VA L L ÁSTUDOM Á N Y I SZ E M L E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VA L L ÁSTUDOM Á N Y I SZ E M L E"

Átírás

1 VA L L ÁSTUDOM Á N Y I SZ E M L E VIII. évfolyam 1. szám 2012 Zsigmond Király Főiskola

2 VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE VALLÁSTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER Nyolcadik évfolyam, 2012/1. szám A folyóirat megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatja. Kiadja: Zsigmond Király Főiskola, Budapest Magyar Vallástudományi Társaság Főszerkesztő: S. Szabó Péter Alapító főszerkesztő: Bencze Lóránt Szerkesztők: Adamik Tamás (Disputa) Rónay Péter (Hírek) Luft Ulrich (Vallástudós életpályák) Németh György (Források) Csima Ferenc (Recenziók) Szerkesztőbizottság: Fröhlich Ida, Hoppál Mihály, Máté-Tóth András, Peres Imre, Ruzsa Ferenc, Schweitzer József, Szigeti Jenő, Török László, Zentai Tünde A Szerkesztőség címe: 1039 Budapest, Kelta u. 2. Tel.: , fax: Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. ISSN A kiadásért felel: Dr. Bayer József A sorozat kötetei megrendelhetők, illetve 15% kedvezménnyel megvásárolhatók: L Harmattan Könyvesbolt 1053 Budapest, Kossuth L. u Tel.: A tipográfiai tervet Pintér Zoltán készítette, a nyomdai előkészítést Csernák Krisztina, a nyomdai munkákat a Robinco Kft. végezte. Felelős vezető: Kecskeméthy Péter

3 Tartalom S. SZABÓ PÉTER: A Vallástudományi Szemle évi számai elé 5 TANULMÁNYOK VALLÁSETNOLÓGIA HOPPÁL MIHÁLY: Vallás-antropológia 9 VASSÁNYI MIKLÓS: Waca, huaca, guaca Szent tárgy és szent hely az inka vallásban 15 SZILÁGYI ZSOLT: A buddhizmus és az egyház társadalmi szerepe a mai Mongóliában 28 HOPPÁL MIHÁLY: Sámán-szertartások: ének, dob és gyógyítás 49 SIPOS JÁNOS: A sámándalok zenei elemzése 61 FORRÁS SOMFAI KARA DÁVID: Sámánénekek 95 DISPUTA S: SZABÓ PÉTER: Az önérvényű vallásosság igényének filozófiai megalapozása és programszerű felvetése Nyikolaj Bergyajev filozófiájában 117 TUDOMÁNYUNK TÖRTÉNETE ÉS MŰHELYEI HORVÁTH PÁL: A vallásetnológia és a vallástudományok 129 VALLÁSTUDÓS ÉLETPÁLYÁK SZILÁGYI ZSOLT: Beszélgetés Bethlenfalvy Géza indológussal 151 HÍREK 179 RECENZIÓK 183 Zenei melléklet (CD): Sámánénekek (Hoppál Mihály gyűjtéseiből)

4

5 A Vallástudományi Szemle évi számai elé S. SZABÓ PÉTER Folyóiratunk nyolcadik évfolyamának számait indítjuk útjára ez év tavaszán. Érdekes, színes számok lesznek, terveink és reményeink szerint. Az idei első szám a vallásetnológia izgalmas, sokfelől gazdagodó és a világ egészére kiterjedő terepmunkára is alapozóan építkező diszciplínája égisze alatt szerveződik. A közölt anyagok nagy részének (sámándalok szövegekben és dallamokban) gyűjtésében, elemzésében oroszlánrésze van Hoppál Mihálynak, a Magyar Vallástudományi Társaság elnökének, szerkesztő bizottságunk tagjának, akit olvasóink a vele készült interjúból is megismerhettek, és aki idén tölti be hetvenedik életévét. Szeretettel köszöntjük! További eredményes éveket kívánunk neki! De hát mit is tud adni születésnapi ajándékként egy folyóirat szerkesztősége? Igazából: lehetőséget. Mutassa be a tudományágat, amelynek művelése állt és áll ma is életműve középpontjában! Szerkessze a folyóiratszámot, melyet ennek a célnak és az ő életműve előtti tisztelgésnek szenteltünk! Talán ez hetven éves fennállása megünneplésének legméltóbb módja. Ez a gondolat és cél tehát idei első számunk genezisének sajátossága. Második számunk témája aktualitásokhoz kapcsolódik, a vallásközi párbeszédek folyamatosan mozgó, hullámzó közegébe visz bennünket. Főleg az iszlám keresztény és a zsidó keresztény eszmecserék gondolatvilágáról adnak képet a közölt írások, amelyek emiatt természetszerűleg némileg polemikus hangsúlyokat is tartalmaznak. Olvasóink már hozzászokhattak a vallásszemiotika tudományága jegyében fogant tanulmányokhoz, hisz a folyóiratot kiadó főiskola évről-évre helyt ad ilyen témájú konferenciáknak. Nem lesz ez másképp idén sem, az e tárgyú eszmecsere termését ezúttal is közreadjuk, idei harmadik számunkban. Végül az idei utolsó, negyedik számunk a vallásszociológia irányában tájékozódik. Főleg e tudományág egyik legjelentősebb, a közelmúltban elhunyt hazai művelője, Tomka Miklós életművét, pályáját, annak környezetét szeretné méltóképp bemutatni. A Tanulmányok rovat írásaiban pedig hazai vallási közösségek életéből, munkájából szeretne képet adni, kitérve e közösségek kiemelkedő személyiségeinek bemutatására.

6 6 Vallástudományi szemle 2012/1 Ezek tehát a terveink a 2012-es esztendőre. Reméljük, az így megformált számok elnyerik olvasóink tetszését, jó szívvel invitáljuk mind a meglévő mind pedig remélhetőleg az idén érkező olvasóinkat. De mint mindig is hangsúlyoztuk, nem csak olvasásra, hanem írásra is buzdítjuk a folyóirat olvasóit. Az éves tematika közreadása egyúttal azt a célt is szolgálja, hogy megjelölt témáinkhoz bárki kapcsolódhat tanulmány, beszámoló, recenzió, vagy egyéb műfajú írással.

7 TANULMÁNYOK VALLÁSETNOLÓGIA

8

9 Vallás-antropológia HOPPÁL MIHÁLY Az antropológia (anthropos) az emberrel foglalkozó tudomány neve, a vallás pedig az emberiség egyik csak rá jellemző kulturális megnyilvánulása. Nem véletlen tehát, hogy az emberi kultúrák kutatói hamar felfedezték, végiggondolták, hogy a vallási jelenségek vizsgálata közelebb visz az adott kultúra jobb/mélyebb megértéséhez. Ezért az antropológus, vagy etnológus feladata minden hiedelem, hittel kapcsolatos jelenség, vallási és/vagy etikai kérdés vizsgálata. Azonnal felmerül a kérdés, hogy egyáltalán érdemes-e, lehet-e vizsgálni azokat a jelenségeket, amelyek túlvannak a racionalitás határain. A baj csak az, hogy az ésszel fel nem fogható hitek, hiedelmek, meggyőződések irányítják a mindennapi cselekvéseket a legtöbb embernél. A különböző nagy világvallások esetében még nyilvánvalóbb ez a reguláló szerep. Ezért is határoztuk el, hogy az egyetlen magyar vallástudományi folyóirat meg kell jelentessen egy vallás-antropológiai számot. Mint minden válogatás ez is esetleges és az a természetes, hogy nem tudjuk áttekinteni a közölt tanulmányok segítségével a lehetséges témák mindegyikét. Mindenesetre a vallás antropológusok jól látják a problémát, ahogy egyikük megfogalmazta. Az antropológus a kultúrák fordítója, és a fordítást nem szabad összekeverni az eredetivel 1 Amikor tehát a néprajzos (etnológus-antropológus) leír egy jelenséget, akkor óhatatlanul torzít, egyszerűsít, összefoglal, de ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne ezen leírásokból jó következtetéseket levonni! Kötetünk tanulmányai jó példákkal szolgálnak. A következő problémaköteg magával a vallás fogalmával kerül a kutató asztalára. Hiszen oly sokféle megközelítése és ezáltal definíciója létezik a vallásnak, hogy a legtöbb kézikönyvben csak felsorolásuk található. Abból kell kiindulni, hogy a legtöbb nyelvben nincs is szó ennek az összetett jelenségnek, ennek az elvont fogalomnak a jelölésére. Természetesen a kereszténység hatására és a tudományos gondolkodás hatására ma már van, de eredetileg nem volt, hiába publikálták a kutatók ilyen címen az általuk gyűjtött anyagot: Nuer Religion (Evans-Pritchard, E. E. 1974, eredetileg franciául jelent meg 1956-ban), a természeti népek körében nem volt ki- 1 Bowie, Fiona: The Anthropology of Religion: An Introduction. Oxford, Blackwell, 2006, 10. p.

10 10 Vallástudományi szemle 2012/1 fejezés az elvont fogalmakra, az olyanféle összefoglaló gyűjtőfogalmakra, mint a hit vagy vallás. Nem volt az eszkimóknak sem fogalmuk a hó-ra, de volt vagy két tucat szavuk a különböző minőségű hófajtákra (pl. porhó, jeges, vizes stb.), mint ahogy a mongoloknak a lovak színeire volt gazdag szótáruk, hogy ne említsük itt a mongol mitológia keleti és nyugati isteneinek elnevezéseit, kilencvenkilenc volt mindkét oldalon. Vagyis az elvont fogalmakat többnyire mi a tudósok konstruáljuk. Ahogy nincs samanizmus se, csak helyi sámánság ugyanúgy nincs nézetünk szerint nuer vallás, se kínai, se koreai, mert csak sokféle helyi hiedelemrendszer létezik. A mai vallásantropológiai vizsgálódások egyik további fontos területe a vallás eredetével, kialakulásával kapcsolatos problémakör. Az új fejlődéslélektani eredmények figyelembe vétele alapján azt lehet mondani, hogy a vallás, a hiedelmek a felsőbb erőkben az ember fejlődésének abban a korszakában alakult ki, amikor őseink jó évvel ezelőtt kialakították azokat a szokásokat, amelyek a társas együttműködés első jeleit mutatják. 2 Egészen újszerűen fogta meg és magyarázta az emberi közösségek rítusainak kialakulását egy amerikai kutató, aki bizonyos agyi mechanizmusok (kognitív modulok 3 ) kialakulásával és a közös éneklés, tánc, zajkeltés, vagyis a zenei ritmus kifejlesztésével 4 hozta összefüggésbe a társas lét megszületését. Ez a közösségi élmény hozta létre a közös hiedelemrendszert, a nyelvet és a társadalmi kapcsolatok hálóját, ami védte az egyént. Az így felhalmozódó tudás pedig kialakította azt a kognitív universumot, amely a csoportok közös kultúrájának csíráját hordozta, a kölcsönös segítség pedig versenyképesebbé tette az ilyen jól szervezett csoportot. 5 Érdemes itt megemlíteni, hogy vannak, akik kimondottan a gyógyítás kezdeteivel, a sámánság megjelenésével hozzák összefüggésbe az emberi evolúció felgyorsulását. 6 A tudat fejlődése egyes elméletek szerint nem lett volna lehetséges, ha őseink fel nem fedezik a hallucinációkat okozó növényeket, gombákat és azokat nem használják fel a közösségi rítusok alkalmával. 7 Különösen fontos itt annak felismerése/feltételezése, hogy a közösségi lét, a csoport együttes cselekvése, a bekapcsoltság érzése növelte az egyes csapatok, hordák hatékonyságát és erejét, egyben szaporodását. Ilyen egyszerű (?) mechanizmusok vezettek/vezethettek a hiedelmek és tudások komplex rendszereinek kialakulásához, végső soron pedig 2 Rossano, Matt, J.: Supernatural Selection: How Religion Evolved. Oxford, Oxford University Press, Mithen, Steven: A Prehistory of the Mind. London. Thames and Hudson Mithen, Steven: The Singing Neanderthals. Cambridge, Ma: Harvard University Press, Rossano, Matt, J.: i. m. 6 McClenon, James: Wondrous Healing: Shamanism, Human Evolution and the Origin of Religion. Dekalb: Northern Illinois University Press 2002., Winkelman, Michael: Shamanism and Cognitive Evolution. Cambridge Archeological Journal p. 7 McCauley R. N. Lawson, E. T. : Bringing Ritual to Mind. Psychological Foundation of Cultural Forms. Cambridge, Cambridge University Press, 2002.

11 hoppál mihály 11 azokhoz a kulturálisan meghatározott jelképrendszerekhez, melyeket mai kifejezéssel élve vallás -nak nevezünk. Érdekes, hogy a vallás jövőjéről gondolkodó kutatók éppen a tudatmódosító szerek alaposabb vizsgálatát ajánlják tanulmányaikban, hogy közelebb kerüljünk a vallás kialakulásának kérdéseihez. 8 Az viszont már most világos, hogy az emberi evolúcióhoz kötik egyes tudósok a vallás kialakulását, köztük az egyik vezető kognitivista valláselméleti gondolkodó Pascal Boyer. Az amerikai kutató egyik átfogó problémafelvető kötetében rákérdez a vallás eredetére, az istenfogalom kialakulására, a halál kérdésére és arra, hogy miért van szükségünk a rítusokra és a hiedelmekre. Egyik érdekes okfejtése során arra a következtetésre jutott, hogy az egyes kultúrák (a kultúra) úgy működnek (működik), mint a mémek 9, amelyek mint a gének hordozzák a releváns információkat és amelyek úgy terjednek, mint a betegség. A vallási eszmék (és a hiedelmek is) az egyének és a közösségek tudatában mint valami fertőzés terjednek, és kialakítják azokat a kulturális mintákat, amelyek aztán jellemzőek lesznek a katolikus vallás rendszerére, vagy a kínai konfuciánus etikára, vagy az amerikaiak individualista versenyszemléletére. A kognitív vallástudománynak manapság már egyre több híve van különösen erős ez a hatás Finnországban, ahol lényegében teljesen átvették ezt a gondolkodásmódot, és ennek az új megközelítésnek a segítségével magyarázzák, miként és hogy működik a vallás. 10 * A hazai vallás-néprajzi, illetve vallás-antropológiai oktatás nem túl hosszú múltra tekinthet vissza. Tulajdonképpen a nagy politikai változások után, lényegében 1990 után kezdődtek egyetemeinken a vallás-néprajzi kurzusok, annak ellenére, hogy Bálint Sándor munkássága megalapozta az ilyen stúdiumokat. Nem véletlen, hogy éppen Szegeden virágzott ki a vallástudományi kutatás és oktatás mára egyrészt a néprajzi tanszék keretében (Barna Gábor vezetésével) másrészt egy külön vallástudományi tanszékhez kapcsolódva (Máté-Tóth András vezetésével). Debrecenben a folklór kutatáshoz kapcsolódva igen alaposan tanulmányozták a vallási térhasználat mintáit, különösen a magyar nyelvterület észak-keleti területein (Bartha Elek vezetésével). A Kossuth Lajos Tudományegyetem (a régi névhasználat szerint) Néprajzi Tanszékén több olyan szakdolgozat készült, amelynek témája a 8 Forte, Robert (ed.): Entheogens and the Future of Religion. Rochester Toronto, Park Street Press, Boyer, Pascal: Religion Explained: The evolutionary Origins of Religious Thought. New York, Basic Books, p. 10 Pyysiäinen, Ilkka: How Religion Works: Towards a New Cognitive Science of Religion. Leiden Boston, Brill, 2003.

12 12 Vallástudományi szemle 2012/1 vallási néprajz tárgykörébe tartozik, mint ahogy az ELTE Folklór Tanszékén is készültek ilyen dolgozatok (Voigt Vilmos és Verebélyi Kincső vezetésével). Ma már világosan látjuk, hogy a tanszék volt vezetője, Voigt Vilmos milyen sokrétű kurzusokat tartott, hiszen írásait, tanulmányait két kötetben nemrégiben kiadta. 11 A hazai vallástudományi műhelyek közül talán a pécsi kulturális antropológiai tanszékhez kapcsolódó kutatások és dolgozatok a leginkább antropológiai irányultságúak. Legutóbb egy kitűnő dolgozat készült Vallásantropológiai vizsgálatok egy mai népi prófétáról. Csányi László Koppány saját gyűjtéseit dolgozta fel Dénes prófétá -ról, miközben képet rajzol a mai hazai helyzetről, amelyben egy vidéki próféta felépíti önmagát. A pécsi tanszék és oktatói prófétai elhivatottsággal hirdetik, hogy csak az általuk antropológiainak tartott terepmunka és elméleti megközelítés az egyedül üdvös (Vargyas Gábor vezetésével) többszöri megkeresésünkre se voltak hajlandók résztvenni e jelen kötetben néhány tanulmánnyal, hogy bemutassák az általuk követett módszerek eredményességét. Mivel Pécsett rendszeres vallásantropológiai oktatás folyik, remélhetjük, hogy a jövőben sorra megjelennek az ott készült szakdolgozatok, cikkek és tanulmányok mint ahogy a szegedi műhelyek több kötetben már közölték kutatásaiknak eredményeit. A Magyar Vallástudományi Társaság évtizedek óta, már Kákosy László és Boglár Lajos elnöksége alatt is, de különösen 1997 óta, a magam elnöksége idején, arra törekedett, hogy ne vallástörténeti irányultságú legyen a Társaság munkája, hanem általános valláselméleti. Ez a törekvés az előadások tematikai megoszlásában jól nyomon követhető, egyszerűen tény, hogy sokkal több etnológiai, a mai szóhasználat szerint antropológiai, beszámoló hangzott el a Társaság ülésein, mint teológiai, vagy szűken vallástörténeti jellegű. Az utóbbi néhány évben lezajlott, évenkénti konferenciánk témái szintén azt mutatják, hogy paradigmaváltás tanúi vagyunk e tudományterületen is, mert a kutatók az általánosabb témák felé fordultak, nem pedig a korábban preferált mikrofilológiai vizsgálódások felé. Jól jelezte ezt a tematikai váltást az Európai Vallástudományi Társaság Budapesten megrendezett konferenciája, illetve az ott elhangzott előadások szeptemberében, illetve a magyar kutatások helyzetéről képet adó kötet tanulmányai 13 * 11 Voigt Vilmos: A vallási élmény története. Bevezetés a vallástudományba. Bp. Timp, Voigt Vilmos: A vallás megnyilvánulásai. Bevezetés a vallástudományba. Bp. Timp Hoppál K. Bulcsú Szilágyi Zsolt (szerk.): Programme and Abstracts. 10 th Conference of the European Association for the Study of Religions. Bp Magyar Vallástudományi Társaság L Harmattan. 13 Hoppál Mihály S. Szabó Péter (szerk.): Science of Religion in Hungary. Bp. King Sigmund College Hungarian Association for the Academic Study of Religions

13 hoppál mihály 13 Végül e kötethez csatlakozó CD-ről. A három tucatnyi dallam Hoppál Mihály video-felvételeinek hangzóanyagából vett válogatás. Ezeket kimondottan az elemzés és bemutatás céljaira válogattuk, már csak azért is mert tudomásunk szerint ilyen kimondottan sámánénekeket tartalmazó korong aligha van forgalomban. Egy-egy sámánéneket ugyan közöltek a különböző válogatások, amelyek egy-egy kisebb népcsoport (pl. a nganaszan) népzenéjét mutatta be, amennyiben egy 30 dalból álló válogatás be tudja mutatni egy nép zenei anyagát! Hasonlóképpen nem gondoljuk, hogy a most közreadott dallamok reprezentálnák az eurázsiai sámánok zenei világát legfeljebb betekintést engednek abba a hangzásvilágba ( sound-scape ), amely a szertartások rendjébe tagozódott. A felvételeket Dél-Koreában (1991) Jakutiában (1992, 2000), a nanajok között (1993), a mandzsu (1995, 2001, 2007), a dahur, az evenki, a bargu és az ojrat mongol sámánok körében (2003, 2007), valamint horcsin (2001) és kirgiz (2004) sámánoknál tett látogatás alkalmával, a japán itako-nál (1997) készítettem. A CD-n lévő matricán Lindza Beldi nanaj sámánasszony általam készített fotója látható. Kimaradtak tuvai felvételeim (1995), valamint az újabb koreai és a taiwani őslakosoknál készített felvételek, ezek még feldolgozásra várnak. Irodalom Bowie, Fiona The Anthropology of Religion: An Introduction. Oxford: Blackwell. Boyer, Pascal 2001 Religion Explained: The Evolutionary Origins of Religious Thought. New York: Basic Books. Csályi László Koppány 2012 Vallásantropológiai vizsgálatok egy mai népi prófétáról. (Szakdolgozat) Pécs: Antropológiai Tanszék. Evans-Pritchard, E. E Nuer Religion. Oxford: Oxford University Press. Forte, Robert (ed.) 2012 Entheogens and the Future of Religion. Rochester Toronto: Park Street Press. Hoppál, K. B. Szilágyi, Zs. (eds.) 2011 Áldozat és ima. Budapest: Magyar Vallástudományi Társaság L Harmattan Kiadó. Hoppál, Mihály S. Szabó Péter (eds.) 2011 Science of Religion in Hungary. Budapest: King Sigmund College Hungarian Association for the Academic Study of Religions. Mithen, Steven 1996 A Prehistory of the Mind. London: Thames and Hudson The Singing Neanderthals. Cambridge, Ma: Harvard University Press. McCauley, R. N. Lawson, E. T Bringing Ritual to Mind: Psychological Foundation of Cultural Forms. Cambridge: Cambridge University Press.

14 14 Vallástudományi szemle 2012/1 McClenon, James 2002 Wondrous Healing: Shamanism, Human Evolution and the Origin of Religion. Dekalb: Northern Illinois University Press. Morris, Brian 1987 Anthropological Studies of Religion: an Introductory Text. Cambridge: Cambridge University Press. Pyysiäinen, Ilkka 2003 How Religion Works: Towards a New Cognitive Science of Religion. Leiden Boston: Brill. Rossano, Matt J Supernatural Selection: How Religion Evolved. Oxford: Oxford University Press. Voigt Vilmos 2004 A vallási élmény története. Bevezetés a vallástudományba. Budapest. Timp Kiadó A vallás megnyilvánulásai. Bevezetés a vallástudományba. Budapest: Timp Kiadó. Winkelman, Michael 2002 Shamanism and Cognitive Evolution. Cambridge Archeological Journal 12:

15 Waca, huaca, guaca. Szent tárgy és szent hely az inka vallásban VASSÁNYI MIKLÓS Ah, ticsi Viracochan! Quaylla Viracochan! Tucapu, acnupu Viracochan! Ó, Viracocha [isten]! Aki a világ végén laksz, te páratlan, ki életet s erőt adtál az embereknek, és azt mondtad:»legyen ez az ember,«és a nőknek:»legyen ez a nő«... Akiket létrehoztál, őrizd is meg, hogy épen és egészségesen, veszély nélkül éljenek, békében... 1 E feltehetőleg prehispán eredetű, de a keresztény istenfogalmat valószínűleg már bizonyos mértékig magában foglaló imádság az andoki inka (fő) istenséghez, Viracochához, melyet Cristóbal de Molina ( ) Relación de las fábulas y ritos de los Incas ( ) című kéziratos műve őrzött meg számunkra, tipikus felépítésű és gondolatmenetű ima jól reprezentálja a több tucat, Molina által kecsua nyelven megőrzött imádság szerkezetét és teológiáját. Feltűnő ezekben az imádságokban, hogy az isteni attribútumok listáján nem szerepel a szent terminus: az imák bevezető szakasza mindenekelőtt Viracocha emberbaráti cselekedeteit sorolja fel, utána pedig rátér a kérésre, mely az imát kísérő áldozatbemutatás közelebbi célja. 2 A legkorábbi spanyol-kecsua szótárak (Domingo de Santo Tomás és González Holguín atyák művei) 3 hasonlóképp nem tartalmaznak sacro, illetve santo spanyol 1 Oh, Hacedor! que estás en los fines del mundo sin igual, que diste ser y valor a los hombres y dijiste:»séa éste hombre,«y a las mujeres»séa ésta mujer;«diciendo esto, los hiciste y los formaste y diste ser. A estos que hiciste guárdalos, que vivan sanos y salvos sin peligro, viviendo en paz. Adónde estáis? Estáis en lo alto del cielo o abajo, en los truenos, en los nublados de las tempestades: Óyeme, respóndeme y concede conmigo y dadnos perpetua vida; para siempre tenednos de tu mano; y esta ofrenda recíbela a dondequiera que estuvieres, Oh Hacedor! az augusztusi betegségűző-purifikációs Situa ünnep cuzcói rendezvényén mondott első imádság, melyet Molina atya kecsuául és a saját spanyol tolmácsolásában is közöl, in Molina, Cristóbal de, Relación de las fábulas y mitos de los Incas en el tiempo de su infidelidad [cca. 1574], kritikai kiadás, Pérez, J. C. és Urbano, H., eds. (Lima: Universidad de San Martin de Porres, 2008), p. 54. Mint a szöveg kiadói megjegyzik, a kecsua eredetiben szereplő Viracocha istennév nem fordítható Teremtő -nek ( Hacedor ). 2 Molina atyáról és itt hivatkozott művéről ld. Vassányi M., Capac hocha. Az inka gyermekáldozat vallási, politikai, régészeti és nyelvészeti aspektusai, in: Áldozat és ima (Vallástudományi Kiskönyvtár 5), szerk. Hoppál K. B., Szilágyi Zs. és Vassányi M., Budapest: L Harmattan, 2011., Könyvészeti adataikat lásd a Bibliográfiában.

16 16 Vallástudományi szemle 2012/1 címszót, ezért az inka vallás szentség-képzetére irányuló vizsgálódásunk tárgyául olyan vallási fogalmat kell keresnünk, mely e vallás reprezentatív elemét jelöli, és amelynek jelentésköre domináns módon tartalmazza a szentség mozzanatát. E célra meggyőződésünk szerint leginkább a waca (huaca, guaca; bálványszobor, istentiszteleti hely ) prehispán kecsua vallási terminus kínálja magát. Feladatunk ezért itt a waca szó XVI. és korai XVII. századi, perui spanyol forrásokban használt jelentéseinek elemzésével rekonstruálni, mit értettek szent tárgyon vagy szent helyen az inka vallás követői. Ezen keresztül nagy valószínűséggel eljuthatunk az inka szentség-képzet átfogóbb megértéséhez is. 1. A klasszikus spanyol gyarmati krónikairodalom körébe tartozó források szinte mindegyike magától értetődően használja ezt a kifejezést, de kevés olyan akad köztük, amelyik expressis verbis értelmezné. A legfontosabb kivétel Garcilaso de la Vega Comentarios reales de los Incas (1609) című műve II. könyvének 4. fejezete. 4 Eszerint a huaca szó jelentései a következők: 1. bálványszobor, idolum ( ídolo, como Júpiter, Marte, Venus ) Cosa sagrada, azaz szent tárgy, mint amilyenek mindazok, amelyekben megszólalt az ördög (tehát mint maga Garcilaso mondja az idolok, sziklák, nagy kövek vagy fák: los ídolos, las peñas, piedras grandes o árboles ) A Napnak felajánlott dolgok, mint emberfigurák, madarak s állatok, aranyból vagy ezüstből vagy fából. 7 A magashegységi régészet számos ilyen figurát talált capac hocha (gyermekáldozati) színhelyek ásatása során Bármely nagy vagy kicsi templom, a mezőkön található sírok, a házak ama sarka, ahonnét a démon beszélt a papokhoz, amely sarkok szent helyeknek [ por lugares sanctos ] minősültek 9 tehát általában a szent helyek, imádkozóhelyek, bálványtemplomok ( oratorios ). 5. Mindama dolgok, melyek szépségben avagy kiválóságban kitűnnek a saját fajtájukba tartozóak közül 10 (így pl. rendkívül szép rózsák, almák vagy más gyümölcsök). 6. A nagyon csúnya és szörnyű dolgok, amelyek félelmet s rémületet 4 De muchos dioses que los historiadores españoles impropriamente aplican a los indios. 5 Vega, Garcilaso de la, Comentarios Reales de los Incas, tomos I-III (Lima Perú: Editorial Universo, év nélkül), p cosa sagrada, como eran todas aquellas en que el demonio les hablaba... (Uo.) 7 a las cosas que habían ofrecido al Sol, como figuras de hombres, aves y animales, hechas de oro o de plata o de palo, y qualesquiera otras ofrendas, las cuales tenían por sagrada, porque las había recebido el Sol en ofrenda y eran suyas, y, porque lo eran, las tenían en gran veneración. (Uo.) 8 J. Reinhard fényképet is közöl, ld. Reinhard, J., Peru s Ice Maiden, National Geographic Magazine 189 (1996/6), (p. 76). 9 a cualquiera templo grande o chico y a los sepulcros que tenían en los campos y a los rincones de las casas, de donde el demonio hablaba a los sacerdotes..., los cuales rincones tenían por lugares sanctos, y así los respectaban como un oratorio. (Vega, p. 80.) 10 a todas aquellas cosas que en hermosura o excelencia se aventajan de las otras de su especie, como una rosa, manzana o camuesa o qualquiera otra fruta que sea mayor y más hermosa que todas las de su árbol... (Uo.)

17 vassányi miklós 17 okoznak, 11 például a 8-9 méter hosszú andoki óriáskígyók. 7. Mindama dolgok, amelyek elhagyják a természetes rendjüket, mint például az a nő, aki kettőt szül egy méhből, 12 vagy maguk az ikrek; az ikerszülő juhok is. Garcilaso szerint az inka időkben ilyet szívesen áldoztak is, mert nagyobb istenséggel [ deidad ] rendelkezőnek tartották, minélfogva huacának hívták őket. 13 E közlés hitelességét gyengíti, hogy a juh Dél-Amerikában posztkolumbiánus állatfaj (igaz ugyan, hogy erről szinte egyetlen korabeli spanyol forrás sem vesz tudomást) A Sierra Nevada nagy hegylánca a nagysága és kiemelkedése miatt, az igen magas hegyek, és a nagy szakadékok 15 A lista alapján megállapítható, hogy amint azt a források többsége és a korai szótárirodalom is megerősítik a waca mindenekelőtt az (élőnek, lélekkel rendelkezőnek elgondolt) istenszobrot jelölő szó. 16 A waca ebben az elsődleges jelentésben közelebbről olyan, tipikusan hordozható méretű és súlyú, kőből faragott vagy agyagból formázott istenszobrot jelöl, mely általában emberarcú és -alkatú, rendszeres kultikus tiszteletben részesül, táplálékot kap áldozat formájában, s a 11 a las cosas muy feas y monstruosas, que causan horror y asombro, y así daban este nombre a las culebras grandes de los Antis... (Uo.) 12 a todas las cosas que salen de su curso natural, como a la mujer que pare dos de un vientre; a la madre y a los mellizos daban este nombre por la estrañeza del parto y nacimiento... (Uo.) 13 porque los tenían por de mayor deidad, por lo cual les llaman huaca. (Uo., p. 81.) 14 Az egyetlen kivételnek a lentebb tárgyalt Bernabé Cobo atya tűnik, aki az Historia del Nuevo Mundo leíró állattani részében (1. rész, X. könyv, 6. fejezet: Del ganado ovejuno ) felhívja a figyelmet arra, hogy a juhot egy conquistador hozta be Peruba 4-6 évvel a hódítás (1532) után: Trujo las primeras ovejas a este reino del Perú el capitán Salamanca, uno de sus [ti. del Perú] primeros conquistadores, dentro de cuatro o seis años que se conquistó este reino. (Cobo, Bernabé, Historia del Nuevo Mundo, Ediciones Atlas, Madrid: 1943, p. 47. Cobo nagyszabású művének e szemelvényes, népszerű kiadása megváltoztatja az eredeti fejezetszámozást: az idézett részt Capitulo VIII cím alatt találjuk.) 15 a la gran cordillera de la Sierra Nevada... por su largura y eminencia... Dan el mismo nombre a los cerros muy altos..., y a las cuestas grandes que se hallan por los caminos... (Vega, p. 81.) 16 Santo Tomás szerint Gvaca annyi mint templo de ydolos, o el mismo ydolo (4. és 1. jelentés Garcilaso de la Vega listáján), vö. Santo Tomás, Fray D. de, Lexicon o Vocabulario de la lengua general del Perv [1560], edición facsimilar, prólogo de R. Porras Barrenechea (Lima: Universidad Mayor de San Marcos, 1951). Holguín atya szerint Huacca annyi mint Ydolos, figurillas de hombres y animales que trayan consigo (1. jelentés Garcilasónál; valószínűleg pontosvesszőt kell olvasnunk az Ydolos szó után, mert annak értelmezője aligha lehet minden további nélkül a hordozható kegytárgy jelentés), vö. Holguín, González, Vocabulario de la lengva general de todo el Perv llamada lengua qquichua o del inca [1608], edición y prólogo de R. Porras Barrenechea (Lima: Universidad Mayor de San Marcos, 1952). A huacca szóbokrában tanúsítva van itt még a 4. ( Huacca muchhana = lugar de ídolos, adoratorio ), a 6. ( Huacca runa = Carnero, o qualquier bestia monstruosa que tiene mas, o menos miembros, o fealdad natural ) és a 7. ( Huacca, o poma runa [ oroszlánember ]= Quando tiene seis dedos en manos y pies como león ) jelentés Garcilaso de la Vega listájából.

18 18 Vallástudományi szemle 2012/1 táplálás során jellegzetesen fültől fülig bekenik az arcát az áldozati állat friss vérével (Molina szerint e rítus neve kecsuául pirac volt). 17 Vallási funkciója egyebek mellett a közvetítők útján való tanácsadás, jóslás. A waca terminus ebben a jelentésben tehát elsősorban isteni jelenlétet rejtő, természetfölötti hatóerővel, képességekkel bíró kultikus tárgy -at jelent. A további jelentések definíciójában Garcilaso szövegében többször is megjelenik a szent (sagrado, sancto) szó. Így szent objektumnak minősül minden olyan természetes vagy mesterséges tárgy, amelyből valamely alacsonyabbrendű istenség hangja szólal meg (2.; egy ilyen jelenet naiv leírását olvassuk is Pachacutinál). 18 Itt is a természetfölötti jelenlét jelentésmozzanata dominál. Az isteneknek szentelt, gyakran az áldozattal együtt eltemetett és így a túlvilágra juttatott áldozati szobrocskák (3.) annyiban minősülnek szent tárgynak, hogy az istenség szolgálatába tartoznak, funkciójukat a túlvilágon látják el. A bálványtemplomok (4.) nyilván a bálványszobrokban lakozó istenség miatt szent helyek; sírok (sepulcros) alatt pedig vagy az Hernández Príncipe jelentéséből 19 is ismert capac hocha (gyermekáldozati) temetési helyekre kell gondolnunk, amelyek konzultációs színhelyül szolgáltak a természetfölötti hatalmakkal való érintkezés számára, vagy az előkelőségek, törzsfők szentként tisztelt múmiájának épített sírépítményeket, mivel a waca terminus jelentésköre az ősök múmiáira is kiterjedt. 20 Ezenkívül mindaz, ami elhagyja a természet rendjét (7.), azért képes erre, mert valamely isteni erő működik benne. Waca tehát első közelítésben, a kecsua anyanyelvű, spanyol apanyelvű Garcilaso listája alapján a természeti valóság természetfölötti feltételének megmutatkozása a természetben. A természetfölöttihez való természetes perui indián viszony pedig mint egy kicsivel részletesebben mindjárt látni fogjuk a természethez kötés, természetessé tevés. 2. Fernando de Santillán, következő forrásszövegünk, a Relación del origen, descendencia, política y gobierno de los Incas (1572 körül) szerzője az 1550-es években érkezik Peruba. A limai királyi audiencia hivatalnoka 1564-ig. Francisco Hernández lázadása idején aktívan részt vesz a hadműveletekben, megjárja Chilét 17 Ld. Molina, Cristóbal de, Relación de las fábulas y mitos de los Incas en el tiempo de su infidelidad [cca. 1574], J. C. Pérez és H. Urbano, eds. (Lima: Universidad de San Martin de Porres, 2008), p Ld. Juan de Santacruz Pachacuti indián törzsfő kéziratának (Relacion de antiguedades deste reyno del Piru) 14v-15r oldalait, in Pachacuti, J. de Santacruz, Relación de Antigüedades de este Reino del Perú, edición, índice analítico y glosario de C. Araníbar (México: Fondo de Cultura Económica, 1995), pp Hernández Príncipe vallástörténeti szempontból rendkívül jelentős művének könyvészeti adatait ld. a Bibliográfiában. Szerzőről és művéről rövid ismertetést ad Vassányi M., Capac hocha. Az inka gyermekáldozat vallási, politikai, régészeti és nyelvészeti aspektusai, ld. fent, 2. lj.. 20 Ld. a 30. lábjegyzetben hivatkozott dokumentumot (Don Francisco de Borja levele).

19 vassányi miklós 19 és a mai Ecuadort is. Jelentését Spanyolországba visszatérve írja az Indiatanács (Consejo de las Indias) akkori mindenható elnöke, Don Juan de Ovando számára. 21 Elnyeri a La Plata-i püspökséget, de már nem tudja átvenni az odavezető úton, 1575-ben vagy 1576-ban éri a halál. Műve eléggé rendszeres társadalomrajz, melynek fejezetei foglalkoznak inka vallástörténettel. Santillán itt sorra veszi az áldozatok, a guacák, a halott-tisztelet, a vallási ünnepek, a vallási célú böjtölés, a túlvilághit és a jóslás témaköreit. A guaca terminust elsősorban a valamilyen tárgyban lakó istenség, isteni hatóerő jelentésben használja. A 28. fejezet szerint az inka kori népvallás úgy tartotta, hogy egy ilyen szellemi lény meg tud szólalni egy sziklából vagy kőből (tehát nem úgy jelentkezik, mint puszta szellem, hanem materiális közvetítéssel). 22 Kiderül továbbá, 21 A Tres relaciones de antigüedades del Perú (Asunción del Paraguay: Editorial Guarania, ) c. forráskiadás anonim szerkesztője jellemzi így ( todo poderoso ) Don Juan de Ovandót, p A 28. fejezetben a következő elbeszélést olvassuk: A guacák imádását [ adoración ] a legbiztosabbnak tűnő beszámoló szerint Topa Inka vezette be nemrég... [Topa Inka és kísérői] kérték [Pachahc camahc guacát], hogy mondja meg nekik, milyen áldozatok bemutatását szeretné; a guaca azt felelte ama kő révén, amelyben beszélt nekik [ por aquella piedra en que los hablaba ], hogy van felesége és [vannak] gyermekei, és hogy ott, Irmában építsenek neki egy házat. Azután az Inka a saját jelenlétében felépíttette ezt a házat, amely egy ma is álló épület, nagyon magas és pompás, melyet a pachacamai nagy guacá -nak [ la grand guaca de Pachacama ] neveznek, egy nagy földhegyen, amely szinte a teljes egészében kézzel csináltnak tűnik, és a tetején [áll] az épület; és a guaca azt mondta ott az Inkának, hogy az ő neve Pachahc camahc, ami azt jelenti, hogy az, aki létezést ad a Földnek [ el que da ser á la tierra ]... Azt is mondta neki a guaca, hogy négy fia van, s hogy az egyiknek csináljon házat Mala völgyében, amely nyolc mérföldre van Pachacamától, a másiknak Chinchában, ami huszonötre van, s a harmadiknak Andaguaylas-ban, Cuzco mellett, és hogy a többi négy fiát az említett Topa Inkának akarja adni, hogy azok őrizzék őt, s adjanak neki feleletet arra, amit kérdez. És így elkészítette az említett házakat; és ama guacáktól még sok továbbit származtattak le [ de aquellas guacas fueron multiplicando muchas más ], mert az ördög [ el Demonio ], aki a guacákon keresztül beszélt hozzájuk, elhitette velük, hogy azok szülnek, s új házakat és bálványtemplomokat [ adoraciones] készíttetett velük azok számára, akikről azt hitték, hogy az említett guacáktól származnak, és mindezeket isteneiknek [ su dioses ] tartották. Egyeseket úgy imádtak [ adoraban ] mint férfiakat, másokat mint nőket, és az egyes isteneket egy-egy meghatározott szükségletük teljesülése érdekében imádták [ devociones ]: egyesekhez azért mentek, hogy adjanak esőt, másokhoz azért, hogy a vetemények növekedjenek és beérjenek, ismét másokhoz azért, hogy a nők foganjanak; és így a többi dolog tekintetében is. Ami oly nagy sokasodásban volt, hogy már szinte minden dolog számára van guacájuk, és az ördög a guacák révén oly nagyon becsapta őket, hogy ez a legnagyobb nehézség, ami csak azon a földön útjában áll annak, hogy a bennszülöttekbe beültessük szent hitünket [ nuestra santa fe ]; amiként csak néhány napja történt, hogy Polo licenciátus [=Polo de Ondegardo, ld. 30. lj.] dicséretes szorgalma és fáradozása útján Cuzcóban felfedeztetett e guacák nagy mennyisége, akiket istenekként imádtak [ adoraban por dioses ] in [Anonymus,] ed., Tres relaciones de antigüedades del Perú (Asunción del Paraguay: Editorial Guarania, [ ]), pp

20 20 Vallástudományi szemle 2012/1 hogy a guacák a korabeli népszerű vallási képzet szerint házasodnak egymás között, családot alapítanak és rokoni viszonyokat tartanak fenn. Ez azt is jelenti, hogy megkülönböztettek női és férfi guacákat. Az egyes guacák meghatározott természeti jelenségeken uralkodnak igen hasonlít erre az elgondolásra az autochthon grönlandi eszkimó vallás inua-fogalma, amely szintén valamely természeti jelenségen uralkodó, saját névvel és karakterrel bíró szellemi erő -t jelöl. 23 Mint Santillán írja, az indiánoknak már szinte minden dolog számára van guacájuk ( ya casi para cada cosa tienen su guaca ). 24 A szent szférájába tartozó guacák tehát itt egészen emberi módon viselkednek a szellemvilág a maga minden másságával együtt az embervilág tükörképének mutatkozik, sőt, beépül a humánszférába vagy összeépül azzal. Ezért talán fogalmazhatunk úgy, hogy a guaca-hit itt egyfelől a természet, másfelől a szellemvilág emberarcúvá formálásának eszköze. 3. Cristóbal de Albornoz (1520/30-?) későbbi cuzcói általános püspöki helynök bálványirtási utasítása, La instrucción para descubrir todas las guacas del Pirú y sus camayos y haziendas (1582 körül) az Ulloa Mogollón és társai által mondottakhoz (ld. 4. pont) hasonlóan jellemzi a waca-kultuszt. A szerző 1567 körül érkezik Peruba tól általános egyházi vizitátor, az idolatria Hernández Príncipéhez hasonló lelkületű, elszánt üldözője. Az Utasítás Peru minden guacájának feltárására nemcsak feltárni, hanem megsemmisíteni is kívánja a bálványszobrokat és általában a guacákat, mivel a Taqui-Onqoy politikai-kulturális ellenállási mozgalom, amelyet épp Albornoz leplez le, ezek körül szerveződik. Albornoz segítőjeként működik a mozgalom felszámolásában a telivér indián Guaman Poma (Waman Puma), a Nueva corónica y buen gobierno c., gazdagon illusztrált, óriási vallástörténeti jelentőségű kézirat későbbi szerzője. A szöveg szerint guaca összefoglalóan annyi mint imádási hely, amelyet tiszteltek ( adoratorio que adoraban ). 25 A szerző általános terminusként használja a szót, 23 Az inua-fogalom rövid ismertetését ld. Rink, H., Eskimoiske Eventyr og Sagn. Supplement indeholdende et Tillæg om Eskimoerne af H. Rink, inspektør i Sydgrønland (Kjøbenhavn: C. A. Reitzels Boghandel, 1871), pp Tárgyalja a fogalmat Hans Egede, Det gamle Grønlands nye Perlustration (København: 1741) c. klasszikus eszkimológiai művének vallástörténeti érdekű 19. fejezete is ( Om Grønlændernes Religion eller Rettere Superstitioner, p. 110). E mű angol fordítása online is olvasható a honlapon: A Description of Greenland, by Hans Egede, who was a Missionary in that Country for Twenty-Five Years, A New Edition, With an Historical Introduction and a Life of the Author (London: T. and J. Allman, 1818). Az angol fordításban a 18. fejezet ( The Religion, or rather Superstition, of the Greenlanders ) felel meg a dán eredeti 19. fejezetének. 24 [Anonymus,] ed., Tres relaciones de antigüedades del Perú (Asunción del Paraguay: Editorial Guarania, [ ]), p Duviols, P., ed., Un inédit de Cristóbal Albornoz: La instrucción para descubrir todas las guacas del Pirú y sus camayos y haziendas [1582 körül], Journal de la Société des

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

VALLASTUDOMANYI SZEMLE

VALLASTUDOMANYI SZEMLE VALLASTUDOMANYI SZEMLE S. Szabó Péter: A Vallástudományi Szemle 2012. évi számai elé Tanulmányok - Vallásetnológia Hoppál Mihály Vassányi Miklós Szilágyi Zsolt Hoppál Mihály Sipos János Forrás Somfai Kara

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI A d o r já n i Z o l t á n Jób testamentuma B e v e z e t é s f o r d í t á s j e g y z e t e k Adorjáni Zoltán Jób testamentuma

Részletesebben

Hitetek mellé tudást

Hitetek mellé tudást Stíluslap Tanulmánykötet: Tanulmánykötet esetében az idézett művekre így kell hivatkozni: első előforduláskor minden azonosító adatot és az idézett oldalszámot fel kell tüntetni lábjegyzetben, az idézett

Részletesebben

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

Ma már minden negyedik amerikai "felvilágosultnak" mondható. Hallelúja!

Ma már minden negyedik amerikai felvilágosultnak mondható. Hallelúja! Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" 2014 január 08. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még értékelve Givenincs Ma már minden negyedik Mérték Az ak 74 százaléka

Részletesebben

Mester Béla: Szabadságunk születése

Mester Béla: Szabadságunk születése balázs péter Mester Béla: Szabadságunk születése A modern politikai közösség antropológiája Kálvin Jánostól John Locke-ig. Budapest, argumentum kiadó Bibó istván szellemi műhely, 2010. Balog iván, dénes

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Szabad földművesség. Viszontválasz Vári László megjegyzéseire

Szabad földművesség. Viszontválasz Vári László megjegyzéseire Szabad földművesség. Viszontválasz Vári László megjegyzéseire Hoványi Márton Mindenekelőtt köszönettel tartozom Vári László kritikai megjegyzéseiért, hiszen kitüntető figyelme és méltató megállapításai

Részletesebben

Krisztus és a mózesi törvény

Krisztus és a mózesi törvény április 5 11. Krisztus és a mózesi törvény A lecke rövid áttekintése ALAPIGE: János 5:46 A TANULÓ CÉLJA: Tudni: Ismerjük fel, hogy Jézus adta Mózesnek a törvényeket a Sínaihegyen! Érezni: Tartsuk a törvényt

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

VÍZBEFÚLT FÉRFI CONEY ISLAND-EN, New York, »A Z emberi együttérzés alapja az, hogy a földi élethez kötôdik

VÍZBEFÚLT FÉRFI CONEY ISLAND-EN, New York, »A Z emberi együttérzés alapja az, hogy a földi élethez kötôdik 96 W E E G E E VÍZBEFÚLT FÉRFI CONEY ISLAND-EN, New York, 1940»A Z emberi együttérzés alapja az, hogy a földi élethez kötôdik « EGYÜTT ÉREZNI VALAKIVEL PETER KEMP AZ emberi együttérzés alapja az, hogy

Részletesebben

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM Sa p ie n t ia Iuris 1 A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Egyházjog Tanszékének sorozata Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 15.

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 15. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető Budapest, 2010. december 15. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának

Részletesebben

Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez

Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez Pastyik László Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez Költőnk neve és műve a délszlávországi magyar irodalomban viszonylag hamar, már a húszas évek második felében feltűnik, jelképpé azonban

Részletesebben

SZKA_207_02. Nemzetségek nemzete. Táltosok a magyar történelemben

SZKA_207_02. Nemzetségek nemzete. Táltosok a magyar történelemben SZKA_207_02 Nemzetségek nemzete Táltosok a magyar történelemben 16 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK DIÁKMELLÉKLET DIÁKMELLÉKLET A NEMZETSÉGEK NEMZETE 7. ÉVFOLYAM 17 JANKOVICS MARCELL: ÁLMOS

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

A számítástechnika-oktatás kezdetei Magyarországon ÁTTEKINTÉS

A számítástechnika-oktatás kezdetei Magyarországon ÁTTEKINTÉS A számítástechnika-oktatás kezdetei Magyarországon ÁTTEKINTÉS www.njszt.hu/files/neumann/infotortenet Projektek Sántáné-Tóth Edit santane.edit@gmail.com NJSZT ITF 2010.03.11. A projekt indulásáról Kiindulásként

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

Vízkereszt Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Vízkereszt Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 január 06. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A vízkereszt, más néven háromkirályok vagy epifánia egy keresztény ünnep, amelyet általában

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan:

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Tudomány és kultúra További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Korok és démonok Dombi Péter: Hiszem

Részletesebben

Kommunikációs gyakorlatok

Kommunikációs gyakorlatok Kommunikációs gyakorlatok K á r o l i J e g y z e t e k Sólyom Réka Kommunikációs gyakorlatok Kari jegyzet a Kommunikációs gyakorlatok című tárgy oktatásához és az Anyanyelvi kritériumvizsgához Lektor:

Részletesebben

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa 2014-ben a Tolna Megyei Levéltári Füzetek 14. kötete látott napvilágot Tanulmányok Bírói számadás, emlékirat,

Részletesebben

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész 2014 december 26. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Régen a karácsony elképzelhetetlen lett volna az ünnephez kapcsolódó

Részletesebben

Tóth Endre: A Pápai Református Egyházmegye története című műve, mint az egyházmegyetörténet írás modellje

Tóth Endre: A Pápai Református Egyházmegye története című műve, mint az egyházmegyetörténet írás modellje Dienes Dénes Tóth Endre: A Pápai Református Egyházmegye története című műve, mint az egyházmegyetörténet írás modellje Nincs könnyű helyzetben az, aki meg akar felelni a címből következő elvárásoknak.

Részletesebben

I. Közép- és Dél-Amerika ősi civilizációi, az aztékok és az inkák

I. Közép- és Dél-Amerika ősi civilizációi, az aztékok és az inkák Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2013 I. Közép- és Dél-Amerika ősi civilizációi, az aztékok és az inkák TESZT 60 perc Név:... Iskola neve:...... Javító tanár neve:... I. témakör

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ - ZSIDÓ EGYETEM

ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ - ZSIDÓ EGYETEM ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ - ZSIDÓ EGYETEM JUDAISZTIKA ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYRENDSZER BEVEZETÉS A VALLÁSTUDOMÁNYBA A tárgy kreditpontja: Heti óraszám: Szervezeti egység: Oktató: 3 (három) 2 (kettő)

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról A BME Levéltár idei levéltári napjának apropóját az ország első integrált felsőoktatási intézménye megalakulásának 80. és felbomlásának 70. évfordulója

Részletesebben

E gyházközségi L evél

E gyházközségi L evél E gyházközségi L evél 2012. évi 3. szám pünkösd 1 Már Krisztus mennybe költözött, Szentlélek Isten, szállj le ránk, ahonnan egykor földre jött, tedd oltároddá hű szívünk, hogy ossza Atyja kincseit, erénnyel

Részletesebben

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 1. Az MTA-DE Kutatócsoport munkájának keretében 2014-ben megjelent

Részletesebben

elemzésének lehetőségei és tanulságai. PhD disszertáció, 2012.

elemzésének lehetőségei és tanulságai. PhD disszertáció, 2012. Sz. Simon Éva: A hódoltságon kívüli hódoltság. Oszmán terjeszkedés a Délnyugat-Dunántúlon a 16. század második felében. (Magyar Történelmi Emlékek. Értekezések) Bp., MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont,

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. 1. Előzetes kutatómunka alapján a lakóhelyük vallásainak áttekintése!

Óravázlat. Az óra menete. 1. Előzetes kutatómunka alapján a lakóhelyük vallásainak áttekintése! Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 4. Tematikai egység: A mindenség és én Születés és elmúlás Az óra témája: A vallásokról Az óra célja és feladata: Találkozás a vallásokkal, sokszínűségük, jellemzőik,

Részletesebben

Inti Raymi Fesztivál, az inka kultúra élő öröksége Peru

Inti Raymi Fesztivál, az inka kultúra élő öröksége Peru INDULÁS: 2016/06/17 Inti Raymi Fesztivál, az inka kultúra élő öröksége Peru UTAZÁS HOSSZA: 11 nap UTAZÁS TÍPUSA: Tailormade kaland 1. nap: LIMA Az időeltolódás miatt indulásunk napján megérkezünk Peruba.

Részletesebben

BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS

BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS BIBLIOGRÁFIA JANY JÁNOS KÖNYV, MONOGRÁFIA 2000 Jany János: A Szaszanida birodalom magánjogának rendszere és továbbélése a 1 Közel-Keleten. Bibliotheca Facultatis Iuris Universitas Catholicae De Petro Pázmány

Részletesebben

SOMFAI KARA DÁVID. VI VII. um. VIII. u. 1. D -S b : bu j, 1986, 1996/97, 6 uv 1995/96 7

SOMFAI KARA DÁVID. VI VII. um. VIII. u. 1. D -S b : bu j, 1986, 1996/97, 6 uv 1995/96 7 S m K D v S m mu - vum A MTA N j Ku ó ( N j Ku ó- ) j m y j, ó j u-, m y ü m m ó v ó mu v yv v ( : 1967) m. A m y j u m b v - y b ó j u, ó, m y m u u ó v b vü. A ó m v - ü b, m y m m y j, mv j bb m. A

Részletesebben

Inti Raymi Fesztivál, az inka kultúra élő öröksége Peru

Inti Raymi Fesztivál, az inka kultúra élő öröksége Peru Inti Raymi Fesztivál, az inka kultúra élő öröksége Peru 1. nap: LIMA Az időeltolódás miatt indulásunk napján megérkezünk Peruba. Az esti órákban érkezünk Limába. Szállásunkra utazunk, aminek közelében

Részletesebben

Szimbólumok (jelentéseinek) vizsgálata: régen és ma

Szimbólumok (jelentéseinek) vizsgálata: régen és ma Szimbólumok (jelentéseinek) vizsgálata: régen és ma Könyvek: Biedermann, Hans: Szimbólumlexikon. Budapest: Corvina, 1996. (301 B 63) Dhanjal, Beryl: Jelek és jelképek : múlt és jelen. Budapest: Ventus

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

érvelésüket, így remélhetőleg a közeljövőben számos olyan munka születik majd, amely kizárólag szigorúan stíluskritikai szempontokat mérlegelve

érvelésüket, így remélhetőleg a közeljövőben számos olyan munka születik majd, amely kizárólag szigorúan stíluskritikai szempontokat mérlegelve Omnis creatura significans Tanulmányok Prokopp Mária 70. születésnapjára / Essays in Honour of Mária Prokopp Szerkesztette és az előszót írta: Tüskés Anna Centrart Egyesület, Bp., 2009. 442 old., 4000

Részletesebben

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Magunkról A Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Árpád fejedelem évének Fergeteg havában, 2007 januárjában alakult. Szándékunk az

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

MIT KELL KUTATNUNK 1944-45 KAPCSÁN?

MIT KELL KUTATNUNK 1944-45 KAPCSÁN? Matuska Márton, újvidéki újságíró a Délvidéki Mártírium 1944-45. Alapítvány kuratóriumi tagja MIT KELL KUTATNUNK 1944-45 KAPCSÁN? (A Délvidéki Mártírium 1944-45 Alapítvány megalakításának közvetlen előzménye)

Részletesebben

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA AugustE Comte A szociológia önálló tudománnyá válása a 19.század közepén TUDOMÁNYTÖRTÉNET: a felvilágosodás eszméi: Szabadság, egyenlőség, testvériség. Az elképzelt tökéletes társadalom

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

Útmutató A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei

Útmutató A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei Útmutató A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei A záróvizsgára bocsátás feltétele a konzulens által jóváhagyott szakdolgozat benyújtása. A szakdolgozat tudományos igényű alkotás, amellyel a végzős

Részletesebben

Z Á K L A D N É P O Z N A T K Y O A M E R I K E

Z Á K L A D N É P O Z N A T K Y O A M E R I K E Amerika dióhéjban Z Á K L A D N É P O Z N A T K Y O A M E R I K E Az Újvilág felfedezése Vikingek 10. és a 11. században (Golf áramlás, Feröer-szigetek, Grönland, Labrador áramlás a mai Boston területéig)

Részletesebben

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2012.november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

Az anyanyelv hatásának tükrözõdése a spanyol névszórendszerben a magyar tanulóknál

Az anyanyelv hatásának tükrözõdése a spanyol névszórendszerben a magyar tanulóknál Szemle Az anyanyelv hatásának tükrözõdése a spanyol névszórendszerben a magyar tanulóknál A spanyol nyelv tanítása-tanulása során felmerülő, a magyar tanuló számára nehézségeket okozó, nehezen körülírható

Részletesebben

SZKA_209_22. Maszkok tánca

SZKA_209_22. Maszkok tánca SZKA_209_22 Maszkok tánca diákmelléklet maszkok tánca 9. évfolyam 207 Diákmelléklet 22/1 AUSZTRÁLIA TOTÓ Jelöld X-szel azokat a válaszokat, amiket helyesnek tartasz! Hány millió négyzetkilométer Ausztrália

Részletesebben

A Legszentebb Trinoszófia és az Isteni Feminitás új megnyilatkozása. Robert A. Powell

A Legszentebb Trinoszófia és az Isteni Feminitás új megnyilatkozása. Robert A. Powell A Legszentebb Trinoszófia és az Isteni Feminitás új megnyilatkozása Robert A. Powell Regulus Art 2013 A mű eredeti címe: The Most Holy Trinosophia and the New Revelation of the Divine Feminine Az eredeti

Részletesebben

A BOSZORKÁNYSÁG SZATMÁR VÁRMEGYEI FORRÁSAIRÓL

A BOSZORKÁNYSÁG SZATMÁR VÁRMEGYEI FORRÁSAIRÓL KISS ANDRÁS A BOSZORKÁNYSÁG SZATMÁR VÁRMEGYEI FORRÁSAIRÓL A Komáromy András által megindított, az egész országra kiterjedő rendszeres boszorkányper-kutatás és ennek eredményeként megjelent forráskiadványát

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

Drámapedagógia - annotált bibliográfia - (alapképzések számára)

Drámapedagógia - annotált bibliográfia - (alapképzések számára) Drámapedagógia - annotált bibliográfia - (alapképzések számára) Gabnai Katalin: DRÁMAJÁTÉKOK Bevezetés a drámapedagógiába (334 oldal) Ötödik, bővített kiadás, Koncz Zsuzsa fotóival. Helikon Kiadó, 2001.

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről*

Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről* Csepeli György Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről* 1977 nyarán országos reprezentatív mintán vizsgálatot végeztünk arról, hogy az emberek hogyan ítélik meg magukat mint magyarokat,

Részletesebben

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával A Magyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé. A város és a falu dolgozói választott és a népnek felelős küldöttek útján gyakorolják hatalmukat." (Idézet a Magyar Népköztársaság Alkotmányából.)

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről

Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről A 10/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításával (*) egységes szerkezetbe

Részletesebben

Könczöl Erzsébet. A vállalati értéknövelés helye a magyar középvállalatok stratégiai célrendszerében

Könczöl Erzsébet. A vállalati értéknövelés helye a magyar középvállalatok stratégiai célrendszerében Könczöl Erzsébet A vállalati értéknövelés helye a magyar középvállalatok stratégiai célrendszerében Üzleti Gazdaságtan Tanszék Témavezető: Dr. Chikán Attila Minden szerzői jog fenntartva Budapesti Corvinus

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával

Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával Dr. Mester Gyula Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával Összefoglaló: A közlemény tematikája honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával. A bevezetés után a tudományos teljesítmény mérésének

Részletesebben

P. Müller Péter Székely György pályaképe

P. Müller Péter Székely György pályaképe 1 P. Müller Péter Székely György pályaképe Bizonyos értelemben méltánytalan dolog egy 94 éves életutat, és azon belül egy több mint hét évtizedes szakmai pályafutást egy rövid előadás keretében összegezni.

Részletesebben

EDWARD DE BONO POZITÍV HIT

EDWARD DE BONO POZITÍV HIT EDWARD DE BONO POZITÍV HIT E D W A R D D E B O N O POZITÍV HIT Emberség, boldogság, humor, segítőkészség, remény, egészség A fordítás alapja: Edward de Bono: H+ (Plus) A New Religion?: How to Live Your

Részletesebben

Az Ószövetség másik fele

Az Ószövetség másik fele A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI K a r a s s z o n Is t v á n Az Ószövetség másik fele A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Bibliatudomány Tanszékének

Részletesebben

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Fordította GÁSPÁR CSABA LÁSZLÓ Lektorálta GÖRFÖL TIBOR ISBN Kiadja az Akadémiai

Részletesebben

Interkulturális kommunikáció. Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban

Interkulturális kommunikáció. Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban Interkulturális kommunikáció Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban Kultúra: a szó jelentései az Értelmező szótár+ alapján (Tinta, 2007: 938.) O Mindaz az anyagi, szellemi érték, amelyet az emberi

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÁZSIAI KULTÚRÁKRÓL FIATALOKNAK 2. JAPÁN HOPP FERENC ÁZSIAI MŰVÉSZETI MÚZEUM MÚZEUMPEDAGÓGIAI KISKÖNYVTÁRA

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÁZSIAI KULTÚRÁKRÓL FIATALOKNAK 2. JAPÁN HOPP FERENC ÁZSIAI MŰVÉSZETI MÚZEUM MÚZEUMPEDAGÓGIAI KISKÖNYVTÁRA SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÁZSIAI KULTÚRÁKRÓL FIATALOKNAK 2. JAPÁN NKA PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ: 3438/00216 Pályázati beszámoló elérési útvonalai Szépművészeti Múzeum honlapján http://www.szepmuveszeti.hu/data/cikk/86/cikk_86/nka_beszamolo_hopp_muzped_kiskonyvtar.pdf

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA I. Küldetés Misszió A Magyarországi Református Egyház küldetése, hogy a Szentlélek által Isten

Részletesebben

BIRODALOM. Michael Hardt / Antonio Negri ELŐSZÓ. "Minden szerszám fegyver, ha helyesen tartod" Ani DiFranco

BIRODALOM. Michael Hardt / Antonio Negri ELŐSZÓ. Minden szerszám fegyver, ha helyesen tartod Ani DiFranco Michael Hardt / Antonio Negri BIRODALOM "Minden szerszám fegyver, ha helyesen tartod" Ani DiFranco "Férfiak harcolnak, és csatát vesztenek, és a dolog, amiért harcoltak, a vereségük ellenére létrejön;

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

BEKÖSZÖNTŐ. háztartási és hasonló jellegű villamos gépek és készülékek-, illetve a villamos forgórészek javítás és módosítás utáni vizsgálatai.

BEKÖSZÖNTŐ. háztartási és hasonló jellegű villamos gépek és készülékek-, illetve a villamos forgórészek javítás és módosítás utáni vizsgálatai. BEKÖSZÖNTŐ A következőkben közzétesszük a javítás utáni vizsgálatokról szóló szakmai irányelveket (MEE.SZI 0401-1, -2), melyeket a szerviz tevékenységet végző javító-szolgáltató szakembereknek ajánljuk

Részletesebben

Kutatási jelentés. ELTE-ÁJK Politikatudományi zet politológus diplomás hallgatói kutatás (2011) Kónya Márton 2011.02.15.

Kutatási jelentés. ELTE-ÁJK Politikatudományi zet politológus diplomás hallgatói kutatás (2011) Kónya Márton 2011.02.15. Kutatási jelentés ELTE-ÁJK Politikatudományi zet politológus diplomás hallgatói kutatás (2011) Kónya Márton 2011.02.15. A kutatást a ELTE-ÁJK Politikatudományi intézet megbízásából a Poli-Med Bt végezte.

Részletesebben

Legfontosabb publikációk:

Legfontosabb publikációk: Legfontosabb publikációk: 1. Marosán György. (2011): A gazdasági döntések evolúciós elméletének néhány kérdése. Köz- Gazdaság. VI. évfolyam 1. szám. Február 107-122. 2. Marosán György (2011): Az altruizmus

Részletesebben

KORA ÚJKOR Jogi jelképek és a jog művészete. Az obiter depicta mint a kormányzás víziója

KORA ÚJKOR Jogi jelképek és a jog művészete. Az obiter depicta mint a kormányzás víziója KORA ÚJKOR Jogi jelképek és a jog művészete. Az obiter depicta mint a kormányzás víziója A könyv szerzője, Peter Goodrich, a New York-i Cardozo School of Law professzora számos jogi monográfiát jegyez,

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA. Doktori (PhD) értekezés tézisei

Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA. Doktori (PhD) értekezés tézisei Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA Doktori (PhD) értekezés tézisei Témavezető: Szörényi László az MTA doktora Bregano 2010 I. A

Részletesebben

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE irodalom, filozófia PROLÓGUS A tisztelt Olvasó egy név- és címjegyzéket tart a kezében. 4363 év legjelentősebb bölcsészeti és irodalmi alkotásainak jegyzékét, a szerzők

Részletesebben

2008.9.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 252/17 HATÁROZATOK BIZOTTSÁG

2008.9.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 252/17 HATÁROZATOK BIZOTTSÁG 2008.9.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 252/17 II (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) HATÁROZATOK BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

Részletesebben

ERWIN PANOFSKY: GÓTIKUS ÉPÍTÉSZET ÉS SKOLASZTIKUS GONDOLKODÁS

ERWIN PANOFSKY: GÓTIKUS ÉPÍTÉSZET ÉS SKOLASZTIKUS GONDOLKODÁS Mindezt figyelembe véve elmondhatjuk, hogy ez a könyv szellemi életünk kiterebélyesedéséről tanúskodik. Arról, hogy már van olyan értelmiségi erőnk, amely képessé tesz bennünket arra, hogy vállalkozzunk

Részletesebben

Gyerő Dávid 1. Váltságdíj hitünkért: a csoda művelése

Gyerő Dávid 1. Váltságdíj hitünkért: a csoda művelése Gyerő Dávid 1 Váltságdíj hitünkért: a csoda művelése Ekkor magához hívta a sokaságot tanítványaival együtt, és ezt mondta nekik:»ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét,

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK. Kaposi József

AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK. Kaposi József AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK Kaposi József Történelem Közműveltségi tartalmak 1-4. évfolyamon a helyi és mikro-történelem jelenik meg (személyes, családi történelem, valamint a magyar

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

TAI GONG HAT TITKOS TANÍTÁSA

TAI GONG HAT TITKOS TANÍTÁSA TAI GONG HAT TITKOS TANÍTÁSA TAI GONG hat titkos tanítása 太 公 六 韜 2011 Fordította, a bevezetőt és a jegyzeteket írta Tokaji Zsolt Fapadoskonyv.hu Kft. Tokaji Zsolt Bevezetés A kínai történeti hagyomány

Részletesebben

MIMI O CONNOR. Margaret K. McElderry Books

MIMI O CONNOR. Margaret K. McElderry Books 1 2 MIMI O CONNOR Margaret K. McElderry Books New York * London * Toronto * SydNEY * Újdelhi 3 TARTALOM 5 6 Csak egyetlen dolgot kell tudnod: a történetek, amiket meséltek neked a szörnyetegekről, a tábortüzeknél

Részletesebben

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet.

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet. Kutatási tárgykörök ROVATREND a történelemtanár-továbbképzésünk tanrendje alapján I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. a. Ásatási tudnivalók, az ásatásig vezető út, ásatás. b. Temetőfeltárás,

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE BORI IMRE BORI Imre (Bácsföldvár, 1929. dec. 28. Újvidék, 2004. ápr. 22.), irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő. Az általános iskolát szülőhelyén, a gimnáziumot Petrovgradban (Zrenjanin), Becsén, Zentán

Részletesebben

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN

HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN Rózsa Huba HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN Elhangzott Budapesten, a Szent István Társulat régi székházának dísztermében 2011. május 30-án, a Társulati Esték a Család Évében című rendezvénysorozat

Részletesebben

KOMÁROMI CSABA Zelk Zoltán hagyatékáról szubjektíven

KOMÁROMI CSABA Zelk Zoltán hagyatékáról szubjektíven KOMÁROMI CSABA Zelk Zoltán hagyatékáról szubjektíven Este jó, este jó este mégis jó. Apa mosdik, anya főz, együtt lenni jó. [ ] Nem félek, de azért sírni akarok, szállok én is mint a füst, mert könnyű

Részletesebben

A mintaélet forradalma" "

A mintaélet forradalma KRITIKA A mintaélet forradalma" " GREZSA FERENC ÍRÁSA NÉMETH LÁSZLÓRÓL Amikor elküldötte Grezsa Ferenc új könyvét, Olasz Sándor ezt írta hozzá: Nagyon örülök neki, talán mégjobban, mintha saját könyvem

Részletesebben

Katona József, az értékteremtő

Katona József, az értékteremtő 1 Katona József, az értékteremtő A Bánk bán írójának születésére emlékezünk. Katona József drámaíróként a legismertebb, de nekünk, kecskeméti polgároknak személye nemcsak legnagyobb nemzeti drámánk íróját,

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben