AZ ÖTTEVÉNYI MACKÓ KUCKÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2012

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ÖTTEVÉNYI MACKÓ KUCKÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2012"

Átírás

1 AZ ÖTTEVÉNYI MACKÓ KUCKÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2012

2 AZ ÓVODA JOGI STÁTUSZA, ADATAI Az óvoda neve: Mackó Kuckó Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Székhelye, telefonszáma: Öttevény, Fő u. l05. Tel: 96/ OM azonosítója: Az intézmény működési területe: Öttevény Község Az óvoda alapító okiratának száma, kelte: l598-3/ /2004; /2014 Az óvoda felügyeleti szerve, fenntartója: Öttevény Község Önkormányzata Címe, telefonszáma: Öttevény, Fő ú Tel: 96/ Fax: 96/ Óvodai csoportok száma: 5 Bölcsődei csoportok száma: 1 Intézményvezető: Benkőné Krankovits Melinda Intézményvezető helyettes: Bab Károlyné 2

3 TARTALOMJEGYZÉK AZ ÖTTEVÉNYI MACKÓ KUCKÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 1 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ ÓVODA JOGI STÁTUSZA, ADATAI 2 Az óvoda neve: Mackó Kuckó Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2 Székhelye, telefonszáma: Öttevény, Fő u. l05. Tel: 96/ Az intézmény működési területe: Öttevény Község 2 Az óvoda alapító okiratának száma, kelte: l598-3/ / Az óvoda felügyeleti szerve, fenntartója: Öttevény Község Önkormányzata 2 Óvodai csoportok száma: 5 2 Bölcsődei csoportok száma: Bevezető Óvodánk jellemzői: 7 2. ÓVODÁNK GYERMEKKÉPE Óvodaképe 8 3. ÓVODÁNK NEVELÉSI FELADATAI 9 Célunk: Az egészségfejlesztési program, egészséges életmód alakítása 10 Célunk: Az egészségfejlesztés alakításának területei 10 Feladataink: 12 A fejlődési jellemzői óvodáskor végére: Az esélyegyenlőséget szolgáló tevékenységek, érzelmi, erkölcsi és a közösségi nevelés 12 Célunk: 13 Feladataink: 13 A fejlődés jellemzői óvodáskor végére: A fejlődés nyomonkövetése, értékelés és jutalmazás: Az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 14 Célunk: 14 Feladataink: 14 A fejlődés jellemzői óvodáskor végére: 15 3

4 4. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI Személyi feltételek: 15 Elvárások: 15 Bölcsőde: 15 Gondozónő, szakképzett: 2 fő Tárgyi feltételek: 16 Tárgyi feltételek, eszközjegyzék 16 I. Helyiségek: 16 VII. Egészség- és munkavédelmi eszközök Az óvodai élet megszervezése: Az óvoda kapcsolatai: Az óvoda és a család 23 Az együttműködés tartalma: 23 Formái: Óvoda és az iskola kapcsolata, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal: 24 Formái: Óvoda, bölcsőde: Az óvodásaink nevelését segítik: Kapcsolattartás a társadalmi szervezetekkel: 25 Vöröskereszt, 25 Nyugdíjas Klubok 25 Falunk életében meghatározó ünnepeken való részvétel: 25 Tartalma: idősek köszöntése évente egy alkalommal, gyermeknap AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGFORMÁI ÉS AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI Játék: 25 A szabad játék 26 Feladataink: 26 Fejlődés jellemzői óvodáskor végére: Verselés, mesélés: 27 Célunk: 27 Feladataink: 27 Fejlődés jellemzői óvodáskor végére: Ének, zene, énekes játék, gyermektánc: 28 Célunk: 28 Feladataink: 28 4

5 Fejlődés jellemzői óvodáskor végére: Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka: 29 Célunk: 29 Feladataink: 29 Fejlődés jellemzői az óvodáskor végére: Mozgás: 30 Célunk: 31 Feladataink: 31 Fejlődés jellemzői óvodáskor végére: Hagyományőrzésre nevelés: 32 Feladataink: 32 A fejlődés jellemzői óvodáskor végére: Környezeti nevelés, a külső világ tevékeny megismerése 33 Célunk: 33 Feladataink: 33 Fejlődés jellemzői óvodáskor végére: Mennyiségi és formai összefüggések tevékeny megismerése: 34 Célunk: 34 Feladataink: 34 Fejlődés jellemzői óvodáskor végére: Munka jellegű tevékenységek: 35 Munka: 35 Célunk: 35 Feladataink: 35 Fejlődés jellemzői óvodáskor végére: 35 Önkiszolgáló tevékenységek 35 Alkalomszerű munkák 35 Közösségi munkák 36 Környezettudatos viselkedés megalapozását segítő munkák A tevékenységközpontú tanulás: 36 Célunk: 36 Feladataink: 37 Fejlődés jellemzői óvodáskor végére: Tehetséggondozás: 37 Célunk: 37 Feladataink: 37 5

6 5.12. A Sajátos Nevelési Igényű gyermekek integrált nevelése: 37 Célunk: 37 A fejlesztés legfontosabb területei: 38 Kognitív funkciók fejlesztése 38 Feladataink: 38 Fejlődés jellemzői óvodáskor végére: 39 Módszertani alapelvek: Gyermekvédelemmel kapcsolatos pedagógiai tevékenység a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében: 39 Célunk: 39 Hátrányos helyzetre utaló jelek: 39 A gyermek veszélyeztetettségére utaló jelek: 40 Feladataink: 40 Gyermekvédelmi felelős feladata: A PEDAGÓGIAI PROGRAMUNK ELLENŐRZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDSZERE 0 7. ÉRVÉNYESSÉGI RENDELKEZÉSEK 41 A pedagógiai program felülvizsgálatának és módosításának indokai 41 Kötelező: 41 A program nyilvánosságra hozatala: 41 A csoportokban, szülői faliújságon, vezetői irodában és az óvoda honlapján megtalálható. 41 IX. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK

7 A korai nevelés a legfontosabb. Amit az ember gyermekként lát, az segít egész életében, hogy a jó felé orientálódjék! /Brunszvik Teréz / 1. Bevezető A magyar óvodai nevelés közel 200 éves múltja nagy változásokon ment keresztül. Jellemző volt az új vonások megjelenése, az egyre korszerűbb szellem kialakulása. A legértékesebb tulajdonsága a gyermekszeretetet, a velük való bánni tudás kezdettől fogva ma is alapvető követelmény. A korszerű óvodapedagógia ehhez rendeli a gyermekismeretet, a művelt, innovatív óvodapedagógust, aki megfelelő ön- és emberszeretettel, gyermekközpontú, érzelem gazdag beállítódással alkalmas arra, hogy a családdal együttműködve tudatosan fejlessze az óvodáskorú gyermekeket. programunkban a feladatok, valamint a tevékenységek konkrét meghatározásához nélkülözhetetlen településünk természeti környezetének alapos ismerete. Az ebből adódó lehetőségek kihasználása gazdagítja a gyermekek ismeretét, segíti környezetük megszerettetését. A természeti környezeten kívül a helyi társadalom szerkezete, összetétele, földrajzi elhelyezkedése is meghatározó óvodánk életében. Másik fontos szempont a helyi hagyományok, népszokások szerepe az óvodai nevelésben. Ápolását különösen fontosnak tartjuk, azért is mert csaknem teljesen felbomlottak azok az összetartozó, emberi kapcsolatok, melyek a mi népi kultúránkat megteremtették és életben tartották.. Óvodánkban kiemelt feladatként kezeljük az egészséges életmódra nevelést, az egészség óvását, védelmét, megőrzését, a környezet megismerését, óvását, a helyi hagyományok ápolását. Programunk készítése óta megváltozott a társadalmi és közoktatási rendszer, megjelentek új kihívások, megváltoztak a gyermeknevelés családi körülményei, a szülői elvárások. Mi óvónők is szükségesnek éreztük a változást, a követelmények arra késztettek bennünket, hogy alaposan végig gondoljuk a jelenlegi helyzetet. Számba vettük adottságainkat, valamint a cél, érték és tevékenységrendszert, fejlesztési koncepciót. A fentiek figyelembevételével módosítottuk saját programunkat. A változások következtében egyre több a beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő, részképesség lemaradással érkező sajátos nevelési igényű gyermek, számukra is biztosítjuk személyiségük fejlődését. Az elmúlt év tapasztalatai alapján gyermekeink szeretnek óvodába járni, örömmel tevékenykednek, játszanak és az óvodáskor végére alkalmassá válnak az iskolai életre Óvodánk jellemzői: Óvodánk 1969-ben a régi általános iskola épületét átalakítva két csoporttal kezdte meg működését. Időközben három, majd az új óvoda építésével öt csoporttá fejlődött intézményünk. Azonban a gyermeklétszám csökkenésével egy óvodai csoport megszűnt 1996-ban. Jelenleg öt csoportos az óvodánk. 11 óvónő foglalkozik a gyermekekkel és öt dajka, az adminisztrációs feladatok elvégzését 1 fő óvodatitkár látja el szeptembertől indítottunk egy bölcsődei csoportot is, 15 férőhellyel. Kettő gondozónő és egy dajka közreműködésével. Gyermeklétszámunk jelenleg 105 fő. Folyamatos önképzéssel, sokéves szakmai tapasztalattal rendelkező óvodapedagógusaink biztosítják gyermekeink harmonikus fejlődését, melyhez elengedhetetlen a szülő partneri kapcsolata, de elsősorban a szakmaiság és a gyermekek érdeke a meghatározó. 7

8 Nevelési programunkban a feladatok, valamint a tevékenységek konkrét meghatározásához nélkülözhetetlen településünk természeti környezetének alapos ismerete. Az ebböl adódó lehetöségek kihasználása gazdagítja a gyermekek ismeretét, segíti környezetünk megszerettetését. A természet megbecsülése, szeretete csak aktív kapcsolatban alakulhat ki. A természeti környezeten kivül a helyi társadalom szerkezete, összetétele, földrajzi szocioökonómai elhelyezkedése is meghatározó óvodánk életében. Másik fontos szempont a helyi hagyományok, népszokások szerepe az óvodai nevelésben. Ápolását különösen fontosnak tartjuk, azért is mert csaknem teljesen felbomlottak azok az összetartozó, emberi kapcsolatok, melyek a mi népi kulturánkat megteremtették és életben tartották. Falunk, Öttevény a történeti-fóldrajzi Tóköz területén a Mosoni-Duna jobb partján fekszik. A régi Mosoni-Duna moderrel határolt területe Istérsziget néven volt ismeretes. Nevét a történeti irodalom és a hagyomány szerint valószinüleg a Mosoni-Duna és a Rábca folyók szigetei és a kiöntések által idehordott hordalék, öntevénytől nyerte. Községünkben is megtalálhatók ma is azok a hagyományok, amelyek az emberi életutat elkísérik, pl. lakodalom, aratás, szüret, különböző jeles napokhoz kapcsolódó szokások. Tapasztalatok szerint a mai gyermekek is szívesen játsszák ezeket a népi játékokat, jeleneteket. Napjainkban különösen fontosnak tartjuk, hogy a TV -hez, videóhoz szokott ifjúság is művelje népe kultúráját. A sajátos arculat kialakításának éppen ezért nélkülözhetetlen kellékei a hagyományok ápolása is. 2. ÓVODÁNK GYERMEKKÉPE - A kisgyermeket születése pillanatától sokféle külső hatás éri. A személyiségének alakulásában a genetikai adottságokon kívül sokféle tényező munkál. Környezetét, az ott élő embereket, tevékenységüket úgy kell alakítani, hogy boldog, kiegyensúlyozott felnőtt váljék belőle. Szembe kell néznünk azzal a ténnyel, hogy az emberiség viszonya a természeti és társadalmi környezethez állandóan változik. Okát abban látom, hogy az emberi kapcsolatok és értékek fokmérője a pénz. Felmerült a változtatás igénye, és a következőket kell szem előtt tartanunk: - Az óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó, minden gyermeknek biztosítjuk az egyenlő hozzáférést, az óvoda nem ad helyet az előítéletek kibontakoztatásának sem társadalmi, sem nemi, sem egyéb értelemben. - Az óvodánk közvetetten segíti a környezettudatos magatartás megalapozását, a fenntarthatófejlődés érdekében, indirekt módon. - A pedagógiai intézkedéseink a befogadásra, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának elősegítésére, irányulnak. - Segítjük a hazájukat elhagyni kényszerülő családok gyermekeinek beilleszkedését. - Gyermekeink jól érzik magukat, szívesen járnak óvodába. Tisztelik az óvónőket, dajkákat. Sok tapasztalattal rendelkeznek, érdeklődőek. Szeretik, védik a természetet, kedvelik a mozgást, a sportot. Változatos módon fejezik ki érzelmeiket, viselkedés kultúrájuk fejlett. 2.1.Óvodaképe -Óvodánk az Alapító Okiratában és az Országos Óvodai Alapprogramban meghatározott alapvető óvodai funkciók ellátását valósítja meg, melyek a következők - óvó, védő, - szociális, - nevelő és személyiségfejlesztő funkciók. 8

9 Az óvodai nevelés a családi nevelés kiegészítője, mely biztosítja az óvodáskorú gyermekek fejlődését és nevelésének optimális feltételeit, a gyermeki személyiség tisztelete, elfogadása, megbecsülése, szeretete mellett, melyet bizalom övez. Demokratikus szellemű légkörben olyan személyiségfejlesztő pedagógiát kell megvalósítani, amely biztosítja a gyermekek spontán és rendszeres ismeretszerzését,szabad önkifejezését, a közvetlen és szabad aktivitását. Szem előtt kell tartanunk a szabad játék, játékosság érvényesülését, az önálló véleményalkotást, egyéni képességfejlesztést, a gyermeki személyiség, az egyénenként változó testi, lelki szükségletek kielégítését, az életkori és egyéni sajátosságaiknak figyelembevételével, igazodva a társadalom normáihoz. Segítenünk kell az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését, Biztosítanunk kell szükség esetén a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek speciális ellátását. Feladatunk a népi hagyományaink, a népművészet, szülőföld szeretetére nevelés, kultúránk alapjainak megismertetése, biztosítva a multikulturális nevelésen alapuló integrációs lehetőséget. Fő feladatunk: az egészséges életmódra nevelés, Óvodánk esztétikus, biztonságos környezetével, szeretetteljes melegséget sugárzó. Elsősorban a szabad játék és az egészséges életmódra nevelés, hagyományőrzés sajátos eszközeivel készíti fel gyermekeinket az életre. A szülők kívánságát, és a gyermekek érdekeit figyelembe véve, az elégedettséget mérlegelve alakítjuk életünket, melyhez párosul a dolgozók hivatásszeretete is. 3. ÓVODÁNK NEVELÉSI FELADATAI Tanulási képességek fejlesztésével minden gyermeket felkészítünk a zökkenőmentes iskolakezdésre. Nevelési feladatokat a gyermekek fő tevékenységi formájára, a játékra, és a mozgásra alapozva szervezzük, a cselekvéses tanulás megvalósítása érdekében. Célunk: A sokoldalú, harmonikus személyiségfejlesztés, az eredményes iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, lelki, szociális, és erkölcsi érettség kialakítása. A tanulási zavarok prevenciója Tehetséggondozás A gyermekek környezettudatos szemléletének és magatartásának elősegítése A sajátos nevelési igényű gyermekek integrálásában esélyegyenlőségük biztosítása. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekekek hátrányainak csökkentése, fejlődésük elősegítése. A más országokból származó családok gyermekeinek interkultúrális nevelése. 9

10 Az óvodai nevelés egységes folyamat, feladata az óvodáskorú gyermek testi, lelki, és szociális szükségleteinek kielégítése, mely magába foglalja, az: Egészséges életmód kialakítását, Érzelmi, és erkölcsi nevelés és a szocializáció biztosítását Anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítását Az óvodai nevelés feladatai egymásra épülő, egymással összefüggő, komplex módon érvényesülő tevékenységek sokasága, amelyek átszövik az óvodai nevelés teljes rendszerét. A nevelés céljainak megvalósítása érdekében az alábbi feladatokat kell végrehajtanunk 3.1. Az egészségfejlesztési program, egészséges életmód alakítása A gyermekek egészséges életvitel igényének alakítását, testi fejlődésének elősegítését, az egészségmegőrzés szokásának kialakítását, valamint a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítását szolgálja az egészséges életmódra nevelés óvodás korban. Ezért is tartjuk fontosnak a környezettudatos szemlélet és magatartás megalapozását, valamint a szülők szemléletformálását. A már meglévő ismeretekre, tapasztalatokra alapozva alakítjuk a testápolás, táplálkozás, öltözködés, mozgás, pihenés, levegőzés és testedzés szokásrendszerét. Mindezekhez nélkülözhetetlen a nyugodt, biztonságos légkör, melyet a rugalmas napirend biztosít. Célunk: - a gyermekek testi, lelki szükségleteinek, mozgásigényüknek kielégítése - a gyermekek fejlődéséhez szükséges biztonságos, egészséges környezet megteremtése, megőrzése, óvása - az egészséges életmód, az egészségmegőrzés szokásainak alakítása, belső igénnyé fejlesztése Az egészségfejlesztés alakításának területei Gondozás: Nevelőmunkánk szerves része, alapvető tevékenység. Olyan sajátos nevelési folyamat, mely egyben feltétele az összes nevelési hatás pozitív érvényesülésnek. Ebben a folyamatban szükséges a gyermek- óvónő, gyermek-dajka megértő, segítő, együttműködő kapcsolata. A toalett használatakor is fontos a segítőkészség, megértő magatartás. A testápolási teendőket, szokásokat az óvónő és a dajka tapintatos közreműködésével sajátítják el. Célunk a tisztaság iránti igény kialakítása, különösen a hátrányos helyzetű családokból érkező gyermekeknél. A család és az Óvoda gondozási szokásait igyekszünk összehangolni. Felhívjuk a gyermekek figyelmét a papírzsebkendő higénés használatára, anyagára, hulladékként való kezelésére. Az öltözködésnél fontos a helyes sorrend megismertetése, öltözékük alkalmazkodjon az óvodai élethez, időjáráshoz. Fontos a fogápolási szokások megalapozása. Az önkiszolgáló feladatok elvégzése segíti a gyermekek önállóvá válását. Az óvónő és a dajka bemutatja, megismerteti és figyelemmel kíséri a szokások fejlődését. A napirendben minderre elegendő időt kell biztosítani, hogy ezek a szükségletek kialakuljanak, és nyugodt, türelmes légkörben valósuljanak meg. 10

11 Testi nevelés:a szükséges optimális környezet biztosított. Rendelkezésünkre áll egy szép nagy tágas udvar, füves játéktérrel, mozgásfejlesztő játékokkal, változatos mozgást és tevékenységet biztosítanak gyermekeink számára Az első épületben egy jól felszerelt tornaszobánk is van, ahol biztosítjuk gyermekeink számára a mozgásigényük kielégítését, testi edzését. Mozgás: A gyermekek mozgásigényének fejlesztéséhez hozzátartozik, hogy maximálisan biztosítsuk a spontán mozgáslehetőségeket is, az egyéni sajátosságokat figyelembe véve. Ugyanezt szolgálja az óvónő által kezdeményezett, szervezett testnevelési foglalkozások mozgásos játéka is, valamint kiemelt jelentőségű, a mindennapos torna is. A mozgásokhoz kapcsolódó gondozási feladatok elősegítik a teljes higiénes szokások kialakítását. az óvónő és dajka feladata, hogy az ehhez szükséges feltételeket megteremtse. A természet nyújtotta lehetőségeket kihasználva a gyermekek életkorához igazodó sétákat, kirándulásokat szervezünk évszakonként. Alkalmanként bevonjuk a szülőket is ( gyermeknap, családi délutánok, falunap) Levegőzés. Minden évszakban sokat tartózkodunk a szabad levegőn. Télen is a változatos mozgáslehetőségeket kihasználjuk/ csúszkálás, szánkózás/ a mozgás megszerettetése, a mozgásigény kielégítése egész év folyamán feladatunk. Mindennap levegőztetjük gyermekeinket minimum 1 órát, kivéve az erős szél, eső és a 5 fok. Ha az idő engedi a játék, étkezés, mozgás is a szabadban történik. A kialakított sószobánk is az egészségmegőrzését szolgálja, nagymértékben hozzájárul a betegségek megelőzéséhez, napi rendszerességgel használjuk az őszi, téli hónapokban. Pihenés. az egészséges életritmushoz a pihenés is hozzátartozik. Nagyon fontos a nyugodt pihenés feltételeinek megteremtése, nem erőltetjük az alvást. Az ébredés folyamatos, figyelembe vesszük a gyermekek egyéni alvásigényét, szokásaikat. Az altatás hangulatához illő halk zene, mese, otthoni alvóka, saját pizsama hozzájárulnak a kellemes, nyugodt légkör megteremtéséhez. A pihenés alatt az óvónő nem hagyhatja egyedül a gyermekeket. Egészséges táplálkozás. Az Óvoda konyhájának üzemeltetőjével rendszeresen megbeszéljük az étrend összeállításának szempontjait. Ügyelünk arra, hogy gyermekeink fogyasszanak vitaminokban gazdag gyümölcsöket, zöldségeket főtt formában és nyersen is. Gyermekekkel, szülőkkel közösen készítünk frissen préselt ivólevet, gyümölcs és zöldség salátákat. Tanácsokkal, receptekkel kínáljuk a családokat, segítséget nyújtva a korszerűbb táplálkozás kialakításához. Vallási vagy egyéb okokból( vegetáriánus, cukorbetegség) eltérő étkezést igénylő családok étkezési szokásait tiszteletbe tartjuk, mint azt már korábban is tettük. Egészségvédelem, edzés. A gyermekek egészségének megóvásához nagyban hozzájárulnak a gondozási, testi képességek, és a mozgásfejlesztési feladatok megfelelő alkalmazása. Fontos a higiénés szabályok betartására( a környezet portalanítása, fertőtlenítése). A környezeti ártalmak kiküszöbölése érdekében tevékenységeink: szelektív hulladékgyűjtés, energiatakarékos izzók, keverőfejes csaptelepek felszerelése, bokrosítás, fásítás a légszennyeződés csökkentése végett. A csoportszobákban minél több zöld növény elhelyezése, megfelelő paratartalom biztosítása, megfelelő színharmónia megvalósítása. Lényegesnek tartjuk az óvodai közösségbe kerülést nem feltétlenül akadályozó betegségek feltárását, /cukorbetegség, asztma, allergia) alapvető tennivalók elsajátítását. A gyermekek testi épségének védelme és a balesetmegelőzés végett fontos a személyi, tárgyi feltételek biztosítása, eszközök, tárgyak folyamatos ellenőrzése, karbantartása, hibák megjavítása. Az óvónők kötelessége a tevékenységek figyelemmel kísérése. 11

12 Nevelőmunkánk során önmaguk és társaik megóvására neveljük a gyermekeket. A gyermekek testi edzettsége érdekében lehetőség szerint minél többet tartózkounk a szabadban időjárásnak megfelelő ruházatban, figyelembe véve a gyermekek közötti egyéni különbségeket, egészségügyi állapotukat. Nyáron az erős UV sugárzáskor 11 és 15 óra között a gyermekek nem lehetnek a napon és árnyékban sem. Feladataink: - Rugalmas napirend kialakítása, a párhuzamos tevékenységek biztosítása az életkori sajátosságok figyelembevételével - Nyugodt, kiegyensúlyozott légkör kialakítása - A gyermekek szükségleteinek kielégítése az egész nap folyamán - Az egészséges életmód szokás és szabályrendszer közös kialakítása, annak betartásának figyelemmel kísérése - Önállósági törekvések támogatása - A kultúrált étkezés szokásainak megismertetése, gyakoroltatása - A szülők meggyőzése az egészséges táplálkozási szokásokról - A gyermekek tisztaság, ápoltság iránti igényének alakítása - A szülők meggyőzése a gyermek egészségét szolgáló ruházat jelentőségéről, kényelméről. - Speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása érdekében megfelelő szakember bevonása A fejlődési jellemzői óvodáskor végére: - Szükségleteit képes önállóan kielégíteni - Sajátítsák el a szükséges egészségügyi szokásokat - Alakuljon ki bennük igény egészségük megőrzésére és környezetük tisztaságának megóvására - Önállóan öltözik, vetkőzik, ha kell segítséget kér - Vigyáz környezetének rendjére, tisztaságára, ismeri a szelektív hulladékgyűjtés okát, módját. - Szívesen fogyaszt gyümölcsöket, zöldségeket, kultúráltan étkezik. - Ismeri és betartja a balesetvédelmi magatartásformákat 3.2. Az esélyegyenlőséget szolgáló tevékenységek, érzelmi, erkölcsi és a közösségi nevelés Az óvodáskor jellemzője a magatartás érzelmi vezéreltsége. A megélt élményeit, érzelmeit, eddigi ismereteit figyelem bevéve segítjük egyéni értékeinek gyarapítását. Ezt a célt kell, hogy szolgálják az élmények és tevékenységek. Az óvodapedagógus- gyermek, gyermek-dajka kapcsolatában nyilvánuljon meg a pozitív töltés, amely érzelmi biztonságot nyújt a gyermekek számára. Szem előtt kell tartanunk, hogy a gyermeki magatartás alakulása szempontjából modell értékű az óvodapedagógus és a dajka kommunikációja, bánásmódja és viselkedése! Szoros együttműködésre törekszünk a családdal. Figyelembe vesszük a családok sajátosságait, szokásait, érvényesítjük az intervenciós gyakorlatot. A gyermekek erkölcsi tulajdonságának és akaratának fejlődését nagyon meghatározzák a környezetében élő felnőttek és kortársaik, valamint az általuk közvetített tartalom érték és normarendszer. Hatásukra alakul ki az erkölcsi önállóság. 12

13 Célunk: - Erkölcsi, akarati tulajdonságok kialakítása az óvónő és a dajka példamutatásával - A szeretetteljes légkör megteremtése, érzelmi biztonsága - Szülőföldhöz való pozitív viszony kialakítása - Figyelem ráirányítása a szépre, jóra - Nehezen szocializálható, lassabban fejlődő sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, elhanyagolt gyermekek esetében speciális fejlesztéssel az egyéni szükségleteknek megfelelő pedagógiai eljárások alkalmazásával, szükség esetén megfelelő szakember közreműködésével az esélyegyenlőség biztosítása érdekében. - Esélyegyenlőség biztosítása a más országból érkező gyermekek számára - Kiemelkedő képességű gyermekek igényeit figyelembevevő tevékenységek által történő személyiség kibontakoztatás Feladataink: - A szeretetteljes légkör megteremtése, érzelmi biztonság megteremtése - Az esztétikus csoportszoba otthonos, biztonságos berendezése - Szeretetteljes magatartás kisugárzása - A gyermek önálló véleményalkotásának és döntésfejlődésének támogatása - Társas kapcsolatok segítése, udvariassági beszédformák megismertetése, alkalmazása - Konfliktus helyzet megoldására ösztönzés - Családdal való együttműködésre törekvés - A más országokból érkezett gyermekek beilleszkedésének segítése A fejlődés jellemzői óvodáskor végére: - Képes társaihoz alkalmazkodni, elfogadni a másikat, társaival együttműködni. - A csoport szokás és szabályrendszerét érvényesíti magatartásában - Szereti, védi a természetet, élővilágot, szívesen ápolja a növényzetet - Konfliktushelyzeteket viszonylag önállóan old meg, segíti társait. - Szívesen végez közösségi megbízatásokat - Képes egyszerű döntéseket hozni, bátran elmondja véleményét, szívesen kommunikál A fejlődés nyomonkövetése, értékelés és jutalmazás: Célunk: A gyermekeket érintő mérések információt adjanak a jelenlegi teljesítményükről és fejlődési lehetőségéről. A gyermek helyes megnyilvánulásainak kialakítása, pozitív motiváció biztosítása. Feladataink: Az értékelést fontos személyiség és közösségalakító tényezőként alkalmazza. Az óvodában a pozitív értékelés az elsődleges: a jutalmazás és ennek előlegezett formája, a biztatás. Ezzel erősíti leginkább a gyermek helyes megnyilvánulásait, és ezzel alakítja ki a pozitív motivációkat. A gyermekek szöveges, átfogó értékelését az óvodapedagógusok elvégzik évente két alkalommal a gyermekenként vezetett személyiség lapon, méréseik alapján, azok tartalmáról tájékoztatjuk a szülőket. Elsődleges mérőeszköz a tudatos megfigyelés, a gyermek tevékenységek és produktumok vizsgálata és az 5 évesek esetében a DIFER alapmérés. 13

14 A gyermekek jutalmazásának elvei és formái: Az óvodában alkalmazott jutalmazás a verbális és nonverbális kifejezések, és kommunikációs eszközök, érzelmek kifejezése, kiemelt-megtisztelő feladatadás, kedves tevékenység biztosítása. A jutalmazás mindig konkrét, a gyermek számára érthető, a társak számára is motiváló hatású. Tárgyi jutalmazást nem alkalmaz. Félévente megszervezzük a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatát. A fegyelmező intézkedések: az életkori sajátosságokból fakadóan mindig a pozitív irányba ható mintaadás, átterelés, motiválás, megbeszélés, szélsőséges esetben tevékenység megállítása. Elkülönítés (csoport területéről), étel, tárgy vagy szeretetmegvonás nem alkalmazható. Mindig a gyermek viselkedésének közösségellenességére irányul, a pillanatnyilag adott magatartást ítéli el és nem a gyermeket. A fejlődés jellemzői óvodáskor végére: Jól érzi magát az óvodában csoporttársaival, a csoportban dolgozó felnőttekkel. Elfogadja és tiszteli a gyermekek különbözőségeit Az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása Az anyanyelvi, értelmi nevelés komplex folyamat, változatos tevékenységeken keresztül, a kultúraátadáson át, a gyermekek szabad játéka által valósul meg. A kommunikáció a beszéd, a gondolkodás eszköze. A környezet példamutató, szép, tiszta beszéde minta a gyermek számára, és ösztönzi a beszédre. A személyes példával, odafigyeléssel, meghallgatással, beszélgetéssel ösztönözze az óvónő a gyermekek közötti kommunikációt, a javítgatás elkerülésével. Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat, a nevelőtevékenység egészében jelen van Célunk: - A beszédkedv felkeltése, fenntartása - Az információ eljuttatásának segítése a másikhoz - A gyermekek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, bővítése - Szövegértés, beszédhallás fejlesztése Feladataink: -Biztonságos, szeretetteljes légkör megteremtése, ahol bátran elmondhatják gyermekeink gondolataikat -Változatos tevékenységek, sokoldalú tapasztalatszerzés biztosítása - A nonverbális közlések észrevétele, megismertetése - A gyermekek szókincsének bővítése - Az egyéni érdeklődés figyelembevétele, minden kérdés megválaszolása - A gyermek fejlődésének egyéni nyomon követése, fejlesztési feladatok tervezése - Más országból érkező gyermekek egyéni fejlesztése - Szoros kapcsolattartás a logopédussal, fejlesztőpedagógussal, gyógypedagógussal 14

15 A fejlődés jellemzői óvodáskor végére: - Képes auditív és vizuális differenciálásra - Képes térbeli viszonyokat felismerni, megnevezni - Koruknak megfelelő a keresztcsatornák működése - Megjelenik az önkéntelen bevésés mellett a szándékos is - Problémamegoldásra törekszik, gondolkodása kreatív - Figyelme korának megfelelően tartós, helyesen, érthetően, tisztán beszél - Szókincse korának megfelelő, kérdésre egyszerű mondattal válaszol - Szívesen, bátran kommunikál társaival és a felnőttekkel, használja a metakommunikációs eszközöket - Türelmesen meghallgatja társait, megérti a közölt információt - Bátran kérdez, verbális emlékezete korának megfelelő - Mesét, rövid történeteket, élményeit, gondolatait önállóan is képes elmondani - Más országból érkezett gyermek is képes magát megértetni 4. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI 4.1. Személyi feltételek: A köznevelési törvényben meghatározott szakirányú végzettség mellett szükséges az óvónő kreativitása, az ismeretanyag tudatos, tervszerű alkalmazása. Elvárások: segítő, elfogadó, támogató, megengedő attitűd, felszabadult, vidám játéklégkör létrehozásának képessége, differenciált nevelés iránti elkötelezettség, környezettudatos szemlélet, jó empátiás készség, gyermek- és családcentrikusság csapatjátékos, nevelőtestületünk azonos pedagógiai nézeteket valljon, a gyermek iránt támasztott igények, követelmények azonos elvek szerint valósuljanak meg. Közülük: Fejlesztő pedagógus: 1 fő Szociálpedagógus: 1 fő Játszóház vezetői: 2 fő Kézműves tanfolyamot végzett: 1 fő Gyermekjáték, néptánc tanfolyam: 2 fő Közoktatás vezetői szakvizsga. 2 fő Dajka, szakképzett: 5 fő Bölcsőde: Gondozónő, szakképzett: 2 fő Dajka, szakképzett. 1 fő Intézményi össz.létszám: 20 fő 15

16 Fontos a rendszeres belső és külső továbbképzés, önképzés. Mindezt segítik a helyi munkaközösségünk, a szakmai és szolgáltató intézmények. Óraadó logopédus foglalkozik az arra rászoruló gyermekekkel heti egy alakalommal. A sajátos nevelési igényű gyermekek speciális nevelését, fejlesztését gyógypedagógus óvodapedagógusunk segíti. Fejlesztőpedagógusunk feladata: a gyerekek szűrése, terápiája, fejlesztése egyéni foglalkozás keretében, csoporton belül és kívül Tárgyi feltételek: A program megvalósításához szükséges eszközök és felszerelések rendelkezésünkre állnak, mely megfelel a kötelező minimális eszköz- és felszerelési jegyzékbe foglaltaknak. Folyamatos pótlásuk, korszerűsítésük szükséges a költségvetési lehetőségek arányában. Tárgyi feltételek, eszközjegyzék I. Helyiségek: Eszközök, felszerelések Előírás Ténylegesen meglevő Csoportszoba 6 6 Tornaszoba 1 0 Logopédiai foglalkoztató, fejlesztő szoba 1 A napköziben, só szobában Játszóudvar 1 1 Óvodavezetői iroda 1 1 Gazdasági iroda 1 1 Gyermeköltöző 5 3 Gyermekmosdó, WC 5 3 Orvosi szoba, elkülönítő 1 1 Felnőtt öltöző 3 1 Felnőtt mosdó 3 2 Felnőtt WC 3 3 Főzőkonyha 1 Bérbe adva Tálaló- mosogató

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Hévíz. Pedagógiai Program 2014. Készítette: Brunszvik Teréz Óvoda

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Hévíz. Pedagógiai Program 2014. Készítette: Brunszvik Teréz Óvoda Hévíz 2014. Készítette: Brunszvik Teréz Óvoda Nevelőtestülete 2 HITVALLÁSUNK Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi: csak játszik. De mi már tudjuk mire

Részletesebben

HELYI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI NEVELÉSI PROGRAM ZALAHALÁPI KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA - BÖLCSŐDE HELYI NEVELÉSI PROGRAM Készítette : Az Óvoda Nevelőtestülete 1998. Módosította: Istvándiné Boczkó Klára Zsuzsanna óvoda bölcsőde vezető

Részletesebben

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a Pedagógiai Programja Készítette: Ács Sándorné Székhelyintézmény vezető és a Tündérkert Keleti Óvoda Tagintézményvezetői Nyíregyháza, 2013. augusztus 01. I. BEVEZETŐ

Részletesebben

GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. Óvodai nevelés célja, alapelvei... 7 III. Gyermekkép, óvodakép,

Részletesebben

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi ŐCSÉNY 2013. OM azonosító: 201673 A program benyújtója: Csirzóné Kovács Éva óvodavezető - 1 - Tartalomjegyzék I. Bevezető...

Részletesebben

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 2015. PEDAGÓIAI PROGRAM Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 7100 Szekszárd, Wesselényi u. 19, Tel: 74/510 984; 510 982 E-mail: wunderland.ovi@freemail.hu wunderlandovoda7100@gmail.com

Részletesebben

Csicserke Óvoda Tápiószele pedagógiai programja

Csicserke Óvoda Tápiószele pedagógiai programja Csicserke Óvoda Tápiószele pedagógiai programja 2013. Tápiószele Tartalomjegyzék 1. Helyi óvodai pedagógiai programunk alapelvei és a fejlesztési célja 7.o. 2.1. Helyi pedagógiai programunk feladatrendszerei

Részletesebben

A PICK Alapítványi Óvoda Helyi Nevelési Programja

A PICK Alapítványi Óvoda Helyi Nevelési Programja A Helyi Nevelési Programja Készítette: Muhariné Bíró Mária óvodavezető Hatályba lépés időpontja: 2010. szeptember 01. ADATLAP Fenntartó neve: Pick Gyermeknevelési Alapítvány címe:6725 Szeged Szabadkai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Intézmény OM azonosítója: 027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Intézmény OM azonosítója: 027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete 2013. Intézmény OM azonosítója: 027000 Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 3 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI HELYZETKÉP... 4 2. 1. A családok szociokulturális

Részletesebben

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: A Komplex Prevenciós Óvodai Program alapján, a módosított Alapprogram figyelembe vételével. 2010. június Módosítva: 2013. augusztus

Részletesebben

A DEBRECENI TÁNCSICS MIHÁLY UTCAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A DEBRECENI TÁNCSICS MIHÁLY UTCAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A DEBRECENI TÁNCSICS MIHÁLY UTCAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: A Táncsics Mihály Utcai Óvoda nevelőtestülete OM azonosító: 030901 ne kényszerrel oktasd a gyermekeket, hanem játszva, úgy, hogy

Részletesebben

Nevelési Program Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program Egységes szerkezetben az egységes óvoda-bölcsődei csoportra vonatkozóan.

Nevelési Program Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program Egységes szerkezetben az egységes óvoda-bölcsődei csoportra vonatkozóan. Sióagárdi Közös Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi Harci Tagóvodája 7172 Harc, Kölesdi u. 2 OM: 202415 Nevelési Program Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program Egységes szerkezetben az egységes óvoda-bölcsődei

Részletesebben

Telepi Óvoda. Pedagógiai Programja (PP)

Telepi Óvoda. Pedagógiai Programja (PP) Telepi Óvoda Pedagógiai Programja (PP) Ő azt hiszi, csak játszik. De mi tudjuk, mire megy vele. Arra, hogy a világban otthonosan mozgó, eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle. (Varga Domonkos) 1 Tartalom

Részletesebben

Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja

Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja Faragó Utcai óvoda 4029 Debrecen, Faragó u.20-22. Tel/fax: 52/316-268 e-mail: faragoovi@vipmail.hu Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja Intézmény OM azonosító: 030871 Iktatószám: 55-550/2010

Részletesebben

KAPOSVÁRI EGYETEM GYAKORLÓÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

KAPOSVÁRI EGYETEM GYAKORLÓÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. KAPOSVÁRI EGYETEM GYAKORLÓÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 4. oldal I.1. Az óvoda helyzetelemzése... 4. oldal I.1.1. A Kaposvári Egyetem Gyakorlóóvoda adatai... 4. oldal I.1.2.

Részletesebben

A Hermann Alice Óvoda Helyi Pedagógiai Programja 2013.

A Hermann Alice Óvoda Helyi Pedagógiai Programja 2013. A Hermann Alice Óvoda Helyi Pedagógiai Programja 2013. A gyermekben érlelődik a jövő /Hermann Alice/ Készült: 2013. Készítette: Nádasné Erdei Andrea óvodavezető és a nevelőtestület Hermann Alice Óvoda

Részletesebben

JÁTSSZUNK-MOZOGJUNK EGYÜTT

JÁTSSZUNK-MOZOGJUNK EGYÜTT JÁTSSZUNK-MOZOGJUNK EGYÜTT Csillagfürt Óvoda Helyi Nevelési Programja 2040. Budaörs, Ifjúság u. 8. 2010 Az építész tudja, hogy amit gonddal épít, talán évszázadokra megmarad. A pedagógus tudja, hogy amit

Részletesebben

A KELEBIAI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MÓDOSÍTOTT HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2010.

A KELEBIAI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MÓDOSÍTOTT HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2010. A KELEBIAI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MÓDOSÍTOTT HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2010. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ 3 II. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP 4 2.1. Gyermekkép 4 2.2. Óvodakép 5 III. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI

Részletesebben

BOCSKAI ÓVODA KLAPKA ÓVODA. Pedagógiai Program 2013.

BOCSKAI ÓVODA KLAPKA ÓVODA. Pedagógiai Program 2013. KLAPKA ÓVODA BOCSKAI ÓVODA Pedagógiai Program 2013. RÁKOSPALOTAI HETEDHÉT ÓVODA 1154. Budapest, Klapka György u. 27. Tel./ fax: 307-6374 e-mail: klapkaovi@freemail.hu Web: www.hetedhetovoda.hu OM azonosító:201554

Részletesebben

A Mártélyi Általános Művelődési Központ Mártélyi Óvodájának Nevelési programja Faluház és Könyvtár Közművelődési programja

A Mártélyi Általános Művelődési Központ Mártélyi Óvodájának Nevelési programja Faluház és Könyvtár Közművelődési programja A Mártélyi Általános Művelődési Központ Mártélyi Óvodájának Nevelési programja Faluház és Könyvtár Közművelődési programja Készült: Mártély. 2014. I.A Mártélyi Óvoda nevelési programja Törvényi előírások

Részletesebben

A Karinthy Frigyes Óvoda - Óceán Tagóvoda pedagógiai programja

A Karinthy Frigyes Óvoda - Óceán Tagóvoda pedagógiai programja KFÓ-ÓT KARINTHY FRIGYES ÓVODA-ÓCEÁN TAGÓVODA 1048 Budapest Hajló u. 2-8. 1048 Budapest Óceánárok u. M. Telefon: 06-1-3806-188 Telefon /fax:06-1-3806-197 OM azonosító: 034874 Email:info@karinthyovoda.ujpest.hu

Részletesebben

Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül

Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül Az érték szelíd, de követel Kamarás István: Íme az ember Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül Budaörsi Vackor Óvoda Helyi Nevelési Programja TARTALOMJEGYZÉK I. PROGRAMUNK KÜLDETÉSE, FILOZÓFIÁJA

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA 2010 TARTALOM Tartalomjegyzék... 2. 1.Adatok... 3. Köszöntő... 4. Bevezető, Pedagógiai alapelvek, értékek, célok..5 2.Óvodánk feltételrendszere...

Részletesebben

KAZINCBARCIKA, JÓSZERENCSÉT ÚT 4.

KAZINCBARCIKA, JÓSZERENCSÉT ÚT 4. A KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK NAPSUGÁR TAGÓVODÁJÁNAK HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KAZINCBARCIKA, JÓSZERENCSÉT ÚT 4. Minden nevelő munkája olyan kertészhez hasonlatos, aki különféle növényeket ápol. Az

Részletesebben

Nevelés a tevékenységeken és. tapasztalatszerzésen keresztül

Nevelés a tevékenységeken és. tapasztalatszerzésen keresztül 1 Nevelés a tevékenységeken és tapasztalatszerzésen keresztül Napsugár Óvoda-Sonnenschein Kindergarten /Ágfalva, Fő u. 1./ Nevelési Programja Szakértve: 2010 Felülvizsgálva, módosítva: 2013 1 Légy kicsiny

Részletesebben

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium OM AZONOSÍTÓJA: 201689 EPRESKERTI ÓVODÁJA NEVELÉSI PROGRAMJA 2014

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium OM AZONOSÍTÓJA: 201689 EPRESKERTI ÓVODÁJA NEVELÉSI PROGRAMJA 2014 Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium OM AZONOSÍTÓJA: 201689 EPRESKERTI ÓVODÁJA NEVELÉSI PROGRAMJA 2014 A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze, nem csak

Részletesebben

Nefelejcs Óvoda Kisbajcs Módosított Nevelési Programja Készült: 2010 Készítette: Nefelejcs Óvoda Nevelőtestülete

Nefelejcs Óvoda Kisbajcs Módosított Nevelési Programja Készült: 2010 Készítette: Nefelejcs Óvoda Nevelőtestülete Nefelejcs Óvoda Kisbajcs Módosított Nevelési Programja Készült: 2010 Készítette: Nefelejcs Óvoda Nevelőtestülete 1 Tartalom 1.Bevezetés... 4 1/1.Az elmúlt időszak rövid összegzése:... 4 1/2. Helyzetkép

Részletesebben

ÚTI ÓVODA fes. KÖEJSVlZETI NEVELÉS KOMPLEXEI. PEDAeŐeiAI PEOQRAMJA

ÚTI ÓVODA fes. KÖEJSVlZETI NEVELÉS KOMPLEXEI. PEDAeŐeiAI PEOQRAMJA A ÚTI ÓVODA fes KÖEJSVlZETI NEVELÉS KOMPLEXEI ClMÜ PEDAeŐeiAI PEOQRAMJA Székhely: Az Intézmény OM azonosítója: 200037 Intézményvezető: Nagy Miklósné Legitimációs eljárás Nevelőtestület elfogadta Szülői

Részletesebben

A Szajoli Tiszavirág Óvoda. Pedagógiai Programja SZAJOLI TISZAVIRÁG ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Szajoli Tiszavirág Óvoda. Pedagógiai Programja SZAJOLI TISZAVIRÁG ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Szajoli Tiszavirág Óvoda 5081 Szajol Szent István király út 70. Tel: 56/446-003 E-mail: szajovi@gmail.com OM: 201969 A Szajoli Tiszavirág Óvoda Pedagógiai Programja Készítette: Sinka Edit igazgató Szajol,

Részletesebben

Szent Bazil Oktatási Központ Óvoda HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A GYERMEK GYÜMÖLCS, JUTALOM, ÉKESSÉG, AZAZ ISTEN AJÁNDÉKA

Szent Bazil Oktatási Központ Óvoda HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A GYERMEK GYÜMÖLCS, JUTALOM, ÉKESSÉG, AZAZ ISTEN AJÁNDÉKA Szent Bazil Oktatási Központ Óvoda HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA A GYERMEK GYÜMÖLCS, JUTALOM, ÉKESSÉG, AZAZ ISTEN AJÁNDÉKA TÖRVÉNYI HÁTTÉR: Törvények: 1990. évi IV. törvény a lelkiismereti és vallásszabadságról,

Részletesebben