BEMUTATKOZIK A RAOUL WALLENBERG HUMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BEMUTATKOZIK A RAOUL WALLENBERG HUMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM"

Átírás

1 Iskolánk a VIII. kerületben található, abban környezetben, ahol Molnár Ferenc Pál utcai fiúk (1907) című világhírű ifjúsági regényének főbb fejezetei játszódnak. Közvetlen szomszédságunkban van a Bárka Színház, az Orczy-kert, a Természettudományi Múzeum, az Illés utcai Füvészkert, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Klinika épületegyüttese. Az iskola bejárata nem az épület Üllői úti oldalán, hanem a park felől nyílik. Az ódon kapu és a két kandeláber számunkra szimbólum értékű: sugallja a tudáshoz vezető utat és a tudás lángját. Az épület története a 19. századra nyúlik vissza: Mária Ludovika főhercegnő ben rendelte el a Ludovika megalapítását. A négyszintű épületben ettől az időtől fogva neveltek a kornak, annak társadalmi igényeinek, értékeinek megfelelő nemzedéket. Kezdetekben a haza védelmére készített fel az iskola, célja az volt, hogy magyar ifjakat, a magyar honvédségnél, magyar nyelven képezzenek tisztekké. Különös gondot fordítottak a növendékek általános emberi nevelésére. A későbbiekben működött itt gimnázium, fém- és könnyűipari, egészségügyi, óvónői, majd pedagógiai szakközépiskola. Ezek nevükben olyan történelmi, irodalmi személyekkel vállaltak azonosságot, akik a magyar hazáért, a magyar népért, a magyar nyelvért küzdöttek életükben, mint például Bem József, Móra Ferenc. A jelenlegi intézmény augusztus 1-jén három iskola összevonásával (Balassa János Egészségügyi Szakközépiskola, Budapesti Pedagógiai Szakközépiskola és a Móra Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola) Humán Középiskola, majd 2001-től Ludovika Humán Szakközépiskola és Gimnázium néven kezdte meg, illetve folytatta működését. Az épületet a 2003/2004. tanév során teljes mértékben felújították. A múlt nyomai a műemlék jellegű épületben az átépítés után is felfedezhetők, az iskola pedig megőrizte korábbi haladó szellemiségét. 2004/2005-ös tanévtől a svéd diplomata, Raoul Wallenberg nevét vette fel, aki az emberi életet mindenek felett való értéknek tekintette, munkájában a kiszolgáltatottság, a megkülönböztetés ellen küzdött, és a magyar népért áldozta életét. 3

2 Ami közös a múltban és a jelenben, az a humanista értékrend. Ez jelenik meg mottónkban is: Nem önmagunkért, hanem másokért élni a legszebb hivatás /Madách Imre/ A humanista értékrendet, az emberi lét tiszteletét, az erkölcsi helytállást, az előítéletmentes gondolkodást felvállalva, ezeket pedagógia munkánkban megvalósítva olyan ifjakat kívánunk nevelni, képezni, akik nyitottak a másik ember iránt. Segíteni egészséges, beteg, sérült, elesett családnak, gyermeknek, felnőttnek, idősnek - támaszra, segítségre szoruló embereknek. Ez a fő iránya nemcsak nevelési feladatainknak, hanem szakképzésünknek is. Egyediségünk, hogy egy épületen belül tudjuk biztosítani a felkészítést a pedagógiai, a szociális és az egészségügyi szakmákra, valamint az ilyen irányú felsőoktatási intézményekben való továbbtanulásra. Nevelési feladataink közül hangsúlyos szerepet kapnak a következők: tanítványainkban az emberszeretet, a rászorulókkal szembeni önzetlenség, a másik ember iránti érzékenység kialakítása; a környezet és a testi-lelki egészség megóvására, ápolására nevelés a környezet- és egészségvédelem - Ennek érdekében minden évben egészségés sportnapot rendezünk, folyamatosan működik az Országjáró Diákkör, iskoláink tanulói részt vesznek sportversenyeken, minden osztályban tanulnak egészségtan tantárgyat. Az épületben Gyermekbarát büfé üzemel; a tudás, mint érték elfogadtatása, annak beláttatása, hogy az ismeretek megszerzése erőfeszítést igényel, és az egyéni boldoguláshoz szükséges az élethosszig tartó tanulás; a tanulói készségek, kulcskompetenciák fejlesztése; eredményes szocializálódásuk érdekében a problémamegoldás, a konfliktuskezelés lépeseinek megismertetése, alkalmazása Ezt segítik az önismereti és kommunikációs tantárgyak; az európaiság szellemiségének elfogadása (más nemzetek kultúrájának elfogadása); nemzetünk hagyományainak megőrzése, ápolása. Iskolánk a számadatok tükrében - a tanulói létszám a 2005/2006. tanévben 996 fő, ebből 336 fő szakképző évfolyamon; - a testületi létszám 88 fő (főállású); 4

3 - tanulmányi átlag: évek óta 3,3; - az iskola megtartó-képességét jelzi, hogy a lemorzsolódás 1 % alatt van; - sajátos nevelési igényű tanuló: 21 fő (Az Alapító Okiratban vállaltuk a részképesség-zavarokban szenvedők integrált nevelését.); fő kapott normatív alapon járó tankönyvtámogatást; - a bejáró tanulók aránya 30 %; - 7 fővárosi kollégiummal tarjuk a kapcsolatot. A fenti adatokból kitűnik, hogy a gyermek- és ifjúságvédelmi munkánk igen szerteágazó. Célja, hogy minden tanulónk számára biztosítsuk az esélyegyenlőséget a fejlődéshez, hogy lehetőségeinkhez mérten a problémákat időben ismerjük fel, és fordítsunk nagy hangsúlyt a prevenciós tevékenységre. Célunk továbbá, hogy a törvényi és iskolai lehetőségek kihasználásával segítsük, támogassuk tanulóinkat, felkészítsük őket arra, hogy problémájukkal bátran nézzenek szembe, és velünk együttműködve, segítsenek azok felismerésében, megoldásában. Oktatás-képzés Iskolában szakközépiskolai, gimnáziumi és szakiskolai képzést folytatunk. A szakközépiskolai képzés a humán szakmacsoportban oktatási, szociális szolgáltató, egészségügyi tagozaton folyik évfolyamon szakmacsoportos orientáció keretén belül kommunikáció, ön- és társismeret, tanulásmódszertan, egészségtan, környezetkultúra, humán pályák világa órákon vesznek részt a tanulók heti 5 órában évfolyamon szakmacsoportos alapozó oktatás történik. Ennek tantárgyai oktatási tagozaton: pedagógia, pszichológia, pedagógiai gyakorlat; szociális szolgáltató tagozaton pszichológia, szociális alapismeretek; egészségügyi tagozaton egészségtan és pszichológia évfolyamon szakképzés folyik a következő szakokon: pedagógiai asszisztens, gyógypedagógiai asszisztens, gyermek- és ifjúságvédelmi asszisztens, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző, szociális asszisztens, gyermekgondozó, gyermekápoló. A szakmai alapozás és a szakképzés során tanulóink rendszeresen intézménylátogatásokon, hospitálásokon vesznek részt, hogy közvetlenül ismerkedjenek meg a napi gyakorlattal. Iskolánk 167 oktatási, közművelődési, szociális, egészségügyi intézménnyel tartja a kapcsolatot. 5

4 Gimnáziumi tagozaton két osztályt indítunk. A 9. és 10. évfolyamon lehetőséget adunk a szakközépiskolából történő átlépésre, amennyiben a tanuló megfelel a második idegen nyelv követelményeinek. A nyelvi gimnázium és a nyelvi szakközépiskola 1 évvel megnöveli a felkészülési időt, amivel lehetőséget ad angol vagy német nyelvből az emelt szintű érettségi vizsga letételére. Ezen a tagozaton alapvető célkitűzés a használható nyelvtudás kialakítása, ami megfelelő kommunikatív nyelvi kompetenciát feltételez. Célunk továbbá a toleranciára nevelés, nem csak a célnyelvi, hanem más, idegen kultúrák felé is. A szakiskola tagozatra járók közül a legjobbaknak a 9. évfolyam végén különbözeti vizsga letételével lehetőséget biztosítunk, hogy szakközépiskolában folytathassák tanulmányaikat. A szakközépiskolai és gimnáziumi követelményekkel nehezen megbirkózó tanulók az iskola közösségében maradhatnak, és szakiskolai osztályokban folytathatják tanulmányaikat. A szakiskola tanulója a szakmai vizsga letételét követően folytathatja tanulmányait, és 2 év alatt felkészülhet az érettségi vizsgára. A nappali tagozat szakképzéseinek többsége a felnőttoktatás keretében esti és levelező formában is szerveződik. Szabadidős programok 2004/2005. tanévben - Kiállítás megtekintésében 982 tanuló vett részt. (Modernség talánya, Fáraók kincse, Az én Olaszországom, Káprázatos kövek, Plakátkiállítás..) - Múzeumlátogatáson 348 tanuló volt. - Tanulóink 1779 db. színházjegyet vásároltak. - Közösségformáló művészeti körben rendszeresen 90 fő vesz részt (színjátszó, musical szakkör, kórus, ill. énekkar). - Gólyatáborban 95 fő, musical-táborban 12 fő, és ÖKO-táborban 20 fő vett részt. 6

5 Eredményeink iskolán kívüli rendezvényeken - Diákjaink évek óta 3,0 körüli átlaggal érkeznek az iskolánkba, a 12. év végén, illetve az érettségin eredményük 3,5 re javul átlagában. - A szakirányban továbbtanulók aránya %, gimnazisták közül felsőoktatásba lépőké %. - A Magyar Rákellenes Liga versenyen két tanulónk kapott dicséretet. - Országos elsősegély-ismereti 4 fordulós versenyen a 10. A osztály 3 tagja szép eredményt ért el. - Országos Diákkonferencián A romák helyzete az egészségügyben című dolgozattal 2 tanuló bejutott a döntőbe. - Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen I., III. és X. helyet sikerült megszerezni. - Édesanyanyelvi versenyen, 1956-os szavalóversenyen indított növendékeink helyezést ugyan nem, de szép eredményt értek el. - Szakmai előkészítő érettségi versenyen egészségügyi szakmacsoportban egy tanuló 5. helyen végzett. Az oktatási szakmacsoportban 2. helyezést ért el tanulónk. - Budapesti Diákolimpián: terem labdarugó versenyen 17., röplabdában 14., kosárlabdában 12. helyet foglaltuk el, a 100 méteres síkfutásban tanulónk 4. helyen végzett. - Városismereti versenyen 3 fős csapatunk II. helyezést ért el. - Diáksport és Természetbarát Szövetség által szervezett Petőfi túraversenyen II. és III. helyezést nyertünk. - Rajz pályázatokon növendékeink rendszeresen díjazottak. - Az iskola tantestülete 2004-ben elnyerte a Budapestért-díjat, az ÖKO- Iskola címet. Iskolánk rendszeresen részt vesz fővárosi és országos szintű pedagógiai és kulturális programokban: - Az ELTE végzős hallgatói tanítási gyakorlatukat 1995 óta rendszeresen végzik iskolánkban. - Kollégáink ebben a tanévben szerepet vállaltak a Fővárosi Pedagógiai Napok rendezvényeiben. - Az épületben tanulóink részvételével sor kerül fővárosi szintű megemlékezésekre is. Dr. Kovácsné Dr. Papp Mária igazgató 7

Ikt.sz.: 170/II-170/2014. RAOUL WALLENBERG SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

Ikt.sz.: 170/II-170/2014. RAOUL WALLENBERG SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Ikt.sz.: 170/II-170/2014. RAOUL WALLENBERG SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Nem önmagunkért, hanem másokért élni a legszebb hivatás (Madách Imre) A humanista értékrendet, az emberi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A CEGLÉDI KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM HELYI TANTERV SZAKMAI PROGRAM Készítette: az iskola nevelőtestülete Összeállította: Tóth Géza igazgató CEGLÉD

Részletesebben

Pedagógiai program 2014. Jóváhagyta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Pedagógiai program 2014. Jóváhagyta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2014. 33 Pedagógiai program Jóváhagyta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium 3300 Eger, Ifjúság út 2. Tel: 36-324-909, Fax: 36-324-808 Mail: eszeg@eszeg.sulinet.hu

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Pedagógiai programja

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Pedagógiai programja Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Pedagógiai programja Sopron, 2008. Tartalomjegyzék NEVELÉSI PROGRAM 1. Bevezető... 4 2. Az iskola küldetésnyilatkozata, értékrendje... 5 3. Az

Részletesebben

ÖVEGES JÓZSEF KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Perkó László igazgató

ÖVEGES JÓZSEF KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Perkó László igazgató ÖVEGES JÓZSEF KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Perkó László igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ INTÉZMÉNY JOGI STÁTUSZA, ALAPADATOK 4 2. AZ ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE, HAGYOMÁNYOK 5 3. AZ ISKOLA

Részletesebben

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola. Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szeged 2014. szeptember

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola. Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szeged 2014. szeptember Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM Szeged 2014. szeptember Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 8 1.

Részletesebben

A KATONA JÓZSEF MŰSZAKI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

A KATONA JÓZSEF MŰSZAKI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM A KATONA JÓZSEF MŰSZAKI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM OM: 03580 38 Budapest, Váci út 07. PEDAGÓGIAI PROGRAM 008. TARTALOMJEGYZÉK I. Az iskola bemutatása, jelenlegi képzési célrendszere 7.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nevelőtestület elfogadta: Igazgató jóváhagyta: 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ISKOLA ÉS KÖRNYEZETE... 2. 1. Iskolánk helye Vác város és a Dunakanyar

Részletesebben

ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Perkó László igazgató

ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Perkó László igazgató ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Perkó László igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ INTÉZMÉNY JOGI STÁTUSZA, ALAPADATOK 4 2. AZ ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE, HAGYOMÁNYOK 5 3. AZ ISKOLA

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. OM: 035289 Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító: 035289

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium OM azonosító: 201177 Kecskemét 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium OM azonosító: 201177 Kecskemét 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium OM azonosító: 201177 Kecskemét 2013.. Tartalomjegyzék Preambulum... 5 1. Az intézmény arculata... 8 1.1 A tagintézmények

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2007. 07.01.-től 2014. 08. 31-ig /A 2007. 06.29-én elfogadott

Részletesebben

Pedagógiai Program. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai Program. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 2010 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 A Pedagógiai Program 2008-ban készült, melyet a Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

A DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKIOLA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A 2008-2013. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA Készítette: Dr. Kovács Péterné Szombathely, 2008. Derkovits Gyula Általános Iskola 2008. 2 1. Bevezető

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A fiatalok nevelése szabadságszerető hazában kötelesség." (gróf Széchenyi István) A Nyíregyházi Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium JA Nyíregyháza 2014. 1 KÜLDETÉSNYILATKOZAT

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2007. 07.01.-től 2014. 08. 31-ig /A 2000. 08.22.-én elfogadott,

Részletesebben

A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által. (2 Timóteus 1,14) A PETŐFI SÁNDOR REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által. (2 Timóteus 1,14) A PETŐFI SÁNDOR REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által. (2 Timóteus 1,14) A PETŐFI SÁNDOR REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalom Intézményünk bemutatása... 7 Pedagógiai

Részletesebben

Kedves Szülők! Sikeres iskolaválasztást kívánok magam és munkatársaim nevében! Bondor Mária intézményvezető

Kedves Szülők! Sikeres iskolaválasztást kívánok magam és munkatársaim nevében! Bondor Mária intézményvezető 2015 Kedves Szülők! Fontos és nehéz döntés előtt állnak azok a szülők, akiknek ez év tavaszán kell választaniuk hová, melyik iskolába írassák gyermeküket. Budapest XX. kerületében, Pesterzsébeten kilenc

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A salgótarjáni Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola

Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola Intézményi Minőségirányítási Program Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola 2009 Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2012. június 01. 2009. május 13.

Részletesebben

KATONA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM. OM: 035280 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM Módosítás, Kiegészítés 2013.

KATONA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM. OM: 035280 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM Módosítás, Kiegészítés 2013. KATONA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM OM: 03580 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM Módosítás, Kiegészítés 013. TARTALOMJEGYZÉK I. Az iskola bemutatása, jelenlegi képzési

Részletesebben

Pedagógiai Program. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai Program. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 2008 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2008 AZ ISKOLA CÉLJA A felső kereskedelmi iskola célja az, hogy

Részletesebben

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 Tartalomjegyzék NEVELÉSI PROGRAM... 5 I. Helyzetelemzés... 7 II. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

PÁLYÁZÓ: BIRKÁS KRISZTINA

PÁLYÁZÓ: BIRKÁS KRISZTINA IGAZGATÓI PÁLYÁZAT A FEJÉR MEGYEI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM IGAZGATÓI MUNKAKÖRÉNEK BETÖLTÉSÉRE PÁLYÁZÓ: BIRKÁS KRISZTINA KELT: 2012. MÁJUS 16. TARTALOMJEGYZÉK SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ...3 VEZETŐI PRORGAM...6

Részletesebben

OM: 028407. Békéscsaba, 2014.

OM: 028407. Békéscsaba, 2014. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BÉKÉSCSABAI TANKERÜLET BÉKÉSCSABAI SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 028407 Békéscsaba, 2014. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Keressük a legszebbet, merjük a legnagyobbat. Vajda Péter

VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Keressük a legszebbet, merjük a legnagyobbat. Vajda Péter JA Keressük a legszebbet, merjük a legnagyobbat. Vajda Péter Tartalomjegyzék VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM 1. BEVEZETÉS...3 1.1. EVANGÉLIKUS ISKOLÁNK NEVELÉSI ALAPELVEI, CÉLJAI...3 1.2. HELYZETELEMZÉS...4

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012. Adjátok kezébe a kérdéseket, és hagyjátok, hadd oldja ő meg maga. Ne azért tegyen szert a tudásra, mert ti megmondjátok neki, Hanem azért, mert magától megétette: ne tanulja a tudományt, hanem fedezze

Részletesebben

1.1 Köszöntő 1.2 Alapító okirat 1.3 Az iskola története 1.4 Helyzetelemzés 1.5 Személyi feltételek 1.6 Beiskolázási tervünk

1.1 Köszöntő 1.2 Alapító okirat 1.3 Az iskola története 1.4 Helyzetelemzés 1.5 Személyi feltételek 1.6 Beiskolázási tervünk 1 TARTALOMJEGYZÉK 1.1 Köszöntő... 4 1.2 Alapító okirat... 5 1.3 Az iskola története... 9 Gimnázium és szakközépiskola... 9 Egységes Pedagógiai Szakszolgálat... 13 Szakmai Szolgáltató... 14 1.4 Helyzetelemzés...

Részletesebben

HATVANI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. PEDAGÓGIAI PROGRAM Nevelési program

HATVANI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. PEDAGÓGIAI PROGRAM Nevelési program HATVANI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Nevelési program 00. Hatvan TARTALOMJEGYZÉK. HELYZETELEMZÉS 5.. Az intézmény adatai 5.. A költségvetési szerv alap-, kiegészítő-, kisegítő-

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 1 1.1. Curriculum vitae... 1 1.2. Jogszabályi háttér... 2 1.3. Iskolánk története... 3 1.4. Hagyományaink... 6 1.5.

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 1 1.1. Curriculum vitae... 1 1.2. Jogszabályi háttér... 2 1.3. Iskolánk története... 3 1.4. Hagyományaink... 6 1.5. PEDAGÓGIAI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 1 1.1. Curriculum vitae... 1 1.2. Jogszabályi háttér... 2 1.3. Iskolánk története... 3 1.4. Hagyományaink... 6 1.5. Iskolánk jogi státusza... 6 1.6. Egyéb

Részletesebben