AZ ÖTTEVÉNYI MACKÓ KUCKÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ÖTTEVÉNYI MACKÓ KUCKÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2012"

Átírás

1 AZ ÖTTEVÉNYI MACKÓ KUCKÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2012

2 AZ ÓVODA JOGI STÁTUSZA, ADATAI Az óvoda neve: Mackó Kuckó Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Székhelye, telefonszáma: Öttevény, Fő u. l05. Tel: 96/ OM azonosítója: Az intézmény működési területe: Öttevény Község Az óvoda alapító okiratának száma, kelte: l598-3/ /2004; /2014 Az óvoda felügyeleti szerve, fenntartója: Öttevény Község Önkormányzata Címe, telefonszáma: Öttevény, Fő ú Tel: 96/ Fax: 96/ Óvodai csoportok száma: 5 Bölcsődei csoportok száma: 1 Intézményvezető: Benkőné Krankovits Melinda Intézményvezető helyettes: Bab Károlyné 2

3 TARTALOMJEGYZÉK AZ ÖTTEVÉNYI MACKÓ KUCKÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 1 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ ÓVODA JOGI STÁTUSZA, ADATAI 2 Az óvoda neve: Mackó Kuckó Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2 Székhelye, telefonszáma: Öttevény, Fő u. l05. Tel: 96/ Az intézmény működési területe: Öttevény Község 2 Az óvoda alapító okiratának száma, kelte: l598-3/ / Az óvoda felügyeleti szerve, fenntartója: Öttevény Község Önkormányzata 2 Óvodai csoportok száma: 5 2 Bölcsődei csoportok száma: Bevezető Óvodánk jellemzői: 7 2. ÓVODÁNK GYERMEKKÉPE Óvodaképe 8 3. ÓVODÁNK NEVELÉSI FELADATAI 9 Célunk: Az egészségfejlesztési program, egészséges életmód alakítása 10 Célunk: Az egészségfejlesztés alakításának területei 10 Feladataink: 12 A fejlődési jellemzői óvodáskor végére: Az esélyegyenlőséget szolgáló tevékenységek, érzelmi, erkölcsi és a közösségi nevelés 12 Célunk: 13 Feladataink: 13 A fejlődés jellemzői óvodáskor végére: A fejlődés nyomonkövetése, értékelés és jutalmazás: Az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 14 Célunk: 14 Feladataink: 14 A fejlődés jellemzői óvodáskor végére: 15 3

4 4. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI Személyi feltételek: 15 Elvárások: 15 Bölcsőde: 15 Gondozónő, szakképzett: 2 fő Tárgyi feltételek: 16 Tárgyi feltételek, eszközjegyzék 16 I. Helyiségek: 16 VII. Egészség- és munkavédelmi eszközök Az óvodai élet megszervezése: Az óvoda kapcsolatai: Az óvoda és a család 23 Az együttműködés tartalma: 23 Formái: Óvoda és az iskola kapcsolata, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal: 24 Formái: Óvoda, bölcsőde: Az óvodásaink nevelését segítik: Kapcsolattartás a társadalmi szervezetekkel: 25 Vöröskereszt, 25 Nyugdíjas Klubok 25 Falunk életében meghatározó ünnepeken való részvétel: 25 Tartalma: idősek köszöntése évente egy alkalommal, gyermeknap AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGFORMÁI ÉS AZ ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATAI Játék: 25 A szabad játék 26 Feladataink: 26 Fejlődés jellemzői óvodáskor végére: Verselés, mesélés: 27 Célunk: 27 Feladataink: 27 Fejlődés jellemzői óvodáskor végére: Ének, zene, énekes játék, gyermektánc: 28 Célunk: 28 Feladataink: 28 4

5 Fejlődés jellemzői óvodáskor végére: Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka: 29 Célunk: 29 Feladataink: 29 Fejlődés jellemzői az óvodáskor végére: Mozgás: 30 Célunk: 31 Feladataink: 31 Fejlődés jellemzői óvodáskor végére: Hagyományőrzésre nevelés: 32 Feladataink: 32 A fejlődés jellemzői óvodáskor végére: Környezeti nevelés, a külső világ tevékeny megismerése 33 Célunk: 33 Feladataink: 33 Fejlődés jellemzői óvodáskor végére: Mennyiségi és formai összefüggések tevékeny megismerése: 34 Célunk: 34 Feladataink: 34 Fejlődés jellemzői óvodáskor végére: Munka jellegű tevékenységek: 35 Munka: 35 Célunk: 35 Feladataink: 35 Fejlődés jellemzői óvodáskor végére: 35 Önkiszolgáló tevékenységek 35 Alkalomszerű munkák 35 Közösségi munkák 36 Környezettudatos viselkedés megalapozását segítő munkák A tevékenységközpontú tanulás: 36 Célunk: 36 Feladataink: 37 Fejlődés jellemzői óvodáskor végére: Tehetséggondozás: 37 Célunk: 37 Feladataink: 37 5

6 5.12. A Sajátos Nevelési Igényű gyermekek integrált nevelése: 37 Célunk: 37 A fejlesztés legfontosabb területei: 38 Kognitív funkciók fejlesztése 38 Feladataink: 38 Fejlődés jellemzői óvodáskor végére: 39 Módszertani alapelvek: Gyermekvédelemmel kapcsolatos pedagógiai tevékenység a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében: 39 Célunk: 39 Hátrányos helyzetre utaló jelek: 39 A gyermek veszélyeztetettségére utaló jelek: 40 Feladataink: 40 Gyermekvédelmi felelős feladata: A PEDAGÓGIAI PROGRAMUNK ELLENŐRZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDSZERE 0 7. ÉRVÉNYESSÉGI RENDELKEZÉSEK 41 A pedagógiai program felülvizsgálatának és módosításának indokai 41 Kötelező: 41 A program nyilvánosságra hozatala: 41 A csoportokban, szülői faliújságon, vezetői irodában és az óvoda honlapján megtalálható. 41 IX. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK

7 A korai nevelés a legfontosabb. Amit az ember gyermekként lát, az segít egész életében, hogy a jó felé orientálódjék! /Brunszvik Teréz / 1. Bevezető A magyar óvodai nevelés közel 200 éves múltja nagy változásokon ment keresztül. Jellemző volt az új vonások megjelenése, az egyre korszerűbb szellem kialakulása. A legértékesebb tulajdonsága a gyermekszeretetet, a velük való bánni tudás kezdettől fogva ma is alapvető követelmény. A korszerű óvodapedagógia ehhez rendeli a gyermekismeretet, a művelt, innovatív óvodapedagógust, aki megfelelő ön- és emberszeretettel, gyermekközpontú, érzelem gazdag beállítódással alkalmas arra, hogy a családdal együttműködve tudatosan fejlessze az óvodáskorú gyermekeket. programunkban a feladatok, valamint a tevékenységek konkrét meghatározásához nélkülözhetetlen településünk természeti környezetének alapos ismerete. Az ebből adódó lehetőségek kihasználása gazdagítja a gyermekek ismeretét, segíti környezetük megszerettetését. A természeti környezeten kívül a helyi társadalom szerkezete, összetétele, földrajzi elhelyezkedése is meghatározó óvodánk életében. Másik fontos szempont a helyi hagyományok, népszokások szerepe az óvodai nevelésben. Ápolását különösen fontosnak tartjuk, azért is mert csaknem teljesen felbomlottak azok az összetartozó, emberi kapcsolatok, melyek a mi népi kultúránkat megteremtették és életben tartották.. Óvodánkban kiemelt feladatként kezeljük az egészséges életmódra nevelést, az egészség óvását, védelmét, megőrzését, a környezet megismerését, óvását, a helyi hagyományok ápolását. Programunk készítése óta megváltozott a társadalmi és közoktatási rendszer, megjelentek új kihívások, megváltoztak a gyermeknevelés családi körülményei, a szülői elvárások. Mi óvónők is szükségesnek éreztük a változást, a követelmények arra késztettek bennünket, hogy alaposan végig gondoljuk a jelenlegi helyzetet. Számba vettük adottságainkat, valamint a cél, érték és tevékenységrendszert, fejlesztési koncepciót. A fentiek figyelembevételével módosítottuk saját programunkat. A változások következtében egyre több a beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő, részképesség lemaradással érkező sajátos nevelési igényű gyermek, számukra is biztosítjuk személyiségük fejlődését. Az elmúlt év tapasztalatai alapján gyermekeink szeretnek óvodába járni, örömmel tevékenykednek, játszanak és az óvodáskor végére alkalmassá válnak az iskolai életre Óvodánk jellemzői: Óvodánk 1969-ben a régi általános iskola épületét átalakítva két csoporttal kezdte meg működését. Időközben három, majd az új óvoda építésével öt csoporttá fejlődött intézményünk. Azonban a gyermeklétszám csökkenésével egy óvodai csoport megszűnt 1996-ban. Jelenleg öt csoportos az óvodánk. 11 óvónő foglalkozik a gyermekekkel és öt dajka, az adminisztrációs feladatok elvégzését 1 fő óvodatitkár látja el szeptembertől indítottunk egy bölcsődei csoportot is, 15 férőhellyel. Kettő gondozónő és egy dajka közreműködésével. Gyermeklétszámunk jelenleg 105 fő. Folyamatos önképzéssel, sokéves szakmai tapasztalattal rendelkező óvodapedagógusaink biztosítják gyermekeink harmonikus fejlődését, melyhez elengedhetetlen a szülő partneri kapcsolata, de elsősorban a szakmaiság és a gyermekek érdeke a meghatározó. 7

8 Nevelési programunkban a feladatok, valamint a tevékenységek konkrét meghatározásához nélkülözhetetlen településünk természeti környezetének alapos ismerete. Az ebböl adódó lehetöségek kihasználása gazdagítja a gyermekek ismeretét, segíti környezetünk megszerettetését. A természet megbecsülése, szeretete csak aktív kapcsolatban alakulhat ki. A természeti környezeten kivül a helyi társadalom szerkezete, összetétele, földrajzi szocioökonómai elhelyezkedése is meghatározó óvodánk életében. Másik fontos szempont a helyi hagyományok, népszokások szerepe az óvodai nevelésben. Ápolását különösen fontosnak tartjuk, azért is mert csaknem teljesen felbomlottak azok az összetartozó, emberi kapcsolatok, melyek a mi népi kulturánkat megteremtették és életben tartották. Falunk, Öttevény a történeti-fóldrajzi Tóköz területén a Mosoni-Duna jobb partján fekszik. A régi Mosoni-Duna moderrel határolt területe Istérsziget néven volt ismeretes. Nevét a történeti irodalom és a hagyomány szerint valószinüleg a Mosoni-Duna és a Rábca folyók szigetei és a kiöntések által idehordott hordalék, öntevénytől nyerte. Községünkben is megtalálhatók ma is azok a hagyományok, amelyek az emberi életutat elkísérik, pl. lakodalom, aratás, szüret, különböző jeles napokhoz kapcsolódó szokások. Tapasztalatok szerint a mai gyermekek is szívesen játsszák ezeket a népi játékokat, jeleneteket. Napjainkban különösen fontosnak tartjuk, hogy a TV -hez, videóhoz szokott ifjúság is művelje népe kultúráját. A sajátos arculat kialakításának éppen ezért nélkülözhetetlen kellékei a hagyományok ápolása is. 2. ÓVODÁNK GYERMEKKÉPE - A kisgyermeket születése pillanatától sokféle külső hatás éri. A személyiségének alakulásában a genetikai adottságokon kívül sokféle tényező munkál. Környezetét, az ott élő embereket, tevékenységüket úgy kell alakítani, hogy boldog, kiegyensúlyozott felnőtt váljék belőle. Szembe kell néznünk azzal a ténnyel, hogy az emberiség viszonya a természeti és társadalmi környezethez állandóan változik. Okát abban látom, hogy az emberi kapcsolatok és értékek fokmérője a pénz. Felmerült a változtatás igénye, és a következőket kell szem előtt tartanunk: - Az óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó, minden gyermeknek biztosítjuk az egyenlő hozzáférést, az óvoda nem ad helyet az előítéletek kibontakoztatásának sem társadalmi, sem nemi, sem egyéb értelemben. - Az óvodánk közvetetten segíti a környezettudatos magatartás megalapozását, a fenntarthatófejlődés érdekében, indirekt módon. - A pedagógiai intézkedéseink a befogadásra, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának elősegítésére, irányulnak. - Segítjük a hazájukat elhagyni kényszerülő családok gyermekeinek beilleszkedését. - Gyermekeink jól érzik magukat, szívesen járnak óvodába. Tisztelik az óvónőket, dajkákat. Sok tapasztalattal rendelkeznek, érdeklődőek. Szeretik, védik a természetet, kedvelik a mozgást, a sportot. Változatos módon fejezik ki érzelmeiket, viselkedés kultúrájuk fejlett. 2.1.Óvodaképe -Óvodánk az Alapító Okiratában és az Országos Óvodai Alapprogramban meghatározott alapvető óvodai funkciók ellátását valósítja meg, melyek a következők - óvó, védő, - szociális, - nevelő és személyiségfejlesztő funkciók. 8

9 Az óvodai nevelés a családi nevelés kiegészítője, mely biztosítja az óvodáskorú gyermekek fejlődését és nevelésének optimális feltételeit, a gyermeki személyiség tisztelete, elfogadása, megbecsülése, szeretete mellett, melyet bizalom övez. Demokratikus szellemű légkörben olyan személyiségfejlesztő pedagógiát kell megvalósítani, amely biztosítja a gyermekek spontán és rendszeres ismeretszerzését,szabad önkifejezését, a közvetlen és szabad aktivitását. Szem előtt kell tartanunk a szabad játék, játékosság érvényesülését, az önálló véleményalkotást, egyéni képességfejlesztést, a gyermeki személyiség, az egyénenként változó testi, lelki szükségletek kielégítését, az életkori és egyéni sajátosságaiknak figyelembevételével, igazodva a társadalom normáihoz. Segítenünk kell az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését, Biztosítanunk kell szükség esetén a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek speciális ellátását. Feladatunk a népi hagyományaink, a népművészet, szülőföld szeretetére nevelés, kultúránk alapjainak megismertetése, biztosítva a multikulturális nevelésen alapuló integrációs lehetőséget. Fő feladatunk: az egészséges életmódra nevelés, Óvodánk esztétikus, biztonságos környezetével, szeretetteljes melegséget sugárzó. Elsősorban a szabad játék és az egészséges életmódra nevelés, hagyományőrzés sajátos eszközeivel készíti fel gyermekeinket az életre. A szülők kívánságát, és a gyermekek érdekeit figyelembe véve, az elégedettséget mérlegelve alakítjuk életünket, melyhez párosul a dolgozók hivatásszeretete is. 3. ÓVODÁNK NEVELÉSI FELADATAI Tanulási képességek fejlesztésével minden gyermeket felkészítünk a zökkenőmentes iskolakezdésre. Nevelési feladatokat a gyermekek fő tevékenységi formájára, a játékra, és a mozgásra alapozva szervezzük, a cselekvéses tanulás megvalósítása érdekében. Célunk: A sokoldalú, harmonikus személyiségfejlesztés, az eredményes iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, lelki, szociális, és erkölcsi érettség kialakítása. A tanulási zavarok prevenciója Tehetséggondozás A gyermekek környezettudatos szemléletének és magatartásának elősegítése A sajátos nevelési igényű gyermekek integrálásában esélyegyenlőségük biztosítása. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekekek hátrányainak csökkentése, fejlődésük elősegítése. A más országokból származó családok gyermekeinek interkultúrális nevelése. 9

10 Az óvodai nevelés egységes folyamat, feladata az óvodáskorú gyermek testi, lelki, és szociális szükségleteinek kielégítése, mely magába foglalja, az: Egészséges életmód kialakítását, Érzelmi, és erkölcsi nevelés és a szocializáció biztosítását Anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítását Az óvodai nevelés feladatai egymásra épülő, egymással összefüggő, komplex módon érvényesülő tevékenységek sokasága, amelyek átszövik az óvodai nevelés teljes rendszerét. A nevelés céljainak megvalósítása érdekében az alábbi feladatokat kell végrehajtanunk 3.1. Az egészségfejlesztési program, egészséges életmód alakítása A gyermekek egészséges életvitel igényének alakítását, testi fejlődésének elősegítését, az egészségmegőrzés szokásának kialakítását, valamint a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítását szolgálja az egészséges életmódra nevelés óvodás korban. Ezért is tartjuk fontosnak a környezettudatos szemlélet és magatartás megalapozását, valamint a szülők szemléletformálását. A már meglévő ismeretekre, tapasztalatokra alapozva alakítjuk a testápolás, táplálkozás, öltözködés, mozgás, pihenés, levegőzés és testedzés szokásrendszerét. Mindezekhez nélkülözhetetlen a nyugodt, biztonságos légkör, melyet a rugalmas napirend biztosít. Célunk: - a gyermekek testi, lelki szükségleteinek, mozgásigényüknek kielégítése - a gyermekek fejlődéséhez szükséges biztonságos, egészséges környezet megteremtése, megőrzése, óvása - az egészséges életmód, az egészségmegőrzés szokásainak alakítása, belső igénnyé fejlesztése Az egészségfejlesztés alakításának területei Gondozás: Nevelőmunkánk szerves része, alapvető tevékenység. Olyan sajátos nevelési folyamat, mely egyben feltétele az összes nevelési hatás pozitív érvényesülésnek. Ebben a folyamatban szükséges a gyermek- óvónő, gyermek-dajka megértő, segítő, együttműködő kapcsolata. A toalett használatakor is fontos a segítőkészség, megértő magatartás. A testápolási teendőket, szokásokat az óvónő és a dajka tapintatos közreműködésével sajátítják el. Célunk a tisztaság iránti igény kialakítása, különösen a hátrányos helyzetű családokból érkező gyermekeknél. A család és az Óvoda gondozási szokásait igyekszünk összehangolni. Felhívjuk a gyermekek figyelmét a papírzsebkendő higénés használatára, anyagára, hulladékként való kezelésére. Az öltözködésnél fontos a helyes sorrend megismertetése, öltözékük alkalmazkodjon az óvodai élethez, időjáráshoz. Fontos a fogápolási szokások megalapozása. Az önkiszolgáló feladatok elvégzése segíti a gyermekek önállóvá válását. Az óvónő és a dajka bemutatja, megismerteti és figyelemmel kíséri a szokások fejlődését. A napirendben minderre elegendő időt kell biztosítani, hogy ezek a szükségletek kialakuljanak, és nyugodt, türelmes légkörben valósuljanak meg. 10

11 Testi nevelés:a szükséges optimális környezet biztosított. Rendelkezésünkre áll egy szép nagy tágas udvar, füves játéktérrel, mozgásfejlesztő játékokkal, változatos mozgást és tevékenységet biztosítanak gyermekeink számára Az első épületben egy jól felszerelt tornaszobánk is van, ahol biztosítjuk gyermekeink számára a mozgásigényük kielégítését, testi edzését. Mozgás: A gyermekek mozgásigényének fejlesztéséhez hozzátartozik, hogy maximálisan biztosítsuk a spontán mozgáslehetőségeket is, az egyéni sajátosságokat figyelembe véve. Ugyanezt szolgálja az óvónő által kezdeményezett, szervezett testnevelési foglalkozások mozgásos játéka is, valamint kiemelt jelentőségű, a mindennapos torna is. A mozgásokhoz kapcsolódó gondozási feladatok elősegítik a teljes higiénes szokások kialakítását. az óvónő és dajka feladata, hogy az ehhez szükséges feltételeket megteremtse. A természet nyújtotta lehetőségeket kihasználva a gyermekek életkorához igazodó sétákat, kirándulásokat szervezünk évszakonként. Alkalmanként bevonjuk a szülőket is ( gyermeknap, családi délutánok, falunap) Levegőzés. Minden évszakban sokat tartózkodunk a szabad levegőn. Télen is a változatos mozgáslehetőségeket kihasználjuk/ csúszkálás, szánkózás/ a mozgás megszerettetése, a mozgásigény kielégítése egész év folyamán feladatunk. Mindennap levegőztetjük gyermekeinket minimum 1 órát, kivéve az erős szél, eső és a 5 fok. Ha az idő engedi a játék, étkezés, mozgás is a szabadban történik. A kialakított sószobánk is az egészségmegőrzését szolgálja, nagymértékben hozzájárul a betegségek megelőzéséhez, napi rendszerességgel használjuk az őszi, téli hónapokban. Pihenés. az egészséges életritmushoz a pihenés is hozzátartozik. Nagyon fontos a nyugodt pihenés feltételeinek megteremtése, nem erőltetjük az alvást. Az ébredés folyamatos, figyelembe vesszük a gyermekek egyéni alvásigényét, szokásaikat. Az altatás hangulatához illő halk zene, mese, otthoni alvóka, saját pizsama hozzájárulnak a kellemes, nyugodt légkör megteremtéséhez. A pihenés alatt az óvónő nem hagyhatja egyedül a gyermekeket. Egészséges táplálkozás. Az Óvoda konyhájának üzemeltetőjével rendszeresen megbeszéljük az étrend összeállításának szempontjait. Ügyelünk arra, hogy gyermekeink fogyasszanak vitaminokban gazdag gyümölcsöket, zöldségeket főtt formában és nyersen is. Gyermekekkel, szülőkkel közösen készítünk frissen préselt ivólevet, gyümölcs és zöldség salátákat. Tanácsokkal, receptekkel kínáljuk a családokat, segítséget nyújtva a korszerűbb táplálkozás kialakításához. Vallási vagy egyéb okokból( vegetáriánus, cukorbetegség) eltérő étkezést igénylő családok étkezési szokásait tiszteletbe tartjuk, mint azt már korábban is tettük. Egészségvédelem, edzés. A gyermekek egészségének megóvásához nagyban hozzájárulnak a gondozási, testi képességek, és a mozgásfejlesztési feladatok megfelelő alkalmazása. Fontos a higiénés szabályok betartására( a környezet portalanítása, fertőtlenítése). A környezeti ártalmak kiküszöbölése érdekében tevékenységeink: szelektív hulladékgyűjtés, energiatakarékos izzók, keverőfejes csaptelepek felszerelése, bokrosítás, fásítás a légszennyeződés csökkentése végett. A csoportszobákban minél több zöld növény elhelyezése, megfelelő paratartalom biztosítása, megfelelő színharmónia megvalósítása. Lényegesnek tartjuk az óvodai közösségbe kerülést nem feltétlenül akadályozó betegségek feltárását, /cukorbetegség, asztma, allergia) alapvető tennivalók elsajátítását. A gyermekek testi épségének védelme és a balesetmegelőzés végett fontos a személyi, tárgyi feltételek biztosítása, eszközök, tárgyak folyamatos ellenőrzése, karbantartása, hibák megjavítása. Az óvónők kötelessége a tevékenységek figyelemmel kísérése. 11

12 Nevelőmunkánk során önmaguk és társaik megóvására neveljük a gyermekeket. A gyermekek testi edzettsége érdekében lehetőség szerint minél többet tartózkounk a szabadban időjárásnak megfelelő ruházatban, figyelembe véve a gyermekek közötti egyéni különbségeket, egészségügyi állapotukat. Nyáron az erős UV sugárzáskor 11 és 15 óra között a gyermekek nem lehetnek a napon és árnyékban sem. Feladataink: - Rugalmas napirend kialakítása, a párhuzamos tevékenységek biztosítása az életkori sajátosságok figyelembevételével - Nyugodt, kiegyensúlyozott légkör kialakítása - A gyermekek szükségleteinek kielégítése az egész nap folyamán - Az egészséges életmód szokás és szabályrendszer közös kialakítása, annak betartásának figyelemmel kísérése - Önállósági törekvések támogatása - A kultúrált étkezés szokásainak megismertetése, gyakoroltatása - A szülők meggyőzése az egészséges táplálkozási szokásokról - A gyermekek tisztaság, ápoltság iránti igényének alakítása - A szülők meggyőzése a gyermek egészségét szolgáló ruházat jelentőségéről, kényelméről. - Speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása érdekében megfelelő szakember bevonása A fejlődési jellemzői óvodáskor végére: - Szükségleteit képes önállóan kielégíteni - Sajátítsák el a szükséges egészségügyi szokásokat - Alakuljon ki bennük igény egészségük megőrzésére és környezetük tisztaságának megóvására - Önállóan öltözik, vetkőzik, ha kell segítséget kér - Vigyáz környezetének rendjére, tisztaságára, ismeri a szelektív hulladékgyűjtés okát, módját. - Szívesen fogyaszt gyümölcsöket, zöldségeket, kultúráltan étkezik. - Ismeri és betartja a balesetvédelmi magatartásformákat 3.2. Az esélyegyenlőséget szolgáló tevékenységek, érzelmi, erkölcsi és a közösségi nevelés Az óvodáskor jellemzője a magatartás érzelmi vezéreltsége. A megélt élményeit, érzelmeit, eddigi ismereteit figyelem bevéve segítjük egyéni értékeinek gyarapítását. Ezt a célt kell, hogy szolgálják az élmények és tevékenységek. Az óvodapedagógus- gyermek, gyermek-dajka kapcsolatában nyilvánuljon meg a pozitív töltés, amely érzelmi biztonságot nyújt a gyermekek számára. Szem előtt kell tartanunk, hogy a gyermeki magatartás alakulása szempontjából modell értékű az óvodapedagógus és a dajka kommunikációja, bánásmódja és viselkedése! Szoros együttműködésre törekszünk a családdal. Figyelembe vesszük a családok sajátosságait, szokásait, érvényesítjük az intervenciós gyakorlatot. A gyermekek erkölcsi tulajdonságának és akaratának fejlődését nagyon meghatározzák a környezetében élő felnőttek és kortársaik, valamint az általuk közvetített tartalom érték és normarendszer. Hatásukra alakul ki az erkölcsi önállóság. 12

13 Célunk: - Erkölcsi, akarati tulajdonságok kialakítása az óvónő és a dajka példamutatásával - A szeretetteljes légkör megteremtése, érzelmi biztonsága - Szülőföldhöz való pozitív viszony kialakítása - Figyelem ráirányítása a szépre, jóra - Nehezen szocializálható, lassabban fejlődő sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, elhanyagolt gyermekek esetében speciális fejlesztéssel az egyéni szükségleteknek megfelelő pedagógiai eljárások alkalmazásával, szükség esetén megfelelő szakember közreműködésével az esélyegyenlőség biztosítása érdekében. - Esélyegyenlőség biztosítása a más országból érkező gyermekek számára - Kiemelkedő képességű gyermekek igényeit figyelembevevő tevékenységek által történő személyiség kibontakoztatás Feladataink: - A szeretetteljes légkör megteremtése, érzelmi biztonság megteremtése - Az esztétikus csoportszoba otthonos, biztonságos berendezése - Szeretetteljes magatartás kisugárzása - A gyermek önálló véleményalkotásának és döntésfejlődésének támogatása - Társas kapcsolatok segítése, udvariassági beszédformák megismertetése, alkalmazása - Konfliktus helyzet megoldására ösztönzés - Családdal való együttműködésre törekvés - A más országokból érkezett gyermekek beilleszkedésének segítése A fejlődés jellemzői óvodáskor végére: - Képes társaihoz alkalmazkodni, elfogadni a másikat, társaival együttműködni. - A csoport szokás és szabályrendszerét érvényesíti magatartásában - Szereti, védi a természetet, élővilágot, szívesen ápolja a növényzetet - Konfliktushelyzeteket viszonylag önállóan old meg, segíti társait. - Szívesen végez közösségi megbízatásokat - Képes egyszerű döntéseket hozni, bátran elmondja véleményét, szívesen kommunikál A fejlődés nyomonkövetése, értékelés és jutalmazás: Célunk: A gyermekeket érintő mérések információt adjanak a jelenlegi teljesítményükről és fejlődési lehetőségéről. A gyermek helyes megnyilvánulásainak kialakítása, pozitív motiváció biztosítása. Feladataink: Az értékelést fontos személyiség és közösségalakító tényezőként alkalmazza. Az óvodában a pozitív értékelés az elsődleges: a jutalmazás és ennek előlegezett formája, a biztatás. Ezzel erősíti leginkább a gyermek helyes megnyilvánulásait, és ezzel alakítja ki a pozitív motivációkat. A gyermekek szöveges, átfogó értékelését az óvodapedagógusok elvégzik évente két alkalommal a gyermekenként vezetett személyiség lapon, méréseik alapján, azok tartalmáról tájékoztatjuk a szülőket. Elsődleges mérőeszköz a tudatos megfigyelés, a gyermek tevékenységek és produktumok vizsgálata és az 5 évesek esetében a DIFER alapmérés. 13

14 A gyermekek jutalmazásának elvei és formái: Az óvodában alkalmazott jutalmazás a verbális és nonverbális kifejezések, és kommunikációs eszközök, érzelmek kifejezése, kiemelt-megtisztelő feladatadás, kedves tevékenység biztosítása. A jutalmazás mindig konkrét, a gyermek számára érthető, a társak számára is motiváló hatású. Tárgyi jutalmazást nem alkalmaz. Félévente megszervezzük a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatát. A fegyelmező intézkedések: az életkori sajátosságokból fakadóan mindig a pozitív irányba ható mintaadás, átterelés, motiválás, megbeszélés, szélsőséges esetben tevékenység megállítása. Elkülönítés (csoport területéről), étel, tárgy vagy szeretetmegvonás nem alkalmazható. Mindig a gyermek viselkedésének közösségellenességére irányul, a pillanatnyilag adott magatartást ítéli el és nem a gyermeket. A fejlődés jellemzői óvodáskor végére: Jól érzi magát az óvodában csoporttársaival, a csoportban dolgozó felnőttekkel. Elfogadja és tiszteli a gyermekek különbözőségeit Az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása Az anyanyelvi, értelmi nevelés komplex folyamat, változatos tevékenységeken keresztül, a kultúraátadáson át, a gyermekek szabad játéka által valósul meg. A kommunikáció a beszéd, a gondolkodás eszköze. A környezet példamutató, szép, tiszta beszéde minta a gyermek számára, és ösztönzi a beszédre. A személyes példával, odafigyeléssel, meghallgatással, beszélgetéssel ösztönözze az óvónő a gyermekek közötti kommunikációt, a javítgatás elkerülésével. Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó feladat, a nevelőtevékenység egészében jelen van Célunk: - A beszédkedv felkeltése, fenntartása - Az információ eljuttatásának segítése a másikhoz - A gyermekek spontán szerzett tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, bővítése - Szövegértés, beszédhallás fejlesztése Feladataink: -Biztonságos, szeretetteljes légkör megteremtése, ahol bátran elmondhatják gyermekeink gondolataikat -Változatos tevékenységek, sokoldalú tapasztalatszerzés biztosítása - A nonverbális közlések észrevétele, megismertetése - A gyermekek szókincsének bővítése - Az egyéni érdeklődés figyelembevétele, minden kérdés megválaszolása - A gyermek fejlődésének egyéni nyomon követése, fejlesztési feladatok tervezése - Más országból érkező gyermekek egyéni fejlesztése - Szoros kapcsolattartás a logopédussal, fejlesztőpedagógussal, gyógypedagógussal 14

15 A fejlődés jellemzői óvodáskor végére: - Képes auditív és vizuális differenciálásra - Képes térbeli viszonyokat felismerni, megnevezni - Koruknak megfelelő a keresztcsatornák működése - Megjelenik az önkéntelen bevésés mellett a szándékos is - Problémamegoldásra törekszik, gondolkodása kreatív - Figyelme korának megfelelően tartós, helyesen, érthetően, tisztán beszél - Szókincse korának megfelelő, kérdésre egyszerű mondattal válaszol - Szívesen, bátran kommunikál társaival és a felnőttekkel, használja a metakommunikációs eszközöket - Türelmesen meghallgatja társait, megérti a közölt információt - Bátran kérdez, verbális emlékezete korának megfelelő - Mesét, rövid történeteket, élményeit, gondolatait önállóan is képes elmondani - Más országból érkezett gyermek is képes magát megértetni 4. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI 4.1. Személyi feltételek: A köznevelési törvényben meghatározott szakirányú végzettség mellett szükséges az óvónő kreativitása, az ismeretanyag tudatos, tervszerű alkalmazása. Elvárások: segítő, elfogadó, támogató, megengedő attitűd, felszabadult, vidám játéklégkör létrehozásának képessége, differenciált nevelés iránti elkötelezettség, környezettudatos szemlélet, jó empátiás készség, gyermek- és családcentrikusság csapatjátékos, nevelőtestületünk azonos pedagógiai nézeteket valljon, a gyermek iránt támasztott igények, követelmények azonos elvek szerint valósuljanak meg. Közülük: Fejlesztő pedagógus: 1 fő Szociálpedagógus: 1 fő Játszóház vezetői: 2 fő Kézműves tanfolyamot végzett: 1 fő Gyermekjáték, néptánc tanfolyam: 2 fő Közoktatás vezetői szakvizsga. 2 fő Dajka, szakképzett: 5 fő Bölcsőde: Gondozónő, szakképzett: 2 fő Dajka, szakképzett. 1 fő Intézményi össz.létszám: 20 fő 15

16 Fontos a rendszeres belső és külső továbbképzés, önképzés. Mindezt segítik a helyi munkaközösségünk, a szakmai és szolgáltató intézmények. Óraadó logopédus foglalkozik az arra rászoruló gyermekekkel heti egy alakalommal. A sajátos nevelési igényű gyermekek speciális nevelését, fejlesztését gyógypedagógus óvodapedagógusunk segíti. Fejlesztőpedagógusunk feladata: a gyerekek szűrése, terápiája, fejlesztése egyéni foglalkozás keretében, csoporton belül és kívül Tárgyi feltételek: A program megvalósításához szükséges eszközök és felszerelések rendelkezésünkre állnak, mely megfelel a kötelező minimális eszköz- és felszerelési jegyzékbe foglaltaknak. Folyamatos pótlásuk, korszerűsítésük szükséges a költségvetési lehetőségek arányában. Tárgyi feltételek, eszközjegyzék I. Helyiségek: Eszközök, felszerelések Előírás Ténylegesen meglevő Csoportszoba 6 6 Tornaszoba 1 0 Logopédiai foglalkoztató, fejlesztő szoba 1 A napköziben, só szobában Játszóudvar 1 1 Óvodavezetői iroda 1 1 Gazdasági iroda 1 1 Gyermeköltöző 5 3 Gyermekmosdó, WC 5 3 Orvosi szoba, elkülönítő 1 1 Felnőtt öltöző 3 1 Felnőtt mosdó 3 2 Felnőtt WC 3 3 Főzőkonyha 1 Bérbe adva Tálaló- mosogató

17 II. Helyiségek bútorzata és egyéb berendezési tárgyai: 1. Csoportszoba: Eszközök, felszerelések Előírás Ténylegesen meglevő Óvodai fektető Gyermekenként Gyermek szék Gyermekenként Gyermek asztal Gyermeklétszám 24 figyelembevételével 1 Fényvédő függöny Ablakonként db reluxa Szőnyeg Csoportonként a padló 12 egyötödének lefedésére alkalmas méretben Játéktartó szekrény, vagy Csoportszobánként 2 6 szekrénysor polc Élősarok állvány Csoportszobánként 1 ablakpárkány Hőmérő Csoportszobánként 1 5 Óvodapedagógusi asztal Csoportszobánként 1 5 Eszközök, felszerelések Előírás Ténylegesen meglevő Felnőtt szék Csoportszobánként 2 16 Eszköz előkészítő asztal Csoportszobánként zsúrkocsi Textiltároló szekrény Csoportszobánként 1 6 db a szekrénysorban Edény-és evőeszköz tároló Csoportszobánként 5 szekrény Szeméttartó Csoportszobánként Tornaszoba: től csoportszobaként funkcionál. A gyermekek a helyi sportcsarnokban mozognak. Eszközök, felszerelések Előírás Ténylegesen meglevő Tornapad 2 3 Tornaszőnyeg 1 5 Bordásfal 2 8 Óvodai többfunkciós mászó 1 2 készlet Egyéni fejlesztést szolgáló speciális felszerelések 3. Logopédiai foglalkoztató: Három gyermek egyidejű foglalkoztatásához Eszközeit a napköziben helyeztük el Tükör 1 1 Asztal 1 3 megfelelő 17

18 Szék 2 6 Szőnyeg 1 4. Játszóudvar: Eszközök, felszerelések Előírás Ténylegesen meglevő Kerti asztal Gyermekcsoportonként 1 3 db paddal kombinált Kerti pad Gyermekcsoportonként 2 5 DB Babaház Gyermekcsoportonként 1 2 Udvari homokozó Gyermekcsoportonként 1 3 Takaróháló Homokozónként 1 3 Mozgást fejlesztő eszközök 4 kombinált, 4 mászóka 5. Óvodavezetői iroda: Eszközök, felszerelések Előírás Ténylegesen meglevő Íróasztal és szék Tárgyalóasztal 1 1 Szék 2 2 Telefon, Fax 1 1 Könyvszekrény 1 1 Iratszekrény 1 2 Lemezszekrény Gazdasági vezetői iroda: Eszközök, felszerelések Előírás Ténylegesen meglevő Asztal 1 1 Szék 1 1 Iratszekrény 2 2 Lemezszekrény 1 1 Számítógépasztal, szék Telefon 1 1 közös vonallal Számítógép, nyomtató 1 2 Fax 1 A vezetői irodában 7. Nevelőtestületi szoba nincs. 8. Orvosi szoba Berendezése, felszerelése a 26/1997.(IX. 3.)NM- rendelet előírásai szerint megfelelő 9. Gyermeköltöző Eszközök, felszerelések Előírás Ténylegesen meglevő 18

19 Öltözőszekrény óvoda Öltözőszekrény bölcsőde 10. Gyermekmosdó, WC: 6 Gyermekenként 1 db Gyermekenként 1 db Eszközök, felszerelések Előírás Ténylegesen meglevő Törölközőtartó Csoportonként a megfelelő gyermeklétszámnak megfelelően Falitükör Mosdókagylónként 1 12 Hőmérő Csoportonként 1 5 Fogmosópohár-tartó Gyermeklétszám figyelembevételével megfelelő III. Tisztálkodási és egyéb felszerelések: Eszközök, felszerelések Előírás Ténylegesen meglevő Fésű, fogkefe, fogmosópohár Gyermekenként 1-1 Gyermekenként 1-1 Körömkefe, szappantartó Mosdókagylónként 1 12 Fésütartó Csoportonként 1 5 Törölköző Felnőtt és gyermeklétszám 310 szerint 3-3 Abrosz Asztalonként 3 70 Takaró Gyermekenként Ágyneműhuzat Gyermekenként 3 Óvodásoknak sajátjuk, bölcsődéseknek 32 Lepedő Gyermekenként IV. Felnőttek munkavégzéséhez szükséges eszközök: Eszközök, felszerelések Előírás Ténylegesen meglevő Szennyesruha- tároló 1 3 Mosottruha- tároló 1 3 Mosógép 1 1 Vasaló Épületenként 1 3 Vasalóállvány Épületenként 1 3 Szárítóállvány Épületenként 1 3 Takarítóeszközök Épületenként 1 3 Hűtőgép Épületenként 1 3 Porszívó Épületenként 1 2 Ásó, kapa, gereblye, locsolókanna Óvodánként

20 V. Nevelőmunkát segítő játékok és egyéb eszközök: Eszközök, felszerelések Előírás Ténylegesen meglevő Különféle játékformák (mozgásos-, építő-, szerep-, konstrukciós-, szabályjátékok, dramatizálás és bábozás, barkácsolás) eszközei Mozgásfejlesztő eszközök Ének, zene, énekes játék eszközei Anyanyelv és kommunikáció fejlesztésének eszközei Értelmi képességeket fejlesztő eszközök Ábrázoló tevékenységet fejlesztő anyagok, eszközök Természeti, emberi, tárgyi környezet megismerését segítő eszközök, anyagok Munka jellegű tevékenységek eszközei Gyermekcsoportonként a gyermekek 30%-ának megfelelő mennyiségben Csoportonként a gyermeklétszámnak megfelelően Csoportonként a gyermeklétszámnak megfelelően Gyermekcsoportonként a gyermekek 30%-ának megfelelő mennyiségben Gyermekcsoportonként a gyermekek 30%-ának megfelelő mennyiségben Csoportonként a gyermeklétszámnak megfelelően Csoportonként a gyermeklétszámnak megfelelően Gyermekcsoportonként a gyermekek 30%-ának megfelelő mennyiségben megfelelő megfelelő megfelelő megfelelő megfelelő megfelelő megfelelő megfelelő 2. Nevelőmunkát segítő egyéb eszközök: Eszközök, felszerelések Előírás Ténylegesen meglevő Video lejátszó Óvodánként 1 2 Televízió Óvodánként 1 1 Magnetofon Háromcsoportonként 1 5 Hangszer pedagógusoknak Csoportonként 1 4 Hangszer gyermekeknek Gyermekcsoportonként a gyermekek 30%-ának megfelelő Egyéni fejlesztést szolgáló speciális felszerelések megfelelő mennyiségben Gyermekcsoportonként a gyermekek 30%-ának megfelelő mennyiségben megfelelő 20

telephelyen) 1 telephelyen) 1 telephelyen) 1 telephelyen) 1 óvodánként (székhelyen és

telephelyen) 1 telephelyen) 1 telephelyen) 1 telephelyen) 1 óvodánként (székhelyen és HELYISÉGEK ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK MENNYISÉGI MUTATÓ csoportszoba gyermekcsoportonként1 tornaszoba logopédiai foglalkozató, egyéni fejlesztő szoba játszóudvar óvodavezetői iroda óvodánként 1 óvodavezetői

Részletesebben

KIMBI ÓVODA 1121 BUDAPEST, TÁLLYA UTCA 22. TEL/FAX: (1) OM

KIMBI ÓVODA 1121 BUDAPEST, TÁLLYA UTCA 22. TEL/FAX: (1) OM KIMBI ÓVODA BUDAPEST, TÁLLYA UTCA. TEL/FAX: () 35-5 E-MAIL: kimbiovi@gmail.com OM 03450. sz. FÜGGELÉK I. HELYISÉGEK Eszközök, felszerelések Mennyiségi mutató Darabszám / Rendelkezésre áll csoportszoba

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/328-296 email: lenkeyovi@t-online.

Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/328-296 email: lenkeyovi@t-online. 5600 Békéscsaba, Lenkey u.2. ESZKÖZ ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK I. HELYISÉGEK Az egyes helyiségek és az udvar jellemző adatait (alapterület, belmagasság, légköbméter, belső burkolat, megvilágítás) a hatályos

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA. OM azonosító: 031423 PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 031423 ÓVODÁNK ADATAI Neve: KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA Címe: 3384 KISKÖRE, BÉKE ÚT 9-11. Telefon/fax: 36/358-211 Fenntartója: KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Címe: 3384 KISKÖRE, SZÉCHENYI ÚT 24. Alapító

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

TÁLTOS ÓVODA ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE TÁLTOS ÓVODA 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2.sz. melléklete Jegyzék a nevelési oktatási intézmény kötelező ( minimális) ESZKÖZEIRŐL ÉS FELSZERELÉSÉRŐL

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

KÖTELEZŐ ESZKÖZ ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

KÖTELEZŐ ESZKÖZ ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK Szivárvány Óvoda - TusculanumTagóvoda 2030 Érd, László tér.1. KÖTELEZŐ ESZKÖZ ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK megnevezés 1. HELYISÉGEK 1. 1. Ellátó helyiségek 1 2. Kiszolgáló helyiségek 2. HELYISÉGEK BÚTORZATA

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: CEGLÉDBERCEL 2009. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Bemutatkozás 1.1. Funkció, ellátási kötelezettség...4 1.2. Kapcsolatrendszer..4 2. Tartalmi összetevők 2.1. A bölcsődei

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV AZ ÓVODA LOGÓJA ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV csoport részére TARTALOMJEGYZÉK A gyermekek névsora és óvodai jele... 6 A gyermekek névsora korcsoport szerint... 7 Születésnapok nyilvántartása...

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL Törvényi háttér: 363/2012. (XII.17.) orm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Az óvodai élet megszervezése 4. Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését,

Részletesebben

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat.

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. MARGIT TÉR 20. TELEFON/FAX: (52) 498-565 BEVEZETŐ GONDOLATOK A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. Mint korábban,

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kautzky Lászlóné intézményvezető Molnár Miklósné általános vezető helyettes A tagintézmények vezetői és nevelőtestületei Tartalomjegyzék 1. HELYZETKÉP...

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Nagykáta Városi Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programja

Nagykáta Városi Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programja Nagykáta Városi Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programja Nagykáta 2015 A nagykátai Városi Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai Programja a Komplex prevenciós program adaptálásával Tartalomjegyzék I. Pedagógiai

Részletesebben

ESZKÖZIGÉNY. eszközigénye. Tevékenységi helyek 1. Az udvar a. egyik udvarrész a. két csoport számára felszerelt fa mozgásfejlesztő eszközökkel.

ESZKÖZIGÉNY. eszközigénye. Tevékenységi helyek 1. Az udvar a. egyik udvarrész a. két csoport számára felszerelt fa mozgásfejlesztő eszközökkel. ESZKÖZIGÉNY Az óvodai Jelenlegi felszerelés Tevékenységi 1. Az udvar a. egyik udvarrész a. két csoport számára felszerelt fa mozgásfejlesztő eszközökkel. b. másik udvarrész üres, füves. A fa mozgásfejlesztő

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM OM AZONOSÍTÓ: 036472 WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM 9700 Szombathely, Márton Áron u.58. 2013. -1- Tartalom Bevezető 3.o. I. A MI ÓVODÁNK 5.o. 1. Az óvodánk jellemző adatai 5.o. 2. Programunk küldetése,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. (Hermann Alice) Készítette:

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. OM: 034481 PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL Készítette: Kovács Zsuzsa Érvényes: 2013. szeptember 01-től Készült: 5/2 eredeti példányban

Részletesebben

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM - 2 - "Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövõ. Õrizd szüleid egészségét! -

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM

NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM BUDAPEST XVI. KERÜLETI NAPSUGÁR ÓVODA OM azonosító: 034610 Székhely: 1163 Budapest Cziráki u. 8-10. Telephelyei: Lándzsa 1163 Bp. Lándzsa u. 23. Vadvirág 1. 1163 Bp. Borotvás

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Kisgyermekgondozó, -nevelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 61 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. Az óvoda adatai 2. Helyzetkép 2. 1. Gyermekképünk 2. 2. Óvodaképünk, jövőképünk 2. 3. Pedagógusképünk, küldetésünk 2. 4. Az óvoda személyi feltételei 2. 5. Az óvoda tárgyi

Részletesebben

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)?

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? 1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? a) a gyermekem sok verset, éneket tanuljon 0 0,0% b) érezze jól magát az óvodában 19 70,4% c) minél többet játsszon 11 40,7% d) barátokat,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu Tájékoztató a Dobozi Mesekert Óvoda magyar nyelvű cigány kulturális neveléséről Magyar nyelvű cigány kulturális nevelés: A nemzetiségi nevelésnek jelen kell lenni valamennyi olyan óvodában, ahol legalább

Részletesebben

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7.

Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda. Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. Kırösi Csoma Sándor utcai Óvoda Szombathely, Kırösi Cs. S. utca 7. A korai nevelés a legfontosabb. Amit az ember gyermekként lát, Az segíti az egész életében, Hogy jó felé orientálódjék. /Brunszvik Teréz/

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN Petránné Képes Gizella Óvodavezető, közoktatási szakértő, tréner Miskolci Batsányi János Óvoda Kisgyermekkori nevelés támogatása

Részletesebben

ESZKÖZJEGYZÉK HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI. Fektető tároló 1 Alvó gyermeklétszám szerint 1-1 Óvodai fektető

ESZKÖZJEGYZÉK HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI. Fektető tároló 1 Alvó gyermeklétszám szerint 1-1 Óvodai fektető ESZKÖZJEGYZÉK - SZEGEDI WALDORF ÓVODA - Az eltérő pedagógiai elveket tartalmazó nevelési program az eszköz- és felszerelési jegyzéktől eltérően határozhatja meg a nevelőmunka eszköz és felszerelési feltételeit.

Részletesebben

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program

Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágyi Nyitnikék Óvoda OM 200 722 Környezet és természetvédelmi pedagógiai program Hortobágy, 2013. Hortobágyi Nyitnikék Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hortobágy Nyitnikék Óvoda 4071 Hortobágy, Erdei Ferenc

Részletesebben

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről Bejegyezve: 2009. október 06. Székhely: 1202 Budapest, Bessenyei u. 10. Cégjegyzék száma: 01-06-782373 Adószáma:

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Rózsa úti tagóvoda Helyi pedagógiai program Szolnok 2010 Módosítás időpontja:2013.03.31. Érvénybe lépés ideje:2013.09. 1 Tartalom 1. HELYZETELEMZÉS 4 2. A SAJÁTOS PEDAGÓGIAI ARCULAT:

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE és ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályi háttér. 4 II. Intézményünk bemutatása... 6 1. Az óvoda jellemző adatai...

Részletesebben

Az integrációs program célja:

Az integrációs program célja: INTEGRÁCIÓS PROGRAM Az integrációs program célja: Az óvoda körzetében élő valamennyi 3 éves HHH gyermek beóvodázása. Valamennyi 3 7 éves HHH gyermeknek megfelelő minőségű tudatos nevelő fejlesztő munkával

Részletesebben

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS ÓVODA 1119 BUDAPEST, PAJKOS U. 35. Az intézmény OM azonosítója: 034459 Intézményvezető: Csályiné Schön Mária Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Szirombontogató Óvoda Enying, Vas Gereben u. 1. Szirombontogató Helyi Óvodai Nevelési Program

Szirombontogató Óvoda Enying, Vas Gereben u. 1. Szirombontogató Helyi Óvodai Nevelési Program Enying Város Önkormányzata 8130 Enying Kossuth u. 26. Szirombontogató Óvoda Enying, Vas Gereben u. 1. Szirombontogató Helyi Óvodai Nevelési Program szakértői véleményezése Készítette: Makó Józsefné közoktatási

Részletesebben

Rendelkezésére álló eszközök és felszerelések jegyzéke

Rendelkezésére álló eszközök és felszerelések jegyzéke 3. Számú Melléklet Rendelkezésére álló és felszerelések jegyzéke Helyiségek Eszköz megnevezése (db) A jelenle gi mennyi ség (db) Csoportszoba ( db) óvodai fektető szerint Megjegyzés gyermekszék (ergonomikus)

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online. KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu SZAKMAI PROGRAM BÖLCSŐDE 2012-2017 Intézményvezető: Bölcsőde szakmai

Részletesebben

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése:

I. BEVEZETŐ. Óvodahasználók igényeinek, szükségleteinek feltérképezése: Intézményünk bemutatása: I. BEVEZETŐ Óvodánk 1973 óta négy csoporttal működik, 100 fő befogadására alkalmas. 1998. április 17-étől intézményünk a Bóbita Óvoda nevet viseli. Az óvodát nagy területű, parkosított

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK 2014. 04. 04. Játék, élményszerzésen alapuló tanulásszervezés - 2012/2013-tól Tanulás elméletek OECD PISA vizsgálatok A kompetencia- és fejlődésének szintjei: új anyag, megértés,

Részletesebben

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Jó gyakorlat megnevezése: A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény (József A) A motiváció,

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015.

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. 1. BEVEZETÉS...4 2. BEMUTATKOZÁS...8 2.1 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI:...8 2.2. AZ ÓVODA SZEMÉLYI ERŐFORRÁSAI...13...13 2.3. AZ ÓVODA DOLOGI-TÁRGYI

Részletesebben

Bukovicsné Nagy Judit közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító:

Bukovicsné Nagy Judit közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító: 1 Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388 1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9. : 210-0086; fax.: 210-0086 E-mail: egyesitett.jvovoda@gmail.com

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Tormási Margit CSANODA CSALÁDI NAPKÖZI ÉS JÁTSZÓHÁZ JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Csanoda-Gyermekszolgáltató Játszóház Nonprofit Bt. 2012. Csanoda Játszóház Szakmai program 2 A játszóház neve: Csanoda Játszóház

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. 2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Óvodánk sajátossága, pedagógusképünk, kapcsolatrendszerünk 1.1 Küldetésünk 1.2

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Berhida Város Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda átdolgozott Nevelési Programjáról

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Berhida Város Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda átdolgozott Nevelési Programjáról SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Berhida Város Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda átdolgozott Nevelési Programjáról Készítette: Kovácsné Tobak Márta közoktatási szakértő Ig. sz.: 011828-02 Hajmáskér, Arany János utca

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT A MOZGÁSFEJLESZTİ PROGRAM CÉLJA: MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT Rendszeres mozgással egészséges életvitel kialakítása,

Részletesebben

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda nevelőtestülete /2016/. iktatószámú jegyzőkönyve

Részletesebben

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. Az óvoda jellemző adata 1 1.1. Az óvoda személyi feltétel 3 1.2. Óvoda tárgyi dologi feltétele 6 1.2.1. Az óvoda épületének legfőbb jegyei 6 1.2.2. Az

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála 1 Tartalom I. BEVEZETŐ 4 1. Nevelőtestületünk választott mottója: 4 2. Az óvoda jellemző adatai: 4 3. Törvényi szabályozás 4 4. Óvodánk rövid bemutatása

Részletesebben

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező):

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 1 Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 2 Kedves Hallgató! Kezében a Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó szak hospitálási naplóját tartja, amellyel könnyíteni és rendszerezni

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Törcsvár Utcai Óvoda 1112 Budapest Törcsvár utca 19-21. Az intézmény OM azonosítója: 034463 Intézményvezető: Steixnerné Strausz Ildikó Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016.

Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016. Mosolyvár óvoda ÁTDOLGOZOTT HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 2016. TARTALOMJEGYZÉK Tartalom TARTALOMJEGYZÉK... 1 Bevezető... 2 A település bemutatása... 2 II. Az óvoda jellemző adatai... 4 III. Helyi Nevelési

Részletesebben