Gyermekvilág Óvodai pedagógiai program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyermekvilág Óvodai pedagógiai program"

Átírás

1 Gyermekvilág Óvodai pedagógiai program

2 Tartalomjegyzék I. Bevezetés Az óvoda bemutatása... 5 Dombóvár... 5 Dalmand... 6 Csikóstöttös... 7 Adatlap Tárgyi feltételek Alapelveink Gyermekkép, óvodakép, pedagógus kép II. A program megvalósításának erőforrásai Az óvoda személyi feltételei Az óvoda dologi, tárgyi jegyei III. Az óvodai nevelés általános feladatai I Egészséges életmód alakítása Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés IV. Az óvodai nevelés általános feladatai II Anyanyelvi- értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása V. Az óvodai élet tevékenységformái Játék Verselés, mesélés Ének, zene, énekes játék, gyermektánc Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka Mozgás Külső világ tevékeny megismerése Munka jellegű tevékenységek A tevékenységekben megvalósuló tanulás A beilleszkedési, magatartási nehézségek enyhítése Az integrációs nevelés A gyermekek fejlődésének mérése, értékelése A szülő, gyermek, óvodai pedagógus együttműködésének formái A szülők által ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások Német nemzetiségi kétnyelvű nevelés az óvodában Tehetséggondozás

3 VI. Gyermekvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységek51 VII. A gyermekek esélyegyenlőtlenségét szolgáló intézkedések, szociális hátrányok enyhítését, megszűntetését segítő tevékenységek VIII. Intézményi környezeti nevelési program IX. Az óvoda kapcsolatai X. A Pedagógiai Program végrehajtásához szükséges eszközök és felszerelések jegyzéke XI. Pedagógiai Művelődési Program érvényességével, módosításával, nyilvánosságával kapcsolatos egyéb intézkedések XII. Eszközrendszerek listája XIII. A program elfogadása, jóváhagyása

4 I. BEVEZETÉS A program benyújtását meghatározó törvényességi háttér, fenntartói elvárások. Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló Kormányrendelet 363/2012. (XII.17.) a kihirdetést követően től hatályba lép azzal, hogy az intézményeknek a rendeletbe foglaltaknak megfelelően ig felül kell vizsgálniuk helyi nevelési programjukat, melyet először a 2013/2014-es óvodai nevelési évben kell alkalmazniuk. Milyen feladatokat ró a nevelőtestületre a felülvizsgálat? A helyi nevelési programunk tartalmi felülvizsgálatát, és a törvényességi érvényesítését. A 2007-óta zajló értékegyeztetési folyamat Szocializáció, Érzelmi nevelés - eredményeivel kiegészítve biztosítjuk a területre vonatkozó pedagógiai eljárások közös megközelítését, a pedagógiai feladatokkal kapcsolatos elvárások tisztázását. A nevelőtestület feladata a közös értelmezés, konstruktív szakmai párbeszéd keretében az egyeztetés, a javaslattétel, majd az elfogadott közös értékekre kialakított folyamatok lépéseit a saját tagintézményi adottságokhoz, a tagintézményi nevelési rendszerbe adaptálni a teljes szakmai felelősség jegyében. Mindezek feltételezik a tagóvodai nevelési gyakorlat teljes átlátását, a rendszeres pedagógiai munkát, valamint az óvodák közös pedagógiai értékrendjével, szemléletével való azonosulását. A közoktatási intézmények rendszerszerű működését az alábbi törvények szabályozzák: Szabályozó dokumentumok Szabályozó tartalma Magyarország Alaptörvénye 2011.évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésről LXXIX/1993. törvény a közoktatásról Közoktatásról szóló törvény 363/2012.(XII.17.) Kormányrendelet Óvodai nevelés országos alapprogram 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények névhasználatáról 1. melléklet a 32/2012.(X.8.) EMMI A Sajátos nevelési igényű gyermek rendelet óvodai nevelésének irányelve 11/1994 (VI.8.) MKM rendelet 39/D (4) A halmozottan hátrányos helyzetű LXXIX.1993.törvény a közoktatásról gyerekek esélyegyenlőségének 95. -a (1) közlemény melléklete biztosítását szolgáló óvodai integrációs 32/1997.(XI.5.) MKM rendelet program A Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve évi CXXV. törvény Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény évi XXXI. törvény A gyermekek védelméről szóló és gyámügyi igazgatásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormány Rendelet A gyermekek védelméről szóló és gyámügyi igazgatás módosításáról szóló 4

5 Nevelési programunk elkészítése során figyelembe vettük, óvodánk használóinak elvárásait, a helyi értékeket. Pedagógiai munkánkkal támaszt nyújthatunk a gyermekek nevelése során. Céljaink, feladataink meghatározásánál abból a meggyőződésből indulunk ki, hogy a gyermekek egészséges fejlődése érdekében, a megelőzésre (prevencióra), a korai fejlődés tudatos támogatására szükség van. Lehetővé tesszük, hogy minden gyermeknek az egyenlő hozzáférés biztosításával és az őt megillető jogok tiszteletben tartásával, érzelmi biztonságban és fejlesztő hatásokban gazdag környezetben tölthesse el, 3 7 éves korát. A sajátos nevelést igénylő gyermekek ellátásának megvalósítására törekszünk. Óvodánkban dolgozó óvodapedagógusaink elméletileg és szakmódszertanilag jól felkészültek, nyitottak az új ismeretek befogadására. Fontosnak tartják az önképzést és aktívan vesznek részt a továbbképzéseken. Pedagógiai alaptételünk, hogy a gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés övezi; lehetővé tesszük a gyermek személyiségfejlődését, egyéni képességeinek kibontakoztatását. Gondoskodunk az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről. Nevelésfilozófiánk a gyermekközpontúság, humanitás. Ezek szem előtt tartásával készítettük el az Óvoda pedagógiai Programját Óvodáink bemutatása Óvodatörténet Dombóvár Az óvoda egy része 1940-ben épült az első rész Legényegylet az egyház tulajdona, mely állt egy nagyteremből és 2 kisebb kiszolgáló helyiségből, ami később lakás lett ban adták át óvodai célra, addig az iskolában működött egy óvodai csoport gyermekkel ban egy teremmel bővítették, és a kiszolgáló helyiségből is óvodai csoportot hoztak létre ben bővült az intézmény vízvezetékes rendszerrel, addig semmi komfort nem volt ben egy melegítő konyhát alakítottak ki, addig az iskolából történt az óvodás gyermekek étkeztetése ben újból bővült az óvoda egy foglalkoztatóval, irodával, előtérrel ben kezdték el építeni az új részt, 2 foglalkoztatóval, kiszolgáló helyiségekkel, konyhával, raktárral 1976-ban hozzácsatolták a játszóteret az óvodai udvarhoz, majd folyamatosan készítették a kerítést tól 5 csoportos óvoda lett, önálló konyhával. Január elsejétől létrehozták a Városi óvodaigazgatóságot, melynek a mi óvodánk is a tagja lett között az egész épületen tetőt javítottak, padlózat helyett műpadló burkolat készült, illetve a folyosón falburkolat ben létrehozták az Általános Művelődési Központot-a tüskei óvoda, az iskola, a klubkönyvtár és az újdombóvári óvoda lett a tagja. Az integrálás lényege:- a nevelés egy fűzéren legyen: hatékonyabb közművelődési tevékenység alakuljon ki a területen, közös gazdálkodással, és önálló pedagógiai irányítással működtünk márciusában óvodánk udvara újabb területtel bővült nyarán felújítás történt: - belső terek festése - neon világítás szerelése (szülői segítséggel) - cserépkályhák átrakása - utcai rész vakolása - kerékpártároló kialakítása 5

6 1993-ban a Tüskei városrészen működő 2 óvodai csoportot áthelyezték a Bölcsőde épületébe. Évek óta szeretnénk, ha központi fűtés készülne az óvodánkban, de a város vezetése nem ítélte elég fontosnak, így elmaradt, pedig szülői támogatást is kapnánk hozzá ben sok gyermeket írattak be az óvodába, magas létszámokkal, fővel dolgoztunk csoportonként tól az óvoda az iskolától leválva, gazdaságilag önálló intézményként működött Százszorszép Óvoda néven. A szétválás kicsit előnyösebb helyzetbe hozta az óvodát, így önálló intézményként több pályázati lehetőséghez jutottunk. Elkészült az óvodában a központi fűtés, a tető átrakása, egyik foglalkoztató terem mennyezetének javítása, de a nagyobb felújítások elmaradtak. Óvodánk 1997-ben alapítványt hozott létre, amely az eszközellátottság és a bútorzat felújítása terén nagy segítséget nyújtott augusztusától ismét ÁMK-ként működtünk augusztusától az ÁMK intézményfenntartó társulás egyik intézményegysége vagyunk szeptemberétől bevezettük a német nemzetiségi nyelvoktatást szept. fejlesztő szoba került kialakításra januártól sószoba került kialakításra januártól Gyermekvilág ÁMK Százszorszép óvoda, Dalmand, és Attala óvoda július 1-től Gyermekvilág Óvoda Százszorszép óvoda, Dalmand, és Csikóstöttös óvoda Óvodatörténet Dalmand Az óvoda a falu központjában helyezkedik el. A 51 éves épületben 3 csoportszoba, folyosó, közlekedő, WC, mosdó, iroda és konyha található. Két csoportszoba nagyságú terasz biztosítja a gyermekek levegőzését rossz idő esetén. Hatalmas füves udvar ad teret a gyermekek örömteli játékának. Két homokozó, hinták és egy többfunkciós egybeépített, fából készült játék (kötél, csúszda, lengőhíd, mászóka, libikókák, asztalok, padok, babaház) teszi lehetővé a gyermekek mozgásának fejlesztését. Az óvoda udvarán természetes környezetben ismerkedhetnek meg a gyermekek a fák, virágok, növények ápolásával, gondozásával; ezáltal megtanulják a természet óvását, védését. Az udvaron kialakított sportpálya lehetőséget biztosít a labdajátékokra és a sportvetélkedők megrendezésére ban felújítási munkák kezdődtek az óvodában, melynek során kicserélésre kerültek a nyílászárók, megújult a vizesblokk. A folyosóra új öltözőszekrényeket vásároltunk és járólap került lerakásra. Megszépültek a csoportszobák, megtörtént a falak színre festése. A nagycsoport új bútorzatot és lamináltburkolatot kapott. Ebben a csoportban történik a gyermekek egyéni fejlesztése és a logopédiai foglalkozás nyarán az önkormányzat a terasz elhasználódott tetőszerkezetét kicserélte. 6

7 Óvodatörténet Csikóstöttős Óvodánk Csikóstőttős központi helyén helyezkedik el óta ezen a helyen működik az óvoda, az általános iskola alsó tagozatával együtt egy L alakú épületben. Egyik szárnya az óvoda, a másik pedig az alsó tagozatos iskola. Az épület a helyi önkormányzat tulajdona július 1.-én Óvodavezető váltás történt. Az óvoda a Kaposszekcsői általános iskola tagóvodájaként működött Központi fűtés beszerelése történt szeptemberétől gyermekférőhelyünk emelkedett egy újabb csoport létrehozásával. Két csoportos lett az óvoda 3 óvónő, 2 dajka a személyi feltétel. Gyermekférőhelyek maximális határa 50 főre emelkedett nyarán az utcafronti nyílászárók cseréje megtörtént márciusában udvar felöli nyílászárók cseréje nyarán elektromos vezetékek újrakábelezése, villanyszerelés folyosón új öltözőszekrények kerültek beépítésre vizesblokk felújítás, felnőtt WC, piszoár, a folyosón aljzatburkolás szeptember 1-től az APOK integrált intézmény tagjaivá váltunk. A Kaposszekcsői Ált. iskolától elszakadva a Dombóvári Szivárvány óvodához tartozunk. Az óvodai intézményegység Kaposszekcsői tagóvodájának telephelye lettünk március 1-től már nem a Kaposszekcsői iskola szállítja az ételt, hanem Döbröközről a Burgendomb Kft-től kapjuk június 28-szeptember 6-ig az Új-K.O.R.-Új Kapos-Menti Oktatási Rendszer pályázati keretén belül széleskörű óvodai felújítás történt ( külső hőszigetelés, festés, belső aljzat burkolatok cseréje, konyhában új járólap, csempézés, új bútorzat-tálalószekrény, csoportszobákban festés, új játéktároló szekrények elhelyezése, irodában új bútorzat és aljzatcsere.) A felújított óvoda szeptember 6.- án került ünnepélyes átadásra január 31. A pályázat részeként fejlesztő eszközök kerültek az óvodába. (labdafürdő, mászóka, homok-vízasztal, Go-go henger stb..) márciusában 20 db gyermekméretű fából készült széket, és 8 db trapézasztalt is kaptunk, ez is a pályázat része volt augusztusában polcrendszer került mindkét csoportszobába szülői támogatásból június 30.-án kiváltunk a Dombóvári Óvodai Intézményegységből július 1.-től a Gyermekvilág Óvoda tagóvodájaként működünk szeptember 1.-től egy csoporttal működik az óvodánk, maximális férőhely 25 fő. 7

8 A D A T L A P Óvodánk neve: Dombóvári Gyermekvilág Óvoda Százszorszép óvodája Intézményvezető: Élő Tamásné Címünk: 7200 Dombóvár III. u. 34. Elérhetőségünk: Telefon/fax: 06 74/ Honlap: Óvodánk fenntartója: Dombóvár Város Önkormányzata Gyermekvédelmi felelős: Maraszin Mónika Tagóvoda neve: Dombóvári Gyermekvilág Óvoda Dalmandi Napköziotthonos Óvodája Címe: Dalmand Felszabadulás u. 14 Tagóvoda vezető: Góvnikné Berg Klára Elérhetőség: Telefon / Tagóvoda neve: Dombóvári Gyermekvilág Óvoda Csikóstöttösi Napköziotthonos Óvodája Címe: Csikóstöttös Hunyadi tér 20. Tagóvoda vezető: Marosi Tünde Elérhetőség: Telefon / Az alapító okirat száma: 383/2012 (XII.14.) Alapítás ideje: VIII. 1. OM azonosító: Intézmény fenntartója, működtetője: Dombóvár Város Önkormányzata 7200 Dombóvár Szent István tér 1. A program benyújtója: Élő Tamásné intézményvezető 8

9 Az óvodák feladata biztosítani a gyermekek óvodai nevelését három éves kortól a tankötelezettség kezdetéig. A feladatból adódóan alaptevékenységi körében megalapozza a gyermek személyiségének és képességeinek fejlődését és biztosítja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat Tárgyi feltételek Dombóvári óvodánk 6 csoportos a tanévtől, 170 gyermek befogadására alkalmas évben a ROP pályázati támogatásnak köszönhetően megújult. A felújítás eredményeként az épület esztétikussá, részben akadály mentesítetté vált, majd a 2006-os évtől a HEFOP- os pályázatunkat pozitívan bírálták el, így részt vehettünk a kompetenciaalapú programcsomag adaptálásában. Majd 2009-ben egy újabb HEFOP- os nyertes pályázattal játék és eszköz készletünk bővült. A csoportszobák bútorzata igazodik a gyermekek igényeihez. Játék és eszköz ellátottságunk jó, (pályázatokból, illetve alapítványi támogatásból) kiváló lehetőséget biztosít a gyermekek széles körű tevékenységeihez, képességeik fejlesztéséhez. Büszkeségünk a viszonylag nagy és jó adottságú udvar. A füves, homokos és betonos terepen lehetőségünk van arra, hogy sokfajta, változatos tevékenységet szervezzünk a gyermekek számára. Az idős fák biztosítják a gyermekek számára az árnyékot a nyári melegben. Az udvar alkalmas a szabad játékra, valamint olyan programok szervezésére, ahol a kisebb és nagyobb gyermekek együtt vehetnek részt, így rengeteg közös óvodai élményt tudnak megélni (gyermeknap, ovinap, közös játék, közös udvari munkák). Az udvari játékok folyamatos bővítése, felújítása, valamint a betonos rész kijavítása jól szolgálja a gyermekek biztonságos tevékenykedését, sokfajta mozgáslehetőségre ad alkalmat és ez igen fejlesztő hatású az óvodás gyermekek számára. Udvari játékaink megfelelnek az Európai Uniós előírásoknak. Pályázattal az óvodánk épületének felújítása részben megtörtént Óvodánk tálaló konyhával rendelkezik, az ételt a Bezerédj Amália Óvoda konyhája szállítja. A gyermekek nevelését felsőfokú végzettségű óvodapedagógusok látják el, munkánkat szakképzett dajkák segítik. Óvónőink közül többen speciális ismeretekkel, végzettséggel rendelkeznek, amely segíti speciális feladataink megoldását (fejlesztő pedagógus, sindelar, alapozó terápia, tanulásban akadályozottak pedagógiája, gyógytestnevelő).(tanúsítvánnyal rendelkező néptánc tanfolyamot végzett óvónő, gyermekvédelmi szakember). Egyre több pedagógus rendelkezik alapvető informatikai ismeretekkel. Óvodánk nyitott a szülők előtt. Alapelvünk, hogy a szülő a gyermek nevelője. A családi értékeket erősítve, kiegészítve készítjük fel az iskolába indulásra, a társadalomba való beilleszkedésre a gyerekeket. Mindehhez derűs, családias, nyugodt, érzelmi biztonságot, nyújtó légkört teremtünk meg az óvodában. Óvodánk területileg az újdombóvári városrész központjában, az iskola szomszédságában helyezkedik el és erről a területről és a tüskei városrészről, valamint a városból, illetve vidékről járnak hozzánk a gyermekek. A szülők körében végzett felmérésekből kiderült, hogy ezen a városrészen alacsonyabb iskolázottságúak, és sok közülük a munkanélküli. Ez a szociokulturális háttér azt eredményezi, hogy a hozzánk járó gyermekek egy része valamilyen oknál fogva hátrányos helyzetűnek mondható. A hátrányok kompenzálásában is szerepet vállal az óvoda a helyi pedagógiai szakszolgálattal együttműködve, a szülőkkel történő megbeszélés után a szakszolgálat vizsgálata alapján az egyes 9

10 gyermekekre egyéni fejlesztési terv készítése történik. A fejlesztendő feladatokat a szakszolgálat munkatársa és fejlesztőpedagógusi végzettséggel rendelkező óvónőink közösen valósítják meg. Az óvoda óvó-védő funkcióját az egészséges és biztonságos környezet megteremtésével kívánjuk betölteni. Óvodánk nagy pozitívuma, hogy már néhány éve állandósult, stabil nevelőtestületünk és alkalmazotti közösségünk a település és a szülők körében is ismert. A testület és az alkalmazotti közösség is gyermekszerető és a gyermekeket elfogadó felnőttekből áll. A nevelési alapelvekben megegyező testület különböző óvónői egyéniségekből tevődik össze, akik a csoportokban más-más pedagógiai módszerekkel és munkaformákkal dolgoznak. A helyi pedagógiai programunk földrajzi területi elhelyezkedésünkből adódóan kiemelt területként kezeli a külső világ tevékeny megismerését és ezen belül is a közvetlen környezetünk és a természet megismerését. A város szélén lévő kirándulóhelyek közelsége lehetővé teszi számunkra, hogy a gyermekeknek olyan programokat, tevékenységeket szervezzünk, amelyek során gazdag természetismereti és környezetismereti tapasztalatokat biztosítunk számukra. A kompetencia alapú programcsomagban megismerkedtünk a komplex fejlesztési tervek alapját képező őselemekkel (amelyek a magyar kultúrában, meglévő jelképekben megtalálhatók), Munkaközösség során a négy őselem köré csoportosított témákat dolgoztunk fel, majd kiegészítettük a saját nevelési programunk által kínált témákkal. Dalmandi óvoda: A csoportszobák tágasak, szépen berendezettek, melegséget, szeretetet sugároznak. Az óvoda egyéb helységei szépek, esztétikusan berendezettek. Az óvoda felszereltsége, eszközellátottsága jó, az intézményben tálalókonyha van. A nevelőmunkát segítő alapfelszereltséggel rendelkezik az óvoda. Csikóstőttősi óvoda: A 2010-ben megvalósult Új-K.O.R.-Új Kapos-Menti Oktatási Rendszer pályázatán elnyert összegből az óvoda teljes felújítása megtörtént, ezáltal óvodánk a mai kor elvárásainak mindenben maximálisan eleget tesz. Felszereltségben, eszközellátottságban egyaránt. Az intézményben a tálalókonyha is az elvárt HACCP követelményeknek megfelelően működik. Speciális feladatunk: Százszorszép Óvoda Dalmand óvoda Csikóstöttös óvoda - az alapkultúrtechnikák elsajátításához szükséges alapképességek és készségek, továbbá kulcskompetenciák fejlesztése - a teljes gyermeki személyiség fejlesztése, az életre való felkészítése a tevékenységek által és a tevékenységeken keresztül - sokoldalú, harmonikus személyiség fejlesztés, a tanuláshoz szükséges készségek képességek fejlődésének elősegítése. - a magyar néphagyományok és népszokások megismertetése, elfogadtatása, megszerettetése és ápolása - a környezetben jól tájékozódó, azt védő, a szépre fogékony, a lakhelyükhöz kötődő gyermekek nevelése, környezettudatos magatartásuk kialakítása - pozitív érzelmi kapcsolat kiszélesítése a természeti, társadalmi környezettel - hátránnyal induló, sajátos nevelési igényű gyermekek integrálása. 10

11 A tehetséggondozás, valamint az egyéni hátrányok leküzdése érdekében plusztevékenységeket biztosítunk a gyermekeknek. Ezeket csoportközi tevékenységként szervezzük a napirend keretében és mindegyiket nevelőtestületünk tagja, vezeti. Ezek a tevékenységek szorosan összefüggenek az ének-zeneineveléssel, a mesével, a verssel, az anyanyelvi és kommunikációs neveléssel, mozgással.(középső és nagycsoportosoknak, népi tánc, zeneovi, origami, gyógytestnevelés, alapozó foglalkozás, hittan,)- székhely óvoda Az egyéni hátrányok leküzdésére a gyermekek részére fejlesztő foglalkozásokat, alapozó terápiát szervezünk a napirendbe beillesztve csoportközi tevékenységek keretében. Ezeket, a foglalkozásokat nevelőtestületünk szakképzett tagjai végzik. Gyógytestnevelést, logopédiát külső szakember végzi. Gyógypedagógusi diplomával rendelkező óvónők végzik azoknak a gyermekeknek a fejlesztését heti rendszerességgel, akiket a Tanulási Képességvizsgáló Szakértői Bizottság a vizsgálata alapján erre kijelölt. Gyermekeink részt vesznek a városi rendezvényeken. (pünkösdölő, Civil fesztivál, Márton nap, stb.) Óvodánk a város, a környező települések, a régió gyermekei számára Gyermek néptánc és népi gyermekjáték fesztivált szervez 2005 óta. A csoportokban vegyes életkorú gyermekek vannak. A székhely óvodában a csoportok kialakításánál figyelembe vesszük a gyermekek életkorát, a nemek megközelítőleg egyenlő arányát, a hasonló csoportlétszámot és lehetőség szerint a szülők igényeit év szeptemberétől kettő és fél éves gyermekeket is felveszünk az óvodába, ha ezt a kapacitás lehetővé teszi. Az óvoda nyitva tartása Dombóvár Dalmand Csikóstőttős 6, - 17 óráig 7,- 17óráig. 7,-17 óráig A nyitva tartás alatt óvónő foglalkozik a gyermekekkel. A dajkák az óvónők nevelő munkáját segítik, munkaidejük a mindenkori igényekhez alkalmazkodik Alapelveink Az alapelveink meghatározásánál az alábbi hármas egység elfogadása fontos számunkra: 1. A gyermeket szeretetteljes gondoskodás és különleges védelem illeti meg. 2. A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, amelyet az óvodai nevelés kiegészít, esetenként hátrányt, csökkentő szerepet tölt be. 3. Az óvodai nevelés a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására irányul, minden gyermek egyenlő esélyének biztosításával. Legfontosabb alapelveink: A gyermekek mindenekfelett álló érdekeit figyelembe véve szervezzük és valósítjuk meg óvodai nevelésünket a gyermeki jogok és alapvető szabadságuk tiszteletben tartásával, az egyenlő hozzáférés biztosításával. Óvodai nevelésünk meghatározó kulcsszereplője az óvodapedagógus. Nevelői tevékenységét folyamatos napi felkészülés jellemzi teljes személyiségével vesz részt a gyermekek nevelésében. 11

12 Az óvodásoknak joguk van ahhoz, hogy megkapják a nekik megfelelő gondoskodást és nevelést. Nyitott és rugalmas időkeretet teremtünk, mely igazodik egyéni szükségleteikhez, életkori és egyéni sajátosságaikhoz, fejlődési üteméhez: kialakításában meghatározó szempont: a folyamatosság, rendszeresség, a kiszámíthatóságot teremtő ismétlődés. A gyermekeink személyiségét, gyermeki méltóságát és jogait tiszteletben tartjuk, számukra védelmet biztosítunk. A játék óvodásaink elsődleges, természetes módon megjelenő tevékenysége. Mindennapjaikban teret adunk az önkéntes, szabad gyermeki játékválasztásnak, ahol a szükségleteknek megfelelően, visszatérően, tartósan, zavartalanul játszanak. Az óvodapedagógus által tudatosan előkészített, megtervezett játékkörnyezetben gyermekeinknek fejlesztő, élményt, nyújtó tevékenységet ajánlunk. Az óvodai munkajellegű tevékenységek nagy lehetőséget hordoznak gyermekeink számára a közösségért végzett tevékenységek örömének megélésében. Elsődlegesnek tartjuk a munkaformák közül a gyermek önállósulási törekvését szolgáló magas szintű önkiszolgáló tevékenységeinek segítését. Óvodás korban igazi ismeret az, amit a gyermek érdeklődésének megfelelően előzetes tudására alapozottan, cselekvésen keresztül szerez meg. Az óvodapedagógus az ismeretek tapasztalati úton történő megszerzéséhez segíti hozzá a gyermekeket,tudatosan,folyamatosan. A hatékony nevelőmunka alapja óvodásunk személyiségének alapos ismerete, célzott képességeinek, készségeinek megfigyelése. A gondozás kiemelt szerepet kap az óvodai élet szervezésében, segíti a gyermekek önállóságát, a gyermekek komfort érzésének megteremtését. A gyermek fejlődésének alapja, hogy gondoskodó szeretet, folytonos, stabil biztonság vegye körül. Óvodai életünk meghatározója a kölcsönös bizalom, tiszteletre, együttműködésre épülő légkör. Mind a felnőtt - gyermek, mind a gyermekek közötti szociális, kommunikációs kapcsolatokban érvényesülnie kell a tiszteletnek, az illemnek, a viselkedéskultúrát meghatározó egyéb értékeknek. Ahány gyermek, annyi személyiség. Tiszteletben tartjuk óvodásaink eltérő különbözőségeit, minden területen az óvodai nevelésben differenciált bánásmódot alkalmazunk, hiszen ez minden óvodásunkat megilleti. Intézményünk inkluzív szemlélete a befogadás: kölcsönös segítőkészség értékein és a másság felé természetes odafordulás értékein alapul. A sajátos nevelési igényű gyermek is teljes értékű ember. Nevelési céljaink, elvárásaink alkalmazkodnak a gyermekek sajátos szükségleteihez. Tiszteljük és elfogadjuk az eltérő identitást, kulturális különbözőségeket, az elkülönülő kultúrák együttélését. Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeinket kiemelt, érzékeny pedagógiai figyelemmel neveljük a mindennapi nevelőmunka során. Az anyanyelvi nevelés áthatja az óvodai nevelést. Kiemelt figyelemmel tervezzük és valósítjuk meg valamennyi óvodai tevékenységhez kapcsolódóan. A gyermekek alapvető igénye a mozgás. A megfelelő feltételek (idő, helyszín, eszköz, módszer, attitűd) és a mindennapi rendszeres mozgásszervezés biztosításával kialakítható az életkoruknak megfelelő terhelhetőség. (mentális és fizikai). Óvodásaink neveléséhez egészséges környezetet, megfelelő napirendet biztosítunk, kialakítjuk az egészséges életmód iránti igényüket. A gyermek egészséges fejlődéséhez nélkülözhetetlen, az érzelmi biztonságot nyújtó az óvodai környezet. Fontos a derűs, kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör. 12

13 A gyermek számára biztonságot nyújt a megalapozott és következetes, rugalmasan kezelt szokás-szabályrendszer. Fejlődik felelősségtudata, amely a sikeres iskolai beilleszkedés alapja. Az óvodai nevelés a családi nevelés kiegészítője. Biztosítjuk a szülői igények alapján a fakultatív hitoktatás szervezését. Gyermekeink életében az óvodáskor végére bekövetkező természetes változás - az intézményváltás. Óvodai csoportok száma: Székhely intézmény 5 csoport férőhely: 150 fő Dalmand 2 csoport férőhely: 50 fő Csikóstöttös 1 csoport - férőhely: 30 fő 1. 4 Gyermekkép A gyermek fejlődő személyiségét a genetikai, érési sajátosságok, az őt körülvevő környezeti hatások együttese határozza meg. Ezért fontos a szükségleteit kielégítő, egyéni fejlődését elősegítő gondoskodás, nevelés, az optimális személyi, és tárgyi környezet biztosítása az óvodában. Ide tartozik az életkoruknak megfelelő eszközök, elegendő hely, idő biztosítása az egyes tevékenységformákhoz, elsősorban a szabad játékhoz, mely a fejlődés, fejlesztés legjobb eszköze óvodáskorban. Az óvodásaink szeretnek óvodába járni. A gyerekek egyenlő eséllyel, igényeiknek megfelelően vesznek részt az óvodai életben. Ragaszkodnak a körülöttük lévő felnőttekhez, társaikhoz, a másság természetes számukra elfogadják egymást. A kapcsolatteremtés nem okoz gondot részükről, szívesen beszélgetnek egymással és felnőttekkel is. El tudják fogadni, hogy vannak szabályok, amelyekhez bizonyos helyzetekben alkalmazkodni kell. Minden gyermek egyéniség, ugyanakkor része egy közösségnek, szociális lény. A nevelés hatására testi és lelki szükségletei egyénenként, életkoruknak megfelelően változó ütemben alakulnak. Céljaink: Olyan gyermekek nevelése, akik mélyen kötődnek közösségükhöz. Mindennapjaikban jelenjenek meg a környezettudatos magatartás alapjai. A gyermekközösségben természetes módon fogadják el a különbözőségeket. Az óvodás gyermekek magas színvonalú, szeretetteljes nevelésben részesüljenek. Nem adunk helyet az előítéletek kibontakozásának. Feladatunk: Olyan gyermekek nevelése, akik kiegyensúlyozott, kreatív, az iskolai életmódra alkalmas gyermekekké válnak. Felfedezés, csodálkozás, nyitottság, őszinteség, és jó kapcsolatteremtő képesség jellemezze őket. Önállóan, felszabadultan tudjanak játszani. Az óvodai évek végére magabiztosak, a közösségi élet és a kulturált életvitel szokásait, normáit ismerjék. 13

14 Fontos számukra a mozgás, a szabad levegőn történő önfeledt szervezett tevékenység: játék, séta, kirándulás. Kötődjenek a meséhez, zenéhez, az alkotó tevékenységekhez. Szeressék, óvják a természet kincseit. ÓVODAKÉP Szeretetteljes, biztonságérzetet adó, befogadó, érzelem gazdag óvoda megteremtése a cél. Minden gyermek a saját képességeinek figyelembe vételével nevelhető, fejleszthető. Az óvoda óvó-védő funkcióját az egészséges és biztonságos környezet megteremtésével kívánjuk betölteni. Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. Nevelésük során törekszünk arra, hogy a családi nevelést kiegészítve a gyermekeket megfelelően szocializáljuk. Mindehhez derűs, családias, nyugodt, érzelmi biztonságot nyújtó légkört teremtünk meg az óvodában. A gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezet nagy jelentőséggel bír. Óvónőink jól képzettek, nyitottak a módszertani, pedagógiai újdonságokra. Az óvodás korosztály nevelésében nagyon fontos a pedagógusok és a nevelőmunkát segítő felnőttek személyisége, személyes példaadása. A csoportszobák esztétikusak, tükrözik a pedagógusok egyéniségét, kreativitását. Feladatunk: A gyermekek személyiségének elfogadása, formálása, elsősorban saját példamutatásunkkal, a pozitív magatartási minták megerősítésével. A játékot a legfontosabb gyermeki tevékenységnek és a személyiségfejlesztés egyik legfőbb eszközének tartjuk, a napirendben a legtöbb időt biztosítjuk rá. A gyermeket egyéni fejlettségének megfelelően fejlesztjük, önmagához viszonyítva értékeljük, differenciált feladatadással, sokoldalú mozgásos és egyéb tevékenység biztosításával, különösen vonatkozik ez a szociálisan hátrányos helyzetű, illetve SNI gyermekekre. A másságot elfogadó környezetben, sok közös élményhez juttatjuk a gyermekeket, melynek hatására megtanulják a gyermekek elfogadni, segíteni egymást, hogy erősödjön a barátság, együttélés és a szeretet érzése. A csoportok alakításánál olyan elvet választunk, mely biztosítja az SNI és a hátrányos helyzetű gyermekek arányos elosztását. /csoportszervezés/ A mindennapi elmélyült beszélgetések, mesélések, verselések, mondókázások gyermekeink beszédtanulásához sokféle tapasztalatszerzésre ad lehetőséget. A gyermekek megismertetése a népi gyermekjátékokkal, és a hagyományokkal. Fő célunk: Kisgyermekkorban megalapozzuk azokat a képességeket, készségeket, amelyek az egészséges személyiség kibontakozását segítik. 14

15 Évek óta foglalkozunk a néphagyományokkal, mely a népszokásokra, jeles napokra, a mindennapi élet hagyományaira, szokásaira, a népművészetekre épülő, óvodai program komplex megvalósítását teszi lehetővé. Nevelőtestületünk felvállalta a helyi hagyományok őrzését és ápolását, rendelkezünk alapvető néprajzi ismeretekkel. Az óvoda az SNI- s gyermekek integrált, differenciált fejlesztését biztosítja, ehhez szükség esetén megfelelő szakembereket alkalmaz. A HH-s és HHH-s gyermekek felzárkóztatására esélyt teremtünk. Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló, aki szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján testi- érzékszervi- értelmi beszédfogyatékos, autista, illetve a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamataiban tartósan és súlyosan akadályozott (mutizmus, kóros aktivitási zavar). Az intézmény Alapító okirata alapján a jól szocializálható sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását biztosítjuk. A kiemelt képességű, tehetséges gyermekek felkarolására, igényeiknek kielégítésére az óvoda figyelmet fordít. Az óvoda közvetetten segít az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődésében. A gyermekek különböző szokásokkal, szociális háttérrel, erkölcsi értékekkel rendelkező családból kerülnek az óvodába. Biztosítjuk az óvodai nevelésben a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek önazonosságának megőrzését, a multikulturálisnevelésén alapuló integráció lehetőségét. PEDAGÓGUS KÉP Óvodánk fő jellemzője a humánus, demokratikus légkör, ahol minden gyermek kifejtheti véleményét, választ kap kérdéseire. Az alkalmazotti közösségünk gyermekszerető és a gyermekeket elfogadó felnőttekből áll. A nevelési alapelvekben megegyező testület, különböző óvónői egyéniségekből tevődik össze, akik a csoportokban más-más pedagógiai módszerekkel és munkaformákkal dolgoznak, az elfogadott pedagógiai programunk alapján - szakképzett dajkák segítségével. Az eredményesebb munkavégzés érdekében továbbképzéseken rendszeresen részt veszünk és az itt szerzett tapasztalatokat, beépítjük a gyakorlatba. Az alkalmazotti közösségünk személyes példával járul hozzá, hogy a gyermekek természetes módon fogadják el az óvodai közösségben a különbözőségeket. Az óvoda egész épülete, annak berendezése a gyermekek biztonságát szolgálja. Céljaink, feladataink eredményes megvalósítása érdekében fontosnak tartjuk: Az óvónőnek legyen igénye az önművelésre, szaktudásának bővítésére. Az együttdolgozó óvónők tudjanak összehangoltan, feladatokat megosztva tevékenykedni. Az óvónő a gyermek egészséges testi - lelki fejlődéséhez szükséges optimális befogadó közeg feltételeit teremtse meg. A közösségi élet, az egészséges életmód és a gondozás szokásainak megtervezése, értékelése a dajkák bevonásával történik. A szülőkkel való együttműködés a programunk célja. A gyermekek érdekében felvállaljuk a szülők tapintatos meggyőzését, ízlésformálását. Fokozott figyelemmel segítsük az etnikum családok gyermekeinek befogadását. Gondoskodjunk a gyermekek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi környezetről. 15

16 A gyermekek korához, egyéni fejlettségéhez igazodjanak az óvónő nevelési módszerei, tevékenységei, különös tekintettel a szabad játékra. Rendszeresen készítsen feljegyzéseket a gyermekek fejlődéséről és tájékoztassa a szülőket ezekről. Az óvodai nevelés feltételei: Az óvodai feltételrendszer döntő meghatározója, az óvónő személye, tervező munkája, tudatos pedagógiai jelenléte: modellértékű, kommunikációjában hiteles. Olyan nevelési időkeret kialakítása szükséges, amelyben egyidejűleg, egymás mellett, különböző tevékenységek zajlanak, és a gyermekek szabadon bekapcsolódhatnak. A párhuzamosan végzett tevékenységek szervezése megkívánja a pedagógustól az előzetes tervezést. Az óvodapedagógus nevelői attitűdjében elfogadó, támogató, bátorító, motiváló. Nevelésünk hatékonyságához alapvetően fontos a pedagógus szuggesztivitása, az érzelmi töltés megőrzésének képessége. Szakmai, pedagógiai felkészültségében rendelkezik a gyermek hatékony tanulását, önmegvalósítását támogató, korszerű módszerekkel, eljárásokkal. Változatos tanulási- és szervezési formákat alkalmaz. Fontos a szakmai felkészültségben a differenciáláshoz kapcsolódó elméleti, módszertani ismeretek megléte. Támogató környezet kialakítása: a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű, nemzeti, etnikai kisebbség kultúrájához tartozó gyermekek számára. A speciális helyzetek, igények ellátásának megfelelően szakembereket biztosítunk. A dajka a nevelőmunkában társ és segítő, az óvodapedagógussal összehangolt munkája döntően hozzájárul az óvodai nevelés eredményességéhez, melyet feltételez a nevelési évindítás előtti és év közbeni folyamatos munkatársi megbeszélés. Élményforrásokat biztosítunk óvodásaink a játéktevékenységéhez: motiválja a tanulást, ismereteket szerez benne, sikerélményekhez, örömökhöz jut, így bontakozik ki teljes személyisége. Óvodáink nyitott intézményként működnek, engedik a szülők számara igényeiknek megfelelő betekintési, bekapcsolódási lehetőségeket. A folyamatos kapcsolattartás, párbeszéd működtetése nélkülözhetetlen. Óvodásaink neveléséhez biztonságos, egészséges környezetet, megfelelő napirendet biztosítunk. E folyamatok működésében alapvető elvárás a csoportban működő felnőttek szoros, egymás munkáját erősítő együttműködése. 16

17 II. A program megvalósításának erőforrásai 2. 1 AZ ÓVODA SZEMÉLYI FELTÉTELEI Székhely intézmény Dalmand Csikóstöttös Intézményvezető 1 fő Tagóvoda vezető 1 fő 1 fő Óvodavezető helyettes 1 fő Óvodapedagógus /teljes állás/ 9 fő 3 fő 1 fő Dajka 5 fő 2 fő 2 fő Óvodatitkár 1 fő Pedagógiai asszisztens 2 fő Takarító/4 órás állás / 1 fő Udvaros /4 órás állás / 1 fő Dolgozók végzettsége Székhely intézmény Dalmand Csikóstöttös Óvodapedagógus felsőfokú végzettséggel 11 fő Óvodapedagógus felsőfokú végzettséggel 4 fő 3 fő szakvizsgázott 1 fő OKJ vizsgával számítógép kezelő 2 fő gyógypedagógus Óvodapedagógus főiskolai végzettséggel 1 fő Óvodapedagógus középfokú végzettséggel 1 fő 1 fő gyógytestnevelő 1 fő német nemzetiségi 4 fő OKJ vizsgával számítógép kezelő 2 fő 120 órás fejlesztőpedagógus képzésben szerzett tanúsítványt 1 fő sindelar fejlesztő 1 fő Alapozó terápiát végzett Gyermekvédelmi tanfolyam Gyermekvédelmi tanfolyam 1 fő Pedagógiai munkát segítő szakképzett dajka 6 fő Pedagógiai munkát segítő szakképzett dajka 2 fő Pedagógiai munkát segítő szakképzett dajka 2 fő Cél: A program tartalmához igazított továbbképzési rendszer biztosítása 17

18 2. 2 AZ ÓVODA DOLOGI, TÁRGYI JEGYEI Intézményünk megalakulása óta egyik kiemelt feladatunknak tekintjük a tárgyi feltételrendszer folyamatos fejlesztését. Funkcionális helyiségek: Székhely intézmény Dalmand Csikóstöttös Csoportszobák száma: 6 Öltözők az óvoda folyosóján Zsibongó / közös tér / 3 gyermekmosdó, WC 1 tálaló konyha 1 felnőtt mosdó 1 nevelői szoba 1 dajkaszoba 1 raktár 1 vezetői iroda 1 egyéni foglalkoztató 1 sószoba Csoportszobák száma: 3 /ebből 1 csoportszoba egyéni foglalkoztató / Öltöző az óvoda folyosóján 1 gyermekmosdó - WC a felnőtt WC is itt található leválasztással 1 nevelői szoba Udvar Csoportszobák száma: 2 /ebből 1 csoportszoba fejlesztő, foglalkoztató./ 1 folyosó, mely egyben a gyermekek öltözője is. 1 iroda egyben felnőtt öltöző is 1 mosdó WC-vel 1 étkező 1 tálalókonyha Székhely intézmény Dalmand Csikóstöttös A gyermeklétszámnak megfelelő méretű. Jól felszerelt, természetes anyagból készült játékeszközökkel. Napos - árnyékos, burkolatos - füves terület egyaránt megtalálható. Az udvari játékok megfelelnek az előírásoknak Nagy alapterületű, füves, fásított, árnyékos. Fajátékokkal, játékeszközökkel közepesen felszerelt. : sportpálya, kiserdőmagaslessel, gyümölcsös, virágoskert, homokozó. Az udvar mérete a gyermeklétszámhoz viszonyítva megfelelő, napos és árnyékos, füves és betonozott rész is található benne. Az udvari játékok közül 4 rendelkezik egyedi megfelelőségi tanúsítvánnyal. 18

19 III. Az óvodai nevelés általános feladatai I Egészséges életmód alakítása A gyermekek harmonikus fejlődésének elősegítése, az egészséges életmód szokásainak megismertetése és kialakítása a mentálhigiénés, szociális és testi nevelés eszközeivel, az óvodai nevelés egyik legfontosabb feladata. Gondozási, prevenciós és korrekciós tevékenység ellátása a családdal való együttműködésben, illetve a családi nevelés kiegészítéseként. Óvodánkban kiemelt jelentőségű az egészséges életmód és életvitel megalapozása, a jó közérzet alapfeltétele a gyermek mindennemű tevékenységének. Cél: Az egészséges életvitel igényének alapozása. Egészséges táplálkozási szokások és a kulturált étkezési magatartás kialakítása. Egészséges, edzett gyermekek nevelése. Az egészségmegőrzés szokásainak alakítása. A környezet higiénéjének védelmére nevelés, a természetes és mesterséges környezet óvására való készség kialakítása. A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások, környezettudatos magatartás alapozása. Feladat: Az óvodapedagógus teljes életvitelével, megjelenésével, beszédével természetes módon képviseli az egészséges életvitel, életmód igényét a gyermek felé. Mintaadó szerepe döntően meghatározó abban, hogy a gyermek egészséges életvitel iránti igénye kialakuljon. Az óvodai nevelés minden területén biztosítja az óvodapedagógus az egészséges életmód és kulturált életvitel feltételeit. Tiszta, esztétikus, kulturált és gyermekbarát környezet. A gyermekek személyes belső környezetének, testi, lelki, szociális egészségének gondozása, környezettudatos magatartás megalapozásával. A gyermekek egészségének védelme, fejlődésükhöz egészséges környezet biztosítása. A családi szokásokat figyelembe véve a gyermekek életkorának megfelelő helyes életritmus kialakítása, komfortérzetük kielégítése. Az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a pihenés, a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása. A személyi higiénére nevelés, az önálló testápolásra, étkezésre, öltözködésre, betegségmegelőzésre való képesség fejlesztése, minta alapján, gyakorlással. A mozgásigény kielégítése a szervezet edzése játékkal, szabad mozgással, szervezett testneveléssel, egyéb sokmozgásos tevékenységekkel. A kisebb testi rendellenességek korrekciója, láb- és testtartásjavító tornával. A gyermekbalesetek, sérülések megelőzése, balesetvédelmi oktatással, megfelelő balesetmentes környezet biztosításával. Megfelelő szakemberek bevonásával a szülővel, az óvodapedagógussal együttműködve speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása. Környezet megóvása, folyamatos tisztán tartása, ápolása, madárvédelem. 19

20 Növények gondozása (konyhakert, virágágyás). Olyan egységes és következetes szokásrend kialakítását tartjuk fontosnak, amely segíti a gyermekeket a felnőttől való fokozatos függetlenedésben az önállóság megszerzésében. Elegendő időt biztosít az óvónő a nap szervezésében (folyamatos reggeli dalmandi óvodában nem, mindennapi mozgás) udvarra való kivitel, ebéd, pihentetéshez való készülődés), gyermekek önkiszolgáló tevékenységeinek munkafolyamataihoz: öltözködéshez, étkeztetéshez, testápolási teendőkhöz. Biztosítjuk gyermekeink számára az egész nap során a folyadékbevitelt, az igényükhöz igazodó ivás lehetőségét. Szülői igényfelmérés alapján lehetőség van az úszásoktatásra./ másik óvoda/ A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére: A gyermek képes, a személyi higiénés feladatok ellátására: önálló testápolásra, WC használatra, zsebkendő használatára, öltözködésre, vigyáz a tisztálkodási eszközökre, helyére teszi azokat. Szokásává válik a kulturált étkezési magatartás, az egészséges táplálkozás, önállóan dönti el, hogy mennyi ételt fogyaszt, önállóan szed a tálból, illetve önt a kancsóból. Készségszinten használja a kanalat, villát, kést. Esztétikusan terít meg, higiénikusan-, kulturáltan étkezik. Étkezés közben halkan beszélget. A környezetében igyekszik mindenütt rendet tartani. Ügyel saját külsőjére, melyben megjelenik a szépre, ízlésesre törekvés. Életkortól, és fejlettségi szinttől függően megfelelő mozgáskultúrával, és edzettségi szinttel rendelkezik. Mozgása összerendezett, az esetleges rendellenességek korrigálásra kerültek. Kialakul a természetes és mesterséges környezet felfedezésének és védelmének igénye. Felismeri a környezetében rejlő baleseti forrásokat, és képessé válik ezek elkerülésére Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés Az érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés háttérbe szorult a társadalmi, értékrendi, érzelmi változások miatt. Az érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelésnek komoly hangsúlyt kell kapnia, mert ez alapozza meg a személyiség szocializációját. Az én fejlődésben a 3-7 éves szakasz kiemelt jelentőségű. Az óvodás gyermek legfőbb igénye az érzelmi függőségeinek kielégítése, az érzelmi biztonság. Ehhez igyekszünk kiegyensúlyozott, meleg bensőséges kapcsolatot kialakítani, amelyben a gyermekek igényei odafigyeléssel, megértéssel, empátiával találkoznak. Fontos, hogy a gyermeket az óvodában érzelmi biztonság, otthonos, kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör vegye körül. Célok: Barátságos, derűs légkör kialakítása, melyben minden gyermek biztonságban érezheti magát. Erkölcsi, érzelmi és akarati tulajdonságok fejlesztése: figyelmesség, egymás elfogadása és segítése, együttműködés, fegyelmezettség, megfelelő viselkedés, empátia, kitartás, nyíltság, felelősség, feladattudat, szabályismeret- és tudat, szabályok elfogadása, a másság elfogadása. A gyermekek biztonságérzetének megalapozása az önbizalom, és a szocializáció erősítése. 20

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi ŐCSÉNY 2013. OM azonosító: 201673 A program benyújtója: Csirzóné Kovács Éva óvodavezető - 1 - Tartalomjegyzék I. Bevezető...

Részletesebben

GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. Óvodai nevelés célja, alapelvei... 7 III. Gyermekkép, óvodakép,

Részletesebben

A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja

A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja OM azonosító: 030854 Készült: Hajdúböszörmény, Kölcsey Ferenc u. 1. 2013. Tartalom Bevezető gondolatok... 5 Törvényi előírások figyelembe vétele... 6 1 Óvodánk adatai...

Részletesebben

AZ ORGOVÁNYI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA NÉPHAGYOMÁNYŐRZŐ TERMÉSZETKÖZELI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ORGOVÁNYI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA NÉPHAGYOMÁNYŐRZŐ TERMÉSZETKÖZELI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ ORGOVÁNYI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA NÉPHAGYOMÁNYŐRZŐ TERMÉSZETKÖZELI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát, ha terved egy életre

Részletesebben

HELYI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI NEVELÉSI PROGRAM ZALAHALÁPI KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA - BÖLCSŐDE HELYI NEVELÉSI PROGRAM Készítette : Az Óvoda Nevelőtestülete 1998. Módosította: Istvándiné Boczkó Klára Zsuzsanna óvoda bölcsőde vezető

Részletesebben

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 2015. PEDAGÓIAI PROGRAM Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 7100 Szekszárd, Wesselényi u. 19, Tel: 74/510 984; 510 982 E-mail: wunderland.ovi@freemail.hu wunderlandovoda7100@gmail.com

Részletesebben

A PÁPAI VÁROSI ÓVODÁK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A PÁPAI VÁROSI ÓVODÁK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A PÁPAI VÁROSI ÓVODÁK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Csákvári Judit intézményvezető Pápa, 2013. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. ÓVODAKÉP... 4 2.1. A PÁPAI VÁROSI ÓVODÁK SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE... 4 2.2. AZ ÓVODÁK

Részletesebben

DIMENZIO ÓVODA PROGRAM

DIMENZIO ÓVODA PROGRAM - DIMENZIO ÓVODA PROGRAM Változat Hatályba helyezve Változás 1.0 2.0 2008. 2013. Kiadás Kiadás Módosítva1. 2009.kék Módosítva 2. 2013.piros 2 Tartalom 1. Alapadatok... 4 1.1. Az Óvoda alapadatai... 4 1.2.

Részletesebben

HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Dorogi Petőfi Sándor Óvoda 2510. DOROG, ISKOLA ÚT 2. " ÉP TESTBEN, ÉP LÉLEK " HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Készítette: Dorogi Petőfi Óvoda Nevelőtestülete A nevelőtestület nevében benyújtotta: Varsányi

Részletesebben

KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK ÉPÍTŐK ÚTI TAGÓVODÁJÁNAK HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK ÉPÍTŐK ÚTI TAGÓVODÁJÁNAK HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK ÉPÍTŐK ÚTI TAGÓVODÁJA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK ÉPÍTŐK ÚTI TAGÓVODÁJÁNAK HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KAZINCBARCIKA, ÉPÍTŐK ÚTJA 2 1 A MUNKA

Részletesebben

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készült: 2013

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készült: 2013 1 Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 202287 NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2013 Érvényesség: 2017 A program benyújtója: Tarr Ágnes intézményvezető 2 A SZEMÜNKBŐL SUGÁRZÓ MELEGSÉG,

Részletesebben

A gyereknevelés veszélyes dolog: Ha sikerül, rengeteg küzdelem és Gond az ára, ha nem sikerül Felülmúlhatatlan fájdalom.

A gyereknevelés veszélyes dolog: Ha sikerül, rengeteg küzdelem és Gond az ára, ha nem sikerül Felülmúlhatatlan fájdalom. A gyereknevelés veszélyes dolog: Ha sikerül, rengeteg küzdelem és Gond az ára, ha nem sikerül Felülmúlhatatlan fájdalom. /Demokreitosz/ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Sajóvárkonyi- Táblai Összevont Óvoda PROGRAM

Részletesebben

A Hermann Alice Óvoda Helyi Pedagógiai Programja 2013.

A Hermann Alice Óvoda Helyi Pedagógiai Programja 2013. A Hermann Alice Óvoda Helyi Pedagógiai Programja 2013. A gyermekben érlelődik a jövő /Hermann Alice/ Készült: 2013. Készítette: Nádasné Erdei Andrea óvodavezető és a nevelőtestület Hermann Alice Óvoda

Részletesebben

Kenézlői Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Kenézlői Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kenézlői Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOM Bevezetés 4.oldal Törvényi háttér.5.oldal Intézmény adatai..5.oldal Óvodánk jellemzői 6.oldal 1. Helyi óvodai pedagógiai programunk alapelvei 6.oldal 1.1 Az

Részletesebben

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013-2018 KESZTHELYI ÉLETFA ÓVODA Keszthelyi Életfa Óvoda Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

A TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Jóváhagyta: Horváth Zoltánné Óvodavezető

A TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Jóváhagyta: Horváth Zoltánné Óvodavezető A TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Jóváhagyta: Horváth Zoltánné Óvodavezető T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. BEVEZETÉS...3 2. ÓVODAI NEVELÉSÜNK CÉLJA, ALAPELVEI...4 3. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI...

Részletesebben

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 PEDAGÓGIAI PROGRAM, MELY A TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ - KOMPETENCIA ALAPÚ ÓVODAI PROGRAM ADAPTÁCIÓJA Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 Készítette:

Részletesebben

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a Pedagógiai Programja Készítette: Ács Sándorné Székhelyintézmény vezető és a Tündérkert Keleti Óvoda Tagintézményvezetői Nyíregyháza, 2013. augusztus 01. I. BEVEZETŐ

Részletesebben

Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül

Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül Az érték szelíd, de követel Kamarás István: Íme az ember Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül Budaörsi Vackor Óvoda Helyi Nevelési Programja TARTALOMJEGYZÉK I. PROGRAMUNK KÜLDETÉSE, FILOZÓFIÁJA

Részletesebben

A Mártélyi Általános Művelődési Központ Mártélyi Óvodájának Nevelési programja Faluház és Könyvtár Közművelődési programja

A Mártélyi Általános Művelődési Központ Mártélyi Óvodájának Nevelési programja Faluház és Könyvtár Közművelődési programja A Mártélyi Általános Művelődési Központ Mártélyi Óvodájának Nevelési programja Faluház és Könyvtár Közművelődési programja Készült: Mártély. 2014. I.A Mártélyi Óvoda nevelési programja Törvényi előírások

Részletesebben

MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET

MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET Környezeti nevelésre épülő helyi óvodai nevelési program Tiszalök 2010. MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET Környezeti nevelésre épülő helyi óvodai nevelési program Tiszalök

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde OM: 202346

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde OM: 202346 Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde OM: 202346 Pedagógiai Programja Cím: Székhely 7940 Szentlőrinc, Liszt Ferenc u. 2. Hatálybalépés dátuma: 2014. 09. 01. PH. Györkőné Molnár Judit Intézményvezető

Részletesebben

Városközponti Óvoda Kodály Zoltán utcai Tagóvodája PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Városközponti Óvoda Kodály Zoltán utcai Tagóvodája PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Városközponti Óvoda Kodály Zoltán utcai Tagóvodája PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. A program kidolgozásában részt vettek: Dr Eisner Béláné Fazekasné Belső Tímea Győri Márta Illa Gyuláné Krémer Katalin Schlitt

Részletesebben

Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja

Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja Faragó Utcai óvoda 4029 Debrecen, Faragó u.20-22. Tel/fax: 52/316-268 e-mail: faragoovi@vipmail.hu Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja Intézmény OM azonosító: 030871 Iktatószám: 55-550/2010

Részletesebben

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Legitimációs eljárás

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Legitimációs eljárás A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az intézmény OM azonosítója: 034545 Készítette: Görög Anikó óvodavezető Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Szülői

Részletesebben

Tartalom Az óvoda adatlapja... 1. Bemutatkozás... 2. Gyermekképünk, óvodaképünk... 3. Az óvodai nevelés feladatai...

Tartalom Az óvoda adatlapja... 1. Bemutatkozás... 2. Gyermekképünk, óvodaképünk... 3. Az óvodai nevelés feladatai... Tartalom Az óvoda adatlapja... 1. Bemutatkozás... 2. Gyermekképünk, óvodaképünk... 2.1. Gyermekképünk... 2.2. Óvodaképünk... 2.3. Alapelveink... 3. Az óvodai nevelés feladatai... 3.1. Az óvodai nevelés

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest Fráter György tér 12. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYI HÁTTÉR. 4 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI.. 5 BEVEZETŐ. 6 1. NEVELÉSI KONCEPCIÓ, PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK..

Részletesebben

Hepp Attiláné intézményvezető. Grafika: Karsai Ildikó grafikus

Hepp Attiláné intézményvezető. Grafika: Karsai Ildikó grafikus A MAKÓI ÚJVÁROSI ÓVODA N E V E L É S I P R O G R A M J A Hepp Attiláné intézményvezető 2011 Grafika: Karsai Ildikó grafikus Program szerkezete, tartalma: 1.) Bevezető 2.) Az óvoda jellemző adatai 2.1 Az

Részletesebben

Helyi Óvodai Nevelési Program

Helyi Óvodai Nevelési Program Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Helyi Óvodai Nevelési Program 2010. TARTALOM 1. A Helyi Nevelési Program jogi keretét meghatározó dokumentumok 2. Az Intézmény adatai 2.1. Helyzetelemzés, 2.2. Tagóvodák

Részletesebben

1. Az óvodaegységek adatai 4. 2. Gyermekkép, óvodakép 5

1. Az óvodaegységek adatai 4. 2. Gyermekkép, óvodakép 5 TARTALOM Bevezető 1. Az óvodaegységek adatai 4 2. Gyermekkép, óvodakép 5 2.1. Helyzetkép az óvodákról 5 2.2. Alapelveink 14 2.3. Gyermekképünk 14 2.4. Pedagógusképünk 14 3. Az óvodánk célja, feladata 15

Részletesebben