Tájékoztató. a közigazgatási szakvizsga. Általános közigazgatási ismeretek. III. modul: Általános államháztartási ismeretek című

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató. a közigazgatási szakvizsga. Általános közigazgatási ismeretek. III. modul: Általános államháztartási ismeretek című"

Átírás

1 Tájékoztató a közigazgatási szakvizsga Általános közigazgatási ismeretek III. modul: Általános államháztartási ismeretek című tananyagát érintő változásokról Budapest, július 15. 1

2 Tisztelt Vizsgázó! A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE) jogszabályban rögzített feladata, hogy a közigazgatási szakvizsgához kapcsolódó ismeretanyagot hatályosítsa. A jogszabályi kötelezettségen alapuló hatályosítást az Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézete (a továbbiakban: NKE VTI) 2013 elején a január 31.-ig kihirdetett jogszabályok alapján zárta le. Az NKE VTKI azonban fontosnak tartja, hogy közszolgálati tisztviselők ismereteiket hatályosított tananyag alapján sajátítsák el és a szeptemberi vizsgaidőszak folyamán már a 2013 év eleje óta bekövetkezett jogszabályi módosulások is megjelenjenek a tananyagokban. Ez a tananyag-kiegészítő dokumentum július 15.-ig bezárólag tartalmazza mindazokat a jogszabályi változásokat, amelyek a legutóbbi január 31.-ig hatályosított és ennek megfelelően lezárt tananyag kiadását követő időszakban kerültek kihirdetésre, ezáltal egy hatályosított, komplex oktatási segédanyagként segíti a vizsgázók naprakész felkészülését. A tananyag-kiegészítő dokumentumban minden az adott fejezetcímen belül végrehajtott módosítást az oldalszám és bekezdés feltüntetésével dőlt betűtípussal vastagon kiemelve jelöltük. Az új hatályos szövegrészek pirossal szedve találhatóak, míg a hatályát vesztett részek fekete áthúzással vannak jelölve. Az egyes módosítások indokolása dőlt betűvel az adott módosított szövegrészt követően került rögzítésre. A tananyag-kiegészítő dokumentum kibocsátásával az NKE VTKI összefoglalja azokat a változásokat, amelyek a tananyagban átvezetésre kerültek, segítve azok munkáját, akik a tankönyvek hatályosítása előtt megkezdték a közigazgatási alapvizsgára való felkészülést, egyúttal kocentrálva a tananyagot érintő legaktuálisabb változásokra. Eredményes felkészülést és sikeres vizsgát kívánunk! B u d a p e s t, július 15. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet 2

3 Tájékoztató a közigazgatási szakvizsga Általános közigazgatási ismeretek III. modul: Általános államháztartási ismeretek című tananyagát érintő változásokról 1. AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖZGAZDASÁGI SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE 1.2. AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A NEMZETGAZDASÁGBAN 16. oldal második bekezdése törlésre kerül, helyére az alábbi bekezdések kerülnek: Az újjászerveződő Magyar Állam gazdaságpolitikai mozgásterének a jegybanki politika területén is célszerű az átgondolása a kor, illetve a nemzetgazdasági igények és világgazdasági helyzet függvényében őszén az Európai Központi Bank is a monetáris lazítások eszközéhez nyúlt, kilátásba helyezte a még működőképes, de az államadósságot piaci körülmények között csak jelentős felárral finanszírozni képes tagországok állampapír felvásárlásaiban történő aktivizálódását. Magyarország jegybanki politikája is várhatóan ebbe az irányba mozdul el 2012 tavaszától, szinergikus hatásokat keletkeztetve a már megkezdett, folyamatos jegybanki alapkamat-csökkentésekkel. Az újjászerveződő Magyar Állam gazdaságpolitikai mozgástere a jegybanki monetáris politika vonatkozásában is kibővült 2013 tavaszától. Ennek alapja elsődlegesen a nemzetgazdasági igényekre vezethető vissza, ugyanakkor a világ fejlett jegybankjaiban is hasonló monetáris politikai trendfordulók játszódnak le őszén az Európai Központi Bank is a monetáris lazítások eszközével nyúlt, kilátásba helyezte a még működőképes, de az államadósságát piaci körülmények között csak jelentős felárral finanszírozni képes monetáris unió tagországok állampapír felvásárlását. A Bank of England funding for lendig hitelprogramja a vállalkozások hitelterhein könnyít. Magyarország jegybankja 2013 tavaszán meghirdette a Növekedési Hitelprogramját, melynek keretében kétszer kétszázötven milliárd forinttal segíti a vállalkozásokat. Az új magyar jegybanki lépések szinergikus hatásokat keletkeztetnek a már évekkel ezelőtt megkezdett, folyamatos jegybanki alapkamat csökkentésekkel. A Magyar Nemzeti Bank a monetáris politikai eszköztár elemeként június 1-jén el is indította a három pillérből álló Növekedési Hitelprogramját (NHP), a kis- és középvállalkozások hitelezésében megfigyelt zavarok enyhítése, a pénzügyi stabilitás megerősítése, valamint az ország külső sérülékenységének csökkentése érdekében. A program I. pillérének keretében a KKV-k hitelezésének élénkítése és a pénzügyi stabilitás növelése érdekében a jegybank kedvezményes kamatozású refinanszírozási hitelt nyújt a hitelintézeteknek, amit a hitelintézetek egy általuk vállalt, felülről korlátozott kamatrés mellett továbbhiteleznek a KKV-knak. A II. pillér keretében kapott kölcsön a KKV-ügyfelek belföldi hitelintézettől március 31-ig felvett deviza-, illetve deviza alapú kölcsönének vagy pénzügyi lízingjének forint kölcsönnel történő kiváltására fordítható. A Magyar Nemzeti Bank április 4-én bejelentett Növekedési Hitelprogram (NHP) III. pillérének keretében június 3-tól új euró likviditást nyújtó devizacsere tendereket vezet be összesen 8 különböző futamidő mellett. A III. pillérben résztvevő Ügyfelek az MNB-től az NHP III. pillér keretében megszerzett devizával azonos mértékben kötelesek rövid külső forrásállományukat csökkenteni, így az ország rövid külső adóssága csökken. 3

4 Indokolás: 2013 tavaszától elmozdulás történt a magyar jegybanki politikában, erre illetve a főbb részletekre való utalás feltétlenül szükséges A NEMZETGAZDASÁG HELYZETÉT MEGHATÁROZÓ FŐ MAKROGAZDASÁGI TÉNYEZŐK ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS KAPCSOLATA AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS HELYZETÉT JELLEMZŐ MUTATÓK Az államháztartási hiány 21. oldal harmadik bekezdést követően az alábbiak kiegészítés szükséges: Amennyiben egy tagállamban a költségvetési hiány a megengedett küszöbértékét meghaladja, uniós szinten úgynevezett túlzott hiány eljárás indulhat (Excessive Deficit Procedure, EDP). Magyarország az Európai Unióba történő felvételét követően (2004), rögtön a túlzott deficit eljárás alá került. Három év kitartó, következetes unortodox gazdaságpolitikájának eredményeként az Európai Bizottság május 29-i ülésén Magyarország kikerülését javasolta a túlzott deficit eljárás alól. A pénzügyminiszterek tanácsa (ECOFIN) június 21-i ülésén döntött a Magyarország elleni túlzott deficit eljárás megszüntetéséről, amely pozitív jelzés a befektetők felé, illetve az ország külső finanszírozhatóságára kedvező hatást gyakorol. Sőt, a nemzeti önbecsülés erősítése, amely az unortodox gazdaságpolitika eredményességét igazolja. Indoklás: az elmúlt három év gazdaságpolitikájának egyik legnagyobb sikerét óhatatlanul be kell mutatni, illetve a siker jelentőségére utalni kell. 2. AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS RENDSZERE, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSI GAZDÁLKODÁS ALAPELVEI, LEGFONTOSABB SZABÁLYAI 2.4. KÖLTSÉGVETÉS, KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 33. oldal ötödik bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Magyarország évi költségvetéséről rendelkező évi CCIV. törvény a bevétel főösszegét ,1 millió Ft-ban, kiadási főösszegét ,9 millió Ft-ban, hiányát pedig ,8 millió Ft-ban határozza meg. A gazdasági stabilitásról szóló évi CXCIV. törvény 4. (1) bekezdése alapján az államháztartás két alrendszere és a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek december 31-ére tervezett adóssága 283,4 forint/euró, 235,4 forint/svájci frank, 226,8 forint/amerikai dollár és 344,1 forint/sdr árfolyam mellett az államháztartás központi alrendszerébe ,9 milliárd forint, az államháztartás önkormányzati rendszerébe 577,5 milliárd forint, a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeteknél 131,3 milliárd forint. Az államadósság mutató értéke a törvényben megjelölt árfolyamok alapján várhatóan 73,7% lesz. Mint a fentiekből kiderül, új szabály tehát, hogy a gazdasági stabilitásról szóló évi CXCIV. törvény (amely a évi CXLI. törvénnyel került módosításra) alapján az államadósság-mutató számításakor a külföldi pénznemben fennálló adósságot keletkeztető ügyleteket azonos, a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott árfolyamon kell figyelembe venni. Indoklás: a módosítás alapján a megfogalmazás egyértelműbbé válik 4

5 4. AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSI RENDSZER HELYI ALRENDSZERE 72. oldal ötödik bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az ezredfordulót követően az előző kormányok által előidézett pénzügyi instabilitás a jelenlegi kormányt óhatatlanul stabilizáló, reorganizáló szerepkörbe helyezte. (2001-ben) 2011-ben sor került a megyei önkormányzatok adósságállományának átvállalására, majd 2012-ben döntés született a helyi, települési önkormányzatok adósságállományának rendezéséről is. A településeken lévő egyes közszolgáltatást ellátó intézmények (iskolák, egyes szociális szakellátási intézmények, kórházak és járóbeteg szakellátást biztosító egészségügyi intézmények) fenntartásának átvállalása ugyancsak állami hatáskörbe, pontosabban helytállási körbe került. Indoklás: Az évszám (2011.) javítása elírás következtében elengedhetetlen. Az utolsó mondat pedig ma már múlt időben értelmezhető AZ ÖNKORMÁNYZATOK GAZDASÁGI ÖNÁLLÓSÁGÁNAK ALKOTMÁNYOS ALAPJAI, AZ ÁLLAMI ÉS HELYI FELADATELLÁTÁS ÖSSZEFÜGGÉSEI 73. oldal utolsó előtti bekezdése végére az alábbi kiegészítés szükséges a sikeres önkormányzati adósságkonszolidációról: Az önkormányzatok pénzügyi egyensúlyi helyzete az elmúlt évtizedben, különösen 2007 és 2010 között sokat romlott, a pénzügyi kockázatok tovább fokozódtak. Az önkormányzati rendszerben egyszerre jelent meg a működési és felhalmozási forráshiány. A kormányzat az önkormányzatok adósságrendezésére két lépcsőben kerített sort. Először az 5000 fő alatti települések adósságkonszolidációját oldotta meg. Az állam összesen 1710 település 3848 szerződésből eredő 74 milliárd Forint összegű adósságát vállalta át. Az adósságkonszolidáció második lépésében, Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény 72. (1) bekezdése alapján a Magyar Állam az 5000 fő lakosságszámot meghaladó település települési önkormányzatának ideértve a fővárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat is a december 31-i, az átvállalás időpontjában fennálló adósságállománya és ezen adósságnak az átvállalás időpontjáig számított járulékai összegét részben átvállalja, több mint 600 milliárd forint értékben. Indoklás: A sikeres önkormányzati adósságállomány átvállalás a januári hatályosítást követően történt. Jelentősége indokolja e fejezetben történő kihangsúlyozását A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Átengedett központi bevételek 77. oldal harmadik, negyedik és ötödik bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az ide sorolandó bevételek tehát függetlenek a helyi önkormányzat döntésétől, ugyanakkor e bevételi körnek sajátos helyi jelleget mégiscsak kölcsönöz az a tény, hogy helyben (az adott önkormányzat működési területén) keletkező bevételek teljes átengedéséről (pl. a gépjárműadó esetében), illetőleg meghatározott hányad visszaosztásáról (pl. a személyi jövedelemadó vagy az illetékek esetében) van szó. További fontos tényező, hogy e bevételek nem járnak felhasználási kötöttségekkel. Az átengedett központi bevételek körébe jelenleg (2012-ben) az alábbi bevételek tartoznak: a személyi jövedelemadó mindenkori költségvetésben meghatározott hányada (jelenleg 8%; ezt az összeget időről időre változó módon, változó elosztási technikák alkalmazásával juttatják el az egyes helyi önkormányzatokhoz); a települési önkormányzat által beszedett gépjárműadó jelenleg 100%-a; 5

6 a helyi önkormányzat illetékbevétele a Nemzeti Adó- és Vámhatóság által, az adott önkormányzat illetékességi területén beszedett illetékeknek az 50%-a az éves költségvetési törvényben meghatározott levonások, továbbá az ugyanott meghatározott számítási módszer alapján különböző mértékben a fővárosi, a megyei, illetőleg a megyei jogú városi önkormányzatokat illeti meg (2011-ig ebből a bevételből a megyei önkormányzatok is részesültek); a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni az önkormányzati adóhatóság által beszedett személyi jövedelemadó 100%-a tól azonban az állami feladat-átadások miatt az átengedett bevételek köre jelentős mértékben szűkül: a személyi jövedelemadó és az illetékbevételek megosztása megszűnik, azok teljes egészében állami bevételek lesznek; a gépjárműadó bevételből az eddigi 100% helyett 40% illeti meg az önkormányzatokat. A települési önkormányzatot megillető egyéb bevételek: a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege; a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség által a települési önkormányzat területén kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok 30%-a; a szabálysértésekről, szabálysértési eljárásról és szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. tv (1) bekezdése alapján kiszabott és végrehajtott szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó, a települési önkormányzat fizetési számlájára vagy annak valamely alszámlájára érkezett bevétel 100%-a; a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül a közúti közlekedésről szóló törvény szerinti közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította, és a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság teljes behajtott összege. Az átengedett központi bevételek körébe az alábbi jogcímek tartoznak: a települési önkormányzat által beszedett gépjárműadó jelenleg 40 százaléka, korábban 100 százaléka, a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100 %-a a települési önkormányzatot illeti meg, a helyi önkormányzat illetékbevétel az adott önkormányzat illetékességi területén beszedett illetékeknek az 50 százaléka volt korábban, a fővárosi, a megyei, illetőleg a megyei jogú városi önkormányzatokat illette meg, 2013-tól megszűnt az illetékbevételek megosztása, az önkormányzati feladatellátások lecsökkentése miatt, a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni az önkormányzati adóhatóság által beszedett személyi jövedelemadó 100 %-a, a személyi jövedelemadó mindenkori költségvetésben meghatározott hányada (2012-ig 8%; előtte 40 %, ezt az összeget időről időre változó módon, változó elosztási technikák alkalmazásával juttatták el az egyes helyi önkormányzatokhoz), 2013-tól nincs átengedés. A települési önkormányzatot megillető egyéb bevételek: a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege, a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség által a települési önkormányzat területén kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok 30%-a, a szabálysértésekről, szabálysértési eljárásról és szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. tv (1) bekezdése alapján kiszabott és végrehajtott szabálysértési 6

7 pénz- és helyszíni bírságból származó, a települési önkormányzat fizetési számlájára vagy annak valamely alszámlájára érkezett bevétel 100 %-a, a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül a közúti közlekedésről szóló törvény szerinti közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította, és a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság teljes behajtott összege. Indoklás: a módosítás az egyszerűbb megfogalmazás, a számok pontosítása és az időközben bekövetkezett változások átvezetése miatt vált szükségessé 5. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 5.5. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MŰKÖDÉSE ÉS GAZDÁLKODÁSA A KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÁS 99. oldal utolsó bekezdésének végére az alábbi kiegészítés kerül: A jelenleg érvényes magyar államháztartási számvitel nincs összhangban a nemzetközi elvárásokkal, így az Európai Unióban elvárt adatszolgáltatásnak való megfelelést a jelenlegi számviteli rendszer csak részben tudja teljesíteni, illetve csak többlet munkaráfordítások árán képes biztosítani. Ennek előmozdítása érdekében került kiadásra a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet az államháztartási számvitelről, amely a január 1-jével lép hatályba. A nemzetközi gyakorlatban a közszféra pénzügyi beszámolóinak elkészítésére, és az azt alátámasztó számviteli tevékenységre nemzetközi költségvetési számviteli standardok vonatkoznak (IPSAS), hogy a nemzetközi összehasonlításra alkalmasak legyenek az egyes országok közszektorai, költségvetési rend szerint gazdálkodói. Az Európai Unió Tanácsa 2011-ben fogadta el a tagállamok költségvetési keretrendszerére vonatkozó követelményekről szóló már idézett 2011/85/EU irányelvet, amelyet a tagállamok december 31-ig kell, hogy a nemzeti jogrendjükbe átvegyenek. Az Európai Uniós elvárásoknak való megfelelés jegyében került kiadásra Magyarországon a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet az államháztartás új számviteli rendszeréről. Az új számviteli rendszer jellemzője, hogy a beszámolót alátámasztó könyvvezetés módja kettős könyvvitel, azonban a különböző információk kielégítésére két részre különül el a számvitel: Ad 1. költségvetési számvitelre, amely a klasszikus költségvetési adatokat (előirányzatok, pénzforgalom, kötelezettségvállalások, bevételi előírások) szolgáltatja, Ad 2. pénzügyi számvitelre, amely a vagyonra, önköltségre, jövedelmezőségre vonatkozó információkat méri. A 2014-től hatályos eredményszemléletű számviteli rendszer a vagyonmérleg tekintetében teljes képet ad, többéves rálátást biztosít a pénzügyi kimutatásaiból fakadóan, és a számviteli tételek analitikus személetét biztosítja. Hatékonyabb gazdálkodás és döntéshozatali rendszer keletkezik, a pénzügyi ellenőrzés világosabbá és egységesebbé válik, szigorúbb ellenőrzést biztosít a politikumnak, a hibalehetőségek kockázatát mérsékli, illetve a keletkezésüket jobban kiszűri. A hatékony, jól kormányzott állam működéséhez a közpénzügyek mérhetősége, szabályszerű és teljesítmény centrikus felhasználása elengedhetetlen. Indoklás: A szerepeltetett beszámolási rendszer december 31-ig érvényes, január 1.-től új beszámolási rendszer lép hatályba. A még regnáló szabályozás bemutatása mellett utalni szükséges a rövidesen bekövetkező változásokra. 7

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására. I. Jogszabályi környezet

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására. I. Jogszabályi környezet Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására Az államháztartásról szóló módosított 2011.

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

Általános gazdasági helyzet

Általános gazdasági helyzet Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciójának elfogadására Az államháztartásról szóló módosított 2011.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére Tárgy: 2015. évi költségvetési koncepció Helyben Tisztelt Képviselő-testület! A következő évre vonatkozó költségvetési koncepció elkészítésére és képviselő-testület

Részletesebben

9-../2012. Tárgy: Csanádpalota Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési koncepciója

9-../2012. Tárgy: Csanádpalota Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési koncepciója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001. Fax: 62/263-105. 9-../2012. Tárgy: Csanádpalota Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

A magyar önkormányzatok adósságkonszolidációja

A magyar önkormányzatok adósságkonszolidációja Lentner Csaba A magyar önkormányzatok adósságkonszolidációja Összefoglaló: A magyar települési önkormányzatok a 2002 2008 között felhalmozott adósságállományának teljes mértékű állami konszolidációjára

Részletesebben

A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS AZ ADÓCSÖKKENTÉS KÖLTSÉGVETÉSE

A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS AZ ADÓCSÖKKENTÉS KÖLTSÉGVETÉSE A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS AZ ADÓCSÖKKENTÉS KÖLTSÉGVETÉSE A 2008-ban kibontakozó gazdasági világválság rámutatott arra, hogy az addig folytatott, a szinte szabályozatlan piacgazdaságot megteremtő, a liberális

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

a Bankszövetség 2013. évi tevékenységéről Budapest, 2014. március

a Bankszövetség 2013. évi tevékenységéről Budapest, 2014. március BESZÁ MOLO a Bankszövetség 2013. évi tevékenységéről Budapest, 2014. március Tartalomjegyzék 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. MAKROGAZDASÁGI KITEKINTÉS, A BANKSZEKTOR MŰKÖDÉSI FELTÉTELEI... 7 3. VÁLLALATI

Részletesebben

Holczreiter Marianna Dr. Papp Emese Dr. Simon Barbara. Önkormányzati gazdálkodás

Holczreiter Marianna Dr. Papp Emese Dr. Simon Barbara. Önkormányzati gazdálkodás Holczreiter Marianna Dr. Papp Emese Dr. Simon Barbara Önkormányzati gazdálkodás Holczreiter Marianna Dr. Papp Emese Dr. Simon Barbara Önkormányzati gazdálkodás Nemzeti Közszolgálati Egyetem Budapest,

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR ZALAEGERSZEGI INTÉZETE. Pataki Klaudia Pénzügy szak 2009.

SZAKDOLGOZAT BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR ZALAEGERSZEGI INTÉZETE. Pataki Klaudia Pénzügy szak 2009. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR ZALAEGERSZEGI INTÉZETE SZAKDOLGOZAT Pataki Klaudia Pénzügy szak 2009. 1 BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Zalaegerszegi Intézete

Részletesebben

Tájékoztató a közigazgatási alapvizsga tananyagát érintő változásokról

Tájékoztató a közigazgatási alapvizsga tananyagát érintő változásokról Tájékoztató a közigazgatási alapvizsga tananyagát érintő változásokról Budapest, 2014. augusztus 15. 1 Tisztelt Vizsgázó! A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE) jogszabályban rögzített feladata,

Részletesebben

Jegyző: Tisztelt Képviselő-testület!

Jegyző: Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre nyílt Nagykovácsi, 2011. november 24. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester. Előadó: Hársvölgyiné Kamarás Zita pü.csopv.. Melléklet: Intézményi tervezetek Véleményezi:

Részletesebben

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEI AZ EU CSATLAKOZÁS TÜKRÉBEN

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEI AZ EU CSATLAKOZÁS TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Nemzetközi gazdaságelemző szakirány A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEI

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS I. A HATÁLYOS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYOZÁS FELÜLVIZSGÁLATÁNAK INDOKAI

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS I. A HATÁLYOS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYOZÁS FELÜLVIZSGÁLATÁNAK INDOKAI ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS I. A HATÁLYOS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYOZÁS FELÜLVIZSGÁLATÁNAK INDOKAI Az új közbeszerzési törvényt az Országgyűlés 2003 decemberében fogadta el, azután, hogy a törvénytervezet több mint

Részletesebben

a Bankszövetség 2014 I. negyedévi tevékenységéről Budapest, 2014. április

a Bankszövetség 2014 I. negyedévi tevékenységéről Budapest, 2014. április BESZÁ MOLO a Bankszövetség 2014 I. negyedévi tevékenységéről Budapest, 2014. április 1 Tartalomjegyzék I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 3 II. MAKROGAZDASÁGI KITEKINTÉS, A BANKSZEKTOR MŰKÖDÉSI FELTÉTELEI 5 III.

Részletesebben

Nagyvázsony Községi Önkormányzat és a Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodásának átfogó felülvizsgálata és értékelése

Nagyvázsony Községi Önkormányzat és a Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodásának átfogó felülvizsgálata és értékelése Nagyvázsony Községi Önkormányzat és a Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodásának átfogó felülvizsgálata és értékelése 2015. január 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 1. Vezetői Összefoglaló...

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 172. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 18., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 172. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 18., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 7. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 0. december 8., kedd Tartalomjegyzék 0. évi CCIV. törvény Magyarország 03. évi központi költségvetésérõl 835 0. évi CCV. törvény A honvédek jogállásáról 8490

Részletesebben

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csv. Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Melléklet: rendelet, és költségvetési

Részletesebben

T/5130. számú. törvényjavaslat. Magyarország pénzügyi stabilitásáról

T/5130. számú. törvényjavaslat. Magyarország pénzügyi stabilitásáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/5130. számú törvényjavaslat Magyarország pénzügyi stabilitásáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2011. december 2011. évi törvény Magyarország

Részletesebben

Az Országgyûlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl a következõ törvényt alkotja:

Az Országgyûlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl a következõ törvényt alkotja: 85 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 0. évi 7. II. Törvények 0. évi CCIV. törvény Magyarország 0. évi központi költségvetésérõl* Az Országgyûlés az Alaptörvény 6. cikk () bekezdése alapján Magyarország 0. évi

Részletesebben

2011. évi CXCIV. törvény. Magyarország gazdasági stabilitásáról. I. Fejezet. Értelmező rendelkezések. II. Fejezet. Az államadósság csökkentése

2011. évi CXCIV. törvény. Magyarország gazdasági stabilitásáról. I. Fejezet. Értelmező rendelkezések. II. Fejezet. Az államadósság csökkentése Hatályos 2012. április 20-tól 2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról Az Országgyűlés az ország pénzügyi stabilitása és a költségvetési fenntarthatóságának biztosítása érdekében,

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-12/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése

Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése Államháztartási szakterület 2012. Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft. Budapest Tartalomjegyzék I. Aktuális számviteli kérdések...

Részletesebben

JELENTÉS. az Állami Számvevőszék 2009. évi tevékenységéről. 1008 J/813 2010. július. Domokos László elnök

JELENTÉS. az Állami Számvevőszék 2009. évi tevékenységéről. 1008 J/813 2010. július. Domokos László elnök JELENTÉS az Állami Számvevőszék 2009. évi tevékenységéről 1008 J/813 2010. július Domokos László elnök ISSN 1789-8773 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 3 1. AZ ÁSZ 2009. ÉVI FELADATAI 4 1.1. Az éves ellenőrzési

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a 2012. december 5. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési irodavezető

POLGÁRMESTERE. Készült a 2012. december 5. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési irodavezető BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2012. december 5. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési irodavezető Tárgy: Javaslat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciójára Előterjesztő: Tóth József polgármester Készítette: Dr.

Részletesebben

Javaslat Ózd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójára

Javaslat Ózd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójára Javaslat Ózd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójára Ózd, 2013. november 28. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Jegyző 2 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA 2012. ÉVBEN 1. A kormányzat gazdaságpolitikája A Kormány 2012-ben

I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA 2012. ÉVBEN 1. A kormányzat gazdaságpolitikája A Kormány 2012-ben I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA 2012. ÉVBEN 1. A kormányzat gazdaságpolitikája A Kormány 2012-ben folytatta a rendszerváltással és a szocialista kormányok

Részletesebben