4/2008.(V.21.) NEKISB

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4/2008.(V.21.) NEKISB"

Átírás

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 469-2/2009. Melléklet: 1 db E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának június 10-ei ülésére Tárgy: A Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége részére és. évben nyújtott támogatások elszámolásainak szabályszerűségi utóellenőrzéséről szóló tájékoztató Az előterjesztést készítette: Kaufmann Eszter ifjúsági-, és sportreferens, Humánszolgáltatási Főosztály Kovácsné Tormási Emese csoportvezető, Ellenőrzési Csoport A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 123/.(XII.5.) Kgy. határozatával elfogadott Baranya Megyei Önkormányzat évi belső ellenőrzési terve alapján a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ellenőrzési csoportja (továbbiakban: Ellenőrzési csoport) február március 31. között ellenőrzést végzett a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetségénél (továbbiakban: Sportszövetség). A évre vonatkozó ellenőrzés: a tagszövetségekkel kapcsolatos gazdasági és pénzügyi feladatok ellátására; az átadott támogatások felhasználására; az átadott támogatás felhasználásának szabályszerűségére; a számviteli előírások betartására, a bizonylati és okmányfegyelem helyzetére terjedt ki. A vizsgálatot követően az Ellenőrzési csoport elkészítette az Ellenőrzési jelentés tervezet -ét, melyet április 22-én átadott az érintett sportszervezetnek. A Sportszövetség a dokumentumhoz kapcsolódó nyilatkozata alapján és a határidő betartásával május 7-én a jelentés-tervezetben foglaltakról szóló észrevételét megtette, valamint ezzel együtt megküldte az általuk készített intézkedési tervet a megyei főjegyző részére. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága május 21-ei ülésén tárgyalta az Ellenőrzési jelentés tervezetét, valamint a sportszervezet észrevételét, és intézkedési tervét. A szakbizottság a tárgyra vonatkozó 4/2008.(V.21.) NEKISB határozatában arról döntött, hogy egyrészt tudomásul veszi az Ellenőrzési jelentés tervezetben, valamint a Sportszövetség észrevételében és intézkedési tervében foglaltakat. Másrészt tájékoztatást kért arra vonatkozóan, hogy a sportszervezet teljesítette-e az intézkedési tervében vállalt kötelezettségeit, vagyis a és. évi önkormányzati céltámogatásokról készített-e új elszámolást. A szakbizottsági tájékoztatáskérés - az Ellenőrzési csoport tekintetében a Sportszövetség által benyújtott új elszámolások utóellenőrzését is magába foglalta. A határozat végrehajtási időpontja: december 31-e volt. A Sportszövetség a és. évi önkormányzati céltámogatások új elszámolását az intézkedési tervében foglalt határidők (június 15. és május 15.) betartásával teljesítette. A benyújtott új dokumentumokat az Ellenőrzési csoport megvizsgálta alapvetően azzal a céllal, hogy az 561/2008. számú jelentés tervezetben foglalt hiányosságokat megszűntették-e. Az utóellenőrzés december 8-án jelentés tervezettel zárult, amiben többek között az is megállapításra került, hogy az új elszámolások továbbra is pontatlanok, nem egyező elszámolásokat rögzítenek; az intézkedési tervre készített hiánypótlások bizonylatokkal, analitikus nyilvántartásokkal, valamint az eredeti elszámolásokkal kapcsolatos eltérések indoklásával nem dokumentáltak. A Sportszövetség az Utóellenőrzési jelentés tervezetre január 6-án kelt levélben válaszolt, és egyúttal csatolta mindazon elszámolásokat, bizonylatokat, analitikus nyilvántartásokat, melyeket az Ellenőrzési csoport kifogásolt vagy hiányosnak minősített. A sportszervezet által beküldött anyag közel oldal terjedelmű.

2 2 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága március 11-ei ülésén tárgyalta a Sportszövetségek és. évi önkormányzati céltámogatásainak új elszámolásait, valamint az Ellenőrzési csoport utóellenőrzésről szóló jelentés tervezetét. A szakbizottság figyelembe véve a sportszervezet utóellenőrzési jelentés tervezetre (2009. január 6-án) adott válaszát, és a csatolt új(2) elszámolás terjedelmét a 8/2009. (III.11.) NEKISB határozatában a 4/2008.(V.21.) NEKISB határozatában megjelölt tájékoztatáskérési határidőt június 30-ára módosította. Az Ellenőrzési csoport az újonnan benyújtott dokumentumokat az 1392/2008. számú utóellenőrzési jelentés tervezetben foglalt hiányosságok megszűntetésének tekintetében (2009. május végén) vizsgálta, továbbra is olyan céllal, hogy a sportszervezet az átvett támogatásokat a célnak megfelelően használta-e fel, a támogatás felhasznált összege szinkronban van az átvett feladatellátással. Az utóellenőrzés(2) június 2-án jelentés tervezettel zárult, melynek összefoglalójában az Ellenőrzési csoport kiemelte: A sportszervezet - a feltárt hiányosságok megszűntetése érdekében a kifogásolt támogatások esetén az alapbizonylatok másolatival alátámasztott - az eredetitől részben eltérő- elszámolásokat nyújtott be; a hiányzó bizonylatokat pótolta, a kifogásolt számlákat más bizonylatokkal helyettesítette, vagy javította. A évi élősport támogatás összegéből december 30-án, Ft-ot visszautalt a Baranya Megyei Önkormányzat bankszámlájára. A. évi élősport támogatással egy tagszövetség esetén Ft-tal nem tudott elszámolni. A. évi élősport támogatásból a tévedésből a Pécsi Indiánok Rögby Klub részére átutalt összeget december 19-én a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség számlájára utalta. Az utóellenőrzés(2) jelentés tervezete az előterjesztés melléklete. A jelentés tervezetet a Sportszövetség június 4-én átvette. Tisztelt Bizottság! Végig kísérve a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége részére és. évben nyújtott támogatások elszámolásainak ellenőrzését, a hiánypótlásokat, a javításokat, az újbóli vizsgálatot, az új elszámolást, a visszautalást, az ismételt elszámolást, a harmadik ellenőrzést, ugyanakkor figyelembe véve az ellenőrzési jelentések megállapításait, összefoglalóit javaslom a határozat elfogadását! Határozati javaslat: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége május 7-én benyújtott intézkedési tervének 1.) pontjában foglaltak végrehajtását vizsgáló utóellenőrzésekről szóló tájékoztatást tudomásul veszi. Egyúttal felhívja a sportszervezet figyelmét arra, hogy az önkormányzati céltámogatások kezelésében, elszámolásában körültekintőbben járjon el: minden esetben tartsa be és tartassa be tagszervezeteivel is a pénzügyi, számviteli jogszabályokban rögzített követelményeket. Határidő: közlésre azonnal Felelős: Weisz Péter, a bizottság elnöke Pécs, június 4. Weisz Péter

3 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ellenőrzési Csoport Melléklet Ellenőrzési jelentés tervezet az 418-2/2009. számú megbízólevél alapján végzett vizsgálat megállapításairól Az ellenőrzött szervezeti egység: Az ellenőrzés célja, feladata: Az ellenőrzést végző megnevezése: Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége annak ellenőrzése, hogy az ellenőrzött szervezet az átvett támogatásokat a célnak megfelelően használta fel, a támogatás felhasznált összege szinkronban van az átvett feladatellátással, annak vizsgálata, hogy az 1392/2008. számú jelentéstervezetben foglalt hiányosságokat megszűntették-e BMÖ Hivatala Ellenőrzési csoport Az ellenőrzés tárgya: feladat-ellátási szerződés, támogatási szerződés, szakmai és pénzügyi beszámolók, elszámolások, megállapodások, számviteli-pénzügyi analitikák Az ellenőrzés típusa: Az ellenőrzés módszere: Az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi háttér: Az ellenőrzött időszak: szabályszerűségi ellenőrzés dokumentum ellenőrzés a 193/2003.(XI.26.) Korm. rendelet és Ellenőrzési kézikönyv év Az ellenőrzés kezdete és vége: május május 29. Vizsgálatvezető: Ellenőrök: Időigény: Kovácsné Tormási Emese Kiss Katalin 2 revizori nap

