Igal Város Önkormányzata Képvisel Testületének

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Igal Város Önkormányzata Képvisel Testületének"

Átírás

1 Igal Város Önkormányzata Képvisel Testületének 4/2012. (IV. 23.) önkormányzati rendelete Igal Város Önkormányzata évi költségvetési zárszámadásáról Igal Város Önkormányzata Képvisel Testülete az államháztartásról szóló évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht.) alapján kapott felhatalmazás, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 14.) kormányrendelet (a továbbiakban Áhsz.) alapján a évi költségvetési zárszámadásról a következ rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed Igal Város Önkormányzatára, annak szerveire, a bizottságaira, az önkormányzat önállóan m köd és gazdálkodó, valamint önállóan köd költségvetési szerveire, Igal Város Polgármesteri Hivatalára (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal). Az Önkormányzat bevételei és kiadásai 2. (1) Igal Város Önkormányzat Képvisel Testülete (továbbiakban: Képvisel Testület) a évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az el terjesztés és mellékleteiben foglaltaknak megfelel en jóváhagyja. (2) A Képvisel Testület az Önkormányzat évi költségvetési beszámoló folyó kiadási f összegét e Ft-ban állapítja meg, melyb l ködési kiadás e Ft felhalmozási kiadás e Ft. Finanszírozási kiadások e Ft Kiegyenlít, függ kiadások 232 e Ft M ködési kiadáson belül: - személyi jelleg kiadások e Ft - munkaadókat terhel járulékok e Ft - dologi jelleg kiadások e Ft - m ködési célú pénzeszköz átadás e Ft - szociálpolitikai juttatások e Ft - egyéb pénzbeli juttatás 86 e Ft Felhalmozási kiadáson belül: - felújítások e Ft - felhalmozási kiadások e Ft

2 - részvények vásárlása 100 e Ft - Finanszírozási kiadások e Ft - Kiegyenlít, függ kiadások 232 e Ft A költségvetési beszámoló folyó bevétel f összegét e Ft összegben állapítja meg, melyb l m ködési bevétel e Ft felhalmozási bevétel 140 e Ft. finanszírozási bevételek e Ft Kiegyenlít, függ bevételek e Ft Pénzforgalom nélküli bevételek e Ft M ködési bevételen belül: - intézményi m ködési bevétel e Ft - önkormányzatok sajátos m ködési bevétele e Ft - támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések e Ft - támogatási kölcsönök, visszatérülések 0 e Ft Felhalmozási és t ke jelleg bevételeken belül: - tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 140 e Ft - pénzügyi befektetések 0 e Ft - támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések 0 e Ft - támogatási kölcsönök visszatérülése 0 e Ft finanszírozási bevételek Kiegyenlít, függ bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek e Ft e Ft e Ft (2) Az Önkormányzat a) tárgyi eszköz értékesítésének bevételeit a rendelet 2. melléklete; b) m ködési célú pénzeszközátadásait non-profit szervezeteknek a rendelet 3. melléklete; c) Igal Város Önkormányzata normatív állami hozzájárulásának jogcímeit és összegeit a rendelet 4. melléklete; d) az önkormányzat hitelállományát hitelez k, lejárat szerinti bontásban a rendelet 5. melléklete; e) az Európai Uniós projekteket a rendelet 6. melléklete tartalmazza; f) a közoktatási célra kapott normatívákat a rendelet 7. melléklete tartalmazza, g) által adott szociális juttatásokat a rendelet 10. melléklete tartalmazza, h) a többéves kihatással járó programok, projektek évre es kiadásait és bevételeit a rendelet 11. melléklete tartalmazza, (4) Az önkormányzat a december 31-i állapot szerinti vagyonát a 8. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján e Ft-ban állapítja meg.

3 3. Az Önkormányzat pénzmaradványa Igal Város Önkormányzata önállóan m köd és gazdálkodó, valamint önállóan köd költségvetési szerveinek évi pénzmaradványát e Ft-ban állapítja meg a 9. melléklet alapján. 6. E rendelet a kihirdetését követ napon lép hatályba. Fülöp László jegyz Obbás Gyula polgármester Kihirdetés napja: április 23. Fülöp László jegyz

4 1. melléklet: Igal Város Önkormányzata m ködési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak összesít je Ezer Ft-ban évi évi évi évi évi évi évi évi Megnevezés módosított Megnevezés módosított teljesítés el irányzat teljesítés teljesítés el irányzat teljesítés el irányzat el irányzat A. M ködési költségvetés bevételei A. M ködési költségvetés kiadásai I. M ködési bevételek I. M ködési kiadások 1. Intézményi m ködési bevételek Személyi jelleg kiadások Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei 2. Munkaadókat terhel járulékok Illetékek Dologi jelleg kiadások Helyi adók II. M ködési célú pénzeszköz átadás Átengedett központi adók III. Társadalom-, szoc.pol. és egyéb juttat., támog Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Támog., támogatásérték bevételek, kiegészítések V. Céltartalék Önkormányzatok költségvetési támogatása VI. Egyéb pénzbeni juttatás M ködési célú pénzeszköz átvét.államházt.kívülr l A. M ködési költségvetés kiadásai összesen: Támogatásérték m ködési bevételek B. Felhalmozási költségvetés kiadásai 4. Kiegészítések, visszatérülések I. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás III. Támogatási kölcsönök visszatérülése 0 II. Felújítási kiadások Elöz évi pénzmaradvány igénybevétele III. Felhalmozási kiadások A. M ködési költségvetés bevételei összesen: IV. Céltartalék B. Felhalmozási költségvetés bevételei VI. Részvények vásárlása, jegyzett t keemelés I. Felhalmozási és t ke jelleg bevételek VII. Hosszú lejáratú kölcsönök Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése VIII. Rövid lejáratú kölcsön Pénzügyi befektetések bevételei B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen: II. Támog., támogatásérték bevételek, kiegészítések KÖLTSÉGVETÉSI FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN: Önkormányzatok költségvetési támogatása: Finanszírozási kiadások 2. Támogatásérték felhalmozási bevétel Hiteltörlesztés: 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átvét.államh.kívülr l Likviditási célú hitel visszafizetése III. Támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú hitelek visszafizetése Elöz évi pénzmaradvány igénybe vétele B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen: FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiegyenlít, függ, átfutó kiadások Költségvetési hiány bels finanszírozása: Továbbadási célú kiadások ködési célú pénzmaradvány KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Fejlesztési célú pénzmaradvány Költségvetési bels hiány összesen: Költségvetési hiány küls finanszírozása: Finanszírozási bevételek Hitelfelvétel: - ködési célú hitelfelvétel (likvidhitel) Felhalmozási célú hitelfelvétel FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiegyenlít, függ, átfutó bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

5 2. melléklet: Igal Város Önkormányzata tárgyi eszköz értékesítésének bevételei Sorszám Épületek, építmények, gépjárm értékesítés Ezer Ft-ban 1 Telek értékesítés 140 Épület, építmény értékesítés összesen: 140 MINDÖSSZESEN: Megnevezés évi teljesítés 140

6 3. melléklet: Igal Város Önkormányzata m ködési célra átadott pénzeszközei non-profit szervezeteknek So r- szá m Megnevezés Ezer Ft-ban évi teljesítés Támogatás érték m ködési kiadások 1. Gyermekfoci 8 2. Sportverseny rendezés (IPR) Sporttábor (IPR) Emléktorna, kihívás nap Tagdíj SM Diáksport Szöv Sportrendezvény (IPR) T zoltónap (IPR) Sport egyesület támogatása Siketek támogatása Életment Gyermekintenzív Alapítvány Hulladékgazdálkodás T zoltók Együtt Igal Városért Egyesület Valder Kupa Polgári védelmi feladatokra Jótékonysági est KTKT tagdíj Rákóczi Szövetség Koppányvölgye tagdíj Lovasbarátok TÖOSZ tagdíj 26 Összesen: 3 919

7 Megnevezés Normatív állami hozzájárulások Mutató megnevezése 4. MELLÉKLET: K i m u t a t á s A évi normatív állami hozzájárulás elszámolásáról Az éves költségvetési trv-ben megállapított terv. mutató eredeti el irányzat mutató Évközi változások állami hozzájárulás mutató állami hozzájárulás mutató Ft Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális fel: - Lakosságszám szerint lakosságszám f Körjegyz ség: Körjegyz ség m ködése alaphozzájárulás körj./hó település utáni hozzájárulás kapcsolódó község/hó Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok lakosságszám f Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása m Üdül helyi feladatok idegenf.adó Ft Pénzbeli szociális juttatások képzett szám Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás fel: Általános feladatok Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Id skorúak nappali intézményi ellátása Közoktatási hozzájárulások: Állami mellékelt táblázat Normatív állami hozzájárulások összesen: Normatív kötött felhasználású támogatások: - - Állami mellékelt táblázat Normatív kötött felhasználású támogatások összesen: ÖSSZESEN: A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése Ft MINDÖSSZESEN: Jövedelmdifferenciálódás utáni kamat: ÖNKORMÁNYZAT VISSZAFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGE: Tényleges Eltérés Ft-ban

8 5. melléklet: Igal Város Önkormányzat hitelállománya december 31-én Megnevezés Hitel lejárata Kamat szerz dés szerint ketörlesztés 2011-ben Kamattörlesztés 2011-ben Hitelállom. Összege én 1. Forint alapú beruházási hitel (OTP) havi EURIBOR +2,5% M ködési célú hitel Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet havi Bubor+3,5% ig felvett hitelek összesen Megjegyzés: Az Önkormányzatnak külföldi hitelez je nincs. A felhalmozott adósság állomány e Ft forint. Az el évhez viszonyított jelent s növekedést az év közben felvett rövid lejáratú hitel okozta.

9 6. melléklet: Igal Város évi Európai Uniós projektjei Ft-ban Sorsz. Megnevezés Támogatási projekt azonosító évi kiadás Önkormányzaton belül megvalósuló projektek: 1. IKT fejlesztés Igal oktatási intézményeiben TIOP-1.1.1/ Integrált Közösségi Szolgáltató Tér IKSZT Igali ÁMK tanulói laptop program TIOP 1.1.1/ Igali esélyegyenl ségi terv megvalósító programja TÁMOP Összesen:

10 A helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív hozzájárulásai (a költségvetési törvény 3. számú melléklete szerint) MEGNEVEZÉS Igali Margaréta Óvoda és Tagóvodái Batthyány Károly Körzeti Általános Iskola Speciális Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon Igali ÁMK összesen Óvoda évben id arányosan 8 hónapra 1-3 nevelési év Óvoda évben id arányosan 4 hónapra 1-3 nevelési év Iskolai oktatás 1-2. évfolyamon Iskolai oktatás 3. évfolyamon Iskolai oktatás 4. évfolyamon Iskolai oktatás 5-6. évfolyamon Általános iskola évben id arányosan 8 hónapra Iskolai oktatás 7-8. évfolyamon Szakiskola Évfolyam Kollégium ált és szakiskolás Napközi 1-4. évfolyamon Napközi 5-8. évfolyamon évfolyam iskolaotthon Iskolai oktatás 1-2. évfolyamon Iskolai oktatás 3. évfolyamon Iskolai oktatás 4. évfolyamon Iskolai oktatás 5-6. évfolyamon Általános iskola évben id arányosan 4 hónapra Iskolai oktatás 7-8. évfolyamon Szakiskola Évfolyam Kollégium ált és szakiskolás Napközi 1-4. évfolyamon Napközi 5-8. évfolyamon Középsúlyos gyógyped. Nev. 8 hó SNI gyerekek nevelése Középsúlyos gyógyped. Nev. 4 hó Gyógypedagógiai nevelés 8 hó Gyógypedagógiai nevelés 4 hó Roma oktatás Óvoda hónapra id arányosan Óvoda hónapra id arányosan Szakmai informatika Általános iskola 1-8 évfolyamán Intézményi társulás óvodájába, iskolájába bejáró gyerekek támogatása 7. melléklet: Igal Város Önkormányzat közoktatási célra kapott normatívái Szakiskola 8 hó Szakiskola 4 hó hó hó Kedvezményes étkezés GYVK-s, tartós beteg, 3 gyerekes Tankönyvtámogatás 1-8 évfolyamon rászorultak Kollégiumi lakhatási feltételek megteremtése 8 hó melléklet alapján megillet hozzájárulások A helyi önkormányzatok kötött felhasználású támogatásai (a költségvetési törvény 8. számú melléklete szerint) Pedagógiai szakszolgálat Pedagógus szakvizsga Osztályf nöki pótlék Gyógypedagógiai pótlék évben id arányosan 8 hónapra évben id arányosan 8 hónapra évben id arányosan 8 hónapra évben id arányosan 8 hónapra évben id arányosan 4 hónapra évben id arányosan 4 hónapra évben id arányosan 4 hónapra évben id arányosan 4 hónapra melléklet alapján megillet hozzájárulások A helyi önkormányzatok támogatásai KTKT-tól Oktatási feladatok támogatása Szakszolgálat KTKT hozzájárulások Kapott normatíva mindösszesen

11 8. melléklet: Igal Város Önkormányzat vagyonkimutatása El év Igal Város Önkormányzat Igali ÁMK El év összesen Tárgyév Igal Város Önkormányzat Igali ÁMK Igali ASZK adatok ezer Ft-ban Tárgyév mindösszesen Megnevezés Eszközök A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak Vagyoni érték jogok II. Tárgyi Eszközök Ingatlanok és kapcsolódó vagyonérték jogok Gépek, berendezések és felszerelések Járm vek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásra adott el legek Állami készletek, tartalékok Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök Egyéb tartós részesedés Tartós hitelviszonyt megtestesít értékpapír Tartósan adott kölcsön Hosszúlejáratú bankbetét Egyéb hosszúlejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesb IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba vagyonkezelésbe adott, ill. vagyonkezelésbe vett eszközök Üzemeltetésre átadott eszközök Koncesszióba adott eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Eszközök összesen Források D. Saját t ke, tartós t ke E. Tartalékok I. Költségvetési tartalék II. Vállalkozási tartalék F. Kötelezettségek I. Hosszúlejáratú kötelezettségek II. Rövidlejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Források összesen Önkormányzati vagyon állománya: Eszközök összesen Kötelezettségek Összesen:

12 Igal Város Önkormányzata évi vagyonkimutatásának szöveges elemzése Az Önkormányzat évi összevont mérlege szerint az eszközök és források állományi értéke e Ft, az el évhez képest e Ft-tal forinttal csökkent az önkormányzati eszközök értékcsökkenése következtében. A tárgyi eszközök értéke évben e Ft, ami a évhez képest 328 e forintos csökkenést jelent, mely jelent s mértékben az ingatlanok és gépek értékcsökkenésének következménye. A befektetett pénzügyi eszközök állománya n tt a évhez viszonyítva 100 e Ft-tal. A rövidlejáratú követeléseken belül a vev k állománya a szigorú fizetési feltételek betartásának ellenére a évi összeghez viszonyítva növekedett e Ft-tal. A rövidlejáratú kötelezettségek állománya e Ft-tal n tt a áprilisában esedékes hitelvisszafizetés miatt. Az önkormányzat szállítókkal szembeni kötelezettsége évben e Ft volt, melxy e Ft növekedés az el évhez képest.

13 9. melléklet: PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS MEGNEVEZÉS A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei 2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei A. Záró pénzkészlet (1+2+3) Forgatási célú értékpapírok záró állománya 5. Rövid lejáratú likvid hitelek és m ködési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-) B. Forgatási célú finanszírozási m veletek egyenlege (4+5) - Költségvetési aktív függ elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív kiegyenlít elszámolások záróegyenlege 6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege Költségvetési passzív függ elszámolások záróegyenlege (-) - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési passzív kiegyenlít elszámolások záróegyenlege (-) 7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) El évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) El évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) D. El évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (- ) E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) H. Pénzmaradványt terhel elvonások (-) I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) A J. sorból: 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebb l: - M ködési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 18. Szabad pénzmaradvány Ebb l: - M ködési célú szabad pénzmaradvány Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány

14 10. melléklet: Igal Város Önkormányzat által folyósított ellátások Megnevezés terv módosított tény Rendszeres szociális segély Rendelkezésre állási támogatás Bérpótló juttatás Közcélú munka Id skorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás (normatív) Ápolási díj (normatív) Átmeneti segély Temetési segély Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülok pénzbeli támogatása Óvodáztatási támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás Köztemetés Közgyógyellátás MINDÖSSZESEN

15 11. melléklet: Több éves kihatással járó programok, projektek (E Ft) megnevezés bevétel kiadás IKSZT M vel dési Ház felújítás TÁMOP Összesen

16 Szöveges beszámoló I. Az Önkormányzati feladatellátás általános értékelése évben Igal Város Önkormányzata, mind a törvényben el írt kötelez, mind a vállalt feladatok tekintetében feladat ellátási kötelezettségének eleget tett. Az évr l-évre nehezed gazdálkodási feltételek ellenére a feladatellátás színvonala biztosítható volt. II. Bevételek alakulása Igal Város Önkormányzata évben E Ft Ft bevételt realizált, mely az eredeti el irányzathoz viszonyítva 110,58 %-ra, a módosított el irányzattal összehasonlítva 101,45 %-ra teljesült. A helyi adókból a tervezett e ft helyett e Ft bevételt sikerült beszedni, mely a tervhez képest 116,45 %. Közhatalmi bevételek 110,33 %-ban teljesültek, az önkormányzatok egyéb saját m ködési bevételei 73,37 %- ban realizálódtak. Támogatásérték m ködési bevételek a tervezett e Ft-hoz képest e Ft-ban teljesültek, ami a módosított el irányzat eredeti 146,16 %-a. Külön kiemelném, hogy Igal Város Önkormányzat bevételeinek 5,76 %-át képezi az önkormányzatoktól kapott támogatás, vagyis az intézményfenntartó társulásokban résztvev önkormányzatok hozzájárulásai az adott intézmény m ködéséhez ( e Ft). Kistérségi társulástól kapott támogatás a teljes bevétel 6,51 %-a, vagyis E ft. III. Kiadások alakulása Az Önkormányzat tényleges kiadása évben e Ft, mely az eredeti el irányzathoz viszonyítva 106,26 %-ra, a módosított el irányzathoz képest 97,49 %-ra teljesült. A személyi juttatások az eredeti el irányzathoz viszonyítva 108,55 %-ra, a módosított el irányzathoz képest 98,46 %-ra, a dologi kiadások a módosított el irányzattal összehasonlítva 96,09 %-ra teljesültek. Társadalom és szociálpolitikai juttatásokra a tervezett összeg 99,89 %-át költöttük. A felújítás, felhalmozási kiadások a módosított el irányzathoz képest 90,17 %-ra teljesültek. Igal Városban útépítés és felújítás, eszközbeszerzések történtek részben pályázati pénzb l. IV. Pénzmaradványok változásának tartalma és okai Igal Város Önkormányzatának 2011-ben e Ft pénzmaradvány képz dött, mely összeg nagyságát indokolja egyes feladatok elmaradása, illetve a teljesülés évre történ áthúzódása. V. Értékpapír- és hitelm veletek alakulása, hitelállomány változása Igal Város 2010-ben e Ft hitelt vett fel az iskolab vítési beruházás önerejéhez. Ebb l 2011-ben E Ft-ot törlesztettünk áprilisában a csökken normatív támogatások miatt újabb hitel felvételére kényszerült az Önkormányzat, e Ft értékben.

17 VI. Vagyon alakulása Igal Város mérleg szerinti f összege E Ft Ft, az el évhez viszonyítva E Ft növekedést mutat. A mérleg eszköz oldalán a tárgyi eszközöknél 328 e Ft-os növekedés mutatkozik, amely az év során beszerzett eszközök összegéb l adódik. Követelések állományában e Ft Ft-os növekedés állapítható meg, amely az adósok összegének változását jelenti. A pénzeszközök értéke az el évhez képest 519 e Ft-tal n tt. A mérleg forrás oldalán a saját t ke e Ft-os csökkenést mutat. A kötelezettségek összege e Ft-tal n tt. VII. Összegzés Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat gazdálkodása minden évben egyre nehezebbnek bizonyul. Az állami támogatás csökkenésével számolva egyre nagyobb problémát jelent a kötelez feladatok növekedése és azok fenntartása. A jöv ben a hatékony és takarékos gazdálkodás érdekében ismételten át kell tekinteni a feladatellátást, az intézményi struktúrát, m ködtetést, új alternatívákat szükséges kidolgozni a költségek csökkentése érdekében.

18 Eszközök Igal Város Önkormányzata évi egyszer sített mérlege El évi költségvetési Auditálási eltérések (±) El évi auditált egyszer sített Tárgyévi költségvetési Auditálási eltérések (±) Ezer Ft-ban Tárgyév auditált egyszer sített A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök B/ FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: Források El évi költségvetési Auditálási eltérések (±) El évi auditált egyszer sített Tárgyévi költségvetési Auditálási eltérések (±) Tárgyév auditált egyszer sített D/ SAJÁT T KE Tartós t ke T keváltozások Értékelési tartalék 0 0 E/ TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F/ KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III.Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN: Igal, április 23. Fülöp László jegyz Obbás Gyula polgármester

19 Igal Város Önkormányzata évi egyszer sített pénzforgalmi jelentése Sor- Eredeti Módosított M e g n e v e z é s szám el irányzat Ezer Ft-ban! 01 Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások köd-i célú támogatásérték kiadások, egyéb támogatás Államházt-on kívülre végl.m ködési pénzeszk.átadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalm.célú támogatásérték kiadások, egyéb támogatás Államházt-on kívülre végl.felhalmozási pénzeszk.átadások Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások ( ) Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése b l likvidhitelek kiadásai Tartós hitelviszonyt megtestesít értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen ( ) Pénzforgalmi kiadások (13+19) Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlít, függ, átfutó kiadások Kiadások összesen ( ) Intézményi m ködési bevételek Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei ködési célú támogatásérték bevételek, egyéb támog Államházt.-on kívülr l végl.m ködési pénzeszk.átvétel Felhalmozási és t ke jelleg bevétel ból önkorm.sajátos felhalm-i és t kebevételei Felhalm-i célú támogatásérték bevételek, egyéb támog Államházt-on kívülr l végleges felhalm-i pénzeszk.átvétel Támogatások, kiegészítések b l önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek 36 ( ) Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele ból likvidhitelek bevételei 40 Tartós hitelviszonyt megtestesít értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen ( ) Pénzforgalmi bevételek (36+42) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlít, függ, átfutó bevételek összesen Teljesítés Bevételek összesen ( ) Pénzforgalmi költségvetési bev. és kiad. különbsége (36-13) (költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+) Igényve vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége ( ) (korrigált költségvet.hiány (-), korrigált költségvet. többlet (+)) Finanszírozási m veletek eredménye (42-19) Aktiv és passziv pénzügyi m veletek eredménye( ) Igal, április 23. Fülöp László jegyz Obbás Gyula polgármester

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l 379/2009. 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Heves Megyei Önkormányzat. 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete. A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási

Heves Megyei Önkormányzat. 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete. A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei tartalmának meghatározásáról A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 6/2008.(III.26.) Ök rendelete a 2007. évi zárszámadásról. 867.

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 6/2008.(III.26.) Ök rendelete a 2007. évi zárszámadásról. 867. MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2008.(III.26.) Ök rendelete a 2007. évi zárszámadásról Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné és Gelléné Tokai Erzsébet képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné és Gelléné Tokai Erzsébet képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 23-i rendes nyílt ülésén. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János polgármester,

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés.. változás tény eredeti ei. várható előirányzat % I. Működési bevételek 0 0 0 0 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2011. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10./2010 (IV.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

7/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

7/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı testülete

Részletesebben

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

Előterjesztés. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési beszámolója

Előterjesztés. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési beszámolója 1 Pusztaszabolcs Város Polgármestere Polgármesteri Hivatal 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002, 25/273-036, 25/271-833 Honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail:polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés Enying Város Önkormányzat Képvisel -testülete részére a 2006. évi egyszer

Független könyvvizsgálói jelentés Enying Város Önkormányzat Képvisel -testülete részére a 2006. évi egyszer Független könyvvizsgálói jelentés Enying Város Önkormányzat Képviselı-testülete részére a 2006. évi egyszerősített összevont éves jának könyvvizsgálatáról Elvégeztem az Enying Város Önkormányzat mellékelt

Részletesebben

Paks Város 2009. évi zárszámadása

Paks Város 2009. évi zárszámadása Paks Város 29. évi zárszámadása Tartalom (A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.) I II III IA IB II.Aa II.Aa7 II.Ba II.b II.c II.d Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/214. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 214. évi költségvetéséről Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 24-i ülésére. 5. napirendhez

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 24-i ülésére. 5. napirendhez ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 24-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Újhartyán község önkormányzatának 2012. évi zárszámadásáról

Részletesebben

Előterjesztés. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolója

Előterjesztés. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolója 1 Pusztaszabolcs Város Polgármestere Polgármesteri Hivatal 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002, 25/273-036, 25/271-833 Honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail:polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve 1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez Címrend Cím száma és neve I. Nyáregyháza Község Önkormányzata 1. Alcím száma és neve Nyáregyháza Község Polgármesteri Hivatala 2.

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK A rendelet kihirdetésének napja: Nagymányok, 2012. február 16. Nagymányok, 2012. február 16. Dr. Sebestyén István aljegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012. (II.16.) számú

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Tanácskozó

Részletesebben

MEGHIVO. Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet. 2014. ianuar 13-an (hetfon) 17.00 oral kezdettci

MEGHIVO. Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet. 2014. ianuar 13-an (hetfon) 17.00 oral kezdettci Nemesszalok Kozseg O n k o r m a n y z a t a 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Kepviselo-testiilet tagjainak Heivb en Tisztelt Kepviselo

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben