Természet Világa. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 144. évf. 9. sz SZEPTEMBER ÁRA: 650 Ft El izet knek: 540 Ft JANUS-ARCOK TITKA A VÁROSI H SZIGET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Természet Világa. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 144. évf. 9. sz. 2013. SZEPTEMBER ÁRA: 650 Ft El izet knek: 540 Ft JANUS-ARCOK TITKA A VÁROSI H SZIGET"

Átírás

1 Természet Világa TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 144. évf. 9. sz SZEPTEMBER ÁRA: 650 Ft El izet knek: 540 Ft EGY FÖLDI ÉV A MARSON JANUS-ARCOK TITKA A VÁROSI H SZIGET A MARGITSZIGET DOLMÁNYOS VÁROSLAKÓK AZ ÉL HOLT-MARCAL KUSTÁR ÁGNES: BÓNUSZKÉNT MEGMUTATOM A KOPONYÁMAT

2 A Holt-Marcal él világa A délnyugati, keskenyebb, kanyargósabb holtágszakasz A farkasalma-lepke tarka mintázatáról könnyen felismerhet A holtág kiszélesedve itt fordul északi irányba A mecseki szitegzes él helye a Mecsekben A vidék csúcsragadozója az éjjel vadászó, nappal sziesztázó vidra A sárga n szirom a leggyakoribb íriszféle a vízparti szegélyrészben A kés tavaszi ver fényben pataki szitaköt sütkérezik Zátonyi Szilárd felvételei

3 Természet Világa A TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZT TÁRSULAT FOLYÓIRATA Megindította 1869-ben SZILY KÁLMÁN MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 144. ÉVFOLYAMA sz. SZEPTEMBER Magyar Örökség-díjas és Millenniumi-díjas folyóirat Megjelenik a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, valamint a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társinanszírozásával valósul meg. F szerkeszt : STAAR GYULA Szerkeszt ség: 1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16. Telefon: , fax: Levélcím: 1444 Budapest 8., Pf cím: Internet: vagy Felel s kiadó: PIRÓTH ESZTER a TIT Szövetségi Iroda igazgatója Kiadja a Tudományos Ismeretterjeszt Társulat 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 16. Telefon: Nyomtatás: Infopress Group Hungary Zrt. Felel s vezet : Lakatos Imre vezérigazgató INDEX HU ISSN Hirdetésfelvétel a szerkeszt ségben Korábbi számok megrendelhet k: Tudományos Ismeretterjeszt Társulat 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 16. Telefon: El fizethet : Magyar Posta Zrt. Hírlap üzletág El fizetésben terjeszti: Magyar Posta Zrt. Árusításban megvásárolható a Lapker Zrt.árusítóhelyein El fizetési díj: fél évre 3240 Ft, egy évre 6480 Ft TARTALOM Sik András: Curiosity egy földi év a Marson Kormos Ildikó: Janus-arcok titka Bónuszként megmutatom a koponyámat. Kustár Ágnes antropológussal beszélget Lukácsi Béla Dobi Ildikó Baranka Györgyi Unger János: A városi h sziget-jelenség Közép-Európában Zádori János: Elhunyt a lombikbébik atyja. Sir Robert Geoffrey Edwards Juhász Lajos Kövér László: Dolmányos városlakók Vojnits András: 125 éves a Teleki-expedíció. Els rész Kapronczay Károly: A Margitsziget Zátonyi Szilárd: Az él Holt-Marcal HÍREK, ESEMÉNYEK, ÉRDEKESSÉGEK Trupka Zoltán: Ezerszer is Fizibusz! Jordán Ferenc: Élet a törpe komponensekben Gyógyszer kannabiszból szkizofréneknek. Horváth Szatmárral beszélget Farkas Csaba Pátkai Zsolt: 2013 tavaszának id járása Fábián Tibor: Az információs hálózat születése. Hatodik rész ORVOSSZEMMEL (Matos Lajos rovata) Szili István: Szilfa-Linnaeus, az utazó szobor Radnai Gyula: Physics of Jaurinum (OLVASÓNAPLÓ) FOLYÓIRATSZEMLE E számunk szerz i Címképünk: Szilfa-Linnaeus (Kapitány Katalin felvétele) Borítólapunk második oldalán: A Holt-Marcal él világa (Zátonyi Szilárd felvételei) Borítólapunk harmadik oldalán: Egy földi év a Marson (NASA-fotók) Mellékletünk: A XXII. Természet Tudomány Diákpályázat cikkei (Kecskés Eszter, Miks Gabriella, valamint Stomfai Máté Kristóf írása). A XXII. diákpályázatunk Metropolis f díjas felkészít tanára: Zátonyi Szilárd. A XXIII. Természet Tudomány Diákpályázat pályázati felhívása SZERKESZT BIZOTTSÁG Elnök: VIZI E. SZILVESZTER Tagok: ABONYI IVÁN, BACSÁRDI LÁSZLÓ, BAUER GY Z, BENCZE GYULA, BOTH EL D, CZELNAI RUDOLF, CSABA GYÖRGY, CSÁSZÁR ÁKOS, DÜRR JÁNOS, GÁBOS ZOLTÁN, HORVÁTH GÁBOR, KECSKEMÉTI TIBOR, KORDOS LÁSZLÓ, LOVÁSZ LÁSZLÓ, NYIKOS LAJOS, PAP LÁSZLÓ, PATKÓS ANDRÁS, PINTÉR TEODOR PÉTER, RESZLER ÁKOS, SCHILLER RÓBERT, CHARLES SIMONYI, SZATHMÁRY EÖRS, SZERÉNYI GÁBOR, VIDA GÁBOR, WESZELY TIBOR F szerkeszt : STAAR GYULA Szerkeszt k: KAPITÁNY KATALIN ) NÉMETH GÉZA ) Tördelés: LewArt Design Titkárságvezet : LUKÁCS ANNAMÁRIA

4 BOLYGÓKUTATÁS SIK ANDRÁS Curiosity egy földi év a Marson Tavaly nyáron új korszak kezd dött a vörös bolygó kutatásában: a víz több milliárd éves történetét és jelenlegi el fordulását tanulmányozó küldetések után végre egy olyan rszonda érkezett felszínére, amely a fagyos környezet lakhatóságát vizsgálja, illetve a feltételezett múltbeli él lények szerves anyagú maradványait keresi. A hatkerek járm azóta már közel két kilométert gurult a zord marsi terepen, s rendkívül izgalmas eredményei arra utalnak, hogy a leszállóhely térségében egykor talán valóban létezhetett a Földön kívüli élet! augusztus 6-án, hazai id szerint hétf reggel egy hevesen izzó szerkezet süvített át a Mars ritka légkörén és 7:18-kor sikeresen leszállt az égitestre, rövid id re megzavarva a vörös táj dermedt nyugalmát. Ám a Földön minderr l senki nem tudott még kb. 14 percig, ugyanis a világ rben fénysebességgel haladó rádiójelek enynyi id alatt tették meg a két bolygó közötti, ekkor nagyjából 248 millió kilométeres távolságot (1. ábra). Természetesen a földi irányítóközpontból küldött utasításokat is hasonló késés terheli, így a landolást az reszköz fedélzeti számítógépe irányította automatikus üzemmódban. Az egy földi éve tartó küldetést a NASA Sugárhajtás Laboratóriuma (Jet Propulsion Laboratory, röviden JPL) valósítja meg, hivatalos elnevezése Mars Science Laboratory, rövidítése pedig MSL. A felszínen dolgozó járm vet viszont egy névadási pályázatot megnyert amerikai diáklány javaslatára Curiosity rovernek hívják, ami magyarul kíváncsiságot és különlegességet is jelent. Fejlesztése több mint egy évtizede kezd dött, s becslések szerint a rakétaindítással, illetve a földi irányítóközpont m ködési költségeivel együtt hozzávet legesen 2,5 milliárd dollárba kerül. 1. ábra. A Curiosity útvonala, valamint a két bolygó egymáshoz viszonyított helyzete az indítás és a leszállás id pontjában 2. ábra. A Curiosity a piros kereszttel jelölt helyre érkezett meg a Gale-kráterbe, egészen közel a 7 x 20 kilométer nagyságú landolási ellipszis középpontjához Technológiai és tudományos mérföldk Az emberiség által eddig készített legfejlettebb bolygókutató rszonda november 26-án indult el a Marshoz és 8,5 hónapig tartó utazása során 567 millió kilométert tett meg a világ rben. A 900 kilogramm össztömeg roverrel azonban nem lett volna biztonságos a kisebb méret leszállóegységeknél korábban alkalmazott, légzsák-burkolattal tompított landolás. 1 Ezért az MSL-küldetés mérnökei teljesen új módszert fejlesztettek ki: a fékez erny kinyílása és a h véd pajzs leválása után bekapcsolódtak az ereszked egység fékez rakétái, hogy önmagát irányítva megközelíthesse a leszállóhelyet, majd m ködésbe lépett égi daru berendezése, amely egy kb. 7,5 méter hosszúságú kábelrendszerrel gurulóképes állapotban leengedte a járm vet 1 A vörös bolygó felszínén a nehézségi gyorsulás a Földön mérhet érték 38%-a, ezért egy marsi mérlegen a Curiosity súlya csak kb. harmada lenne a földinek a leszállás során fellép er hatások azonban az rszonda tömegével arányosak, ez pedig független az égitest gravitációjának nagyságától. a felszínre, végül pedig több száz méterrel távolabb repült és becsapódott. A merész landolás tervez i közel egymillió szimuláció alapján próbálták el re kizárni az összes hibalehet séget, mégis minden várakozásukat felülmúlta, hogy az ezredmásodperc-pontossággal id zített m veletek végül tökéletesen sikerültek, s a rover alig 2 kilométerre az eredetileg kijelölt célponttól érte el a bolygót (2. ábra), az ereszkedés során levált alkatrészekkel körülvéve (3. ábra). Ráadásul ennek a jöv beli, emberes küldetések szempontjából is rendkívül nagy jelent sége van, mivel azoknál tényleg életbevágóan fontos lesz, hogy a leszállás biztosan a bázis közelében történjen! A Curiosity els dleges tudományos célkit zése küls szomszédunk lakhatóságának vizsgálata, vagyis kideríteni, hogy milyen környezeti viszonyok jellemezték a múltban, illetve hogy elviselhet feltételeket kínált-e valamilyen életforma számára. Ennek részeként a robotkarján található k zetfúró berendezéssel és törmelékmarkoló lapáttal gy jtött mintákon anyagvizsgálatokat végez, m szereivel biokémiai folyamatok, széntartalmú vegyületek és szerves anyagok el fordulási nyomait keresi, kameráival nagy felbontású panoráma-felvételeket készít, to- 386 Természet Világa szeptember

5 3. ábra. A leszállás nyomai egy a kering egység által készített rfelvételen vábbá részletesen tanulmányozza a felszín sugárzási viszonyait, a légkör összetételét és az id járási folyamatokat (4. ábra). A küldetés tervezett id tartama egy marsi év (vagyis 687 földi nap), s ennek már el is telt több mint a fele, ám a rover m szaki állapota várhatóan lehet vé teszi, hogy meghosszabbítsák egy újabb marsi évre. Energiaforrása ugyanis egy radioizotópos termoelektromos generátor (RTG), amely plutónium radioaktív bomlásának h jéb l termel elektromos áramot, legalább 14 földi éven keresztül. A 3 méter hosszúságú és 2,1 méter magas szerkezet kerekeinek átmér je 0,5 méter, robotkarját pedig akár 2 méterre is ki tudja nyújtani. Szilárd, lapos felszínen maximális gurulási sebessége 2,3 méter/perc, fedélzeti navigációs rendszere azonban folyamatosan elemzi a domborzati viszonyokat és kikerüli a veszélyt jelent tereppontokat, jelent sen lassítva mozgását. Így átlagos körülmények esetén néhány tucat métert képes haladni egy marsi nap során (további technikai részletek lapunk 143. évfolyamának 8. számában, Kereszturi Ákos: A legnagyobb marsjáró cím cikkében olvashatók, amely augusztusában jelent meg). mér j Gale-kráter lapos aljzatán jelölték ki (2. ábra). A formakincs alapján ugyanis valószín nek t nt, hogy valamikor a múltban itt egy tó vize hullámzott és üledékrétegek rakódtak le (b vebb fejl déstörténetét Both El d: Miért éppen a Gale? cím cikke mutatja be, amely januári számunkban jelent meg), a rover pedig már néhány héttel érkezése után bizonyítékokkal igazolta ezeket az elképzeléseket! A sciencefiction író Ray Bradbury tiszteletére elnevezett leszállóhelyr l (d. sz. 4,6 ; k. h. 137,4 ) észak felé nézve kanyargó világos alakzatot fotózott le a kb. 20 kilométeres távolságban húzódó, felszabdalt kráterfalon: az egykor befelé folyó vizek által kimélyített völgy nyomvonalát (5. ábra lásd borítólapunk III. oldalán). Majd fedélzeti berendezéseinek és tudományos m szereinek tesztelése után kelet felé indult el marsi barangolása során, a Glenelg-pont irányába (6. ábra). BOLYGÓKUTATÁS A Glenelg-pont után egy látványos k zethatárhoz érkezett (zöld szaggatott vonal jelöli a 6. ábrán), ahol a sötét árnyalatú, enyhe lejtés térszínt felváltották a Yellowknife Bay elnevezés terület világos szín, alacsonyabb helyzet rétegei (8. ábra - BIII). Ezek repedéses mintázata arra utal, hogy a feltehet leg iszapos-homokos törmelékb l létrejött k zetek utólag összetöredeztek, s vizes oldatok járták át belsejüket keményebb, világos ásványkiválásokkal töltve ki a sz k réseket. A közeli felvételeken olyan apró, szinte szabályos gömb alakú sötét szemcsék is láthatók, amelyek nagyon hasonlítanak az Opportunity által megfigyelt szferulákhoz, s keletkezésük legelfogadottabb magyarázata szerint ugyancsak folyékony vízb l válhattak ki. A Curiosity els dleges vizsgálati célterülete azonban nem a lapos aljzaton található, hanem a kráter közepén emelked, 5500 méter magas Aeolis-hegynél (a NASA közleményei ezt gyakran a nem hivatalos Mount Sharp néven említik). A kering egységekkel gy jtött adatok szerint oldallejt jén ugyanis szulfáttartalmú agyagrétegek bukkannak a felszínre, s a földi analógiákat figyelembe véve éppen ezekben lehetett a legnagyobb esély a feltételezett múltbeli él lények szerves maradványainak meg rz désére (9. ábra). A rover jelenleg kb. 8 kilométerre van az Aeolishegyt l, ám nagyfelbontású kamerájának felvételein már jól látható az els dleges vizsgálati célterület rétegsora, valamint az odafelé vezet útvonalon elakadásveszélyt jelent sötét d nemez k is (10. ábra- BIII). 4. ábra. A Curiosity legfontosabb m szerei (a), valamint tudományos és mérnöki kamerái (b) Egy si krátertó aljzatán A leszállóhely-választás mindig kulcsfontosságú döntés, mivel a néhány kilométeres körzetében végzett kutatómunka eredményeib l gyakran az egész égitestre vonatkozó, általános jellemvonásokra kell következtetni. Éppen ezért a Curiosity felszíni célpontjának meghatározását évekig tartó, nemzetközi konferencia-sorozat el zte meg, s a korábbi küldetések landolási ellipsziseinél sokkal kisebb méret zónát végül a 154 kilométer át- Néhány hét múlva, a Hottah-pontnál egy összecementált konglomerátum-kibukkanás mellett haladt el, amelynek lekerekített formájú kavicsai minden bizonnyal görgetve szállítódtak felhalmozódási helyükre, egy si vízfolyás medrében (7. ábra). Nagyjából a küldetés 120. marsi napján váltakozó d lésszög, keresztrétegzett üledékanyagot talált, ezzel is a kavarogva áramló vagy hullámzó víz múltbeli jelenlétét támasztva alá a Spirit és Opportunity roverek 8 évvel korábbi felfedezéseihez hasonlóan. Anyagvizsgálat és mintavétel A leszállóegységek közvetlen módszerekkel elemzik a felszíni anyagokat, így terepi bizonyossággal ellen rizhetik a kering egységek távérzékelési eljárásokkal gy jtött adatait. A Curiosity több, különböz elven m köd anyagvizsgálati eszközzel is rendelkezik, s mindegyiket eredményesen használta már a küldetés els földi évében. Az összetétel hozzávet leges megállapítására szolgáló ChemCam nev m szer lé- Természettudományi Közlöny 144. évf. 9. füzet 387

6 BOLYGÓKUTATÁS 6. ábra. A Curiosity által 2012 végéig megtett útvonal térképe és a felszíni h mérséklet napi ingadozásának grafikonja zernyalábja elpárologtat egy kis mennyiséget a vizsgált k zetanyagból, spektrométere pedig azonosítja az így keletkez gáz alkotóelemeit. Mérései alapján úgy t nik, hogy a Yellowknife Bay világos ásványkiválásai magas kalciumtartalmú szulfátos anyagból, vagyis gipszhez hasonló vegyületb l állnak (11. ábra). A robotkar alfa-részecske/röntgen-spektrométeréhez (APXS) hasonló berendezések a korábbi küldetések járm vein is üzemeltek, így van lehet ség kémiai hasonlóságokat és különbségeket találni az eddigi leszállóhelyek felszíni anyagai között. Miután a járm vet beleirányították egy kisebb d nébe és kb. 40 centiméteres szélességben feltárta annak homokos-agyagos törmelékét, APXS-elemzést is végzett. Ennek eredménye szerint a legapróbb szemcsék vegyületarányai igen pontos egyezést mutatnak a Spirit és az Opportunity által meghatározott értékekkel igazolva, hogy a rendkívül hosszú ideje m köd széltevékenység átkever hatása már globálisan egységes összetétel felszíni porréteget hozott létre az égitesten. A Curiosity neutron-érzékel jével a törmelékréteg legfels 60 centiméterének H 2 O-tartalma becsülhet meg a haladási útvonal mentén. Az els mérések szerint a felszín alatti H 2 O mennyisége 1 3% között változik a leszállóhely térségében, ám a fagyott vízjég és a hidratált ásványokban kémiailag kötött vízmolekulák elkülönítéséhez további adatok szükségesek. Szerves anyagok jelenléte a rover két anyagvizsgálati laboratóriumában mutatható ki, amelyekbe fedélzeti nyílásaikon keresztül lehet behelyezni a robotkar sz r rendszerében megszitált mintákat. Laza szerkezet üledékekb l a 4,5x7 centiméter méret törmelékmarkoló lapáttal tud mintát venni, egyszerre kb. 20 gramm menynyiség t (12. ábra - BIII). A Rocknestpontnál történt mintavétel anyagáról el ször részletes felvételek készültek a 8 centiméter átmér j megfigyel tálcán, majd kb. fél-fél gyógyszertabletta-méret részei a küldetés 71. marsi napján bekerültek a CheMin, illetve néhány héttel kés bb a SAM elnevezés laboratóriumba is. Az el bbi vizsgálataiból többek között sikerült pontosítani a Gale-kráter bazaltos k zeteinek mállási történetét, s így ásványtani megfigyelésekkel is alátámasztani, hogy a területet egykor nedves viszonyok jellemezték. Az utóbbi berendezés eredményeinek közzétételét a küldetés tudományos vezet jének nagyszabású felfedezést említ nyilatkozata miatt egyhónapos találgatás el zte meg, végül pedig az derült ki, hogy egyszer szerves molekulákat azonosított kis mennyiségben: klórtartalmú szénvegyületeket, például klórmetán (CH 3 Cl) és kloroform (CHCl 3 ) gázokat. Ám ezek biztosan nem élettevékenységre utalnak, hanem a SAM-laboratóriumban végzett vizsgálatok során keletkeztek, a felszíni törmelékanyagban már korábban kimutatott perklorát-vegyületek kémiai reakcióinak termékeként. Ráadásul a NASA szerint a talált vegyületek széntartalma akár földi szennyez désb l is származhat, ami esetleg a kalibrációs tesztek során maradt a m szer belsejében. Keményebb k zetanyagból pedig a robotkar fúróberendezésével vehet minta, legfeljebb 6 centiméteres mélységb l (13. ábra). Ennek használatára azonban a küldetés 180. marsi napjáig várni kellett. A célpont csiszolókefével végzett letisztítása és a tesztelés után végül csak február 8-án került sor az rkutatás történetének els távvezérelt k zetfúrási m veletére. A Yellowknife Bay sík terepén kialakított lyukból, vagyis a sziklafelszín málladékborítása alól származó minta egy része az 1. és 2. kamrákon át a robotkar sz r rendszerébe, onnan pedig a járm anyagvizsgálati laboratóriumaiba került (14. ábra - BIII). Az egy hónapig tartó mérésekb l a küldetés szakemberei azt a rendkívül izgalmas következtetést vonták le, hogy több milliárd 7. ábra. Folyóvízi görgetéssel koptatott kavics a leszállóhely közelében 388 Természet Világa szeptember

7 BOLYGÓKUTATÁS évvel ezel tt a leszállóhely térsége lakható volt a földi baktériumokhoz hasonló él lények számára! Az agyagtartalmú fúrásmintában ugyanis különböz oxidáltságú kénvegyületeket azonosítottak, amelyek egymásba történ kémiai átalakítása, a kemoszintézis akár valamilyen primitív múltbeli élettevékenység energiaforrása is lehetett. Továbbá nitrogén, hidrogén, oxigén, foszfor és szén jelenlétét is sikerült kimutatni, vagyis a Gale-kráter nedves aljzatán egykor az általunk ismert életforma legtöbb alkotóeleme rendelkezésre állt. S a kifúrt törmelék árnyalata is er síti a lakhatóságra vonatkozó feltételezéseket, mivel az er sen oxidált, vöröses hematit helyett sokkal elviselhet bb sókoncentrációjú, illetve kémhatású környezetben létrejött, szürkés-feketés vasásványok színezik. (100 marsi nappal kés bb és néhány méterrel távolabb a Curiosity egy másik fúrást is végzett a Cumberland elnevezés helyen, hogy új mintával ellen rizhessék a kiemelked jelent ség eredményeket.) 9. ábra. Az Aeolis-hegy a Curiosity felvételén oxigén viszont csak nyomokban fordul el a bolygón. Az utóbbi években azonban egyre növekv bizonytalanság övezte a metán jelenlétét, ami földi analógiákat figyelembe véve vulkáni tevékenység vagy életfolyamatok során kerülhet a légkörbe. Éppen ezért a Curiosity felszínközeli gázminták összetételét is elemezte érzékeny laboratóriumaiban, ám metánra utaló jeleket nem talált. A légkör fejl déstörténetét tanulmányozva több különböz módszerrel igazolta, hogy a múltban a fels rétegekb l Légköri mérések A Curiosity feladatai közé tartozik a marsi atmoszféra részletes tanulmányozása is. Leszálláskor már a végéhez közeledett a téli évszak a Gale-kráter területén, s a felszíni h mérséklet 90 C és 0 C között változott a napok során (6. ábra). Azóta nagyjából fél marsi év telt el, jelent s mérték eltolódás azonban nem mutatható ki ezekben az értékekben. Az alacsony s r ség gázburok nyomása csak 0,6%-át éri el saját bolygónk tengerszinten mérhet légnyomásának (ezért a H 2 O gyakorlatilag jég vagy g z formában lehet stabil a felszínen), ám napi, évszakos és szabálytalan ingadozása egyaránt megfigyelhet (15. ábra). A délel tti maximum és a délutáni minimum közötti eltérés legalább 10%, a nyári id szak átlaga pedig akár 30%-kal is több lehet a téli értéknél (mivel az id szakos jégsapkák anyaga tavasszal visszaszublimál a légkörbe). A közelben zajló nagyobb porviharok is befolyásolják a nyomásviszonyokat, f ként a légkörbe került poranyag által elnyelt napsugárzás melegít hatásán keresztül. Alig egy hónappal megérkezése után a járm kamerái egy marsi napfogyatkozásról is készítettek felvételeket, miközben a bolygó nagyobbik, Phobos elnevezés holdja a leszállóhelyr l nézve áthaladt csillagunk pereme el tt. Küls szomszédunk napfogyatkozásai azonban csak részleges vagy gy r s típusúak lehetnek, két holdjának apró mérete miatt. Hosszú ideje közismert, hogy az atmoszférában 95% szén-dioxid található, 13. ábra. A robotkar célponthoz illesztése fúrás el tt (a), a fúrófej érintkezésérzékel i és metszeti rajza (b), valamint közeli látványa (c) 11. ábra. A Yellowknife Bay világos ásványkitöltésére igazított célpont összetétele a ChemCam által készített spektrumgörbén jelent s gázmennyiség szökött el a bolygóközi térbe. Erre utal a szén-dioxidot alkotó szénatomok nehezebb, 13 C-izotópjának kb. 5%-os többlete és a nagyobb tömeg 38 Ar-izotóp dúsulása becsült kezdeti mennyiségeikhez képest, valamint a marsi vízg z deutérium/hidrogén arányának földinél magasabb értéke is, ami szintén a nehezebb deutérium-izotóp alsólégköri koncentrálódásával és így relatív kisebb mérték veszteségével magyarázható. Sugárzási viszonyok A lakhatóság értékelésében a felszín sugárterhelése is nagyon fontos tényez. Mivel a Marsnak nincs ózonrétege és globális mágneses mez sem védi a különböz típusú sugárzásoktól, a földinél kb. két Természettudományi Közlöny 144. évf. 9. füzet 389

8 BOLYGÓKUTATÁS 15. ábra. A felszíni légnyomás ingadozása egy nap során, a tavaszi évszak elején és végén nagyságrenddel több terhelés mérhet vörös tájain. A Curiosity érzékeny sugárzásmér berendezése a bolygóközi utazás közben is gy jtött adatokat, s eredményei szerint a világ rben töltött 8,5 hónap hasonló mérték összesített sugárterhelést jelent, mint amennyi egy átlagembert teljes élete során ér a Földön. Az érzékel napjainkban persze már a marsi felszínen végzi megfigyeléseit. tartott, a hiba teljes kijavításához viszont nagyjából két hétre volt szükség. Nem sokkal kés bb egy szoftverprobléma miatt a szerkezet ismét biztonsági üzemmódra váltott, de szerencsére ezt is sikerült rövid id n belül megoldani. Adattovábbítás szempontjából az idei év április hónapja volt a legnehezebb id szak, mivel a Nap átmenetileg a Föld és a Mars közé került, jelent s mértékben rontva a rádiójelekkel zajló bolygóközi kommunikáció megbízhatóságát. Ezért az irányítóközpontból május elejéig szinte egyáltalán nem is küldtek további utasításokat, s persze tudományos adatok sem érkeztek a rovert l. A küldetés jöv beli menetrendje szerint a Yellowknife Bay területén végzett kutatómunka után a Curiosity végre elindult els dleges vizsgálati célterületének irányába. Eddig összesen már közel két kilométert tett meg a felszínen, s a következ hónapokat elemzések helyett f ként gurulással tölti, kb. 8 kilométert haladva délnyugat felé (17. ábra). El reláthatólag 2014 tavaszán éri majd el az Aeolis-hegy oldallejt jét, hogy mintát vegyen az ott felszínre bukkanó szulfáttartalmú agyagrétegekb l és anyagvizsgálati laboratóriumaiban bizonyítékot keressen a Földön kívüli élet létezésére! Õ Ábrák forrása: NASA/JPL-Caltech/MSSS További információk az [origo] internetes portál Tudomány rovatának Curiositycikkgy jteményében olvashatók a küldetésr l: curiosity/index.html 17. ábra. A leszállóhely, a közelmúltig vizsgált Yellowknife Bay térség, valamint az Aeolis-hegy oldallejt jén található els dleges vizsgálati célterület térképe Technikai problémák és jöv beli feladatok Közel egy földi évvel a leszállás után a Curiosity remek m szaki állapotban van, a küldetés irányítói pedig sikeresen kezelték az eddig felmerült váratlan helyzeteket. A legemlékezetesebb talán a Rocknestpontnál zajló mintavétel felfüggesztése volt egy apró fényes tárgy miatt, amelyet a felszíni törmelékanyag szemcséi között vettek észre a rover egyik áttekint felvételén. Így a marsi napok az eleinte még csavarnak t n objektum vizsgálatával teltek, részletesebb képek alapján (16. ábra - BIII). Ezeken már jól látható, hogy a tárgy valójában a küls vezetékek szigetel anyagának egy darabja, s valószín leg az égi daru kábelrendszerének leválása közben hullott a járm fedélzetére, onnan pedig a mintavétel során leesett a felszínre. Öt hónap múlva, február 28-án a Curiosity els dleges fedélzeti számítógépe váratlanul meghibásodott, ám a földi irányítóközpont szakemberei átadták a vezérlést másik, teljesen azonos számítógépének. Ez a biztonsági üzemmódnak nevezett állapot csak néhány napig 390 Természet Világa szeptember

9 ANTROPOLÓGIA KORMOS ILDIKÓ Janus-arcok titka Sokáig más arcát ismertük, nem azt, amivel a korszer koponyarekonstrukció lepte meg az utókort. A nemrég még finom vonásúnak, gyenge testalkatúnak hitt, sokat betegesked poétáról, Janus Pannoniusról kiderült, hogy kimondottan markáns arcú, határozottan férfias külsej ember volt. Janus Pannonius, Vitéz János püspök unokaöccse, az els világhír magyar lírikus fiatalon, 25 éves korában foglalta el a pécsi egyházmegye püspöki székét. Hunyadi Mátyás h séges hívéb l h tlen lázadó lett, amikor Mátyás király védtelenül hagyta a délvidéket, hogy a török elleni harc helyett a cseh trónért vívjon háborút. A Vitéz János vezette összeesküv knek köztük Janus Pannoniusnak is elege lett az er s akaratú uralkodóból és a 13 éves A köztudatban él Janus kép és a 2009-ben rekonstruált arc Jagello Kázmér hercegnek kínálták fel a koronát, hogy a gyermekkorú király felett f úri tyás március 25- én keltezett királyi nekült a zajló Dráváig. Üldözésér l Má- gyámságot kapjanak. rendelete tanúskodik: Az egész keresztény világ el tt jól ismert az árulás, ame- Hunyadi Mátyás rögtön Budára sietett, és ügyes taktikával, vér nélkül fojtotta el lyet az esztergomi érsek és öccse, a pécsi a zendülést. Ígért rangot, vagyont, birtokot püspök egyéb cinkostársaival egyetemben és kegyelmet, mire 10 f pap és 36 báró ellenünk és országunk ellen elkövettek... rögtön elfeledkezett a kis Kázmér herceg Ezért nyomatékosan kérünk, szíveskedjétek egész hercegségetek területén kihirdet- trónöröklési jogairól. A pártüt magyar f urak zöme szeptember 21-én visszatért a király h ségére, s t arra is késznek mutatkoztak, hogy segítik az általuk Magyarországra hívott 16 ezer f s lengyel sereg ki zését. Azonban Vitéz János esztergomi érsek, Janus Pannonius, Thúz Osvát és Rozgonyi Rajnald nem állt a köpönyegforgató urak közé. Ennek ellenére Mátyás király megbékélt Vitéz Jánossal, egykori nevel jével, nem sokkal kés bb azonban az id s f pap ismét okot adott a bizalmatlanságra, így élete utolsó éveit kénytelen volt régi ellensége, Bekenslauer János egri püspök fogságában tölteni. Janus Pannonius, értesülve Vitéz János házi rizetének hírér l, lovas kocsira rakatta kincses ládáit, és a mindenütt szimatoló királyi kopók el l rangrejtve me- tetni, hogy bárhol is jelennék meg a pécsi püspök, fogják el, és mint árulót küldjék hozzánk! Egyes források szerint Janus Pannonius a szül földjére, Szlavóniába tartott, mások úgy vélik, úti célja a Velencei Köztársaság lett volna, de útja Zágráb közelében, Medvevárnál véget ért: a h vös kora tavaszi id ben a tüd vésszel évek óta bajlódó költ megfázott. Hiteles krónikák szerint tíz napos haláltusa után március 27-én ziháló tüdeje feladta a leveg ért vívott harcot. A püspök-poéta tetemét Medvevár közelében, a remetei pálos kolostor egyik sírkamrájában helyezték korántsem örök nyugalomra: a kegyvesztett Janus Pannonius maradványait a pécsi egyházfiak titokban hazahozták Horvátországból Pécsre, és évekig kátrányos koporsóban rejtegették a székesegyház kriptájában a haragvó király el l, aki miután tudomást szerzett a méltatlan Az arcrekonstrukció nem a valódi csontokon, hanem a rapid prototyping-(rp)- eljárással létrehozott m anyag hasonmáson készül Természettudományi Közlöny 144. évf. 9. füzet 391

10 ANTROPOLÓGIA helyzetr l, tisztességes, költ fejedelemhez méltó temetést rendelt el. Itt nyugszik Janus, kivel si Dunánkhoz el ször / Jöttek a szent Helikon zöldkoszorús szüzei. Ezt a dics ségét, ó, hagyd meg a holtnak, / Irigység, Rosszakarat, kíméld h lt porait legalább. kérte az utókort saját verses sírfeliratán. A pécsi püspök sírja 1991-ben a pécsi székesegyház altemplomában, a f tésrendszer felújításakor, árokásás közben 8 csontvázra leltek, amelyek között volt több jelölés nélküli, falazott kriptában elhelyezett tetem, de el bukkant egy olyan sír is, amely nagyjából a f oltár alatt helyezkedett el. Itt a szokás szerint csak magas rangú egyházi méltóságot temettek el. Az utóbbiban egy férfi maradványait találták (6. sz. váz). Az érintett kátrányos aljú koporsóban ruhafoszlányt vagy más árulkodó jelképet nem találtak, de az elhunyt jobb combfején fekv bal kézcsont alatt, egy 1465-b l származó pápai bulla maradványaira bukkantak. Ez id tájt II. Pál pápától, mint Mátyás király Rómába küldött követe, csak Janus Pannonius kaphatott ólompecsétet. Ennek alapján Kárpáti Gábor régész úgy vélte, A Strabon-kódex miniatúrája (jobb oldali kép), melyen zöld harisnyában látható Janus Pannonius, és arcképe (bal oldali kép) (Giovanni Bellini alkotása) A modern vizsgálati módszerek szerint az elhunyt 40 év körüli lehetett, tehát a 38 esztend sen elhunyt Janus Pannoniushoz hasonló korú. Az évekig tartó összetett vizsgálatok eredményei alapján merték kimondani a régészek, történészek és antropológusok, hogy az ben Medvevárában elhunyt, és a horvátországi Remete Kolostorból hazahozott pécsi püspök, Janus Pannonius maradványait találták meg. Melyik az eredeti ábrázolás? hogy Janus Pannonius tetemét rejtheti a f oltár alatti sír. Két antropológus, K. Zoffmann Zsuzsa, a Nemzeti Múzeum szakért je és Marcsik Kustár Ágnes Janus arcát formálja Antónia, a szegedi egyetem munkatársa egymástól függetlenül, de más-más szempontok alapján vette tüzetes vizsgálat alá a csontmaradványokat, hogy alátámaszszák vagy cáfolják a régész feltételezését, miközben az elhunyt korára és betegségeire is fényt derítenek. A csontmaradványokból tüd baj és köszvény egyértelm jeleit mutatták ki, olyan kórokét, amelyekr l a költ verseiben is panaszkodik. Janus Pannonius 537 évig ismeretlen arcát végül a 2009-ben végzett koponyarekonstrukciós eljárás segítségével Kustár Ágnes antropológus és Árpás Ká roly szobrász készítette el. Az er s állú, férfias karakter óriási meglepetést okozott, mert kicsit sem hasonlított a tankönyvekben és az interneten is megjelent, a padovai Mantegna-freskón Janus Pannoniusnak vélt filigrán alakra. Az arc összes lágy szövetét anatómiai pontossággal helyére épít módszer alapján el t nt vonásokat összevetve a híres Mantegna-kép Balogh Jolán m vészettörténész által a múlt század húszas éveiben Janusként azonosított kissé n ies alakjával, kizárható az azonosság. (Szent Kristóf mártírhalála , Eremitani templom, Ovetari Kápolna, Padova.) 392 Természet Világa szeptember

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY Természet Világa TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 144. évf. 5. sz. 2013. MÁJUS ÁRA: 650 Ft El fizet knek: 540 Ft UGRÁLÓ GÉNEK KÁRMÁN TÓDOR KUTATÁS KOZMIKUS RÉSZECSKÉKKEL MEMÓRIAMEG RZÉS ÉL LÉNYEK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGNAK

Részletesebben

Természet Világa. El izet knek: 540 Ft

Természet Világa. El izet knek: 540 Ft Természet Világa TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 144. évf. 1.sz. 2013. JANUÁR ÁRA: 650 Ft El izet knek: 540 Ft HATÁROK NÉLKÜL A KULTÚRÁBAN ERDEINK JÖV JE MIÉRT SÖTÉT AZ ÉJSZAKAI ÉGBOLT? TÁJ, TÁJKÉP ÉS TÁJVÉDELEM

Részletesebben

Természet Világa. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 145. évf. 4. sz. 2014. ÁPRILIS ÁRA: 650 Ft El fizet knek: 540 Ft

Természet Világa. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 145. évf. 4. sz. 2014. ÁPRILIS ÁRA: 650 Ft El fizet knek: 540 Ft Természet Világa TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 145. évf. 4. sz. 2014. ÁPRILIS ÁRA: 650 Ft El fizet knek: 540 Ft METANOLGAZDA(G)SÁG ÖRVÉNYPÖFFÖK TURBULENCIA HERMAN OTTÓ, A PÉLDAKÉP A SÁVOS VASÉRC BOLYGÓVADÁSZAT

Részletesebben

Természet Világa. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 145. évf. 8. sz. 2014. AUGUSZTUS ÁRA: 650 Ft El izet knek: 540 Ft

Természet Világa. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 145. évf. 8. sz. 2014. AUGUSZTUS ÁRA: 650 Ft El izet knek: 540 Ft Természet Világa TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 145. évf. 8. sz. 2014. AUGUSZTUS ÁRA: 650 Ft El izet knek: 540 Ft NETWÖRKÖZ ÁLLATOK LÉLEKBEN AMAT RCSILLAGÁSZ MARADTAM TOBOZMIRIGY AZ ATOMKORBAN ÉPÍT MIKROORGANIZMUSOK

Részletesebben

Természet Világa. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 144. évf. 10. sz. 2013. OKTÓBER ÁRA: 650 Ft. El izet knek: 540 Ft HURRIKÁN: PUSZTÍTÓ H ER GÉP

Természet Világa. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 144. évf. 10. sz. 2013. OKTÓBER ÁRA: 650 Ft. El izet knek: 540 Ft HURRIKÁN: PUSZTÍTÓ H ER GÉP Természet Világa TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 144. évf. 10. sz. 2013. OKTÓBER ÁRA: 650 Ft El izet knek: 540 Ft A BIOLÓGIAI KIRALITÁS HURRIKÁN: PUSZTÍTÓ H ER GÉP EXPEDÍCIÓK KELET-AFRIKÁBAN LÁPERD AZ ATOMER

Részletesebben

Természet Világa. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 145. évf. 5. sz. 2014. MÁJUS ÁRA: 650 Ft El izet knek: 540 Ft

Természet Világa. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 145. évf. 5. sz. 2014. MÁJUS ÁRA: 650 Ft El izet knek: 540 Ft Természet Világa TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 145. évf. 5. sz. 2014. MÁJUS ÁRA: 650 Ft El izet knek: 540 Ft A LOGIKA ÚJ KAPUI ÚJSZÜLÖTT SZÁRAZFÖLDEK MÉLYFÉSZK FÖLDRENGÉSEK LEIBNIZ ÉS A MEDICINA LÁTÁSMENT

Részletesebben

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 145. évf. 6. sz. 2014. JÚNIUS ÁRA: 650 Ft El fizet knek: 540 Ft

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 145. évf. 6. sz. 2014. JÚNIUS ÁRA: 650 Ft El fizet knek: 540 Ft A Természet Világa 2014/I. különszáma: A Kalmár László Matematika Verseny feladatai (2006-2012) Természet Világa TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 145. évf. 6. sz. 2014. JÚNIUS ÁRA: 650 Ft El fizet knek: 540

Részletesebben

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 144. évf. 4. sz. 2013. ÁPRILIS ÁRA: 650 Ft El fizet knek: 540 Ft

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 144. évf. 4. sz. 2013. ÁPRILIS ÁRA: 650 Ft El fizet knek: 540 Ft Természet Világa TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 144. évf. 4. sz. 2013. ÁPRILIS ÁRA: 650 Ft El fizet knek: 540 Ft UGRÁLÓ GÉNEK KÁRMÁN TÓDOR KUTATÁS KOZMIKUS RÉSZECSKÉKKEL MEMÓRIAMEG RZÉS ÉL LÉNYEK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGNAK

Részletesebben

Természet Világa MAGMAFELÁRAMLÁS EREDETÜNK ÉS TÚLÉLÉSÜNK KÉRDÉSEI TITOKZATOS ARÁBIA A RÁK, ÉS AMI MÖGÖTTE VAN

Természet Világa MAGMAFELÁRAMLÁS EREDETÜNK ÉS TÚLÉLÉSÜNK KÉRDÉSEI TITOKZATOS ARÁBIA A RÁK, ÉS AMI MÖGÖTTE VAN Természet Világa TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 145. évf. 1. sz. 2014. JANUÁR ÁRA: 650 Ft El izet knek: 540 Ft FIZIKAI ÉS KÉMIAI NOBEL-DÍJAK MAGMAFELÁRAMLÁS EREDETÜNK ÉS TÚLÉLÉSÜNK KÉRDÉSEI TITOKZATOS ARÁBIA

Részletesebben

Természet Világa. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 144. évf. 12. sz. 2013. DECEMBER ÁRA: 650 Ft. El izet knek: 540 Ft

Természet Világa. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 144. évf. 12. sz. 2013. DECEMBER ÁRA: 650 Ft. El izet knek: 540 Ft Természet Világa TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 144. évf. 12. sz. 2013. DECEMBER ÁRA: 650 Ft El izet knek: 540 Ft KARÁCSONYI HANGULATBAN GYÓGYÍTÓ SZERETET A GÉNSEBÉSZET ÚJ TECHNIKÁI EGY KIÁLLÍTÁS KÉPEI A PATKÁNY

Részletesebben

NANOMEDICINA NANOKÉMIA

NANOMEDICINA NANOKÉMIA Természet Világa TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 144. évf. 11. sz. 2013. NOVEMBER ÁRA: 650 Ft El fizet knek: 540 Ft NANOMEDICINA NANOKÉMIA A MAKRO- ÉS A NANOVILÁG AZ ANYAGTUDOMÁNYOK TÜKRÉBEN NANORÉSZECSKÉK

Részletesebben

Természet Világa. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 145. évf. 11. sz. 2014. NOVEMBER ÁRA: 650 Ft El izet knek: 540 Ft

Természet Világa. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 145. évf. 11. sz. 2014. NOVEMBER ÁRA: 650 Ft El izet knek: 540 Ft Természet Világa TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 145. évf. 11. sz. 2014. NOVEMBER ÁRA: 650 Ft El izet knek: 540 Ft A MATEMATIKUSOK VILÁGKONGRESSZUSÁN A HOMOSZEXUALITÁS GENETIKÁJA HÁROMSZOR SZÜLET FOLYÓ PROSZTATARÁK

Részletesebben

Természet Világa. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 144. évf. 3.sz. 2013. MÁRCIUS ÁRA: 650 Ft El fizet knek: 540 Ft

Természet Világa. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 144. évf. 3.sz. 2013. MÁRCIUS ÁRA: 650 Ft El fizet knek: 540 Ft Természet Világa TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 144. évf. 3.sz. 2013. MÁRCIUS ÁRA: 650 Ft El fizet knek: 540 Ft KÉMIAI NOBEL-DÍJ MIKOR LESZ NAPFOLTMAXIMUM? RÁGCSÁLÓK HONFOGLALÁSAI ID JÁRÁS HATÁSA A TÁRSADALOMRA

Részletesebben

Cs. Plank Ibolya: Tartalom

Cs. Plank Ibolya: Tartalom Cs. Plank Ibolya: Fotográfiai helyzetkép és értékelés, 2007 A fotográfia, az állóképes vizuális nemzeti örökség meg rzésének, archiválásának, nyilvánosságra hozásának és oktatásának céljai, módszerei,

Részletesebben

Neki Mohács kellett TÚLTÁPLÁLT SEJTEK KAOTIKUS BOLYGÓPÁLYÁK BERKENYE LOMBIKBÓL. Adószámunk: 19002457-2-42. LXVIII. évfolyam 8. szám 2013. február 22.

Neki Mohács kellett TÚLTÁPLÁLT SEJTEK KAOTIKUS BOLYGÓPÁLYÁK BERKENYE LOMBIKBÓL. Adószámunk: 19002457-2-42. LXVIII. évfolyam 8. szám 2013. február 22. TÚLTÁPLÁLT SEJTEK KAOTIKUS BOLYGÓPÁLYÁK BERKENYE LOMBIKBÓL LXVIII. évfolyam 8. szám 2013. február 22. Ára: 295 Ft El fizet knek: 230 Ft ÉLET es TUDOMÁNY Adószámunk: 19002457-2-42 Neki Mohács kellett ÉLET

Részletesebben

A VILÁGEGYETEM DIÓHÉJBAN

A VILÁGEGYETEM DIÓHÉJBAN A VILÁGEGYETEM DIÓHÉJBAN STEPHEN HAWKING MAGYARUL MEGJELENT TOVÁBBI M VEI: AZ ID RÖVID TÖRTÉNETE (Maecenas Talentum, 1998, 2001) EINSTEIN ÁLMA ÉS EGYÉB ÍRÁSOK (Vince, 1999, 2000, 2001) S. HAWKING R. PENROSE:

Részletesebben

A VILÁGEGYETEM DIÓHÉJBAN

A VILÁGEGYETEM DIÓHÉJBAN A VILÁGEGYETEM DIÓHÉJBAN STEPHEN HAWKING MAGYARUL MEGJELENT TOVÁBBI M VEI: AZ ID RÖVID TÖRTÉNETE (Maecenas Talentum, 1998, 2001) EINSTEIN ÁLMA ÉS EGYÉB ÍRÁSOK (Vince, 1999, 2000, 2001) S. HAWKING R. PENROSE:

Részletesebben

FALU A F VÁROSBAN LEVÉLTITKOK KÓBOR MACSKÁK NÖVÉNYSZÁMTAN

FALU A F VÁROSBAN LEVÉLTITKOK KÓBOR MACSKÁK NÖVÉNYSZÁMTAN FALU A F VÁROSBAN LEVÉLTITKOK KÓBOR MACSKÁK NÖVÉNYSZÁMTAN LXVIII. évfolyam 29. szám 2013. július 19. Ára: 295 Ft El fizet knek: 230 Ft ÉLET es TUDOMÁNY Digitális változatban: dimag.hu ÉLET ÉS TUDOMÁNY

Részletesebben

Május 2.: ANYÁK NAPJA!

Május 2.: ANYÁK NAPJA! XXVI. évfolyam 4. szám VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2010. április Május 2.: ANYÁK NAPJA! Jékely Zoltán: A HOSSZÚ TÉL UTÁN Látod, apám, hosszabbodik a Nap! A szép piros kakas mind magasabbra lépeget

Részletesebben

A TÁRSADALMI PROBLÉMÁK SZOCIOLÓGIÁJA

A TÁRSADALMI PROBLÉMÁK SZOCIOLÓGIÁJA A TÁRSADALMI PROBLÉMÁK SZOCIOLÓGIÁJA Tananyag III. évfolyamos hallgatók részére Írták: Andorka Rudolf, Cseh-Szombathy László, Elekes Zsuzsanna, Gazsó Ferenc, Gyenei Márta BKE Szociológia és Szociálpolitika

Részletesebben

GÁZÓRIÁSOK PIRAMIS ÉS ÁRVÍZ PORVIHAR CSALÁS VAGY MISSZIÓ?

GÁZÓRIÁSOK PIRAMIS ÉS ÁRVÍZ PORVIHAR CSALÁS VAGY MISSZIÓ? GÁZÓRIÁSOK PIRAMIS ÉS ÁRVÍZ PORVIHAR CSALÁS VAGY MISSZIÓ? LXVIII. évfolyam 26. szám 2013. június 28. Ára: 295 Ft El fizet knek: 230 Ft ÉLET es TUDOMÁNY Digitális változatban: dimag.hu ÉLET ÉS TUDOMÁNY

Részletesebben

www.lajtner.com Dr. Lajtner Tamás: Cseppben a tenger Tartalomjegyzék 1. MIR L SZÓL EZ A KÖNYV?... 3 2. TUDÁS - VÁGY... 5

www.lajtner.com Dr. Lajtner Tamás: Cseppben a tenger Tartalomjegyzék 1. MIR L SZÓL EZ A KÖNYV?... 3 2. TUDÁS - VÁGY... 5 Édesapámnak, aki a világ egyik legkreatívabb embere Dr. Lajtner Tamás Cseppben a tenger A kreatív magyar jöv kép (avagy a magyarok olyanok, mint mások csak egy kicsit mások) Kézirat lezárva: Budapest,

Részletesebben

Kozmikus részecskeadatsorok online monitorozása. BSc szakdolgozat. Kálmán Dávid III. zika BSc hallgató, informatikus-zikus szakirány ELTE TTK

Kozmikus részecskeadatsorok online monitorozása. BSc szakdolgozat. Kálmán Dávid III. zika BSc hallgató, informatikus-zikus szakirány ELTE TTK Kozmikus részecskeadatsorok online monitorozása BSc szakdolgozat Kálmán Dávid III. zika BSc hallgató, informatikus-zikus szakirány ELTE TTK Témavezet k: dr. Barnaföldi Gergely Gábor MTA Wigner FK RMI Elméleti

Részletesebben

2 0 1 3. 2 7. Á : 2 9 5 F

2 0 1 3. 2 7. Á : 2 9 5 F ARCCAL A MARCAL FELÉ VIKING VENDETTA MULATÓHELY-KOMBINÁT LXVIII. évfolyam 39. szám 2013. szeptember 27. Ára: 295 Ft El fizet knek: 230 Ft ÉLET es TUDOMÁNY Digitális változatban: dimag.hu NANOKEN ANYAG

Részletesebben

Böröczfy Virág. A fotográfia oktatási rendszerének vizsgálata. I. Bevezet

Böröczfy Virág. A fotográfia oktatási rendszerének vizsgálata. I. Bevezet Böröczfy Virág A fotográfia oktatási rendszerének vizsgálata I. Bevezet Jelen kutatás része a Nemzeti Kulturális Alap Fotóm vészeti Szakkollégiuma által kezdeményezett A fotóm vészeti mez vizsgálata Magyarországon

Részletesebben

Kutatás-fejlesztés helyzete és lehet ségei Magyarországon

Kutatás-fejlesztés helyzete és lehet ségei Magyarországon Kutatás-fejlesztés helyzete és lehet ségei Magyarországon Forum Politicum Könyvek Forum Politicum Intézet Kiadványa Felel s szerkeszt : Huber Szebasztián kozpont@forumpoliticum.hu www.forumpoliticum.hu

Részletesebben

meteor.mcse.hu MCSE 2013/2 NGC 7293 Egy százalék! Az MCSE adószáma: 19009162-2-43

meteor.mcse.hu MCSE 2013/2 NGC 7293 Egy százalék! Az MCSE adószáma: 19009162-2-43 MCSE 2013/2 meteor.mcse.hu NGC 7293 Egy százalék! Az MCSE adószáma: 19009162-2-43 Kopernikusz-szobor a lengyelországi Toruńban, a csillagász szülővárosában (lásd cikkünket a 6. oldalon) tartalom meteor

Részletesebben

CORVUS HÍRADÓ. Corvus csillagászati napok: Fókuszban a Mars

CORVUS HÍRADÓ. Corvus csillagászati napok: Fókuszban a Mars CORVUS HÍRADÓ A Corvus Csillagászati Egyesület hírmondója Corvus csillagászati napok: Fókuszban a Mars Különszám, 2004. május Két hónap kemény munka és készülõdés után eljött végre a nagy nap: március

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Trembeczki István: Egy új történelmi korszak küszöbén. Gáthy Vera: Globalizáció kelet fel l. Az indiai kultúra Magyarországon

A TARTALOMBÓL. Trembeczki István: Egy új történelmi korszak küszöbén. Gáthy Vera: Globalizáció kelet fel l. Az indiai kultúra Magyarországon A TARTALOMBÓL Trembeczki István: Egy új történelmi korszak küszöbén Gáthy Vera: Globalizáció kelet fel l. Az indiai kultúra Magyarországon Szalma Balázs Sz ke Tímea Tóth Zsóia: Kapcsolatok és választások.

Részletesebben

RITKA ÉS NEMES FÖLD-SZER SZOMSZÉDOK KIRÁLYÁLDOZAT T-SEJTEK ÉS SEJTÉSEK 19002457-2-42. Adószámunk: LXVIII. évfolyam 9. szám 2013. március 1.

RITKA ÉS NEMES FÖLD-SZER SZOMSZÉDOK KIRÁLYÁLDOZAT T-SEJTEK ÉS SEJTÉSEK 19002457-2-42. Adószámunk: LXVIII. évfolyam 9. szám 2013. március 1. FÖLD-SZER SZOMSZÉDOK KIRÁLYÁLDOZAT T-SEJTEK ÉS SEJTÉSEK LXVIII. évfolyam 9. szám 2013. március 1. Ára: 295 Ft El fizet knek: 230 Ft ÉLET es Adószámunk: TUDOMÁNY 19002457-2-42 RITKA ÉS NEMES ÉLET ÉS TUDOMÁNY

Részletesebben