IURISYS ÜGYVÉDI ÜGYVITELI RENDSZER. Használati útmutató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IURISYS ÜGYVÉDI ÜGYVITELI RENDSZER. Használati útmutató"

Átírás

1 IURISYS ÜGYVÉDI ÜGYVITELI RENDSZER Használati útmutató

2 Tartalom I. Munkakezdés Új felhasználói fiók létrehozása Elfelejtett jelszó Saját adatok megadása és módosítása Beállítások Partner törzsadatok módosítása Új felhasználó hozzáadása Főoldal... 4 II. Új és folyamatban lévő ügyek kezelése Új ügy rögzítése Az ügynyilvántartás használata Okiratok előállítása a rögzített adatokból ( Iratgyár )... 9 III. Cégeljárás Bevezetés Cégbejegyzési kérelem Változásbejegyzési kérelem A mellékletek megadása, a munka befejezése... 13

3 I. Munkakezdés 1. Új felhasználói fiók létrehozása Az új felhasználói fiók létrehozásához szükséges adatok a következők: Felhasználónév: tetszőleges; Jelszó: egy nagybetűből, egy kisbetűből, egy számból, majd további legalább 6 alfanumerikus karakterből kell állnia, amelyet biztonsági okból ismételten meg kell adni; Lajstromszám: a felhasználó ügyvédi lajstromszáma (nem azonos a kamarai nyilvántartási számmal és az ügyvédi igazolvány számával); Biztonsági kérdés és válasz: a jelszó elfelejtése esetén csak akkor állítható be új jelszó, ha a felhasználó helyesen válaszol a saját maga által meghatározott biztonsági kérdésre. 2. Elfelejtett jelszó A jelszó elfelejtése esetén a rendszer felteszi a felhasználó által megadott biztonsági kérdést. Ha a válasz helyes, lehetővé teszi új jelszó rögzítését. 3. Saját adatok megadása és módosítása A felhasználói fiók adatainak rögzítését követően van lehetőségünk az ügyvédi adataink rögzítésére. Ha egyéni ügyvédként működünk, az ügyvédi iroda elnevezését jelölő mezőt hagyjuk üresen. A személyes adatok közül a születési név, az anyja neve, továbbá a születési hely és idő megadása azért fontos, mert ezek az adatok szükségesek az elektronikus beadványok (elektronikus peres beadvány, felszámolási kérelem, B400-as nyomtatvány) kitöltéséhez. A bankszámlaszám és az adószám megadása nélkülözhetetlen a szabályszerű számla kibocsátásához. Itt van lehetőségünk továbbá a szabályszerű számla kibocsátásához szükséges egyéb adatok megadására, így a kisadózói, illetve a tételes átalányadózói minőség jelzésére, továbbá a pénzforgalmi elszámolás választására.

4 Az itt megadott adatok a későbbiekben bármikor módosíthatók. A számlázással kapcsolatos adatok módosítása csak a módosítást követően kibocsátott számlákon lesz majd látható. 4. Beállítások A rendszer működését a Beállítások menüpontban szabhatjuk testre. Itt állíthatjuk be, hogy a rendszer által előállított meghatalmazáson és levélen legyen-e fejléc (az alapértelmezés szerint van); a kimenő számlák sorszámának előtagját (a rendszer évente 1-gyel kezdődően folyamatosan sorszámozza a számlákat, az előtag az esetlegesen használt egyéb számlázórendszerekben előállított számláktól való megkülönböztetésre szolgál); a rendszer használata megkezdésének évében az ügyek induló sorszámát (ha más rendszerről tér át a IURISYS rendszerre, és a másik rendszerben már vezette az ügyek folyamatos sorszámozását, akkor itt megadhatja, hogy mi legyen az elsőként rögzítendő ügy sorszáma; ha például 2015-ben más rendszerben eljutott a 153/2015. sorszámú ügyhöz, akkor beállíthatja, hogy a IURISYS rendszerben az ügyek sorszámozása 2015-ben 154-gyel kezdődjön. 5. Partner törzsadatok módosítása Munka közben előfordulhat, hogy észreveszi, valamely természetes vagy jogi személy adatait rosszul rögzítette, illetve egy címben például elírás szerepel. Ha ezeket a hibákat úgy kívánja javítani, hogy az a rendszer egészén érvényesüljön, használja a Partner törzsadatok módosítása menüpontot. Az egyes ügyeken, illetve cégeljárási kérelmeken belül rögzített adatok ugyanezen munkafolyamatban történő módosítása csak erre a munkafolyamatra terjed majd ki. Ha pedig egy adott munkafolyamaton belül módosít természetes személyre, jogi személyre vagy címre vonatkozó adatot (például anyja neve, cégjegyzékszám, utca, házszám), akkor a rendszer az így előállított adatokat új törzsadatként kezeli. 6. Új felhasználó hozzáadása Megfelelő előfizetés birtokában lehetőség van további alfelhasználók (ügyvédek, illetve ügyvédjelöltek és adminisztratív munkatársak) rögzítésére. Ennek során ugyanúgy kell a felhasználói adatokat bevinni, mint a fő felhasználó esetében. Az új felhasználó ezt követően a saját nevével és jelszavával belépve a fő felhasználó (jellemzően társas ügyvédi iroda) által kezelt ügyekhez fér hozzá.

5 Az ügyvédjelöltek és adminisztratív munkatársak az iroda teljes ügyforgalmát látják, míg az ügyvédek (az áttekinthetőség érdekében) csak a saját maguk által megkezdett ügyeket (ideértve a cégügyeket is). Az ügyvédjelöltek és adminisztratív munkatársak számára ezen túlmenően lehetőség van a társult ügyvédek avatar -jaként is használni a rendszert, ha az eljáró ügyvédtől utasítást kapnak például adatok rögzítésére vagy egy beadvány megszerkesztésére. 7. Főoldal A felhasználói és ügyvédi adatok rögzítését követően a főoldalt látjuk a képernyőn: Ezen az oldalon tudjuk kiválasztani, melyik modullal kívánunk dolgozni: Ügyek: új ügyek rögzítése naptári évenként automatikus sorszámozással, a folyamatban lévő ügyek adatainak megtekintése, módosítása, okiratok generálása a rögzített adatokból; Cégeljárás: cégbejegyzési és változás-bejegyzési ügyekhez szükséges adatok rögzítése, majd ezekből a kérelem xml-adatállományának, illetve az egyéb okiratoknak (létesítő okirat, elfogadó nyilatkozatok, aláírásminta-hitelesítések, meghatalmazás) előállítása; Számlázás: az ügyfelek felé számla kibocsátása (egyebek mellett) az ügyekhez rögzített munkaidőnyilvántartás alapján, elektronikus számlaként küldhető xml-adatállományként, illetve PDF formátumban; a beszállítói számlák adatainak rögzítése; pénzügyi teljesítések; partner és dátum szerinti lekérdezések. Kapcsolat a Google-fiókkal: munkakezdéskor célszerű azonnal belépni a Google-fiókba, így az egyes ügyekhez rögzített határidős teendők és új határnapok azonnal megjelennek a Google-naptárban. Társas ügyvédi irodák részére javasolt egy önálló Google-fiók létesítése és használata.

6 II. Új és folyamatban lévő ügyek kezelése 1. Új ügy rögzítése Minden új ügy rögzítése (a cégeljárások kivételével, amelyek automatikusan kerülnek be az új ügyek közé) az ügy alapvető adatainak megadásával kezdődik: Az ügy megnyitásának dátuma: alapértelmezettként az éppen aktuális dátum; Az ügy tárgya, amely tetszőleges megjelölés lehet. Az ügyek sorszámozása naptári évenként újra kezdődően automatikusan történik. A saját jelzet megadására ezért csak akkor van szükség, ha az aktuális évnél korábban indult ügy adatait kívánjuk rögzíteni. A fenti adatok bevitelét követően a következő lehetőségek állnak rendelkezésünkre: Ha ingatlan-ügyről van szó, az Ingatlan-adatok rögzítése nevű gombbal megadhatjuk az ügy tárgyát képező ingatlan minden olyan adatát, amelyre akár a B400-as nyomtatvány, akár az ingatlan-nyilvántartási kérelem előállításakor szükségünk lesz. Az ingatlanrészek adatait pedig az ügy résztvevőinek rögzítésekor tudjuk megadni (például, hogy melyik vevő mekkora hányadot szerez). Az ügy résztvevőit a szerint adhatjuk meg, hogy természetes személyekről vagy jogi személyekről van-e szó.

7 Mindkét esetben először azokat az adatokat rögzítsük, amelyekből kiderül, hogy az adott személy irodánkkal milyen viszonyban áll, illetve milyen szerepet játszik a ügyben: ügyfél vagy ellenérdekű fél; mi az ügyben elfoglalt pozíciója (felperes, alperes, jogosult, kötelezett, hitelező, adós, eladó, vevő, stb.); fizetési meghagyás esetére már most célszerű megadni az fmhnyomtatványon külön adatként szereplő személytípust. Ezt követően adjuk meg a természetes, illetve jogi személyek azonosító adatait. Ha a szóban forgó személy már szerepel irodánk nyilvántartásában, akkor az adatbázisba már bejegyzett adatok feliratú legördülő mezővel ezeket könnyedén előhívhatjuk és a most elindított ügyhöz kapcsolhatjuk. Az eljáró bíróságok, hatóságok adatainak rögzítése akként történik, hogy először kiválasztjuk a fórum jellegét (pl.: elsőfokú közigazgatási hatóság, másodfokú bíróság, stb.), majd megadjuk a fórum elnevezését, az ügyszámot és az ügyintézőt (eljáró bírót):

8 A már rögzített adatok módosítására a megfelelő adatbeviteli gomb megnyomásával van lehetőség. Ekkor ugyanis az oldal tetején megjelennek az adott kategóriában (természetes személy, nem természetes személy) rögzített szereplők. Itt van lehetőség az adott személyhez kötődő ingatlan-tulajdonrész, vagy éppen jogi személyek esetében korábban nem rögzített törvényes képviselő rögzítésére is. FONTOS: az így elvégzett módosítás csak ebben az ügyben lesz rögzítve. Ha azt szeretné, hogy egy természetes személy, jogi személy vagy cím adatai úgy módosuljanak, hogy az a rendszer által nyilvántartott valamennyi esetben érvényesüljön, válassza a Partner törzsadatok módosítása menüpontot. 2. Az ügynyilvántartás használata Az ügynyilvántartás legfontosabb funkciója, hogy a rögzített adatokból az ügyvédi munka során gyakran használt iratminták legyenek készíthetők (ld. a következő részt), illetve az adatok más nyilvántartásokkal is összekapcsolhatók legyenek. Az ügy főoldalán a középső hasábban, a Lekérdezések gombbal előhívható menütpontok mindenekelőtt ez utóbbi célt szolgálják. Napló, teendők, események: a napló az ügy fejleményeinek rözítése mellett lehetővé teszi, hogy az ügyben ellátott tevékenységre fordított időt is megadjuk, s ebből később munkaidőnyilvántartást készítsünk, illetve utasítsuk a rendszert, hogy az adott eseményt számlázható tételként tartsa nyilván (ld. a számlázásról szóló részben); a teendők az ügyben ellátandó feladatok határidejének, az események pedig az ügy határnapjainak rögzítésére szolgál; mind a teendők, mind az események rögzítésekor (illetve ezt megelőzően már a munkakezdéskor) lehetőségünk van az általunk vagy irodánk által használt Google-fiókhoz való csatlakozásra, miáltal a bevitt teendők és események azonnal megjelennek a Google-naptárban, így azokon a mobil eszközökön is, amelyek e naptárat használják. Fontos: a rendszeren keresztül a Google-naptárba rögzített eseményeket és teendőket szintén a rendszeren keresztül módosítsuk.

9 Az adatlap használata: Az ügyről nyilvántartott adatok összegzésének egyik formája Az ügy adatlapja nevű menüponttal érhető el. Ezen az oldalon megtekinthetjük a felek, illetve megtekinthetjük és módosíthatjuk az eljáró fórumok adatait. A módosítás ebben az esetben az esetleges elírási hibák javítását jelenti. Ha egy ügynek időközben megváltozik az ügyszáma (például tanácsváltozás vagy szünetelés miatt), akkor azt az ügy főoldalán új eljáró fórum rögzítésével kell felvinni az adatok közé (természetesen a korábbival egyező fórumjelleg megadásával). Így a rendszer automatikusan az új adatot tekinti aktuálisnak. A már nem aktuális ügyszám és ügyintéző ebben az esetben az egér Korábbi adatok feliratra húzásával tekinthetők meg. Az ellenfelekhez intézendő levél előállításához az ellenfél adatai alatt található Levél feliratú gombot nyomjuk meg. Ekkor a rendszer egy word fájlt generál, amely már tartalmazza a címzést, az ügyszámot és a keltezést, így a felhasználónak elegendő a levél tartalmával törődnie. Az ellenfelekhez jogi képviselőket rögzíthetünk az Új jogi képviselő rögzítése gombra kattintva. A már rögzített jogi képviselők neve megjelenik az ellenérdekű fél adatai alatt, az egérnek a névre húzásával pedig láthatóvá válnak a jogi képviselő részletes adatai, illetve a vele kapcsolatban elérhető funkciók:

10 Iratborító: erre a gombra kattintva egy új ablak nyílik meg, amelyből az ügy legalapvetőbb adatait tartalmazó iratborító nyomtatható (a böngésző Nyomtatás parancsával). 3. Okiratok előállítása a rögzített adatokból ( Iratgyár ) Az ügy főoldalának jobb oldali hasábja az Iratgyár menüpont alatt tartalmazza azokat a linkeket, amelyek segítségével okiratokat, okiratmintákat állíthatunk elő az ügy adataiból. Megbízási szerződés, meghatalmazás, papír alapú beadvány: ezen linkek segítségével a rögzített adatok alapul vételével a rendszer.doc kiterjesztésű fájlként állítja elő a megbízási szerződést, a meghatalmazást, illetve a papír alapú beadványnak a fej- és lábrészét, mely utóbbiba ezt követően csak magának a beadványnak a szövegét kell beírnunk. FIGYELEM: a rendszerből generált fájlokat a szövegszerkesztőben a Mentés másként paranccsal mentse el a kívánt fájlformátumba (például Microsoft Word dokumentum formátumba), mert azok generáláskor weblap formátumban jönnek létre! Elektronikus keresetlevél, elektronikus beadvány, elektronikus felszámolási kérelem: az elektronikus keresetlevél és az elektronikus beadvány egy-egy xml-állomány, amelyet a rendszer részben a már rögzített adatokból, részben a gomb megnyomása után megadható adatokból állít elő. Az elektronikus beadványt az ABEV JAVA keretrendszer használatával, az adóbevallásokhoz hasonlóan kell az ügyfélkapun keresztül beküldeni. A szükséges lépések tehát a következők: 1. a gomb megnyomása után megjelenő űrlapon adjuk meg a kívánt értékeket; 2. a Kész gomb megnyomása után megjelenik Az elkészült XML fájl letöltése gomb. Nyomja meg ezt a gombot, majd mentse el tetszés szerinti fájlnévvel és mappába az XML-fájlt;

11 3. Indítsa el az ABEV JAVA keretrendszert, majd ennek Adatok menüpontjából válassza az XML állomány megnyitása szerkesztésre parancsot. A számítógép fájlrendszerében válassza ki az imént ön által megadott mappát, és nyissa meg az imént elmentett XML-fájlt. 4. A keretrendszer megnyitja a bírósági beadvány nyomtatványt az imént megadott adatokkal. Szükség esetén végezze el a módosításokat, majd az Adatok menüpontból válassza az XML állomány mentése parancsot. A keretrendszer ekkor automatikusan az import könyvtárba menti a nyomtatványt, az ön által megadott néven. 5. Zárja be ezt az XML-állományt, majd a keretrendszer Szerviz menüpontjából válassza az Egyedi importálás parancsot. Ekkor automatikusan az import könyvtár nyílik meg, ahonnan kiválaszthatja az imént létrehozott fájlt (erre a lépésre az ABEV JAVA keretrendszer sajátosságai miatt van szükség). Az így megnyitott nyomtatványt már meg tudja jelölni elektronikus beküldésre, és be tudja küldeni az ügyfélkapun keresztül. Fizetési meghagyás: a rendszer lehetővé teszi, hogy az ügyfélként és ellenérdekű félként rögzített szereplők adatait fizetésimeghagyásnyomtatvány elkészítéséhez használjuk fel. Így egy ügyfél számára tetszőleges mennyiségű fmh-nyomtatványt készíthetünk anélkül, hogy az ügyfél adatait minden esetben megadnánk a közjegyzői kamara rendszerében, vagy abban sablonokat kellene tárolnunk. A fizetési meghagyás elkészítésének lépései: 1. Adjuk meg az fmh-kérelem alapvető adatait (például a követelés indokát, szükség esetén az illetékes bíróságot). Fontos: a kötelezettek egyetemlegességét csak akkor jelöljük be, ha több kötelezett van. 2. Az alapvető adatok rögzítése után következhet a követelések, azok kamatai és bizonyítékai adatainak felvitele. A rendszer az adatok kitöltését ellenőrzéssel segíti.

12 3. Az adatok rögzítése után az fmh-kérelem legfontosabb adatait látjuk, amelyeken még tetszés szerint módosíthatunk, illetve további adatokkal egészíthetjük ki őket. 4. Az elkészült kérelem gombra kattintva választhatunk a kérelmet tartalmazó XML-fájl letöltése, illetve a kérelem megtekintése között, utóbbi esetben a kérelem formázott változata egy új ablakban nyílik meg: 5. A letöltés gomb megnyomásával előállított XML-fájl letöltését követően a Magyar Országos Közjegyzői Kamara felületén az Új kérelem menüben az FMH XML megnyitás menüpont választásával tölthetjük be a kérelmet a MOKK rendszerébe, ahol azt elektronikus aláírásunkkal láthatjuk el.

13 III. Cégeljárás 1. Bevezetés A cégeljárás modul a szükséges adatok bekérésével lehetővé teszi a cégeljárásban használandó nyomtatvány (XML) és a fontosabb mellékletek (létesítő okirat, elfogadó nyilatkozat, aláírásminta-hitelesítés, meghatalmazás) automatikus elkészítését. Az egyes rovatokhoz szükséges adatokat egy kattintással átemelhetjük a már rögzített adatokból. Például akit rögzítettünk már tagként, azt vezető tisztségviselőként egy legördülő listából kiválaszthatjuk, s ezzel adatait beemelhetjük. Ez a módszer jelentősen lerövidíti a cégeljárásokat. Az egyes adatok oly módon vannak csoportosítva, hogy (reményeink szerint) logikus rendben, áttekinthetően tegyék lehetővé azon adatok rögzítését, amelyek vagy a cégeljárási nyomtatványhoz, vagy a létesítőokirat-mintához, illetve az egyéb okiratokhoz szükségesek. Például: a cég elektronikus elérhetősége, vagy éppen a központi ügyintézés helye a legkülönfélébb helyeken található a mintában és a nyomtatványban, a rendszer viszont ezeket egységesen az alapvető adatok között, az elérhetőségre vonatkozó adatokkal (székhely, telephely, fióktelep) egy kategóriában helyezi el. Vagy a cégformától függő adatok kiegészülnek azokkal az adatokkal, amelyek megadása a létesítőokirat-mintához szükséges. A már rögzített adatok (változás-bejegyzés esetén mind a régi, mind pedig az új adatok) megváltoztathatók, illetve törölhetők. Ez a módosítás azonban csak az adott cégeljárás viszonylatában fog érvényesülni. Ha általánosságban szeretne módosítani természetes személyek, jogi személyek vagy címek adatain, válassza a Partner törzsadatok módosítása menüpontot. 2. Cégbejegyzési kérelem Új cég alapításakor először a cég alapvető adatait tudjuk megadni az Általános adatok csoporton belül. Ezek azok az adatok, amelyek a kérelem hibátlan kitöltéséhez feltétlenül szükségesek. Az alapvető adatok megadása után a rendszer folyamatosan értékeli, hogy a szükséges adatok rögzítése megtörtént-e. Így például a jegyzett tőke, a tevékenységi kör, legalább egy tag és legalább egy vezető tisztségviselő hiányában a megfelelő rovathoz tartozó link piros színnel jelenik meg, jelezve, hogy ahhoz a rovathoz még nem történt adatrögzítés. Ha egy adott rovat kitöltése szükséges és a rovatban van is adat, a rendszer ezt a rovatra mutató link zöld színezésével jelzi. 3. Változásbejegyzési kérelem A változásbejegyzési kérelem előállítása annyiban különbözik a cégbejegyzési kérelem előállításától, hogy itt az egyes rovatokon belül szükség szerint módosuló és új adatokat rögzíthetünk.

14 Példa: rögzítünk egy vezető tisztségviselőt egy céghez törölt adatként (a Törölve kérdésre igen választ adunk). A rendszer pedig az adatrögzítést követően felkínálja ( Ez volt a régi adat, most rögzítem az új adatot ), hogy most rögzítsük ugyanennek a vezető tisztségviselőnek a megváltozott adatait (például a megbízatás kezdetét vagy végét, azt a tényt, hogy az aláírásmintája be lesz nyújtva, stb.), mégpedig oly módon, hogy az űrlapon a már rögzített régi adatok szerepelnek alapértelmezett adatként, így azokat nem kell ismét megadni. (Mint tudjuk, a nyomtatványon azokat az adatokat is meg kell adni, amelyek nem változnak.) A kérelem főoldalán (amelyet a bal oldali menüből érhetünk el) mindig lehetőségünk van mind a régi, mind az új adatok módosítására vagy törlésére. 4. A mellékletek megadása, a munka befejezése Az adatok felvitele után meg kell jelölnünk, milyen okiratokat csatolunk a cégeljárási nyomtatványhoz. Erre az Adatokból készült okiratok csoporton belül van lehetőségünk a Mellékletek megadása menüpont használatával. A rendszer ezen az oldalon automatikusan felkínálja a tipikus mellékleteket, amelyeket törölhetünk, illetve amelyekhez újabb sor(ok) hozzáadásával újabb mellékleteket adhatunk. Ha valamennyi szükséges rovat tartalmaz adatokat és a mellékleteket is megjelöltük, a rendszer előállítja azokat a dokumentumokat, amelyek tipikusan szükségesek egy cégeljárásban. Így: a kérelem formanyomtatványát; a létesítő okiratot; kft. esetén a tagjegyzéket; a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok és könyvvizsgálók névre szóló elfogadó nyilatkozatát, a vezető tisztségviselők aláírásminta-hitelesítésére szolgáló okiratot a kamarai szabályzatnak megfelelően, az ügyvédi meghatalmazást. FIGYELEM: a rendszerből generált fájlokat a szövegszerkesztőben a Mentés másként paranccsal mentse el a kívánt fájlformátumba (például Microsoft Word dokumentum formátumba), mert azok generáláskor weblap formátumban jönnek létre! A cégügy az alapvető adatok rögzítése után automatikusan bekerül a folyamatban lévő ügyek közé, automatikus sorszámot kap, és a továbbiakban a többi ügyhöz hasonlóan lehetőség van napló-, teendő- és eseményadatok rögzítésére. A cégügy rögzítése után célszerű a cég törzsadatait módosítani az adószám megadásával, így nincs akadálya a cég mint partner felé szabályszerű számla kiállításának.

