E L Ő T E R J E S Z T É S. Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2006.évi költségvetésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S. Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2006.évi költségvetésére"

Átírás

1 Kengyel Község Polgármesterétől 5083.Kengyel,Szabadság út 10.Tel: E L Ő T E R J E S Z T É S Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2006.évi költségvetésére Tisztelt Képviselő-testület! Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2006.évi költségvetését a 2005.CLIII.tv. hagyta jóvá. A Képviselő-testület 48/2005./XII.01./számú határozatával fogadta el az önkormányzat 2006.évi költségvetési koncepcióját. Az önkormányzat 2006.évi költségvetés-tervezetét a költségvetési törvény szabályozását és a Képviselő-testület által jóváhagyott költségvetési koncepcióban meghatározott prioritásokat figyelembe véve állítottuk össze. Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 1.számú melléklet, a működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.számú melléklet, a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 3.számú melléklet, az intézményenkénti és szakfeladatonkénti bevételek és kiadások mérlegét a 4.számú melléklet tartalmazza. A bevételek tervezett előirányzata: e Ft. 1./ Az Intézmények működési bevételeinek tervezett előirányzata e Ft, az összes bevétel 4,3%-a. A 2005.évi tervezett bevételekhez képest csökkent 635 e Ft-tal annak ellenére, hogy a térítési díjak szerény mértékben nőttek, de az óvodánál nőtt az ingyen étkező gyermekek száma, illetve január 01 től már az általános iskola 1-4 évfolyamán tanulók egy része is jogosult az ingyenes étkezésre. 2./ A helyi adók tervezett előirányzata e Ft, az összes bevétel 5,1%-a. Ebből: - vállalkozók kommunális adója 650 e Ft - iparűzési adó rendszeres jelleggel e Ft - iparűzési adó nem rendszeres jelleggel 300 e Ft - magánszemélyek kommunális adója e Ft 3./ Átengedett központi adók előirányzata e Ft az összes bevétel 23,9%a. A személyi jövedelemadó 10%-os átengedett része e Ft. A települések közötti jövedelem differenciálódás mérséklését szolgáló összeg e Ft. Évközben ez az összeg változhat ha az iparűzési adóerőképesség nő akkor a jövedelem differenciálódás miatti kiegészítés csökken. A gépjárműadó tervezett összege 8500 e Ft. A gépjárműadó 100%Önkormányzat bevétele.

2 2 4./ Normatív támogatások és normatív részesedésű átengedett SZJA jogcímen e Ft illeti meg önkormányzatunkat. Ez az összes bevétel 39,5%-a. 5./ Normatív kötött felhasználású támogatások tervezett előirányzata e Ft. az összes bevétel 11,4%-a. Ebből: a./ A közoktatási feladatokhoz kapcsolódó 433 e Ft, amelyet a pedagógus szakvizsga és továbbképzésre kell fordítani. b./ Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésének előirányzata e Ft. Ez a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra, aktívkorúak rendszeres szociális segélyére, a Szoc.tv. 41. /1/ bekezdésében szabályozott ápolási díjra, a Szoc. tv /2/ bekezdésében szabályozott lakásfenntartási támogatására nyújt fedezetet, megosztott finanszírozási rendszerben 90% központi támogatás, 10% saját forrás e Ft a közcélú foglalkoztatás előirányzata. 122 e Ft a szociális ágazatban dolgozók továbbképzéséhez nyújt fedezetet. 6./ Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatások tervezett előirányzata 4075 e Ft, az összes bevétel 1%-a. A Megyei Területfejlesztési Tanácshoz pályázatot nyújtottunk be a községi park Felújítására. A támogatást két évre kaptuk meg. Ez az összeg a évre ütemezett támogatás 7./ A támogatás értékű működési bevételek előirányzata e Ft az összes bevétel 2,7 %-a. A támogatás értékű működési bevétel jogcímei a következők: - az elkülönített állami pénzalapoktól 3274 e Ft a közhasznú foglalkoztatáshoz. - a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat működéséhez Rákócziújfalu önkormányzatától 4131 e Ft - Az OEP-től a védőnői szolgálat és az iskolaegészségügyi ellátás működtetéséhez 6657 e Ft 8./ Felhalmozási és tőkejellegű bevétel tervezett előirányzata e Ft, az összes bevétel 6,5 %-a. - Pénzügyi befektetések hozamaként 663 e Ft került megtervezésre, ez az önkormányzat tulajdonában lévő gázközmű vagyonért kapott értékpapír hozama. - Terveztük a gázközmű vagyonért kapott részvények értékesítését e Ft összegben. - Tervezzük a rendőrség épületének és a bagimajori iskola épületének értékesítését ebből összesen e Ft bevétellel számolunk. 9./ A korábban nyújtott támogatási kölcsönök visszatérülése címén 540 e Ft-ot terveztünk

3 3 A költségvetés hiánya e Ft, ez az összes bevétel 5,6 %-a. A költségvetési hiányt a 2005.évi pénzmaradványból javasoljuk kompenzálni. Hitel felvételét nem tervezzük ban is figyelemmel kísérjük a pályázati lehetőségeket és ahol lehet pályázatot nyújtunk be az önkormányzati források kiegészítésére. Kiadások tervezett előirányzata e Ft. A 2006.évi költségvetés kiadási előirányzatának megtervezése előtt áttekintettük az intézményvezetőkkel, hogy hol lehet megtakarításokat elérni úgy, hogy az intézmények működése még biztosítható legyen. Az egyeztetés eredményeként született döntések a következők: évben nem tervezzük a polgármester két havi bérének megfelelő összegű jutalmát - a köztisztviselők üdülési támogatását - a dolgozók részére adómentesen adható iskolakezdési támogatást, és tárgyjutalmat - az általános iskolánál az iskolai könyvtár működését 2006-ban is az előző évi keretek között oldják meg. Nem vesznek fel könyvtáros végzettségű dolgozót Ezen túlmenően a dologi kiadásokat minden intézménynél a minimális szintre csökkentettük. A szervezeteknek adott támogatást is a évi szinten terveztük. Ezen túlmenően a dologi kiadásokat minden intézménynél a minimális szintre csökkentettük. A szervezeteknek adott támogatásokra is csökkentett összegben teszünk javaslatot. A tervezett kiadások főbb kiadási csoportonként. 1./ Személyi juttatások tervezett előirányzata e Ft, az összes kiadás 44,5%-a január 1-től a minimálbér összege Ft április.01-től változott a közalkalmazotti bértábla április 01-től a közalkalmazotti illetménypótlék alapja 19600Ft Az oktatási ágazaton kívül is meg kellett tervezni a kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés, melynek mértéke a 2005.évi teljesített keresetbe tartozó juttatások 2%-a. Az oktatási intézményekben a pedagógus létszám után kell ebben az évben is tervezni, melynek mértéke 5250Ft/fő/hó. A pedagógus továbbképzésekre központi keretből Ft/fő került megtervezésre, amelyet saját forrásból kiegészítettünk. A pedagógusok szakkönyv vásárlás támogatására Ft/fő összeg került megtervezésre A köztisztviselők illetményalapját 2005.január 1-től Ft összegben 2006.

4 4 április 01-től Ft összegben javasoljuk jóváhagyni a központi béralappal egyezően 2006-ban a főfoglalkozású dolgozók részére 4500-Ft/fő/hó összegű étkezési utalvány biztosítását javasoljuk. Azon munkavállalók részére, akik munkabérüket folyószámlán vehetik fel 2000-Ft/fő/év adómentesen adható összeg kifizetését javasoljuk. A bérkifizetés napját a tárgyhónapot követő 3-ára javasoljuk megállapítani. ha 3-a munkaszüneti napra esik, akkor az azt megelőző munkanap. A 2006.évben foglalkoztatottak létszámkeretére a 12.sz.melléklet alapján teszünk javaslatot. 2./ Munkaadót terhelő befizetési kötelezettségek összegét e Ft összegben javasoljuk megállapítani, ez az összes kiadás 14,2%-a. A társadalombiztosítási járulék mértéke 2006-ban is 29%, összege e Ft. Munkaadói járulék mértéke 3%, összege 6595 e Ft. Az egészségügyi hozzájárulás mértéke ig 1950-Ft/fő/hó november 01-től megszűnik. Éves összege 2447 e Ft. A munkaadót terhelő egyéb befizetési kötelezettség előirányzata 2095 e Ft, ez az ápolási díj után fizetendő 18 %-os TB járulék. 3./ A dologi kiadások előirányzatára e Ft összegben teszünk javaslatot. Ez az összes kiadás 18,1%-a évhez viszonyítva 3800 e Ft-tal nőtt, amelyet a közüzemi díjak növekedése eredményezett.. Az intézmények részére csak az üzemeltetési kiadások kerültek megtervezésre, beszerzéseket nagyobb karbantartásokat nem terveztünk. 4./ Egyéb folyó kiadások előirányzatát 4070 e Ft összegben javasoljuk megállapítani. Ez az összes kiadás 0,7 %-a. Ezen kiadások között tervezzük a különféle adókat, díjakat és egyéb befizetési kötelezettségeket. 5./ A pénzeszköz átadás előirányzatát e Ft összegben javasoljuk elfogadni. Ez az összes kiadás 13,8%-a. Ebből: - A felhalmozási célú pénzeszköz átadás lakosságnak előirányzata 410 e Ft, ebből 110 e Ft a dolgozók lakásépítési, vásárlási támogatása, 300e Ft az első lakáshoz jutók támogatásának a vissza nem térítendő része. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek előirányzata 6140 e Ft. A Képviselő-testület kötelezettség vállalása alapján alapítványi támogatás a szennyvíz beruházás lakossági hozzájárulásához.

5 5 - A társadalmi szervek támogatására 3860e Ft összegben teszünk javaslatot az alábbiak szerint: - Kengyelfutás tömegsportnap megrendezése 400 e Ft - Nyugdíjas klub támogatása 70 e Ft - Vöröskereszt helyi szervezetének támogatása 50 e Ft - Falu mikulása rendezvény édességcsomag 600.-Ft/fő összegben 480 e Ft - Mozgáskorlátozottak helyi szervezetének támogatása 40 e Ft - Postagalamb egyesület 40 e Ft - Polgárőrség 200 e Ft - Kengyeli Ifjúság jövőjéért Egyesület támogatása 50 e Ft - Tiszaföldvári Tűzoltó Egyesület támogatása 600 e Ft - Viziközmű Társulás műk.kiadásaihoz hozzájárulás 1130 e Ft - Községi rendezvények /március 15, október 23. gyermeknap és karácsonyi ünnepekhez kapcs.rendezv/ 800 e Ft A támogatottak kötelesek a támogatás felhasználásáról elszámolni a évi zárszámadás keretében legkésőbb 2007.április 30-ig. -Társadalom és szociálpolitikai juttatásokra e Ft-ot javasolunk fordítani. - Aktívkorúak rendszeres szociális segélyére e Ft - Rendszeres szociális segélyre egyéb jogcímen 1239 e Ft - Lakásfenntartási támogatásra a Szoc.tv.38../3/bek. b.,pontja alapján e Ft - Lakásfenntartási támog.önkorm.szoc.rend. alapján 1080 e Ft - Ápolási díj súlyosan fogyatékosok ápolására 4644 e Ft - Ápolási díj fokozott ápolást igénylők ápolásáért 845 e Ft - Ápolási díj tartósan betegek ápolására 6192 e Ft - Átmeneti szociális segély 1200 e Ft - Temetési segély 272 e Ft - Köztemetés 594 e Ft - Közgyógyellátási igazolványok 2599 e Ft - Idősek karácsonyi élelmiszer csomagjára 1200 e Ft Felnőttek ellátására összesen: e Ft - Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 954 e Ft - Átmeneti gyermekvédelmi támogatás 1000 e Ft Kiskorúak ellátása összesen: 1954 e Ft Ösztöndíj: Arany János Tehetséggondozó Program Bursa Hungarica Ösztöndíj összesen: 50 e Ft 360 e Ft 410 e Ft 6./ A kölcsönök nyújtása előirányzatát 100 e Ft összegben javasoljuk elfogadni Ez az első lakáshoz jutók támogatásának azon része, amelyet vissza kell fizetni

6 6 az önkormányzat részére. 7./ A felhalmozási kiadások előirányzatát e Ft összegben javasoljuk megállapítani ez az összes kiadás 7,5%-a. Ebből: - Beruházási kiadások előirányzata e Ft, a 6 számú melléklet szerint. a./ A szennyvíz beruházás vízjogi engedélyezési dokumentáció II. ütemének tervezési díjára 3840 e Ft-ot javaslunk jóváhagyni. b./ A KMB-és iroda kialakítása tervezett előirányzata 1000 e Ft. c./ út, útalap építésre e Ft c/- A pénzügyi befektetések előirányzatát 1680 e Ft összegben javasoljuk jóváhagyni, amely az ELMIB részvények vásárlásának fedezete.. 8./ A költségvetési tv /2/ bekezdése alapján államháztartási tartalékot kell képezni. Ennek mértéke 873 e Ft, az összes kiadás 0,2%-a. Az államháztartási tartalék felhasználására a Kormány döntése alapján nyílik lehetőség. 9./ A biztonságos gazdálkodás érdekében 5000 e Ft általános tartalék képzésére teszünk javaslatot. Ez az összes kiadás 1%-a. 10./ Az Igazgatási tevékenység 2006.évi működési kiadásait e Ft összegben javasoljuk megállapítani az 5.számú melléklet szerint. 11./ Önkormányzatunk által biztosított közvetett támogatásairól készült kimutatást a 7.számu melléklet tartalmazza. - A helyi adónál a magánszemélyek kommunális adójából adott mentesség 1250 e Ft, melyet a helyi adókról szóló módosított 1990.évi C.törvény 1.. /1/ bekezdése felhatalmazása alapján a Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló módosított 17/2003/XI.28./önkormányzati rendelet 5. -a alapján határoztuk meg. - A gépjárműadóból a GJT. 8. -alapján meghatározott kedvezmény a környezetszennyezést csökkentő berendezéssel ellátott gépjárművek után van megállapítva. Ennek évi összege 1500 e Ft. - A GJT 5..f./pontja alapján a súlyosan mozgáskorlátozott személyek után 350 e Ft mentesség van elszámolva. A GJT.5.. a./pontja alapján a Polgármesteri Hivatal gépkocsija után nem kell a gépjárműadót megfizetni, ennek összege 41 e Ft. 12./ Az Önkormányzat több éves kötelezettséggel járó feladatait a 8.számú melléklet tartalmazza.

7 7 13./ Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak évi alakulását bemutató mérleget a 9.számu melléklet tartalmazza. Működési célú bevételek növekedésének meghatározásánál évben egyaránt 3%-os növekedéssel számoltunk. A támogatások és az SZJA növekedés mértéke az inflációval azonos mértékű. Támogatás értékű működési bevétellel 2006-ban-2007-ben egyaránt az OEP-től számolunk a védőnői szolgálat és az iskolaegészségügyi szolgálat működtetéséhez, valamint Rákócziújfalu önkormányzatától a Csaladsegítő és Gyermekjóléti Társulás működési kiadásaihoz. A személyi juttatások 4 %-os növekedésével számoltunk mindkét évben. A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatások növekedésével azonos mértékben nő, illetve a fizetendő tételes egészségügyi hozzájárulás november 01-től megszűnik. A dologi kiadások 2007-ben 3%-kal, 2008-ben 2,4%-kal nőnek. A szociális kiadások növekedése az inflációval azonos mértékben várható. Az önkormányzat felhalmozási célú bevétellel ban nem számolhat. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétellel 2007-ban, illetve 2008-ban a háztartásoktól számíthatunk, amennyiben megindul a szennyvíz beruházás. Felhalmozási kiadásként a szennyvíz beruházás kiadásait terveztük amennyiben elkezdődik a beruházás ben e Ft-ot, 2008-ban e Ft-ot., Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a Képviselő-testület kötelezettségvállalásával azonos összegben került meghatározásra mindkét évben 6302 e Ft összegben. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása szintén a Képviselő-testület kötelezettség vállalása alapján /ELMIB részvények/ 2007-ben 1752 e Ft összegben, 2008-ban 1823 e Ft összegben. 14./ Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyon leltárát a 10.számu melléklet, a korlátozottan forgalomképes vagyon leltárát a 10/a számu melléklet, a forgalomképes vagyon leltárát a 10/b. számú melléklet tartalmazza. 15./ Kengyel Községi Önkormányzat 2006.évi finanszírozási tervét a 11.számu melléklet tartalmazza. 16./ Kengyel Községi Önkormányzat címrendjét a 13.számú melléklet tartalmazza. Tisztelt Képviselő-testület! A 2006.évi költségvetés az intézmények jogos igényeire nem nyújt teljes körű fedezetet. Ezek az igények a különböző programokban szereplő eszköz beszerzések, illetve a felújítási igények.

8 8 Nem tudjuk támogatni a Sportegyesületet és a Kengyeli atlétikai és Szabadidő Klubot sem. Igéretet sem tudunk arra tenni, hogy a 2005.évi pénzmaradványból biztosítunk forrást, mivel a szabad pénzmaradványból a költségvetési hiányt kell pótolni. A költségvetési javaslat beterjesztése előtt az intézményvezetőkkel és az érdekképviseletek képviselőivel az egyeztetés megtörtént, a költségvetési javaslatot elfogadták. Mindezekre figyelemmel a következő rendelet-tervezetet terjesztem elő: KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ---/2006/----önkormányzati rendelet-tervezete az Önkormányzat 2006.évi költségvetésére Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2006.évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 1.. /1/ Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2006.évi költségvetését e Ft bevétellel és e Ft kiadással hagyja jóvá az 1,2,3,4.számú mellékletek szerint. Az államháztartási tartalék összegét 873 e Ft összegben fogadja el. Az államháztartási tartalék felhasználásáról a Kormány dönt. Az általános tartalék összege 5000 e Ft.. /2/ A személyi juttatásokat e Ft összegben fogadja el. Kengyel Községi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2006.évi létszámkeretét a 12.számú melléklet szerint hagyja jóvá. a./ A köztisztviselők illetményalapját 2006.január 1-től Ft-ban, április 01-től 36800Ft-ban állapítja meg.. b/ A főfoglalkozású dolgozók részére étkezési utalványban adható étkezési hozzájárulást Ft/fő/hó összegben határozza meg, a hozzájárulás a részmunkaidősöket munkaidő arányában illeti meg. c/ Az illetmény lakossági folyószámlára utalása miatt költségtérítés címén Ft/fő/év összeg kifizetését hagyja jóvá II.félévi kifizetéssel az egész évben állományban lévő és folyószámlával rendelkező munkavállalók részére. d/ A munkabér fizetés napját tárgyhónapot követő 3-ában határozza meg ha 3-a munkaszüneti napra esik, akkor a kifizetés a harmadikát megelőző utolsó munkanapon történik.

9 9 /3/ A munkáltatót terhelő befizetési kötelezettség előirányzatát e Ft összegben, ezen belül: a./ Társadalombiztosítási járulék előirányzatát b./ Munkaadói járulék előirányzatát c./ Munkaadót terhelő egyéb fefiz.előirányzatát d./ Egészségügyi hozzájárulás előirányzatát hagyja jóvá e Ft 6595 e Ft 2095 e Ft 2447 e Ft /4/ A dologi kiadásokat e Ft összegben fogadja el. /5/ Az egyéb folyó kiadásokat 4070 e Ft összegben hagyja jóvá. /6/ A pénzeszköz átadás és egyéb támogatás előirányzatát e Ft ezen belül: a./ Felhalm.célú pénzeszk.átad.lakosságnak 410 e Ft b./ Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 6140 e Ft nonprofit szervezeteknek c./ Társadalmi szervek támogatását 3860e Ft d./ Társadalmi és szocpol.juttatásokat e Ft összegben fogadja el. A társadalmi szervek a kapott támogatás felhasználásáról kötelesek elszámolni a 2006.évi zárszámadással egy időben 2007.április 30-ig. /7/ A beruházási kiadások előirányzatát 37900e Ft összegben hagyja jóvá a 6.számú melléklet szerint. /8/ ELMIB részvények vásárlására 1680 e Ft-ot hagy jóvá szerződés szerint. /9/ A kölcsönök nyújtása előirányzatát 100 e Ft összegben fogadja el. /10/ Az igazgatási tevékenység 2006.évi működési kiadását e Ft összegben fogadja el az 5.számú melléklet szerint. /11/ A 2006.évi közvetett támogatásokat a 7.sz. melléklet szerint hagyja jóvá. /12/ A több éves kötelezettséggel járó feladatok előirányzatát a 8.számú melléklet szerint fogadja el. /13/ Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak évi alakulását bemutató mérleget a 9. számú melléklet szerint fogadja el. /14/ Az Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyon leltárát a 10.számú, a korlátozottan forgalomképes vagyonleltárát a 10/a.számú, a forgalomképes vagyonleltárát a 10/b.számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

10 10 /15/ Az Önkormányzat 2006.évi finanszírozási tervét a 11.számú melléklet szerint fogadja el. /16/ Az Önkormányzat és intézményei 2006 évi címrendjét a 13.számu melléklet szerint fogadja el. 2.. A Képviselő-testület az Áht. 8/A. /1/-/3/ bekezdés előírásainak megfelelően a finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az alábbiak szerint szabályozza: /1/ A Költségvetés átmeneti hiányának fedezetére az önkormányzat likvid hitelt vehet fel. A hitel felvételéről a Képviselő-testület dönt. /2/ A költségvetési többletként jelentkező szabad pénzeszközöket a törvényben szabályozott- betétként a Képviselő-testület hozzájárulásával lehet elhelyezni. 3.. A Képviselő-testület az Áht /4/ bekezdésében foglaltak szerint az intézményi hatáskörben felhasználható többletbevételek körét és mértékét az alábbiak szerint határozza meg: /1/ Az oktatási intézmények az alapellátás körébe tartozó szolgáltatásokon túli szolgáltatás igénybevételéért beszedett díjakat kötelesek az adott szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő kiadásokra fordítani. /2/ Az intézmények az alapellátás veszélyeztetése nélkül épületeiket bérbe adhatják. A bérbeadásából származó többlet bevétel 10%-át az intézmény szabadon felhasználhatja. /3/ A többlet bevétel felhasználására előirányzat módosítás után kerülhet sor. 4.. A Képviselő-testület az Áht. 66../6/ bekezdése szerint a pénzmaradvány elszámolás szabályait az alábbiak szerint határozza meg. /1/ A pénzmaradványból a költségvetési szervet nem illeti meg a./ a végleges feladat elmaradás miatti összeg b./ a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összege c./ a beruházások, több éven keresztül megvalósuló felújítások, a nemzetközi támogatások finanszírozási része d./ a létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat a létszámfeltöltés teljes, vagy részleges elmaradása miatt e./ a tartósan 4 hónapot meghaladóan üres állások bére, f./ a munkaadókat terhelő járulék maradványának azon része, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások járulékköteles maradványához.

11 11 g./ a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány /2/ A költségvetési szervnél a pénzmaradvány személyi juttatásokból származó része -a személyi juttatásokon túl- a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek kifizetésére is felhasználható. A pénzmaradványból személyi juttatásra csak a személyi juttatás maradványa használható fel. /3/ A pénzmaradvány terhére nem vállalható tartós kötelezettség. /4/ A Képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. 5.. A Képviselő-testület az Áht /6/ bekezdése alapján az önkormányzati biztos kirendelésének feltételeit az alábbiak szerint szabályozza: /1/ Ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10%-át a Képviselőtestület a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki. /1/ A Képviselő-testület az általános és céltartalékkal való rendelkezés jogát átruházza a polgármesterre a következő feltételek mellett: 6.. a./ A tartalékból átcsoportosítható előirányzat 1000 e Ft összeghatárig kiesett bevételek pótlására, az intézmények működéséhez fontos feladat finanszírozására b./ A Képviselő-testület által már jóváhagyott beruházási, felújítási,vagy egyéb célfeladatra is átcsoportosíthat a tartalékból 500 e Ft összeghatárig. c./ az átcsoportosításhoz a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság egyetértése szükséges. d./ A tartalékkal való gazdálkodásról- átcsoportosítás esetén- a soron következő ülésen tájékoztatni kell a Képviselő-testületet. /1/ A 2006.évi költségvetésben a jóváhagyott előirányzatok között átcsoportosíthat a polgármester a Pénzügyi- Ügyrendi Bizottság egyetértésével az alábbi feltételek mellett: 7.. a./ az átcsoportosítás előtt ki kell kérni az érintett intézmény vezetőjének véleményét, b./ a beruházásoknál, felújításoknál feladatonként 1 millió forintig végezheti el az átcsoportosítást,

12 12 c./ az átcsoportosításokról a soron következő ülésen a polgármesternek tájékoztatást kell adnia. /1/ A Képviselő-testület a 2006.évi gazdálkodás sikeres teljesítése érdekében a következő feladatokat határozza meg: a./ A Képviselő-testület a 2006.évi költségvetési előirányzatok felhasználása során az intézményektől szigorú, takarékos gazdálkodást vár el A 2006.évi pénzügyi tervek végrehajtásáról tájékoztatni kell a Képviselő-testületet. A féléves gazdálkodásról 2006.augusztus hónapban, a háromnegyedéves gazdálkodásról 2006.novemberében, valamint 2007-ben a zárszámadás készítésekor Ez az önkormányzati rendelet 2006.február 21-én lép hatályba. K e n g y e l, 2006.február 08. /: Czédly Gyula :/ /: Szabó István :/ polgármester jegyző

13 1 Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5o83.Kengyel,Szabadság út 10.Tel: számú melléklet Kengyel Községi Önkormányzat 2006.évi tervezett bevételei és kiadásai ezer forintban! B E V É T E L E K : I. Működési bevételek 1. Intézményi ellátás díja Alkalmazottak térítése 789 Hatósági engedélyezési bevétel 61 Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás 160 Bérleti és lízing bevétel 2669 Egyéb bevételek 2414 Kamatbevételek 1000 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 2504 Intézmények működési bevétele Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók - vállalkozók kommunális adója iparűzési adó magánszemélyek kommunális adója Helyi adók ö s s z e s e n : Átengedett központi adók - személyi jövedelemadó helyben maradó része jövedelemkülönbség mérséklése gépjárműadó 8500 Átengedett központi adók Önkormányzatok sajátos működési bevétele összesen: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Ö S S Z E S E N : /1+2/ II. Támogatások: Normatív hozzájárulás 1. Település-üzemeltetési igazgatási és sport feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Társadalmilag,gazdaságilag elmaradt település Szociális étkeztetés Házi segítségnyujtás Időskoruak pszichiátriai és szenvedélybetegek Átlagos szintű ápolást,gondozást nyujtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyujtó szociális intézményben 16790

14 Óvodai nevelés Iskolai oktatás a.) 1-4. évfolyamon b.) 5-8. évfolyamon Gyógypedagógiai nevelés, oktatás Általános iskolai napközis foglalkozás Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés Tanulók ingyenes tankönyvellátása Helyi közművelődési, közgyűjteményi feladatok Pénzbeni és természetbeni Szociális és yermekjóléti ellátások 16. Tömegközlekedési feladatok Lakáshoz jutás feladatai Pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevétele 353 Normatív támogatások összesen: Normatív kötött felhasználású támogatás 1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés Önkormányzat által szervezett közcélu foglalkoztatás Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kigészítése Normatív kötött felhasználási támogatások összesen: TEKI támogatás Községi park felújítás évi üteme 4075 Támogatások Összesen: III. Támogatás értékű működési bevétel Támogatás értékű működési bevétel elkülönített állami pénzalapból 3274

15 3 Támogatás értékűű műödési bevétel helyi önkormányzatoktól 4131 Támogatás értékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 6657 Támogatás értékű működési bevétel IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel - Részvények értékeítésének hozama Részvények értékesítése önkormányzati lakás értékesítése Felhalmozási és tőke jellegű bevétel V. Támogatási kölcsönök visszatérülése 540 VI évi pén zmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK I. Személyi juttatások II. Munkáltatót terhelő befizetési kötelezettség III. Dologi kiadás IV. Egyéb folyó kiadás 4070 V. Pénzeszköz átadás VI. Kölcsönök nyújtása 100 VII. Felhalmozási kiadás VIII. Államháztartási tartalék 873 IX. Általános tartalék 5000 KIADÁSOK ÖSSZESEN:

16 Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5083.Kengyel,Szabadság út 10.Telefon: számu melléklet Működési célú bevételek és kiadások 2006.évi M é r l e g e Ezer forintban! 2006.évi 2006.évi B E V É T E L E K terv K I A D Á S O K terv 1./ Intézmény működési bevétele / Intézmények működési kiadásai 2./ Átengedett központi adók részben önálló gazd.intézmények / Helyi adó Polgármesteri Hivatal Egészségügyi ellátás kiadása / Normatív támogatás Szociális kiadások / Normatív kötött felhaszn.támogatás Szervezetek támogatása Közművelődési kiadások / Támogatás értékű működéssi bevétel Községi üzemeltetés kiadásai elkülönített állami pénzalaptól önkormányzatoktól / Általános tartalék OEP-től / Államháztartási tartalék / 2005.évi pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN:

17 Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5083.Kengyel,Szabadság út 10.Telefon: 56/ számu melléklet Felhalmozási célú bevételek és kiadások évi m é r l e g e ezer forintban! B E V É T E L E K 2006.évi K I A D Á S O K 2006.évi terv terv 1./ Területi kiegyenlítést szolgáló 1./ Beruházások fejlesztési célú támogatás / Felhalmozási és tőkejellegű bevétel / ELMIB részvények vásárlása / Felhalmozási célra nyujtott 3./ Felhalmozássi célú pénzeszköz kölcsönök visszatérülése 540 átadás lakosságnak / 2005.évi pénzmaradvány igénybevétele / Felhalmozási célú pénzeszköz átadás nonprofit szervezeteknek / Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása háztartásoknak 100 BEVÉTELEK Ö S S Z E S E N : KIADÁSOK Ö S S Z E S E N : 46230

18 Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete Kengyel, Szabadság u. 10. telefon: Számú4.számu melléklet Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete közvetlen irányítása alá tartozó költségvetési intézmények évre tervezett bevételei és kiadásai szakfeladatonkénti bontásban Adatok ezer forintban! B E V É T E L E K K I A D Á S O K M E G N E V E Z É S saját bev Támog. Tám.é.b Bevételek össz Személyi juttatás Munkaadói terh.já Dologi kiadások Folyó kiadás kiadások Támog.ért.kiad. kátadásfelhalm.kiadás adások Kölcsön Pénzügyi befekt Pénzf.nélk.kiad..kiadás Ö S S Z NAPSUGÁR MŰVÉSZETI ÓVODA Eredeti. Eredeti. Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Intézményi étkeztetés 3634 l Intézményi vagyon működtetés l Óvodai nevelés Óvoda összesen: KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Általános iskolai étkeztetés Intézményi vagyon működtetés iskola l Intézményi vagyon működtetés napközi l Iskoláskoruak ált.isk.oktatása Napközi otthoni ellátás Általános Iskola összesen: EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY Idősek Otthona Házi segítségnyujtás Szociális étkeztetés Egyesített Szociális Intézmény összesen: GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDS. SZOLG. Kengyel Rákócziujfalu Gyermekjóléti éscsaláds összesen: Igazgatási tevékenység összesen: JÓZSEF ATTILA MŰV.HÁZ Közművelődési Könyvtár Intézményhez nem kapcs.egyéb feladatok: Munkahelyi vendéglátás Saját,vagy bérelt ingatlanok haszn Város és községgazd Közvilágítási feladatok Utak létesítése és karbantartása Védőnői szolgálat Iskolaegészségügyi szolgálat Ügyeleti Szolgálat Rendszeres pénzbeli ellátás Eseti pénzbeni ellátás Települési hulladék hull. Kezelés kezelés Állategészségügyi tevékenység Temetőfenntartás Intézményhez nem kapcs.felad.összesen:mindösszesen: sszesen / / MINDÖSSZESEN:/ /

19 5.számú melléklet Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5083.Kengyel,Szabadság út 10.Telefon: A FELADAT MEGNEVEZÉSE Igazgatási tevékenység 2006.évre tervezett működési kiadásai ezer forintban! tervezett előirányzat 1. Személyi juttatások - Köztisztviselők alapilletménye Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók Köztisztviselők illetmény kiegészítése Köztisztviselők normatív jutalma Köztisztviselők helyettesítési díja Egyéb bérrendszer hatálya alá tart.hely.díja Köztisztviselők egyéb munkavégzéshez kapcs.juttat Köztisztviselők jubileumi jutalma Köztisztviselők napi díja 30 - Köztisztviselők önként.bizt.pénztárba történő befiz Egyéb bérrendszer hatálya alá tart.önk.bizt.pénzt.tört.befiz Egyéb sajátos juttatások Köztisztviselők ruházati költségtérítése Köztisztviselők közlekedési költségtérítése Köztisztviselők étkezési hozzájárulása Egyéb bérrendszer hatálya alá tart.étkezési hjárulása 54 - Köztisztviselők egyéb költségtérítése és hozzájárulása Egyéb bérrendszer hatálya alá tart.költségtérítés és hjár Temetési segély 60 - Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásai Állományba nem tartozók juttatásai /alpolgármester díja/ Helyi önkormányzati képviselők juttatása Állományba nem tart.egyéb juttat/nyugd.köztisztv.segélyez. 100 Személyi juttatás ö s s z e s e n : / Munkáltatót terhelő járulékok - Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás 405 Munkáltatót terhelő járulékok összesen: 16476

20 számu melléklet 3./ Dologi kiadások: - Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat, közlöny Szakmai anyagok,kisértékű tárgyi eszközök Munkaruha beszerzés 10 - Karbantartási anyagok 80 - Bútor, textilia 40 - Egyéb készlet beszerzés Tisztítószer Telefondíjak,internet Egyéb kommunikációs szolgáltatás Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Víz és csatornadíjak 75 - Számítógép,sokszorosító eszköz karbantartása Egyéb gépek,berendezések karbantartása 70 - Postai levél, csomag Tűzoltókészülék, kémények ellenőrzése Vásárolt közszolgáltatás Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Bérleti, lízing díj 60 - Belföldi kiküldetés Reprezentáció 463 Dologi kiadások összesen: / Folyó kiadások - Munkáltató által fizetett SZJA Egyéb befizetési kötelezettség Különféle adók, egyéb befizetések 2676 Folyó kiadások összesen: 3934 Működési kiadások összesen: / /

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2012.(II.24.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2012. évi költségvetésére

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2012.(II.24.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2012. évi költségvetésére KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2012.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésére Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2014.(III.01.) önkormányzati rendelete. Kengyel Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2014.(III.01.) önkormányzati rendelete. Kengyel Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2014.(III.01.) önkormányzati rendelete Kengyel Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011.évi költségvetésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011.évi költségvetésére Kengyel Község Polgármesterétől 5083.Kengyel,Szabadság út 10.Tel: 583-400. E L Ő T E R J E S Z T É S Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011.évi költségvetésére Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Gyöngyösoroszi Önkormányzat 2011. évi bevételei jogcímenként

Gyöngyösoroszi Önkormányzat 2011. évi bevételei jogcímenként 1.számú melléklet Gyöngyösoroszi Önkormányzat 2011. évi bevételei jogcímenként I. Állami támogatás Állandó létszámhoz és feladat mutatóhoz kötött 81386 Normatív, kötött felhasználású 324 Állami támogatás

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Az 1/2008 (II.21.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. szövegrészéből a Polgármesteri Hivatal megnevezés hatályát veszti.

Az 1/2008 (II.21.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. szövegrészéből a Polgármesteri Hivatal megnevezés hatályát veszti. Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2008 (IV.03.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008.(II.21.)számú rendelet módosításáról Zók Község Önkormányzata Képviselő

Részletesebben

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Bevételek: ezer Ft Eredeti előirányzat Javasolt mód Módosított 370 000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása Működési célú pénzeszközátadás

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója Kisléta Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi

Részletesebben

3. melléklet Uzsa Község 2011. évi várható kiadási előirányzatairól

3. melléklet Uzsa Község 2011. évi várható kiadási előirányzatairól 009 Máshova nem sorolható tevék. rendelő 2011. évi terv Készlet beszerzés 20 Nem adatátvit.célu telefon 55 Gázenergia 240 Víz-és csatorna dijak 21 Karbantartás kisjavítás 50 Munkaruha, védőruha 0 Egyéb

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2013.(III.06.) önkormányzati rendelet. az Önkormányzat évi költségvetésére

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2013.(III.06.) önkormányzati rendelet. az Önkormányzat évi költségvetésére KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013.(III.06.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2013. évi költségvetésére Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Költségvetési kiadások 2009 év teljesítés

Költségvetési kiadások 2009 év teljesítés A rovat, tétel, altétel megnevezése, indoklása 2009. év eredeti előirányzat (adatok ezer forintban 2009. év módosított előirányzat (adatok ezer forintban) 2009. év 12.31- i teljesítés (adatok ezer forintban)

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2/2009./III.02./ önkormányzati rendelete

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2/2009./III.02./ önkormányzati rendelete KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2009./III.02./ önkormányzati rendelete A 9/2008./IX.01./,6/2008./V.15./ önkormányzati rendeletekkel módosított 1/2008./II.18./ önkormányzati rendelet

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés %

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés % 1.számú melléklet Nagybakónak Község Önkormányzatának 2011. évi bevételei (ezer Ft-ban) 2011. évi Teljesítés % 1.Intézményi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 23 Áru és készletértékesítés 0 0 69 egyéb

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2015.(II..) Önkormányzati Rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászivány Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009.(IX.14.) 8/2009.(XII.08.) rendeletekkel módosított 1/2009.(III.02.) rendelete

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben

1.számú melléklet ezer Ft-ban

1.számú melléklet ezer Ft-ban 1.számú melléklet Gyöngyösoroszi Önkormányzat 2008. évi bevételei jogcímenként I. Állami támogatás Állandó létszámhoz és feladat mutatóhoz kötött 97295 Közoktatási normatív kötött 222 Közcélú munka támogatás

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatainak módosítása forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatainak módosítása forrásonként (e Ft-ban) .sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatainak módosítása forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása Kommunális feladatok Kiadás 2009.év Bojt 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása 54 57 Dologi kiadások 54218 Karbantartás, kisjavítás 1 000 56111 Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA 20 % 200 1

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2007. (II.15.) rendelete az önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről (A 3/2008. (IV.4.) rendelettel módosított szöveg.) Marcalgergelyi Község

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 8/2009(IV.01.) RENDELETE

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 8/2009(IV.01.) RENDELETE TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 8/2009(IV.01.) RENDELETE Tiszaug Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapításáról szóló 4/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok

1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 21. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok Bevételek Adatok E Ft-ban I. Működési bevételek 212. terv 21. terv

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VI.21.) önkormányzati rendelete

Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VI.21.) önkormányzati rendelete Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VI.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel

Részletesebben

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ Megnevezés 2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Előirányzat Intézményi működési bevételek 1120 Önkormányzatok

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015. (III.13.) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése Tiszasas Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez a összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 099 2.Intézményi működési bevétel 26 871 26 895 3.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz Az Önkormányzat fő feladata 2013. évben is a jogszabályok szerinti feladatok ellátásának biztosítása volt. Ennek megfelelően működtette az óvodát, a bölcsődét,

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2010(II.27.) RENDELETE

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2010(II.27.) RENDELETE TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2010(II.27.) RENDELETE Tiszaug Község Önkormányzat 2009. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2009. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2010. (III.13.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Megnevezés Eredeti előirányzat 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Karbantartási szolgáltatás

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei 1.melléklet Bevételi jogcím ezer forint 2 3 I. Műkéödési célú támogatás államháztartáson belül 136 999 1. Önkormányzatok műköldési

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal. 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK

Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal. 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK 2014.terv Állami támogatás 11498 Szociális feladat kiegészítés 18839 Központosított támogatás Szerkezetátalakítási

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2010.évi teljesített kiadásai szakfeladatonkénti bontásban - 516

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2010.évi teljesített kiadásai szakfeladatonkénti bontásban - 516 5. számú melléklet a 8/2011. (IV.29) számú önkormányzati rendelethez Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2010.évi teljesített kiadásai szakfeladatonkénti bontásban 1 Óvodai intézményi étkeztetés 2 Iskolai

Részletesebben

1. (1) Az 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(VIII.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló

Részletesebben

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft Felsőpetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 5/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. melléklet a.../2013. (IX....) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Módosítás 1 2 3 4 4 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 63 420 63 413 905

Részletesebben

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről.

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Hagyárosbörönd község Önkormányzata 8992 Hagyárosbörönd Fő u. 29. Telefon-fax: 92/560-030 92/560-031 E-mail: hborond@zelkanet.hu Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Az

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza. Nemesszalók község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004.(IV.30.) rendelete Nemesszalók Község Önkormányzatának 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

2015 PMINFO - II. negyedév

2015 PMINFO - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 417930 1254 17 0415 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7136 Fácánkert

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete A rendelet kihirdetésének napja: 2010. április 30. Nagymányok, 2010. április 30. Dr. Klausz Judit jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete Az önkormányzat

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

II. Támogatások

II. Támogatások Gomba Község Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása 1. sz. melléklet évi évi teljesítés KIADÁSOK teljesítés I. Működési bevételek I. Működési kiadások

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: Személyi jellegű. Bérek Egyéb

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: Személyi jellegű. Bérek Egyéb ./2011. (.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 2010. évi költségvetés CÍMREND Jogcímcsoport: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 50,47 %-ban teljesültek az I. félévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: A teljesülés

Részletesebben