XI. MÉDIA- ÉS KOMMUNIKÁCIÓ- TUDOMÁNYI KONFERENCIA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XI. MÉDIA- ÉS KOMMUNIKÁCIÓ- TUDOMÁNYI KONFERENCIA"

Átírás

1 Babeş Bolyai Tudományegyetem Politika-, Közigazgatásés Kommunikációtudományi Kar Kolozsvári Akadémiai Bizottság Média és Kommunikáció Szakbizottság XI. MÉDIA- ÉS KOMMUNIKÁCIÓ- TUDOMÁNYI KONFERENCIA Helyszín: a Minerva Művelődési Egyesület Cs. Gyimesi Éva terme (Jókai/Napoca utca 16. szám) Dátum: június 12. A konferencia kezdete: 16:00 óra.

2 BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar Program: 16:00 a ME.dok új honlapjának bemutatója 16:15 a ME.dok filmes lapszámának bemutatója 16:30 Filmes szekció Moderátor: Virginás Andrea Előadók: Lakatos Róbert, Bálint Arthur, Kassay Réka, Tárkányi János 18:00 Szünet 18:30 Média és kommunikáció szekció Moderátor: Sándor Krisztina Előadók: Botházi Mária, Péter Edit, Máté Erzsébet, Péter Árpád, Sándor Krisztina, Kulcsár Gabriella, Tamás Ágnes Előadások: LAKATOS RÓBERT, drd Játékfilmes módszerek Kerekes Péter dokumentumfilmjeiben Kerekes Péter szlovákiai magyar filmrendező metaforikus, r e fl e - xív, avagy önreflexív, valamint interaktív dokumentumfilmjei telítettek megrendezett jelenetekkel olyannyira, mintha a rendező szó szerint követné Pier Paolo Pasolini azon tanácsát, miszerint dokumentumfilmet csak úgy érdemes készíteni, mintha játékfilmet rendeznénk, és játékfilmet csak úgy, mintha dokumentumfilmet forgatnánk. Ugyanakkor felfedezhető bennük az a Jean Rouch-i elmélet is, mely a pszichodráma felszabadító erején alapszik, ugyanis a rendező sajátos szerepjátékba vezeti be szereplőit, mely segít a mindannyiunk által viselt önvédelmi maszkok levetkőzésében. 2

3 Medea Egyesület BÁLINT ARTHUR Sapientia EMTE, Természettudományi és Művészeti Kar Manipulációs technikák a tudományos és ismeretterjesztő dokumentumfilmekben Az 1930-as évektől nem sokat változott a tudományos és ismeretterjesztő dokumentumfilmek készítésének stílusa és formanyelve. A John Grierson, brit filmrendező által elindított irányzat képviselői korszerű eszközként tekintettek a dokumentumfilmre, aminek elsődleges célja a társadalom helyzetén javítani akaró népfelvilágosítás és információszolgáltatás volt. Az áldokumentumfilmkészítők a pártatlanság és mindentudás illúzióját kelteni akaró formanyelv korlátoltságára próbálják felhívni a figyelmet, és figyelmeztetni a nézőket, hogy mennyire könnyen becsaphatóak. KASSAY RÉKA, drd Rajzfilmhősök a kolozsvári és környéki kisiskolások életében A kutatás a kolozsvári és környéki 1 4. osztályosok életében jelenlevő emblematikus figurákra, hősökre, kedvencekre fókuszál. Főbb kérdései, hogy ezek honnan származnak (milyen médiumból, milyen kulturális közegből), illetve hogyan értelmeződnek át az egyes gyermekek hétköznapi környezetében való megjelenésük során. Míg a média gyermekekre gyakorolt hatását vizsgáló kutatások jó része a kiskorú közönséget passzív, kiszolgáltatott áldozatként kezeli, ebben az esetben a felmérés a gyerekeket aktív felhasználóknak tekinti, akik változatos módon járulnak hozzá az egyes 3

4 BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar emblematikus figurák továbbéléséhez. Ugyanakkor nagy hangsúlyt kap a családi környezet, a szülők és az iskola szerepe is a gyerekek rajzfilmhős-preferenciájában. TÁRKÁNYI JÁNOS, drd BBTE, Színház és Televízió Kar, Hungarológia Jelentés a sci-firől Tény, hogy a film születésénél bábáskodott a sci-fi. Ápolta, dédelgette és ennek köszönhetően ez a műfaj már jelen volt a korai némafilmekben is. Az első sci-fi filmet George Méliés írta és rendezte 1902-ben. A film alapja a Jules Verne Utazás a Holdba és H.G. Wells Emberek a Holdban regényei. Nem követhetünk el nagy hibát, ha kijelentjük, hogy napjainkban több sci-fi filmet forgatnak, mint amennyi könyv jelenik meg ebben a műfajban. Ellenben hiba azt kijelenteni, hogy a sci-fi-t a film találta fel. BOTHÁZI MÁRIA, drd BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar Közéletiség a harmadik Korunkban. Az erdélyi magyar sajtó képe a Korunk és közötti lapszámainak tükrében A Korunk igen jelentős tájékoztató és akár társadalomépítő funkciót lát el a sajtó és média működésének, politikai-, gazdasági-, kulturális hátterének, a közéletben és művelődésben betöltött 4

5 Medea Egyesület szerepének széles spektrumú vizsgálatakor. A folyóirat az elsők közé tartozik, amely tudományos igényességgel is megvilágítja a romániai magyar média működésének egyedi vonásait, hátulütőit, így a legitimmé vált önkorlátozást, a politikai-közéleti elit összefonódását a médiával és ennek hozadékait az átmenet első évtizedének szakmaiatlan romániai magyar köztájékoztatásában. Az erdélyi magyar prérin a lap szintén az elsők közé tartozik azon kiadványok sorában, amelyek fordításokat, szintéziseket hoznak a szabad média történetéről, működéséről, folyamatairól, elveiről, felvállalt eszméiről. Cikkei révén a lap betekintést enged ugyanakkor a médiaintézmények működésébe, a sajtó képviselőinek megszólaltatásával első kézből kaphatott információt az olvasó a szerkesztőségek működéséről, helyzetéről. A lapszámok egyenetlen színvonalat mutatnak, néhol szerkesztetlennek, kevésbé átgondoltnak, ad-hoc módon összedobottaknak tűnnek. Ám az mindenképpen megállapítható, hogy némelykor sikerül a szerkesztőségnek levetkőznie a hely és helyzet által meghatározott provincialitást: a sajtóval, médiával foglalkozó lapszámok esetében pozitív fejlődéstörténetnek lehetünk tanúi ami az től az 2000-ig terjedő időszakot jelenti e számok fejlődésgörbéje egyértelműen felfele mutat. 5

6 BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar PÉTER EDIT, Phd BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar Szerkesztői szerepkörök (K. Papp Miklós és Petelei István munkássága) Az általam vizsgált két kolozsvári lap a Magyar Polgár és a Kolozsvár szerkesztőinek szerepköreit boncolgatom, megfigyelve azt, hogy az erdélyi sajtó egy-egy reprezentánsa a 19. század második felében milyen módon, kikkel és milyen perspektívából kommunikál a sajtóról, a sajtó működéséről. Ugyanakkor arra is reflektálok, hogy mint lapszerkesztők milyen más szerepkörökkel lépnek kapcsolatba, hogyan férnek meg ezek egymás mellett, melyik válik dominánssá, illetve mitől függ a szereplehetőségek alkalmazása, esetleges cseréje K. Papp Miklós és Petelei István esetében. MÁTÉ ERZSÉBET, drd Mao árnyékában. Az 1971-es ázsiai körút hatása Nicolae Ceauşescu személyi kultuszában A román kommunista vezér központosított rendszere a társadalom totális ellenőrzésén alapult, a kormányzati rendszer monopóliumát a gazdasági és kulturális területek mellett, az információs struktúrákra is kiterjesztette. A civil szféra korábbi, relatív autonómiája a hetvenes évek közepére teljesen megszűnt, az ázsiai körút után meghirdetett Júliusi tézisek után a civil szférát teljesen alárendelték az RKP irányelveinek. A radikális retorikai és belpolitikai váltásra nagy hatással volt a kínai látogatás alkalmával megtapasztalt maoizmus. Mao Ce-tung Kínája, a soviniszta-nacionalista marxizmus mentén felépített kommunista ország, a hatalomkoncentráció 6

7 Medea Egyesület mintapéldája volt. Az ázsiai látogatás azonban a leglátványosabban a román vezér személyi kultuszában hagyott nyomot. PÉTER ÁRPÁD, drd Virtuális referenciák és digitális fikciók a posztmodernben SÁNDOR KRISZTNA, drd A magyar egyházi és világi sajtó kapcsolata Erdélyben, a 20. században A tanulmány vázlatos képet fest a 20. századi egyházi és világi sajtó kapcsolatáról. Megvizsgálja, hogy tartottak-e fenn folyamatos kapcsolatot egymással és ezek milyen mélységűek voltak. Az unitárius Keresztény Magvető újraindulásakor felvállalta a szerveződő erdélyi irodalom irányítását, és életre hívta az ún. Erdélyi Irodalmi Szemlét. A Minerva Kiadót a történelmi egyházak működtették. Több egyházhoz közelálló értelmiségi Gyallay Pap Domokos, Reményik Sándor alakította akkoriban az irodalmi, közéleti nyilvánosságot, s rajtuk keresztül is értelmezhető e kapcsolat. A kommunizmus éveiben a kapcsolat jellege megváltozik, a 20. század második felében a párhuzamosság jellemző az egyházi és világi sajtó működésére. Az államhatalmi rendelkezések szigorú cenzúrát alkalmaznak, s ez a korábbi együttműködések szétfejlődéséhez vezet. 7

8 BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar KULCSÁR GABRIELLA, drd Emlékek a kolozsvári magyar zenekritika történetéből: Lakatos István ( ) Egy város zenei életének rekonstruálásában a sajtóban megjelent szakírások dokumentumértékű forrásanyagot képeznek. Jelen tanulmány Lakatos István ( ), közelmúltunk egyik legaktívabb zenekritikusának munkásságát tűzte ki vizsgálata céljául. Kolozsvár nagy öregjének kritikái, krónikái fényt vetnek a kolozsvári zenei élet közel fél évszázadának sikereire, bukásaira, kimagasló művészi teljesítményeire, világhírű művészeinek emlékezetes hangversenyeire. TAMÁS ÁGNES, drd Média és politika Kampány 2.0 8

A modern vallási jelenségek vizsgálata

A modern vallási jelenségek vizsgálata ÁDÁM SHIRLEY Vallástudomány MA, 4. félév Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Sarnyai Csaba Máté egyetemi docens, KRE BTK A modern vallási jelenségek vizsgálata Jelen dolgozatban az

Részletesebben

A tananyag címe: Kommunikációs alapfogalmak

A tananyag címe: Kommunikációs alapfogalmak A tananyag címe: Kommunikációs alapfogalmak A tananyag alcíme: A kommunikációelmélet diszciplinarizálódása, a kommunikációtudomány kialakulása Szerző: Béres István - Kárpáti Eszter- Korpics Márta Lektor:Horányi

Részletesebben

Nemzeti Művelődési Intézet KULTURÁLIS SZEMLE. I. évfolyam, 2014. évi 2. szám. A Nemzeti Művelődés Intézet interdiszciplináris online folyóirata

Nemzeti Művelődési Intézet KULTURÁLIS SZEMLE. I. évfolyam, 2014. évi 2. szám. A Nemzeti Művelődés Intézet interdiszciplináris online folyóirata Nemzeti Művelődési Intézet KULTURÁLIS SZEMLE I. évfolyam, 2014. évi 2. szám A Nemzeti Művelődés Intézet interdiszciplináris online folyóirata Tartalomjegyzék Főszerkesztői ajánlás 3 Juhász Erika: Közösségi

Részletesebben

A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Szlavikovszky Beáta. Fejezetek a magyar olasz kulturális kapcsolatokról 1880 és 1945 között

A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Szlavikovszky Beáta. Fejezetek a magyar olasz kulturális kapcsolatokról 1880 és 1945 között Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola A DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Szlavikovszky Beáta Fejezetek a magyar olasz kulturális kapcsolatokról 1880 és 1945

Részletesebben

iskolakultúra 2012/5 tanulmány szemle kritika

iskolakultúra 2012/5 tanulmány szemle kritika tanulmány Daragó Rita Laura Életreform és zenepedagógia A 20. század alternatív zeneoktatási módszereinek életreform-vonatkozásai 3 Dancs Katinka Kinyó László Szegedi középiskolások attitűdjei a hazai

Részletesebben

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Az Erdélyi Múzeum-Egyesület a Romániában élő magyarság tudományos

Részletesebben

Csapó Benõ Neveléstudományi Tanszék, Pedagógiai és Pszichológiai Intézet, SZTE. A Magyar Pedagógia feladata a neveléstudomány fejlesztésében

Csapó Benõ Neveléstudományi Tanszék, Pedagógiai és Pszichológiai Intézet, SZTE. A Magyar Pedagógia feladata a neveléstudomány fejlesztésében Iskolakultúra 2005/4 Csapó Benõ Neveléstudományi Tanszék, Pedagógiai és Pszichológiai Intézet, SZTE A Magyar Pedagógia feladata a neveléstudomány fejlesztésében konferencia A Magyar Tudományos Akadémián

Részletesebben

Határon túli magyar nyelvű médiumok 2010/2011

Határon túli magyar nyelvű médiumok 2010/2011 M é d i a t u d o m á n y i K ö n y v t á r Határon túli magyar nyelvű médiumok / Kutatási jelentések Határon túli magyar nyelvű médiumok / Kutatási jelentések Határon túli magyar nyelvű médiumok / Kutatási

Részletesebben

Ideológia és propaganda a Franco-diktatúra filmpolitikájában

Ideológia és propaganda a Franco-diktatúra filmpolitikájában Szegedi Tudományegyetem Történettudományi Doktori Iskola Modernkori képzési program Ideológia és propaganda a Franco-diktatúra filmpolitikájában Doktori (Ph.D.) értekezés Szerző: Lénárt András Témavezető:

Részletesebben

MAGYAR KÖZOKTATÁS 11. SZÁM. Iskola és kultúra. Térkép. Térkép. Portré. Diákszemmel. Magánterület. Tanterem. Fotóriport. Diákszemmel.

MAGYAR KÖZOKTATÁS 11. SZÁM. Iskola és kultúra. Térkép. Térkép. Portré. Diákszemmel. Magánterület. Tanterem. Fotóriport. Diákszemmel. 5. Iskola és kultúra 10. Vetélkedő versíróknak, versmondóknak Gyergyóalfaluban Térkép Az erdélyi magyar ifjúság röntgenképe 3. 6. Térkép Portré 1. Új kihívások előtt a szórvány ROMÁNIAI MAGYAR OKTATÁSI

Részletesebben

Nyitott Levéltárak 2014 Beköszöntő

Nyitott Levéltárak 2014 Beköszöntő Nyitott Levéltárak 2014 Beköszöntő Köszöntő Levéltáraink kincsek őrzői, őrzik múltunk darabjait, melyből sajnos kiváltképp a múlt századi anyagok közül sok minden elveszett. Akárcsak egy kirakós játéknál

Részletesebben

VII. KISS ÁRPÁD EMLÉKKONFERENCIA DEBRECEN 2011. SZEPTEMBER 16-17.

VII. KISS ÁRPÁD EMLÉKKONFERENCIA DEBRECEN 2011. SZEPTEMBER 16-17. DEBRECEN 2011. SZEPTEMBER 16-17. DEBRECENI EGYETEM NEVELÉSTUDOMÁNYOK INTÉZETE 2011 SZERKESZTŐK: Buda András Kiss Endre TECHNIKAI SZERKESZTŐ: Buda Enikő KIADJA: KISS ÁRPÁD ARCHÍVUM KÖNYVTÁRA DEBRECENI EGYETEM

Részletesebben

konzervatív pedagógiai folyóirat

konzervatív pedagógiai folyóirat Mester_borito_19.qxd 2008.08.22. 9:12 Page 1 konzervatív pedagógiai folyóirat 2008. augusztus Mit jelent, mit jelenthet a XXI. században a nemzeti hovatartozás? És mi lehet a sorsa egy nem túl nagy lélekszámú

Részletesebben

NAPJAINK SAJTÓMŰFAJAINAK VIZSGÁLATA A RETORIKAI-STILISZTIKAI

NAPJAINK SAJTÓMŰFAJAINAK VIZSGÁLATA A RETORIKAI-STILISZTIKAI Kökényesi Nikoletta Judit NAPJAINK SAJTÓMŰFAJAINAK VIZSGÁATA A RETORIKAI-STIISZTIKAI SZÖVEGEEMZÉS MÓDSZERÉVE Miskolci Egyetem BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola Textológiai program A Doktori Iskola vezetője:

Részletesebben

KONFERENCIA MAROSVÁSÁRHELY 2012 AUGUSZTUS 15-18 A FIZIKA, MATEMATIKA ÉS MŰVÉSZET TALÁLKOZÁSA AZ OKTATÁSBAN, KUTATÁSBAN

KONFERENCIA MAROSVÁSÁRHELY 2012 AUGUSZTUS 15-18 A FIZIKA, MATEMATIKA ÉS MŰVÉSZET TALÁLKOZÁSA AZ OKTATÁSBAN, KUTATÁSBAN KONFERENCIA MAROSVÁSÁRHELY 2012 AUGUSZTUS 15-18 A FIZIKA, MATEMATIKA ÉS MŰVÉSZET TALÁLKOZÁSA AZ OKTATÁSBAN, KUTATÁSBAN A konferencia alapvető célja lehetőséget teremteni a fizika, matematika és művészet

Részletesebben

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Dr. Juhász Erika Pete Nikoletta (szerk.) CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Szeged Debrecen, 2013 Kiadói adatok: Felelős kiadó: Belvedere Meridionale Kiadó (www.belvedere.meridionale.hu)

Részletesebben

INTÉZMÉNYEK, FOLYAMATOK ÉS KUTATÁSOK A NEMZETKÖZI MAGYARSÁGTUDOMÁNYBAN A Jyväskyläi Egyetem Magyarságtudományi Programjának első húsz éve

INTÉZMÉNYEK, FOLYAMATOK ÉS KUTATÁSOK A NEMZETKÖZI MAGYARSÁGTUDOMÁNYBAN A Jyväskyläi Egyetem Magyarságtudományi Programjának első húsz éve SPECTRUM HUNGAROLOGICUM INTÉZMÉNYEK, FOLYAMATOK ÉS KUTATÁSOK A NEMZETKÖZI MAGYARSÁGTUDOMÁNYBAN A Jyväskyläi Egyetem Magyarságtudományi Programjának első húsz éve INSTITUTIONS, TENDENCIES AND RESEARCH IN

Részletesebben

pi-net konferencia 2013

pi-net konferencia 2013 pi-net konferencia 2013 Nemzeti Tudományos Kerekasztal π-net A jövő tudósgenerációjának helyzete és a kihívásai a határon túli oktatás és tehetséggondozás szempontjából Szerkesztők: Dr. Czene Gréta, Morvai

Részletesebben

Egy erdélyi civil szervezet a rendszerváltás után A Pro Európa Liga húsz éve

Egy erdélyi civil szervezet a rendszerváltás után A Pro Európa Liga húsz éve Bucur Tünde Csilla és Kulcsár Orsolya Egy erdélyi civil szervezet a rendszerváltás után A Pro Európa Liga húsz éve Dolgozatunkban egy erdélyi civil szervezet példáján mutatjuk be az erdélyi civil szféra

Részletesebben

SZINOPTIKUM szinpotikum.indd 1 4/17/2011 11:52:26 AM

SZINOPTIKUM szinpotikum.indd 1 4/17/2011 11:52:26 AM SZINOPTIKUM szinpotikum.indd 1 4/17/2011 11:52:26 AM Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány periodikuma ISSN 2062-7009 A periodikum szerkesztője: Arapovics Mária Megjelent az

Részletesebben

HERZOG CSILLA A MÉDIAMŰVELTSÉG ÉS A MÉDIAHASZNÁLAT VIZSGÁLATA 14 18 ÉVES TANULÓK KÖRÉBEN. PhD-értekezés. Témavezető: Csíkos Csaba

HERZOG CSILLA A MÉDIAMŰVELTSÉG ÉS A MÉDIAHASZNÁLAT VIZSGÁLATA 14 18 ÉVES TANULÓK KÖRÉBEN. PhD-értekezés. Témavezető: Csíkos Csaba Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Doktori Iskola HERZOG CSILLA A MÉDIAMŰVELTSÉG ÉS A MÉDIAHASZNÁLAT VIZSGÁLATA 14 18 ÉVES TANULÓK KÖRÉBEN PhD-értekezés Témavezető: Csíkos

Részletesebben

AZ INTERKULTURÁLIS DIALÓGUSOK ÉVÉNEK MÉDIAPREZENTÁCIÓJA. Tanulságok az Önkéntesség Évére

AZ INTERKULTURÁLIS DIALÓGUSOK ÉVÉNEK MÉDIAPREZENTÁCIÓJA. Tanulságok az Önkéntesség Évére Budapesti Gazdasági Főiskola Nemzetközi Gazdálkodás Szak Nappali tagozat Nemzetközi üzleti kommunikáció szakirány AZ INTERKULTURÁLIS DIALÓGUSOK ÉVÉNEK MÉDIAPREZENTÁCIÓJA Tanulságok az Önkéntesség Évére

Részletesebben

Ismeretek a romológia alapképzési szakhoz Szerkesztette: Forray R. Katalin PTE BTK NTI Romológiai és Nevelésszociológia Tanszék

Ismeretek a romológia alapképzési szakhoz Szerkesztette: Forray R. Katalin PTE BTK NTI Romológiai és Nevelésszociológia Tanszék Ismeretek a romológia alapképzési szakhoz Szerkesztette: Forray R. Katalin PTE BTK NTI Romológiai és Nevelésszociológia Tanszék Bölcsész Konzorcium Pécsi Tudományegyetem 2006 Ismeretek a romológia alapképzési

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Kommunikáció PhD Program. Velics Gabriella

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Kommunikáció PhD Program. Velics Gabriella Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Kommunikáció PhD Program Velics Gabriella A közösségi rádiózás szerepe és funkciói a helyi kommunikációs rendszerben - Vas megyei

Részletesebben

Közegészségügy és egészségügyi szakpolitikák szakosztály kivonatai

Közegészségügy és egészségügyi szakpolitikák szakosztály kivonatai Közegészségügy és egészségügyi szakpolitikák szakosztály kivonatai Marosvásárhelyi óvódapedagógusok érzelmi intelligenciájának mérése Gálpál Kinga (Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Egészségügyi

Részletesebben

A TÁRSADALMI NEMI VISZONYOK INTÉZMÉNYESÜLÉSE

A TÁRSADALMI NEMI VISZONYOK INTÉZMÉNYESÜLÉSE N Y I M 6 SZE G ED SZEGED NY E LV IDE O LÓ G IA MÉ D IA La n gu ag e /I de ol ogy /M e di a G en d er /S ex u al i ty R el ati ons i n Hu ng ar y This is an annual interdisciplinary conference that was

Részletesebben

III. interdiszciplináris humorkonferencia

III. interdiszciplináris humorkonferencia III. interdiszciplináris humorkonferencia Program és absztraktok ELTE BTK Budapest, Múzeum körút 4/A 2012. szeptember 6 7. Program és absztraktok [III. INTERDISZCIPLINÁRIS HUMORKONFERENCIA] III. INTERDISZCIPLINÁRIS

Részletesebben

A Kárpát-medencei tehetséggondozás jó gyakorlatai

A Kárpát-medencei tehetséggondozás jó gyakorlatai A Kárpát-medencei tehetséggondozás jó gyakorlatai GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek

Részletesebben

10.15774.PPKE.BTK.2014.005. Doktori (PhD) értekezés Somfay Örs

10.15774.PPKE.BTK.2014.005. Doktori (PhD) értekezés Somfay Örs Doktori (PhD) értekezés Somfay Örs 2012 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola Gazdaság-, régió- és politikatörténeti műhely Somfay Örs Az I. világháború

Részletesebben

Trendek a politikai kommunikációban Magyarország az ezredfordulón

Trendek a politikai kommunikációban Magyarország az ezredfordulón Szabó Gabriella Kiss Balázs Trendek a politikai kommunikációban Magyarország az ezredfordulón Izgalmas folyamatok és tendenciák tanúi lehettünk az elmúlt 10-20 évben a magyar politikai kommunikációt figyelve.

Részletesebben