Felhasználói kézikönyv ügyfelek számára

Felhasználói kézikönyv ügyfelek számára Felhasználói kézikönyv ügyfelek számára Verzió: ETDR_FK_ÜF_V4-07.odt 2012-12-12 SZERKESZTÉS ALATT Projektgazda: Belügyminisztérium Területrendezési és Építésügyi Helyettes Államtitkár Építésügyi Főosztály

Részletesebben

Budapest, 2009. 1. oldal

Budapest, 2009. 1. oldal Budapest, 2009 1. oldal 1. Általános tudnivalók Ez a rövid leírás kizárólag a nyomtatványok kitöltésének legalapvetőbb technikai ismeretanyagát érinti, különös tekintettel a TEÁOR tételek gyors bevitelének

Részletesebben

KIR Intézménytörzs Intézményi és fenntartói adatmódosító rendszer

KIR Intézménytörzs Intézményi és fenntartói adatmódosító rendszer KIR Intézménytörzs Intézményi és fenntartói adatmódosító rendszer FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ O K T A T Á S I H I V A T A L Készült: 2013. április 25. Tartalom KIR Intézménytörzs intézményi adatmódosító modul...

Részletesebben

Budapest, 2010. 1. oldal

Budapest, 2010. 1. oldal Budapest, 2010 1. oldal TARTALOM TARTALOM... 2 1. A PROGRAM INDÍTÁSA... 3 2. A PROGRAM FELÉPÍTÉSE, ALAPFUNKCIÓI... 4 3. FIZETÉSI MEGHAGYÁS FORMANYOMTATVÁNY KÉSZÍTÉSE... 7 - hasznos tippek a kitöltéshez:...

Részletesebben

D.A.S. IroDATA 2002 telepítési és használati útmutató

D.A.S. IroDATA 2002 telepítési és használati útmutató D.A.S. IroDATA 2002 telepítési és használati útmutató 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET A PROGRAM LETÖLTÉSE, TELEPÍTÉSE 1. A program letöltése az Internetről 5 oldal 2. A program telepítése 5 oldal 3. Manuális

Részletesebben

2014 v4.1. Integrált. Felhasználói dokumentáció

2014 v4.1. Integrált. Felhasználói dokumentáció 2014 v4.1 Integrált Felhasználói dokumentáció Fekete Prog-RAM Kft. 1992-2014 Tartalomjegyzék Bemutatkozás... 3 Cégadatok... 3 Elérhetőségek... 3 Névjegy... 3 Rendszer követelmények... 5 Javascript engedélyezése...

Részletesebben

2014 v4.1. Integrált. Felhasználói dokumentáció

2014 v4.1. Integrált. Felhasználói dokumentáció 2014 v4.1 Integrált Felhasználói dokumentáció Fekete Prog-RAM Kft. 1992-2014 Tartalomjegyzék Bemutatkozás... 3 Cégadatok... 3 Elérhetőségek... 3 Névjegy... 3 Rendszer követelmények... 5 Javascript engedélyezése...

Részletesebben

IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ADATSZOLGÁLTATÓK, E-KÉPVISELŐK RÉSZÉRE. Szoftver verziószám: 1.2.2.0 Dátum: 2015.04.08.

IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ADATSZOLGÁLTATÓK, E-KÉPVISELŐK RÉSZÉRE. Szoftver verziószám: 1.2.2.0 Dátum: 2015.04.08. IGÉNYBEVEVŐI NYILVÁNTARTÁS (KENYSZI) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ADATSZOLGÁLTATÓK, E-KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Szoftver verziószám: 1.2.2.0 Dátum: 2015.04.08. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A DOKUMENTUM CÉLJA,

Részletesebben

infotéka Pénzügyi Modul kézikönyve

infotéka Pénzügyi Modul kézikönyve infotéka Pénzügyi Modul kézikönyve I Pénzügyi Modul Tartalomjegyzék Fejezet I Kezdő lépések Fejezet II Nézet menü 2 17 1 Felhasználók... és jogok 17 Fejezet III Paraméterek 1 Évnyitás 22... 22 2 Általános

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS az AuditBeszámoló vezérlőpult és dokumentumkezelő használatához

FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS az AuditBeszámoló vezérlőpult és dokumentumkezelő használatához FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS az AuditBeszámoló vezérlőpult és dokumentumkezelő használatához 2013. 09. 27. Tartalomjegyzék I. A PROGRAM TELEPÍTÉSE ÉS ÉLESÍTÉSE... 5 I.1 PROGRAMTELEPÍTÉS... 5 I.2 PROGRAMÉLESÍTÉS...

Részletesebben

ÉRTÉK-Rendszerház Kft. Társasház Érték. Társasház kezelő szoftver. Felhasználói dokumentáció

ÉRTÉK-Rendszerház Kft. Társasház Érték. Társasház kezelő szoftver. Felhasználói dokumentáció ÉRTÉK-Rendszerház Kft. Társasház Érték Társasház kezelő szoftver Felhasználói dokumentáció Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Telepítési útmutató... 5 Telepítés Windows 8/Windows 8.1 rendszerre... 6

Részletesebben

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKÁER WEB felhasználói kézikönyv Érvényes: 2015. március 1-től Tartalom I. A dokumentum célja... 3 II. Fogalomtár... 3 III. Regisztráció... 4 1. Bejelentésre

Részletesebben

123Szamla.hu Használati Útmutató. Verziószám: 2015/W29 Utolsó frissítés: 2015.07.15. 123szamla.hu info@123szamla.hu 06 30 535 2181

123Szamla.hu Használati Útmutató. Verziószám: 2015/W29 Utolsó frissítés: 2015.07.15. 123szamla.hu info@123szamla.hu 06 30 535 2181 123Szamla.hu Használati Útmutató Verziószám: 2015/W29 Utolsó frissítés: 2015.07.15 Tartalom Szolgáltatói adatok... 4 Kiállítható számlák... 4 Regisztráció... 4 A vállalkozás adatainak beállítása... 5 Logó

Részletesebben

Infotéka Kontír kézikönyv. 2010... Infotéka Kft.

Infotéka Kontír kézikönyv. 2010... Infotéka Kft. Infotéka Kontír kézikönyv I Infotéka Kontir Tartalomjegyzék 2 Fejezet I Kezdő lépések 1 Billentyűkombinációk... és programkezelés 2 2 A program megjelenése... a képernyőn 3 3 Új cég felvitele... a programba

Részletesebben

Tartalom 1 BEVEZETÉS... 3 2 FELTÉTELEK... 4 3 FOGALOMTÁR... 4 4 AZ EDEMAT RENDSZER BEMUTATÁSA... 6 5 A MENÜRENDSZER... 10

Tartalom 1 BEVEZETÉS... 3 2 FELTÉTELEK... 4 3 FOGALOMTÁR... 4 4 AZ EDEMAT RENDSZER BEMUTATÁSA... 6 5 A MENÜRENDSZER... 10 Tartalom 1 BEVEZETÉS... 3 2 FELTÉTELEK... 4 2.1 SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 4 2.2 TECHNIKAI FELTÉTELEK... 4 3 FOGALOMTÁR... 4 4 AZ EDEMAT RENDSZER BEMUTATÁSA... 6 4.1 A RENDSZER ELÉRÉSE... 6 4.2 REGISZTRÁCIÓ...

Részletesebben

(a 23/2014 (VI.30) NGM rendelet alapján)

(a 23/2014 (VI.30) NGM rendelet alapján) (a 23/2014 (VI.30) NGM rendelet alapján) 2014.08.20. 1. oldal Ezt a dokumentációt és a későbbi kiegészítéseket, módosításokat az ezen számlázó programmal kibocsátott számlákban áthárított adó megállapításához

Részletesebben

Armada Adóidőzítő rendszer

Armada Adóidőzítő rendszer Armada Adóidőzítő rendszer PARALLEL Számítástechnikai, Ügyviteli Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ( 273-3310 fax 273-3311 Mobil 06 (20) 9-340-661 Bemutatóterem: 1143 Budapest, Szobránc u. 5. INTERNET:

Részletesebben

Felhaszna ló i ke zikó nyv

Felhaszna ló i ke zikó nyv Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Felhaszna ló i ke zikó nyv A Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer használatához, A magyar kultúráért és oktatásért program pályázói részére Verziószám: v1.0 Kiadás dátuma:

Részletesebben

CT-EcoSTAT Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer. PÉNZÜGY MODUL Dokumentáció

CT-EcoSTAT Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer. PÉNZÜGY MODUL Dokumentáció CT-EcoSTAT Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer PÉNZÜGY MODUL Dokumentáció Frissítés dátuma: 2012.08.08 Bizalmas! www.computrend.hu 1/223 Tanúsítvány Tanúsítjuk, hogy a CompuTREND Kft által a CT-EcoSTAT

Részletesebben

Felhaszna lo i ke ziko nyv

Felhaszna lo i ke ziko nyv Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Felhaszna lo i ke ziko nyv A Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer használatához, A magyar kultúráért és oktatásért program pályázói és támogatottjai részére Verziószám: v2.1

Részletesebben

infotéka Bér kézikönyv 2009... Infotéka Kft.

infotéka Bér kézikönyv 2009... Infotéka Kft. infotéka Bér kézikönyv I Infotéka Bér Tartalomjegyzék Fejezet I Bevezetés 2 Fejezet II Kezdő lépések 5 1 Demo verzió... 5 2 Kezdő lépések... menü áttekintés 5 3 Adatok konvertálása... 6 4 Új cég felvétele...

Részletesebben

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ ÉS E-KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ. Technológiai berendezések beszerzése jogcím. Verziószám: 1.

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ ÉS E-KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ. Technológiai berendezések beszerzése jogcím. Verziószám: 1. SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ ÉS E-KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Technológiai berendezések beszerzése jogcím Verziószám: 1.0 2013. december 13. Tartalom Fontos tudnivalók... 4 Kitöltés előtt A Portál

Részletesebben

infotéka Bér kézikönyv 2006... Infotéka Kft.

infotéka Bér kézikönyv 2006... Infotéka Kft. infotéka Bér kézikönyv I Infotéka Bér Tartalomjegyzék Fejezet I Bevezetés 6 Fejezet II Kezdő lépések 9 1 Kezdő lépések... menü áttekintés 9 2 Adatok konvertálása... 9 3 Új cég felvétele... a programba

Részletesebben

Üdvözöljük az Euler Hermes online szolgáltatása, az EOLIS felhasználói között!

Üdvözöljük az Euler Hermes online szolgáltatása, az EOLIS felhasználói között! Bevezető Üdvözöljük az Euler Hermes online szolgáltatása, az EOLIS felhasználói között! Az Euler Hermes lehetőséget biztosít, hogy proaktív módon naprakészen menedzselje a hitelbiztosítási szerződését.

Részletesebben

PDAstudio Offline Adatgyűjtő Alkalmazás Generátor. Felhasználói kézikönyv V1.6

PDAstudio Offline Adatgyűjtő Alkalmazás Generátor. Felhasználói kézikönyv V1.6 PDAstudio Offline Adatgyűjtő Alkalmazás Generátor Felhasználói kézikönyv V1.6 1 Tartalomjegyzék: 1. A PROGRAM RÖVID LEÍRÁSA... 4 2. RENDSZERKÖVETELMÉNYEK... 5 2.1. PC OLDALI HARDVER ÉS SZOFTVERKÖVETELMÉNYEK...

Részletesebben

DATAFLEX HUNGARY KFT. InnVoice Felhő. Számlázó és készletkezelő rendszer. Az InnVoice Felhő számlázó és készletkezelő rendszer kézikönyve.

DATAFLEX HUNGARY KFT. InnVoice Felhő. Számlázó és készletkezelő rendszer. Az InnVoice Felhő számlázó és készletkezelő rendszer kézikönyve. DATAFLEX HUNGARY KFT. InnVoice Felhő Számlázó és készletkezelő rendszer Az InnVoice Felhő számlázó és készletkezelő rendszer kézikönyve. TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 1 1 Regisztráció... 6 1.1 Regisztráció

Részletesebben

infotéka Házipénztár FB (SQL verzió) 2011... Infotéka Kft.

infotéka Házipénztár FB (SQL verzió) 2011... Infotéka Kft. infotéka Házipénztár FB (SQL verzió) I infotéka Házipénztár FB Tartalomjegyzék Fejezet I Bevezetés 2 Fejezet II Telepítés 4 Fejezet III Cégek létrehozása, kiválasztása 17 Fejezet IV A szoftver regisztrálása

Részletesebben

DkonWIN. Windows alapú kettős könyvelő program 3.09 verzió. Felhasználói leírás

DkonWIN. Windows alapú kettős könyvelő program 3.09 verzió. Felhasználói leírás DkonWIN Windows alapú kettős könyvelő program 3.09 verzió Felhasználói leírás Nyilatkozat A DkonWIN 3.01 és magasabb verziószámú könyvelő program kétféle pénztárbizonylatot kezel: a gépi sorszámozású

Részletesebben

Közbeszerzés Felhasználói kézikönyv az Új Magyarország Fejlesztési Terv Pályázói részére. 13.111 verzió. 2013 május

Közbeszerzés Felhasználói kézikönyv az Új Magyarország Fejlesztési Terv Pályázói részére. 13.111 verzió. 2013 május Közbeszerzés Felhasználói kézikönyv az Új Magyarország Fejlesztési Terv Pályázói részére 13.111 verzió 2013 május 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 KÖZBESZERZÉS MODUL... 6 1. ELÉRÉSI ÚTVONAL, BEJELENTKEZÉS,

Részletesebben

NetBank. Felhasználói Kézikönyv

NetBank. Felhasználói Kézikönyv NetBank Felhasználói Kézikönyv Változás-nyilvántartó lap Sorszáma Dátuma Leírása 1.00 2010.09.28. Alap változat 2 2/37 Tartalom 1. A dokumentum célja... 5 2. Bevezetés, általános tudnivalók... 6 2.1. A

Részletesebben