VA L L ÁSTUDOM Á N Y I SZ E M L E

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VA L L ÁSTUDOM Á N Y I SZ E M L E"

Átírás

1 VA L L ÁSTUDOM Á N Y I SZ E M L E VIII. évfolyam 1. szám 2012 Zsigmond Király Főiskola

2 VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE VALLÁSTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER Nyolcadik évfolyam, 2012/1. szám A folyóirat megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatja. Kiadja: Zsigmond Király Főiskola, Budapest Magyar Vallástudományi Társaság Főszerkesztő: S. Szabó Péter Alapító főszerkesztő: Bencze Lóránt Szerkesztők: Adamik Tamás (Disputa) Rónay Péter (Hírek) Luft Ulrich (Vallástudós életpályák) Németh György (Források) Csima Ferenc (Recenziók) Szerkesztőbizottság: Fröhlich Ida, Hoppál Mihály, Máté-Tóth András, Peres Imre, Ruzsa Ferenc, Schweitzer József, Szigeti Jenő, Török László, Zentai Tünde A Szerkesztőség címe: 1039 Budapest, Kelta u. 2. Tel.: , fax: Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. ISSN A kiadásért felel: Dr. Bayer József A sorozat kötetei megrendelhetők, illetve 15% kedvezménnyel megvásárolhatók: L Harmattan Könyvesbolt 1053 Budapest, Kossuth L. u Tel.: A tipográfiai tervet Pintér Zoltán készítette, a nyomdai előkészítést Csernák Krisztina, a nyomdai munkákat a Robinco Kft. végezte. Felelős vezető: Kecskeméthy Péter

3 Tartalom S. SZABÓ PÉTER: A Vallástudományi Szemle évi számai elé 5 TANULMÁNYOK VALLÁSETNOLÓGIA HOPPÁL MIHÁLY: Vallás-antropológia 9 VASSÁNYI MIKLÓS: Waca, huaca, guaca Szent tárgy és szent hely az inka vallásban 15 SZILÁGYI ZSOLT: A buddhizmus és az egyház társadalmi szerepe a mai Mongóliában 28 HOPPÁL MIHÁLY: Sámán-szertartások: ének, dob és gyógyítás 49 SIPOS JÁNOS: A sámándalok zenei elemzése 61 FORRÁS SOMFAI KARA DÁVID: Sámánénekek 95 DISPUTA S: SZABÓ PÉTER: Az önérvényű vallásosság igényének filozófiai megalapozása és programszerű felvetése Nyikolaj Bergyajev filozófiájában 117 TUDOMÁNYUNK TÖRTÉNETE ÉS MŰHELYEI HORVÁTH PÁL: A vallásetnológia és a vallástudományok 129 VALLÁSTUDÓS ÉLETPÁLYÁK SZILÁGYI ZSOLT: Beszélgetés Bethlenfalvy Géza indológussal 151 HÍREK 179 RECENZIÓK 183 Zenei melléklet (CD): Sámánénekek (Hoppál Mihály gyűjtéseiből)

4

5 A Vallástudományi Szemle évi számai elé S. SZABÓ PÉTER Folyóiratunk nyolcadik évfolyamának számait indítjuk útjára ez év tavaszán. Érdekes, színes számok lesznek, terveink és reményeink szerint. Az idei első szám a vallásetnológia izgalmas, sokfelől gazdagodó és a világ egészére kiterjedő terepmunkára is alapozóan építkező diszciplínája égisze alatt szerveződik. A közölt anyagok nagy részének (sámándalok szövegekben és dallamokban) gyűjtésében, elemzésében oroszlánrésze van Hoppál Mihálynak, a Magyar Vallástudományi Társaság elnökének, szerkesztő bizottságunk tagjának, akit olvasóink a vele készült interjúból is megismerhettek, és aki idén tölti be hetvenedik életévét. Szeretettel köszöntjük! További eredményes éveket kívánunk neki! De hát mit is tud adni születésnapi ajándékként egy folyóirat szerkesztősége? Igazából: lehetőséget. Mutassa be a tudományágat, amelynek művelése állt és áll ma is életműve középpontjában! Szerkessze a folyóiratszámot, melyet ennek a célnak és az ő életműve előtti tisztelgésnek szenteltünk! Talán ez hetven éves fennállása megünneplésének legméltóbb módja. Ez a gondolat és cél tehát idei első számunk genezisének sajátossága. Második számunk témája aktualitásokhoz kapcsolódik, a vallásközi párbeszédek folyamatosan mozgó, hullámzó közegébe visz bennünket. Főleg az iszlám keresztény és a zsidó keresztény eszmecserék gondolatvilágáról adnak képet a közölt írások, amelyek emiatt természetszerűleg némileg polemikus hangsúlyokat is tartalmaznak. Olvasóink már hozzászokhattak a vallásszemiotika tudományága jegyében fogant tanulmányokhoz, hisz a folyóiratot kiadó főiskola évről-évre helyt ad ilyen témájú konferenciáknak. Nem lesz ez másképp idén sem, az e tárgyú eszmecsere termését ezúttal is közreadjuk, idei harmadik számunkban. Végül az idei utolsó, negyedik számunk a vallásszociológia irányában tájékozódik. Főleg e tudományág egyik legjelentősebb, a közelmúltban elhunyt hazai művelője, Tomka Miklós életművét, pályáját, annak környezetét szeretné méltóképp bemutatni. A Tanulmányok rovat írásaiban pedig hazai vallási közösségek életéből, munkájából szeretne képet adni, kitérve e közösségek kiemelkedő személyiségeinek bemutatására.

6 6 Vallástudományi szemle 2012/1 Ezek tehát a terveink a 2012-es esztendőre. Reméljük, az így megformált számok elnyerik olvasóink tetszését, jó szívvel invitáljuk mind a meglévő mind pedig remélhetőleg az idén érkező olvasóinkat. De mint mindig is hangsúlyoztuk, nem csak olvasásra, hanem írásra is buzdítjuk a folyóirat olvasóit. Az éves tematika közreadása egyúttal azt a célt is szolgálja, hogy megjelölt témáinkhoz bárki kapcsolódhat tanulmány, beszámoló, recenzió, vagy egyéb műfajú írással.

7 TANULMÁNYOK VALLÁSETNOLÓGIA

8

9 Vallás-antropológia HOPPÁL MIHÁLY Az antropológia (anthropos) az emberrel foglalkozó tudomány neve, a vallás pedig az emberiség egyik csak rá jellemző kulturális megnyilvánulása. Nem véletlen tehát, hogy az emberi kultúrák kutatói hamar felfedezték, végiggondolták, hogy a vallási jelenségek vizsgálata közelebb visz az adott kultúra jobb/mélyebb megértéséhez. Ezért az antropológus, vagy etnológus feladata minden hiedelem, hittel kapcsolatos jelenség, vallási és/vagy etikai kérdés vizsgálata. Azonnal felmerül a kérdés, hogy egyáltalán érdemes-e, lehet-e vizsgálni azokat a jelenségeket, amelyek túlvannak a racionalitás határain. A baj csak az, hogy az ésszel fel nem fogható hitek, hiedelmek, meggyőződések irányítják a mindennapi cselekvéseket a legtöbb embernél. A különböző nagy világvallások esetében még nyilvánvalóbb ez a reguláló szerep. Ezért is határoztuk el, hogy az egyetlen magyar vallástudományi folyóirat meg kell jelentessen egy vallás-antropológiai számot. Mint minden válogatás ez is esetleges és az a természetes, hogy nem tudjuk áttekinteni a közölt tanulmányok segítségével a lehetséges témák mindegyikét. Mindenesetre a vallás antropológusok jól látják a problémát, ahogy egyikük megfogalmazta. Az antropológus a kultúrák fordítója, és a fordítást nem szabad összekeverni az eredetivel 1 Amikor tehát a néprajzos (etnológus-antropológus) leír egy jelenséget, akkor óhatatlanul torzít, egyszerűsít, összefoglal, de ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne ezen leírásokból jó következtetéseket levonni! Kötetünk tanulmányai jó példákkal szolgálnak. A következő problémaköteg magával a vallás fogalmával kerül a kutató asztalára. Hiszen oly sokféle megközelítése és ezáltal definíciója létezik a vallásnak, hogy a legtöbb kézikönyvben csak felsorolásuk található. Abból kell kiindulni, hogy a legtöbb nyelvben nincs is szó ennek az összetett jelenségnek, ennek az elvont fogalomnak a jelölésére. Természetesen a kereszténység hatására és a tudományos gondolkodás hatására ma már van, de eredetileg nem volt, hiába publikálták a kutatók ilyen címen az általuk gyűjtött anyagot: Nuer Religion (Evans-Pritchard, E. E. 1974, eredetileg franciául jelent meg 1956-ban), a természeti népek körében nem volt ki- 1 Bowie, Fiona: The Anthropology of Religion: An Introduction. Oxford, Blackwell, 2006, 10. p.

10 10 Vallástudományi szemle 2012/1 fejezés az elvont fogalmakra, az olyanféle összefoglaló gyűjtőfogalmakra, mint a hit vagy vallás. Nem volt az eszkimóknak sem fogalmuk a hó-ra, de volt vagy két tucat szavuk a különböző minőségű hófajtákra (pl. porhó, jeges, vizes stb.), mint ahogy a mongoloknak a lovak színeire volt gazdag szótáruk, hogy ne említsük itt a mongol mitológia keleti és nyugati isteneinek elnevezéseit, kilencvenkilenc volt mindkét oldalon. Vagyis az elvont fogalmakat többnyire mi a tudósok konstruáljuk. Ahogy nincs samanizmus se, csak helyi sámánság ugyanúgy nincs nézetünk szerint nuer vallás, se kínai, se koreai, mert csak sokféle helyi hiedelemrendszer létezik. A mai vallásantropológiai vizsgálódások egyik további fontos területe a vallás eredetével, kialakulásával kapcsolatos problémakör. Az új fejlődéslélektani eredmények figyelembe vétele alapján azt lehet mondani, hogy a vallás, a hiedelmek a felsőbb erőkben az ember fejlődésének abban a korszakában alakult ki, amikor őseink jó évvel ezelőtt kialakították azokat a szokásokat, amelyek a társas együttműködés első jeleit mutatják. 2 Egészen újszerűen fogta meg és magyarázta az emberi közösségek rítusainak kialakulását egy amerikai kutató, aki bizonyos agyi mechanizmusok (kognitív modulok 3 ) kialakulásával és a közös éneklés, tánc, zajkeltés, vagyis a zenei ritmus kifejlesztésével 4 hozta összefüggésbe a társas lét megszületését. Ez a közösségi élmény hozta létre a közös hiedelemrendszert, a nyelvet és a társadalmi kapcsolatok hálóját, ami védte az egyént. Az így felhalmozódó tudás pedig kialakította azt a kognitív universumot, amely a csoportok közös kultúrájának csíráját hordozta, a kölcsönös segítség pedig versenyképesebbé tette az ilyen jól szervezett csoportot. 5 Érdemes itt megemlíteni, hogy vannak, akik kimondottan a gyógyítás kezdeteivel, a sámánság megjelenésével hozzák összefüggésbe az emberi evolúció felgyorsulását. 6 A tudat fejlődése egyes elméletek szerint nem lett volna lehetséges, ha őseink fel nem fedezik a hallucinációkat okozó növényeket, gombákat és azokat nem használják fel a közösségi rítusok alkalmával. 7 Különösen fontos itt annak felismerése/feltételezése, hogy a közösségi lét, a csoport együttes cselekvése, a bekapcsoltság érzése növelte az egyes csapatok, hordák hatékonyságát és erejét, egyben szaporodását. Ilyen egyszerű (?) mechanizmusok vezettek/vezethettek a hiedelmek és tudások komplex rendszereinek kialakulásához, végső soron pedig 2 Rossano, Matt, J.: Supernatural Selection: How Religion Evolved. Oxford, Oxford University Press, Mithen, Steven: A Prehistory of the Mind. London. Thames and Hudson Mithen, Steven: The Singing Neanderthals. Cambridge, Ma: Harvard University Press, Rossano, Matt, J.: i. m. 6 McClenon, James: Wondrous Healing: Shamanism, Human Evolution and the Origin of Religion. Dekalb: Northern Illinois University Press 2002., Winkelman, Michael: Shamanism and Cognitive Evolution. Cambridge Archeological Journal p. 7 McCauley R. N. Lawson, E. T. : Bringing Ritual to Mind. Psychological Foundation of Cultural Forms. Cambridge, Cambridge University Press, 2002.

11 hoppál mihály 11 azokhoz a kulturálisan meghatározott jelképrendszerekhez, melyeket mai kifejezéssel élve vallás -nak nevezünk. Érdekes, hogy a vallás jövőjéről gondolkodó kutatók éppen a tudatmódosító szerek alaposabb vizsgálatát ajánlják tanulmányaikban, hogy közelebb kerüljünk a vallás kialakulásának kérdéseihez. 8 Az viszont már most világos, hogy az emberi evolúcióhoz kötik egyes tudósok a vallás kialakulását, köztük az egyik vezető kognitivista valláselméleti gondolkodó Pascal Boyer. Az amerikai kutató egyik átfogó problémafelvető kötetében rákérdez a vallás eredetére, az istenfogalom kialakulására, a halál kérdésére és arra, hogy miért van szükségünk a rítusokra és a hiedelmekre. Egyik érdekes okfejtése során arra a következtetésre jutott, hogy az egyes kultúrák (a kultúra) úgy működnek (működik), mint a mémek 9, amelyek mint a gének hordozzák a releváns információkat és amelyek úgy terjednek, mint a betegség. A vallási eszmék (és a hiedelmek is) az egyének és a közösségek tudatában mint valami fertőzés terjednek, és kialakítják azokat a kulturális mintákat, amelyek aztán jellemzőek lesznek a katolikus vallás rendszerére, vagy a kínai konfuciánus etikára, vagy az amerikaiak individualista versenyszemléletére. A kognitív vallástudománynak manapság már egyre több híve van különösen erős ez a hatás Finnországban, ahol lényegében teljesen átvették ezt a gondolkodásmódot, és ennek az új megközelítésnek a segítségével magyarázzák, miként és hogy működik a vallás. 10 * A hazai vallás-néprajzi, illetve vallás-antropológiai oktatás nem túl hosszú múltra tekinthet vissza. Tulajdonképpen a nagy politikai változások után, lényegében 1990 után kezdődtek egyetemeinken a vallás-néprajzi kurzusok, annak ellenére, hogy Bálint Sándor munkássága megalapozta az ilyen stúdiumokat. Nem véletlen, hogy éppen Szegeden virágzott ki a vallástudományi kutatás és oktatás mára egyrészt a néprajzi tanszék keretében (Barna Gábor vezetésével) másrészt egy külön vallástudományi tanszékhez kapcsolódva (Máté-Tóth András vezetésével). Debrecenben a folklór kutatáshoz kapcsolódva igen alaposan tanulmányozták a vallási térhasználat mintáit, különösen a magyar nyelvterület észak-keleti területein (Bartha Elek vezetésével). A Kossuth Lajos Tudományegyetem (a régi névhasználat szerint) Néprajzi Tanszékén több olyan szakdolgozat készült, amelynek témája a 8 Forte, Robert (ed.): Entheogens and the Future of Religion. Rochester Toronto, Park Street Press, Boyer, Pascal: Religion Explained: The evolutionary Origins of Religious Thought. New York, Basic Books, p. 10 Pyysiäinen, Ilkka: How Religion Works: Towards a New Cognitive Science of Religion. Leiden Boston, Brill, 2003.

12 12 Vallástudományi szemle 2012/1 vallási néprajz tárgykörébe tartozik, mint ahogy az ELTE Folklór Tanszékén is készültek ilyen dolgozatok (Voigt Vilmos és Verebélyi Kincső vezetésével). Ma már világosan látjuk, hogy a tanszék volt vezetője, Voigt Vilmos milyen sokrétű kurzusokat tartott, hiszen írásait, tanulmányait két kötetben nemrégiben kiadta. 11 A hazai vallástudományi műhelyek közül talán a pécsi kulturális antropológiai tanszékhez kapcsolódó kutatások és dolgozatok a leginkább antropológiai irányultságúak. Legutóbb egy kitűnő dolgozat készült Vallásantropológiai vizsgálatok egy mai népi prófétáról. Csányi László Koppány saját gyűjtéseit dolgozta fel Dénes prófétá -ról, miközben képet rajzol a mai hazai helyzetről, amelyben egy vidéki próféta felépíti önmagát. A pécsi tanszék és oktatói prófétai elhivatottsággal hirdetik, hogy csak az általuk antropológiainak tartott terepmunka és elméleti megközelítés az egyedül üdvös (Vargyas Gábor vezetésével) többszöri megkeresésünkre se voltak hajlandók résztvenni e jelen kötetben néhány tanulmánnyal, hogy bemutassák az általuk követett módszerek eredményességét. Mivel Pécsett rendszeres vallásantropológiai oktatás folyik, remélhetjük, hogy a jövőben sorra megjelennek az ott készült szakdolgozatok, cikkek és tanulmányok mint ahogy a szegedi műhelyek több kötetben már közölték kutatásaiknak eredményeit. A Magyar Vallástudományi Társaság évtizedek óta, már Kákosy László és Boglár Lajos elnöksége alatt is, de különösen 1997 óta, a magam elnöksége idején, arra törekedett, hogy ne vallástörténeti irányultságú legyen a Társaság munkája, hanem általános valláselméleti. Ez a törekvés az előadások tematikai megoszlásában jól nyomon követhető, egyszerűen tény, hogy sokkal több etnológiai, a mai szóhasználat szerint antropológiai, beszámoló hangzott el a Társaság ülésein, mint teológiai, vagy szűken vallástörténeti jellegű. Az utóbbi néhány évben lezajlott, évenkénti konferenciánk témái szintén azt mutatják, hogy paradigmaváltás tanúi vagyunk e tudományterületen is, mert a kutatók az általánosabb témák felé fordultak, nem pedig a korábban preferált mikrofilológiai vizsgálódások felé. Jól jelezte ezt a tematikai váltást az Európai Vallástudományi Társaság Budapesten megrendezett konferenciája, illetve az ott elhangzott előadások szeptemberében, illetve a magyar kutatások helyzetéről képet adó kötet tanulmányai 13 * 11 Voigt Vilmos: A vallási élmény története. Bevezetés a vallástudományba. Bp. Timp, Voigt Vilmos: A vallás megnyilvánulásai. Bevezetés a vallástudományba. Bp. Timp Hoppál K. Bulcsú Szilágyi Zsolt (szerk.): Programme and Abstracts. 10 th Conference of the European Association for the Study of Religions. Bp Magyar Vallástudományi Társaság L Harmattan. 13 Hoppál Mihály S. Szabó Péter (szerk.): Science of Religion in Hungary. Bp. King Sigmund College Hungarian Association for the Academic Study of Religions

13 hoppál mihály 13 Végül e kötethez csatlakozó CD-ről. A három tucatnyi dallam Hoppál Mihály video-felvételeinek hangzóanyagából vett válogatás. Ezeket kimondottan az elemzés és bemutatás céljaira válogattuk, már csak azért is mert tudomásunk szerint ilyen kimondottan sámánénekeket tartalmazó korong aligha van forgalomban. Egy-egy sámánéneket ugyan közöltek a különböző válogatások, amelyek egy-egy kisebb népcsoport (pl. a nganaszan) népzenéjét mutatta be, amennyiben egy 30 dalból álló válogatás be tudja mutatni egy nép zenei anyagát! Hasonlóképpen nem gondoljuk, hogy a most közreadott dallamok reprezentálnák az eurázsiai sámánok zenei világát legfeljebb betekintést engednek abba a hangzásvilágba ( sound-scape ), amely a szertartások rendjébe tagozódott. A felvételeket Dél-Koreában (1991) Jakutiában (1992, 2000), a nanajok között (1993), a mandzsu (1995, 2001, 2007), a dahur, az evenki, a bargu és az ojrat mongol sámánok körében (2003, 2007), valamint horcsin (2001) és kirgiz (2004) sámánoknál tett látogatás alkalmával, a japán itako-nál (1997) készítettem. A CD-n lévő matricán Lindza Beldi nanaj sámánasszony általam készített fotója látható. Kimaradtak tuvai felvételeim (1995), valamint az újabb koreai és a taiwani őslakosoknál készített felvételek, ezek még feldolgozásra várnak. Irodalom Bowie, Fiona The Anthropology of Religion: An Introduction. Oxford: Blackwell. Boyer, Pascal 2001 Religion Explained: The Evolutionary Origins of Religious Thought. New York: Basic Books. Csályi László Koppány 2012 Vallásantropológiai vizsgálatok egy mai népi prófétáról. (Szakdolgozat) Pécs: Antropológiai Tanszék. Evans-Pritchard, E. E Nuer Religion. Oxford: Oxford University Press. Forte, Robert (ed.) 2012 Entheogens and the Future of Religion. Rochester Toronto: Park Street Press. Hoppál, K. B. Szilágyi, Zs. (eds.) 2011 Áldozat és ima. Budapest: Magyar Vallástudományi Társaság L Harmattan Kiadó. Hoppál, Mihály S. Szabó Péter (eds.) 2011 Science of Religion in Hungary. Budapest: King Sigmund College Hungarian Association for the Academic Study of Religions. Mithen, Steven 1996 A Prehistory of the Mind. London: Thames and Hudson The Singing Neanderthals. Cambridge, Ma: Harvard University Press. McCauley, R. N. Lawson, E. T Bringing Ritual to Mind: Psychological Foundation of Cultural Forms. Cambridge: Cambridge University Press.

14 14 Vallástudományi szemle 2012/1 McClenon, James 2002 Wondrous Healing: Shamanism, Human Evolution and the Origin of Religion. Dekalb: Northern Illinois University Press. Morris, Brian 1987 Anthropological Studies of Religion: an Introductory Text. Cambridge: Cambridge University Press. Pyysiäinen, Ilkka 2003 How Religion Works: Towards a New Cognitive Science of Religion. Leiden Boston: Brill. Rossano, Matt J Supernatural Selection: How Religion Evolved. Oxford: Oxford University Press. Voigt Vilmos 2004 A vallási élmény története. Bevezetés a vallástudományba. Budapest. Timp Kiadó A vallás megnyilvánulásai. Bevezetés a vallástudományba. Budapest: Timp Kiadó. Winkelman, Michael 2002 Shamanism and Cognitive Evolution. Cambridge Archeological Journal 12:

15 Waca, huaca, guaca. Szent tárgy és szent hely az inka vallásban VASSÁNYI MIKLÓS Ah, ticsi Viracochan! Quaylla Viracochan! Tucapu, acnupu Viracochan! Ó, Viracocha [isten]! Aki a világ végén laksz, te páratlan, ki életet s erőt adtál az embereknek, és azt mondtad:»legyen ez az ember,«és a nőknek:»legyen ez a nő«... Akiket létrehoztál, őrizd is meg, hogy épen és egészségesen, veszély nélkül éljenek, békében... 1 E feltehetőleg prehispán eredetű, de a keresztény istenfogalmat valószínűleg már bizonyos mértékig magában foglaló imádság az andoki inka (fő) istenséghez, Viracochához, melyet Cristóbal de Molina ( ) Relación de las fábulas y ritos de los Incas ( ) című kéziratos műve őrzött meg számunkra, tipikus felépítésű és gondolatmenetű ima jól reprezentálja a több tucat, Molina által kecsua nyelven megőrzött imádság szerkezetét és teológiáját. Feltűnő ezekben az imádságokban, hogy az isteni attribútumok listáján nem szerepel a szent terminus: az imák bevezető szakasza mindenekelőtt Viracocha emberbaráti cselekedeteit sorolja fel, utána pedig rátér a kérésre, mely az imát kísérő áldozatbemutatás közelebbi célja. 2 A legkorábbi spanyol-kecsua szótárak (Domingo de Santo Tomás és González Holguín atyák művei) 3 hasonlóképp nem tartalmaznak sacro, illetve santo spanyol 1 Oh, Hacedor! que estás en los fines del mundo sin igual, que diste ser y valor a los hombres y dijiste:»séa éste hombre,«y a las mujeres»séa ésta mujer;«diciendo esto, los hiciste y los formaste y diste ser. A estos que hiciste guárdalos, que vivan sanos y salvos sin peligro, viviendo en paz. Adónde estáis? Estáis en lo alto del cielo o abajo, en los truenos, en los nublados de las tempestades: Óyeme, respóndeme y concede conmigo y dadnos perpetua vida; para siempre tenednos de tu mano; y esta ofrenda recíbela a dondequiera que estuvieres, Oh Hacedor! az augusztusi betegségűző-purifikációs Situa ünnep cuzcói rendezvényén mondott első imádság, melyet Molina atya kecsuául és a saját spanyol tolmácsolásában is közöl, in Molina, Cristóbal de, Relación de las fábulas y mitos de los Incas en el tiempo de su infidelidad [cca. 1574], kritikai kiadás, Pérez, J. C. és Urbano, H., eds. (Lima: Universidad de San Martin de Porres, 2008), p. 54. Mint a szöveg kiadói megjegyzik, a kecsua eredetiben szereplő Viracocha istennév nem fordítható Teremtő -nek ( Hacedor ). 2 Molina atyáról és itt hivatkozott művéről ld. Vassányi M., Capac hocha. Az inka gyermekáldozat vallási, politikai, régészeti és nyelvészeti aspektusai, in: Áldozat és ima (Vallástudományi Kiskönyvtár 5), szerk. Hoppál K. B., Szilágyi Zs. és Vassányi M., Budapest: L Harmattan, 2011., Könyvészeti adataikat lásd a Bibliográfiában.

16 16 Vallástudományi szemle 2012/1 címszót, ezért az inka vallás szentség-képzetére irányuló vizsgálódásunk tárgyául olyan vallási fogalmat kell keresnünk, mely e vallás reprezentatív elemét jelöli, és amelynek jelentésköre domináns módon tartalmazza a szentség mozzanatát. E célra meggyőződésünk szerint leginkább a waca (huaca, guaca; bálványszobor, istentiszteleti hely ) prehispán kecsua vallási terminus kínálja magát. Feladatunk ezért itt a waca szó XVI. és korai XVII. századi, perui spanyol forrásokban használt jelentéseinek elemzésével rekonstruálni, mit értettek szent tárgyon vagy szent helyen az inka vallás követői. Ezen keresztül nagy valószínűséggel eljuthatunk az inka szentség-képzet átfogóbb megértéséhez is. 1. A klasszikus spanyol gyarmati krónikairodalom körébe tartozó források szinte mindegyike magától értetődően használja ezt a kifejezést, de kevés olyan akad köztük, amelyik expressis verbis értelmezné. A legfontosabb kivétel Garcilaso de la Vega Comentarios reales de los Incas (1609) című műve II. könyvének 4. fejezete. 4 Eszerint a huaca szó jelentései a következők: 1. bálványszobor, idolum ( ídolo, como Júpiter, Marte, Venus ) Cosa sagrada, azaz szent tárgy, mint amilyenek mindazok, amelyekben megszólalt az ördög (tehát mint maga Garcilaso mondja az idolok, sziklák, nagy kövek vagy fák: los ídolos, las peñas, piedras grandes o árboles ) A Napnak felajánlott dolgok, mint emberfigurák, madarak s állatok, aranyból vagy ezüstből vagy fából. 7 A magashegységi régészet számos ilyen figurát talált capac hocha (gyermekáldozati) színhelyek ásatása során Bármely nagy vagy kicsi templom, a mezőkön található sírok, a házak ama sarka, ahonnét a démon beszélt a papokhoz, amely sarkok szent helyeknek [ por lugares sanctos ] minősültek 9 tehát általában a szent helyek, imádkozóhelyek, bálványtemplomok ( oratorios ). 5. Mindama dolgok, melyek szépségben avagy kiválóságban kitűnnek a saját fajtájukba tartozóak közül 10 (így pl. rendkívül szép rózsák, almák vagy más gyümölcsök). 6. A nagyon csúnya és szörnyű dolgok, amelyek félelmet s rémületet 4 De muchos dioses que los historiadores españoles impropriamente aplican a los indios. 5 Vega, Garcilaso de la, Comentarios Reales de los Incas, tomos I-III (Lima Perú: Editorial Universo, év nélkül), p cosa sagrada, como eran todas aquellas en que el demonio les hablaba... (Uo.) 7 a las cosas que habían ofrecido al Sol, como figuras de hombres, aves y animales, hechas de oro o de plata o de palo, y qualesquiera otras ofrendas, las cuales tenían por sagrada, porque las había recebido el Sol en ofrenda y eran suyas, y, porque lo eran, las tenían en gran veneración. (Uo.) 8 J. Reinhard fényképet is közöl, ld. Reinhard, J., Peru s Ice Maiden, National Geographic Magazine 189 (1996/6), (p. 76). 9 a cualquiera templo grande o chico y a los sepulcros que tenían en los campos y a los rincones de las casas, de donde el demonio hablaba a los sacerdotes..., los cuales rincones tenían por lugares sanctos, y así los respectaban como un oratorio. (Vega, p. 80.) 10 a todas aquellas cosas que en hermosura o excelencia se aventajan de las otras de su especie, como una rosa, manzana o camuesa o qualquiera otra fruta que sea mayor y más hermosa que todas las de su árbol... (Uo.)

17 vassányi miklós 17 okoznak, 11 például a 8-9 méter hosszú andoki óriáskígyók. 7. Mindama dolgok, amelyek elhagyják a természetes rendjüket, mint például az a nő, aki kettőt szül egy méhből, 12 vagy maguk az ikrek; az ikerszülő juhok is. Garcilaso szerint az inka időkben ilyet szívesen áldoztak is, mert nagyobb istenséggel [ deidad ] rendelkezőnek tartották, minélfogva huacának hívták őket. 13 E közlés hitelességét gyengíti, hogy a juh Dél-Amerikában posztkolumbiánus állatfaj (igaz ugyan, hogy erről szinte egyetlen korabeli spanyol forrás sem vesz tudomást) A Sierra Nevada nagy hegylánca a nagysága és kiemelkedése miatt, az igen magas hegyek, és a nagy szakadékok 15 A lista alapján megállapítható, hogy amint azt a források többsége és a korai szótárirodalom is megerősítik a waca mindenekelőtt az (élőnek, lélekkel rendelkezőnek elgondolt) istenszobrot jelölő szó. 16 A waca ebben az elsődleges jelentésben közelebbről olyan, tipikusan hordozható méretű és súlyú, kőből faragott vagy agyagból formázott istenszobrot jelöl, mely általában emberarcú és -alkatú, rendszeres kultikus tiszteletben részesül, táplálékot kap áldozat formájában, s a 11 a las cosas muy feas y monstruosas, que causan horror y asombro, y así daban este nombre a las culebras grandes de los Antis... (Uo.) 12 a todas las cosas que salen de su curso natural, como a la mujer que pare dos de un vientre; a la madre y a los mellizos daban este nombre por la estrañeza del parto y nacimiento... (Uo.) 13 porque los tenían por de mayor deidad, por lo cual les llaman huaca. (Uo., p. 81.) 14 Az egyetlen kivételnek a lentebb tárgyalt Bernabé Cobo atya tűnik, aki az Historia del Nuevo Mundo leíró állattani részében (1. rész, X. könyv, 6. fejezet: Del ganado ovejuno ) felhívja a figyelmet arra, hogy a juhot egy conquistador hozta be Peruba 4-6 évvel a hódítás (1532) után: Trujo las primeras ovejas a este reino del Perú el capitán Salamanca, uno de sus [ti. del Perú] primeros conquistadores, dentro de cuatro o seis años que se conquistó este reino. (Cobo, Bernabé, Historia del Nuevo Mundo, Ediciones Atlas, Madrid: 1943, p. 47. Cobo nagyszabású művének e szemelvényes, népszerű kiadása megváltoztatja az eredeti fejezetszámozást: az idézett részt Capitulo VIII cím alatt találjuk.) 15 a la gran cordillera de la Sierra Nevada... por su largura y eminencia... Dan el mismo nombre a los cerros muy altos..., y a las cuestas grandes que se hallan por los caminos... (Vega, p. 81.) 16 Santo Tomás szerint Gvaca annyi mint templo de ydolos, o el mismo ydolo (4. és 1. jelentés Garcilaso de la Vega listáján), vö. Santo Tomás, Fray D. de, Lexicon o Vocabulario de la lengua general del Perv [1560], edición facsimilar, prólogo de R. Porras Barrenechea (Lima: Universidad Mayor de San Marcos, 1951). Holguín atya szerint Huacca annyi mint Ydolos, figurillas de hombres y animales que trayan consigo (1. jelentés Garcilasónál; valószínűleg pontosvesszőt kell olvasnunk az Ydolos szó után, mert annak értelmezője aligha lehet minden további nélkül a hordozható kegytárgy jelentés), vö. Holguín, González, Vocabulario de la lengva general de todo el Perv llamada lengua qquichua o del inca [1608], edición y prólogo de R. Porras Barrenechea (Lima: Universidad Mayor de San Marcos, 1952). A huacca szóbokrában tanúsítva van itt még a 4. ( Huacca muchhana = lugar de ídolos, adoratorio ), a 6. ( Huacca runa = Carnero, o qualquier bestia monstruosa que tiene mas, o menos miembros, o fealdad natural ) és a 7. ( Huacca, o poma runa [ oroszlánember ]= Quando tiene seis dedos en manos y pies como león ) jelentés Garcilaso de la Vega listájából.

18 18 Vallástudományi szemle 2012/1 táplálás során jellegzetesen fültől fülig bekenik az arcát az áldozati állat friss vérével (Molina szerint e rítus neve kecsuául pirac volt). 17 Vallási funkciója egyebek mellett a közvetítők útján való tanácsadás, jóslás. A waca terminus ebben a jelentésben tehát elsősorban isteni jelenlétet rejtő, természetfölötti hatóerővel, képességekkel bíró kultikus tárgy -at jelent. A további jelentések definíciójában Garcilaso szövegében többször is megjelenik a szent (sagrado, sancto) szó. Így szent objektumnak minősül minden olyan természetes vagy mesterséges tárgy, amelyből valamely alacsonyabbrendű istenség hangja szólal meg (2.; egy ilyen jelenet naiv leírását olvassuk is Pachacutinál). 18 Itt is a természetfölötti jelenlét jelentésmozzanata dominál. Az isteneknek szentelt, gyakran az áldozattal együtt eltemetett és így a túlvilágra juttatott áldozati szobrocskák (3.) annyiban minősülnek szent tárgynak, hogy az istenség szolgálatába tartoznak, funkciójukat a túlvilágon látják el. A bálványtemplomok (4.) nyilván a bálványszobrokban lakozó istenség miatt szent helyek; sírok (sepulcros) alatt pedig vagy az Hernández Príncipe jelentéséből 19 is ismert capac hocha (gyermekáldozati) temetési helyekre kell gondolnunk, amelyek konzultációs színhelyül szolgáltak a természetfölötti hatalmakkal való érintkezés számára, vagy az előkelőségek, törzsfők szentként tisztelt múmiájának épített sírépítményeket, mivel a waca terminus jelentésköre az ősök múmiáira is kiterjedt. 20 Ezenkívül mindaz, ami elhagyja a természet rendjét (7.), azért képes erre, mert valamely isteni erő működik benne. Waca tehát első közelítésben, a kecsua anyanyelvű, spanyol apanyelvű Garcilaso listája alapján a természeti valóság természetfölötti feltételének megmutatkozása a természetben. A természetfölöttihez való természetes perui indián viszony pedig mint egy kicsivel részletesebben mindjárt látni fogjuk a természethez kötés, természetessé tevés. 2. Fernando de Santillán, következő forrásszövegünk, a Relación del origen, descendencia, política y gobierno de los Incas (1572 körül) szerzője az 1550-es években érkezik Peruba. A limai királyi audiencia hivatalnoka 1564-ig. Francisco Hernández lázadása idején aktívan részt vesz a hadműveletekben, megjárja Chilét 17 Ld. Molina, Cristóbal de, Relación de las fábulas y mitos de los Incas en el tiempo de su infidelidad [cca. 1574], J. C. Pérez és H. Urbano, eds. (Lima: Universidad de San Martin de Porres, 2008), p Ld. Juan de Santacruz Pachacuti indián törzsfő kéziratának (Relacion de antiguedades deste reyno del Piru) 14v-15r oldalait, in Pachacuti, J. de Santacruz, Relación de Antigüedades de este Reino del Perú, edición, índice analítico y glosario de C. Araníbar (México: Fondo de Cultura Económica, 1995), pp Hernández Príncipe vallástörténeti szempontból rendkívül jelentős művének könyvészeti adatait ld. a Bibliográfiában. Szerzőről és művéről rövid ismertetést ad Vassányi M., Capac hocha. Az inka gyermekáldozat vallási, politikai, régészeti és nyelvészeti aspektusai, ld. fent, 2. lj.. 20 Ld. a 30. lábjegyzetben hivatkozott dokumentumot (Don Francisco de Borja levele).

VA L L ÁSTU DOM Á N Y I SZE M L E

VA L L ÁSTU DOM Á N Y I SZE M L E VA L L ÁSTU DOM Á N Y I SZE M L E VI. évfolyam 1. szám 2010 Zsigmond Király Főiskola VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE VALLÁSTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER Hatodik évfolyam, 2010/1. szám A folyóirat

Részletesebben

Tartalom. FORRÁS Bácskay András: Egy mezopotámiai orvosi szöveg 173

Tartalom. FORRÁS Bácskay András: Egy mezopotámiai orvosi szöveg 173 Tartalom TANULMÁNYOK SZENT KÖNYVEK Salát Gergely: Szent könyvek Kínában a konfuciánus kánon 5 Rácz Géza: India szent könyvei és a Bhagavad-gítá kódja 18 Rózsa Huba: Pentateukhosz vallástörténet üdvtörténet

Részletesebben

VA L L ÁSTUDOM Á N Y I SZ E M L E

VA L L ÁSTUDOM Á N Y I SZ E M L E VA L L ÁSTUDOM Á N Y I SZ E M L E VIII. évfolyam 3. szám 2012 Zsigmond Király Főiskola VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE VALLÁSTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER Nyolcadik évfolyam, 2012/3. szám A folyóirat

Részletesebben

VA L L ÁSTU DOM Á N Y I SZE M L E

VA L L ÁSTU DOM Á N Y I SZE M L E VA L L ÁSTU DOM Á N Y I SZE M L E VI. évfolyam 2. szám 2010 Zsigmond Király Főiskola VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE VALLÁSTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER Hatodik évfolyam, 2010/2. szám A folyóirat

Részletesebben

VALLÁSTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK

VALLÁSTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK VALLÁSTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK 3 Hoppál Mihály TANULMÁNYOK DIÓSZEGI VILMOSRÓL Budapest 2003 1 2 Tartalom Bevezető 1 Sámánkutatás Diószegi után (Előadás a jubileumi szimpóziumra) 4 Emlékezések Diószegi Vilmosra

Részletesebben

A világvallások közelebbről

A világvallások közelebbről MESTERHÁZY BALÁZS A világvallások közelebbről Tanári kézikönyv BUDAPEST, 2011 A könyv a Magyarországi Evangélikus Egyház támogatásával készült. Lektorálta PETRI GÁBOR SOLYMÁR MÓNIKA SÓLYOM ANIKÓ Minden

Részletesebben

2014. tavasz Első Század. A modern koreai ember vallásos élete a vallásosság a spiritualizmus ezer módja I I I 89 I I I. Bevezető

2014. tavasz Első Század. A modern koreai ember vallásos élete a vallásosság a spiritualizmus ezer módja I I I 89 I I I. Bevezető 2014. tavasz Első Század Kovács Ramóna A modern koreai ember vallásos élete a vallásosság a spiritualizmus ezer módja Bevezető Több koreai vallással foglalkozó előadás meghallgatása után Koreába érkezve

Részletesebben

Rengőkő 1 Egy erdélyi szent hely és a hozzá kötődő kultusz kialakulása

Rengőkő 1 Egy erdélyi szent hely és a hozzá kötődő kultusz kialakulása Márkó Zsuzsa Rengőkő 1 Egy erdélyi szent hely és a hozzá kötődő kultusz kialakulása Bevezetés A dolgozat témájául szolgáló, máig alakuló történet a huszadik század második évtizedéig nyúlik vissza. Egy

Részletesebben

(szerk.), Akik az igazságra oktattak sokakat... A 65 éves Rózsa Huba köszöntése (Budapest 2005) 364-372.

(szerk.), Akik az igazságra oktattak sokakat... A 65 éves Rózsa Huba köszöntése (Budapest 2005) 364-372. Bevezetés az Ószövetségi Szentírásba Jegyzet a Győri Hittudományi Főiskola Katekéta-Lelkipásztori Munkatárs Szak hallgatói számára Kézirat gyanánt közreadja dr. Martos Levente Balázs BEVEZETŐ A teológiai

Részletesebben

VA L L ÁSTU DOM Á N Y I SZE M L E

VA L L ÁSTU DOM Á N Y I SZE M L E VA L L ÁSTU DOM Á N Y I SZE M L E V. évfolyam 1. szám 2009 Zsigmond Király Főiskola VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE VALLÁSTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER Ötödik évfolyam, 2009/1. szám A folyóirat

Részletesebben

VA L L ÁSTUDOM Á N Y I SZ E M L E

VA L L ÁSTUDOM Á N Y I SZ E M L E VA L L ÁSTUDOM Á N Y I SZ E M L E VII. évfolyam 2. szám 2011 Zsigmond Király Főiskola VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE VALLÁSTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER Hetedik évfolyam, 2011/2. szám A folyóirat

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskola / Néprajz Kulturális Antropológia Doktori Program

Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskola / Néprajz Kulturális Antropológia Doktori Program Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskola / Néprajz Kulturális Antropológia Doktori Program Helyi vallás a moldvai Magyarfaluban Néprajzi vizsgálat Készítette: Iancu Laura Témavezető: Prof.

Részletesebben

RÁLÁTÁS ZSÁKAI HELYTÖRTÉNETI HONISMERETI, KULTURÁLIS TÁJÉKOZTATÓ

RÁLÁTÁS ZSÁKAI HELYTÖRTÉNETI HONISMERETI, KULTURÁLIS TÁJÉKOZTATÓ RÁLÁTÁS ZSÁKAI HELYTÖRTÉNETI HONISMERETI, KULTURÁLIS TÁJÉKOZTATÓ Évente négy számban jelenik meg. ISSN 1585-8677 Szerkeszti: Dankó Imre Szerkesztőség: Művelődési Ház és Könyvtár. Zsáka, Rhédey Kastély

Részletesebben

Az iszlám vallás és jog története

Az iszlám vallás és jog története Az iszlám vallás és jog története Szerző: Merki Ágnes 2012. április 6. I. Aki csak egyet ismer, nem ismer egyet sem (Goethe) Világunk megállíthatatlan fejlődésével párhuzamosan az ember mind több és több

Részletesebben

Lét- és önértelmezés a Biblia tükrében

Lét- és önértelmezés a Biblia tükrében Lét- és önértelmezés a Biblia tükrében ARIANNA KÖNYVEK 5. Sorozatszerkesztő: Orlovszky Géza 2 Lét- és önértelmezés a Biblia tükrében tanulmánykötet Budapest 2012 3 Szerkesztők: Páli-Nagy Veronika Pafkó

Részletesebben

t at va A Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskola és a Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány tudományos folyóirata

t at va A Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskola és a Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány tudományos folyóirata t at va A Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskola és a Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány tudományos folyóirata t at va A Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskola és a Bhaktivedanta Kulturális

Részletesebben

Hagyományos vallások és az ősmagyar vallás az új egyházpolitika tükrében 1

Hagyományos vallások és az ősmagyar vallás az új egyházpolitika tükrében 1 Hagyományos vallások és az ősmagyar vallás az új egyházpolitika tükrében 1 Vallásszociológiai tanulmány vitéz Dr. Balogh Sándor, Prof. Emeritus, USA Szent Korona Lovagrend tagja Tartalom: Megjegyzés. I.

Részletesebben

BEVEZETÉS A MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETBE Géczi János Stirling János Tüske László. Szerkesztette:

BEVEZETÉS A MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETBE Géczi János Stirling János Tüske László. Szerkesztette: PANNON EGYETEM BTK ANTROPOLÓGIA ÉS ETIKA TANSZÉK BEVEZETÉS A MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETBE Géczi János Stirling János Tüske László Szerkesztette: Géczi János habilitált egyetemi docens és Stirling János egyetemi

Részletesebben

nem voltak fogyatékosok a történelemben

nem voltak fogyatékosok a történelemben nem voltak fogyatékosok a történelemben A fogyatékosság jelensége a történettudományban Kőszeghy Miklós Parragh Szabolcs Budapest, 2003. tavasz Tartalom A történeti kutatás és a fogyatékossággal élők...1

Részletesebben

1. Bevezető 1.1 A tanulmány megírásának oka és célja 1.2 A tanulmány fontossága

1. Bevezető 1.1 A tanulmány megírásának oka és célja 1.2 A tanulmány fontossága 1. Bevezető 1.1 A tanulmány megírásának oka és célja Jehova Tanúi széles körben ismertek, és mégis sok szempontból ismeretlenek. Gyakran találkozunk velük, ismerjük kiadványaikat. Tudunk főbb hitnézeteikről:

Részletesebben

Egyház- és vallásismeret Kiegészítő modul

Egyház- és vallásismeret Kiegészítő modul Egyház- és vallásismeret Kiegészítő modul 1 Világvallások, a vallások világa Egyház- és vallásismeret Kísérleti tankönyv Budapest, 2015 KÍSÉRLETI TANKÖNYV A KÖZÉPFOKÚ REFORMÁTUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY

Részletesebben

Műfajspecifikus megfeleltetési stratégiák az útikönyvek fordításában

Műfajspecifikus megfeleltetési stratégiák az útikönyvek fordításában Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Lukács András Műfajspecifikus megfeleltetési stratégiák az útikönyvek fordításában Nyelvtudományi Doktori Iskola Vezető: Prof.

Részletesebben

JÉZUS KRISZTUS, AZ ÉLŐ VÍZ HORDOZÓJA

JÉZUS KRISZTUS, AZ ÉLŐ VÍZ HORDOZÓJA A KULTÚRA PÁPAI TANÁCSA A VALLÁSKÖZI PÁRBESZÉD PÁPAI TANÁCSA JÉZUS KRISZTUS, AZ ÉLŐ VÍZ HORDOZÓJA Keresztény reflexió a New Age -ről 2 A fordítás alapjául szolgáló kiadás: Pontifical Council for Culture

Részletesebben

Magyar Tudomány. kőrösi csoma sándor, a tibetisztika megalapítója vendégszerkesztő: Dévényi Kinga

Magyar Tudomány. kőrösi csoma sándor, a tibetisztika megalapítója vendégszerkesztő: Dévényi Kinga Magyar Tudomány kőrösi csoma sándor, a tibetisztika megalapítója vendégszerkesztő: Dévényi Kinga A Williams-szindróma Nyílt hozzáférés a tudományos szakirodalomhoz Doktori képzés Tudomány és internet kapcsolata

Részletesebben

Az interkulturális tanulásról külföldre készülő fiataloknak

Az interkulturális tanulásról külföldre készülő fiataloknak Az úton levőknek sok fajtája létezik: a turisták, akik megelégszenek egy gyors pillanatképpel; a telepesek, akik új otthont keresnek; a nomádok, akik mindig úton vannak. E könyv főszereplői a vándorok.

Részletesebben

Gaál Botond KÁLVIN ÉBRESZTÉSE

Gaál Botond KÁLVIN ÉBRESZTÉSE Gaál Botond KÁLVIN ÉBRESZTÉSE Gaál Botond KÁLVIN ÉBRESZTÉSE A reformátor teológiai öröksége az egyetemes tudományművelés nézőpontjából Második bővített kiadás Hatvani István Teológiai Kutatóközpont Debreceni

Részletesebben

VA L L ÁSTU DOM Á N Y I SZE M L E

VA L L ÁSTU DOM Á N Y I SZE M L E VA L L ÁSTU DOM Á N Y I SZE M L E IV. évfolyam 2. szám 2008 Zsigmond Király Főiskola VALLÁSTUDOMÁNYI SZEMLE VALLÁSTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER Negyedik évfolyam, 2008/2. szám A folyóirat

Részletesebben

Bevezetés a wesleyánus teológiába

Bevezetés a wesleyánus teológiába William M. Greathouse H. Ray Dunning Bevezetés a wesleyánus teológiába Átdolgozott és bővített kiadás Názáreti Egyház Alapítvány 2009 A könyv eredeti címe: An Introduction to Wesleyan Theology By William

Részletesebben

Magyar Tudomány. humán tudományok az mta i. osztályának tevékenysége

Magyar Tudomány. humán tudományok az mta i. osztályának tevékenysége Magyar Tudomány humán tudományok az mta i. osztályának tevékenysége Einstein és a Fizika Nemzetközi Éve Mobiltárs a szélessáv sodrában A tudomány szabadsága a pénz világában 2006 7 781 Magyar Tudomány

Részletesebben

MEGJELENIK NEGYEDÉVENKÉNT. Terjeszti a Balassi Kiadó

MEGJELENIK NEGYEDÉVENKÉNT. Terjeszti a Balassi Kiadó MEGJELENIK NEGYEDÉVENKÉNT Terjeszti a Balassi Kiadó Elõfizethetõ a Balassi Kiadónál (1136 Budapest, Hollán Ernõ utca 33. IV/5.) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a kiadó ERSTE Bank

Részletesebben