Pedagógiai Program. Sárbogárdi Zengő Óvoda OM:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pedagógiai Program. Sárbogárdi Zengő Óvoda OM: 202067"

Átírás

1 Sárbogárdi Zengő Óvoda Pedagógiai Program OM: Intézmény címe: 7000 Sárbogárd Mikes köz 3. Intézményvezető: Huszárné Kovács Márta Fenntartó: Sárbogárd Város Önkormányzata Készítette: A Sárbogárdi Zengő Óvoda nevelőtestülete Hatályos: szeptember 1.

2 Osztani magad - hogy így sokasodjál Kicsikhez hajolni - hogy magasodjál, Hallgatni őket - hogy tudd a világot, Róluk beszélni - ha szólsz a világhoz. (Váci Mihály) 2

3 Legitimációs záradék 1. Véleményezte: Dátum: Szülői közösség képviselője 2. Tagóvoda szülői közösség képviselője 2. Elfogadta: a Sárbogárdi Zengő Óvoda nevelőtestülete a 2./2013 számú (100 %-os igen arányú) határozatával. Dátum: aug. 29. Nevelőtestület képviselője 3. Jóváhagyta: (határozat száma: 1./2013) Dátum: szeptember 1. Huszárné Kovács Márta Intézményvezető 3

4 4. Érvényességi nyilatkozat: 2013.szeptember 1-től visszavonásig 5. Felülvizsgálat, értékelés időpontja: 5 évente 6. Módosítás előírásai: - Törvényi változás - Feladatváltozás esetén - A nevelőtestület 2/3-os többségi kezdeményezése alapján, a nevelőtestület dönt a módosítás elfogadásáról. Írásbeli előterjesztés nevelőtestületnek, intézmény vezetőségnek. 7. Nyilvánosságra hozatala: A fenntartó és a partnereink által megtekinthető az intézmény óvodáiban, a vezetői irodában és az intézmény honlapján 5 példányban készült (4 db az intézmény feladat-ellátási helyekre, 1 db irattárba) Iktatószám:./2013 4

5 Helyzetelemzés: Az intézmény július 1-én jött létre és működik a jelenlegi szervezeti felépítés szerint. A fenntartói döntést gazdasági okok indokolták, ez nem befolyásolta azt a tényt, hogy az óvodák megtarthatták szakmai önállóságukat. A sajátos helyzetből adódóan a Sárbogárdi Zengő Óvoda Pedagógiai programja sokszínű. Az óvodák munkaközösségei a helyi viszonyok, adottságok figyelembevételével alakították ki programjukat, és az átszervezés után is él bennük az igény, hogy megőrizzék hagyományaikat. Feladatellátási helyek alapadatai: Sárbogárdi Zengő Óvoda Székhely: Sárbogárdi Zengő Óvoda Címe:7000 Sárbogárd, Mikes köz 3. Telefon, fax: 06/ Honlap: Az intézmény tagintézménye, telephelyei: Tagintézmény: Sárbogárdi Zengő Óvoda Sárszentmiklósi Tagóvodája (Kippkopp Óvoda) Címe:7003 Sárbogárd, Gesztenyesor sor 1. Telefon/fax: Telephely: Sárbogárdi Zengő Óvoda (Aprajafalva Óvoda) Címe: 7000 Sárbogárd. Szent I. u. 49. Telefon: 06 25/

6 Telephely: Sárbogárdi Zengő Óvoda (Kölyökvár Óvoda) Címe:7018 Pusztaegres, Hatvani út 50. Telefon: 06 25/ A Sárbogárdi Zengő Óvodában a 17 csoportban folyik a gyermekek nevelése: Székhely: 8 csoport Tagintézmény: 6 csoport Telephely (Szent István u. 49.) 2 csoport Telephely (Pusztaegres) 1 csoport Személyi feltételek: 35 fő óvodapedagógus: - 1 fő intézményvezető - 2 fő intézményvezető helyettes-ebből egyik fő tagóvoda vezető - 32 fő óvodapedagógus Egyéb alkalmazottak: - 17 fő dajka - 5 fő pedagógiai asszisztens - 3 fő konyhai alkalmazott - 1 fő óvodatitkár intézményi státusz 61 fő 6

7 7

8 Tartalom I. Bemutatkozás...3 II. Kompetencia alapú programcsomag bevezetése óvodánkban...6 Hitvallásunk...8 III. Az óvodai nevelés rendszere...9 IV. Gyermekkép, óvodakép Gyermekkép Óvodakép...11 V. Az óvodai nevelés feladatai Az egészséges életmód alakítása Az érzelmi és erkölcsi nevelés és a szocializáció biztosítása Az anyanyelvi-, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása...20 VI. Az óvodai élet megszervezésének elvei Személyi feltételek Tárgyi feltételek Az óvodai élet megszervezése...26 a) Napirend, hetirend Az óvoda kapcsolatai...30 a) Család és Óvoda...30 b) Kapcsolat más intézményekkel...31 VII. Az óvodai élet tevékenységformái és az óvodapedagógus feladatai A játék Verselés, mesélés Ének, zene, énekes játék, gyermektánc Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka Mozgás A külső világ tevékeny megismerése Munka jellegű tevékenységek A tevékenységekben megvalósuló tanulás...58 VIII. Gyermekvédelem...60 A sajátos nevelési igényű gyermekek integrálása...61 IX. A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére...71 X. Felhasznált irodalom... 8

9 Bemutatkozás Az intézmény megnevezése: Az intézmény OM azonosítója: SÁRBOGÁRDI ZENGŐ ÓVODA Az intézmény típusa: óvoda Az intézmény fenntartója: Sárbogárd Város Önkormányzata 7000 Sárbogárd, Hősök tere 2. Székhely: 7000 Sárbogárd, Mikes köz 3. Telefon, fax: 06/ Honlap: Telephely: Telefon: 06/ Sárbogárdi Zengő Óvoda Aprajafalva Óvoda 7000 Sárbogárd, Szent István út 49. 9

10 Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntjük mindazokat, akik meg szeretnék ismerni óvodánkat és az ott folyó nevelőmunkát. A Kormány 363/2012. (XII. 17.) kiadott kormányrendelet szerint felül kellett vizsgálni a helyi Pedagógiai Programunkat, e rendeletben foglaltaknak megfelelően a 2013/2014-es nevelési évben már a módosított programunk szerint végezzük a nevelőmunkánkat. Programunkat az új Alapprogram elvei alapján módosítottuk. Figyelembe vettük a helyi viszonyokat, sajátosságokat és építettünk a meglévő tapasztalatainkra. A Sárbogárdi Zengő Óvoda Pedagógiai Programja átfogja a teljes óvodáskor nevelőfejlesztő munkáját, s határozatlan időre készült. Pedagógiai alaptételünk, hogy a gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés övezi; lehetővé tesszük a gyermek személyiségfejlődését, egyéni képességeinek kibontakoztatását. Gondoskodunk az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről. Nevelésfilozófiánk a gyermekközpontúság, humanitás. Ezek szem előtt tartásával készítettük el a Sárbogárdi Zengő Óvoda Pedagógiai Programját. Városunkban több mint száz éves múltra tekint vissza óvodai nevelésünk. Gyermekeink nevelését több éves szakmai tapasztalattal rendelkező gyermekszerető óvodapedagógusok végzik. A csoportok kialakítását helyi adottságok, szokások, igények befolyásolják. Bármilyen a csoportösszetétel, a legfontosabb kritérium az, hogy abban a gyerekek, az óvodapedagógusok egyaránt jól érezzék magukat. A csoportszobáink több funkciót töltenek be, itt történik a szabad játék, különböző tevékenységek végzése, étkezés, pihenés. Különféle tevékenységekhez elkülönített részeket (kuckókat) alakítunk ki, ahol a gyermekek nyugodtan, elmélyülten játszhatnak, rajzolhatnak, mintázhatnak, festhetnek, barkácsolhatnak, mesét hallgathatnak. Minden csoportszobához külön mosdó, öltözőhelyiség tartozik. 1

11 2010-ben elkészült a tornaszobánk, ahol a mozgásos tevékenységek zajlanak (mozgásfejlesztés, gyógytestnevelés). Tágas, füves udvarunk, meglévő játékaink változatos tevékenységekre és megfigyelésekre ad lehetőséget. Az udvar napos és árnyékos területének aránya megfelelő. Nyugodt és mozgalmasabb tevékenységekre egyaránt van lehetőség. Felszereltsége még nem optimális, de pályázatokkal, szülői támogatással igyekszünk ezen javítani. A nevelőmunkánkhoz szükséges eszközöket, fejlesztőjátékokat is folyamatosan gazdagítjuk, korszerűsítjük. Az óvoda minden alkalmazottja törekszik az értékeink, környezetünk megóvására, megbecsülésére, a tulajdon védelmére. Óvodánkban a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására törekszünk komplex módon. A játékot a kisgyermekkor egyik legfontosabb és egyik legfejlesztőbb formájának tartjuk, mert a játékban a gyermek teljes személyiségével vesz részt, játszva szerzi meg azokat a készségeket, képességeket, amelyek maradandóvá válnak. Célunk, hogy a gyermekek az életkoruknak legmegfelelőbb légkörben a legfontosabb tevékenységformában a játékban szerezhessenek minél több tapasztalatot az őket körülvevő világról. Ezt alapul véve komplex nevelés keretein belül, nevelési területekre bontva tervezzük vegyes, illetve homogén csoportokban a gyermekek nevelését. Pedagógusaink az ismeretet a tapasztalati lehetőségek megteremtése által adják át, biztosítva a lehetőséget arra, hogy játékon saját tevékenységén keresztül szerezhesse meg a gyermek azokat az élményeket, amelyek megnyitják és ébren tartják benne a vágyat a még több megismerésre, a tanulás örömének kielégítésére. A tanulás a éves gyermeknél a személyiségfejlődésen keresztül a cselekvésben, tapasztalatszerzésben, vagyis a játékban valósul meg. Nagy jelentőséget tulajdonítunk a "világ" sokoldalú tevékeny megismertetésére és a gyermekek tapasztalatszerzésére. 1

12 II. Kompetencia alapú programcsomag bevezetése Bóbita csoportban a 2010/2011-es nevelési évben, Süni csoportban a 2012/2013-as nevelési évben Sárbogárd Város Önkormányzatának támogatásával intézményünk részt vett a TÁMOP /09/2 számú pályázaton. A pályázat kapcsán vállaltuk, hogy a 2010/2011-es nevelési évtől egy óvodai csoportban bevezetjük a kompetencia alapú programcsomagot. A kompetencia azon elvárható ismeretek, képességek, magatartási és viselkedésjegyek összessége, amely által a személyiség képes lesz egy adott feladat eredményes teljesítésére. Nem elszigetelt pedagógiai elemekről van szó, hanem egy azonos szemléletű gyakorlatról, amelyben minden résztvevő kompetens. Ebben a mindenben benne van a gyermek, mint elsődleges tényező, a szülők, akik leginkább kompetensek gyermekeik nevelésében, és a pedagógus saját személyiségével, saját és sajátos kompetenciával. A kompetencia alapú programcsomag az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának szellemiségében alapelvek, óvodakép-gyermekkép, játékközpontúság, szellemiség és szemléletmód készült. Ugyanakkor a XXI. Század szellemiségének megfelelően a kompetencia, mint központi kategória hatja át az egész programcsomagot, melynek elemei, részenként illesztve is, felhasználhatók szinte bármely legitim helyi nevelési programhoz, másrészt nevének megfelelően egészében is, komplexen és csomagként kezelve is használható. Nevelési cél a gyermeki aktivitás, motiváltság, kíváncsiság ébrentartása és kielégítése, a kreativitás előtérbe helyezése, a kompetenciaérzék kialakítása, fenntartása. Figyelembe kell vennünk: - az ONOAP irányelveit, - a játék, az érzelmek, az erkölcs meghatározó szerepét, - a magyar nemzeti kultúrát, hagyományát, - az inklúzív (befogadó) pedagógia cél- és feladatrendszerét, - az iskolára alkalmasság fejlettségi szintjét. Alapvető változásra nem volt szükség, hiszen a Helyi Pedagógiai Programunk alapelve is az, ami a kompetencia alapú nevelésé: úgy fejleszteni a készségeket, hogy a gyermekek aktív, cselekvő részvételére alapozzunk. Ami mégis új: a negyedéves ciklusokra bontott 1

13 nevelési év témája a négy őselem a LEVEGŐ, TŰZ, VÍZ, FÖLD köré szervezi a feldolgozandó témákat. Elemenként és nevelési területenként széles spektrumú módszertani ajánlást kínál. Nagy hangsúlyt fektet a néphagyományok átadására, fokozottan hangsúlyozza a differenciált fejlesztést, kiemelten kezeli az óvoda-iskola problémakörét. A projekt mindig konkrét, mert megfelel az óvodáskorú gyermek gondolkodásának, és mindig komplex, a téma sokoldalú megközelítésének megfelelően. Ez a szemlélet nem új óvodánkban, hiszen már több éve alkalmazzuk a projektmódszert. E programcsomag bevezetését követően a szülők biztosítékot kapnak, arra vonatkozóan, hogy: - a program középpontjában a gyermekük áll; - a szabad játék megmarad a nevelés egyik eszközének; - figyelembe veszi a gyermekek egyéni és életkori sajátosságait; - értékeli a gyermek azon tulajdonságait, amelyek csak rá jellemzőek; - a gyermekek komplex képességeik fejleszthetők; - a boldog gyermekkort nem elvenni, hanem biztosítani kívánjuk gyermekeink számára; - a program alkalmazása során a gyermek illeszthető lesz a következő oktatási folyamathoz, az iskolához; A kompetencia alapú programcsomag egésze a kompetens személyiség alakítására, komplex fejlesztésére törekszik oly módon, hogy maga az óvodapedagógus is kompetensen kezelhesse a programcsomag tartalmát, módszertanát. A programcsomag anyaga bármikor továbbfejleszthető, folyamatosan alakítható, alkalmas az egész életen át tartó tanulás megalapozására, úgy, hogy figyelembe veszi az óvodáskorú gyermek életkori sajátosságait, főbb tevékenységi körét. A mai kor kívánalmait figyelembe véve alkalmazzuk a kompetencia alapú programcsomag azon részeit, mely megvalósítható óvodánkban. Olyan lehetőségeket teremtünk, amelyekben egy-egy adott képesség működésbe léphet, ezáltal fejlődhet. Ahhoz, hogy jó együttműködés alakuljon ki abban hangsúlyozottan fontos minden egyes gyermek érdeke, és a pedagógus megértő, biztonságot jelentő szerepe. 1

14 Hitvallásunk Zavartalan, derűs, elfogadó, szeretetteljes gyermekéveket élhessen minden óvodás. Célunk a testileg, lelkileg egészséges személyiség kibontakoztatása, örömteljes óvodai élet. Elismerjük a család elsődleges nevelői szerepét, értékeink közvetítése mellett a közös együttműködésre törekszünk. Nevelőtestületünk a játék, a szabad játék elsődlegességét hangsúlyozza. Alapozunk a játék személyiségfejlesztő hatására, mert a játék segíti a gyermek kreatív, cselekvő, játékos emberré válását. Gazdagítjuk egyéniségét, a benne lévő értékeket, pozitívumokat mindig elismerjük. Nagy figyelmet szentelünk a felzárkóztatásnak és tehetséggondozásnak. Őszinte, személyes példával járunk elő, alakítva érzelmi, anyanyelvi, értelmi, erkölcsi esztétikai értékeinket. 1

15 III. Az óvodai nevelés rendszere A program célja, feladata Nevelés keretei Egészséges életmód alakítása Az érzelmi, az erkölcsi és a közösség(i) nevelés A tevékenység kerete Kreativitás megvalósítása Az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása A külső világ tevékeny megismerése Hagyományok ápolása A tevékenységekben megvalósuló tanulás A program tevékenységformái JÁTÉK MOZGÁS - rajzolás, festés, mintázás, kézi - Verselés, mesélés - a külső világ tevékeny - Verselés, mesélés munka - a külső világ tevékeny megismerése - Ének, zene, énekes játék, - Ének, zene, énekes játék, megismerése - néphagyomány ápolása gyermektánc gyermektánc - néphagyomány ápolás - Verselés, mesélés - rajzolás, festés, mintázás, kézi - Verselés, mesélés - Ének, zene, énekes játék, - Ének, zene, énekes játék, munka - mozgás, gyermektánc gyermektánc - mozgás, - a külső világ tevékeny - mozgás, - rajzolás, festés, mintázás, kézi - a külső világ tevékeny megismerése - prevenció, korrekció munka megismerése - néphagyomány ápolás - rajzolás, festés, mintázás, kézi - mozgás, - hagyományápolás - munka jellegű tevékenységek munka - munka jellegű tevékenységek - munka jellegű tevékenységek - munka jellegű tevékenység A program kapcsolatrendszere Család Bölcsőde, iskola, pedagógiai szakszolgálat intézményei, gyermekjóléti szolgálatok, egészségügyi, illetve közművelődési intézmények A fejlődés eredménye óvodáskor végén Hajolj felém, tanulj meg engem. Próbáld meghallani csepp hangomat, hogy rám ismerj. (Szabó Magda) 1

16 IV. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP 1. Gyermekkép Az Alapprogram az emberi személyiségből indul ki, abból a tényből, hogy az ember mással nem helyettesíthető, szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség és szociális lény egyszerre. A gyermek fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg. E tényezők együttes hatásának következtében a gyermeknek sajátos, életkoronként (életkori szakaszonként) és egyénenként változó testi és lelki szükségletei vannak. A személyiség szabad kibontakoztatásában a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezet szerepe meghatározó. Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakoztatásának elősegítésére törekszik, biztosítva minden gyermek számára, hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő hátrányai csökkenjenek. Nem ad helyet semmiféle előítélet kibontakozásának. Programunk figyelembe veszi a sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztésének igényeit, külön gondot fordít arra, hogy a gyermek minden segítséget megkapjon hátrányainak leküzdéséhez. Az adott gyermek fejlesztési stratégiájának kialakítását a gyermek fogyatékosságának típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező, az integrált fejlesztésben tapasztalatokkal rendelkező gyógypedagógus, terapeuta segíti (módszertani intézmény, utazótanári szolgálat). Közreműködése kiterjed a gyermeket nevelő óvodapedagógusok felkészítésére, a fogadó óvoda sajátos teendői ellátásának tervezésére, folyamatos tanácsadásra, mely az óvodai nevelőmunkán túl a szülők és az óvoda együttműködésére is kellő hangsúlyt helyez. Az integráltan fejlesztett gyermek számára biztosítjuk a speciális eszközöket, egészségügyi és pedagógiai habilitációs, rehabilitációs ellátást, melyekre a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslatot tesz. 2. Óvodakép 1

17 Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. Az óvoda a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig. Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit. Az óvodában, miközben az teljesíti a funkcióit (óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő), a gyermekekben megteremtődnek a következő életszakaszba (a kisiskolás korba) való átlépés belső pszichikus feltételei. Az óvodai nevelés célja az, hogy elősegítse az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakozását, a hátrányok csökkentését, az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével (ideértve a kiemelt figyelmet igénylő gyermek ellátását is). Befogadó intézményként a szülőkkel együttműködve biztonságos környezetben kívánjuk együttnevelni a többséggel a sajátos nevelési igényű gyermekeket. Közvetetten segítjük az iskolai közösségben történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését, és az óvoda iskola átmenetet. Pedagógiai tevékenységrendszerünk és tárgyi környezetünk segíti a gyermek környezettudatos magatartásának kialakulását. Az óvodai nevelésben alapelv: a) a gyermeki személyiséget elfogadással, tisztelettel, szeretettel, megbecsüléssel és bizalommal vesszük körül; b) a nevelésünk lehetővé teszi és segíti a gyermekek személyiségfejlődését, a gyermekek egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatását; c) az óvodai nevelésben alkalmazott pedagógiai hatásoknak a gyermek személyiségéhez kell igazodniuk d) a gyermeket megillető jogok, gondoskodás és különleges védelem valamint az egyenlő hozzáférés biztosítása. e) az elvárások igazodjanak a gyermekek fejlődésének üteméhez, fejlesztésük a számukra megfelelő területeken valósuljon meg, f) a sajátos nevelési igényű gyermekeket a nevelés, a fejlesztés ne terhelje túl, g) a habilitációs, rehabilitációs célú fejlesztő terápiák programjai váljanak az óvodák nevelési programjainak tartalmi elemeivé. Az alapelvek megvalósítása érdekében gondoskodunk: 1

18 a gyermeki szükségletek kielégítéséről, az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről; a testi, a szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor-specifikus alakításáról; a gyermeki közösségben végezhető sokszínű - az életkornak és fejlettségnek megfelelő - tevékenységekről, különös tekintettel, a mással nem helyettesíthető játékról. E tevékenységeken keresztül az életkorhoz és a gyermek egyéni képességeihez igazodó műveltségtartalmak, emberi értékek közvetítéséről; a gyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi támogató környezetről. A nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai nevelésében biztosítjuk az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, átörökítését, nyelvi nevelését, a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét. A hazájukat elhagyni kényszerülő családok (a továbbiakban: migráns) gyermekeinek óvodai nevelésében biztosítani kell az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, társadalmi integrálását. A sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelésének megvalósításában érvényesül a habilitációs, rehabilitációs szemlélet és a sérülésspecifikus módszertani eljárások alkalmazása. A módszerek, módszerkombinációk megválasztásában a sérülésspecifikusság alkalmazkodást jelent a sajátos nevelési igény típusához, az eltérő mértékéhez, az egyéni fejlődési sajátosságokhoz. A gyermekek integrált nevelésében, fejlesztésében részt vevő, magas szintű pedagógiai, pszichológiai képességekkel (elfogadás, tolerancia, empátia, hitelesség) és az együttneveléshez szükséges kompetenciákkal rendelkező óvodapedagógus - egyéni fejlesztési tervet készít, individuális módszereket, technikákat alkalmaz, - a foglalkozások során a szakértői bizottság véleményében szereplő javaslatokat beépíti, a gyermek fejlődésének elemzése alapján - szükség esetén - eljárásait megváltoztatja, az adott szükséglethez igazodó módszereket megválasztja, - egy-egy nevelési helyzet, problémamegoldásához alternatívákat keres, - alkalmazkodik az eltérő képességekhez, az eltérő viselkedésekhez, - együttműködik a különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba. 1

19 A gyermek fogyatékosságának típusához igazodó szakképesítéssel rendelkező - gyógypedagógiai tanár/terapeuta - az együttműködés során: - segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését, figyelemmel kíséri a gyermek haladását, - javaslatot tesz gyógypedagógia-specifikus módszerek, módszerkombinációk alkalmazására, az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra, a gyermek igényeihez igazodó környezet kialakítására, - segítséget nyújt a szükséges speciális (segéd)eszközök kiválasztásában, tájékoztat a beszerzés lehetőségéről, - együttműködik az óvodapedagógusokkal, figyelembe veszi a gyermekkel foglalkozó óvodapedagógus tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait, - kapcsolatot tart a szülővel a rehabilitáció sikerességét szolgáló ismeretek átadásával. Az integrált nevelésben közreműködő közoktatási intézmények az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények szak- és pedagógiai szakmai szolgáltatását, az utazó gyógypedagógiai hálózat működtetésére kijelölt intézmények segítségét vehetik igénybe a megyei/városi közoktatás-fejlesztési tervekben meghatározott feladatellátás szerint. Minden nap egyenletes napsütés és csendes eső légy! Semmit se sürgess, ne nyugtalankodj, lassan, ráérően, biztos, de gyöngéd kézzel dolgozz! Sok lesz a dolgod! (Freinet) V. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI 1

20 Az óvodai nevelés általános feladatai Óvodánk nevelési célja, az egész gyermeki személyiség fejlesztése az életkori sajátosságok, az eltérő fejlettségi ütem és az egyéni képességek figyelembevételével, a kreativitás hangsúlyozásával és a kompetenciaérzés kialakításával és fenntartásával. Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Ezen belül: - az egészséges életmód alakítása, - az érzelmi nevelés, az erkölcsi és a közösségi nevelés - az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása. 1. Az egészséges életmód alakítása Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása kiemelt jelentőségű. Feladatunk az óvodáskorú (3-6-7 éves) gyermek testi és lelki fejlődésének elősegítése, beleértve a sajátos nevelési igényű gyermekeket is. Ezen belül: - a gyermekek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényüknek kielégítése, - a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése, - a gyermeki testi képességek fejlődésének segítése; - a gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése, - az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a pihenés, a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása, - a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet biztosítása - a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, környezettudatos magatartás megalapozása; - megfelelő szakemberek bevonásával a szülővel, óvodapedagógussal együttműködve speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása. A fejlesztés tartalma: - a helyes életritmus, - mozgás, - táplálkozás, - edzés, - testápolás, - öltözködés, 2

21 - pihenés alvás Az életkornak megfelelő helyes életritmus kialakítása a gondozás központi kérdése. A gyermekek óvodában eltöltött idejét tudatosan, egyéni és élettani szükségleteik figyelembevételével kell megterveznünk. A növekedés és fejlődés egyik legfontosabb feltétele a táplálkozás, ami egyben a testépítést is biztosítja. A napi háromszori étkezést központilag biztosítja az Eurest Kft. A központi étrendet kiegészítjük a gyerekek által hozott gyümölcsökkel, az ebből közösen elkészített gyümölcslevekkel, vitaminsalátákkal. A konyha biztosítja a speciális táplálkozást igénylő gyermekek ellátását (liszt-érzékeny, ételallergiás, stb.). Folyadék egész nap a gyermekek rendelkezésére áll, így mindenki egyéni szükségleteinek megfelelő mennyiséget fogyaszthat, de emellett szükséges felhívni figyelmüket a rendszeres folyadékbevitelre. A testápolás a gyermekek egészségének védelmét, testük, ruházatuk gondozását, tisztaságigényük kialakulását szolgálja. A gyermekek fejlődési ütemétől függ, mennyi segítséget igényelnek. Törekszünk a családi és óvodai gondozási szokások összehangolására. Fontosnak tartjuk a bensőséges kapcsolat kialakulását, hiszen az óvodapedagógussal együttműködve alakul ki a gyermek igénye az önálló testápolásra. A fogmosás helyes technikájának fokozatos bevezetését már kiscsoportban elkezdjük. Ösztönözzük óvodásainkat az intenzív rágásra, mellőzzük a túlzott édességfogyasztást. Megtanítjuk gyermekeinket a papír zsebkendő használatára. Az öltözködés védekezés az időjárás változásai ellen, egyúttal azonban fejleszti a gyermek ízlését, önállóságát is. Figyelünk arra, hogy a gyermekek ne legyenek túlöltözve, ruházatuk kényelmes legyen, ne gátolja őket a mozgásban. Ruhájukat egészségi állapotukhoz, edzettségükhöz igazítjuk. A gyermekek mozgásigényének kielégítését és fejlesztését a mozgásfejlesztő tevékenységek szolgálják, melyeket részben a gyermekek szabadon választanak, részben az óvodapedagógus kezdeményezi, szervezi. A jól szervezett séták, kirándulások a mozgásigény kielégítésén kívül együttes élményt is jelentenek a csoport számára. Az egészség megőrzéséhez fontos, hogy a gyermekek szervezete képes legyen alkalmazkodni az időjárás változásaihoz. A szabad levegőn való rendszeres tartózkodással növeljük az ellenálló képességüket, ez télen sem maradhat el. Kedvező időjárás esetén igyekszünk a játékot, a különböző tevékenységeket, étkezést a szabadban szervezni. 2

22 Különösen nyáron óvnunk kell a gyermekeket az erős, káros hatású napfénytől. Nagy hangsúlyt fektetünk a folyamatos folyadék pótlására, és a gyermekek bőrének védelmében a napvédő készítmények használatára. A gyermek alvásszükséglete kielégítésének egy része az óvodára hárul. Az általános alvásigényen belül a gyermekeknek egyénenként más-más lehet az alvásszükséglete, ezért biztosítjuk a folyamatos felkelést, ahol a feltételek ehhez adottak. Igyekszünk a pihenéshez szükséges kedvező körülményeket minden gyerek számára megteremteni és fenntartani. A növekedés és a fejlődés üteme, jellemzői egyéni sajátosságokat mutatnak, amelyeket a gondozás során figyelembe kell vennünk. Az önkiszolgálás kezdetben komoly feladatot jelent számukra, az adott tevékenységek gyakorlás útján válnak szokássá. Feladatunk: - hogy megteremtsük önállóságuk feltételeit, - a gyermek személyes belső környezetének, testi, lelki, szociális egészségének gondozása, - környezettudatos magatartás megalapozásával az egészség fejlesztése, védelme. A fejlődés jellemzői óvodáskor végére: o önállóan, figyelmeztetés nélkül mosnak kezet, törölköznek, amikor csak szükséges; o használják a WC-t, vigyáznak a mosdó rendjére; o fogat mosnak, a fogápolási szereket tisztán tartják; o hajukat rendben tartják; o zsebkendőjüket használják; o az önkiszolgálást teljes önállósággal, biztonsággal látják el; o önállóan tevékenykednek, észreveszik elvégzendő feladataikat, és segítséget nyújtanak társaiknak; o étkezés közben kulturáltan viselkednek; o helyesen használják az evőeszközöket (kanalat, kést, villát); o önállóan, a megfelelő sorrendben öltöznek, vetkőznek; o ruhaneműjükkel gondosan bánnak; o ügyelnek saját személyük és környezetük rendjére. 2

23 2. Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés Az óvodáskorú gyermek egyik jellemző sajátossága,. a magatartásának érzelmi vezéreltsége. Elengedhetetlen, hogy a gyermeket az óvodában érzelmi biztonság, állandó értékrend, derűs, kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör vegye körül. Mindezért szükséges, hogy a gyermeket már az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék az óvoda alkalmazottai és a gyermek, a gyermekek, valamint az óvodai alkalmazottak közötti kapcsolatot pozitív attitűd, érzelmi töltés jellemezze; az óvoda egyszerre segítse a gyermek erkölcsi, szociális érzékenységének fejlődését, én-tudatának alakulását, és engedjen teret önkifejező törekvéseinek; az óvoda nevelje a gyermeket annak elfogadására, megértésére, hogy az emberek különböznek egymástól. Igyekszünk olyan szituációkat teremteni a gazdag, változatos tevékenységrendszerben, amelyekben a gyermek választásaiban, döntéseiben, a helyzetmegoldásokban való tájékozódása során megtanulja irányítani saját érzelmeit. A szocializáció szempontjából meghatározó a közös élményeken alapuló tevékenységek gyakorlása, a gyermek erkölcsi tulajdonságainak (mint például: az együttérzés, a segítőkészség, az önzetlenség, a figyelmesség) és akaratának (ezen belül: önállóságának, önfegyelmének, kitartásának, feladattudatának, szabálytudatának), szokás- és normarendszerének megalapozása. Az óvodapedagógus a gyermekek közösségi életének irányítója. A gyermeki magatartás alakulása szempontjából modell értékű az óvodapedagógus és az óvoda valamennyi alkalmazottjának kommunikációja, bánásmódja és viselkedése. A gyermekek közötti kapcsolatokat életkoruk, korábbi környezetük, egyéni sajátosságaik nagymértékben befolyásolják. A gyermek nyitottságára építve óvodapedagógusaink elősegítik, hogy a gyermek tudjon rácsodálkozni a természetben és az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, tisztelje és becsülje azt. Ismerje szűkebb és tágabb környezetét, amely a szülőföldhöz való kötődés alapja. A gyermekek különböző érzelmekkel fogadhatják az óvodát. A beszoktatás időszaka meghatározó. Az anyától való elszakadás elbizonytalanítja a gyermeket. A pozitív 2

A MÁRKÓI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

A MÁRKÓI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA A MÁRKÓI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA Werde, was du noch nicht bist, Bleibe, was du jetzt schon bist. In diesem Bleiben und Werden Liegt alles Schöne auf Erden. Franz Grillparzer TARTALOM

Részletesebben

A MÁRKÓI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

A MÁRKÓI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA A MÁRKÓI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA Werde, was du noch nicht bist, Bleibe, was du jetzt schon bist. In diesem Bleiben und Werden Liegt alles Schöne auf Erden. Franz Grillparzer TARTALOM

Részletesebben

Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül

Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül Az érték szelíd, de követel Kamarás István: Íme az ember Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül Budaörsi Vackor Óvoda Helyi Nevelési Programja TARTALOMJEGYZÉK I. PROGRAMUNK KÜLDETÉSE, FILOZÓFIÁJA

Részletesebben

HELYI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI NEVELÉSI PROGRAM ZALAHALÁPI KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA - BÖLCSŐDE HELYI NEVELÉSI PROGRAM Készítette : Az Óvoda Nevelőtestülete 1998. Módosította: Istvándiné Boczkó Klára Zsuzsanna óvoda bölcsőde vezető

Részletesebben

A gyomaendrődi Vásártéri Óvoda pedagógiai programja 2014

A gyomaendrődi Vásártéri Óvoda pedagógiai programja 2014 Vásártéri Óvoda A gyomaendrődi Vásártéri Óvoda pedagógiai programja 2014 Az óvoda OM-azonosítója: 101602 1. Az óvoda adatai: Az óvoda hivatalos neve: ~ Vásártéri Óvoda Pontos címe, telefonszáma, e-mail

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető gondolatok 1.1. Az óvoda adatai 1.2. Területi elhelyezkedés, szociokulturális háttér 2.Gyermekkép, óvodakép 2.1. Nevelési koncepció 2.2. Nevelési koncepciónk

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde OM: 202346

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde OM: 202346 Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde OM: 202346 Pedagógiai Programja Cím: Székhely 7940 Szentlőrinc, Liszt Ferenc u. 2. Hatálybalépés dátuma: 2014. 09. 01. PH. Györkőné Molnár Judit Intézményvezető

Részletesebben

GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. Óvodai nevelés célja, alapelvei... 7 III. Gyermekkép, óvodakép,

Részletesebben

Tartalom Az óvoda adatlapja... 1. Bemutatkozás... 2. Gyermekképünk, óvodaképünk... 3. Az óvodai nevelés feladatai...

Tartalom Az óvoda adatlapja... 1. Bemutatkozás... 2. Gyermekképünk, óvodaképünk... 3. Az óvodai nevelés feladatai... Tartalom Az óvoda adatlapja... 1. Bemutatkozás... 2. Gyermekképünk, óvodaképünk... 2.1. Gyermekképünk... 2.2. Óvodaképünk... 2.3. Alapelveink... 3. Az óvodai nevelés feladatai... 3.1. Az óvodai nevelés

Részletesebben

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a Pedagógiai Programja Készítette: Ács Sándorné Székhelyintézmény vezető és a Tündérkert Keleti Óvoda Tagintézményvezetői Nyíregyháza, 2013. augusztus 01. I. BEVEZETŐ

Részletesebben

A Nagyközségi Óvoda Harmóniában a Természettel Helyi Nevelési Programja

A Nagyközségi Óvoda Harmóniában a Természettel Helyi Nevelési Programja Nagyközségi Óvoda 2344 Dömsöd, Dózsa Gy. út 27/A A Nagyközségi Óvoda Harmóniában a Természettel Helyi Nevelési Programja Elfogadta: a nevelőtestület a 6 /2010. (V.25.) Nt.sz. határozatával Jóváhagyta:

Részletesebben

www.donboscoiskola.hu

www.donboscoiskola.hu Jóváhagyta: AZ ALBERTFALVI DON BOSCO KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA (1116 Budapest, Albertfalva u. 9-13.) OM: 034997 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA,. év. hónap. nap. Fenntartó TARTALOM 1. BEVEZETŐ...

Részletesebben

A Pedagógiai Program jogszabályi háttere:

A Pedagógiai Program jogszabályi háttere: 1 A Pedagógiai Program jogszabályi háttere: 1991. évi LXIV. Törvény a Gyermekek jogairól 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról és módosításai -95. -a (1) bekezdésének j) Óvodai integrációs program 2003.

Részletesebben

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 2015. PEDAGÓIAI PROGRAM Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 7100 Szekszárd, Wesselényi u. 19, Tel: 74/510 984; 510 982 E-mail: wunderland.ovi@freemail.hu wunderlandovoda7100@gmail.com

Részletesebben

A KELEBIAI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MÓDOSÍTOTT HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2010.

A KELEBIAI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MÓDOSÍTOTT HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2010. A KELEBIAI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MÓDOSÍTOTT HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2010. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ 3 II. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP 4 2.1. Gyermekkép 4 2.2. Óvodakép 5 III. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI

Részletesebben

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi ŐCSÉNY 2013. OM azonosító: 201673 A program benyújtója: Csirzóné Kovács Éva óvodavezető - 1 - Tartalomjegyzék I. Bevezető...

Részletesebben

LIA ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

LIA ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA ÓVODAI PEDAGÓGAI PROGRAM LIA ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 4 2. Gyermekkép, óvodakép 5 2.1 Hitvallás 5 2.2 Óvodai nevelésünk

Részletesebben

MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET

MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET Környezeti nevelésre épülő helyi óvodai nevelési program Tiszalök 2010. MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET Környezeti nevelésre épülő helyi óvodai nevelési program Tiszalök

Részletesebben

ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat

ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat 2014. Eötvös Loránd Tudományegyetem Gyakorló Óvoda 1126 Budapest Kiss János altábornagy utca 29. Telefon: +36 (1)3564-046 E-mail: gyakovi@gmail.com

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2013

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2013 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2013 SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS, SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK INTEGRÁLT NEVELÉSE A MŰVÉSZETEK PEDAGÓGIAI ESZKÖZEIVEL, AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD ALAKÍTÁSÁVAL

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM BESENYSZÖGI ESZTERLÁNC ÓVODA OM : 201096 Készítette: A Besenyszögi Eszterlánc Óvoda nevelőtestülete Dátum: 2013. 07.20. Elfogadta: A Besenyszögi Eszterlánc Óvoda nevelőtestülete

Részletesebben

GYÖNGYÖS-KERT ÓVODA GYERMEKVILÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYÖNGYÖS-KERT ÓVODA GYERMEKVILÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYÖNGYÖS-KERT ÓVODA GYERMEKVILÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Gencsapáti Gyöngyös-kert Óvoda Nevelőtestülete Gencsapáti 2013. TARTALOM ELŐSZÓ... 3 1. Óvodánk nevelési célja, feladata, rendszere,

Részletesebben

A BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT

A BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT A BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT GYÖNGYSZEM ÓVODÁJÁNAK 2014. 0 Készítette: A Baptista Szeretetszolgálat Gyöngyszem óvodájának Nevelőtestülete a vezető irányításával. KÓTAJ 2014. Mindenek felett játszódjék

Részletesebben

A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja

A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja OM azonosító: 030854 Készült: Hajdúböszörmény, Kölcsey Ferenc u. 1. 2013. Tartalom Bevezető gondolatok... 5 Törvényi előírások figyelembe vétele... 6 1 Óvodánk adatai...

Részletesebben

Városközponti Óvoda Kodály Zoltán utcai Tagóvodája PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Városközponti Óvoda Kodály Zoltán utcai Tagóvodája PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Városközponti Óvoda Kodály Zoltán utcai Tagóvodája PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. A program kidolgozásában részt vettek: Dr Eisner Béláné Fazekasné Belső Tímea Győri Márta Illa Gyuláné Krémer Katalin Schlitt

Részletesebben

A Hermann Alice Óvoda Helyi Pedagógiai Programja 2013.

A Hermann Alice Óvoda Helyi Pedagógiai Programja 2013. A Hermann Alice Óvoda Helyi Pedagógiai Programja 2013. A gyermekben érlelődik a jövő /Hermann Alice/ Készült: 2013. Készítette: Nádasné Erdei Andrea óvodavezető és a nevelőtestület Hermann Alice Óvoda

Részletesebben

Jó itt gyereknek lenni!

Jó itt gyereknek lenni! Jó itt gyereknek lenni! A Montessori pedagógia alapelveinek és a kompetencia alapú óvodai nevelés eszközeinek alkalmazásával történő készség-, képességfejlesztés 2013. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Intézmény OM azonosítója: 027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Intézmény OM azonosítója: 027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete 2013. Intézmény OM azonosítója: 027000 Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 3 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI HELYZETKÉP... 4 2. 1. A családok szociokulturális

Részletesebben

Nefelejcs Óvoda Kisbajcs Módosított Nevelési Programja Készült: 2010 Készítette: Nefelejcs Óvoda Nevelőtestülete

Nefelejcs Óvoda Kisbajcs Módosított Nevelési Programja Készült: 2010 Készítette: Nefelejcs Óvoda Nevelőtestülete Nefelejcs Óvoda Kisbajcs Módosított Nevelési Programja Készült: 2010 Készítette: Nefelejcs Óvoda Nevelőtestülete 1 Tartalom 1.Bevezetés... 4 1/1.Az elmúlt időszak rövid összegzése:... 4 1/2. Helyzetkép

Részletesebben

Kenézlői Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Kenézlői Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kenézlői Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOM Bevezetés 4.oldal Törvényi háttér.5.oldal Intézmény adatai..5.oldal Óvodánk jellemzői 6.oldal 1. Helyi óvodai pedagógiai programunk alapelvei 6.oldal 1.1 Az

Részletesebben