Közgazdaságtan - 7. elıadás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közgazdaságtan - 7. elıadás"

Átírás

1 Közgazdaságtan - 7. elıadás A termelési tényezık (erıforrások) piaca 1 A termelési tényezık piaca elsıdleges tényezık - munka - természeti erıforrások másodlagos tényezık - termelt tıkejavak - pénz, értékpapír nem gazdasági okokból keletkeznek 2 1

2 Keresletük: származékos kereslet input output Tényezıpiac Vállalat Termékpiac kereslet kereslet Az input tényezı iránti keresletet az output iránti kereslet határozza meg! 3 TİKEPIAC 1. Reáltıke (eszközök) 2. Nominál (pénz-) tıke TİZSDE Értéktızsde - értékpapírok - valuta, nemesfémek Árutızsde/Terméktızsde (nagy mennyiségő, homogén áruk) Információcsere spekuláció - hossz (most vesz ) - bessz (most elad ) 4 2

3 A tıke kereslete és kínálata a hozadékától függ! A tıke hozadéka: kamat Vállalkozó jövedelme: profit saját tıke esetén: kamat + vállalk. nyereség Tıkebefektetések értékelése: (számvitel: könyv szerinti érték, stb.) Üzleti értékelés: jövedelemtermelı képesség (több év során rendszeresen keletkezı jövedelem) Tıkésített érték: csak azonos idıpontra átszámított jövedelmek és költségek hasonlíthatók össze! 5 Mai pénzösszeg jövıbeli értéke: (t év múlva, r kamatláb mellett, C összeg értéke) FV t = C (1+r) t /felkamatolás/ pl. most van Ft (C), mennyit ér 5 év (t) múlva, ha a kamatláb 10% (r): FV 5 = (1+0,1) 5 = ,61051 = Ft Egy jövıbeli pénzösszeg jelenértéke: (t év múlva, r kamatláb mellett esedékes C összeg értéke ma) PV = C 1/(1+r) t /diszkontálás/ pl. mennyit ér ma az 5 év múlva esedékes Ft tartozás, ha a kamatláb 10%: PV = FV 5 1/(1+0,1) 5 = /1,61051 = Ft 6 3

4 Egy vagyontárgy tıkésített értéke = = Jelenértéke = Jövıbeli hozadékai diszkontált összege Pl: Egy beruházás évi hozama Ft, 5 évig mőködik, 10 % a kamatláb. PV = /1, /1, /1, /1, /1,1 5 = = = Ft NETTÓ JELENÉRTÉK (NPV) = Jelenérték - befektetett összeg Pl. A fenti beruházás létesítésének költsége Ft, NPV=? NPV = PV = = Ft AKKOR KIFIZETİDİ EGY BEFEKTETÉS, HA NPV > 0! 7 Pénz- és értékpapírpiac Tıkepiac Tıketulajdonosok kínálata Bankok Vállalkozók kereslete kereslete kínálata Tıkekereslet: határtermék értéke piaci kamatláb Tıkekínálat: megtakarítások Kapható kamat (a fogyasztás késıbbre halasztása) megtakarítási formák: bankbetét értékpapír vásárlás 8 4

5 Értékpapírok Kötvény: meghatározott idıre szóló meghatározott kamatozású, hitelviszonyt megtestesítı értékpapír névérték, eladási ár, forgalmi érték Váltó: határozott idıre és névre szóló fizetési kötelezvény - hitelt jelent! Forgatható, leszámítoltatható banknál bankjegy: bank által kibocsátott váltó Részvény: lejárat, határidı nélküli értékpapír, mely a vállalat vagyonának egy tulajdoni hányadát testesíti meg. Hozama: osztalék 9 VÁLLALKOZÁSI FORMÁK: Egyéni - kis tıke, egyszerő alapítás, önállóság korlátozott hitelképesség, korlátlan felelısség Társas: BT -betéti társaság: beltag korlátlanul, kültag korlátoltan felel KFT - korlátolt felelısségő társaság alapítók korlátolt felelıssége, személyes közremőködés, alapításhoz min. tıke megszabva RT - részvénytársaság tıkeegyesítés, korlátolt felelısség, alapító tıke min. megszabva személyes közremőködés nem jellemzı 10 5

6 Részvénytársaság: (teljesítményét a részvények árfolyama tükrözi) - közgyőlés - irányító pakett ( részvények irányításra alkalmas hányada) - igazgatótanács - menedzsment - profit --> osztalék 11 MUNKAPIAC Kereslet: vállalatok Kínálat: munkavállalók munkabér --> elérhetı jövedelem ~ szabadidı Munkakínálati görbe munkabér S cél: az életminıség maximalizálása munkakínálat (munkaóra) 12 6

7 Munkabérek Alsó korlát: a dolgozó rövid és hosszú távú ráfordításai (saját és család létfenntartása, szakképzettség megszerzése Felsı korlát: a határtermék piaci értéke Munkapiac: Nem tökéletes verseny! 13 FÖLDPIAC A föld tényezı jövedelme: földjáradék ha bérlik, ára: bérleti díj (~ határtermék értéke) Földjáradék fajtái: - Különbözeti járadék (minıségi, helyzeti, belterjességi - oka: jobb föld hozama nagyobb!) - Abszolút járadék (<-- állami támogatás - oka: a jó föld mennyisége korlátozott, rosszabb föld termésére is szükség lehet!) A föld ára: = a földjáradék tıkésített értéke (a vételárat bankba téve a kamat min. akkora legyen, mint amekkora a járadék - v. bérleti díj - volt!) 14 7

8 A VÁLLALKOZÓ, MINT TERMELÉSI TÉNYEZİ Kockázatot vállal Erıforrások kombinálása: szervezés, döntéshozás Jövedelme: gazdasági profit Az erıforrások jövedelmei, a jövedelmek funkcionális elosztása A végtermék jövedelmében mely erıforrás mekkora szerepet játszik Pareto-féle jövedelem-elosztás MENNYISÉGBEN: MP L L + MP K K + MP A A + MP E E = Q munka tıke természeti tényezık vállalkozó termék menny-e ÉRTÉKBEN: p MP L L + p MP K K + p MP A A + p MP E E = p Q 15 8

Vállalkozás-gazdaságtan példatár

Vállalkozás-gazdaságtan példatár TÓTH GÁBOR Vállalkozás-gazdaságtan példatár 2009. Tartalomjegyzék I. Vállalkozási formák, a vállalat és környezete Igaz-hamis kérdések... 4. o. Relációanalízis... 11. o. Többszörös választás...13. o. Megoldások...

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZÓTÁR Annuitás (évjáradék)... Állampapír... Árfolyam... Árfolyamingadozás... Árfolyamkülönbözet... Árfolyamnyereség...

PÉNZÜGYI SZÓTÁR Annuitás (évjáradék)... Állampapír... Árfolyam... Árfolyamingadozás... Árfolyamkülönbözet... Árfolyamnyereség... PÉNZÜGYI SZÓTÁR Annuitás (évjáradék)... nem más, mint meghatározott időponttól kezdődően, adott számú éven keresztül esedékes állandó tagú járadék. Pl. lakáshitel törlesztés. Állampapír... az állam által

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK

VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK SZTÁV RT Szakmai Továbbképzı, Átképzı és Vállalkozástámogató Részvénytársaság VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK 2006 Tartalomjegyzék 1. A VÁLLALKOZÁS KÖRNYEZETE,... 3 2. VÁLLALKOZÁSI FORMÁK... 8 2.1. Egyéni vállalkozások,

Részletesebben

Mikroökonómia. I. Alapfogalmak Alkalmazott gazdaságkoordinációs formák

Mikroökonómia. I. Alapfogalmak Alkalmazott gazdaságkoordinációs formák Mikroökonómia I. Alapfogalmak Alkalmazott gazdaságkoordinációs formák Allokatív hatékonyság Bürokratikus (centralizált) koordináció Az eddig ismert, alkalmazott gazdaságkoordinációs formák: Etikai koordináció

Részletesebben

Az értékpapír és tıkepiac

Az értékpapír és tıkepiac Az értékpapír és tıkepiac Pénzügytan Sportszervezı szak II. évfolyam Onyestyák Nikoletta Az értékpapír fogalma jogi megfogalmazás: az értékpapír olyan okirat, amely a benne tanúsított alanyi jogot úgy

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek, formák

Vállalkozási ismeretek, formák Vállalkozási ismeretek, formák A tulajdonlási szempontból a tulajdoni viszonyok alapján elhatárolt három fı csoport: -egyéni gazdaságok, egyéni vállalkozások, -gazdasági társaságok és szövetkezetek, -nem

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN. Gazdaság = olyan szervezet, rendszer amiben gazdálkodás folyik, benne van a nincs fogalma is, de erről később beszéljünk.

KÖZGAZDASÁGTAN. Gazdaság = olyan szervezet, rendszer amiben gazdálkodás folyik, benne van a nincs fogalma is, de erről később beszéljünk. KÖZGAZDASÁGTAN 1. ÓRA A közgazdaságtan gazdasági környezet tudományágazat, melyet mi is befolyásolunk nem csak a környezetünk. Környezet fajtája = Gazdasági környezet = mesterséges környezet, ember teremtette.

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek emelt szint 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI

Részletesebben

VC c y. Összeállította: Dr. Karner Cecília PhD egyetemi docens, tantárgyfelelős

VC c y. Összeállította: Dr. Karner Cecília PhD egyetemi docens, tantárgyfelelős Mikroökonómia alapfogalmak. Állandó költség (FC): Az a költség, mely rövid távon nem függ a termelés nagyságától, tehát összege a termelés bármely időszakában ugyanannyi, és ha a vállalat nem termel semmit,

Részletesebben

A közömbösségi térkép

A közömbösségi térkép 1 2 1. A gazdálkodás és a gazdaságszervezés alapkérdései A gazdálkodás lényege: a szkös (korlátozottan rendelkezésre álló) erforrások optimális felhasználására való törekvés. Az erforrások hasznosításának

Részletesebben

A MODERN PÉNZ. A pénz fejlődéstörténete: A modern bankrendszer szereplői:

A MODERN PÉNZ. A pénz fejlődéstörténete: A modern bankrendszer szereplői: A MODERN PÉNZ A pénz fejlődéstörténete: a pénz megjelenése; pénzhelyettesek modern pénz; árupénz és arany hitelpénz A modern bankrendszer szereplői: 1. Központi bank ( a bankok bankja ) 2. Kereskedelmi

Részletesebben

2. A gazdasági szféra felépítése

2. A gazdasági szféra felépítése 1.Vállalat célja, környezete A vállalat célja: önmaga fenntartása, illetve növekedése érdekében jövedelem szerzése; jövedelem a vállalkozás tulajdonosainak és alkalmazottainak valamint a felhasznált erıforrások,

Részletesebben

Koppány Kris i zt z iá i n,, SZ S E Z Koppány Kris i zt z iá i n,, SZ S E Z

Koppány Kris i zt z iá i n,, SZ S E Z Koppány Kris i zt z iá i n,, SZ S E Z 6. lecke Hogyan gazdálkodnak a vállalatok? A vállalatok típusai társasági forma, méret és tevékenység szerint. Mikor nyereséges a vállalat? Hogyan döntsön a termelési mennyiségről? Mikor érdemes egy beruházást

Részletesebben

MUNKAANYAG. Sántáné Madlovics Erzsébet. A befektetések értékelése. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Sántáné Madlovics Erzsébet. A befektetések értékelése. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Sántáné Madlovics Erzsébet A befektetések értékelése A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-007-50 A BEFEKTETÉSEK

Részletesebben

Fogalomtár Adó Adósság szolgálat Akkreditív Alapkamat Alkalmazott eszköztár Államadósság Arbitrázs Árfolyam-politika Árindex Árszínvonal Árupénz

Fogalomtár Adó Adósság szolgálat Akkreditív Alapkamat Alkalmazott eszköztár Államadósság Arbitrázs Árfolyam-politika Árindex Árszínvonal Árupénz Fogalomtár Adó törvény által megállapított, az államnak teljesítendı fizetési kötelezettség, amelynek megfizetése nem teremt az állammal szemben közvetlen jogosultságokat. Adósság szolgálat egy adósság

Részletesebben

TİZSDEI-BFEKTETÉSI FORGALOMTÁR:

TİZSDEI-BFEKTETÉSI FORGALOMTÁR: TİZSDEI-BFEKTETÉSI FORGALOMTÁR: 1. adagolt kibocsátás: hitelviszonyt megtestesítı értékpapír nyilvános forgalomba hozatalának olyan módja, amelynek keretén belül az értékesítés a kibocsátó által meghatározott

Részletesebben

Értékpapírokkal kapcsolatos alapismeretek

Értékpapírokkal kapcsolatos alapismeretek Értékpapírokkal kapcsolatos alapismeretek Értékpapír definíció jogi szempontból: olyan okirat, amely a benne tanúsított alanyi jogot úgy testesíti meg, hogy azt a papír nélkül sem érvényesíteni, sem bizonyítani,

Részletesebben

A PÉNZ FOGALMA, FUNKCIÓI. A MAGYAR BANKRENDSZER.

A PÉNZ FOGALMA, FUNKCIÓI. A MAGYAR BANKRENDSZER. A pénz kialakulása, a pénztörténet szakaszai 1. A pénz Mert nincs a pénznél emberek között nagyobb Gonosz, miatta városok pusztultak el. (Szophoklész: Antigoné) A pénznek nincs szaga. (Pecunia non olet.)

Részletesebben

Összeállította: Varju Katalin 1

Összeállította: Varju Katalin 1 1) Az R&M bank gyors, rugalmas ügyintézésű hiteleket kínál vállalkozásoknak jelzálog fedezet mellett. Egy vállalkozó 5.000.000 Ft hitelt szeretne felvenni 1 éves lejáratra. A kamat 18%-os, a kezelési költség

Részletesebben

Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program. Törzsanyag

Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program. Törzsanyag Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program Törzsanyag 1 Tartalom I. Útra kelünk 6 1. Mit jelent gazdálkodni? 7 1. Álmaink, céljaink 7 2. Kezdjük az alapvetı fogalmakkal! 7 3. Miért kell állandóan döntéseket

Részletesebben

Közgazdasági alapismeretek (Elméleti gazdaságtan)

Közgazdasági alapismeretek (Elméleti gazdaságtan) Közgazdasági alapismeretek (Elméleti gazdaságtan) KÉPLETEK ÁBRÁK Mikroökonómia Makroökonómia BELSŐ HASZNÁLATRA! Összeállította: Sárközy Józsefné Tóth Ágnes Fodor Tiborné 1 Tartalomjegyzék Károlyi Mihály

Részletesebben

Pénzügyi ismeretek részéhez készíttetett segédanyag

Pénzügyi ismeretek részéhez készíttetett segédanyag A Közbeszerzések Tanácsa által a közbeszerzési referens szakképesítés (OKJ 54 343 03 0000 00 00) Közbeszerzési vonatkozású gazdasági és pénzügyi tevékenység szakmai követelménymoduljának Pénzügyi ismeretek

Részletesebben

GAZDASÁGI ALAPISMERETEK

GAZDASÁGI ALAPISMERETEK GAZDASÁGI ALAPISMERETEK Készítette: Hutflesz Mihály KISVÁLLALKOZÁS ÉS GAZDASÁG A vállalkozásvezetésben az elkövetkezı években a piac- és versenyhelyzet elemzés, a stratégia, a finanszírozás és pénzügyi

Részletesebben

Közgazdaságtan - 5. elıadás

Közgazdaságtan - 5. elıadás Közgazdaságtan - 5. elıadás A termelés rövid távú költségei Bacsi, 5. ea. 1 A TERMELÉS KÖLTSÉGEI - RÖVID TÁV A termelés összes költsége: TC (Total cost) Két csoportra osztható: Állandó (fix) költségek:

Részletesebben

KISVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI SPECIALITÁSAI

KISVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI SPECIALITÁSAI SZENT ISTVÁN EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet KISVÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSI SPECIALITÁSAI Egyetemi jegyzet a közgazdász kiegészít levelez hallgatók számára

Részletesebben

Vállalati pénzügyek alapjai. Befektetési döntések - Részvények értékelése

Vállalati pénzügyek alapjai. Befektetési döntések - Részvények értékelése BME Pénzügyek Tanszék Vállalati pénzügyek alapjai Befektetési döntések - Előadó: Deliné Pálinkó Éva Részvény A részvény jellemzői Részvényt, részvénytársaságok alapításakor vagy alaptőke emelésekor kibocsátott

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Értékpapírok II. 66. lecke Csekk Fogalma: a csekk kibocsátója

Részletesebben

Közgazdaságtan. SZÜKSÉGLET: Hiányérzet, mely cselekvést vált ki, önmaga megszüntetésére. Pl. Éhes vki és eszik.

Közgazdaságtan. SZÜKSÉGLET: Hiányérzet, mely cselekvést vált ki, önmaga megszüntetésére. Pl. Éhes vki és eszik. Közgazdaságtan Alapfogalmak SZÜKSÉGLET: Hiányérzet, mely cselekvést vált ki, önmaga megszüntetésére. Pl. Éhes vki és eszik. Szükségletek csoportosítása: I. Létfenntartás szempontjából: (3 féle lehet) a.

Részletesebben

I. KONZERVATÍV BEFEKTETÉSI STRATÉGIA, KIEGYENSÚLYOZOTT BEFEKTETÉSI STRATÉGIA, ÉS DINAMIKUS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA

I. KONZERVATÍV BEFEKTETÉSI STRATÉGIA, KIEGYENSÚLYOZOTT BEFEKTETÉSI STRATÉGIA, ÉS DINAMIKUS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA 1. sz. Függelék - ESZKÖZALAPOK ÉS BEFEKTETÉSI POLITIKÁJUK A szerzıdı által választható Befektetési Stratégiákban szereplı eszközalapok és ezek befektetési politikája I. KONZERVATÍV BEFEKTETÉSI STRATÉGIA,

Részletesebben

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában Vállalkozások II. Erőforrások a vállalkozás szolgálatában 1. Erőforrások csoportosítása: a) Termelési tényezők: 1. Természeti tényezők- mezőgazdasági földterület, nyersanyagforrás, erdők, vízek 2. Emberi

Részletesebben