PANNON-VÁLTÓ Nyrt I. félévi konszolidált jelentése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2010. I. félévi konszolidált jelentése"

Átírás

1 PANNON-VÁLTÓ Nyrt I. félévi konszolidált jelentése

2 A Pannon-Váltó Nyrt. konszolidált mérlegébe a következő társaságok kerültek bevonásra: Törzstőke A Pannon-Váltó Nyrt tulajdoni aránya Pannon Dunapart Kft. 330,0 M. Ft. 69,55 % Pannon Consulting Kft. 315,0 M. Ft. 99,90 % Pannon Alfa Kft. 620,0 M. Ft. 63,84 % Pannon Consultline Kft. 790,0 M. Ft. 94,30 % A Pannon-Váltó Nyrt. ezúton jelzi, hogy a csoport a I. félévi tevékenységét bemutató jelentését az IFRS előírásainak megfelelően készítette el. A féléves összevont (konszolidált) beszámolót független könyvvizsgáló nem vizsgálta.

3 Összefoglaló I. félévi eseményekről Pannon-Váltó Nyrt.(továbbiakban Társaság) és leányvállalatainak életében az elmúlt félév jelentősebb, a csoport életét alapvetően befolyásoló esemény nélkül telt el. A Pannon-Váltó csoport vagyonának jelentős részét képező ingatlan portfólió tekintetében az év első hat hónapjában jelentős változások nem történtek. Az ingatlanpiac majd minden szegmensében továbbra is a kivárás és a kényszerértékesítések okozta csökkenő árak a jellemzőek. A vevők egyelőre várnak a gazdasági helyzet javulására. Jelenleg nem is tehetnek mást, hiszen hiába tervezik új projektek elindítását a banki finanszírozás megszigorítása és a bizonytalan jövőbeni kereslet miatt nem vagy csak nagyon nehezen tudják a szükséges forrásokat előteremteni a fejlesztésekhez. Ebben az ingatlanpiaci helyzetben a Társaság vezetésének döntése alapján a csoport tagjai egyelőre nem kívánnak áron alul megválni az ingatlanok egyikétől sem ezért inkább kivárnak addig, amíg az ingatlanpiacon az áremelkedés elindul. Ezen döntés szellemében a Társaság az év első felében mindösszesen egy ingatlant, egy budapesti, belvárosi lakást értékesített, amelynek eladási ára 58 M. Ft. volt. A Társaság vezetése az elkövetkezendő időszakban 2-3 ingatlan értékesítését tartja elképzelhetőnek. Az egyik ingatlan egy nagy értékű budapesti Római parti telek, amely iránt a hosszabb távra előre gondolkodó fejlesztők mutatnak érdeklődést. A második értékesítésre kijelölt ingatlan szintén egy, a Római parton található telek, amely meghirdetésére a közeljövőben kerülhet sor. A harmadik ingatlan egy budapesti lakóingatlan, amely várhatóan ben kerülhet értékesítésre. Az ingatlan portfólió további elemei egyelőre nem kerülnek értékesítésre, vagy azért mert hosszabb távon sem tervezi értékesíteni őket a Társaság, vagy azért mert még bizonyos feltételek nem teljesültek ahhoz, hogy a területek értékesíthetők legyenek. Ebbe a csoportba tartoznak a nagy értékű budakalászi ingatlanok, amelyeknél még szükséges megvárni, amíg a beépítést szabályozó építési szabályzatok megszületnek. Az ingatlanpiaci befektetések mellett a Pannon-Váltó Nyrt és leányvállalatai tevékenységének másik részét jelentő értékpapír és árutőzsdei ügyletek az év első felében szerény mértékű nyereséget termeltek. A Társaság által végzett ügyletek két területet érintettek. Egyrészt a Társaság megpróbálta aktívan menedzselni banki hitelállományát és kihasználni az EUR/HUF árfolyam változásából eredő lehetőségeket. Ezen ügyletek döntően sikerese voltak és több millió forinttal csökkentették a fennálló hitelek állományát. Az ügyletek másik része BUX határidős index ügylet volt, amely szintén pozitív eredményt hozott a Társaság számára. A Társaság egyéb irányú befektetéseiben jelentősebb változás nem történt. A földjelzálog fedezete melletti hitelnyújtásra létrehozott és a Pannon-Váltó Nyrt. közel 20 %-os részesedésével működő pénzügyi vállalkozás a piaci helyzet romlása miatt végelszámolásra került, míg a Pannon-Váltó Nyrt. növelte részesedését a Pannon Alfa Kft.-ben illetőleg növelte részesedését az ingatlan hasznosítással foglalkozó ASA Kft.-ben is. Ez utóbbi részesedés növekedés azonban bejegyzésre még nem került. Fontos eseményt jelentett a Pannon-Váltó csoport életében, hogy amint az rendkívüli tájékoztatásként közzétételre került - a Pannon Dunapart Kft. taggyűlése úgy döntött, hogy a Gazdasági Társaságokról szóló törvény által biztosított lehetőséggel élve egy Ft. értékű eszközzel rendelkező Ft. névértéket képviselő üzletrész kiválik a Pannon

4 Consultline Kft.-ből és beolvad a Pannon Dunapart Kft.-be. A kiválás jogilag még nem fejeződött be, azt a cégbíróság még nem jegyezte be. A Pannon-Váltó Nyrt. az év első felében tovább folytatta a már korábban bejelentettek szerint saját részvényvásárlásait. Ennek eredményeképpen június 30.-án a Társaság darab részvénnyel rendelkezett, ami a teljes részvényállomány 7.17 %-át teszi ki. A Társaság jövőre vonatkozó elképzelései Az elkövetkezendő időszakban a Társaság illetve érdekeltsége úgy tervezik, hogy addig, amíg az ingatlanpiacon az aktívitás jelei nem mutatkoznak és a fejlesztések meg nem indulnak, az eladásra kijelölt ingatlan értékesítésének megkísérlése mellett a jelenleg meglévő ingatlan állomány kezelését végzik illetőleg a későbbi értékesítéshez szükséges előkészítő tevékenységet folytatják. Nem tartjuk továbbra sem valószínűnek, hogy az ingatlanpiac gyorsan visszatér régi állapotába ugyanakkor úgy véljük, hogy a jelenlegi negatív környezet ellenére is egy éven belül sikerülhet néhány ingatlant nyereségesen értékesíteni. Erre utaló jeleket már tapasztalunk, miután úgy látjuk, hogy azok a fejlesztők, akik hosszabb távon gondolkodnak és megfelelő háttérrel is rendelkeznek már most keresik azon területeket, ahol fejlesztéseiket a jövőben megvalósíthatják. A Pannon-Váltó Nyrt. és leányvállalatai az elkövetkezendő időszakban újabb jelentősebb értékű ingatlanok megvásárlását nem tervezik. Újabb vásárlásokra csak akkor kerülhet sor, ha sikerül jelenlegi ingatlanaink egy nagyobb részének értékesítése, ami forrást biztosíthat az újabb vásárlásokhoz. Az értékpapír és árutőzsdei piacokon történő befektetéseknél a Társaság az eltelt félévben folytatott tevékenységét szeretné folytatni. Egyrészt továbbra is szeretnénk a devizaárfolyam változásából eredő lehetőségeket hiteleink csökkentésére kihasználni, továbbá a BUX határidős indexével történő kereskedéssel az értékpapír piaci mozgások lehetőségét eredményesen kihasználni. Ezen ügyletekkel ugyanakkor jelentős kockázatokat nem kívánunk felvállalni.

5 A Pannon-Váltó Nyrt. konszolidált mérleg és eredmény kimutatásának bemutatása A konszolidációba bevont vállalkozások körének változása A Mérleg sorainak vizsgálatánál fontos kiemelni, hogy a konszolidációba bevont leányvállalatok köre a tavalyi év hasonló időszakához képest nem változott, változást csak annyiban történt, hogy a Pannon-Váltó Nyrt. részesedése a Pannon Alfa Kft.-ben az év elejei 60,61 %-ról 63,84 %-ra növekedett. Eszközök Mérleg A Mérleg sorait vizsgálva, a Befektetett eszközök értékében az év végi időszakhoz képest alig 1 %-ot meghaladó csökkenés tapasztalható. A csökkenés a tárgyi eszközök értékének visszaesése illetőleg az arányaiban kisebb részt képviselő pénzügyi eszközök növekedése mellett valósult meg. A Befektetett tárgyi eszközök értéke a korábbi időszakhoz képest 27 M. Ft-tal csökkent, ami elsősorban a már jelzett ingatlan eladás miatt következett be. Egyéb ingatlan mozgás a csoport portfóliójában nem történt. A beruházások értékének növekedése az Alfa Art Hotelnél illetőleg a budakalászi telkeken végzett munkálatokhoz kapcsolódik. A Befektetett pénzügyi eszközök értéke minimális mértékben emelkedett. Ennek nagyobb részét az ASA Kft.-ben történő üzletszerzés magyarázza. A Forgóeszközök értékének változása a tavalyi év végéhez képest szintén minimális változást mutat. A Követelések 20 %.ot meghaladó növekedése mögött elsősorban az adóhatósággal szembeni követelések illetőleg a brókerekkel szembeni megnövekedett követelések vannak, míg az Értékpapírok állományának csökkenését az állampapír állomány csökkenése amely a brókerekkel szembeni követelések növekedését is megmagyarázza illetőleg a saját részvények vásárlása és a konszolidációba bevont egyik társaság üzletrészének vásárlása magyarázza. Az Aktív időbeli elhatárolások összegének jelentős csökkenése a Társaságnak a pénzügyi területen végzett alacsonyabb aktívitásával magyarázható. Források A Forrás oldalt vizsgálva megállapítható, hogy a Pannon-Váltó csoport Saját tőkéje a tavalyi év végéhez képest közel 1 %-kal csökkent döntően a veszteséges tevékenységnek eredményeképpen. A csoport Kötelezettségei az összehasonlító időszakhoz képest közel 3 %-kal csökkentek. A Hosszú lejáratú kötelezettségeknél jelentősebb volt a kötelezettségek csökkenése, ami arra vezethető vissza, hogy a Pannon-Váltó Nyrt. és a Pannon Alfa Kft. folyamatosan törlesztette

6 fennálló hiteleit. Ugyanakkor a Rövid lejáratú kötelezettségek értéke növekedett, amely többek között adókötelezettségekhez és pénzügyileg később rendezendő ügyletekhez kapcsolódik. Eredmény kimutatás Az Eredménykimutatás sorait vizsgálva megállapítható, hogy tárgyidőszakban a Csoportnál az Értékesítés nettó árbevétele értékében kisebb, arányaiban azonban 10 %-ot meghaladó mértékben csökkent. Ezt elsősorban az bérbe adott ingatlanok bérleti díjának - a romló gazdasági helyzetre visszavezethető csökkentése magyarázza. Az Egyéb bevételek értéke jelentősen emelkedett a tavalyi félév végéhez képest. Ezen bevételek hátterében a korábban is említett értékesített ingatlan van Az Anyagjellegű ráfordítások melynek döntő része szolgáltatásokból áll értéke a költség megtakarításoknak köszönhetően a korábbi időszakhoz képest jelentősen, közel 30 %-kal csökkentek. Ugyanez mondható el a Személyi jellegű ráfordításokról is, amelyek szintén 30 %-ot meghaladóan csökkentek. Az Egyéb ráfordítások értékének növekedését az eladott ingatlan bekerülési értékének kivezetése magyarázza. A csoport Üzemi eredménye a korábbi időszakokhoz hasonlóan veszteséges, de a csoport tevékenységének fényében nem meglepő. Az üzemi eredmény az elmúlt évek majd mindegyikében negatív volt. Mértéke ugyanakkor némileg emelkedett. A Pénzügyi műveletek bevételei a Pannon-Váltó Nyrt. visszafogott pénzügyi tevékenységének eredményeként alig tizedére estek vissza. A korábban leírtak szerint ezen bevételek elsősorban határidős index ügyletekhez kötődnek. Természetesen az aktívitás visszafogása megmutatkozik a Pénzügyi műveletek ráfordításai sorban is, ahol a ráfordítások összege szintén közel a tizedére esett. Némileg csökkent a csökkenő hitel kamatok és a csökkenő hitel állomány miatt fizetendő kamatok értéke is. Összességében a Pénzügyi műveletek eredményei a korábbi 57 M Ft. veszteségről 7,5M. Ftot alig meghaladó szintre esett vissza, ami jelentős javulásnak tekinthető. Így a végül I. félévében a Csoport Adózás előtti eredménye, vesztesége a korábbi év hasonló időszakához képest 55,5 M. Ft.-ról 12,7 M. Ft.-ra csökkent. Forduló napi események A korábban közzétett rendkívüli tájékoztatáson túl amely szerint kormányzati szerepvállalásból eredő összeférhetetlenségi okok miatt Dr. Botos Balázs lemondott igazgatósági tagságáról egyéb jelentős esemény nem történt a Társaság és leányvállalatai életében.

7 Egyéb adatok A Pannon-Váltó Nyrt mint anyavállalat átlagos alkalmazotti létszáma a félév végén 2 fő volt, a leányvállalatokéval együtt 3 fő. Ez nem jelent változást a korábbi időszak állapotához képest. A Társaság igazgatóságának és a felügyelő bizottságának összetételében ez elmúlt félévben a következő változások következtek be. Az éves rendes közgyűlés az igazgatóság tagjává választotta Dr. Hardy Ilonát továbbá Dr. Szoboszlai Attilát, míg Dr. Makra Ágnes lemondott igazgatósági tagságáról. A közgyűlés a felügyelő bizottság tagjává választotta Dr. Makra Ágnest, míg Dr. Szoboszlai Attila lemondott felügyelő bizottsági tagságáról. Kormányzati pozíció vállalása okán Dr. Botos Balázs összeférhetetlenségi okok miatt júliusában lemondott igazgatósági tagságáról. A Társaság ismeretei szerint a közvetlen tulajdonosi struktúra június 30-án az alábbi: Pannon Investor Zrt. 49,98 % Pannon Consulting Kft. 24,99 % Pannon Consultline Kft. 12,4 % Saját részvények 7,17 % Egyéb hazai befektetők 5,44 % Az előző jelentés óta a Társaság által közzétett rendkívüli és rendszeres tájékoztatások a Pannon-Váltó Nyrt. honlapján évi közzétételek: Megjelenés időpontja: 1. Tulajdonosi struktúra 2010.január Bejelentés részvényvásárlásról 2010.január Bejelentés részvényvásárlásról január Bejelentés részvényvásárlásról 2010.január Tulajdonosi struktúra február Bejelentés részvényvásárlásról február Bejelentés részvényvásárlásról február Bejelentés részvényvásárlásról február Bejelentés részvényvásárlásról február Bejelentés részvényvásárlásról február Bejelentés részvényvásárlásról február Bejelentés részvényvásárlásról február Tulajdonosi struktúra március Bejelentés részvényvásárlásról március Bejelentés részvényvásárlásról március Bejelentés részvényvásárlásról március PANNON-VÁLTÓ Rt. közgyűlési meghívója március Javadalmazási nyilatkozat március Bejelentés részvényvásárlásról március Tulajdonosi struktúra április Bejelentés részvényvásárlásról április PANNON-VÁLTÓ Rt. közgyűlési előterjesztések április PANNON-VÁLTÓ Rt. közgyűlési előterjesztések április Bejelentés részvényvásárlásról április 28.

8 25. FT közzététel április április 28-i közgyűlés határozatai április Éves jelentés április Bejelentés részvényvásárlásról április Tulajdonosi struktúra május A Pannon-Váltó Nyrt. új igazgatósági és felügyelő bizottsági tagjainak részvény tulajdona május Az elmúlt időszakban közzétett tájékoztatások május Időszaki vezetőségi beszámoló május Évi rendes közgyűlés jegyzőkönyve május Bejelentés részvényvásárlásról május Bejelentés részvényvásárlásról május Tulajdonosi struktúra 2010.június Bejelentés részvényvásárlásról 2010.június Bejelentés részvényvásárlásról június Bejelentés részvényvásárlásról június Bejelentés részvényvásárlásról június Bejelentés alapszabály-módosítás bejegyzéséről június Tulajdonosi struktúra július A Pannon-Váltó Nyrt leánycégeit érintő szerkezeti átalakulás július Bejelentés részvényvásárlásról július Tájékoztatásigazgatósági tag lemondásáról július Bejelentés részvényvásárlásról július Tulajdonosi struktúra augusztus Bejelentés részvényvásárlásról augusztus Bejelentés részvényvásárlásról augusztus Bejelentés részvényvásárlásról augusztus Bejelentés részvényvásárlásról augusztus 27.

9 Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: PANNON-VÁLTÓ Nyrt. Társaság címe: 1039 Budapest, Kossuth üdülőpart 102. Ágazati Ingatlanforgalmazás besorolás Beszámolási időszak I. félév Telefon Telefax cím Befektetői kapcsolattartó Szlávik László Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Igen Nem Auditált - Nem Konszolidált Igen - Számviteli elvek Magyar - IFRS igen Egyéb - Egyéb:.. PK2. Konszolidációs körbe bevont társaságok Név Törzs/Alaptőke M. Ft. Tulajdoni hányad (%) Szavazati arány (%) Besoro lás 1 Pannon Consulting Kft ,90 49,01 L Pannon Alfa Kft ,84 63,84 L Pannon Dunapart Kft ,55 69,55 L Pannon Consultline Kft. 790,0 94,30 20,0 L 1 Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T) (Amennyiben a tulajdoni hányad és a szavazatarányból nem egyértelmű a besorolás akkor a gyorsjelentésben kérjük indokolni.) PK3. Mérleg (Ez a kibocsátó által megadott, a Szabályzatnak megfelelő mérlegsémát jelenti. A mérlegkimutatásban szerepeltetni kell a tárgyidőszak és bázis időszak adatai mellett, a két időszak relatív változását is, százalékos formában megadva) A fejlécben fel kell tüntetni a tárgyidőszak és a bázis időszak dátumát is. Pénznem* HUF EUR Egység* X *Jelölje X-szel. Bázisnegyedév Tárgynegyedév Befektetett eszközök Immateriális javak 0 0 Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök

10 Forgóeszközök Készletek 0 0 Eszközök összesen Saját tőke Jegyzett tőke Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Források összesen PK4. Eredmény kimutatás (Ez a kibocsátó által megadott, a Szabályzatnak megfelelő eredmény-kimutatás sémát jelenti. Az eredmény-kimutatásban szerepeltetni kell a tárgyidőszak és bázis időszak adatai mellett, a két időszak relatív változását is, százalékos formában megadva) A fejlécben fel kell tüntetni a tárgyidőszak és a bázis időszak dátumát is. Pénznem* HUF EUR Egység* X *Jelölje X-szel. Bázisnegyedév Tárgynegyedév Értékesítés nettó árbevétele Üzleti eredmény (EBIT) Pénzügyi tevékenység nettó eredménye Adózás előtti eredmény Adózott eredmény PK5. Cash-flow kimutatás (Csak abban az esetben kell megadni, ha a kibocsátó az IAS, illetve US GAAP elvek szerint készíti el mérlegét és eredmény-kimutatását. Csak a tárgyidőszak adatait kell feltüntetni.) A fejlécben fel kell tüntetni a tárgyidőszak dátumát is. PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek 1 Megnevezés Érték (Ft) A Pannon-Váltó Nyrt. kezesség Hitelkeret aktuális állapota szerint (jelenleg vállalása a Pannon Alfa Kft. hiteleire 148 M. Ft.) 1 Azon pénzügyi kötelezettségek, amelyek a pénzügyi értékelése szempontjából jelentőséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg (pl. kezességvállalás, garanciavállalás, záloggal kapcsolatos kötelezettség stb.)

11 Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: PANNON-VÁLTÓ Nyrt. Társaság címe: 1039 Budapest, Kossuth üdülőpart 102. Ágazati Ingatlanforgalmazás besorolás Beszámolási időszak: I. félév Telefon Telefax cím Befektetői kapcsolattartó Szlávik László A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör Teljes alaptőke megnevezése Tárgyév elején Időszak végén (január 01-jén) % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db Belföldi 87,36 94, ,36 94, intézményi/társaság Külföldi intézményi/társaság Belföldi magánszemély 5,57 6, ,57 5, Külföldi magánszemély Munkavállalók, vezető tisztségviselők Saját tulajdon 7, , Államháztartás részét képező Tulajdonos 4 Nemzetközi Fejlesztési Intézmények 5 Egyéb Ö S S Z E S E N Ha a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, ennek feltüntetése mellett nem szükséges kitölteni. Ha több sorozat van bevezetve a BÉT-re, kérjük, minden sorozat esetén adják meg a tulajdonosi struktúrát. 2 Pl.: ÁPV Rt., TB, Önkormányzat, stb. 3 Pl.: EBRD, EIB, stb. RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Január 1. Március 31. Június 30. Szeptember December Társasági szinten Leányvállalatok Mindösszesen A Tpt. vonatkozó szabályai értelmében leányvállalatnak minősülő, konszolidációba bevont társaságok.

12 Szavazati jog Megjegyzés 5 RS3. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) Név Nemzetiség Tevéken Mennyiség Részesedés 1 ység 2 (db) (%) 3 (%) 3,4 Pannon Investor B I ,98 53,84 T Rt. Pannon B I ,99 26,93 T Consulting Kft. Pannon B I ,38 13,35 T Consultline Kft. Pannon-Váltó Nyrt. B I ,17 0 T 4 Belföldi (B), Külföldi (K) 5 Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D) 6 Két tizedes jegyre kerekítve kérjük megadni 7 Pl.: szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb.

13 Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: PANNON-VÁLTÓ Nyrt. Társaság címe: 1039 Budapest, Kossuth üdülőpart 102. Ágazati Ingatlanforgalmazás besorolás Beszámolási időszak: I. félév Telefon Telefax cím Befektetői kapcsolattartó Szlávik László A Társaság szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ1. Általános cégadatok A hatályos alapszabály kelte április 28. Utolsó cégbírósági bejegyzés helye Budapest Utolsó cégbírósági bejegyzés ideje június 18. Utolsó cégbírósági bejegyzés száma /94 A Társaság alaptőkéje a tárgyév zárásakor HUF A Társaság működésének időtartama 1 határozatlan A Társaság üzleti éve jan. 1.-dec. 31. A Társaság auditorának neve RÉGEL Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft. A Társaság auditorának címe 6500 Baja, Deák F. u. 9. A Társaság közleményeinek közzétételi helye Társaság honlapja A Társaság tevékenységi köre (TEÁOR számok alapján) Saját tulajdonú ingatlanok adásvétele 1 Megfelelő aláhúzandó 2 Kérjük a társaság tevékenységére legjellemzőbb tevékenységet szerepeltessék az első helyen. A tulajdonosi kör bemutatásához kérjük, a RS1, RS3, míg a saját részvények mennyiségének alakulásához a RS2 adatlapot szíveskedjenek használni. TSZ2. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Pannon-Váltó Nyrt. Bázis időszak vége Tárgyév eleje Tárgyidőszak vége Csoport szinten Bázis időszak vége Tárgyév eleje Tárgyidőszak vége PANNON-VÁLTÓ RT. HUNGARY 1039 BUDAPEST, KOSSUTH ÜDÜLŐPART 102. TEL: (36-1) , , FAX: (36-1) E MAIL: PANNONV.HU

14 TSZ3. Vezető állású tisztségviselők, stratégiai alkalmazottak Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége/megszűnés e Saját részvény tulajdon (db) IT Dr. Scheuer Gyula Elnök IT Dr. Szoboszlai Attila Tag IT, SP Szlávik László Tag IT Dr. Hardy Ilona Tag FB Pap Géza Elnök FB Dr. Kreczné Dr. Makra Tag Ágnes FB Völgyi Tamás Tag Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB) Pannon-Váltó Nyrt. PANNON-VÁLTÓ RT. HUNGARY 1039 BUDAPEST, KOSSUTH ÜDÜLŐPART 102. TEL: (36-1) , , FAX: (36-1) E MAIL: PANNONV.HU

15 Felelősségvállaló nyilatkozat A PANNON-VÁLTÓ Nyrt. képviseletében kijelentjük, hogy a I. félévi jelentés az alkalmazható számviteli előírások alapján a legjobb tudásunk szerint elkészített. A pénzügyi kimutatások valós és megbízható képet adnak a Pannon-Váltó Nyrt. konszolidációs körbe bevont társaságainak eszközeiről, kötelezettségéről, pénzügyi helyzetéről valamint nyereségéről és veszteségéről továbbá a vezetőségi jelentés megbízható képet ad a Társaság helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről ismertetve a főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket. A társaságnak tudomása van azon körülményről, hogy a rendszeres és rendkívüli tájékoztatás elmaradásával, félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért felelősséggel tartozik. Budapest, augusztus 27. Szlávik László vezérigazgató PANNON-VÁLTÓ RT. HUNGARY 1039 BUDAPEST, KOSSUTH ÜDÜLŐPART 102. TEL: (36-1) , , FAX: (36-1) E MAIL: PANNONV.HU

16 A Pannon-Váltó Nyrt I. féléves, nemzetközi szabályok szerint készített konszolidált mérlege PANNON-VÁLTÓ RT. HUNGARY 1039 BUDAPEST, KOSSUTH ÜDÜLŐPART 102. TEL: (36-1) , , FAX: (36-1) E MAIL: PANNONV.HU

17 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Pannon-Váltó Vagyonkezelő és Kereskedelmi NYRT a vállalkozás megnevezése 1039 Budapest Kossuth Lajos üdülőpart 102.I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 2010 Konszolidált éves beszámoló I. féléves beszámoló Időszak: Keltezés: Budapest, a vállalkozás vezetője (képviselője) / Managing Director P.H. A vállakozás beszámolóját készítette és a könyvelést vezette: Post-Gordius Kft Budapest, Petőfi u. 3. Tel / Fax:

18 Statisztikai számjel / Statistical code Cégjegyzék száma / Court registration number Pannon Váltó Nyrt Konszolidált éves beszámoló MÉRLEGE Befektetett Eszközök adatok eft-ban / in Thousands HUF Sorsz A tétel megnevezése / Denomination Előző év Módosítások Tárgyév # Prev. year Corrections Current year a b c d e A. Befektetett Eszközök / I. IMMATERIÁLIS JAVAK / 1. Alapítás-átszerv. aktivált értéke / 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke / 3. Vagyoni értékű jogok / 4. Szellemi termékek / 5. Üzleti vagy cégérték / 6. Immateriális javakra adott előlegek / 7. Immateriális javak értékhelyesbítése / II. TÁRGYI ESZKÖZÖK / Ing. és a kapcs. vagyoni é. jogok / Műszaki ber., gépek, járművek / Egyéb ber., felszerelések, járművek / Tenyészállatok / 5. Beruházások, felújítások / Beruházásokra adott előlegek / Tárgyi eszközök értékhelyesbítése / III. BEF. PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK / Tartós részesedés kapcs. váll.-ban / Tartósan adott kölcsön kapcs. váll.-ban / 3. Egyéb tartós részesedés / 4. Tartós kölcsön e. rész.-i v-.ban l. váll-.ban / 5. Egyéb tartósan adott kölcsön / 6. Tartós hitelviszonyt megt.-ő értékpapír / 7. Tőkekonszolidációs különbözet leányvállaltoikból / Keltezés:/ Date Budapest, a vállalkozás vezetője (képviselője) / P.H. / Stamp Managing Director

19 Statisztikai számjel / Statistical code Cégjegyzék száma / Court registration number Pannon Váltó Nyrt Konszolidált éves beszámoló MÉRLEGE Forgóeszközök & Aktív Elhatárolások adatok eft-ban / in Thousands HUF Sorsz A tétel megnevezése / Denomination Előző év Módosítások Tárgyév # Prev. year Corrections Current year a b c d e B. Forgóeszközök / I. KÉSZLETEK / 1. Anyagok / 2. Bef.len termelés és félkész termékek / 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok / 4. Késztermékek / 5. Áruk / 6. Készletre adott előlegek / II. KÖVETELÉSEK / Követelések árusz.-ból és szolg.-ból / Köv.-ek kapcs. váll.-sal szemben / Köv.-ek e. rész.-i v.--ban l. váll-sal szemben / 4. Egyéb követelések / Konsz-ból adódó áthúzódó TAO követelés / 208 III. ÉRTÉKPAPÍROK / Részesedés kapcsolt vállalkozásban / 2. Egyéb részesedés / Saját részvények, saját üzletrészek / Forg.-i célú hv-t megt.-ő értékpapírok / IV. PÉNZESZKÖZÖK / Pénztár, csekkek / Bankbetétek / C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK / Bevételek aktív időbeli elhatárolása / Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása / Halasztott ráfordítások / ESZKÖZÖK ÖSSZESEN / Keltezés:/ Date Budapest, a vállalkozás vezetője (képviselője) / P.H. / Stamp Managing Director

20 Statisztikai számjel / Statistical code Cégjegyzék száma / Court registration number Pannon Váltó Nyrt Konszolidált éves beszámoló MÉRLEGE Saját Tőke és a Céltartalékok adatok eft-ban / in Thousands HUF Sorsz A tétel megnevezése / Denomination Előző év Módosítások Tárgyév # Prev. year Corrections Current year a b c d e D. Saját tőke / I. Jegyzett tőke / a) visszavásárolt részesedés névértéken / II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke / III. Tőketartalék / IV. Eredménytartalék / V. Lekötött Tartalék / VI. Értékelési tartalék / VII. Mérleg szerinti eredmény / VIII. Leányvállalti saját tőke változás /(+/-) IX. Konszolidáció miatti változások (+/-) Adósságkonszolidálás különbözetéből Közbenső eredmény különbözetéből X. Külső tagok, más tulajdonosok részesedése E. Céltartalékok / 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre / 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre / 3. Egyéb céltartalék / Keltezés:/ Date Budapest, a vállalkozás vezetője (képviselője) / P.H. / Stamp Managing Director

21 Statisztikai számjel / Statistical code Cégjegyzék száma / Court registration number Pannon Váltó Nyrt Konszolidált éves beszámoló MÉRLEGE Kötelezettségek & Passzív Elhatárolások adatok eft-ban / in Thousands HUF Sorsz A tétel megnevezése / Denomination Előző év Módosítások Tárgyév # Prev. year Corrections Current year a b c d e F. Kötelezettségek / I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK / Hátras. köt.-k kapcs. váll.-sal szemben / 2. Hátras. köt.-k e. rész.-i v.-ban l. váll.-sal sz. / 3. Tőkekonszolidációs különbözet leányvállalatoktól / II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK / Hosszú lejáratra kapott kölcsönök / 2. Átváltoztatható kötvények / 3. Tartozások kötvénykibocsátásból / 4. Beruházási és fejlesztési hitelek / Egyéb hosszú lejáratú hitelek / 6. Tartós köt.-k kapcsolt váll.-sal szemben / 7. Tartós köt.-k e. rész.-i v-ban l. váll.-sal sz. / 8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek / III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK / Rövid lejáratú kölcsönök / ebből: átváltoztatható kötvények / 2. Rövid lejáratú hitelek / Vevőtől kapott előlegek / Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) / Váltótartozások / 6. Rövid lej.-ú köt.-k kapcs. váll.-sal szemben / Rövid lej.-ú köt.-k e. rész.-i v.-ban lévő v.-sal sz. / 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek / G. PASSZÍV IDŐBELI ELH.-OK / Bevételek passzív időbeli elhatárolása / Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása / Halasztott bevételek / Források összesen / Keltezés:/ Date Budapest, a vállalkozás vezetője (képviselője) / P.H. / Stamp Managing Director

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. I.-III. havi időközi vezetőségi beszámolója

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. I.-III. havi időközi vezetőségi beszámolója PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. I.-III. havi időközi vezetőségi beszámolója A Pannon-Váltó Nyrt. konszolidált mérlegébe a következő társaságok kerültek bevonásra: Pannon Consulting Kft. A Pannon-Váltó Nyrt. részesedése

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2013. I.-III. havi idıközi vezetıségi beszámolója

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2013. I.-III. havi idıközi vezetıségi beszámolója PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2013. I.-III. havi idıközi vezetıségi beszámolója A Pannon-Váltó Nyrt. konszolidált mérlegébe a következı társaságok kerültek bevonásra: Pannon Consulting Kft. A Pannon-Váltó Nyrt. részesedése

Részletesebben

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1 Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1 KSH szám 1 1 1 3 7 6 6 5 7 0 1 2 1 1 4 0 1 Cégjegyzékszám 0 1 1 0 0 4 2 8 4 2 Időszak éve 2006

Részletesebben

Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság

Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Beszámolási időszak: 2008. június 30. Nem auditált! Befektetői kapcsolattartó: Dr. Kovács Kálmán A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2008. évi féléves jelentése Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az econet.hu Informatikai Rt. 2004. II. félévi gyorsjelentése ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS

Az econet.hu Informatikai Rt. 2004. II. félévi gyorsjelentése ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS Az econet.hu Informatikai Rt. 2004. II. félévi gyorsjelentése ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS A 2004-es gazdálkodási évben az econet.hu Rt. tovább folytatta az internet és online média piacra való visszatérést. Láthatóvá

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás:

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: A RÁBA Nyrt. 2008. I. féléves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt.

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. 2010. I. féléves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Cégadatok... 3 Üzleti jelentés... 4

Részletesebben

Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság

Társaság neve: FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság Beszámolási időszak: 2008. harmadik negyedév időközi vezetőségi beszámoló Befektetői kapcsolattartó: Dr. Kovács Kálmán A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2008. évi

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2008. I-III. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok

A RÁBA Nyrt. 2008. I-III. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok A RÁBA Nyrt. 2008. I-III. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2014. I. féléves jelentése Nem auditált, konszolidált féléves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint

A RÁBA Nyrt. 2014. I. féléves jelentése Nem auditált, konszolidált féléves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A RÁBA Nyrt. 2014. I. féléves jelentése Nem auditált, konszolidált féléves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1999. éves gyorsjelentés

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1999. éves gyorsjelentés PANNON-VÁLTÓ Rt. 1999. éves gyorsjelentés Mérleg adatok 1998. december 31. (eft) 1999. december 31. (eft) Változás /előző év = 100%/ 01 A. Befektetett eszközök 606.875 364.960-39,86% 02 I. Immateriális

Részletesebben

PannErgy Nyrt. féléves beszámoló. 2014. I. félévének beszámolója. 2014. augusztus 11. I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok

PannErgy Nyrt. féléves beszámoló. 2014. I. félévének beszámolója. 2014. augusztus 11. I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok PannErgy Nyrt. féléves beszámoló 2014. I. félévének beszámolója 2014. augusztus 11. I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok Vezetői összefoglaló A 2014 év első féléve mérföldkőnek számít a Társaság életében,

Részletesebben

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás:

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: A RÁBA Nyrt. 2008. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2006. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2006. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2006. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

Éves beszámoló. 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele. C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele. C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma Graphisoft Park SE a vállalkozás megnevezése 1031 Budapest Záhony utca 7., 815-3400 a vállalkozás címe,

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1999. 1. félévi gyorsjelentés

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1999. 1. félévi gyorsjelentés PANNON-VÁLTÓ Rt. 1999. 1. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 1998. június 30. ( eft) 1999. június 30. (eft) Változás /előző év = 100%/ 01 A. Befektetett eszközök 791.252 316.609-59,99% 02 I. Immateriális

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. (1118 Budapest, Ménesi út 22.) Tőzsdei éves jelentése. a 2006.

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. (1118 Budapest, Ménesi út 22.) Tőzsdei éves jelentése. a 2006. Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1118 Budapest, Ménesi út 22.) Tőzsdei éves jelentése a 2006. évről 1 Az Első Hazai Energia-portfolió Részvénytársaság 2006. évi tőzsdei

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2002. október 1. 2003. március 31. az üzleti év első féléve (nem auditált mérlegadatok alapján) A 2002. október 1. és 2003. március

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2007. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2007. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2007. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentések

Részletesebben

Éves beszámoló. Éves Zárómérleg Időszak: 2009. január 1. - 2009. december 31.

Éves beszámoló. Éves Zárómérleg Időszak: 2009. január 1. - 2009. december 31. 1 4 4 4 8 0 4 3 6 9 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 6 1 5 7 Cégjegyzék száma FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest, Róbert Károly krt.

Részletesebben

Az Állami Nyomda Nyrt. 2007. I. féléves tőzsdei gyorsjelentése

Az Állami Nyomda Nyrt. 2007. I. féléves tőzsdei gyorsjelentése Eredmény növekedés és javuló jövedelmezőség Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2007. I. féléves eredményeit (www.bet.hu, www.allaminyomda.hu

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2008. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2008. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2008. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentések

Részletesebben

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu 1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2013. éves beszámolója a 2013. december 31. fordulónappal zárult pénzügyi évről Közgyűlési előterjesztés

Részletesebben

TVK-csoport pénzügyi összefoglaló 2009. I. negyedév

TVK-csoport pénzügyi összefoglaló 2009. I. negyedév A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu) a mai napon nyilvánosságra hozta 200. I. negyedéves eredményeit. A TVK Nyrt. 200. I. negyedéves

Részletesebben

2015. I. félévének beszámolója 2015. augusztus 19.

2015. I. félévének beszámolója 2015. augusztus 19. PannErgy Nyrt. FÉLÉVES JELENTÉS 2015. I. félévének beszámolója 2015. augusztus 19. Vezetői összefoglaló A PannErgy Csoport üzemben lévő energiatermelő projektjeinek (szentlőrinci, berekfürdői és miskolci)

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2002. október 1. 2003. június 30. az üzleti év háromnegyedéve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október

Részletesebben

HATÉKONY MŰKÖDÉS KEDVEZŐTLEN PIACI KÖRNYEZETBEN

HATÉKONY MŰKÖDÉS KEDVEZŐTLEN PIACI KÖRNYEZETBEN HATÉKONY MŰKÖDÉS KEDVEZŐTLEN PIACI KÖRNYEZETBEN A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu) a mai napon nyilvánosságra hozta 2008. I.

Részletesebben