interaktív honismereti modul a veszprémi óvodásoknak és családjaiknak Veszprémben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "interaktív honismereti modul a veszprémi óvodásoknak és családjaiknak Veszprémben"

Átírás

1 Jákói Bernadett, óvodapedagógus, dr. Thirring Gusztáv díjas helytörténeti kutató, idegenvezető Veszprém Sétál a Család interaktív honismereti modul a veszprémi óvodásoknak és családjaiknak Veszprémben Egy érdekes, izgalmas helyismereti modul indult útjára 2011 szeptemberében Veszprémben. A helyi Deák Ferenc Általános Iskolában működő BaBaKo program (Bakony-Balaton Környezetvédelmi Oktató Központ keretében, melynek szakmai vezetője és a modul háziasszonya Nagyné Kozma Ildikó) és az Erdei Tagóvodában óvodapedagógusként dolgozó Jákói Bernadett zöld koordinátor (civilben idegenvezető, dr. Thirring Gusztáv díjas helytörténeti kutató, és ezüst jelvényes túravezető) kezdeményezésére. Mint ismeretes, az országban így, Veszprémben is valamennyi óvoda tagja a Zöld Óvoda hálózatnak. A környezeti nevelés hangsúlya mellett fontos szerepet tulajdonítunk lakóhelyünk, közeli és közvetlen helyi értékeinek megismerésére, a lokálpatriotizmus, mint értékőrző személyiség fejlesztésére, nevelésére. Veszprém városunk megismertetésére, bemutatására kevés olyan szakember áll a rendelkezésre, aki ezeréves történelmünk minden részleteit a veszprémi polgárok számára tudja bocsátani, nemhogy a leendő veszprémi generáció aprónépét eligazítani és a felnövekvő nemzedék számára a megfelelő útmutatást, játékos információt nyújtani. Sok kiadvány készült már az általános iskola felső tagozatos korosztálytól kezdődően városunkban: több helyi szakember, helytörténeti kutató, vállalkozott arra, hogy a legfiatalabb, írni-olvasni tudó generáció számára megnyíljon minden rejtett zúg, és bepillantást nyerjenek a város múltjába. A még ennél fiatalabb korosztály számára még nem sikerült egy olyan közös hangon megszólaló családi kiadványprogramot létrehozni, amely az ő érdeklődésüket, szórakozásukat, játékos városismereti sétáikat gazdagítaná. Most egy ilyen füzet került elkészítésre, mely során a városismeret és az ezzel kapcsolatos információs anyagok, az ő számukra is elérhetővé válik. Természetesen segítséggel, hiszen az ő nevelésükben résztvevő felnőttek, többek között a szülők, óvodapedagógusok, nevelők vesznek részt. A füzet abban kíván segítséget nyújtani, hogyan tudjuk már a legfiatalabb, mindenre nyitott, érdeklődő óvodáskorú 5-7 éves gyermekek részére megismertetni városunk csodás látnivalóit, jellegzetes épületeit, sajátos kultúrtörténeti műemlékeit, magát Veszprémet, az ezeréves ősi városunkat. Fontos, hogy legyen egy afféle táptalajuk gyermekeinknek abban, miként lehet majd felcseperedve részt venni városunk közösségi terében, hogyan lehet majd iskolás illetve a későbbi életkorokban az érdeklődés első lépéseit megtenni a helyismereti és helytörténeti értékek megóvásában, felkutatásában, miként lehet majd felnőve igazi, patrióta szívvel részt venni városunk fejlődésében, közéleti munkában. Jelen világunkban nekünk, Veszprémben élő és dolgozó felnőtteknek a feladatunk, hogy segítsük gyermekeinket városunk rejtett értékeinek felkutatásában, sétákkal, játékos és szórakoztató programokon való részvételekben erősítsük bennük meg a városhoz fűződő érzéseik kialakításában, tegyük lehetővé, hogy felnövekvő generáció számára is egy tartalmas, gazdag, élhető város polgárai legyenek. I. Program célja 1

2 Veszprém város és közvetlen környezetének megismerésére szolgáló sétaútvonalak, nevezetességek, látnivalók bemutatása az óvodás korosztályon keresztül családoknak, óvodapedagógusoknak a veszprémi gyerekekkel foglalkozó felnőtteknek. Fontos, hogy az óvodás gyermek, miután felfedezte közvetlen, családi környezetét, úgy szélesebb kitekintést nyerjen az őt körülvevő világra, elsődlegesen a lakóhelyének megismertetésére, a közvetlen a fejlődésében szerepet játszó felnőttek segítségével. Ismerje meg a családi sétákon keresztül lakóhelyét, annak értékeit, természetföldrajzi és kulturális nevezetességeit. Játékos formában ismerkedjen meg Veszprém és környékének látnivalóival, kultúrtörténeti értékeivel, s ezekből szerzett ismereteit építse bele a játékába, játékos tevékenységeibe. Mai társadalmunk már annyira kényelmes életmódot él, hogy a szülők, felnőttek nagyon kevés időt tudnak fordítani a közös, szabadidős, hétvégi családi sétákra, hagyományos, a város értékét gazdagító programokon való részvételre. Célunk, hogy ezzel a programmal segítsük a városukban élő családok lehetőségeit a családi séták megteremtésére, szokásainak kialakítására. A modern életszemlélet, a kényelmes közlekedés mellett a gyakoribb sétákkal és közös családi programokkal igyekezünk megerősíteni a családok közös együttlétének hangsúlyát. Az óvodás korosztály számára irányított pedagógiai módszertani tevékenység keretén belül az alábbi célkitűzések építhetők bele az óvodai nevelési tervbe. 1. Ismerje fel fotókról Veszprém város jellegzetes épületeit, látnivalóit 2. Ismerje meg és hallgassa meg a lakóhelyhez köthető történeteket, mondákat, legendákat, verseket, leírásokat, felnőttek élményeit. 3. Ismerje fel képekről lakóhelyének neves személyiségeit, alakjait. II. A program komplexitása és pedagógiai értéke, kompetenciafejlesztési területei A városismereti program pedagógiai és szakmai tevékenysége alkotja a programot. A program az alábbi pedagógiai komplexitást tartalmazza: Ismeretszerzés forrásokból (diavetítés, mese, felolvasás, játékelemek beépülése a játékokba) Mozgáskultúra nevelés (séták, állóképesség fejlesztése) Figyelem-emlékezet fejlesztés, figyelem fenntartása, Kifejezőkészség gyarapítása, fejlesztése (nyelvi, manuális) Térorientáció fejlesztése Ismeretgazdagítás Gyermeki intelligencia fejlesztése Értékmegőrzés és értéknevelés, értékteremtés Honismereti elemek játékba építése Közösségépítés, csoportmunka Közösségi kapcsolatok erősítése, fejlesztése A programban résztvevő pedagógusok továbbképzése, programba csatlakozása A projekt megvalósításának feltételei, elképzelések: 2

3 Maga a városimereti programunk egy ismeretszerzési folyamat, amely az elsajátítást egy alkotó folyamat részeként és eredményként valósítja meg. A módszer lényege, hogy a gyerekek és a célcsoport a program során a lehető legtöbb összefüggést és kapcsolódási pontokat fedezzenek fel a számukra bemutatott információkról. Fontos, hogy a városismeretben kapcsolatos játékprogramban felfedezzék a rész-egész viszonyt, asszociációs és emlékező képességeik fejlődjenek, erősödjenek. Továbbá, a közösségben együtt töltött séták, élményszerző kirándulások alkalmával, valamint az óvodai tevékenységek keretében sikerüljön gyökeret verni a későbbi életszakaszukban a tanulási folyamatban lakóhelyük megismerésére, a város értékeinek felfedezése iránti érdeklődésükre. A passzív befogadó és feldolgozó magatartásforma helyett és mellett legyen lehetősége a saját, meglévő képességeinek, ismereteinek, viselkedési formáinak a kipróbálására, új információk kialakítására, befogadására a program és a család által nyújtott városi sétáik alkalmával. A program pedagógiai előnyei: 1. Teret adunk a gyermeki ismeretszerzési igényeinek, alkotókedvének, érdeklődés felkeltésének, alkotóképesség és emlékezőképesség kialakításának, fejlesztésének 2. Kompetencia alapú csatlakozás a programhoz 3. Megszerzett ismeretek az alkalmazás szintjén egységesülnek (közös céltudatos munka) 4. Alkalmas tehetséggondozó és felzárkóztató programnak, játékos feladatok élményszerző közösségi játékok segítségével. Óvodapedagógusok feladata és szerepe a programban: Feleljen meg a program tartalmi követelményeinek, örömmel vegyen részt a városismereti sétákon, kulturális programokon, felelősségteljesen és lelkiismeretesen ösztönözze a gyerekeket a város értékeinek megismerésére, megjegyzésére, emlékezetben tartására. Ismerje a város látnivalóit, nevezetességeit, rövid bemutatás szintjén a látnivalóra jellemző információk segítségével gazdagítsa a gyerekek ismereteit a látnivalókról, s azt örömmel ossza azt meg a célcsoport számára. Megfelelő alkalmak kapcsán biztosítsa a célcsoport számára mind az épített és mind a természeti környezet látnivalóinak bemutatását, megközelítését, tegye lehetővé a helyszínekre való eljutást, az intézményekbe való bejutást. Az óvodai foglalkozások alkalmával a gyerekcsoportban a gyerekek közreműködésével készítsen olyan kreatív játékokat, amellyel a célcsoportja ismereteit bármely szinten gazdagíthatja, fejlesztheti. A játékok elkészítésében örömmel vegyen részt. Legyen nyitott az új információkra, figyelje a program ideje alatt zajló eseményeket, városi programokat, s a lehetőségeiknek mérten a célcsoportja számára biztosítsa a programon való megjelenést, mellyel az élmény és ismeretanyagot célcsoportja számára gazdagíthatja. Szülők, a család feladata és szerepe a programban A gyermek személyiségének megfelelő érdeklődésével vegyenek részt a közös családi sétákban, rendezvényeken,programokban, a város kulturális hírnevét öregbítő fesztiválokon, értékőrző rendezvényeken. 3

4 Családi sétáik alatt hívják fel a gyermekeik figyelmet a nevezetes épületekre, azok jellegzetes sajátosságaira, díszeire, látható egyediségükre, köztéri szobrokra, alkotásokra, hangsúlyozva a közös értékre, állagának megóvására. Közösen a gyermekekkel vegyenek részt a programban meghirdetett családi interaktív játékokban és örömmel tegyék azt. A programban résztvevő családok sétáik alkalmával lehetőleg szükség szerint mellőzzék az autót, a helyszínek megközelítését gyalogosan tegyék meg. Miután a családok teljesítik a menetkönyvecske feladatait, leadják a zöld koordinátoroknak, akik közvetítik a Ba-Ba Ko Központba. Ezután kerül sor idén II. alkalommal a kiállítással egybekötött eredményhirdetésre, melyet az Veszprém város Önkormányzata, a Városi Művelődési Központ (VMK) valamint az alpolgármester úr, Némedi Lajos képviselői keretéből támogat. Az ünnepélyes és játékos eredményhirdetésre és a beérkezett munkákból nyílt kiállításra minden évben hagyományosan a május eleji veszprémi Gizella Napok keretében kerül sor. Maga Gizella Királyné, aki a hétköznapokban a veszprémi Petőfi Színház jeles művésznője, Dominek Anna, látványos bevonulásával érkezik a helyszínre, köszönti a vendégsereget, a családokat, gyerekeket, s átadja az oklevelet, vm. a helyi szobrászművészünk, Lendvai István által készített emlékérmet. A programra a városon kívül szélesebb régiókban is érdeklődés mutatkozott, sőt, a határainkon túli magyarlakta területekről is, többek között a vajdasági Csantavérről és a Felvidékről is érdeklődtek a menetfüzet iránt! Hasonló tematikában, helyi szintű feldolgozásra adtuk ki érdeklődő vendégeinknek a füzetet. 2012/13. tanévben a veszprémi általános iskolások alsó tagozata számára is kidolgoztuk a programot, így az óvodások mellett a kisiskolások is bekapcsolódhattak a sétaprogramba. Ezzel Veszprém városban a széles generációkat átfedi a helyi értékek megőrzésére irányuló honismereti nevelés az óvodás korosztálytól az egyetemig. Az interaktív helyismereti modul közreműködő társszervezetei Veszprém város Önkormányzata és a BaBaKo program mellett a helyi közgyűjtemények, a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém megyei Levéltára, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár Helyismereti Gyűjteménye, valamint a Veszprém megyei Természetbarát Szövetség szakemberei vesznek részt. A Sétál a Család c. modul megtekinthető a (www.) babako.hu oldalon valamint a Google: Sétál a Család Veszprémben oldalakon. Együtt volt a család Október végén mutatták be Jákói Bernadett Sétál a család című füzetét, amely különböző feladatokat foglalt magába az óvodásoknak és családjuknak. A munkákból most nyílt kiállítás. 4

5 A családi séták alkalmával fotókat, rajzokat készítettek, feljegyzéseket írtak a résztvevők, az összegyűjtött anyagokból május 4-én nyílt kiállítás a Jezsuita templomban. Október végén mutatták be Jákói Bernadett Sétál a család című füzetét, amely különböző feladatokat foglalt magába az óvodásoknak és családjuknak. A programra jelentkezők Veszprém különböző pontjait bejárva teljesíthették a feladatokat. A sétafüzetet mintegy négyszáz család igényelte, összesen 11 óvodából ismertette Halmay György, az oktatási, ifjúsági és sport bizottság elnöke pénteken délután az ünnepélyes eredményhirdetés alkalmával. Úgy vélte, a programnak köszönhetően erősödött a családok összetartása, s bízik benne, ez a későbbiekben is megmarad. A Jezsuita templomban összeállított kiállítás 70 család munkáját mutatja be. Valamennyien emléklapot kaptak, a gyerekek pedig átvehették Lendvai István szobrászművész emlékplakettjét. 5

6 Az óvodás korú gyerekeknek és családjuknak szóló városismereti sétakönyv a Bakony-Balaton Környezetvédelmi Oktatóközpont városismereti és helyismereti program részeként valósult meg. 6

Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja

Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja 2011. október Tolna Megyei Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja A tartalomból BEMUTATKOZIK a paksi Deák Ferenc Általános Iskola Tehetségpont BEMUTATKOZIK a paksi

Részletesebben

Közművelődési hasznosítási terv Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár

Közművelődési hasznosítási terv Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár Közművelődési hasznosítási terv Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár 1.Helyzetelemzés 1.1. A múzeum A Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága 2009-ben ünnepli fennállásának 100.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014

Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014 Dombóvár Város Önkormányzatának Közművelődési Koncepciója 2011-2014 Készítette: Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala Dombóvár, 2011. szeptember "Kiművelt emberfők sokasága a nemzet igaz hatalma." (gróf

Részletesebben

Múzeumpedagógiai hasznosítási terv Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár

Múzeumpedagógiai hasznosítási terv Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár Múzeumpedagógiai hasznosítási terv Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár 1.Helyzetelemzés 1.1. A múzeum A Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága 2009-ben ünnepli fennállásának 100.

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2014. szept.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Darnai Zsolt IRODALOMTANÍTÁS ÉS RÉGIÓISMERET A CSALLÓKÖZBEN. Egy információtól az értékteremtésig. Az irodalom és a régió kapcsolata az iskolában

Darnai Zsolt IRODALOMTANÍTÁS ÉS RÉGIÓISMERET A CSALLÓKÖZBEN. Egy információtól az értékteremtésig. Az irodalom és a régió kapcsolata az iskolában Darnai Zsolt IRODALOMTANÍTÁS ÉS RÉGIÓISMERET A CSALLÓKÖZBEN Egy információtól az értékteremtésig Az irodalom és a régió kapcsolata az iskolában Az irodalomtanítás és a régióismeret egymást kiegészítve

Részletesebben

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KULTURÁLIS ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KONCEPCIÓJA Gödöllő 2013 I. BEVEZETÉS II. III. MI TÖRTÉNT 2005 ÓTA? Országos és helyi helyzetkép Önkormányzati szerepvállalás a kultúrában KÖZMŰVELŐDÉSI

Részletesebben

Az önálló intézményi innováció témájának megnevezése: A múzeumpedagógiai nevelés lehetőségei a pedagógiai innováció rendszerében

Az önálló intézményi innováció témájának megnevezése: A múzeumpedagógiai nevelés lehetőségei a pedagógiai innováció rendszerében Intézmény neve, címe: Besenyszög Tiszasüly Chiovini Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény I. 5071 Besenyszög Vasvári Pál út 7. A pályázat adatai: TÁMOP 3. 1.4-08/2-2009-0207 azonosító

Részletesebben

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. _ PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. József Attila Általános Iskola 2840 Oroszlány Táncsics Mihály út 42. Telefon: 34/360-172 Fax: 34/360-965 Email:info@jozsefattila.hu Honlap: www.jozsfattila.hu 1 " Az iskola dolga,

Részletesebben

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSE KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEKBEN

ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSE KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEKBEN AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT ELTERJESZTÉSE A KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEKBEN AJÁNLÁS Jelen dokumentummal segíteni kívánjuk a kulturális intézmények munkatársait az iskolai közösségi szolgálathoz kapcsolódó

Részletesebben

KÖZMŰVELŐDÉSI PROGRAMJA

KÖZMŰVELŐDÉSI PROGRAMJA Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Művelődési Központja KÖZMŰVELŐDÉSI PROGRAMJA Csenger Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. HELYZETELEMZÉS... 4 2.1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA

PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA IV/3 2004. május Kedves Olvasók! 2004. május 1-je emlékezetes nappá vált történelmünkben: Magyarország az európai államok politikai és gazdasági közösségének

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola

Szent József Katolikus Általános Iskola Szent József Katolikus Általános Iskola Kiskunhalas OM:027803 Pedagógiai Program Nevelési Program 2010. október Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 2 1.1 Az iskola küldetésnyilatkozata... 2 1.2 Az iskola létrehozásának

Részletesebben

MÚZEUMPEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÁTFOGÓ BEMUTATÁSA

MÚZEUMPEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÁTFOGÓ BEMUTATÁSA A MÚZEUM KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MÚZEUMPEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÁTFOGÓ BEMUTATÁSA 1 1.1. A múzeum A múzeum rövid bemutatása A nagykunsági kerületi ház és a börtön a mai múzeum a város legrégibb épületei közé

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

Mi dolgunk a világon? küzdeni Erőnk szerint a legnemesbekért.

Mi dolgunk a világon? küzdeni Erőnk szerint a legnemesbekért. Mi dolgunk a világon? küzdeni Erőnk szerint a legnemesbekért. LENTI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 A Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola Nevelőtestülete Horváth Lászlóné

Részletesebben

TÁMOP 5.2.5-08/1-2008-0188 HELYI ÉRTÉK A Mezőkövesdi Ifjúsági Információs Pont szolgáltatásainak fejlesztése

TÁMOP 5.2.5-08/1-2008-0188 HELYI ÉRTÉK A Mezőkövesdi Ifjúsági Információs Pont szolgáltatásainak fejlesztése TÁMOP 5.2.5-08/1-2008-0188 HELYI ÉRTÉK A Mezőkövesdi Ifjúsági Információs Pont szolgáltatásainak fejlesztése A Projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult

Részletesebben

BEFEKTETÉS A TUDATFORMÁLÁSBA AVAGY LEHET-E EGY ÓVODÁS KÖRNYEZETTUDATOS? SZŰCS KRISZTINA 1

BEFEKTETÉS A TUDATFORMÁLÁSBA AVAGY LEHET-E EGY ÓVODÁS KÖRNYEZETTUDATOS? SZŰCS KRISZTINA 1 BEFEKTETÉS A TUDATFORMÁLÁSBA AVAGY LEHET-E EGY ÓVODÁS KÖRNYEZETTUDATOS? SZŰCS KRISZTINA 1 Összefoglalás Az ENSZ tagországok képviselői a 2005 2015 közötti tíz esztendős időszakot a Környezeti Nevelés Évtizedének

Részletesebben

Pedagógiai program Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola

Pedagógiai program Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola 2013 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 6 Az iskola funkciója 6 Iskolánk

Részletesebben

Kecskeméti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Logopédiai Intézet. Pedagógiai Program

Kecskeméti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Logopédiai Intézet. Pedagógiai Program Kecskeméti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Logopédiai Intézet Pedagógiai Program 2011 1 6 0 0 0 K e c s k e m é t, N y í r i Ú t 3 0. ,,Az oktatásban

Részletesebben

Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Jancsák Csaba Magyar Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József. Szerkesztették: JANCSÁK CSABA VINCZE JÓZSEF

Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Jancsák Csaba Magyar Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József. Szerkesztették: JANCSÁK CSABA VINCZE JÓZSEF Szeged, 2008 Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Jancsák Csaba Magyar Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József Szerkesztették: JANCSÁK CSABA VINCZE JÓZSEF Boritó: FODOR TIBOR MAJZIK ANDREA A kiadásban

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT. Békés megyei civil szervezetek vezetői találkoztak ismét Szanazugban

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT. Békés megyei civil szervezetek vezetői találkoztak ismét Szanazugban E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT Békés megyei civil szervezetek vezetői találkoztak ismét Szanazugban Immár 21. alkalommal szervezte meg a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete a Békés Megyei

Részletesebben

Óvodai Pedagógiai Program

Óvodai Pedagógiai Program Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Óvodai Pedagógiai Program 2013. TARTALOM 1. A Helyi Nevelési Program jogi keretét meghatározó dokumentumok 2. Az Intézmény adatai 2.1. Helyzetelemzés, 2.2. Tagintézmények

Részletesebben

MARCALI ÓVODAI KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MARCALI ÓVODAI KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MARCALI ÓVODAI KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK A program készítői.. 5 Bevezető. 6 Intézményi minőségpolitika Az intézmény jövőképe... 7 Gyermekkép 8 Óvodakép 8 Óvónőkép. 9 Dajkakép... 10

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS MISOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn. Széchenyi István 2012 Összeállította: Miskolc MJV Humán Főosztály Miskolc MJV ulturális, Idegenforgalmi és Városmarketing

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA. Módszertani segédanyag útmutató Zöld Óvoda. óvodapedagógusoknak. címpályázatra készülő

ZÖLD ÓVODA. Módszertani segédanyag útmutató Zöld Óvoda. óvodapedagógusoknak. címpályázatra készülő ZÖLD ÓVODA Módszertani segédanyag útmutató Zöld Óvoda címpályázatra készülő óvodapedagógusoknak Szerkesztette: Könczey Réka, Kovács Erika, Kovács Lászlóné, dr. Varga Attila Szerzők: Bihariné dr. Krekó

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 - 2 ISKOLÁNKRÓL... 3 N E V E L É S I P R O G R A M... 4 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 4 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI.. 6 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

Környezettudatos életre nevelés alsó tagozaton az idegennyelv-oktatás keretében

Környezettudatos életre nevelés alsó tagozaton az idegennyelv-oktatás keretében Környezettudatos életre nevelés alsó tagozaton az idegennyelv-oktatás keretében BENCÉNÉ FEKETE Andrea Kaposvári Egyetem, Pedagógiai Kar, Kaposvár fekete.andrea@ke.hu A környezettudatos életmód Állandó

Részletesebben