TÁJAK-KOROK-MÚZEUMOK KISKÖNYVTÁRA 590

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJAK-KOROK-MÚZEUMOK KISKÖNYVTÁRA 590"

Átírás

1 TÁJAK-KOROK-MÚZEUMOK KISKÖNYVTÁRA 590 A Dunazug-hegység Budapesttől észak-északnyugati irányban festői kanyarokkal ölelve zárja le a Dunazughegység vonulatát a nagy folyó. Hozzá közelebb, Visegrád és Szentendre között jellegzetes vulkáni hegyvidéket találunk. A fiatal harmadkori rétegvulkán tevékenységének nyomát a sötét andezit és a valamikori kráterekből kirobbant, majd szabálytalan alakúra szilárdult vulkáni törmelékkúpok sora őrzi. Az andezites területeket ma beárkolódó patakvölgyektől itt-ott szabdalt, erdősült fennsíkok, platók formájában láthatók, míg a víztől, széltől is alakított breccsakúpok (Thirring-sziklák, Vadállókövek) kopárságukkal is hozzájárulnak a tájkép gazdagításához. E vulkáni területet a Pilisszentlélek- Pilisszentkereszt-Pomáz vonalában húzódó völgyületek választják el a Pilistől. Ennek tömegét felső triász-kori dachsteini mészkő alkotja, de geológiai változatosságot jelent egyebek mellett a Feketehegyben kibukkanó bitumenes mészkő, s a Vörösvár-Csaba tércégében bányászott dolomit. A felszín mai alakulásában jelentős szerepe volt a tömb felemelkedése közbeni töréseknek, vetődéseknek és a víz, a szél formáló munkája is látszik a sasbércektől, hegyrögöktől, termékeny völgyektől változatos szép vidéken. A hegységalkotó kőzet tulajdonságai kedveztek a barlangosodási folyamatoknak is, a területen számos kisebb-nagyobb barlangot tártak fel. A hegység forrásainak zöme csapadékfüggő, így sok közöttük az időszakos. Jelentősebb vízfolyást sem találunk, bár néhányuk (Dera, Aranyhegyi patak) nagy eső, hirtelen olvadás után barátságtalanná is válhat. Ugyanez igaz a nagyobb árkok, szurdokok amúgy csendesen csörgedező vizeire is. Változatos felszíne noha meghatározó erdőállománya cser, tölgy, bükk, gyertyán gazdag középhegységi növénytakarót nevel, amiben jó életfeltételeket találnak az állatország apróbb-nagyobb képviselői. A fényt áteresztő lombozatuk folytán a cseresek, tölgyesek gyep- és cserjeszintje a tejgazdagabb, a bükkösökben inkább kora tavasszal virítanak tömegesen a lágyszárú növények. Jártunkban-keltünkben színes pillangók, kisebb-nagyobb madarak, egy-egy sütkérező lábatlangyík, olykor nagyvad is szemünk elé kerülhet. Á hegység több pontján bioszféra-rezervátumot, fokozottan védett területet jelöltek ki, egy része pedig az 1998-óan létrehozott Duna-Ipoly Nemzeti Parkot alkotja. Dobogókő Budapest közepétől 45 km-re van. Elérhetjük gépkocsival, Pomázon és Pilisszentkereszten át, a jól kiépített, dombok között tekergő műúton; vagy az Árpád híd pesti hídfőjétől induló autóbusszal, de mehetünk Pomázig HÉV-vel, s onnan (a hétvégi napokon óránként közlekedő) buszjárattal. A kétoldalt összeérő lombok zöld folyosójában kanyargó autóírt a hegy tetején hatalmas, betonozott parkolóban ér véget. Megérkeztünk. Túlnan, a szépen gondozott turista emlékpark szélén a báró Eötvös Lorándról elnevezett

2 menedékház, mellette pedig a természetjáró múzeum áll, észak felé a kilátót találjuk, de a viharlépte öreg fák között is akad látnivaló. Először mindjárt egy másfél méter magasságú, kúp alakín szikla. Az erdőt járó ember igényeinek is, és az üzemtervek eredményességének is megfelelő, ahogy ma mondják, a jóléti erdőgazdálkodás alapjait megteremtő Mészöly Géza ( ) emlékét hirdeti. Cseperedő tiszafák övezik a következő jeles követ. A rávésett szöveg dr. Cholnokv Jenő világhíres geográfusra emlékeztet, ki a Magyar Turista Egyesület elnökeként is tevékenyen szolgálta a turistaság ügyét, de emlékeztet a talán azóta sem felülmúlt turistaeseményre is: a Szent István vándorlásra. A Magyar Turista Szövetség elnöke, dr. Zsitvay Tibor eszméje volt az ország szépséges tájait összekötő út. Személyes kapcsolatai, egyénisége, páratlan munkabírása hozta létre (egykoron a Tolvajheggyel) összekötő, ma országos kék túraként ismert útvonalat. A nagy király emlékét idéző túra március l9-én indult az Írottkőről és a Tolvajhegyről, hogy az összesen 48 szakaszra osztott hosszú út után a résztvevők fényes ünnepség mellett találkozzanak júniusban Dobogókőn. Ekkor határoztak úgy, hogy a túrát minden ötödik évben megismétlik, ám a háború, s az azt követő idők miatt ez csak ötven év múltán sikerült. Időzzünk még el kicsit a parkban! Szinte vonzza a tekintetet a távolabbi szegletet uraló, sziklákból épített gúla, tetején fehérlő korona az apostoli kereszttel. Hősök tiszteletére emeltetett, azon hősök tiszteletére, akik túrabakancsban megismert és megszeretett hazájukért az első nagy háborúban életüket áldozták. Sokáig emlékezetes ünnep lett az a nagyon esős május 10-e 1931-ben, amikor - a korabeli leírás szerint - az ázott erdő ontotta a turistákat. Az MTE népes tagsága fogadta az Országos Testnevelési Tanács, a Magyar Turista Szövetség, a minisztériumok, a megyei és helyi elöljáróságok potentátjait. Cserkészfiúk kürtjele adta előre hírül, hogy Téry Ferenc gondnok kalauzolásával Szentkeresztről, lóháton érkezik a díszvendég: ő királyi fensége, József főherceg tábornagy. 13 órakor Mátrai Ferenc szentkereszti plébános celebrálta a misét, majd Cholnoky felkérte a főherceget az emlékmű leleplezésére. József főherceg tábornagyi egyenruhában, babérkoszorúval a kezében, megindult hangon mondott beszédet, majd a lepel eltávolítása után a történelmi egyházak képviselői megáldották a koszorúktól, virágoktól borított emlékművet. Szomorú fejezete a krónikának az ötvenes évek eleje. Országunk akkori mindenható ura (időnként Dobogókőn pihenve) személyes parancsot adott a korona és a kereszt ledöntésére. Előbbi nyilván darabokra törött, utóbbi azonban még most is látható mohásodottan a földbe süllyedve az emlékmű mögött ben aztán az ismét megalakult MTE egyik első és fontos dolga volt az emlékmű méltó helyreállítása, kiegészítve a második világégésben elpusztult áldozatok emléktáblájával. Sétáljunk északi irányba, később nézve meg a hosszabb időzést érdemlő kisebb s nagyobb házat. Messzire nem mehetünk, bár ebben nem csak a korlát akadályoz meg bennünket, de az előtáruló panoráma is megálljt parancsol: Magyarország egyik legszebb kilátóhelye ez a természet alkotta dobogó. Igen, a hely neve e szóból származik, mert fellép rá a látogató, mint egy magaslatra, mint egy dobogóra. (Amúgy térképeinken több

3 Dobogókő lelhető, csak ezek kevésbé nevesek.) Nem dobog tehát e kő sem lépteink alatt, sem pedig mert, mint sokan tartják, itt lenne a Föld szíve. De kínál ez a szakadt oldalú, 700 m magas kőtömb olyan látványt, ami a látogató szívét dobbanthatja meg. Az alatta elterülő, szelíden hullámzó völgykatlan a Duna kitárulkozó szorosába hajlik. A katlan közepének nagy kúpja az Árpádvár, mellette a közismert szakadék, majd a névadó Rámhegy a Ferenczy-sziklával. Nagy kanyarral fut a Szőkeforrás völgye Dömös szélső házai felé, kiemelve a Keserűs tömbjét. Kicsit odább, a Malompatak fölött a Vadállókövek szétkoptatta, rendetlen gerince mutatja az utat a hajdani vulkán, a Prédikálószék felé. Ha nyugat felé nézünk, felsejlenek a lombtakarta Szerkövek, látszik a Szakóhegy, s ennek gerincén túl a Maród-hegyek és az esztergomi Vaskapu. Szemben, északnak, imponáló a Dunát nagy kanyarra kényszerítő Szent Mihály hegye, a parthoz simuló Zebegény fölött a Börzsöny kúpjai: Nagygalla, Ság-hegy, Nagykopasz, majd Nagymóc, szemközt a Nagyhideg-hegy, Csóványos, a Kámor (tövében Diósjenővel); keletnek, Visegrád hegyei mögött még látszik az elfogyó Naszály, a Cserhát s fölsejlik a Mátra kéklő tömbje. Kivételesen tiszta - többnyire téli - időben Szakóhegy csúcsa mellett a nyitrai Zoborhegy, Csóványos gerince fölött Selmecbánya Szittnyája, a Naszály irányában a Magas- Tátra vonulatának csúcsai sejlenek a szerencsés kirándulók elé. Ha kigyönyörködtük magunkat, s a korlátnak támaszkodó jelző segítségével megnéztük az itt mindig mozgolódó szél irányát, erejét, indulhatunk visszafelé. Néhány lépés után szépen formázott trachyt-kőgúla, benne bronz relief: dr. Téry Ödön emlékműve előtt állunk. Azé a Téry Ödöné előtt, aki nélkül a magyar természetjárás története lenne szegényebb, hiányosabb a turisztikai irodalom, rövidebb a turistaalkotások sora, s bizonyára kopárabb a mostaninál ez a hely is. Ő fogalmazta meg, hogy a szervezett természetjárás lényege nem a csoportos séta az erdőben, hanem az, hogy az embert kiszolgáló, tájba illő alkotásokat hozzunk közösen létre. Téry 1856-ban a felvidéki Óbébán született. Orvosi pályáját Selmecbányán kezdte. A Tátra szerelmese lett, első mászásai, ú íjelölései többhelyütt őrizték nevét től Budapesten tisztiorvos, de minden szabadidejét, energiáját a turistáskodás ügyének szentelte ben egyik alapítója, s haláláig vezetője a Magyar Turista Egyesületnek, de már két évvel korábban elindítja s 2l éven át szerkeszti a Turisták Lapját. Tevőleges részese a dobogókői menedékházak építésének, a tátrai Öttó katlanában lévő menház máig őrzi a nevét ben bekövetkezett halálakor az egyesület elhatározta egy méltó emlékmű állítását, ami június 13-án történt meg. A dobogókői ház szűknek bizonyult, a tömegesen érkező turisták a környező községekben leltek csak szállást. A tábori misét Szabó Pius püspöki helynök celebrálta, az ünnepi beszédek, méltatások sorát pedig dr. Cholnoky Jenő nyitotta meg. A hazai sport- és turistaélet egésze képviselte magát. A család nevében Déry Jőzsef, az MTE alelnöke köszönte meg az ünneplést s háláját fejezte ki Christián Sándor szobrászművésznek, az emlékmű alkotójának. Lelépve immár a dobogóról, bal kéz felé, az árnyat adó öreg fák alatt gondozott út hívogat. Néhány lépés csak, s Isten hozott!" felirat fogad. A siketek Mária-kegyhelyén vagyunk, alig néhány méternyire a zajos parktól, kilátótól - ám aki akar, itt egyedül maradhat gondolataival. A kegyhelyet a Lourdes-i kápolna mintájára az MTE Siketek

4 Osztályának tagjai alakították ki, Kentner Antal vezetésével, lefaragva a sziklából s bevésve abba a szobor helyét. Látni kellett volna azokat az embereket, amint egy-egy saját rnaguk készítette tárgyat - legyen az bármily nehéz, szombat esténként mily nagy örömmel hozták hátukon, meggörnyedve. A sors beszélő és halló képességüket elvette ugyan, de megáldotta őket összetartással, egymás iránti szeretettel, mely szeretet minden nehézséget le tud küzdeni" - olvashatjuk a korabeli krónikát. A kegyhelyet május l5- én szentelte fel Saly Arnulf bencés tanár a környékbeli lakosság és a turisták sokasága előtt. Az egyesület nevében Zsembery Gyula alelnök vette át jelképesen alkotóiktól. A háború után pusztulásnak indult, kevéske berendezését széthordták, Mária szobrát pedig jótékony kezek rejtették el ben aztán újra megjelentek, mert megjelenhettek a siketek, s most a fiú, Kentner Kálmán vezetésével láttak munkához. Nem csak kitisztították s eredeti állapotára hozták, de megnagyobbították, körülkerítették, kicsinosították, hozzá kényelmes utat építettek. Új szobor került a fülkébe és a Lourdesból hozott vízzel Pilisszentkereszt plébánosa, Ackermann Kálmán, a teret betöltő turisták gyűrűjében a kegyhelyet újra felszentelte. Visszasétálva a parkba, egy, az eleink kezétől ültetett, vihartörte diófa vaslábon álló, rácsos oldalú szekrénykét árnyékol. Üvegén át hőmérőt s más műszereket látunk: kis meteorológiai észlelőhely ez, s arra emlékeztet, hogy az elődjét, az első magashegyi megfigyelőállomást száz éve, 1898-ban létesítette dr. Réthly Antal. S nem csak elhelyezte, évtizedeken át lelkiismeretesen feljegyezte a szerkentyűk mérte adatokat, sőt közre is adta azokat. Innen tudható meg, hogy a Dobogókő hőmérséklete általában 4 fokkal alatta van a fővárosinak, 100 mm-rel több a csapadék, majd kétszer annyi a havas nap, többet fúj a szél és többet süt a nap. A kis állomás sok évtizedes szünet utáni 1991-től figyelheti ismét az időjárást. Túrák, turistautak Dobogókőre nem csak az eddig elsoroltak csalogatják a látogatókat. Itt találkoznak, s innen indulnak a legfontosabb turistautak minden irányba, sétára hívogatva a kényelmesebb városi látogatókat csakúgy, mint a nagyobb megpróbáltatásokat is vállaló bakancsosokat. Előbbieknek sárga kör jelzéssel kínálja magát az alig két km hosszúságú Thirring-körút. A Mária-kegyhelytől induló, vulkáni dugók között vezető utat néhány éve az MTE fiataljai építették erdélyi s kárpátaljai barátaik segítségével. A piros körön jó órás séta közben a Zsivány-szikla és a Hideglyuk kínál látnivalót. Nyugat felé ugyancsak kényelmesen járható (a vörös sáv mentén) a Szakónyeregbe, az Ilona pihenőhöz vezető írt. A kiépített sétány a Rezső vagy Gyula néven ismert kilátóig visz, ahonnan látni a kanyarodó Dunát őrző visegrádi fellegvárat. Az alig 3 km-nyi út során megpihenhetünk még a Hegedűs-obeliszknél, végül pedig a Tost sziklájánál lévő padokon, ha már megnéztük a turisták védelmezőjének, Hegyi Szent Bernátnak emléktábláját. (A vörös jelzésen, már nehezebb terepen haladva, Dömösre juthatunk tovább a Téry nevét viselő út északi szárnyán.) Hosszabb gyaloglásra három égtájat is választhatunk. Nyugati irányban együtt indul a Hunfalvy-út zöld keresztsora a Klastrom szirtek alatt megbúvó menedékházhoz s az egykori pálos kolostor maradványaihoz, a kies Rám-szakadék sárga jelzésével. (Nehéz út!) Dél felé az országos kék jelzés a Hideglyukat és a Zsivány-sziklát megmutatva Szentkereszt s Buda felé tart. A vörös jelzés, a Téry út déli szakasza, Szentkereszt és Pilisszántó érintésével a Kopár csárdáig visz. De erre indul a sárga is, hogy aztán a

5 Fagyos katonánál keletnek fordulva, a Tölgyikreken át Lajosforráshoz érjen. Ezek kényelmes, szép útvonalak. Keletnek tart az országos kék jelzés, Visegrádig vezető szakasza 1998-tól ismét Zsitvay nevét viseli. Pilisszentlászló alatt északi kanyart vesz, s az Urak Asztala mentén megy a Nagyvillámon álló Zsitvay kilátóhoz, onnan pedig le, a visegrádi révhez. Piros háromszög mutatja a hosszú, nehéz utat Királykút érintésével a Prédikálószékre, majd a Vadállókövek közt le Dömösre. A kék kereszt mentén, átgázolva a Bükkös patakon és leereszkedve a Kopaszhegy meredekén, a Pilisszentkereszt melletti, szépen gondozott Szentkútnál pihenhetünk, s ha már forrásvizétől felüdültünk, haladhatunk tovább a Szurdok alsó bejáratához. A Magyar Turista Egyesület A megerősödő hazai polgárság körében látván a német és olasz példát, a múlt század második felében kezd éledezni a turistaság anyagi hasznot is ígérő eszméje. Csak természetes, hogy az akkor legismertebb hegyünk, a Magas-Tátra vált bölcsőjévé első egyletünknek, az 1873-ban Késmárkon megalakult Magyarországi Kárpát Egyesületnek. A hamarosan országossá terebélyesedő egylet vidéki osztályaiban fejtette ki tevékenységét. A gondolat, hogy az MKE a fővárosban is tudhasson magának osztályt, szeptember 24-én született, a Pilisszentkereszt melletti Klastromkútnál. A jelenlévők (dr. Téry Ödön tisztiorvos, dr. Thirring Gusztáv statisztikus, Mattyók Bence főszolgabíró és felesége, Posner János, Budaváry János helyi plébános, Prokop Géza közalapítványi erdész és felesége, dr. Baltagi Aladár akadémiai tag) ideáját serény szervezőmunka követte. December 28-án 273 taggal a Budapesti Osztály megtartotta alakuló ülését, elnökké választva kora leghíresebb turistáját: báró Eötvös Lorándot. A választmány gyorsan és eréllyel fogott Turisták Lapjának első száma, Folyóirat a turistaság és honismeret terjesztésére", az addig szórványos hazai turistairodalom fejlődésének óriási lökést adva. A nagy érdeklődéssel fogadott lap igen olcsón jutott el az MKE minden osztályához, minden tagjához. Megindult Budapest környékének turisztikai feltárása. Az osztály összes útjelzéseit (már az első évben 125 km-en) az eredeti színben feltüntető olcsó, népszerű térképet dr. Lóczy Lajos szerkesztette s a később nagyhírű Kogutowicz Manó rajzolta, a hozzá tartozó Kirándulók kalauza a Szentendrei vasút mentén című füzet a kezdő kirándulóknak jelentett segítséget. Eötvös javaslatára minden vasár- és ünnepnap kirándulásokat szerveztek a környék érdekesebb pontjaira, s ezek, gyorsan népszerűvé válván, sok hívet és tagot szereztek. A hamarosan megalakuló kirándulási bizottság aztán már távolabbi tájakra is elkalandozott az érdeklődőkkel. A terebélyesedő Kárpát Egylet Főként a Tátrára figyelő, olykor provinciális vezetését mind terhesebbnek találva, dr. Marinovich Imre javaslatára az immár közel 1400 tagot számláló osztály önállósodott és szeptember 21-én megalapította a Magyar Turista Egyesületet. Az új egyesület nemcsak Dobogókő, hanem az egész magyar természetjárás történetének is meghatározó alakítója és cselekvő részese lett. Működésének alapelveiben, szervezetének fiaépítésében a Deutscher und Österreichischer Alpenverein kipróbált és bevált mintái szolgáltak, a polgári eszmeiség rokonságát a havasi gyopár jelvényként való átvételével is hangsúlyozták. Az egyesületben minden gyakorlati munka az önálló osztályokban folyt, a központot csak a néhány tagból álló választmány jelentette. Ennek feladata a Turisták Lapjának kiadásával egyfajta szellemi vezetést, egységes elveket adni, s legfőképpen a közös érdekeket

6 képviselni. Az egyesület elnöke közakarattal báró Eötvös Loránd lett, választmányában a kor számos kiválósága kapott helyet. Az idő és a történések hamarosan igazolták, hogy az alapítók jó elveket választottak. A Budapesti után maguk között tudhatták (többüket az MKE-ből kiválván) a Mátra, a Szittnya, a Tanítói, a Végvölgyi, a Tátra, a Kőszegi, az Egyetemiek Osztályait, de a Borsodi Bükk Egylet, az Esztergomi, a Szentendrei, az Egri, a Váci Osztály, a Piaristák, a Fecskék, a Hollós Mátyás cserkészcsapat, a Sasok, a Szögesek, a Kálmán Asztal, a Péntekiek, a Medikusok s a többiek is hamarosan csatlakoztak. A Turisták Dalköre a társas összejövetelek, rendezvények állandó és kedvelt résztvevője volt. A tagság gyarapodásával, a választmány tagjainak tudatos és hozzáértő munkájával folyamatosan nő az MTE elismertsége. Tagjai utazási kedvezményeket, bányaterületeken, erdőgazdaságoknál szálláslehetőséget, elzárt birtokterületeken áthaladást engedélyeket kapnak, forgalmassá vált turistautakat vasúti megálló létesítésével tesznek elérhetőbbé. Továbbra is népszerűek a szervezett kirándulások, egyre több a szépen gondozott, jelzéssel ellátott út az erdőkben. A tagok által tartott előadásokon, ún. felolvasásokon" megtelnek a termek, ahol a fényírás (fotográfia), a barlangkutatás, a meteorológia új eredményeivel vagy egy egzotikusnak számító úticél meghódításával ismerkedik a t. publikum. Téry Ödön a nagyobb szabású turistaépítkezések" ügyét szorgalmazta: menházak létesítését a Dobogókőn, a Magas-Tátrában, kilátót a János-hegyre. A lakók osztatlan örömére megszervezik és évtizedeken át rendszeresen megtartják a szegény hegyi falvakban a fenyőfa-ünnepeket. A Turisták Lapján túl gyarapodott az egyesület kiadványainak sora. Petrik Lajos felvételei alapján készültek el a Tengerszem, a Lomnici- és a Kriván-csúcsról látható panorámák, amik olcsóságuk mellett széles körökben elterjedtek. " Az ezredéves kiállításra Déry József nagy olajképen festette meg a Tengerszem-csúcsról nyíló tájat tavaszán került forgalomba a később Magyarország Részletes Útikalauza néven ismert, számos adata révén forrásértékűvé vált sorozat nyitó kötete Thirring Gusztávtól a Budapest kórnyéke. Magas színvonalú turisztikai irodalom születik, sokezres példányszámban forognak körkézen az egyesület kalauzai, tájismertetői, térképei, képeslapjai, és népszerűsítik a rokonsportokat": lábszánkázást (síelést), kerékpározást, vizitórázást is. De hírt adnak egy új felismerés fontosságáról: a természet védelméről is. A központi mellett az osztályok, asztaltársaságok alkalmi vagy rendszeres kiadványai is érdekesek. S megvalósulnak Téry álmai is: 1896-ban Dobogókőn épült fel az első ház, alig hét év múltán a második, róluk utóbb lesz még szó ben a Magas-Tátra Öttó menti platóján avatnak menházat. A Téry Ödönről elnevezett ház fűtése, fenntartása az egyesülettől komoly anyagi áldozatokat kívánt, ám ezt a Tátra további feltárása és az akkor megszülető hegyimentő-szolgálat érdekében vállalta. A mind népszerűbb, mind nagyobb tömegeket vonzó természetjárás eredményeképpen sorra születtek a kisebb-nagyobb egyesületek. A munkásfiatalokat összefogó Természetbarátok Turista Egyesülete 1910-ben alakult, létszáma gyorsan gyarapodott. A közös érdekek hatékony képviselete érdekében 1913-ban 45 szervezet küldöttei megalakítják a Magyar Turista Szövetséget. A szövetség négy évtizedes működése során a tagegyesületek teljes autonómiájának érintetlenül hagyása mellett szellemi vezetője, anyagi támogatója lett azoknak, erős érdekképviselete közismert volt, az általa létrehozott alkotások jó néhánya ma is szolgálja a turistákat. A vesztes háborút és Trianont néhány év után lendületes munkával feledte az MTE. Negyven osztályának sokezres tagsága emlékműveket állított az elesetteknek, rendszeres

7 kirándulásaik mellett tettekkel szolgálták a természetjárás eszméjét. Források tucatjait foglalják, emléktáblákat helyeznek el, kilátókat emelnek, szépen karbantartott pihenők között jelzett utak hálózzák be az országot. Harmincnál több korszerű menedékház legtöbbjében gondnok is várja a betérőket. Ám a központ továbbra is a Pilis: az Esztergom feletti Vaskapun a Brilli Gyula-ház, a klastrompusztai, a feketehegyi, a Szentendre melletti Kőhegyen a Czibulka Jánosmenédékházak hirdetik az egyesület alkotó erejét. Barlangmúzeum, turistamúzeum létesül, megszületik az országot átszelő kék túra gondolata és megvalósul az útvonala. Ám a második háború, s az azt követő időszak megtöri a lendületet. Az MTE kényszerűen megszűnik létezni, s csak 1989-ben kelhet új fent életre. Azóta törekszik gyökeret verni, hogy újraélessze tradícióit a magyar polgárság körében. A Központi, a Szentendrei, a Siketek, a Belvárosiak, a Hunfalvy, a Magyar Hegymászó Oktatók Egyesületének Osztálya, a Meteorológusok, a Fenyők Asztala újra él, és újra régi hivatását tölti be a dobogókői menedékház is: hirdeti a polgári természetjárás eszméit. A báró Eötvös Loránd menedékházak Az MTE Budapesti Osztályának alapítói kezdettől tisztában voltak azzal, hogy ha a főváros környékén turistaforgalmat akarnak teremteni, kell egy olyan telep, mely e forgalom központja lesz. Erre a célra keresve sem találhattak volna Dobogókőnél alkalmasabbat. A Filatori-gátföl akkoriban indított gőzüzemű helyiérdekű gyorsan vitte a kirándulókat Pomázig, ám onnan, kiépített út híján, a Pilis tetejét megjárni egész napos fáradtságot jelentett. Egy, a Dobogókőn szállást, kosztot vagy pihenést kínáló ház mindenképp alkalmas hát a további túrák induló pontjának. Az anyagiak előteremtése már 1889-ben megkezdődött, ám különböző akadályok miatt a végleges döntést csak 1897 hozta meg. Prokop Géza közalapítványi erdész a plató tetején lévő telkét az egyesületnek ajándékozta, így a háznak ideális helyet találtak. A terveket Pfinn József készítette el. Alapnak a helyben lelt trachytkő szolgált, erre ácsoltattak a Vallás és Közoktatási Minisztériumtól ingyen kapott tölgyfából a falak és a zsindellyel borított tető. A boronafalú épület nyitott verandájáról az urak nagyobb termébe lépünk. Szemben hálóhelyek, végüknél kecskelábú asztal paddal, a válaszfal mentén duruzsol a főzőkályha, mellette a konyhai szerek helye. A mennyezet csapóajtaja a padlásra vezet, hol szükségből akár húszan is megalhatnak. A hölgyek szobája valamivel kisebb ugyan, de teljesen kényelmes és lakályos, itt van a házi patika is. Az egyébként bitumennel szigetelt, faborította padlózat csapóajtaja élelmiszernek, italfélének sziklába vájt, hűvös pincét rejt. A berendezett ház közforgalomnak való ünnepélyes átadását június 5. napjára tűrték ki. Turistaöltözetet viselő festői tömeg gyülekezett a főváros nyugati indóházában, ahonnan is vonattal szállíttatott a Dömössel szemközti hajlásig. A révész öt járműve hármat is fordult, mire az egész társaság elérte Falk bácsi kocsmáját, ahol is kellő erőt gyűjthettek a reájuk váró úthoz. A hosszan elnyúló menet élére maga Eötvös állott. Bizony, elharangozták a delet, mire a Dobogókőre felrándult sváb zenekar víg muzsikája köszönthette a majd' félezres tömeget. Ünnepélyes csend lett, midőn Kontra Kálmán pomázi főszolgabíró a publikumot meleg hangon üdvözölte. Az építők nevében Ellinger Ede adta át a kulcsot dr. Téry Ödönnek, ki a házat az egyesület nagyra becsült elnökéről nevezte el. A feliratot takaró lepel lehullása után az éljenzés csak Eötvös beszédekor csillapult. Mint mondotta, rendkívül hálás a megemlékezésért, egyrészt, mert a nevét viselő házat vele egygondolkodású, igaz barátai emelték, másrészt, mert e hajlék szerény faalkotmány, egyszerű rajta az írás is, ami idő múltán lekopik, a házikó is elkorhad, s csak az emlék emléke marad. A nagy szerénységről tanúskodó beszéd után Téry kinyitotta a házat, hogy annak belseje is szemügyre és használatba vétethessék. A notabilis

8 vendégeknek Prokopné őnagysága tálaltatott ebédet, de a többiek sem az éhkoppot nyelék". A délutánt vidám zeneszóval múlatták, míg az idő elérkezvén, a Thirring-sziklák mentén Dömösre nem vonultak az ünneplők. A télen is lakható, barátságos menház gondnoka meleg étellel, friss tejjel szolgált a vendégeknek. A turistaforgalom nem várt méreteket öltött, a kilátón olykor már balesettől kellett tartani, így annak pereme a pomázi elöljáróság által korláttal láttatott el. A házban eladott látogatójegyek száma 1900-ban meghaladta az ezret, noha az egykorú krónika panaszkodik, hogy sokan szűkkeblűségből vagy kicsinyes akadékoskodásból jegyet nem váltanak". Egyre parancsolóbban vetődik fel a bővítés szükséges volta, hogy aztán a látogatottság állandó emelkedése új eszmét szüljön: nem a meglévőt kell bővíteni, hanem egy nagyobbat építeni áprilisában bízta meg az egyesület Gabrinyi Sámuel piliscsabai vállalkozót a munkával, aki nagy kedvvel és hozzáértéssel fogott az építéshez. S szeptember 24-én ismét turisták szálltak le a vonatról, hogy átkelve a Dunán, felzarándokoljanak Dobogókőre. Állt a ház, csak a zárókő ünnepélyes elhelyezése volt hátra, melynek üregébe a következő írást zárták:,álljon e kis ház.soká! Dacoljon viharral, förgeteggel, szolgálja sikerrel a czélt, melyért alkottatott, legyen iránymutató delejtűje, vonzó mágnese a.szép hegynek, melyben lábai gyökereznek, legyen e vidék áldása, a turisták gyönyörűsége, az öröm és béke hajléka!" Elkészülvén a belső berendezés is, június 3-án 300 turista részvételével nagy ünnepélyességgel avatta fel az egyesület a Dobogókő második menházát. A teljesen kőből épített ház földszintjén őrszoba, konyha, kamra, 40 személyes étterem nyert elhelyezést. Az emeleten két tízágyas, négy négyágyas és egy hatágyas szoba várta a szállóvendégeket. Mosdáshoz, főzéshez a ház melletti (ma is meglévő) ciszternában tárolt, szűrt esővíz szolgált. Az igényes belső berendezés a tagok áldozatkészségét bizonyította. Nekiláttak a környék csinosításának is, több száz csemetét ültetve el, melyekből néhány tölgy, dió, Fenyő ma is meghatározza a park képét. A helyben készült egyszerű, de ízletes ételek, a szíves vendéglátás, a szép környezet az alkalmi kirándulókat is vonzotta október 12-én bevezették a telefont, ami ugyancsak jelentősen hozzájárult a forgalom emelkedéséhez. Egy-egy hétvégén vagy ünnepnap előtti éjszakán mind gyakrabban bizonyult kevésnek a rendelkezésre álló 42 ágy - sokszor a folyosón és az étteremben is aludtak. Sürgősen cselekedni kellett a bővítés ügyében nyarán ismét Gabrinyit bízták meg a munkával, aki a tőle megszokott eréllyel látott feladatához. A ház keleti oldalán kialakított 80 négyzetméteres üvegezett verandát már szeptember 15-én ünnepélyesen adhatta át az egyesületnek. Felújíttatott a régi ház teteje is, ekkor kapott a ház korszerű gázvilágítást, a konyhai nyersanyagok s italnemű tárolására pedig a meredély ölén (még ma is meglévő) rönkkunyhó létesült.

9 Az első világháború és az azt követő zavaros idők csak átmeneti visszaesést okoztak, hogy aztán annál nagyobb tömegben keressék fel a turisták Dobogókőt. Csak kis idő telhetett el, s megint szűknek bizonyultak a falak. A további bővítés lehetősége adott volt: elkészült a nyugati szárny üveges verandája is. Nagyobbodott a konyha, az étterem, s az új hálótermekkel együtt már 96 ágy várta a szállóvendégeket. Az emelkedő forgalom új gondokat jelentett. Elodázhatatlanná vált a teljes korszerűsítés, sarkalatos kérdéssé lett a víz, mert a régi ciszterna már nem tudta kiszolgálni a házat. Vezetékes víz még nem lévén, a megoldást a 180 méterrel lejjebb fakadó Déry forrás jelentette, miután az Esztergomi Főkáptalan azt az egyesületnek átengedte. A korábban épített (ma már nem létező) melléképületet tették alkalmassá az áramfejlesztő befogadására. A forrásvizet villanymotor emelte fel a menház padlásán elhelyezett tartályokba. (Most is bőven bugyog a forrás vize az akkori betonfoglalatban.) A Diesel-motor hulladékhőjét hasznosítva az újonnan létesített fürdőszobák (s persze a konyha) meleg vizet kaptak. A szennyvíz befogadására korszerű derítőt építettek. A jelenlévők ovációja kísérte december 4-én a ház villanyvilágításának bekapcsolását. Ekkor helyezték el az épület tetején a legendássá lett csúcslámpát, amely aztán hosszú időn át számtalan éjszakai turistának adott megnyugtató útbaigazítást. Ugyancsak

10 Itt látható az MTE régi zászlaja, melyet az óbudai Jó pásztorról nevezett zárda nővérei hímezték, szentelése díszes ünnepség keretében szeptember 11-én volt. Akárcsak a Siketek Kegyhelyének eredeti Mária-szobrát, ezt is féltő kezek őrizték meg, s juttatták vissza az újjáalakult egyesületnek, hogy ma a múzeumot gazdagíthassák. Az egykor legendás Sasok vezetőjének, Martis Lászlónak jelvényei, a neves orvosalpinista Benedek István személyes tárgyai, a Pilis útjelzéseit regisztráló kéziratos könyv épp úgy megérdemlik figyelmünket. mint a régi igazolványok, oklevelek, fényképek. De tisztelettel gondolhatunk a majd háromméteres síléc valamikori használójára, vagy a nyűtt bakancsok volt gazdájára. Távozáskor pedig kondítsuk meg a széphangú alumíniumharangot, s olvassuk el feliratát, amely Szent István király Imre herceghez írott intelmeiből idéz: Légy becsületes, hogy szándékosan soha senkit gyanúval ne illess

ERDEI SULI (DÖMÖS) Készítette:Etzl Regina Herczku Bianka

ERDEI SULI (DÖMÖS) Készítette:Etzl Regina Herczku Bianka ERDEI SULI (DÖMÖS) Készítette:Etzl Regina Herczku Bianka SZÁLLÁS Szolgáltatások: 18 db meleg vizes tusoló, 18 db WC, mosdók főzési lehetőség, mosogatók áram-csatlakozók (220 V) szabadtéri tűzrakóhely,

Részletesebben

Tisztelt Vendégeink! Kedves Sporttársak!

Tisztelt Vendégeink! Kedves Sporttársak! Tisztelt Vendégeink! Kedves Sporttársak! Köszönöm, hogy e barátságtalan, esős napon eljöttek, hogy együtt emlékezzünk meg a budapesti természetjárás kezdeteiről, emlékhelyet avassunk Tholt Albert, a szövetségünket

Részletesebben

Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ

Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó Jelzése: piros

Részletesebben

A PILIS ÉS VISEGRÁDI HEGYSÉGBEN TÁRSAS VADÁSZATOK MIATT LEZÁRT TERÜLETEK IDŐRENDBEN

A PILIS ÉS VISEGRÁDI HEGYSÉGBEN TÁRSAS VADÁSZATOK MIATT LEZÁRT TERÜLETEK IDŐRENDBEN A PILIS ÉS VISEGRÁDI HEGYSÉGBEN TÁRSAS VADÁSZATOK MIATT LEZÁRT TERÜLETEK IDŐRENDBEN 2011-2012 vadgazdálkodási évre tervezett társas vadászatok helye és ideje (görgesse le a táblázatot) A lezárás ideje

Részletesebben

Csopak épített környezetének értékkatasztere

Csopak épített környezetének értékkatasztere HE ép 1 Csákányhegyi kilátó 050/2 Leírás: A Csopak települését északról határoló Csákány-hegy, valamint a parkerdő mindig is kedvelt kirándulóhely volt az itt élők és az üdülő vendégek körében, a Balaton

Részletesebben

Hármashatár-hegyi kilátópont

Hármashatár-hegyi kilátópont 2016. áprilisától látogatható a Hármashatár-hegy legmagasabb pontján épült új kilátó. A fából készült szerkezet 8 méter magas, és tökéletes panoráma nyílik róla Budapestre. Csatapunk ezúttal a gömb alakot

Részletesebben

MENEDÉK. Me nedék a Borszék feletti Bükk-havason HELY

MENEDÉK. Me nedék a Borszék feletti Bükk-havason HELY A HELY A Keleti-Kárpátok havasainak a Gyergyói-, a Besztercei-, és a Kelemen-havasok ölelésében levő Borszék immár jó két évszázada Erdély egyik legszebb és méltán híres Európa szerte híres települése.

Részletesebben

Időpont: szeptember (péntek-vasárnap) 1 NAP SZABI! Utazás: különbusszal.

Időpont: szeptember (péntek-vasárnap) 1 NAP SZABI! Utazás: különbusszal. Időpont: 2017. szeptember 22-24.(péntek-vasárnap) 1 NAP SZABI! Utazás: különbusszal. Szállás: panzióban, Boga-telepen, 2-3-4 személyes zuhanyzós szobákban. Étkezés: közös boltolás, félpanzió a szálláson.

Részletesebben

A Székelyföld geográfiája dióhéjban

A Székelyföld geográfiája dióhéjban Hankó Vilmos Dr. A Székelyföld geográfiája dióhéjban Az erdélyi felföld keleti részén nagy kiterjedésű, hegyekkel sűrűn behálózott hegyes vidék emelkedik. A hegyek hatalmas tömegéből különösen két hegylánc

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon:

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: Isaszeg Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: 06-20/550-0924 E-mail: isapaletta@freemail.hu

Részletesebben

PILISI-VISEGRÁDI ERDŐTERVEZÉSI KÖRZET KÖZJÓLÉTI FEJLESZTÉSI TERVE

PILISI-VISEGRÁDI ERDŐTERVEZÉSI KÖRZET KÖZJÓLÉTI FEJLESZTÉSI TERVE NÉBIH Tervszám:KT-3/2012 Erdészeti Igazgatóság Erdőtervezési és Természetvédelmi Osztály 1023 Budapest, Frankel Leó utca 42-44. PILISI-VISEGRÁDI ERDŐTERVEZÉSI KÖRZET KÖZJÓLÉTI FEJLESZTÉSI TERVE 2012 Tervező:

Részletesebben

tvonalak rendszere Gyalogos turistaútvonalak gon, - Magyarországon, ravezetője, kségi tagja, a Magyar Természetbar

tvonalak rendszere Gyalogos turistaútvonalak gon, - Magyarországon, ravezetője, kségi tagja, a Magyar Természetbar Gyalogos turistaútvonalak tvonalak rendszere - Magyarországon, gon, európai kitekintéssel - Összeállította: Dr. Molnár r András s JózsefJ a Műanyag M SC Természetj szetjáró Szo.. bronzjelvényes nyes túravezett

Részletesebben

Bethlen emlékút. A Bethlen-út rövid története:

Bethlen emlékút. A Bethlen-út rövid története: Bethlen emlékút A Bethlen-út a Bükk első turista útja volt, átadására 1892. július 17-én került sor. A Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület a 120 éves jubileumra emlékezve határozta el, hogy az

Részletesebben

1/2010. számú körlevél (2010. Január februári túraterv)

1/2010. számú körlevél (2010. Január februári túraterv) 1/2010. számú körlevél (2010. Január februári túraterv) Gyöngyvirág Természetbarát Egyesület 8000 Székesfehérvár, Budai út 52. Asz.: 18482571-1-07 http://www.gyongyvirag-te.hu/ Figyelem: A túrák előtt

Részletesebben

VII. Czárán Gyula Nyomában emlék és teljesítménytúra

VII. Czárán Gyula Nyomában emlék és teljesítménytúra Erdélyi Kárpát Egyesület- Bihar Megye VII. Czárán Gyula Nyomában emlék és teljesítménytúra Rendezők: Erdélyi Kárpát Egyesület - Bihar Megye Szervezők: Székely Zoltán: szekely.zoltan@sherpa.ro, Tel: (00-4

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI-KÖZÉPHEGYSÉG

A DUNÁNTÚLI-KÖZÉPHEGYSÉG A DUNÁNTÚLI-KÖZÉPHEGYSÉG KIALAKULÁSA Zala folyótól a Dunakanyarig Középidő sekély tengereiben mészkő és dolomit rakódott le. Felboltozódás Összetöredezés Kiemelkedés (a harmadidőszak végén) Egyenetlen

Részletesebben

Balatonszőlősi kirándulások. Balatonszőlősről induló gyalogos kirándulási lehetőségek, fotótúra- pontok és ajánlott túra- útvonalak

Balatonszőlősi kirándulások. Balatonszőlősről induló gyalogos kirándulási lehetőségek, fotótúra- pontok és ajánlott túra- útvonalak Balatonszőlősi kirándulások Balatonszőlősről induló gyalogos kirándulási lehetőségek, fotótúra- pontok és ajánlott túra- útvonalak 1. útvonal A falu nyugati végén, a 2. számú fotótúra- ponttól indulunk.

Részletesebben

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Határtalanul programjának keretében a Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola harmincegy

Részletesebben

BKV-ELŐRE SC.Természetjáró Szakosztály CIN-BORA CSOPORT & CIN-Bora Túracsoport 2013.évi túraterve

BKV-ELŐRE SC.Természetjáró Szakosztály CIN-BORA CSOPORT & CIN-Bora Túracsoport 2013.évi túraterve BKV-ELŐRE SC.Természetjáró Szakosztály CIN-BORA CSOPORT & CIN-Bora Túracsoport 2013.évi túraterve 1sz.Túra: Börzsöny Április 20. Szombat Távolság:23km Szint:780m Nehézségi fok: Nehéz Útvonal:Királyrét-

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

100 éves a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület 1912-2012

100 éves a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület 1912-2012 1 100 éves a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület 1912-2012 2 A CSILLAGHEGYI POLGÁRI KÖR 1912-1947-IG Még elképzelni is nehéz azt a sok változást, ami az elmúlt 100 év alatt Csillaghegyen végbement. A település

Részletesebben

34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet. a Duna-Ipoly Nemzeti Park létesítéséről

34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet. a Duna-Ipoly Nemzeti Park létesítéséről 34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet a Duna-Ipoly Nemzeti Park létesítéséről A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. -a (1) bekezdésének a) pontjában, valamint 85. -ának b) pontjában kapott

Részletesebben

MIBŐL ÉS HOGYAN VAN FELÉPÍTVE A MAGYAR AUTONÓM TARTOMÁNY? Rövid földtani áttekintés

MIBŐL ÉS HOGYAN VAN FELÉPÍTVE A MAGYAR AUTONÓM TARTOMÁNY? Rövid földtani áttekintés MIBŐL ÉS HOGYAN VAN FELÉPÍTVE A MAGYAR AUTONÓM TARTOMÁNY? Rövid földtani áttekintés Felhasználható ásványi nyersanyagaink megismeréséhez szükséges általános képet kapnunk a nagyobb szerepet játszó képződmények

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Nagyvisnyó Sporttábor

Nagyvisnyó Sporttábor Nagyvisnyó Sporttábor Augusztus 17. Indulás: I. csoport 9.00 II. csoport 10.30 Tisza tavi hajókirándulás-poroszló Közös túra a Dédesi várromhoz 5 600 m (oda-vissza) kb. 2,5 óra Augusztus 18. A túra hossza:

Részletesebben

A millenniumra készült hét ezredéves emlékműből kettőt is

A millenniumra készült hét ezredéves emlékműből kettőt is MILLENNIUM DÉVÉNY A millenniumra készült hét ezredéves emlékműből kettőt is találhatunk a Felvidéken, s mind a kettő áldozatul is esett a terület új gazdái barbárságának. A dévényi ezredéves emlék az ország

Részletesebben

II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia - Tájékoztató. 1. Bejelentkezés, csomagszoba

II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia - Tájékoztató. 1. Bejelentkezés, csomagszoba II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia - Tájékoztató 1. Bejelentkezés, csomagszoba A Thermal Hotel Visegrád****superior szobáit az érkezés napján 10.00-13.00 óra között lehet átvenni, távozás napján 10.00

Részletesebben

Lőcsei evangélikus temetőben nyugvó Tátra-kutatók és -fejlesztők. Astrid Kostelniková tanulmánya alapján

Lőcsei evangélikus temetőben nyugvó Tátra-kutatók és -fejlesztők. Astrid Kostelniková tanulmánya alapján Lőcsei evangélikus temetőben nyugvó Tátra-kutatók és -fejlesztők Astrid Kostelniková tanulmánya alapján Szeretettel köszöntöm a kedves megjelent vendégeket. Astrid Kostelniková üdvözletét is hozom, aki

Részletesebben

A Szigethalmi TE szakmai beszámolója a 2007-es évről

A Szigethalmi TE szakmai beszámolója a 2007-es évről A Szigethalmi TE szakmai beszámolója a 2007-es évről Egyesületünk sikerekben gazdag évet zárt, amelyben aktíváink áldozatos munkáján kívül nagy szerepe volt annak a széleskörű szakmai elismertségnek, melyet

Részletesebben

Jó gyakorlatok. Arnold Vendégház Mecseknádasd

Jó gyakorlatok. Arnold Vendégház Mecseknádasd Jó gyakorlatok Arnold Vendégház Mecseknádasd Készült a DDOP-2.1.3/A-12-2012-0007 Vidéki örökség útjai pályázaton belül a Baranya Megyei Falusi Turizmus Közhasznú Egyesület és a Dél- Dunántúli Falusi Turizmus

Részletesebben

. Számítsuk ki a megadott szög melletti befogó hosszát.

. Számítsuk ki a megadott szög melletti befogó hosszát. Szögek átváltása fokról radiánra és fordítva 2456. Hány fokosak a következő, radiánban (ívmértékben) megadott szögek? π π π π 2π 5π 3π 4π 7π a) π ; ; ; ; ; b) ; ; ; ;. 2 3 4 8 3 6 4 3 6 2457. Hány fokosak

Részletesebben

Nagyvisnyó Túlélő tábor

Nagyvisnyó Túlélő tábor Nagyvisnyó Túlélő tábor 2014.08.17-22. 1. nap: Tiszafüred Poroszló Hajótúra Dédesi várrom 2. nap : Nagyvisnyó Aggtelek Nagyvisnyó szabad program vacsoráig 3. nap: Csomózási technikák a túléléshez (alpin

Részletesebben

2013. Pécs Városi Természetbarát Bizottság

2013. Pécs Városi Természetbarát Bizottság "A turista messze földekre a gőz segélyével is elutazhat, hogy azonban a valódi turista nevet kiérdemelje, gyalogtúrákat kell tennie akár a havasok legmagasabb csúcsára, akár pedig a legmélyebb fekvésű

Részletesebben

KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS A 7. OSZTÁLY TANULÓI

KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS A 7. OSZTÁLY TANULÓI KÉSZÍTETTE: VARGA ÁRPÁDNÉ TANÁR ÉS A 7. OSZTÁLY TANULÓI 0 Börzsöny Visegrádi - hegység Duna A Duna Budapest és Esztergom közötti régiójának neve Dunakanyar, Magyarország második kiemelt turisztikai központja

Részletesebben

A TURISTA EMLÉKPARK KIALAKÍTÁSÁNAK TÖRTÉNETE

A TURISTA EMLÉKPARK KIALAKÍTÁSÁNAK TÖRTÉNETE A TURISTA EMLÉKPARK KIALAKÍTÁSÁNAK TÖRTÉNETE 1967-ben a Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület tagjai a Bükkhegységben, Közép-Garadnán a Hárskúti területen foglaltak egy forrást, amit 510 munkaóra

Részletesebben

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele.

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele. Pihenőház A Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete 2001. februárjában alapította meg a dr. Altorjay István Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézményét, melynek fő feladata azoknak a halmozottan sérült

Részletesebben

Tájváltozási folyamatok feltárása történeti térképelemzés és az érintettek megítélése alapján Nyugat-Magyarország északi és déli határ menti vidékein

Tájváltozási folyamatok feltárása történeti térképelemzés és az érintettek megítélése alapján Nyugat-Magyarország északi és déli határ menti vidékein NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM TRANSECONET Határon átnyúló ökológiai hálózatok Közép-Európában www.transeconet.nyme.hu Tájváltozási folyamatok feltárása történeti térképelemzés és az érintettek megítélése

Részletesebben

Indul a zarándokvonat Csíksomlyóra

Indul a zarándokvonat Csíksomlyóra Indul a zarándokvonat Csíksomlyóra Hamarosan útra kel a Székely Gyors és a Csíksomlyó Expressz, hogy utasaival együtt megtegye immáron tradicionális útját Erdély gyönyörű tájain át. 2010. május 21-24.

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

VII. TÉMAKÖR A meteorológia magyarországi történetéből

VII. TÉMAKÖR A meteorológia magyarországi történetéből VII. TÉMAKÖR A meteorológia magyarországi történetéből Az első honi meteorológiai feljegyzések a középkor századaiból maradtak fenn, így egy 1009- re utaló feljegyzésben arról olvashatunk, hogy abban az

Részletesebben

EMLÉKHELYEK ÉS EMLÉKMŰVEK PILISCSABA VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN

EMLÉKHELYEK ÉS EMLÉKMŰVEK PILISCSABA VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN EMLÉKHELYEK ÉS EMLÉKMŰVEK PILISCSABA VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN Készítette: Rozovics Ferenc Hornyák Ferenc Csaba Faragó Péter István 2015 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK Emlékhelyek és emlékművek felsorolása

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

A sziklai illatosmoha igaz története. Papp Beáta Növénytár Mohagyűjtemény

A sziklai illatosmoha igaz története. Papp Beáta Növénytár Mohagyűjtemény A sziklai illatosmoha igaz története Papp Beáta Növénytár Mohagyűjtemény A sziklai illatosmoha (Mannia triandra) egy telepes májmoha. Ellentétben közeli rokonával, a közönséges illatosmohával, amiről ez

Részletesebben

5/2009. számú körlevél

5/2009. számú körlevél 5/2009. számú körlevél Tirol Hintertux(2004) GyöngyvirágTermészetbarát Egyesület 8000 Székesfehérvár, Budai út 52. Asz.: 18482571-1-07 http:/gyongyvirag.atw.hu 2009. szeptember 5-6. ( szombat - ) vasárnap

Részletesebben

TURISTA EGYESÜLET 2016/2

TURISTA EGYESÜLET 2016/2 HEGYEK VÁNDORAI TURISTA EGYESÜLET 2016/2 Berda József Barangolókhoz Ha dühödten zuhog az égi csapadék, még akkor is megyünk! Már várnak a hegyek. Boldog barangolók, hajrá a szabadba! Olyan legyen kedvünk,

Részletesebben

Dudlesz túraúthálózat- és élménypark fejlesztési projekt

Dudlesz túraúthálózat- és élménypark fejlesztési projekt Dudlesz túraúthálózat- és élménypark fejlesztési projekt A NyDOP-2009-2.1.1./C.D.E pályázati program keretén belüli Dudlesz túraúthálózat- és élménypark fejlesztési projekt címen lehetőség nyílik a soproni

Részletesebben

2009/1.sz. Hidrológiai és hidrometeorológiai tájékoztatás és előrejelzés

2009/1.sz. Hidrológiai és hidrometeorológiai tájékoztatás és előrejelzés 1 / 7 2012.10.03. 10:44 2009/1.sz. Hidrológiai és hidrometeorológiai tájékoztatás és előrejelzés 2009. január 16. A meteorológiai helyzet és várható alakulása Egy elvonuló hidegfront szombat reggelig főként

Részletesebben

Koncepció, műszaki leírás

Koncepció, műszaki leírás Koncepció, műszaki leírás Helyszín, adottságok: A tervezési helyszínről kilátó nélkül is megfelelő panoráma nyílik mind a Velencei-tóra, mind a Velencei-hegység, Nadap irányába. A tó felöl nézve a Bence-hegy

Részletesebben

buszok közösen a mai 2-esnél sűrűbben indulnak. Reggeli csúcsidőben 6 helyett 5-6, késő este 30 2

buszok közösen a mai 2-esnél sűrűbben indulnak. Reggeli csúcsidőben 6 helyett 5-6, késő este 30 2 Vonal 2014.01.31-ig Vonal 2014.02.01-től Változás 1 1 Jelentősen sűrűbben közlekednek. Hétköznap reggel 8 helyett 6-7 percenként, este 40 helyett 20-30 percenként, szombaton délelőtt 20 helyett 15 percenként,

Részletesebben

Időpont: július 16. (szombat) Utazás: légkondis különbusszal. Étkezés: otthonról szendvicsek, Jósvafőn étterem.

Időpont: július 16. (szombat) Utazás: légkondis különbusszal. Étkezés: otthonról szendvicsek, Jósvafőn étterem. Időpont: 2016. július 16. (szombat) Utazás: légkondis különbusszal. Étkezés: otthonról szendvicsek, Jósvafőn étterem. Felszerelés: jókedv, bakancs, esőkabát. Biztosítás: egyénileg történik. Találkozó:

Részletesebben

A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára

A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára 1 A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal összekapcsolja azokat a településeket, ahol Szent Márton járt és ahol az

Részletesebben

Csipkeház. Javaslat a. települési értéktárba történő felvételéhez. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez.

Csipkeház. Javaslat a. települési értéktárba történő felvételéhez. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a Csipkeház települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Szabóné Gőgh Henriett. Kiskunhalas, 2014. január 6. Javaslat a Kiskunhalasi

Részletesebben

CIN-BORA TÚRACSOPORT 2012. ÉVI TÚRANAPOK 2012. ÉVI TÚRAPROGRAMJA

CIN-BORA TÚRACSOPORT 2012. ÉVI TÚRANAPOK 2012. ÉVI TÚRAPROGRAMJA 2012. ÉVI TÚRANAPOK JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS H 2 9 16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 26 K 3 10 17 24 31 7 14 21 28 6 13 20 27 SZ 4 11 18 25 1 8 15 22 29 7 14 21 28 CS 5 12 19 26 2 9 16 23 1 8 15 22 29 P 6 13 20

Részletesebben

Érkezés Pomázon át kocsival

Érkezés Pomázon át kocsival Érkezés Pomázon át kocsival Dobogókő felé 1 Elágazás (pléh Krisztus) 6 cél 2 Margit ligeti kastély 3 falu széle 4 Székely kapu 5 Üdülők útja hídja a patak felett A térkép a Budakalász felől jövő régi szentendrei

Részletesebben

KIRÁNDULÁS AUSZTRIA ZÖLD SZÍVÉBE 2014. 07.18 07.27

KIRÁNDULÁS AUSZTRIA ZÖLD SZÍVÉBE 2014. 07.18 07.27 KIRÁNDULÁS AUSZTRIA ZÖLD SZÍVÉBE 2014. 07.18 07.27 Indulás: 2014.július 18-án (péntek) reggel 7:00, gyülekezés, bepakolás 6:30 órától a Búza-téri görög katolikus templom mögötti parkolóból. 1. nap Miskolc

Részletesebben

Elkészült a rakparti sétány a Duna Arénához

Elkészült a rakparti sétány a Duna Arénához https://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/496/elkeszult-a-rakparti-setany-a-duna-arenahoz Elkészült a rakparti sétány a Duna Arénához 2017.06.02. 19:33 CET Budapest kiemelt fekvésű és festői szépségű

Részletesebben

A Velencei Értéktár Bizottság január 18-i ülésén VÉB/2016/ 101. határozatszám alatt a Velencei Értéktár részének nyilvánította a

A Velencei Értéktár Bizottság január 18-i ülésén VÉB/2016/ 101. határozatszám alatt a Velencei Értéktár részének nyilvánította a Velencei Értéktár A Velencei Értéktár Bizottság 2016. január 18-i ülésén VÉB/2016/ 101. határozatszám alatt a Velencei Értéktár részének nyilvánította a Bence-hegyi kilátóteraszt és környékét A döntés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 340 /2009. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: TOURINFORM Iroda

Részletesebben

Képeslapok a Dunáról

Képeslapok a Dunáról Képeslapok a Dunáról Nagymaros a Dunakanyarban, a Börzsöny lábánál fekszik. Az uralkodók kedvenc tartózkodási helye volt a középkorban. A XX. században nagy nyilvánosságot kapott a település, ugyanis

Részletesebben

Vásároljon kombinált jegyet!

Vásároljon kombinált jegyet! Állomástól-állomásig ESZTERGOM NAGYMAROS VÁC DÖMÖS VISEGRÁD TAHITÓTFALU LEÁNYFALU Vásároljon kombinált jegyet! Utazzon hajóval a Dunakanyarba, majd autóbusszal vissza. Mutassa fel a MAHART jegypénztáraiban

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA HÓD HONISMERETI TÚRAEGYLET közhasznú szervezet MTE SZENTENDREI OSZTÁLYA drótposta honlap H 2000 Szentendre, Halász u. 1. H 2001 Szentendre, Pf. 188. beckhod@t-online.hu www.hodhte.hu www.kohegyihaz.hu

Részletesebben

Kollégiumok - Kaposvári kollégium

Kollégiumok - Kaposvári kollégium Kollégiumok - Kaposvári kollégium Bemutatkozás A PTE Egészségtudományi Kar Kaposvári Képzési Központ Kollégiuma Kaposvár belvárosi részében található. Az épület oktatási és kollégium intézmény. A 2-3.

Részletesebben

Tisztelt Dobossy Gáborné!

Tisztelt Dobossy Gáborné! Tárgy: Csapadékvíz gyűjtő árok átépítése a Madár-forrásnál Tisztelt! Az AQARIUS Bt. Felújítási tanulmánytervet készített az 1-es út melletti iparterületektől a Füzes-patakig tartó csapadékvíz elvezető

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

Tervezet (1944) A Margitszigeti Úttörővasút pályájának körülbelüli tervrajza

Tervezet (1944) A Margitszigeti Úttörővasút pályájának körülbelüli tervrajza Tervezet (1944) A Margitszigeti Úttörővasút pályájának körülbelüli tervrajza Állomások és megállóhelyek: 1. Úttörő stadion (fejállomás) és fűtőház 2. Úttörő placc (VÁ, és 2 db tárolóvágány) 3. Nagy rét

Részletesebben

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04.

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 2 ( C ) IPA by 1974 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Pályázó neve: Crux-Ker Kereskedelmi Bt. Pályázó címe: 3060 Pásztó, Csohány Kálmán utca 12. Ügyfél-azonosító: 1004811576 Támogatási

Részletesebben

A JAVASLATTEVŐ ADATAI:

A JAVASLATTEVŐ ADATAI: I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI: 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény /szervezet/vállalkozás) neve: Alsóörs Helyi Értéktár Bizottság 2. A javaslatot benyújtó személy vagy kapcsolattartó személy adatai:

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

1/2011. számú körlevél. Gyöngyvirág Természetbarát Egyesület 8000 Székesfehérvár, Budai út 52. Asz.: 18482571-1-07. http://www.gyongyvirag-te.

1/2011. számú körlevél. Gyöngyvirág Természetbarát Egyesület 8000 Székesfehérvár, Budai út 52. Asz.: 18482571-1-07. http://www.gyongyvirag-te. 1/2011. számú körlevél Gyöngyvirág Természetbarát Egyesület 8000 Székesfehérvár, Budai út 52. Asz.: 18482571-1-07 http://www.gyongyvirag-te.hu/ 2011. január 1. szombat Újév. Az év első délutáni sétájára

Részletesebben

A Baranya Zöldút magyar szakaszának bemutatása

A Baranya Zöldút magyar szakaszának bemutatása A Baranya Zöldút magyar szakaszának bemutatása Gonda Tibor 2014. augusztus 30. Vörösmart/Zmajevac A Baranya Zöldút települései A GoGreen projekt keretében kialakított zöldút által lefedett 19 magyarországi

Részletesebben

Bringával a LEADER fejlesztések nyomában (3. rész)

Bringával a LEADER fejlesztések nyomában (3. rész) Bringával a LEADER fejlesztések nyomában (3. rész) 2010. augusztus 30-ára terveztük bringatúránk alsó-szigetközi részét, ám az időjárás közbeszólt: az eső úgy esett, hogy két napig el sem állt. Kénytelenek

Részletesebben

ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007.

ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007. ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007. Kiss Kornélia kutatási csoportvezető Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. március m 13. A kampányévet megalapozó kutatások A magyar lakosság utazási szokásai, 2000-től évente A KVVM

Részletesebben

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN Kirándulásunk a Határtalanul! pályázat keretein belül jött létre, abból a célból, hogy megismerkedjünk a felvidéki magyar diákokkal, és szorosabb kapcsolatot alakítsunk ki velük.

Részletesebben

Tolnai Hegyhát 35/30/25 teljesítménytúra Kedves Túratárs!

Tolnai Hegyhát 35/30/25 teljesítménytúra Kedves Túratárs! TÁJAK KOROK MÚZEUMOK EGYESÜLET KURD KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA VÖLGYSÉG TURISTA EGYESÜLET Tolnai Hegyhát 35/30/25 teljesítménytúra Kedves Túratárs! Örömmel üdvözöljük a Tolnai Hegyhát 35 elnevezésű

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32 Telefon: (96) 500-000 Fax: (96) 315-342 E-mail: titkarsag@eduvizig.hu Web: www.eduvizig.hu JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK VITAANYAG 1-5

Részletesebben

Kirándulás a Károly-kilátóhoz A MEDVETALP TÚRACSOPORTTAL!

Kirándulás a Károly-kilátóhoz A MEDVETALP TÚRACSOPORTTAL! Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Kirándulás a Károly-kilátóhoz A MEDVETALP TÚRACSOPORTTAL! Kirándulás

Részletesebben

Baranya Zöldút. Kerékpáros bejárás 2013. augusztus-szeptember Simor Árpád

Baranya Zöldút. Kerékpáros bejárás 2013. augusztus-szeptember Simor Árpád Baranya Zöldút Kerékpáros bejárás 2013. augusztus-szeptember Baranya Zöldút bejárása 1. szakasz: Bakonya Pécs1 A Baranya Zöldút ezen a szakaszon a Mecsek Zöldúttal közös nyomon halad. A törzsútvonal egy

Részletesebben

III. NEGYEDÉV. 07.04-05. Jelzett turistaút karbantartása Helyszín: Pilis-Visegrádi-hegység BTSSZ Technikai Bizottsága Információ: otse@t-online.

III. NEGYEDÉV. 07.04-05. Jelzett turistaút karbantartása Helyszín: Pilis-Visegrádi-hegység BTSSZ Technikai Bizottsága Információ: otse@t-online. III. NEGYEDÉV Július első hetén a rendezők végleges kiírása alapján Természetjáró Gyermekek Országos Találkozója, Természetjáró Diákok Országos Találkozója Helyszín: Balatonszántód TFSz Információ: www.tfsz.hu

Részletesebben

Javaslat a József Attila Emléktábla települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a József Attila Emléktábla települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat a József Attila Emléktábla települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Ádámné Farkas Beáta (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. április 5. (település, dátum) (P. H.) 1 I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

GÉCZY NÓRA. Lovardából Mûvészeti Galéria: a fertõdi Esterházy-kastély hercegi lovardájának

GÉCZY NÓRA. Lovardából Mûvészeti Galéria: a fertõdi Esterházy-kastély hercegi lovardájának GÉCZY NÓRA Lovardából Mûvészeti Galéria: a fertõdi Esterházy-kastély hercegi lovardájának rekonstrukciós terve Az ICOMOS, az UNESCO mûemlékvédelmi világszervezete 2001-ben a legjobb nemzetközi diplomáért

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA HÓD HONISMERETI TÚRAEGYLET közhasznú szervezet MTE SZENTENDREI OSZTÁLYA H 2000 Szentendre, Halász u. 1. H 2001 Szentendre, Pf. 188. drótposta beckhod@t-online.hu honlap www.hodhte.hu www.kohegyihaz.hu

Részletesebben

Kedves gyerekek! A kalandpark

Kedves gyerekek! A kalandpark Kedves gyerekek! Szeretném bemutatni nektek a gyulai GELLÉNY birtokot, ahol a kirándulásunk harmadik napját fogjuk tölteni. Ez a birtok, megfelelő helyszín a tökéletes lakodalomhoz, családi eseményekhez,

Részletesebben

25.Útvonal: Csobot-bükk-tisztás (1170 m) - Rakottyás-völgy - Leonte-domb - Bélbor község (880 m)

25.Útvonal: Csobot-bükk-tisztás (1170 m) - Rakottyás-völgy - Leonte-domb - Bélbor község (880 m) Bélbor útvonalai 24.Útvonal: Bükk-havas (1309 m) - Csobot-bükk-csúcs (1254 m) - a Rakottyás telep alatti út (900 m) - Obcsina-csúcs (1387 m) - Malom-bérc (1380 m) - Köves-mező (1380 m) - Kistoplica-mező

Részletesebben

A Duna mente örökségi potenciálja

A Duna mente örökségi potenciálja A Duna mente örökségi potenciálja az EuroVelo 6 kerékpárút a Duna mentén (Rajka Budapest) régészeti szempontból Jövőkép a Duna mentén, Rajka Budapest workshop 2014. május 30. Újlaki Zsuzsánna főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

Gyöngyvirág Természetbarát Egyesület 8000 Székesfehérvár, Budai út 52. Asz.: 18482571-1-07 http:/gyongyvirag.atw.hu

Gyöngyvirág Természetbarát Egyesület 8000 Székesfehérvár, Budai út 52. Asz.: 18482571-1-07 http:/gyongyvirag.atw.hu 1 / 8 2009. 08. 19. 17:37 Gyöngyvirág Természetbarát Egyesület 8000 Székesfehérvár, Budai út 52. Asz.: 18482571-1-07 http:/gyongyvirag.atw.hu 2009. évi túrák tervezetei I. negyedév hónap nap "A" túra túravezető

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat dokumentumainak elfogadása

ELŐ TERJESZTÉS Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat dokumentumainak elfogadása Tolmács Község Önkormányzata Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat dokumentumainak elfogadása 1. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat dokumentumainak elfogadása

Részletesebben

BGA-12-HA-01 sz. Pályázati adatlap 5. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás

BGA-12-HA-01 sz. Pályázati adatlap 5. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás BGA-12-HA-01 sz. Pályázati adatlap 5. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás 5.1. Az utazás kezdő időpontja: Válassza ki a legördülő menüből az utazás kezdő időpontját (a magyarországi indulás dátumát év,

Részletesebben

Balatonszepezdi Népfőiskola és Közép Európai Képzési Központ turisztikai célú használata

Balatonszepezdi Népfőiskola és Közép Európai Képzési Központ turisztikai célú használata Balatonszepezdi Népfőiskola és Közép Európai Képzési Központ turisztikai célú használata Áraink bruttó árak! A feltüntetett csoportkedvezmény egyszerre minimum 10 fő elszállásolását jelenti, akik egy csoportként

Részletesebben

Tatabányai bányaút 11/1. 1. Harangjáték. 2. Szent Borbála szobor

Tatabányai bányaút 11/1. 1. Harangjáték. 2. Szent Borbála szobor Tatabányai bányaút 1. Harangjáték 2004. évi Bányásznapon avatták fel Tatabánya központjában a Harangjátékot. Minden nap 14 órakor szólal meg a Harangjáték, hétköznapokon a Tisztelet a Bányász Szaknak,

Részletesebben

A BÜKK HEGYSÉG LEGMAGASABB CSÚCSA. tényfeltáró dolgozat téves és valós információk nyomában

A BÜKK HEGYSÉG LEGMAGASABB CSÚCSA. tényfeltáró dolgozat téves és valós információk nyomában A BÜKK HEGYSÉG LEGMAGASABB CSÚCSA tényfeltáró dolgozat téves és valós információk nyomában Barlangkataszterezést végeztünk Szilvásvárad térségében 1994 ben, amikor először találkoztunk azzal a problémával,

Részletesebben

PADA DOKTORI ISKOLA / az Óvárosháza épületének megújítása

PADA DOKTORI ISKOLA / az Óvárosháza épületének megújítása PADA DOKTORI ISKOLA / az Óvárosháza épületének megújítása PALLAS ATHÉNÉ DOMUS ANIMAE ALAPÍTVÁNY BUDAPEST I. KERÜLET, ÚRI U. 21. 2016. ÁPRILIS Az épület, a 13. század második felétől, a budai polgárváros

Részletesebben

Jelentés az Ali Baba-barlangban a 2011. évben végzett kutató munkáról

Jelentés az Ali Baba-barlangban a 2011. évben végzett kutató munkáról GBTE-03/2012. Jelentés az Ali Baba-barlangban a 2011. évben végzett kutató munkáról Kapja: Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (9021 Győr, Árpád u. 28-32.) Duna-Ipoly

Részletesebben

Gyöngyvirág Természetbarát Egyesület 8000 Székesfehérvár, Budai út 52. Adószám: 18482571-1-07. http://www.gyongyvirag-te.hu/ 4/2014.

Gyöngyvirág Természetbarát Egyesület 8000 Székesfehérvár, Budai út 52. Adószám: 18482571-1-07. http://www.gyongyvirag-te.hu/ 4/2014. Gyöngyvirág Természetbarát Egyesület 8000 Székesfehérvár, Budai út 52. Adószám: 18482571-1-07 http://www.gyongyvirag-te.hu/ 4/2014. számú körlevél 2014. júliusi augusztusi programkiírás Fontos tudnivalók:

Részletesebben

Németh László emléktúra Hűvösvölgy Normafa Péterhegy

Németh László emléktúra Hűvösvölgy Normafa Péterhegy Rajtszám Indulási idő Érkezési idő 1. ellenőrző pont 2. ellenőrző pont 3. ellenőrző pont 4. ellenőrző Németh László emléktúra Hűvösvölgy Normafa Péterhegy Fazekas-hegy 5. ellenőrző pont Adyliget Feketefej

Részletesebben

Ismétlő kérdések 1. Tájfutó elméleti ismeretek. Ismétlő kérdések 3. Ismétlő kérdések 2. Ismétlő kérdések 4. Ismétlő kérdések 5.

Ismétlő kérdések 1. Tájfutó elméleti ismeretek. Ismétlő kérdések 3. Ismétlő kérdések 2. Ismétlő kérdések 4. Ismétlő kérdések 5. Ismétlő kérdések. Mire utal a térképen a sárga szín? Tájfutó elméleti ismeretek. foglalkozás Nyílt területre, fák nélkül Homokos talajra Lankás, dombos vidékre Ismétlő kérdések. Ha egyenesen haladunk az

Részletesebben

Németh László emléktúra Hűvösvölgy Normafa Péterhegy

Németh László emléktúra Hűvösvölgy Normafa Péterhegy Rajtszám Indulási idő Érkezési idő 1. ellenőrző pont 2. ellenőrző pont 3. ellenőrző pont 4. ellenőrző Németh László emléktúra Hűvösvölgy Normafa Péterhegy Fazekas-hegy 5. ellenőrző pont Adyliget Feketefej

Részletesebben