KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E"

Átírás

1 3. szám ÖNKORMÁNYZATI KÖZLÖNY. 1 : Jobb: 18 pt XX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM JÚNIUS : Első oldal eltérő MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

2 3. szám ÖNKORMÁNYZATI KÖZLÖNY 2 : Betűtípus: Félkövér, Aláhúzás : Jobb: -5,5 pt : Betűtípus: Nem Félkövér, Nincs aláhúzás : Nincs aláhúzás TARTALOMJEGYZÉK Törölt: : Tabulátorok: 73,5 pt, Balra zárt I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI oldal Törölt: 4 Törölt: 33 II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI oldal Törölt: 34 Törölt: 110 III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK oldal Törölt: 11 Törölt: 46 Törölt: 2/6

3 3. szám ÖNKORMÁNYZATI KÖZLÖNY 3 : Betűtípus: Félkövér, Aláhúzás I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETE : Jobb: -5,5 pt : Betűtípus: Nem Félkövér, Nincs aláhúzás : Nincs aláhúzás Rendelet száma Tárgya (2010. június 24-i Közgyűlés) Törölt: 7 20/2010. (VI.30.) A távhőszolgáltatás díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló többször módosított 40/2006.(XII.24.)renedelet módosításáról 21/2010. (VI.30.) A személyes gondoskodás nyújtó szociális szolgáltatásokról és azok igénybevételéről 22/2010. (VI.30.) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól 23/2010. (VI.30.) A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a használati díjakról szóló, többször módosított 35/1977.(VII.1). sz. rendelet módosításáról 24/2010. (VI.30.) Az állattartás helyi szabályiról 25/2010. (VI.30.) A vis maior okozta károk enyhítésére szolgáló támogatás helyi szabályairól 26/2010. (VI.30.) Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén a járművel történő díjköteles várakozás szabályairól 27/2010. (VI.30.) Az Önkormányzat elismeréseinek alapításáról és adományozásuk szabályairól szóló 38/2004. (XI.10.) sz. rendelet módosításáról Törölt: 2/6

4 3. szám ÖNKORMÁNYZATI KÖZLÖNY 4 : Betűtípus: Félkövér, Aláhúzás I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI Határozat száma Tárgya. : Jobb: -5,5 pt : Betűtípus: Nem Félkövér, Nincs aláhúzás : Nincs aláhúzás június 24-én Zárt ülésen hozott határozatai: V-111/43.788/2010. Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakképző Központ, Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola, Diósgyőri Gimnázium és Városi Pedagógiai Intézet, Gábor Áron Művészeti Iskola Szakközépiskola, Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium intézményvezetői álláshelyének betöltése V-112/ /2010. Egyedi szociális hatósági fellebbezések elbírálása (2010. május hó) V-113/43.773/2010. V-114/43.751/2010 V-115/ /2010. Miskolci Piac Zrt. vezérigazgatójának és Felügyelő Bizottsági tagjának jelölése Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása MIFŰ Miskolci Fűtőerőmű Kft. megvásárlásával összefüggő hitelintézeti szerződésekkel kapcsolatos döntések meghozatala V-116/43.812/2010. Diósgyőr FC Kft-vel megkötött támogatási szerződés folytatása, befektetői ajánlat megtárgyalása június 24-én: Nyilt ülésen hozott határozatai: V-117/43.761/2010. Vis maior alap létrehozásával kapcsolatos rendelkezések V-118/43.764/2010. Vasgyári Piac üzemeltetési szerződésének meghosszabbítása V-119/43.765/2010. Művészeti és tudományos ösztöndíjak adományozása V-120/43.766/2010. Kulturális intézmények alapító okiratának Törölt: 2/6

5 3. szám ÖNKORMÁNYZATI KÖZLÖNY 5 : Betűtípus: Félkövér, Aláhúzás módosítása V-121/43.767/2010. Köztéri képzőművészeti alkotások áthelyezése V-122/43.768/2010. Bérleti szerződés megkötése A Vasút a gyermekekért Alapítvánnyal, a Martin - kertvárosban működő Fövényszer u. 35.sz alatti épület használatára vonatkozóan. Az óvodai ellátás biztosítása a város ezen területén V-123/43.769/2010. Egészséges Városok Magyarországi Szövetségében meglévő tagságról lemondás : Jobb: -5,5 pt : Betűtípus: Nem Félkövér, Nincs aláhúzás : Nincs aláhúzás V-124/43.770/2010. V-125/43.771/2010. V-126/43.772/2010. V-127/43.774/2010. V-128/ /2010. V-129/43.775/ /2011. tanév előkészítésével kapcsolatos közgyűlési határozat felülvizsgálata (tanulócsoport, napközis csoport és pedagógus álláshely módosítása) és Bársony János Általános Iskola névváltozásának engedélyezése Avas és Környéke Óvodai Gazdasági Igazgatóság magasabb vezetői álláshelyére pályázat kiírása Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás módosítása Egyes civil és társadalmi szervezetek részére helyiség biztosítása Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapítóként vagy társalapítóként létrehozott közhasznú szervezetek évi szakmai beszámolójának elfogadása (2. forduló) és a V- 152/ /2006. sz. közgyűlési határozat módosítása Miskolc, Városház tér 3. szám alatti 2537 helyrajzi számú lakóház, udvar megnevezésű ingatlan értékesítése V-130/43.777/2010. Önkormányzat tulajdonában lévő forgalomképtelen ingatlanok törzsvagyonból való kivonása V-131/43.779/2010. Miskolctapolca városrész integrált közterületfejlesztése kiemelt projektjavaslat Előzetes Akcióterületi Terve V-132/43.780/2010. Beszámoló elfogadása a Miskolci Városi Lakossági Kártya kedvezményrendszer működtetéséről V-133/43.781/2010. Beszámoló Miskolc Megyei Jogú Város évre szóló Fogyatékosügyi Programjának Törölt: 2/6

6 3. szám ÖNKORMÁNYZATI KÖZLÖNY 6 : Betűtípus: Félkövér, Aláhúzás V-134/43.782/2010. időarányos végrehajtásáról Tájékoztató a város környezeti állapotáról, illetve az Önkormányzat évi környezetvédelmi tevékenységéről : Jobb: -5,5 pt : Betűtípus: Nem Félkövér, Nincs aláhúzás : Nincs aláhúzás V-135/43.783/2010. Tájékoztató Miskolc Kistérség Többcélú Társulása I. félévi működéséről V-136/43.789/2010. Regionális Katasztrófa- és Polgári Védelmi Szövetség részére helyiség biztosítása V-137/43.790/2010. Miskolc, 14. sz. házi gyermekorvosi körzet megszüntetése V-138/43.791/2010. Miskolc, Tetemvár alsó-sor támfalcsúszás és útbeszakadás tárgyú, vis maior pályázatra pályázat benyújtása és önrész biztosítása V-139/43.792/2010. Szent Anna köztemető D-i oldalán lévő partfalcsúszás IV-V. szakasz tárgyú, vis maior pályázatra pályázat benyújtása és önrész biztosítása V-140/43.793/2010. Miskolc, Felsőhámori temető, Pacsirta u. 58., Tapolcai u., Bábonyibérc-Újtelep sor 68. sz. támfalcsúszás és útbeszakadás tárgyú, vis maior pályázatra pályázat benyújtása és önrész biztosítása V-141/43.794/2010. V-142/ /2010. V-143/43.795/2010. V-144/43.796/2010. V-145/43.797/2010. Júniusi rendkívüli csapadék okozta vészhelyzet miatt benyújtásra kerülő vis maior pályázathoz szükséges önrész biztosítása (13714 azonosító számon benyújtott igény) Júniusi rendkívüli csapadék okozta vészhelyzet miatt benyújtásra kerülő vis maior pályázathoz szükséges önrész biztosítása (13706 azonosító számon benyújtott igény) Helyiségek bérletéről szóló rendelettel összefüggő feladatokról szóló közgyűlési határozat módosítása Miskolc Térségi Konzorcium hulladékgazdálkodási rendszerének továbbfejlesztése pályázati konstrukció keretén belül (KEOP /B) Fazola Henrik és Gálffy Ignác Térségi Integrált Törölt: 2/6

7 3. szám ÖNKORMÁNYZATI KÖZLÖNY 7 : Betűtípus: Félkövér, Aláhúzás Szakképző Központok infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódó önrész módosítása V-146/43.798/2010. MITISZK Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Megállapodás módosítása V-147/43.799/2010. Egykori Zalka Máté laktanya lillafüredi ingatlancsoportjának értékesítésére hozott VI- 113/13.558/2008. számú és a V-143/31.743/2009. számú határozatok módosítása, illetve kiegészítése V-148/43.800/2010. É D villamos vonalfejlesztés projekt megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez támogatási forrás megszerzése : Jobb: -5,5 pt : Betűtípus: Nem Félkövér, Nincs aláhúzás : Nincs aláhúzás V-149/43.809/2010. V-150/43.810/2010. Miskolc Megyei Jogú Város vállalkozás-fejlesztési és befektetés-ösztönzési rendelete alapján átmeneti támogatás nyújtása a Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. miskolci termelőkapacitás fejlesztéséhez Eötvös József Építőipari, Művészeti Szakképző Iskola, és a Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium alapító okiratának módosítása, valamint középiskolákban korábban engedélyezett osztályszámok indításának módosítása V-151/43.811/2010. Diósgyőri Várfürdő Szauna fejlesztésére és üzemeltetésére vonatkozó bérleti szerződés Törölt: 2/6

8 3. szám ÖNKORMÁNYZATI KÖZLÖNY 8 : Betűtípus: Félkövér, Aláhúzás II. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK : Jobb: -5,5 pt : Betűtípus: Nem Félkövér, Nincs aláhúzás : Nincs aláhúzás június 17-ei: Zárt ülésén hozott határozata: GAZDASÁGI BIZOTTSÁG: Törölt: Törölt: i 46/2010. MFB Közösségi Közlekedésfejlesztési Hitelprogram keretében hitelfelvétel közbeszerzés részvételi szakasz eredményhirdetése június 17-ei: Nyílt ülésén hozott határozatai: 47/2010. Egyes önkormányzati tulajdonú lakások bérlők részére történő értékesítése 48/2010. Részletfizetés biztosítása a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Építész Kamara részére a Miskolc 8418 hrsz-ú ingatlan vételárából hátralékosan fennálló összeg után 49/2010. Helységek bérbeadási szerződésének megkötése 50/2010. Helységek bérbeadási szerződésének megkötése 51/2010. A CINE-MIS Nonprofit Kft évi átdolgozott üzleti tervének jóváhagyása 52/2010. Javaslat a Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft évi üzleti tervének elfogadására 53/2010. MITISZK Nonprofit Kft évi üzleti tervének jóváhagyása 54/2010. MITISZK Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatának megalkotása 55/2010. A DSM Diósgyőri Sportlétesítményeket Működtető Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzat jóváhagyása 56/2010. A Miskolci Operafesztivál Nonprofit Kft. részére 73 MFt összegű kamatmentes kölcsönkeret biztosítása : Nincs felsorolás vagy : Betűtípus: (Alapérték) Arial, Nem Félkövér : Behúzás: Bal: 3,6 pt, Nincs felsorolás vagy : Betűtípus: (Alapérték) Arial, Nem Törölt: Törölt: 2/6

9 3. szám ÖNKORMÁNYZATI KÖZLÖNY 9 : Betűtípus: Félkövér, Aláhúzás június 25-ei: Zárt ülésén hozott határozatai: 57/2010. Vállalkozással vegyes szállítási szerződés 31 db villamos, valamint az üzemeltetésükhöz szükséges fontosabb kocsiszíni berendezések és tartalék alkatrészek leszállítására (egyéb áruk), valamint kapcsolódó szolgáltatások nyújtására, továbbá 24 hónapos gyártói karbantartás biztosítására. közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentáció 58/2010. a Vállalkozási szerződés Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Miskolc városában c. projekt keretében: Tiszai pályaudvar- Diósgyőr vonalon 10,25 km hosszú hivatásforgalmú kerékpárút tárgyú Kbt. IV. Fejezet 3. cím szerinti közbeszerzési eljárás megindításának jóváhagyása : Jobb: -5,5 pt : Betűtípus: Nem Félkövér, Nincs aláhúzás : Nincs aláhúzás Törölt: : Behúzás: Bal: 3,6 pt, Jobb: 0 pt, Nincs felsorolás vagy : Betűtípus: (Alapérték) Arial, 12 pt, Nem Félkövér : Jobb: 3,6 pt : Jobb: 3,6 pt, Nincs felsorolás vagy : Betűtípus: (Alapérték) Arial, 12 pt június 25-ei: Nyílt ülésén hozott határozata: 59/2010. Miskolc Holding Zrt évi Összevont (konszolidált) Éves Beszámolójának elfogadása MIFŰ Miskolci Fűtőerőmű Kft. megvásárlásával összefüggő K & H Bank Zrt.-vel kötendő finanszírozási okiratok jóváhagyása június 28-ai: Zárt ülésén hozott határozata: 60/2010. MIFŰ Miskolci Fűtőerőmű Kft. megvásárlásával összefüggő K & H Bank Zrt.-vel kötendő finanszírozási okiratok jóváhagyása : Betűtípus: 12 pt : Betűtípus: (Alapérték) Arial, 12 pt Törölt: l : Betűtípus: (Alapérték) Arial, 12 pt : Betűtípus: (Alapérték) Arial, 12 pt Törölt: : Betűtípus: (Alapérték) Arial, 12 pt Törölt: Törölt: Törölt: 2/6

10 3. szám ÖNKORMÁNYZATI KÖZLÖNY 10 : Betűtípus: Félkövér, Aláhúzás július 12-ei: Nyílt ülésén hozott határozatai: 61/2010. Miskolc helyrajzi számú ingatlan értékesítése 62/2010. A Miskolc, Klapka György utca 12. szám alatti 13048/1/A/135 helyrajzi számú ingatlan értékesítési feltételének módosítása 63/2010. Várfürdő Szauna fejlesztésére és üzemeltetésére vonatkozó bérleti szerződés 64/2010. Javaslat közoktatási intézmények helyiségeinek és szolgálati lakásainak bérbeadására 65/2010. Az Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz projekt keretében akadálymentesítés megvalósítása tárgyú Kbt. IV.3.cím szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eredményének jóváhagyása és döntés meghozatala 66/2010. Az E-közigazgatási szolgáltatások support szerződése tárgyú hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindításának jóváhagyása PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG: : Jobb: -5,5 pt : Betűtípus: Nem Félkövér, Nincs aláhúzás : Nincs aláhúzás Törölt: 60/2010. : Betűtípus: (Alapérték) Arial, 12 pt : Nincs felsorolás vagy : Betűtípus: 12 pt... [2]... [3]... [4] : Betűtípus: 12 pt... [5]... [6] : Betűtípus: 12 pt... [7]... [8] : Betűtípus: 12 pt : Nincs aláhúzás Törölt: Törölt:... [1]... [9]... [10]... [11]... [12] Oldaltörés június 17-ei: Zárt ülésén hozott határozatai: 1/2010. Dr. Hilscher Rezső Szociális Közalapítvány a Miskolci Családokért évi beszámolójának elfogadása 2/2010. Miskolc Város Közoktatásáért Közalapítvány és évi beszámolóinak elfogadása 3/2010. Miskolc Város Közrendjéért Közalapítvány évi beszámolójának elfogadása 4/2010. Miskolc Város Sportjáért Közalapítvány évi beszámolójának elfogadása 5/2010. Miskolci Speciális Felderítő és Mentőcsoportért Közalapítvány évi beszámolójának elfogadása... [13]... [14] : Betűtípus: 12 pt... [15]... [16] : Betűtípus: 12 pt... [17]... [18] : Betűtípus: 12 pt... [19]... [20] : Betűtípus: 12 pt... [21]... [22] : Betűtípus: 12 pt Törölt: 2/6

11 3. szám ÖNKORMÁNYZATI KÖZLÖNY 11 : Betűtípus: Félkövér, Aláhúzás 6/2010. Bükk-térség Fenntartható Vízkészletgazdálkodásáért Közalapítvány évi beszámolójának elfogadása 7/2010. A Szeleta Kultúráért Közalapítvány évi beszámolójának elfogadása 8/2010. Miskolc Város Kultúrájáért Közalapítvány évi és évi beszámolóinak elfogadása június 17-ei: Nyílt ülésén hozott határozatai: OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG 7/2010. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjak felülvizsgálata 8/2010. Közművelődési és közgyűjteményi intézmények évi beszámolója és évi munkaterve 9/2010. Ifjúsági és Szabadidő Ház kezelésében lévő helyiségek bérbeadásának támogatása : Jobb: -5,5 pt : Betűtípus: Nem Félkövér, Nincs aláhúzás : Nincs aláhúzás : Betűtípus: (Alapérték) Arial, 12 pt : Jobb: -5,4 pt, Nincs felsorolás vagy, Tabulátorok: 268,2 pt, Balra zárt : Betűtípus: (Alapérték) Arial, 12 pt : Betűtípus: 12 pt, Nem Félkövér : Betűtípus: (Alapérték) Arial, 12 pt : Jobb: -5,4 pt, Nincs felsorolás vagy, Tabulátorok: 268,2 pt, Balra zárt : Betűtípus: 12 pt : Betűtípus: (Alapérték) Arial, 12 pt : Jobb: -5,4 pt, Nincs felsorolás vagy, Tabulátorok: 268,2 pt, Balra zárt : Betűtípus: 12 pt, Nem Félkövér : Betűtípus: (Alapérték) Arial, 12 pt : Behúzás: Bal: 0 pt : Betűtípus: 12 pt : Behúzás: Bal: 0 pt : Betűtípus: 12 pt, Nem Félkövér : Nincs felsorolás vagy : Betűtípus: 12 pt, Nem Félkövér Törölt: 2/6

12 3. szám ÖNKORMÁNYZATI KÖZLÖNY 12 : Betűtípus: Félkövér, Aláhúzás I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20/2010. (VI. 30.) sz. rendelete a távhőszolgáltatás díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló többször módosított - 40/2006. (XII.24.) rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII. törvény 7. (5) bekezdésében és a távhőszolgáltatásról szóló évi XVIII. törvény 6. (2) bekezdés b) pontjában és 60. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében, az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII. törvény 7. (1) bekezdésében, valamint a távhőszolgáltatásról szóló évi XVIII. törvény 6. (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a távhőszolgáltatásról szóló évi XVIII. törvény 10. a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Észak-magyarországi Regionális Felügyelősége véleményének kikérésével a távhőszolgáltatás díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló többször módosított - 40/2006. (XII.24.) rendelet módosítására (a továbbiakban: R) az alábbi rendeletet alkotja: 1. A R. 7. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A díjtételek megváltoztatásának automatizmusa 7. (1) A lakossági célú távhőszolgáltatásért fizetendő hődíj és vízfelmelegítési díj bázisárait (a október 01-én jóváhagyott árak) a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. A lakossági célú hődíjat és víz felmelegítési díjat a 3. sz. mellékletben szereplő ármechanizmus szerinti képlet alapján kell kiszámítani. Az árváltozás %-os értékét a 3/a melléklet szerint kell meghatározni. (2) A lakossági célú távhőszolgáltatásért fizetendő alapdíj értékét a távhőszolgáltatásról szóló évi XVIII. sz. törvény 61. (6) bekezdésében foglaltak, az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló évi LXXXII. sz. törvény 10. (5) bekezdésében foglaltak mely az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII. törvény módosítására vonatkozik alapján mint az alkalmazható legmagasabb hatósági díjat e rendeletében Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselő Testülete állapítja meg. (3) Lakossági (háztartási) célú távhőszolgáltatási díjat kell alkalmazni a távhőszolgáltatással ellátott lakásra, valamint a lakóépületben és a lakást is magában foglaló vegyes célra használt épületben lévő, a lakások rendeltetésszerű használatára szolgáló és ezen rendeletetésnek megfelelően használt épületrészekre. : Jobb: -5,5 pt : Betűtípus: Nem Félkövér, Nincs aláhúzás : Nincs aláhúzás Törölt: Törölt: Törölt: 2/6

13 3. szám ÖNKORMÁNYZATI KÖZLÖNY 13 : Betűtípus: Félkövér, Aláhúzás (4) Nem lakossági (háztartási) célú távhőszolgáltatási díjat kell alkalmazni az (3.) pont hatálya alá nem tartozó, távhőszolgáltatással ellátott épületekre, épületrészekre. (5) Vitás esetben - nevezetesen, hogy az épület vagy az épületrész az (3.) vagy a (4.) pont hatálya alá tartozik-e -, a földgáz közüzemi díjainak megállapításáról szóló 96/2003. (XII. 18.) GKM rendelet 2. (f) pontjában foglaltak az irányadók. (6) Az energiahordozók árával összefüggő beszállítói árváltozás hatályba lépése esetén, távhőszolgáltató jogosult a lakossági célú hődíj és vízfelmelegítés díjtételek 3. sz. melléklet szerinti módosításának kezdeményezésére. (7) A 3. sz. mellékletben foglalt számítási előírások (díjképletek) alkalmazásának helyességét Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága ellenőrzi és határozatot hoz a hatósági ár rendeleti előírásoknak való megfelelőségéről. (8) Ezen rendelet 3. sz. melléklete alapján megállapított lakossági hődíjat és vízfelmelegítés díját az alkalmazást legalább 5 nappal megelőzően a Távhőszolgáltató és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat honlapján meg kell jelentetni. (9) Az új lakossági hődíjat és vízfelmelegítés díját a távhőszolgáltató a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Gazdasági Bizottságának döntéséről szóló közzétételtől és a döntésnek a távhőszolgáltató ügyfélszolgálatán történő kifüggesztésétől számított 5 nap elteltével érvényesítheti. (10) A távhőszolgáltatás ellenértékeként fizetendő legmagasabb lakossági alapdíjat a 2. sz. melléklet tartalmazza. A legmagasabb hatósági (lakossági) alapdíj megállapítására a távhőszolgáltató tesz javaslatot az 1. sz. melléklet szerinti díjképzési előírásoknak megfelelően. (11) Az (10.) bekezdésben szereplő árképzés helyességét Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága ellenőrzi. A hatósági (lakossági) alapdíj megállapítására Gazdasági Bizottság tesz javaslatot a Közgyűlésnek. (12) A legmagasabb lakossági hatósági ár változása automatikus szerződésmódosítást jelent, az új ár minden külön intézkedés nélkül az eddig megkötött érvényes szerződések részévé válik. (13) A szolgáltató jogosult a szolgáltatás díjaként havi árat, árváltozáshoz kapcsolódóan pedig elszámoló árat alkalmazni. 2. A R. 8. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A felhasználó, illetőleg a díjfizető az alapdíj 1/12 részét a tárgyhónapot követő hónapban fizeti meg a távhőszolgáltatónak a számla benyújtáskor, a számlán szereplő fizetési határidőre. : Jobb: -5,5 pt : Betűtípus: Nem Félkövér, Nincs aláhúzás : Nincs aláhúzás Törölt: 2/6

14 3. szám ÖNKORMÁNYZATI KÖZLÖNY 14 : Betűtípus: Félkövér, Aláhúzás 3. A R. 1. számú melléklete A díjtételek képzésének módja utáni következő szövegrész: A hőenergia költségek képzésénél a felhasználók várható állomány változását figyelembe véve normatív előkalkulációt, míg a hőenergia nélküli költségeknél költségkigyűjtésen alapuló - pótlékoló - előkalkulációt kell alkalmazni. : Jobb: -5,5 pt : Betűtípus: Nem Félkövér, Nincs aláhúzás : Nincs aláhúzás A távhőszolgáltatási díjak kalkulációját általában naptári évre, a tárgyévet megelőző év november 15-ig kell elkészíteni. Év közben akkor kell új kalkulációt készíteni, ha a Társaság a bekövetkezett költségváltozások ismeretében azt szükségesnek tartja. Ebben az esetben a költségváltozásokat a jóváhagyott kalkuláción átvezetve kell a "hatósági ár" (lakossági felhasználókra vonatkozó ár) kategóriába tartozó díjakat a Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének - mint árhatóságnak - indoklással, jóváhagyásra benyújtani. A hatósági árakat közgyűlési megállapítás előtt a vonatkozó jogszabályi előírásnak megfelelően véleményezésre be kell nyújtani a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumba. A távhőszolgáltatásról szóló törvényben előírtak alapján az önkormányzat képviselő testülete a lakossági távhőszolgáltatás díjainak megállapítása előtt köteles a fogyasztóvédelmi felügyelőségek és a felhasználói érdekképviseletek véleményét is kikérni. A kalkuláció elkészítéséhez 1-től 5-ig sorszámmal ellátott, csatolt kalkulációs munkalapok nyújtanak segítséget és biztosítják az összehasonlíthatóságot az alábbiak szerint. A számítási alapadatok megnevezésű 1. sz. kalkulációs munkalap szerint kell meghatározni a kalkulációs időszak (egy naptári év) felhasználóira vonatkozóan hőenergia termelés, vásárlás és értékesítés jellemző adatait, melyek a kalkuláció során alapadatként illetve vetítési alapként kerülnek figyelembe vételre. A munkalap rögzíti a fogyasztói állomány hőenergia szolgáltatási ( hőteljesítmény, fűtési és melegvíz készítési hőmennyiség, fűtött légtérfogat, HMV mennyiség ) igényét felhasználói csoportonkénti (lakosság, egyéb felhasználók) bontásban. A hőteljesítmény (MW) meghatározása a szerződésekben lekötött hőteljesítmények, és a tervezői műszaki számításokkal meghatározott fajlagos hőteljesítmények alapján történik. helyébe az alábbi rendelkezés lép: A hőenergia költségek képzésénél a felhasználók várható állomány változását figyelembe véve normatív előkalkulációt, míg a hőenergia nélküli költségeknél költségkigyűjtésen alapuló - pótlékoló - előkalkulációt kell alkalmazni. A távhőszolgáltatási alapdíj kalkulációját általában naptári évre, a tárgyévet megelőző év november 15-ig kell elkészíteni. A távhőszolgáltatási hődíj és víz felmelegítési díjakra vonatkozóan akkor kell új kalkulációt készíteni, ha a Társaság a bekövetkezett energiaköltségváltozások ismeretében azt szükségesnek tartja. Törölt: 2/6

15 3. szám ÖNKORMÁNYZATI KÖZLÖNY 15 : Betűtípus: Félkövér, Aláhúzás Ebben az esetben a költségváltozásokat a jóváhagyott kalkuláción átvezetve kell a (lakossági felhasználókra vonatkozó ár) kategóriába tartozó díjakat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Gazdasági Bizottságának indokolással, ellenőrzésre benyújtani. A Gazdasági Bizottság a benyújtott díjszámítás helyességéről határozattal dönt. Az új díjak alkalmazásának feltétele: a Gazdasági Bizottság határozata az árkalkuláció rendeleti előírásoknak való megfelelőségéről, valamint a díjak közzététele. A távhőszolgáltatásról szóló törvényben előírtak alapján a lakossági távhőszolgáltatás díjainak megállapítása előtt köteles a fogyasztóvédelmi felügyelőségek és a felhasználói érdekképviseletek véleményét is kikérni. A kalkuláció elkészítéséhez 1-től 5-ig sorszámmal ellátott, csatolt kalkulációs munkalapok nyújtanak seíytséget és biztosítják az összehasonlíthatóságot az alábbiak szerint. : Jobb: -5,5 pt : Betűtípus: Nem Félkövér, Nincs aláhúzás : Nincs aláhúzás A számítási alapadatok megnevezésű 1. sz. kalkulációs munkalap szerint kell meghatározni a kalkulációs időszak (egy naptári év) felhasználóira vonatkozóan hőenergia termelés, vásárlás és értékesítés jellemző adatait, melyek a kalkuláció során alapadatként illetve vetítési alapként kerülnek figyelembe vételre. A munkalap rögzíti a fogyasztói állomány hőenergia szolgáltatási (hőteljesítmény, fűtési és melegvíz készítési hőmennyiség, fűtött légtérfogat, HMV mennyiség) igényét felhasználói csoportonkénti (lakosság, egyéb felhasználók) bontásban. A hőteljesítmény (MW) meghatározása a szerződésekben lekötött hőteljesítmények, és a tervezői műszaki számításokkal meghatározott fajlagos hőteljesítmények alapján történik. 4. A R. 2. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép. A R. 3. sz. mellékletében a 5. GJR= 1 GJ előállítási költsége árváltozás előtt (Ft/GJ) AV= Energiahordozó árváltozás (%) VR= 1 GJ-ra jutó villamosenergia költség árváltozás előtt (Ft/GJ) szövegrész helyébe az alábbi rendelkezés lép: GJR= 1 GJ előállítási költsége (bázisár) (Ft/GJ) AV= Energiahordozó árváltozás (%)(Értelemszerűen külön a hőenergiával összefüggő- és külön a villamos energiával összefüggő árváltozás.) Az AV értékeit a 3/a sz. melléklet szerint kell kimutatni. VR=1 GJ-ra jutó villamosenergia költség (bázisár) (Ft/GJ) Törölt: 2/6

16 3. szám ÖNKORMÁNYZATI KÖZLÖNY 16 : Betűtípus: Félkövér, Aláhúzás A R. kiegészül a 3/a. melléklettel, melyet e rendelet 2. sz. melléklete tartalmaz Ez a rendelet július 1. napján lép hatályba. Miskolc, június 24. : Jobb: -5,5 pt : Betűtípus: Nem Félkövér, Nincs aláhúzás : Nincs aláhúzás Dr. Mihalecz Péter s.k. jegyző Káli Sándor s.k. polgármester Törölt: 2/6

17 3. szám ÖNKORMÁNYZATI KÖZLÖNY 17 : Betűtípus: Félkövér, Aláhúzás 1. melléklet a 20/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez : Jobb: -5,5 pt : Betűtípus: Nem Félkövér, Nincs aláhúzás : Nincs aláhúzás 1, 2, 3, 4, 5 2. sz. melléklet Távhőszolgáltatási lakossági célú hődíj és vízfelmelgítési díj bázisárai (a október 01-én jóváhagyott árak) és a legmagasabb lakossági alapdíjtétel Sorszám Bázisárak megnevezése Mértékegység Bázisárak 1. Fűtés Ft/GJ HMV Ft/m Sorszám Díjtétel megnevezése Mértékegység Díjtétel 1. Alapdíj Ft/lm 3 /év 337 (A bázisárak a Magyar Energiahivatal által jóváhagyott és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 30/2009. (IX.30.) sz. rendeletében meghatározott árak, amelyek az árváltozás alapját képezik.) : Behúzás: Bal: 0 pt, Jobb: -6,35 pt : Behúzás: Bal: 0 pt, Jobb: -2,6 pt : Behúzás: Bal: 0 pt, Jobb: -2,6 pt : Behúzás: Bal: 0 pt, Jobb: -2,6 pt : Behúzás: Bal: -5,05 pt, Jobb: -1 pt : Behúzás: Bal: 0 pt, Jobb: 2,6 pt : Behúzás: Bal: 0 pt, Jobb: 2,6 pt : Behúzás: Bal: -5,05 pt, Jobb: -1 pt Az árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. 1 Módosította a 4/2007. (I.30.) sz. Ör., hatályos: február 1-től 2 Módosította a 60/2007. (XII.20.) sz. Ör., hatályos: január 1-től 3 Módosította a 21/2008. (VII.1.) sz. Ör., hatályos: július 1-től 4 Módosította a 27/2008. (IX.24.) sz. Ör., hatályos: október 1-től 5 Módosította a 30/2009. (IX.30.) sz. Ör., hatályos: október 1-től Törölt: 2/6

18 3. szám ÖNKORMÁNYZATI KÖZLÖNY melléklet a 20/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez : Bal: 62,95 pt, Fenti: 62,95 pt, Lenti: 70,9 pt, Szélesség: 841,9 pt, Magasság: 595,3 pt : Jobb: 18 pt Hődíj kalkuláció 3/a sz. melléklet Sorszám Megnevezés Képlet Me Tatár u. Fűtőmű Diósgyőri kazánház Bulgárföldi kazánház Kiliáni kazánház HCM kazánház Dorotya kazánház Körösi kazánház Csabai kapu kazánház 10-es Iskola kazánház 22-es Iskola kazánház Komlóstető kazánház Összesen 1. Lekötött gáz teljesítmény m 3 /ó 2. Rendszerhasználati díj fix része Ft 3. Földgáz fűtőérték (telj.díjhoz) MJ/gnm 3 4. Rendszerhasználati díj forgalommal arányos része Ft 5. Vásárolt földgáz mennyisége gnm 3 6. Vásárolt földgáz fűtőértéke MJ/gnm 3 7. A vásárolt földgáz hőtartalma [(5*6)/1000] GJ 8. Vásárolt földgáz egységára Ft/GJ Ft/gnm 3 9. Földgáz költség (gázdíj) [2+4+(7*8)] Ft 10. Kazán hatásfok % 11. Fejlesztett hasznos hő [10*7] GJ 12. Kazánokból számított hő egységár [9/11] Ft/GJ 13. Lakossági arány % 14. Vásárolt hő mennyisége GJ 15. lakossági [14*13] GJ 16. közületi [14-15] GJ 17. Vásárolt hő egységára Ft/GJ 18. lakossági Ft/GJ 19. közületi Ft/GJ 20. Vásárolt hő költsége [14*17] Ft 21. lakossági [15*18] Ft 22. közületi [16*19] Ft 23. TGJ Tervezett termelt hőmennyiség [11+14] GJ 24. lakossági [23*13] GJ 25. közületi [23-24] GJ 26. TÉGJ Tervezett értékesített hőmennyiség [ 23/[1+33]] GJ 27. Hőenergia előállítási költsége árváltozás után [4+9+20] Ft 28. Hőenergia előállítási költsége árváltozás előtt Ft 29. Hőenergia költség árváltozása [((28-27)/27)*100] % 30. GJR 1 GJ előállítási költsége árváltozás után [27/23] Ft/GJ 31. GJR 1 GJ hőenergia előállítási költsége bázisár Ft/GJ 32. AV Energiahordozó árváltozás hőenergia esetén [((31-30)/31)*100] % 33. Hálózati hőveszteség % 34. Hálózati hőveszteség [30*33] Ft/GJ 35. Villamos energia költsége [36*30] Ft 36. VR 1 GJ-ra jutó villamos energia költség árváltozás [35/26] Ft/GJ 37. VR 1 GJ-ra jutó villamos energia költség bázisár Ft/GJ 38. AV Villamosenergia árváltozás [((37-36)/37)*100] % 39. NY Nyereség egyéb felhasználók esetén [5/100*40]/ % 40. HU Hődíj árváltozás után [ ] Ft/GJ 41. HU Hődíj bázisár Ft/GJ 42. Hődíj árváltozás [((41-40)/41)*100] %

19 3. szám ÖNKORMÁNYZATI KÖZLÖNY. 19 : Jobb: 18 pt MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 21/2010. (VI. 30.) SZÁMÚ RENDELETE a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról és azok igénybevételéről : Bal: 63 pt Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 92. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokról, szakosított ellátási formákról és azok igénybe vételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról az alábbi rendeletet alkotja: Általános rendelkezések A rendelet célja 1. (1) A rendelet célja, hogy az Sztv. helyi végrehajtásaként a helyi sajátosságoknak megfelelően, meghatározza az önkormányzat által biztosított egyes személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások, szakosított ellátások formáit, szervezeti kereteit, jogosultsági feltételeit, és az azokért fizetendő térítési díjak mértékét. A rendelet hatálya 2. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Miskolcon bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel (továbbiakban: lakcím) rendelkező, s életvitelszerűen a városban tartózkodó a) magyar állampolgárokra, b) bevándoroltakra és letelepedettekre, c) hontalanokra, d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. (2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá az Sztv. 3. (2) és (3) bekezdésében, továbbá a 6. és 7. -aiban, valamint az e rendeletben külön megjelölt személyekre. Az e rendeletben, valamint a Sztv. 94. (1) bekezdés a) pontjában, 94/A. (3) bekezdésében, 94/E. (14) bekezdésében, 99. (1) bekezdésében, 101. (3) bekezdésében, 108., 109. (3) és (4) bekezdéseiben, 115. (4) és (7) bekezdéseiben, 117. (3) bekezdésében, valamint az évi XX. törvény 135. o.) pontjában meghatározott szociális hatáskörök gyakorlását az önkormányzat képviselő testülete a polgármesterre ruházza át. 3.

20 3. szám ÖNKORMÁNYZATI KÖZLÖNY 20. Törölt: Törölt: 2. Eljárási rendelkezések 4. A szociális ellátásra jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre az Sztv. valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Az ellátások formái (1) Az önkormányzat intézményein keresztül, illetve ellátási szerződések keretében személyes gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakosított ellátásokat biztosít a következők szerint: 5. (2) Iránytű Szociális Szolgálat a) étkeztetés, b) házi segítségnyújtás, c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, d) családsegítés, e) adósságkezelési tanácsadás, f) idősek klubja, g) átmeneti elhelyezést nyújtó időskorúak gondozóházának működtetése, h) gyermekjóléti központ, i) Miskolc Kistérség Többcélú Társulástól átvállalt házi segítségnyújtási és jelzőrendszeres házi segítségnyújtási feladatok ellátása. (3) Miskolci Családsegítő Szolgálat Regionális Módszertani Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Megyei Módszertani Központ ( a továbbiakban: Miskolci Családsegítő Központ): a) étkeztetés, b) házi segítségnyújtás, c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, d) támogató szolgáltatás, e) idősek klubja, f) átmeneti elhelyezést nyújtó időskorúak gondozóházának működtetése g) fogyatékos személyek nappali intézményének működtetése, h) fogyatékos személyek gondozóházának működtetése, i) családsegítés, j) adósságkezelési tanácsadás, k) egészségügyi és szociális Információs Szolgáltatás, l) gyermekjóléti központ, m) Miskolc Kistérség Többcélú Társulástól átvállalt családsegítési, gyermekjóléti szolgáltatás, házi segítségnyújtási és jelzőrendszeres házi segítségnyújtási feladatok ellátása. : Behúzás: Függő: 42,55 pt : Behúzás: Bal: 45 pt, Függő: 27 pt, Tabulátorok: Nincs 28,35 pt : Behúzás: Bal: 45 pt, Függő: 27 pt, Tabulátorok: Nincs 28,35 pt

a.) Házi segítségnyújtás: Berzék, Bőcs, Köröm, Emőd, Nyékládháza, Ónod, Sajóhídvég, Mályi, Sajólád, Muhi, Kistokaj, települések vonatkozásában

a.) Házi segítségnyújtás: Berzék, Bőcs, Köröm, Emőd, Nyékládháza, Ónod, Sajóhídvég, Mályi, Sajólád, Muhi, Kistokaj, települések vonatkozásában MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 11/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról és azok igénybevételéről szóló 21/2010. (VI.30.) önkormányzati

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Komjáti község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 8/2008 (III.1. ) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 19/2007 (XII.14.) rendelettel módosított 11/2007. (IX.21.) rendelet módosításáról 1..

Részletesebben

A rendelet hatálya. Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról

A rendelet hatálya. Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 26/2008.(III.20.)* esztergomi ör. rendelettel) Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2012.(II.29.), 6/2013 (IV.15.) 3/2014. (II.26.)

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezet Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV.19.) a 18/2011. (XII.16.) a 5/2012. (IV.26.) a 4/2013. (III.29.) és a 3/2015. (III.30.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a 17/2011.(X.21.) és a 3/2012.(I.27.) önkormányzati rendelettel módosított

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a 17/2011.(X.21.) és a 3/2012.(I.27.) önkormányzati rendelettel módosított Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 17/2011.(X.21.) és a 3/2012.(I.27.) önkormányzati rendelettel módosított 14/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról I. FEJEZET

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról I. FEJEZET Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete az egyes szociális ellátásokról Süttő Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdése,

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-460/2006. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelet-tervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 25/2010. (VI. 30.) sz. rendelete. a vis maior okozta károk enyhítésére szolgáló támogatás helyi szabályairól

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 25/2010. (VI. 30.) sz. rendelete. a vis maior okozta károk enyhítésére szolgáló támogatás helyi szabályairól MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 25/2010. (VI. 30.) sz. rendelete a vis maior okozta károk enyhítésére szolgáló támogatás helyi szabályairól Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban:

Részletesebben

Az Ör. 1. (2) bekezdése hatályát veszti. Az Ör. 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az Ör. 1. (2) bekezdése hatályát veszti. Az Ör. 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Péteri Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (IX.23.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 13/2008.(X.09.) számú és a 6/2009.(III.19.)

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA /2008. ( ) rendelete

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA /2008. ( ) rendelete DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA /2008. ( ) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (II. 28.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 51/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, fizetendő

Részletesebben

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bek.,

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2015. (XI.25.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó ÁPOLÁSI DÍJ Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó (Ptk. 8:1.. (1) bek 2.pont) részére biztosított anyagi hozzájárulás. ALANYI JOGÚ ÁPOLÁSI DÍJ:

Részletesebben

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Ebéd térítési díj/adag (Ft)

Ebéd térítési díj/adag (Ft) Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Központjában 2010. évben fizetendő térítési díjakról szóló 6/2010. (IX.09.) rendelete Bezi Község Önkormányzata

Részletesebben

13. Önkormányzati szociális feladatok

13. Önkormányzati szociális feladatok 13. Önkormányzati szociális feladatok Önkormányzati kötelezettségek Kötelező feladatok: Települési önkormányzat: alapszolgáltatások egyes típusai Vállalható feladatok: nem mehet az alapfeladatok rovására

Részletesebben

A rendelet megalkotására a szociális törvény alapján minden évben április 01. napjáig sor kell, hogy kerüljön.

A rendelet megalkotására a szociális törvény alapján minden évben április 01. napjáig sor kell, hogy kerüljön. Tisztelt Képviselőtestület! A TJ ESZI által nyújtott ellátások térítési díj meghatározására vonatkozó rendelet megalkotására a társulási megállapodásban kijelölt, vagy ennek hiányában a társulás székhelye

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete formák szabályairól szóló többször módosított 13/1993. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról módosításáról szóló

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az eljárás alapja

A rendelet hatálya. Az eljárás alapja Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. február 3. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2003.(VI.25.) számú rendelete a

Részletesebben

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011. (III.30.) önkormányzati rendelete

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011. (III.30.) önkormányzati rendelete Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011. (III.30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások és az egyes szociális szolgáltatásokról, valamint azok térítési díjairól szóló 9/2009. (III.30.)

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10 /2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának

Részletesebben

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési

Részletesebben

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Állampolgársága: Bevándorolt,

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. 1. Feladat és hatáskör

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. 1. Feladat és hatáskör JAKABSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 9/2003. (IX.09.) 4 rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011.(IV.14.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról ( a 17/2011. (V.26.) Önk., 21/2011. (VIII.12.) Önk.,

Részletesebben

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI 1.. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 2..

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI 1.. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 2.. Ladánybene Község Önkormányzat 15/2009. (XI.26.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Ladánybene Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Ellátási terület. Ellátási formák

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Ellátási terület. Ellátási formák MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 12/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2000.(04.29.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló, módosított 50/1999.(11.25.)

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését!

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról,

Részletesebben

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.30.) számú rendelet módosításáról Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, és a fizetendő térítési díjakról Zalalövő

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012.(III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012.(III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012.(III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 25/2014. (VI.30.) Ör, a 15/2015.(III.26.) Ör, a 23/2015. (V.28.) Ör, a 33/2015. (X.29.) Ör., és az 5/2016. (II.25.) Ör-rel módosított 9/2014. (III.27.)

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Kocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 10/1996. (III. 1.) számú. r e n d e l e t e. az intézményi térítési díjak megállapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 10/1996. (III. 1.) számú. r e n d e l e t e. az intézményi térítési díjak megállapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 10/1996. (III. 1.) számú r e n d e l e t e az intézményi térítési díjak megállapításáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Buj Község

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Alapító Okirat. /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete

Alapító Okirat. /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete Alapító Okirat Az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított

Részletesebben

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2..

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2.. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III. 18.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2005. ( XI.1.) rendelet módosításáról Badacsonytördemic

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VI.1.) önkormányzati rendelet a szociális igazgatásról és ellátásokról.

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VI.1.) önkormányzati rendelet a szociális igazgatásról és ellátásokról. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VI.1.) önkormányzati rendelet a szociális igazgatásról és ellátásokról Bucsa Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének../2011. (..) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2010. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2010. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2010. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (III.29.)

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Ikt.szám: 5293/2014. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda J a v a s l a t a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki:

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 22/2010. (VI.22.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2003. (IV. 22.) számú rendelet

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 0/003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete

Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete a szociális ellátásokról és eljárásról (Egységes szerkezetben a 3/2012.(I.25.) önkormányzati rendelettel, a 11/2012.(IX.13.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben