Gyermekvilág Óvodai pedagógiai program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyermekvilág Óvodai pedagógiai program"

Átírás

1 Gyermekvilág Óvodai pedagógiai program

2 Tartalomjegyzék I. Bevezetés Az óvoda bemutatása... 5 Dombóvár... 5 Dalmand... 6 Csikóstöttös... 7 Adatlap Tárgyi feltételek Alapelveink Gyermekkép, óvodakép, pedagógus kép II. A program megvalósításának erőforrásai Az óvoda személyi feltételei Az óvoda dologi, tárgyi jegyei III. Az óvodai nevelés általános feladatai I Egészséges életmód alakítása Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés IV. Az óvodai nevelés általános feladatai II Anyanyelvi- értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása V. Az óvodai élet tevékenységformái Játék Verselés, mesélés Ének, zene, énekes játék, gyermektánc Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka Mozgás Külső világ tevékeny megismerése Munka jellegű tevékenységek A tevékenységekben megvalósuló tanulás A beilleszkedési, magatartási nehézségek enyhítése Az integrációs nevelés A gyermekek fejlődésének mérése, értékelése A szülő, gyermek, óvodai pedagógus együttműködésének formái A szülők által ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások Német nemzetiségi kétnyelvű nevelés az óvodában Tehetséggondozás

3 VI. Gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységek51 VII. A gyermekek esélyegyenlőtlenségét szolgáló intézkedések, szociális hátrányok enyhítését, megszűntetését segítő tevékenységek VIII. Intézményi környezeti nevelési program IX. Az óvoda kapcsolatai X. A Pedagógiai Program végrehajtásához szükséges eszközök és felszerelések jegyzéke XI. Pedagógiai Művelődési Program érvényességével, módosításával, nyilvánosságával kapcsolatos egyéb intézkedések XII. Eszközrendszerek listája XIII. A program elfogadása, jóváhagyása

4 I. BEVEZETÉS A program benyújtását meghatározó törvényességi háttér, fenntartói elvárások. Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló Kormányrendelet 363/2012. (XII.17.) a kihirdetést követően től hatályba lép azzal, hogy az intézményeknek a rendeletbe foglaltaknak megfelelően ig felül kell vizsgálniuk helyi nevelési programjukat, melyet először a 2013/2014-es óvodai nevelési évben kell alkalmazniuk. Milyen feladatokat ró a nevelőtestületre a felülvizsgálat? A helyi nevelési programunk tartalmi felülvizsgálatát, és a törvényességi érvényesítését. A 2007-óta zajló értékegyeztetési folyamat Szocializáció, Érzelmi nevelés - eredményeivel kiegészítve biztosítjuk a területre vonatkozó pedagógiai eljárások közös megközelítését, a pedagógiai feladatokkal kapcsolatos elvárások tisztázását. A nevelőtestület feladata a közös értelmezés, konstruktív szakmai párbeszéd keretében az egyeztetés, a javaslattétel, majd az elfogadott közös értékekre kialakított folyamatok lépéseit a saját tagintézményi adottságokhoz, a tagintézményi nevelési rendszerbe adaptálni a teljes szakmai felelősség jegyében. Mindezek feltételezik a tagóvodai nevelési gyakorlat teljes átlátását, a rendszeres pedagógiai munkát, valamint az óvodák közös pedagógiai értékrendjével, szemléletével való azonosulását. A közoktatási intézmények rendszerszerű működését az alábbi törvények szabályozzák: Szabályozó dokumentumok Szabályozó tartalma Magyarország Alaptörvénye 2011.évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésről LXXIX/1993. törvény a közoktatásról Közoktatásról szóló törvény 363/2012.(XII.17.) Kormányrendelet Óvodai nevelés országos alapprogram 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények névhasználatáról 1. melléklet a 32/2012.(X.8.) EMMI A Sajátos nevelési igényű gyermek rendelet óvodai nevelésének irányelve 11/1994 (VI.8.) MKM rendelet 39/D (4) A halmozottan hátrányos helyzetű LXXIX.1993.törvény a közoktatásról gyerekek esélyegyenlőségének 95. -a (1) közlemény melléklete biztosítását szolgáló óvodai integrációs 32/1997.(XI.5.) MKM rendelet program A Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve évi CXXV. törvény Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény évi XXXI. törvény A gyermekek védelméről szóló és gyámügyi igazgatásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormány Rendelet A gyermekek védelméről szóló és gyámügyi igazgatás módosításáról szóló 4

5 Nevelési programunk elkészítése során figyelembe vettük, óvodánk használóinak elvárásait, a helyi értékeket. Pedagógiai munkánkkal támaszt nyújthatunk a gyermekek nevelése során. Céljaink, feladataink meghatározásánál abból a meggyőződésből indulunk ki, hogy a gyermekek egészséges fejlődése érdekében, a megelőzésre (prevencióra), a korai fejlődés tudatos támogatására szükség van. Lehetővé tesszük, hogy minden gyermeknek az egyenlő hozzáférés biztosításával és az őt megillető jogok tiszteletben tartásával, érzelmi biztonságban és fejlesztő hatásokban gazdag környezetben tölthesse el, 3 7 éves korát. A sajátos nevelést igénylő gyermekek ellátásának megvalósítására törekszünk. Óvodánkban dolgozó óvodapedagógusaink elméletileg és szakmódszertanilag jól felkészültek, nyitottak az új ismeretek befogadására. Fontosnak tartják az önképzést és aktívan vesznek részt a továbbképzéseken. Pedagógiai alaptételünk, hogy a gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés övezi; lehetővé tesszük a gyermek személyiségfejlődését, egyéni képességeinek kibontakoztatását. Gondoskodunk az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről. Nevelésfilozófiánk a gyermekközpontúság, humanitás. Ezek szem előtt tartásával készítettük el az Óvoda pedagógiai Programját Óvodáink bemutatása Óvodatörténet Dombóvár Az óvoda egy része 1940-ben épült az első rész Legényegylet az egyház tulajdona, mely állt egy nagyteremből és 2 kisebb kiszolgáló helyiségből, ami később lakás lett ban adták át óvodai célra, addig az iskolában működött egy óvodai csoport gyermekkel ban egy teremmel bővítették, és a kiszolgáló helyiségből is óvodai csoportot hoztak létre ben bővült az intézmény vízvezetékes rendszerrel, addig semmi komfort nem volt ben egy melegítő konyhát alakítottak ki, addig az iskolából történt az óvodás gyermekek étkeztetése ben újból bővült az óvoda egy foglalkoztatóval, irodával, előtérrel ben kezdték el építeni az új részt, 2 foglalkoztatóval, kiszolgáló helyiségekkel, konyhával, raktárral 1976-ban hozzácsatolták a játszóteret az óvodai udvarhoz, majd folyamatosan készítették a kerítést tól 5 csoportos óvoda lett, önálló konyhával. Január elsejétől létrehozták a Városi óvodaigazgatóságot, melynek a mi óvodánk is a tagja lett között az egész épületen tetőt javítottak, padlózat helyett műpadló burkolat készült, illetve a folyosón falburkolat ben létrehozták az Általános Művelődési Központot-a tüskei óvoda, az iskola, a klubkönyvtár és az újdombóvári óvoda lett a tagja. Az integrálás lényege:- a nevelés egy fűzéren legyen: hatékonyabb közművelődési tevékenység alakuljon ki a területen, közös gazdálkodással, és önálló pedagógiai irányítással működtünk márciusában óvodánk udvara újabb területtel bővült nyarán felújítás történt: - belső terek festése - neon világítás szerelése (szülői segítséggel) - cserépkályhák átrakása - utcai rész vakolása - kerékpártároló kialakítása 5

6 1993-ban a Tüskei városrészen működő 2 óvodai csoportot áthelyezték a Bölcsőde épületébe. Évek óta szeretnénk, ha központi fűtés készülne az óvodánkban, de a város vezetése nem ítélte elég fontosnak, így elmaradt, pedig szülői támogatást is kapnánk hozzá ben sok gyermeket írattak be az óvodába, magas létszámokkal, fővel dolgoztunk csoportonként tól az óvoda az iskolától leválva, gazdaságilag önálló intézményként működött Százszorszép Óvoda néven. A szétválás kicsit előnyösebb helyzetbe hozta az óvodát, így önálló intézményként több pályázati lehetőséghez jutottunk. Elkészült az óvodában a központi fűtés, a tető átrakása, egyik foglalkoztató terem mennyezetének javítása, de a nagyobb felújítások elmaradtak. Óvodánk 1997-ben alapítványt hozott létre, amely az eszközellátottság és a bútorzat felújítása terén nagy segítséget nyújtott augusztusától ismét ÁMK-ként működtünk augusztusától az ÁMK intézményfenntartó társulás egyik intézményegysége vagyunk szeptemberétől bevezettük a német nemzetiségi nyelvoktatást szept. fejlesztő szoba került kialakításra januártól sószoba került kialakításra januártól Gyermekvilág ÁMK Százszorszép óvoda, Dalmand, és Attala óvoda július 1-től Gyermekvilág Óvoda Százszorszép óvoda, Dalmand, és Csikóstöttös óvoda Óvodatörténet Dalmand Az óvoda a falu központjában helyezkedik el. A 51 éves épületben 3 csoportszoba, folyosó, közlekedő, WC, mosdó, iroda és konyha található. Két csoportszoba nagyságú terasz biztosítja a gyermekek levegőzését rossz idő esetén. Hatalmas füves udvar ad teret a gyermekek örömteli játékának. Két homokozó, hinták és egy többfunkciós egybeépített, fából készült játék (kötél, csúszda, lengőhíd, mászóka, libikókák, asztalok, padok, babaház) teszi lehetővé a gyermekek mozgásának fejlesztését. Az óvoda udvarán természetes környezetben ismerkedhetnek meg a gyermekek a fák, virágok, növények ápolásával, gondozásával; ezáltal megtanulják a természet óvását, védését. Az udvaron kialakított sportpálya lehetőséget biztosít a labdajátékokra és a sportvetélkedők megrendezésére ban felújítási munkák kezdődtek az óvodában, melynek során kicserélésre kerültek a nyílászárók, megújult a vizesblokk. A folyosóra új öltözőszekrényeket vásároltunk és járólap került lerakásra. Megszépültek a csoportszobák, megtörtént a falak színre festése. A nagycsoport új bútorzatot és lamináltburkolatot kapott. Ebben a csoportban történik a gyermekek egyéni fejlesztése és a logopédiai foglalkozás nyarán az önkormányzat a terasz elhasználódott tetőszerkezetét kicserélte. 6

7 Óvodatörténet Csikóstöttős Óvodánk Csikóstőttős központi helyén helyezkedik el óta ezen a helyen működik az óvoda, az általános iskola alsó tagozatával együtt egy L alakú épületben. Egyik szárnya az óvoda, a másik pedig az alsó tagozatos iskola. Az épület a helyi önkormányzat tulajdona július 1.-én Óvodavezető váltás történt. Az óvoda a Kaposszekcsői általános iskola tagóvodájaként működött Központi fűtés beszerelése történt szeptemberétől gyermekférőhelyünk emelkedett egy újabb csoport létrehozásával. Két csoportos lett az óvoda 3 óvónő, 2 dajka a személyi feltétel. Gyermekférőhelyek maximális határa 50 főre emelkedett nyarán az utcafronti nyílászárók cseréje megtörtént márciusában udvar felöli nyílászárók cseréje nyarán elektromos vezetékek újrakábelezése, villanyszerelés folyosón új öltözőszekrények kerültek beépítésre vizesblokk felújítás, felnőtt WC, piszoár, a folyosón aljzatburkolás szeptember 1-től az APOK integrált intézmény tagjaivá váltunk. A Kaposszekcsői Ált. iskolától elszakadva a Dombóvári Szivárvány óvodához tartozunk. Az óvodai intézményegység Kaposszekcsői tagóvodájának telephelye lettünk március 1-től már nem a Kaposszekcsői iskola szállítja az ételt, hanem Döbröközről a Burgendomb Kft-től kapjuk június 28-szeptember 6-ig az Új-K.O.R.-Új Kapos-Menti Oktatási Rendszer pályázati keretén belül széleskörű óvodai felújítás történt ( külső hőszigetelés, festés, belső aljzat burkolatok cseréje, konyhában új járólap, csempézés, új bútorzat-tálalószekrény, csoportszobákban festés, új játéktároló szekrények elhelyezése, irodában új bútorzat és aljzatcsere.) A felújított óvoda szeptember 6.- án került ünnepélyes átadásra január 31. A pályázat részeként fejlesztő eszközök kerültek az óvodába. (labdafürdő, mászóka, homok-vízasztal, Go-go henger stb..) márciusában 20 db gyermekméretű fából készült széket, és 8 db trapézasztalt is kaptunk, ez is a pályázat része volt augusztusában polcrendszer került mindkét csoportszobába szülői támogatásból június 30.-án kiváltunk a Dombóvári Óvodai Intézményegységből július 1.-től a Gyermekvilág Óvoda tagóvodájaként működünk szeptember 1.-től egy csoporttal működik az óvodánk, maximális férőhely 25 fő. 7

8 A D A T L A P Óvodánk neve: Dombóvári Gyermekvilág Óvoda Százszorszép óvodája Intézményvezető: Élő Tamásné Címünk: 7200 Dombóvár III. u. 34. Elérhetőségünk: Telefon/fax: 06 74/ Honlap: Óvodánk fenntartója: Dombóvár Város Önkormányzata Gyermekvédelmi felelős: Maraszin Mónika Tagóvoda neve: Dombóvári Gyermekvilág Óvoda Dalmandi Napköziotthonos Óvodája Címe: Dalmand Felszabadulás u. 14 Tagóvoda vezető: Góvnikné Berg Klára Elérhetőség: Telefon / Tagóvoda neve: Dombóvári Gyermekvilág Óvoda Csikóstöttösi Napköziotthonos Óvodája Címe: Csikóstöttös Hunyadi tér 20. Tagóvoda vezető: Marosi Tünde Elérhetőség: Telefon / Az alapító okirat száma: 383/2012 (XII.14.) Alapítás ideje: VIII. 1. OM azonosító: Intézmény fenntartója, működtetője: Dombóvár Város Önkormányzata 7200 Dombóvár Szent István tér 1. A program benyújtója: Élő Tamásné intézményvezető 8

9 Az óvodák feladata biztosítani a gyermekek óvodai nevelését három éves kortól a tankötelezettség kezdetéig. A feladatból adódóan alaptevékenységi körében megalapozza a gyermek személyiségének és képességeinek fejlődését és biztosítja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat Tárgyi feltételek Dombóvári óvodánk 6 csoportos a tanévtől, 170 gyermek befogadására alkalmas évben a ROP pályázati támogatásnak köszönhetően megújult. A felújítás eredményeként az épület esztétikussá, részben akadály mentesítetté vált, majd a 2006-os évtől a HEFOP- os pályázatunkat pozitívan bírálták el, így részt vehettünk a kompetenciaalapú programcsomag adaptálásában. Majd 2009-ben egy újabb HEFOP- os nyertes pályázattal játék és eszköz készletünk bővült. A csoportszobák bútorzata igazodik a gyermekek igényeihez. Játék és eszköz ellátottságunk jó, (pályázatokból, illetve alapítványi támogatásból) kiváló lehetőséget biztosít a gyermekek széles körű tevékenységeihez, képességeik fejlesztéséhez. Büszkeségünk a viszonylag nagy és jó adottságú udvar. A füves, homokos és betonos terepen lehetőségünk van arra, hogy sokfajta, változatos tevékenységet szervezzünk a gyermekek számára. Az idős fák biztosítják a gyermekek számára az árnyékot a nyári melegben. Az udvar alkalmas a szabad játékra, valamint olyan programok szervezésére, ahol a kisebb és nagyobb gyermekek együtt vehetnek részt, így rengeteg közös óvodai élményt tudnak megélni (gyermeknap, ovinap, közös játék, közös udvari munkák). Az udvari játékok folyamatos bővítése, felújítása, valamint a betonos rész kijavítása jól szolgálja a gyermekek biztonságos tevékenykedését, sokfajta mozgáslehetőségre ad alkalmat és ez igen fejlesztő hatású az óvodás gyermekek számára. Udvari játékaink megfelelnek az Európai Uniós előírásoknak. Pályázattal az óvodánk épületének felújítása részben megtörtént Óvodánk tálaló konyhával rendelkezik, az ételt a Bezerédj Amália Óvoda konyhája szállítja. A gyermekek nevelését felsőfokú végzettségű óvodapedagógusok látják el, munkánkat szakképzett dajkák segítik. Óvónőink közül többen speciális ismeretekkel, végzettséggel rendelkeznek, amely segíti speciális feladataink megoldását (fejlesztő pedagógus, sindelar, alapozó terápia, tanulásban akadályozottak pedagógiája, gyógytestnevelő).(tanúsítvánnyal rendelkező néptánc tanfolyamot végzett óvónő, gyermekvédelmi szakember). Egyre több pedagógus rendelkezik alapvető informatikai ismeretekkel. Óvodánk nyitott a szülők előtt. Alapelvünk, hogy a szülő a gyermek nevelője. A családi értékeket erősítve, kiegészítve készítjük fel az iskolába indulásra, a társadalomba való beilleszkedésre a gyerekeket. Mindehhez derűs, családias, nyugodt, érzelmi biztonságot, nyújtó légkört teremtünk meg az óvodában. Óvodánk területileg az újdombóvári városrész központjában, az iskola szomszédságában helyezkedik el és erről a területről és a tüskei városrészről, valamint a városból, illetve vidékről járnak hozzánk a gyermekek. A szülők körében végzett felmérésekből kiderült, hogy ezen a városrészen alacsonyabb iskolázottságúak, és sok közülük a munkanélküli. Ez a szociokulturális háttér azt eredményezi, hogy a hozzánk járó gyermekek egy része valamilyen oknál fogva hátrányos helyzetűnek mondható. A hátrányok kompenzálásában is szerepet vállal az óvoda a helyi pedagógiai szakszolgálattal együttműködve, a szülőkkel történő megbeszélés után a szakszolgálat vizsgálata alapján az egyes 9

10 gyermekekre egyéni fejlesztési terv készítése történik. A fejlesztendő feladatokat a szakszolgálat munkatársa és fejlesztőpedagógusi végzettséggel rendelkező óvónőink közösen valósítják meg. Az óvoda óvó-védő funkcióját az egészséges és biztonságos környezet megteremtésével kívánjuk betölteni. Óvodánk nagy pozitívuma, hogy már néhány éve állandósult, stabil nevelőtestületünk és alkalmazotti közösségünk a település és a szülők körében is ismert. A testület és az alkalmazotti közösség is gyermekszerető és a gyermekeket elfogadó felnőttekből áll. A nevelési alapelvekben megegyező testület különböző óvónői egyéniségekből tevődik össze, akik a csoportokban más-más pedagógiai módszerekkel és munkaformákkal dolgoznak. A helyi pedagógiai programunk földrajzi területi elhelyezkedésünkből adódóan kiemelt területként kezeli a külső világ tevékeny megismerését és ezen belül is a közvetlen környezetünk és a természet megismerését. A város szélén lévő kirándulóhelyek közelsége lehetővé teszi számunkra, hogy a gyermekeknek olyan programokat, tevékenységeket szervezzünk, amelyek során gazdag természetismereti és környezetismereti tapasztalatokat biztosítunk számukra. A kompetencia alapú programcsomagban megismerkedtünk a komplex fejlesztési tervek alapját képező őselemekkel (amelyek a magyar kultúrában, meglévő jelképekben megtalálhatók), Munkaközösség során a négy őselem köré csoportosított témákat dolgoztunk fel, majd kiegészítettük a saját nevelési programunk által kínált témákkal. Dalmandi óvoda: A csoportszobák tágasak, szépen berendezettek, melegséget, szeretetet sugároznak. Az óvoda egyéb helységei szépek, esztétikusan berendezettek. Az óvoda felszereltsége, eszközellátottsága jó, az intézményben tálalókonyha van. A nevelőmunkát segítő alapfelszereltséggel rendelkezik az óvoda. Csikóstőttősi óvoda: A 2010-ben megvalósult Új-K.O.R.-Új Kapos-Menti Oktatási Rendszer pályázatán elnyert összegből az óvoda teljes felújítása megtörtént, ezáltal óvodánk a mai kor elvárásainak mindenben maximálisan eleget tesz. Felszereltségben, eszközellátottságban egyaránt. Az intézményben a tálalókonyha is az elvárt HACCP követelményeknek megfelelően működik. Speciális feladatunk: Százszorszép Óvoda Dalmand óvoda Csikóstöttös óvoda - az alapkultúrtechnikák elsajátításához szükséges alapképességek és készségek, továbbá kulcskompetenciák fejlesztése - a teljes gyermeki személyiség fejlesztése, az életre való felkészítése a tevékenységek által és a tevékenységeken keresztül - sokoldalú, harmonikus személyiség fejlesztés, a tanuláshoz szükséges készségek képességek fejlődésének elősegítése. - a magyar néphagyományok és népszokások megismertetése, elfogadtatása, megszerettetése és ápolása - a környezetben jól tájékozódó, azt védő, a szépre fogékony, a lakhelyükhöz kötődő gyermekek nevelése, környezettudatos magatartásuk kialakítása - pozitív érzelmi kapcsolat kiszélesítése a természeti, társadalmi környezettel - hátránnyal induló, sajátos nevelési igényű gyermekek integrálása. 10

11 A tehetséggondozás, valamint az egyéni hátrányok leküzdése érdekében plusztevékenységeket biztosítunk a gyermekeknek. Ezeket csoportközi tevékenységként szervezzük a napirend keretében és mindegyiket nevelőtestületünk tagja, vezeti. Ezek a tevékenységek szorosan összefüggenek az ének-zeneineveléssel, a mesével, a verssel, az anyanyelvi és kommunikációs neveléssel, mozgással.(középső és nagycsoportosoknak, népi tánc, zeneovi, origami, gyógytestnevelés, alapozó foglalkozás, hittan,)- székhely óvoda Az egyéni hátrányok leküzdésére a gyermekek részére fejlesztő foglalkozásokat, alapozó terápiát szervezünk a napirendbe beillesztve csoportközi tevékenységek keretében. Ezeket, a foglalkozásokat nevelőtestületünk szakképzett tagjai végzik. Gyógytestnevelést, logopédiát külső szakember végzi. Gyógypedagógusi diplomával rendelkező óvónők végzik azoknak a gyermekeknek a fejlesztését heti rendszerességgel, akiket a Tanulási Képességvizsgáló Szakértői Bizottság a vizsgálata alapján erre kijelölt. Gyermekeink részt vesznek a városi rendezvényeken. (pünkösdölő, Civil fesztivál, Márton nap, stb.) Óvodánk a város, a környező települések, a régió gyermekei számára Gyermek néptánc és népi gyermekjáték fesztivált szervez 2005 óta. A csoportokban vegyes életkorú gyermekek vannak. A székhely óvodában a csoportok kialakításánál figyelembe vesszük a gyermekek életkorát, a nemek megközelítőleg egyenlő arányát, a hasonló csoportlétszámot és lehetőség szerint a szülők igényeit év szeptemberétől kettő és fél éves gyermekeket is felveszünk az óvodába, ha ezt a kapacitás lehetővé teszi. Az óvoda nyitva tartása Dombóvár Dalmand Csikóstőttős 6, - 17 óráig 7,- 17óráig. 7,-17 óráig A nyitva tartás alatt óvónő foglalkozik a gyermekekkel. A dajkák az óvónők nevelő munkáját segítik, munkaidejük a mindenkori igényekhez alkalmazkodik Alapelveink Az alapelveink meghatározásánál az alábbi hármas egység elfogadása fontos számunkra: 1. A gyermeket szeretetteljes gondoskodás és különleges védelem illeti meg. 2. A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, amelyet az óvodai nevelés kiegészít, esetenként hátrányt, csökkentő szerepet tölt be. 3. Az óvodai nevelés a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására irányul, minden gyermek egyenlő esélyének biztosításával. Legfontosabb alapelveink: A gyermekek mindenekfelett álló érdekeit figyelembe véve szervezzük és valósítjuk meg óvodai nevelésünket a gyermeki jogok és alapvető szabadságuk tiszteletben tartásával, az egyenlő hozzáférés biztosításával. Óvodai nevelésünk meghatározó kulcsszereplője az óvodapedagógus. Nevelői tevékenységét folyamatos napi felkészülés jellemzi teljes személyiségével vesz részt a gyermekek nevelésében. 11

12 Az óvodásoknak joguk van ahhoz, hogy megkapják a nekik megfelelő gondoskodást és nevelést. Nyitott és rugalmas időkeretet teremtünk, mely igazodik egyéni szükségleteikhez, életkori és egyéni sajátosságaikhoz, fejlődési üteméhez: kialakításában meghatározó szempont: a folyamatosság, rendszeresség, a kiszámíthatóságot teremtő ismétlődés. A gyermekeink személyiségét, gyermeki méltóságát és jogait tiszteletben tartjuk, számukra védelmet biztosítunk. A játék óvodásaink elsődleges, természetes módon megjelenő tevékenysége. Mindennapjaikban teret adunk az önkéntes, szabad gyermeki játékválasztásnak, ahol a szükségleteknek megfelelően, visszatérően, tartósan, zavartalanul játszanak. Az óvodapedagógus által tudatosan előkészített, megtervezett játékkörnyezetben gyermekeinknek fejlesztő, élményt, nyújtó tevékenységet ajánlunk. Az óvodai munkajellegű tevékenységek nagy lehetőséget hordoznak gyermekeink számára a közösségért végzett tevékenységek örömének megélésében. Elsődlegesnek tartjuk a munkaformák közül a gyermek önállósulási törekvését szolgáló magas szintű önkiszolgáló tevékenységeinek segítését. Óvodás korban igazi ismeret az, amit a gyermek érdeklődésének megfelelően előzetes tudására alapozottan, cselekvésen keresztül szerez meg. Az óvodapedagógus az ismeretek tapasztalati úton történő megszerzéséhez segíti hozzá a gyermekeket,tudatosan,folyamatosan. A hatékony nevelőmunka alapja óvodásunk személyiségének alapos ismerete, célzott képességeinek, készségeinek megfigyelése. A gondozás kiemelt szerepet kap az óvodai élet szervezésében, segíti a gyermekek önállóságát, a gyermekek komfort érzésének megteremtését. A gyermek fejlődésének alapja, hogy gondoskodó szeretet, folytonos, stabil biztonság vegye körül. Óvodai életünk meghatározója a kölcsönös bizalom, tiszteletre, együttműködésre épülő légkör. Mind a felnőtt - gyermek, mind a gyermekek közötti szociális, kommunikációs kapcsolatokban érvényesülnie kell a tiszteletnek, az illemnek, a viselkedéskultúrát meghatározó egyéb értékeknek. Ahány gyermek, annyi személyiség. Tiszteletben tartjuk óvodásaink eltérő különbözőségeit, minden területen az óvodai nevelésben differenciált bánásmódot alkalmazunk, hiszen ez minden óvodásunkat megilleti. Intézményünk inkluzív szemlélete a befogadás: kölcsönös segítőkészség értékein és a másság felé természetes odafordulás értékein alapul. A sajátos nevelési igényű gyermek is teljes értékű ember. Nevelési céljaink, elvárásaink alkalmazkodnak a gyermekek sajátos szükségleteihez. Tiszteljük és elfogadjuk az eltérő identitást, kulturális különbözőségeket, az elkülönülő kultúrák együttélését. Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeinket kiemelt, érzékeny pedagógiai figyelemmel neveljük a mindennapi nevelőmunka során. Az anyanyelvi nevelés áthatja az óvodai nevelést. Kiemelt figyelemmel tervezzük és valósítjuk meg valamennyi óvodai tevékenységhez kapcsolódóan. A gyermekek alapvető igénye a mozgás. A megfelelő feltételek (idő, helyszín, eszköz, módszer, attitűd) és a mindennapi rendszeres mozgásszervezés biztosításával kialakítható az életkoruknak megfelelő terhelhetőség. (mentális és fizikai). Óvodásaink neveléséhez egészséges környezetet, megfelelő napirendet biztosítunk, kialakítjuk az egészséges életmód iránti igényüket. A gyermek egészséges fejlődéséhez nélkülözhetetlen, az érzelmi biztonságot nyújtó az óvodai környezet. Fontos a derűs, kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör. 12

13 A gyermek számára biztonságot nyújt a megalapozott és következetes, rugalmasan kezelt szokás-szabályrendszer. Fejlődik felelősségtudata, amely a sikeres iskolai beilleszkedés alapja. Az óvodai nevelés a családi nevelés kiegészítője. Biztosítjuk a szülői igények alapján a fakultatív hitoktatás szervezését. Gyermekeink életében az óvodáskor végére bekövetkező természetes változás - az intézményváltás. Óvodai csoportok száma: Székhely intézmény 5 csoport férőhely: 150 fő Dalmand 2 csoport férőhely: 50 fő Csikóstöttös 1 csoport - férőhely: 30 fő 1. 4 Gyermekkép A gyermek fejlődő személyiségét a genetikai, érési sajátosságok, az őt körülvevő környezeti hatások együttese határozza meg. Ezért fontos a szükségleteit kielégítő, egyéni fejlődését elősegítő gondoskodás, nevelés, az optimális személyi, és tárgyi környezet biztosítása az óvodában. Ide tartozik az életkoruknak megfelelő eszközök, elegendő hely, idő biztosítása az egyes tevékenységformákhoz, elsősorban a szabad játékhoz, mely a fejlődés, fejlesztés legjobb eszköze óvodáskorban. Az óvodásaink szeretnek óvodába járni. A gyerekek egyenlő eséllyel, igényeiknek megfelelően vesznek részt az óvodai életben. Ragaszkodnak a körülöttük lévő felnőttekhez, társaikhoz, a másság természetes számukra elfogadják egymást. A kapcsolatteremtés nem okoz gondot részükről, szívesen beszélgetnek egymással és felnőttekkel is. El tudják fogadni, hogy vannak szabályok, amelyekhez bizonyos helyzetekben alkalmazkodni kell. Minden gyermek egyéniség, ugyanakkor része egy közösségnek, szociális lény. A nevelés hatására testi és lelki szükségletei egyénenként, életkoruknak megfelelően változó ütemben alakulnak. Céljaink: Olyan gyermekek nevelése, akik mélyen kötődnek közösségükhöz. Mindennapjaikban jelenjenek meg a környezettudatos magatartás alapjai. A gyermekközösségben természetes módon fogadják el a különbözőségeket. Az óvodás gyermekek magas színvonalú, szeretetteljes nevelésben részesüljenek. Nem adunk helyet az előítéletek kibontakozásának. Feladatunk: Olyan gyermekek nevelése, akik kiegyensúlyozott, kreatív, az iskolai életmódra alkalmas gyermekekké válnak. Felfedezés, csodálkozás, nyitottság, őszinteség, és jó kapcsolatteremtő képesség jellemezze őket. Önállóan, felszabadultan tudjanak játszani. Az óvodai évek végére magabiztosak, a közösségi élet és a kulturált életvitel szokásait, normáit ismerjék. 13

14 Fontos számukra a mozgás, a szabad levegőn történő önfeledt szervezett tevékenység: játék, séta, kirándulás. Kötődjenek a meséhez, zenéhez, az alkotó tevékenységekhez. Szeressék, óvják a természet kincseit. ÓVODAKÉP Szeretetteljes, biztonságérzetet adó, befogadó, érzelem gazdag óvoda megteremtése a cél. Minden gyermek a saját képességeinek figyelembe vételével nevelhető, fejleszthető. Az óvoda óvó-védő funkcióját az egészséges és biztonságos környezet megteremtésével kívánjuk betölteni. Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. Nevelésük során törekszünk arra, hogy a családi nevelést kiegészítve a gyermekeket megfelelően szocializáljuk. Mindehhez derűs, családias, nyugodt, érzelmi biztonságot nyújtó légkört teremtünk meg az óvodában. A gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezet nagy jelentőséggel bír. Óvónőink jól képzettek, nyitottak a módszertani, pedagógiai újdonságokra. Az óvodás korosztály nevelésében nagyon fontos a pedagógusok és a nevelőmunkát segítő felnőttek személyisége, személyes példaadása. A csoportszobák esztétikusak, tükrözik a pedagógusok egyéniségét, kreativitását. Feladatunk: A gyermekek személyiségének elfogadása, formálása, elsősorban saját példamutatásunkkal, a pozitív magatartási minták megerősítésével. A játékot a legfontosabb gyermeki tevékenységnek és a személyiségfejlesztés egyik legfőbb eszközének tartjuk, a napirendben a legtöbb időt biztosítjuk rá. A gyermeket egyéni fejlettségének megfelelően fejlesztjük, önmagához viszonyítva értékeljük, differenciált feladatadással, sokoldalú mozgásos és egyéb tevékenység biztosításával, különösen vonatkozik ez a szociálisan hátrányos helyzetű, illetve SNI gyermekekre. A másságot elfogadó környezetben, sok közös élményhez juttatjuk a gyermekeket, melynek hatására megtanulják a gyermekek elfogadni, segíteni egymást, hogy erősödjön a barátság, együttélés és a szeretet érzése. A csoportok alakításánál olyan elvet választunk, mely biztosítja az SNI és a hátrányos helyzetű gyermekek arányos elosztását. /csoportszervezés/ A mindennapi elmélyült beszélgetések, mesélések, verselések, mondókázások gyermekeink beszédtanulásához sokféle tapasztalatszerzésre ad lehetőséget. A gyermekek megismertetése a népi gyermekjátékokkal, és a hagyományokkal. Fő célunk: Kisgyermekkorban megalapozzuk azokat a képességeket, készségeket, amelyek az egészséges személyiség kibontakozását segítik. 14

15 Évek óta foglalkozunk a néphagyományokkal, mely a népszokásokra, jeles napokra, a mindennapi élet hagyományaira, szokásaira, a népművészetekre épülő, óvodai program komplex megvalósítását teszi lehetővé. Nevelőtestületünk felvállalta a helyi hagyományok őrzését és ápolását, rendelkezünk alapvető néprajzi ismeretekkel. Az óvoda az SNI- s gyermekek integrált, differenciált fejlesztését biztosítja, ehhez szükség esetén megfelelő szakembereket alkalmaz. A HH-s és HHH-s gyermekek felzárkóztatására esélyt teremtünk. Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló, aki szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján testi- érzékszervi- értelmi beszédfogyatékos, autista, illetve a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamataiban tartósan és súlyosan akadályozott (mutizmus, kóros aktivitási zavar). Az intézmény Alapító okirata alapján a jól szocializálható sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását biztosítjuk. A kiemelt képességű, tehetséges gyermekek felkarolására, igényeiknek kielégítésére az óvoda figyelmet fordít. Az óvoda közvetetten segít az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődésében. A gyermekek különböző szokásokkal, szociális háttérrel, erkölcsi értékekkel rendelkező családból kerülnek az óvodába. Biztosítjuk az óvodai nevelésben a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek önazonosságának megőrzését, a multikulturálisnevelésén alapuló integráció lehetőségét. PEDAGÓGUS KÉP Óvodánk fő jellemzője a humánus, demokratikus légkör, ahol minden gyermek kifejtheti véleményét, választ kap kérdéseire. Az alkalmazotti közösségünk gyermekszerető és a gyermekeket elfogadó felnőttekből áll. A nevelési alapelvekben megegyező testület, különböző óvónői egyéniségekből tevődik össze, akik a csoportokban más-más pedagógiai módszerekkel és munkaformákkal dolgoznak, az elfogadott pedagógiai programunk alapján - szakképzett dajkák segítségével. Az eredményesebb munkavégzés érdekében továbbképzéseken rendszeresen részt veszünk és az itt szerzett tapasztalatokat, beépítjük a gyakorlatba. Az alkalmazotti közösségünk személyes példával járul hozzá, hogy a gyermekek természetes módon fogadják el az óvodai közösségben a különbözőségeket. Az óvoda egész épülete, annak berendezése a gyermekek biztonságát szolgálja. Céljaink, feladataink eredményes megvalósítása érdekében fontosnak tartjuk: Az óvónőnek legyen igénye az önművelésre, szaktudásának bővítésére. Az együttdolgozó óvónők tudjanak összehangoltan, feladatokat megosztva tevékenykedni. Az óvónő a gyermek egészséges testi - lelki fejlődéséhez szükséges optimális befogadó közeg feltételeit teremtse meg. A közösségi élet, az egészséges életmód és a gondozás szokásainak megtervezése, értékelése a dajkák bevonásával történik. A szülőkkel való együttműködés a programunk célja. A gyermekek érdekében felvállaljuk a szülők tapintatos meggyőzését, ízlésformálását. Fokozott figyelemmel segítsük az etnikum családok gyermekeinek befogadását. Gondoskodjunk a gyermekek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi környezetről. 15

16 A gyermekek korához, egyéni fejlettségéhez igazodjanak az óvónő nevelési módszerei, tevékenységei, különös tekintettel a szabad játékra. Rendszeresen készítsen feljegyzéseket a gyermekek fejlődéséről és tájékoztassa a szülőket ezekről. Az óvodai nevelés feltételei: Az óvodai feltételrendszer döntő meghatározója, az óvónő személye, tervező munkája, tudatos pedagógiai jelenléte: modellértékű, kommunikációjában hiteles. Olyan nevelési időkeret kialakítása szükséges, amelyben egyidejűleg, egymás mellett, különböző tevékenységek zajlanak, és a gyermekek szabadon bekapcsolódhatnak. A párhuzamosan végzett tevékenységek szervezése megkívánja a pedagógustól az előzetes tervezést. Az óvodapedagógus nevelői attitűdjében elfogadó, támogató, bátorító, motiváló. Nevelésünk hatékonyságához alapvetően fontos a pedagógus szuggesztivitása, az érzelmi töltés megőrzésének képessége. Szakmai, pedagógiai felkészültségében rendelkezik a gyermek hatékony tanulását, önmegvalósítását támogató, korszerű módszerekkel, eljárásokkal. Változatos tanulási- és szervezési formákat alkalmaz. Fontos a szakmai felkészültségben a differenciáláshoz kapcsolódó elméleti, módszertani ismeretek megléte. Támogató környezet kialakítása: a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű, nemzeti, etnikai kisebbség kultúrájához tartozó gyermekek számára. A speciális helyzetek, igények ellátásának megfelelően szakembereket biztosítunk. A dajka a nevelőmunkában társ és segítő, az óvodapedagógussal összehangolt munkája döntően hozzájárul az óvodai nevelés eredményességéhez, melyet feltételez a nevelési évindítás előtti és év közbeni folyamatos munkatársi megbeszélés. Élményforrásokat biztosítunk óvodásaink a játéktevékenységéhez: motiválja a tanulást, ismereteket szerez benne, sikerélményekhez, örömökhöz jut, így bontakozik ki teljes személyisége. Óvodáink nyitott intézményként működnek, engedik a szülők számara igényeiknek megfelelő betekintési, bekapcsolódási lehetőségeket. A folyamatos kapcsolattartás, párbeszéd működtetése nélkülözhetetlen. Óvodásaink neveléséhez biztonságos, egészséges környezetet, megfelelő napirendet biztosítunk. E folyamatok működésében alapvető elvárás a csoportban működő felnőttek szoros, egymás munkáját erősítő együttműködése. 16

17 II. A program megvalósításának erőforrásai 2. 1 AZ ÓVODA SZEMÉLYI FELTÉTELEI Székhely intézmény Dalmand Csikóstöttös Intézményvezető 1 fő Tagóvoda vezető 1 fő 1 fő Óvodavezető helyettes 1 fő Óvodapedagógus /teljes állás/ 9 fő 3 fő 1 fő Dajka 5 fő 2 fő 2 fő Óvodatitkár 1 fő Pedagógiai asszisztens 2 fő Takarító/4 órás állás / 1 fő Udvaros /4 órás állás / 1 fő Dolgozók végzettsége Székhely intézmény Dalmand Csikóstöttös Óvodapedagógus felsőfokú végzettséggel 11 fő Óvodapedagógus felsőfokú végzettséggel 4 fő 3 fő szakvizsgázott 1 fő OKJ vizsgával számítógép kezelő 2 fő gyógypedagógus Óvodapedagógus főiskolai végzettséggel 1 fő Óvodapedagógus középfokú végzettséggel 1 fő 1 fő gyógytestnevelő 1 fő német nemzetiségi 4 fő OKJ vizsgával számítógép kezelő 2 fő 120 órás fejlesztőpedagógus képzésben szerzett tanúsítványt 1 fő sindelar fejlesztő 1 fő Alapozó terápiát végzett Gyermekvédelmi tanfolyam Gyermekvédelmi tanfolyam 1 fő Pedagógiai munkát segítő szakképzett dajka 6 fő Pedagógiai munkát segítő szakképzett dajka 2 fő Pedagógiai munkát segítő szakképzett dajka 2 fő Cél: A program tartalmához igazított továbbképzési rendszer biztosítása 17

18 2. 2 AZ ÓVODA DOLOGI, TÁRGYI JEGYEI Intézményünk megalakulása óta egyik kiemelt feladatunknak tekintjük a tárgyi feltételrendszer folyamatos fejlesztését. Funkcionális helyiségek: Székhely intézmény Dalmand Csikóstöttös Csoportszobák száma: 6 Öltözők az óvoda folyosóján Zsibongó / közös tér / 3 gyermekmosdó, WC 1 tálaló konyha 1 felnőtt mosdó 1 nevelői szoba 1 dajkaszoba 1 raktár 1 vezetői iroda 1 egyéni foglalkoztató 1 sószoba Csoportszobák száma: 3 /ebből 1 csoportszoba egyéni foglalkoztató / Öltöző az óvoda folyosóján 1 gyermekmosdó - WC a felnőtt WC is itt található leválasztással 1 nevelői szoba Udvar Csoportszobák száma: 2 /ebből 1 csoportszoba fejlesztő, foglalkoztató./ 1 folyosó, mely egyben a gyermekek öltözője is. 1 iroda egyben felnőtt öltöző is 1 mosdó WC-vel 1 étkező 1 tálalókonyha Székhely intézmény Dalmand Csikóstöttös A gyermeklétszámnak megfelelő méretű. Jól felszerelt, természetes anyagból készült játékeszközökkel. Napos - árnyékos, burkolatos - füves terület egyaránt megtalálható. Az udvari játékok megfelelnek az előírásoknak Nagy alapterületű, füves, fásított, árnyékos. Fajátékokkal, játékeszközökkel közepesen felszerelt. : sportpálya, kiserdőmagaslessel, gyümölcsös, virágoskert, homokozó. Az udvar mérete a gyermeklétszámhoz viszonyítva megfelelő, napos és árnyékos, füves és betonozott rész is található benne. Az udvari játékok közül 4 rendelkezik egyedi megfelelőségi tanúsítvánnyal. 18

19 III. Az óvodai nevelés általános feladatai I Egészséges életmód alakítása A gyermekek harmonikus fejlődésének elősegítése, az egészséges életmód szokásainak megismertetése és kialakítása a mentálhigiénés, szociális és testi nevelés eszközeivel, az óvodai nevelés egyik legfontosabb feladata. Gondozási, prevenciós és korrekciós tevékenység ellátása a családdal való együttműködésben, illetve a családi nevelés kiegészítéseként. Óvodánkban kiemelt jelentőségű az egészséges életmód és életvitel megalapozása, a jó közérzet alapfeltétele a gyermek mindennemű tevékenységének. Cél: Az egészséges életvitel igényének alapozása. Egészséges táplálkozási szokások és a kulturált étkezési magatartás kialakítása. Egészséges, edzett gyermekek nevelése. Az egészségmegőrzés szokásainak alakítása. A környezet higiénéjének védelmére nevelés, a természetes és mesterséges környezet óvására való készség kialakítása. A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások, környezettudatos magatartás alapozása. Feladat: Az óvodapedagógus teljes életvitelével, megjelenésével, beszédével természetes módon képviseli az egészséges életvitel, életmód igényét a gyermek felé. Mintaadó szerepe döntően meghatározó abban, hogy a gyermek egészséges életvitel iránti igénye kialakuljon. Az óvodai nevelés minden területén biztosítja az óvodapedagógus az egészséges életmód és kulturált életvitel feltételeit. Tiszta, esztétikus, kulturált és gyermekbarát környezet. A gyermekek személyes belső környezetének, testi, lelki, szociális egészségének gondozása, környezettudatos magatartás megalapozásával. A gyermekek egészségének védelme, fejlődésükhöz egészséges környezet biztosítása. A családi szokásokat figyelembe véve a gyermekek életkorának megfelelő helyes életritmus kialakítása, komfortérzetük kielégítése. Az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a pihenés, a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása. A személyi higiénére nevelés, az önálló testápolásra, étkezésre, öltözködésre, betegségmegelőzésre való képesség fejlesztése, minta alapján, gyakorlással. A mozgásigény kielégítése a szervezet edzése játékkal, szabad mozgással, szervezett testneveléssel, egyéb sokmozgásos tevékenységekkel. A kisebb testi rendellenességek korrekciója, láb- és testtartásjavító tornával. A gyermekbalesetek, sérülések megelőzése, balesetvédelmi oktatással, megfelelő balesetmentes környezet biztosításával. Megfelelő szakemberek bevonásával a szülővel, az óvodapedagógussal együttműködve speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása. Környezet megóvása, folyamatos tisztán tartása, ápolása, madárvédelem. 19

20 Növények gondozása (konyhakert, virágágyás). Olyan egységes és következetes szokásrend kialakítását tartjuk fontosnak, amely segíti a gyermekeket a felnőttől való fokozatos függetlenedésben az önállóság megszerzésében. Elegendő időt biztosít az óvónő a nap szervezésében (folyamatos reggeli dalmandi óvodában nem, mindennapi mozgás) udvarra való kivitel, ebéd, pihentetéshez való készülődés), gyermekek önkiszolgáló tevékenységeinek munkafolyamataihoz: öltözködéshez, étkeztetéshez, testápolási teendőkhöz. Biztosítjuk gyermekeink számára az egész nap során a folyadékbevitelt, az igényükhöz igazodó ivás lehetőségét. Szülői igényfelmérés alapján lehetőség van az úszásoktatásra./ másik óvoda/ A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére: A gyermek képes, a személyi higiénés feladatok ellátására: önálló testápolásra, WC használatra, zsebkendő használatára, öltözködésre, vigyáz a tisztálkodási eszközökre, helyére teszi azokat. Szokásává válik a kulturált étkezési magatartás, az egészséges táplálkozás, önállóan dönti el, hogy mennyi ételt fogyaszt, önállóan szed a tálból, illetve önt a kancsóból. Készségszinten használja a kanalat, villát, kést. Esztétikusan terít meg, higiénikusan-, kulturáltan étkezik. Étkezés közben halkan beszélget. A környezetében igyekszik mindenütt rendet tartani. Ügyel saját külsőjére, melyben megjelenik a szépre, ízlésesre törekvés. Életkortól, és fejlettségi szinttől függően megfelelő mozgáskultúrával, és edzettségi szinttel rendelkezik. Mozgása összerendezett, az esetleges rendellenességek korrigálásra kerültek. Kialakul a természetes és mesterséges környezet felfedezésének és védelmének igénye. Felismeri a környezetében rejlő baleseti forrásokat, és képessé válik ezek elkerülésére Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés Az érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés háttérbe szorult a társadalmi, értékrendi, érzelmi változások miatt. Az érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelésnek komoly hangsúlyt kell kapnia, mert ez alapozza meg a személyiség szocializációját. Az én fejlődésben a 3-7 éves szakasz kiemelt jelentőségű. Az óvodás gyermek legfőbb igénye az érzelmi függőségeinek kielégítése, az érzelmi biztonság. Ehhez igyekszünk kiegyensúlyozott, meleg bensőséges kapcsolatot kialakítani, amelyben a gyermekek igényei odafigyeléssel, megértéssel, empátiával találkoznak. Fontos, hogy a gyermeket az óvodában érzelmi biztonság, otthonos, kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör vegye körül. Célok: Barátságos, derűs légkör kialakítása, melyben minden gyermek biztonságban érezheti magát. Erkölcsi, érzelmi és akarati tulajdonságok fejlesztése: figyelmesség, egymás elfogadása és segítése, együttműködés, fegyelmezettség, megfelelő viselkedés, empátia, kitartás, nyíltság, felelősség, feladattudat, szabályismeret- és tudat, szabályok elfogadása, a másság elfogadása. A gyermekek biztonságérzetének megalapozása az önbizalom, és a szocializáció erősítése. 20

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. (Hermann Alice) Készítette:

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat.

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. MARGIT TÉR 20. TELEFON/FAX: (52) 498-565 BEVEZETŐ GONDOLATOK A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. Mint korábban,

Részletesebben

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert Pedagógiai Program Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda ADATLAP Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. OM: 034481 PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL Készítette: Kovács Zsuzsa Érvényes: 2013. szeptember 01-től Készült: 5/2 eredeti példányban

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE és ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályi háttér. 4 II. Intézményünk bemutatása... 6 1. Az óvoda jellemző adatai...

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA OM azonosító: 034610 Székhely: 1163 Budapest Cziráki u. 8-10. Telephelyei: Lándzsa 1163 Bp. Lándzsa u. 23. Vadvirág 1. 1163 Bp. Borotvás

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013.

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2 1.1 Nevelőmunkánk jogszabályi háttere 2 1.2 Az óvodánk adatai 2 1.3 Óvodánk bemutatása 3 1.4

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013.

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda Intézmény címe: 1155. Budapest Tóth István u. 98. OM azonosító: 201537 Helyi Óvodai Program 2013. 1 Tartalom ÓVODAI ADATLAP... 3 I. ÓVODÁINK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733 1 TARTALOM Bevezetés 4. Törvényi szabályozás 1.Bemutatkozás 5. 1.1. Cecei Óvoda 6. 1.2. Vajtai Óvoda 6. 2. Pedagógiai alapelveink 7. 2.1.Küldetésnyilatkozat 7. 2.2.Gyermekkép 7. 2.3.Óvodakép 9. 2.4.Jövőkép

Részletesebben

Szakértői vélemény az

Szakértői vélemény az Szakértői vélemény az EGYÜTT-ÉRTÜK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Rózsa úti tagóvoda Helyi pedagógiai program Szolnok 2010 Módosítás időpontja:2013.03.31. Érvénybe lépés ideje:2013.09. 1 Tartalom 1. HELYZETELEMZÉS 4 2. A SAJÁTOS PEDAGÓGIAI ARCULAT:

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA 8710. BALATONSZENTGYÖRGY CSILLAGVÁR U. 4.

BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA 8710. BALATONSZENTGYÖRGY CSILLAGVÁR U. 4. TERM. TÁRSA- ÉNEK- ZENE MESE- VERS MUNKA JÁTÉK MOZGÁS MOZGÁS DALOM EMBER RAJZOLÁS KÉZI- MATE- MATIKA BALATONSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.09.01. CSALÁD BALATOSZENTGYÖRGYI MARGARÉTA

Részletesebben

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM OM AZONOSÍTÓ: 036472 WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM 9700 Szombathely, Márton Áron u.58. 2013. -1- Tartalom Bevezető 3.o. I. A MI ÓVODÁNK 5.o. 1. Az óvodánk jellemző adatai 5.o. 2. Programunk küldetése,

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A ZALACSÁNYI CSÁNY LÁSZLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Tartalom I. Bevezető Helyzetkép II. Gyermekkép, Óvodakép Gyermekkép Óvodakép III. Az óvodai nevelés feladatai Az egészséges életmód alakítása

Részletesebben

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN Petránné Képes Gizella Óvodavezető, közoktatási szakértő, tréner Miskolci Batsányi János Óvoda Kisgyermekkori nevelés támogatása

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal.

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a ma bőven ellátja feladattal. Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29 Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal. Syndie Maison KE PTSZIKE PTSZI 2013.04.29 A prezentációban megjelenő információk

Részletesebben

" A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel.

 A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel. " A gyermek világra nyitott lény: A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, a tevékenységre tevékenységgel felel." ( Mérei Ferenc ) Elfogadta: a Bárdudvarnoki Óvoda-Bölcsőde nevelőtestülete ----------------

Részletesebben

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM PILISCSABAI NAPSUGÁR ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító 201394 2013. p.h. Készítette: Matejkáné Székely Szilvia óvodavezető Cím: 2081 Piliscsaba, Bajcsy-Zs. u. 33. Tartalomjegyzék Törvényi hivatkozások,

Részletesebben

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015.

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. 1. BEVEZETÉS...4 2. BEMUTATKOZÁS...8 2.1 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI:...8 2.2. AZ ÓVODA SZEMÉLYI ERŐFORRÁSAI...13...13 2.3. AZ ÓVODA DOLOGI-TÁRGYI

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI PROGRAMJA

APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI PROGRAMJA TŰZ ben fa parazsa volnék. VÍZ - ben puha moha volnék LÉG - ben jegenyefa volnék FÖLD - ön anyám fia volnék. ( Weöres Sándor) APRAJA - FALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI PROGRAMJA HATÁLYBA LÉPÉS DÁTUMA:

Részletesebben

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán utca 23 T/F 06 29/ 341-544 e-mail:ovihir@digikabel.hu OM: 200771 PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető:.. neve Legitimációs eljárás

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu Tájékoztató a Dobozi Mesekert Óvoda magyar nyelvű cigány kulturális neveléséről Magyar nyelvű cigány kulturális nevelés: A nemzetiségi nevelésnek jelen kell lenni valamennyi olyan óvodában, ahol legalább

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

Négy Évszak Óvoda és tagóvodáinak pedagógiai programja 2015.

Négy Évszak Óvoda és tagóvodáinak pedagógiai programja 2015. "Vigyük be gyermekeink életébe azt a biztonságot adó szeretetet, megértést és megbecsülést, ami egyedüli remény arra, hogy belőlük is boldog és igaz emberek legyenek" (Hermann Alice) PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1979. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Törcsvár Utcai Óvoda 1112 Budapest Törcsvár utca 19-21. Az intézmény OM azonosítója: 034463 Intézményvezető: Steixnerné Strausz Ildikó Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM KŐBÁNYAI MOCORGÓ ÓVODA 1101. Budapest, Kőbányai út 30. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető 1 II. Gyermekkép, óvodakép 4 II. 1 Gyermekkép 4 II. 2 Óvodakép 5 II.2.1.

Részletesebben

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ K A S T É L Y P E D A G Ó G I A I Ó V O D A P R O G R A M J A Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ Tartalomjegyzék I. Pedagógiai programunk törvényi háttere...

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZŐDLIGET PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:032920 2014 Napközi Otthonos Óvoda 2133 Sződliget, Vörösmarty u. 8-12. Intézmény OM azonosítója: 032920 Készítette: Hanákné Durján Ilona óvodavezető

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése TARTALOMJEGYZÉK sorszám Megnevezés Oldalszám Bevezető 5 I. Helyzetkép 6 1. Óvodánk bemutatása 6 2. Az óvoda személyi és tárgyi feltételei 7 II. A program felépítése 8 1. Gyermekképünk 8 2. Óvodaképünk

Részletesebben

ŐRISZENTPÉTERI KATICA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE

ŐRISZENTPÉTERI KATICA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ŐRISZENTPÉTERI KATICA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Az óvoda hivatalos elnevezése: ŐRISZENTPÉTERI KATICA EGYSÉGES ÓVODA - BÖLCSŐDE Az óvoda pontos címe, elérhetőségei: 9941. Őriszentpéter, Kovácsszer 4/a Tel.:

Részletesebben

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM - 2 - "Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövõ. Õrizd szüleid egészségét! -

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS ÓVODA 1119 BUDAPEST, PAJKOS U. 35. Az intézmény OM azonosítója: 034459 Intézményvezető: Csályiné Schön Mária Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Pedagógiai program 1. sz. melléklet ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Ha meg tudjuk engedni a gyereknek, hogy azonos legyen önmagával és barátunk legyen anélkül, hogy megkísérelnénk őt felsőbbrendű tudásunkkal

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK 2014. 04. 04. Játék, élményszerzésen alapuló tanulásszervezés - 2012/2013-tól Tanulás elméletek OECD PISA vizsgálatok A kompetencia- és fejlődésének szintjei: új anyag, megértés,

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Berhida Város Süni Napköziotthonos Óvoda átdolgozott Nevelési Programjáról

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Berhida Város Süni Napköziotthonos Óvoda átdolgozott Nevelési Programjáról SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Berhida Város Süni Napköziotthonos Óvoda átdolgozott Nevelési Programjáról Készítette: Kovácsné Tobak Márta közoktatási szakértő Ig. sz.: 011828-02 Hajmáskér, Arany János utca 8. Bevezetés

Részletesebben

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Intézmény neve: Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Intézmény e-mail címe: fazekasisk@gmail.com Kitöltő neve:

Részletesebben

MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1

MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 I. Az Intézmény jellemző adatai... 2 1. Az intézmény neve... 2 2. A pedagógiai program jogháttere... 3 II. Bevezető...

Részletesebben

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015.

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015. PESTERZSÉBETI 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapest, 2015. Az óvodai pedagógiai program törvényi és jogszabályi háttere: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NYELV ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 2011. KONZULENS: DR. MAKAI KATALIN

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011

PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011 PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011 1 PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetkép...

Részletesebben

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 031423 ÓVODÁNK ADATAI Neve: KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA Címe: 3384 KISKÖRE, BÉKE ÚT 9-11. Telefon/fax: 36/358-211 Fenntartója: KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Címe: 3384 KISKÖRE, SZÉCHENYI ÚT 24. Alapító

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYHEZ IGAZODÓ DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN,

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2328-3/2015. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kovács Margit Óvoda Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Tagóvoda Mónus Illés utcai Tagóvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 KOVÁCS MARGITÓVODA ÉS TAGÓVODÁI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETKÉP.

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. 2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Óvodánk sajátossága, pedagógusképünk, kapcsolatrendszerünk 1.1 Küldetésünk 1.2

Részletesebben

BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM

BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM BÉKÉSI KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 Intézményünk adatai Neve: Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Címe: 5630 Békés, Baky utca 4. Telefon/fax: 06 66 411 680 Fenntartója: Békési

Részletesebben

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. Az óvoda jellemző adata 1 1.1. Az óvoda személyi feltétel 3 1.2. Óvoda tárgyi dologi feltétele 6 1.2.1. Az óvoda épületének legfőbb jegyei 6 1.2.2. Az

Részletesebben

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ , Különös közzétételi lista

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ ,   Különös közzétételi lista ALSÓVÁROSI ÓVODA 2600 Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ 317-092, e-mail: forteovi@vipmail.hu Különös közzétételi lista Az intézmény neve, székhelye: Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének Alsóvárosi

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ BÚZAVIRÁG TAGÓVODA Kaposvár 2009 107 1. AZ ÓVODA ADATAI: Az

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

A FEKETE ISTVÁN ÓVODA A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A FEKETE ISTVÁN ÓVODA ÉS A MOSOLYOVI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA ORFŰ 2010. TARTALOM Bevezető 1.Az óvoda adatai 2. Helyzetkép az óvodáról 2.1.Alapelveink 2.2.Gyermekképünk 2.3. Pedagógusképünk 2.4.

Részletesebben

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése:

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése: Intézményünk bemutatása: I. BEVEZETŐ Óvodánk 1973 óta négy csoporttal működik, 100 fő befogadására alkalmas. 1998. április 17-étől intézményünk a Bóbita Óvoda nevet viseli. Az óvodát nagy területű, parkosított

Részletesebben

;' ;;;;;;; ; ; ; ;' ;'

;' ;;;;;;; ; ; ; ;' ;' ", :j ',i'i SZOLNOK VAROSI OVODAK PEDAGOGIAI PROGRAM 5000 Szolnok. Baross u. 1. Az int6zm6ny OM azonosit6ja: 201071 \,! L"giti-e.iXtffdgfgY leleky Eva luitrful 1l aldirds Nevel6testiileti elfogadds hat{rozatsz6ma:

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online. KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu SZAKMAI PROGRAM BÖLCSŐDE 2012-2017 Intézményvezető: Bölcsőde szakmai

Részletesebben

HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA, JÁTSZÓHÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 201281

HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA, JÁTSZÓHÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 201281 HEGYVIDÉKI MESEVÁR ÓVODA, JÁTSZÓHÁZ PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 OM: 201281 1 TARTALOMJEGYZÉK Törvényi háttér 2.o. I. Bevezetés, az óvoda bemutatása 3.o. II. Közösen megállapított értékeinken alapuló gyermekkép,

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben