DOMBÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DOMBÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA"

Átírás

1 Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala Önértékelés CAF 26 + Csak belső használatra a Vezetés részére DOMBÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA ÖNÉRTÉKELÉSI JELENTÉS 29 a CAF 26 és a Magyar Közigazgatási Minőségi Díj önértékelési kritériumai alapján Készült a Polgármesteri Hivatal munkatársainak közreműködésével Témavezető: Tigerné Schuller Piroska programkoordinátor minőségbiztosítási felülvizsgáló és tanúsító Közreműködők: Vincellérné dr. Illés Krisztina jogász Horváthné Papp Márta oktatási referens Vida Tamás vagyongazdálkodási ügyintéző Bencze Mária szociális ügyintéző Niebl Veronika okmány ügyintéző Albertné Szabó Ilona pénzügyi ügyintéző Buglaveczné Szabó Adél adóügyi ügyintéző Frazonné Szederkényi Zsuzsanna bér- és munkaügyi ügyintéző Meiszinger Péter műszaki ügyintéző Kohner János közterület-felügyelő Reith Árpád rendszergazda Reichert Gyula közbeszerzési és műszaki ügyintéző Tigerné Schuller Piroska programkoordinátor Tanácsadó: Mikó György Qualipharma Bt. vezetési tanácsadó EOQ, TQM felülvizsgáló, EOQ Minőségügyi szakértő EOQ Minőségügyi auditor 29. november 1/74

2 Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala Önértékelés CAF 26 TARTALOMJEGYZÉK oldal I. DOMBÓVÁR 3 II. DOMBÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3 II.1. A képviselő-testület 4 II.2. A Polgármesteri Hivatal 5 III. ÖNÉRTÉKELÉS Adottságok 1.) Vezetés 6 2.) Stratégia és tervezés 14 3.) Munkatársak 2 4.) Együttműködés és erőforrások 24 5.) Folyamatok 31 Eredmények 6.) Ügyfél, állampolgár központú eredmények 35 7.) Munkatársakkal kapcsolatos eredmények 43 8.) Társadalmi hatással kapcsolatos eredmények 5 9.) Meghatározó teljesítmény eredmények sz. melléklet: Az Integrált Városfejlesztési Stratégia fő indikátorai 2. sz. melléklet: Rövidítések jegyzéke sz. melléklet : A minőségirányítási rendszer teljesítményének értékelése 29. november 2/74

3 Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala Önértékelés CAF 26 I. DOMBÓVÁR Dombóvár város közigazgatásilag Tolna megyéhez tartozik, de vonzáskörzete messze túlterjed a megye határain, amely köszönhető annak is, hogy a város a dél-dunántúli régió középpontjában terül el. A kistérség központja és egyben egyetlen városa is, mely (KSH ) lakónépességével a kistérség legnépesebb települése. A kistérség határait délről a baranyai megyehatár, nyugatról pedig a somogyi megyehatár alkotja, északon és keleten Tolna megye további kistérségei jelentik a mesterséges határvonalakat. A város az elmúlt tíz esztendőben is kistérségi központként funkcionált, a nagyobb fejlesztések a város vezető szerepe és humán erőforrása, valamint finanszírozási hátterének köszönhetően valósultak meg. A központ szerep gyakran ódiumokkal is jár, hiszen a környező települések forráshiánya, alacsony népessége és költségvetése, elmaradottsága miatt egyes funkciók ellátását a községek helyett is megoldott és valószínűleg meg is fog oldani a város, jelenleg főként társulási formában. A szomszédos települések részére meghatározó az egészségügyi vonzáshatás. A Szent Lukács Nonprofit Kft. mintegy 8 ezer ember egészségügyi ellátását biztosítja. A város központi szerepét növeli a multinacionális kereskedelmi egységek (SPAR, PENNY, LIDL, TESCO) betelepedése, amely nagymértékben fokozza a településen az átutazó forgalmat. Gunarasfürdő fejlesztésének köszönhetően nőtt az idegenforgalom, a fürdő látogatottsága az elmúlt két évben dinamikusan emelkedett (forrás: Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.: Gyógy- és termálturisztikai stratégia fejlesztési irányainak meghatározása ). A minősített termálvíznek köszönhetően vonzáskörzete túlmutat a régión is, jelentős a külföldi turisták (főként német) számának aránya: 16 % (KSH 26. Kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma). A dél-dunántúli régióban Gunaras besorolása Kaposvár és Abaliget mellett országos jelentőségű, nemzetközi minősítést csak Harkány tudhat magáénak. A többi 17 fürdő regionális illetve helyi jelentőségű a régióban. Gunaras legfontosabb versenytársai a régióban: Harkány, Kaposvár, Tamási, Csokonyavisonta, Igal és Nagyatád. A turizmus további növekedése várható a szálláshelyek bővítésével ill. az ökoturizmus fellendülésével, amely hosszú távon akár a nemzetközi jelentőségű fürdők közé sorolhatja Gunarast. II. DOMBÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Az Országgyűlés követve hazánk haladó önkormányzati hagyományait, továbbá az Európai Önkormányzati Karta alapkövetelményeit elismeri és védi a helyi közösségek önkormányzáshoz való jogait. A helyi önkormányzás lehetővé teszi, hogy a választópolgárok helyi közössége közvetlenül, illetőleg a választott helyi önkormányzata útján önállóan és demokratikusan intézze a helyi érdekű közügyeit. Az Országgyűlés támogatva a helyi közösségek önszervező önállóságát, segíti az önkormányzáshoz szükséges feltételek megteremtését és előmozdítja a közhatalom demokratikus decentralizációját. Az Országgyűlés e célok megvalósítása érdekében alkotta meg 199. évi LXV. törvényét a helyi önkormányzatokról. Dombóvár Város Önkormányzatának működésének részletes szabályait a többször módosított 31/22 (XI.29.) sz. ök. rendeletében (SZMSZ) szabályozza. 29. november 3/74

4 Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala Önértékelés CAF 26 Az önkormányzat feladatai a közszolgáltatások körében: - a településfejlesztés, a településrendezés, - az épített és természeti környezet védelme, - lakás- és helyiséggazdálkodás, - a vízrendezés és csapadékvíz-elvezetés, a csatornázás, - a köztemetők fenntartása, - a helyi közutak és közterületek fenntartása, - a helyi tömegközlekedés, - köztisztaság és a településtisztaság biztosítása, - gondoskodás a helyi tűzvédelemről, a közbiztonság helyi feladatairól, - közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, - közreműködés a foglalkoztatás megoldásában, - gondoskodás az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról, - a közösségi tér biztosítása, - a közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, a sport támogatása, - a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása, - az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.(ötv. 8. (1) bek.), - 1 távhőszolgáltatás. (E feladatokat az önkormányzat - a lakosság igényei és anyagi lehetőségeitől függő mértékben és módon - látja el.) A továbbiakban szervezetnek az Önkormányzat egészét választott testület, intézményi rendszer, polgármesteri hivatal tekintjük, hiszen az egyes választott testületek aláfölérendeltségi viszonyok, a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. tv.-ben részletezett feladatok ellátása csak az Önkormányzat egészének tevékenysége révén teljesedhetnek ki. II. 1 Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 18 tagú, ebbe természetesen beleértendő a polgármester is. A polgármester munkáját 1 alpolgármester segíti, aki tisztségét társadalmi megbízatásban látja el. A feladatok minél magasabb színvonalú ellátását segíti a kulturális és civil tanácsnok, illetve a sikeres EKF 21 programhoz való csatlakozást a közművelődési tanácsnok. Az előkészítő, szervez ő feladatok része a bizottsági munka is. Volumenében és tartalmában alig marad el a képviselő-testülettől, hiszen a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a bizottság feladatkörébe tartozó kérdés bizottsági állásfoglalás nélkül nem tárgyalható. A 2 bizottság: Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság 1 Beiktatta az 53/26.(XII.2.) R. 29. november 4/74

5 Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala Önértékelés CAF 26 II.2 Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala Minden választott képviselőtestület (önkormányzat) a döntéshozó mellett működik egy olyan apparátus, amelynek a feladata kettős. Egyrészt ez az apparátus ellátja a testület működésével, és a testület vezetőinek és természetesen tagjainak munkájával, annak segítésével kapcsolatos sokrétű feladatot, vagyis alapvető feladata: a testületi munka segítése, részvétel a döntések előkészítésében és különösen végrehajtásában. Emellett azonban az apparátus konkrét államigazgatási, pontosabban közigazgatási munkát is végez, és e feladatkörében áll közvetlen kapcsolatban az állampolgárokkal, az ügyfelekkel. A hivatal belső szervezete a feladatellátásnak megfelelően irodákra tagolódik. Az irodák munkájáért a jegyző irányítása mellett az irodavezetők felelnek. A Polgármesteri Hivatal szervezeti struktúrája az alábbi ábrán látható. Képviselőtestület Kulturális és civil tanácsnok Közművelődési tanácsnok Pénzügyi és Városgazd.Biz. Humán Bizottság Alpolgármester Polgármester Jegyző Aljegyző Polgármesteri Kabinet Jegyzői Iroda Pénzügyi és Költségv.Iroda Okmányiroda és Anyakönyvi Igazg. Jogi, Hatósági és Vagyong. I. Városüzemeltetési Iroda A Polgármesteri Hivatal létszáma 89 fő. Ebből 83 fő a köztisztviselő, 4 fő munkaszerződéssel, 2 fő pedig közalkalmazottként végzi munkáját. Feladatkörök: Pénzügyi igazgatás Városgazdálkodás, városfejlesztés Hatósági feladatok: adó, szociális, építési, végrehajtási Oktatási feladatok: óvodák, alapfokú oktatási intézmények, középiskolák, etnikai kisebbséghez tartozó nevelés, oktatás, intézményi étkeztetés, kollégiumi ellátást, stb. Egészségügyi feladatok: alapellátás (háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos, ügyelet, védőnők), szakellátás (járóbeteg, fekvőbeteg ellátás, szanatórium) Szervezési és jogi feladatok: képviselő-testület munkáját segítő, döntés-előkészítő tevékenység Egyéb feladatok: közművelődés, közösségi tér biztosítása, területfejlesztés, tűzoltás... stb. 29. november 5/74

6 Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala Önértékelés CAF 26 III. ÖNÉRTÉKELÉS 1. Vezetés ADOTTSÁGOK 1.1 Amit a vezetés tesz annak érdekében, hogy iránymutatást adjon a szervezet számára, kialakítsa a szervezet jövőképét, küldetését és értékrendjét. - Az Önkormányzat 4 éves munkaprogramja a 2555 NAP Dombóvár 7 éves cselekvési programja alapján került összeállításra. - A 2555 NAP programjának összeállításban a 2555 NAP munkacsoport vett rész, melynek tagjai a város életének szempontjából meghatározó fontosságú szervezetek, személyek: Polgármester, Alpolgármester, Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Iroda és a Hivatal munkatársai, Szociális Kerekasztal, Dombóvári Oktatási Kerekasztal, Borostyán Bizottság, Lakhatási Bizottság, Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás, Kapaszkodó Humán Szolgáltató Központ, Egyesített Szociális Intézmény, Művelődési Ház Kht., Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Kht., Víz- és Csatornamű Kft., Tolna Megyei Munkaügyi Központ Dombóvári Kirendeltsége, Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Kht., ÖKO-Dombó Kft., Kapos Innovációs Transzfer Központ Kht., Egészségipari Klaszter Iroda, Kisebbségi Önkormányzatok (német, cigány), Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat, Fiatal Településfejlesztők Klubja, Vállalkozói Fórum, Civil Fórum. - A 2555 NAP munkacsoport üléseiről emlékeztetők készültek, utolsó ülését 28. június 8-án tartotta, működése azóta elhalt. - A későbbiek folyamán a munkacsoport által elvégzett feladatokat egy kisebb Tervezői Bizottság vette át, amely a program által megfogalmazott fejlesztésekhez forrásokat keresett. - A főbb fejlesztési irányvonalak meghatározása után a Tervezői Bizottság működése is elhalt, megszűnt a Településfejlesztési Iroda, munkatársai a Városüzemeltetési Irodán belül csoportként működtek tovább. Fő feladatuk az európai uniós pályázatok megírására terjedt ki ben megszűnt a Településfejlesztési csoport is, a pályázatok figyelése és megírása feladatként a Városüzemeltetési irodánál maradt. - Az európai uniós pályázatok projektmenedzseri feladatainak ellátására megalakult a 1 %-ban önkormányzati tulajdonú Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit Kft., feladatát a II. fordulós pályázatok beadásának felügyeletével kezdte meg 29. februárjában, 1 fővel (ügyvezető igazgató). - A 2555 NAP középtávú terv, víziókat tartalmaz, csak nyomokban található benne helyzetelemzés. Arra a kérdésre, hogy a célkitűzések megvalósítására miért van szükség, nincs válasz, illetve azok hogyan kerülnek megvalósításra, szintén nem található meg a programban. - Dombóvár Város Önkormányzatának 4 éves munkaprogramját a Képviselőtestület 27. április 1-i ülésén fogadta el. Határozat száma: 91/27. (IV. 1.) A munkaprogram a Polgármesteri Hivatal szakembereinek közreműködésével készült, összesen 21 fő munkatárs vett részt annak kidolgozásban. 29. november 6/74

7 Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala Önértékelés CAF 26 - A munkaprogram a 2555 NAP alapján készült. Az alprogramok felelősei szabad kezet kaptak a részletek kidolgozására, munkájukat a Településfejlesztési csoport koordinálta. - A munkaprogramban megfogalmazásra került Dombóvár jövőképe, a jövőkép eléréséhez szükséges fejlesztési célok, a fő fejlesztési feladatok, prioritások. A jövőkép eléréséhez szükséges fejlesztési célok Az életminőség emelése, az élhető városi környezet megteremtése. Sokoldalú, innovatív és versenyképes gazdaság kialakítása. A város kistérségi, regionális szerepkörének erősítése, kapcsolatrendszerének bővítése. Az Európai Uniós tagságból fakadó lehetőségek kihasználása. Fő fejlesztési feladatok, prioritások A 4 éves munkaprogram az embert körülvevő, jólétét meghatározó környezet négy alapvető elemére épül, amelyhez társul az a városreform, amely a település fejlődésének mozgatórugója. A munkaprogram 5 helyi Operatív Programban fogalmazza meg és jelöli ki a fejlődési irányokat, alapozva a 2555 NAP Dombóvár város 7 éves cselekvési programjára. A 4 éves munkaprogram 5 helyi operatív programja a következő: 1. Városreform Operatív Program 2. Természeti környezet Operatív Program 3. Társadalmi környezet Operatív Program 4. Gazdasági környezet Operatív Program 5. Épített környezet Operatív Program A program összesen 15 fejlesztési programot jelöl meg. - A Városreform Operatív program három alprogramja foglalkozik az Önkormányzat illetve a Hivatali működés modernizálásával és annak lépéseivel 1. A városirányítás modernizálása 2. Kistérségi közigazgatási központ szerepének növelése 3. Marketingstratégia kialakítása Dombóvár-kép javítása - A 4 éves munkaprogramban a fenti 3 alprogram operatív lebontása megtörtént, azonban azokhoz kapcsolódó mérőszámok nem lettek meghatározva. 1. A városirányítás modernizálása 1.1 A képviselőtestület és szervei hatékonyságának és eredményességének növelése 1.2 Döntések előkészítése, közvetítése 1.3 Átgondolt jogalkotás 1.4 Társaságok, alapítványok 1.5 Elektronikus közigazgatás 1.6 Honlap 1.7 Nyilvánosság, bizalom 29. november 7/74

8 Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala Önértékelés CAF Etikai kódex 1.9 Várossá avatás 4. évfordulója Nemzetközi kapcsolatok Kistérségi közigazgatási központ szerepének növelése 2.1 Kistérségi államigazgatási hatáskör növelése 2.2 E közigazgatás 2.3 Emberi erőforrás fejlesztése 3. Marketingstratégia kialakítása Dombóvár-kép javítása - A munkaprogramban meghatározott célkitűzések közül sok megvalósult (rendeletek felülvizsgálata, önkormányzati közhasznú társaságok átalakítása, honlap fejlesztése, elektronikus szolgáltatások bővítése a hivatalban monográfia összeállítása folyamatban, Arculati Kézikönyv folyamatban,), de a munkaprogramhoz kapcsolódó célkitűzések megvalósításának folyamatos figyelemmel kíséréséről nincs tudomásunk. A PDCA elv megvalósítására nincs bizonyíték. - A 4 éves munkaprogramot a Hivatal munkatársai apparátusi értekezleten ismerhették meg. A programot azon munkatársak prezentálták, akik részt vettek annak kidolgozásában. - Az Államreform Operatív Programon belül lehetőség nyílt a Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztésére pályázni, amely során elsősorban a stratégiai menedzsmenthez, az eredményességi szemlélethez és a hatékonysághoz kapcsolódó tevékenységekre lehetett pályázni. A pályázat nyert, megvalósítása folyamatban van. A tervezett programok nagy hangsúlyt helyeznek az önkormányzat által nyújtott közszolgáltatások minőségének javítására és az emberi erőforrás szakmai színvonalának növelésére. A tevékenységek: o 6 fajta szoftver beszerzése: Pro csomag, Abbyy converter szoftver, MCSL Messenger belső kommunikációs szoftver, AutoCAD 29 LT EN 5 user, Q- NET modul, Két irányú XR szinkronizáció o A minőségirányítási rendszer teljesítményének értékelése o Vezetői tréningprogram o TQM és menedzsment technikák o Folyamatmenedzsment workshop o Teljesítményértékelési rendszer áttekintése, új módszerek bevezetése o Projektmenedzsment és a projektezés alapjai o Stratégiai tervezés folyamata o Minőségköltségek és folyamatköltség elemzések o A civil és vállalkozói szféra kapcsolatok fejlesztése o CAF szerinti önértékelés, önértékelési jelentés készítése 29. november 8/74

9 Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala Önértékelés CAF 26 o Informatikai képzés (1 fő) o Közbeszerzési referensi képzés (2 fő) - Az európai uniós források megszerzésének feltétele, különösen a városrehabilitációs fejlesztések megvalósítása, szükségessé tette Dombóvár Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának elkészítését. - Az Integrált Városfejlesztési Stratégiát a 2555 NAP fejlesztési program és a 4 éves munkaprogram alapján a Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési csoportja készítette, melyet a VitalPro Vezetési és Szolgáltató Kft. külső tanácsadóként segített. - A stratégia elkészítése során a lakosság számára több helyszínen lakossági fórumokat tartottunk, ahol az állampolgárok feltehették kérdéseiket, elmondhatták véleményüket a programokkal kapcsolatosan. A Fórumokról emlékeztető készült. - Az Önkormányzat és a Hivatal működésére vonatkozó programok a 4 éves munkaprogram alapján kerültek meghatározásra az Integrált Városfejlesztési Stratégiában (F 2.2 pont 19. old.) - Az Önkormányzat 28. április 28-án 139/28. (IV.28.) sz. Kt. határozattal fogadta el Dombóvár Város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját Az Önkormányzat határozatában arról is döntött, hogy a Stratégiát folyamatosan figyelemmel kíséri, évente beszámolót kell készíteni a célkitűzések megvalósulásának állásáról. A Képviselőtestület azonban még nem tárgyalta a beszámolót, annak elkészítését 29. szeptemberére halasztotta. - A különböző fejlesztések külső kommunikációja a Dombó-Táj újságban, illetve a helyi TV-ben valósul meg, azonban az, hogy ez mely programokhoz kapcsolódik ( 2555 NAP, 4 éves munkaprogram, Integrált Városfejlesztési Stratégia), a tudósításokból nem derül ki augusztusában külső tanácsadó közreműködésével került sor a Hivatal minőségirányítási rendszerének felülvizsgálatára (a Hivatal működésének felülvizsgálatára), ahol a szervezeti kultúra felmérése alapján a következő megállapítás tehető: o Hiányzik a tulajdonosi elvárások pontos, körülhatárolt meghatározása o A tudatos, következetes vezetői munka fejlesztendő (irányítás, bevonás, számonkérés, érdekeltség, visszacsatolás). 1.2 Amit a vezetés annak érdekében tesz, hogy kialakítson és továbbfejlesszen a szervezet, a teljesítmény és a változás menedzselésére szolgáló rendszert - A Polgármesteri Hivatal 24-ben építette ki az ISO 91:2 szabvány alapján minőségirányítási rendszerét. A rendszer működéséről évente beszámolót készít a minőségirányítási vezető. - A folyamatok kidolgozása 24-ben megtörtént. (F5.1 pont) - A minőségirányítási rendszer működése óta a szervezeti struktúrában többször jelentős változás történt, amely rányomta bélyegét a működésre. - Teljes szervezeti struktúra változás a rendszer kiépítése óta 3-szor történt, kisebb változások pedig 2 esetben. 29. november 9/74

10 Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala Önértékelés CAF 26 - A rendelkezésre álló dokumentációk alapján a struktúra változásokkal kapcsolatban nem található adat a folyamatok megújulására, jelentős változás 24 óta nem történt. - Az elmúlt 3 évben folyamatosan csökkent a Hivatal létszáma (F7.2 pont sz. ábra), ezzel együtt a feladatok maradtak. Arra vonatkozóan, hogy a feladat elvégzésének folyamata egyes esetekben mekkora többlet energiát követel a munkatársaktól, nem történt felmérés. A visszajelzések alapján ezek a folyamatok a következők: pénzügy, városüzemeltetés, településfejlesztés, pályázatírás, pályázatfigyelés. - Gondot jelent az is a visszajelzések alapján, hogy egyes folyamatok nem kerültek szabályozásra, amelyek főként az előbb említett feladatok elvégzését nehezítik/befolyásolják. - A szervezeti struktúra változásai 23 óta Szervezeti struktúra 23 o Polgármesteri Iroda o Adó, Pénzügyi és Költségvetési Iroda o Humán Közszolgáltatások Iroda o Közigazgatási és Ügyfélszolgálati Iroda o Városüzemeltetési Iroda Szervezeti struktúra 24 o Polgármesteri Kabinet o Jegyzői Iroda o Szervezési, Jogi és Lakosságszolgálati Iroda o Hatósági Iroda és Gyámhivatal o Városüzemeltetési Iroda o Pénzügyi és Költségvetési Iroda Szervezeti struktúra 26 o Polgármesteri Kabinet o Jegyzői Iroda o Pénzügyi és Költségvetési Iroda o Városüzemeltetési Iroda o Településfejlesztési Iroda o Népjóléti Iroda o Közigazgatási Iroda o Közvetlen jegyzői irányítású feladatellátás Szervezeti struktúra 27 o A Városüzemeltetési és Településfejlesztési Iroda összevonásra került Városüzemeltetési és Településfejlesztési Iroda néven Szervezeti struktúra 29 március 29. november 1/74

11 Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala Önértékelés CAF 26 o Polgármesteri Kabinet o Jegyzői Iroda o Jogi, Hatósági és Vagyongazdálkodási Iroda o Okmányiroda és Anyakönyvvi Igazgatás o Városüzemeltetési Iroda o Közvetlen jegyzői irányítású feladatellátás Szervezeti struktúra 29 május o A közvetlen jegyzői irányítású feladatellátás helyett létrejött a Jegyzői Iroda - A vezetői értekezletek jegyzőkönyveiben csak néhány esetben kerül szó a minőségirányítási rendszer működéséről (belső audit során, felülvizsgálati audit előtt). - Vezetői felülvizsgálatról minden évben készül jegyzőkönyv, nem találtunk bizonyítékot arra a jegyzőkönyvekben, hogy a vezetés javaslatokat tesz a folyamatok megújítására. - A változásokról főként a felsővezetés hoz döntést néhány esetben a középvezetés bevonásával. A munkatársak apparátusi értekezleten kapnak információt a szervezeten belül történő változásokról, legtöbbször utólag, a Képviselőtestület döntését követően. - A szervezeti struktúra irodákra tagolódik, 4 irodán belül belül csoportok is működnek. o Jegyzői Iroda: à Belső ellenőrzési csoport à Testületi csoport o Jogi, Hatósági és Vagyongazdálkodási à Építésügyi csoport à Szociális csoport à Gyámhivatal o Pénzügyi és Költségvetési Iroda o Városüzemeltetési Iroda o Polgármesteri Kabinet à Adócsoport à Közterület-felügyeleti csoport o Okmányiroda és Anyakönyvi Igazgatás - A felelősségi körök és kompetenciák a munkaköri leírásokban meghatározottak. - A szervezet célkitűzéseit a Képviselőtestület évente meghatározza a teljesítménykövetelményekben, amelyeket a vezetés az egyéni teljesítménykövetelmények meghatározásakor minden munkatárs számára lebont. - A teljesítménykövetelményekhez nem kapcsolódik mérhető célkitűzés, azok csak irányvonalakat határoznak meg augusztusában külső tanácsadó közreműködésével került sor a Hivatal minőségirányítási rendszerének felülvizsgálatára (a Hivatal működésének felülvizsgálatára), ahol a szervezeti kultúra felmérése alapján a következő megállapítás tehető: 29. november 11/74

12 Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala Önértékelés CAF 26 o Nincsenek az egyéni célok összhangba hozva a Hivatal által képviselt célokkal. o Nem mindenütt lelhető fel a csapatszellemre, az együttműködésre való törekvés. 1.3 Amit a vezetés annak érdekében tesz, hogy példát mutasson és ösztönözze, támogassa a személyi állományt - A 4 éves munkaprogramban, illetve az Integrált Városfejlesztési Stratégiában pontosan megfogalmazásra kerültek a Hivatal jövőbeni működésével kapcsolatos irányvonalak. (F1.1 pont 8-9. old). - Célkitűzés volt az Etikai Kódex elkészítése, amely még nem valósult meg. A munkatársakkal és a hivatal működésével kapcsolatos elvárások apparátusi értekezleten kerülnek megfogalmazásra, ezek azonban nem célkitűzések, hanem főként magatartásformák (öltözködés, ügyfelekkel való bánásmód). - A 4 éves munkaprogramban nem, de az Integrált Városfejlesztési Stratégiában a célkitűzésekhez mérőszámok is kapcsolódnak (F1. sz. melléklet) - A megfogalmazott célkitűzések folyamatos figyelemmel kíséréséről a munkatársaknak nincs tudomásuk. - A teljesítménykövetelmények évente megállapításra kerülnek, amelyet a Képviselőtestület határoz meg. Azokról tájékoztatást a munkatársak apparátusi értekezleten kapnak, 29-ben ez elmaradt. - Az egyénre lebontott teljesítménykövetelményeket évente az irodavezető határozza meg, illetve értékeli. Ez a munkatársak visszajelzése alapján csak formális. - A jelenleg működő teljesítményértékelő rendszerrel a Hivatal munkatársai nem elégedettek augusztusában külső tanácsadó közreműködésével került sor a Hivatal minőségirányítási rendszerének felülvizsgálatára (a Hivatal működésének felülvizsgálatára), ahol a szervezeti kultúra felmérése alapján a következő megállapítás tehető: o A munkatársak úgy érzik, hogy a kapcsolatoknak és más motivációknak nagyobb szerepe lehet az elismerésekben, mint a tényleges teljesítményeknek (valószínűsíthető, hogy nem jellemzőek a területenkénti benchmarking tevékenységek) - A munkatársak kulcsfontosságú kérdéskörökről amelyek befolyásolják a folyamatokat apparátusi értekezleten vagy irodaértekezleten kapnak tájékoztatást. Az apparátusi értekezletekről és irodaértekezletekről emlékeztető készül (F2.3 pont 3. sz. ábra). - Az apparátusi értekezleteken a Hivatal működésével kapcsolatosan elsősorban a fejlesztendő területek kerülnek középpontba, pozitív eredmények csak ritkán. - A belső auditok során több javaslat is megfogalmazódott a folyamatok megújítására, de arról nincs információ, hogy a javaslatokat figyelembe vették-e. - A hivatalban működik teljesítményértékelés, azt a jogszabályban rögzítettek szerint végrehajtják. Ez azonban az elmúlt 3 évben nem járt együtt elismeréssel és jutalmazással. 29. november 12/74

13 Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala Önértékelés CAF 26 - Nincs tudomásunk arról, hogy csoportok kaptak volna elismerést az elmúlt években. - A hivatalban működő egyéb jutalmazás kiosztásakor (köztisztviselői nap, év végi jutalom) nem indokolja a vezetés ki és milyen teljesítménye alapján kap elismerést (F 7.2 pont 51. sz. ábra). - A vezetés a Hivatalban rendszeresen túlmunkát végzők részére szabadidő átalányt fizet az irodavezetők javaslata alapján (F 7.2 pont 52. sz. ábra). - A Hivatal vezetése 28-ban megalapította az Írnok-díjat, amelyet a munkatársak javaslatai alapján 1 fő kap évente. 1.4 Amit a vezetés annak érdekében tesz, hogy a politikai döntéshozókkal és más érdekeltekkel fennálló kapcsolatokat az osztott hatásköröknek megfelelően kezelje? - Az Önkormányzat vezetése a hivatali munkát, város életét érintő fajsúlyos problémák orvoslására levélben fordul az országgyűlési képviselőhöz, kérve közbenjárását, intézkedését. (F 8.2 pont) - A vezetés 29-ban kezdeményezte egy olyan Fórum megtartását, amelyen a két országgyűlési képviselő a hivatal és kistérség szakapparátusának vezetői áttekintették mindazon anomáliákat, problémákat, amelyek fölösleges nehézségeket okoznak a mindennapi munkában, jogszabályváltozás kezdeményezését indokolhatják, illetőleg bosszúságot jelentenek a polgároknak. 29. februárban került sor a Fórum megtartására 12 fő részvételével. - A város közép és hosszú távú stratégiájának kidolgozásakor ( 2555 NAP, 4 éves munkaprogram, Integrált Városfejlesztési Stratégia) figyelembe vettük az Európai Unió és hazánk terület- és településfejlesztési alapelveit és pilléreit, valamint azok illeszkednek a Dél-Dunántúl elfogadott területfejlesztési dokumentumainak fejlesztési céljaihoz és prioritásaihoz. Mindezek szerepelnek a stratégiákban is. - A hazai és európai uniós pályázatokkal kapcsolatosan a vezetés szoros kapcsolatot tart regionális és országos szervekkel, illetve az országgyűlési képviselővel a sikeres szereplés érdekében. Ez a tájékoztatókon való jelenlétet és napi kapcsolattartást jelent, illetve közreműködik a támogató szervezet ellenőrzésekor. - Az állampolgárokkal történő kapcsolattartást közmeghallgatás, polgármesteri fogadóóra, jegyzői fogadónap, vállalkozói és civil fórum, lakossági fórum biztosítja (F 6.2 pont sz. ábra). - A vezetés kutatja az eredményes működésben érdekelt szervek és személyek igényeit, szükségleteit a jövőre vonatkozóan is. Ezt a tevékenységet segíti a hagyományos kifelé való nyitottság és kapcsolatrendszer, amely alapvetően jellemző a szervezet vezetésére. - Marketingstratégia kidolgozása szerepel a 4 éves munkaprogramban, azonban annak kidolgozása még nem történt meg. - Az új arculat kialakítására megbízást kapott a Grapixx Design Stúdió Kft., melyben nagy szerepet vállalt a Hivatal vezetése, de kikérték a munkatársak véleményét is. Ennek köszönhetően a közeljövőben az új arculat megjelenik a honlapon, a levélpapírokon, borítékokon, névjegykártyákon, dísztasakokon, ajándékokon, egyéb reklámtárgyakon. 29. november 13/74

14 Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala Önértékelés CAF 26 - A Hivatal munkatársai több szakmai szervezetnek tagjai: o Magyar Építész Kamara: Gödön Zsuzsanna o Magyar Közbeszerzési Társaság: Reichert Gyula hivatalos közbeszerzési tanácsadó o Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács: Molnár Árpád o Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság: Tigerné Schuller Piroska, Zsók Rita o Pénzügyminisztérium regisztrált mérlegképes könyvelő: Albertné Szabó Ilona, Kovács Gyula, Szücsné Tarnai Márta, Tóthné Maza Edit, Enczel Istvánné o Molnár Árpád főépítész: Európai Unió Régió Bizottságának tagja, Dél- Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács Külügyi Bizottságának tagja, Dél- Dunántúli Regionális Fejlesztési Bizottság Róna-Alpok Munkabizottságának tagja, Somogy Megyei Építész Kamara elnöke, Nemzeti Építészeti Tanács tagja 2.) Stratégia és tervezés 2.1 Amit a vezetés annak érdekében tesz, hogy gyűjtse az érdekeltek jelenlegi és jövőbeni igényeire vonatkozó információkat - Az Integrált Városfejlesztési Stratégia készítésekor SWOT analízis készült, amely részletes helyzetelemzésen alapult. Erősségek - Kedvező közlekedés-földrajzi helyzet (vasúti csomópont, jó közúti kapcsolatok) - Telephely-kínálat (kaposszekcsői ipari parkban) - Természeti és turisztikai adottságok (természetvédelmi területek, gyógyvíz) - Térségközponti szerepek: oktatási, egészségügyi, közigazgatási - Színvonalas kereskedelmi szolgáltatások (multinacionális kereskedelmi áruházak) - Kiépült info-kommunikációs szolgáltatások, helyi nyomtatott sajtó, televízió, internetes honlap - Kiválóan működő szociális háló - Országos szakmai, politikai érdekérvényesítési képesség Gyengeségek - Tőkehiány, tőkeerős vállalkozások hiánya - Relatíve alacsony vállalkozó-készség, vállalkozás-támogató közösségi és üzleti szolgáltatások fejletlensége, helyi vállalkozások alacsony nemzetközi orientáltsága, információs- és kommunikációstechnológiai relatív fejletlensége - A szolgáltatásokban színvonal és területi egyenetlenségek - Jelenleg kevésbé erős kutatás-fejlesztési kapacitás, kevés innovatív vállalkozás - Munkahelyek hiánya, növekedő munkanélküliségi mutató - A civil társadalom alacsony városalakító szerepe, a helyi identitástudat gyengesége - Helyi hagyományok, kulturális értékek látogatóbarát bemutatásának gyengesége; kulturális rendezvények nemzetközi és országos ismertségének, elismertségének elégtelensége - A város által kínált kulturális és idegenforgalmi termékek kidolgozatlansága (városmarketing hiánya) - Belső- és külső városi, települési önkormányzati, hivatali, illetve kistérségi kommunikáció gyengesége 29. november 14/74

15 Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala Önértékelés CAF 26 - Lehetőségek Veszélyek - Kistérségi központi és regionális szerepkörök felértékelődése, integrációs törekvések (oktatás, - Makrogazdasági feltételek nehézsége, régió versenypozíciójának romlása közigazgatás) - Régiós és helyi együttműködési készségek - Egészségipar fejlődése a régió preferált gyengülése ágazataként - Vállalkozások által termelt hozzáadott érték - Innovációs hálózatok szerveződése régiós szinten alacsony, az innováció gyenge marad - EU forrásbevonási lehetőségek bővülése - Turizmus korlátozódása Gunarasra, alacsony - A turizmus társadalmi, gazdasági felértékelődése, presztizsű desztinációvá válás multiplikációs hatásainak érvényesülése - A helyi társadalom szegregálódik, a tartós - Környezettudatosság erősödése munkanélküliség és azzal összefüggő szociális - Életmódváltás, fenntarthatóság elvének erkölcsi normává válása problémák fennmaradnak, a szegénységi kockázatok erősödnek - Egészség fontosságának felértékelődése, egészségtudatos magatartás elterjedése - A fejlődést csak kívülről érkező források biztosítják - Kulturális örökség fenntartása iránti társadalmi - Elvándorlás (különösen a fiataloké) folytatódása igény - Lakosság elöregedése - A kultúra szerepének erősödése a régió fejlődésében, az EKF 21 eseményeinek és fejlesztéseinek következtében 1. sz. ábra - A SWOT analízist figyelembe véve a kívánatos jövő elérése érdekében sor került a problémafa felállítására is. Turizmus térben korlátozott hatása Jellegtelen, kevéssé vonzó városközpont Hátrányos helyzetű rétegek koncentrációja egyes városrészekben Helyi hagyományok feltáratlansága, bemutatható termékek hiánya, hagyományos kézművesség Kulturális élet gyengesége Egyes területeken leromlott épületállomány, hiányos közművek Fiatalok elvándorlása Magas munkanélküliség szakképzettség hiánya Gyenge helyi identitás-tudat Elöregedő lakosság Labilis és kevés értéket termelő KKV-k Vállalkozások alacsony jövedelmezősége Gyenge vállalkozói kompetenciák Gyenge innováció és K+F Külső-belső befektetők hiánya Vonzó Dombóvár imázs hiánya 2. sz. ábra - A Polgármesteri Hivatal működésére vonatkozóan ben, majd ban készült CAF 22 modell alapján Önértékelési jelentés, ahol meghatározásra 29. november 15/74

16 Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala Önértékelés CAF 26 kerültek az erősségek és a fejlesztendő területek. Kifejezetten SWOT analízis készítéséről a Polgármesteri Hivatal működésére vonatkozóan nincs tudomásunk. - A kulcsfolyamatok meghatározásakor külön eljárás került kidolgozásra a Minőségirányítási Kézikönyvben, ahol beazonosításra került valamennyi meghatározó érdekelt. A két eljárás biztosítja az érdekeltek jelenlegi és jövőbeni igényeire vonatkozó információk gyűjtését, illetve elégedettségük mérését és elemzését. A két eljárás a következő: o Kapcsolattartás a szolgáltatást igénybe vevőkkel, igényeik és elégedettségük mérése. A kapcsolattartás a következő célcsoportokra terjed ki: Polgármesteri Hivatal belső kommunikáció; Kapcsolattartás a magán és jogi személyekkel, valamint a jogi személyiség nélküli szervezetekkel; Kapcsolattartás az önkormányzati intézményekkel; Kapcsolattartás a társadalmi szervezetekkel; Kapcsolattartás a képviselő-testülettel és a bizottságokkal; Kapcsolattartás a kisebbségi önkormányzattal. o A szolgáltatási folyamatok minőségének mérése. - A 2555 NAP programjának készítése előtt lakossági elégedettségmérést szerveztünk (F 6.1 pont, sz. ábra). - A Hivatal 24 óta évente egyszer ügyfél-elégedettség mérést végez (F 6.1 pont 4-6. sz. ábra). - A városfejlesztési elképzelésekről, a folyamatban lévő fejlesztésekről rendszeresen lakossági fórumokat (F 6.2 pont 25. sz. ábra) tart a Hivatal, ahol az állampolgárok elmondhatják véleményeiket, észrevételeiket, javaslataikat. - Rendszeresen megrendezett vállalkozói fórum (F 6.2 pont 24. sz. ábra) keretében tájékoztattuk az érdeklődőket többek között az aktuális pályázati lehetőségekről, a képviselő-testületnek a helyi gazdaságot érintő stratégiai elképzeléseiről, illetve a bankok által nyújtott pénzügyi szolgáltatási kínálatról. Az így megrendezett vállalkozói fórumokon a vállalkozók kifejthetik észrevételeiket és véleményeiket az elképzelésekkel kapcsolatban, amelyeket aztán az önkormányzat beépíthet a stratégiai elképzelései közé. A vállalkozói fórumokról emlékeztető készül. - Számos tevékenysége mellett a Dombóvár és Környéke Többcélú Társulás vállalkozói irodát is működtet, mely fejlesztési, munkahely-bővítési és megőrzési, pályázati információ-szolgáltatással, az elnyerhető vidékfejlesztési forrásokról való tájékoztatással, a Széchenyi-kártya váltásához szükséges ügyintézéssel áll az azt felkeresők rendelkezésére. Ugyanez a szervezet ad helyet az Európai Uniótól és a magyar államtól megszerezhető támogatásokról a legfrissebb hírekkel rendelkező kistérségi koordinátoroknak is. - Az ügyintézés több szinten is egyszerűsödött: lehetőség van a munkatársakkal közvetlen telefonos időpont-egyeztetésre, az ügyintézés minőségi javítása érdekében külön tárgyaló került kialakításra, a dolgozók kiemelt figyelmet szentelnek a helyi adókkal, telepengedélyezési eljárással, egyéni vállalkozói igazolvány kiváltásával kapcsolatos eljárásokra júliusában indult el a Hívószámot a kosárba! elnevezésű program. A bevezetett intézkedéscsomag célja az volt, hogy a helyi vállalkozásokat segítő környezetet teremtsen. 29. november 16/74

17 Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala Önértékelés CAF Amit a szervezet annak érdekében tesz, hogy felülvizsgálja és fejlessze stratégiáját és tervezését, figyelembe véve az érdekeltek igényeit és a rendelkezésre álló erőforrásokat - Dombóvár Város Önkormányzata 22 óta dolgozik részleteiben is kidolgozott stratégiák mentén 1.) Új Dombóvár születik program ) 2555 NAP Dombóvár 7 éves cselekvési programja ) Dombóvár Város Önkormányzatának 4 éves munkaprogramja Az Új Dombóvár születik program 26-ban lezárult, amelynek köszönhetően mintegy 9 milliárd forintos fejlesztés valósulhatott meg a településen. Az Önkormányzat a stratégia megvalósításáról összefoglalót készített a lakosság számára. Ennek kapcsán a nagy összefoglalón kívül 6 kiadvány került kiadásra: o Akikre büszkék vagyunk o Természeti értékeink o Kulturális, közösségépítő rendezvényeink o Építészeti értékeink o Köztéri alkotások o Nagy beruházásaink - A Polgármesteri Hivatal ügyfélközpontúságát, a munkatársak munkakörülményeinek javítását kiemelt feladatként kezelte a vezetés. Ennek köszönhetően több beruházás valósulhatott meg a Hivatalban (F 7.2 pont 53. sz. ábra): o Új, digitális telefonközpont működik a központi és Bezerédj utcai épületben. o 23. októberétől bevezetésre kerül az ügyfélhívó rendszer. o Minden munkatárs rendelkezik számítógéppel, ahol lehetséges, működik az internet. o Új hangtechnikai eszközöket vásároltunk a rendezvények színvonalának emelése érdekében. o 24. óta a hivatal saját internetes oldalt működtet, amelyet 28-ban megújított. o Az ügyfelek fogadására átépítettük a főbejáratot, a diszpécserpultot, 29-ben sor került a teljes körű akadálymentesítésre. o Kihelyezett ügyfélszolgálat kezdte meg működését Újdombóváron, ahol 1 héten egyszer van ügyfélfogadás. o Kiépítésre került a belső információs hálózat, az intranet. - A 2555 NAP Dombóvár 7 éves cselekvési programját a 2555 NAP munkacsoport állította össze (F 1.1 pont) - A stratégia főbb pontjai I. DOMBÓVÁRI VÁROSREFORM 29. november 17/74

18 Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala Önértékelés CAF 26 II. SZAKPOLITIKAI CÉLOK 1. VÁROS A GYERMEKEKNEK 2. KÖLCSÖNÖSEN SEGÍTJÜK EGYMÁST 3. DOMBÓVÁR A FEJLESZTÉS VÁROSA - Dombóvár Város Önkormányzatának 4 éves munkaprogramjának fő operatív programjai: I. VÁROSREFORM OP II. TERMÉSZETI KÖRNYEZET OP III. TÁRSADALMI KÖRNYEZET OP IV. GAZDASÁGI KÖRNYEZET OP V. ÉPÍTETT KÖRNYEZET OP - Az Integrált Városfejlesztési Stratégia hosszú távú iránymutatásokat tartalmaz, a főbb célkitűzésekhez mutatószámokat is kapcsol. A stratégia fő mutatói az 1. sz. mellékletben megtalálhatóak. Az Integrált Városfejlesztési Stratégia fő tartalmi elemei: I. A STRATÉGIAALKOTÁS ELŐZMÉNYE, KIINDULÓPONTOK II. HELYZETELEMZÉS III. INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IV. DOMBÓVÁR TELEPÜLÉSSZERKEZETI MEGOSZTOTTSÁGA V SORÁN FEJLESZTENI KÍVÁNT AKCIÓTERÜLETEK KIJELÖLÉSE VI. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA - Az elkészült stratégiák még nem kerültek felülvizsgálatra ( 2555 NAP, 4 éves munkaprogram, Integrált Városfejlesztési Stratégia). A stratégiák közül az Önkormányzat egy esetben határozott beszámolási kötelezettségről, ez az Integrált Városfejlesztési Stratégia. - A stratégiai célok elérését szolgálják a különböző koncepciók, programok: - Civil koncepció - Esélyegyenlőségi program - Egészségügyi szakmai program - Ifjúsági koncepció - Közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepció - Kulturális koncepció - Külkapcsolati stratégia - Sportkoncepció - Szociális szolgáltatástervezési koncepció - Fenti koncepciók összhangban vannak a város közép és hosszú távú célkitűzéseivel, melyeket a hivatal szakemberei készítettek. - A kidolgozott koncepciókban nem számolnak a kockázatokkal. - A programok nem kerülnek felülvizsgálatra, egy adott időszakra készülnek (pld ), utána új koncepció készítésére kerül sor. - A koncepciók megvalósítására két esetben kötött az Önkormányzat Együttműködési megállapodást: 29. november 18/74

19 Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala Önértékelés CAF A Közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepció megvalósítására a Dombóvári Rendőrkapitánysággal és a Dombóvári Polgárőr Egyesülettel. 2. A Civil koncepció megvalósítására a Civil Tanáccsal. 2.3 Amit a szervezet annak érdekében tesz, hogy megvalósuljon a stratégia és a tervezés az egész szervezetben - A Jegyző évente beszámol a Képviselőtestületnek a Hivatalban elvégzett munkáról. A beszámoló 29-ben elmaradt. - A rendes Képviselőtestületi üléseken külön napirend a Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, beszámoló az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről. - A vezetői értekezletek rendszeres napirendje a HIMFA (Hivatali feladatok), ahol a vezetők folyamatosan tájékoztatást adnak az elvégzett feladatokról és a jövőbeni tervekről. Ezek főként a Képviselőtestületi határozatok végrehajtására vonatkoznak, kisebb részben a hivatali irodák operatív feladataira. A vezetői értekezletekről emlékeztető készül. - A vezetői értekezleteken elhangzottakat a munkatársak irodaértekezleten ismerhetik meg, amelyekről emlékeztető készül. - Az értekezletek formái az alábbiak Megnevezés Értekezletek 26-ban Értekezletek 27-ben Vezetői értekezlet Jegyzői értekezlet Apparátusi értekezlet Irodán belüli munkamegbeszélések - Polgármesteri Kabinet - Szervezési, Jogi és Lakosságszolgálati Iroda - Pénzügyi és Költségvetési Iroda - Hatósági Iroda - Városüzemeltetési Iroda - Közigazgatási Iroda - Jegyzői Iroda - Népjóléti Iroda - Településfejlesztési Iroda - Városüzemeltetési és Településfejlesztési Iroda - Belső ellenőrzési csoport - Testületi csoport ** Értekezletek 28-ban - - -* -* -* -* Minőségirányítási megbeszélés *A csoportok kis létszáma (3-3 fő), és elhelyezése (a belső ellenőrök egy irodában, a testületi csoport két egymásba nyíló irodában) miatt hivatalos és dokumentálható irodaértekezletről nem beszélhetünk. **A Városüzemeltetési és Településfejlesztési Iroda vezetője az iroda létszáma miatt az irodavezetői értekezletek után a munkatársait ben tájékoztatja az ott elhangzott témákról, a felmerült és elvégzendő feladatokról. 3. sz. ábra - A 4 éves munkaprogram nyomon követésére nincs bizonyíték. - Az Integrált Városfejlesztési Stratégia megvalósulásának nyomon követéséről évente kell beszámolni, amely 29 májusában elmaradt. Az Önkormányzat kötelező ** 29. november 19/74

20 Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala Önértékelés CAF 26 feladatai közé tartozik a településfejlesztés, az e célra létrehozott Irodát majd csoportot megszüntették, ma még nem tudható, hogy a beszámolót ki készíti el ban átszervezés címén létszámleépítésre került sor a Hivatalban. Jelenleg meghatározhatatlan, hogy a stratégiákban és koncepciókban megfogalmazott célkitűzések végrehajtásáért ki felelős. - Nincs tudomásunk arról, hogy az Önkormányzat és a Hivatal stratégiai és operatív célkitűzéseinek lebontása megtörtént volna szervezeti egységek szintjére, valamint a munkatársakra megfelelő tervek és feladatok formájában. - Jelenleg nincs a Hivatalnak olyan folyamatszabályozása, amely a stratégiát és tervezést, illetve annak megvalósítását szabályozza augusztusában külső tanácsadó közreműködésével került sor a Hivatal minőségirányítási rendszerének felülvizsgálatára (a Hivatal működésének felülvizsgálatára), ahol a szervezeti kultúra felmérése alapján a következő megállapítás tehető: o A működés területén a fontos problémák közül az első helyre stratégia hiánya, a kisebb szervezetlenség és vezetői elkötelezettség hiánya, valamint a létszám hiány került. 2.4 Amit a szervezet tesz a korszerűsítés és innováció tervezése, végrehajtása és felülvizsgálata terén - A városfejlesztési stratégiák ( 2555 NAP, 4 éves munkaprogram, Integrált Városfejlesztési Stratégia) több célkitűzést is megfogalmaztak mind az Önkormányzati, mind a Hivatali működés tekintetésben, amelyek csak nagyon kis részben valósultak meg (F 1.1 pont). Ezek főként az ÚMFT által megfogalmazott célkitűzések elmaradásának (kistérségi közigazgatási központok létrehozása), illetve a felsővezetésben történt gyakori változásoknak (jegyző, polgármester) tudható be. - Az Államreform Operatív Programon belül lehetőség nyílt a Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztésére pályázni. A pályázatot a Hivatal szakembere készítette, így több olyan program megvalósítására kerülhet sor, amely lehetőséget nyújt a szolgáltatás színvonalát erősítő szoftverek beszerzésére és az emberi erőforrás fejlesztésére (F 1.1 pont). A Polgármester és a Jegyző hiánya a pályázat végrehajtását nem gátolja, de annak sikerességét nagymértékben befolyásolja ben, amikor a Hivatal Közigazgatási Minőségi Díjat nyert, még egy új szervezeti kultúra létrehozása volt a cél. Ma legfontosabb feladat a jogszabályokban foglaltak szerinti működés és megfelelés, a pénzügyi egyensúly fenntartása, a munkatársak legfőbb célja a túlélés. 3.) Munkatársak 3.1.A szervezet annak érdekében, hogy stratégiájával összhangban átlátható módon tervezze, működtesse, fejlessze emberi erőforrás politikáját az alábbiakat teszi: - A Hivatal létszáma jelenleg 89 fő (29. szeptember 3.). Ebből 83 fő a köztisztviselő, 4 fő munkaszerződéssel, 2 fő pedig közalkalmazottként végzi munkáját. - A Hivatal létszáma csökkenő tendenciát mutat [F7.2 pont sz. ábra] évtől önálló személyügyi ügyintézőt foglalkoztat a Hivatal. 29. november 2/74

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS KÉZIRAT

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Változásban az önkormányzati ifjúságügy

Változásban az önkormányzati ifjúságügy Változásban az önkormányzati ifjúságügy Téglásy Kristóf főosztályvezető 2011. október 13. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Ifjúságügyi Főosztály Tartalom Bevezető Jelenlegi szabályozás ifjúságügyi vonatkozásai

Részletesebben

SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009.

SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. Tamási Város Polgármesteri Hivatala SWOT analízis SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. SZEMPONTOK A kérdések megválaszolásához 1. VEZETÉS A vezetés szerepe a hivatali küldetés

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. április 20. A 24/2012. (IV. 20.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS RÉSZLETES INDOKOLÁS. 1. -hoz

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS RÉSZLETES INDOKOLÁS. 1. -hoz SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: Önkormányzati és Szervezési Iroda A rendelet-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szentendre

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL BEVEZETÉS FOLYAMATOS KIHÍVÁS: ÁLLANDÓ VÁLTOZÁS MAI KÖZIGAZGATÁSSAL

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

Szervezetfejlesztési Program

Szervezetfejlesztési Program Szervezetfejlesztési Program ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0064 CAF (Common Assessment Framework) minőségmenedzsment modell bemutatása és gyakorlati alkalmazásának lépései I. Általános tudnivalók a CAF szervezeti

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Mi a CAF: Közös Értékelési Keretrendszer

Mi a CAF: Közös Értékelési Keretrendszer CAF 2013 Fekete Leticia szakmai tanácsadó Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 2013 november 5 1 Mi a CAF: Közös Értékelési Keretrendszer Szervezeti önértékelési eszköz: Az önértékelés az intézmény

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

52/1992. (XII. 29.) számú. a Polgármesteri Hivatalról

52/1992. (XII. 29.) számú. a Polgármesteri Hivatalról Várpalota város Önkormányzati Képviselő-testületének 52/1992. (XII. 29.) számú r e n d e l e t e a Polgármesteri Hivatalról A rendelet kihirdetve: 1992. XII. 29. Várpalota Város önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Feladatok a fenntartható városfejlesztés érdekében Dr. Szaló Péter szakállamtitkár

Feladatok a fenntartható városfejlesztés érdekében Dr. Szaló Péter szakállamtitkár Feladatok a fenntartható városfejlesztés érdekében Dr. Szaló Péter szakállamtitkár Győr, 2009. október 28. Válság van? Szabó Lajos: Válság akkor van, ha az emberek válságként élik meg a körülöttük levő

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 56/2003. (XII.

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezések

I. Fejezet Bevezető rendelkezések Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004. (XII.06.) számú rendelete A Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői, közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről A 9/2005.(XII.06.)

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

Statisztikai adatok a teleházakról

Statisztikai adatok a teleházakról Statisztikai adatok a teleházakról A teleházak megoszlása működtetői kör szerint Működtető db Valós % 1,00 civil szervezet 78 55,7 2,00 önkormányzat vagy önkormányzati intézmény 55 39,3 3,00 vállalkozás

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. A Balatoni Integrációs Kft. fő feladatai a régió jövőjét szolgáló fejlesztési dokumentumok elkészítése, megvalósulásukat segítő projektfejlesztési,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról (Egységes szerkezetben az 1/2008. (I.07.) Önk., a 16/2006. (IV.27.) Önk.,

Részletesebben

Előterjesztés. Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete,

Előterjesztés. Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Előterjesztés Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, 2014. április hónapban tartandó együttes ülésére Tárgy: Beszámoló a Kunágotai Közös

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületén. 32/1999. (X.29.) számú önkormányzati rendelete. a Polgármesteri Hivatalról

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületén. 32/1999. (X.29.) számú önkormányzati rendelete. a Polgármesteri Hivatalról Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületén 32/1999. (X.29.) számú önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalról E rendelet kihirdetve: Várpalota, 1999. október 29. Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A Balaton Fejlesztési Tanács évi munkaterve

A Balaton Fejlesztési Tanács évi munkaterve A Balaton Fejlesztési Tanács 2016. évi munkaterve A Balaton Fejlesztési Tanács célja, hogy a Balaton gazdájaként egy közösen elfogadott fejlesztési program mentén ösztönözze; és külső források, szaktudás

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére 13. számú előterjesztés Minősített többség - rendelettervezet Egyszerű többség - határozati javaslat ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i rendes ülésére Tárgy:

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 F a x : ( 0 6-3 2 ) 4 6 0-9 1 8 E - m a i l :forum@paszto.hu Száma: 1-126/2015. A döntés meghozatala

Részletesebben

PROJEKTAUDIT JELENTÉS - - -

PROJEKTAUDIT JELENTÉS - - - Projektaudit jelentés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2007-2013 közötti időszak projektterveire vonatkozóan megacity - projektalapú városfejlesztési program wwwazentelepulesemhu PROJEKTAUDIT JELENTÉS

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2005. ( IX. 1.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2005. ( IX. 1.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005. ( IX. 1.) rendelete Kiskunmajsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapításáról,

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

Foglalkoztatási paktumok Magyarországon Kassa, július 8.

Foglalkoztatási paktumok Magyarországon Kassa, július 8. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Foglalkoztatási paktumok Magyarországon Kassa, 2010. július 8. Előzmények EU tagállamokban kísérleti jelleggel 1997-ben foglalkoztatási paktumok létrehozása

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT / ^ ' '

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT / ^ ' ' Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése írh^lzlíml-- BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT / ^ ' ' JEGYZŐJE,,... (...,. ^ Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA H - 8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál u. 96. Telefon/fax: 88/264-011; E-mail: info@nagyvazsony.hu Szám:... / 2015. ELŐTERJESZTÉS Nagyvázsony község Önkormányzat képviselő -

Részletesebben

12. Önkormányzati rendszer, szociális feladatok

12. Önkormányzati rendszer, szociális feladatok 12. Önkormányzati rendszer, szociális feladatok 2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól Önkormányzat: a helyi önkormányzás testülete és szervezete, feladat- és hatáskörébe tartozó

Részletesebben

Nagydobsza Község Önkormányzata Nagydobsza polgármesteri hivatalának szervezetfejlesztése - ÁROP-1.A.2/A-2008-0085 Kommunikációs terv

Nagydobsza Község Önkormányzata Nagydobsza polgármesteri hivatalának szervezetfejlesztése - ÁROP-1.A.2/A-2008-0085 Kommunikációs terv KOMMUNIKÁCIÓS TERV Nagydobsza polgármesteri hivatalának szervezetfejlesztése - ÁROP-1.A.2/A-2008-0085 - 1/9 - 1. Helyzetelemzés Nagydobsza Község Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület,

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

1 /2004. (I. 26.) számú rendelete

1 /2004. (I. 26.) számú rendelete Gölle Község Önkormányzatának 1 /2004. (I. 26.) számú rendelete a Büssü, Gölle, Kisgyalán Községek Körjegyzősége köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Gölle község Önkormányzatának

Részletesebben

157/2002. (XII.12.) Képviselőtestületi határozat. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete 2003. évi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el:

157/2002. (XII.12.) Képviselőtestületi határozat. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete 2003. évi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el: 157/2002. (XII.12.) Képviselőtestületi határozat. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete 2003. évi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el: Január: 1. Az önkormányzat gazdasági ciklusprogramjának meghatározása

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 2 I. fejezet Általános rendelkezések Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képvsielőtestület)

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS IRÁNYÍTÁS KÉZIRAT

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS IRÁNYÍTÁS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 205/2007. (XI.26.) KT. sz. H a t á r o z a t a Z 1

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 205/2007. (XI.26.) KT. sz. H a t á r o z a t a Z 1 A KÉPVISELŐ TESTÜLET IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 205/2007. (XI.26.) KT. sz. H a t á r o z a t a Z 1 2008. évi Munkatervét az alábbiakban határozza meg és fogadja el: Az ülés tervezett időpontja:

Részletesebben

Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Drávatamási Önkormányzatának Képviselőtestülete a köztisztviselők

Részletesebben

Hévízgyörk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2/2010.(II.16.)sz. és az 5/2011. (II.12.) sz. rendeletekkel módosított

Hévízgyörk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2/2010.(II.16.)sz. és az 5/2011. (II.12.) sz. rendeletekkel módosított Hévízgyörk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2/2010.(II.16.)sz. és az 5/2011. (II.12.) sz. rendeletekkel módosított 11/2001.(X.30.). ÖKT. sz. rendelete a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

2011. ÉVI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI GYŰJTŐ

2011. ÉVI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI GYŰJTŐ PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA 2011. ÉVI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI GYŰJTŐ (NÉV) Készült: 2 példányban 1 példány: Köztisztviselő 1 példány Humánpolitikai ügyintéző I. A KÖZTISZTVISELŐ

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata Csenger Város Önkormányzatt Pollgármestterii Hiivattalla Csenger Város Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program, keretén belül, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. március 21-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező célokról Előadó

Részletesebben

I. Dombóvár Város Képviselő-testületének évi munkaterve

I. Dombóvár Város Képviselő-testületének évi munkaterve 1 I. Dombóvár Város Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve A képviselőtestületi rendes ülések 1. napirendi pontja: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

RENDSZERES ÉRTÉKELÉSE ÉS A FEJLESZTÉSI IGÉNYEK MEGHATÁROZÁSA. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.

RENDSZERES ÉRTÉKELÉSE ÉS A FEJLESZTÉSI IGÉNYEK MEGHATÁROZÁSA. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A. RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ KAPACITÁS ÉS KOMPETENCIA RENDSZERES ÉRTÉKELÉSE ÉS A FEJLESZTÉSI IGÉNYEK MEGHATÁROZÁSA RENDSZER LEÍRÁSA Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése I. BEVEZETÉS Polgármesteri

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/563-12/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2016. december 16-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testülete 2017.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának III. sz. módosítása

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának III. sz. módosítása Ügyszám: 03-3/346-4/2013. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának III. sz. módosítása 1.) Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról

NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról 1 (Egységes szerkezetben!) NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Nyírmeggyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hatályban

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

A testületi ülések ideje és napirendje: Január 22.

A testületi ülések ideje és napirendje: Január 22. A testületi ülések ideje és napirendje: Január 22. Előterjesztés a 2015. évi adóellenőrzési terv elfogadásáról Előadó: Jegyző Az előterjesztés elkészítésében közreműködik: Adóiroda Előterjesztés a Szentendre

Részletesebben

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése A Várpalotai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Megbízó: Várpalota Város Önkormányzata 1. A döntési mechanizmus korszerűsítése 1b) a polgármesteri

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

SI FELADATAINAK SZERVEZÉSE

SI FELADATAINAK SZERVEZÉSE KISVÁLLALKOZ LLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSI SI FELADATAINAK SZERVEZÉSE SE INNONET Innovációs és Technológiai Központ, Győr 2007. május 08. Előadó: Hajdu Elemér cégvezető tanácsadó Hajdu & Társai Tanácsadó és

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

TÁMOP C-12/1/KONV

TÁMOP C-12/1/KONV szolgáltatások, valamint képzések fejlesztése a (Versenyképes Debreceni Egyetem) című projekt 1 Projektirányítási kézikönyve Debrecen, 2013. május 12. Bevezető A projekt azonosítója: A projekt címe: szolgáltatások,

Részletesebben

DÖMSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

DÖMSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Ü L É S T E R V Ülés tervezett időpontja Előterjesztések leadásának időpontja Bizottsági ülés időpontja 2015. január 28. 2015. január 16. 2015. január 19-23. 2015. január 30. (18:00 óra) FALUGYŰLÉS 2015.

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Szigetiné Mészáros Zsuzsanna

Szentes Város Polgármesterétől Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Szigetiné Mészáros Zsuzsanna Szentes Város Polgármesterétől Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Szigetiné Mészáros Zsuzsanna Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének Székhelyén Tárgy: Dél-Alföldi Turisztikai Klaszterbe

Részletesebben

2014-2019. Hegyesd község Önkormányzata

2014-2019. Hegyesd község Önkormányzata 2014-2019 Hegyesd község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS július 5-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS július 5-i rendes ülésére 7. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-i rendes ülésére Tárgy: A képviselő-testület hivatala köztisztviselői és ügykezelői

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2012. évi célok

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E. A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E. A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Mátészalka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 259/2011.(XII.22.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a megelőlegezési likvid hitel felvételre vonatkozó előterjesztést. A likviditásának biztosítása érdekében

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének március 17-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének március 17-i rendkívüli ülésére Új napirend Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. március 17-i rendkívüli ülésére Tárgy: Hosszabb időtartamú értékteremtő közfoglalkoztatási program támogatása

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2008-2013 Hatályos: 2008... napjától 1 A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormány rendelet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 14-i nyilvános ülésére. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2013.

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 14-i nyilvános ülésére. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2013. 18. NAPIREND Ügyiratszám: 1/692-12/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő

Részletesebben

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján Hétfa Kutatóintézet Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján A TÁMOP 1.4.7.-12/1-2012-0001 FoglalkoztaTárs

Részletesebben

Kialakítja és érvényre juttatja az egységes várospolitikai gyakorlatot és arculatot.

Kialakítja és érvényre juttatja az egységes várospolitikai gyakorlatot és arculatot. A FŐOSZTÁLYOK FELADATKÖREI 1.) A Tisztségviselői Kabinet főbb feladatai a.) Általános feladatok: Közreműködik az önkormányzat város stratégiai feladatainak kialakításában és megvalósításában. Kialakítja

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Civil Koncepciója

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Civil Koncepciója Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Civil Koncepciója Bevezető Magyarország Kormánya stratégiai célként fogalmazta meg az önkormányzatok és a civil szervezetek együttműködésének erősítését. Az

Részletesebben

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2011. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozata:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére II/1. E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 26-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 73/2012. (III. 27.)

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2013. ÉV 2013. január 30. (szerda) 1.1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetése (első olvasat) 1.2. Önkormányzat intézményeinél biztosított gyermekétkeztetés

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület december 17-i testületi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület december 17-i testületi ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/367- /2015. Előkészítő: dr. Tárnoki Richárd/Harsányiné dr. Tóth Beáta

Részletesebben

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. május 26-i ülésére Saád Tamás, Dr. Peredi Katalin Szervezetfejlesztési

Részletesebben

I. A HIVATAL FELADATAI

I. A HIVATAL FELADATAI I. A HIVATAL FELADATAI 1. Az Önkormányzat működésével kapcsolatban 1.1. A Hivatal feladatai az Önkormányzat működésével kapcsolatban: a. ellátja a Képviselő-testület és bizottságai működéséhez szükséges

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben