SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A csornai Arany János Egységes Gyógypedagógiai, Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

2 Készült: a többször módosított évi XXXIII. tv. A közalkalmazottak jogállásáról, - 138/1992. (X.8) Korm. rendelet A közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben, évi I. törvény a munka törvénykönyvéről évicxc tv. a nemzeti köznevelésről évi tv. A szakképzésről, - 229/2012. (VIII.28) Kormányrendelet A Nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról - 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról - A módosított 4/2010. (I.19) OKM rendelet A pedagógiai szakszolgálatokról - 32/2012. (X.8.) EMMI rendelet a SNI gyermekek óvodai nevelésének és a SNI tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 2

3 Általános rendelkezések A SZMSZ célja és feladata 1. A SZMSZ állapítja meg a pedagógusok, az intézmény és a Pedagógiai Szakszolgálat szolgáltatásait igénybevevők jogainak és kötelességeinek gyakorlásával, valamint az intézmény munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 2. A SZMSZ-ben foglalt előírások célja: biztosítani az intézmény törvényes működését, az iskolai nevelés és oktatás valamint a pedagógiai szakszolgálat működésének megvalósítását. 3. A jogszerűség alapja: A többször módosított évi XXXIII. tv. A közalkalmazottak jogállásáról, - 138/1992. (X.8) Korm. rendelet A közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben, - A évi I. törvény a munka törvénykönyvéről évicxc tv. a nemzeti köznevelésről évi tv. A szakképzésről, - 229/2012. (VIII.28) Kormányrendelet A Nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról - 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról - A módosított 4/2010. (I.19) OKM rendelet A pedagógiai szakszolgálatokról - 32/2012. (X.8.) EMMI rendelet a SNI gyermekek óvodai nevelésének és a SNI tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról Az SZMSZ hatálya 1. A SZMSZ előírásait be kell tartania az óvodába, iskolában járó gyermekeknek, tanulóknak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak, más alkalmazottainak és az intézmény helyiségeit igénybevevőknek. 2. A SZMSZ előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási időn kívül szervezett programokra is vonatkoznak, melyeket a Pedagógiai Program alapján az iskola szervez, és amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét. 3

4 A SZMSZ nyilvánossága 1. A SZMSZ előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak, stb.) meg kell ismernie. 2. A SZMSZ egy-egy példánya megtekinthető az iskola irattárában az iskola nevelői szobájában az iskola igazgatójánál a pszichológiai vizsgálóban az iskolai szülői szervezet vezetőjénél 3. Az újonnan elfogadott vagy módosított SZMSZ előírásairól az intézmény dolgozóit valamint a szülői szervezet képviselőit tájékoztatni kell: 4. A SZMSZ-ről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától, igazgatóhelyettesétől, valamint az osztályfőnöktől a fogadó órán vagy ettől eltérően előre egyeztetett időpontban. 1. A költségvetési szerv: Az intézmény adatai a) OM azonosító: b) Az intézmény neve: Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó Rövidített neve: Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó c) Székhelye: 9300 Csorna, Erzsébet királyné u. 64. Telephelye: 9300 Csorna, Arany János u. 19. d) Illetékességi területe: Győr-Moson-Sopron Megye e) Alapító és irányító szerv neve, székhelye: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér

5 f) Középirányító szerv neve, székhelye: Győr-Moson-Sopron Megyei Intézményfenntartó Központ 9021 Győr, Árpád út 32. A középirányító szerv vezetője a Korm rendelet 11. (1) bekezdésében meghatározott hatásköreit, jogait és feladatait a kormánymegbízott egyetértésével gyakorolja. g) Fenntartó szerv neve, székhelye: Győr-Moson-Sopron Megyei Intézményfenntartó Központ Győr, Árpád út A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 3. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv igazgatóját pályáztatás útján kell kiválasztani. A vezető kinevezését, valamint felmentését a középirányító szerv készíti elő és terjeszti fel az illetékes ágazati miniszternek. Az intézményvezetőt az illetékes ágazati miniszter nevezi ki és menti fel, felette az egyéb munkáltatói jogokat a középirányító szerv vezetője gyakorolja. A pályáztatásra és foglalkoztatásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, az e törvény közoktatási intézményekben való végrehajtásáról szóló 138/1992. (X.8.) kormányrendelet, illetve a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII.7.) kormányrendelet előírásai az irányadóak. Alaptevékenységei: Az Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésével, iskolai oktatásával, nevelésével és szakképzésével foglalkozik, kibővülve a pedagógiai szakszolgálati és nevelési tanácsadással, melynek keretén belül több terápiás eljárást vezettünk be. Az intézmény Csornán 2 épületben működik, ellátja a térség rászoruló tanulóit. 5

6 A Pedagógiai Szakszolgálat és az általános iskolai oktatás az intézmény székhelyén, az Erzsébet királyné u. 64.-ben történik. A szakképzés az intézmény telephelyén, az Arany J. u. 19.-ben folyik. A gyakorlati oktatás a textiltermék összeállító, és parkgondozó tanulók gyakorlati oktatásának kivételével külső gyakorlati helyeken kerül megszervezésre. Az intézmény tanuló közösségeit - az óvodába járó gyermekek csoportja, az általános iskola tanulói, - a szakképzésben résztvevő diákok tanulói, - terápiás csoportokban résztvevő gyerekek alkotják. Az intézmény tevékenységeinek részletezése, szakfeladat számok: Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása a megismerő funkció vagy viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI gyermekek testi fogyatékos, mozgásfogyatékos, beszéd, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek óvodai nevelése Előkészítő osztály a megismerő funkció vagy viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI gyermekek testifogyatékos, mozgásfogyatékos, beszéd, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek felkészítése az előkészítő osztályban, az iskolai nevelés-oktatásra (szakfeladat szám: ) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-8. évfolyam) a megismerő funkció vagy viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI tanulók testi fogyatékos, mozgásfogyatékos, beszéd, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (szakfeladat szám: , ) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai, valamint a szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elmélet és gyakorlati oktatása (9-12. évfolyam) 6

7 a megismerő funkció vagy viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI testi fogyatékos, mozgásfogyatékos, beszéd, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos tanulók számára (szakfeladat szám: , , ) tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása készségfejlesztő speciális szakiskola a sajátos nevelési igényű- testi fogyatékos, mozgásfogyatékos, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos tanulók számára (szakfeladat szám: , , ) Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése (szakfeladat szám: ) Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése (szakfeladat szám: ) Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység (szakfeladat szám: ) Logopédiai ellátást Gyógytestnevelést, gyógytornát - SNI gyógypedagógiai ellátást, tanácsadást a megismerő funkció vagy viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető SNI B gyermekek részére - Részképesség zavaros gyermekek fejlesztése - Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek vizsgálatát - Nevelési tanácsadást. - Iskolapszichológusi hálózat működtetése - Pályaválasztási tanácsadás Korai fejlesztés, gondozás (szakfeladat szám: ) Fejlesztő felkészítés (szakfeladat szám: ) Fejlesztő iskolai oktatás súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekek részére Pedagógiai szakmai szolgáltatások (szakfeladat szám: ) Szaktanácsadás, amelynek feladata, oktatási, pedagógiai módszerek megismerése és terjesztése Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése és szervezése A tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat, amelynek feladata a tanulók, tanulóközösségek, a diákönkormányzatok segítése, a jogaik érvényesítéshez 7

8 szükséges ismeretek nyújtásával, tanügyigazgatási, közgazdasági, jogi stb. információk közvetítésével Otthoni ellátás keretében biztosított különleges (gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai) gondozás Intézményi étkeztetés (szakfeladat szám: , , ) Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása (szakfeladat szám: ) Az intézményi bélyegzők használata: Körbélyegző: intézményvezető, helyettesei, gazdasági vezető, gazdasági ügyintéző és iskolatitkár. Esetenkénti használatra jogosultak: Az intézményvezető által engedélyezett esetekben, az intézmény közalkalmazottjai. Hosszú bélyegző: intézményvezető, helyettesei, gazdasági vezető, gazdasági ügyintéző és iskolatitkár. 8

9 (9300 Csorna, Erzsébet királyné u. 64.) Az intézmény szervezete, szervezeti és működési egységeinek felépítése Óvoda Iskola Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Tanácsadó Általános Iskola Speciális Szakiskola Logopédiai Korai fejl. Gyógytestn. Gyógyped.ellátás Pszichológiai vizsg, ell. tanácsadás SNI B terápia; Tan. ak. Ért. ak. Beszédfogy. Tan. ak. Ért. ak. gyermekek számára Logopédiai terápia; részképességzavaros Nyelv-és beszédf.; Elők. Felj. isk.okt 1-4.oszt évf évf gyermekek fejlesztése Alapozó terápia; osztály 1-4. oszt. Textiltermék-össz.. Szőnyegszövő; Drámapedagógia; 1-4. oszt oszt Sütőipari munkás; Konyhai kisegítő; Pszichodráma; 5-8. oszt. Dísznövény ter- Parkápoló; Mentálhigiénés fogl mesztő; Dísznövény termesztő; Képzőműv. terápia Parkgondozó; Mozgásnevelés; Takarító, taka- BTM-es gyermekek rítógép kezelő; vizsgálata; Iskolapszichológia, Pályaválasztási tanácsadás,

10 Felelősséggel tartozik az intézmény működéséért Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó Az intézményvezetés felépítése, feladata és hatáskörei INTÉZMÉNYVEZETŐ INTÉZMÉNYVEZETŐ-HELYETTES GAZDASÁGI VEZETŐ INTÉZMÉNYVEZETŐ HELYETTES Közvetlenül irányítja az Erzsébet Felelős az egész intézmény Közvetlenül irányítja az Arany János királyné úti épületben a gazdasági vagyongazdálkodásáért. úti épületben a gazdasági vezető vezető kivételével a pedagógusok, kivételével a pedagógusok, a pedagógiai a pedagógiai munkát segítők munkát segítők tevékenységét, tevékenységét, és a technikai és a technikai dolgozók munkáját dolgozók munkáját. MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐK MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐK Az intézmény vezetéséhez tartozók feladataikat a részletes munkaköri leírásuk tartalmazza!

11 A csornai Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó vezetése és hatáskörei Intézményvezető Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó Intézményvezető - helyettese Speciális Szakiskola Intézményvezető-helyettese - Speciális szakiskolai - gazdasági ügyintéző pedagógusok - Pedagógiai Szakszolgálat - Asszisztensek - Karbantartó Gazdasági vezető - Nevelési tanácsadás - Óvodai nevelés - óvodában dolgozó pedagógus - Általános iskolai oktatás - Iskolai pedagógusok - iskolai tanulószoba, napközi - gyermek és ifjúságvédelem - pedagógiai asszisztensek - gyermekfelügyelő - tanulói étkeztetés - portások - iskolatitkár

12 Vezetők intézménybe való tartózkodási rendje A tanév szorgalmi idejében az intézményvezető és a vezető-helyettesek közül egy vezetőnek az iskolában kell tartózkodni mindaddig az időpontig, amíg tanulók az épületben tartózkodnak. Tanítás nélküli munkanapokon, tanítási szünetekben a szabadságok figyelembevételével történik a vezetői ügyelet. Az intézmény vezetője Az Arany János EGYMI élén az intézményvezető áll, vezetői tevékenységét az intézményvezető-helyettesek és a gazdasági vezető közreműködésével látja el. Az intézményvezető jogállását a magasabb vezető beosztás ellátásával megbízott közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezések határozzák meg. Az intézményvezetőnek az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét a Nkt, valamint, a Kjt. szabályozza. Ellátja továbbá a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt és át nem ruházott feladatokat. Kizárólagos jogkörébe tartozik: - a pedagógusok feletti teljes munkáltatói, valamint - a kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása, továbbá - külön megállapított ügyekben a kiadmányozás. Az intézményvezető-helyettesek: Az Óvoda, Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó általános helyettese vezetői tevékenységét az intézményvezető irányítása mellett látja el. - Közvetlenül irányítja, felügyeli a gazdasági vezető kivételével a pedagógusok, a pedagógiai munkát segítők tevékenységét, és a technikai dolgozók munkáját. 12

13 A Speciális Szakiskola vezető helyettese tevékenységét az intézményvezető irányítása mellett látja el. - Közvetlenül irányítja és felügyeli a gazdasági vezető kivételével az ott órát tanító pedagógusok tevékenységét és a technikai dolgozók munkáját. - Koordinálja a gyakorlati oktatást szervező intézmény és a gyakorlóhelyek közötti szakmai tevékenységet. Az intézményvezető-helyettesek részletes feladatait a munkaköri leírásaik tartalmazzák. Gazdasági vezető: Ellátja a tervezéssel, bankszámlavezetéssel, gazdálkodással, pénzgazdálkodással, a számvitellel, az adatszolgáltatással, a beszámolással kapcsolatos feladatokat a gazdasági folyamatokba beépített belső ellenőrzést. Kísérje figyelemmel a leltározási eljárás szabályait, az észlelt hiányosságok feltárására és felszámolására tegyen javaslatot. Szervezi az iskola működtetésében fellépő kisebb javítási, karbantartási munkáit. A gazdasági vezető irányítja a gazdasági ügyintéző munkáját. Felelős az intézmény ésszerű és takarékos gazdálkodásáért. Felelős a költségvetési terv és a gazdálkodással kapcsolatos adatszolgáltatások helyességéért. Gondoskodik: - A kifizetések időben történő teljesítéséről (minden hónap 3 5-ig.) - Az adó- és társadalombiztosítási kötelezettségek teljesítéséről - arról, hogy az iskola gazdálkodása, a jóváhagyott költségvetés keretein belül történjék - A beszámolók, tájékoztatók határidőre történő elkészítéséről - Ellenjegyzi a kifizetéseket - Számfejtett bérek helyességének ellenőrzése a közalkalmazottak esetenkénti jelzése alapján Munkáját részletes munkaköri leírása szabályozza. Az intézményvezető, az intézményvezető-helyettesek és a gazdasági vezető részére további eseti feladatokat is megállapíthat. 13

14 Munkaközösség vezetők: Meghatározott működési rendjük szerint koordinálják a Pedagógiai Programhoz kapcsolódó nevelési, oktatási feladatok ellátását, az intézményi cél és feladatrendszer megvalósítását. Az intézményvezető által átruházott ellenőrzési jogkört gyakorolják a beosztott pedagógusok fölött. A helyettesítés rendje Az intézményvezető akadályoztatása esetén az azonnali döntést nem igénylő kizárólagos hatáskörében, valamint a gazdálkodási jogkörbe tartozó ügyek kivételével teljes felelősséggel az intézményvezető-helyettes helyettesíti. Az intézményvezető tartós távolléte esetén gyakorolja a kizárólagos jogköreként fenntartott hatásköröket is. Tartós távollétnek minősül a legalább 2 hetes, folyamatos távollét. Gazdálkodási és pénzügyi kérdésekben az intézményvezető helyettesítését a gazdasági vezető látja el. A területért felelős intézményvezető helyettesek tartós távolléte esetén a másik területért felelős intézményvezető-helyettes veszi át a munkát. Az intézményvezető és az intézményvezető-helyettesek egyidejű akadályoztatása esetén az intézmény vezetője, vagy akadályoztatása esetén a helyettese által kijelölt gyógypedagógus helyettesíti. Az intézményvezetés beszámoltatási rendje Munkaközösség Vezetők évente 2 alkalommal nevelőtestületi értekezleten beszámolnak tevékenységükről A vezető-helyettesek hetente 1 alkalommal beszámolnak az intézményvezetőnek tevékenységükről Az intézményvezető a Fenntartó felé, kérése alapján értékeli az intézményben folyó munkát. A gazdasági vezető évente 2 alkalommal beszámolót készít a Fenntartó felé. 14

15 Az intézmény munka és működési rendje A tanév helyi rendje A tanév általános rendjéről az Oktatási Miniszter évenként rendelkezik. A tanév helyi rendjét, programjait a nevelőtestület fogadja el és rögzíti az éves munkatervben. A Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó működési rendje A Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó nyitvatartási rendje: A Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó intézménye folyamatosan tevékenykedik az ide vonatkozó MKM rendelet előírásainak megfelelően. Feladatainak ellátását a tanév rendjéhez igazítja. Munkanapokon 8-19 óráig tart nyitva. A Szakszolgálat igénybevételét július első munkanapjától a tanév első tanítási napjáig legalább heti egy fogadónap szervezésével biztosítani kell A fogadónap időpontját közzé kell tenni. A Pedagógiai Szakszolgálat intézménye együttműködik a nevelési, oktatási intézmények vezetőivel, alkalmazottaival a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, a tanulási nehézség, a magatartási rendellenesség feltárása, a gyermekek a tanulók fejlődésének elősegítése céljából. - A szakszolgálat és nevelési tanácsadó ellátásaiban résztvevő kliensek a szakfeladatokat ellátó pszichológusok és gyógypedagógusok által megadott időpontban jelennek meg. - A fejlesztésekre érkezők nevét és az érkezés időpontját a portás az általa vezetett könyvbe rögzíti. - A porta melletti aulában várakoznak a foglalkozás kezdetéig. - A Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó ellátásaira érkező gyermekek az intézmény területén szülő illetve felnőtt felügyelete nélkül csak meghatározott esetben tartózkodhatnak. A kiscsoportos vagy egyéni foglalkozáson résztvevő gyermekeket szüleik a foglalkozásvezető által meghatározott helyen hagyják. A foglalkozás befejezése után a megadott időpontra kötelesek gyermekükért jönni. 15

16 Az Óvoda, Általános Iskola és a Speciális Szakiskola működési rendje Az intézmény nyitvatartási rendje: Szorgalmi időben: hétfőtől-péntekig reggel 7 órától 21óráig Az intézmény zárva tart: szabadnapokon, ünnepnapokon, valamint munkaszüneti napokon. Tanítási szünetekben az intézmény vezetése ügyeletet tart az Erzsébet királyné u. 64 szám alatt, mely ügyeleti rendről plakáton tájékoztat mindkét tanügyi épület főbejáratával szemben lévő ablakfelületen, és az intézményegységek kapuján. A tanulóknak 7 óra 45 percre kell megjelenniük az iskolában. Mindkét épületben az aulában gyülekeznek. A vidékről bejáró tanulók a menetrend szerinti járatok késése esetén a beérkezéstől számított 10 percen belül kötelesek megjelenni az iskolában. Az Erzsébet királyné úti székhelyen a gyülekezés minden tanítási napon a porta melletti aulában 7 órától 7.30 óráig beosztott felnőtt felügyelete mellett történik. Minden tanítási napon reggel fél 8-tól az aznapi ügyeletes nevelők is ugyanott felügyeletet látnak el. Minden tanítási napon 7 óra 45 perckor az 1. órát tanító pedagógusok az asszisztensek és gyermekfelügyelő segítségével az osztályba kísérik a tanulókat. Az Arany János úti telephelyen minden tanítási napon gyülekezés 7 órától 7 óra 45-ig a főbejárat előtti aulában. 7 óra 30 perctől az aznap beosztott ügyeletet ellátó pedagógus a tanulók felügyeletében részt vesz. 7 óra 45 perctől az 1. órát tanító pedagógus a terembe kíséri a tanulókat. A tantermekbe csak felügyelettel lehet felmenni! A tanulók az óraközi szüneteket a 3. óra utáni szünet kivételével a teremben vagy a folyósón töltik. A tízóraikat a 2. órát követő szünetben fogyasztják el. Az Erzsébet királyné úti székhelyen a tízórai szünetben a munkaköri leírásokban meghatározottak szerint az asszisztensek és gyermekfelügyelő kísérik az ebédlőbe a tízóraizó gyerekeket. A nem napközis gyermekek felügyeletét ebben az időpontban szintenként lehetőség szerint 1 pedagógus és 1 asszisztens látja el. Az Erzsébet királyné úti székhelyen a harmadik szünetben a gyermekek az ügyeletes nevelők, asszisztensek, és gyermekfelügyelő kíséretével az időjárástól függően az udvaron tartózkodnak. Az Arany János úti telephelyen a tanulók az otthonról hozott tízóraikat a nagyszünet időszakában a tanteremben fogyasztják el. A többi szünetben a tanulók tartózkodjanak a folyosón, jó idő 16

17 esetén az udvaron. Tízórais szünetben a nem menzás tanulók a tanteremben tartózkodnak és ott étkeznek a szaktanárok felügyelete mellett. A 3. óra utáni 15 perces szünetben a tanulók az udvaron tartózkodnak. A szünetek rendjét a pedagógusok saját hatáskörükben meghatározhatják. Ebédelés két csoportban történik I. csoport: tól II. csoport: től gyermekfelügyelő, asszisztensek és napközis nevelők felügyeletével. Az utolsó tanítási órát követően a hazainduló tanulókat az órát tartó tanár a portánál bocsátja el, indokolt esetben a szülő az osztályteremben átveheti gyermekét. Az esetleges önkényes tanulói távozás esetén a hiányzást észlelő köteles az intézmény vezetőjének vagy helyettesének jelenteni. Tanítási órák után az iskolába maradó tanulókat a csoportvezető pedagógusok veszik át. (napközi, sportkör, szabadidős foglalkozások stb.) Hazautazások kíséretének rendje: A foglalkozások végeztével tól 16 óráig, folyamatosan, 3 csoportban, a gyógypedagógiai asszisztensek és gyermekfelügyelő kíséretével, a munkaköri leírásukban meghatározottak szerint. A maradó gyermekeket a napközis nevelő felügyeli a szülő érkezéséig. A sportszakkörre váró gyermekek a portán várakoznak a foglalkozásvezető pedagógus megérkezéséig. Az intézmény nyitvatartási idejében a Pedagógiai Szakszolgálat foglalkozásaira, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, valamint a pedagógusok fogadóórájára és az intézmény vezetéséhez érkező szülőket és vendégeket az intézmény portaszolgálatot ellátó dolgozója fogadja. A gyermekek egészségének megőrzése érdekében a higiénés szabályok és szokásrend elsajátítását nevelői és védőnői közreműködéssel biztosítjuk. (Étkezés előtti kézmosás, szellőztetés, szabad levegő, WC használat, stb.) Egészségügyi szempontból kiszűrt tanulók elkülönítése, és az ellátásukról történő további intézkedés. Balesetvédelmi tájékoztatást a tanulók a tanév kezdetekor osztályfőnökeiktől kapnak. A szaktárgyi órák baleset és tűzvédelmi szabályainak betartásáért az órát tartó tanár felel. (Lásd: Tűz és balesetvédelmi szabályzat) Óraközi szünetekben, egyéb szabadidőben a felnőttek által biztosított tanulói felügyelet működik, heti ügyeleti beosztás szerint. 17

18 Késve érkező tanulók a portán kötelesek jelenteni nevüket és osztályukat. Az iskola liftjeinek, felszerelésének, berendezéseinek, eszközeinek megóvása, gondozása valamennyi tanulónak nem csak érdeke, hanem kötelessége is. Az a tanuló, aki a felszerelésekben kárt okoz, vagy károkozást észlel, azonnal jelentse az ügyeletes nevelőnek! Szándékos rongálás esetén jegyzőkönyv készül. A kár nagyságától függően kártérítési eljárást kezdeményezünk. A tanulók felsőruházatukat, utcai cipőiket a ruhatári szekrényben a számukra kijelölt helyen elhelyezhetik. Más tulajdonát elvinni nem szabad. Amennyiben az eltulajdonítást a tanuló észleli, azonnal jelzi az osztályfőnöknek, vagy a vele lévő felnőttnek. Az intézmény tevékenységi területei 1. A Pedagógiai Szakszolgálat alapfeladatai, nevelési céljai A) Pedagógiai Szakszolgálat Alapfeladatai: - Korai fejlesztés (0 5 év korig) - Logopédiai ellátás (A Fenntartó által köttetett a mindenkor érvényben lévő Együttműködési Megállapodás alapján, Csorna városában, és a Rábaköz településein) - Gyógytestnevelés, gyógytorna - SNI gyógypedagógiai ellátást, tanácsadást a megismerő funkció vagy viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető SNI B gyerekek részére Korai fejlesztés és gondozás: A korai fejlesztés és gondozás feladata a testi, az érzékszervi, az értelmi, a beszéd- vagy más fogyatékosság megállapításának időpontjától kezdődően a gyermek korai fejlesztése és gondozása a szülő bevonásával, a szülő részére tanácsadás nyújtása. A korai fejlesztés, gondozás a tanév rendjéhez igazodik, mely év közben is megkezdhető. A korai fejlesztés és gondozás feladatait a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleményére építve valósítjuk meg. 18

19 Célcsoport: Célja: Feladata: Eszközei: a 0-5 éves korú különböző sérülésekkel élő sajátos nevelést, fejlesztést igénylő gyermekek. az eltérő sérülésben szenvedő gyermekek olyan prevenciós és rehabilitációs fejlesztő és feladatterápiája, amely minél több kisgyermek integrációját teszi lehetővé a helyi óvodákban, iskolákban - Intenzív nagymozgás fejlesztés - Koognitív fejlesztés - Percepció fejlesztés - Érzékelés észlelés fejlesztése - Sindelar program - Beszédfejlesztés sérülésekre adaptálva. Ayres-terápia Nagymozgást fejlesztő eszközök Ayres-terápiás eszközök, vizuális percepciót fejlesztő eszközök, Sindelar-teszt, tanulást segítő és fejlesztő eszközök. Logopédiai ellátás: Az ellátottak köre: A logopédiai ellátást igénylők köre azon gyermekekből, ill. gyermekcsoportokból tevődik össze, akiket a Szakértői Bizottság, az orvosok, a pszichológusok, a védőnők, a pedagógusok, ill. a szülők logopédiai vizsgálatra javasolnak; valamint a tanév eleji területi -logopédus általi- szűrővizsgálat megállapítása alapján a logopédus terápiára irányít - 18 éves korig. A logopédiai terápia célja: Biztosítsa a beszédhibás egyén személyiségének töretlen fejlődését, célkitűzéseinek megvalósulását, az optimális szocializációt, a sikeres habilitációt, ill. rehabilitációt. Leghatékonyabb formája a megelőzés: a szülők, nevelők felvilágosítása, a veszélyeztetettek korai kiszűrése; előzetes fejlesztéssel az esetleges halmozódó beszédhibák megjelenésének kivédése. A vizsgálat a terápia egész folyamatát érinti. 19

20 A terápia a szakemberek széles körű, összehangolt team-munkáját igényli. A széles körű program, eszköz alkalmazása, a célirányos fejlesztés, a személyiséget figyelembe vevő intenzív foglalkozás alkalmazása elengedhetetlen a beszédhiba javításában. A terápia hatékonyságát, az egyén zavartalan beilleszkedését a társadalomba (főként súlyos beszéd- és nyelvi zavarok esetében) az utógondozás szolgálja. A logopédiai tevékenység: A terápia megválasztása a kóroki tényezők, a beszédhibás életkora, a logopédiai kórforma súlyossága, kiterjedése, az esetleges halmozott beszédsérülés, a terápia kezdetének időpontja, a környezet, az integráció lehetőségének érvényesítése alakítja. A logopédiai tevékenység színtere: mobil színtér, ami optimálisan alkalmazkodik az ellátásra szoruló egyén szükségleteihez. A beszédjavítást végző szakemberek kompetenciái: A logopédus a beszéd-, hang-, nyelv- és kommunikációs zavarban szenvedő gyermekek hátrányainak megelőzésére, vizsgálatára és felismerésére, más beszédkórképektől való elkülönítésére, az ezekből következő feladatok megállapítására, megtervezésére, a sérülésspecifikus prevenciós, terápiás (habilitációs, rehabilitációs), fejlesztési, nevelési, oktatási tevékenység ellátására képesített szakember. Kötelező óraszáma a gyermekek/tanulók kezelésének és vizsgálatának feladatait tartalmazza. A logopédus feladata: az ellátási körzetébe tartozó gyermekek/tanulók beszéd- és nyelvi fejlettségének és állapotának szűrése; a beavatkozást igénylő gyermekek/tanulók logopédiai vizsgálata; szükség esetén a gyermek/tanuló további vizsgálatainak megszervezése; egyes esetekben logopédiai vizsgálati vélemény készítése; a kapott és saját vizsgálati eredmények alapján a gyermek logopédiai ellátásának megtervezése, szükség esetén a gyermek/tanuló egyéni fejlesztési tervének elkészítése; a gyermekek/tanulók rendszeres fejlesztése; a beavatkozási hipotézis helyességének és hatékonyságnak ciklizált vizsgálata; a gyermek egész személyiségének pozitív befolyásolása; a fejlesztő beavatkozás dokumentálása; kapcsolattartás a szülőkkel, a gyermek pedagógusaival, a gyermeket fogadó/kezelő más szakemberekkel. 20

21 Munkaformák: - Egyéni terápia - Csoportterápia - Egyéniesített csoportterápia Terápiák eszközei: - Az adott terápia hatékonyságát növelő terápiás eszközök Terápiás programok - A beszédészlelés és beszédmegértés zavara - Megkésett beszédfejlődés - Pöszeség - Orrhangzós beszéd, ajak- szájpadhasadék - Beszédritmus zavara (dadogás, hadarás) - Diszfónia - Dyslexia - dysgráfia dyscalculia esetén prevenció; reedukáció - A gyermekkori afázia Gyógytestnevelés A gyógytestnevelés célja és feladata A gyógytestnevelés hozzájárul a szerzett vagy veleszületett betegség következtében kialakult egészségi állapot helyreállításához, azaz gyógyításához, rehabilitációjához. A lehetőségekhez mérten segítse elő a gyermekek egészséges testi fejlődését, fokozza edzettségüket, teljesítőképességüket és a betegségekkel szembeni ellenálló-képességüket. Keltse fel igényüket az egészségi állapotuknak megfelelő testmozgás és sportolás iránt, járuljon hozzá a testmozgás, a sport megkedveltetéséhez, s alakítsa ezzel kapcsolatos szokásaikat. Fejlessze a gyermekek általános mozgásműveltségét, és készítse fel elváltozásuk fokozódásának megakadályozására, állapotuk javítására. Járuljon hozzá a pozitív személyiségvonások kialakításához. 21

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2007 A PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A csornai Arany János Egységes Gyógypedagógiai, Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1 Készült: - 1992. évi XXXIII. tv. A közalkalmazottak

Részletesebben

PALOTÁS GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PALOTÁS GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalomjegyzék AZ ISKOLA KÖRNYEZETE NEVELÉSI PROGRAM 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai. 1.1. Pedagógiai alapelvek 1.2. A nevelő-oktató

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Arany János Általános Iskola és Szakiskola Eger, Iskola u. 3. Fax: 36/412-149; Email:

PEDAGÓGIAI PROGRAM Arany János Általános Iskola és Szakiskola Eger, Iskola u. 3. Fax: 36/412-149; Email: PEDAGÓGIAI PROGRAM Arany János Általános Iskola és Szakiskola Eger, Iskola u. 3. Fax: 36/412-149; Email: aranyiszi@ajaisz.sulinet.hu 1 Tartalomjegyzék I) BEVEZETŐ... 3 II) AZ ISKOLA JOGI STÁTUSZA... 5

Részletesebben

ORSZÁGH KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SIROK

ORSZÁGH KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SIROK PEDAGÓGIAI PROGRAM ORSZÁGH KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SIROK Fenntartó jóváhagyása:... Érvényes:..... napjától PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉKE NEVELÉSI PROGRAM I. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY (1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT 57.) HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Verzió: 2.0 1 Köszöntő helyett Fogyatékosok jelenlétükkel humanizálják

Részletesebben

KLIK 053013 Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 029223 2015.

KLIK 053013 Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 029223 2015. KLIK 053013 Taktakenézi Petőfi Sándor Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 029223 2015. 1 S OLY JÓLESIK NEKEM ODATEKINTENEM, HOL EGY KIS VIDÁMSÁG VAN E SZOMORÚ VILÁGBAN (Petőfi Sándor) 2 1.Bevezető...

Részletesebben

Pedagógiai Program. Veszprém 2013.

Pedagógiai Program. Veszprém 2013. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Veszprém, Tüzér u. 44. Pedagógiai Program Veszprém 2013. II. II.

Részletesebben

Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Pedagógiai Programja 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 4.

Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Pedagógiai Programja 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 4. Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Pedagógiai Programja 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 4. Csak azok előtt tárul fel az élet szépsége, akik ismerik a másokért élő életet. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETŐ...

Részletesebben

FAZEKAS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Iskola

FAZEKAS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Iskola 1 A FAZEKAS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Iskola 2010 1 2 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 2. Az iskola vezetési

Részletesebben

Az intézmény nevelési terve és pedagógiai programja

Az intézmény nevelési terve és pedagógiai programja Abony Város Önkormányzata Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Abony, Bicskei u. 2. Tel.: 06-53/360-133 06-53/562-132 E-mail: suli@montagh-abony.sulinet.hu Weboldal: montagh.abony.hu Az intézmény nevelési

Részletesebben

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.október 01. 1 1.1 A nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye

Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM 2008. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 5

Részletesebben

2/2005. (III. 1.) OM rendelet

2/2005. (III. 1.) OM rendelet 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról A közoktatásról szóló 1993.

Részletesebben

A Budapest XVIII. Kerületi Csontváry Kosztka Tivadar Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja 2013.

A Budapest XVIII. Kerületi Csontváry Kosztka Tivadar Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja 2013. A Budapest XVIII. Kerületi Csontváry Kosztka Tivadar Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja 2013. Tartalomjegyzék AZ INTÉZMÉNY FŐBB ADATAI... 2 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KŐSZEG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2 1. A közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény, valamint végrehajtási

Részletesebben

A BESNYŐI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BESNYŐI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BESNYŐI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012 0 I. AZ SZMSZ CÉLJA 1. A szabályzat célja, tartalma A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja, hogy

Részletesebben

Pedagógiai Programja 2014.

Pedagógiai Programja 2014. Az Abonyi Montágh Imre Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda és Általános Iskola Pedagógiai Programja 2014. Készült: 2014. 2014. hó napján P.H. Jóváhagyta: fenntartó 1 TARTALOMJEGYZÉK AZ

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Bélapátfalvai Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Bélapátfalvai Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Bélapátfalvai Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Készült: 2013. március 31. Módosítva: 2013. szeptember 01. 1 Tartalom 1. JOGSZABÁLYI ALAPOK... 4 2. INTÉZMÉNYI

Részletesebben

A fixesítési eljárás alá vonási kötelezettség alól mentes eszközcsoportok köre:

A fixesítési eljárás alá vonási kötelezettség alól mentes eszközcsoportok köre: 22436 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 132. szám 5. melléklet a 31/2012. (X. 8.) EMMI rendelethez 21. számú melléklet a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelethez A fixesítési eljárás alá vonási kötelezettség

Részletesebben

A Pedagógiai Program rendelkezéseinek érvénybelépéséhez a fenntartóra, működtetőre többletköltség nem hárul.

A Pedagógiai Program rendelkezéseinek érvénybelépéséhez a fenntartóra, működtetőre többletköltség nem hárul. LEGITIMÁCIÓS LAP 206003 ELFOGADÓ ELFOGADÁS IDEJE NEVELŐTESTÜLET 2014.03.31. SZÜLŐI SZERVEZET 2014.03.31. DIÁKÖNKORMÁNYZAT 2014.03.21. FENNTARTÓ A Pedagógiai Program rendelkezéseinek érvénybelépéséhez a

Részletesebben

Radó Tibor Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM

Radó Tibor Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM Radó Tibor Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 1 2. Jelenlegi működési területek... 3 2.1. Általános iskola... 3 2.2.

Részletesebben

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2014. Tartalom Az iskola adatai...

Részletesebben

Pedagógiai Program. Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138.

Pedagógiai Program. Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138. 2013 Pedagógiai Program 031593 Szihalmi Általános Iskola és AMI 3377 Szihalom Hunyadi út 138. Tartalomjegyzék: 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.3. Fejlesztési területek nevelési célok... 9 1.4. A

Részletesebben

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (iskola) (1095 Budapest, Gát u. 6. és Thaly Kálmán u. 17/I.) OM 038417 Készítette: Tőkés Sándor igazgató Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM "Az élet fő célja tett; Tehát tégy! S tégy minden jót, ami tőled telik s mindenütt, ahol alkalom nyílik;" /Kölcsey Ferenc : Parainesis / GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYŐR 2013

Részletesebben

Együtt Veled Alapítvány Humánus Alapítványi Általános Iskolája 1044 Budapest, Megyeri út 20/B Telefon:(1) 231-70-20 Fax:(1) 231-70-29

Együtt Veled Alapítvány Humánus Alapítványi Általános Iskolája 1044 Budapest, Megyeri út 20/B Telefon:(1) 231-70-20 Fax:(1) 231-70-29 Együtt Veled Alapítvány Humánus Alapítványi Általános Iskolája 1044 Budapest, Megyeri út 20/B Telefon:(1) 231-70-20 Fax:(1) 231-70-29 MÓDOSÍTOTT Pedagógiai program 2009. Program benyújtója: Csirmaz Erzsébet

Részletesebben

MAGYARHOMOROGI SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA

MAGYARHOMOROGI SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGYARHOMOROGI SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA (4137 Magyarhomorog, Mikszáth u. 6.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 5. oldal Jogszabályok, rendeletek... 5. oldal Az SZMSZ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Záradék: A Szervezeti és Működési Szabályzatot

Részletesebben

Pedagógiai Programja 2011.

Pedagógiai Programja 2011. A Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Programja 2011. Készült: 2011. június 30. 2011. hó napján P.H. Jóváhagyta: fenntartó TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben