Tájékoztató. Borsod-Abaúj-Zemplén megye sportéletének helyzetéről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató. Borsod-Abaúj-Zemplén megye sportéletének helyzetéről"

Átírás

1 Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye sportéletének helyzetéről

2 Magyarország Országgyűlése kinyilvánítja, hogy minden embernek alapvető joga van a sporthoz, és e jogát az állam biztosítja, függetlenül attól, hogy versenysportról, a szabadidő eltöltéséről, a diák-, főiskolai-egyetemi sportról, a fogyatékkal élők sportjáról vagy az egészség megőrzéséről van szó. A sportról szóló évi törvényt 2011-ben Magyarország Országgyűlése több ponton jelentősen módosította, részletezte az állam, a kormány, a sportpolitikáért felelős miniszter feladatait, illetve teljesen új elemként beemelte a sport civil irányítási rendszerét a Magyar Olimpiai Bizottságon keresztül. Az 55. -ban a megyei önkormányzat feladatait az alábbiak szerint határozta meg: (3) A megyei és a fővárosi önkormányzat az (1)-(2) bekezdésben foglaltakon túl sportszervezési feladatai körében: a) segíti a területén tevékenykedő sportszövetségek működésének alapvető feltételeit, b) közreműködik a sportszakemberek képzésében és továbbképzésében, c) segíti a sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakítását, illetve az e körbe tartozó sportrendezvények lebonyolítását. d) adottságainak megfelelően részt vesz a nemzetközi sportkapcsolatokban, e) ellátja a nemzeti sportinformációs adatszolgáltatással összefüggő területi feladatokat, f) közreműködik a sport népszerűsítésében, a mozgásgazdag életmóddal kapcsolatos sporttudományos felvilágosító tevékenység szervezésében, g) közreműködik a sportorvosi tevékenység feltételeinek biztosításában. A megyei önkormányzat a sporttevékenységek területi szervezéséhez 1996-ban létrehozta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézetet, azzal a céllal, hogy: egyrészt lássa el a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat sportszakmai szolgáltatási feladatait, másrészt a hivatal illetékes osztályán keresztül szakmai információkat nyújtson a közgyűlés és bizottságai sporttémájú döntéseinek előkészítéséhez, valamint azok végrehajtásához. A Testnevelési és Sportintézet március 31-ig önállóan működő és gazdálkodó, közszolgáltató költségvetési szervként működött. Feladatát a sportról szóló évi I. törvényben a megyei önkormányzat számára megfogalmazott megyei testnevelési és sportszervezési feladatok alapján végezte. Az intézmény éves költségvetése az intézet 8 főállású dolgozójának bérét és járulékait, valamint a dologi (működési) költségeket tartalmazta. Utóbbiak azonban magukba foglalták az intézetben dolgozó 32 megyei sportági szakszövetség és a Megyei Diáksport Tanács alapvető működési feltételeit biztosító költségeket (adminisztráció, posta, telefon, sokszorosítás, stb.) is ig a megyei önkormányzat ezen kívül az Oktatási és Sportbizottság döntése alapján a sportszövetségeknek az adott évi versenynaptárukban meghatározott rendezvények szervezéséhez és lebonyolításához támogatást biztosított. Ez a támogatás már 211-ben megszűnt, de a Megyei Mecénás Alapból még volt lehetőségük a szövetségeknek a nagyobb rendezvények - 1 -

3 támogatásához pályázni ben összesen 7 szövetség részesült ebből a forrásból től ez a lehetőség is megszűnt. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 13/2011. (II.17.) számú határozatában döntött, hogy március 31. nappal a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézetet beolvadással egyesíti a jogutód Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Sportintézetbe. A sportszakmai szolgáltatást április 1-től az összevont intézményen belül, intézményegységként a következő személyi erőforrás biztosításával végzi: 1 fő intézményegység-vezető (2012. december 28-tól nyugdíjba vonult, a vezetői munkakör jelenleg betöltetlen) 1 fő sportszakmai munkatárs (diáksport, utánpótlás) 1 fő sportszakmai munkatárs (szövetségek, képzés, honlap, média) 1 fő titkárnő. A sportszakmai intézményegység a 2012 év elsődleges feladatának tartotta, hogy az átszervezések, fenntartói változás következtében ne sérüljön szolgáltatási tevékenysége. Az eddigi szolgáltatási szerepét megőrizze az elért eredményeket megtartsa. Az intézményegység a sportszolgáltatási tevékenységi körével igyekszik a megyei sportigazgatási feladatokat hatékonyan ellátni. A pénzügyi szolgáltatást viszont nem sikerült megoldani, hiszen az átszervezés és nyugdíjazás következtében ezzel foglalkozó munkatárs nincs az intézetben. Az intézményegység sajátossága, hogy egyrészt a sportszervezési feladatokat ellátó közalkalmazottak munkahelye, másrészt az a szintér, ahol a 32 megyei sportági szakszövetség és a Megyei Diáksport Tanács vezetői, testületei, aktívái konkrét szakmai munkájukat végzik január 1-jétől a megyei önkormányzat intézményfenntartó feladata megszűnt, ezért a B- A-Z. Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet fenntartója a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Intézményfenntartó Központ lett. Az Intézettel a sport intézményegység is automatikusan átkerült a MIK fenntartásába. Az év második fele ismét változást hozott az intézményegység életében. A Megyei Intézményfenntartó Központ munkatársai részére át kellett adni a Selyemrét u. 1. szám alatti épület földszinti részén működő sportirodáinkat. A 16 helyiségben és a tanácsteremben működtek a sportszövetségek, a Sporttörténész Társaság és a szolgáltatási tevékenységet ellátó főállású dolgozók. Az elhelyezés lehetővé tette a szövetségekben dolgozó társadalmi munkások ideális feladatellátását. Rendelkezésükre állt telefon és Internet-kapcsolat, saját irodarész. Szeptemberben a költözést követően szövetségi feladatokhoz kaptunk 3 irodát (Teleki Tehetséggondozó Kollégium épületrészében), melyekben a Labdarúgó Szövetség kivételével a többi egységet el kellett helyezni és kialakítottunk egy kis tanácskozót, ahol elnökségi üléseiket, közgyűléseiket, képzéseket meg lehet tartani. A Labdarúgó Szövetség, mint a legnagyobb és legtöbb bizottsággal dolgozó testület nem fért el ennyi helyen, így ők az ITC székházban bé

4 relnek irodákat. A Sporttörténész Társaság által az elmúlt évtizedekben összegyűjtött sportrelikviáknak nem tudtunk helyet biztosítani, így azok egy része a Miskolc Városi Szabadidőközpont Sportmúzeumába került. A három főállású dolgozó az épület harmadik emeletén (a pedagógiai szakmai szolgáltatás szintjén) két irodában végzi jelenleg a munkáját. A 2013-as év újabb változásokat hozott. A közoktatási intézmények állami fenntartásba kerültek, erre létrejött a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK). A pedagógiai intézetnek legkésőbb március 31-ig át kell kerülnie a KLIK megyeközponti tankerületébe, a MIK mint fenntartó megszűnik. Ezzel kérdésessé válik, hogy a sportszakmai szolgáltatás eddig kialakított rendszerét ki tudja tovább fenntartani. Szó van megyei MOB irodák kialakításáról, de ennek részleteit jelenleg nem ismerjük. Fontosnak tartjuk ezért, hogy a megyei önkormányzat tárgyalásokat folytasson a MOB-bal egy lehetséges együttműködés kialakításáról, mely együttműködésbe célszerű lenne bevonni a Magyar Diáksport Szövetséget, valamint Miskolc várost is. Minden a fentiekben bemutatott nehézség ellenére 2012-ben vállalt feladatainkat zökkenőmentesen teljesítettük. 1. Tájékoztató a 2012-es év szakmai feladatellátásáról Sportszakmai feladatellátás A sport magába foglalja a nemzet által vallott értékeket, az összetartozás és a versenyzés szellemét, a részvételt és a győzelmet, a teljesítmény elismerését, vagyis a munka becsületét, az önfegyelem és az öngondoskodás fontosságát, az egyén közösségért viselt felelősségét. Mindezek szellemében az intézményegység munkáját az az alapgondolat határozta meg, mely szerint kiemelkedő fontosságú a sport minden területe, azaz az iskolai és diáksport, a rekreációs- és szabadidősport, valamint a versenysport. A sportszakmai szolgáltatásokkal az intézményegység igyekezett valamennyi területen kifejteni hatását a megye lakosságára. Sportszakmai szolgáltatás: 32 megyei sportszövetség működésének biztosítása kiemelt nagy sportrendezvények sportszakmai lebonyolításának segítése diákolimpiai versenyrendszer szervezése, lebonyolítása pályázatírási tanácsadás, pályázatírás sportkonferenciák szervezése sportkiadványok szerkesztése, kiadása honlap működtetése megyei sportelismerések adományozása sportszakember képzés, továbbképzés sportrelikviák gyűjtése, időszaki kiállítások szervezése sportinformációs rendszer - 3 -

5 sportadatbázisok létrehozása, folyamatos karbantartása sportszövetségek elnökségi üléseinek, közgyűléseinek szervezési segítése Nehezíti mindezt a tevékenységet, hogy az elmúlt két évben a sportszakmai munkához nem kaptunk megyei támogatást. Megyei versenyeket csak azok a szövetségek tudtak szervezni, akik szponzori pénzt, esetleg pályázati támogatást tudtak szerezni Versenysport Megyénk sportjának, sportértékeinek a megismerését, az adott sportág népszerűsítését a nagy rendezvények szolgálják a legjobban. A megyei sportági szövetségek 2012 évben igyekeztek legalább azokat a nagy rendezvényeket megszervezni, ami az adott sportág kiemelt, hagyományos eseménye. A szövetségek az intézet munkatársainak segítségével a következő kiemelt rendezvényeket szervezték meg: Január : Avas kupa nemzetközi kézilabda torna (Felsőzsolca) Nemzetközi csapatok részvételével a megyei csapatok számára felkészülést biztosított a bajnoki szezonra. Február 4-5.: XXVII. Dr. Borosi László teremlabdarúgó emléktorna döntő (Miskolc) A több fordulós tornán összesen 8 helyszínen, 12 csoportban, 72 csapat mérkőzött meg a végső győzelemért, biztosítva a téli versenyzési lehetőséget a megyei csapatok számára. Március 3.: Kerekes János női-menyhért László férfi kézilabda torna (Felsőzsolca) A megyei csapatok mérték össze tudásukat a februári selejtezőkön, ahonnan a márciusi döntőbe verekedték magukat. Március 10.: XVI. Víz Világnapja nemzetközi úszóverseny (Miskolc dr. Kemény Dénes Városi Sportuszoda) A sorrendben tizenhatodik miskolci erőpróba résztvevői a hazai klubok képviselői mellett Szlovákiából: Kassáról és Eperjesről; valamint Erdélyből: Marosvásárhelyről érkezett 350 sportoló. A 22 versenyszámból álló, egész napos, a sorozat eddigi részvételi rekordját megdöntő nívós erőpróbán nem kevesebb, mint 28 érmet - köztük tíz aranyat - tartottak itthon a borsodi sportolók. Március 31.: Tavaszi erőemelő, fekvenyomó, testépítés és fitness regionális bajnokság (Tiszaújváros) A rendezvény keretén belül a Mozgáskorlátozottak fekvenyomó magyar kupa is megszervezésre került. Május : Tájkerékpáros pontgyűjtő országos bajnokság, Borsod kupa tájkerékpáros verseny (Hollóstető) - 4 -

6 A Hollóstetőn megrendezett pontgyűjtő Tájkerékpáros Országos bajnokságon szép sikereket értek el megyénk sportolói, így mindenképpen érdemes volt ezt a rangos eseményt a megyénkbe hozni. Május : XXI. Tisza Triatlon klubcsapat országos bajnokság és Elit Triatlon Tour 1. fordulója, amatőr kupa egyéni gyermek, serdülő, ifjúsági és sprint ranglista verseny (Tiszaújváros) A Tisza Triatlon hétvége minden évben nagy sikert arat a tiszaújvárosi lakosok és triatlonisták körében, hiszen hazai pályán küzdhetnek meg az országos bajnoki címekért és a triatlon tour pontjaiért, de az amatőrök is megmozgathatják magukat. Így volt ez 2012-ben is. Június 9-10.: 20. Bükki Hegyi Maraton-Kisgyörgy Ádám Emlékverseny hegyi futóverseny, I. Kondezngyík Maraton hegyikerékpáros országos rangsoroló verseny (Királyasztal) A Jubileumi Nemzetközi Bükki Hegyi Maratont egy úgynevezett Maratoni hétvége keretében bonyolították le, melyen nem csak a futás szerelmesei, hanem a kerékpározni vágyók is rangos és színvonalas eseményen próbálhatták ki tudásukat. Június 21.: Időfutam kerékpáros országos bajnokság (Felsőzsolca) Köszönhetően a városi önkormányzat támogatásának, 2012-ben Felsőzsolcán mérték össze tudásukat hazánk időfutam versenyzői. Hermetikusan lezárt pályán, ideális infrastrukturális körülmények között került sor a megmérettetésre, amelyet a +37 fokos hőmérséklet és a helyenként nagyon megerősödő szél tett még embert próbálóbb feladattá. Június : Középtávú egyéni és váltó országos tájékozódási futó bajnokság (Szilvásvárad) A Megyei Tájékozódási Futó Szövetség ideális időjárási körülmények között sikeresen rendezte meg a évi Középtávú és Váltó Országos Bajnokságot. A versenyeken több száz egyéni résztvevő és 225 váltócsapat küzdött a magyar bajnoki címekért a különböző kategóriákban. Július 2.: 19. Bükki Hegyi Maraton (Bükk-hegység) XIX. alkalommal került lebonyolításra a nemzetközi maratoni futóverseny, melyre angol, ausztrál, etióp, lengyel, kanadai, német, holland, osztrák, román, szlovák, ukrán versenyzők is érkeztek. Július 7.: XXXVI. Matyó kupa országos ökölvívó bajnokság (Mezőkövesd) Serdülő, ifjúsági, junior és felnőtt korosztályok bokszolói mérték össze tudásukat Matyóföldön XXXVI. alkalommal megrendezett Matyó kupán. Július 7-15.: Triatlon nagyhét (Tiszaújváros) 2012-ben az olimpia miatt hamarabb került lebonyolításra a hagyományos Triatlon nagyhét. A 14. Triatlon Nagyhét sport, gasztronómiai és szórakoztató programsorozat számos újdonságot tartogatott az érdeklődők számára. Az olimpiai kvalifikációs 16. ITU TVK Triatlon Vi

7 lágkupa előtti napon, július 14-én, szombaton tartották meg az immár hagyományos ETU Junior Triatlon Európa-kupa futamot. A verseny most is Tiszaújváros szívében volt, míg az úszás a Dísztóban, a kerékpározás és a futás pedig részben a másnapi világkupa pályáján. A versenyeken ismét nagyon rangos mezőny csapott össze az értékes pontokért. Július : U16 A női utánpótlás Európa-bajnokság (Miskolc) A magyar válogatottnak, közöttük miskolci sportolónak, Dubei Deborának is szurkolhattunk a több mint egy hétig két helyszínen tartó csatározásokon. A Miskolci Egyetemi Körcsarnok és a Miskolc Városi Szabadidőközpont Generali Arénája méltó helyszínéül szolgált a rangos eseménynek, ahol a szurkolók is szép számmal kísérték figyelemmel a mérkőzéseket. Július 14.: Szűcs Lajos emlékverseny nemzetközi súlyemelő bajnokság (Kazincbarcika) Az emlékversenyre az egész ország területéről érkeztek sportolók, akik a serdülő korosztálytól a felnőttekig küzdöttek a dobogós helyezésekért. A KVSE termében megrendezett verseny színvonalát emelte a Kassai Sportklub súlyemelő szakosztályából érkezett sportolók részvétele. Július : Central-European Tour nemzetközi országúti kerékpáros körverseny (Szerencs-Miskolc, Budapest) Szerencs és Miskolc között 157,8 kilométeres távon rendezték a Central-Europpean Tour UCI 1.2 kiemelt kategóriás nemzetközi kerékpárversenyt a Miskolc Nagydíjért. A versenyen Lovassy Krisztián kivívta hazánk számára a 2012-es Világbajnokságon való indulás jogát.hazánk egyetlen nemzetközileg bejegyzett eseményén - július 21-én versenyző állt rajthoz, 18 nemzet képviselőiből. 25 csapat 10 UCI Europe Tour bejegyzésű kontinentális profi csapat 3 nemzeti válogatott és 11 klub csapat mérte össze tudását a könnyűnek semmiképpen nem nevezhető versenyen. A Budapest Nagydíjjal folytatódott vasárnap a Central European Tour nemzetközi kerékpárverseny. Július 22-én a mezőny 132 kilométeres távot teljesített Isaszeg és Budapest között. Július : XLV. Gyermek úszó országos bajnokság (Miskolc dr. Kémeny Dénes Városi Sportuszoda) 2012-ben immár második alkalommal került lebonyolításra gyermek kategóriában hivatalos magyar bajnokság miskolci helyszínnel, mely köszönhető a dr. Kemény Dénes Városi Sportuszoda nagyszerű adottságainak és a szervező stáb kiváló munkájának. Augusztus : Cseppkő Chess Weekend nemzetközi egyéni sakkverseny (Aggtelek) A hagyományos versenyt az Aggteleki Cseppkő Hotelben rendezte meg a Megyei Sakkszövetség, ahol a versenyzés mellett jutott idő a kikapcsolódásra is. Augusztus : XXII. Zemplén kupa nemzetközi egyéni sakkverseny (Szerencs) A nemzetközi nyílt A, FIDE B és ifjúsági C egyéni kategóriákban lebonyolításra került sakkverseny a szerencsi Bocskai István Gimnáziumban került megrendezésre

8 Szeptember : óra: Szlovák Aurél nemzetközi női röplabda emléktorna (Miskolc MVSC csarnok) A 2012-ben elhunyt röplabda versenybíró, Szlovák Aurél emlékének szentelve rendeztek nemzetközi röplabda tornát 6 csapat részvételével. A két napos torna egész napos szórakozást jelentett az érdeklődőknek. Szeptember 15.: XI. Kőszegi György emlékverseny kiemelt országos súlyemelő bajnokság (Tiszaújváros) A tizenegyedik alkalommal megrendezett eseményen délelőtt területi minősítő versenyt, míg délután kiemelt országos bajnokságot bonyolítottak le a szervezők. Október 13.: Felnőtt egyéni kötöttfogású birkózó magyar bajnokság (Miskolc Egyetemi Körcsarnok) Két fiatal diósgyőri birkózó is a legjobbak között végzett az október 13-án, szombaton, a Miskolci Egyetem körcsarnokában megrendezett felnőtt magyar bajnokságon. A Diósgyőri BC (DBC) féltucat sportolóval képviseltette magát az erőpróbán, akik többsége még junior korú, de ennek ellenére szépen szerepeltek a hazai pályán. November 11.: 12. Barátság maraton szezonzáró futóverseny (Miskolc Egyetemi Körcsarnok) Immár hagyományosan került lebonyolításra a megszokott versenyszámokban (5,2 km, kismaraton (10,3 km), félmaraton (21,095 km), maraton (42,195 km)) és korosztályos kategóriákban a futóverseny a Miskolci Egyetem körcsarnokától indulva és érkezve. November 17.: XXV. Bitskey Zoltán úszó emlékverseny Testvérvárosok kupája (Miskolc dr. Kemény Dénes Városi Sportuszoda) A nagy hagyományokkal rendelkező Bitskey Zoltán emlékversenyre ismét több külföldi klub nevezett, akikkel lehetősége nyílt a megyebeli úszópalántáknak összemérni tudásukat és sportbarátságokat kötni velük. November : II. Balogh Árpád XVII. Avas open nemzetközi felnőtt egyéni sakkverseny (Miskolc City Hotel) A miskolci City Hotel adott méltó otthont a 17. alkalommal megrendezésre kerülő Avas open nemzetközi felnőtt egyéni sakkversenynek, ahol megyénk képviselői is szép számmal ültek az asztalokhoz. November 24.: Tisza kupa testépítő és fitness magyar bajnokság (Tiszaújváros Derkovits Gyula Műv. Központ) Tiszaújváros adott otthont a verseny keretében a női fitness modell bajnokságnak, a női bodyfitness kupának, a masters és junior testépítő és bodyfitness bajnokságnak, valamint 13 kategóriában szabadidős versenynek. December 6-8.: Nemzetközi karate szeminárium Julius Thiry-vel (Tiszaújváros) - 7 -

9 A Hayashi-ha Shito-ryu stílusszervezet vezetője Julius Thiry 8. danos karate nagymester tartott nemzetközi szemináriumot a Tiszaújvárosi Sportközpontban. A rendezvényre az ország minden területéről érkeztek, valamint olasz résztvevők is voltak. December óra: Avas kupa 6. Csordás József nemzetközi karate emlékverseny (Miskolc Egyetemi Körcsarnok) A hagyományos karate emlékversenyt minden évben december elején bonyolítja le a Megyei Karate Szövetség, így volt ez 2012-ben is. A meghívásos versenyen 5 nemzet (Olaszország, Románia, Szlovákia, Ukrajna, Magyarország) 31 egyesület, közel 300 karatékája mérte össze tudását 4 küzdőtéren. A 60 kategória között utánpótlás és haladó versenyszámok is szerepeltek a kata (formagyakorlat) és kumite (küzdelem) különböző korosztályaiban. A több mint 50 trófea és 200 érem méltó gazdára talált. Elismerések A Sportszövetségek Képviseletével kilenc évvel ezelőtt alapítottuk a Megye Kiváló Sportvezetője díjat, melyet minden év decemberében a szövetségek javaslata alapján megyei sportvezető kaphat meg ben a kitüntetést Zsigmond Tibor, a BAZ Megyei Tájékozódási Futó Szövetség elnöke, Hölcz Péter a BAZ Megyei Úszó Szövetség főtitkára, valamint Hajnal István a BAZ Megyei Lovas Szövetség elnökségi tagja érdemelte ki. Fontosnak tartjuk, hogy évről-évre megemlékezzünk az időskorú, de még a sportágukban aktívan közreműködő sportvezetőkről, versenybírókról. Ennek szellemében 2012-ben is jutalmaztuk a következő aktívákat: Ablonczy Bertalan (Megyei Atlétika Szövetség, 90 éves), Bacsa Tibor (Megyei Diáksport Tanács, 80 éves), Hózlinger Ferenc (Megyei Kézilabda Szövetség, 75 éves). Hagyomány, hogy megyénk kiemelkedő sportteljesítményt nyújtó sportolóit a sportági szövetségek javaslata alapján köszöntjük. Sajnos a 2012 év legjobb eredményeit elérő sportolók hagyományos köszöntését anyagi források hiányában nem tudtuk megrendezni Sportkiadványok Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sportévkönyve Anyagi forrás hiányában a évi eseményekről, eredményekről készült évkönyv nyomdai kiadását nem tudtuk vállalni, egy szűkített, kifejezetten eredményeket tartalmazó anyagot összeállítunk és CD formájában őrizzük meg Sportfotó pályázat és kiállítás 2012 évben második alkalommal került meghirdetésre a Sportfotó pályázat, melyre 4 pályázó adott le műveket. A fotókat az Intézet nagytermében állítottuk ki

10 1.4. Információcsere Az egyes területekhez kapcsolódó szolgáltatásokat az intézményegység honlapján naprakészen lehet követni. A honlapunk napi frissítésekkel állandó tájékoztatást ad a megyében zajló sporteseményekről, eredményekről, pályázatokról, sportszakmai és pénzügyi területet érintő változásokról Diáksport A területi sportirányítás szabályozatlansága a diáksportban is éreztette hatását, ami elsősorban a tevékenység finanszírozásának feladatellátásában jelentkezett. Az állami támogatás hiánya miatt a diákolimpiai versenyrendszer megyei működtetését csak pályázati források, nagyfokú takarékosság és az egész megyére kiterjedő önkéntesi hálózat áldozatos munkájával tudta megvalósítani. Elsődleges célunk az volt, hogy a megye tanulóifjúságának minden olyan sportágban biztosítsuk a versenyzési lehetőséget, ami a Magyar Diáksport Szövetség felmenő versenyrendszerében szerepel. Az elmúlt tanévben 13 hagyományos diákolimpiai sportágban biztosítottunk versenyzési lehetőséget 6 különböző korcsoportban. Ehhez kapcsolódott 5 sportágban a közvetlen nevezéses diákolimpiai és szabadidős rendezvények. 171 alapfokú és 56 középfokú oktatási intézmény vett részt a felmenő rendszerű diákolimpiai versenyeken. Összesen 680 körzeti és 142 megyei elődöntőt és 116 megyei döntőt rendeztünk. Volt egy kis csökkenés a nevezésekben, de így is diák versenyzett. A diákolimpiai versenyek szervezése teljes egészében elektronikus formában zajlik a nevezéstől a versenyeredmények közléséig. Az alapfokú oktatási intézmények versenyein 6 egyéni és 6 csapat bajnoki aranyat szereztek megyénk diákolimpikonjai az országos diákolimpiai döntőkön. A középiskolák versenyein pedig 2 egyéni és 5 csapat országos bajnokunk volt. A két iskolafokon ezen kívül még 32 dobogós helyezést gyűjtöttek be megyénk diáksportolói. A Magyar Diáksport Szövetség töretlen bizalma eredményeként a következő országos elődöntők megrendezését nyertük el: Január 11.: Kosárlabda VI. kcs. fiú (Tiszaújváros) Január 18.: Lábtenisz V-VI. kcs. fiú és leány páros és hármas (Kazincbarcika) Január 20.: Lábtenisz III-IV. kcs. fiú és leány páros és hármas (Kazincbarcika) Január 24.: Röplabda VI. kcs. fiú (Kazincbarcika) Január 28.: Röplabda VI. kcs. leány (Miskolc) Február 12.: Grundbirkózás I-II. kcs. fiú és leány (Miskolc) Február 19.: Judo II., III., IV. kcs. fiú és leány (Miskolc) Február 25.: Játékos sportverseny I-II. kcs. fiú és leány (Ózd) - 9 -

11 Március 30.: Röplabda V. kcs. leány (Miskolc) Április 25.: Kosárlabda IV. kcs. leány (Miskolc) Május 2.: Labdarúgás IV. kcs. fiú (Kazincbarcika) Május 18.: Kosárlabda V. kcs. fiú (Miskolc) Június 2.: Íjász I., II., III., IV., V., VI. kcs. fiú és leány (Miskolc) November 24.: Sportlövő I-IV., V-VI. kcs. fiú és leány (Szerencs) December 7.: Kispályás floorball I., II., III. kcs. lány, I., IV., V., VI. kcs. fiú (Miskolc) December 19.: Kézilabda VI. kcs. lány (Miskolc) A diákolimpia országos döntői közül 6 sportág versenyét szerveztük meg. Január : Kispályás floorball I., II., III., IV., V., VI. kcs. (Miskolc) Február 4-5.: Teremlabdarúgás IV. kcs. fiú (Miskolc) Március 24.: Játékos sportverseny I-II. kcs. (Ózd) Április 4-7.: Ökölvívó (Sárospatak) Április : Párbajtőr egyéni és csapat V-VI. korcsoport (Miskolc) Április : XIII. Fekvenyomó (Kazincbarcika) November 24.: Sportlövő (Szerencs) A versenyek szervezésében és lebonyolításában nagy szerepet vállal a megyében működő 13 Diáksport Bizottság, a Középiskolai Sportbizottság és a Megyei Diáksport Tanács önkéntesei. Tovább népszerűsítettük az életmód sportokat, a szabadidős sporttevékenységeket. Sikeresek voltak a régiós, országos szintű rendezvények ezen a területen: Mikulás túra Miskolc-Lillafüred 400 fővel Népek Tavasza teljesítménytúra Miskolc, Királyasztal - Ómassa útvonalon 1100 fővel Fittségi Sportnap Miskolc Városi Szabadidőközpont Generali Aréna A XXI. század második évtizedének küszöbén fontos kormányzati lépés történt az iskolai testnevelés és sport területén. A köznevelési törvény bevezeti a mindennapos testnevelés megszervezésének kötelezettségét. Az elmúlt évek tudományos igénnyel feldolgozott kutatási adatai szerint a magyar fiatalok iskolai testneveléssel és diáksporttal kapcsolatos attitűdjei, véleményei, tapasztalatai csupán 50 % körüli gyakorisággal kedvezőek. A diákság lemorzsolódása a diákolimpiai versenyrendszerben megyénkben is tapasztalható. A mindennapos testnevelés bevezetése eredményezheti a kedvezőtlen folyamat megállítását is. Elismerések A Diáksport Tanács fontosnak tartja, hogy megbecsülje, és példaként állítsa azokat a sportolókat, akik a sportot és tanulást is eredményesen művelik. Ezen tanulók elismerésére évek óta, ünnepélyes keretek között adjuk át a Jó tanuló, jó sportoló díjat évben 14 sportolót talált méltónak az elismerésre a Diáksport Tanács Intéző Bi

12 zottsága. Iskolafokonként a legjobbak neve felkerült a Miskolci Szabadidőközpontban található márvány emléktáblára. A diáksportban évek óta tevékenykedő sportvezetők, pedagógusok, elismerésére alapította a DST 31 évvel ezelőtt a Borsod megye Diáksportjáért emlékplakettet. Ezt 2012 évben 5 kolléga kapta meg. Az intézményekben folyó diáksport munka elismerése a versenyeken nyújtott eredmény alapján a Legeredményesebb diáksport-szervezet díj. Az elismerést 9 kategóriában, pontértékelés alapján adtuk át. Az elmúlt tanévben jubileumi díjátadó ünnepséget rendezett a Magyar Diáksport Szövetség, ahol az elmúlt 25 évben az országos általános iskolák rangsorában kiemelkedett és jutalmazásra került a tiszaújvárosi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálatot, valamint a kis iskolák között a mezőnagymihályi Arany János Általános Iskolát. Diáksport kiadványok A tanév diákolimpiai eredményeit Évkönyv formájában tesszük közzé, melyben a városi, megyei és országos döntők helyezettei szerepelnek. Az évkönyvet a költségtakarékosságot szem előtt tartva 2012-ben elektronikus formában CD-én adtuk át az iskoláknak. Szeptemberben elkészítettük a 2012/2013. tanév diákolimpiai versenykiírását, versenynaptárát. Az általános és középiskoláknak készült kiadvány minden iskolába eljutott Szabadidő és lakossági sport A rendszeres mozgás az egészséges életmód egyik meghatározója. Fontos lenne beiktatni életünkbe legalább napi 20 perc testmozgást. Az egészséges életstílus kialakításához elengedhetetlen a testi és lelki önismeret. Ezen a területen elsősorban a népszerűsítés és a felvilágosító tevékenység a feladatunk. Egy-két nagy rendezvény nyújtotta széles kínálattal próbáljuk ezt a propaganda munkánkat megvalósítani. VI. Fittségi Sportnap Közel háromezren fordultak meg a miskolci 6. Fittségi Sportnapon, mely immár második alkalommal volt az országos Nivea Fitness Tour '12 egyik állomása. Az egészséges életmódot népszerűsítő eseményen több híres oktató különböző aerobic irányzatait nyílt óra formájában próbálhatták ki az érdeklődők, ezen kívül kiállítások, gyerekprogramok, egészségügyi szűrések várták a látogatókat. A nagyszabású szabadidős rendezvényt teljes egészében pályázati pénzből sikerült megvalósítani. XIV. Népek Tavasza Teljesítménytúra A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport Tanács, a BAZ Megyei Természetjáró Szövetség és az Intézményegység valamennyi dolgozója nagyszabású túra szervezésével közösen ünnepelte a március 15-ét. Rekordszámú, 1167 fő induló volt az iskolások körében, akik a 10 és 15 km-es távok valamelyikét teljesítették. A szervezett iskolás csoportokon felül 1108 fő

13 vett részt a 10, 15, 30, 42 km-es távokon. A teljesítménytúrán célba érkezettek kitűző és emléklap díjazásban, valamint zsíros kenyeret és teát kaptak Fogyatékosok sportja A fogyatékos emberek számára a sport szerepe még nagyobb, mint az egészségesek esetében, hiszen az önmegvalósítás, sikerélmény a saját önbecsülésük szempontjából óriási jelentőséggel bír. Ezért tartjuk fontosnak a szövetség hathatós segítését, hogy minél több embernek biztosítsunk esélyt a teljes élethez való közelítéshez. Az elmúlt időszakban változatlanul három nagyobb területen segítettük a Fogyatékos Szövetség munkáját. Iskolai versenyek A fogyatékkal élők mozgás iránti vágyát legeredményesebben gyerekkorban lehet felkelteni. Ezt szolgálja a legnagyobb létszámot megmozgató versenyrendszer a Tanulásban Akadályozott Tanulók Versenye (TANAK). Az országos döntővel záródó versenysorozatot hat sportágban szerveztük meg őszi-tavaszi rendszerben (atlétika, asztalitenisz, labdarúgás, játékos sportverseny, úszás, mezei futás). A tanév során összesen 10 alkalommal mérték össze tudásukat megyénk tanulásban akadályozott tanulói. Szabadidős versenyek Egy pályázati lehetőségnek köszönhetően 30 programot bonyolítottunk le a társrendezőkkel a megyében fogyatékossággal élők számára a különböző szabadidős sportágakban. Az események között a már hagyományos túrák, gyógyúszások, ügyességi és labdarúgó tornák voltak, de új kezdeményezésként szervezetünk 4 alkalommal nordic walking foglalkozást is, valamint megyei floorball, utcai futás, úszás és gyermekotthonok ügyességi versenyét is. A pályázatból egy nagyszabású korcsolyagálát is megvalósítottunk, ahol több mint 520 résztvevő gyönyörködhetett a jégtánc és mesejáték szépségeiben a Miskolc Városi Jégcsarnokban. Elismerések december 11-én rendeztük meg a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fogyatékos Sportolók Szövetségének hagyományos évzáró gáláját, melyet idén is a Fogyatékosok Világnapjához kapcsolódóan bonyolítottunk le. Tizenegy fogyatékos szervezet, illetve oktatási intézmény növendékeit jutalmaztunk meg a 2012-ben elért országos és nemzetközi eredményeinek elismeréseként. Összesen 88 sportoló és edzője, testnevelője vehetett át díjat Sportszakember képzés, továbbképzés A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Sportszövetségek Képviselete megszervezte az alapfokú sportoktatói képzést. A képzésbe bevont oktatóik jó nevű szakemberek, akik biztosítják a mi

14 nőségi szakember utánpótlást. A 2011/2012. tanév végén, 2012 júniusában összesen 28 fő szerzett OKJ-és sportoktatói képesítést saját sportágában. Aerobik: 7 fő Gyorskorcsolya: 1 fő Testépítés-fitness: 7 fő Atlétika: 1 fő Kézilabda: 1 fő Úszó: 1 fő Judo: 1 fő Lovassport: 9 fő A 2012/2013-as tanévi tanfolyamot 2012 októberében 6 sportágban 21 fő kezdte meg Pályázatírási tanácsadó szolgáltatás A Sportszakmai Intézményegység egyik legfontosabb feladatának tekinti, hogy segítsen sportegyesületeknek, szövetségeknek, iskolai sportköröknek a pályázatok nyújtotta lehetőségek maximális kihasználásában. Ennek érdekében 2012 évben is több alkalommal szerveztünk pályázatíró napokat a Sportintézetben. A civil területre kiírt pályázatok ma a legnagyobb pénzalappal rendelkeznek. A sportegyesületeknek ezen a területen igyekeztünk segíteni, tudatosítani civil mivoltukat és szemléletüket. Ennek is az eredménye, hogy a megye sportegyesületei által nyert összeg jelentősen emelkedett. Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) működési és szakmai pályázat január 1-től megszűnt az NCA (Nemzeti Civil Alapprogram) pályázati rendszere, melyet a NEA váltott fel. Az új civil törvényhez és az új pályázati lehetőségekhez kapcsolódóan konferenciát szerveztünk a Teleki Kollégium Iharos termében, hogy minél több civil szervezet tisztában legyen a változásokkal és lehetőségekkel. Hathatós segítséget nyújtottunk a NEA működési és szakmai pályázataink megírásában az évben két alkalommal is, hiszen az esztendő elején, illetve decemberben is voltak beadási határidők. Ezek elbírálása még folyamatban van. NTP-MSV-11 művészeti és sportesemények támogatása pályázat 2012 februárjában a Megyei Diáksport Tanács számára nyújtottunk be sikeres pályázatot a megyei versenyrendszer lebonyolításának megsegítéseként, melyen Ft támogatáshoz jutottunk. A pályázatírást, a lebonyolítást, az elszámolást munkatársaink segítségével oldjuk meg. Emellett több civil szervezetnek nyújtottunk segítséget a sikeres pályázatuk megírásában. Nemzeti Erőforrás Minisztérium egészségfejlesztő (SPO-EJ-11) és hátrányos helyzetű (SPO-HH-11) pályázatai A pályázatok eredményes megírása érdekében külön konferenciát szerveztünk az iskolai diáksport egyesületek és fogyatékos szervezetek részére, ahol a Sportért Felelős Államtitkárság munkatársa tartott előadást. Ennek eredményeként sikeres pályázatok születtek a megyében. Az SPO-HH-11 pályázatán pedig a Megyei Sportszövetségek Képviselete 30 szabadidős fo

15 gyatékos esemény támogatására nyert Ft-ot, melyek pályázatírását, koordinálását, lebonyolítását, elszámolását szintén a Sportintézet munkatársai végezték. MOB-KJSZE-12 szabadidős pályázat 2012-ben ez egy új pályázati lehetőség volt, melyet a Megyei Sportszövetségek Képviseletének és a Megyei Diáksport Tanácsnak is sikerült kihasználnia az Intézményegység hathatós segítségével. A pályázatok teljes dokumentációját, lebonyolítását, elszámolását a munkatársak végezték. A sikeres munka eredményeként Ft-ot nyertek a 6. Fittségi Sportnap lebonyolításához, valamint Ft támogatásban részesült a Népek Tavasza teljesítménytúra megvalósítása. MOB-HSZE-12 szabadidős pályázat 2012-ben új lehetőség nyílt további szabadidős események lebonyolítására. A Sportintézet munkatársai elkészítették két pályázatukat is, melyeket a Megyei Sportszövetségek Képviselete, valamint a Megyei Diáksport Tanács nevében nyújtottak be. Mindkét pályázat sikeresnek bizonyult, mellyel teremlabdarúgás II. korcsoportos diákszabadidős rendezvényeket, kerékpártúrákat, illetve fogyatékosokkal integrál eseményeket (floorball, gyalogtúra, rekreációs sportnap) és 10 alkalommal nordic walking foglalkozásokat bonyolíthatunk le 2013 évben. Jelen pillanatban elbírálás alatt van még további két pályázat, melyet a Megyei Pedagógiai, Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet nyújtott be január 21-ig. Ezen pályázati kategóriák: NTP-SV-12, valamint NTP-TDSV-12, melyek diákolimpiai versenyek rendezéséhez nyújthatnak támogatást pozitív elbírálás esetén évi tervezett nagy rendezvények Szövetségek nagyobb rendezvényei: Február 2-3.: dr. Borosi László teremlabdarúgó emléktorna selejtezők (11 helyszínen) Február 9-10.: dr. Borosi László teremlabdarúgó emléktorna középdöntő (Miskolc Városi Szabadidőközpont) Február óra: Férfi felnőtt és junior NB II kézilabda felkészülési torna (Bőcs Sportcsarnok) Február óra: Női felnőtt és junior NB II kézilabda felkészülési torna (Bőcs Sportcsarnok) Március: Tavaszi erőemelő, fekvenyomó és testépítő, fitness regionális bajnokság (Tiszaújváros) Március óra.: XVI. Népek tavasza teljesítménytúra 10/15/30/10+30 km (Miskolc Király-asztal) 2500 fő részvételével Március óra.: Kassa-Miskolc nemzetközi országúti kerékpár verseny (Kassa- Miskolc) Március óra: 7. Fittségi Sportnap regionális fitness-életmód esemény (Miskolc Városi Szabadidőközpont Generali Aréna) fő részvételével Július: Matyó kupa nemzetközi ökölvívó verseny (Mezőkövesd) Július 6.: Szűcs Lajos nemzetközi súlyemelő emlékverseny (Kazincbarcika)

16 Július : Central European Tour nemzetközi országúti kerékpáros verseny (Szerencs-Miskolc, Budapest) Augusztus vagy : Kerekesszékes tenisz országos bajnokság (Miskolc) November: Őszi erőemelő, fekvenyomó és testépítő és fitness regionális bajnokság (Tiszaújváros) November: Tisza kupa testépítő és fitness magyar bajnokság (Tiszaújváros) November 9.: Szabó Ferenc nemzetközi master súlyemelő emlékverseny (Kazincbarcika) December óra: Avas kupa 7. Csordás József nemzetközi karate emlékverseny (Miskolc Egyetemi Körcsarnok) December óra: Mikulástúra (Miskolc Király-asztal) Diáksport rendezvények: Január óra: Teremlabdarúgás diákolimpia IV. korcsoport fiú megyei elődöntő (Sárospatak Árpád Vezér Gimnázium) Január óra: Teremlabdarúgás diákolimpia IV. korcsoport fiú megyei elődöntő (Miskolc Városi Szabadidőközpont Generali Aréna) Január óra: Teremlabdarúgás diákolimpia IV. korcsoport fiú megyei elődöntő (Tiszaújváros Városi Sportcentrum) Január óra: Teremlabdarúgás diákolimpia IV. korcsoport fiú megyei elődöntő (Encs Városi Sportcsarnok) Január óra: Asztalitenisz diákolimpia II-IV. korcsoport megyei döntő (Tiszaújváros Városi Sportközpont) Január óra: Teremlabdarúgás diákolimpia IV. korcsoport fiú megyei döntő (Ózd Városi Sportcsarnok) Január óra: Teremlabdarúgás diákszabadidős verseny II. korcsoport Fiú Ózd körzet (Ózd Városi Sportcsarnok) Január óra: Teremlabdarúgás diákszabadidős verseny II. korcsoport Fiú Miskolc körzet (Alsózsolca Városi Sportcsarnok) Január óra: Torna diákolimpia I-II., III-IV., V-VI. korcsoport megyei döntő (Miskolc Zrínyi Ilona Gimnázium) Január óra: Úszás diákolimpia I-II. korcsoport megyei döntő (Ózd Városi Tanuszoda) Január óra: Teremlabdarúgás diákszabadidős verseny II. korcsoport Fiú Encs körzet (Encs Városi Sportcsarnok) Január óra: Teremlabdarúgás diákszabadidős verseny II. korcsoport Fiú Mezőkövesd körzet (Mezőkövesd Városi Sportcsarnok) Január óra: Teremlabdarúgás diákszabadidős verseny II. korcsoport Fiú Kazincbarcika körzet (Kazincbarcika Városi Sportcsarnok) Január óra: Úszás diákolimpia III-IV. korcsoport A és B kategória megyei döntő (Szerencs Városi Uszoda) Január óra: Játékos sportverseny diákolimpia I-II. korcsoport megyei döntő (Ózd Városi Sportcsarnok)

17 Február óra: Úszás diákolimpia V-VI. korcsoport A és B kategória megyei döntő (Miskolc Diósgyőri Városi Uszoda) Február 4-6.: Kosárlabda diákolimpia amatőr V-VI. korcsoport fiú és leány megyei döntő (pályázat) Február 6-7.: Röplabda diákolimpia amatőr V-VI. korcsoport fiú és leány megyei döntő (Miskolc) Február óra: Judo diákolimpia diák A, B, C, serdülő megyei döntő (Miskolc MVSC judo terem) Február 25.: Sakk diákolimpia I., II., III., IV. korcsoport egyéni megyei döntő (Igrici) Február : Kézilabda diákolimpia amatőr V-VI. korcsoport fiú és leány megyei döntő (pályázat) Február 28.: Sakk diákolimpia I., II., III., IV. korcsoport csapat megyei döntő (pályázat) Március 5.: Röplabda diákolimpia IV. korcsoport leány megyei döntő (Miskolc) Március 6.: Röplabda diákolimpia IV. korcsoport fiú megyei döntő (Miskolc) Március 8-10.: Kosárlabda diákolimpia amatőr VI. korcsoport országos döntő (Miskolc 6 helyszín, 40 csapat, 560 diáksportoló) Március : Kézilabda diákolimpia V. korcsoport fiú és leány megyei döntő (pályázat) Március 12.: Kosárlabda diákolimpia IV. korcsoport lány megyei elődöntők (pályázat) Március 13.: Kosárlabda diákolimpia IV. korcsoport fiú megyei elődöntők (pályázat) Március 14.: Kézilabda diákolimpia IV. korcsoport fiú és leány megyei elődöntők (pályázat) Március 18.: Kosárlabda diákolimpia IV. korcsoport lány megyei döntő (pályázat) Március 19.: Kosárlabda diákolimpia IV. korcsoport fiú megyei döntő (pályázat) Március 20.: Kézilabda diákolimpia IV. korcsoport fiú és leány megyei döntő (pályázat) Március 21.: Röplabda diákolimpia III. korcsoport leány megyei döntő (Miskolc) Március 22.: Röplabda diákolimpia III. korcsoport fiú megyei döntő (Miskolc) Március 25.: Röplabda diákolimpia V. korcsoport fiú és leány megyei döntő (Miskolc) Március 26.: Atlétika mezei futás III., IV., V., VI. korcsoport megyei döntő (Miskolc Repülőtér) Március 27.: Kézilabda diákolimpia III. korcsoport fiú és leány megyei elődöntők (pályázat) Április 4.: Kézilabda diákolimpia III. korcsoport fiú és leány megyei döntő (Ózd) Április 8.: Kispályás labdarúgás diákolimpia IV. korcsoport megyei elődöntők (4 helyszín) Április 9.: Leány labdarúgás diákolimpia V-VI. korcsoport megyei döntő (pályázat) Április 10.: Labdarúgás diákolimpia I., II. korcsoport fiú megyei elődöntők (4 helyszín) Április 15.: Kispályás labdarúgás diákolimpia IV. korcsoport megyei döntő (Sátoraljaújhely) Április : Kosárlabda diákolimpia V. korcsoport fiú és leány megyei döntő (pályázat)

18 á ú á á í Á á á á ő ö ő á á Á ú á á ú ö ő ú á Á ú á á ú ö ő í Á á á ú ő ö ő á á Á á ú á á ö á ú Á ú á á ú ö Á á á ú á á ö ő á á Í á á á ö ő á á á á ú ö ő á á é é á ö á é ö ó á ö ő á é ö ó á á é é á ö ő á é ö ó á ő á á é á á ö ő ő ö á á é á é é ö ó ö ő á á ú á á ú ö ő á ú á ö á úé á ú ö á úé á ö ő ú Í é ú ö ő í á Í ó é á é ó í á á é ü á á ú á á é é í ő á é ő á ö Í á á ő á é í é ő á í á é á ü é é é Í ő á

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Irodája által szervezett 2008. évi sportversenyekről

Részletesebben

Általános tudnivalók, változások: (teljes szöveg a honlapon)

Általános tudnivalók, változások: (teljes szöveg a honlapon) 1 A 2014/2015. tanévi Budapesti Diáksport Szövetség versenykiírásai a www.bpdiaksport.hu oldalról tölthetők le. Elérhetőségek: Budapesti Diáksport Szövetség: 266-7993, bpdssz@gmail.com és facebook oldalunk.

Részletesebben

DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK

DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK Óbuda-Békásmegyeren 2010-2011. tanév II. félév Pedagógiai Szolgáltató Intézet 2011. június 6. DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK Óbuda-Békásmegyeren 2010-2011. tanév II. félév. Tartalom 1. Általános

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása A székesfehérvári sportélet kiemelt területei Iskolai sport Szabadidősport Fogyatékkal élők sportja Idősek sportja Utánpótlás-nevelés Verseny-

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI MEGYEI ÉS PÉCS VÁROSI DIÁKSPORT VERSENYNAPTÁR-TERVEZET

2014/2015. TANÉVI MEGYEI ÉS PÉCS VÁROSI DIÁKSPORT VERSENYNAPTÁR-TERVEZET 2014/2015. TANÉVI MEGYEI ÉS PÉCS VÁROSI DIÁKSPORT VERSENYNAPTÁR-TERVEZET A versenynaptár tervezett időpontokat és helyszíneket jelöl. A versenykiírások tartalmazzák a konkrétumokat, melyek letölthetők

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/ Fax: 89/

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/ Fax: 89/ PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 106. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. július 7-i ülésére Tárgy: Tájékoztató

Részletesebben

2013/2014. TANÉVI MEGYEI ÉS PÉCS VÁROSI DIÁKSPORT VERSENYNAPTÁR-TERVEZET

2013/2014. TANÉVI MEGYEI ÉS PÉCS VÁROSI DIÁKSPORT VERSENYNAPTÁR-TERVEZET 2013/2014. TANÉVI MEGYEI ÉS PÉCS VÁROSI DIÁKSPORT VERSENYNAPTÁR-TERVEZET A versenynaptár tervezett időpontokat és helyszíneket jelöl. A versenykiírások tartalmazzák a konkrétumokat, melyek letölthetők

Részletesebben

MEGYEI ÉS PÉCS VÁROSI DIÁKSPORT VERSENYNAPTÁR. A versenynaptár tervezett időpontokat jelöl. A versenykiírások tartalmazzák a konkrétumokat.

MEGYEI ÉS PÉCS VÁROSI DIÁKSPORT VERSENYNAPTÁR. A versenynaptár tervezett időpontokat jelöl. A versenykiírások tartalmazzák a konkrétumokat. MEGYEI ÉS PÉCS VÁROSI DIÁKSPORT VERSENYNAPTÁR A versenynaptár tervezett időpontokat jelöl. A versenykiírások tartalmazzák a konkrétumokat. SZEPTEMBER MEGYEI PÉCS VÁROSI 1. Szombat 2. Vasárnap 3. Hétfő

Részletesebben

MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ

MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ Sukoró (Velencei-tavi kajak-kenu versenypálya, 2015. május 29-31. 1 2014/2015. TANÉVI KAJAK-KENU DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 1.

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 4. A Vajda Péter DSE-vel közösen az alábbi rendezvényeket szerveztük a sportiskolás tanulóknak:

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 4. A Vajda Péter DSE-vel közösen az alábbi rendezvényeket szerveztük a sportiskolás tanulóknak: VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA OM 034931 1089 BUDAPEST, Vajda Péter utca 25-31. Telefon: (+36-1) 333 49 13; Gazdasági iroda: 313 74 17; Telefax: 477 04 27 E-mail: info@vajdaiskola.hu;

Részletesebben

Iskolai Sportkör szakmai programja

Iskolai Sportkör szakmai programja Iskolai Sportkör szakmai programja Összeállította: Keresztesné Lengyel Erzsébet Bognár Tamás Czirják György Tápiószecső, 2012. szeptember 3. 1 A szakmai program készült: Gróf Széchenyi István Ált. Isk.

Részletesebben

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL A tevékenység meghatározása 2012. évben az Oktatási, Kulturális és sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése Sport

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI BOCSA DIÁKOLIMPA VERSENYKIÍRÁS

2014/2015. TANÉVI BOCSA DIÁKOLIMPA VERSENYKIÍRÁS 2014/2015. TANÉVI BOCSA DIÁKOLIMPA VERSENYKIÍRÁS 1. A verseny célja: A 2014-2015. tanévi Magyarország Bocsa Diákolimpia bajnoka cím, és a további helyezések eldöntése. Tehetséggondozás, egy látványos,

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Diáksport Szövetség és a Hódmezővásárhelyi Diáksport Szövetség munkájáról

Beszámoló a Magyar Diáksport Szövetség és a Hódmezővásárhelyi Diáksport Szövetség munkájáról Iktatószám:41-15728/2010. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Beszámoló a Magyar Diáksport Szövetség és a Hódmezővásárhelyi Diáksport Szövetség munkájáról Az anyagot készítette:

Részletesebben

ORSZÁGOS DÖNTŐK MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG. Értékszámos egyéni döntő: 2015. május 01-03. Amatőr egyéni sakkbajnokság: 2015. április 17-19.

ORSZÁGOS DÖNTŐK MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG. Értékszámos egyéni döntő: 2015. május 01-03. Amatőr egyéni sakkbajnokság: 2015. április 17-19. MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG ORSZÁGOS DÖNTŐK Értékszámos egyéni döntő: 2015. május 01-03. Amatőr egyéni sakkbajnokság: 2015. április 17-19. Csapatbajnokságok: 2015. április 02-04. Helyszínek pályázat útján 1 2014/2015.

Részletesebben

A FODISZ SZEREPE A FOGYATÉKOSOK SPORTJÁBAN. FODISZ: Több, mint sport!

A FODISZ SZEREPE A FOGYATÉKOSOK SPORTJÁBAN. FODISZ: Több, mint sport! A FODISZ SZEREPE A FOGYATÉKOSOK SPORTJÁBAN FODISZ: Több, mint sport! A FODISZ megalakulásának indítékai Közel 80.000 fogyatékos diák tanul integrált és szegregált oktatási intézményekben Magyarországon;

Részletesebben

PÁLYÁZATI TUDNIVALÓK. A rendezéssel kapcsolatos részletes forgatókönyvet az Általános Versenykiírás mellékletében találhatják.

PÁLYÁZATI TUDNIVALÓK. A rendezéssel kapcsolatos részletes forgatókönyvet az Általános Versenykiírás mellékletében találhatják. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2009/2010. TANÉVI ORSZÁGOS BAJNOKSÁGOK RENDEZÉSÉRE A Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség (MEFS) pályázatot hirdet a 2009-2010. tanévi országos egyetemi főiskolai bajnokságok döntőinek

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen iskolai sportnapot szerveztünk a sportiskolás tanulóknak.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen iskolai sportnapot szerveztünk a sportiskolás tanulóknak. SPORTISKOLAI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2013. JANUÁR 1-ÁPRILIS 30. SZAKMAI BESZÁMOLÓ 1. Az iskola folyamatos kapcsolatot tart a MOB Sportiskolai Program Pedagógiai Munkacsoportjával illetve a sportiskolai módszertani

Részletesebben

A 510/2013.(03.27.) 841301 2013. 1. 14 000 13 000 1 000 2. 87 488 11 000 8 700 40 59 688 8 100 3. 19 000 3/1 2703/2011. (IX.

A 510/2013.(03.27.) 841301 2013. 1. 14 000 13 000 1 000 2. 87 488 11 000 8 700 40 59 688 8 100 3. 19 000 3/1 2703/2011. (IX. 510/2013.(03.27.) jóváhagyja a 841301 Sportcélú támogatás cím 2013. évi felosztását az alábbiak szerint: Feladat megnevezése, Összege (eft-ban) 1. Fővárosi sportágazati, pályázati rendszer fenntartása

Részletesebben

MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG

MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG 1 MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG 2013/2014. TANÉVI SAKK DIÁKOLIMPIA VERSENYKIÍRÁS A Magyar Sakkszövetség (a továbbiakban: MSSZ), és a Magyar Diáksport Szövetség (a továbbiakban: MDSZ) között a védjegy használati

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága. 21-2/2012.(11.29.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága. 21-2/2012.(11.29.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYE JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 21-2/2012.(11.29.) számú határozata a 2012. évi sportcélú működési támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntésről A Bizottság

Részletesebben

2016/2017. TANÉVI KAJAK-KENU DIÁKOLIMPIA REGIONÁLIS ELŐDÖNTŐK és ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS

2016/2017. TANÉVI KAJAK-KENU DIÁKOLIMPIA REGIONÁLIS ELŐDÖNTŐK és ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 2016/2017. TANÉVI KAJAK-KENU DIÁKOLIMPIA REGIONÁLIS ELŐDÖNTŐK és ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS A Kajak-Kenu Diákolimpiát az oktatásért felelős miniszter a Magyar Diáksport Szövetséggel (továbbiakban: MDSZ)

Részletesebben

Iskolai Sportkör szakmai programja

Iskolai Sportkör szakmai programja Iskolai Sportkör szakmai programja 2010-2011. tanév Összeállította: Fábosné Józsa Zsuzsanna Keresztesné Lengyel Erzsébet Bognár Tamás Czirják György Tápiószecső, 2010. szeptember 1. 1 A szakmai program

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen az alábbi rendezvényeket szerveztük a sportiskolás tanulóknak:

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen az alábbi rendezvényeket szerveztük a sportiskolás tanulóknak: SPORTISKOLAI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2012. SZEPTEMBER 1-DECEMBER 31. SZAKMAI BESZÁMOLÓ 1. Az iskola folyamatos kapcsolatot tart a MOB Sportiskolai Program Pedagógiai Munkacsoportjával illetve a sportiskolai

Részletesebben

Magyar Evezős Szövetség

Magyar Evezős Szövetség Magyar Evezős Szövetség ORSZÁGOS DÖNTŐ III., IV., V., és VI. KORCSOPORT Szeged, 2014.09.05-06. 1 2014/2015. TANÉVI EVEZŐS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 1. Az országos döntő célja: Az evezés

Részletesebben

VERSENYNAPTÁR 2014/2015

VERSENYNAPTÁR 2014/2015 1 Diáksport Bizottság i Béni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola MEZŐCSÁT Tel.: 49/552-010; Fax.: 49/552-011 Szent István út 35. 3450 E-mail: egressy@altisk-mezocsat.sulinet.hu MEZŐCSÁT VÁROS

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS. A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák tanulóinak atlétika és labdarúgó bajnokságára

VERSENYKIÍRÁS. A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák tanulóinak atlétika és labdarúgó bajnokságára VERSENYKIÍRÁS A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó iskolák tanulóinak atlétika és labdarúgó bajnokságára A verseny célja: A verseny kiírásban szereplő sportágakban korcsoportonként

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó az Ózdi Súlyemelő és Fitness Club tevékenységéről Ózd, 2011. április 21. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Club Előkészítő: Ózdi Súlyemelő és Fitness Ügyvezető

Részletesebben

2016/2017. TANÉVI AEROBIK DIÁKOLIMPIA VERSENYKIÍRÁS

2016/2017. TANÉVI AEROBIK DIÁKOLIMPIA VERSENYKIÍRÁS 2016/2017. TANÉVI AEROBIK DIÁKOLIMPIA VERSENYKIÍRÁS Az Aerobik Diákolimpiát az oktatásért felelős miniszter a Magyar Diáksport Szövetséggel (továbbiakban: MDSZ) közösen hirdeti meg; a versenyt az MDSZ-szel

Részletesebben

2015/2016. TANÉVI EVEZŐS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS

2015/2016. TANÉVI EVEZŐS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 2015/2016. TANÉVI EVEZŐS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 1. Az országos döntő célja: Az evezés sportág népszerűsítése az általános és középiskolák tanulói és pedagógusai körében. A fiatalok készségeinek,

Részletesebben

Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit!

Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit! Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit! A sport nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is az egyik legerőteljesebb nevelőeszköze. /Szent-Györgyi Albert/ AZ EGRI VÁROSI

Részletesebben

DocuCom PDF Trial. www.pdfwizard.com. Zeon PDF Driver Trial. www.zeon.com.tw. Magyar BMX Cross-Triál Szövetség 2008. ÉVI PEKINGI OLIMPIA

DocuCom PDF Trial. www.pdfwizard.com. Zeon PDF Driver Trial. www.zeon.com.tw. Magyar BMX Cross-Triál Szövetség 2008. ÉVI PEKINGI OLIMPIA Magyar BMX Cross-Triál Szövetség 2008. ÉVI PEKINGI OLIMPIA SZEMPONTOK AZ OLIMPIAI JÁTÉKOK FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJÁHOZ I. Olimpiai célkitűzések: A Magyar BMX Cross szövetség a BMX cross kerékpáros versenyeken

Részletesebben

a 2013/2014. tanévi Diákolimpia versenyeken közreműködő személyek díjazásának tárgyában

a 2013/2014. tanévi Diákolimpia versenyeken közreműködő személyek díjazásának tárgyában K Ö Z L E M É N Y a 2013/2014. tanévi Diákolimpia versenyeken közreműködő személyek díjazásának tárgyában A Magyar Diáksport Szövetség (továbbiakban MDSZ) kialakította a Diákolimpia országos elődöntőin,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az Ózd Térségi Diáksport Bizottság tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ az Ózd Térségi Diáksport Bizottság tevékenységéről TÁJÉKOZTATÓ az Ózd Térségi Diáksport Bizottság tevékenységéről Ó z d, 2013. január 24. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Előkészítő: Ózd Térségi Diáksport Bizottság Elnöke 2

Részletesebben

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON Egy kis számtan Magyarország lakossága: 10.000.000 ember 600.000 fogyatékkal élő felnőtt ember 80.000 fogyatékkal élő diák

Részletesebben

Dr. Pozsár Gáborné dr. Alt Dóra Mária megyei aljegyző Varga Zita nemzetközi, nemzetiségi és sport referens

Dr. Pozsár Gáborné dr. Alt Dóra Mária megyei aljegyző Varga Zita nemzetközi, nemzetiségi és sport referens Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. március 26-ai testületi ülésére Tárgy: 2015. évi sporttámogatások Előterjesztő:, a közgyűlés elnöke Előadó:

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE. Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága. 35/2013.(11.25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE. Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága. 35/2013.(11.25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 35/2013.(11.25.) számú határozata a 2013. évi Egyéb csapat és egyéni sportágak keretre beérkezett kérelmekkel kapcsolatos

Részletesebben

Melléklet. ISK munkaterv 2014/ 2015. tanévre

Melléklet. ISK munkaterv 2014/ 2015. tanévre Melléklet ISK munkaterv 2014/ 2015. tanévre Iskolai Diáksportkörünk elsődleges feladata, hogy minden tanulónk részére biztosítsa a lehetőséget a sportolásra. Ezt több iskolai sportolási lehetőség keretén

Részletesebben

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója.

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. 2012. január: Iskolai csoportedzések, István Király ált iskola, minden hétfő 14 órától Gyolcsos Ferenc vezetésével 15 fő. Táncsics Mihály Általános iskola kedd

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL A Fővárosi Bíróság 55. szám alatt nyilvántartásba vette a Magyar Diáksport Szövetséget az 1997.évi CLVI.tv.22. /3 / bekezdése alapján 1998. január 1-től kiemelkedően

Részletesebben

ÚSZÁS I., II. korcsoport

ÚSZÁS I., II. korcsoport I., II. korcsoport 1. A verseny helye: BVSC Uszoda (1142 Budapest, Szőnyi út 2.) 2. A verseny időpontja: 2012. február 5. vasárnap 10.00 óra Jelentkezés: 9.00 óra 3. A verseny résztvevői: Az általános

Részletesebben

VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA OM SZAKMAI BESZÁMOLÓ

VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA OM SZAKMAI BESZÁMOLÓ VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA OM 034931 1089 BUDAPEST, Vajda Péter utca 25-31. Telefon: (+36-1) 333 49 13; Gazdasági iroda: 313 74 17; Telefax: 477 04 27 E-mail: info@vajdaiskola.hu;

Részletesebben

REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRME.STERI KABINET. ,1_. ~[ \; Ll lj' Batizi Tamás. Ügyiratszám: PKAB/102-23/ 2014.

REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRME.STERI KABINET. ,1_. ~[ \; Ll lj' Batizi Tamás. Ügyiratszám: PKAB/102-23/ 2014. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRME.STERI KABINET 4401 WiHI (,YHÁZA. KOSSUTH TÉR 1. PI.: 83. TE~EFON: +3642514.>44; FAX: +,6 41 311 041 E-MAIL: POLGARMESTERIKABINET@NYIRH.YHAZA.Hv

Részletesebben

(' N Y R E G ~ H Á Z A. A, OA 0P'y~... t MEGYEI JOGU VAROS POLGÁRMESTERI HIVATALA. EléSterjesztés. Tisztelt Bizottság!

(' N Y R E G ~ H Á Z A. A, OA 0P'y~... t MEGYEI JOGU VAROS POLGÁRMESTERI HIVATALA. EléSterjesztés. Tisztelt Bizottság! NYíREGYHÁZA MEGYE JOGU VAROS POLGÁRMESTER HVATALA POLGÁRMESTER KABNET A, OA 0P'y~... t 4~C'1 Nvi\EC,YJ"Ál", COS5U1H ~r1l.1 N..: t3-. TELEFON:.. ),6 4_ Pi"544; FAX; +3f. 42 :'~041 E MAl: fol(.aflme.5 TE

Részletesebben

Versenykiírás. Általános rendelkezések

Versenykiírás. Általános rendelkezések Versenykiírás Általános rendelkezések 1. A Campus Olimpia bemutatása A Campus Olimpia 2010. július 20-22 között megrendezendő sportrendezvény a magyarországi és a határon túli felsőoktatási intézmények

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sporttevékenység támogatásáról Sarkadkeresztúr

Részletesebben

2015. évi szakmai terv

2015. évi szakmai terv 2015. évi szakmai terv Bevezetés 1. 2015. évi hazai versenyrendszerek 2. Utánpótlás szakág 2015-ös szakmai tervei 3. Felnőtt szakág 2015-ös szakmai tervei 4. Para szakág 2015-ös tervei 5. Multisport nemzetközi

Részletesebben

MAGYAR GYEPLABDA SZAKSZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐK

MAGYAR GYEPLABDA SZAKSZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐK MAGYAR GYEPLABDA SZAKSZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐK 1 2014/2015. TANÉVI GYEPLABDA DIÁKOLIMPIA TEREM és MŰFÜVES VERSENYKIÍRÁS 1. Az országos döntő célja: A gyeplabdázás népszerűsítése az általános

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI BMX DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS

2014/2015. TANÉVI BMX DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 2014/2015. TANÉVI BMX DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 1. Az országos döntő célja: A kerékpározás, mint az egészséges életmód kialakításának egyik eleme, része legyen a diákok mindennapos mozgáskultúrájának.

Részletesebben

SPORT XXI. PROGRAM REGIONÁLIS TRIATLON DIÁKOLIMPIA (Pest, Komárom-Esztergom, Fejér és Nógrád megye) X. JUBILEUMI VERESEGYHÁZI NYÍLT TRIATLON VERSENY

SPORT XXI. PROGRAM REGIONÁLIS TRIATLON DIÁKOLIMPIA (Pest, Komárom-Esztergom, Fejér és Nógrád megye) X. JUBILEUMI VERESEGYHÁZI NYÍLT TRIATLON VERSENY SPORT XXI. PROGRAM REGIONÁLIS TRIATLON DIÁKOLIMPIA (Pest, Komárom-Esztergom, Fejér és Nógrád megye) X. JUBILEUMI VERESEGYHÁZI NYÍLT TRIATLON VERSENY A verseny Fővédnöke: Szervezőbizottság tagjai: Pásztor

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Fiedler Ottó Sportegyesület 2014 évi tevékenységéről. Ó z d, 2015. február 19. Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke

TÁJÉKOZTATÓ. a Fiedler Ottó Sportegyesület 2014 évi tevékenységéről. Ó z d, 2015. február 19. Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke TÁJÉKOZTATÓ a Fiedler Ottó Sportegyesület 2014 évi tevékenységéről Ó z d, 2015. február 19. Előterjesztő: Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke Egyesületünk rövid bemutatása: 1906-ban Ózdon épült fel Közép-Európa

Részletesebben

Rákoshegyi Vasutas SE V.

Rákoshegyi Vasutas SE V. Rákoshegyi Vasutas SE. 2007. V. Csipet Kupa 1. A VERSENY CÉLJA A tekesport népszerűsítése. A sportolók tudásszintjének emelése. Megfelelő minőségi versenyzési lehetőség biztosítása a résztvevők számára.

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS KYOKUSHIN KARATE DIÁKOLIMPIA 2011/2012 TANÉV

VERSENYKIÍRÁS KYOKUSHIN KARATE DIÁKOLIMPIA 2011/2012 TANÉV VERSENYKIÍRÁS KYOKUSHIN KARATE DIÁKOLIMPIA 2011/2012 TANÉV A VERSENY CÉLJA: - az általános és középfokú oktatási intézményekben tanuló karatékák közös versenyeztetése, - a diákolimpiai címek eldöntése,

Részletesebben

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Magyar Kajak-Kenu Szövetség Magyar Kajak-Kenu Szövetség KAJAK-KENU SPORT SZAKMAI DOKUMENTUMAI Programok felelősei és a dokumentumok készítői: OLIMPIAI CIKLUS: 2012-2016 Rio TERVEZÉSI ÉV: 2014 Moszkva PROGRAMTERVEK BESZÁMOLÓK TÉMA

Részletesebben

KVSE atlétika szakosztály évi értékelése

KVSE atlétika szakosztály évi értékelése KVSE atlétika szakosztály 2013. évi értékelése Az atlétika szakosztály elsősorban gyermek és serdülő korcsoporttal dolgozik. A 2013-as évben bekapcsolódtunk a Magyar Atlétikai Szövetség által életre hívott

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

Induló összes Körzeti futóverseny MórI-II. és V VI kcs.(z,p,r,sze,fcs,kb,tg, PM) Körzeti futóverseny Mór

Induló összes Körzeti futóverseny MórI-II. és V VI kcs.(z,p,r,sze,fcs,kb,tg, PM) Körzeti futóverseny Mór Sorsz Időp. Verseny megnevezése Isk. Csap. Mérk. Lány ind. Fiú ind. 1. 09.24. Körzeti futóverseny MórI-II. és V- 8 - - 65 93 158 VI kcs.(z,p,r,sze,fcs,kb,tg, PM) 2. 09.25. Körzeti futóverseny Mór 6 - -

Részletesebben

FEJÉR MEGYE JÓ TANULÓ JÓ SPORTOLÓ VERSENYE PÁLYÁZATI KIÍRÁS

FEJÉR MEGYE JÓ TANULÓ JÓ SPORTOLÓ VERSENYE PÁLYÁZATI KIÍRÁS FEJÉR MEGYE JÓ TANULÓ JÓ SPORTOLÓ VERSENYE PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázatokat KIZÁRÓLAG POSTAI ÚTON 2013. november 18-ig történő beérkezéssel fogadja el az egyesület az alábbi címre: Fejér Megyei Diáksport

Részletesebben

A legjobbak számára országos versenyen való részvétel biztosítása, hogy sikeresen képviseljék iskolájukat diákversenyen.

A legjobbak számára országos versenyen való részvétel biztosítása, hogy sikeresen képviseljék iskolájukat diákversenyen. Torna B kategória 1. A verseny célja: A torna, mint alapsportág népszerűsítése az iskolák körében. Rendszeres foglalkoztatási, versenyzési lehetőség biztosítása a torna sportággal megismerkedő fiatalok

Részletesebben

ÚSZÁS BUDAPESTI DIÁKOLIMPIA DÖNTŐ I., II. korcsoport

ÚSZÁS BUDAPESTI DIÁKOLIMPIA DÖNTŐ I., II. korcsoport korcsoport kategória verseny időpontja Igazolás időpontja nevezési határidő I. és II. kcs. - vasárnap, 10.00 vasárnap, 8.30-9.30 III. és IV. kcs. B kategória III. és IV. kcs. CSAK VÁLTÓK A kategória V-VI.

Részletesebben

A verseny rendezője: Hajdúszoboszló, Árpád uszoda 50 m-es, 8 pályás feszített víztükrű, elektromos időmérő berendezéssel ellátott versenymedencéje.

A verseny rendezője: Hajdúszoboszló, Árpád uszoda 50 m-es, 8 pályás feszített víztükrű, elektromos időmérő berendezéssel ellátott versenymedencéje. A verseny rendezője: A verseny helye: A verseny időpontja: Hajdú-Bihar megyei Úszó Diákolimpia Döntő III-VI. korcsoport A kategóriában ÚJ IDŐPONT a Hajdú-Bihar megyei Diáksport Szövetség megbízásából:

Részletesebben

K I V O N A T. 2013. május 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. 2013. május 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága 13. május 27-i ülésének jegyzőkönyvéből 27/13. (V.27.) Sportbizottsági határozat

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 1. Az országos döntő célja: A kerékpársport népszerűsítése az általános és középiskolák tanulói és pedagógusai körében. A fiatalok

Részletesebben

K I V O N A T. Ifjúsági és Sport Bizottsága április 19-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ifjúsági és Sport Bizottsága április 19-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága 2016. április 19-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól (módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

MAGYAR ERŐEMELŐ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉV. ORSZÁGOS DÖNTŐ Kazincbarcika 2015. május 16-17.

MAGYAR ERŐEMELŐ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉV. ORSZÁGOS DÖNTŐ Kazincbarcika 2015. május 16-17. MAGYAR ERŐEMELŐ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ Kazincbarcika 2015. május 16-17. 1 2014/2015. TANÉVI XVI. FEKVENYOMÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 1. Az országos döntő célja: A fekvenyomó

Részletesebben

2016/2017. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ. Velencei-tavi evezőspálya, szeptember

2016/2017. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ. Velencei-tavi evezőspálya, szeptember ORSZÁGOS DÖNTŐ Velencei-tavi evezőspálya, 2016. szeptember 24-25. EVEZŐS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 1. Az országos döntő célja Az evezés sportág népszerűsítése az általános és középiskolák

Részletesebben

ÚSZÁS Budapesti Diákolimpia Döntő. III., IV., V-VI. korcsoport B kategória

ÚSZÁS Budapesti Diákolimpia Döntő. III., IV., V-VI. korcsoport B kategória ÚSZÁS Budapesti Diákolimpia Döntő III., IV., V-VI. korcsoport B kategória 1. A verseny helye: (BVSC) Laky Károly Uszoda (1142 Budapest, Szőnyi út 2.) 2. A verseny időpontja: 2013. január 13., vasárnap,

Részletesebben

További információk és részletes versenykiírások hamarosan https://www.facebook.com/pages/es%c3%a9lyegyenl%c5%91s%c3%a9gisportnap/293850744104746

További információk és részletes versenykiírások hamarosan https://www.facebook.com/pages/es%c3%a9lyegyenl%c5%91s%c3%a9gisportnap/293850744104746 1 MEGHÍVÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI SPORTVÁLASZTÓ NAP A BAKONY ÉS BALATON KELETI KAPUJA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZERVEZÉSÉBEN 2014. MÁJUS 25. BALATONFŰZFŐ VÁROSI STADION, BALATON USZODA 2014. május 9-én pénteken 16

Részletesebben

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL A tevékenység meghatározása 2012. évben az Oktatási, Kulturális és sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése

Részletesebben

Mező Ferenc Szellemi Diákolimpia

Mező Ferenc Szellemi Diákolimpia III-IV. KORCSOPORT III-IV. KORCSOPORT Mező Ferenc Szellemi Diákolimpia A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Olimpiai Akadémiával együtt működésben hirdeti meg. 1. A verseny célja: A magyar

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Magyarország Jó tanulója - Jó sportolója címre. A Magyarország Jó tanulója - Jó sportolója 2013.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Magyarország Jó tanulója - Jó sportolója címre. A Magyarország Jó tanulója - Jó sportolója 2013. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyarország Jó tanulója - Jó sportolója címre A Emberi Erőforrások Minisztériuma nyílt pályázatot ír ki A Magyarország Jó tanulója - Jó sportolója 2013 cím elnyerésére A pályázat

Részletesebben

Torna. A kategória. Felversenyzés: Csapatversenyben minden tanuló csak a saját korcsoportjában versenyezhet,

Torna. A kategória. Felversenyzés: Csapatversenyben minden tanuló csak a saját korcsoportjában versenyezhet, A kategória A kategória Torna A kategória A versenyt a Magyar Diáksport Szövetség a Magyar Torna Szövetséggel (MATSZ együttműködésben hirdeti meg. 1. A verseny célja: A torna, mint alapsportág népszerűsítése

Részletesebben

52. Nemzetközi Balaton Bajnokság és III. Szenior Veszprém Kupa. Veszprém, 2010. július 10. szombat

52. Nemzetközi Balaton Bajnokság és III. Szenior Veszprém Kupa. Veszprém, 2010. július 10. szombat 52. Nemzetközi Balaton Bajnokság és III. Szenior Veszprém Kupa Veszprém, 2010. július 10. szombat Az atlétikai Balaton Bajnokságokról A korabeli megyei sajtó szerint az első atlétikai Balaton bajnokságot

Részletesebben

2013. SPECIÁLIS SZAKISKOLÁK ORSZÁGOS SPORTFESZTIVÁLJA. Bajai Közoktatási Intézmény és Gyermekotthon. 2013. Április 25-26-27.

2013. SPECIÁLIS SZAKISKOLÁK ORSZÁGOS SPORTFESZTIVÁLJA. Bajai Közoktatási Intézmény és Gyermekotthon. 2013. Április 25-26-27. 2013. SPECIÁLIS SZAKISKOLÁK ORSZÁGOS SPORTFESZTIVÁLJA 2013. Április 25-26-27. Bajai Közoktatási Intézmény és Gyermekotthon VERSENYKIÍRÁS Sportosan Könnyebb! Speciális Szakiskolák Országos Sportfesztiválja

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2008. (III.12.) számú rendelete. Miskolc Megyei Jogú Város testnevelési és sport feladatairól

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2008. (III.12.) számú rendelete. Miskolc Megyei Jogú Város testnevelési és sport feladatairól MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2008. (III.12.) számú rendelete Miskolc Megyei Jogú Város testnevelési és sport feladatairól (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 56/2009.(XII.23.),

Részletesebben

MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG AEROBIK SZAKÁGA. 2014/2015. tanév. ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ és DÖNTŐ

MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG AEROBIK SZAKÁGA. 2014/2015. tanév. ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ és DÖNTŐ MAGYAR TORNA SZÖVETSÉG AEROBIK SZAKÁGA 2014/2015. tanév ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ és DÖNTŐ 1 2014/2015. TANÉVI AEROBIK DIÁKOLIMPIA Versenykiírás 1. A verseny célja: Az aerobik különböző verseny- és szabadidősport

Részletesebben

Ifjúsági- Junior - Felnőtt Uszonyosúszó. Nyílt Országos Bajnokság 2014. évi VERSENYKIÍRÁSA Hód Kupa Béka, Cápa, Gyermek Találkozó

Ifjúsági- Junior - Felnőtt Uszonyosúszó. Nyílt Országos Bajnokság 2014. évi VERSENYKIÍRÁSA Hód Kupa Béka, Cápa, Gyermek Találkozó Ifjúsági- Junior - Felnőtt Uszonyosúszó Nyílt Országos Bajnokság 2014. évi VERSENYKIÍRÁSA Hód Kupa Béka, Cápa, Gyermek Találkozó 1. Célja: A 2014. év uszonyosúszó ifjúsági, junior és felnőtt korcsoport

Részletesebben

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa 2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa Amatőr és Profi Meghívásos Nyílt Verseny VERSENYKIÍRÁS A verseny célja: - a 2014 évi RKSZ II. önvédelmi Nemzetkőzi Kupa bajnoki címek eldöntése - a Magyar és Nemzetkőzi

Részletesebben

VIII. Oxigén Kupa Erdei futóverseny sorozat 2014-2015

VIII. Oxigén Kupa Erdei futóverseny sorozat 2014-2015 VIII. Oxigén Kupa Erdei futóverseny sorozat 2014-2015 V E R S E N Y K I Í R Á S A verseny fővédnöke:balczó ANDRÁSa Nemzet Sportolója A verseny célja: Versenyzés biztosítása közép- és hosszútávfutók, illetve

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről Ó z d, 2014. június 26. Előterjesztő: Ózdi Kézilabda Club Elnöke Az Ózdi Kézilabda Club nevében szeretnénk Önöket tájékoztatni egyesületünk működéséről.

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2..

Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2.. Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. Ózd Város Önkormányzata a sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban: Tv.) 55.. (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

Tour de Pécs Országúti Kerékpárverseny. Grawe Nagydíj Szakasz Magyarország Hegyi Bajnoksága

Tour de Pécs Országúti Kerékpárverseny. Grawe Nagydíj Szakasz Magyarország Hegyi Bajnoksága Tour de Pécs Országúti Kerékpárverseny Grawe Nagydíj Szakasz Magyarország Hegyi Bajnoksága Versenykiírás: 1. A verseny jellege: nyílt nemzetközi kerékpárverseny 2. A verseny célja: Magyarország Kerékpáros

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke aranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport izottságának Elnöke Szám: 452-42/2010. Melléklet: 1 db Előterjesztés a aranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti-

Részletesebben

2015/16. TANÉVI VERSENYKIÍRÁS

2015/16. TANÉVI VERSENYKIÍRÁS 2015/16. TANÉVI VERSENYKIÍRÁS 2015/2016. TANÉVI MVLSZ-SULI PÓLÓ DIÁKOLIMPIA VERSENYKIÍRÁSA 1. A verseny célja A vízilabda sportág népszerűsítése. A sportág kiválasztási lehetőségének bővítése. A szabadidőben

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának

Részletesebben

Magyar Tájékozódási Futó Szövetség ORSZÁGOS DÖNTŐ. Pécs - Mánfa 2014. május 24-25.

Magyar Tájékozódási Futó Szövetség ORSZÁGOS DÖNTŐ. Pécs - Mánfa 2014. május 24-25. Magyar Tájékozódási Futó Szövetség ORSZÁGOS DÖNTŐ Pécs - Mánfa 2014. május 24-25. 1 2013/2014. TANÉVI TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 1. Az országos döntő célja: A tájékozódási

Részletesebben

A 2012/2013-ES TANÉV KERÜLETI DIÁKOLIMPIAI VERSENYENYNAPTÁRÁNAK TERVEZETE

A 2012/2013-ES TANÉV KERÜLETI DIÁKOLIMPIAI VERSENYENYNAPTÁRÁNAK TERVEZETE A 2012/2013-ES TANÉV KERÜLETI DIÁKOLIMPIAI VERSENYENYNAPTÁRÁNAK TERVEZETE LABDARÚGÁS Őszi fordulók ( II. III. IV. korcsoportos fiúk részére) Ideje: 2012. szeptember 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 27 Kezdési

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

Országos döntő: Sárvár, 2015. május 11. (hétfő)

Országos döntő: Sárvár, 2015. május 11. (hétfő) Országos döntő: Sárvár, 2015. május 11. (hétfő) 1 2014/2015. TANÉVI PETANQUE DIÁKOLIMPIA VERSENYKIÍRÁS 1. A verseny célja: A petanque sport népszerűsítése az általános és középiskolák tanulói és pedagógusai

Részletesebben

Beszámoló a 24 órás sportnapról:

Beszámoló a 24 órás sportnapról: Beszámoló a 24 órás sportnapról: A TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0236 számú pályázatunk iskolai hagyománnyá tehető eseményei között immár 2. alkalommal rendeztük meg a tanév vége előtti 24 órás sportnapot, amely

Részletesebben

KIVONAT. 2014. április 15-i ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. 2014. április 15-i ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága KIVONAT Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága 214. április 15-i ülésének jegyzőkönyvéből 15/214. (IV. 15.) Sportbizottsági határozat:

Részletesebben

Miskolci Barátság Maraton 2015 - Versenykiírás

Miskolci Barátság Maraton 2015 - Versenykiírás Miskolci Barátság Maraton 2015 - Versenykiírás Futónaptár.hu A Miskolci Barátság Maraton A verseny ideje: 2015. október 25., vasárnap (a belvárosban!) A verseny célja: Az egészség megőrzését szolgáló rendszeres

Részletesebben

2016/2017. TANÉVI SPORTLÖVŐ DIÁKOLIMPIA VERSENYKIÍRÁS

2016/2017. TANÉVI SPORTLÖVŐ DIÁKOLIMPIA VERSENYKIÍRÁS 2016/2017. TANÉVI SPORTLÖVŐ DIÁKOLIMPIA VERSENYKIÍRÁS A Sportlövő Diákolimpiát az oktatásért felelős miniszter a Magyar Diáksport Szövetséggel (továbbiakban: MDSZ) közösen hirdeti meg; a versenyt az MDSZ-szel

Részletesebben

utánpótláskorúak felkészítése, versenyeztetése 200 Szeged

utánpótláskorúak felkészítése, versenyeztetése 200 Szeged A 20 évi sportcélú támogatási keret kiosztása 1 / 5 1. Kedvezményezett neve Lelkesedés SZEAC Súlyemelı Szakosztály Utánpótlás-nevelés támogatása célja összege i utánpótlás versenyeztetési, mőködési hátterének

Részletesebben

SPORTEREDMÉNYEINK KÖZÖTT:

SPORTEREDMÉNYEINK KÖZÖTT: SPORTEREDMÉNYEINK 2004-2016 KÖZÖTT: Év Helyezés Sportág Verseny Név 2004. I. lány kosárlabda XII. ker. Diákolimpia V. Korcsoportos 2004. III. váltóúszás XII. ker. Diákolimpia VI. korcsoportos 2004. I.

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szakmai beszámoló a Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület működéséről és terveinek

Részletesebben

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2010. év

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2010. év KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2010. év A tevékenység meghatározása 2010 évben a Kulturális és Sport sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése

Részletesebben

"ÉLEN A TANULÁSBAN, ÉLEN A SPORTBAN 2016"

ÉLEN A TANULÁSBAN, ÉLEN A SPORTBAN 2016 BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA pályázati felhívást tesz közzé a tanulásban és a sportban kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatalok számára. "ÉLEN A TANULÁSBAN, ÉLEN A SPORTBAN 2016" Budapest, 2016. Élen

Részletesebben