolkodás. Előítéletek leküzdése. El kell fogadni, hogy minden gyermek más, egyedi és egyszeri. A gyermek személye nagyon fontos az integrálhatóság megítélésénél. Nevelés elsődleges szempontjai: A fogyatékosság típusa, súlyossága. A fogyatékosság kialakulásának, diagnosztizálásának és a speciális ellátás megkezdésének ideje. Az időtényező. Minél korábbi fejlesztés szükséges, hiszen minden fejlődési fázisban más az érés. - A gyermek életkora, pszichés, lelki és egészségügyi állapota, rehabilitációs műtétek, képességei, kialakult készségei, kognitív funkciói, meglévő ismeretei. 1. Ebből következnek az egyénre szabott célok, módszerek és teljesítmény megfogalmazása. Minden gyermektől annyit követeljünk, amennyire képes, nem többet és nem kevesebbet. 2. A gyermekek fejlődésének lemérése. 3. Differenciált intézkedés és módszerek bevezetése, megismerése. 4. Óvodánkban a megfelelő képesítéssel rendelkező, a fejlesztésben résztvevő szakemberek segítő közreműködése. 5. Pedagógus továbbképzés, mely megfelelő felkészítést nyújt a sajátos nevelési szükségletű gyermekek gondozására, nevelésére, oktatására. 6. Rugalmas oktatási- nevelési program létrehozása, mely maximálisan kihasználja a differenciálás eszközét. Tartalmaznia kell a sajátos nevelési igényű gyermekek számára is a megfelelő haladási irányt. 7. Végül, de nem utolsósorban megfelelő anyagi és tárgyi feltételeket kell teremteni, olyat mely a speciális vagy sajátos nevelési igényű gyermekek szükségleteinek is megfelel. Az intézményben a pedagógusok felelőssége, személyes kompetenciája a problémák felismerése. A lehetőségekhez képest a már meglévő sérülések okozta gyermeki állapot javítása, ha ez nem lehetséges akkor a fizikai szinten tartás. A nevelés hatására a sérült kisgyermeknél is fejlődik az alkalmazkodó készség, az akaraterő, az önállóságra törekvés, az érzelmi élet, az együttműködés. A napirend során a gyermek mindig csak annyi segítséget kapjon, ami a további önálló cselekvéshez szükséges

SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 2351 Alsónémedi, Szent I. tér 8. PEDAGÓGIAI PROGRAM

SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 2351 Alsónémedi, Szent I. tér 8. PEDAGÓGIAI PROGRAM SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 2351 Alsónémedi, Szent I. tér 8. PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 032986 1./NT./2013. (2013.08.30.) határozatszámon elfogadta: Óvodavezető:.. Szabó Éva Legitimációs

Részletesebben

A gyomaendrődi Vásártéri Óvoda pedagógiai programja 2014

A gyomaendrődi Vásártéri Óvoda pedagógiai programja 2014 Vásártéri Óvoda A gyomaendrődi Vásártéri Óvoda pedagógiai programja 2014 Az óvoda OM-azonosítója: 101602 1. Az óvoda adatai: Az óvoda hivatalos neve: ~ Vásártéri Óvoda Pontos címe, telefonszáma, e-mail

Részletesebben

HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2011. Készítette: Német Nemzetiségi Óvoda Nevelőtestülete 1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 5 1.1. Jogszabályi háttér:... 5 1.2. Az óvoda jellemző adatai... 6 1.3. Szociokulturális

Részletesebben

A BALATONSZEMESI NYITNIKÉK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BALATONSZEMESI NYITNIKÉK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BALATONSZEMESI NYITNIKÉK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Mottónk: Nem kárhoztatnánk- e az olyan kertészt, ki egyaránt öntözne minden növényt, mellőzve sajátos természetüket? /Fáy András/ TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

Csoda-Bogár Ház Óvoda Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves gyermekek számára. Készítette: Nevelőtestület

Csoda-Bogár Ház Óvoda Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves gyermekek számára. Készítette: Nevelőtestület Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel. Paulo Coelho Csoda-Bogár Ház Óvoda ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves gyermekek számára Készítette: Nevelőtestület

Részletesebben

A TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Jóváhagyta: Horváth Zoltánné Óvodavezető

A TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Jóváhagyta: Horváth Zoltánné Óvodavezető A TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Jóváhagyta: Horváth Zoltánné Óvodavezető T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. BEVEZETÉS...3 2. ÓVODAI NEVELÉSÜNK CÉLJA, ALAPELVEI...4 3. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI...

Részletesebben

GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. Óvodai nevelés célja, alapelvei... 7 III. Gyermekkép, óvodakép,

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde OM: 202346

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde OM: 202346 Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde OM: 202346 Pedagógiai Programja Cím: Székhely 7940 Szentlőrinc, Liszt Ferenc u. 2. Hatálybalépés dátuma: 2014. 09. 01. PH. Györkőné Molnár Judit Intézményvezető

Részletesebben

1. Az óvodaegységek adatai 4. 2. Gyermekkép, óvodakép 5

1. Az óvodaegységek adatai 4. 2. Gyermekkép, óvodakép 5 TARTALOM Bevezető 1. Az óvodaegységek adatai 4 2. Gyermekkép, óvodakép 5 2.1. Helyzetkép az óvodákról 5 2.2. Alapelveink 14 2.3. Gyermekképünk 14 2.4. Pedagógusképünk 14 3. Az óvodánk célja, feladata 15

Részletesebben

Jogot tehát az árnyalatnak, melyben a holnap rajza áll s a kivételnek, mely holnapra talán szabály; /Illyés Gyula/

Jogot tehát az árnyalatnak, melyben a holnap rajza áll s a kivételnek, mely holnapra talán szabály; /Illyés Gyula/ 1 PARK ÓVODA - L A KKOZÓ TAGÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Jogot tehát az árnyalatnak, melyben a holnap rajza áll s a kivételnek, mely holnapra talán szabály; /Illyés Gyula/ 2 Tartalomjegyzék AZ ÓVODA JOGI

Részletesebben

Helyi Pedagógiai Program Hajnal -Lenkey - Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ. Hajnal - Lenkey - Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ

Helyi Pedagógiai Program Hajnal -Lenkey - Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ. Hajnal - Lenkey - Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ Hajnal -Lenkey - Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ Hajnal - Lenkey - Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 Elfogadva: 2013. augusztus 28. ALAPDOKUMENTUMOK 1. 2011.

Részletesebben

Brunszvik Teréz Óvoda. Pedagógiai programja

Brunszvik Teréz Óvoda. Pedagógiai programja Brunszvik Teréz Óvoda Pedagógiai programja 1 Az óvoda adatai Székhely Óvoda neve: Brunszvik Teréz Óvoda Címe: 2462 Martonvásár, Deák Ferenc utca 3. Telefonszám: 06-22/460-290 Email cím: mvovoda@gmail.com

Részletesebben

Tartalom Az óvoda adatlapja... 1. Bemutatkozás... 2. Gyermekképünk, óvodaképünk... 3. Az óvodai nevelés feladatai...

Tartalom Az óvoda adatlapja... 1. Bemutatkozás... 2. Gyermekképünk, óvodaképünk... 3. Az óvodai nevelés feladatai... Tartalom Az óvoda adatlapja... 1. Bemutatkozás... 2. Gyermekképünk, óvodaképünk... 2.1. Gyermekképünk... 2.2. Óvodaképünk... 2.3. Alapelveink... 3. Az óvodai nevelés feladatai... 3.1. Az óvodai nevelés

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Mesevár Óvoda és Bölcsőde Nagyvázsony, Petőfi S. u. 13-15.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Mesevár Óvoda és Bölcsőde Nagyvázsony, Petőfi S. u. 13-15. Mesevár Óvoda és Bölcsőde Nagyvázsony, Petőfi S. u. 13-15. PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: Nagyvázsony, 1998. szeptember Módosítva: Nagyvázsony, 2004. május Nagyvázsony, 2010. december Nagyvázsony 2013. július

Részletesebben

ADATLAP. Tevékenységközpontú óvodai nevelés /adaptáció/

ADATLAP. Tevékenységközpontú óvodai nevelés /adaptáció/ ADATLAP Az óvoda megnevezése: Általános Iskola és Óvoda Címe: 8194 Vilonya, Papkeszi u. 5/a Telefon/Fax: 88/490-120 A program neve: Tevékenységközpontú óvodai nevelés /adaptáció/ Alapítói jogokkal felruházott

Részletesebben

A Tompai. Helyi Nevelési Programja

A Tompai. Helyi Nevelési Programja A Tompai Helyi Nevelési Programja 2010-2015 1 2 Tartalomjegyzék: I. Az óvoda adatai 3 II. Helyzetkép, bemutatkozás 5 1. Programunk jövőképe 6 1.1 Óvodaképünk 6 1.2 Pedagógusképünk 8 1.3 Gyermekképünk 9

Részletesebben

MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET

MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET Környezeti nevelésre épülő helyi óvodai nevelési program Tiszalök 2010. MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET Környezeti nevelésre épülő helyi óvodai nevelési program Tiszalök

Részletesebben

2/2005. (III. 1.) OM rendelet

2/2005. (III. 1.) OM rendelet 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról A közoktatásról szóló 1993.

Részletesebben

A FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA ÉS NAPKÖZI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA ÉS NAPKÖZI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA ÉS NAPKÖZI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Sajátos Nevelési Igényű gyermekek integrált nevelési feladataival egybeszerkesztve OM: 102950 FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA 1237 Budapest Vadőr utca 38.

Részletesebben

KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK ÉPÍTŐK ÚTI TAGÓVODÁJÁNAK HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK ÉPÍTŐK ÚTI TAGÓVODÁJÁNAK HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK ÉPÍTŐK ÚTI TAGÓVODÁJA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK ÉPÍTŐK ÚTI TAGÓVODÁJÁNAK HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KAZINCBARCIKA, ÉPÍTŐK ÚTJA 2 1 A MUNKA

Részletesebben

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 2015. PEDAGÓIAI PROGRAM Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 7100 Szekszárd, Wesselényi u. 19, Tel: 74/510 984; 510 982 E-mail: wunderland.ovi@freemail.hu wunderlandovoda7100@gmail.com

Részletesebben

BOCSKAI ÓVODA KLAPKA ÓVODA. Pedagógiai Program 2013.

BOCSKAI ÓVODA KLAPKA ÓVODA. Pedagógiai Program 2013. KLAPKA ÓVODA BOCSKAI ÓVODA Pedagógiai Program 2013. RÁKOSPALOTAI HETEDHÉT ÓVODA 1154. Budapest, Klapka György u. 27. Tel./ fax: 307-6374 e-mail: klapkaovi@freemail.hu Web: www.hetedhetovoda.hu OM azonosító:201554

Részletesebben

Helyi Óvodai Nevelési Program a környezet és viselkedéskultúrára való nevelés, a komplexitás jegyében a művészetek eszközeivel (irodalom, zene,

Helyi Óvodai Nevelési Program a környezet és viselkedéskultúrára való nevelés, a komplexitás jegyében a művészetek eszközeivel (irodalom, zene, V I R Á G O M - V I L Á G O M Helyi Óvodai Nevelési Program a környezet és viselkedéskultúrára való nevelés, a komplexitás jegyében a művészetek eszközeivel (irodalom, zene, képzőművészet ) B E V E Z E

Részletesebben

A fixesítési eljárás alá vonási kötelezettség alól mentes eszközcsoportok köre:

A fixesítési eljárás alá vonási kötelezettség alól mentes eszközcsoportok köre: 22436 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 132. szám 5. melléklet a 31/2012. (X. 8.) EMMI rendelethez 21. számú melléklet a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelethez A fixesítési eljárás alá vonási kötelezettség

Részletesebben

HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Dorogi Petőfi Sándor Óvoda 2510. DOROG, ISKOLA ÚT 2. " ÉP TESTBEN, ÉP LÉLEK " HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Készítette: Dorogi Petőfi Óvoda Nevelőtestülete A nevelőtestület nevében benyújtotta: Varsányi

Részletesebben

Kerek Esztendő. Pedagógiai Programja

Kerek Esztendő. Pedagógiai Programja Kerek Esztendő a Pedagógiai Programja Küldetésnyilatkozatunk: Kerek Esztendő Programunk tudatosan épít a gyermek életkori jellemzőire, a természetben gyökerező tevékenységek és a néphagyomány-éltető tevékenységek

Részletesebben

Városközponti Óvoda Kodály Zoltán utcai Tagóvodája PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Városközponti Óvoda Kodály Zoltán utcai Tagóvodája PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Városközponti Óvoda Kodály Zoltán utcai Tagóvodája PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. A program kidolgozásában részt vettek: Dr Eisner Béláné Fazekasné Belső Tímea Győri Márta Illa Gyuláné Krémer Katalin Schlitt

Részletesebben

A BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT

A BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT A BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT GYÖNGYSZEM ÓVODÁJÁNAK 2014. 0 Készítette: A Baptista Szeretetszolgálat Gyöngyszem óvodájának Nevelőtestülete a vezető irányításával. KÓTAJ 2014. Mindenek felett játszódjék

Részletesebben

A PICK Alapítványi Óvoda Helyi Nevelési Programja

A PICK Alapítványi Óvoda Helyi Nevelési Programja A Helyi Nevelési Programja Készítette: Muhariné Bíró Mária óvodavezető Hatályba lépés időpontja: 2010. szeptember 01. ADATLAP Fenntartó neve: Pick Gyermeknevelési Alapítvány címe:6725 Szeged Szabadkai

Részletesebben

Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodájának. Pedagógiai Programja 2013.

Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodájának. Pedagógiai Programja 2013. Bisinger Óvoda Belvárosi Tagóvodájának Pedagógiai Programja 2013. A Pedagógiai Program Jogszabályi Háttere 363/2012. (XII. 17.) Korm. Rendelete az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjáról 2011. évi CXC.

Részletesebben