4 - 2 - Megállapítások: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala minden (a BMÖ által) céljelleggel folyósított támogatás ellenőrzését elvégzi. Így került sor a február 26-tól március 31-ig terjedő időszakban a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége (továbbiakban BMSSZ) részére céljelleggel folyósított támogatások elszámolásának és felhasználásának ellenőrzésére is. Az ellenőrzés megállapításai az 561/2008. számú megbízólevél alapján végzett vizsgálat ellenőrzési jelentésében találhatók. A jelentéstervezetre Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége észrevételt tett, a hiányosságok megszűntetése érdekében intézkedési tervet készített, az intézkedési tervben foglaltak végrehajtásának utóvizsgálata továbbra is pontatlan, nem egyező elszámolásokat rögzített. Az intézkedési tervre készített hiánypótlásokat bizonylatokkal, analitikus nyilvántartásokkal, valamint az eredeti elszámolásokkal kapcsolatos eltérések indoklásával nem támasztották alá. A részletes megállapítások a 1392/2008. számú Ellenőrzési jelentésben találhatók. A BMSSZ a jelentéstervezetre ismételten észrevételt tett, a hiányosságok pótlására új elszámolás -okat nyújtott be, az élősport támogatás elszámolását bizonylatokkal egészítette ki, a támogatások összegéből Ft-ot visszafizetett. Jelen vizsgálat tárgya a 1392/2008. számú Ellenőrzési jelentésben rögzített megállapításokra tett intézkedések utóvizsgálata. A feltárt hiányosságok megszüntetését támogatástípusonként vizsgáltuk: Működési Támogatás Feladatellátási szerződés alapján folyósított működési támogatás összegével a szövetség és. évekre az eredeti elszámolástól eltérő tartalommal - ismét elszámolt. Az elszámolásokat alapbizonylatokkal alátámasztotta. A. évi működési támogatás elszámolása már nem tartalmazza a dolgozók teljes bérköltségét. Azonban továbbra sem támasztották alá, hogy a dolgozók munkaidejük milyen hányadát teszi ki a feladatellátási szerződésben foglaltak teljesítése /2006 számú megállapodás szerint a Fogyatékkal élők Baranya Megyei Sportszövetsége sportszakmai feladatainak végrehajtására fordítható támogatás Új elszámolást nyújtottak be, melyben a kifogásolt bizonylatokat más bizonylatokkal helyettesítettek /2006 számú megállapodás alapján sportszakmai feladatok végrehajtására folyósított támogatás A Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége a támogatással az eredeti elszámolástól eltérő tartalommal ismét elszámolt. A bizonylatok többszöri elszámolását megszűntette.

5 - 3 - Élősport támogatás: A. évben a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség részére megítélt élősport támogatás egy részét ( Ft-ot) tévedésből a Pécsi Indiánok Rögby Klub részére folyósított. A BMSSZ december 19- én ezt az összeget a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség számlájára utalta, melyet bankszámlakivonattal igazolt. 1 A évi élősport támogatás összegéből a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége december 30-án Ft-ot visszautalt a Baranya Megyei Önkormányzat bankszámlájára. A fennmaradó támogatási összegről a BMSSZ január 6-án - az alapbizonylatok másolatait is tartalmazó elszámolást nyújtott be. A benyújtott elszámolás a következő hiányosságokat tartalmazta: Tagszövetség Baranya Megyei Asztalitenisz Szövetség Baranya Megyei Harciművész Szövetség Baranya Megyei Judó Szövetség Baranya Megyei Lovassport Szövetség Baranya Megyei Természetbarát Szövetség Baranya Megyei Torna Szövetség Támogatás éve Hiányosság Az elszámoláshoz benyújtott KP000506/06 számú számla a Baranya Megyei Atlétika Szövetség nevére szólt A és számú pénztárbizonylaton elszámolt utazási költségtérítéshez hiányzott a számla. A 076/ sz. bankszámlakivonat szerint serleg, érem címen elszámolt összeghez hiányzott a számlamásolat Az elszámoláshoz mellékelt számú számla a Beremendi Építők SK. nevére szólt. A mellékelt számú számlamásolaton a teljesítés időpontja év. Az elszámoláshoz mellékelt PK számú számlán a vevő a Magyar Természetbarát Szövetség. A K/04754/07-1 számú számlát az elszámolásba kétszer állították be. Összeg (Ft) db bankszámlakivonat tartalma: 1.) Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség számlájára utal Ft-ot 2.) Baranya Megyei Természetbarát Szövetség a Pécsi Indiánok Rögby Klub részére átutal Ft-ot. 3.) A Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége számlájára a Pécsi Indiánok Rögby Klubtól Ft érkezik. A bankszámlakivonatok hitelesítését nem írták alá. A 202/2008 sz. bankszámlakivonat másolatán jól látható, hogy a megjegyzés rovaton az évszámot tollal javították. Idézet a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége január 06-án tett észrevételének g.) pontja: december 18-án átvett jelentés 4. oldalának első bekezdésében foglaltakat kijavítottuk. A Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség részére forintot december 19-én átutalta, ezt hiteles bankkivonat másolattal igazoljuk. A Pécsi Indiánok a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége részére a tévesen átutalt forintot december 22-én visszautalta, amelyet szintén a bankkivonat hiteles másolatával igazoljuk. A fentiek alapján az átutalások helyességét korrigáltuk

6 - 4 - A fenti hiányosságokra Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége figyelmét felhívtuk, azokat a Szövetség a vizsgálat megkezdése előtt javította: A hiányzó bizonylatokat pótolta, a kifogásolt számlákat más bizonylatokkal helyettesítette, vagy javította. (A számlákon egy esetben a teljesítés évét 2005-ről 2006-ra, egy esetben évi számlán a vevő megnevezését, címét javították. A javítás módja: áthúzással a helyes adatok föléírása, javítva megjegyzéssel, aláírással, javítás dátummal ellátva. A javítás ideje mindkét esetben hónap. A számlamásolatokat mindkét esetben szabályosan hitelesítette a támogatott. Ennek alapján az ellenőrzés azokat a támogatás cél szerinti felhasználásának igazolására elfogadja) A Baranya Megyei Torna Szövetség elszámolásába kétszer beállított K/04754/07-1 számú számlát a BMSSZ nem tudta teles összegben más bizonylatokkal helyettesíteni. Így a tagszövetség részére. évre folyósított Ft élősport támogatásból az elszámolt összeg: Ft, az el nem számolt támogatási összeg: Ft. Összefoglalás: A 1392/2008. számú Ellenőrzési jelentés tervezetben rögzített megállapításokra a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége intézkedéseket tette: A feltárt hiányosságok megszűntetése érdekében a kifogásolt támogatások esetén az alapbizonylatok másolatival alátámasztott - az eredetitől részben eltérő- elszámolásokat nyújtott be. A évi élősport támogatás összegéből december 30-án, Ft-ot visszautalt a Baranya Megyei Önkormányzat bankszámlájára. A. évi élősport támogatással egy tagszövetség esetén Ft-tal nem tudott elszámolni. A. évi élősport támogatásból a tévedésből a Pécsi Indiánok Rögby Klub részére átutalt összeget december 19-én a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség számlájára utalta. Pécs, június 2. Kovácsné Tormási Emese ellenőrzési csoportvezető Kiss Katalin ellenőr

7 - 5 - ZÁRADÉK Az ellenőrzött szerv vezetőjeként a jelentést megismertem, annak egy példányát átvettem. Nyilatkozom arról, hogy a jelentésben foglaltakról a kézhezvételtől számított tizenöt munkanapon belül: észrevételt fogok tenni nem fogok észrevételt tenni Tudomásul veszem, hogy a jelentés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül a feltárt hiányosságok kijavítására részletes intézkedési tervet vagyok köteles készíteni, a feladatonkénti felelősök, határidők megjelölésével. Az intézkedési tervet az ellenőrzést végző szervezeti egység felé határidőben továbbítom. Dátum:.. az ellenőrzött szervezet vezetője A megállapítások miatt intézkedési terv készítése nem indokolt. Pécs, június 2. Kovácsné Tormási Emese ellenőrzési csoportvezető

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló Eplény Községi Önkormányzatnál 2011. évben végrehajtott ellenőrzésekről Előadó: Fiskál

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a sport és civil szervezetek 2014. évi támogatásának felhasználásáról készült belső ellenőrzési jelentés elfogadására

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához Füzesgyarmat Város Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. március

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (III.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzati támogatások rendjéről

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (III.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzati támogatások rendjéről Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (III.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzati támogatások rendjéről Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

SZABÁLYZAT. a civil szervezetek és civil társaságok önkormányzati támogatásáról

SZABÁLYZAT. a civil szervezetek és civil társaságok önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT a civil szervezetek és civil társaságok önkormányzati támogatásáról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a városban működő civil szervezetek

Részletesebben

Szülőföld Alap Oktatási, Kulturális, Szociális, Egyházügyi és Média Kollégiuma Pályázati Szabályzat Pénzügyi teljesítési és Elszámolási Szabályzata

Szülőföld Alap Oktatási, Kulturális, Szociális, Egyházügyi és Média Kollégiuma Pályázati Szabályzat Pénzügyi teljesítési és Elszámolási Szabályzata Szülőföld Alap Oktatási, Kulturális, Szociális, Egyházügyi és Média Kollégiuma Pályázati Szabályzat Pénzügyi teljesítési és Elszámolási Szabályzata A Határon Túli Magyarok Hivatala Szülőföld Alap Iroda

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 7-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Összefoglaló jelentés Zirc Városi Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzéséről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól (Egységes szerkezetbe foglalva. 2015. május 5-től hatályos állapot) Pécel

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata 2015. 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) előírásainak, így különösen a 48. 54. -okban foglaltaknak érvényre juttatásáért,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2010. április 1-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2009. évi ellenőrzési tapasztalatokról Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2015. (III.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat által nyújtott támogatások és az államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályairól Zalaegerszeg

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012.05.03 i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012.05.03 i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 99/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012.05.03 i ülésére Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés 2011. Előterjesztő: Készítette: Előzetesen

Részletesebben

Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138 3571 /2014 (hivatal érkeztetési iktatószám) 2013. ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138 3571 /2014 (hivatal érkeztetési iktatószám) 2013. ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Dr. Péter András belső ellenőr/külső szakértő Mobil: 20/9941678; email: petaneco@freemail.hu Jelentést készítő: Név: Dr. Péter András belső ellenőr Aláírás: Dátum: 2014. február 10. Alsózsolcai Polgármesteri

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda Belső Ellenőrzési Csoport 3700 Kazincbarcika, Rákóczi tér 6. E-mail:belsoellenorzes@kazincbarcika.hu Tel. és fax

Részletesebben

2. Államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkozó szabályok

2. Államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkozó szabályok Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (I.22.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásának és átvételének szabályairól Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

É S. 1. sz. melléklet

É S. 1. sz. melléklet 1. sz. melléklet É V E S E L L E N Ő R Z É S I É S É V E S Ö S S Z E F O G L A L Ó E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2010. évi belső ellenőrzési kötelezettségének

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 1999-2000. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 1999-2000. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Igazság és Élet Pártja 1999-2000. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 2001. október 0130 Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Halász Gejza számvevő igazgató Az ellenőrzést

Részletesebben

v v-\. ll'- ~vács Róbert Tárgy: Javaslat összefoglaló jelentés elfogadására a 2010. évben végzett önkormányzati Tisztelt Képviselő-testület!

v v-\. ll'- ~vács Róbert Tárgy: Javaslat összefoglaló jelentés elfogadására a 2010. évben végzett önkormányzati Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Tárgy: Javaslat összefoglaló jelentés elfogadására a 2010. évben végzett önkormányzati belső ellenőrzésekről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Mozgókép Közalapítványnak juttatott költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről. 0624 2006. július

JELENTÉS. a Magyar Mozgókép Közalapítványnak juttatott költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről. 0624 2006. július JELENTÉS a Magyar Mozgókép Közalapítványnak juttatott költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről 0624 2006. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. március 21-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. március 21-i ülésére Iktató szám: Sz-183/2012. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. március 21-i ülésére Tárgy: NOE Ludotéka

Részletesebben

TERVEZET. Mágocs Város Önkormányzata. Támogatási szabályzata

TERVEZET. Mágocs Város Önkormányzata. Támogatási szabályzata TERVEZET Mágocs Város Önkormányzata Támogatási szabályzata 2015. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) előírásainak, így különösen a 48.- 54. - okban foglaltaknak érvényre juttatásáért,

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 9. szám 2009. május 29. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 78/2009. (IV. 30.) Ö.h. A

Részletesebben

ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KÖZPÉNZEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS A KÖZPÉNZBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA I.

ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KÖZPÉNZEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS A KÖZPÉNZBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA I. ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KÖZPÉNZEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS A KÖZPÉNZBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Isaszeg Város Önkormányzatának támogatási szabályzatát az alábbi

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről A Belső Ellenőrzési Osztály és feladatellátásának általános bemutatása A 2011.

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. november 8-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. november 8-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. november 8-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...3

Részletesebben

JELENTÉS. a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának. Ujfehértó Város Roma Nemzetiségi Onkormányzata ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK / 00

JELENTÉS. a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának. Ujfehértó Város Roma Nemzetiségi Onkormányzata ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK / 00 ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről / 00 Ujfehértó Város Roma Nemzetiségi Onkormányzata 14143 20140 június Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0225-065/2014.

Részletesebben

Szabályzat Ócsa Város Önkormányzat által nyújtott céljellegű támogatásokról SZABÁLYZAT

Szabályzat Ócsa Város Önkormányzat által nyújtott céljellegű támogatásokról SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT Ócsa Város Önkormányzatának költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások odaítélésének, nyilvántartásának, rendeltetésszerű felhasználásának, számadásának és ellenőrzésének eljárási rendjéről

Részletesebben

24. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére

24. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére 24. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére Tárgy: 2012. évi belső ellenőrzési jelentés Előterjesztő: Szabó

Részletesebben