Tájékoztató. Borsod-Abaúj-Zemplén megye sportéletének helyzetéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató. Borsod-Abaúj-Zemplén megye sportéletének helyzetéről"

Átírás

1 Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye sportéletének helyzetéről

2 Magyarország Országgyűlése kinyilvánítja, hogy minden embernek alapvető joga van a sporthoz, és e jogát az állam biztosítja, függetlenül attól, hogy versenysportról, a szabadidő eltöltéséről, a diák-, főiskolai-egyetemi sportról, a fogyatékkal élők sportjáról vagy az egészség megőrzéséről van szó. A sportról szóló évi törvényt 2011-ben Magyarország Országgyűlése több ponton jelentősen módosította, részletezte az állam, a kormány, a sportpolitikáért felelős miniszter feladatait, illetve teljesen új elemként beemelte a sport civil irányítási rendszerét a Magyar Olimpiai Bizottságon keresztül. Az 55. -ban a megyei önkormányzat feladatait az alábbiak szerint határozta meg: (3) A megyei és a fővárosi önkormányzat az (1)-(2) bekezdésben foglaltakon túl sportszervezési feladatai körében: a) segíti a területén tevékenykedő sportszövetségek működésének alapvető feltételeit, b) közreműködik a sportszakemberek képzésében és továbbképzésében, c) segíti a sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakítását, illetve az e körbe tartozó sportrendezvények lebonyolítását. d) adottságainak megfelelően részt vesz a nemzetközi sportkapcsolatokban, e) ellátja a nemzeti sportinformációs adatszolgáltatással összefüggő területi feladatokat, f) közreműködik a sport népszerűsítésében, a mozgásgazdag életmóddal kapcsolatos sporttudományos felvilágosító tevékenység szervezésében, g) közreműködik a sportorvosi tevékenység feltételeinek biztosításában. A megyei önkormányzat a sporttevékenységek területi szervezéséhez 1996-ban létrehozta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézetet, azzal a céllal, hogy: egyrészt lássa el a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat sportszakmai szolgáltatási feladatait, másrészt a hivatal illetékes osztályán keresztül szakmai információkat nyújtson a közgyűlés és bizottságai sporttémájú döntéseinek előkészítéséhez, valamint azok végrehajtásához. A Testnevelési és Sportintézet március 31-ig önállóan működő és gazdálkodó, közszolgáltató költségvetési szervként működött. Feladatát a sportról szóló évi I. törvényben a megyei önkormányzat számára megfogalmazott megyei testnevelési és sportszervezési feladatok alapján végezte. Az intézmény éves költségvetése az intézet 8 főállású dolgozójának bérét és járulékait, valamint a dologi (működési) költségeket tartalmazta. Utóbbiak azonban magukba foglalták az intézetben dolgozó 32 megyei sportági szakszövetség és a Megyei Diáksport Tanács alapvető működési feltételeit biztosító költségeket (adminisztráció, posta, telefon, sokszorosítás, stb.) is ig a megyei önkormányzat ezen kívül az Oktatási és Sportbizottság döntése alapján a sportszövetségeknek az adott évi versenynaptárukban meghatározott rendezvények szervezéséhez és lebonyolításához támogatást biztosított. Ez a támogatás már 211-ben megszűnt, de a Megyei Mecénás Alapból még volt lehetőségük a szövetségeknek a nagyobb rendezvények - 1 -

3 támogatásához pályázni ben összesen 7 szövetség részesült ebből a forrásból től ez a lehetőség is megszűnt. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 13/2011. (II.17.) számú határozatában döntött, hogy március 31. nappal a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Testnevelési és Sportintézetet beolvadással egyesíti a jogutód Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Sportintézetbe. A sportszakmai szolgáltatást április 1-től az összevont intézményen belül, intézményegységként a következő személyi erőforrás biztosításával végzi: 1 fő intézményegység-vezető (2012. december 28-tól nyugdíjba vonult, a vezetői munkakör jelenleg betöltetlen) 1 fő sportszakmai munkatárs (diáksport, utánpótlás) 1 fő sportszakmai munkatárs (szövetségek, képzés, honlap, média) 1 fő titkárnő. A sportszakmai intézményegység a 2012 év elsődleges feladatának tartotta, hogy az átszervezések, fenntartói változás következtében ne sérüljön szolgáltatási tevékenysége. Az eddigi szolgáltatási szerepét megőrizze az elért eredményeket megtartsa. Az intézményegység a sportszolgáltatási tevékenységi körével igyekszik a megyei sportigazgatási feladatokat hatékonyan ellátni. A pénzügyi szolgáltatást viszont nem sikerült megoldani, hiszen az átszervezés és nyugdíjazás következtében ezzel foglalkozó munkatárs nincs az intézetben. Az intézményegység sajátossága, hogy egyrészt a sportszervezési feladatokat ellátó közalkalmazottak munkahelye, másrészt az a szintér, ahol a 32 megyei sportági szakszövetség és a Megyei Diáksport Tanács vezetői, testületei, aktívái konkrét szakmai munkájukat végzik január 1-jétől a megyei önkormányzat intézményfenntartó feladata megszűnt, ezért a B- A-Z. Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet fenntartója a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Intézményfenntartó Központ lett. Az Intézettel a sport intézményegység is automatikusan átkerült a MIK fenntartásába. Az év második fele ismét változást hozott az intézményegység életében. A Megyei Intézményfenntartó Központ munkatársai részére át kellett adni a Selyemrét u. 1. szám alatti épület földszinti részén működő sportirodáinkat. A 16 helyiségben és a tanácsteremben működtek a sportszövetségek, a Sporttörténész Társaság és a szolgáltatási tevékenységet ellátó főállású dolgozók. Az elhelyezés lehetővé tette a szövetségekben dolgozó társadalmi munkások ideális feladatellátását. Rendelkezésükre állt telefon és Internet-kapcsolat, saját irodarész. Szeptemberben a költözést követően szövetségi feladatokhoz kaptunk 3 irodát (Teleki Tehetséggondozó Kollégium épületrészében), melyekben a Labdarúgó Szövetség kivételével a többi egységet el kellett helyezni és kialakítottunk egy kis tanácskozót, ahol elnökségi üléseiket, közgyűléseiket, képzéseket meg lehet tartani. A Labdarúgó Szövetség, mint a legnagyobb és legtöbb bizottsággal dolgozó testület nem fért el ennyi helyen, így ők az ITC székházban bé

4 relnek irodákat. A Sporttörténész Társaság által az elmúlt évtizedekben összegyűjtött sportrelikviáknak nem tudtunk helyet biztosítani, így azok egy része a Miskolc Városi Szabadidőközpont Sportmúzeumába került. A három főállású dolgozó az épület harmadik emeletén (a pedagógiai szakmai szolgáltatás szintjén) két irodában végzi jelenleg a munkáját. A 2013-as év újabb változásokat hozott. A közoktatási intézmények állami fenntartásba kerültek, erre létrejött a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK). A pedagógiai intézetnek legkésőbb március 31-ig át kell kerülnie a KLIK megyeközponti tankerületébe, a MIK mint fenntartó megszűnik. Ezzel kérdésessé válik, hogy a sportszakmai szolgáltatás eddig kialakított rendszerét ki tudja tovább fenntartani. Szó van megyei MOB irodák kialakításáról, de ennek részleteit jelenleg nem ismerjük. Fontosnak tartjuk ezért, hogy a megyei önkormányzat tárgyalásokat folytasson a MOB-bal egy lehetséges együttműködés kialakításáról, mely együttműködésbe célszerű lenne bevonni a Magyar Diáksport Szövetséget, valamint Miskolc várost is. Minden a fentiekben bemutatott nehézség ellenére 2012-ben vállalt feladatainkat zökkenőmentesen teljesítettük. 1. Tájékoztató a 2012-es év szakmai feladatellátásáról Sportszakmai feladatellátás A sport magába foglalja a nemzet által vallott értékeket, az összetartozás és a versenyzés szellemét, a részvételt és a győzelmet, a teljesítmény elismerését, vagyis a munka becsületét, az önfegyelem és az öngondoskodás fontosságát, az egyén közösségért viselt felelősségét. Mindezek szellemében az intézményegység munkáját az az alapgondolat határozta meg, mely szerint kiemelkedő fontosságú a sport minden területe, azaz az iskolai és diáksport, a rekreációs- és szabadidősport, valamint a versenysport. A sportszakmai szolgáltatásokkal az intézményegység igyekezett valamennyi területen kifejteni hatását a megye lakosságára. Sportszakmai szolgáltatás: 32 megyei sportszövetség működésének biztosítása kiemelt nagy sportrendezvények sportszakmai lebonyolításának segítése diákolimpiai versenyrendszer szervezése, lebonyolítása pályázatírási tanácsadás, pályázatírás sportkonferenciák szervezése sportkiadványok szerkesztése, kiadása honlap működtetése megyei sportelismerések adományozása sportszakember képzés, továbbképzés sportrelikviák gyűjtése, időszaki kiállítások szervezése sportinformációs rendszer - 3 -

5 sportadatbázisok létrehozása, folyamatos karbantartása sportszövetségek elnökségi üléseinek, közgyűléseinek szervezési segítése Nehezíti mindezt a tevékenységet, hogy az elmúlt két évben a sportszakmai munkához nem kaptunk megyei támogatást. Megyei versenyeket csak azok a szövetségek tudtak szervezni, akik szponzori pénzt, esetleg pályázati támogatást tudtak szerezni Versenysport Megyénk sportjának, sportértékeinek a megismerését, az adott sportág népszerűsítését a nagy rendezvények szolgálják a legjobban. A megyei sportági szövetségek 2012 évben igyekeztek legalább azokat a nagy rendezvényeket megszervezni, ami az adott sportág kiemelt, hagyományos eseménye. A szövetségek az intézet munkatársainak segítségével a következő kiemelt rendezvényeket szervezték meg: Január : Avas kupa nemzetközi kézilabda torna (Felsőzsolca) Nemzetközi csapatok részvételével a megyei csapatok számára felkészülést biztosított a bajnoki szezonra. Február 4-5.: XXVII. Dr. Borosi László teremlabdarúgó emléktorna döntő (Miskolc) A több fordulós tornán összesen 8 helyszínen, 12 csoportban, 72 csapat mérkőzött meg a végső győzelemért, biztosítva a téli versenyzési lehetőséget a megyei csapatok számára. Március 3.: Kerekes János női-menyhért László férfi kézilabda torna (Felsőzsolca) A megyei csapatok mérték össze tudásukat a februári selejtezőkön, ahonnan a márciusi döntőbe verekedték magukat. Március 10.: XVI. Víz Világnapja nemzetközi úszóverseny (Miskolc dr. Kemény Dénes Városi Sportuszoda) A sorrendben tizenhatodik miskolci erőpróba résztvevői a hazai klubok képviselői mellett Szlovákiából: Kassáról és Eperjesről; valamint Erdélyből: Marosvásárhelyről érkezett 350 sportoló. A 22 versenyszámból álló, egész napos, a sorozat eddigi részvételi rekordját megdöntő nívós erőpróbán nem kevesebb, mint 28 érmet - köztük tíz aranyat - tartottak itthon a borsodi sportolók. Március 31.: Tavaszi erőemelő, fekvenyomó, testépítés és fitness regionális bajnokság (Tiszaújváros) A rendezvény keretén belül a Mozgáskorlátozottak fekvenyomó magyar kupa is megszervezésre került. Május : Tájkerékpáros pontgyűjtő országos bajnokság, Borsod kupa tájkerékpáros verseny (Hollóstető) - 4 -

6 A Hollóstetőn megrendezett pontgyűjtő Tájkerékpáros Országos bajnokságon szép sikereket értek el megyénk sportolói, így mindenképpen érdemes volt ezt a rangos eseményt a megyénkbe hozni. Május : XXI. Tisza Triatlon klubcsapat országos bajnokság és Elit Triatlon Tour 1. fordulója, amatőr kupa egyéni gyermek, serdülő, ifjúsági és sprint ranglista verseny (Tiszaújváros) A Tisza Triatlon hétvége minden évben nagy sikert arat a tiszaújvárosi lakosok és triatlonisták körében, hiszen hazai pályán küzdhetnek meg az országos bajnoki címekért és a triatlon tour pontjaiért, de az amatőrök is megmozgathatják magukat. Így volt ez 2012-ben is. Június 9-10.: 20. Bükki Hegyi Maraton-Kisgyörgy Ádám Emlékverseny hegyi futóverseny, I. Kondezngyík Maraton hegyikerékpáros országos rangsoroló verseny (Királyasztal) A Jubileumi Nemzetközi Bükki Hegyi Maratont egy úgynevezett Maratoni hétvége keretében bonyolították le, melyen nem csak a futás szerelmesei, hanem a kerékpározni vágyók is rangos és színvonalas eseményen próbálhatták ki tudásukat. Június 21.: Időfutam kerékpáros országos bajnokság (Felsőzsolca) Köszönhetően a városi önkormányzat támogatásának, 2012-ben Felsőzsolcán mérték össze tudásukat hazánk időfutam versenyzői. Hermetikusan lezárt pályán, ideális infrastrukturális körülmények között került sor a megmérettetésre, amelyet a +37 fokos hőmérséklet és a helyenként nagyon megerősödő szél tett még embert próbálóbb feladattá. Június : Középtávú egyéni és váltó országos tájékozódási futó bajnokság (Szilvásvárad) A Megyei Tájékozódási Futó Szövetség ideális időjárási körülmények között sikeresen rendezte meg a évi Középtávú és Váltó Országos Bajnokságot. A versenyeken több száz egyéni résztvevő és 225 váltócsapat küzdött a magyar bajnoki címekért a különböző kategóriákban. Július 2.: 19. Bükki Hegyi Maraton (Bükk-hegység) XIX. alkalommal került lebonyolításra a nemzetközi maratoni futóverseny, melyre angol, ausztrál, etióp, lengyel, kanadai, német, holland, osztrák, román, szlovák, ukrán versenyzők is érkeztek. Július 7.: XXXVI. Matyó kupa országos ökölvívó bajnokság (Mezőkövesd) Serdülő, ifjúsági, junior és felnőtt korosztályok bokszolói mérték össze tudásukat Matyóföldön XXXVI. alkalommal megrendezett Matyó kupán. Július 7-15.: Triatlon nagyhét (Tiszaújváros) 2012-ben az olimpia miatt hamarabb került lebonyolításra a hagyományos Triatlon nagyhét. A 14. Triatlon Nagyhét sport, gasztronómiai és szórakoztató programsorozat számos újdonságot tartogatott az érdeklődők számára. Az olimpiai kvalifikációs 16. ITU TVK Triatlon Vi

7 lágkupa előtti napon, július 14-én, szombaton tartották meg az immár hagyományos ETU Junior Triatlon Európa-kupa futamot. A verseny most is Tiszaújváros szívében volt, míg az úszás a Dísztóban, a kerékpározás és a futás pedig részben a másnapi világkupa pályáján. A versenyeken ismét nagyon rangos mezőny csapott össze az értékes pontokért. Július : U16 A női utánpótlás Európa-bajnokság (Miskolc) A magyar válogatottnak, közöttük miskolci sportolónak, Dubei Deborának is szurkolhattunk a több mint egy hétig két helyszínen tartó csatározásokon. A Miskolci Egyetemi Körcsarnok és a Miskolc Városi Szabadidőközpont Generali Arénája méltó helyszínéül szolgált a rangos eseménynek, ahol a szurkolók is szép számmal kísérték figyelemmel a mérkőzéseket. Július 14.: Szűcs Lajos emlékverseny nemzetközi súlyemelő bajnokság (Kazincbarcika) Az emlékversenyre az egész ország területéről érkeztek sportolók, akik a serdülő korosztálytól a felnőttekig küzdöttek a dobogós helyezésekért. A KVSE termében megrendezett verseny színvonalát emelte a Kassai Sportklub súlyemelő szakosztályából érkezett sportolók részvétele. Július : Central-European Tour nemzetközi országúti kerékpáros körverseny (Szerencs-Miskolc, Budapest) Szerencs és Miskolc között 157,8 kilométeres távon rendezték a Central-Europpean Tour UCI 1.2 kiemelt kategóriás nemzetközi kerékpárversenyt a Miskolc Nagydíjért. A versenyen Lovassy Krisztián kivívta hazánk számára a 2012-es Világbajnokságon való indulás jogát.hazánk egyetlen nemzetközileg bejegyzett eseményén - július 21-én versenyző állt rajthoz, 18 nemzet képviselőiből. 25 csapat 10 UCI Europe Tour bejegyzésű kontinentális profi csapat 3 nemzeti válogatott és 11 klub csapat mérte össze tudását a könnyűnek semmiképpen nem nevezhető versenyen. A Budapest Nagydíjjal folytatódott vasárnap a Central European Tour nemzetközi kerékpárverseny. Július 22-én a mezőny 132 kilométeres távot teljesített Isaszeg és Budapest között. Július : XLV. Gyermek úszó országos bajnokság (Miskolc dr. Kémeny Dénes Városi Sportuszoda) 2012-ben immár második alkalommal került lebonyolításra gyermek kategóriában hivatalos magyar bajnokság miskolci helyszínnel, mely köszönhető a dr. Kemény Dénes Városi Sportuszoda nagyszerű adottságainak és a szervező stáb kiváló munkájának. Augusztus : Cseppkő Chess Weekend nemzetközi egyéni sakkverseny (Aggtelek) A hagyományos versenyt az Aggteleki Cseppkő Hotelben rendezte meg a Megyei Sakkszövetség, ahol a versenyzés mellett jutott idő a kikapcsolódásra is. Augusztus : XXII. Zemplén kupa nemzetközi egyéni sakkverseny (Szerencs) A nemzetközi nyílt A, FIDE B és ifjúsági C egyéni kategóriákban lebonyolításra került sakkverseny a szerencsi Bocskai István Gimnáziumban került megrendezésre

8 Szeptember : óra: Szlovák Aurél nemzetközi női röplabda emléktorna (Miskolc MVSC csarnok) A 2012-ben elhunyt röplabda versenybíró, Szlovák Aurél emlékének szentelve rendeztek nemzetközi röplabda tornát 6 csapat részvételével. A két napos torna egész napos szórakozást jelentett az érdeklődőknek. Szeptember 15.: XI. Kőszegi György emlékverseny kiemelt országos súlyemelő bajnokság (Tiszaújváros) A tizenegyedik alkalommal megrendezett eseményen délelőtt területi minősítő versenyt, míg délután kiemelt országos bajnokságot bonyolítottak le a szervezők. Október 13.: Felnőtt egyéni kötöttfogású birkózó magyar bajnokság (Miskolc Egyetemi Körcsarnok) Két fiatal diósgyőri birkózó is a legjobbak között végzett az október 13-án, szombaton, a Miskolci Egyetem körcsarnokában megrendezett felnőtt magyar bajnokságon. A Diósgyőri BC (DBC) féltucat sportolóval képviseltette magát az erőpróbán, akik többsége még junior korú, de ennek ellenére szépen szerepeltek a hazai pályán. November 11.: 12. Barátság maraton szezonzáró futóverseny (Miskolc Egyetemi Körcsarnok) Immár hagyományosan került lebonyolításra a megszokott versenyszámokban (5,2 km, kismaraton (10,3 km), félmaraton (21,095 km), maraton (42,195 km)) és korosztályos kategóriákban a futóverseny a Miskolci Egyetem körcsarnokától indulva és érkezve. November 17.: XXV. Bitskey Zoltán úszó emlékverseny Testvérvárosok kupája (Miskolc dr. Kemény Dénes Városi Sportuszoda) A nagy hagyományokkal rendelkező Bitskey Zoltán emlékversenyre ismét több külföldi klub nevezett, akikkel lehetősége nyílt a megyebeli úszópalántáknak összemérni tudásukat és sportbarátságokat kötni velük. November : II. Balogh Árpád XVII. Avas open nemzetközi felnőtt egyéni sakkverseny (Miskolc City Hotel) A miskolci City Hotel adott méltó otthont a 17. alkalommal megrendezésre kerülő Avas open nemzetközi felnőtt egyéni sakkversenynek, ahol megyénk képviselői is szép számmal ültek az asztalokhoz. November 24.: Tisza kupa testépítő és fitness magyar bajnokság (Tiszaújváros Derkovits Gyula Műv. Központ) Tiszaújváros adott otthont a verseny keretében a női fitness modell bajnokságnak, a női bodyfitness kupának, a masters és junior testépítő és bodyfitness bajnokságnak, valamint 13 kategóriában szabadidős versenynek. December 6-8.: Nemzetközi karate szeminárium Julius Thiry-vel (Tiszaújváros) - 7 -

9 A Hayashi-ha Shito-ryu stílusszervezet vezetője Julius Thiry 8. danos karate nagymester tartott nemzetközi szemináriumot a Tiszaújvárosi Sportközpontban. A rendezvényre az ország minden területéről érkeztek, valamint olasz résztvevők is voltak. December óra: Avas kupa 6. Csordás József nemzetközi karate emlékverseny (Miskolc Egyetemi Körcsarnok) A hagyományos karate emlékversenyt minden évben december elején bonyolítja le a Megyei Karate Szövetség, így volt ez 2012-ben is. A meghívásos versenyen 5 nemzet (Olaszország, Románia, Szlovákia, Ukrajna, Magyarország) 31 egyesület, közel 300 karatékája mérte össze tudását 4 küzdőtéren. A 60 kategória között utánpótlás és haladó versenyszámok is szerepeltek a kata (formagyakorlat) és kumite (küzdelem) különböző korosztályaiban. A több mint 50 trófea és 200 érem méltó gazdára talált. Elismerések A Sportszövetségek Képviseletével kilenc évvel ezelőtt alapítottuk a Megye Kiváló Sportvezetője díjat, melyet minden év decemberében a szövetségek javaslata alapján megyei sportvezető kaphat meg ben a kitüntetést Zsigmond Tibor, a BAZ Megyei Tájékozódási Futó Szövetség elnöke, Hölcz Péter a BAZ Megyei Úszó Szövetség főtitkára, valamint Hajnal István a BAZ Megyei Lovas Szövetség elnökségi tagja érdemelte ki. Fontosnak tartjuk, hogy évről-évre megemlékezzünk az időskorú, de még a sportágukban aktívan közreműködő sportvezetőkről, versenybírókról. Ennek szellemében 2012-ben is jutalmaztuk a következő aktívákat: Ablonczy Bertalan (Megyei Atlétika Szövetség, 90 éves), Bacsa Tibor (Megyei Diáksport Tanács, 80 éves), Hózlinger Ferenc (Megyei Kézilabda Szövetség, 75 éves). Hagyomány, hogy megyénk kiemelkedő sportteljesítményt nyújtó sportolóit a sportági szövetségek javaslata alapján köszöntjük. Sajnos a 2012 év legjobb eredményeit elérő sportolók hagyományos köszöntését anyagi források hiányában nem tudtuk megrendezni Sportkiadványok Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sportévkönyve Anyagi forrás hiányában a évi eseményekről, eredményekről készült évkönyv nyomdai kiadását nem tudtuk vállalni, egy szűkített, kifejezetten eredményeket tartalmazó anyagot összeállítunk és CD formájában őrizzük meg Sportfotó pályázat és kiállítás 2012 évben második alkalommal került meghirdetésre a Sportfotó pályázat, melyre 4 pályázó adott le műveket. A fotókat az Intézet nagytermében állítottuk ki

10 1.4. Információcsere Az egyes területekhez kapcsolódó szolgáltatásokat az intézményegység honlapján naprakészen lehet követni. A honlapunk napi frissítésekkel állandó tájékoztatást ad a megyében zajló sporteseményekről, eredményekről, pályázatokról, sportszakmai és pénzügyi területet érintő változásokról Diáksport A területi sportirányítás szabályozatlansága a diáksportban is éreztette hatását, ami elsősorban a tevékenység finanszírozásának feladatellátásában jelentkezett. Az állami támogatás hiánya miatt a diákolimpiai versenyrendszer megyei működtetését csak pályázati források, nagyfokú takarékosság és az egész megyére kiterjedő önkéntesi hálózat áldozatos munkájával tudta megvalósítani. Elsődleges célunk az volt, hogy a megye tanulóifjúságának minden olyan sportágban biztosítsuk a versenyzési lehetőséget, ami a Magyar Diáksport Szövetség felmenő versenyrendszerében szerepel. Az elmúlt tanévben 13 hagyományos diákolimpiai sportágban biztosítottunk versenyzési lehetőséget 6 különböző korcsoportban. Ehhez kapcsolódott 5 sportágban a közvetlen nevezéses diákolimpiai és szabadidős rendezvények. 171 alapfokú és 56 középfokú oktatási intézmény vett részt a felmenő rendszerű diákolimpiai versenyeken. Összesen 680 körzeti és 142 megyei elődöntőt és 116 megyei döntőt rendeztünk. Volt egy kis csökkenés a nevezésekben, de így is diák versenyzett. A diákolimpiai versenyek szervezése teljes egészében elektronikus formában zajlik a nevezéstől a versenyeredmények közléséig. Az alapfokú oktatási intézmények versenyein 6 egyéni és 6 csapat bajnoki aranyat szereztek megyénk diákolimpikonjai az országos diákolimpiai döntőkön. A középiskolák versenyein pedig 2 egyéni és 5 csapat országos bajnokunk volt. A két iskolafokon ezen kívül még 32 dobogós helyezést gyűjtöttek be megyénk diáksportolói. A Magyar Diáksport Szövetség töretlen bizalma eredményeként a következő országos elődöntők megrendezését nyertük el: Január 11.: Kosárlabda VI. kcs. fiú (Tiszaújváros) Január 18.: Lábtenisz V-VI. kcs. fiú és leány páros és hármas (Kazincbarcika) Január 20.: Lábtenisz III-IV. kcs. fiú és leány páros és hármas (Kazincbarcika) Január 24.: Röplabda VI. kcs. fiú (Kazincbarcika) Január 28.: Röplabda VI. kcs. leány (Miskolc) Február 12.: Grundbirkózás I-II. kcs. fiú és leány (Miskolc) Február 19.: Judo II., III., IV. kcs. fiú és leány (Miskolc) Február 25.: Játékos sportverseny I-II. kcs. fiú és leány (Ózd) - 9 -

11 Március 30.: Röplabda V. kcs. leány (Miskolc) Április 25.: Kosárlabda IV. kcs. leány (Miskolc) Május 2.: Labdarúgás IV. kcs. fiú (Kazincbarcika) Május 18.: Kosárlabda V. kcs. fiú (Miskolc) Június 2.: Íjász I., II., III., IV., V., VI. kcs. fiú és leány (Miskolc) November 24.: Sportlövő I-IV., V-VI. kcs. fiú és leány (Szerencs) December 7.: Kispályás floorball I., II., III. kcs. lány, I., IV., V., VI. kcs. fiú (Miskolc) December 19.: Kézilabda VI. kcs. lány (Miskolc) A diákolimpia országos döntői közül 6 sportág versenyét szerveztük meg. Január : Kispályás floorball I., II., III., IV., V., VI. kcs. (Miskolc) Február 4-5.: Teremlabdarúgás IV. kcs. fiú (Miskolc) Március 24.: Játékos sportverseny I-II. kcs. (Ózd) Április 4-7.: Ökölvívó (Sárospatak) Április : Párbajtőr egyéni és csapat V-VI. korcsoport (Miskolc) Április : XIII. Fekvenyomó (Kazincbarcika) November 24.: Sportlövő (Szerencs) A versenyek szervezésében és lebonyolításában nagy szerepet vállal a megyében működő 13 Diáksport Bizottság, a Középiskolai Sportbizottság és a Megyei Diáksport Tanács önkéntesei. Tovább népszerűsítettük az életmód sportokat, a szabadidős sporttevékenységeket. Sikeresek voltak a régiós, országos szintű rendezvények ezen a területen: Mikulás túra Miskolc-Lillafüred 400 fővel Népek Tavasza teljesítménytúra Miskolc, Királyasztal - Ómassa útvonalon 1100 fővel Fittségi Sportnap Miskolc Városi Szabadidőközpont Generali Aréna A XXI. század második évtizedének küszöbén fontos kormányzati lépés történt az iskolai testnevelés és sport területén. A köznevelési törvény bevezeti a mindennapos testnevelés megszervezésének kötelezettségét. Az elmúlt évek tudományos igénnyel feldolgozott kutatási adatai szerint a magyar fiatalok iskolai testneveléssel és diáksporttal kapcsolatos attitűdjei, véleményei, tapasztalatai csupán 50 % körüli gyakorisággal kedvezőek. A diákság lemorzsolódása a diákolimpiai versenyrendszerben megyénkben is tapasztalható. A mindennapos testnevelés bevezetése eredményezheti a kedvezőtlen folyamat megállítását is. Elismerések A Diáksport Tanács fontosnak tartja, hogy megbecsülje, és példaként állítsa azokat a sportolókat, akik a sportot és tanulást is eredményesen művelik. Ezen tanulók elismerésére évek óta, ünnepélyes keretek között adjuk át a Jó tanuló, jó sportoló díjat évben 14 sportolót talált méltónak az elismerésre a Diáksport Tanács Intéző Bi

12 zottsága. Iskolafokonként a legjobbak neve felkerült a Miskolci Szabadidőközpontban található márvány emléktáblára. A diáksportban évek óta tevékenykedő sportvezetők, pedagógusok, elismerésére alapította a DST 31 évvel ezelőtt a Borsod megye Diáksportjáért emlékplakettet. Ezt 2012 évben 5 kolléga kapta meg. Az intézményekben folyó diáksport munka elismerése a versenyeken nyújtott eredmény alapján a Legeredményesebb diáksport-szervezet díj. Az elismerést 9 kategóriában, pontértékelés alapján adtuk át. Az elmúlt tanévben jubileumi díjátadó ünnepséget rendezett a Magyar Diáksport Szövetség, ahol az elmúlt 25 évben az országos általános iskolák rangsorában kiemelkedett és jutalmazásra került a tiszaújvárosi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálatot, valamint a kis iskolák között a mezőnagymihályi Arany János Általános Iskolát. Diáksport kiadványok A tanév diákolimpiai eredményeit Évkönyv formájában tesszük közzé, melyben a városi, megyei és országos döntők helyezettei szerepelnek. Az évkönyvet a költségtakarékosságot szem előtt tartva 2012-ben elektronikus formában CD-én adtuk át az iskoláknak. Szeptemberben elkészítettük a 2012/2013. tanév diákolimpiai versenykiírását, versenynaptárát. Az általános és középiskoláknak készült kiadvány minden iskolába eljutott Szabadidő és lakossági sport A rendszeres mozgás az egészséges életmód egyik meghatározója. Fontos lenne beiktatni életünkbe legalább napi 20 perc testmozgást. Az egészséges életstílus kialakításához elengedhetetlen a testi és lelki önismeret. Ezen a területen elsősorban a népszerűsítés és a felvilágosító tevékenység a feladatunk. Egy-két nagy rendezvény nyújtotta széles kínálattal próbáljuk ezt a propaganda munkánkat megvalósítani. VI. Fittségi Sportnap Közel háromezren fordultak meg a miskolci 6. Fittségi Sportnapon, mely immár második alkalommal volt az országos Nivea Fitness Tour '12 egyik állomása. Az egészséges életmódot népszerűsítő eseményen több híres oktató különböző aerobic irányzatait nyílt óra formájában próbálhatták ki az érdeklődők, ezen kívül kiállítások, gyerekprogramok, egészségügyi szűrések várták a látogatókat. A nagyszabású szabadidős rendezvényt teljes egészében pályázati pénzből sikerült megvalósítani. XIV. Népek Tavasza Teljesítménytúra A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport Tanács, a BAZ Megyei Természetjáró Szövetség és az Intézményegység valamennyi dolgozója nagyszabású túra szervezésével közösen ünnepelte a március 15-ét. Rekordszámú, 1167 fő induló volt az iskolások körében, akik a 10 és 15 km-es távok valamelyikét teljesítették. A szervezett iskolás csoportokon felül 1108 fő

13 vett részt a 10, 15, 30, 42 km-es távokon. A teljesítménytúrán célba érkezettek kitűző és emléklap díjazásban, valamint zsíros kenyeret és teát kaptak Fogyatékosok sportja A fogyatékos emberek számára a sport szerepe még nagyobb, mint az egészségesek esetében, hiszen az önmegvalósítás, sikerélmény a saját önbecsülésük szempontjából óriási jelentőséggel bír. Ezért tartjuk fontosnak a szövetség hathatós segítését, hogy minél több embernek biztosítsunk esélyt a teljes élethez való közelítéshez. Az elmúlt időszakban változatlanul három nagyobb területen segítettük a Fogyatékos Szövetség munkáját. Iskolai versenyek A fogyatékkal élők mozgás iránti vágyát legeredményesebben gyerekkorban lehet felkelteni. Ezt szolgálja a legnagyobb létszámot megmozgató versenyrendszer a Tanulásban Akadályozott Tanulók Versenye (TANAK). Az országos döntővel záródó versenysorozatot hat sportágban szerveztük meg őszi-tavaszi rendszerben (atlétika, asztalitenisz, labdarúgás, játékos sportverseny, úszás, mezei futás). A tanév során összesen 10 alkalommal mérték össze tudásukat megyénk tanulásban akadályozott tanulói. Szabadidős versenyek Egy pályázati lehetőségnek köszönhetően 30 programot bonyolítottunk le a társrendezőkkel a megyében fogyatékossággal élők számára a különböző szabadidős sportágakban. Az események között a már hagyományos túrák, gyógyúszások, ügyességi és labdarúgó tornák voltak, de új kezdeményezésként szervezetünk 4 alkalommal nordic walking foglalkozást is, valamint megyei floorball, utcai futás, úszás és gyermekotthonok ügyességi versenyét is. A pályázatból egy nagyszabású korcsolyagálát is megvalósítottunk, ahol több mint 520 résztvevő gyönyörködhetett a jégtánc és mesejáték szépségeiben a Miskolc Városi Jégcsarnokban. Elismerések december 11-én rendeztük meg a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fogyatékos Sportolók Szövetségének hagyományos évzáró gáláját, melyet idén is a Fogyatékosok Világnapjához kapcsolódóan bonyolítottunk le. Tizenegy fogyatékos szervezet, illetve oktatási intézmény növendékeit jutalmaztunk meg a 2012-ben elért országos és nemzetközi eredményeinek elismeréseként. Összesen 88 sportoló és edzője, testnevelője vehetett át díjat Sportszakember képzés, továbbképzés A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Sportszövetségek Képviselete megszervezte az alapfokú sportoktatói képzést. A képzésbe bevont oktatóik jó nevű szakemberek, akik biztosítják a mi

14 nőségi szakember utánpótlást. A 2011/2012. tanév végén, 2012 júniusában összesen 28 fő szerzett OKJ-és sportoktatói képesítést saját sportágában. Aerobik: 7 fő Gyorskorcsolya: 1 fő Testépítés-fitness: 7 fő Atlétika: 1 fő Kézilabda: 1 fő Úszó: 1 fő Judo: 1 fő Lovassport: 9 fő A 2012/2013-as tanévi tanfolyamot 2012 októberében 6 sportágban 21 fő kezdte meg Pályázatírási tanácsadó szolgáltatás A Sportszakmai Intézményegység egyik legfontosabb feladatának tekinti, hogy segítsen sportegyesületeknek, szövetségeknek, iskolai sportköröknek a pályázatok nyújtotta lehetőségek maximális kihasználásában. Ennek érdekében 2012 évben is több alkalommal szerveztünk pályázatíró napokat a Sportintézetben. A civil területre kiírt pályázatok ma a legnagyobb pénzalappal rendelkeznek. A sportegyesületeknek ezen a területen igyekeztünk segíteni, tudatosítani civil mivoltukat és szemléletüket. Ennek is az eredménye, hogy a megye sportegyesületei által nyert összeg jelentősen emelkedett. Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) működési és szakmai pályázat január 1-től megszűnt az NCA (Nemzeti Civil Alapprogram) pályázati rendszere, melyet a NEA váltott fel. Az új civil törvényhez és az új pályázati lehetőségekhez kapcsolódóan konferenciát szerveztünk a Teleki Kollégium Iharos termében, hogy minél több civil szervezet tisztában legyen a változásokkal és lehetőségekkel. Hathatós segítséget nyújtottunk a NEA működési és szakmai pályázataink megírásában az évben két alkalommal is, hiszen az esztendő elején, illetve decemberben is voltak beadási határidők. Ezek elbírálása még folyamatban van. NTP-MSV-11 művészeti és sportesemények támogatása pályázat 2012 februárjában a Megyei Diáksport Tanács számára nyújtottunk be sikeres pályázatot a megyei versenyrendszer lebonyolításának megsegítéseként, melyen Ft támogatáshoz jutottunk. A pályázatírást, a lebonyolítást, az elszámolást munkatársaink segítségével oldjuk meg. Emellett több civil szervezetnek nyújtottunk segítséget a sikeres pályázatuk megírásában. Nemzeti Erőforrás Minisztérium egészségfejlesztő (SPO-EJ-11) és hátrányos helyzetű (SPO-HH-11) pályázatai A pályázatok eredményes megírása érdekében külön konferenciát szerveztünk az iskolai diáksport egyesületek és fogyatékos szervezetek részére, ahol a Sportért Felelős Államtitkárság munkatársa tartott előadást. Ennek eredményeként sikeres pályázatok születtek a megyében. Az SPO-HH-11 pályázatán pedig a Megyei Sportszövetségek Képviselete 30 szabadidős fo

15 gyatékos esemény támogatására nyert Ft-ot, melyek pályázatírását, koordinálását, lebonyolítását, elszámolását szintén a Sportintézet munkatársai végezték. MOB-KJSZE-12 szabadidős pályázat 2012-ben ez egy új pályázati lehetőség volt, melyet a Megyei Sportszövetségek Képviseletének és a Megyei Diáksport Tanácsnak is sikerült kihasználnia az Intézményegység hathatós segítségével. A pályázatok teljes dokumentációját, lebonyolítását, elszámolását a munkatársak végezték. A sikeres munka eredményeként Ft-ot nyertek a 6. Fittségi Sportnap lebonyolításához, valamint Ft támogatásban részesült a Népek Tavasza teljesítménytúra megvalósítása. MOB-HSZE-12 szabadidős pályázat 2012-ben új lehetőség nyílt további szabadidős események lebonyolítására. A Sportintézet munkatársai elkészítették két pályázatukat is, melyeket a Megyei Sportszövetségek Képviselete, valamint a Megyei Diáksport Tanács nevében nyújtottak be. Mindkét pályázat sikeresnek bizonyult, mellyel teremlabdarúgás II. korcsoportos diákszabadidős rendezvényeket, kerékpártúrákat, illetve fogyatékosokkal integrál eseményeket (floorball, gyalogtúra, rekreációs sportnap) és 10 alkalommal nordic walking foglalkozásokat bonyolíthatunk le 2013 évben. Jelen pillanatban elbírálás alatt van még további két pályázat, melyet a Megyei Pedagógiai, Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet nyújtott be január 21-ig. Ezen pályázati kategóriák: NTP-SV-12, valamint NTP-TDSV-12, melyek diákolimpiai versenyek rendezéséhez nyújthatnak támogatást pozitív elbírálás esetén évi tervezett nagy rendezvények Szövetségek nagyobb rendezvényei: Február 2-3.: dr. Borosi László teremlabdarúgó emléktorna selejtezők (11 helyszínen) Február 9-10.: dr. Borosi László teremlabdarúgó emléktorna középdöntő (Miskolc Városi Szabadidőközpont) Február óra: Férfi felnőtt és junior NB II kézilabda felkészülési torna (Bőcs Sportcsarnok) Február óra: Női felnőtt és junior NB II kézilabda felkészülési torna (Bőcs Sportcsarnok) Március: Tavaszi erőemelő, fekvenyomó és testépítő, fitness regionális bajnokság (Tiszaújváros) Március óra.: XVI. Népek tavasza teljesítménytúra 10/15/30/10+30 km (Miskolc Király-asztal) 2500 fő részvételével Március óra.: Kassa-Miskolc nemzetközi országúti kerékpár verseny (Kassa- Miskolc) Március óra: 7. Fittségi Sportnap regionális fitness-életmód esemény (Miskolc Városi Szabadidőközpont Generali Aréna) fő részvételével Július: Matyó kupa nemzetközi ökölvívó verseny (Mezőkövesd) Július 6.: Szűcs Lajos nemzetközi súlyemelő emlékverseny (Kazincbarcika)

16 Július : Central European Tour nemzetközi országúti kerékpáros verseny (Szerencs-Miskolc, Budapest) Augusztus vagy : Kerekesszékes tenisz országos bajnokság (Miskolc) November: Őszi erőemelő, fekvenyomó és testépítő és fitness regionális bajnokság (Tiszaújváros) November: Tisza kupa testépítő és fitness magyar bajnokság (Tiszaújváros) November 9.: Szabó Ferenc nemzetközi master súlyemelő emlékverseny (Kazincbarcika) December óra: Avas kupa 7. Csordás József nemzetközi karate emlékverseny (Miskolc Egyetemi Körcsarnok) December óra: Mikulástúra (Miskolc Király-asztal) Diáksport rendezvények: Január óra: Teremlabdarúgás diákolimpia IV. korcsoport fiú megyei elődöntő (Sárospatak Árpád Vezér Gimnázium) Január óra: Teremlabdarúgás diákolimpia IV. korcsoport fiú megyei elődöntő (Miskolc Városi Szabadidőközpont Generali Aréna) Január óra: Teremlabdarúgás diákolimpia IV. korcsoport fiú megyei elődöntő (Tiszaújváros Városi Sportcentrum) Január óra: Teremlabdarúgás diákolimpia IV. korcsoport fiú megyei elődöntő (Encs Városi Sportcsarnok) Január óra: Asztalitenisz diákolimpia II-IV. korcsoport megyei döntő (Tiszaújváros Városi Sportközpont) Január óra: Teremlabdarúgás diákolimpia IV. korcsoport fiú megyei döntő (Ózd Városi Sportcsarnok) Január óra: Teremlabdarúgás diákszabadidős verseny II. korcsoport Fiú Ózd körzet (Ózd Városi Sportcsarnok) Január óra: Teremlabdarúgás diákszabadidős verseny II. korcsoport Fiú Miskolc körzet (Alsózsolca Városi Sportcsarnok) Január óra: Torna diákolimpia I-II., III-IV., V-VI. korcsoport megyei döntő (Miskolc Zrínyi Ilona Gimnázium) Január óra: Úszás diákolimpia I-II. korcsoport megyei döntő (Ózd Városi Tanuszoda) Január óra: Teremlabdarúgás diákszabadidős verseny II. korcsoport Fiú Encs körzet (Encs Városi Sportcsarnok) Január óra: Teremlabdarúgás diákszabadidős verseny II. korcsoport Fiú Mezőkövesd körzet (Mezőkövesd Városi Sportcsarnok) Január óra: Teremlabdarúgás diákszabadidős verseny II. korcsoport Fiú Kazincbarcika körzet (Kazincbarcika Városi Sportcsarnok) Január óra: Úszás diákolimpia III-IV. korcsoport A és B kategória megyei döntő (Szerencs Városi Uszoda) Január óra: Játékos sportverseny diákolimpia I-II. korcsoport megyei döntő (Ózd Városi Sportcsarnok)

17 Február óra: Úszás diákolimpia V-VI. korcsoport A és B kategória megyei döntő (Miskolc Diósgyőri Városi Uszoda) Február 4-6.: Kosárlabda diákolimpia amatőr V-VI. korcsoport fiú és leány megyei döntő (pályázat) Február 6-7.: Röplabda diákolimpia amatőr V-VI. korcsoport fiú és leány megyei döntő (Miskolc) Február óra: Judo diákolimpia diák A, B, C, serdülő megyei döntő (Miskolc MVSC judo terem) Február 25.: Sakk diákolimpia I., II., III., IV. korcsoport egyéni megyei döntő (Igrici) Február : Kézilabda diákolimpia amatőr V-VI. korcsoport fiú és leány megyei döntő (pályázat) Február 28.: Sakk diákolimpia I., II., III., IV. korcsoport csapat megyei döntő (pályázat) Március 5.: Röplabda diákolimpia IV. korcsoport leány megyei döntő (Miskolc) Március 6.: Röplabda diákolimpia IV. korcsoport fiú megyei döntő (Miskolc) Március 8-10.: Kosárlabda diákolimpia amatőr VI. korcsoport országos döntő (Miskolc 6 helyszín, 40 csapat, 560 diáksportoló) Március : Kézilabda diákolimpia V. korcsoport fiú és leány megyei döntő (pályázat) Március 12.: Kosárlabda diákolimpia IV. korcsoport lány megyei elődöntők (pályázat) Március 13.: Kosárlabda diákolimpia IV. korcsoport fiú megyei elődöntők (pályázat) Március 14.: Kézilabda diákolimpia IV. korcsoport fiú és leány megyei elődöntők (pályázat) Március 18.: Kosárlabda diákolimpia IV. korcsoport lány megyei döntő (pályázat) Március 19.: Kosárlabda diákolimpia IV. korcsoport fiú megyei döntő (pályázat) Március 20.: Kézilabda diákolimpia IV. korcsoport fiú és leány megyei döntő (pályázat) Március 21.: Röplabda diákolimpia III. korcsoport leány megyei döntő (Miskolc) Március 22.: Röplabda diákolimpia III. korcsoport fiú megyei döntő (Miskolc) Március 25.: Röplabda diákolimpia V. korcsoport fiú és leány megyei döntő (Miskolc) Március 26.: Atlétika mezei futás III., IV., V., VI. korcsoport megyei döntő (Miskolc Repülőtér) Március 27.: Kézilabda diákolimpia III. korcsoport fiú és leány megyei elődöntők (pályázat) Április 4.: Kézilabda diákolimpia III. korcsoport fiú és leány megyei döntő (Ózd) Április 8.: Kispályás labdarúgás diákolimpia IV. korcsoport megyei elődöntők (4 helyszín) Április 9.: Leány labdarúgás diákolimpia V-VI. korcsoport megyei döntő (pályázat) Április 10.: Labdarúgás diákolimpia I., II. korcsoport fiú megyei elődöntők (4 helyszín) Április 15.: Kispályás labdarúgás diákolimpia IV. korcsoport megyei döntő (Sátoraljaújhely) Április : Kosárlabda diákolimpia V. korcsoport fiú és leány megyei döntő (pályázat)

18 á ú á á í Á á á á ő ö ő á á Á ú á á ú ö ő ú á Á ú á á ú ö ő í Á á á ú ő ö ő á á Á á ú á á ö á ú Á ú á á ú ö Á á á ú á á ö ő á á Í á á á ö ő á á á á ú ö ő á á é é á ö á é ö ó á ö ő á é ö ó á á é é á ö ő á é ö ó á ő á á é á á ö ő ő ö á á é á é é ö ó ö ő á á ú á á ú ö ő á ú á ö á úé á ú ö á úé á ö ő ú Í é ú ö ő í á Í ó é á é ó í á á é ü á á ú á á é é í ő á é ő á ö Í á á ő á é í é ő á í á é á ü é é é Í ő á

ZALA MEGYE VERSENYNAPTÁRA ÉS SPORT KÉZIKÖNYVE 2009.

ZALA MEGYE VERSENYNAPTÁRA ÉS SPORT KÉZIKÖNYVE 2009. ZALA MEGYE VERSENYNAPTÁRA ÉS SPORT KÉZIKÖNYVE 2009. A Zala Megyei Közgyûlés Hivatala és a Zala Megyei Sportszövetségek Egyesülése hivatalos kiadványa. Szerkesztette: Kámán Ferenc címzetes vezetõ fõtanácsos

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA (2015-2020)

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA (2015-2020) Istenek ajándéka, sport! Élet éltető vize! A nehéz munka idejében kiszórod boldog fényedet, követe vagy te a régen letűnt napoknak, mikor ifjú örömben mosolygott még az ember s felfelé hágott a napisten,

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat. Rákospalota, Pestújhely, Újpalota SPORTKONCEPCIÓJA

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat. Rákospalota, Pestújhely, Újpalota SPORTKONCEPCIÓJA Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2017 (Elfogadta a Képviselő-testület /2013. (II. 27.) ök. számú határozatával) BEVEZETÉS Magyarország

Részletesebben

Szekszárd város. Sportkoncepciója

Szekszárd város. Sportkoncepciója Szekszárd város Sportkoncepciója 2013-2016 -2- Tartalomjegyzék I. Szekszárd város sporttörténete, bevezetés 3. old. II. Alapelvek, értelmező rendelkezések, jogszabályi háttér 5. old. 1. Alapelvek, értelmező

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA 1. Bevezető Az Országgyűlés 1996-ban, 2000-ben majd 2004-ben is új törvényt alkotott a sportról, a 2004. évi I. törvény legújabb módosítása pedig 2012. január

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. J a v a s l a t

Salgótarján Megyei Jogú Város. 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. J a v a s l a t Salgótarján Megyei Jogú Város P o l g á r m e s t e r é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Iktatószám: 7286/2008. J a v a s l a t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata sportfejlesztési koncepciójának

Részletesebben

Beszámoló. a Megyei Közgyűlésnek. a Jász-Nagykun-Szolnok megyei sportkoncepció végrehajtásáról, különös tekintettel a megyei diáksport helyzetére

Beszámoló. a Megyei Közgyűlésnek. a Jász-Nagykun-Szolnok megyei sportkoncepció végrehajtásáról, különös tekintettel a megyei diáksport helyzetére JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ALELNÖKE Beszámoló a Megyei Közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok megyei sportkoncepció végrehajtásáról, különös tekintettel a megyei diáksport helyzetére A Megyei Közgyűlés

Részletesebben

Ajka Város Sportkoncepciója 2014-2019

Ajka Város Sportkoncepciója 2014-2019 A sport nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is az egyik legerőteljesebb nevelőeszköze. Szent-Györgyi Albert Ajka Város Sportkoncepciója 2014-2019 Készítette: Jákli Péter Sportszervező Tartalomjegyzék

Részletesebben

számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere I. Tartalmi összefoglaló

számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere (C) számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepciója 2008-2013

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepciója 2008-2013 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepciója 2008-2013 TARTALOM I. Bevezetés 3. o. 1. A sportkoncepció szükségessége 3. o. 2. Hódmezővásárhely sportmúltja 4. o. II. A sportkoncepció alapelvei

Részletesebben

SZENTES VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2018

SZENTES VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2018 SZENTES VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2018 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A sport egyes területeinek helyzete és lehetséges fejlesztési irányai... 4 I. Óvodai testnevelés... 4 II. Iskolai testnevelés, diáksport...

Részletesebben

A 86/2009. (IV. 16.) sz. Ökt. határozat melléklete. Bevezetés

A 86/2009. (IV. 16.) sz. Ökt. határozat melléklete. Bevezetés A 86/2009. (IV. 16.) sz. Ökt. határozat melléklete Bevezetés A Magyar Köztársaság Alkotmánya alkotmányos jogként fogalmazza meg az ország területén élőknek a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT TESTNEVELÉSI- ÉS SPORTKONCEPCIÓJA

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT TESTNEVELÉSI- ÉS SPORTKONCEPCIÓJA A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT TESTNEVELÉSI- ÉS SPORTKONCEPCIÓJA PÉCS, 2008. Megjelenik: A címlapon: Nyomdai munkák: Felelős vezető: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE KÖZÉPTÁVÚ SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2010-2015

NÓGRÁD MEGYE KÖZÉPTÁVÚ SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2010-2015 NÓGRÁD MEGYE KÖZÉPTÁVÚ SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2010-2015 Salgótarján, 2010. február 18. Záradék: Elfogadta a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése /2010. ( ) Kgy. határozatával. Bevezetés A testnevelés

Részletesebben

Kiemelt sportrendezvények és találkozók városunkban, ózdi kötődésű események

Kiemelt sportrendezvények és találkozók városunkban, ózdi kötődésű események ÓZDI SPORTALMANACH 2013. év legjobb sportolói Ez történt 2013-ban Asztalitenisz Atlétika Autósport Birkózás Judo Karate Kerékpár Kézilabda Kosárlabda Küzdősport Labdarúgás Lovaglás Lövészet Modellezés

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

PUSZTASZABOLCS VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA PUSZTASZABOLCS VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1 A sport definíciója az Európai Sport Charta szerint: Sport minden olyan fizikai tevékenység, amely esetenként vagy szervezett formában a fizikai és szellemi

Részletesebben

Tárgy: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Sportfejlesztési Koncepciója 2013-2014

Tárgy: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Sportfejlesztési Koncepciója 2013-2014 KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 25-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Kiemelt sportrendezvények és találkozók városunkban, ózdi kötődésű események

Kiemelt sportrendezvények és találkozók városunkban, ózdi kötődésű események 2014. év legjobb sportolói Ez történt 2014-ben Asztalitenisz Atlétika Autósport Birkózás Judo Karate Kerékpár Kézilabda Kosárlabda Küzdősportok Labdarúgás Lovaglás Lövészet Modellezés Sakk Súlyemelés Teke

Részletesebben

K Ő Z L Ö N Y 1. SZÁM 2002. JANUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK

K Ő Z L Ö N Y 1. SZÁM 2002. JANUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK 1 K Ő Z L Ö N Y 1. SZÁM 2002. JANUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK HATÁROZATOK 1 / 2002. (01.14.) a Pécs, Király u. 11. sz. alatti ingatlan megvásárlásához szükséges fedezet megjelöléséről 3 / 2002. (01.17.) Pécs

Részletesebben

A 101/2015.(VI.4.) határozat melléklete. Sajószentpéter Város Sportfejlesztési Koncepciója 2015.

A 101/2015.(VI.4.) határozat melléklete. Sajószentpéter Város Sportfejlesztési Koncepciója 2015. A 101/2015.(VI.4.) határozat melléklete Sajószentpéter Város Sportfejlesztési Koncepciója 2015. Tartalom I) A SPORTKONCEPCIÓ SZÜKSÉGESSÉGE 3 II) JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 3 1) Az Európai Unió sporttal kapcsolatos

Részletesebben

A sport és szervezetei Erdősi Zoltán

A sport és szervezetei Erdősi Zoltán 2008. A sport és szervezetei Erdősi Zoltán Csanádi Árpád Általános Iskola Középiskola és Pedagógiai Intézet 2008.12.08. Sport és szervezetei 2 Bevezetés A sportiskolai kerettantervben a sport és szervezetei

Részletesebben

HONVÉD SPORTEGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2014. évről

HONVÉD SPORTEGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2014. évről HONVÉD SPORTEGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2014. évről Szervezet neve: HONVÉD SPORTEGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (HOSOSZ). Székhely: 1134 Budapest, Dózsa György út 53. Bírósági bejegyzés

Részletesebben

ESETTANULMÁNY. A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása. TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt

ESETTANULMÁNY. A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása. TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt ESETTANULMÁNY A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt A lakosság egészségfejlesztését szolgáló fizikai aktivitás szakmai támogatása

Részletesebben

Gyál Város Sportkoncepció 2015-2019

Gyál Város Sportkoncepció 2015-2019 Gyál Város Sportkoncepció 2015-2019 Készült: 2015. 03. 05. Készítette: Erős József alpolgármester I. Bevezetés Az Európai Sport Charta szerint sport minden olyan fizikai tevékenység, amely esetenként vagy

Részletesebben

A BUDAPESTI EGYETEMI ATLÉTIKAI CLUB

A BUDAPESTI EGYETEMI ATLÉTIKAI CLUB A BUDAPESTI EGYETEMI ATLÉTIKAI CLUB 2014. ÉVI SZAKOSZTÁLYI BESZÁMOLÓJA 1 Tartalomjegyzék Aerobik és Cheerleader Szakosztály... 3 Asztalitenisz Szakosztály... 5 Atlétika Szakosztály... 8 Erőnlét-és Fitnesz

Részletesebben

Kedves Olvasó! Ön a 20 éves Kôbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetségének kiadványát

Kedves Olvasó! Ön a 20 éves Kôbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetségének kiadványát Kedves Olvasó! Ön a 20 éves Kôbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetségének kiadványát tartja a kezében. Célunk e színes gyûjteménnyel, hogy megismerkedjen a Kôbányai Sportszövetség tevékenységével;

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. február 28-i ülésére Tárgy: 2008. évi intézkedési terv a megye sportkoncepciójának végrehajtására

Részletesebben

Kôbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége Tagszervezeteinek. Jubileumi Évkönyve

Kôbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége Tagszervezeteinek. Jubileumi Évkönyve Kôbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége Tagszervezeteinek Jubileumi Évkönyve 2011 Kedves Olvasó! Ön a 20 éves Kôbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetségének kiadványát tartja

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. 2012. ÉV. Szeged, 2013. február 18. Károlyfalvi Zsolt ügyvezető igazgató

ÉVES BESZÁMOLÓ SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. 2012. ÉV. Szeged, 2013. február 18. Károlyfalvi Zsolt ügyvezető igazgató ÉVES BESZÁMOLÓ SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. 2012. ÉV Szeged, 2013. február 18. Károlyfalvi Zsolt ügyvezető igazgató I. ÖSSZEFOGLALÓ A 2012. ÉV ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL Társaság neve: Szegedi Sport és Fürdők

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ATLÉTIKA EVEZÉS JUDO KAJAK-KENU LEÁNY KOSÁRLABDA FIÚ KOSÁRLABDA ÚSZÁS RÖPLABDA VÍVÁS MELLÉKLET: LÉTSZÁMTÁBLÁZAT

TARTALOMJEGYZÉK ATLÉTIKA EVEZÉS JUDO KAJAK-KENU LEÁNY KOSÁRLABDA FIÚ KOSÁRLABDA ÚSZÁS RÖPLABDA VÍVÁS MELLÉKLET: LÉTSZÁMTÁBLÁZAT 1 TARTALOMJEGYZÉK TÁJÉKOZTATÓ A SZOLNOKI SPORTCENTRUM KHT. UTÁNPÓTLÁS NEVELÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 3 ATLÉTIKA 5 EVEZÉS 7 JUDO 12 KAJAK-KENU 16 LEÁNY KOSÁRLABDA 18 FIÚ KOSÁRLABDA 19 ÚSZÁS 23 RÖPLABDA

Részletesebben