Országos kompetenciamérés 2009 Feladatok és jellemzőik. szövegértés 10. évfolyam

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Országos kompetenciamérés 2009 Feladatok és jellemzőik. szövegértés 10. évfolyam"

Átírás

1 2009

2

3 Országos kompetenciamérés 2009 Feladatok és jellemzőik szövegértés 10. évfolyam Oktatási Hivatal Közoktatási Mérési és Értékelési Osztály Budapest, 2010

4

5 10. ÉVFOLYAM A KOMPETENCIAMÉRÉSEKRŐL 2009 májusában immár ötödik alkalommal került sor az Országos kompetenciamérésre, amelyen minden 6., 8. és 10. évfolyamos tanuló részt vett, és amelynek célja a diákok szövegértési képességeinek és matematikai eszköztudásának a feltérképezése. A kompetenciamérés eredményeiről minden telephely, iskola és fenntartó jelentést kap, amelynek segítségével elhelyezheti magát az országos képességskálán, és összehasonlíthatja eredményeit a hozzá hasonló telephelyeken, iskolákban és fenntartónál tanuló diákok eredményeivel. Emellett az iskolák egyéni elemzéseket is készíthetnek, ennek segítségével kérdésenként is elemezhetik az eredményeket. Az Országos kompetenciamérés 2009 Feladatok és jellemzőik kötetek célja Az a szándékunk, hogy az iskola eredményeit bemutató grafikonok mellett a lehető legteljesebb mértékben megismertessük a tanárokat, intézményvezetőket és oktatáspolitikusokat a mérésben rejlő lehetőségekkel, és az eredmények helyes interpretálásához minél alaposabb segítséget biztosítsunk. E célt szolgálja a kompetenciamérés 2007 elején megjelent Tartalmi kerete, 1 valamint az Országos kompetenciamérés 2009 Fenntartói, iskolai és telephelyi jelentései, amelyek megtekinthetők a illetve a hu honlapon. A feladatokat bemutató kötetek célja az, hogy megismertessék a tanárokat az egyes feladatok mérési céljaival és statisztikai paramétereivel. A diákok feladatonkénti eredményeit elemezve a tanárok képet kaphatnak arró l, hogy diákjaik milyen problémákkal, hiányosságokkal küzdenek, melyek azok a területek, amelyekr e nagyobb figyelmet kell fordítaniuk a jövőben, és milyen fejlesztési feladatokkal kell megbirkózniuk. A feladatokat tartalmazó kötetek az országos eredmények bemutatásával mindehhez keretet és viszonyítási pontokat nyújtanak. A kötetből kiderül, hogy mely feladatok okozták a legtöbb gondot a diákoknak, melyek esetében választottak sokan valamilyen tipikusan rossz választ, és melyek nem okoztak problémát a diákok többségének. A kötet felépítése Ez a kötet a évi Országos kompetenciamérés 10. évfolyamos tesztfüzetének szövegértésfeladatait (itemeit) tartalmazza. Az itemek olyan sorrendben találhatók a kötetben, ahogyan az B) tesztfüzetben szerepeltek. A kötet végén található mellékletben táblázatos formában is feltüntettük az itemek jellemzőit. A kötetben minden egyes itemről a következő információk szerepelnek: A kérdés (item), ahogyan a tesztfüzetben szerepelt. Az item javítókulcsa. A mérési cél: o az item besorolása a Tartalmi keretben rögzített csoportosítási szempontok alapján; o rövid leírás arról, hogy pontosan milyen műveleteket kell a diáknak elvégeznie az item helyes megválaszolásához. Az item statisztikai jellemzői: 2 o az item tesztelméleti paraméterei (a kérdés nehézsége és meredeksége, valamint kétpontos item esetén a lépésnehézségek); o feleletválasztásos feladatok tippelési paramétere o az item nehézségi szintje; o az egyes kódok előfordulási aránya; o az item lehetséges kódjainak pontbiszeriális korrelációja; o az item százalékos megoldottsága országosan és településtípusonként, valamint az egyes tanulói képességszinteken. 1 Balázsi Ildikó Felvégi Emese Rábainé Szabó Annamária Szepesi Ildikó: OKM 2006 Tartalmi keret. sulinova Kht., Budapest, A statisztikai jellemzők képzési szabályait az 1. melléklet ismerteti. 3

6 SZÖVEGÉRTÉS Képességszintek a 10. évfolyamos szövegértésteszt esetében Az adatok elemzésében fontos szerepet játszanak a szakmai és statisztikai szempontok alapján meghatározott képességszintek. Ezek segítségével a tanulókat képességük szerint kategóriákba sorolva képet tudunk adni arról, hogy milyen képességeket tudhatnak magukénak a szintbe tartozók, és mi az, amiben elmaradnak a magasabb szinten található tanulóktól. A képességszintek kialakításának statisztikai hátterét az 1. melléklet mutatja be. 1. képességszint ( pont között) A tanuló ezen a szinten egy vagy több egymástól független információ azonosítására képes egy visszakeresési szempont alapján úgy, hogy az információk explicit formában jelen vannak a szövegben. Képes a szövegbeli információk közötti egyszerű kapcsolatok felismerésére, valamint a szöveg főbb témájának és a szerző szándékának azonosítására. 2. képességszint ( pont között) Ezen a szinten a tanuló több szempont alapján egy vagy több információt képes azonosítani, és megtalálja a szövegben a szembetűnő, hasonló információkat. Képes egyszerű szövegbeli kapcsolatok felismerésére, egyszerű kategóriák kialakítására és alkalmazására, illetve alacsonyabb szintű következtetések levonására a szöveg egy vagy több részéből. Felismeri a szöveg főbb gondolatát, tudja értelmezni a szöveg egy meghatározott részét, emellett képes a szöveg főbb témájának és a szerző szándékának azonosítására is. Háttértudására támaszkodva képes a szöveg egy-egy jellemzőjének értékelésére. 3. képességszint ( pont között) A tanuló ezen a szinten több szempont figyelembevételével képes az információk közötti kapcsolat megtalálására. Átlátja a szövegben a szembetűnő, hasonló információkat, képes a kért információ azonosítására, valamint annak kikövetkeztetésére, hogy mely információ tartozik relevánsan a feladathoz. Képes összefüggéseket felismerni és megérteni a szöveg egy részletére vagy egészére vonatkozóan, következtetéseket tud levonni a szöveg egy vagy több részéből, és a szövegrészeket vázlatba tudja rendezni. Háttértudása segítségével képes egy szó, kifejezés vagy mondat értelmezésére, valamint a szöveg egészének vagy részletének értelmezésére egy kevésbé hétköznapi ismeretanyag vonatkozásában. Képes a szöveg egy jellemző tartalmi vagy formai jegyének értékelésére. Tud reflektálni a szövegre saját tudása, tapasztalata és gondolatai alapján. 4. képességszint (645 pont fölött) A 4. képességszinten a tanuló képes olyan információk azonosítására és elrendezésére, amelyek közül némelyik nem szerepel szó szerint a szövegben. Képes olyan információk visszakeresésére, amelyek több kritériumnak felelnek meg; ki tudja következtetni, hogy mely információ tartozik relevánsan a feladathoz, és képes a hasonló jellegű információk közül a megfelelő kiválasztására. Képes bonyolult összefüggések feltárására egy számára ismeretlen szövegben, képes a szövegrész és a szöveg egésze közötti kapcsolatok felismerésére, azonosítására; következtetések levonására a szöveg egy vagy több részéből. Tudja értelmezni a teljes szöveget, egy adott szövegrészt a szöveg egészének tükrében, a két- vagy többértelmű szövegrészeket, a várttal ellentétes elgondolásokat egy hosszabb és bonyolultabb szövegben. Háttértudására támaszkodva képes egy összetett szöveg tartalmi és formai jegyeinek kritikai jellegű megítélésére, a nyelvi árnyalatok értelmezésére, a szöveg egészének vagy részletének kritikai szempontú értékelésére, a szöveggel kapcsolatos hipotézisek felállítására. A 4. képességszinten a korábbi műveleteket szokatlan formájú szöveg esetében is megfelelően tudja alkalmazni a tanuló. 4

7 10. ÉVFOLYAM A 10. évfolyamos szövegértésteszt általános jellemzése A teszt általános jellemzői A felmérés tesztfüzeteit a Tartalmi keretben megfogalmazott szempontok szerint állítottuk össze. A felmérést minden 6., 8. és 10. évfolyamos diák megírta, majd 10. évfolyamon a központi elemzés elkészítéséhez minden intézmény minden tanulójától összegyűjtöttük a kitöltött tesztfüzeteket. Az 1. táblázat a 10. év folyamos szövegértésteszt néhány alapvető jellemzőjét mutatja, a 2. táblázat pedig azt ismerteti, hogy a Tartalmi keretben definiált gondolkodási műveletek és szövegtípusok szerint hogyan oszlanak meg a feladatok. Az itemek száma 64 A központi elemzésbe bevont kitöltött tesztfüzettel rendelkező tanulók száma Cronbach-alfa 0,916 Országos átlag (standard hiba) 496 (0,2) Országos szórás (standard hiba) 99 (0,2) 1. táblázat: A 10. évfolyamos szövegértésteszt néhány jellemzője Művelettípusok Kapcsolatok, Információvisszakeresés összesen Szövegtípus összefüggések Értelmezés Szövegtípusok felismerése Elbeszélő Magyarázó Dokumentum Művelettípus összesen táblázat: A feladatok megoszlása a gondolkodási műveletek és szövegtípusok szerint a 10. évfolyamos szövegértéstesztben 5

8 SZÖVEGÉRTÉS A feladatok megoszlása a képességskálán Az 1. ábra az itemek és a diákok megoszlását mutatja a képességskálán. Az ábrán a feladatok nehézségi és a diákok képességszintjeit is feltüntettük. Láthatjuk, hogy a mérésben könnyű és nehéz feladatok is találhatók, az itemekkel igyekeztünk minél szélesebb tartományban lefedni a képességskálát. Ily módon a kiemelkedően tehetséges és a gyenge diákokat is megbízhatóbban tudjuk elhelyezni a képességskálán. Standardizált képességpont OF01003 OE09210 OF01008 OE04311 OE00521 OF01001 OF01004 OF02313 OF01005 OE04306 OE09209 OE04312 OF01002 OF01011 OF01014 OE04313 OF01010 OE00518 OE00524 OE09216 OE04305 OF01013 OE09208 OE00507 OE00517 OE09212 OF02312 OF02314 OE04308 OF OE04309 OE08310 OF02310 OF02308 OE09203 OE00512 OF02309 OE09214 OE00522 OE04314 OF02306 OE08303 OE00505 OE08311 OE08305 OE08312 OE09204 OF02315 OE04310 OE04304 OF02303 OF02304 OE09207 OE08301 OE08304 OF02301 OE09206 OE08302 OF02305 OE09215 OE Adott nehézségű feladatok Adott képességpontot elért diákok száma 1. ábra: Az itemek és diákok megoszlása a képességskálán, 10. évfolyam, szövegértés 6

9 10. ÉVFOLYAM A FELADATOK ISMERTETÉSE 7

10 SZÖVEGÉRTÉS Nógrádi vártúrák Jelvényszerző túramozgalom 1 2 Tisztelt Túratárs! Örülünk, hogy túramozgalmunk felkeltette érdeklődésedet, és vállalkozol arra, hogy teljesítsd annak feltételeit. Nógrád megyében az Északi-középhegység három tagja, a Mátra, a Cserhát és a Börzsöny szebbnél szebb tájai kínálnak kiapadhatatlan lehetőséget a gyalogos és a kerékpáros turizmus számára. A sok geológiai érdekességen kívül számos múltat idéző várromot kereshetünk fel. A Nógrád Megyei Természetbarát Szövetség átdolgozta az eddig is méltán népszerű Nógrádi vártúrák túramozgalom igazolófüzetét, és az eddigitől eltérően a sikeresen teljesítőket a Nógrád várának romját bemutató kitűzővel jutalmazza. Abban a reményben bocsátjuk útjára régi-új túramozgalmunkat, hogy változatlanul sokan vállalkoznak a teljesítésére, s szép élményekkel gazdagodva, sok különlegességet, érdekességet megismerve térnek majd haza a nógrádi várakat felkereső túráikról. Kellemes időtöltést, jó túrázást kívánunk! A teljesítés feltételei A túramozgalom nyílt, bárki csatlakozhat. A várak helyszínei gyalogosan, kerékpárral vagy gép járművel egyaránt felkereshetők. A teljesítés akkor fogadható el, ha az ajánlott 16 nóg rádi vár közül legalább 8-at felkerestél, s ezt az igazolófüzetben pecséttel is igazolod a várhoz legkö zelebb eső település nevét tartalmazó bélyegzővel (posta, bolt, vendéglátó, országos Kék-túra, vasút, iskola stb.) vagy a helyszínen készített fotóval. Az igazolófüzetet a Nógrád Megyei Természetbarát Szövetségnél szerezheted be csütörtökönként és között a megyei sporthivatal székházában, vagy megrendelheted a szövetség címén (3100 Salgótarján, Játszó út 2.). A teljesítést követően ide kell eljuttatni az igazolófüzetet, a befizetés tényét igazoló csekket vagy annak másolatát. Ezeket az értékelés után a kitűzővel együtt visszajuttatjuk tulajdonosának. 3 HASZNOS VÁRA (CSERTERI VÁR) A nyugati Mátra lábához települt Hasznos község hatá rában emelkedő sziklafal ormára épült vár egy koron a szomszédos Ágasvárral és Óvárral együtt a Mát rán átvezető fontos hadiutat védelmezte. A tégla lap alaprajzú várat a XV. század elején építették ben ellen állás nélkül került a török ke zére. A későbbiekben többször is gazdát cserélt. A XVII. szá zad folyamán már romos állapotban volt. A palotaépület falainak maradványai helyenként a 8-10 méteres magasságot is elérik. HOLLÓKŐ A vár az 1242-es tatárjárást követően épült. A szabálytalan alaprajzú belsőtornyos vár az évszázadok során többször gazdát cserélt. Történetének legmozgalmasabb szakasza a török időkre esik ben Ali budai pasa sorra elfoglalta a felvidéki várakat, 41 évig lengett a lófarkas lobogó a hollókői vár fokán. Visszafoglalását követően 70 évig szolgált magyar végvárként, de ezt követően újra a törökök kezére került. Véglegesen Sobieski János lengyel király hadai szabadították fel 1683-ban. A Rákóczi-szabadságharcot követően több magyar várhoz hasonlóan a Habsburgok Hollókőt is leromboltatták. 8

11 10. ÉVFOLYAM NÓGRÁD VÁRA Nógrád megye névadó vára nevében szláv eredetet őriz (Novigrád = Újvár). Oklevelekkel is bizonyított, hogy ez a megye legrégebbi vára, amely a X. században épült. Kezdetben a megyében fekvő királyi birtokok központja volt, majd hosszú időn át püspöki birtokként szerepelt. Később többször is gazdát cserélt ben Mehmed budai pasa harc nélkül elfoglalta a várat. A mintegy 50 évig török kézen lévő várat Pálffy Miklós foglalta vissza, de később újra a törökök birtokába jutott. l685-ben villámcsapás érte a lőportornyot, és a robbanás, valamint a keletkezett tűz súlyos károkat okozott a várban. A falmaradványok közül az öregtorony mintegy 3 emelet magasság ba emelkedik. SZANDAVÁR A kettős kúpú Szanda-hegy 545 méteres vulkanikus magaslatán emeltették a XIII. században. Különböző főúri családok birtokolták a környék falvaival együtt. Hadászati jelentőségre csak a török időkben tett s zert ban a nógrádi bég megostromolta, s a gyen ge erőkkel védett vár a törökök kezére került. Horváth Bertalan foglalta vissza vitézeivel, leromboltatta és fel gyújtotta, hogy ne kerüljön többé idegen kézre. SALGÓVÁR A Salgótarján közelében emelkedő 625 m-es bazaltcsú cson álló vár története során többször cserélt gaz dát ben Kara Hamza, a fekete bég csellel elfoglalta, és 39 évig birtokolta ban a 15 éves háború egyik hadjárata során foglalták vissza a töröktől. E harcokban Balassi Bálint is vitézkedett, és a vár a visszafoglalását követően rövid ideig a birtokába került június 11-én Petőfi Sándor is felkereste, amiről útinaplójában is megemlékezett. A környék fölé magasodó várromról csodálatos körpanoráma tárul elénk. SZÉCSÉNY VÁRA Építtetését 1334-ben kezdte meg Zsigmond király or szágbírája, Szécsényi Ferenc. Hosszú időn át a Felvidék egyik védőbástyája volt. Jelentősebb szerepre a török időkben tett szert ben Ali budai pasa nagy erőkkel felvonuló serege elfoglalta. A közel 40 évig tartó török uralom után Pálffy Miklós hadai foglalták vissza ban a török újra elfoglalta, és 20 évig birtokolta. Ezt követően Sobieski János lengyel király szerezte vissza. Mára csupán néhány falmaradvány, egy kerek bástya és egy szögletes torony őrzi a vár emlékét. A vár alatti réten, a Borjúpáston tartották 1705-ben a Rákóczi-szabadságharc szécsényi országgyűlését. A SZÖVEG FŐBB JELLEMZŐI: Magyarázó típusú szöveg, amely egyrészt Nógrád megyei várakhoz kapcsolódó túraversenyt hirdet, másrészt a várak történetét mutatja be röviden. 9

12 SZÖVEGÉRTÉS 57/36. FELADAT: NÓGRÁDI VÁRTÚRÁK OE09203 Sorolj fel HÁROM olyan helyet, ahol pecsétet lehet szerezni az igazolófüzetbe! JAVÍTÓKULCS A tanuló visszakeresi a kért információt, és felsorol hármat az alábbiak közül: posta, bolt, vendéglátó (kocsma), országos Kék-túra, vasút, iskola. Tanulói példaválasz: A várhoz legközelebb eső falu postáján, boltjában, vendéglátójában. Helytelen vagy hiányos válasz. Amennyiben a tanuló rosszat is felsorol, úgy válaszára 0-s kódot kell adni. Tanulói példaválasz: Mátra, Cserhát, Börzsöny. x és 9-es kód. 10

13 10. ÉVFOLYAM A KÉRDÉS BESOROLÁSA Szövegtípus: magyarázó Gondolkodási művelet: információ-visszakeresés A FELADAT LEÍRÁSA: A tanuló visszakeresi a kért információt, és megnevez hármat közülük. A FELADAT STATISZTIKAI PARAMÉTEREI Becslés Standard hiba (S. H.) Standard meredekség 0,0027 0,00007 Standard nehézség 367 4,4 Nehézségi szint 1 Lehetséges kódok: 01x , ,3 0,0-0,3-0,6 0,23-0,09-0,30 SZÁZALÉKOS MEGOLDOTTSÁG Településtípus Tanulói % S. H. képességszintek % S. H. Teljes populáció 63,4 0,15 1. szint alatt 33,0 0,57 8 évf. gimnázium 69,9 0,74 1. szint 54,9 0,36 6 évf. gimnázium 68,6 0,63 2. szint 65,9 0,23 4 évf. gimnázium 68,7 0,28 3. szint 71,8 0,25 Szakközépiskola 64,2 0,20 4. szint 79,9 0,58 Szakiskola 51,8 0,38 11

14 SZÖVEGÉRTÉS 58/37. FELADAT: NÓGRÁDI VÁRTÚRÁK OE09204 Húzd alá a szövegben azt a levélcímet, ahol megrendelheted az igazolófüzetet! JAVÍTÓKULCS A tanuló visszakeresi a kért információt, és az alábbi részt húzza alá: (3100 Salgótarján, Játszó út 2.) Ezen kívül elfogadható, ha a tanuló emellett az ehhez a címhez tartozó mondat egészét, vagy abból egy részletet húz alá: Az igazolófüzetet a Nógrád Me gyei Természetbarát Szövetségnél szerezheted be csütörtökönként h és h között a megyei sporthivatal székházában, vagy megrendelhetjük a Szövetség címén (3100 Salgótarján, Játszó út 2.). Ennél több aláhúzása esetén 0-s kódot kell adni. Helytelen vagy hiányos válasz. x és 9-es kód. 12

15 10. ÉVFOLYAM A KÉRDÉS BESOROLÁSA Szövegtípus: Gondolkodási művelet: magyarázó információ-visszakeresés A FELADAT LEÍRÁSA: A tanuló visszakeresi a kért információt, és a szövegben aláhúzza a megfelelő mondatot. A FELADAT STATISZTIKAI PARAMÉTEREI Becslés Standard hiba (S. H.) Standard meredekség 0,0073 0,00013 Standard nehézség 297 2,7 Nehézségi szint 1 Lehetséges kódok: 01x ,6 0,3 0,0-0,3-0,6 0,40-0,24-0,33 SZÁZALÉKOS MEGOLDOTTSÁG Településtípus Tanulói % S. H. képességszintek % S. H. Teljes populáció 87,6 0,10 1. szint alatt 47,7 0,67 8 évf. gimnázium 96,3 0,34 1. szint 77,6 0,27 6 évf. gimnázium 95,8 0,29 2. szint 92,0 0,13 4 évf. gimnázium 93,7 0,13 3. szint 97,8 0,07 Szakközépiskola 88,4 0,17 4. szint 99,7 0,08 Szakiskola 73,6 0,34 13

16 SZÖVEGÉRTÉS 59/38. FELADAT: NÓGRÁDI VÁRTÚRÁK OE09206 Melyik vár szabálytalan alaprajzú? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! A B C D Hasznos vára Hollókő vára Nógrád vára Salgóvár JAVÍTÓKULCS Helyes válasz: B 14

17 10. ÉVFOLYAM A KÉRDÉS BESOROLÁSA Szövegtípus: Gondolkodási művelet: magyarázó információ-visszakeresés A FELADAT LEÍRÁSA: A tanuló visszakeresi a kért információt, és megjelöli a választ a lehetséges négy opció közül. A FELADAT STATISZTIKAI PARAMÉTEREI Becslés Standard hiba (S. H.) Standard meredekség 0,0074 0,00016 Standard nehézség 227 4,2 Nehézségi szint 1 Lehetséges kódok: 1234x , ,3 0,0-0,3-0,6 0,32-0,03-0,09-0,15-0,15-0,21 SZÁZALÉKOS MEGOLDOTTSÁG Településtípus Tanulói % S. H. képességszintek % S. H. Teljes populáció 93,6 0,08 1. szint alatt 64,2 0,57 8 évf. gimnázium 97,5 0,25 1. szint 90,3 0,22 6 évf. gimnázium 97,6 0,22 2. szint 96,7 0,09 4 évf. gimnázium 97,0 0,09 3. szint 98,8 0,06 Szakközépiskola 94,8 0,12 4. szint 99,6 0,09 Szakiskola 85,0 0,25 15

18 SZÖVEGÉRTÉS 60/39. FELADAT: NÓGRÁDI VÁRTÚRÁK OE09207 Mely várak visszafoglalása volt Pálffy Miklós érdeme? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! A B C D Hasznos és Salgó Nógrád és Salgó Salgó és Szécsény Nógrád és Szécsény JAVÍTÓKULCS Helyes válasz: D 16

19 10. ÉVFOLYAM A KÉRDÉS BESOROLÁSA Szövegtípus: Gondolkodási művelet: magyarázó információ-visszakeresés A FELADAT LEÍRÁSA: A tanuló visszakeresi a kért információt, és megjelöli a választ a lehetséges négy opció közül. A FELADAT STATISZTIKAI PARAMÉTEREI Becslés Standard hiba (S. H.) Standard meredekség 0,0074 0,00014 Standard nehézség 275 3,1 Nehézségi szint 1 Lehetséges kódok: 1234x ,6 0,3 0,0-0,3-0,6 0,38-0,04-0,13-0,09-0,20-0,26 SZÁZALÉKOS MEGOLDOTTSÁG Településtípus Tanulói % S. H. képességszintek % S. H. Teljes populáció 90,0 0,10 1. szint alatt 50,6 0,55 8 évf. gimnázium 96,4 0,33 1. szint 83,3 0,28 6 évf. gimnázium 96,7 0,23 2. szint 94,5 0,13 4 évf. gimnázium 95,3 0,11 3. szint 98,0 0,08 Szakközépiskola 91,8 0,15 4. szint 99,4 0,10 Szakiskola 76,3 0,30 17

20 SZÖVEGÉRTÉS 61/40. FELADAT: NÓGRÁDI VÁRTÚRÁK OE09208 Számozással állítsd sorrendbe az alábbi várakat az építésük időpontja alapján! 1-essel jelöld a legrégebbit! Szandavár Szécsény vára Nógrád vára Hasznos vára JAVÍTÓKULCS Helyes válasz: 2, 3, 1, 4 18

21 10. ÉVFOLYAM A KÉRDÉS BESOROLÁSA Szövegtípus: Gondolkodási művelet: magyarázó kapcsolatok, következtetések A FELADAT LEÍRÁSA: A tanuló a szövegben leírtak alapján időrendi sorrendbe állítja a várakat építésük szerint. A FELADAT STATISZTIKAI PARAMÉTEREI Becslés Standard hiba (S. H.) Standard meredekség 0,0056 0,00009 Standard nehézség 453 1,5 Nehézségi szint 2 Lehetséges kódok: 01x ,6 0,3 0,0-0,3-0,6 0,44-0,15-0,40 SZÁZALÉKOS MEGOLDOTTSÁG Településtípus Tanulói % S. H. képességszintek % S. H. Teljes populáció 58,8 0,16 1. szint alatt 15,5 0,37 8 évf. gimnázium 80,5 0,78 1. szint 35,7 0,38 6 évf. gimnázium 78,6 0,52 2. szint 61,2 0,26 4 évf. gimnázium 72,7 0,23 3. szint 78,9 0,24 Szakközépiskola 58,4 0,26 4. szint 92,0 0,42 Szakiskola 31,5 0,34 19

22 SZÖVEGÉRTÉS 62/41. FELADAT: NÓGRÁDI VÁRTÚRÁK OE09209 Mi lehetett a szécsényi országgyűlés helyszínét adó Borjúpást eredeti jelentése, rendeltetése? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! A B C D vívóterem marhalegelő istálló harcmező JAVÍTÓKULCS Helyes válasz: B t 20

23 10. ÉVFOLYAM A KÉRDÉS BESOROLÁSA Szövegtípus: Gondolkodási művelet: magyarázó értelmezés A FELADAT LEÍRÁSA: A tanuló értelmezi a kérdésben szereplő helyszín nevét a szöveg alapján, és a lehetséges négy opció közül kiválasztja a megfelelőt. A FELADAT STATISZTIKAI PARAMÉTEREI Becslés Standard hiba (S. H.) Standard meredekség 0,0055 0,00025 Standard nehézség 526 6,9 Tippelési paraméter 0,29 0,019 Nehézségi szint 3 Lehetséges kódok: 1234x , ,3 0,0-0,3-0,6 0,31-0,02-0,16-0,13-0,15-0,12 SZÁZALÉKOS MEGOLDOTTSÁG Településtípus Tanulói % S. H. képességszintek % S. H. Teljes populáció 60,6 0,14 1. szint alatt 34,3 0,56 8 évf. gimnázium 76,4 0,71 1. szint 45,7 0,34 6 évf. gimnázium 74,9 0,58 2. szint 59,5 0,23 4 évf. gimnázium 68,0 0,26 3. szint 75,3 0,24 Szakközépiskola 59,3 0,23 4. szint 89,9 0,46 Szakiskola 46,5 0,33 21

24 SZÖVEGÉRTÉS 63/42. FELADAT: NÓGRÁDI VÁRTÚRÁK OE09210 Miért romboltatták le a Rákóczi-szabadságharcot követően Hollókőt a Habsburgok? JAVÍTÓKULCS A tanuló (kimondottan vagy impliciten) megfogalmazza, hogy a várat (mint a lázadó magyar nemesség egyik székhelyét) bosszúból/büntetésből vagy elővigyázatosságból romboltatták le a Habsburgok. Tanulói példaválaszok: Hogy megbüntessék a magyarokat. Bosszú a lázadók ellen. Hogy a magyar seregek ne használhassák fel ellenük. Ne foglalhassák el mások. A Habsburgoknak nem kedvező magyar stratégiai pont volt. Helytelen vagy hiányos válasz. Tanulói példaválaszok: Dühükben romboltak. Mert felszabadították. Hogy kiverjék a lengyel hadakat. Mert török kézre került, és a Habsburgok a törökök ellenségei voltak. Mert az volt az egyik székhelye a szabadságharcnak. Azért romboltatták le, mert magyar volt. [Nem elég pontos válasz.] Hogy ne legyen újabb szabadságharc. [A vár lerombolása nem feltétlenül akadályozza meg egy szabadságharc kitörését.] Azért, mert a többi magyar várat is leromboltatták. [Ez nem indok.] x és 9-es kód. 22

25 10. ÉVFOLYAM A KÉRDÉS BESOROLÁSA Szövegtípus: Gondolkodási művelet: magyarázó kapcsolatok, következtetések A FELADAT LEÍRÁSA: A tanuló a szöveg és tanulmányai alapján következtetést von le arra nézve, hogy a győztes hatalom a vár lerombolásával a belső ellenállás gócpontját igyekezett megszüntetni, vagy csak az ellenállás miatti bosszúból rombolták le az erődöt. Mivel a tanulónak magának kellett megfogalmaznia a viszonylag összetett választ, ezért a kérdés kifejezetten nehéznek bizonyult, mindössze a 10.-es tanulók 28 százaléka válaszolt helyesen. A FELADAT STATISZTIKAI PARAMÉTEREI Becslés Standard hiba (S. H.) Standard meredekség 0,0052 0,00010 Standard nehézség 620 2,3 Nehézségi szint 4 Lehetséges kódok: 01x , ,3 0,0-0,3-0,09 0,35-0,25 0-0,6 SZÁZALÉKOS MEGOLDOTTSÁG Településtípus Tanulói % S. H. képességszintek % S. H. Teljes populáció 28,2 0,14 1. szint alatt 5,2 0,29 8 évf. gimnázium 48,0 0,92 1. szint 12,3 0,23 6 évf. gimnázium 45,5 0,73 2. szint 24,8 0,21 4 évf. gimnázium 36,8 0,29 3. szint 43,9 0,30 Szakközépiskola 25,9 0,24 4. szint 68,2 0,64 Szakiskola 13,1 0,23 23

26 SZÖVEGÉRTÉS 64/43. FELADAT: NÓGRÁDI VÁRTÚRÁK OE09212 Melyik várral kapcsolatban olvastál magyar költőkről is? Kik ők? A vár:... A költők:... JAVÍTÓKULCS A tanuló visszakeresi a kért információt, és várként megnevezi Salgó várát/salgóvárat, költőkként pedig Balassi Bálintot és Petőfi Sándort. A várra helyes válaszként elfogadható Salgótarján város megjelölése is. Elírásnak tekintendő, és jó válaszként kezelendő, ha a vár helyén a költők helyes és a költők helyén a vár helyes neve szerepel. Tanulói példaválaszok: Hogy megbüntessék a magyarokat. Bosszú a lázadók ellen. Helytelen vagy hiányos válasz. Tanulói példaválaszok: Egri vár, Gárdonyi Géza Szigetvár, Zrínyi Miklós x és 9-es kód. 24

27 10. ÉVFOLYAM A KÉRDÉS BESOROLÁSA Szövegtípus: Gondolkodási művelet: magyarázó információ-visszakeresés A FELADAT LEÍRÁSA: A tanuló a szövegben visszakeresi a kért költők és vár nevét, és a megfelelő helyre írja válaszát. Bár a kérdésre adandó választ már korábban az iskolában is tanulták, mégis csak a tanulók 63 százaléka válaszolt helyesen a kérdésre. A FELADAT STATISZTIKAI PARAMÉTEREI Becslés Standard hiba (S. H.) Standard meredekség 0,0073 0,00010 Standard nehézség 442 1,3 Nehézségi szint 2 Lehetséges kódok: 01x ,6 0, ,3 0,0-0,3-0,6-0,33-0,35 SZÁZALÉKOS MEGOLDOTTSÁG Településtípus Tanulói % S. H. képességszintek % S. H. Teljes populáció 63,0 0,14 1. szint alatt 12,3 0,41 8 évf. gimnázium 84,6 0,56 1. szint 36,5 0,40 6 évf. gimnázium 83,1 0,52 2. szint 65,6 0,23 4 évf. gimnázium 78,7 0,21 3. szint 87,0 0,20 Szakközépiskola 63,4 0,23 4. szint 97,4 0,24 Szakiskola 31,2 0,38 25

28 SZÖVEGÉRTÉS 65/44. FELADAT: NÓGRÁDI VÁRTÚRÁK OE09213 Mi a szöveg első részének műfaja? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! A B C D felhívás levél novella riport JAVÍTÓKULCS Helyes válasz: A 26

29 10. ÉVFOLYAM A KÉRDÉS BESOROLÁSA Szövegtípus: Gondolkodási művelet: magyarázó értelmezés A FELADAT LEÍRÁSA: A tanuló értelmezi a szöveg első részét, és a lehetséges négy opció közül megjelöli azt, amelyik a szöveg műfaját írja le. A FELADAT STATISZTIKAI PARAMÉTEREI Becslés Standard hiba (S. H.) Standard meredekség - - Standard nehézség - - Nehézségi szint - Lehetséges kódok: 1234x , ,3 0,0-0,3-0,6 0,12 0,00-0,02-0,14-0,09-0,18 SZÁZALÉKOS MEGOLDOTTSÁG Településtípus Tanulói % S. H. képességszintek % S. H. Teljes populáció szint alatt évf. gimnázium szint évf. gimnázium szint évf. gimnázium szint - - Szakközépiskola szint - - Szakiskola

30 SZÖVEGÉRTÉS 66/45. FELADAT: NÓGRÁDI VÁRTÚRÁK OE09214 Mi jellemzi a várbemutatók megfogalmazását, stílusát? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! A B C D Humor, jókedv. Költőiség és fennköltség. Olvasmányosság, fordulatok. Tömörség és tényszerűség. JAVÍTÓKULCS Helyes válasz: D 28

31 10. ÉVFOLYAM A KÉRDÉS BESOROLÁSA Szövegtípus: Gondolkodási művelet: magyarázó értelmezés A FELADAT LEÍRÁSA: A tanuló értelmezi a megfelelő szövegrészt, és a lehetséges négy opció közül megjelöli azt, amelyik leírja annak stílusát. A FELADAT STATISZTIKAI PARAMÉTEREI Becslés Standard hiba (S. H.) Standard meredekség 0,0050 0,00009 Standard nehézség 351 2,7 Nehézségi szint 1 Lehetséges kódok: 1234x , ,3 0,0-0,3-0,6 0,37-0,10-0,03-0,20-0,25-0,11 SZÁZALÉKOS MEGOLDOTTSÁG Településtípus Tanulói % S. H. képességszintek % S. H. Teljes populáció 74,8 0,14 1. szint alatt 33,5 0,56 8 évf. gimnázium 88,6 0,52 1. szint 59,9 0,34 6 évf. gimnázium 87,3 0,44 2. szint 78,8 0,21 4 évf. gimnázium 83,9 0,21 3. szint 88,1 0,20 Szakközépiskola 75,5 0,20 4. szint 94,8 0,29 Szakiskola 55,0 0,37 29

32 SZÖVEGÉRTÉS 67/46. FELADAT: NÓGRÁDI VÁRTÚRÁK OE09215 Mire utal az a gyakran ismételt mondat, hogy a várak gyakran gazdát cseréltek? Satírozd be a helyes válasz betűjelét! A B C D A püspökségnek adta a király a földet. Adták-vették a várakat. Gyakran eladományozták azokat. Más-más csapatok vették be a várakat. JAVÍTÓKULCS Helyes válasz: D 30

33 10. ÉVFOLYAM A KÉRDÉS BESOROLÁSA Szövegtípus: Gondolkodási művelet: magyarázó értelmezés A FELADAT LEÍRÁSA: A tanuló értelmezi a kérdésben szereplő kifejezést, és a lehetséges négy opció közül megjelöli a megfelelőt. A FELADAT STATISZTIKAI PARAMÉTEREI Becslés Standard hiba (S. H.) Standard meredekség 0,0057 0,00013 Standard nehézség 217 5,2 Nehézségi szint 1 Lehetséges kódok: 1234x , ,3 0,0-0,3-0,6 0,30-0,02-0,14-0,12-0,11-0,20 SZÁZALÉKOS MEGOLDOTTSÁG Településtípus Tanulói % S. H. képességszintek % S. H. Teljes populáció 90,8 0,09 1. szint alatt 59,2 0,62 8 évf. gimnázium 95,8 0,35 1. szint 86,3 0,23 6 évf. gimnázium 95,5 0,29 2. szint 94,7 0,12 4 évf. gimnázium 94,1 0,13 3. szint 96,4 0,11 Szakközépiskola 92,2 0,13 4. szint 97,5 0,21 Szakiskola 81,5 0,29 31

34 SZÖVEGÉRTÉS 68/47. FELADAT: NÓGRÁDI VÁRTÚRÁK OE09216 Mi a közös a cserteri várban, Ágasvárban és Óvárban? JAVÍTÓKULCS A tanuló kapcsolatot teremt a három vár között, és válaszában megfogalmazza, hogy mindhárom a Mátrán átvezető (fontos) hadiutat védelmezte. Emellett egyéb közös jellemzőt is megnevezhet a tanuló, illetve idézheti a 3-as számú szövegrész első mondatát. Tanulói példaválaszok: Fontos hadiutat védelmezett. A nyugati Mátra lábához települt Hasznos község határában emelkedő sziklafal ormára épült vár egykoron a szomszédos Ágasvárral és Óvárral együtt a Mátrán átvezető fontos hadiutat védelmezte. [Idézet az említett szövegrész elejéről.] Sziklafalra épültek és fontos hadiutat védelmeztek. Helytelen vagy hiányos válasz. Tanulói példaválaszok: Mindegyik vár. Mindegyik a Mátrában van. Itt ment egy fontos hadiút. [Nem utal a vár funkciójára, a védelemre.] x és 9-es kód. 32

10. 2009. május 27., 8.00. Országos kompetenciamérés. évfolyam. füzet. Oktatási Hivatal

10. 2009. május 27., 8.00. Országos kompetenciamérés. évfolyam. füzet. Oktatási Hivatal . évfolyam 2. május 2., 8. füzet Országos kompetenciamérés 2 Oktatási Hivatal Általános tudnivalók a feladatokhoz Ebben a tesztfüzetben matematika- és szövegértési feladatokkal találkozol. fela da to kat

Részletesebben

10. Javítókulcs SZÖVEGÉRTÉS. Országos kompetenciamérés. évfolyam. Oktatási Hivatal

10. Javítókulcs SZÖVEGÉRTÉS. Országos kompetenciamérés. évfolyam. Oktatási Hivatal 10. évfolyam Javítókulcs SZÖVEGÉRTÉS Országos kompetenciamérés 2009 Oktatási Hivatal ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ön a 2009-es Országos kompetenciamérés szövegértési feladatainak Javítókulcsát tartja a kezé ben.

Részletesebben

Országos kompetenciamérés 2006 Feladatok és jellemzőik. szövegértés 8. évfolyam

Országos kompetenciamérés 2006 Feladatok és jellemzőik. szövegértés 8. évfolyam Országos kompetenciamérés 2006 Feladatok és jellemzőik szövegértés 8. évfolyam sulinova Kht. Értékelési Központ Budapest, 2007 8. ÉVFOLYAM A kompetenciamérésekről 2006 tavaszán immár negyedik alkalommal

Részletesebben

Országos kompetenciamérés 2013 Feladatok és jellemzőik. szövegértés 8. évfolyam

Országos kompetenciamérés 2013 Feladatok és jellemzőik. szövegértés 8. évfolyam 213 Országos kompetenciamérés 213 Feladatok és jellemzőik szövegértés 8. évfolyam Oktatási Hivatal Budapest, 214 8. ÉVFOLYAM A KOMPETENCIAMÉRÉSEKRŐL 213 májusában immár tizedik alkalommal került sor

Részletesebben

Országos kompetenciamérés 2010 Feladatok és jellemzőik. matematika 10. évfolyam

Országos kompetenciamérés 2010 Feladatok és jellemzőik. matematika 10. évfolyam 21 Országos kompetenciamérés 21 Feladatok és jellemzőik matematika 1. évfolyam Oktatási Hivatal Budapest, 211 1. ÉVFOLYAM A kompetenciamérésekről 21 májusában immár nyolcadik alkalommal került sor az

Részletesebben

6. évfolyam MATEMATIKA

6. évfolyam MATEMATIKA 213 6. évfolyam MATEMATIKA Országos kompetenciamérés 213 Feladatok és jellemzőik matematika 6. évfolyam Oktatási Hivatal Köznevelési Mérési Értékelési Osztály Budapest, 214 6. ÉVFOLYAM A KOMPETENCIAMÉRÉSEKRŐL

Részletesebben

Az Országos kompetenciamérés tartalmi keretei. Szövegértés, matematika, háttérkérdőívek

Az Országos kompetenciamérés tartalmi keretei. Szövegértés, matematika, háttérkérdőívek Az Országos kompetenciamérés tartalmi keretei Szövegértés, matematika, háttérkérdőívek Az Országos kompetenciamérés tartalmi keretei Szövegértés, matematika, háttérkérdőívek Az Országos kompetenciamérés

Részletesebben

2009. május 27., 8.00

2009. május 27., 8.00 6. évfolyam 2. május 2., 8. füzet Országos kompetenciamérés 2 Oktatási Hivatal Általános tudnivalók a feladatokhoz Ebben a tesztfüzetben matematika- és szövegértési feladatokkal találkozol. fela da to

Részletesebben

AZ ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS FŐVÁROSI TANULÓK 2008/2009. TANÉVI KOMPETENCIAALAPÚ SZÖVEGÉRTÉS-MÉRÉS EREDMÉNYEINEK ELEMZÉSE

AZ ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS FŐVÁROSI TANULÓK 2008/2009. TANÉVI KOMPETENCIAALAPÚ SZÖVEGÉRTÉS-MÉRÉS EREDMÉNYEINEK ELEMZÉSE AZ ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS FŐVÁROSI TANULÓK 2008/2009. TANÉVI KOMPETENCIAALAPÚ SZÖVEGÉRTÉS-MÉRÉS EREDMÉNYEINEK ELEMZÉSE 2009. november Balázs Ágnes elemzésének felhasználásával Összeállította Südi Ilona

Részletesebben

KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT

KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT A 2012. MÁJUS-JÚNIUSI ÉRETTSÉGI FELADATSOR ÉS AZ EGYES FELADATOK MÉRÉSMETODIKAI VIZSGÁLATA A TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN MATEMATIKA KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT Tartalom KÖZÉPSZINT...

Részletesebben

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés Országos kompetenciamérés 2013 Országos jelentés Szerzők Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos, Szabó Lívia Dóra, Vadász Csaba Tördelő Szabó Ágnes Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos,

Részletesebben

A 2009/2010. tanévi fővárosi 9. évfolyamos kompetenciaalapú bemeneti angol-, német nyelv és történelem mérések eredményeinek elemzése

A 2009/2010. tanévi fővárosi 9. évfolyamos kompetenciaalapú bemeneti angol-, német nyelv és történelem mérések eredményeinek elemzése E L E M Z É S A 2009/2010. tanévi fővárosi 9. évfolyamos kompetenciaalapú bemeneti angol-, német nyelv és történelem mérések eredményeinek elemzése 2010. március Nagy Ildikó (angol nyelv) Füzesséry Zoltánné

Részletesebben

10. Javítókulcs s z ö v e g é r t é s. Országos kompetenciamérés. Tanulói példaválaszokkal bővített változat. évfolyam

10. Javítókulcs s z ö v e g é r t é s. Országos kompetenciamérés. Tanulói példaválaszokkal bővített változat. évfolyam 10. évfolyam Javítókulcs s z ö v e g é r t é s Tanulói példaválaszokkal bővített változat Országos kompetenciamérés 2013 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ön a 2013-as Országos kompetenciamérés szövegértési feladatainak

Részletesebben

Javítókulcs SZÖVEGÉRTÉS

Javítókulcs SZÖVEGÉRTÉS 6. évfolyam Javítókulcs SZÖVEGÉRTÉS Országos kompetenciamérés 2015 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ön a 2015-ös Országos kompetenciamérés szövegértési feladatainak Javítókulcsát tartja a kezé ben. A Javítókulcs a

Részletesebben

PIRLS és TIMSS. Összefoglaló jelentés a 4. évfolyamos tanulók

PIRLS és TIMSS. Összefoglaló jelentés a 4. évfolyamos tanulók Progress in Inter national Reading Literacy Study Trends in International Mathematics and Science Study Oktatási Hivatal Emberi Erőforrások Minisztériuma 4. evfolyam_borito.indd 1 PIRLS és TIMSS Összefoglaló

Részletesebben

Lukács Judit AZ ÚJ MATEMATIKAÉRETTSÉGI HÁROM ÉV TAPASZTALATA NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

Lukács Judit AZ ÚJ MATEMATIKAÉRETTSÉGI HÁROM ÉV TAPASZTALATA NEMZETKÖZI KITEKINTÉS LukÆcsJ.qxp 2008.07.03. 6:01 Page 187 187 Lukács Judit AZ ÚJ MATEMATIKAÉRETTSÉGI HÁROM ÉV TAPASZTALATA A megújult matematikaérettségi követelményeinek és vizsgaleírásának kialakítását a többi vizsgatárgyhoz

Részletesebben

Változások az Országos kompetenciamérés skáláiban

Változások az Országos kompetenciamérés skáláiban Változások az Országos kompetenciamérés skáláiban A skála módosításának okai A kompetenciamérések bevezetésénél is megfogalmazott, ám akkor adatvédelmi szempontok miatt nem megvalósítható igény volt, hogy

Részletesebben

10. Javítókulcs SZÖVEGÉRTÉS. Országos kompetenciamérés. Tanulói példaválaszokkal bővített változat. évfolyam

10. Javítókulcs SZÖVEGÉRTÉS. Országos kompetenciamérés. Tanulói példaválaszokkal bővített változat. évfolyam 10. évfolyam Javítókulcs SZÖVEGÉRTÉS Tanulói példaválaszokkal bővített változat Országos kompetenciamérés 2014 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ön a 2014-es Országos kompetenciamérés szövegértési feladatainak Javítókulcsát

Részletesebben

Olvasás a világhálón

Olvasás a világhálón Programme for International Student Assessment PISA2009 Digitális szövegértés Olvasás a világhálón PISA2009 Digitális szövegértés PISA2009 Digitális szövegértés Olvasás a világhálón Oktatási Hivatal

Részletesebben

TANULÓK KÖRÉBEN A 2004/2005. TANÉV ŐSZI NÉMET NYELVBŐL. NYEK kutatócsoport

TANULÓK KÖRÉBEN A 2004/2005. TANÉV ŐSZI NÉMET NYELVBŐL. NYEK kutatócsoport JELENTÉS A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMOS TANULÓK KÖRÉBEN A 2004/2005. TANÉV ŐSZI FÉLÉVÉBEN ELVÉGZETT FELMÉRÉSRŐL ANGOL ÉS NÉMET NYELVBŐL NYEK kutatócsoport TARTALOM TARTALOM... 2 BEVEZETÉS... 3 A MINTA...

Részletesebben

A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA IX. / 1. November

A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA IX. / 1. November A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA IX. / 1. November 2008 Kedves Olvasók! Az Európai Unióban folyó Oktatás és képzés 2010 munkaprogram egyik kiemelt témája az egész életen át tartó tanulást szolgáló

Részletesebben

tanulmány szemle konferencia Porogi András Tudás és tankönyv: a történelemtudás mérése ötödik osztályos tanulóknál 3

tanulmány szemle konferencia Porogi András Tudás és tankönyv: a történelemtudás mérése ötödik osztályos tanulóknál 3 tanulmány Porogi András Tudás és tankönyv: a történelemtudás mérése ötödik osztályos tanulóknál 3 Kasik László A szociális kompetencia fejlesztésének elmélete és gyakorlata 21 Török Dóra Csizér Kata Nyelvtanulási

Részletesebben

Molnár Edit Katalin (2000): Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez. Szegedi Tudományegyetem Pedagógiai Tanszék, Szeged.

Molnár Edit Katalin (2000): Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez. Szegedi Tudományegyetem Pedagógiai Tanszék, Szeged. Molnár Edit Katalin (2000): Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez. Szegedi Tudományegyetem Pedagógiai Tanszék, Szeged. 1 AZ EMPIRIKUS VIZSGÁLATOT BEMUTATÓ SZAKDOLGOZAT TARTALOM Bevezetés...5 1. A szakdolgozat

Részletesebben

FEJLESZTŐ FELADATOK TANÁRI KÉZIKÖNYV. 7. és 9. évfolyam

FEJLESZTŐ FELADATOK TANÁRI KÉZIKÖNYV. 7. és 9. évfolyam FEJLESZTŐ FELADATOK TANÁRI KÉZIKÖNYV SZÖVEGÉRTÉS 7. és 9. évfolyam A feladatok összeállításában közreműködtek: Árpás Károly Bíró Mária Czecze Enikő Felvégi Emese Gémesi Ildikó Hegedűs Judit Kalina Katalin

Részletesebben

KOMPLEX PROBLÉMAMEGOLDÁS VIZSGÁLATA 9 17 ÉVESEK KÖRÉBEN. Molnár Gyöngyvér Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék

KOMPLEX PROBLÉMAMEGOLDÁS VIZSGÁLATA 9 17 ÉVESEK KÖRÉBEN. Molnár Gyöngyvér Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék MAGYAR PEDAGÓGIA 102. évf. 2. szám 231 264. (2002) KOMPLEX PROBLÉMAMEGOLDÁS VIZSGÁLATA 9 17 ÉVESEK KÖRÉBEN Molnár Gyöngyvér Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék Minden felmérés célja, hogy egy átfogó

Részletesebben

SPIRA VERONIKA SEGÉDANYAGOK A KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGIHEZ

SPIRA VERONIKA SEGÉDANYAGOK A KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGIHEZ 1 SPIRA VERONIKA SEGÉDANYAGOK A KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGIHEZ Digitalizálva 2011 2 BEVEZETŐ Mint közismert, a középszintű írásbeli érettségi magyar nyelv- és irodalomból két részből áll: egy szövegértést

Részletesebben

Megújulhat a lovarda és az istálló

Megújulhat a lovarda és az istálló XIX. évf. 7. szám 2010. február 24. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Márciusban dönthetnek a további fejlesztésekről Megújulhat a lovarda és az istálló Múlt

Részletesebben

TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI

TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM Dr. Balogh László TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI Debrecen, 1995 A kéziratot lektorálta: Dr. Madácsi Mária tanszékvezetõ fõiskolai tanár

Részletesebben

A FiAtAlok lendületben ProgrAm hét éve

A FiAtAlok lendületben ProgrAm hét éve A Fiatalok Lendületben Program hét éve 2 1 A Fiatalok Lendületben Program (FLP) 1.1 Az FLP alprogramjai 2 Az FLP a számok tükrében 2.1 A benyújtott és támogatott pályázatok száma 2.2 Honnan érkeztek a

Részletesebben

Az idegennyelv-ismeret

Az idegennyelv-ismeret Medián - Szénay Márta Az idegennyelv-ismeret Jelentés az országos nyelvtudás-felmérés kvantitatív szakaszáról Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kiadja: Nemzeti

Részletesebben