E L Ő T E R J E S Z T É S. Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2006.évi költségvetésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S. Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2006.évi költségvetésére"

Átírás

1 Kengyel Község Polgármesterétől 5083.Kengyel,Szabadság út 10.Tel: E L Ő T E R J E S Z T É S Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2006.évi költségvetésére Tisztelt Képviselő-testület! Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2006.évi költségvetését a 2005.CLIII.tv. hagyta jóvá. A Képviselő-testület 48/2005./XII.01./számú határozatával fogadta el az önkormányzat 2006.évi költségvetési koncepcióját. Az önkormányzat 2006.évi költségvetés-tervezetét a költségvetési törvény szabályozását és a Képviselő-testület által jóváhagyott költségvetési koncepcióban meghatározott prioritásokat figyelembe véve állítottuk össze. Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 1.számú melléklet, a működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.számú melléklet, a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 3.számú melléklet, az intézményenkénti és szakfeladatonkénti bevételek és kiadások mérlegét a 4.számú melléklet tartalmazza. A bevételek tervezett előirányzata: e Ft. 1./ Az Intézmények működési bevételeinek tervezett előirányzata e Ft, az összes bevétel 4,3%-a. A 2005.évi tervezett bevételekhez képest csökkent 635 e Ft-tal annak ellenére, hogy a térítési díjak szerény mértékben nőttek, de az óvodánál nőtt az ingyen étkező gyermekek száma, illetve január 01 től már az általános iskola 1-4 évfolyamán tanulók egy része is jogosult az ingyenes étkezésre. 2./ A helyi adók tervezett előirányzata e Ft, az összes bevétel 5,1%-a. Ebből: - vállalkozók kommunális adója 650 e Ft - iparűzési adó rendszeres jelleggel e Ft - iparűzési adó nem rendszeres jelleggel 300 e Ft - magánszemélyek kommunális adója e Ft 3./ Átengedett központi adók előirányzata e Ft az összes bevétel 23,9%a. A személyi jövedelemadó 10%-os átengedett része e Ft. A települések közötti jövedelem differenciálódás mérséklését szolgáló összeg e Ft. Évközben ez az összeg változhat ha az iparűzési adóerőképesség nő akkor a jövedelem differenciálódás miatti kiegészítés csökken. A gépjárműadó tervezett összege 8500 e Ft. A gépjárműadó 100%Önkormányzat bevétele.

2 2 4./ Normatív támogatások és normatív részesedésű átengedett SZJA jogcímen e Ft illeti meg önkormányzatunkat. Ez az összes bevétel 39,5%-a. 5./ Normatív kötött felhasználású támogatások tervezett előirányzata e Ft. az összes bevétel 11,4%-a. Ebből: a./ A közoktatási feladatokhoz kapcsolódó 433 e Ft, amelyet a pedagógus szakvizsga és továbbképzésre kell fordítani. b./ Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésének előirányzata e Ft. Ez a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra, aktívkorúak rendszeres szociális segélyére, a Szoc.tv. 41. /1/ bekezdésében szabályozott ápolási díjra, a Szoc. tv /2/ bekezdésében szabályozott lakásfenntartási támogatására nyújt fedezetet, megosztott finanszírozási rendszerben 90% központi támogatás, 10% saját forrás e Ft a közcélú foglalkoztatás előirányzata. 122 e Ft a szociális ágazatban dolgozók továbbképzéséhez nyújt fedezetet. 6./ Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatások tervezett előirányzata 4075 e Ft, az összes bevétel 1%-a. A Megyei Területfejlesztési Tanácshoz pályázatot nyújtottunk be a községi park Felújítására. A támogatást két évre kaptuk meg. Ez az összeg a évre ütemezett támogatás 7./ A támogatás értékű működési bevételek előirányzata e Ft az összes bevétel 2,7 %-a. A támogatás értékű működési bevétel jogcímei a következők: - az elkülönített állami pénzalapoktól 3274 e Ft a közhasznú foglalkoztatáshoz. - a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat működéséhez Rákócziújfalu önkormányzatától 4131 e Ft - Az OEP-től a védőnői szolgálat és az iskolaegészségügyi ellátás működtetéséhez 6657 e Ft 8./ Felhalmozási és tőkejellegű bevétel tervezett előirányzata e Ft, az összes bevétel 6,5 %-a. - Pénzügyi befektetések hozamaként 663 e Ft került megtervezésre, ez az önkormányzat tulajdonában lévő gázközmű vagyonért kapott értékpapír hozama. - Terveztük a gázközmű vagyonért kapott részvények értékesítését e Ft összegben. - Tervezzük a rendőrség épületének és a bagimajori iskola épületének értékesítését ebből összesen e Ft bevétellel számolunk. 9./ A korábban nyújtott támogatási kölcsönök visszatérülése címén 540 e Ft-ot terveztünk

3 3 A költségvetés hiánya e Ft, ez az összes bevétel 5,6 %-a. A költségvetési hiányt a 2005.évi pénzmaradványból javasoljuk kompenzálni. Hitel felvételét nem tervezzük ban is figyelemmel kísérjük a pályázati lehetőségeket és ahol lehet pályázatot nyújtunk be az önkormányzati források kiegészítésére. Kiadások tervezett előirányzata e Ft. A 2006.évi költségvetés kiadási előirányzatának megtervezése előtt áttekintettük az intézményvezetőkkel, hogy hol lehet megtakarításokat elérni úgy, hogy az intézmények működése még biztosítható legyen. Az egyeztetés eredményeként született döntések a következők: évben nem tervezzük a polgármester két havi bérének megfelelő összegű jutalmát - a köztisztviselők üdülési támogatását - a dolgozók részére adómentesen adható iskolakezdési támogatást, és tárgyjutalmat - az általános iskolánál az iskolai könyvtár működését 2006-ban is az előző évi keretek között oldják meg. Nem vesznek fel könyvtáros végzettségű dolgozót Ezen túlmenően a dologi kiadásokat minden intézménynél a minimális szintre csökkentettük. A szervezeteknek adott támogatást is a évi szinten terveztük. Ezen túlmenően a dologi kiadásokat minden intézménynél a minimális szintre csökkentettük. A szervezeteknek adott támogatásokra is csökkentett összegben teszünk javaslatot. A tervezett kiadások főbb kiadási csoportonként. 1./ Személyi juttatások tervezett előirányzata e Ft, az összes kiadás 44,5%-a január 1-től a minimálbér összege Ft április.01-től változott a közalkalmazotti bértábla április 01-től a közalkalmazotti illetménypótlék alapja 19600Ft Az oktatási ágazaton kívül is meg kellett tervezni a kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés, melynek mértéke a 2005.évi teljesített keresetbe tartozó juttatások 2%-a. Az oktatási intézményekben a pedagógus létszám után kell ebben az évben is tervezni, melynek mértéke 5250Ft/fő/hó. A pedagógus továbbképzésekre központi keretből Ft/fő került megtervezésre, amelyet saját forrásból kiegészítettünk. A pedagógusok szakkönyv vásárlás támogatására Ft/fő összeg került megtervezésre A köztisztviselők illetményalapját 2005.január 1-től Ft összegben 2006.

4 4 április 01-től Ft összegben javasoljuk jóváhagyni a központi béralappal egyezően 2006-ban a főfoglalkozású dolgozók részére 4500-Ft/fő/hó összegű étkezési utalvány biztosítását javasoljuk. Azon munkavállalók részére, akik munkabérüket folyószámlán vehetik fel 2000-Ft/fő/év adómentesen adható összeg kifizetését javasoljuk. A bérkifizetés napját a tárgyhónapot követő 3-ára javasoljuk megállapítani. ha 3-a munkaszüneti napra esik, akkor az azt megelőző munkanap. A 2006.évben foglalkoztatottak létszámkeretére a 12.sz.melléklet alapján teszünk javaslatot. 2./ Munkaadót terhelő befizetési kötelezettségek összegét e Ft összegben javasoljuk megállapítani, ez az összes kiadás 14,2%-a. A társadalombiztosítási járulék mértéke 2006-ban is 29%, összege e Ft. Munkaadói járulék mértéke 3%, összege 6595 e Ft. Az egészségügyi hozzájárulás mértéke ig 1950-Ft/fő/hó november 01-től megszűnik. Éves összege 2447 e Ft. A munkaadót terhelő egyéb befizetési kötelezettség előirányzata 2095 e Ft, ez az ápolási díj után fizetendő 18 %-os TB járulék. 3./ A dologi kiadások előirányzatára e Ft összegben teszünk javaslatot. Ez az összes kiadás 18,1%-a évhez viszonyítva 3800 e Ft-tal nőtt, amelyet a közüzemi díjak növekedése eredményezett.. Az intézmények részére csak az üzemeltetési kiadások kerültek megtervezésre, beszerzéseket nagyobb karbantartásokat nem terveztünk. 4./ Egyéb folyó kiadások előirányzatát 4070 e Ft összegben javasoljuk megállapítani. Ez az összes kiadás 0,7 %-a. Ezen kiadások között tervezzük a különféle adókat, díjakat és egyéb befizetési kötelezettségeket. 5./ A pénzeszköz átadás előirányzatát e Ft összegben javasoljuk elfogadni. Ez az összes kiadás 13,8%-a. Ebből: - A felhalmozási célú pénzeszköz átadás lakosságnak előirányzata 410 e Ft, ebből 110 e Ft a dolgozók lakásépítési, vásárlási támogatása, 300e Ft az első lakáshoz jutók támogatásának a vissza nem térítendő része. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek előirányzata 6140 e Ft. A Képviselő-testület kötelezettség vállalása alapján alapítványi támogatás a szennyvíz beruházás lakossági hozzájárulásához.

5 5 - A társadalmi szervek támogatására 3860e Ft összegben teszünk javaslatot az alábbiak szerint: - Kengyelfutás tömegsportnap megrendezése 400 e Ft - Nyugdíjas klub támogatása 70 e Ft - Vöröskereszt helyi szervezetének támogatása 50 e Ft - Falu mikulása rendezvény édességcsomag 600.-Ft/fő összegben 480 e Ft - Mozgáskorlátozottak helyi szervezetének támogatása 40 e Ft - Postagalamb egyesület 40 e Ft - Polgárőrség 200 e Ft - Kengyeli Ifjúság jövőjéért Egyesület támogatása 50 e Ft - Tiszaföldvári Tűzoltó Egyesület támogatása 600 e Ft - Viziközmű Társulás műk.kiadásaihoz hozzájárulás 1130 e Ft - Községi rendezvények /március 15, október 23. gyermeknap és karácsonyi ünnepekhez kapcs.rendezv/ 800 e Ft A támogatottak kötelesek a támogatás felhasználásáról elszámolni a évi zárszámadás keretében legkésőbb 2007.április 30-ig. -Társadalom és szociálpolitikai juttatásokra e Ft-ot javasolunk fordítani. - Aktívkorúak rendszeres szociális segélyére e Ft - Rendszeres szociális segélyre egyéb jogcímen 1239 e Ft - Lakásfenntartási támogatásra a Szoc.tv.38../3/bek. b.,pontja alapján e Ft - Lakásfenntartási támog.önkorm.szoc.rend. alapján 1080 e Ft - Ápolási díj súlyosan fogyatékosok ápolására 4644 e Ft - Ápolási díj fokozott ápolást igénylők ápolásáért 845 e Ft - Ápolási díj tartósan betegek ápolására 6192 e Ft - Átmeneti szociális segély 1200 e Ft - Temetési segély 272 e Ft - Köztemetés 594 e Ft - Közgyógyellátási igazolványok 2599 e Ft - Idősek karácsonyi élelmiszer csomagjára 1200 e Ft Felnőttek ellátására összesen: e Ft - Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 954 e Ft - Átmeneti gyermekvédelmi támogatás 1000 e Ft Kiskorúak ellátása összesen: 1954 e Ft Ösztöndíj: Arany János Tehetséggondozó Program Bursa Hungarica Ösztöndíj összesen: 50 e Ft 360 e Ft 410 e Ft 6./ A kölcsönök nyújtása előirányzatát 100 e Ft összegben javasoljuk elfogadni Ez az első lakáshoz jutók támogatásának azon része, amelyet vissza kell fizetni

6 6 az önkormányzat részére. 7./ A felhalmozási kiadások előirányzatát e Ft összegben javasoljuk megállapítani ez az összes kiadás 7,5%-a. Ebből: - Beruházási kiadások előirányzata e Ft, a 6 számú melléklet szerint. a./ A szennyvíz beruházás vízjogi engedélyezési dokumentáció II. ütemének tervezési díjára 3840 e Ft-ot javaslunk jóváhagyni. b./ A KMB-és iroda kialakítása tervezett előirányzata 1000 e Ft. c./ út, útalap építésre e Ft c/- A pénzügyi befektetések előirányzatát 1680 e Ft összegben javasoljuk jóváhagyni, amely az ELMIB részvények vásárlásának fedezete.. 8./ A költségvetési tv /2/ bekezdése alapján államháztartási tartalékot kell képezni. Ennek mértéke 873 e Ft, az összes kiadás 0,2%-a. Az államháztartási tartalék felhasználására a Kormány döntése alapján nyílik lehetőség. 9./ A biztonságos gazdálkodás érdekében 5000 e Ft általános tartalék képzésére teszünk javaslatot. Ez az összes kiadás 1%-a. 10./ Az Igazgatási tevékenység 2006.évi működési kiadásait e Ft összegben javasoljuk megállapítani az 5.számú melléklet szerint. 11./ Önkormányzatunk által biztosított közvetett támogatásairól készült kimutatást a 7.számu melléklet tartalmazza. - A helyi adónál a magánszemélyek kommunális adójából adott mentesség 1250 e Ft, melyet a helyi adókról szóló módosított 1990.évi C.törvény 1.. /1/ bekezdése felhatalmazása alapján a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló módosított 17/2003/XI.28./önkormányzati rendelet 5. -a alapján határoztuk meg. - A gépjárműadóból a GJT. 8. -alapján meghatározott kedvezmény a környezetszennyezést csökkentő berendezéssel ellátott gépjárművek után van megállapítva. Ennek évi összege 1500 e Ft. - A GJT 5..f./pontja alapján a súlyosan mozgáskorlátozott személyek után 350 e Ft mentesség van elszámolva. A GJT.5.. a./pontja alapján a Polgármesteri Hivatal gépkocsija után nem kell a gépjárműadót megfizetni, ennek összege 41 e Ft. 12./ Az Önkormányzat több éves kötelezettséggel járó feladatait a 8.számú melléklet tartalmazza.

7 7 13./ Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak évi alakulását bemutató mérleget a 9.számu melléklet tartalmazza. Működési célú bevételek növekedésének meghatározásánál évben egyaránt 3%-os növekedéssel számoltunk. A támogatások és az SZJA növekedés mértéke az inflációval azonos mértékű. Támogatás értékű működési bevétellel 2006-ban-2007-ben egyaránt az OEP-től számolunk a védőnői szolgálat és az iskolaegészségügyi szolgálat működtetéséhez, valamint Rákócziújfalu önkormányzatától a Csaladsegítő és Gyermekjóléti Társulás működési kiadásaihoz. A személyi juttatások 4 %-os növekedésével számoltunk mindkét évben. A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatások növekedésével azonos mértékben nő, illetve a fizetendő tételes egészségügyi hozzájárulás november 01-től megszűnik. A dologi kiadások 2007-ben 3%-kal, 2008-ben 2,4%-kal nőnek. A szociális kiadások növekedése az inflációval azonos mértékben várható. Az önkormányzat felhalmozási célú bevétellel ban nem számolhat. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétellel 2007-ban, illetve 2008-ban a háztartásoktól számíthatunk, amennyiben megindul a szennyvíz beruházás. Felhalmozási kiadásként a szennyvíz beruházás kiadásait terveztük amennyiben elkezdődik a beruházás ben e Ft-ot, 2008-ban e Ft-ot., Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a Képviselő-testület kötelezettségvállalásával azonos összegben került meghatározásra mindkét évben 6302 e Ft összegben. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása szintén a Képviselő-testület kötelezettség vállalása alapján /ELMIB részvények/ 2007-ben 1752 e Ft összegben, 2008-ban 1823 e Ft összegben. 14./ Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyon leltárát a 10.számu melléklet, a korlátozottan forgalomképes vagyon leltárát a 10/a számu melléklet, a forgalomképes vagyon leltárát a 10/b. számú melléklet tartalmazza. 15./ Kengyel Községi Önkormányzat 2006.évi finanszírozási tervét a 11.számu melléklet tartalmazza. 16./ Kengyel Községi Önkormányzat címrendjét a 13.számú melléklet tartalmazza. Tisztelt Képviselő-testület! A 2006.évi költségvetés az intézmények jogos igényeire nem nyújt teljes körű fedezetet. Ezek az igények a különböző programokban szereplő eszköz beszerzések, illetve a felújítási igények.

8 8 Nem tudjuk támogatni a Sportegyesületet és a Kengyeli atlétikai és Szabadidő Klubot sem. Igéretet sem tudunk arra tenni, hogy a 2005.évi pénzmaradványból biztosítunk forrást, mivel a szabad pénzmaradványból a költségvetési hiányt kell pótolni. A költségvetési javaslat beterjesztése előtt az intézményvezetőkkel és az érdekképviseletek képviselőivel az egyeztetés megtörtént, a költségvetési javaslatot elfogadták. Mindezekre figyelemmel a következő rendelet-tervezetet terjesztem elő: KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ---/2006/----önkormányzati rendelet-tervezete az Önkormányzat 2006.évi költségvetésére Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2006.évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 1.. /1/ Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2006.évi költségvetését e Ft bevétellel és e Ft kiadással hagyja jóvá az 1,2,3,4.számú mellékletek szerint. Az államháztartási tartalék összegét 873 e Ft összegben fogadja el. Az államháztartási tartalék felhasználásáról a Kormány dönt. Az általános tartalék összege 5000 e Ft.. /2/ A személyi juttatásokat e Ft összegben fogadja el. Kengyel Községi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2006.évi létszámkeretét a 12.számú melléklet szerint hagyja jóvá. a./ A köztisztviselők illetményalapját 2006.január 1-től Ft-ban, április 01-től 36800Ft-ban állapítja meg.. b/ A főfoglalkozású dolgozók részére étkezési utalványban adható étkezési hozzájárulást Ft/fő/hó összegben határozza meg, a hozzájárulás a részmunkaidősöket munkaidő arányában illeti meg. c/ Az illetmény lakossági folyószámlára utalása miatt költségtérítés címén Ft/fő/év összeg kifizetését hagyja jóvá II.félévi kifizetéssel az egész évben állományban lévő és folyószámlával rendelkező munkavállalók részére. d/ A munkabér fizetés napját tárgyhónapot követő 3-ában határozza meg ha 3-a munkaszüneti napra esik, akkor a kifizetés a harmadikát megelőző utolsó munkanapon történik.

9 9 /3/ A munkáltatót terhelő befizetési kötelezettség előirányzatát e Ft összegben, ezen belül: a./ Társadalombiztosítási járulék előirányzatát b./ Munkaadói járulék előirányzatát c./ Munkaadót terhelő egyéb fefiz.előirányzatát d./ Egészségügyi hozzájárulás előirányzatát hagyja jóvá e Ft 6595 e Ft 2095 e Ft 2447 e Ft /4/ A dologi kiadásokat e Ft összegben fogadja el. /5/ Az egyéb folyó kiadásokat 4070 e Ft összegben hagyja jóvá. /6/ A pénzeszköz átadás és egyéb támogatás előirányzatát e Ft ezen belül: a./ Felhalm.célú pénzeszk.átad.lakosságnak 410 e Ft b./ Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 6140 e Ft nonprofit szervezeteknek c./ Társadalmi szervek támogatását 3860e Ft d./ Társadalmi és szocpol.juttatásokat e Ft összegben fogadja el. A társadalmi szervek a kapott támogatás felhasználásáról kötelesek elszámolni a 2006.évi zárszámadással egy időben 2007.április 30-ig. /7/ A beruházási kiadások előirányzatát 37900e Ft összegben hagyja jóvá a 6.számú melléklet szerint. /8/ ELMIB részvények vásárlására 1680 e Ft-ot hagy jóvá szerződés szerint. /9/ A kölcsönök nyújtása előirányzatát 100 e Ft összegben fogadja el. /10/ Az igazgatási tevékenység 2006.évi működési kiadását e Ft összegben fogadja el az 5.számú melléklet szerint. /11/ A 2006.évi közvetett támogatásokat a 7.sz. melléklet szerint hagyja jóvá. /12/ A több éves kötelezettséggel járó feladatok előirányzatát a 8.számú melléklet szerint fogadja el. /13/ Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak évi alakulását bemutató mérleget a 9. számú melléklet szerint fogadja el. /14/ Az Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyon leltárát a 10.számú, a korlátozottan forgalomképes vagyonleltárát a 10/a.számú, a forgalomképes vagyonleltárát a 10/b.számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

10 10 /15/ Az Önkormányzat 2006.évi finanszírozási tervét a 11.számú melléklet szerint fogadja el. /16/ Az Önkormányzat és intézményei 2006 évi címrendjét a 13.számu melléklet szerint fogadja el. 2.. A Képviselő-testület az Áht. 8/A. /1/-/3/ bekezdés előírásainak megfelelően a finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az alábbiak szerint szabályozza: /1/ A Költségvetés átmeneti hiányának fedezetére az önkormányzat likvid hitelt vehet fel. A hitel felvételéről a Képviselő-testület dönt. /2/ A költségvetési többletként jelentkező szabad pénzeszközöket a törvényben szabályozott- betétként a Képviselő-testület hozzájárulásával lehet elhelyezni. 3.. A Képviselő-testület az Áht /4/ bekezdésében foglaltak szerint az intézményi hatáskörben felhasználható többletbevételek körét és mértékét az alábbiak szerint határozza meg: /1/ Az oktatási intézmények az alapellátás körébe tartozó szolgáltatásokon túli szolgáltatás igénybevételéért beszedett díjakat kötelesek az adott szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő kiadásokra fordítani. /2/ Az intézmények az alapellátás veszélyeztetése nélkül épületeiket bérbe adhatják. A bérbeadásából származó többlet bevétel 10%-át az intézmény szabadon felhasználhatja. /3/ A többlet bevétel felhasználására előirányzat módosítás után kerülhet sor. 4.. A Képviselő-testület az Áht. 66../6/ bekezdése szerint a pénzmaradvány elszámolás szabályait az alábbiak szerint határozza meg. /1/ A pénzmaradványból a költségvetési szervet nem illeti meg a./ a végleges feladat elmaradás miatti összeg b./ a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összege c./ a beruházások, több éven keresztül megvalósuló felújítások, a nemzetközi támogatások finanszírozási része d./ a létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat a létszámfeltöltés teljes, vagy részleges elmaradása miatt e./ a tartósan 4 hónapot meghaladóan üres állások bére, f./ a munkaadókat terhelő járulék maradványának azon része, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások járulékköteles maradványához.

11 11 g./ a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány /2/ A költségvetési szervnél a pénzmaradvány személyi juttatásokból származó része -a személyi juttatásokon túl- a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek kifizetésére is felhasználható. A pénzmaradványból személyi juttatásra csak a személyi juttatás maradványa használható fel. /3/ A pénzmaradvány terhére nem vállalható tartós kötelezettség. /4/ A Képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. 5.. A Képviselő-testület az Áht /6/ bekezdése alapján az önkormányzati biztos kirendelésének feltételeit az alábbiak szerint szabályozza: /1/ Ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10%-át a Képviselőtestület a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki. /1/ A Képviselő-testület az általános és céltartalékkal való rendelkezés jogát átruházza a polgármesterre a következő feltételek mellett: 6.. a./ A tartalékból átcsoportosítható előirányzat 1000 e Ft összeghatárig kiesett bevételek pótlására, az intézmények működéséhez fontos feladat finanszírozására b./ A Képviselő-testület által már jóváhagyott beruházási, felújítási,vagy egyéb célfeladatra is átcsoportosíthat a tartalékból 500 e Ft összeghatárig. c./ az átcsoportosításhoz a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság egyetértése szükséges. d./ A tartalékkal való gazdálkodásról- átcsoportosítás esetén- a soron következő ülésen tájékoztatni kell a Képviselő-testületet. /1/ A 2006.évi költségvetésben a jóváhagyott előirányzatok között átcsoportosíthat a polgármester a Pénzügyi- Ügyrendi Bizottság egyetértésével az alábbi feltételek mellett: 7.. a./ az átcsoportosítás előtt ki kell kérni az érintett intézmény vezetőjének véleményét, b./ a beruházásoknál, felújításoknál feladatonként 1 millió forintig végezheti el az átcsoportosítást,

12 12 c./ az átcsoportosításokról a soron következő ülésen a polgármesternek tájékoztatást kell adnia. /1/ A Képviselő-testület a 2006.évi gazdálkodás sikeres teljesítése érdekében a következő feladatokat határozza meg: a./ A Képviselő-testület a 2006.évi költségvetési előirányzatok felhasználása során az intézményektől szigorú, takarékos gazdálkodást vár el A 2006.évi pénzügyi tervek végrehajtásáról tájékoztatni kell a Képviselő-testületet. A féléves gazdálkodásról 2006.augusztus hónapban, a háromnegyedéves gazdálkodásról 2006.novemberében, valamint 2007-ben a zárszámadás készítésekor Ez az önkormányzati rendelet 2006.február 21-én lép hatályba. K e n g y e l, 2006.február 08. /: Czédly Gyula :/ /: Szabó István :/ polgármester jegyző

13 1 Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5o83.Kengyel,Szabadság út 10.Tel: számú melléklet Kengyel Községi Önkormányzat 2006.évi tervezett bevételei és kiadásai ezer forintban! B E V É T E L E K : I. Működési bevételek 1. Intézményi ellátás díja Alkalmazottak térítése 789 Hatósági engedélyezési bevétel 61 Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás 160 Bérleti és lízing bevétel 2669 Egyéb bevételek 2414 Kamatbevételek 1000 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 2504 Intézmények működési bevétele Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók - vállalkozók kommunális adója iparűzési adó magánszemélyek kommunális adója Helyi adók ö s s z e s e n : Átengedett központi adók - személyi jövedelemadó helyben maradó része jövedelemkülönbség mérséklése gépjárműadó 8500 Átengedett központi adók Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Ö S S Z E S E N : /1+2/ II. Támogatások: Normatív hozzájárulás 1. Település-üzemeltetési igazgatási és sport feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Társadalmilag,gazdaságilag elmaradt település Szociális étkeztetés Házi segítségnyujtás Időskoruak pszichiátriai és szenvedélybetegek Átlagos szintű ápolást,gondozást nyujtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyujtó szociális intézményben 16790

14 Óvodai nevelés Iskolai oktatás a.) 1-4. évfolyamon b.) 5-8. évfolyamon Gyógypedagógiai nevelés, oktatás Általános iskolai napközis foglalkozás Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés Tanulók ingyenes tankönyvellátása Helyi közművelődési, közgyűjteményi feladatok Pénzbeni és természetbeni Szociális és yermekjóléti ellátások 16. Tömegközlekedési feladatok Lakáshoz jutás feladatai Pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevétele 353 Normatív támogatások összesen: Normatív kötött felhasználású támogatás 1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés Önkormányzat által szervezett közcélu foglalkoztatás Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kigészítése Normatív kötött felhasználási támogatások összesen: TEKI támogatás Községi park felújítás évi üteme 4075 Támogatások Összesen: III. Támogatás értékű működési bevétel Támogatás értékű működési bevétel elkülönített állami pénzalapból 3274

15 3 Támogatás értékűű műödési bevétel helyi önkormányzatoktól 4131 Támogatás értékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 6657 Támogatás értékű működési bevétel IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel - Részvények értékeítésének hozama Részvények értékesítése önkormányzati lakás értékesítése Felhalmozási és tőke jellegű bevétel V. Támogatási kölcsönök visszatérülése 540 VI évi pén zmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK I. Személyi juttatások II. Munkáltatót terhelő befizetési kötelezettség III. Dologi kiadás IV. Egyéb folyó kiadás 4070 V. Pénzeszköz átadás VI. Kölcsönök nyújtása 100 VII. Felhalmozási kiadás VIII. Államháztartási tartalék 873 IX. Általános tartalék 5000 KIADÁSOK ÖSSZESEN:

16 Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5083.Kengyel,Szabadság út 10.Telefon: számu melléklet Működési célú bevételek és kiadások 2006.évi M é r l e g e Ezer forintban! 2006.évi 2006.évi B E V É T E L E K terv K I A D Á S O K terv 1./ Intézmény működési bevétele / Intézmények működési kiadásai 2./ Átengedett központi adók részben önálló gazd.intézmények / Helyi adó Polgármesteri Hivatal Egészségügyi ellátás kiadása / Normatív támogatás Szociális kiadások / Normatív kötött felhaszn.támogatás Szervezetek támogatása Közművelődési kiadások / Támogatás értékű működéssi bevétel Községi üzemeltetés kiadásai elkülönített állami pénzalaptól önkormányzatoktól / Általános tartalék OEP-től / Államháztartási tartalék / 2005.évi pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN:

17 Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5083.Kengyel,Szabadság út 10.Telefon: 56/ számu melléklet Felhalmozási célú bevételek és kiadások évi m é r l e g e ezer forintban! B E V É T E L E K 2006.évi K I A D Á S O K 2006.évi terv terv 1./ Területi kiegyenlítést szolgáló 1./ Beruházások fejlesztési célú támogatás / Felhalmozási és tőkejellegű bevétel / ELMIB részvények vásárlása / Felhalmozási célra nyujtott 3./ Felhalmozássi célú pénzeszköz kölcsönök visszatérülése 540 átadás lakosságnak / 2005.évi pénzmaradvány igénybevétele / Felhalmozási célú pénzeszköz átadás nonprofit szervezeteknek / Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása háztartásoknak 100 BEVÉTELEK Ö S S Z E S E N : KIADÁSOK Ö S S Z E S E N : 46230

18 Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete Kengyel, Szabadság u. 10. telefon: Számú4.számu melléklet Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete közvetlen irányítása alá tartozó költségvetési intézmények évre tervezett bevételei és kiadásai szakfeladatonkénti bontásban Adatok ezer forintban! B E V É T E L E K K I A D Á S O K M E G N E V E Z É S saját bev Támog. Tám.é.b Bevételek össz Személyi juttatás Munkaadói terh.já Dologi kiadások Folyó kiadás kiadások Támog.ért.kiad. kátadásfelhalm.kiadás adások Kölcsön Pénzügyi befekt Pénzf.nélk.kiad..kiadás Ö S S Z NAPSUGÁR MŰVÉSZETI ÓVODA Eredeti. Eredeti. Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Intézményi étkeztetés 3634 l Intézményi vagyon működtetés l Óvodai nevelés Óvoda összesen: KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Általános iskolai étkeztetés Intézményi vagyon működtetés iskola l Intézményi vagyon működtetés napközi l Iskoláskoruak ált.isk.oktatása Napközi otthoni ellátás Általános Iskola összesen: EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY Idősek Otthona Házi segítségnyujtás Szociális étkeztetés Egyesített Szociális Intézmény összesen: GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDS. SZOLG. Kengyel Rákócziujfalu Gyermekjóléti éscsaláds összesen: Igazgatási tevékenység összesen: JÓZSEF ATTILA MŰV.HÁZ Közművelődési Könyvtár Intézményhez nem kapcs.egyéb feladatok: Munkahelyi vendéglátás Saját,vagy bérelt ingatlanok haszn Város és községgazd Közvilágítási feladatok Utak létesítése és karbantartása Védőnői szolgálat Iskolaegészségügyi szolgálat Ügyeleti Szolgálat Rendszeres pénzbeli ellátás Eseti pénzbeni ellátás Települési hulladék hull. Kezelés kezelés Állategészségügyi tevékenység Temetőfenntartás Intézményhez nem kapcs.felad.összesen:mindösszesen: sszesen / / MINDÖSSZESEN:/ /

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2012.(II.24.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2012. évi költségvetésére

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2012.(II.24.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2012. évi költségvetésére KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2012.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésére Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2014.(III.01.) önkormányzati rendelete. Kengyel Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2014.(III.01.) önkormányzati rendelete. Kengyel Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2014.(III.01.) önkormányzati rendelete Kengyel Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. február 17-én megtartott soros üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. február 17-én megtartott soros üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. február 17-én megtartott soros üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2011. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet:

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet: Taktaharkány Nagyközség Polgármesterétől Készítette: Dr. Gadnai Mária jegyző és Petróné Vízkeleti Ágota Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7./2013.(III.25.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről Balatonudvari Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.)

Részletesebben

SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.23.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.23.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.23.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Sáránd Község Önkormányzati Képviselő-testülete a

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület február 18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó Tárgy:

Részletesebben

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (a 12/2012.(VI.29.), a 14/2012.(IX.11.), a 20/2012.(XI.15.),

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselő- testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/214. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 214. évi költségvetéséről Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1. NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5/( 08.) önkormányzati rendelete Nyírbátor Város Önkormányzata a évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályiról Nyírbátor Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK A rendelet kihirdetésének napja: Nagymányok, 2012. február 16. Nagymányok, 2012. február 16. Dr. Sebestyén István aljegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012. (II.16.) számú

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/60-1/2014/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó város önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés Ács Város Képviselő-testületének 2008. február 14-i ülésére

Előterjesztés Ács Város Képviselő-testületének 2008. február 14-i ülésére ÁCS VÁROS POLGÁRMESTERE 2941 Ács, Gyár u. 23. Tel.: 34/595-150, fax: 34/385-042 E-mail cím: polghiv.acs@t-online.hu 1 Előterjesztés Ács Város Képviselő-testületének 2008. február 14-i ülésére Tárgy: Ács

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt

Részletesebben

MEGHIVO. Nemesszalok, Kulsovat, Marcalserselyi, Mihdlyhdza* Vindr kozsesek Keyviselotestiileteinek

MEGHIVO. Nemesszalok, Kulsovat, Marcalserselyi, Mihdlyhdza* Vindr kozsesek Keyviselotestiileteinek Ko zs e $ Oak o i m n ivyzata 9534 Marcalserselyi, Kossuth u. 52. S\. --'. [.vvvvvw «: 89 342-032 Kepviselo-testiilet Tagjainak Hel vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet 2014. februar 6-an

Részletesebben