Cigánd Városi Önkormányzat költségvetésének mérlege év

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Cigánd Városi Önkormányzat költségvetésének mérlege 2009. év"

Átírás

1 Megnevezés Bevétel Cigánd Városi Önkormányzat költségvetésének mérlege 1.sz. melléklet Eredeti Módosított Megnevezés Eredeti Módosított % % I. Működési bevételek ,2% I. Működési kiadások ,3% Kiadás II. Támogatások, támogatás értékű bevételek ,1% II. Felhalmozási kiadások ,5% visszatérülések III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,7% III. Támogatás értékű kiadás ,7% államháztartáson belülre IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése, IV. Pénzeszköz átadás ,4% értékpapírok értékesítésének, államháztartáson kívülre kibocsátásának bevétele V. Pénzforgalom nélküli bevételek ,0% V. Nyújtott kölcsönök 409 VI. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Ebből: - Államháztartási tartalék Költségvetési bevételek összesen ,2% Költségvetési kiadások összesen ,5% VI. Hitel felvétel VII. Hitel törlesztés ,4% Bevételek mindösszesen ,2% Kiadások mindösszesen ,4%

2 2.sz. melléklet Cigánd Város Önkormányzat bevételeinek részletezése BEVÉTELEK JOGCÍMEI Eredeti Módosított I. Működési bevételek (1+2) ,2% 1. Intézményi működési bevételek ,6% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ( ) Helyi adók ,0% 2.2. Átengedett központi adók ,0% 2.3. Pótlékok, bírságok ,6% 2.4. Talajterhelési díj ,7% 2.5. Egyéb sajátos bevétel ,6% II. Támogatások,támogatás értékű bevételek, visszatérülések 1. Önkormányz. ktgvetési támogatása ( ) ,1% 100,0% 1.1. Normatív támogatások ,0% 1.2. Központosított ok ,0% 1.3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.4. ÖNHIKI támogatás ,0% 1.5. Működésképtelen önkorm.egyéb tám ,0% 1.6. Normatív kötött felhasználású támogatások ,0% 1.7. Fejlesztési célú támogatások ,0% 2. Támogatás értékű bevételek ( ) ,3% 2.1. Működési ,7% Ebből: OEP ,8% 2.2. Felhalmozási ,4% Ebből: OEP 3. Kiegészítések, visszatérülések Támogatások, kiegészítések, visszatérülések 964 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1+ +5) 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,7% 100,4% 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei 3. Pénzügyi befektetés bevételei ,0% 4. Felhalmozási célú pü.eszk.átvétel államházt-on kívülről ,0% 5. Értékpapírok értékesítése IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése ért.papírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele (1...+3) 1. Működési célú kölcsön visszatérülése Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése 3. Értékpapírok értékesítése VI. Pénzforgalom nélküli bevételek (1+2) ,0% 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,0% 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 3. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+ +VI) ,2% VII. Hitelek (1+2) Működési célú hitel igénybevétele Fejlesztési célú hitel igénybevétele 3. Értékpapírok kibocsátása % ,0% BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,2%

3 2/a. sz. melléklet I/1. Intézményi működési bevételek teljesítésének részletezése BEVÉTELEK JOGCÍMEI Eredeti Módosított % 1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek ,4% 1.2. Egyéb sajátos bevételek ,6% 1.3. Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések ,2% 1.4. Hozam és kamatbevételek ,0% 1.5. Műk.célú péneszk. átvétel államhazt-on kívülről I/1. Intézményi működési bevételek összesen ,6% 2/b. sz. melléklet I/1.5. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről bev. teljesítése BEVÉTELEK JOGCÍMEI Eredeti Módosított Lakosságtól átvett pénzeszk. % Könykiad. hj ,0% Fő u ing.jav.ktg.hj ,0% I/1.5. Működési célú pénzszeköz átvétel államháztartáson kívülről összesen ,0% 2/c. sz. melléklet I/2.1. Helyi adó bevételek teljesítésének részletezése BEVÉTELEK JOGCÍMEI Eredeti Módosított Illetékek Építményadó Telekadó Vállalkozók kommunális adója % Magánszemélyek kommunális adója ,0% Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó állandó jellegel végzett iparűzési ,0% tevékenység után Iparűzési adó ideiglenes jellegel végzett ,0% iparűzési tevékenység után (napi átalány) I/2.1. Helyi adó bevételek összesen ,0%

4 2/d. sz. melléklet I/2.2. Átengedett központi adó bevételek teljesítésének részletezése BEVÉTELEK JOGCÍMEI Eredeti Módosított % Személyi jöv.adó helyben maradó része ,0% Jövedelemkülönbségek mérséklése (+,-) ,0% Személyi jöv.adó normatív módon elosztott része Gépjárműadó ,0% Luxusadó Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó Átengedett egyéb központi adók I/2.2. Helyi adó bevételekk összesen ,0%

5 2/e. sz. melléklet II/1.1. Normatív állami hozzájárulások teljesítésének részletezése BEVÉTELEK JOGCÍMEI Eredeti Módosított % Lakosságszámhoz kötött normatív állami hozzájárulás ,0% Feladatmutatóhoz kötött állami hozzájárulás ,0% II/1.1. Normatív állami hozzájárulás összesen ,0% 2/f. sz. melléklet II/1.2. Központosított ok teljesítésének részletezése BEVÉTELEK JOGCÍMEI Eredeti Módosított % Kisebbség támogatása ,0% Új tudás program ,0% Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás ,0% Nyári étkeztetés ,0% Képességkibontakoztató program ,0% Óvodáztatási támogatás ,0% Bérpolitikai intézkedés ,0% Közműfejlesztési támogatás ,0% Közokt.fejlesztési célok tám. (szakmai inform.) ,0% I/1.2. Központosított ok összesen ,0% 2/g. sz. melléklet II/1.6. Normatív kötött felhasználású támogatások teljesítésének részletezése 2009.év BEVÉTELEK JOGCÍMEI Eredeti Módosított Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása ,0% Pedagógus szakvizsga és továbbképzés ,0% Terv. szoc.bev ,0% II/1.6. Normatív kötött felhasználású tám.össz ,0% % 2/h. sz. melléklet II/1.7. Fejlesztési célú támogatások teljesítésének részletezése BEVÉTELEK JOGCÍMEI Eredeti Módosított Címzett támogatás Céltámogatás A helyi önk-ok fejlesztési és vis maior fel.tám. % LEKI támogatás (iskolakonyha felszer.korszerűsítése) ,0% II/1.7. Fejlesztési célú támogatások összesen ,0%

6 2/i. sz. melléklet II/2. Támogatás értékű bevételek teljesítésének részletezése BEVÉTELEK JOGCÍMEI Eredeti Módosított % 2.1. Működési összesen ,7% Ebből: OEP finanszírozás ,8% Iskola tej visszaigénylés ,0% Többcélú Kistérségi Társulástól kieg ,5% Központi orvosi ügyelet műk ,3% Munkaügyi Központtól pályakezd.tám ,4% Eu. parlamenti választás ,7% Útravaló ösztöndíj ,1% HEFOP pályázat Városi Önkormányzat ,4% HEFOP pályázat Kisebbségi Önkormányzat ,8% Polgármesteri Hiv.szervezetfejl.(ÁROP 1.2) ,0% Közlekedési támogatás ,0% Szakértői bizottság támogatása ,0% Gyermektartási díjak ,8% Tájházak a közösségért TK-II-12 pályázat 50 Egyszeri gyermekvédelmi támogatás ,2% Tagintézményi elszámolás (Révleányvár) ,0% Tagintézményi elszámolás (Zemplénagárd) Miskolci Egyetemtől kapott tám Felhalmozási összesen ,4% Ebből: Tájházak a közösségért TK-II-12 pályázat 120 Járóbetegellátó előkészítésének költségei ,0% HEFOP pályázat Városi Önkormányzat HEFOP pályázat Kisebbségi Önkormányzat Polgármesteri Hiv.szervezetfejl.(ÁROP 1.2) Falumúzeum felújítás VT-I ,0% Szennyvízberuházás TRFC támogatás ,3%

7 2/j. sz. melléklet III/1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésének részletezése Értékesítendő tárgyi eszközök, Költségvetési Eredeti Módosított immateriális javak megnevezés szerv megnev. Ingatlan értékesítés 1 % Föld értékesítés ,0% III/1. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése össz ,4% 2/k. sz. melléklet III/2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek részletezése BEVÉTELEK JOGCÍMEI Eredeti Módosított Önkormányzati vagyon bérbead. szárm. bev % III/2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei összesen /l. sz. melléklet III/3. Pénzügyi befektetés bevételeinek részletezése BEVÉTELEK JOGCÍMEI Eredeti Módosított % Lekötött értékpapírok hozam és kamatbev ,0% III/3. Pénzügyi befekteté bevételei összesen ,0%

8 III/4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről bev.teljesítése 2/m. sz. melléklet BEVÉTELEK JOGCÍMEI Eredeti Módosított % LEKI támogatás (iskolakonyha felszer.kor.) Magyarországi Cigányokért Közalap.tám ,0% III/4. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államháztartáson kívülről ,0% 2/n. sz. melléklet IV/3. Értékpapírok értékesítéséből származó bevétel teljesítése BEVÉTELEK JOGCÍMEI Eredeti Módosított Értékpapírok értékesítése % MÁK 2009/F államkötvény IV/3. Értékpapírok értékesítéséből származó bevételek összesen

9 Cigánd Város Önkormányzat i kiadásainak teljesítése 3. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal Intézménye Polgármesteri Hivatal ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN KIADÁSOK JOGCÍMEI Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1. Személyi juttatás Munkaadót terh. járulékok Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatás Ebből: Társad. és szoc. pol. juttat I. Működési kiad. össz FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1. Beruházás Felújítás Pénzügyi befektetés Hosszúlej. hitelek kamata II. Felhalmozási kiad. össz TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ KIADÁS - 1. Működési célú Felhalmozási célú III. Támogatás értékű kiad.össz PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁH. KÍVÜLRE - 1. Működési célú Felhalmozási célú IV. Pénzeszköz átadás összesen NYÚJOTT KÖLCSÖNÖK 1. Működési célra Felhalmozási célra V. Nyújtott kölcsönök összesen TARTALÉKOK 1. Általános tartalék 2. Céltartalék VI. Tartalékok összesen KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN VII. Hitel törlesztés KIADÁS MINDÖSSZESEN

10 3.a melléklet Cigánd Város Önkormányzat i kiadásainak teljesítése feladatonként adatok ezer Ft-ban Személyi juttatás Munkaadót terhelő.jár. Dologi kiadások Speciális célú tám. Feladat megnevezése Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Helyi közutak létesítése, felújítása Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Önk. igazgatási tevékenység Helyi kisebbségi önkor Országgyűléis képviselő választás Város és községgazd. szolg Területi igazg. szervek tev Közvilágítás Vízkárelhárítás Város és község gazdálkodás Óvodai nevelés Isk.kor.általános isk.okt Napközi otthoni ellátás Egészségügyi ellátás egyéb fel Fogorvosi szolgáltatás Anya és gyermekvédelem Állategészségügyi tev. 120 Szociális és nevelési segélyek Egyéb szociális ellátás Szennyvízelvezetés Művelődési ház Könyvtári tevékenység Sport feladatok Kölcsön nyújtás Összesen: oldal

11 3.a melléklet Cigánd Város Önkormányzat i kiadásainak teljesítése feladatonként Feladat megnevezése Műk.célú pü.eszk.átad. Tám. értékű kiad.műk. célú Működési kiad.össz. Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított adatok ezer Ft-ban Beruházás Helyi közutak létesítése, felújítása Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Önk. igazgatási tevékenység Helyi kisebbségi önkor Országgyűléis képviselő választás Város és községgazd. szolg Területi igazg. szervek tev Közvilágítás Vízkárelhárítás Város és község gazdálkodás Óvodai nevelés Isk.kor.általános isk.okt Napközi otthoni ellátás Egészségügyi ellátás egyéb fel Fogorvosi szolgáltatás Anya és gyermekvédelem Állategészségügyi tev Szociális és nevelési segélyek Egyéb szociális ellátás Szennyvízelvezetés Művelődési ház Könyvtári tevékenység Sport feladatok Kölcsön nyújtás Összesen: oldal

12 3.a melléklet Cigánd Város Önkormányzat i kiadásainak teljesítése feladatonként adatok ezer Ft-ban Felújítás Pü.bef. kiad. Hitelek kamata Tám. értékű kiad.felhal.célú Feladat megnevezése Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Helyi közutak létesítése, felújítása Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Önk. igazgatási tevékenység Helyi kisebbségi önkor. Országgyűléis képviselő választás Város és községgazd. szolg Területi igazg. szervek tev. Közvilágítás Vízkárelhárítás Város és község gazdálkodás Óvodai nevelés Isk.kor.általános isk.okt. Napközi otthoni ellátás Egészségügyi ellátás egyéb fel. Fogorvosi szolgáltatás Anya és gyermekvédelem Állategészségügyi tev. Szociális és nevelési segélyek Egyéb szociális ellátás Szennyvízelvezetés Művelődési ház Könyvtári tevékenység Sport feladatok Kölcsön nyújtás Összesen: oldal

13 3.a melléklet Cigánd Város Önkormányzat i kiadásainak teljesítése feladatonként Feladat megnevezése Pü.eszk átad. felhalm.c. Felh.kiad.összesen Hitel törlesztés Céltartalék adatok ezer Ft-ban Kiadások főösszege Eredeti Mód. Eredeti Módosított Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Módosított Helyi közutak létesítése, felújítása Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Önk. igazgatási tevékenység Helyi kisebbségi önkor Országgyűléis képviselő vál Város és községgazd. szolg Területi igazg. szervek tev Közvilágítás Vízkárelhárítás Város és község gazdálkodás Óvodai nevelés Isk.kor.általános isk.okt Napközi otthoni ellátás Egészségügyi ellátás egyéb fel Fogorvosi szolgáltatás Anya és gyermekvédelem Állategészségügyi tev Szociális és nevelési segélyek Egyéb szociális ellátás Szennyvízelvezetés Művelődési ház Könyvtári tevékenység Sport feladatok Kölcsön nyújtás Összesen: oldal

14 3.b melléklet Polgármesteri Hivatal i kiadásainak teljesítése feladatonként adatok ezer Ft-ban Személyi juttatás Munkaadót terhelő.jár. Dologi kiadások Speciális célú tám. Feladat megnevezése Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Helyi közutak létesítése, felújítása Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Önk. igazgatási tevékenység Helyi kisebbségi önkor Országgyűléis képviselő választás Város és községgazd. szolg Területi igazg. szervek tev Közvilágítás Vízkárelhárítás Város és község gazdálkodás Egészségügyi ellátás egyéb fel Fogorvosi szolgáltatás Anya és gyermekvédelem Állategészségügyi tev. 120 Szociális és nevelési segélyek Egyéb szociális ellátás Szennyvízelvezetés Sport feladatok Kölcsön nyújtás Összesen: oldal

15 3.b melléklet Polgármesteri Hivatal i kiadásainak teljesítése feladatonként Feladat megnevezése Műk.célú pü.eszk.átad. adatok ezer Ft-ban Tám. értékű kiad.műk. célú Működési kiad.össz. Beruházás Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Helyi közutak létesítése, felújítása Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Önk. igazgatási tevékenység Helyi kisebbségi önkor Országgyűléis képviselő választás Város és községgazd. szolg Területi igazg. szervek tev Közvilágítás Vízkárelhárítás Város és község gazdálkodás Egészségügyi ellátás egyéb fel Fogorvosi szolgáltatás Anya és gyermekvédelem Állategészségügyi tev Szociális és nevelési segélyek Egyéb szociális ellátás Szennyvízelvezetés Sport feladatok Kölcsön nyújtás Összesen: oldal

16 3.b melléklet Polgármesteri Hivatal i kiadásainak teljesítése feladatonként adatok ezer Ft-ban Felújítás Pü.bef. kiad. Hitelek kamata Tám. értékű kiad.felhal.célú Feladat megnevezése Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Helyi közutak létesítése, felújítása Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Önk. igazgatási tevékenység Helyi kisebbségi önkor. Országgyűléis képviselő választás Város és községgazd. szolg Területi igazg. szervek tev. Közvilágítás Vízkárelhárítás Város és község gazdálkodás Egészségügyi ellátás egyéb fel. Fogorvosi szolgáltatás Anya és gyermekvédelem Állategészségügyi tev. Szociális és nevelési segélyek Egyéb szociális ellátás Szennyvízelvezetés Sport feladatok Kölcsön nyújtás Összesen: oldal

17 3.b melléklet Polgármesteri Hivatal i kiadásainak teljesítése feladatonként Feladat megnevezése Pü.eszk átad. felhalm.c. Felh.kiad.összesen Hitel törlesztés Céltartalék adatok ezer Ft-ban Kiadások főösszege Eredeti Mód. Eredeti Módosított Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Módosított Helyi közutak létesítése, felújítása Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Önk. igazgatási tevékenység Helyi kisebbségi önkor Országgyűléis képviselő vál Város és községgazd. szolg Területi igazg. szervek tev Közvilágítás Vízkárelhárítás Város és község gazdálkodás Egészségügyi ellátás egyéb fel Fogorvosi szolgáltatás Anya és gyermekvédelem Állategészségügyi tev Szociális és nevelési segélyek Egyéb szociális ellátás Szennyvízelvezetés Sport feladatok Kölcsön nyújtás Összesen: oldal

18 3.c melléklet Polgármesteri Hivatal Intézmény i kiadásainak teljesítése feladatonként adatok ezer Ft-ban Személyi juttatás Munkaadót terhelő.jár. Dologi kiadások Speciális célú tám. Feladat megnevezése Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Óvodai nevelés Isk.kor.általános isk.okt Napközi otthoni ellátás Művelődési ház Könyvtári tevékenység Összesen: oldal

19 3.c melléklet Polgármesteri Hivatal Intézmény i kiadásainak teljesítése feladatonként adatok ezer Ft-ban Műk.célú pü.eszk.átad. Tám. értékű kiad.műk. célú Működési kiad.össz. Beruházás Feladat megnevezése Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Óvodai nevelés Isk.kor.általános isk.okt Napközi otthoni ellátás Művelődési ház Könyvtári tevékenység Összesen: oldal

20 3.c melléklet Polgármesteri Hivatal Intézmény i kiadásainak teljesítése feladatonként Feladat megnevezése Felújítás Óvodai nevelés adatok ezer Ft-ban Pü.bef. kiad. Hitelek kamata Tám. értékű kiad.felhal.célú Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Isk.kor.általános isk.okt. Napközi otthoni ellátás Művelődési ház Könyvtári tevékenység Összesen: oldal

21 3.c melléklet Polgármesteri Hivatal Intézmény i kiadásainak teljesítése feladatonként Feladat megnevezése Pü.eszk átad. felhalm.c. Felh.kiad.összesen Hitel törlesztés Céltartalék adatok ezer Ft-ban Kiadások főösszege Eredeti Mód. Eredeti Módosított Eredeti Mód. Eredeti Mód. Eredeti Módosított Óvodai nevelés Isk.kor.általános isk.okt Napközi otthoni ellátás Művelődési ház Könyvtári tevékenység Összesen: oldal

22 3/d.sz.melléklet III. Támogatás értékű kiadás teljesítése Támogatott megnevezése 1. Működési összesen Ebből: Többcélú Kistérségi Társ.tám.(jelzőkész.önerő, pedagógiai szakszolg.hj, házi segítségnyújt.) Eredeti Módosított % ,33% Zemplénagárdi Tagintézmény évi elszám Felhalmozási összesen Ebből: Összesen ,65% IV. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3/e. sz. melléklet Támogatott megnevezése Eredeti Módosított % 1. Működési összesen ,9% Ebből: KFT Cigánd ,5% Civil Szervezetek ,0% Tagsági díjak ,0% Közműfejlesztési hozzájárulás ,0% Bodrogközi Járóbeteg Kft ,0% 2. Felhalmozási összesen ,0% Ebből: Felh.célú pü.eszk. átadás háztartásoknak ,0% Összesen ,4%

23 4.sz. melléklet Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése Beruházási kiadások Eredeti Módosított 1. ÉMOP Funkcióbővítő,településrehabilitációs pályázat Iskolakonyha felszerelésének korszerűsítése ,1% 3. Takarító gép Sportcsarnok ,7% 4. Városrendezési terv ,3% 5. ÉMOP bölcsőde pályázat TK-II-12 pályázat informatikai eszköz beszerzés TIOP pályázat falumúzeum (belső infrastruktúra fejl.) Ingatlan vásárlás ,0% 9. Járóbeteg felülépítmény vásárlás (előleg) Belterületi vízrendezés (elmaradt) ,0% 11.Járda építés ,7% 12.Szakmai informatikai eszk.vásárlása Karácsonyi fénydekoráció Gépkocsi lízing Óvoda magastető építés ,0% 16.Mercedes busz vásárlása ,1% 17.Laptop vásárlás Kondigép vásárlás Fogászati gép beszerzés 450 % 20. Falumúzeum felújítása VT-I Beruházási kiadások összesen ,6% Felújítási kiadások feladatonkénti részletezése 5.sz. melléklet Felújítási kiadások Eredeti Módosított % 1. Iskolakonyha felújítás ,2% 2. Óvodai magastető építés Fogorvosi rendelő felújítása Sportpálya felújítása Fő utca 90. épület felújítása Óvoda felújítás Falumúzeum felújítás VT-I Felújítási kiadások összesen ,6%

24 6.sz. melléklet Költségvetési szervek létszámkerete Eredeti Módosított Tényleges Megnevezés létszám létszám Önk.igaz.tevékenysége - polgármester köztisztviselő fizikai alkalmazott Iskolai oktatás Cigánd Révleányvár Zemplénagárd Óvodai nevelés Cigánd Révleányvár Zemplénagárd Napközi otthon ellátás Cigánd Révleányvár Zemplénagárd Fogorvosi szolgálat Anya és gyermekvédelem Gyámhivatal Művelődési házak tevékenysége Könyvtári szolgálat Létszámkeret összesen Pénzügyi befektetések kiadásainak részletezése 7.sz. melléklet Pénzügyi befektetés megnev. Eredeti Módosított % Közvilágítási részvények vásárlása ,0% Pénzügyi befektetések kiadásai összesen ,0%

25 8.sz.melléklet A helyi Cigány Kisebbség Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak teljesítése BEVÉTELEK ezer Ft-ban Eredeti Módosított Feladat megnevezése % Állami támogatás működési célú ,0% Magyarországi Cigányokért Közalap.tám Kamatbevétel 3 3 Pénzeszköz átvétel háztartásoktól Bevételek összesen ,0% KIADÁSOK Eredeti Módosított ezer Ft-ban Feladat megnevezése % Dologi kiadás működési kiadás ,7% Felhalmozási célú pénzeszk.átadás ,1% Kiadások összesen ,7% Dancs O. József Kisebbségi Önkormányzat elnöke s.k

26 10.sz.melléklet Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Megnevezés Eredeti Módosított Eredeti Módosított Megnevezés Saját bevételek Személyi juttatások Átengedett központi adók Munkaadót terh. járulékok Közp.ktg.vetés által nyújt.tám Dologi kiadások Központosított Pénzeszköz átadás Támogatás értékű bevétel Támogatás értékű kiadás Pénzmaradvány igénybevétele Speciális célú támogatás Előző évi kieg.visszatér. Ebből: Egyéb sajátos bevétel - Társad. és szoc. pol. juttat Nyújtott kölcsön visszatérülése 390 Ellátottak pénzbeni juttatása Kiegészítések visszatérülések 964 Nyújtott kölcsönök 409 Tartalékok a.) általános tartalék b.) céltartalék Költségv.-i bevétel összesen Költségv.-i kiadás összesen Hitelfelvétel Hiteltörlesztés Működési célú bevétel összesen Működési célú kiadás összesen Felhalm.és tőkejell.bev Beruházás Fejlesztési célú támogatás Felújítás Átvett pénzeszköz Pénzügyi befektetések Pénzmaradvány igénybevétele Nyújtott kölcsönök Nyújtott kölcsön visszatérülése Hosszúlejáratú hitelek kamata Átengedett központi adók Tartalékok Ebből: a.) általános tartalék a.) Társ-i szempontból elmaradott b.) cél tartalék település SZJA részesedése Felhalmozási célú pü.eszk.átad b.) Lakáshozjutás és lakásfenntart támogatás SZJA 100 %-a Magánszem. kommun. adója (100%) Magánsz. építm. és telekadója (20%) Felhalm.kiad.áfa visszatérülése Tárgyi eszköz értékesítés Pénzügyi befekt.bevétele Értékpapírok értékesítés Pénzeszköz átvétel áh-n kívülről Költségv.-i bevétel összesen Költségv.-i kiadás összesen Hitelfelvétel Hiteltörlesztés Felhalmozási célú bevét. össz Felhalmozási célú kiad. össz Költségvet.bevét.mindössz Költségvet.kiad.mindössz Hitelfelvétel összesen Hiteltörlesztés összesen Önkorm. bevét. mindössz Önkorm. kiad. mindössz

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés.. változás tény eredeti ei. várható előirányzat % I. Működési bevételek 0 0 0 0 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság 1. sz. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzat 212. évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban sorszám megnevezés BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj,

Részletesebben

Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez. 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda

Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez. 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda Az címrendje Szigetszentmiklós Város Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Szigetszentmiklós Város a 1.1. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatalhoz tartozó

Részletesebben

Az címrendje Szigetszentmiklós Város Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Polgármesteri Hivatal 1.1.. Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve 1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez Címrend Cím száma és neve I. Nyáregyháza Község Önkormányzata 1. Alcím száma és neve Nyáregyháza Község Polgármesteri Hivatala 2.

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK A rendelet kihirdetésének napja: Nagymányok, 2012. február 16. Nagymányok, 2012. február 16. Dr. Sebestyén István aljegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012. (II.16.) számú

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 6/2008.(III.26.) Ök rendelete a 2007. évi zárszámadásról. 867.

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 6/2008.(III.26.) Ök rendelete a 2007. évi zárszámadásról. 867. MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2008.(III.26.) Ök rendelete a 2007. évi zárszámadásról Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzat 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Gönyű Község Önkormányzat 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1 számú melléklet Gönyű Község Önkormányzat 211. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím 29. évi tény 21. évi várható 211. évi előirányzat

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,

Részletesebben

MEGHIVO. Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet. 2014. ianuar 13-an (hetfon) 17.00 oral kezdettci

MEGHIVO. Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet. 2014. ianuar 13-an (hetfon) 17.00 oral kezdettci Nemesszalok Kozseg O n k o r m a n y z a t a 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Kepviselo-testiilet tagjainak Heivb en Tisztelt Kepviselo

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (a 12/2012.(VI.29.), a 14/2012.(IX.11.), a 20/2012.(XI.15.),

Részletesebben

A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft

A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft A B C D E F 1 2 z 2 Doboz Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft 5 Sorszám 0 2012. évi előirányzat 2012. évi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés

Részletesebben

1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 156 897

1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 156 897 1. melléklet: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban CÍM / ALCÍM 1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT B E V É T E L E K 2014. évi tervezett ei. I. SAJÁT BEVÉTELEK

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére Tárgy: Javaslat Tárnok Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat Címrend 1. számú melléklet Cím Jogcímcsoport Jogcím Önkormányzat Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Kiadás (e Ft) Saját bevétel (e Ft) Támogatás (e Ft) Létszám előirányzat Kötelező feladat Össz.: 76212

Részletesebben

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09%

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09% Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 1./49. sz. oldal II./1. sz. melléklet BEVÉTELEK I. Intézményi működési bevételek 219 687 301 307 254 185 84,36% II.

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

Önkormányzat bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok, rovatrend szerint

Önkormányzat bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok, rovatrend szerint 1. melléklet 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok, rovatrend szerint A B C

Részletesebben

Mórahalom Város Polgármesterétől

Mórahalom Város Polgármesterétől Mórahalom Város Polgármesterétől EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére Előterjesztő: Nógrádi Zoltán polgármester Iktatószám:

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember

Részletesebben