Országos kompetenciamérés 2009 Feladatok és jellemzőik. szövegértés 10. évfolyam

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Országos kompetenciamérés 2009 Feladatok és jellemzőik. szövegértés 10. évfolyam"

Átírás

1 2009

2

3 Országos kompetenciamérés 2009 Feladatok és jellemzőik szövegértés 10. évfolyam Oktatási Hivatal Közoktatási Mérési és Értékelési Osztály Budapest, 2010

4

5 10. ÉVFOLYAM A KOMPETENCIAMÉRÉSEKRŐL 2009 májusában immár ötödik alkalommal került sor az Országos kompetenciamérésre, amelyen minden 6., 8. és 10. évfolyamos tanuló részt vett, és amelynek célja a diákok szövegértési képességeinek és matematikai eszköztudásának a feltérképezése. A kompetenciamérés eredményeiről minden telephely, iskola és fenntartó jelentést kap, amelynek segítségével elhelyezheti magát az országos képességskálán, és összehasonlíthatja eredményeit a hozzá hasonló telephelyeken, iskolákban és fenntartónál tanuló diákok eredményeivel. Emellett az iskolák egyéni elemzéseket is készíthetnek, ennek segítségével kérdésenként is elemezhetik az eredményeket. Az Országos kompetenciamérés 2009 Feladatok és jellemzőik kötetek célja Az a szándékunk, hogy az iskola eredményeit bemutató grafikonok mellett a lehető legteljesebb mértékben megismertessük a tanárokat, intézményvezetőket és oktatáspolitikusokat a mérésben rejlő lehetőségekkel, és az eredmények helyes interpretálásához minél alaposabb segítséget biztosítsunk. E célt szolgálja a kompetenciamérés 2007 elején megjelent Tartalmi kerete, 1 valamint az Országos kompetenciamérés 2009 Fenntartói, iskolai és telephelyi jelentései, amelyek megtekinthetők a illetve a hu honlapon. A feladatokat bemutató kötetek célja az, hogy megismertessék a tanárokat az egyes feladatok mérési céljaival és statisztikai paramétereivel. A diákok feladatonkénti eredményeit elemezve a tanárok képet kaphatnak arró l, hogy diákjaik milyen problémákkal, hiányosságokkal küzdenek, melyek azok a területek, amelyekr e nagyobb figyelmet kell fordítaniuk a jövőben, és milyen fejlesztési feladatokkal kell megbirkózniuk. A feladatokat tartalmazó kötetek az országos eredmények bemutatásával mindehhez keretet és viszonyítási pontokat nyújtanak. A kötetből kiderül, hogy mely feladatok okozták a legtöbb gondot a diákoknak, melyek esetében választottak sokan valamilyen tipikusan rossz választ, és melyek nem okoztak problémát a diákok többségének. A kötet felépítése Ez a kötet a évi Országos kompetenciamérés 10. évfolyamos tesztfüzetének szövegértésfeladatait (itemeit) tartalmazza. Az itemek olyan sorrendben találhatók a kötetben, ahogyan az B) tesztfüzetben szerepeltek. A kötet végén található mellékletben táblázatos formában is feltüntettük az itemek jellemzőit. A kötetben minden egyes itemről a következő információk szerepelnek: A kérdés (item), ahogyan a tesztfüzetben szerepelt. Az item javítókulcsa. A mérési cél: o az item besorolása a Tartalmi keretben rögzített csoportosítási szempontok alapján; o rövid leírás arról, hogy pontosan milyen műveleteket kell a diáknak elvégeznie az item helyes megválaszolásához. Az item statisztikai jellemzői: 2 o az item tesztelméleti paraméterei (a kérdés nehézsége és meredeksége, valamint kétpontos item esetén a lépésnehézségek); o feleletválasztásos feladatok tippelési paramétere o az item nehézségi szintje; o az egyes kódok előfordulási aránya; o az item lehetséges kódjainak pontbiszeriális korrelációja; o az item százalékos megoldottsága országosan és településtípusonként, valamint az egyes tanulói képességszinteken. 1 Balázsi Ildikó Felvégi Emese Rábainé Szabó Annamária Szepesi Ildikó: OKM 2006 Tartalmi keret. sulinova Kht., Budapest, A statisztikai jellemzők képzési szabályait az 1. melléklet ismerteti. 3

6 SZÖVEGÉRTÉS Képességszintek a 10. évfolyamos szövegértésteszt esetében Az adatok elemzésében fontos szerepet játszanak a szakmai és statisztikai szempontok alapján meghatározott képességszintek. Ezek segítségével a tanulókat képességük szerint kategóriákba sorolva képet tudunk adni arról, hogy milyen képességeket tudhatnak magukénak a szintbe tartozók, és mi az, amiben elmaradnak a magasabb szinten található tanulóktól. A képességszintek kialakításának statisztikai hátterét az 1. melléklet mutatja be. 1. képességszint ( pont között) A tanuló ezen a szinten egy vagy több egymástól független információ azonosítására képes egy visszakeresési szempont alapján úgy, hogy az információk explicit formában jelen vannak a szövegben. Képes a szövegbeli információk közötti egyszerű kapcsolatok felismerésére, valamint a szöveg főbb témájának és a szerző szándékának azonosítására. 2. képességszint ( pont között) Ezen a szinten a tanuló több szempont alapján egy vagy több információt képes azonosítani, és megtalálja a szövegben a szembetűnő, hasonló információkat. Képes egyszerű szövegbeli kapcsolatok felismerésére, egyszerű kategóriák kialakítására és alkalmazására, illetve alacsonyabb szintű következtetések levonására a szöveg egy vagy több részéből. Felismeri a szöveg főbb gondolatát, tudja értelmezni a szöveg egy meghatározott részét, emellett képes a szöveg főbb témájának és a szerző szándékának azonosítására is. Háttértudására támaszkodva képes a szöveg egy-egy jellemzőjének értékelésére. 3. képességszint ( pont között) A tanuló ezen a szinten több szempont figyelembevételével képes az információk közötti kapcsolat megtalálására. Átlátja a szövegben a szembetűnő, hasonló információkat, képes a kért információ azonosítására, valamint annak kikövetkeztetésére, hogy mely információ tartozik relevánsan a feladathoz. Képes összefüggéseket felismerni és megérteni a szöveg egy részletére vagy egészére vonatkozóan, következtetéseket tud levonni a szöveg egy vagy több részéből, és a szövegrészeket vázlatba tudja rendezni. Háttértudása segítségével képes egy szó, kifejezés vagy mondat értelmezésére, valamint a szöveg egészének vagy részletének értelmezésére egy kevésbé hétköznapi ismeretanyag vonatkozásában. Képes a szöveg egy jellemző tartalmi vagy formai jegyének értékelésére. Tud reflektálni a szövegre saját tudása, tapasztalata és gondolatai alapján. 4. képességszint (645 pont fölött) A 4. képességszinten a tanuló képes olyan információk azonosítására és elrendezésére, amelyek közül némelyik nem szerepel szó szerint a szövegben. Képes olyan információk visszakeresésére, amelyek több kritériumnak felelnek meg; ki tudja következtetni, hogy mely információ tartozik relevánsan a feladathoz, és képes a hasonló jellegű információk közül a megfelelő kiválasztására. Képes bonyolult összefüggések feltárására egy számára ismeretlen szövegben, képes a szövegrész és a szöveg egésze közötti kapcsolatok felismerésére, azonosítására; következtetések levonására a szöveg egy vagy több részéből. Tudja értelmezni a teljes szöveget, egy adott szövegrészt a szöveg egészének tükrében, a két- vagy többértelmű szövegrészeket, a várttal ellentétes elgondolásokat egy hosszabb és bonyolultabb szövegben. Háttértudására támaszkodva képes egy összetett szöveg tartalmi és formai jegyeinek kritikai jellegű megítélésére, a nyelvi árnyalatok értelmezésére, a szöveg egészének vagy részletének kritikai szempontú értékelésére, a szöveggel kapcsolatos hipotézisek felállítására. A 4. képességszinten a korábbi műveleteket szokatlan formájú szöveg esetében is megfelelően tudja alkalmazni a tanuló. 4

7 10. ÉVFOLYAM A 10. évfolyamos szövegértésteszt általános jellemzése A teszt általános jellemzői A felmérés tesztfüzeteit a Tartalmi keretben megfogalmazott szempontok szerint állítottuk össze. A felmérést minden 6., 8. és 10. évfolyamos diák megírta, majd 10. évfolyamon a központi elemzés elkészítéséhez minden intézmény minden tanulójától összegyűjtöttük a kitöltött tesztfüzeteket. Az 1. táblázat a 10. év folyamos szövegértésteszt néhány alapvető jellemzőjét mutatja, a 2. táblázat pedig azt ismerteti, hogy a Tartalmi keretben definiált gondolkodási műveletek és szövegtípusok szerint hogyan oszlanak meg a feladatok. Az itemek száma 64 A központi elemzésbe bevont kitöltött tesztfüzettel rendelkező tanulók száma Cronbach-alfa 0,916 Országos átlag (standard hiba) 496 (0,2) Országos szórás (standard hiba) 99 (0,2) 1. táblázat: A 10. évfolyamos szövegértésteszt néhány jellemzője Művelettípusok Kapcsolatok, Információvisszakeresés összesen Szövegtípus összefüggések Értelmezés Szövegtípusok felismerése Elbeszélő Magyarázó Dokumentum Művelettípus összesen táblázat: A feladatok megoszlása a gondolkodási műveletek és szövegtípusok szerint a 10. évfolyamos szövegértéstesztben 5

8 SZÖVEGÉRTÉS A feladatok megoszlása a képességskálán Az 1. ábra az itemek és a diákok megoszlását mutatja a képességskálán. Az ábrán a feladatok nehézségi és a diákok képességszintjeit is feltüntettük. Láthatjuk, hogy a mérésben könnyű és nehéz feladatok is találhatók, az itemekkel igyekeztünk minél szélesebb tartományban lefedni a képességskálát. Ily módon a kiemelkedően tehetséges és a gyenge diákokat is megbízhatóbban tudjuk elhelyezni a képességskálán. Standardizált képességpont OF01003 OE09210 OF01008 OE04311 OE00521 OF01001 OF01004 OF02313 OF01005 OE04306 OE09209 OE04312 OF01002 OF01011 OF01014 OE04313 OF01010 OE00518 OE00524 OE09216 OE04305 OF01013 OE09208 OE00507 OE00517 OE09212 OF02312 OF02314 OE04308 OF OE04309 OE08310 OF02310 OF02308 OE09203 OE00512 OF02309 OE09214 OE00522 OE04314 OF02306 OE08303 OE00505 OE08311 OE08305 OE08312 OE09204 OF02315 OE04310 OE04304 OF02303 OF02304 OE09207 OE08301 OE08304 OF02301 OE09206 OE08302 OF02305 OE09215 OE Adott nehézségű feladatok Adott képességpontot elért diákok száma 1. ábra: Az itemek és diákok megoszlása a képességskálán, 10. évfolyam, szövegértés 6

9 10. ÉVFOLYAM A FELADATOK ISMERTETÉSE 7

10 SZÖVEGÉRTÉS Nógrádi vártúrák Jelvényszerző túramozgalom 1 2 Tisztelt Túratárs! Örülünk, hogy túramozgalmunk felkeltette érdeklődésedet, és vállalkozol arra, hogy teljesítsd annak feltételeit. Nógrád megyében az Északi-középhegység három tagja, a Mátra, a Cserhát és a Börzsöny szebbnél szebb tájai kínálnak kiapadhatatlan lehetőséget a gyalogos és a kerékpáros turizmus számára. A sok geológiai érdekességen kívül számos múltat idéző várromot kereshetünk fel. A Nógrád Megyei Természetbarát Szövetség átdolgozta az eddig is méltán népszerű Nógrádi vártúrák túramozgalom igazolófüzetét, és az eddigitől eltérően a sikeresen teljesítőket a Nógrád várának romját bemutató kitűzővel jutalmazza. Abban a reményben bocsátjuk útjára régi-új túramozgalmunkat, hogy változatlanul sokan vállalkoznak a teljesítésére, s szép élményekkel gazdagodva, sok különlegességet, érdekességet megismerve térnek majd haza a nógrádi várakat felkereső túráikról. Kellemes időtöltést, jó túrázást kívánunk! A teljesítés feltételei A túramozgalom nyílt, bárki csatlakozhat. A várak helyszínei gyalogosan, kerékpárral vagy gép járművel egyaránt felkereshetők. A teljesítés akkor fogadható el, ha az ajánlott 16 nóg rádi vár közül legalább 8-at felkerestél, s ezt az igazolófüzetben pecséttel is igazolod a várhoz legkö zelebb eső település nevét tartalmazó bélyegzővel (posta, bolt, vendéglátó, országos Kék-túra, vasút, iskola stb.) vagy a helyszínen készített fotóval. Az igazolófüzetet a Nógrád Megyei Természetbarát Szövetségnél szerezheted be csütörtökönként és között a megyei sporthivatal székházában, vagy megrendelheted a szövetség címén (3100 Salgótarján, Játszó út 2.). A teljesítést követően ide kell eljuttatni az igazolófüzetet, a befizetés tényét igazoló csekket vagy annak másolatát. Ezeket az értékelés után a kitűzővel együtt visszajuttatjuk tulajdonosának. 3 HASZNOS VÁRA (CSERTERI VÁR) A nyugati Mátra lábához települt Hasznos község hatá rában emelkedő sziklafal ormára épült vár egy koron a szomszédos Ágasvárral és Óvárral együtt a Mát rán átvezető fontos hadiutat védelmezte. A tégla lap alaprajzú várat a XV. század elején építették ben ellen állás nélkül került a török ke zére. A későbbiekben többször is gazdát cserélt. A XVII. szá zad folyamán már romos állapotban volt. A palotaépület falainak maradványai helyenként a 8-10 méteres magasságot is elérik. HOLLÓKŐ A vár az 1242-es tatárjárást követően épült. A szabálytalan alaprajzú belsőtornyos vár az évszázadok során többször gazdát cserélt. Történetének legmozgalmasabb szakasza a török időkre esik ben Ali budai pasa sorra elfoglalta a felvidéki várakat, 41 évig lengett a lófarkas lobogó a hollókői vár fokán. Visszafoglalását követően 70 évig szolgált magyar végvárként, de ezt követően újra a törökök kezére került. Véglegesen Sobieski János lengyel király hadai szabadították fel 1683-ban. A Rákóczi-szabadságharcot követően több magyar várhoz hasonlóan a Habsburgok Hollókőt is leromboltatták. 8

11 10. ÉVFOLYAM NÓGRÁD VÁRA Nógrád megye névadó vára nevében szláv eredetet őriz (Novigrád = Újvár). Oklevelekkel is bizonyított, hogy ez a megye legrégebbi vára, amely a X. században épült. Kezdetben a megyében fekvő királyi birtokok központja volt, majd hosszú időn át püspöki birtokként szerepelt. Később többször is gazdát cserélt ben Mehmed budai pasa harc nélkül elfoglalta a várat. A mintegy 50 évig török kézen lévő várat Pálffy Miklós foglalta vissza, de később újra a törökök birtokába jutott. l685-ben villámcsapás érte a lőportornyot, és a robbanás, valamint a keletkezett tűz súlyos károkat okozott a várban. A falmaradványok közül az öregtorony mintegy 3 emelet magasság ba emelkedik. SZANDAVÁR A kettős kúpú Szanda-hegy 545 méteres vulkanikus magaslatán emeltették a XIII. században. Különböző főúri családok birtokolták a környék falvaival együtt. Hadászati jelentőségre csak a török időkben tett s zert ban a nógrádi bég megostromolta, s a gyen ge erőkkel védett vár a törökök kezére került. Horváth Bertalan foglalta vissza vitézeivel, leromboltatta és fel gyújtotta, hogy ne kerüljön többé idegen kézre. SALGÓVÁR A Salgótarján közelében emelkedő 625 m-es bazaltcsú cson álló vár története során többször cserélt gaz dát ben Kara Hamza, a fekete bég csellel elfoglalta, és 39 évig birtokolta ban a 15 éves háború egyik hadjárata során foglalták vissza a töröktől. E harcokban Balassi Bálint is vitézkedett, és a vár a visszafoglalását követően rövid ideig a birtokába került június 11-én Petőfi Sándor is felkereste, amiről útinaplójában is megemlékezett. A környék fölé magasodó várromról csodálatos körpanoráma tárul elénk. SZÉCSÉNY VÁRA Építtetését 1334-ben kezdte meg Zsigmond király or szágbírája, Szécsényi Ferenc. Hosszú időn át a Felvidék egyik védőbástyája volt. Jelentősebb szerepre a török időkben tett szert ben Ali budai pasa nagy erőkkel felvonuló serege elfoglalta. A közel 40 évig tartó török uralom után Pálffy Miklós hadai foglalták vissza ban a török újra elfoglalta, és 20 évig birtokolta. Ezt követően Sobieski János lengyel király szerezte vissza. Mára csupán néhány falmaradvány, egy kerek bástya és egy szögletes torony őrzi a vár emlékét. A vár alatti réten, a Borjúpáston tartották 1705-ben a Rákóczi-szabadságharc szécsényi országgyűlését. A SZÖVEG FŐBB JELLEMZŐI: Magyarázó típusú szöveg, amely egyrészt Nógrád megyei várakhoz kapcsolódó túraversenyt hirdet, másrészt a várak történetét mutatja be röviden. 9

12 SZÖVEGÉRTÉS 57/36. FELADAT: NÓGRÁDI VÁRTÚRÁK OE09203 Sorolj fel HÁROM olyan helyet, ahol pecsétet lehet szerezni az igazolófüzetbe! JAVÍTÓKULCS A tanuló visszakeresi a kért információt, és felsorol hármat az alábbiak közül: posta, bolt, vendéglátó (kocsma), országos Kék-túra, vasút, iskola. Tanulói példaválasz: A várhoz legközelebb eső falu postáján, boltjában, vendéglátójában. Helytelen vagy hiányos válasz. Amennyiben a tanuló rosszat is felsorol, úgy válaszára 0-s kódot kell adni. Tanulói példaválasz: Mátra, Cserhát, Börzsöny. x és 9-es kód. 10

13 10. ÉVFOLYAM A KÉRDÉS BESOROLÁSA Szövegtípus: magyarázó Gondolkodási művelet: információ-visszakeresés A FELADAT LEÍRÁSA: A tanuló visszakeresi a kért információt, és megnevez hármat közülük. A FELADAT STATISZTIKAI PARAMÉTEREI Becslés Standard hiba (S. H.) Standard meredekség 0,0027 0,00007 Standard nehézség 367 4,4 Nehézségi szint 1 Lehetséges kódok: 01x , ,3 0,0-0,3-0,6 0,23-0,09-0,30 SZÁZALÉKOS MEGOLDOTTSÁG Településtípus Tanulói % S. H. képességszintek % S. H. Teljes populáció 63,4 0,15 1. szint alatt 33,0 0,57 8 évf. gimnázium 69,9 0,74 1. szint 54,9 0,36 6 évf. gimnázium 68,6 0,63 2. szint 65,9 0,23 4 évf. gimnázium 68,7 0,28 3. szint 71,8 0,25 Szakközépiskola 64,2 0,20 4. szint 79,9 0,58 Szakiskola 51,8 0,38 11

14 SZÖVEGÉRTÉS 58/37. FELADAT: NÓGRÁDI VÁRTÚRÁK OE09204 Húzd alá a szövegben azt a levélcímet, ahol megrendelheted az igazolófüzetet! JAVÍTÓKULCS A tanuló visszakeresi a kért információt, és az alábbi részt húzza alá: (3100 Salgótarján, Játszó út 2.) Ezen kívül elfogadható, ha a tanuló emellett az ehhez a címhez tartozó mondat egészét, vagy abból egy részletet húz alá: Az igazolófüzetet a Nógrád Me gyei Természetbarát Szövetségnél szerezheted be csütörtökönként h és h között a megyei sporthivatal székházában, vagy megrendelhetjük a Szövetség címén (3100 Salgótarján, Játszó út 2.). Ennél több aláhúzása esetén 0-s kódot kell adni. Helytelen vagy hiányos válasz. x és 9-es kód. 12

15 10. ÉVFOLYAM A KÉRDÉS BESOROLÁSA Szövegtípus: Gondolkodási művelet: magyarázó információ-visszakeresés A FELADAT LEÍRÁSA: A tanuló visszakeresi a kért információt, és a szövegben aláhúzza a megfelelő mondatot. A FELADAT STATISZTIKAI PARAMÉTEREI Becslés Standard hiba (S. H.) Standard meredekség 0,0073 0,00013 Standard nehézség 297 2,7 Nehézségi szint 1 Lehetséges kódok: 01x ,6 0,3 0,0-0,3-0,6 0,40-0,24-0,33 SZÁZALÉKOS MEGOLDOTTSÁG Településtípus Tanulói % S. H. képességszintek % S. H. Teljes populáció 87,6 0,10 1. szint alatt 47,7 0,67 8 évf. gimnázium 96,3 0,34 1. szint 77,6 0,27 6 évf. gimnázium 95,8 0,29 2. szint 92,0 0,13 4 évf. gimnázium 93,7 0,13 3. szint 97,8 0,07 Szakközépiskola 88,4 0,17 4. szint 99,7 0,08 Szakiskola 73,6 0,34 13

16 SZÖVEGÉRTÉS 59/38. FELADAT: NÓGRÁDI VÁRTÚRÁK OE09206 Melyik vár szabálytalan alaprajzú? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! A B C D Hasznos vára Hollókő vára Nógrád vára Salgóvár JAVÍTÓKULCS Helyes válasz: B 14

17 10. ÉVFOLYAM A KÉRDÉS BESOROLÁSA Szövegtípus: Gondolkodási művelet: magyarázó információ-visszakeresés A FELADAT LEÍRÁSA: A tanuló visszakeresi a kért információt, és megjelöli a választ a lehetséges négy opció közül. A FELADAT STATISZTIKAI PARAMÉTEREI Becslés Standard hiba (S. H.) Standard meredekség 0,0074 0,00016 Standard nehézség 227 4,2 Nehézségi szint 1 Lehetséges kódok: 1234x , ,3 0,0-0,3-0,6 0,32-0,03-0,09-0,15-0,15-0,21 SZÁZALÉKOS MEGOLDOTTSÁG Településtípus Tanulói % S. H. képességszintek % S. H. Teljes populáció 93,6 0,08 1. szint alatt 64,2 0,57 8 évf. gimnázium 97,5 0,25 1. szint 90,3 0,22 6 évf. gimnázium 97,6 0,22 2. szint 96,7 0,09 4 évf. gimnázium 97,0 0,09 3. szint 98,8 0,06 Szakközépiskola 94,8 0,12 4. szint 99,6 0,09 Szakiskola 85,0 0,25 15

18 SZÖVEGÉRTÉS 60/39. FELADAT: NÓGRÁDI VÁRTÚRÁK OE09207 Mely várak visszafoglalása volt Pálffy Miklós érdeme? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! A B C D Hasznos és Salgó Nógrád és Salgó Salgó és Szécsény Nógrád és Szécsény JAVÍTÓKULCS Helyes válasz: D 16

19 10. ÉVFOLYAM A KÉRDÉS BESOROLÁSA Szövegtípus: Gondolkodási művelet: magyarázó információ-visszakeresés A FELADAT LEÍRÁSA: A tanuló visszakeresi a kért információt, és megjelöli a választ a lehetséges négy opció közül. A FELADAT STATISZTIKAI PARAMÉTEREI Becslés Standard hiba (S. H.) Standard meredekség 0,0074 0,00014 Standard nehézség 275 3,1 Nehézségi szint 1 Lehetséges kódok: 1234x ,6 0,3 0,0-0,3-0,6 0,38-0,04-0,13-0,09-0,20-0,26 SZÁZALÉKOS MEGOLDOTTSÁG Településtípus Tanulói % S. H. képességszintek % S. H. Teljes populáció 90,0 0,10 1. szint alatt 50,6 0,55 8 évf. gimnázium 96,4 0,33 1. szint 83,3 0,28 6 évf. gimnázium 96,7 0,23 2. szint 94,5 0,13 4 évf. gimnázium 95,3 0,11 3. szint 98,0 0,08 Szakközépiskola 91,8 0,15 4. szint 99,4 0,10 Szakiskola 76,3 0,30 17

20 SZÖVEGÉRTÉS 61/40. FELADAT: NÓGRÁDI VÁRTÚRÁK OE09208 Számozással állítsd sorrendbe az alábbi várakat az építésük időpontja alapján! 1-essel jelöld a legrégebbit! Szandavár Szécsény vára Nógrád vára Hasznos vára JAVÍTÓKULCS Helyes válasz: 2, 3, 1, 4 18

21 10. ÉVFOLYAM A KÉRDÉS BESOROLÁSA Szövegtípus: Gondolkodási művelet: magyarázó kapcsolatok, következtetések A FELADAT LEÍRÁSA: A tanuló a szövegben leírtak alapján időrendi sorrendbe állítja a várakat építésük szerint. A FELADAT STATISZTIKAI PARAMÉTEREI Becslés Standard hiba (S. H.) Standard meredekség 0,0056 0,00009 Standard nehézség 453 1,5 Nehézségi szint 2 Lehetséges kódok: 01x ,6 0,3 0,0-0,3-0,6 0,44-0,15-0,40 SZÁZALÉKOS MEGOLDOTTSÁG Településtípus Tanulói % S. H. képességszintek % S. H. Teljes populáció 58,8 0,16 1. szint alatt 15,5 0,37 8 évf. gimnázium 80,5 0,78 1. szint 35,7 0,38 6 évf. gimnázium 78,6 0,52 2. szint 61,2 0,26 4 évf. gimnázium 72,7 0,23 3. szint 78,9 0,24 Szakközépiskola 58,4 0,26 4. szint 92,0 0,42 Szakiskola 31,5 0,34 19

22 SZÖVEGÉRTÉS 62/41. FELADAT: NÓGRÁDI VÁRTÚRÁK OE09209 Mi lehetett a szécsényi országgyűlés helyszínét adó Borjúpást eredeti jelentése, rendeltetése? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! A B C D vívóterem marhalegelő istálló harcmező JAVÍTÓKULCS Helyes válasz: B t 20

23 10. ÉVFOLYAM A KÉRDÉS BESOROLÁSA Szövegtípus: Gondolkodási művelet: magyarázó értelmezés A FELADAT LEÍRÁSA: A tanuló értelmezi a kérdésben szereplő helyszín nevét a szöveg alapján, és a lehetséges négy opció közül kiválasztja a megfelelőt. A FELADAT STATISZTIKAI PARAMÉTEREI Becslés Standard hiba (S. H.) Standard meredekség 0,0055 0,00025 Standard nehézség 526 6,9 Tippelési paraméter 0,29 0,019 Nehézségi szint 3 Lehetséges kódok: 1234x , ,3 0,0-0,3-0,6 0,31-0,02-0,16-0,13-0,15-0,12 SZÁZALÉKOS MEGOLDOTTSÁG Településtípus Tanulói % S. H. képességszintek % S. H. Teljes populáció 60,6 0,14 1. szint alatt 34,3 0,56 8 évf. gimnázium 76,4 0,71 1. szint 45,7 0,34 6 évf. gimnázium 74,9 0,58 2. szint 59,5 0,23 4 évf. gimnázium 68,0 0,26 3. szint 75,3 0,24 Szakközépiskola 59,3 0,23 4. szint 89,9 0,46 Szakiskola 46,5 0,33 21

24 SZÖVEGÉRTÉS 63/42. FELADAT: NÓGRÁDI VÁRTÚRÁK OE09210 Miért romboltatták le a Rákóczi-szabadságharcot követően Hollókőt a Habsburgok? JAVÍTÓKULCS A tanuló (kimondottan vagy impliciten) megfogalmazza, hogy a várat (mint a lázadó magyar nemesség egyik székhelyét) bosszúból/büntetésből vagy elővigyázatosságból romboltatták le a Habsburgok. Tanulói példaválaszok: Hogy megbüntessék a magyarokat. Bosszú a lázadók ellen. Hogy a magyar seregek ne használhassák fel ellenük. Ne foglalhassák el mások. A Habsburgoknak nem kedvező magyar stratégiai pont volt. Helytelen vagy hiányos válasz. Tanulói példaválaszok: Dühükben romboltak. Mert felszabadították. Hogy kiverjék a lengyel hadakat. Mert török kézre került, és a Habsburgok a törökök ellenségei voltak. Mert az volt az egyik székhelye a szabadságharcnak. Azért romboltatták le, mert magyar volt. [Nem elég pontos válasz.] Hogy ne legyen újabb szabadságharc. [A vár lerombolása nem feltétlenül akadályozza meg egy szabadságharc kitörését.] Azért, mert a többi magyar várat is leromboltatták. [Ez nem indok.] x és 9-es kód. 22

25 10. ÉVFOLYAM A KÉRDÉS BESOROLÁSA Szövegtípus: Gondolkodási művelet: magyarázó kapcsolatok, következtetések A FELADAT LEÍRÁSA: A tanuló a szöveg és tanulmányai alapján következtetést von le arra nézve, hogy a győztes hatalom a vár lerombolásával a belső ellenállás gócpontját igyekezett megszüntetni, vagy csak az ellenállás miatti bosszúból rombolták le az erődöt. Mivel a tanulónak magának kellett megfogalmaznia a viszonylag összetett választ, ezért a kérdés kifejezetten nehéznek bizonyult, mindössze a 10.-es tanulók 28 százaléka válaszolt helyesen. A FELADAT STATISZTIKAI PARAMÉTEREI Becslés Standard hiba (S. H.) Standard meredekség 0,0052 0,00010 Standard nehézség 620 2,3 Nehézségi szint 4 Lehetséges kódok: 01x , ,3 0,0-0,3-0,09 0,35-0,25 0-0,6 SZÁZALÉKOS MEGOLDOTTSÁG Településtípus Tanulói % S. H. képességszintek % S. H. Teljes populáció 28,2 0,14 1. szint alatt 5,2 0,29 8 évf. gimnázium 48,0 0,92 1. szint 12,3 0,23 6 évf. gimnázium 45,5 0,73 2. szint 24,8 0,21 4 évf. gimnázium 36,8 0,29 3. szint 43,9 0,30 Szakközépiskola 25,9 0,24 4. szint 68,2 0,64 Szakiskola 13,1 0,23 23

26 SZÖVEGÉRTÉS 64/43. FELADAT: NÓGRÁDI VÁRTÚRÁK OE09212 Melyik várral kapcsolatban olvastál magyar költőkről is? Kik ők? A vár:... A költők:... JAVÍTÓKULCS A tanuló visszakeresi a kért információt, és várként megnevezi Salgó várát/salgóvárat, költőkként pedig Balassi Bálintot és Petőfi Sándort. A várra helyes válaszként elfogadható Salgótarján város megjelölése is. Elírásnak tekintendő, és jó válaszként kezelendő, ha a vár helyén a költők helyes és a költők helyén a vár helyes neve szerepel. Tanulói példaválaszok: Hogy megbüntessék a magyarokat. Bosszú a lázadók ellen. Helytelen vagy hiányos válasz. Tanulói példaválaszok: Egri vár, Gárdonyi Géza Szigetvár, Zrínyi Miklós x és 9-es kód. 24

27 10. ÉVFOLYAM A KÉRDÉS BESOROLÁSA Szövegtípus: Gondolkodási művelet: magyarázó információ-visszakeresés A FELADAT LEÍRÁSA: A tanuló a szövegben visszakeresi a kért költők és vár nevét, és a megfelelő helyre írja válaszát. Bár a kérdésre adandó választ már korábban az iskolában is tanulták, mégis csak a tanulók 63 százaléka válaszolt helyesen a kérdésre. A FELADAT STATISZTIKAI PARAMÉTEREI Becslés Standard hiba (S. H.) Standard meredekség 0,0073 0,00010 Standard nehézség 442 1,3 Nehézségi szint 2 Lehetséges kódok: 01x ,6 0, ,3 0,0-0,3-0,6-0,33-0,35 SZÁZALÉKOS MEGOLDOTTSÁG Településtípus Tanulói % S. H. képességszintek % S. H. Teljes populáció 63,0 0,14 1. szint alatt 12,3 0,41 8 évf. gimnázium 84,6 0,56 1. szint 36,5 0,40 6 évf. gimnázium 83,1 0,52 2. szint 65,6 0,23 4 évf. gimnázium 78,7 0,21 3. szint 87,0 0,20 Szakközépiskola 63,4 0,23 4. szint 97,4 0,24 Szakiskola 31,2 0,38 25

28 SZÖVEGÉRTÉS 65/44. FELADAT: NÓGRÁDI VÁRTÚRÁK OE09213 Mi a szöveg első részének műfaja? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! A B C D felhívás levél novella riport JAVÍTÓKULCS Helyes válasz: A 26

29 10. ÉVFOLYAM A KÉRDÉS BESOROLÁSA Szövegtípus: Gondolkodási művelet: magyarázó értelmezés A FELADAT LEÍRÁSA: A tanuló értelmezi a szöveg első részét, és a lehetséges négy opció közül megjelöli azt, amelyik a szöveg műfaját írja le. A FELADAT STATISZTIKAI PARAMÉTEREI Becslés Standard hiba (S. H.) Standard meredekség - - Standard nehézség - - Nehézségi szint - Lehetséges kódok: 1234x , ,3 0,0-0,3-0,6 0,12 0,00-0,02-0,14-0,09-0,18 SZÁZALÉKOS MEGOLDOTTSÁG Településtípus Tanulói % S. H. képességszintek % S. H. Teljes populáció szint alatt évf. gimnázium szint évf. gimnázium szint évf. gimnázium szint - - Szakközépiskola szint - - Szakiskola

30 SZÖVEGÉRTÉS 66/45. FELADAT: NÓGRÁDI VÁRTÚRÁK OE09214 Mi jellemzi a várbemutatók megfogalmazását, stílusát? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! A B C D Humor, jókedv. Költőiség és fennköltség. Olvasmányosság, fordulatok. Tömörség és tényszerűség. JAVÍTÓKULCS Helyes válasz: D 28

31 10. ÉVFOLYAM A KÉRDÉS BESOROLÁSA Szövegtípus: Gondolkodási művelet: magyarázó értelmezés A FELADAT LEÍRÁSA: A tanuló értelmezi a megfelelő szövegrészt, és a lehetséges négy opció közül megjelöli azt, amelyik leírja annak stílusát. A FELADAT STATISZTIKAI PARAMÉTEREI Becslés Standard hiba (S. H.) Standard meredekség 0,0050 0,00009 Standard nehézség 351 2,7 Nehézségi szint 1 Lehetséges kódok: 1234x , ,3 0,0-0,3-0,6 0,37-0,10-0,03-0,20-0,25-0,11 SZÁZALÉKOS MEGOLDOTTSÁG Településtípus Tanulói % S. H. képességszintek % S. H. Teljes populáció 74,8 0,14 1. szint alatt 33,5 0,56 8 évf. gimnázium 88,6 0,52 1. szint 59,9 0,34 6 évf. gimnázium 87,3 0,44 2. szint 78,8 0,21 4 évf. gimnázium 83,9 0,21 3. szint 88,1 0,20 Szakközépiskola 75,5 0,20 4. szint 94,8 0,29 Szakiskola 55,0 0,37 29

32 SZÖVEGÉRTÉS 67/46. FELADAT: NÓGRÁDI VÁRTÚRÁK OE09215 Mire utal az a gyakran ismételt mondat, hogy a várak gyakran gazdát cseréltek? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! A B C D A püspökségnek adta a király a földet. Adták-vették a várakat. Gyakran eladományozták azokat. Más-más csapatok vették be a várakat. JAVÍTÓKULCS Helyes válasz: D 30

33 10. ÉVFOLYAM A KÉRDÉS BESOROLÁSA Szövegtípus: Gondolkodási művelet: magyarázó értelmezés A FELADAT LEÍRÁSA: A tanuló értelmezi a kérdésben szereplő kifejezést, és a lehetséges négy opció közül megjelöli a megfelelőt. A FELADAT STATISZTIKAI PARAMÉTEREI Becslés Standard hiba (S. H.) Standard meredekség 0,0057 0,00013 Standard nehézség 217 5,2 Nehézségi szint 1 Lehetséges kódok: 1234x , ,3 0,0-0,3-0,6 0,30-0,02-0,14-0,12-0,11-0,20 SZÁZALÉKOS MEGOLDOTTSÁG Településtípus Tanulói % S. H. képességszintek % S. H. Teljes populáció 90,8 0,09 1. szint alatt 59,2 0,62 8 évf. gimnázium 95,8 0,35 1. szint 86,3 0,23 6 évf. gimnázium 95,5 0,29 2. szint 94,7 0,12 4 évf. gimnázium 94,1 0,13 3. szint 96,4 0,11 Szakközépiskola 92,2 0,13 4. szint 97,5 0,21 Szakiskola 81,5 0,29 31

34 SZÖVEGÉRTÉS 68/47. FELADAT: NÓGRÁDI VÁRTÚRÁK OE09216 Mi a közös a cserteri várban, Ágasvárban és Óvárban? JAVÍTÓKULCS A tanuló kapcsolatot teremt a három vár között, és válaszában megfogalmazza, hogy mindhárom a Mátrán átvezető (fontos) hadiutat védelmezte. Emellett egyéb közös jellemzőt is megnevezhet a tanuló, illetve idézheti a 3-as számú szövegrész első mondatát. Tanulói példaválaszok: Fontos hadiutat védelmezett. A nyugati Mátra lábához települt Hasznos község határában emelkedő sziklafal ormára épült vár egykoron a szomszédos Ágasvárral és Óvárral együtt a Mátrán átvezető fontos hadiutat védelmezte. [Idézet az említett szövegrész elejéről.] Sziklafalra épültek és fontos hadiutat védelmeztek. Helytelen vagy hiányos válasz. Tanulói példaválaszok: Mindegyik vár. Mindegyik a Mátrában van. Itt ment egy fontos hadiút. [Nem utal a vár funkciójára, a védelemre.] x és 9-es kód. 32

Javítókulcs SZÖVEGÉRTÉS

Javítókulcs SZÖVEGÉRTÉS 8. évfolyam Javítókulcs SZÖVEGÉRTÉS Országos kompetenciamérés 2009 Oktatási Hivatal ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ön a 2009-es Országos kompetenciamérés szövegértési feladatainak Javítókulcsát tartja a kezé ben.

Részletesebben

Javítókulcs S Z Ö V E G É R T É S

Javítókulcs S Z Ö V E G É R T É S 8. é v f o l y a m Javítókulcs S Z Ö V E G É R T É S Országos kompetenciamérés 2009 Oktatási Hivatal ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ön a 2009-es Országos kompetenciamérés szövegértési feladatainak Javítókulcsát

Részletesebben

10. Javítókulcs SZÖVEGÉRTÉS. Országos kompetenciamérés. évfolyam. Oktatási Hivatal

10. Javítókulcs SZÖVEGÉRTÉS. Országos kompetenciamérés. évfolyam. Oktatási Hivatal 10. évfolyam Javítókulcs SZÖVEGÉRTÉS Országos kompetenciamérés 2009 Oktatási Hivatal ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ön a 2009-es Országos kompetenciamérés szövegértési feladatainak Javítókulcsát tartja a kezé ben.

Részletesebben

10. Javítókulcs S Z Ö V E G É R T É S. Országos kompetenciamérés. é v f o l y a m. Oktatási Hivatal

10. Javítókulcs S Z Ö V E G É R T É S. Országos kompetenciamérés. é v f o l y a m. Oktatási Hivatal 10. é v f o l y a m Javítókulcs S Z Ö V E G É R T É S Országos kompetenciamérés 2009 Oktatási Hivatal ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ön a 2009-es Országos kompetenciamérés szövegértési feladatainak Javítókulcsát

Részletesebben

I. AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉSRŐL

I. AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉSRŐL AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉSRŐL, AZ ERDEI FERENC KERESKEDELMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA, A MAKÓI OKTATÁSI KÖZPONT, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TAGINTÉZMÉNYE EREDMÉNYEIRŐL I. AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉSRŐL

Részletesebben

Országos kompetenciamérés 2008 Feladatok és jellemzőik. szövegértés 10. évfolyam

Országos kompetenciamérés 2008 Feladatok és jellemzőik. szövegértés 10. évfolyam 28 Országos kompetenciamérés 28 Feladatok és jellemzőik szövegértés 1. évfolyam Oktatási Hivatal Közoktatási Mérési és Értékelési Osztály Budapest, 29 1. ÉVFOLYAM A kompetenciamérésekről 27 májusában

Részletesebben

Országos kompetenciamérés 2008 Feladatok és jellemzőik. szövegértés 8. évfolyam

Országos kompetenciamérés 2008 Feladatok és jellemzőik. szövegértés 8. évfolyam 28 Országos kompetenciamérés 28 Feladatok és jellemzőik szövegértés 8. évfolyam Oktatási Hivatal Budapest, 29 8. ÉVFOLYAM A kompetenciamérésekről 28 májusában immár hatodik alkalommal került sor az Országos

Részletesebben

Szerzők Balkányi Péter, Lak Ágnes Rozina, Gyapay Judit, Rábainé Szabó Annamária, Szabó Lívia Dóra

Szerzők Balkányi Péter, Lak Ágnes Rozina, Gyapay Judit, Rábainé Szabó Annamária, Szabó Lívia Dóra 214 Szerzők Balkányi Péter, Lak Ágnes Rozina, Gyapay Judit, Rábainé Szabó Annamária, Szabó Lívia Dóra Országos kompetenciamérés 214 Feladatok és jellemzőik szövegértés 8. évfolyam Oktatási Hivatal Budapest,

Részletesebben

Szerzők Balkányi Péter, Lak Ágnes Rozina, Gyapay Judit, Rábainé Szabó Annamária, Szabó Lívia Dóra

Szerzők Balkányi Péter, Lak Ágnes Rozina, Gyapay Judit, Rábainé Szabó Annamária, Szabó Lívia Dóra 214 Szerzők Balkányi Péter, Lak Ágnes Rozina, Gyapay Judit, Rábainé Szabó Annamária, Szabó Lívia Dóra Országos kompetenciamérés 214 Feladatok és jellemzőik szövegértés 6. évfolyam Oktatási Hivatal Budapest,

Részletesebben

Az Országos kompetenciamérés

Az Országos kompetenciamérés Az Országos kompetenciamérés Az OKM 2006 FIT-jelentés szoftver Balázsi Ildikó Értékelési Központ Visszajelzés Visszajelzés az iskoláknak és fenntartóiknak saját eredményeikről és az országos eredményekről

Részletesebben

Országos kompetenciamérés 2007 Feladatok és jellemzőik. matematika 10. évfolyam

Országos kompetenciamérés 2007 Feladatok és jellemzőik. matematika 10. évfolyam 2007 Országos kompetenciamérés 2007 Feladatok és jellemzőik matematika 10. évfolyam Oktatási Hivatal Budapest, 2008 10. ÉVFOLYAM A KOMPETENCIAMÉRÉSEKRŐL 2007 májusában immár ötödik alkalommal került

Részletesebben

6. évfolyam MATEMATIKA

6. évfolyam MATEMATIKA 28 6. évfolyam MATEMATIKA Országos kompetenciamérés 28 Feladatok és jellemzőik matematika 6. évfolyam Oktatási Hivatal Budapest, 29 6. ÉVFOLYAM A kompetenciamérésekről 28 májusában immár hatodik alkalommal

Részletesebben

6. évfolyam MATEMATIKA

6. évfolyam MATEMATIKA 212 6. évfolyam MATEMATIKA Országos kompetenciamérés 212 Feladatok és jellemzőik matematika 6. évfolyam Oktatási Hivatal Közoktatási Mérési Értékelési Osztály Budapest, 213 6. ÉVFOLYAM A kompetenciamérésekről

Részletesebben

Országos kompetenciamérés 2006 Feladatok és jellemzőik. szövegértés 8. évfolyam

Országos kompetenciamérés 2006 Feladatok és jellemzőik. szövegértés 8. évfolyam Országos kompetenciamérés 2006 Feladatok és jellemzőik szövegértés 8. évfolyam sulinova Kht. Értékelési Központ Budapest, 2007 8. ÉVFOLYAM A kompetenciamérésekről 2006 tavaszán immár negyedik alkalommal

Részletesebben

Országos kompetenciamérés 2012 Feladatok és jellemzőik. matematika 10. évfolyam

Országos kompetenciamérés 2012 Feladatok és jellemzőik. matematika 10. évfolyam 212 Országos kompetenciamérés 212 Feladatok és jellemzőik matematika 1. évfolyam Oktatási Hivatal Budapest, 213 1. ÉVFOLYAM A kompetenciamérésekről 212 májusában immár kilencedik alkalommal került sor

Részletesebben

Iskolai jelentés. 10. évfolyam szövegértés

Iskolai jelentés. 10. évfolyam szövegértés 2008 Iskolai jelentés 10. évfolyam szövegértés Az elmúlt évhez hasonlóan 2008-ban iskolánk is részt vett az országos kompetenciamérésben, diákjaink matematika és szövegértés teszteket, illetve egy tanulói

Részletesebben

Az Országos kompetenciamérés (OKM) tartalmi kerete. a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. melléklete alapján

Az Országos kompetenciamérés (OKM) tartalmi kerete. a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. melléklete alapján Az Országos kompetenciamérés (OKM) tartalmi kerete a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. melléklete alapján Az OKM tartalmi keret Célja: definiálja azokat a tényezőket és szempontrendszereket, amelyek

Részletesebben

Országos kompetenciamérés eredményei Kiskulcsosi Általános Iskola 035857 Telephelyi jelentés 6. 8. évfolyam szövegértés

Országos kompetenciamérés eredményei Kiskulcsosi Általános Iskola 035857 Telephelyi jelentés 6. 8. évfolyam szövegértés Országos kompetenciamérés eredményei Kiskulcsosi Általános Iskola 035857 Telephelyi jelentés 6. 8. évfolyam szövegértés Karcag, 2011. április 4. Horváthné Pandur Tünde munkaközösség vezető Kiskulcsosi

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2010. Gárdonyi Géza Általános Iskola 2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b. OM azonosító: 037320 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2010. Gárdonyi Géza Általános Iskola 2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b. OM azonosító: 037320 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2010 8. évfolyam :: Általános iskola Gárdonyi Géza Általános Iskola 2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b. Figyelem! A 2010. évi Országos kompetenciaméréstől kezdődően a szövegértés, illetve a

Részletesebben

Országos kompetenciamérés 2012 Feladatok és jellemzőik. szövegértés 6. évfolyam

Országos kompetenciamérés 2012 Feladatok és jellemzőik. szövegértés 6. évfolyam 212 Országos kompetenciamérés 212 Feladatok és jellemzőik szövegértés 6. évfolyam Oktatási Hivatal Budapest, 213 6. ÉVFOLYAM A kompetenciamérésekről 212 májusában immár kilencedik alkalommal került sor

Részletesebben

Országos kompetenciamérés 2010 Feladatok és jellemzőik. szövegértés 6. évfolyam

Országos kompetenciamérés 2010 Feladatok és jellemzőik. szövegértés 6. évfolyam 2 Országos kompetenciamérés 2 Feladatok és jellemzőik szövegértés 6. évfolyam Oktatási Hivatal Budapest, 2 6. ÉVFOLYAM A kompetenciamérésekről 2 májusában immár nyolcadik alkalommal került sor az Országos

Részletesebben

A PISA-ról közhelyek nélkül ami az újságcikkekből kimaradt

A PISA-ról közhelyek nélkül ami az újságcikkekből kimaradt A PISA-ról közhelyek nélkül ami az újságcikkekből kimaradt Balázsi Ildikó sulinova Kht., Értékelési Központ ÉRTÉKEK ÉS ÉRTÉKELÉS A KÖZOKTATÁSBAN VIII. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia HAJDÚSZOBOSZLÓ

Részletesebben

6. évfolyam MATEMATIKA

6. évfolyam MATEMATIKA 211 6. évfolyam MATEMATIKA Országos kompetenciamérés 211 Feladatok és jellemzőik matematika 6. évfolyam Oktatási Hivatal Közoktatási Mérési Értékelési Osztály Budapest, 212 6. ÉVFOLYAM A KOMPETENCIAMÉRÉSEKRŐL

Részletesebben

Intézményi jelentés. 8. évfolyam

Intézményi jelentés. 8. évfolyam FIT-jelentés :: 2011 Alternatív Közgazdasági Gimnázium, Szakképző Iskola és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 1035 Budapest, Raktár u. 1. Létszámadatok A telephelyek kódtáblázata A 001 - Alternatív

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2011. Avasi Gimnázium 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM azonosító: 029264 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2011. Avasi Gimnázium 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM azonosító: 029264 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2011 8. évfolyam :: 6 évfolyamos gimnázium Avasi Gimnázium 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. Létszámadatok A telephely létszámadatai a 6 évfolyamos gimnáziumi képzéstípusban a 8. évfolyamon

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2010. Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakközépiskola

FIT-jelentés :: 2010. Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakközépiskola FIT-jelentés :: 2010 10. évfolyam :: Szakközépiskola Szegedi Ipari, Szolgáltató Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye 6724 Szeged, Kálvária tér 7. Figyelem! A 2010. évi Országos kompetenciaméréstől

Részletesebben

Országos kompetenciamérés 2008 Feladatok és jellemzőik. matematika 10. évfolyam

Országos kompetenciamérés 2008 Feladatok és jellemzőik. matematika 10. évfolyam 28 Országos kompetenciamérés 28 Feladatok és jellemzőik matematika 1. évfolyam Oktatási Hivatal Budapest, 29 1. ÉVFOLYAM A kompetenciamérésekről 28 májusában immár hatodik alkalommal került sor az Országos

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2011. Rózsakerti Általános Iskola 1223 Budapest, Rákóczi u. 16. OM azonosító: 035200 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2011. Rózsakerti Általános Iskola 1223 Budapest, Rákóczi u. 16. OM azonosító: 035200 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2011 8. évfolyam :: Általános iskola Rózsakerti Általános Iskola 1223 Budapest, Rákóczi u. 16. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban a 8. évfolyamon

Részletesebben

6. évfolyam MATEMATIKA

6. évfolyam MATEMATIKA 215 6. évfolyam MATEMATIKA Szerzők Lak Ágnes Rozina, Palincsár Ildikó, Szabó Lívia Dóra, Szepesi Ildikó, Szipőcsné Krolopp Judit Országos kompetenciamérés 215 Feladatok és jellemzőik matematika 6. évfolyam

Részletesebben

Intézményi jelentés. 10. évfolyam

Intézményi jelentés. 10. évfolyam FIT-jelentés :: 2008 Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola 3300 Eger, Mátyás Király út 165. Matematika Országos kompetenciamérés 1 1 Átlageredmények Az iskolák

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2013. Derkovits Gyula Általános Iskola 9700 Szombathely, Bem J u. 7. OM azonosító: 036611 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2013. Derkovits Gyula Általános Iskola 9700 Szombathely, Bem J u. 7. OM azonosító: 036611 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2013 8. évfolyam :: Általános iskola Derkovits Gyula Általános Iskola 9700 Szombathely, Bem J u. 7. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban a 8. évfolyamon

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2012. Hétvezér Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Hétvezér tér 1. OM azonosító: 030062. Intézményi jelentés. 8.

FIT-jelentés :: 2012. Hétvezér Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Hétvezér tér 1. OM azonosító: 030062. Intézményi jelentés. 8. FIT-jelentés :: 2012 Hétvezér Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Hétvezér tér 1. Létszámadatok A telephelyek kódtáblázata A 001 - Hétvezér Általános Iskola (általános iskola) (8000 Székesfehérvár, Hétvezér

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2013. Telephelyi jelentés. 8. évfolyam :: Általános iskola

FIT-jelentés :: 2013. Telephelyi jelentés. 8. évfolyam :: Általános iskola FIT-jelentés :: 2013 8. évfolyam :: Általános iskola Bulgárföldi Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola 3534 Miskolc, Fazola H u. 2. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2011. Intézményi jelentés. Összefoglalás

FIT-jelentés :: 2011. Intézményi jelentés. Összefoglalás FIT-jelentés :: 2011 Összefoglalás Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium, Deutsches Nationalitätengymnasium und Schülerwohnheim 1203 Budapest, Serény u. 1. Összefoglalás Az intézmény létszámadatai Tanulók

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2011. Pázmány Péter Utcai Óvoda és Általános Iskola 7634 Pécs, Pázmány Péter u. 27. OM azonosító: 027246 Telephely kódja: 005

FIT-jelentés :: 2011. Pázmány Péter Utcai Óvoda és Általános Iskola 7634 Pécs, Pázmány Péter u. 27. OM azonosító: 027246 Telephely kódja: 005 FIT-jelentés :: 2011 8. évfolyam :: Általános iskola Pázmány Péter Utcai Óvoda és Általános Iskola 7634 Pécs, Pázmány Péter u. 27. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2013. Karinthy Frigyes Gimnázium 1183 Budapest, Thököly u. 7. OM azonosító: 035252 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2013. Karinthy Frigyes Gimnázium 1183 Budapest, Thököly u. 7. OM azonosító: 035252 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2013 10. évfolyam :: 4 évfolyamos gimnázium Karinthy Frigyes Gimnázium 1183 Budapest, Thököly u. 7. Létszámadatok A telephely létszámadatai a 4 évfolyamos gimnáziumi képzéstípusban a 10.

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2013. Árpád Szakképző Iskola és Kollégium 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 88-90. OM azonosító: 030216. Intézményi jelentés

FIT-jelentés :: 2013. Árpád Szakképző Iskola és Kollégium 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 88-90. OM azonosító: 030216. Intézményi jelentés FIT-jelentés :: 2013 Árpád Szakképző Iskola és Kollégium 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 88-90. Az intézmény létszámadatai Tanulók száma Képzési Összesen A jelentésben szereplők 10. Szakközépiskola

Részletesebben

Cím: Krokodil Forrás: Programcsomag

Cím: Krokodil Forrás: Programcsomag Cím: Krokodil Forrás: Programcsomag Szöveg típusa: magyarázó Szöveg olvashatósága: könnyű Kérdések nehézsége: könnyű, közepesen nehéz, nehéz Javasolt felhasználás: 3 4. évfolyam. A folyópartok réme Szerencsére

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2012. Montenuovo Nándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 7754 Bóly, Rákóczi u. 2/a OM azonosító: 027445 Telephely kódja: 001

FIT-jelentés :: 2012. Montenuovo Nándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 7754 Bóly, Rákóczi u. 2/a OM azonosító: 027445 Telephely kódja: 001 FIT-jelentés :: 2012 10. évfolyam :: Szakiskola Montenuovo Nándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 7754 Bóly, Rákóczi u. 2/a Létszámadatok A telephely létszámadatai a szakiskolai képzéstípusban

Részletesebben

6. évfolyam MATEMATIKA

6. évfolyam MATEMATIKA 29 6. évfolyam MATEMATIKA Országos kompetenciamérés 29 Feladatok és jellemzőik matematika 6. évfolyam Oktatási Hivatal Közoktatási Mérési Értékelési Osztály Budapest, 21 6. ÉVFOLYAM A KOMPETENCIAMÉRÉSEKRŐL

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2012. Avasi Gimnázium 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM azonosító: 029264 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2012. Avasi Gimnázium 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM azonosító: 029264 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2012 10. évfolyam :: 4 évfolyamos gimnázium Avasi Gimnázium 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. Létszámadatok A telephely létszámadatai a 4 évfolyamos gimnáziumi képzéstípusban a 10. évfolyamon

Részletesebben

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola K O M P E T E N C I A M É R É S 2013

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola K O M P E T E N C I A M É R É S 2013 Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola K O M P E T E N C I A M É R É S 2013 Kompetenciamérés célja: Hatékony eszköz az intézményi önértékelés elősegítéséhez visszajelzés,

Részletesebben

Országos kompetenciamérés 2008 Feladatok és jellemzőik. szövegértés 6. évfolyam

Országos kompetenciamérés 2008 Feladatok és jellemzőik. szövegértés 6. évfolyam 28 Országos kompetenciamérés 28 Feladatok és jellemzőik szövegértés 6. évfolyam Oktatási Hivatal Budapest, 29 6. ÉVFOLYAM A kompetenciamérésekről 28 májusában immár hatodik alkalommal került sor az Országos

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2011. Kispesti Deák Ferenc Gimnázium 1192 Budapest, Gutenberg krt. 6. OM azonosító: 035253 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2011. Kispesti Deák Ferenc Gimnázium 1192 Budapest, Gutenberg krt. 6. OM azonosító: 035253 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2011 10. évfolyam :: 4 évfolyamos gimnázium Kispesti Deák Ferenc Gimnázium 1192 Budapest, Gutenberg krt. 6. Létszámadatok A telephely létszámadatai a 4 évfolyamos gimnáziumi képzéstípusban

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2011. Cecei Általános Iskola 7013 Cece, Árpád u. 3. OM azonosító: 038726 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2011. Cecei Általános Iskola 7013 Cece, Árpád u. 3. OM azonosító: 038726 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2011 8. évfolyam :: Általános iskola Cecei Általános Iskola 7013 Cece, Árpád u. 3. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban a 8. évfolyamon Tanulók száma

Részletesebben

Országos kompetenciamérés 2007

Országos kompetenciamérés 2007 Országos kompetenciamérés 2007 Év végi értékelés Váci Utcai Ének-zenei Általános Iskola Bevezető Az Országos kompetenciamérés 2007. május 30-án ötödik alkalommal zajlott le, a mi iskolánkban a negyedikes,

Részletesebben

Intézményi jelentés. 8. évfolyam

Intézményi jelentés. 8. évfolyam FIT-jelentés :: 2010 Lenkey János Általános Iskola 3300 Eger, Markhot Ferenc u. 6. Figyelem! A 2010. évi Országos kompetenciaméréstől kezdődően a szövegértés, illetve a matematika területén új, évfolyamfüggetlen

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2012. Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakközépiskola

FIT-jelentés :: 2012. Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakközépiskola FIT-jelentés :: 2012 10. évfolyam :: Szakközépiskola Sághy Mihály Szakképző Iskola, Középiskola és Kollégium, a Csongrádi Oktatási Központ, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tagintézménye 6640 Csongrád,

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2014. Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakközépiskola

FIT-jelentés :: 2014. Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakközépiskola FIT-jelentés :: 2014 10. évfolyam :: Szakközépiskola Puskás Tivadar Távközlési Technikum Infokommunikációs Szakközépiskola 1097 Budapest, Gyáli út 22. Létszámadatok A telephely létszámadatai a szakközépiskolai

Részletesebben

Országos kompetenciamérés 2013 Feladatok és jellemzőik. szövegértés 8. évfolyam

Országos kompetenciamérés 2013 Feladatok és jellemzőik. szövegértés 8. évfolyam 213 Országos kompetenciamérés 213 Feladatok és jellemzőik szövegértés 8. évfolyam Oktatási Hivatal Budapest, 214 8. ÉVFOLYAM A KOMPETENCIAMÉRÉSEKRŐL 213 májusában immár tizedik alkalommal került sor

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2011 Telephelyi jelentés 10. évfolyam :: Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola

FIT-jelentés :: 2011 Telephelyi jelentés 10. évfolyam :: Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola FIT-jelentés :: 2011 10. évfolyam :: Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola 4200 Hajdúszoboszló, Gönczy P. u. 17. Létszámadatok A telephely létszámadatai a szakközépiskolai képzéstípusban a 10. évfolyamon

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2012. Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda 1036 Budapest, Fényes Adolf u. 10. OM azonosító: 034858

FIT-jelentés :: 2012. Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda 1036 Budapest, Fényes Adolf u. 10. OM azonosító: 034858 FIT-jelentés :: 2012 Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda 1036 Budapest, Fényes Adolf u. 10. Létszámadatok A telephelyek kódtáblázata A 002 - Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános

Részletesebben

Intézményi jelentés. 10. évfolyam

Intézményi jelentés. 10. évfolyam FIT-jelentés :: 2008 Berzsenyi Dániel Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 8700 Marcali, Petőfi S. u. 16. Matematika Országos kompetenciamérés 1 1 Átlageredmények Az iskolák átlageredményeinek

Részletesebben

Kompetencia 2012. 6.osztály MATEMATIKA. Az intézmények átlageredményeinek összehasonlítása

Kompetencia 2012. 6.osztály MATEMATIKA. Az intézmények átlageredményeinek összehasonlítása Kompetencia 2012 6.osztály MATEMATIKA Átlageredmények Az intézmények átlageredményeinek összehasonlítása - a grafikonon a különböző iskolák átlag eredményei követhetők nyomon standardizált képességponthoz

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2012. Szent Imre Katolikus Általános Iskola 6792 Zsombó, Móra Ferenc utca 8. OM azonosító: 201629 Telephely kódja: 001

FIT-jelentés :: 2012. Szent Imre Katolikus Általános Iskola 6792 Zsombó, Móra Ferenc utca 8. OM azonosító: 201629 Telephely kódja: 001 FIT-jelentés :: 2012 8. évfolyam :: Általános iskola Szent Imre Katolikus Általános Iskola 6792 Zsombó, Móra Ferenc utca 8. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban a

Részletesebben

Országos kompetenciamérés 2006 Feladatok és jellemzőik. szövegértés 6. évfolyam

Országos kompetenciamérés 2006 Feladatok és jellemzőik. szövegértés 6. évfolyam Országos kompetenciamérés 2006 Feladatok és jellemzőik szövegértés 6. évfolyam sulinova Kht. Értékelési Központ Budapest, 2007 6. ÉVFOLYAM A kompetenciamérésekről 2006 tavaszán immár negyedik alkalommal

Részletesebben

Átlageredmények a 2011. évi Országos Kompetenciamérésen. matematikából és szövegértésből

Átlageredmények a 2011. évi Országos Kompetenciamérésen. matematikából és szövegértésből Átlageredmények a 2011. évi Országos Kompetenciamérésen Általános iskola 8. osztály matematikából és szövegértésből Matematika Szövegértés Iskolánkban Ált. iskolákban Budapesti ált. iskolákban Iskolánkban

Részletesebben

Cím: Tisza-tavi Vízi Sétány és Tanösvény Forrás: http://www.vizisetany.hu/

Cím: Tisza-tavi Vízi Sétány és Tanösvény Forrás: http://www.vizisetany.hu/ Cím: Tisza-tavi Vízi Sétány és Tanösvény Forrás: http://www.vizisetany.hu/ Szöveg típusa: dokumentum Szöveg olvashatósága: közepesen nehéz Kérdések nehézsége: könnyű, közepesen nehéz Javasolt felhasználás:

Részletesebben

Karinthy Frigyes Gimnázium

Karinthy Frigyes Gimnázium 27 Karinthy Frigyes Gimnázium Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 1. évfolyam gimnázium szövegértés 1 Az Önök telephelyének átlageredménye szövegértésből a többi

Részletesebben

Országos kompetenciamérés 2013 Feladatok és jellemzőik. szövegértés 6. évfolyam

Országos kompetenciamérés 2013 Feladatok és jellemzőik. szövegértés 6. évfolyam 213 Országos kompetenciamérés 213 Feladatok és jellemzőik szövegértés 6. évfolyam Oktatási Hivatal Budapest, 214 6. ÉVFOLYAM A KOMPETENCIAMÉRÉSEKRŐL 213 májusában immár tizedik alkalommal került sor

Részletesebben

Országos kompetenciamérés 2009 Feladatok és jellemzőik. matematika 10. évfolyam

Országos kompetenciamérés 2009 Feladatok és jellemzőik. matematika 10. évfolyam 29 Országos kompetenciamérés 29 Feladatok és jellemzőik matematika 1. évfolyam Oktatási Hivatal Budapest, 21 1. ÉVFOLYAM A KOMPETENCIAMÉRÉSEKRŐL 29 májusában immár hatodik alkalommal került sor az Országos

Részletesebben

Leövey Klára Gimnázium

Leövey Klára Gimnázium 4 Leövey Klára Gimnázium 196 Budapest, Vendel u. 1. Az Önök iskolájára vontakozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. osztály matematika 1 196 Budapest, Vendel u. 1. Standardizált átlagos képességek

Részletesebben

Országos kompetenciamérés 2010 Feladatok és jellemzőik. matematika 8. évfolyam

Országos kompetenciamérés 2010 Feladatok és jellemzőik. matematika 8. évfolyam 21 Országos kompetenciamérés 21 Feladatok és jellemzőik matematika 8. évfolyam Oktatási Hivatal Budapest, 211 8. ÉVFOLYAM A kompetenciamérésekről 21 májusában immár nyolcadik alkalommal került sor az

Részletesebben

Intézményi jelentés. 10. évfolyam. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium 1093 Budapest, Lónyay u. 4/c-8. OM azonosító: 035282

Intézményi jelentés. 10. évfolyam. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium 1093 Budapest, Lónyay u. 4/c-8. OM azonosító: 035282 FIT-jelentés :: 2010 Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium 1093 Budapest, Lónyay u. 4/c-8. Figyelem! A 2010. évi Országos kompetenciaméréstől kezdődően a szövegértés, illetve a matematika

Részletesebben

Kispesti Deák Ferenc Gimnázium

Kispesti Deák Ferenc Gimnázium 27 Kispesti Deák Ferenc Gimnázium Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 1. évfolyam gimnázium szövegértés Előállítás ideje: 28.3.3. 1:4:4 1 Az Önök telephelyének átlageredménye

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2014. Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola 4060 Balmazújváros, Batthyány utca 1-7. OM azonosító: 031245

FIT-jelentés :: 2014. Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola 4060 Balmazújváros, Batthyány utca 1-7. OM azonosító: 031245 FIT-jelentés :: 2014 Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola 4060 Balmazújváros, Batthyány utca 1-7. Az intézmény létszámadatai Tanulók száma Képzési forma Összesen A jelentésben szereplők

Részletesebben

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 26 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. évfolyam matematika Előállítás ideje: 27.3.5. 12:21:25 182

Részletesebben

A Tisza-parti Általános Iskola. angol szintmérőinek. értékelése. (Quick Placement Tests)

A Tisza-parti Általános Iskola. angol szintmérőinek. értékelése. (Quick Placement Tests) A Tisza-parti Általános Iskola angol szintmérőinek értékelése (Quick Placement Tests) Készítette: Hajdú Erzsébet Tóth Márta 2009/2010 Ismertető a szintmérésről Mért tanulók: 8. évfolyam és 6. évfolyam,

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2010. Tátra Téri Általános Iskola 1204 Budapest, Tátra tér 1. OM azonosító: 035165 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2010. Tátra Téri Általános Iskola 1204 Budapest, Tátra tér 1. OM azonosító: 035165 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2010 6. évfolyam :: Általános iskola Tátra Téri Általános Iskola 1204 Budapest, Tátra tér 1. Figyelem! A 2010. évi Országos kompetenciaméréstől kezdődően a szövegértés, illetve a matematika

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS

AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS Az Országos kompetenciamérés céljai Iskolák, fenntartók: a visszajelzés az intézmény, tanulócsoportok és a tanulók egyéni teljesítményéről saját elemzések készítése saját mérések

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2010. Képes Géza Általános Iskola 4700 Mátészalka, Szokolay Örs u. 2-4 OM azonosító: 033392 Telephely kódja: 003. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2010. Képes Géza Általános Iskola 4700 Mátészalka, Szokolay Örs u. 2-4 OM azonosító: 033392 Telephely kódja: 003. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2010 6. évfolyam :: Általános iskola Képes Géza Általános Iskola 4700 Mátészalka, Szokolay Örs u. 2-4 Figyelem! A 2010. évi Országos kompetenciaméréstől kezdődően a szövegértés, illetve

Részletesebben

Zoltánfy István Általános Iskola

Zoltánfy István Általános Iskola 4 Zoltánfy István Általános Iskola Az Önök iskolájára vontakozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. osztály matematika 1 Standardizált átlagos képességek matematikából Az Önök iskolájának átlagos

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2012. Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 3300 Eger, Malomárok utca 1. OM azonosító: 031462 Telephely kódja: 004

FIT-jelentés :: 2012. Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 3300 Eger, Malomárok utca 1. OM azonosító: 031462 Telephely kódja: 004 FIT-jelentés :: 2012 6. évfolyam :: Általános iskola Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 3300 Eger, Malomárok utca 1. Létszámadatok A telephely létszámadatai az általános iskolai képzéstípusban

Részletesebben

Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda

Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda 27 Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. évfolyam matematika Előállítás ideje: 28.6.23. 1:39: 1 Az Önök telephelyének átlageredménye

Részletesebben

2009. május 27., 8.00

2009. május 27., 8.00 8. évfolyam 2. május 2., 8. füzet Országos kompetenciamérés 2 Oktatási Hivatal Általános tudnivalók a feladatokhoz Ebben a tesztfüzetben matematika- és szövegértési feladatokkal találkozol. fela da to

Részletesebben

Hunyadi János Általános Iskola

Hunyadi János Általános Iskola 4 Hunyadi János Általános Iskola Az Önök iskolájára vontakozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon. osztály szövegértés 1 Standardizált átlagos képességek szövegértésből Az Önök iskolájának átlagos

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2010. Pallavicini Sándor Iskola 6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 15-17. OM azonosító: 200909 Telephely kódja: 011. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2010. Pallavicini Sándor Iskola 6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 15-17. OM azonosító: 200909 Telephely kódja: 011. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2010 6. évfolyam :: Általános iskola Pallavicini Sándor Iskola 6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 15-17. Figyelem! A 2010. évi Országos kompetenciaméréstől kezdődően a szövegértés, illetve

Részletesebben

\'Agy\' Tanoda Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

\'Agy\' Tanoda Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 27 \'Agy\' Tanoda Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. évfolyam szövegértés Előállítás ideje: 28..23. 1:38:34 1 Az Önök telephelyének

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola

Ady Endre Általános Iskola 4 Ady Endre Általános Iskola Az Önök iskolájára vontakozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. osztály matematika 1 Standardizált átlagos képességek matematikából Az Önök iskolájának átlagos

Részletesebben

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 26 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 1. évfolyam gimnázium matematika Előállítás ideje: 27.3.. 12:2:16

Részletesebben

A 2014.évi kompetenciamérés eredményei a Létavértesi Irinyi János Általános Iskolában

A 2014.évi kompetenciamérés eredményei a Létavértesi Irinyi János Általános Iskolában A 2014.évi kompetenciamérés eredményei a Létavértesi Irinyi János Általános Iskolában Összeállította: Szentmiklósi Miklós mérés-értékelés munkaközösség vezető Vályiné Pápai Viola igazgató A mérésre 2014.

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2014. Intézményi jelentés. Összefoglalás

FIT-jelentés :: 2014. Intézményi jelentés. Összefoglalás FIT-jelentés :: 2014 Gyermekház Általános Iskola, Gimnázium, Kereskedelmi, Vendéglátó, Idegenforgalmi, Informatikai Sport és Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Részletesebben

A telephely létszámadatai:

A telephely létszámadatai: Országos kompetenciamérés értékelése - matematika 2011. 2011. tavaszán kilencedik alkalommal került sor az Országos kompetenciamérésre. A kompetenciamérés mind anyagát, mind a mérés körülményeit tekintve

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2008. Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakközépiskola

FIT-jelentés :: 2008. Telephelyi jelentés. 10. évfolyam :: Szakközépiskola FIT-jelentés :: 2008 10. évfolyam :: Szakközépiskola Xántus János Idegenforgalmi Gyakorló Középiskola és Szakképző Iskola 1055 Budapest, Markó u. 18-20. Matematika Országos kompetenciamérés 1 1 Átlageredmények

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2010. Telephelyi jelentés. 6. évfolyam :: Általános iskola

FIT-jelentés :: 2010. Telephelyi jelentés. 6. évfolyam :: Általános iskola FIT-jelentés :: 2010 6. évfolyam :: Általános iskola """Magyar-kút"" ÁMK Etyek, Német Nemzetiségi Általános Iskolája, Nemzetiségi Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Könyvtár-közművelődés" 2091 Etyek,

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2009. Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola 1096 Budapest, Vendel u. 1. OM azonosító: 035235 Telephely kódja: 001

FIT-jelentés :: 2009. Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola 1096 Budapest, Vendel u. 1. OM azonosító: 035235 Telephely kódja: 001 FIT-jelentés :: 2009 8. évfolyam :: 6 évfolyamos gimnázium Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola 1096 Budapest, Vendel u. 1. Létszámadatok A telephely létszámadatai a 6 évfolyamos gimnáziumi képzéstípusban

Részletesebben

Széchenyi István Gimnázium

Széchenyi István Gimnázium 27 Széchenyi István Gimnázium Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. évfolyam matematika Előállítás ideje: 28.1.4. 19:34:1 1 Az Önök telephelyének átlageredménye

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2014. Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium 9700 Szombathely, Petőfi Sándor utca 1. OM azonosító: 036744

FIT-jelentés :: 2014. Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium 9700 Szombathely, Petőfi Sándor utca 1. OM azonosító: 036744 FIT-jelentés :: 2014 Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium 9700 Szombathely, Petőfi Sándor utca 1. Az intézmény létszámadatai Tanulók száma Képzési Összesen A jelentésben szereplők 10. Szakközépiskola

Részletesebben

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda 27 Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. évfolyam szövegértés Előállítás ideje: 28.3.22. 15:59:14 1 Az Önök telephelyének

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2014. Szentendrei Református Gimnázium 2000 Szentendre, Áprily tér 5. OM azonosító: 101433 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés

FIT-jelentés :: 2014. Szentendrei Református Gimnázium 2000 Szentendre, Áprily tér 5. OM azonosító: 101433 Telephely kódja: 001. Telephelyi jelentés FIT-jelentés :: 2014 6. évfolyam :: 8 évfolyamos gimnázium Szentendrei Református Gimnázium 2000 Szentendre, Áprily tér 5. Létszámadatok A telephely létszámadatai a 8 évfolyamos gimnáziumi képzéstípusban

Részletesebben

1 pont Az eredmény bármilyen formában elfogadható. Pl.: 100 perc b) 640 cl 1 pont

1 pont Az eredmény bármilyen formában elfogadható. Pl.: 100 perc b) 640 cl 1 pont 2012. január 28. 8. évfolyam TMat1 feladatlap Javítókulcs / 1 Javítókulcs MATEMATIKA FELADATOK 8. évfolyamosok számára, tehetséggondozó változat TMat1 A javítókulcsban feltüntetett válaszokra a megadott

Részletesebben

Hétvezér Általános Iskola

Hétvezér Általános Iskola 27 Hétvezér Általános Iskola Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 8. évfolyam matematika Előállítás ideje: 28..19. 1:9:8 1 Az Önök telephelyének átlageredménye matematikából

Részletesebben

Intézményi jelentés. Összefoglalás

Intézményi jelentés. Összefoglalás FIT-jelentés :: 2011 Alternatív Közgazdasági Gimnázium, Szakképző Iskola és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet 1035 Budapest, Raktár u. 1. Az intézmény létszámadatai Tanulók száma Képzési forma Összesen

Részletesebben

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A sikeres életvitelhez, a társadalmi folyamatokba való beilleszkedéshez is folyamatosan megújuló tudásra van szükség. Tudásunk egy

Részletesebben

Nemes Nagy Ágnes: Jeromos a remeterák Forrás: Kinőttelek. Sziget Könyvkiadó, 2005.

Nemes Nagy Ágnes: Jeromos a remeterák Forrás: Kinőttelek. Sziget Könyvkiadó, 2005. Nemes Nagy Ágnes: Jeromos a remeterák Forrás: Kinőttelek. Sziget Könyvkiadó, 2005. Szövegtípus: elbeszélő Szöveg olvashatósága: könnyű Kérdések nehézsége: könnyű, közepesen nehéz, nehéz Javasolt felhasználás:

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2013. Telephelyi jelentés. 6. évfolyam :: Általános iskola

FIT-jelentés :: 2013. Telephelyi jelentés. 6. évfolyam :: Általános iskola FIT-jelentés :: 2013 6. évfolyam :: Általános iskola Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2475 Kápolnásnyék, Gárdonyi u. 29. Létszámadatok A telephely létszámadatai

Részletesebben