MABOSZ Közgyűlés jegyzőkönyve Budapest, május 22. Fővárosi Állat-és Növénykert TARTALOM:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MABOSZ Közgyűlés jegyzőkönyve Budapest, 2009. május 22. Fővárosi Állat-és Növénykert TARTALOM:"

Átírás

1 MABOSZ Közgyűlés jegyzőkönyve Budapest, május 22. Fővárosi Állat-és Növénykert Napirendi pontok: 13.00: Megnyitó A levezető elnök megválasztása Elnöki beszámoló Pénzügyi beszámoló Az Ellenőrző Bizottság jelentése A évi munkaterv megbeszélése Új tagok felvétele Egyebek Hozzászólások Elnöki zárszó TARTALOM: - Közgyűlés jegyzőkönyve - Közhasznúsági jelentés - Az Európai Botanikus kerti Konzorcium tevékenységei - Javaslatok a MABOSZ szervezeti felépítésének és működésének megújítására Szerkesztette: Radvánszky Antal 13 órakor a közgyűlés határozatképtelen, a közgyűlés berekesztése órakor a közgyűlés megnyitása újra, függetlenül a jelenlévők létszámától Kósa G.: Felteszi a kérdést, elfogadják-e a jelenlévők a napirendi pontokat. Közgyűlés: Egyhangúlag elfogadja azokat. Kósa G.: Felteszi a kérdést, levezető elnöki posztra Tálas Lászlót javasolja. Közgyűlés: Egyhangúlag elfogadja. Tálas L.: Elvállalja a levezető elnök szerepét, s felkéri az elnököt beszámolója megtartására. A jegyzőkönyvet Sütöriné Diószegi Magdolna vezeti. Hitelesítők: Bogya Sándorné, Radvánszky Antal

2 1. Elnöki beszámoló Kósa Géza: Megtartja elnöki beszámolóját a évről. - Megköszöni a jelenlévőknek, hogy eljöttek, s szomorúan állapítja meg, hogy csekély a tagság aktivitása, ennek okai között politikai és gazdasági okok is közre játszanak Események 2008-ban: - 4 elnökségi ülés, jelenlét több rendezvényen: pl. Utazás 2008 Kiállítás, Floralia, Dísznövény 2008 Szakkiállítás és vásár, Hortus Hungaricus, stb. - Számos program kertenként: pl. Föld Napja, Múzeumok éjszakája, Kutatók Éjszakája, stb. - Kapcsolattartás nemzetközi botanikai szervezetekkel - Pályázatokkal kapcsolatos tanácskozás - MABOSZ kirándulás a Nyugat-Dunántúlra Lukács Attila szervezésével - Hírlevél egyszer jelent csak meg - A legfontosabb feladat változatlanul: minél több rendezvényen való részvétel, a MABOSZ megmutatása, szerepeltetése - A kertek érdekképviselete a szakminisztériumok felé, Kósa G. és Orlóci L. részvételével Feladatok, célok - Pályázati lehetőségek: gratulál a pályázatot nyert kerteknek, a projektek elindultak, de a megvalósítás most indul, ez nem könnyű feladat - KEOP+KMOP pályázatokat újra kiírják, mindenkinek javasolja, hogy pályázzanak, mert lesz rá pénz - A pályázatok elkészítésében Radvánszky Antal segít, folyamatban lévő MABOSZ pályázataink: NCA, MENET, Norvég civil pályázat - Sajnos csökken a taglétszám, csökken a fizetési fegyelem, stabil anyagi bázissal kellene rendelkezni, profi apparátust nem tudunk működtetni - A jövőbeli botanikus kerti szakember utánpótlás, képzés megteremtése nagyon fontos lenne - MABOSZ kirándulások felújítása 2. Pénzügy beszámoló Tálas L. Felkéri Orlóci L.-t a pénzügyi beszámoló megtartására. (A részletes beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva olvasható.) Orlóci L január 1-én összesen Ft (pénztár nyitó: 988.-, bankszámla nyitó: ) december 31-én összesen Ft (pénztár záró: 327.-, bankszámla záró: Ft) - Összes bevétel: Ft volt - Digitalizáltuk a pénzügyeket, a Net-Log hálózat tagjaként naprakészen ismerjük a pénzügyeinket, ez a döntéshozatalban nagyon fontos. 3. Ellenőrző Bizottság beszámolója Tálas L.: A Bizottság nem aktivizálta magát, elnöke nem vett részt az elnökségi üléseken, ezt a következő tisztújítások során figyelembe kell venni. Javaslata: a Bizottság jelentését minden taghoz eljuttatják majd. Közhasznúsági jelentés: Elkészült, a jegyzőkönyvhöz csatolva olvasható, valamint kéri a tagokat, most is olvassák át. Tálas L.: A tagok elfogadják-e a beszámolókat úgy, hogy majd az Ellenőrző Bizottság jelentését a tagoknak kipostázzák? Felteszi beszámolónként a kérdést. Közgyűlés: a) Az elnöki beszámolót egyhangúlag elfogadta. b) A pénzügyi beszámolót egyhangúlag elfogadta. c) A közhasznúsági jelentést egyhangúlag elfogadta. 2

3 4. Új tagok felvétele Kósa G.: A magyarhomoródi Bihari Arborétum kérte felvételét, felkéri Tóth Ferencnét a kert rövid bemutatására Tóth F.: Rövid kertismertetőt tart, s kéri a tagok támogatását. Közgyűlés: Egyhangúlag támogatja a Bihari Arborétum felvételét. Tóth F.: Köszönetét fejezi ki. 5. Alapszabály módosítási javaslatok - Tagdíjak kérdése Kósa G.: Zsigmond Vince előzetes jelezte, hogy alapszabály módosítási indítványokat szeretne tenni, felkéri, ismertesse azokat. Zsigmond V.: Házigazdaként köszönti a Közgyűlést. A javaslatai alapját az képezi, hogy a MABOSZ hosszú évek óta igen szűk financiális lehetőségekkel rendelkezik. A MABOSZ a gyűjteményes kertek ügyét szolgálja, de az anyagi lehetőségek ezt korlátok közé szorítják. Át kellene gondolni a Szövetség tagdíj-politikáját. Az egyéni tagdíjak ne változzanak, az intézményi tagdíjaknak viszont gyökeresen változniuk kellene, pl. az éves költségvetés alapján. Közgyűlés: Sok tagkertnek még az éves Ft is sok, sok helyen saját költségvetésük sincs, vagy például nem szednek belépő díjat, stb. Kósa G.: Ezeket a javaslatokat sokkal jobban elő kellett volna készíteni, a tagok felé az e kérdéskört tárgyaló anyagnak ki kellett volna mennie, most nem minden jelenlévő van döntéshozatali helyzetben a kérdést illetően. Mesterházy Zs., Tihanyi Gy., Halász F.:További ötletek a pénzügyi lehetőségek növeléséhez: - tagdíj kategóriák felállítása - pénzadományok esetleg faiskoláktól - szponzorok felkutatása: akár pénzintézetek is (pl. OTP) - reklám lehetőségek felkutatása, kihasználása, médiakampány egy-egy növényhez vagy eseményhez - tagkertek közötti differenciálás Zsigmond V.: Az intézmények kategóriákba sorolják magukat, nem lenne kötelező az emelt tagdíj, egy minimum-tagdíjat meg kellene határozni, méltányossági alapon a tagdíj csökkentését is meg lehetne ítélni. Tálas L.: Megállapítja, hogy e kérdésben a jelenlévők közül csak 3 fő döntőképes. Orlóci L.: A kérdésben most nem lehet dönteni. Kérése, mindenkihez jusson el egy körlevél, minden kert megírja benne a költségvetését, illetve a lehetőségeit, így tisztán lehetne látni, hozzárendelhetők lennének a pénzügyi lehetőségek. Javaslata, most zárják le azt a kérdést. - Alapszabály módosítása Zsigmond V.: Másik javaslata: A MABOSZ 15 éve alakult, az Alapszabályban alig történt módosítás, ráférne egy felfrissítés, újragondolás. Azt javasolja, legyen egy olyan fórum, ahol ezt meg lehet beszélni. Kósa G.: Egyetért a módosítási felvetéssel, de bebizonyosodott, hogy ilyen kérdésekben előkészítés nélkül nem lehet dönteni. Leírt, tömör anyagra van szükség, ezt a kertek át tudják gondolni, javaslatokat tehetnek, dönthetnek. Mindenkit arra kér, hogy egy írásban elkészített anyag alapján vegyenek részt az alapszabály-módosítás előkészítésében. Közgyűlés: Egyhangúlag egyetért. Tihanyi Gy.: Kéri, hogy ezek az anyagok legyenek fent a honlapon is, a tagkertek egymás helyzetét és véleményeit is láthatnák. Tálas L. Lassan feltöltődik a honlap. Javasolja, hogy az elnökség is tárgyalja a módosítási ötleteket. 3

4 Orlóci L. Szkeptikus az internetes fórummal kapcsolatban. Javaslata egy 3 perc alatt kitölthető kérdőív összeállítása, szétküldése, majd ezen munkaanyag alapján a vezetőségi ülés állást foglalhatna, s ennek alapján egy újabb közgyűlést lehetne összehívni évi munkaterv kérdése Kósa G.: Egy lényegében és szerkezetében az előző évekhez hasonló megjelenési formájú, országos rendezvényekhez kapcsolódó munkaterv kidolgozása lenne jó, a kialakításánál az alapszabály módosítási, illetőleg a tagdíj változásokra vonatkozó kérdések még befolyásoló tényezők. Radvánszky A.: Minél hamarabb, már a jövő héten közzé kell tennünk a változtatásokra vonatkozó adatlapot. Egy hónapon belül rendkívüli közgyűlést kellene összehívni. Zsigmond V.: Tagdíjak nélkül képes-e a MABOSZ létezni? Javaslata, hogy most mindenki fizesse be a régi rendszerű tagdíjakat, s majd a szeptemberben összehívott közgyűlés fog, kellő előkészítést követően a tagdíjakról dönteni. Közgyűlés: Mindenki egyhangúlag egyetért. Kósa G., Zsigmond V.: Megszavazzák-e a tagok azt, hogy a tagdíjrendszeren változtatni kell, az intézményi tagdíjak virtuálisan 100%-al történő megemelését, s méltányossági alapon adott intézmény esetében annak 50%-os mérséklését? Közgyűlés: 3 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadták a tagok a rugalmas tagdíjrendszer felvetését. Kósa G.: Felkéri Zsigmond V-t és Radvánszy A-t, hogy egy héten belül állítsák össze az alapszabálymódosításra vonatkozó (működési és szervezeti kérdések) kérdőívet. Továbbá felkéri a tagságot, hogy válaszoljanak a kérdőívre, aki nem válaszol, az kizárja magát a későbbi döntéshozatalból. 7. Pályázatok-pénzügyek Tálas L.: Felkéri Radvánszky A.-t a pályázati helyzet ismertetésére Radvánszky A.: 3 NCA pályázat-nem igényelnek önerőt, MENET pályázat-önerős, Norvég Civil pályázatönerős, Zöld Forrás pályázat. A honlap kérdése már másfél év óta húzódik, ez a működéshez szükséges, de pénzbe kerül. Kommunikálni kell. Végre el kellene készíteni egy tisztességes arbor-kiadványt. Orlóci L., Kósa G.: Ha egy pályázatunk nyer, s önrészt kell fizetnünk, néhány kert ígérte, hogy anyagilag segíteni tud. Fontos, hogy önmagáért ne pályázzunk, komolyan meg kell fontolni, milyen összegű pályázatokba száll be a MABOSZ. Ha nyernénk, s az anyagi helyzetünk nem megfelelő, nem muszáj a pályázatot elfogadni. 8. Egyebek Kirándulás Kósa G.: A kirándulás nagyon fontos, összetartó erő is. Kérdezi Lukács Attilát, vállalja-e újra a kirándulás megszervezését. Lukács A.: Szívesen vállalja, Vas megyébe szívesen szervezne kirándulást, de már nem az idén, hanem jövőre, 2010-ben. Közgyűlés: Mindenki egyhangúlag egyetért. Kapcsolatfelvétel a Magyar Természetbarát Szövetséggel Erdélyi Tibor: Tájékozatót tart a Magyar Természetbarát Szövetségről, valamint javaslatokat tesz és kér a két szövetség kapcsolatainak szorosabbra fűzéséhez, esetenkénti közös megjelenési, érdekképviseleti munkájához (pl. interaktív támogatói sorozat, országos rendezvényeken ingyenes tájékoztató-anyag kihelyezési lehetőség biztosítása). 4

5 Gyűjteményes kertek-természetvédelmi törvény kérdése Orlóci L.: Több rendezvényről is beszámol (Állatkertek Szövetségének összejövetele, Tájgazdálkodási, tájvédelmi nyílt nap a Parlamentben), ahol a MABOSZ képviselték a gyűjteményes kerteket. A Természetvédelmi törvényben nincsen a gyűjteményes kertekre vonatkozó rész. Cél: A törvénybe kerüljön be a gyűjteményes kertek génmegőrző szerepe. A génvagyon kérdését az FVM-nek támogatnia kell. Nekünk a génmegőrző-szakemberek képzésében komoly szerep jutna. 9. Elnöki zárszó Budapest, május 22. A jegyzőkönyv vezetője: Sütöriné Diószegi Magdolna A Magyar Arborétumok és Botanikus Kertek Szövetsége közhasznú szervezet (1083 Budapest Illés út 25) évi közhasznúsági jelentése Kósa Géza /a MABOSZ elnöke/ EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE ÉV ezer forintban Sor- A tétel megnevezése Előző év Tárgyév szá m a b c d 1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+IIsorok) 2 I. Pénzügyileg rendezett bevételek ( ) Közhasznú célra, működtetésre kapott támogatás 4 a alapítótól 5 b központi költségvetésből 6 c helyi önkormányzattól 7 d egyéb 8 2 Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevételek

6 12 II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2) 14 1 Pénzügyileg rendezett bevételek 15 2 Pénzbevételt nem jelentő bevételek 16 C. Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1) D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II+B/2) 18 E. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ráfordítást jelentő eszközváltozások 21 3 Ráfordítást jelentő elszámolások 22 4 Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 23 F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) Ráfordításként érvényesíthető kiadások 25 2 Ráfordítást jelentőeszköz változások 26 3 Ráfordítást jelentő elszámolások 27 4 Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások Sor A tétel megnevezése Előző év Tárgy év szám 28 G. Közhasznú tevékenység eredménye (1+2) Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredmény (A/I-E/1-E/4) 30 2 Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/I-F/1-F/4) 31 H. Nem pénzben realizált eredmény (1+2) 32 1 Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A/II-E/2-E/3) 33 2 Vállakoz.tevék.nem p. real.eredm. (B/2-F/2-F/3) 34 I. Adózás előtti eredmény (B/1-F/1)+H/2 35 J. Fizetendő társasági adó K. Tárgyévi eredmény 37 1 Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (AI+AII)-(E/1+E/2+E/3) 38 2 Vállalkozási tevékenység eredménye (I-J) 0 0 6

7 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 39 A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 40 1 Bérköltség 41 Ebből: - megbízási díjak 42 - tiszteletdíjak 43 2 Személyi jellegű egyéb kifizetések 44 3 Bérjárulékok 45 B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások 46 C. Értékcsökkenési leírás 47 D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások 48 E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 49 Ebből: a Korm.rend.16 (5) bek.szerint kötelezettségként elsz. T.u.t. 50 F. Tárgyévben APEH által kiutalt 1% összege 122 EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE adatok ezer Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése a b ÉV Előző év Tárgyév c d 1. A. Befektetett eszközök (2-4 sorok) I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3. II.TÁRGYI ESZKÖZÖK 4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5. B. Forgóeszközök (7-10 sorok) I. KÉSZLETEK 7. II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPIROK 7

8 9. IV. PÉNZESZKÖZÖK ESZKÖZÖK(AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1+5. sorok) C. Saját tőke ( sorok) I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 15. IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) 16. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI 0 0 TEVÉKENYSÉGBŐL 17. D. Tartalék 18. E. Céltartalékok 19. F. Kötelezettségek ( sorok) I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 21. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( ) Költségvetési támogatás: A MABOSZ közvetlen költségvetési támogatásban nem részesült. 3.A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás: (adatok e Ft-ban) Saját tőke Tőkeváltozás Tárgyi eredmény Cél szerinti juttatás nem volt. 4. Elkülönített állami pénzalaptól kapott támogatás mértéke: A MABOSZ Ft támogatást kapott meg a Nemzeti Civil Alapprogramtól működési költségeire a éviben megpályázottból Ebből tudtunk részben fedezni az utazás kiállítás megrendezésének költségét ,- Ft-ot. 5. Vezető tisztségviselők juttatásokban nem részesültek. 6. A MABOSZ tagintézményei (botanikus kertek, arborétumok, gyűjteményes kertek), teljes egészében, vagy részlegesen látogathatók. Ennek szellemében a Szövetség egységes álláspontja alapján tovább tökéletesítettük ezeknek a publikus, rendkívül fontos közműüve1ödési 8

9 műhelyeknek a működését. A kertek jobb megismerése érdekében tovább folytattuk a kertek térinformatikai feltárását és a Szövetség által egységesen megvásárolt informatikai rendszer feltöltését. Javítottuk az információs és növénytáblák minőségét, növeltük mennyiségüket. Az óvodás korosztálytól a felnőtt látogatókig biztosítottunk szakmai vezetéseket, nyílt szakmai napokat. Különféle rendezvényeknek adtunk otthont. A Szövetség szinte valamennyi tagkertje uniós pénzekre pályázott 2008-ban, többen el is nyerték. A pályázatok megvalósítása folyamatban van. Ennek segítségével még inkább látogatóbaráttá tegye a gyűjteményeket. A Szövetség saját kiadványa és a tagkertek külön-külön publikációi sokféle nyomtatott információt juttattak el a széles közönségnek. A környezettudatos kultúra terjesztése, környezeti nevelés elősegítése és a génmegőrzés biztosítása is a közhasznú tevékenységeink között jelenik meg. Budapest, május 22. Magyar Arborétumok és Botanikus Kertek Szövetsége Közgyűlés BESZÁMOLÓ AZ EURÓPAI BOTANIKUS KERTI KONZORCIUM TEVÉKENYSÉGÉRŐL (European Botanic Garden Consortium EBGC) 2008 A konzorciumot 1994-ben alapították, mint a botanikus kerti világszövetségekkel (Botanic Garden Conservation International - BGCI, International Assosiation for Botanic Gardens - IABG) együttműködő tanácsadó testületet, ami európai és azon belül nemzeti szintű terveket dolgoz ki a Biodiverzitás Egyezmény (CBD) és más európai szintű egyezmények, rendelkezések kivitelezéséhez, alkalmazásához. A konzorcium kidolgozta a botanikus kertek akciótervét az Európai Unióban (Action Plan for Botanic Gardens in the European Union). A konzorcium felépítése A konzorcium tagjai az egyes uniós országok botanikus kertjei, ill. az azokat magába gyűjtő szövetség által kinevezett küldöttek (országonként egy küldött). Az Európai Unióba nem tartozó európai országokból a konzorcium megfigyelőket hív meg találkozóira. Továbbá a BGCI és az IABG képviselői is tagjai a konzorciumnak. Találkozók 9

10 A konzorcium évente két találkozót tart valamely előre kiválasztott uniós országban, ahol a költségeket a házigazda kert, ill. szövetség magára vállalja, azzal is elősegítve a tagok részvételét a találkozókon. A találkozók hivatalos nyelve: angol. A tagok feladata - Az információ rendszeres továbbjuttatása és terjesztése az általuk képviselt ország kertjeiben, továbbá a megfelelő kormányzati szervhez, természetvédelmi, oktatási, stb. szervezetekhez. - Rendszeres részvétel a találkozókon. - Jelentés készítése a képviselt kertek és a szövetség aktuális fejlesztéseiről, tevékenységeiről. - Hozzájárulni a konzorcium munkájához a képviselt kertekben, ill. szövetségben szerzett tapasztalatok (lehetőségek, alkalmazott irányelvek, kitűzött célok, stb.) ismertetésével. - Aktív részvétel a háromévenkénti EuroGard konferencia szervezésében. Találkozók 2008-ban: 1. Időpont: június Helyszín: Deflt, Hollandia Házigazda: Delft University of Technology 2. Időpont: december Helyszín: Bordeaux, Franciaország Házigazda: Jardin Botanique Bordeaux A találkozón érintett témakörök: 1. Botanikus kertek és a BGCI PlantSearch program (GSPC Target 8) A BGCI felvállalta a GSPC céljainak (kifejezetten a 8. cél)érvényesítése érdekében egy botanikus kerti adatbázis létrehozását. Az adatbázis az interneten, a BGCI honlapján hozzáférhető. Jelenleg 253 európai botanikus kert növénylistája szerepel növénnyel. Ez összesen mintegy taxont azon belül 6024 veszélyeztetettet jelent. Ebben az adatbázisban hazai kertjeink csak kis számban képviseltetik magukat. Ugyanakkor nemzetközi szakmai szerepvállalásunk része az adatszolgáltatás. Minden kertnek önállóan kell megoldania a lista feltöltését a BGCI adatbázisába. A feltöltés technikai részletei hamarosan olvashatók a MABOSZ honlapon. A korábbi találkozó után már jeleztem, hogy idén májusban Bonn ad otthont a Riói Egyezmény folyományaként kétévenként összeülő tagországok konferenciájának (COP 9). Erről már néhány sort írtam néhány héttel ezelőtt a levelezőlistánkra (nem volt reakció). A bonni találkozón a bonni botanikus kert több programot is biztosított, valamint a BGCI is képviseltette magát, ill. botanikus kertjeinket. A mi részünkről konkrét hozománya a találkozónak, hogy felmerült az Access and Benefit Sharing -ABS (előnyök és hozzáférés megosztása) jelenleg nem kötelező érvényű alkalmazásának szabályozása, a kötelező alkalmazás bevezetése. Természetesen ez egy hosszabb folyamat lesz. Jelenlegi információink szerint a következő konferenciára (COP 10) kell kidolgoznia a stratégiát a munkacsoportnak. Ebben botanikus kerti szakembereknek is lesz lehetősége közreműködni. Jelenleg a botanikus kertek számára az IPEN biztosít egy nagyon jó lehetőséget az ABS alkalmazására. Várhatóan előbb-utóbb bevezetésre kerül egy rendszer, ami ránk nézve is 10

11 kötelező nyilvántartást hoz a genetikai anyag forgalmát illetően. Ha időben lépünk, mi lehetünk a példa, ami több tekintetben előny lehet, bár nincs, ill. küzdeni kell (anyagi) támogatásért. A BGCI-n keresztül van lehetőségünk lobbizni a botanikus kertek érdekében, de hazai szinten is kellene tennünk lépéseket a hazai GSPC képviselő megkeresésével. A Nemzetközi Magcsere Hálózat (International Plant Exchange Network IPEN) A botanikus kertek által kidolgozott, az ABS elvárásai szerint működő rendszernek jelenleg 120 intézményi tagja van 20 országban. A rendszer élőnövény-gyűjtemények kezelésére lett kialakítva, de folyamatban van a magbankokra történő alkalmazás kidolgozása is. Novemberben Bonnban az ABS és az IPEN németországi bázisán - egy szakmai találkozón tartottak fórumot az ABS alkalmazásáról a nem üzleti célú kutatásokban. Az ABS eddigi többé-kevésbé - opcionális alkalmazása hamarosan szélesebb körben, szabályozott formában kerül bevezetésre. A szabályozás kötelező és nem kötelező elemeket hozhat, amelyek jelenleg kidolgozás alatt vannak. A CBD következő hivatalos találkozóján (COP10) kell az erre kialakított szakértői csoportnak bemutatnia a tervezetet. Addig fontos feladat, hogy a nemzeti képviselő (Focal Point) együttműködésével a szabályozás kialakításához és alkalmazásához a szakmai szervezetek is hozzájáruljanak. 2. Változások az invazív növényfajok programban A Konzorcium által kezdeményezett projekt célja egy áttekintést adni az európai kertek számára a botanikus kertekben gondozott növényállomány kezeléséhez. A mag- és élőnövény cserék során a kertekbe igen nagy számban kerülnek új, 'tájidegen' fajok, amelyek szaporodásáról, terjedéséről adott éghajlati körülmények között nincs elegendő információnk. Az összegzés segíti áttekinteni az európai kertekben előforduló, óvatosabb kezelést igénylő, potenciálisan invazív fajokat. Mivel az invazív fajok elleni küzdelem is GSPC cél, így a botanikus kerteknek feladata van ezen a téren. A táblázat hozzáférhető az interneten: A táblázat iránymutatást ad a környező országokban, ill. a hasonló klimatikus környezetben 'veszélyes' növényfajok felismerésére. A táblázat kiegészítése, ill. folyamatos frissítése szükséges. A lista segítségével nem csak a gyűjteményeinkben előforduló fajokból szűrhetjük ki a potenciálisan 'veszélyes' fajokat, hanem a megfelelő szervekkel együttműködve megelőzhetjük a kereskedelmi forgalomba kerülést. Ez lehetőséget biztosít, hogy a botanikus kerteknek nem csak a jól adoptálódó új taxonok bemutatásában, hanem a 'veszélyesek' jelzésében és kivonásában is fontos szerepe legyen. Belgiumban a botanikus kerti szövetség képzéseket tart a tagkertek kertészei számára az invazív növények elleni védekezés területén. (Náluk 2014-ben tervezik a kémiai gyomirtó szerek betiltását.) Ausztriában a botanikus kertek a dísznövény importőrökkel kapcsolatot tartanak fenn, segítve a potenciálisan invazív növények kiszűrését a kereskedelmi forgalomból. Írországban a botanikus kertek a szupermarketekben forgalmazott invazív növények kereskedelme ellen léptek fel (sikeresen). Az IUCN tervei szerint egy 'fekete lista' összeállítására készül, amelyben minden olyan növényfaj szerepel, melynek nem bizonyított a veszélytelensége. 11

12 3. Európai magcserelista A bonyolult adatbázisok helyett a konzorcium kitalált egy egyszerű kereső rendszert, amely segíteni tudja az elektronikusan megjelent index seminum-okban a keresést. További információ: ill. állok rendelkezésre, ha valakinek kérdése van. 4. EuroGard V. konferencia A következő európai szintű botanikus kerti konferencia: 2009 június 8-12, Helsinki A konferencia szervezése folyamatban, MABOSZ postázással mindenki hozzájuthatott szóróanyaghoz. Jelentkezési az előadásokra, ill. poszter prezentációra a határidő december 15. volt. A konferencia fő témái: ex situ megőrzés a botanikus kertekben, ex situ és in situ összekapcsolása, a klímaváltozás hatásai, európai és világstratégiák 2010 után. További információ: 5. Planta Europa Megjelent az új európai stratégia kiadványa, amely értékeli a 2007-ig elért eredményeket és bemutatja az átdolgozott célokat, amelyeket 2014-ig elérendőnek tűzött ki ben a 'Wake Up Call!' programmal indultak, sajnos több kolléga szerint is kevés sikerrel. A szervezet anyagi gondokkal küszködik. Várhatóan a titkársága 2009-től új székhelyre települ (Kelet- Európába, várhatóan Romániába). A következő konferencia 2010-ben Krakkóban. 6. ENSCONET A szervezet jelenleg 17 országban 24 taggal működik. Az FP6 által finanszírozott projekt a vége felé tart. Egy maggyűjtést segítendő kézikönyv van készülőben és egy adatbázis fog összeállni az eddig elért eredményekkel. Hamarosan új programot indítanak ENSCRI - European Native Seed Conservation Research Infrastructure névvel. További információ: 7. Plant Conservation Day - Növénymegőrzési Világnap Több kert részéről felmerült az a jogos érv, hogy ezek a világnapok ha nem hétvégére esnek, akkor kicsi az esély, hogy számottevő érdeklődésre számíthatnának. Egy lehetséges verzió, hogy a Biodiverzitás Napjával összekötve egy hosszabb rendezvényt lehetne szervezni, amely már egy hétvégét is magába foglal. Egyetértés volt abban is, hogy ez egy közös dolog kellene, hogy legyen a kertjeinkben. Ill. egy jó lehetőségként kellene kezelnünk a kertjeink 'marketing'-jére. (Itt jegyzem meg, hogy 2010 a Biodiverzitás Éve) 8. A konzorcium szerkezete és működése Elkészült az új működési szabályzat, melyben eltérés az előzővel összehasonlítva csak az IABG kivonása a konzorcium munkájából. Már korábban felmerült, hogy a kibővült létszám miatt komoly teher egy-egy ilyen találkozó megszervezése, ezért egy pályázatot kellene 12

13 benyújtani a konzorcium működésének segítésére. A pályázat előkészítésében és benyújtásában a BGCI fog közreműködni. 9. Aktualitások a GSPC témakörében A bonni COP9 konferenciára elkészült egy áttekintés / értékelés a GSPC által kitűzött célok érdekében tett előrelépésekről. Az összesítés megtekinthető a oldalon. Egy COP9 döntés értelmében a stratégiát a 2010 utáni időszakra ki kell dolgozni. Az új stratégia nem feltétlenül jelenti a jelenlegi 16 cél megváltoztatását, viszont az elért eredmények ismeretében egy-egy célterületen a teendők felülvizsgálata szükséges ben a CBD erre kijelölt szakmai csoportja, a GPPC (Global Parnership for Plant Conservtion) és más szervezetek fognak az új stratégia előkészítésén dolgozni. Az Eurograd V. konferencia az európai botanikus kertek képviselőinek biztosít fórumot közös gondolkodásra ebben a témakörben. Várhatóan a CBD szakmai csoportja a konferenciához kapcsolódóan fog regionális workshop-ot tartani. A Belga Nemzeti Botanikus Kert igazgatója felvetette, hogy 2010 második felében az EU elnökséget Belgium biztosítja, így megfelelő előkészítettséggel a stratégia 2010 utáni időszakra átdolgozásának, ill. bevezetésének EU szintű támogatásában a belga botanikus kerti szövetség közreműködik során az oxfordi példát felhasználva a bonni botanikus kert, a párizsi természettudományi múzeum és tíz másik francia botanikus kert kiadványokat készítettek és programokat szerveztek a GSPC céljainak megismertetésére és elérésére. 13

14 Kedves Tagtársunk! A MABOSZ működési problémái szükségessé teszik a szövetség szervezeti és működési rendjének újragondolását. A tagság, azon belül is az aktív tagok száma szerény, a kommunikáció a szakmán belül és a környezetünkkel is sok kívánni valót hagy maga után. Ezért két fő témakörben, a tagsági viszony szervezeti működés, a költségvetés tagdíjak szeretnénk közös megoldást találni a módosításra, ahogyan az a Közgyűlésen felvezetésre került. Az alábbiakban felvázoltunk egy javaslatot. Jelenlegi szervezeti felépítés és működés: Rendes tagság: magánszemélyek és intézmények Tiszteletbeli tagság:? Pártolói tagság: nincs Tervezett felépítés és működés: Intézményi tagság: gyűjteményes kertek, amelyek megfelelnek a szakmai elvárásoknak, élnek jogaikkal és vállalják a rájuk háruló kötelezettségeket Rendes tagság: magánszemélyek Tiszteletbeli tagság: bármely tag felterjesztése alapján a Közgyűlés dönt Pártolói tagság: nem aktív, de a Szövetség céljaival egyetértő, tevékenységét támogató tag, aki tagdíjának megfizetésével, illetve adománnyal segíti a célok elérését MŰKÖDÉS Elnökség: 13 tag találkozik évente 3 4 alkalommal kötelezettség nincs Közgyűlés: találkozik évente 1 alkalommal elvárás nincs MŰKÖDÉS Elnökség (Operatív vezetőség): - max. 7 főből áll, - tagja a Szövetség elnöke és főtitkára, a Kertvezetők Tanácsának elöljárója és további két választott elnökségi tag - találkozók: aktuális feladatok szerint, de min. havonta - feladataik: általános szervezés, külső és belső kommunikáció, pályázatkezelés, szakmai képviselet, pénzügy 14

15 Kertvezetők tanácsa: - tagja minden intézményi tag egy képviseleti jogokkal felruházott képviselővel, - ülésezik évente min. 2 alkalommal, - tagjai közül választja elöljáróját, aki automatikusan tagja az Elnökségnek - beszámolási kötelezettség a szakmai munkáról - aktív részvétel a szövetség kommunikációs anyagainak előkészítésében Közgyűlés: évi egy közgyűlés, amely egyben szakmai rendezvény! Tagdíj Rendes tagság: jelenleg Ft tervezett Ft Intézményi tagság: jelenleg Ft Tervezett: (1)A kert költségvetése szerint (összetett intézmények/gazdasági társaságok esetében a kertre eső költségvetés szerint) 10 mft alatt 10 eft mft 30 eft mft 50 eft mft 100 eft 500mFt felett 200 eft (2) Látogatók száma szerint (amennyiben nincs pontos nyilvántartás, úgy becsült adatok alapján) fő alatt 10 eft fő 30 eft fő 50 eft fő 100 eft fő felett 200 eft Kérem javaslatait, megjegyzéseit mielőbb, de legkésőbb június30. ig küldje el az alábbi e mail címre: Üdvözlettel, Radvánszky Antal Zsigmond Vince 15

16 16

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV 2012 BUDAPEST A FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET KIADVÁNYA Felelős kiadó Dr. Tömösváry Zsigmond nyá. dandártábornok, elnök Lektorálták Dr. Magyar István nyá. dandártábornok

Részletesebben

Magyar Kollégium Kulturális Egyesület ÉVES JELENTÉS 2007

Magyar Kollégium Kulturális Egyesület ÉVES JELENTÉS 2007 Magyar Kollégium Kulturális Egyesület ÉVES JELENTÉS 2007 Magyar Kollégium Kulturális Egyesület Budapest XIX. Baross utca 48. H-1192 Telefon: 28-28-445 E-mail: magykoll@mail.tvnet.hu www.magyarkollegium.hu

Részletesebben

Magyar Arborétumok és Botanikus Kertek Szövetsége (MABOSZ) Szakmai Koncepció 2004.

Magyar Arborétumok és Botanikus Kertek Szövetsége (MABOSZ) Szakmai Koncepció 2004. 1 Magyar Arborétumok és Botanikus Kertek Szövetsége (MABOSZ) Szakmai Koncepció a hazai botanikus kertek és arborétumok örökölt nehézségeinek felszámolására, illetve a természetvédelemben és a környezeti

Részletesebben

Magyar Kollégium Kulturális Egyesület ÉVES JELENTÉS 2005

Magyar Kollégium Kulturális Egyesület ÉVES JELENTÉS 2005 Magyar Kollégium Kulturális Egyesület ÉVES JELENTÉS 2005 Magyar Kollégium Kulturális Egyesület Budapest XIX. Baross utca 48. H-1192 Telefon: 28-28-445 E-mail: magykoll@mail.tvnet.hu www.magyarkollegium.hu

Részletesebben

K ÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

K ÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesülete Székhely: 3525 Miskolc, Jókai u. 18. Adószám: 18446373-1-05 K ÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Beszámolási időszak: 2011. január 01-2011. december

Részletesebben

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010. Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben

SZILIKÁTIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET

SZILIKÁTIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZILIKÁTIPARI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET XXXV. KÜLDÖTTGYŰLÉS A VEZETŐSÉG BESZÁMOLÓJA A 2011-BEN VÉGZETT MUNKÁRÓL BUDAPEST, 2012. ÁPRILIS HÓ A vezetőség beszámolója Az Egyesület vezetősége a 2011. évben tovább

Részletesebben

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 Székhely: 7838 Vajszló Rákóczi u 10 Adószám: 18329003-1-02 Statisztikai számjel: 18329003-9499-569-02 Közhasznúsági fokozat:

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2009/1. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2009/1. Jegyzőkönyv Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2009/1. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete Közgyűlésén 2009. február 21-én a Polgárok Háza, Érd, Alsó u.3-ban.

Részletesebben

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Tartalomjegyzék I. A szervezet alapadatai... 3 II. Számviteli beszámoló... 4 III. Költségvetési támogatás felhasználása... 6 IV. Vagyon felhasználásával

Részletesebben

2006. VIII. évf. 7. szám

2006. VIII. évf. 7. szám A REGIONÁLIS CIVIL KÖZPONT ALAPÍVÁNY IDÔSZAKI KIADVÁNYA 2006. VIII. évf. 7. szám TARTALOM T A 2-4 Aktuális 5 Események 6-7 Programok 8-9 Közelmúlt 10 Pályázat 11-18 Közhasznúság 19-20 Info 2 AKTUÁLIS Kötelező

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18818716949952915 Cg:2914 (PK 60018/2008/2-2914) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2009 év Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 Tartalomjegyzék I. A szervezet alapadatai... 3 II. Számviteli beszámoló... 4 III. Költségvetési támogatás felhasználása... 7 IV. Vagyon felhasználásával

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003 NIMFEA Természetvédelmi Egyesület Szarvas A Nimfea Természetvédelmi Egyesület 2003. évi KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓJA Bevezetés A Nimfea Természetvédelmi Egyesület az elmúlt években

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült 2010. május 31-én a Magyar Felső-, és Középfokú Oktatási, Kutatási és Közgyűjteményi Számítógéphálózati Egyesület, rövidített nevén HUNGARNET Egyesület évi rendes Közgyűlésén,

Részletesebben

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú munkaerő-piaci hálózatok működésére

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú munkaerő-piaci hálózatok működésére Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú munkaerő-piaci hálózatok működésére Szerző: Dr. Szabó Gyula A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001 kódszámú "Rehabilitáció - Érték - Változás

Részletesebben

A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett eves beszamoloja. 2014. ev SIKETVAKOK ORSZAGOS EGYESULETE

A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett eves beszamoloja. 2014. ev SIKETVAKOK ORSZAGOS EGYESULETE Statisztikai szamjel: 18061031-9499-529-01 A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett eves beszamoloja 2014. ev SIKETVAKOK ORSZAGOS EGYESULETE 1146 Budapest, Ajtosi Diirer

Részletesebben

A HERMAN OTTÓ TERMÉSZETVÉDO KÖR TÚRKEVE

A HERMAN OTTÓ TERMÉSZETVÉDO KÖR TÚRKEVE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 A HERMAN OTTÓ TERMÉSZETVÉDO KÖR TÚRKEVE TARTALMI BESZÁMOLÓ Fekete István Oktatóközpont fenntartása A Fekete István Oktatóközpont helyi és országos szinten is kiváló helyszínt

Részletesebben

A civil és vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa

A civil és vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa A civil és vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa Tartalomjegyzék: 1. Bevezetés 2 2. A harmadik szektor civil szervezetek 2 2.1 Általános helyzetkép 2 2.2 Civil szféra

Részletesebben

A Mátra Jövője Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2008-as esztendőről

A Mátra Jövője Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2008-as esztendőről A Mátra Jövője Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2008-as esztendőről 1. Számviteli beszámoló 1. sz. melléklet A Mátra Jövője Turisztikai Egyesület 2008. évben gazdálkodásáról a számviteli

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója 2009 Székesfehérvár, 2010. március 31. 1 Tartalomjegyzék Közhasznú beszámoló... 3 I. Számviteli beszámoló...

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. év Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete 1071. Budapest Damjanich utca 41-43. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. év Budapest, 2011. május 31. Gereben Ferencné egyesület elnöke A Magyar Gyógypedagógusok Egyesület 2010.

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. AZ EGYESÜLET ADATAI. Az Egyesület idegen nyelvű elnevezése: Youth for Rural Areas Association

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. AZ EGYESÜLET ADATAI. Az Egyesület idegen nyelvű elnevezése: Youth for Rural Areas Association EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Fiatalok a Vidékért Egyesület Közgyűlése, figyelemmel arra, hogy a tagok a már korábban megalakított és működő egyesületet az új Polgári Törvénykönyvnek megfelelően tovább kívánják

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ALU-SE Alapítvány 1116 Budapest, Fehérvári út 144. Adószám: 19650218-1-43 Budapest, 2011. március 05. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: A Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Humán Bizottság 2014. május 28-ai ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: A Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Humán Bizottság 2014. május 28-ai ülésén. Jegyzőkönyv Készült: A Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Humán Bizottság 2014. május 28-ai ülésén. Jelen vannak: a Humán Bizottság részéről: Szvitankó Tamás elnök Saláta László Mihály Zérczi

Részletesebben

A bérlakásépítés jelene és jövõje

A bérlakásépítés jelene és jövõje 2006. július-augusztus XVIII. ÉVFOLYAM 07-08. SZÁM 2006. július-augusztus Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének lapja A Polgári törvénykönyv szerzõdési szabályainak módosulásáról I.

Részletesebben

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Statsz.jel: 1365369949952922 Bírósági bejegyzés: Pk.: 60.098/2005 ÉFOÉSZ Baranya Megyei Egyesülete 7633 Pécs, Acsády u.8. 2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011 Nagykanizsa, 2012. május T a r t a l o m 1. A Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület számviteli beszámolója 2. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Egyszerűsített mérleg az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet részére

Egyszerűsített mérleg az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet részére Adószám: 18690651-1-13 Bejegyző szerv: Pest Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 4 Pb 60.408./2000. Pestkörnyéki Kárpát Egyesület 2142 Nagytarcsa, Múzeumkert utca 17/a. Egyszerűsített mérleg az egyszeres

Részletesebben

2008. ÉV. Előző év. 3 Tárgyi eszközök 239 108. 7 Követelések 90 198. 9 Pénzeszközök 3190 2797 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 10 ÖSSZESEN 3519 3103

2008. ÉV. Előző év. 3 Tárgyi eszközök 239 108. 7 Követelések 90 198. 9 Pénzeszközök 3190 2797 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 10 ÖSSZESEN 3519 3103 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Cromo Közhasznú Alapítvány Székhely: 1097 Budapest, Vágóhíd u. 40. Adószám: 18178584-2-43 Közhasznúsági fokozat: kiemelten közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: 7. Pk. 60825/2002/2

Részletesebben