ÖSSZEFOGLALÓ A FEJEZET BEVEZETÉS ÉS FIGYELMEZTETÉSEK. A.1 Összefoglaló Figyelmeztetések

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖSSZEFOGLALÓ A FEJEZET BEVEZETÉS ÉS FIGYELMEZTETÉSEK. A.1 Összefoglaló Figyelmeztetések"

Átírás

1 ÖSSZEFOGLALÓ Az összefoglalók a nyilvánosságra hozatali követelményeket, az úgynevezett "Elemeket" tartalmazzák. Ezek az Elemek az A-E (A.1-E.7) számú fejezetekben találhatóak. Ez az összefoglaló az összes olyan Elemet tartalmazza, amit egy ilyen összefoglalónak tartalmaznia kell az ilyen fajtájú értékpapírok és kibocsátó esetén. Mivel bizonyos Elemek megjelenítése nem kötelez, ezért az Elemeknél egyes sorszámok hiányozhatnak. Annak ellenére, hogy egy Elemet meg kell jeleníteni az összefoglalóban az értékpapír fajtájára és a kibocsátóra tekintettel, elfordulhat, hogy mégsem adható releváns információ ezen Elem tekintetében. Ilyen esetben az összefoglaló az Elem rövid leírását tartalmazza azzal a megjegyzéssel, hogy az nem alkalmazható. A FEJEZET BEVEZETÉS ÉS FIGYELMEZTETÉSEK A.1 Összefoglaló Figyelmeztetések Ezen összefoglaló a tájékoztató bevezetjeként olvasandó. A befektetknek a HP törzsrészvényeibe (a Törzsrészvények ) történ befektetéssel kapcsolatos döntésüket a tájékoztató teljes tartalmának mérlegelése alapján kell meghozniuk. Amennyiben a jelen tájékoztatóban szerepl információval kapcsolatban bírósági keresetindításra kerül sor, elfordulhat, hogy az EGT valamely tagállamának (a Tagállamok ) nemzeti jogszabályai alapján a felperes befektetnek viselnie kell a bírósági eljárás megindítását megelen a jelen tájékoztató fordításának költségeit. Kártérítési felelsség terheli azokat a személyeket, akik az összefoglalót készítették, beleértve annak fordítását is, de csak akkor, ha az összefoglaló szövege félrevezet, pontatlan vagy nem összeegyeztethet a tájékoztató egyéb részeivel, vagy ha az összefoglaló a tájékoztató egyéb részeivel összeolvasva nem tartalmaz olyan kulcsfontosságú információkat, amik a befektetket segítik annak eldöntésében, hogy befektessenek-e ezen értékpapírokba. A.2 Hozzájárulás a tájékoztató pénzügyi közvetítk általi felhasználásához Nem alkalmazható. Az értékpapírok nem kerülnek továbbértékesítésre vagy végs forgalomba hozatalra pénzügyi közvetítk által. B FEJEZET KIBOCSÁTÓ B.1 Jogi és kereskedelmi név Hewlett-Packard Company ( HP vagy a Társaság ). B.2 Székhelye/ jogi formája/ A Társaság székhelye az Amerikai Egyesült Államokban

2 irányadó jog / bejegyzés állama B.3 A mködésre vonatkozó kulcs tényezk van és a jogi formája nyilvánosan kereskedett társaság. A Társaság Delaware Állam joga alapján került bejegyzésre. A vezetség firodájának címe: 3000 Hanover Street, Palo Alto, Kalifornia A HP egy globálisan vezet szolgáltató az egyéni felhasználóknak, kis- és közepes vállalkozásoknak ( KKV ) és a nagyvállalatoknak, beleértve a kormányzati felhasználókat, az egészségügyi és oktatási szektort is, nyújtott termékek, technológiák, szoftverek, megoldások és szolgáltatások területén. A HP nemzetközi vállalkozásként mködik, és körülbelül ft foglalkoztatott világszerte október 31- én. A millió dolláros 2012-es nettó bevétel 65%- a az Amerikai Egyesült Államokon kívül keletkezett. A HP legfontosabb termékei és szolgáltatásai magukban foglalják az alábbiakat: személyi számítógép és egyéb hozzáférést biztosító eszközök; képkezel és nyomtatáshoz kapcsolódó termékek és szolgáltatások; multi-vendor felhasználói szolgáltatások, beleértve az infrastrukturális technológiát és az üzleti folyamatok kiszervezését, az alkalmazások fejlesztését és a támogatási szolgáltatásokat valamint a tanácsadói és integrációs szolgáltatásokat is; és vállalati információ technológiai infrastruktúra, beleértve a vállalati szerver és tárolás technológiát, hálózati termékeket és megoldásokat és a technológiai támogatást és a fenntartást; és információ technológiai menedzsment szoftverek, információ menedzsment megoldások és intelligens biztonsági/kockázat menedzsment megoldások. A mködés és pénzügyek áttekintése és a kilátások A HP üzletmenete szempontjából alapvet az innováció és a szellemi tulajdonának védelme. A Társaság fejlesztési erforrásait olyan termékek, szolgáltatások és megoldások tervezésére és a fejlesztésére fordítja, amelyek figyelembe veszik a fogyasztók változó igényeit és vágyait és a fejl technológiai trendeket. A HP szabadalmakkal rendelkezik és számos egyéb védjegyet, Domain nevet és szerzi jogi védelmet is bejegyeztetett az Amerikai Egyesült Államokban és nemzetközileg, továbbá folyamatban lév szabadalmi bejegyzései is vannak a szellemi tulajdonának védelme érdekében. A HP a múltban is felhasználási jogot adott és várhatóan a jövben is felhasználási jogot fog adni harmadik személyek részére egyes szellemi tulajdonai tekintetében. 2

3 Nemzetköziség A termékeink és a szolgáltatásaink világszerte elérhetek. Úgy gondoljuk, hogy ez a földrajzi sokféleség lehetvé teszi számunkra, hogy mind a lakossági mind a vállalati felhasználók keresletét ki tudjuk elégíteni világszerte, a világszerte jelenlév munkaer húzza az üzletet és a technikai szakértelmet, ködési stabilitást nyújt, lehetvé teszi számunkra, hogy méretgazdaságosságot érjünk el, bevételi csatornákat nyújt a földrajzi gazdasági trendek ellensúlyozására és lehetséget kínál nekünk arra, hogy az idsöd termékek számára új piacokat találjunk. Ezen túlmenen azt gondoljuk, hogy a jövbeni növekedésünk részben azon múlik, hogy képesek vagyunk termékeket és értékesítési modelleket fejleszteni, amelyek a fejl országokat célozzák. Ezzel kapcsolatban úgy véljük, hogy a széles földrajzi jelenlétünk stabil alapot nyújt nekünk, amire felépíthetjük az ilyen típusú jövbeni növekedést. A 2012-es üzleti évben a nettó bevételünk körülbelül 65%-a az Amerikai Egyesült Államokon kívülrl jön. Az Amerikai Egyesült Államokon kívül keletkezett nettó bevételünk túlnyomó része felhasználóktól származik, ide nem értve a külföldi kormányzatokat. Verseny Az üzleti tevékenységünk valamennyi területén agresszív versenyt tapasztalunk. Versenyeznünk kell elsdlegesen a technológiában, a teljesítményben, az árban, a minségben, a megbízhatóságban, a márkában, a hírnévben, az elosztásban, a termékek és a szolgáltatások palettájában, a termékek könny felhasználhatóságában, az ügyfélkapcsolatokban, a felhasználói oktatásban, a szolgáltatásban és a támogatásban, a biztonságban, a szoftver alkalmazások elérhetségében és az internet infrastruktúra kínálatában. Valamennyi üzleti szegmensünk (Személyi Rendszerek, Nyomtatás, Szolgáltatások, Vállalati Szerverek, Tárolás és Hálózat, Szoftver és a HP Pénzügyi Szolgáltatások) piacát erteljes verseny jellemzi a nagyobb társaságok között, hosszú ideje létrejött pozíciókkal és nagyszámú új és gyorsan növekv társaságokkal. Ezen túlmenen versenyzünk számos jelenlegi és potenciális partnerünkkel, beleértve az OEM-eket, amik tervezik, gyártják és gyakran értékesítik is a termékeiket a saját márkaneveik alatt. B.4a Jelents új trendek A HP dinamikus piaci trendekkel néz szembe, úgymint a mobilitás növekedése, a hiperszéles spektrumú számítástechnikai infrastruktúra iránti igény növekedése, a szoftver mint szolgáltatás irányába való elmozdulás és a felh alapú számítástechnikai megoldásokra való átállás, továbbá annak szükségessége, hogy olyan termékek és szolgáltatások kerüljenek kifejlesztésre, 3

4 B.5 A Társaság csoportja amelyek a Társaságot gyztes helyzetbe hozzák egy nagyon kompetitív piaci környezetben. Továbbá a Társaságnak szembe kell néznie számos jelents makro ökonómiai kihívással, beleértve a fogyasztók költekezésének széleskör gyengeségét, a gyenge keresletet a KKV és a vállalati szektorban Európában és a növekedés csökkenését néhány feltörekv piacon. A HP-nek nincs anyavállalata, ugyanakkor ez a társaság a csoportjába tartozó társaságok végs anyavállalata. A HP-nek 140 jelents leányvállalata van a világon, mindegyik a HP teljes tulajdonában áll, kivéve egyet. Ezek a leányvállalatok különféle funkciókat látnak el. A HP csoport magában foglal: gyártó leányvállalatokat, értékesít és támogató leányvállalatokat; holding leányvállalatokat; és pénzügyi leányvállalatokat. B.6 Nagyobb részvényesek Kivéve az alább felsoroltakat, ismereteink szerint a Törzsrészvények egy tulajdonosa sem rendelkezik 5%- ot meghaladó tulajdonnal a HP Törzsrészvényei tekintetében december 31-én a HP-nek az alábbi részvényesei voltak, akiknek a tulajdonrésze meghaladja az 5%-ot a HP Törzsrészvényei tekintetében: a Dodge & Cox, 555 California Street, 40th Floor, San Francisco, CA 94104, (8,04%) HP Törzsrészvénnyel rendelkezett; a BlackRock, Inc., 40 East 52nd Street, New York, NY 10022, (6,06%) HP Törzsrészvénnyel rendelkezett; és a State Street Corporation of State Street Financial Center, One Lincoln Street, Boston, MA 02111, (5,45%) HP Törzsrészvénnyel rendelkezett. A Társaság egy részvényese sem rendelkezik a Társaság bármilyen más részvényesétl eltér szavazati joggal. A Társaság ismeretei szerint a Társaság nem áll egyetlen részvényes közvetlen vagy közvetett tulajdonában vagy irányítása alatt.. B.7 Kiválasztott történeti kulcs pénzügyi adatok Az alábbi táblázat a HP-hez és a leányvállalataihoz kapcsolódó egyes pénzügyi információkat tartalmaz. Az adatok a HP 10-Ks Formájú konszolidált pénzügyi információiból származnak, amelyek a jelen tájékoztatóba hivatkozással beépítésre kerültek, jelents módosítás nélkül: Az október 31-én zárult üzleti évre vonatkozóan, millióban, kivéve a részvényre vonatkozó összegeket Nettó árbevétel dollár dollár dollár 4

5 Tevékenységbl származó eredmény (veszteség) (11.057) dollár dollár dollár Nettó eredmény (12.650) dollár dollár dollár (veszteség) Egy részvényre jutó nettó eredmény (veszteség): Alapvet (6,41) dollár 3,38 dollár 3,78 dollár Higított (6,41) dollár 3,32 dollár 3,69 dollár Egy részvényre jutó 0,50 dollár 0,40 dollár 0,32 dollár osztalék: Az év végén Összes eszköz dollár dollár dollár Hosszú lejáratú dollár dollár dollár kötelezettségek Az alábbi táblázat a HP-hez és a leányvállalataihoz kapcsolódó egyes pénzügyi információkat tartalmazza. Az adatok a HP 10-Q Formájú konszolidált pénzügyi információiból származnak, amelyek hivatkozással kerültek beépítésre, jelents módosítás nélkül: Január 31-én zárult három hónapra vonatkozóan, millióban, kivéve a részvényre vonatkozó összegeket Nettó árbevétel dollár dollár Tevékenységbl dollár dollár származó eredmény Nettó eredmény dollár dollár Egy részvényre jutó nettó eredmény: Alapvet 0,63 dollár 0,74 dollár Higított 0,63 dollár 0,73 dollár Egy részvényre jutó 0,26 dollár 0,24 dollár osztalék: Összes eszköz dollár dollár Hosszú lejáratú kötelezettségek dollár dollár A HP üzletmenete több negyedéven átível csökkenést tapasztalt a bevételben millió dollár összegben és a tevékenység árrésében millió dollár összegben 2011-rl 2012-re. Ez a pénzügyi teljesítményben való csökkenés tükrözi azon kihívások sorozatát, amivel az üzletmenetnek szembe kell néznie. Számos ilyen kihívás a strukturális és a végrehajtási kérdésekhez kapcsolódik, beleértve az alábbiakat: hozzá kell igazítanunk a költségeket a bevételek pályájához; meg kell oldanunk azt, hogy az elmúlt években túl keveset invesztáltunk K+F-be és a bels IT rendszerünkbe, ami kevésbé versenyképessé, hatékonnyá és eredményessé tett bennünket; be kell vezetnünk az adatgyjtési és riportálási eszközöket és rendszereket a kulcs üzleti teljesítményünk mérésének nyomon követéséhez és riportálásához, hogy hatékonyan menedzselhessünk egy akkora méret, spektrumú és diverzifikált vállalatot mint a mienk; továbbá újra kell építenünk az üzleti kapcsolatainkat a közvetít partnereinkkel. Ezen idszakok alatt dinamikus piaci trendekkel kellett szembenéznünk, úgymint a 5

6 mobilitás növekedése, a hiperszéles spektrumú számítástechnikai infrastruktúra iránti igény növekedése, a szoftver mint szolgáltatás irányába való elmozdulás és a felh alapú számítástechnikai megoldásokra való átállás, továbbá annak szükségessége, hogy olyan termékek és szolgáltatások kerüljenek kifejlesztésre, amelyek a Társaságot gyztes helyzetbe hozzák egy nagyon kompetitív piaci környezetben. Továbbá a Társaságnak szembe kell néznie számos jelents makro ökonómiai kihívással, beleértve a fogyasztók költekezésének széleskör gyengeségét, a gyenge keresletet a KKV és a vállalati szektorban Európában és a növekedés csökkenését néhány feltörekv piacon, amelyek mind hozzájárultak ahhoz, hogy a bevételek és a tevékenység árrése csökkent a vizsgált idszakokban. A HP pénzügyi és kereskedelmi helyzetében nem következett be lényeges változás január 31. napja óta, a három hónapos idtartam végéig, amire a HP 10-Q Formája vonatkozik, ami március 11-én került benyújtásra. B.8 Kiválasztott kulcs pro forma pénzügyi információk Nem alkalmazható. A Társaság nem készített pro forma pénzügyi információkat. B.9 Profit elrejelzés Nem alkalmazható. A Társaság nem készített profit elrejelzést vagy profit becslést. B.10 Könyvvizsgálói jelentésekbe foglalt korlátozások Nem alkalmazható. A jelen tájékoztatóban foglalt történeti pénzügyi információkkal kapcsolatos könyvvizsgálói jelentések nem tartalmaznak korlátozásokat. B.11 Mköd tke A HP-nek az a véleménye, hogy figyelembe véve a hitelfelvételeit is, a HP csoport társaságainak rendelkezésére álló mköd tke elégséges a jelenlegi szükségletekhez, még legalább a jelen dokumentum napjától számított 12 hónapon át. C.1 Törzsrészvények leírása C Fejezet Értékpapírok A Társaság összesen részvényt jogosult kibocsátani az összes részvényosztályban. A részvények két részvényosztályba sorolhatóak, az egyik a Törzsrészvény, ami részvényt jelent, valamennyinek a névértéke 0,01 dollár, a másik részvényosztály pedig az Elsbbségi Részvény, ami részvényt jelent, valamennyi névértéke 0,01 dollár. A jelen tájékoztatóval kapcsolatosan kibocsátott valamennyi Törzsrészvény DTC száma (ami az ISIN kód amerikai megfelelje). C.2 Pénznem USA dollár. C.3 Törzsrészvények száma február 28-án, összesen körülbelül darab Törzsrészvény volt kibocsátva. A HP-ben nincsenek részlegesen befizetett részvények a Törzsrészvények között és sem a HP sem annak 6

7 valamelyik leányvállalata sem rendelkezik Törzsrészvényekkel. A Törzsrészvények névértéke 0,01 dollár. C.4 A törzsrészvényhez kapcsolódó jogok A részvényesek a vonatkozó bejegyzés napjától kezdve egy szavazattal bírnak részvényenként valamennyi a részvényesek szavazását igényl kérdésben. A részvényeseknek halmozott szavazati joga van a HP igazgatóságának megválasztásánál a HP szabályzatai és a Delaware-i jog alapján. A kibocsátott elsbbségi részvényre vonatkozó elnyök függvényében, a részvényesek jogosultak arra, hogy arányosan részesüljenek abból az osztalékból, amit az Igazgatóság idl-idre meghatároz a jog szerint kiosztható pénzekbl, továbbá a felszámolás, megsznés vagy végelszámolás esetén a részvényesek jogosultak arra, hogy részesüljenek a kötelezettségek megfizetését követen megmaradó eszközökbl. A Törzsrészvény nem jogosít fel elvásárlási jogra vagy konverziós jogra és nem képezi a tárgyát a HP további lehívásának vagy az általa való további teher kirovásnak (assessment) vagy átruházási korlátozásoknak. Nincsenek visszafizetési vagy csökken pénzeszköz alap (sinking fund) rendelkezések a Törzsrészvények tekintetében. A Törzsrészvények, amelyek jelenleg kibocsátásra kerülnek érvényesen kerültek kibocsátásra, teljesen befizetésre kerültek és nem járnak további terhekkel. C.5 A Törzsrészvények szabad átruházására vonatkozó korlátozások Nem alkalmazható. A törzsrészvényekre nem vonatkozik semmilyen átruházási korlátozás. C.6 Tzsdei bevezetés A jelen tájékoztatóval kapcsolatosan kibocsátott valamennyi törzsrészvény regisztrációra kerül a SEC-nél és elsdlegesen a New York-i Értéktzsdén fognak kereskedni vele ( NYSE ). A HP nem fogja kérelmezni, hogy a Törzsrészvényeket a Luxemburgi Értéktzsde bármely piacára bevezessék vagy más EGT-beli szabályozott piacra bevezessék. C.7 Osztalékpolitika A HP törzsrészvények részvényesei jogosultak osztalékra, amikor és ahogy ezt a HP igazgatósága megállapítja. Az osztalék negyedévente kerül kifizetésre. A 2012-es üzleti évben törzsrészvényenként 0,50 dollár osztalék került meghatározásra, 2011-es üzleti évben 0,40 dollár, míg a 2010-es üzleti évben 0,32 dollár. A 2012-es üzleti évben a HP 0,12 dollár osztalékot fizetett valamennyi Törzsrészvény után mind az els mind a 7

8 második negyedévben és 0,13 dollár-t fizetett részvényenként mind a harmadik mind a negyedik negyedévben. A 2011-es üzleti évben a HP 0,08 dollár osztalékot fizetett valamennyi Törzsrészvény után mind az els mind a második negyedévben és 0,12 dollár-t fizetett részvényenként mind a harmadik mind a negyedik negyedévben. A részvényesek osztalékra való jogosultsága nem sznik meg, amíg a részvényes a Társaság részvényeseként van bejegyezve. Nincsenek osztalék korlátozások érvényben a részvényesek tekintetében és nincsenek speciális eljárások az osztalék megfizetésével kapcsolatban a nem Amerikai Egyesült Államokban illetséggel bíró részvényesek vonatkozásában. D Fejezet Kockázatok D.1 A Társasággal kapcsolatos f kockázatok Amennyiben nem tudjuk sikeresen megoldani az üzleti kihívásainkat ez hátrányos hatással lehet az üzletre és tevékenységünk eredményére és korlátozhatja azt a képességünket, hogy az üzletünkbe befektessünk és azt növeljük. A versenynyomás sértheti a bevételünket, a bruttó árrésünket és a kilátásainkat. Ha nem tudjuk sikeresen végrehajtani a stratégiánkat és folytatni azon termékek, szolgáltatások és megoldások fejlesztését, gyártását és piacra vitelét, értékesítését, amelyek megfelelnek a felhasználói igényeknek innováció és minség területén ezt a bevételünk és a bruttó árrésünk megszenvedheti. A gyenge gazdaság és a bizonytalanság hátrányos hatással lehet a bevételünkre, bruttó árrésünkre és a kiadásainkra. Valamely hibánk abban, hogy a költségstruktúránkat hozzáigazítsuk a jelenlegi árbevételünkhöz és árrésünkhöz azt eredményezheti, hogy a költségek és a kiadások teljes összege nagyobb lesz, mint vártuk, ami hátrányos hatással lehet a mködési profitunkra és nettó eredményünkre és korlátozhatja azon képességünket, hogy befektessünk az üzletünkbe és növeljük azt. Függünk harmadik fél beszállítóktól és a bevételünk és a bruttó árrésünk megszenvedheti, ha nem tudjuk a beszállítóinkat megfelelen menedzselni. Az üzlet megszakadása jelentsen sértheti a jövbeni bevételeinket és pénzügyi feltételeinket és növelheti a költségeinket és a kiadásainkat. Rendszer biztonsági kockázatok, adat védelmi törések, cyber támadások és rendszerintegrációs kérdések megszakíthatják a bels tevékenységünket vagy a vevknek nyújtott információ technológiai szolgáltatásokat, és bármilyen ilyen megszakadás 8

9 csökkentheti a várható bevételünket, növelheti a kiadásainkat, árthat a hírnevünknek és hátrányos hatással lehet a részvényárakra. A mködésünk bevétele és a profitabilitása történetileg változott, ami a jövbeni pénzügyi eredményeinket kevésbé kiszámíthatóvá teszi. A bevételünk, értékesítési költségünk és kiadásaink megszenvedhetik, ha nem tudjuk folytatni azon szellemi tulajdonunk lincenszbe adását vagy ennek kikényszerítését, amelyen az üzletünk alapszik, vagy ha harmadik felek bizonyítják, hogy megsértjük az szellemi tulajdonaikat. Az üzletünk nemzetközi jellege miatt a politikai és a gazdasági változások és más tényezk sérthetik a jövbeni bevételünket, költségeinket és kiadásainkat valamint a pénzügyi feltételeket. Ha nem tudjuk a termékeink és szolgáltatásaink disztribúcióját megfelelen menedzselni, ezt a bevételünk, a bruttó árrésünk és a profitabilitásunk megszenvedheti. Ha a termékeink és a szolgáltatásaink átállítását nem hatékonyan menedzseljük, ezt a bevételünk megszenvedheti. A bevételünk és a profitabilitásunk megszenvedheti, ha a szolgáltatási üzletünkhöz kapcsolódó kockázatokat nem menedzseljük megfelelen. Ha nem tudjuk teljesíteni a felhasználói szerzdéseinket vagy a kormányzati szerzdési elírásokat, ezt a bevételünk megszenvedheti. Ha nem sikerül fenntartani a hitelminsítésünket ez hátrányos hatással lehet a likviditásunkra, kehelyzetünkre, hitelfelvételi költségeinkre és a kepiachoz való hozzáférésünkre. Becslésekkel és feltételezésekkel élünk a HP Konszolidált Kiigazított Pénzügyi Beszámolóinak elkészítése során; bármely a becsléseket és a feltételezéseket érint változás hátrányosan érintheti a mködésünk eredményeit. A HP-re vonatkozó adózási szabályok váratlan változása, új adószabályok elfogadása és a további adózási kötelezettségek felé fennálló kitettségünk befolyásolhatják a profitabilitásunkat. Az értékesítési ciklusunk a tervezést és a készletgazdálkodást nehézzé teszi és a jövbeni pénzügyi eredményeink is kevésbé kiszámíthatóak. Annak érdekében, hogy sikeresek legyünk, kulcs munkavállalóinkat be kell vonzanunk, tréningeznünk kell, meg kell tartanunk, motiválnunk kell, fejlesztenünk kell és át kell tudnunk helyezni, bármely hibánk ezzel kapcsolatosan súlyosan sérthet bennünket. 9

10 Terrorista cselekmények, konfliktusok, háborúk és geopolitikai bizonytalanságok súlyosan sérthetik az üzletünket és a bevételeinket, költségeinket és kiadásainkat és pénzügyi feltételeinket és részvényárfolyamunkat. Bármilyen felvásárlással, kiválással és más jelents tranzakcióval kapcsolatos hibánk ezek azonosítása, menedzselése, befejezése és integrálása terén, sértheti a pénzügyi eredményeinket, az üzletünket és a kilátásokat és a költségeket, a kiadásokat és a felvásárlások menedzselésével, befejezésével és integrálásával kapcsolatos más pénzügyi és ködési hatások azt eredményezhetik, hogy a pénzügyi eredmények eltérnek a várakozásoktól. Elre nem látható környezeti költségek hatással lehetnek a jövbeni nettó bevételeinkre. D.3 A Törzsrészvényhez kapcsolódó kockázatok A HP részvényárfolyama a múltban ingadozott és továbbra is ingadozhat, ami a HP részvények jövbeli árát nehezen kiszámíthatóvá teheti. Egyes felvásárlás elleni rendelkezések, amelyeket a Bejegyzési Okiratunk és a Szabályzataink tartalmaznak, továbbá a Delaware-i jog rendelkezései, meghiúsíthatnak egy felvásárlási kísérletet. A fentieken túlmenen a HP felhívja az olvasók figyelmét az alábbiakra: A HP Törzsrészvények nem kerültek bevezetésre az EGT szabályozott piacaira. A HP Törzsrészvények az NYSE-re kerültek bevezetésre. A Hewlett-Packard Company 2011-es Munkavállalói Részvényvásárlási Terve ( ESPP ) és a Második Módosított és Egységes Szerkezetbe Foglalt Hewlett- Packard Társaság 2004-es Részvény Ösztönzési Terve ( SIP ) szerint a Törzsrészvényre tett ajánlatok, amelyekre ezen tájékoztató vonatkozik, csak a HP és a résztvev leányvállalatainak (a Résztvev Leányvállalatok ) meghatározott EGT-beli munkavállalói részére szólnak. E.1 Nettó bevételek és kiadások E Fejezet Ajánlat A HP-nél a jelen tájékoztató elkészítésével és az ESPP és a SIP alatti Törzsrészvényekre vonatkozó ajánlattal kapcsolatosan felmerült kiadások becsült összege dollár, amelybl semmi nem kerül átterhelésre a HP által a munkavállalókra. Elméletileg, ha a munkavállalók világszerte felhasználnák a Törzsrészvényekre való teljes jogosultságukat a HP által biztosított teljes terjedelemben, a SIP és az ESPP 10

11 szerinti Törzsrészvény kibocsátás nettó bevétele millió dollár lenne, a Törzsrészvények NYSE-n irányadó legutolsó kereskedési árát alapul véve április 24-én, levonva a jelen ajánlat becsült költségeit. Ugyanakkor reálisan a HP nem számít arra, hogy az ESPP és a SIP alatti felhatalmazás szerinti valamennyi Törzsrészvény kibocsátásra kerül. Az ESPP és a SIP tartama alatt kibocsátott Törzsrészvényekbl származó nettó bevétel függ a munkavállalói részvétel szintjétl és a Bizottság azon jogkörének gyakorlásától, hogy díjakat adjon. E.2 Az ajánlatnak/ a nettó bevételek felhasználásának / nettó bevételeknek az indoklása Az ESPP és a SIP egyes Résztvev Leányvállalatok megfelel munkavállalói részére kerülnek felajánlásra, ezen munkavállalók ösztönzése céljából. A Társaság az ajánlatból származó bevételeket a normál üzleti tevékenysége keretében fogja felhasználni. Elméletileg, ha a munkavállalók világszerte felhasználnák a Törzsrészvényekre való teljes jogosultságukat a HP által biztosított teljes terjedelemben, a SIP és az ESPP szerinti Törzsrészvény kibocsátás nettó bevétele millió dollár lenne, a Törzsrészvények NYSE-n irányadó legutolsó kereskedési árát alapul véve április 24-én, levonva a jelen ajánlat becsült költségeit. Ugyanakkor reálisan a HP nem számít arra, hogy az ESPP és a SIP alatti felhatalmazás szerinti valamennyi Törzsrészvény kibocsátásra kerül. Az ESPP és a SIP tartama alatt kibocsátott Törzsrészvényekbl származó nettó bevétel függ a munkavállalói részvétel szintjétl és a Bizottság azon jogkörének gyakorlásától, hogy díjakat adjon. E.3 Az ajánlat feltételei Felhívjuk a figyelmet, hogy az alábbi leírások a terv vonatkozó rendelkezéseinek vezeti összefoglalói és nem helyettesítik a terv teljes dokumentációjának elolvasását, amelyeket a jelen tájékoztató mellékletei tartalmaznak. Az ESPP Az ESPP lehetséget biztosít a munkavállalók számára, hogy Törzsrészvényeket vásároljanak bérszámfejtési levonásokon keresztül (amennyiben azt az irányadó jog lehetvé teszi), vagy az ESPP által megengedett hozzájárulások útján. Az ESPP két hat hónapos ajánlati idszakkal mködik évente (az Ajánlati Idszakok ), amelyek azon az els napon kezddnek, amikor az Amerikai Egyesült Államok nemzeti értéktzsdéi kinyitnak kereskedésre (a Kereskedési Nap ) május 1-én vagy ezt követen és november 1-én vagy ezt követen (egyenként a Kezd Napok ) és hat hónap múlva járnak le október 31-én és április 30-án, megfelelen. A Törzsrészvény minden Ajánlati Idszak utolsó Kereskedési Napján kerül megvásárlásra (a Vásárlás Napja ). Azon munkavállalók, akik részt kívánnak venni az ESPPben (egyesével a Résztvevk ) telefonon vagy interneten iratkozhatnak fel a Számítógép Részesedési 11

12 Részvénytulajdonosi Szolgáltatásokkal való kapcsolatfelvétel útján, ami a terv adminisztrátora. A Résztvevk ezt követen választhatnak a közül, hogy a hozzájárulásaikat bérszámfejtési levonással teljesítik, vagy ha ezt az alkalmazandó jog nem teszi lehetvé, más engedélyezett hozzájárulásokat tehetnek az ESPP-hez, az illetményük 1-10%-áig (teljes százalékokban). A munkavállalók az ESPP-be körülbelül három hetes idszak alatt iratkozhatnak fel minden egyes Ajánlati Idszak kezdete eltt, ami nyitott feliratkozási idszakként ismert. A Vásárlás Napján, a Résztvev Ajánlati Idszak alatt összegylt bérszámfejtési levonásai felhasználásra kerülnek Törzsrészvények vásárlására. A Törzsrészvények az ESPP alatt legalább olyan áron kerülhetnek megvásárlásra mint a Törzsrészvények Ajánlati Idszak utolsó kereskedési napján irányadó piaci árának 95%-a, de a Társaság igazgatóságának (az Igazgatóság ) HR és Kompenzációs Bizottsága (a Bizottság ) dönthet úgy, hogy az ár ne legyen kevesebb mint a Törzsrészvények Ajánlati Idszak utolsó kereskedési napján irányadó piaci árának 85%-a. A piaci ár a Törzsrészvények záró árát jelenti az NYSE-n. Az ESPP alatt megszerzett Törzsrészvények újonnan kibocsátott részvények és nem a HP által kerültek megvásárlásra a nyíltpiacon. Összesen maximum Törzsrészvényt lehet kibocsátani az ESPP alatt. Az aktuális Ajánlati Idszakra a Résztvev megváltoztathatja a hozzájárulási százalékát vagy visszaléphet az ESPP-tl körülbelül három hetes idszak alatt minden egyes Ajánlati Idszak vége eltt, ami feliratkozás megváltoztatási idszakként ismert. Bármely ezen dátumot követ változás csak a következ Ajánlati Idszakban lesz hatályos. A Résztvevk maximum darab Törzsrészvényt vásárolhatnak bármely Ajánlati Idszakban vagy maximum dollár piaci árú Törzsrészvényt vehetnek az egyes naptári években (a Törzsrészvények Kezd Napon irányadó piaci ára alapján). A SIP A SIP alatt a HP és leányvállalatainak vagy kapcsolt vállalkozásainak munkavállalói és munkavállalói igazgatói (a Díjazottak ) különböz fajtájú munkavállalói díjakat kaphatnak, beleértve de nem kizárólagosan a részvényopciókat (az Opciók ), a Részvény Jegyzési Jogokat ( SAR ), a korlátozott részvényeket ( RS ) és a korlátozott részvény egységeket ( RSU ). Az Opciók, az RS-ek és az RSU-k (és, bizonyos körülmények esetén a SAR-ok is) a Díjazottakat arra jogosítják fel, hogy Törzsrészvényeket szerezzenek meg. Az ezen díjak 12

13 alapján megszerzett Törzsrészvények újonnan kibocsátott részvények és nem a HP által kerültek megvásárlásra a nyíltpiacon. Összesen maximum Törzsrészvényt lehet kibocsátani az SIP-pel kapcsolatban adott jogosultságok alapján. Opciók és Részvény Jegyzési Jogok ( SAR ) Egy Opció vagy a SAR juttatása arra jogosítja fel a Díjazottat, hogy meghatározott számú Törzsrészvényt vásároljon fix áron, meghatározott feltételek szerint, beleértve de nem kizárólagosan egy átszállási ütemtervet. A SAR készpénzért is gyakorolható, a megállapodás feltételeinek függvényében. Az átszállási ütemterv általában elírja, hogy a Díjazott maradjon a HP vagy a Résztvev Leányvállalat alkalmazásában meghatározott ideig, hogy az Opciót vagy a SAR-t gyakorolhassa. Ha a Díjazott nem gyakorolja az Opcióját vagy a SAR-t az Opció vagy a SAR lejáratának napja eltt, az Opció vagy a SAR lejár és a továbbiakban már nem gyakorolható. Általában az Opciók és a SAR-ok a juttatásuktól számított nyolc év alatt járnak le. A jutatott Opciókkal és SAR-okkal kapcsolatos további információt, beleértve az Opciók és a SAR-ok fajtáját, az átszállási ütemtervet, azt, hogy hogyan gyakorolhatóak a megszerzett Opciók és SAR-ok és a vonatkozó lejárat napját, a Díjazottak az egyedi díj értesítésükben és megállapodásukban találhatják meg (mindegyik külön Díj Értesítés és Megállapodás ). Korlátozott Részvények Egy RS juttatása esetén a Díjazott részére valamilyen számú Törzsrészvény kerül kibocsátásra, bizonyos korlátozások és átszállási feltételek mellett egy meghatározott idtartam elteltéig (a Korlátozási Idszak ). Az átszállási feltételek lehetnek id alapúak vagy teljesítmény alapúak. A Korlátozási Idszak alatt a Díjazott a Törzsrészvény tulajdonláshoz kapcsolódó egyes elnyöket már élvezheti, úgymint az osztalékfizetést és a szavazati jogot, de általában a Törzsrészvény nem átruházható a Korlátozási Idszak végéig. A Korlátozási Idszak elteltével a Díjazott szabadon eladhatja vagy átruházhatja a Törzsrészvényt. Korlátozott Részvény Egységek Egy RSU arra jogosítja fel a Díjazottat, hogy Törzsrészvényeket vagy készpénzt kapjon, a HP döntésétl függen, az átszállási idszak végén és bizonyos feltételek teljesülése esetén. Az átszállási feltételek lehetnek id alapúak vagy teljesítmény alapúak. A Díjazott nem fog szavazati joggal vagy osztalékfizetési joggal rendelkezni az átszállási idszak alatt, de 13

14 megkaphatja az osztaléknak megfelel összeget ezen idszak alatt. Amikor az RSU átszáll és a Díjazott részére a Törzsrészvény kibocsátásra kerül, a Díjazott szavazati joggal és osztalékfizetési joggal fog rendelkezni a kiosztott Törzsrészvényekkel kapcsolatban. Teljesítmény Alapú Korlátozott Egységek A teljesítmény alapú korlátozott egységek ( PRU ) olyan RSU-k, amelyekre teljesítmény kritérium vonatkozik. A PRU-k akkor kerülnek megfizetésre a teljesítmény idszak végén, ha a teljesítmény célokat sikerült elérni. A Díjazott nem fog szavazati joggal vagy osztalékfizetési joggal rendelkezni a teljesítmény idszak alatt és nem kapja meg az osztaléknak megfelel összeget sem ezen idszak alatt. Amikor a PRU-k átszállnak (a teljesítmény idszak végén és csak abban az esetben, ha a teljesítmény célokat sikerült elérni) és a Díjazott részére a Törzsrészvények kibocsátásra kerülnek, a Díjazott szavazati joggal és osztalékfizetési joggal fog rendelkezni a kiosztott Törzsrészvényekkel kapcsolatban. E.4 Az ajánlat szempontjából jelents érdekek E.5 Azon személy neve, aki az ajánlati értékpapírokat felajánlja / értékesítést korlátozó (lock- up) megállapodások E.6 Az ajánlat eredményeként létrejött felhígulás Nem alkalmazható. Nincsenek az ajánlat szempontjából jelents érdekek, beleértve az érdekkonfliktusokat is. A HP ajánlja fel az Ajánlati Részvényeket. Értékesítést korlátozó megállapodások nem alkalmazhatóak. Az ESPP és a SIP alatt összesen legfeljebb Törzsrészvény kerülhet kibocsátásra. Ez a Törzsrészvények jelenlegi tulajdonosai tekintetében maximum 21%-os felhígulást eredményezhet (a kibocsátott Törzsrészvények becsült száma alapján, február 28-án). Ugyanakkor a HP fenntart egy köd programot a Törzsrészvények visszavásárlására, és ez képes a HP által mködtetett valamennyi munkavállalói részvény terv alapján kibocsátott Törzsrészvény által okozott felhígulás korlátozására.. E.7 A befektetk becsült költségei Nem alkalmazható. A Társaság nem terhel költségeket a résztvev munkavállalókra és munkavállalói igazgatókra. 14

A FEJEZET - BEVEZETÉS ÉS FIGYELMEZTETÉSEK. A.1 Összefoglaló Figyelmeztetések. Ezen összefoglaló a tájékoztató bevezetőjeként olvasandó.

A FEJEZET - BEVEZETÉS ÉS FIGYELMEZTETÉSEK. A.1 Összefoglaló Figyelmeztetések. Ezen összefoglaló a tájékoztató bevezetőjeként olvasandó. ÖSSZEFOGLALÓ Az összefoglalók a nyilvánosságra hozatali követelményeket, az úgynevezett "Elemeket" tartalmazzák. Ezek az Elemek az A-E (A.1-E.7) számú fejezetekben találhatóak. Ez az összefoglaló az összes

Részletesebben

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek OJB 2009/IX sorozat 001 részlet minimum 10.000.000 Ft össznévértékű, Budapesti Értéktőzsdére

Részletesebben

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója Különadó 2007 A 2006. július 10-én elfogadott adótörvény alapján magánszemélyeknek és vállalkozásoknak különadót, hitelintézeteknek járadékot kell fizetniük. Magánszemély adóalapja, adója Elírás 2007.

Részletesebben

Közzétételi Szabályzat

Közzétételi Szabályzat Közzétételi Szabályzat Érvényes: 2014. szeptember 15 től Elfogadva az ALTERA Nyrt. Igazgatóságának 4/2014. (IX.15.) sz.határozatával. 1 1. Általános keretek A Közzételi Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat)

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Értékpapírok II. 66. lecke Csekk Fogalma: a csekk kibocsátója

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

Közzétételi Szabályzat

Közzétételi Szabályzat Közzétételi Szabályzat ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. Utolsó frissítés: 2012. November 29. A Közzételi Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy a Társaság a hatályos jogszabályoknak, továbbá a nyilvánosság

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Részvénytársaság. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű

Részvénytársaság. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű Részvénytársaság A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű részvényekből álló alaptőkével (jegyzett tőkével) alakul. Nyrt.: nyilvánosan működik az a részvénytársaság,

Részletesebben

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt.

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. FIGYELMEZTETÉS: A Tájékoztató jelen Kiegészítésével kapcsolatosan a Kibocsátó, az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személy és a Forgalmazó felelőssége nem egyetemleges. A

Részletesebben

Arts et Techniques du Progrès megvásárolja az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. fennmaradó részvényeit

Arts et Techniques du Progrès megvásárolja az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. fennmaradó részvényeit Arts et Techniques du Progrès megvásárolja az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. fennmaradó részvényeit Befektetői Prezentáció 2013. szeptember 24. Kedd Fontos Figyelmeztetés Az Ajánlat, beleértve a mellékleteit

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés

Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Az Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Rendkívüli közgyűlése Budapest, 2008. december 15. 1 Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Napirend

Részletesebben

A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI

A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS JOGI KÉRDÉSEI ÉS AZ ÚJ PTK. RÉSZVÉNYEKRE VONATKOZÓ ÚJ RENDELKEZÉSEI DR. TOMORI ERIKA CODEX NAPOK 2014 VÁLTOZIK-E AZ ÉRTÉKPAPÍR

Részletesebben

5. napirendi pont. Döntés saját részvény megszerzéséről és az Igazgatóság felhatalmazása ennek lebonyolítására

5. napirendi pont. Döntés saját részvény megszerzéséről és az Igazgatóság felhatalmazása ennek lebonyolítására 5. napirendi pont Döntés saját részvény megszerzéséről és az Igazgatóság felhatalmazása ennek lebonyolítására Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság az alaptőkén felüli vagyonából a Gt.

Részletesebben

IFRS pénzügyi kimutatások elemzése 2009 Hungarian Accounting Advisory Group

IFRS pénzügyi kimutatások elemzése 2009 Hungarian Accounting Advisory Group IFRS pénzügyi kimutatások elemzése 009 Hungarian Accounting Advisory Group A pénzügyi kimutatások prezentálásának és közzétételének trendje a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságok esetében A projekt

Részletesebben

A DUNA HOUSE CSOPORT BEMUTATÁSA. 2015. november

A DUNA HOUSE CSOPORT BEMUTATÁSA. 2015. november A DUNA HOUSE CSOPORT BEMUTATÁSA 2015. november 1 Tartalomjegyzék 3-7 Bevezetés 8-9 A tranzakció és a bevétek felhasználása 10-11 A befektetési sztori 12-13 Lakás és lakáshitel piac 14-20 Szegmensek bemutatása

Részletesebben

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés Pénzügy menedzsment Hosszú távú pénzügyi tervezés Egy vállalat egyszerűsített mérlege és eredménykimutatása 2007-ben és 2008-ban a következőképpen alakult: Egyszerűsített eredménykimutatás (2008) Értékesítés

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév 5. I. 5. III. 6. I. 6. III. 7. I. 7. III. 8. I. 8. III. 9. I. 9. III. 1. I. 1. III. 11. I. 11. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 14. I. 14. III. 15. I. 15. III. 16. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG Minimum 10.000.000 össznévértékű, névre szóló jelzáloglevelek forgalomba hozatala az 1.000.000.000.000 Ft keretösszegű

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2015. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2015. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK a NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére A Közgyűlési időpontja: 2015. április 26. 9 óra A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET

SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET SYNERGON INFORMATIKAI RENDSZEREKET TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ HATÁROZAT-TERVEZET A TÁRSASÁG 2005 ÁPRILIS 28 29. - i KÖZGYŰLÉSÉRE A jelen előterjesztésben

Részletesebben

3. A záró bevallás benyújtásának oka: ( A megfelel négyzetbe tegyen egy x-et.)

3. A záró bevallás benyújtásának oka: ( A megfelel négyzetbe tegyen egy x-et.) HELYI IPARZÉSI ADÓBEVALLÁS 2004. adóévrl... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jelleg0 ipar0zési tevékenység utáni adókötelezettségrl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás

Részletesebben

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzatának. 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete. az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl

Letenye Város Önkormányzatának. 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete. az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl Letenye Város Önkormányzatának 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Letenye Város Önkormányzata a lakások és

Részletesebben

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. szeptember 30.

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. szeptember 30. Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Beszámolási időszak Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. szeptember 30. Telefax

Részletesebben

Vállalatértékelés példák

Vállalatértékelés példák Vállalatértékelés példák Részvényértékelés reálopcióval Egy vállalat eszközeinek várható értéke jelenleg 1000 mft. Ennek a relatív szóródása 40%. Rövid lejáratú hitel összege 10 mft, kamata 10%, lejárata

Részletesebben

Féléves jelentés MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

Féléves jelentés MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Féléves jelentés 2013 DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1112-234 PSZÁF engedélyszám: KE-III-413/2010 ISIN kód: HU0000709464 Általános adatok: Az Alap

Részletesebben

A Csepel Holding Nyrt évi mérleg- és eredménykimutatásának f bb adatai a következ k:

A Csepel Holding Nyrt évi mérleg- és eredménykimutatásának f bb adatai a következ k: A CSEPEL HOLDING NYILVÁNOSAN M KÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG hirdetménye a számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és az igazgatóság, valamint a felügyel bizottság jelentése lényeges adatainak, az összehívás

Részletesebben

Rendkívüli tájékoztatás

Rendkívüli tájékoztatás NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Székhely: 1147 Budapest, Telepes u. 53. Cégjegyzékszám: 01-10-043104 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Rendkívüli tájékoztatás A NUTEX Nyrt értesít

Részletesebben

CSENTERICS ügyvédi iroda

CSENTERICS ügyvédi iroda CSENTERICS ügyvédi iroda ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOK, INFORMÁCIÓK 1.1. A társaság teljes magyar elnevezése: 1.2. A társaság külföldi elnevezése nem kötelező elem (szerződésminta

Részletesebben

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4.

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4. MEGHÍVÓ A BorsodChem Rt. (3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1., a továbbiakban: a Társaság ) Igazgatósága a Társaság 2003. évi rendes közgyűlését 2003. április 30-án 10 00 órára hívja össze A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

HÁZI DOLGOZAT 1. Konszern számvitel alapjai

HÁZI DOLGOZAT 1. Konszern számvitel alapjai PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING BUDAPEST 72. PF.: 35. 1426 / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam PSZ

Részletesebben

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-164/2015. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. május 26. 15.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

Az FHB Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2009. évi Összefoglaló jelentése

Az FHB Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2009. évi Összefoglaló jelentése Az FHB Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2009. évi Összefoglaló jelentése Az FHB Jelzálogbank Nyrt., mint tőzsdei kibocsátó, törvényi kötelezettségeinek eleget téve, ezennel közzéteszi mindazon információkat,

Részletesebben

A vállalati pénzügyi döntések fajtái

A vállalati pénzügyi döntések fajtái A vállalati pénzügyi döntések fajtái Hosszú távú finanszírozási döntések Befektetett eszközök Forgóeszközök Törzsrészvények Elsőbbségi részvények Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek

Részletesebben

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. 2001. évi gyorsjelentése A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

PANNERGY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG RÉSZVÉNYOPCIÓS PROGRAM

PANNERGY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG RÉSZVÉNYOPCIÓS PROGRAM PANNERGY NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG RÉSZVÉNYOPCIÓS PROGRAM 2013-2016 1. Cél A jelen Részvényopciós Program célja, hogy tovább erősítse a Társaság Igazgatótanácsi tagjainak, valamint vezetőinek

Részletesebben

Európa e-gazdaságának fejlődése. Bakonyi Péter c. docens

Európa e-gazdaságának fejlődése. Bakonyi Péter c. docens Európa e-gazdaságának fejlődése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Definiciók Az E-gazdaság fejlődése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben

A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben Gion Gábor, Deloitte vezérigazgató Balatonalmádi, 2012. szeptember 6. Könyvvizsgálói szakma kilátásai A jelen és jövő kihívásai Az auditált

Részletesebben

Vállalati pénzügyek alapjai. Befektetési döntések - Részvények értékelése

Vállalati pénzügyek alapjai. Befektetési döntések - Részvények értékelése BME Pénzügyek Tanszék Vállalati pénzügyek alapjai Befektetési döntések - Részvények értékelése Előadó: Deliné Pálinkó Éva Részvény A részvény jellemzői Részvényt, részvénytársaságok alapításakor vagy alaptőke

Részletesebben

Graphisoft Park SE Telefon Budapest, Záhony u. 7. Ingatlan gazdálkodás január március 31.

Graphisoft Park SE Telefon Budapest, Záhony u. 7. Ingatlan gazdálkodás január március 31. Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Beszámolási időszak Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Ingatlan gazdálkodás 2007. január 01. - 2007. március 31. Telefax 368

Részletesebben

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. I. félévi jelentése Cégadatok Cégnév: TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosam Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 1. sz.

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 1. sz. FHB Jelzálogbank Nyrt. Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához készített Összevont Alaptájékoztatójának 1. sz. Kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt. 2014. április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez

Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt. 2014. április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt. 2014. április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2013-2014. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 5. sz.

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2013-2014. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 5. sz. FHB Jelzálogbank Nyrt. Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2013-2014. évi Kibocsátási Programjához készített Összevont Alaptájékoztatójának 5. sz. Kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló

Részletesebben

Ing. Stefan Machalik értesítette a Társaságot arról, hogy 640.000 darab VISONKA törzsrészvény megszerzésével részesedésének mértéke 32,65%-ra nőtt.

Ing. Stefan Machalik értesítette a Társaságot arról, hogy 640.000 darab VISONKA törzsrészvény megszerzésével részesedésének mértéke 32,65%-ra nőtt. A VISONKA Nyrt. (6075 Páhi, III. körzet 51.; cégjegyzékét vezeti a Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága, Cg. 03-10-100423; a továbbiakban úgy is, mint Társaság ) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy

Részletesebben

Társasági adó Társasági adó Társasági adó 2012 Könyvelő Budapest - Smart Balance webhelyen lett közzétéve (http://www.smartbalance.

Társasági adó Társasági adó Társasági adó 2012 Könyvelő Budapest - Smart Balance webhelyen lett közzétéve (http://www.smartbalance. Társasági adó 2012 Társasági adó 2012 Pollák Márton: +36 30 332 5119 1. oldal (összes: 23) Társasági adókulcs Társasági adó 2012 2012-ben nem változik az adókulcs. Továbbra is a pozitív adóalap 500 millió

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének. 20/2014. (VI.3.) MNB rendelete. az ISIN azonosítóról

A Magyar Nemzeti Bank elnökének. 20/2014. (VI.3.) MNB rendelete. az ISIN azonosítóról A Magyar Nemzeti Bank elnökének 20/2014. (VI.3.) MNB rendelete az ISIN azonosítóról A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. tv (továbbiakban Bszt.

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 3 29,5 33 pont jeles 25,5 29 pont jó 21,5 25 pont közepes 17,5 21 pont elégséges 17 pont elégtelen Név: Elért pont: soport: Érdemjegy:

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.03.04-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 03.04.. Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték

Részletesebben

Synergon Informatika Nyrt. 1047 Budapest, Baross utca 91-95. investor.relations@synergon.hu www.synergon.hu Telefon: 399-5500 Fax: 399-5599

Synergon Informatika Nyrt. 1047 Budapest, Baross utca 91-95. investor.relations@synergon.hu www.synergon.hu Telefon: 399-5500 Fax: 399-5599 Synergon Informatika Nyrt. 1047 Budapest, Baross utca 91-95. investor.relations@synergon.hu www.synergon.hu Telefon: 399-5500 Fax: 399-5599 A Synergon Informatika Nyrt. 2007. december 17-én megtartandó

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények jegyzéke Érvényben: március 24-től visszavonásig

A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények jegyzéke Érvényben: március 24-től visszavonásig A Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott kötvények jegyzéke Érvényben: 2016. március 24-től visszavonásig 1. Áttekintés - A Raiffeisen Bank Zrt. kötvényprogramjai és a kibocsátott kötvények típusai...

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. A Társaság Összefoglaló Leírása

ÖSSZEFOGLALÓ. A Társaság Összefoglaló Leírása ÖSSZEFOGLALÓ A következ összefoglaló jelen Tájékoztató bevezetjeként olvasandó és bármely a Felajánlott Részvényekbe történ befektetési döntés a Tájékoztató teljes tartalmának megfontolása alapján hozható,

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról A Random Capital Broker Zrt. (cj: 01-10-046204 székhely: 1053 Budapest, Szép u. 2.) (Továbbiakban:

Részletesebben

K Ö Z Z É T É T E L. A üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló

K Ö Z Z É T É T E L. A üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló K Ö Z Z É T É T E L A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043872) Igazgatósága, a 2015. március 25. napján

Részletesebben

Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt?

Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt? Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt? Az e-business menedzsment több, mint egy újabb oktatás az elektronikus kereskedelemr l. Ha meg akarunk felelni az elektronikus üzletvitel kihívásainak,

Részletesebben

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31.

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31. IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei Többségi részesedés vállalkozásokban Vállalkozás neve Bank tulajdoni hányada %-ban Vállalkozás székhelye ESZE

Részletesebben

Az innovációs járulék kötelezettség problematikája 2012-ben különös tekintettel a KKV besorolás buktató október 11.

Az innovációs járulék kötelezettség problematikája 2012-ben különös tekintettel a KKV besorolás buktató október 11. Az innovációs járulék kötelezettség problematikája 2012-ben különös tekintettel a KKV besorolás buktató A kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény legfontosabb változása

Részletesebben

Bevezető ismeretek a pénzügyi termékekről Intézményekről, tranzakciókról 1.

Bevezető ismeretek a pénzügyi termékekről Intézményekről, tranzakciókról 1. Bevezető ismeretek a pénzügyi termékekről Intézményekről, tranzakciókról 1. Jánosi Imre Kármán Környezeti Áramlások Hallgatói Laboratórium, Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem,

Részletesebben

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K A HITELPROGRAM CÉLJA a hazai mikro- és kisvállalkozóknak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott és elégséges forrásokat

Részletesebben

Forgalomba hozatali árfolyam: május ,9042% május ,9179% május ,9316%

Forgalomba hozatali árfolyam: május ,9042% május ,9179% május ,9316% 2007. május 22. KERESKEDELMI ÉS HITELBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2007. évi 100.000.000.000 Ft keretösszegű Kötvényprogramja keretében Maximum 506.250 USD. össznévértékű, névre szóló Kötvények

Részletesebben

Az EBH iránymutatása. a javadalmazási trendek meghatározása céljára kidolgozott adatszolgáltatásról EBA/GL/2012/4

Az EBH iránymutatása. a javadalmazási trendek meghatározása céljára kidolgozott adatszolgáltatásról EBA/GL/2012/4 Az EBH iránymutatása a javadalmazási trendek meghatározása céljára kidolgozott adatszolgáltatásról EBA/GL/2012/4 London, 2012.07.27. Az EBH iránymutatása a javadalmazási trendek meghatározása céljára kidolgozott

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 4. sz.

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 4. sz. FHB Jelzálogbank Nyrt. Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához készített Összevont Alaptájékoztatójának 4. sz. Kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló

Részletesebben

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Jegyzett tőke (e Ft) Szegedi Erőmű Kft., Szeged ,00 100,00 L

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Jegyzett tőke (e Ft) Szegedi Erőmű Kft., Szeged ,00 100,00 L Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok A gyorsjelentés teljes szövege megtekinthető a Magyar Tőkepiac 2002. augusztus 8-i számában, a Budapesti Értéktőzsde hivatalos honlapján (www.bet.hu), valamint

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10043189-6419-122-03 Cg.: 03-02-000278/90 Rónasági Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014.év 2015.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Csoportszintű nyilvánosságra hozatali dokumentum módosítása

Csoportszintű nyilvánosságra hozatali dokumentum módosítása Csoportszintű nyilvánosságra hozatali dokumentum módosítása 215. december 31. 8. Javadalmazási politika A Takarékbank az Szhitv. alapján a Szövetkezeti Hitelintézetekkel összevont felügyelet alá tartozik.

Részletesebben

Vezetői Részvényopciós Programja

Vezetői Részvényopciós Programja Az RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Vezetői Részvényopciós Programja RFV Regionális Fejlesztési,

Részletesebben

A WABERER S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A "TÁRSASÁG") IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI A TÁRSASÁG 2016

A WABERER S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A TÁRSASÁG) IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI A TÁRSASÁG 2016 A WABERER S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A "TÁRSASÁG") IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI A TÁRSASÁG 2016. ÁPRILIS 18. NAPJÁRA ÖSSZEHÍVOTT RENDES KÖZGYŰLÉS

Részletesebben

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része Definiciók Európa e-gazdaságának fejlıdése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Az E-gazdaság fejlıdése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló ELŐTERJESZTÉS a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére Az ülés időpontja: Az ülés helye: 24. április 26. délelőtt 8,3 óra 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló 1. napirendi

Részletesebben

PortfoLion Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. OTP Kockázati Tőke Alap I.

PortfoLion Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. OTP Kockázati Tőke Alap I. OTP Kockázati Tőke Alap I. BEFEKTETÉSI ELŐMINŐSÍTŐ ADATLAP I. A társaság adatai: 1. Alapadatok Teljes név: Székhely: Iparág: A fő tevékenység és TEÁOR kódja: Alapítás dátuma: Kapcsolattartó személy neve:

Részletesebben

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET-

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET- Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP-2011-2.1.1/B) -TERVEZET- A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től december 31-ig lehetséges. Támogatás célja Az Új Széchenyi

Részletesebben

Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Beszámolási időszak Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Ingatlan gazdálkodás 2007. július 01. - 2007. szeptember 30. Telefax

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának üléséről JEGYZŐKÖNYV a TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának üléséről A TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg.

Részletesebben

AZ OTP BANK NYRT. JAVADALMAZÁSI IRÁNYELVEI

AZ OTP BANK NYRT. JAVADALMAZÁSI IRÁNYELVEI AZ OTP BANK NYRT. JAVADALMAZÁSI IRÁNYELVEI A Bankcsoporti Javadalmazási Politika a vállalatirányítási rendszer szerves része, amelyet a Bankcsoport egészében érvényre kell juttatni. A Bankcsoporti Javadalmazási

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparzési adóról állandó jelleg iparzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparzési adóról állandó jelleg iparzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparzési adóról állandó jelleg iparzési tevékenység esetén Flap 2010. adóévben SÁROSD önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrl (Benyújtandó

Részletesebben

Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén

Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén Certifikátok a Budapesti Értéktızsdén Elméleti Alapok Végh Richárd Budapesti Értéktızsde Zrt. Budapest, 2009.05.26-28. Mirıl lesz szó? Certifikát fogalma és hozzá kapcsolódó alapfogalmak Certifikátok fajtái

Részletesebben

Az értékpapír fogalma. Üzleti számvitel. Értékpapírok. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása

Az értékpapír fogalma. Üzleti számvitel. Értékpapírok. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Üzleti számvitel Az értékpapír fogalma Forgalomképes Okirat, amely megtestesíti a benne foglalt

Részletesebben

Pénzügyi számvitel VI. előadás. Értékpapírok

Pénzügyi számvitel VI. előadás. Értékpapírok Pénzügyi számvitel VI. előadás Értékpapírok Az értékpapír fogalma Forgalomképes Okirat, amely megtestesíti a benne foglalt jogot Átruházása a jog átruházását is jelenti Nyomdai úton előállítható, vagy

Részletesebben

Szeminárium és napi tréning exkluzív ajánlat

Szeminárium és napi tréning exkluzív ajánlat Szeminárium és napi tréning exkluzív ajánlat 1. Bevezetés 1.1.1. Az XM (a továbbiakban Vállalat vagy XM ) a nicosiai cégbíróságon a HE 251334 nyilvántartási számon bejegyezett Ciprusi Befektetési Cég és

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2015. április 30-n 13.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

JEDE ITALAUTOMATÁK BÉRLETI SZERZ DÉSÉNEK LEGFONTOSABB ELEMEI. 1. A Szerz dés határozott id tartamra, 1, vagy 2 évre köt dik

JEDE ITALAUTOMATÁK BÉRLETI SZERZ DÉSÉNEK LEGFONTOSABB ELEMEI. 1. A Szerz dés határozott id tartamra, 1, vagy 2 évre köt dik JEDE ITALAUTOMATÁK BÉRLETI SZERZDÉSÉNEK LEGFONTOSABB ELEMEI 1. A Szerzdés határozott idtartamra, 1, vagy 2 évre kötdik 2. A gépek bérleti díja: a JM Xpress italautomatákra: havi 4.000,- Ft + ÁFA a JM 40-es

Részletesebben

Cloud Computing a gyakorlatban. Szabó Gyula (GDF) Benczúr András (ELTE) Molnár Bálint (ELTE)

Cloud Computing a gyakorlatban. Szabó Gyula (GDF) Benczúr András (ELTE) Molnár Bálint (ELTE) Cloud Computing a gyakorlatban Szabó Gyula (GDF) Benczúr András (ELTE) Molnár Bálint (ELTE) Az el adás felépítése CLOUD ALKALMAZÁSI FELMÉRÉSEK CLOUD COMPUTING DEFINICIÓK CLOUD SZOLGÁLTATÁSI ÉS ÜZEMEL-

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt. igazgatóságának véleménye a Társaság részvényeire érkezett kötelező nyilvános vételi ajánlatról

A Shopline-webáruház Nyrt. igazgatóságának véleménye a Társaság részvényeire érkezett kötelező nyilvános vételi ajánlatról RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS 2013. július 4. A igazgatóságának véleménye a Társaság részvényeire érkezett kötelező nyilvános vételi ajánlatról A tájékoztatja a tisztelt észvényeseket, hogy a Társaság igazgatóságának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK. a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság

ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK. a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság (1031 Budapest, Záhony utca 7., Cg.: 01-20-000002, a továbbiakban Társaság ) 2016. évi rendes közgyűlésének

Részletesebben

ÜGYFÉLMEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLY RÉSZÉRE

ÜGYFÉLMEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLY RÉSZÉRE ÜGYFÉLMEGÁLLAPODÁS JOGI SZEMÉLY RÉSZÉRE JOGI SZEMÉLY KÉPVISELŐJE Utónév (Keresztnevek): Vezetéknév: Születési hely: Személyi igazolvány/útlevélszám: Lejárati dátum: Lejárat nélküli Lakcímkártya szám: Állampolgárság

Részletesebben

Ismertetendő fogalmak

Ismertetendő fogalmak Ismertetendő fogalmak 1. szintű inptuok (IFRS 13) 2. szintű inputok (IFRS 13) 3. szintű inputok (IFRS 13) a (kormányzati) támogatással összefüggő bevétel a (kormányzati) támogatással összefüggő eszköz

Részletesebben

IRODALOMJEGYZÉK 1) http://www.doingbusiness.org/rankings [2015. február 4.] 2) http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/pdf/text.pdf [2015. június 15.] 176. oldal 3) http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=maculopapularis_ki%c3%bct%c3%a9s&a

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK2 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK2 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK2 Alapok Alapja Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.03.04-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 03.04.. Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték

Részletesebben

Összeférhetetlenségi nyilatkozat (természetes személy esetén)

Összeférhetetlenségi nyilatkozat (természetes személy esetén) Összeférhetetlenségi nyilatkozat (természetes személy esetén) a Rábaközi Takarékszövetkezettel esetleg fennálló, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.),

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia. Kihívások az elkövetkező 5 évben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia. Kihívások az elkövetkező 5 évben Kihívások az elkövetkező 5 évben (hogyan kell módosítani a könyvvizsgálati módszertant a várható új IFRS-ek követelményeinek figyelembevételével) Új IFRS standardok - Összefoglaló Standard Mikortól hatályos?

Részletesebben

Tájékoztató és bemutatkozó prezentáció

Tájékoztató és bemutatkozó prezentáció Tájékoztató és bemutatkozó prezentáció Forgalmazó: Gratum Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1138 Budapest, Népfürdő utca 22. Cégjegyzék szám: 01-10-047531 Adószám: 24119968-2-41 Értékpapír számlavezető

Részletesebben

Befektetési szolgáltatásokról szóló további információ. Vállalati/társasági tevékenységek

Befektetési szolgáltatásokról szóló további információ. Vállalati/társasági tevékenységek Befektetési szolgáltatásokról szóló további információ Vállalati/társasági tevékenységek Bevezetés A DEGIRO a Befektetési szolgáltatásokról szóló további információkban részletesen ismerteti az Önnel kötött

Részletesebben