KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E"

Átírás

1 3. szám ÖNKORMÁNYZATI KÖZLÖNY. 1 : Jobb: 18 pt XX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM JÚNIUS : Első oldal eltérő MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

2 3. szám ÖNKORMÁNYZATI KÖZLÖNY 2 : Betűtípus: Félkövér, Aláhúzás : Jobb: -5,5 pt : Betűtípus: Nem Félkövér, Nincs aláhúzás : Nincs aláhúzás TARTALOMJEGYZÉK Törölt: : Tabulátorok: 73,5 pt, Balra zárt I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI oldal Törölt: 4 Törölt: 33 II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI oldal Törölt: 34 Törölt: 110 III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK oldal Törölt: 11 Törölt: 46 Törölt: 2/6

3 3. szám ÖNKORMÁNYZATI KÖZLÖNY 3 : Betűtípus: Félkövér, Aláhúzás I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETE : Jobb: -5,5 pt : Betűtípus: Nem Félkövér, Nincs aláhúzás : Nincs aláhúzás Rendelet száma Tárgya (2010. június 24-i Közgyűlés) Törölt: 7 20/2010. (VI.30.) A távhőszolgáltatás díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló többször módosított 40/2006.(XII.24.)renedelet módosításáról 21/2010. (VI.30.) A személyes gondoskodás nyújtó szociális szolgáltatásokról és azok igénybevételéről 22/2010. (VI.30.) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól 23/2010. (VI.30.) A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a használati díjakról szóló, többször módosított 35/1977.(VII.1). sz. rendelet módosításáról 24/2010. (VI.30.) Az állattartás helyi szabályiról 25/2010. (VI.30.) A vis maior okozta károk enyhítésére szolgáló támogatás helyi szabályairól 26/2010. (VI.30.) Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén a járművel történő díjköteles várakozás szabályairól 27/2010. (VI.30.) Az Önkormányzat elismeréseinek alapításáról és adományozásuk szabályairól szóló 38/2004. (XI.10.) sz. rendelet módosításáról Törölt: 2/6

4 3. szám ÖNKORMÁNYZATI KÖZLÖNY 4 : Betűtípus: Félkövér, Aláhúzás I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI Határozat száma Tárgya. : Jobb: -5,5 pt : Betűtípus: Nem Félkövér, Nincs aláhúzás : Nincs aláhúzás június 24-én Zárt ülésen hozott határozatai: V-111/43.788/2010. Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakképző Központ, Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola, Diósgyőri Gimnázium és Városi Pedagógiai Intézet, Gábor Áron Művészeti Iskola Szakközépiskola, Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium intézményvezetői álláshelyének betöltése V-112/ /2010. Egyedi szociális hatósági fellebbezések elbírálása (2010. május hó) V-113/43.773/2010. V-114/43.751/2010 V-115/ /2010. Miskolci Piac Zrt. vezérigazgatójának és Felügyelő Bizottsági tagjának jelölése Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása MIFŰ Miskolci Fűtőerőmű Kft. megvásárlásával összefüggő hitelintézeti szerződésekkel kapcsolatos döntések meghozatala V-116/43.812/2010. Diósgyőr FC Kft-vel megkötött támogatási szerződés folytatása, befektetői ajánlat megtárgyalása június 24-én: Nyilt ülésen hozott határozatai: V-117/43.761/2010. Vis maior alap létrehozásával kapcsolatos rendelkezések V-118/43.764/2010. Vasgyári Piac üzemeltetési szerződésének meghosszabbítása V-119/43.765/2010. Művészeti és tudományos ösztöndíjak adományozása V-120/43.766/2010. Kulturális intézmények alapító okiratának Törölt: 2/6

5 3. szám ÖNKORMÁNYZATI KÖZLÖNY 5 : Betűtípus: Félkövér, Aláhúzás módosítása V-121/43.767/2010. Köztéri képzőművészeti alkotások áthelyezése V-122/43.768/2010. Bérleti szerződés megkötése A Vasút a gyermekekért Alapítvánnyal, a Martin - kertvárosban működő Fövényszer u. 35.sz alatti épület használatára vonatkozóan. Az óvodai ellátás biztosítása a város ezen területén V-123/43.769/2010. Egészséges Városok Magyarországi Szövetségében meglévő tagságról lemondás : Jobb: -5,5 pt : Betűtípus: Nem Félkövér, Nincs aláhúzás : Nincs aláhúzás V-124/43.770/2010. V-125/43.771/2010. V-126/43.772/2010. V-127/43.774/2010. V-128/ /2010. V-129/43.775/ /2011. tanév előkészítésével kapcsolatos közgyűlési határozat felülvizsgálata (tanulócsoport, napközis csoport és pedagógus álláshely módosítása) és Bársony János Általános Iskola névváltozásának engedélyezése Avas és Környéke Óvodai Gazdasági Igazgatóság magasabb vezetői álláshelyére pályázat kiírása Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás módosítása Egyes civil és társadalmi szervezetek részére helyiség biztosítása Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapítóként vagy társalapítóként létrehozott közhasznú szervezetek évi szakmai beszámolójának elfogadása (2. forduló) és a V- 152/ /2006. sz. közgyűlési határozat módosítása Miskolc, Városház tér 3. szám alatti 2537 helyrajzi számú lakóház, udvar megnevezésű ingatlan értékesítése V-130/43.777/2010. Önkormányzat tulajdonában lévő forgalomképtelen ingatlanok törzsvagyonból való kivonása V-131/43.779/2010. Miskolctapolca városrész integrált közterületfejlesztése kiemelt projektjavaslat Előzetes Akcióterületi Terve V-132/43.780/2010. Beszámoló elfogadása a Miskolci Városi Lakossági Kártya kedvezményrendszer működtetéséről V-133/43.781/2010. Beszámoló Miskolc Megyei Jogú Város évre szóló Fogyatékosügyi Programjának Törölt: 2/6

6 3. szám ÖNKORMÁNYZATI KÖZLÖNY 6 : Betűtípus: Félkövér, Aláhúzás V-134/43.782/2010. időarányos végrehajtásáról Tájékoztató a város környezeti állapotáról, illetve az Önkormányzat évi környezetvédelmi tevékenységéről : Jobb: -5,5 pt : Betűtípus: Nem Félkövér, Nincs aláhúzás : Nincs aláhúzás V-135/43.783/2010. Tájékoztató Miskolc Kistérség Többcélú Társulása I. félévi működéséről V-136/43.789/2010. Regionális Katasztrófa- és Polgári Védelmi Szövetség részére helyiség biztosítása V-137/43.790/2010. Miskolc, 14. sz. házi gyermekorvosi körzet megszüntetése V-138/43.791/2010. Miskolc, Tetemvár alsó-sor támfalcsúszás és útbeszakadás tárgyú, vis maior pályázatra pályázat benyújtása és önrész biztosítása V-139/43.792/2010. Szent Anna köztemető D-i oldalán lévő partfalcsúszás IV-V. szakasz tárgyú, vis maior pályázatra pályázat benyújtása és önrész biztosítása V-140/43.793/2010. Miskolc, Felsőhámori temető, Pacsirta u. 58., Tapolcai u., Bábonyibérc-Újtelep sor 68. sz. támfalcsúszás és útbeszakadás tárgyú, vis maior pályázatra pályázat benyújtása és önrész biztosítása V-141/43.794/2010. V-142/ /2010. V-143/43.795/2010. V-144/43.796/2010. V-145/43.797/2010. Júniusi rendkívüli csapadék okozta vészhelyzet miatt benyújtásra kerülő vis maior pályázathoz szükséges önrész biztosítása (13714 azonosító számon benyújtott igény) Júniusi rendkívüli csapadék okozta vészhelyzet miatt benyújtásra kerülő vis maior pályázathoz szükséges önrész biztosítása (13706 azonosító számon benyújtott igény) Helyiségek bérletéről szóló rendelettel összefüggő feladatokról szóló közgyűlési határozat módosítása Miskolc Térségi Konzorcium hulladékgazdálkodási rendszerének továbbfejlesztése pályázati konstrukció keretén belül (KEOP /B) Fazola Henrik és Gálffy Ignác Térségi Integrált Törölt: 2/6

7 3. szám ÖNKORMÁNYZATI KÖZLÖNY 7 : Betűtípus: Félkövér, Aláhúzás Szakképző Központok infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódó önrész módosítása V-146/43.798/2010. MITISZK Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Megállapodás módosítása V-147/43.799/2010. Egykori Zalka Máté laktanya lillafüredi ingatlancsoportjának értékesítésére hozott VI- 113/13.558/2008. számú és a V-143/31.743/2009. számú határozatok módosítása, illetve kiegészítése V-148/43.800/2010. É D villamos vonalfejlesztés projekt megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez támogatási forrás megszerzése : Jobb: -5,5 pt : Betűtípus: Nem Félkövér, Nincs aláhúzás : Nincs aláhúzás V-149/43.809/2010. V-150/43.810/2010. Miskolc Megyei Jogú Város vállalkozás-fejlesztési és befektetés-ösztönzési rendelete alapján átmeneti támogatás nyújtása a Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. miskolci termelőkapacitás fejlesztéséhez Eötvös József Építőipari, Művészeti Szakképző Iskola, és a Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium alapító okiratának módosítása, valamint középiskolákban korábban engedélyezett osztályszámok indításának módosítása V-151/43.811/2010. Diósgyőri Várfürdő Szauna fejlesztésére és üzemeltetésére vonatkozó bérleti szerződés Törölt: 2/6

8 3. szám ÖNKORMÁNYZATI KÖZLÖNY 8 : Betűtípus: Félkövér, Aláhúzás II. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK : Jobb: -5,5 pt : Betűtípus: Nem Félkövér, Nincs aláhúzás : Nincs aláhúzás június 17-ei: Zárt ülésén hozott határozata: GAZDASÁGI BIZOTTSÁG: Törölt: Törölt: i 46/2010. MFB Közösségi Közlekedésfejlesztési Hitelprogram keretében hitelfelvétel közbeszerzés részvételi szakasz eredményhirdetése június 17-ei: Nyílt ülésén hozott határozatai: 47/2010. Egyes önkormányzati tulajdonú lakások bérlők részére történő értékesítése 48/2010. Részletfizetés biztosítása a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Építész Kamara részére a Miskolc 8418 hrsz-ú ingatlan vételárából hátralékosan fennálló összeg után 49/2010. Helységek bérbeadási szerződésének megkötése 50/2010. Helységek bérbeadási szerződésének megkötése 51/2010. A CINE-MIS Nonprofit Kft évi átdolgozott üzleti tervének jóváhagyása 52/2010. Javaslat a Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft évi üzleti tervének elfogadására 53/2010. MITISZK Nonprofit Kft évi üzleti tervének jóváhagyása 54/2010. MITISZK Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatának megalkotása 55/2010. A DSM Diósgyőri Sportlétesítményeket Működtető Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzat jóváhagyása 56/2010. A Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. részére 73 MFt összegű kamatmentes kölcsönkeret biztosítása : Nincs felsorolás vagy : Betűtípus: (Alapérték) Arial, Nem Félkövér : Behúzás: Bal: 3,6 pt, Nincs felsorolás vagy : Betűtípus: (Alapérték) Arial, Nem Törölt: Törölt: 2/6

9 3. szám ÖNKORMÁNYZATI KÖZLÖNY 9 : Betűtípus: Félkövér, Aláhúzás június 25-ei: Zárt ülésén hozott határozatai: 57/2010. Vállalkozással vegyes szállítási szerződés 31 db villamos, valamint az üzemeltetésükhöz szükséges fontosabb kocsiszíni berendezések és tartalék alkatrészek leszállítására (egyéb áruk), valamint kapcsolódó szolgáltatások nyújtására, továbbá 24 hónapos gyártói karbantartás biztosítására. közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentáció 58/2010. a Vállalkozási szerződés Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Miskolc városában c. projekt keretében: Tiszai pályaudvar- Diósgyőr vonalon 10,25 km hosszú hivatásforgalmú kerékpárút tárgyú Kbt. IV. Fejezet 3. cím szerinti közbeszerzési eljárás megindításának jóváhagyása : Jobb: -5,5 pt : Betűtípus: Nem Félkövér, Nincs aláhúzás : Nincs aláhúzás Törölt: : Behúzás: Bal: 3,6 pt, Jobb: 0 pt, Nincs felsorolás vagy : Betűtípus: (Alapérték) Arial, 12 pt, Nem Félkövér : Jobb: 3,6 pt : Jobb: 3,6 pt, Nincs felsorolás vagy : Betűtípus: (Alapérték) Arial, 12 pt június 25-ei: Nyílt ülésén hozott határozata: 59/2010. Miskolc Holding Zrt évi Összevont (konszolidált) Éves Beszámolójának elfogadása MIFŰ Miskolci Fűtőerőmű Kft. megvásárlásával összefüggő K & H Bank Zrt.-vel kötendő finanszírozási okiratok jóváhagyása június 28-ai: Zárt ülésén hozott határozata: 60/2010. MIFŰ Miskolci Fűtőerőmű Kft. megvásárlásával összefüggő K & H Bank Zrt.-vel kötendő finanszírozási okiratok jóváhagyása : Betűtípus: 12 pt : Betűtípus: (Alapérték) Arial, 12 pt Törölt: l : Betűtípus: (Alapérték) Arial, 12 pt : Betűtípus: (Alapérték) Arial, 12 pt Törölt: : Betűtípus: (Alapérték) Arial, 12 pt Törölt: Törölt: Törölt: 2/6

10 3. szám ÖNKORMÁNYZATI KÖZLÖNY 10 : Betűtípus: Félkövér, Aláhúzás július 12-ei: Nyílt ülésén hozott határozatai: 61/2010. Miskolc helyrajzi számú ingatlan értékesítése 62/2010. A Miskolc, Klapka György utca 12. szám alatti 13048/1/A/135 helyrajzi számú ingatlan értékesítési feltételének módosítása 63/2010. Várfürdő Szauna fejlesztésére és üzemeltetésére vonatkozó bérleti szerződés 64/2010. Javaslat közoktatási intézmények helyiségeinek és szolgálati lakásainak bérbeadására 65/2010. Az Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz projekt keretében akadálymentesítés megvalósítása tárgyú Kbt. IV.3.cím szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eredményének jóváhagyása és döntés meghozatala 66/2010. Az E-közigazgatási szolgáltatások support szerződése tárgyú hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindításának jóváhagyása PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG: : Jobb: -5,5 pt : Betűtípus: Nem Félkövér, Nincs aláhúzás : Nincs aláhúzás Törölt: 60/2010. : Betűtípus: (Alapérték) Arial, 12 pt : Nincs felsorolás vagy : Betűtípus: 12 pt... [2]... [3]... [4] : Betűtípus: 12 pt... [5]... [6] : Betűtípus: 12 pt... [7]... [8] : Betűtípus: 12 pt : Nincs aláhúzás Törölt: Törölt:... [1]... [9]... [10]... [11]... [12] Oldaltörés június 17-ei: Zárt ülésén hozott határozatai: 1/2010. Dr. Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány a Miskolci Családokért évi beszámolójának elfogadása 2/2010. Miskolc Város Közoktatásáért Közalapítvány és évi beszámolóinak elfogadása 3/2010. Miskolc Város Közrendjéért Közalapítvány évi beszámolójának elfogadása 4/2010. Miskolc Város Sportjáért Közalapítvány évi beszámolójának elfogadása 5/2010. Miskolci Speciális Felderítő és Mentőcsoportért Közalapítvány évi beszámolójának elfogadása... [13]... [14] : Betűtípus: 12 pt... [15]... [16] : Betűtípus: 12 pt... [17]... [18] : Betűtípus: 12 pt... [19]... [20] : Betűtípus: 12 pt... [21]... [22] : Betűtípus: 12 pt Törölt: 2/6

11 3. szám ÖNKORMÁNYZATI KÖZLÖNY 11 : Betűtípus: Félkövér, Aláhúzás 6/2010. Bükk-térség Fenntartható Vízkészletgazdálkodásáért Közalapítvány évi beszámolójának elfogadása 7/2010. A Szeleta Kultúráért Közalapítvány évi beszámolójának elfogadása 8/2010. Miskolc Város Kultúrájáért Közalapítvány évi és évi beszámolóinak elfogadása június 17-ei: Nyílt ülésén hozott határozatai: OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG 7/2010. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjak felülvizsgálata 8/2010. Közművelődési és közgyűjteményi intézmények évi beszámolója és évi munkaterve 9/2010. Ifjúsági és Szabadidő Ház kezelésében lévő helyiségek bérbeadásának támogatása : Jobb: -5,5 pt : Betűtípus: Nem Félkövér, Nincs aláhúzás : Nincs aláhúzás : Betűtípus: (Alapérték) Arial, 12 pt : Jobb: -5,4 pt, Nincs felsorolás vagy, Tabulátorok: 268,2 pt, Balra zárt : Betűtípus: (Alapérték) Arial, 12 pt : Betűtípus: 12 pt, Nem Félkövér : Betűtípus: (Alapérték) Arial, 12 pt : Jobb: -5,4 pt, Nincs felsorolás vagy, Tabulátorok: 268,2 pt, Balra zárt : Betűtípus: 12 pt : Betűtípus: (Alapérték) Arial, 12 pt : Jobb: -5,4 pt, Nincs felsorolás vagy, Tabulátorok: 268,2 pt, Balra zárt : Betűtípus: 12 pt, Nem Félkövér : Betűtípus: (Alapérték) Arial, 12 pt : Behúzás: Bal: 0 pt : Betűtípus: 12 pt : Behúzás: Bal: 0 pt : Betűtípus: 12 pt, Nem Félkövér : Nincs felsorolás vagy : Betűtípus: 12 pt, Nem Félkövér Törölt: 2/6

12 3. szám ÖNKORMÁNYZATI KÖZLÖNY 12 : Betűtípus: Félkövér, Aláhúzás I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20/2010. (VI. 30.) sz. rendelete a távhőszolgáltatás díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló többször módosított - 40/2006. (XII.24.) rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII. törvény 7. (5) bekezdésében és a távhőszolgáltatásról szóló évi XVIII. törvény 6. (2) bekezdés b) pontjában és 60. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében, az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII. törvény 7. (1) bekezdésében, valamint a távhőszolgáltatásról szóló évi XVIII. törvény 6. (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a távhőszolgáltatásról szóló évi XVIII. törvény 10. a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Észak-magyarországi Regionális Felügyelősége véleményének kikérésével a távhőszolgáltatás díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló többször módosított - 40/2006. (XII.24.) rendelet módosítására (a továbbiakban: R) az alábbi rendeletet alkotja: 1. A R. 7. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A díjtételek megváltoztatásának automatizmusa 7. (1) A lakossági célú távhőszolgáltatásért fizetendő hődíj és vízfelmelegítési díj bázisárait (a október 01-én jóváhagyott árak) a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. A lakossági célú hődíjat és víz felmelegítési díjat a 3. sz. mellékletben szereplő ármechanizmus szerinti képlet alapján kell kiszámítani. Az árváltozás %-os értékét a 3/a melléklet szerint kell meghatározni. (2) A lakossági célú távhőszolgáltatásért fizetendő alapdíj értékét a távhőszolgáltatásról szóló évi XVIII. sz. törvény 61. (6) bekezdésében foglaltak, az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló évi LXXXII. sz. törvény 10. (5) bekezdésében foglaltak mely az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII. törvény módosítására vonatkozik alapján mint az alkalmazható legmagasabb hatósági díjat e rendeletében Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselő Testülete állapítja meg. (3) Lakossági (háztartási) célú távhőszolgáltatási díjat kell alkalmazni a távhőszolgáltatással ellátott lakásra, valamint a lakóépületben és a lakást is magában foglaló vegyes célra használt épületben lévő, a lakások rendeltetésszerű használatára szolgáló és ezen rendeletetésnek megfelelően használt épületrészekre. : Jobb: -5,5 pt : Betűtípus: Nem Félkövér, Nincs aláhúzás : Nincs aláhúzás Törölt: Törölt: Törölt: 2/6

13 3. szám ÖNKORMÁNYZATI KÖZLÖNY 13 : Betűtípus: Félkövér, Aláhúzás (4) Nem lakossági (háztartási) célú távhőszolgáltatási díjat kell alkalmazni az (3.) pont hatálya alá nem tartozó, távhőszolgáltatással ellátott épületekre, épületrészekre. (5) Vitás esetben - nevezetesen, hogy az épület vagy az épületrész az (3.) vagy a (4.) pont hatálya alá tartozik-e -, a földgáz közüzemi díjainak megállapításáról szóló 96/2003. (XII. 18.) GKM rendelet 2. (f) pontjában foglaltak az irányadók. (6) Az energiahordozók árával összefüggő beszállítói árváltozás hatályba lépése esetén, távhőszolgáltató jogosult a lakossági célú hődíj és vízfelmelegítés díjtételek 3. sz. melléklet szerinti módosításának kezdeményezésére. (7) A 3. sz. mellékletben foglalt számítási előírások (díjképletek) alkalmazásának helyességét Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága ellenőrzi és határozatot hoz a hatósági ár rendeleti előírásoknak való megfelelőségéről. (8) Ezen rendelet 3. sz. melléklete alapján megállapított lakossági hődíjat és vízfelmelegítés díját az alkalmazást legalább 5 nappal megelőzően a Távhőszolgáltató és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat honlapján meg kell jelentetni. (9) Az új lakossági hődíjat és vízfelmelegítés díját a távhőszolgáltató a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Gazdasági Bizottságának döntéséről szóló közzétételtől és a döntésnek a távhőszolgáltató ügyfélszolgálatán történő kifüggesztésétől számított 5 nap elteltével érvényesítheti. (10) A távhőszolgáltatás ellenértékeként fizetendő legmagasabb lakossági alapdíjat a 2. sz. melléklet tartalmazza. A legmagasabb hatósági (lakossági) alapdíj megállapítására a távhőszolgáltató tesz javaslatot az 1. sz. melléklet szerinti díjképzési előírásoknak megfelelően. (11) Az (10.) bekezdésben szereplő árképzés helyességét Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága ellenőrzi. A hatósági (lakossági) alapdíj megállapítására Gazdasági Bizottság tesz javaslatot a Közgyűlésnek. (12) A legmagasabb lakossági hatósági ár változása automatikus szerződésmódosítást jelent, az új ár minden külön intézkedés nélkül az eddig megkötött érvényes szerződések részévé válik. (13) A szolgáltató jogosult a szolgáltatás díjaként havi árat, árváltozáshoz kapcsolódóan pedig elszámoló árat alkalmazni. 2. A R. 8. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A felhasználó, illetőleg a díjfizető az alapdíj 1/12 részét a tárgyhónapot követő hónapban fizeti meg a távhőszolgáltatónak a számla benyújtáskor, a számlán szereplő fizetési határidőre. : Jobb: -5,5 pt : Betűtípus: Nem Félkövér, Nincs aláhúzás : Nincs aláhúzás Törölt: 2/6

14 3. szám ÖNKORMÁNYZATI KÖZLÖNY 14 : Betűtípus: Félkövér, Aláhúzás 3. A R. 1. számú melléklete A díjtételek képzésének módja utáni következő szövegrész: A hőenergia költségek képzésénél a felhasználók várható állomány változását figyelembe véve normatív előkalkulációt, míg a hőenergia nélküli költségeknél költségkigyűjtésen alapuló - pótlékoló - előkalkulációt kell alkalmazni. : Jobb: -5,5 pt : Betűtípus: Nem Félkövér, Nincs aláhúzás : Nincs aláhúzás A távhőszolgáltatási díjak kalkulációját általában naptári évre, a tárgyévet megelőző év november 15-ig kell elkészíteni. Év közben akkor kell új kalkulációt készíteni, ha a Társaság a bekövetkezett költségváltozások ismeretében azt szükségesnek tartja. Ebben az esetben a költségváltozásokat a jóváhagyott kalkuláción átvezetve kell a "hatósági ár" (lakossági felhasználókra vonatkozó ár) kategóriába tartozó díjakat a Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének - mint árhatóságnak - indoklással, jóváhagyásra benyújtani. A hatósági árakat közgyűlési megállapítás előtt a vonatkozó jogszabályi előírásnak megfelelően véleményezésre be kell nyújtani a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumba. A távhőszolgáltatásról szóló törvényben előírtak alapján az önkormányzat képviselő testülete a lakossági távhőszolgáltatás díjainak megállapítása előtt köteles a fogyasztóvédelmi felügyelőségek és a felhasználói érdekképviseletek véleményét is kikérni. A kalkuláció elkészítéséhez 1-től 5-ig sorszámmal ellátott, csatolt kalkulációs munkalapok nyújtanak segítséget és biztosítják az összehasonlíthatóságot az alábbiak szerint. A számítási alapadatok megnevezésű 1. sz. kalkulációs munkalap szerint kell meghatározni a kalkulációs időszak (egy naptári év) felhasználóira vonatkozóan hőenergia termelés, vásárlás és értékesítés jellemző adatait, melyek a kalkuláció során alapadatként illetve vetítési alapként kerülnek figyelembe vételre. A munkalap rögzíti a fogyasztói állomány hőenergia szolgáltatási ( hőteljesítmény, fűtési és melegvíz készítési hőmennyiség, fűtött légtérfogat, HMV mennyiség ) igényét felhasználói csoportonkénti (lakosság, egyéb felhasználók) bontásban. A hőteljesítmény (MW) meghatározása a szerződésekben lekötött hőteljesítmények, és a tervezői műszaki számításokkal meghatározott fajlagos hőteljesítmények alapján történik. helyébe az alábbi rendelkezés lép: A hőenergia költségek képzésénél a felhasználók várható állomány változását figyelembe véve normatív előkalkulációt, míg a hőenergia nélküli költségeknél költségkigyűjtésen alapuló - pótlékoló - előkalkulációt kell alkalmazni. A távhőszolgáltatási alapdíj kalkulációját általában naptári évre, a tárgyévet megelőző év november 15-ig kell elkészíteni. A távhőszolgáltatási hődíj és víz felmelegítési díjakra vonatkozóan akkor kell új kalkulációt készíteni, ha a Társaság a bekövetkezett energiaköltségváltozások ismeretében azt szükségesnek tartja. Törölt: 2/6

15 3. szám ÖNKORMÁNYZATI KÖZLÖNY 15 : Betűtípus: Félkövér, Aláhúzás Ebben az esetben a költségváltozásokat a jóváhagyott kalkuláción átvezetve kell a (lakossági felhasználókra vonatkozó ár) kategóriába tartozó díjakat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Gazdasági Bizottságának indokolással, ellenőrzésre benyújtani. A Gazdasági Bizottság a benyújtott díjszámítás helyességéről határozattal dönt. Az új díjak alkalmazásának feltétele: a Gazdasági Bizottság határozata az árkalkuláció rendeleti előírásoknak való megfelelőségéről, valamint a díjak közzététele. A távhőszolgáltatásról szóló törvényben előírtak alapján a lakossági távhőszolgáltatás díjainak megállapítása előtt köteles a fogyasztóvédelmi felügyelőségek és a felhasználói érdekképviseletek véleményét is kikérni. A kalkuláció elkészítéséhez 1-től 5-ig sorszámmal ellátott, csatolt kalkulációs munkalapok nyújtanak seíytséget és biztosítják az összehasonlíthatóságot az alábbiak szerint. : Jobb: -5,5 pt : Betűtípus: Nem Félkövér, Nincs aláhúzás : Nincs aláhúzás A számítási alapadatok megnevezésű 1. sz. kalkulációs munkalap szerint kell meghatározni a kalkulációs időszak (egy naptári év) felhasználóira vonatkozóan hőenergia termelés, vásárlás és értékesítés jellemző adatait, melyek a kalkuláció során alapadatként illetve vetítési alapként kerülnek figyelembe vételre. A munkalap rögzíti a fogyasztói állomány hőenergia szolgáltatási (hőteljesítmény, fűtési és melegvíz készítési hőmennyiség, fűtött légtérfogat, HMV mennyiség) igényét felhasználói csoportonkénti (lakosság, egyéb felhasználók) bontásban. A hőteljesítmény (MW) meghatározása a szerződésekben lekötött hőteljesítmények, és a tervezői műszaki számításokkal meghatározott fajlagos hőteljesítmények alapján történik. 4. A R. 2. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép. A R. 3. sz. mellékletében a 5. GJR= 1 GJ előállítási költsége árváltozás előtt (Ft/GJ) AV= Energiahordozó árváltozás (%) VR= 1 GJ-ra jutó villamosenergia költség árváltozás előtt (Ft/GJ) szövegrész helyébe az alábbi rendelkezés lép: GJR= 1 GJ előállítási költsége (bázisár) (Ft/GJ) AV= Energiahordozó árváltozás (%)(Értelemszerűen külön a hőenergiával összefüggő- és külön a villamos energiával összefüggő árváltozás.) Az AV értékeit a 3/a sz. melléklet szerint kell kimutatni. VR=1 GJ-ra jutó villamosenergia költség (bázisár) (Ft/GJ) Törölt: 2/6

16 3. szám ÖNKORMÁNYZATI KÖZLÖNY 16 : Betűtípus: Félkövér, Aláhúzás A R. kiegészül a 3/a. melléklettel, melyet e rendelet 2. sz. melléklete tartalmaz Ez a rendelet július 1. napján lép hatályba. Miskolc, június 24. : Jobb: -5,5 pt : Betűtípus: Nem Félkövér, Nincs aláhúzás : Nincs aláhúzás Dr. Mihalecz Péter s.k. jegyző Káli Sándor s.k. polgármester Törölt: 2/6

17 3. szám ÖNKORMÁNYZATI KÖZLÖNY 17 : Betűtípus: Félkövér, Aláhúzás 1. melléklet a 20/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez : Jobb: -5,5 pt : Betűtípus: Nem Félkövér, Nincs aláhúzás : Nincs aláhúzás 1, 2, 3, 4, 5 2. sz. melléklet Távhőszolgáltatási lakossági célú hődíj és vízfelmelgítési díj bázisárai (a október 01-én jóváhagyott árak) és a legmagasabb lakossági alapdíjtétel Sorszám Bázisárak megnevezése Mértékegység Bázisárak 1. Fűtés Ft/GJ HMV Ft/m Sorszám Díjtétel megnevezése Mértékegység Díjtétel 1. Alapdíj Ft/lm 3 /év 337 (A bázisárak a Magyar Energiahivatal által jóváhagyott és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 30/2009. (IX.30.) sz. rendeletében meghatározott árak, amelyek az árváltozás alapját képezik.) : Behúzás: Bal: 0 pt, Jobb: -6,35 pt : Behúzás: Bal: 0 pt, Jobb: -2,6 pt : Behúzás: Bal: 0 pt, Jobb: -2,6 pt : Behúzás: Bal: 0 pt, Jobb: -2,6 pt : Behúzás: Bal: -5,05 pt, Jobb: -1 pt : Behúzás: Bal: 0 pt, Jobb: 2,6 pt : Behúzás: Bal: 0 pt, Jobb: 2,6 pt : Behúzás: Bal: -5,05 pt, Jobb: -1 pt Az árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. 1 Módosította a 4/2007. (I.30.) sz. Ör., hatályos: február 1-től 2 Módosította a 60/2007. (XII.20.) sz. Ör., hatályos: január 1-től 3 Módosította a 21/2008. (VII.1.) sz. Ör., hatályos: július 1-től 4 Módosította a 27/2008. (IX.24.) sz. Ör., hatályos: október 1-től 5 Módosította a 30/2009. (IX.30.) sz. Ör., hatályos: október 1-től Törölt: 2/6

18 3. szám ÖNKORMÁNYZATI KÖZLÖNY melléklet a 20/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez : Bal: 62,95 pt, Fenti: 62,95 pt, Lenti: 70,9 pt, Szélesség: 841,9 pt, Magasság: 595,3 pt : Jobb: 18 pt Hődíj kalkuláció 3/a sz. melléklet Sorszám Megnevezés Képlet Me Tatár u. Fűtőmű Diósgyőri kazánház Bulgárföldi kazánház Kiliáni kazánház HCM kazánház Dorotya kazánház Körösi kazánház Csabai kapu kazánház 10-es Iskola kazánház 22-es Iskola kazánház Komlóstető kazánház Összesen 1. Lekötött gáz teljesítmény m 3 /ó 2. Rendszerhasználati díj fix része Ft 3. Földgáz fűtőérték (telj.díjhoz) MJ/gnm 3 4. Rendszerhasználati díj forgalommal arányos része Ft 5. Vásárolt földgáz mennyisége gnm 3 6. Vásárolt földgáz fűtőértéke MJ/gnm 3 7. A vásárolt földgáz hőtartalma [(5*6)/1000] GJ 8. Vásárolt földgáz egységára Ft/GJ Ft/gnm 3 9. Földgáz költség (gázdíj) [2+4+(7*8)] Ft 10. Kazán hatásfok % 11. Fejlesztett hasznos hő [10*7] GJ 12. Kazánokból számított hő egységár [9/11] Ft/GJ 13. Lakossági arány % 14. Vásárolt hő mennyisége GJ 15. lakossági [14*13] GJ 16. közületi [14-15] GJ 17. Vásárolt hő egységára Ft/GJ 18. lakossági Ft/GJ 19. közületi Ft/GJ 20. Vásárolt hő költsége [14*17] Ft 21. lakossági [15*18] Ft 22. közületi [16*19] Ft 23. TGJ Tervezett termelt hőmennyiség [11+14] GJ 24. lakossági [23*13] GJ 25. közületi [23-24] GJ 26. TÉGJ Tervezett értékesített hőmennyiség [ 23/[1+33]] GJ 27. Hőenergia előállítási költsége árváltozás után [4+9+20] Ft 28. Hőenergia előállítási költsége árváltozás előtt Ft 29. Hőenergia költség árváltozása [((28-27)/27)*100] % 30. GJR 1 GJ előállítási költsége árváltozás után [27/23] Ft/GJ 31. GJR 1 GJ hőenergia előállítási költsége bázisár Ft/GJ 32. AV Energiahordozó árváltozás hőenergia esetén [((31-30)/31)*100] % 33. Hálózati hőveszteség % 34. Hálózati hőveszteség [30*33] Ft/GJ 35. Villamos energia költsége [36*30] Ft 36. VR 1 GJ-ra jutó villamos energia költség árváltozás [35/26] Ft/GJ 37. VR 1 GJ-ra jutó villamos energia költség bázisár Ft/GJ 38. AV Villamosenergia árváltozás [((37-36)/37)*100] % 39. NY Nyereség egyéb felhasználók esetén [5/100*40]/ % 40. HU Hődíj árváltozás után [ ] Ft/GJ 41. HU Hődíj bázisár Ft/GJ 42. Hődíj árváltozás [((41-40)/41)*100] %

19 3. szám ÖNKORMÁNYZATI KÖZLÖNY. 19 : Jobb: 18 pt MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 21/2010. (VI. 30.) SZÁMÚ RENDELETE a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról és azok igénybevételéről : Bal: 63 pt Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 92. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokról, szakosított ellátási formákról és azok igénybe vételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról az alábbi rendeletet alkotja: Általános rendelkezések A rendelet célja 1. (1) A rendelet célja, hogy az Sztv. helyi végrehajtásaként a helyi sajátosságoknak megfelelően, meghatározza az önkormányzat által biztosított egyes személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások, szakosított ellátások formáit, szervezeti kereteit, jogosultsági feltételeit, és az azokért fizetendő térítési díjak mértékét. A rendelet hatálya 2. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Miskolcon bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel (továbbiakban: lakcím) rendelkező, s életvitelszerűen a városban tartózkodó a) magyar állampolgárokra, b) bevándoroltakra és letelepedettekre, c) hontalanokra, d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. (2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá az Sztv. 3. (2) és (3) bekezdésében, továbbá a 6. és 7. -aiban, valamint az e rendeletben külön megjelölt személyekre. Az e rendeletben, valamint a Sztv. 94. (1) bekezdés a) pontjában, 94/A. (3) bekezdésében, 94/E. (14) bekezdésében, 99. (1) bekezdésében, 101. (3) bekezdésében, 108., 109. (3) és (4) bekezdéseiben, 115. (4) és (7) bekezdéseiben, 117. (3) bekezdésében, valamint az évi XX. törvény 135. o.) pontjában meghatározott szociális hatáskörök gyakorlását az önkormányzat képviselő testülete a polgármesterre ruházza át. 3.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 36/2003. (IX.9.)

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a 17/2011.(X.21.) és a 3/2012.(I.27.) önkormányzati rendelettel módosított

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a 17/2011.(X.21.) és a 3/2012.(I.27.) önkormányzati rendelettel módosított Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 17/2011.(X.21.) és a 3/2012.(I.27.) önkormányzati rendelettel módosított 14/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...10-21 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....22-57

Részletesebben

Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010. (II.12.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2010. (II.12.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Sand Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II.12.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetbe foglalva a 9/2010. (XII.03.) rendelet, 2/2011. (II.11.) rendelet,

Részletesebben

Ezen felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbi rendeletet alkotja. I.

Ezen felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbi rendeletet alkotja. I. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselő-testületének a kerületi polgárok szociális és gyermekvédelmi ellátásáról szóló 49/2011. (XII.20.), 20/2011. (IX.20.), 9/2011. (V.20.), 7/2011.

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

a szociális ellátásokról

a szociális ellátásokról LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2014. (III.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a szociális ellátásokról Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

RENDELETEK. A rendeleti szabályozás célja

RENDELETEK. A rendeleti szabályozás célja RENDELETEK Biatorbágy Város Képviselõ- testülete 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelete az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Biatorbágy Város Képviselõ- testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (III.31.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (III.31.) rendelete. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009. (III.31.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Egységes szerkezetbe foglalva a 9/2009. (XII.17.), 2/2010. (II.11.), 5/2010.(III.23.),

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/2005. (X. 28.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú

Részletesebben

Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5./2008. (II.29.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól. I.

Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5./2008. (II.29.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól. I. Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5./2008. (II.29.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Halmaj Község Önkormányzata az 1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 16..(1) bekezdésében biztosított

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2007. (VII. 27.) rendelete a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályozásáról A Törökbálint Nagyközség

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról

A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 5/2013.(III.11.), 36/2012.(XII.17.), 10/2012.(IV.2.), 4/2012.(II.8.), 19/2011.(VI.27.),

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 29/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. október

Részletesebben

1. 1. Módosította: 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 1. -a. Hatályos: 2014. január 1-től 2

1. 1. Módosította: 18/2013. (XII.13.) ÖNK rendelet 1. -a. Hatályos: 2014. január 1-től 2 Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2014. (XI.27.), 8/2014. (V.30.), 5/2014. (III.28.), 18/2013. (XII.13.),1/2013. (I.8.), 23/2012.(XII.13.), 3/2012. (II.17.), 11/2011. (IX.23.), 2/2011.

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról (egységes szerkezetben) Jánoshalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Egyes szociális ellátási formák szabályozásáról [Módosította 15/2004. (V.28.) és a 3/2005. (II. 16.) ÖR, 14/2005. (IX. 23.) ÖR, a 17/2005.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Gyékényes Község Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott rendes képviselő-testületi ülésén Jelen vannak: Csordás József polgármester 4 fő települési képviselő

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.(II.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

XV.ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2005. OKTÓBER

XV.ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2005. OKTÓBER XV.ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2005. OKTÓBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 8.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011.(V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011.(V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011.(V. 30.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 1/2011. (I.28.) önkormányzati

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 1/2006. (II. 13.) számú rendelete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól egységes szerkezetben a 14/2006. (VI.12.) sz. a 11/2008. (V.19.), a 13/2008.

Részletesebben

a 23/2008.(XII.19.), 9/2009.(V.21.), 11/2009.(VI.19.) 15/2009.(IX.16.) és a 21/2009.(X.8.) rendelettel módosított 5/2008(V.14.

a 23/2008.(XII.19.), 9/2009.(V.21.), 11/2009.(VI.19.) 15/2009.(IX.16.) és a 21/2009.(X.8.) rendelettel módosított 5/2008(V.14. NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 23/2008.(XII.19.), 9/2009.(V.21.), 11/2009.(VI.19.) 15/2009.(IX.16.) és a 21/2009.(X.8.) rendelettel módosított 5/2008(V.14.) rendelete a szociális

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2014.01.25.-től Egységesítve: 2014.01.25.-én Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA többször módosított 47/2005. (XII.16.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA többször módosított 47/2005. (XII.16.) SZ. RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA többször módosított 47/2005. (XII.16.) SZ. RENDELETE Siófok Város Önkormányzata által biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A szabályozás célja. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A szabályozás célja. A rendelet hatálya Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben