Igal Város Önkormányzata Képvisel Testületének

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Igal Város Önkormányzata Képvisel Testületének"

Átírás

1 Igal Város Önkormányzata Képvisel Testületének 4/2012. (IV. 23.) önkormányzati rendelete Igal Város Önkormányzata évi költségvetési zárszámadásáról Igal Város Önkormányzata Képvisel Testülete az államháztartásról szóló évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht.) alapján kapott felhatalmazás, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 14.) kormányrendelet (a továbbiakban Áhsz.) alapján a évi költségvetési zárszámadásról a következ rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed Igal Város Önkormányzatára, annak szerveire, a bizottságaira, az önkormányzat önállóan m köd és gazdálkodó, valamint önállóan köd költségvetési szerveire, Igal Város Polgármesteri Hivatalára (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal). Az Önkormányzat bevételei és kiadásai 2. (1) Igal Város Önkormányzat Képvisel Testülete (továbbiakban: Képvisel Testület) a évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az el terjesztés és mellékleteiben foglaltaknak megfelel en jóváhagyja. (2) A Képvisel Testület az Önkormányzat évi költségvetési beszámoló folyó kiadási f összegét e Ft-ban állapítja meg, melyb l ködési kiadás e Ft felhalmozási kiadás e Ft. Finanszírozási kiadások e Ft Kiegyenlít, függ kiadások 232 e Ft M ködési kiadáson belül: - személyi jelleg kiadások e Ft - munkaadókat terhel járulékok e Ft - dologi jelleg kiadások e Ft - m ködési célú pénzeszköz átadás e Ft - szociálpolitikai juttatások e Ft - egyéb pénzbeli juttatás 86 e Ft Felhalmozási kiadáson belül: - felújítások e Ft - felhalmozási kiadások e Ft

2 - részvények vásárlása 100 e Ft - Finanszírozási kiadások e Ft - Kiegyenlít, függ kiadások 232 e Ft A költségvetési beszámoló folyó bevétel f összegét e Ft összegben állapítja meg, melyb l m ködési bevétel e Ft felhalmozási bevétel 140 e Ft. finanszírozási bevételek e Ft Kiegyenlít, függ bevételek e Ft Pénzforgalom nélküli bevételek e Ft M ködési bevételen belül: - intézményi m ködési bevétel e Ft - önkormányzatok sajátos m ködési bevétele e Ft - támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések e Ft - támogatási kölcsönök, visszatérülések 0 e Ft Felhalmozási és t ke jelleg bevételeken belül: - tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 140 e Ft - pénzügyi befektetések 0 e Ft - támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések 0 e Ft - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 e Ft finanszírozási bevételek Kiegyenlít, függ bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek e Ft e Ft e Ft (2) Az Önkormányzat a) tárgyi eszköz értékesítésének bevételeit a rendelet 2. melléklete; b) m ködési célú pénzeszközátadásait non-profit szervezeteknek a rendelet 3. melléklete; c) Igal Város Önkormányzata normatív állami hozzájárulásának jogcímeit és összegeit a rendelet 4. melléklete; d) az önkormányzat hitelállományát hitelez k, lejárat szerinti bontásban a rendelet 5. melléklete; e) az Európai Uniós projekteket a rendelet 6. melléklete tartalmazza; f) a közoktatási célra kapott normatívákat a rendelet 7. melléklete tartalmazza, g) által adott szociális juttatásokat a rendelet 10. melléklete tartalmazza, h) a többéves kihatással járó programok, projektek évre es kiadásait és bevételeit a rendelet 11. melléklete tartalmazza, (4) Az önkormányzat a december 31-i állapot szerinti vagyonát a 8. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján e Ft-ban állapítja meg.

3 3. Az Önkormányzat pénzmaradványa Igal Város Önkormányzata önállóan m köd és gazdálkodó, valamint önállóan köd költségvetési szerveinek évi pénzmaradványát e Ft-ban állapítja meg a 9. melléklet alapján. 6. E rendelet a kihirdetését követ napon lép hatályba. Fülöp László jegyz Obbás Gyula polgármester Kihirdetés napja: április 23. Fülöp László jegyz

4 1. melléklet: Igal Város Önkormányzata m ködési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesít je Ezer Ft-ban évi évi évi évi évi évi évi évi Megnevezés módosított Megnevezés módosított teljesítés el irányzat teljesítés teljesítés el irányzat teljesítés el irányzat el irányzat A. M ködési költségvetés bevételei A. M ködési költségvetés kiadásai I. M ködési bevételek I. M ködési kiadások 1. Intézményi m ködési bevételek Személyi jelleg kiadások Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei 2. Munkaadókat terhel járulékok Illetékek Dologi jelleg kiadások Helyi adók II. M ködési célú pénzeszköz átadás Átengedett központi adók III. Társadalom-, szoc.pol. és egyéb juttat., támog Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Támog., támogatásérték bevételek, kiegészítések V. Céltartalék Önkormányzatok költségvetési támogatása VI. Egyéb pénzbeni juttatás M ködési célú pénzeszköz átvét.államházt.kívülr l A. M ködési költségvetés kiadásai összesen: Támogatásérték m ködési bevételek B. Felhalmozási költségvetés kiadásai 4. Kiegészítések, visszatérülések I. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás III. Támogatási kölcsönök visszatérülése 0 II. Felújítási kiadások Elöz évi pénzmaradvány igénybevétele III. Felhalmozási kiadások A. M ködési költségvetés bevételei összesen: IV. Céltartalék B. Felhalmozási költségvetés bevételei VI. Részvények vásárlása, jegyzett t keemelés I. Felhalmozási és t ke jelleg bevételek VII. Hosszú lejáratú kölcsönök Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése VIII. Rövid lejáratú kölcsön Pénzügyi befektetések bevételei B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen: II. Támog., támogatásérték bevételek, kiegészítések KÖLTSÉGVETÉSI FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN: Önkormányzatok költségvetési támogatása: Finanszírozási kiadások 2. Támogatásérték felhalmozási bevétel Hiteltörlesztés: 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átvét.államh.kívülr l Likviditási célú hitel visszafizetése III. Támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú hitelek visszafizetése Elöz évi pénzmaradvány igénybe vétele B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen: FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiegyenlít, függ, átfutó kiadások Költségvetési hiány bels finanszírozása: Továbbadási célú kiadások ködési célú pénzmaradvány KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Fejlesztési célú pénzmaradvány Költségvetési bels hiány összesen: Költségvetési hiány küls finanszírozása: Finanszírozási bevételek Hitelfelvétel: - ködési célú hitelfelvétel (likvidhitel) Felhalmozási célú hitelfelvétel FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiegyenlít, függ, átfutó bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

5 2. melléklet: Igal Város Önkormányzata tárgyi eszköz értékesítésének bevételei Sorszám Épületek, építmények, gépjárm értékesítés Ezer Ft-ban 1 Telek értékesítés 140 Épület, építmény értékesítés összesen: 140 MINDÖSSZESEN: Megnevezés évi teljesítés 140

6 3. melléklet: Igal Város Önkormányzata m ködési célra átadott pénzeszközei non-profit szervezeteknek So r- szá m Megnevezés Ezer Ft-ban évi teljesítés Támogatás érték m ködési kiadások 1. Gyermekfoci 8 2. Sportverseny rendezés (IPR) Sporttábor (IPR) Emléktorna, kihívás nap Tagdíj SM Diáksport Szöv Sportrendezvény (IPR) T zoltónap (IPR) Sport egyesület támogatása Siketek támogatása Életment Gyermekintenzív Alapítvány Hulladékgazdálkodás T zoltók Együtt Igal Városért Egyesület Valder Kupa Polgári védelmi feladatokra Jótékonysági est KTKT tagdíj Rákóczi Szövetség Koppányvölgye tagdíj Lovasbarátok TÖOSZ tagdíj 26 Összesen: 3 919

7 Megnevezés Normatív állami hozzájárulások Mutató megnevezése 4. MELLÉKLET: K i m u t a t á s A évi normatív állami hozzájárulás elszámolásáról Az éves költségvetési trv-ben megállapított terv. mutató eredeti el irányzat mutató Évközi változások állami hozzájárulás mutató állami hozzájárulás mutató Ft Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális fel: - Lakosságszám szerint lakosságszám f Körjegyz ség: Körjegyz ség m ködése alaphozzájárulás körj./hó település utáni hozzájárulás kapcsolódó község/hó Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok lakosságszám f Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása m Üdül helyi feladatok idegenf.adó Ft Pénzbeli szociális juttatások képzett szám Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás fel: Általános feladatok Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Id skorúak nappali intézményi ellátása Közoktatási hozzájárulások: Állami mellékelt táblázat Normatív állami hozzájárulások összesen: Normatív kötött felhasználású támogatások: - - Állami mellékelt táblázat Normatív kötött felhasználású támogatások összesen: ÖSSZESEN: A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése Ft MINDÖSSZESEN: Jövedelmdifferenciálódás utáni kamat: ÖNKORMÁNYZAT VISSZAFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGE: Tényleges Eltérés Ft-ban

8 5. melléklet: Igal Város Önkormányzat hitelállománya december 31-én Megnevezés Hitel lejárata Kamat szerz dés szerint ketörlesztés 2011-ben Kamattörlesztés 2011-ben Hitelállom. Összege én 1. Forint alapú beruházási hitel (OTP) havi EURIBOR +2,5% M ködési célú hitel Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet havi Bubor+3,5% ig felvett hitelek összesen Megjegyzés: Az Önkormányzatnak külföldi hitelez je nincs. A felhalmozott adósság állomány e Ft forint. Az el évhez viszonyított jelent s növekedést az év közben felvett rövid lejáratú hitel okozta.

9 6. melléklet: Igal Város évi Európai Uniós projektjei Ft-ban Sorsz. Megnevezés Támogatási projekt azonosító évi kiadás Önkormányzaton belül megvalósuló projektek: 1. IKT fejlesztés Igal oktatási intézményeiben TIOP-1.1.1/ Integrált Közösségi Szolgáltató Tér IKSZT Igali ÁMK tanulói laptop program TIOP 1.1.1/ Igali esélyegyenl ségi terv megvalósító programja TÁMOP Összesen:

10 A helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív hozzájárulásai (a költségvetési törvény 3. számú melléklete szerint) MEGNEVEZÉS Igali Margaréta Óvoda és Tagóvodái Batthyány Károly Körzeti Általános Iskola Speciális Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon Igali ÁMK összesen Óvoda évben id arányosan 8 hónapra 1-3 nevelési év Óvoda évben id arányosan 4 hónapra 1-3 nevelési év Iskolai oktatás 1-2. évfolyamon Iskolai oktatás 3. évfolyamon Iskolai oktatás 4. évfolyamon Iskolai oktatás 5-6. évfolyamon Általános iskola évben id arányosan 8 hónapra Iskolai oktatás 7-8. évfolyamon Szakiskola Évfolyam Kollégium ált és szakiskolás Napközi 1-4. évfolyamon Napközi 5-8. évfolyamon évfolyam iskolaotthon Iskolai oktatás 1-2. évfolyamon Iskolai oktatás 3. évfolyamon Iskolai oktatás 4. évfolyamon Iskolai oktatás 5-6. évfolyamon Általános iskola évben id arányosan 4 hónapra Iskolai oktatás 7-8. évfolyamon Szakiskola Évfolyam Kollégium ált és szakiskolás Napközi 1-4. évfolyamon Napközi 5-8. évfolyamon Középsúlyos gyógyped. Nev. 8 hó SNI gyerekek nevelése Középsúlyos gyógyped. Nev. 4 hó Gyógypedagógiai nevelés 8 hó Gyógypedagógiai nevelés 4 hó Roma oktatás Óvoda hónapra id arányosan Óvoda hónapra id arányosan Szakmai informatika Általános iskola 1-8 évfolyamán Intézményi társulás óvodájába, iskolájába bejáró gyerekek támogatása 7. melléklet: Igal Város Önkormányzat közoktatási célra kapott normatívái Szakiskola 8 hó Szakiskola 4 hó hó hó Kedvezményes étkezés GYVK-s, tartós beteg, 3 gyerekes Tankönyvtámogatás 1-8 évfolyamon rászorultak Kollégiumi lakhatási feltételek megteremtése 8 hó melléklet alapján megillet hozzájárulások A helyi önkormányzatok kötött felhasználású támogatásai (a költségvetési törvény 8. számú melléklete szerint) Pedagógiai szakszolgálat Pedagógus szakvizsga Osztályf nöki pótlék Gyógypedagógiai pótlék évben id arányosan 8 hónapra évben id arányosan 8 hónapra évben id arányosan 8 hónapra évben id arányosan 8 hónapra évben id arányosan 4 hónapra évben id arányosan 4 hónapra évben id arányosan 4 hónapra évben id arányosan 4 hónapra melléklet alapján megillet hozzájárulások A helyi önkormányzatok támogatásai KTKT-tól Oktatási feladatok támogatása Szakszolgálat KTKT hozzájárulások Kapott normatíva mindösszesen

11 8. melléklet: Igal Város Önkormányzat vagyonkimutatása El év Igal Város Önkormányzat Igali ÁMK El év összesen Tárgyév Igal Város Önkormányzat Igali ÁMK Igali ASZK adatok ezer Ft-ban Tárgyév mindösszesen Megnevezés Eszközök A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak Vagyoni érték jogok II. Tárgyi Eszközök Ingatlanok és kapcsolódó vagyonérték jogok Gépek, berendezések és felszerelések Járm vek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásra adott el legek Állami készletek, tartalékok Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök Egyéb tartós részesedés Tartós hitelviszonyt megtestesít értékpapír Tartósan adott kölcsön Hosszúlejáratú bankbetét Egyéb hosszúlejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesb IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba vagyonkezelésbe adott, ill. vagyonkezelésbe vett eszközök Üzemeltetésre átadott eszközök Koncesszióba adott eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Eszközök összesen Források D. Saját t ke, tartós t ke E. Tartalékok I. Költségvetési tartalék II. Vállalkozási tartalék F. Kötelezettségek I. Hosszúlejáratú kötelezettségek II. Rövidlejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Források összesen Önkormányzati vagyon állománya: Eszközök összesen Kötelezettségek Összesen:

12 Igal Város Önkormányzata évi vagyonkimutatásának szöveges elemzése Az Önkormányzat évi összevont mérlege szerint az eszközök és források állományi értéke e Ft, az el évhez képest e Ft-tal forinttal csökkent az önkormányzati eszközök értékcsökkenése következtében. A tárgyi eszközök értéke évben e Ft, ami a évhez képest 328 e forintos csökkenést jelent, mely jelent s mértékben az ingatlanok és gépek értékcsökkenésének következménye. A befektetett pénzügyi eszközök állománya n tt a évhez viszonyítva 100 e Ft-tal. A rövidlejáratú követeléseken belül a vev k állománya a szigorú fizetési feltételek betartásának ellenére a évi összeghez viszonyítva növekedett e Ft-tal. A rövidlejáratú kötelezettségek állománya e Ft-tal n tt a áprilisában esedékes hitelvisszafizetés miatt. Az önkormányzat szállítókkal szembeni kötelezettsége évben e Ft volt, melxy e Ft növekedés az el évhez képest.

13 9. melléklet: PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS MEGNEVEZÉS A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei 2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei A. Záró pénzkészlet (1+2+3) Forgatási célú értékpapírok záró állománya 5. Rövid lejáratú likvid hitelek és m ködési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-) B. Forgatási célú finanszírozási m veletek egyenlege (4+5) - Költségvetési aktív függ elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív kiegyenlít elszámolások záróegyenlege 6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege Költségvetési passzív függ elszámolások záróegyenlege (-) - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési passzív kiegyenlít elszámolások záróegyenlege (-) 7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) El évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) El évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) D. El évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (- ) E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) H. Pénzmaradványt terhel elvonások (-) I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) A J. sorból: 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebb l: - M ködési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 18. Szabad pénzmaradvány Ebb l: - M ködési célú szabad pénzmaradvány Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány

14 10. melléklet: Igal Város Önkormányzat által folyósított ellátások Megnevezés terv módosított tény Rendszeres szociális segély Rendelkezésre állási támogatás Bérpótló juttatás Közcélú munka Id skorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás (normatív) Ápolási díj (normatív) Átmeneti segély Temetési segély Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülok pénzbeli támogatása Óvodáztatási támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás Köztemetés Közgyógyellátás MINDÖSSZESEN

15 11. melléklet: Több éves kihatással járó programok, projektek (E Ft) megnevezés bevétel kiadás IKSZT M vel dési Ház felújítás TÁMOP Összesen

16 Szöveges beszámoló I. Az Önkormányzati feladatellátás általános értékelése évben Igal Város Önkormányzata, mind a törvényben el írt kötelez, mind a vállalt feladatok tekintetében feladat ellátási kötelezettségének eleget tett. Az évr l-évre nehezed gazdálkodási feltételek ellenére a feladatellátás színvonala biztosítható volt. II. Bevételek alakulása Igal Város Önkormányzata évben E Ft Ft bevételt realizált, mely az eredeti el irányzathoz viszonyítva 110,58 %-ra, a módosított el irányzattal összehasonlítva 101,45 %-ra teljesült. A helyi adókból a tervezett e ft helyett e Ft bevételt sikerült beszedni, mely a tervhez képest 116,45 %. Közhatalmi bevételek 110,33 %-ban teljesültek, az önkormányzatok egyéb saját m ködési bevételei 73,37 %- ban realizálódtak. Támogatásérték m ködési bevételek a tervezett e Ft-hoz képest e Ft-ban teljesültek, ami a módosított el irányzat eredeti 146,16 %-a. Külön kiemelném, hogy Igal Város Önkormányzat bevételeinek 5,76 %-át képezi az önkormányzatoktól kapott támogatás, vagyis az intézményfenntartó társulásokban résztvev önkormányzatok hozzájárulásai az adott intézmény m ködéséhez ( e Ft). Kistérségi társulástól kapott támogatás a teljes bevétel 6,51 %-a, vagyis E ft. III. Kiadások alakulása Az Önkormányzat tényleges kiadása évben e Ft, mely az eredeti el irányzathoz viszonyítva 106,26 %-ra, a módosított el irányzathoz képest 97,49 %-ra teljesült. A személyi juttatások az eredeti el irányzathoz viszonyítva 108,55 %-ra, a módosított el irányzathoz képest 98,46 %-ra, a dologi kiadások a módosított el irányzattal összehasonlítva 96,09 %-ra teljesültek. Társadalom és szociálpolitikai juttatásokra a tervezett összeg 99,89 %-át költöttük. A felújítás, felhalmozási kiadások a módosított el irányzathoz képest 90,17 %-ra teljesültek. Igal Városban útépítés és felújítás, eszközbeszerzések történtek részben pályázati pénzb l. IV. Pénzmaradványok változásának tartalma és okai Igal Város Önkormányzatának 2011-ben e Ft pénzmaradvány képz dött, mely összeg nagyságát indokolja egyes feladatok elmaradása, illetve a teljesülés évre történ áthúzódása. V. Értékpapír- és hitelm veletek alakulása, hitelállomány változása Igal Város 2010-ben e Ft hitelt vett fel az iskolab vítési beruházás önerejéhez. Ebb l 2011-ben E Ft-ot törlesztettünk áprilisában a csökken normatív támogatások miatt újabb hitel felvételére kényszerült az Önkormányzat, e Ft értékben.

17 VI. Vagyon alakulása Igal Város mérleg szerinti f összege E Ft Ft, az el évhez viszonyítva E Ft növekedést mutat. A mérleg eszköz oldalán a tárgyi eszközöknél 328 e Ft-os növekedés mutatkozik, amely az év során beszerzett eszközök összegéb l adódik. Követelések állományában e Ft Ft-os növekedés állapítható meg, amely az adósok összegének változását jelenti. A pénzeszközök értéke az el évhez képest 519 e Ft-tal n tt. A mérleg forrás oldalán a saját t ke e Ft-os csökkenést mutat. A kötelezettségek összege e Ft-tal n tt. VII. Összegzés Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat gazdálkodása minden évben egyre nehezebbnek bizonyul. Az állami támogatás csökkenésével számolva egyre nagyobb problémát jelent a kötelez feladatok növekedése és azok fenntartása. A jöv ben a hatékony és takarékos gazdálkodás érdekében ismételten át kell tekinteni a feladatellátást, az intézményi struktúrát, m ködtetést, új alternatívákat szükséges kidolgozni a költségek csökkentése érdekében.

18 Eszközök Igal Város Önkormányzata évi egyszer sített mérlege El évi költségvetési Auditálási eltérések (±) El évi auditált egyszer sített Tárgyévi költségvetési Auditálási eltérések (±) Ezer Ft-ban Tárgyév auditált egyszer sített A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök B/ FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: Források El évi költségvetési Auditálási eltérések (±) El évi auditált egyszer sített Tárgyévi költségvetési Auditálási eltérések (±) Tárgyév auditált egyszer sített D/ SAJÁT T KE Tartós t ke T keváltozások Értékelési tartalék 0 0 E/ TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F/ KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III.Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN: Igal, április 23. Fülöp László jegyz Obbás Gyula polgármester

19 Igal Város Önkormányzata évi egyszer sített pénzforgalmi jelentése Sor- Eredeti Módosított M e g n e v e z é s szám el irányzat Ezer Ft-ban! 01 Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások köd-i célú támogatásérték kiadások, egyéb támogatás Államházt-on kívülre végl.m ködési pénzeszk.átadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalm.célú támogatásérték kiadások, egyéb támogatás Államházt-on kívülre végl.felhalmozási pénzeszk.átadások Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások ( ) Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése b l likvidhitelek kiadásai Tartós hitelviszonyt megtestesít értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen ( ) Pénzforgalmi kiadások (13+19) Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlít, függ, átfutó kiadások Kiadások összesen ( ) Intézményi m ködési bevételek Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei ködési célú támogatásérték bevételek, egyéb támog Államházt.-on kívülr l végl.m ködési pénzeszk.átvétel Felhalmozási és t ke jelleg bevétel ból önkorm.sajátos felhalm-i és t kebevételei Felhalm-i célú támogatásérték bevételek, egyéb támog Államházt-on kívülr l végleges felhalm-i pénzeszk.átvétel Támogatások, kiegészítések b l önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek 36 ( ) Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele ból likvidhitelek bevételei 40 Tartós hitelviszonyt megtestesít értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen ( ) Pénzforgalmi bevételek (36+42) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlít, függ, átfutó bevételek összesen Teljesítés Bevételek összesen ( ) Pénzforgalmi költségvetési bev. és kiad. különbsége (36-13) (költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+) Igényve vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége ( ) (korrigált költségvet.hiány (-), korrigált költségvet. többlet (+)) Finanszírozási m veletek eredménye (42-19) Aktiv és passziv pénzügyi m veletek eredménye( ) Igal, április 23. Fülöp László jegyz Obbás Gyula polgármester

20 Igal Város Önkormányzata évi egyszer sített pénzmaradvány-kimutatása Ezer Ft-ban Megnevezés El évi költségvetési Auditálási eltérések (±) El évi auditált egyszer sített Tárgyévi költségvetési beszámoló záró Auditálási eltérések (±) Tárgyév auditált egyszer sített 1. Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi m veletek egyenlege Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±) El év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) 0 6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( ) Finanszírozásból származó korrekciók (+) Pénzmaradványt terhel elvonások (±) Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8) A vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) Módosított pénzmaradvány (9±10±11) A 12. sorból 0 - az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány Igal, április 23. Fülöp László Obbás Gyula jegyz polgármester

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Részletesebben

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Az mérleg előírt tagolása ESZKÖZÖK Előző évi eltérések +- Tárgyévi beszámoló eltérések +- A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 114 617 2 114 617 1 953 461 1 953 461 I. Immateriális javak 731 731 1 193 1 193 II. Tárgyi

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

MÁK program Készült: 2009.06.23 12 óra 18 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

MÁK program Készült: 2009.06.23 12 óra 18 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak) MÁK program Készült: 2009.06.23 12 óra 18 perc 1.Lap Az önkormányzati költségvetés és beszámoló ** összevont szektoros ** tábláinál alkalmazott nettósítás módszere ( 2008.2 ) Az adott szinten valamennyi

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Szövege hatályos:

Részletesebben

KARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 6/2015. (IV. 30.) számú r e n d e l e t e

KARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 6/2015. (IV. 30.) számú r e n d e l e t e KARÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 6/2015. (IV. 30.) számú r e n d e l e t e az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány kimutatásáról Az Önkormányzat Képvisel -testülete

Részletesebben

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd 34. melléklet a 7/2010. (IV.2..) önkormányzati rendelethez Települési Önkormányzat Lesenceistvánd önkormányzat mint önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok és felhasználás

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kerekegyháza

Részletesebben

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása 10. melléklet az 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Csatka Község Önkormányzatának 2014. évi pénzmaradványának elszámolása Ezer Ft-ban A B C MEGNEVEZÉS 2013. év 2014. év 1 Költségvetési bankszámlák

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -a alapján a 2008.

Részletesebben

3/2013. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1

3/2013. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1 1 ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 4/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelet 5/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelet A zárszámadásáról A 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A költségvetés bevételei és kiadásai K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 9/2010. (IX.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító, 3/2010.(II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (IV. 25.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete

Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Püski Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2012. április 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról

Kimutatás az önkormányzati vagyon 2006-2009. közötti változásáról 1. számú melléklet Kimutatás a költségvetés teljesítésének alakulásáról 2006-2009. Sorszám Megnevezés ezer Ft Tény Tény Változás 2 006 2 009 %-a 1 2 01. Személyi juttatások 549 306 537 139-2,2% 02. Munkaadókat

Részletesebben

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás EU támogatással megvalósuló pályázatok Projekt megnevezése: TÁMOP 4.3.1/B-09 Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése A halmaji Körzeti Iskola és Óvoda rekonstrukciója,

Részletesebben

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege Pécel város Önkormányzatának működési mérlege z.3 jelű melléklet Bevétel Kiadás megnevezése Összeg megnevezése Összeg Intézményi müködési bevétel 77 644 Költségvetési címek müködési kiadásai Helyi adók

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére Tárgy: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 4/2014. (V.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 5/2012.(IV.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Rendelet alkotása az önkormányzat 2011. évi költségvetésének

Részletesebben

Hortobágy Község Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérleg

Hortobágy Község Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérleg Hortobágy Község Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérleg 1/a.melléklet eft-ban Eszközök Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (±) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetése végrehajtásáról 1 Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege

Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege Költségvetés Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege 1. melléklet a /2011.(..) önkormányzati rendelethez M ű k ö d é s i b e v é t e l e k M ű k öd é s

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak)

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. időszak) MÁK PF.II. program Készült: 29.7.27 Önkormányzati költségvetési szervek 25. évi beszámolója (25.2. időszak) Az önkormányzati költségvetés és beszámoló 1.Lap ** összevont szektoros ** tábláinál alkalmazott

Részletesebben

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE évi. BEVÉTELEK Állami támogatás Intézményi működési bevétel 20

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE évi. BEVÉTELEK Állami támogatás Intézményi működési bevétel 20 1. sz. melléklet 1. oldal ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE 2012.évi eredeti 2012.évi II. MEGNEVEZÉS előirányzat módosítás Teljesítés % BEVÉTELEK Állami támogatás Intézményi

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

Heves Megyei Önkormányzat. 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete. A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási

Heves Megyei Önkormányzat. 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete. A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei tartalmának meghatározásáról A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 300081 1051 17 05/00 038764 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1145 Budapest Columbus utca

Részletesebben

Zárszámadás kiemelt előirányzatainak és a hitelállomány részletezése 2014. év

Zárszámadás kiemelt előirányzatainak és a hitelállomány részletezése 2014. év S. Megnevezés Zárszámadás kiemelt ainak és a hitelállomány részletezése Eredeti Módosított Éves teljesítés 1. számú melléklete meg- %-a oszlása 1 Működési célú támogatások államháztart.belülről 319 579

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 27 Típus: Beszámolók Táblatípus : 2 27.2 éves beszámoló Készült : 28.5.28 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 11 Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

Hangony Község Önkormányzata Képviselő Testülete 1/2009. (I. 30.) számú rendelete

Hangony Község Önkormányzata Képviselő Testülete 1/2009. (I. 30.) számú rendelete Hangony Község Önkormányzata Képviselő Testülete 1/2009. (I. 30.) számú rendelete A költségvetés és zárszámadás előterjesztéséhez kapcsolódó mérlegek tartalmának meghatározásáról Hangony Község Önkormányzatának

Részletesebben

1. számú melléklet KIMUTATÁS Tiszaroff Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer ft-ban %-a 65 796 88,9 Eredeti előirányzat 49 180 Módosított előirányzat 73 987

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele 1.melléklet/1. oldal Eredeti előirányzat Bevétlek Közös Önkormányzati Úrhidai Tündérkert Önkormányzat Önkormányzat Hivatal Óvoda összesen

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat évi összevont bevételének főösszegét ezer forintban állapítja meg.

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat évi összevont bevételének főösszegét ezer forintban állapítja meg. Marcalgergelyi község Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2008. (IV.30.) rendelete Marcalgergelyi Község Önkormányzatának 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A Képviselő-testület: Az önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete. a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete. a évi pénzügyi terv végrehajtásáról HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról 1 Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testület a Magyarország helyi

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. időszak)

Önkormányzati költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. időszak) MÁK PF.II. program Készült: 29.7.27 Önkormányzati költségvetési szervek 24. évi beszámolója (24.2. időszak) Az önkormányzati költségvetés és beszámoló 1.Lap ** összevont szektoros ** tábláinál alkalmazott

Részletesebben

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet! Sorszám Hitel jellege Felvétel éve Lejárat éve Állomány január 1-jén 2009. 2010. 2011. 2012. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Mőködési

Részletesebben

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 11 i ülésére

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 11 i ülésére Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 11 i ülésére Tisztelt Képviselők! Az Vaszar Község Önkormányzat 2015. évi zárszámadásának elfogadásának megelőzően szükséges

Részletesebben

Előterjesztés Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 26-i ülésére

Előterjesztés Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 26-i ülésére Előterjesztés Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i ülésére Tisztelt Képviselők! Az önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadását megelőzően szükséges a Vaszari Közös

Részletesebben

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései: Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései: 2011. évi tényadatok BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2012. (II. 20.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2013. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása

Paks Város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (III.12.) önkormányzati rendelet módosítása Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek I II III Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg IA Pénzügyi mérleg - Bevételek IB Pénzügyi mérleg - Kiadások Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

7/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

7/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 7/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete Doba Község Önkormányzatának pénzügyi mérlege (eft) 2015.12.31. A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK Eredeti Módosított Teljesítés KIADÁSOK Eredeti Módosított

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Kihirdetve: 2008. február 20. - 2008. március 7. Józan Judit jegyzı 6/2009. (II.19.) 2009.02.19.

Kihirdetve: 2008. február 20. - 2008. március 7. Józan Judit jegyzı 6/2009. (II.19.) 2009.02.19. Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2008. (II.20.) rendelete Kunszentmiklós Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteiben bemutatandó mérlegek és kimutatások tartalmának

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege június 30-án

Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege június 30-án Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege 2010. június 30-án ESZKÖZÖK Sorsz. 1. 2. 3. Vagyoni értékű 5 583 jogok 11 717 4. Szellemi28 termékek 493 85 249 5. 6. Nyitó Záró január 1. június 30. I. Immateriális

Részletesebben

BEKECS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

BEKECS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEKECS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2009. (IV. 30.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak) MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2014.09.09-án 11:29:57-kor készített szőkítés szempontjai Őrlap 01, 38, 98 MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2.

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség a zárszámadásáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség költségvetésének

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1055 1055 működési

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben