IURISYS ÜGYVÉDI ÜGYVITELI RENDSZER. Használati útmutató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IURISYS ÜGYVÉDI ÜGYVITELI RENDSZER. Használati útmutató"

Átírás

1 IURISYS ÜGYVÉDI ÜGYVITELI RENDSZER Használati útmutató

2 Tartalom I. Munkakezdés Új felhasználói fiók létrehozása Elfelejtett jelszó Saját adatok megadása és módosítása Beállítások Partner törzsadatok módosítása Új felhasználó hozzáadása Főoldal... 4 II. Új és folyamatban lévő ügyek kezelése Új ügy rögzítése Az ügynyilvántartás használata Okiratok előállítása a rögzített adatokból ( Iratgyár )... 9 III. Cégeljárás Bevezetés Cégbejegyzési kérelem Változásbejegyzési kérelem A mellékletek megadása, a munka befejezése... 13

3 I. Munkakezdés 1. Új felhasználói fiók létrehozása Az új felhasználói fiók létrehozásához szükséges adatok a következők: Felhasználónév: tetszőleges; Jelszó: egy nagybetűből, egy kisbetűből, egy számból, majd további legalább 6 alfanumerikus karakterből kell állnia, amelyet biztonsági okból ismételten meg kell adni; Lajstromszám: a felhasználó ügyvédi lajstromszáma (nem azonos a kamarai nyilvántartási számmal és az ügyvédi igazolvány számával); Biztonsági kérdés és válasz: a jelszó elfelejtése esetén csak akkor állítható be új jelszó, ha a felhasználó helyesen válaszol a saját maga által meghatározott biztonsági kérdésre. 2. Elfelejtett jelszó A jelszó elfelejtése esetén a rendszer felteszi a felhasználó által megadott biztonsági kérdést. Ha a válasz helyes, lehetővé teszi új jelszó rögzítését. 3. Saját adatok megadása és módosítása A felhasználói fiók adatainak rögzítését követően van lehetőségünk az ügyvédi adataink rögzítésére. Ha egyéni ügyvédként működünk, az ügyvédi iroda elnevezését jelölő mezőt hagyjuk üresen. A személyes adatok közül a születési név, az anyja neve, továbbá a születési hely és idő megadása azért fontos, mert ezek az adatok szükségesek az elektronikus beadványok (elektronikus peres beadvány, felszámolási kérelem, B400-as nyomtatvány) kitöltéséhez. A bankszámlaszám és az adószám megadása nélkülözhetetlen a szabályszerű számla kibocsátásához. Itt van lehetőségünk továbbá a szabályszerű számla kibocsátásához szükséges egyéb adatok megadására, így a kisadózói, illetve a tételes átalányadózói minőség jelzésére, továbbá a pénzforgalmi elszámolás választására.

4 Az itt megadott adatok a későbbiekben bármikor módosíthatók. A számlázással kapcsolatos adatok módosítása csak a módosítást követően kibocsátott számlákon lesz majd látható. 4. Beállítások A rendszer működését a Beállítások menüpontban szabhatjuk testre. Itt állíthatjuk be, hogy a rendszer által előállított meghatalmazáson és levélen legyen-e fejléc (az alapértelmezés szerint van); a kimenő számlák sorszámának előtagját (a rendszer évente 1-gyel kezdődően folyamatosan sorszámozza a számlákat, az előtag az esetlegesen használt egyéb számlázórendszerekben előállított számláktól való megkülönböztetésre szolgál); a rendszer használata megkezdésének évében az ügyek induló sorszámát (ha más rendszerről tér át a IURISYS rendszerre, és a másik rendszerben már vezette az ügyek folyamatos sorszámozását, akkor itt megadhatja, hogy mi legyen az elsőként rögzítendő ügy sorszáma; ha például 2015-ben más rendszerben eljutott a 153/2015. sorszámú ügyhöz, akkor beállíthatja, hogy a IURISYS rendszerben az ügyek sorszámozása 2015-ben 154-gyel kezdődjön. 5. Partner törzsadatok módosítása Munka közben előfordulhat, hogy észreveszi, valamely természetes vagy jogi személy adatait rosszul rögzítette, illetve egy címben például elírás szerepel. Ha ezeket a hibákat úgy kívánja javítani, hogy az a rendszer egészén érvényesüljön, használja a Partner törzsadatok módosítása menüpontot. Az egyes ügyeken, illetve cégeljárási kérelmeken belül rögzített adatok ugyanezen munkafolyamatban történő módosítása csak erre a munkafolyamatra terjed majd ki. Ha pedig egy adott munkafolyamaton belül módosít természetes személyre, jogi személyre vagy címre vonatkozó adatot (például anyja neve, cégjegyzékszám, utca, házszám), akkor a rendszer az így előállított adatokat új törzsadatként kezeli. 6. Új felhasználó hozzáadása Megfelelő előfizetés birtokában lehetőség van további alfelhasználók (ügyvédek, illetve ügyvédjelöltek és adminisztratív munkatársak) rögzítésére. Ennek során ugyanúgy kell a felhasználói adatokat bevinni, mint a fő felhasználó esetében. Az új felhasználó ezt követően a saját nevével és jelszavával belépve a fő felhasználó (jellemzően társas ügyvédi iroda) által kezelt ügyekhez fér hozzá.

5 Az ügyvédjelöltek és adminisztratív munkatársak az iroda teljes ügyforgalmát látják, míg az ügyvédek (az áttekinthetőség érdekében) csak a saját maguk által megkezdett ügyeket (ideértve a cégügyeket is). Az ügyvédjelöltek és adminisztratív munkatársak számára ezen túlmenően lehetőség van a társult ügyvédek avatar -jaként is használni a rendszert, ha az eljáró ügyvédtől utasítást kapnak például adatok rögzítésére vagy egy beadvány megszerkesztésére. 7. Főoldal A felhasználói és ügyvédi adatok rögzítését követően a főoldalt látjuk a képernyőn: Ezen az oldalon tudjuk kiválasztani, melyik modullal kívánunk dolgozni: Ügyek: új ügyek rögzítése naptári évenként automatikus sorszámozással, a folyamatban lévő ügyek adatainak megtekintése, módosítása, okiratok generálása a rögzített adatokból; Cégeljárás: cégbejegyzési és változás-bejegyzési ügyekhez szükséges adatok rögzítése, majd ezekből a kérelem xml-adatállományának, illetve az egyéb okiratoknak (létesítő okirat, elfogadó nyilatkozatok, aláírásminta-hitelesítések, meghatalmazás) előállítása; Számlázás: az ügyfelek felé számla kibocsátása (egyebek mellett) az ügyekhez rögzített munkaidőnyilvántartás alapján, elektronikus számlaként küldhető xml-adatállományként, illetve PDF formátumban; a beszállítói számlák adatainak rögzítése; pénzügyi teljesítések; partner és dátum szerinti lekérdezések. Kapcsolat a Google-fiókkal: munkakezdéskor célszerű azonnal belépni a Google-fiókba, így az egyes ügyekhez rögzített határidős teendők és új határnapok azonnal megjelennek a Google-naptárban. Társas ügyvédi irodák részére javasolt egy önálló Google-fiók létesítése és használata.

6 II. Új és folyamatban lévő ügyek kezelése 1. Új ügy rögzítése Minden új ügy rögzítése (a cégeljárások kivételével, amelyek automatikusan kerülnek be az új ügyek közé) az ügy alapvető adatainak megadásával kezdődik: Az ügy megnyitásának dátuma: alapértelmezettként az éppen aktuális dátum; Az ügy tárgya, amely tetszőleges megjelölés lehet. Az ügyek sorszámozása naptári évenként újra kezdődően automatikusan történik. A saját jelzet megadására ezért csak akkor van szükség, ha az aktuális évnél korábban indult ügy adatait kívánjuk rögzíteni. A fenti adatok bevitelét követően a következő lehetőségek állnak rendelkezésünkre: Ha ingatlan-ügyről van szó, az Ingatlan-adatok rögzítése nevű gombbal megadhatjuk az ügy tárgyát képező ingatlan minden olyan adatát, amelyre akár a B400-as nyomtatvány, akár az ingatlan-nyilvántartási kérelem előállításakor szükségünk lesz. Az ingatlanrészek adatait pedig az ügy résztvevőinek rögzítésekor tudjuk megadni (például, hogy melyik vevő mekkora hányadot szerez). Az ügy résztvevőit a szerint adhatjuk meg, hogy természetes személyekről vagy jogi személyekről van-e szó.

7 Mindkét esetben először azokat az adatokat rögzítsük, amelyekből kiderül, hogy az adott személy irodánkkal milyen viszonyban áll, illetve milyen szerepet játszik a ügyben: ügyfél vagy ellenérdekű fél; mi az ügyben elfoglalt pozíciója (felperes, alperes, jogosult, kötelezett, hitelező, adós, eladó, vevő, stb.); fizetési meghagyás esetére már most célszerű megadni az fmhnyomtatványon külön adatként szereplő személytípust. Ezt követően adjuk meg a természetes, illetve jogi személyek azonosító adatait. Ha a szóban forgó személy már szerepel irodánk nyilvántartásában, akkor az adatbázisba már bejegyzett adatok feliratú legördülő mezővel ezeket könnyedén előhívhatjuk és a most elindított ügyhöz kapcsolhatjuk. Az eljáró bíróságok, hatóságok adatainak rögzítése akként történik, hogy először kiválasztjuk a fórum jellegét (pl.: elsőfokú közigazgatási hatóság, másodfokú bíróság, stb.), majd megadjuk a fórum elnevezését, az ügyszámot és az ügyintézőt (eljáró bírót):

8 A már rögzített adatok módosítására a megfelelő adatbeviteli gomb megnyomásával van lehetőség. Ekkor ugyanis az oldal tetején megjelennek az adott kategóriában (természetes személy, nem természetes személy) rögzített szereplők. Itt van lehetőség az adott személyhez kötődő ingatlan-tulajdonrész, vagy éppen jogi személyek esetében korábban nem rögzített törvényes képviselő rögzítésére is. FONTOS: az így elvégzett módosítás csak ebben az ügyben lesz rögzítve. Ha azt szeretné, hogy egy természetes személy, jogi személy vagy cím adatai úgy módosuljanak, hogy az a rendszer által nyilvántartott valamennyi esetben érvényesüljön, válassza a Partner törzsadatok módosítása menüpontot. 2. Az ügynyilvántartás használata Az ügynyilvántartás legfontosabb funkciója, hogy a rögzített adatokból az ügyvédi munka során gyakran használt iratminták legyenek készíthetők (ld. a következő részt), illetve az adatok más nyilvántartásokkal is összekapcsolhatók legyenek. Az ügy főoldalán a középső hasábban, a Lekérdezések gombbal előhívható menütpontok mindenekelőtt ez utóbbi célt szolgálják. Napló, teendők, események: a napló az ügy fejleményeinek rözítése mellett lehetővé teszi, hogy az ügyben ellátott tevékenységre fordított időt is megadjuk, s ebből később munkaidőnyilvántartást készítsünk, illetve utasítsuk a rendszert, hogy az adott eseményt számlázható tételként tartsa nyilván (ld. a számlázásról szóló részben); a teendők az ügyben ellátandó feladatok határidejének, az események pedig az ügy határnapjainak rögzítésére szolgál; mind a teendők, mind az események rögzítésekor (illetve ezt megelőzően már a munkakezdéskor) lehetőségünk van az általunk vagy irodánk által használt Google-fiókhoz való csatlakozásra, miáltal a bevitt teendők és események azonnal megjelennek a Google-naptárban, így azokon a mobil eszközökön is, amelyek e naptárat használják. Fontos: a rendszeren keresztül a Google-naptárba rögzített eseményeket és teendőket szintén a rendszeren keresztül módosítsuk.

9 Az adatlap használata: Az ügyről nyilvántartott adatok összegzésének egyik formája Az ügy adatlapja nevű menüponttal érhető el. Ezen az oldalon megtekinthetjük a felek, illetve megtekinthetjük és módosíthatjuk az eljáró fórumok adatait. A módosítás ebben az esetben az esetleges elírási hibák javítását jelenti. Ha egy ügynek időközben megváltozik az ügyszáma (például tanácsváltozás vagy szünetelés miatt), akkor azt az ügy főoldalán új eljáró fórum rögzítésével kell felvinni az adatok közé (természetesen a korábbival egyező fórumjelleg megadásával). Így a rendszer automatikusan az új adatot tekinti aktuálisnak. A már nem aktuális ügyszám és ügyintéző ebben az esetben az egér Korábbi adatok feliratra húzásával tekinthetők meg. Az ellenfelekhez intézendő levél előállításához az ellenfél adatai alatt található Levél feliratú gombot nyomjuk meg. Ekkor a rendszer egy word fájlt generál, amely már tartalmazza a címzést, az ügyszámot és a keltezést, így a felhasználónak elegendő a levél tartalmával törődnie. Az ellenfelekhez jogi képviselőket rögzíthetünk az Új jogi képviselő rögzítése gombra kattintva. A már rögzített jogi képviselők neve megjelenik az ellenérdekű fél adatai alatt, az egérnek a névre húzásával pedig láthatóvá válnak a jogi képviselő részletes adatai, illetve a vele kapcsolatban elérhető funkciók:

10 Iratborító: erre a gombra kattintva egy új ablak nyílik meg, amelyből az ügy legalapvetőbb adatait tartalmazó iratborító nyomtatható (a böngésző Nyomtatás parancsával). 3. Okiratok előállítása a rögzített adatokból ( Iratgyár ) Az ügy főoldalának jobb oldali hasábja az Iratgyár menüpont alatt tartalmazza azokat a linkeket, amelyek segítségével okiratokat, okiratmintákat állíthatunk elő az ügy adataiból. Megbízási szerződés, meghatalmazás, papír alapú beadvány: ezen linkek segítségével a rögzített adatok alapul vételével a rendszer.doc kiterjesztésű fájlként állítja elő a megbízási szerződést, a meghatalmazást, illetve a papír alapú beadványnak a fej- és lábrészét, mely utóbbiba ezt követően csak magának a beadványnak a szövegét kell beírnunk. FIGYELEM: a rendszerből generált fájlokat a szövegszerkesztőben a Mentés másként paranccsal mentse el a kívánt fájlformátumba (például Microsoft Word dokumentum formátumba), mert azok generáláskor weblap formátumban jönnek létre! Elektronikus keresetlevél, elektronikus beadvány, elektronikus felszámolási kérelem: az elektronikus keresetlevél és az elektronikus beadvány egy-egy xml-állomány, amelyet a rendszer részben a már rögzített adatokból, részben a gomb megnyomása után megadható adatokból állít elő. Az elektronikus beadványt az ABEV JAVA keretrendszer használatával, az adóbevallásokhoz hasonlóan kell az ügyfélkapun keresztül beküldeni. A szükséges lépések tehát a következők: 1. a gomb megnyomása után megjelenő űrlapon adjuk meg a kívánt értékeket; 2. a Kész gomb megnyomása után megjelenik Az elkészült XML fájl letöltése gomb. Nyomja meg ezt a gombot, majd mentse el tetszés szerinti fájlnévvel és mappába az XML-fájlt;

11 3. Indítsa el az ABEV JAVA keretrendszert, majd ennek Adatok menüpontjából válassza az XML állomány megnyitása szerkesztésre parancsot. A számítógép fájlrendszerében válassza ki az imént ön által megadott mappát, és nyissa meg az imént elmentett XML-fájlt. 4. A keretrendszer megnyitja a bírósági beadvány nyomtatványt az imént megadott adatokkal. Szükség esetén végezze el a módosításokat, majd az Adatok menüpontból válassza az XML állomány mentése parancsot. A keretrendszer ekkor automatikusan az import könyvtárba menti a nyomtatványt, az ön által megadott néven. 5. Zárja be ezt az XML-állományt, majd a keretrendszer Szerviz menüpontjából válassza az Egyedi importálás parancsot. Ekkor automatikusan az import könyvtár nyílik meg, ahonnan kiválaszthatja az imént létrehozott fájlt (erre a lépésre az ABEV JAVA keretrendszer sajátosságai miatt van szükség). Az így megnyitott nyomtatványt már meg tudja jelölni elektronikus beküldésre, és be tudja küldeni az ügyfélkapun keresztül. Fizetési meghagyás: a rendszer lehetővé teszi, hogy az ügyfélként és ellenérdekű félként rögzített szereplők adatait fizetésimeghagyásnyomtatvány elkészítéséhez használjuk fel. Így egy ügyfél számára tetszőleges mennyiségű fmh-nyomtatványt készíthetünk anélkül, hogy az ügyfél adatait minden esetben megadnánk a közjegyzői kamara rendszerében, vagy abban sablonokat kellene tárolnunk. A fizetési meghagyás elkészítésének lépései: 1. Adjuk meg az fmh-kérelem alapvető adatait (például a követelés indokát, szükség esetén az illetékes bíróságot). Fontos: a kötelezettek egyetemlegességét csak akkor jelöljük be, ha több kötelezett van. 2. Az alapvető adatok rögzítése után következhet a követelések, azok kamatai és bizonyítékai adatainak felvitele. A rendszer az adatok kitöltését ellenőrzéssel segíti.

12 3. Az adatok rögzítése után az fmh-kérelem legfontosabb adatait látjuk, amelyeken még tetszés szerint módosíthatunk, illetve további adatokkal egészíthetjük ki őket. 4. Az elkészült kérelem gombra kattintva választhatunk a kérelmet tartalmazó XML-fájl letöltése, illetve a kérelem megtekintése között, utóbbi esetben a kérelem formázott változata egy új ablakban nyílik meg: 5. A letöltés gomb megnyomásával előállított XML-fájl letöltését követően a Magyar Országos Közjegyzői Kamara felületén az Új kérelem menüben az FMH XML megnyitás menüpont választásával tölthetjük be a kérelmet a MOKK rendszerébe, ahol azt elektronikus aláírásunkkal láthatjuk el.

13 III. Cégeljárás 1. Bevezetés A cégeljárás modul a szükséges adatok bekérésével lehetővé teszi a cégeljárásban használandó nyomtatvány (XML) és a fontosabb mellékletek (létesítő okirat, elfogadó nyilatkozat, aláírásminta-hitelesítés, meghatalmazás) automatikus elkészítését. Az egyes rovatokhoz szükséges adatokat egy kattintással átemelhetjük a már rögzített adatokból. Például akit rögzítettünk már tagként, azt vezető tisztségviselőként egy legördülő listából kiválaszthatjuk, s ezzel adatait beemelhetjük. Ez a módszer jelentősen lerövidíti a cégeljárásokat. Az egyes adatok oly módon vannak csoportosítva, hogy (reményeink szerint) logikus rendben, áttekinthetően tegyék lehetővé azon adatok rögzítését, amelyek vagy a cégeljárási nyomtatványhoz, vagy a létesítőokirat-mintához, illetve az egyéb okiratokhoz szükségesek. Például: a cég elektronikus elérhetősége, vagy éppen a központi ügyintézés helye a legkülönfélébb helyeken található a mintában és a nyomtatványban, a rendszer viszont ezeket egységesen az alapvető adatok között, az elérhetőségre vonatkozó adatokkal (székhely, telephely, fióktelep) egy kategóriában helyezi el. Vagy a cégformától függő adatok kiegészülnek azokkal az adatokkal, amelyek megadása a létesítőokirat-mintához szükséges. A már rögzített adatok (változás-bejegyzés esetén mind a régi, mind pedig az új adatok) megváltoztathatók, illetve törölhetők. Ez a módosítás azonban csak az adott cégeljárás viszonylatában fog érvényesülni. Ha általánosságban szeretne módosítani természetes személyek, jogi személyek vagy címek adatain, válassza a Partner törzsadatok módosítása menüpontot. 2. Cégbejegyzési kérelem Új cég alapításakor először a cég alapvető adatait tudjuk megadni az Általános adatok csoporton belül. Ezek azok az adatok, amelyek a kérelem hibátlan kitöltéséhez feltétlenül szükségesek. Az alapvető adatok megadása után a rendszer folyamatosan értékeli, hogy a szükséges adatok rögzítése megtörtént-e. Így például a jegyzett tőke, a tevékenységi kör, legalább egy tag és legalább egy vezető tisztségviselő hiányában a megfelelő rovathoz tartozó link piros színnel jelenik meg, jelezve, hogy ahhoz a rovathoz még nem történt adatrögzítés. Ha egy adott rovat kitöltése szükséges és a rovatban van is adat, a rendszer ezt a rovatra mutató link zöld színezésével jelzi. 3. Változásbejegyzési kérelem A változásbejegyzési kérelem előállítása annyiban különbözik a cégbejegyzési kérelem előállításától, hogy itt az egyes rovatokon belül szükség szerint módosuló és új adatokat rögzíthetünk.

14 Példa: rögzítünk egy vezető tisztségviselőt egy céghez törölt adatként (a Törölve kérdésre igen választ adunk). A rendszer pedig az adatrögzítést követően felkínálja ( Ez volt a régi adat, most rögzítem az új adatot ), hogy most rögzítsük ugyanennek a vezető tisztségviselőnek a megváltozott adatait (például a megbízatás kezdetét vagy végét, azt a tényt, hogy az aláírásmintája be lesz nyújtva, stb.), mégpedig oly módon, hogy az űrlapon a már rögzített régi adatok szerepelnek alapértelmezett adatként, így azokat nem kell ismét megadni. (Mint tudjuk, a nyomtatványon azokat az adatokat is meg kell adni, amelyek nem változnak.) A kérelem főoldalán (amelyet a bal oldali menüből érhetünk el) mindig lehetőségünk van mind a régi, mind az új adatok módosítására vagy törlésére. 4. A mellékletek megadása, a munka befejezése Az adatok felvitele után meg kell jelölnünk, milyen okiratokat csatolunk a cégeljárási nyomtatványhoz. Erre az Adatokból készült okiratok csoporton belül van lehetőségünk a Mellékletek megadása menüpont használatával. A rendszer ezen az oldalon automatikusan felkínálja a tipikus mellékleteket, amelyeket törölhetünk, illetve amelyekhez újabb sor(ok) hozzáadásával újabb mellékleteket adhatunk. Ha valamennyi szükséges rovat tartalmaz adatokat és a mellékleteket is megjelöltük, a rendszer előállítja azokat a dokumentumokat, amelyek tipikusan szükségesek egy cégeljárásban. Így: a kérelem formanyomtatványát; a létesítő okiratot; kft. esetén a tagjegyzéket; a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok és könyvvizsgálók névre szóló elfogadó nyilatkozatát, a vezető tisztségviselők aláírásminta-hitelesítésére szolgáló okiratot a kamarai szabályzatnak megfelelően, az ügyvédi meghatalmazást. FIGYELEM: a rendszerből generált fájlokat a szövegszerkesztőben a Mentés másként paranccsal mentse el a kívánt fájlformátumba (például Microsoft Word dokumentum formátumba), mert azok generáláskor weblap formátumban jönnek létre! A cégügy az alapvető adatok rögzítése után automatikusan bekerül a folyamatban lévő ügyek közé, automatikus sorszámot kap, és a továbbiakban a többi ügyhöz hasonlóan lehetőség van napló-, teendő- és eseményadatok rögzítésére. A cégügy rögzítése után célszerű a cég törzsadatait módosítani az adószám megadásával, így nincs akadálya a cég mint partner felé szabályszerű számla kiállításának.

IURISYS ÜGYVÉDI ÜGYVITELI ENDSZER Használati útmutató

IURISYS ÜGYVÉDI ÜGYVITELI ENDSZER Használati útmutató IURISYS ÜGYVÉDI ÜGYVITELI ENDSZER Használati útmutató Tartalom I. Munkakezdés... 3 1. Technikai feltételek... 3 2. Új felhasználói fiók létrehozása... 3 3. Elfelejtett jelszó... 3 4. Saját adatok megadása

Részletesebben

PAS számlázó szoftver Használati útmutató

PAS számlázó szoftver Használati útmutató PAS számlázó szoftver Használati útmutató 1 Bevezetés 1.1.1 A PAS számlázó szoftver (a továbbiakban számlázó ) a magyar jogszabályoknak megfelelő számla kibocsátására alkalmas, interneten keresztül használható

Részletesebben

Online naptár használata

Online naptár használata Online naptár használata WEB: https://www.google.com/calendar A Google naptár egy olyan Google-fiókhoz kötött szolgáltatás, melynek használatával a felhasználók egy ingyenes, online rendszerben tárolhatják

Részletesebben

Útmutató. Elektronikus ügyintézéshez a www.nebih.gov.hu oldalon. 2012. július 25. Oldal: 1 / 8

Útmutató. Elektronikus ügyintézéshez a www.nebih.gov.hu oldalon. 2012. július 25. Oldal: 1 / 8 Útmutató Elektronikus ügyintézéshez a www.nebih.gov.hu oldalon 2012. július 25. Oldal: 1 / 8 Tartalomjegyzék I. Fontos tudnivalók... 3 II. Belépés a felületre... 3 III. E-ügyintézés... 4 1. Bizonylatkitöltés

Részletesebben

Dokumentum létrehozása/módosítása a portálon:

Dokumentum létrehozása/módosítása a portálon: Dokumentum létrehozása/módosítása a portálon: 1. Belépés a szerkesztőfelületre A következő webcímre belépve - http://www.zalaegerszeg.hu/licoms/login - megjelenik a szerkesztőfelület beléptető ablaka,

Részletesebben

Tájékoztató e-közmű regisztrációhoz

Tájékoztató e-közmű regisztrációhoz Tájékoztató e-közmű regisztrációhoz 1. Jogszabályi háttér Az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint: 4. (1) Az e-közmű üzemeltetéséért,

Részletesebben

Pénzintézetek jelentése a pénzforgalmi jelzőszám változásáról

Pénzintézetek jelentése a pénzforgalmi jelzőszám változásáról Pénzintézetek jelentése a pénzforgalmi jelzőszám változásáról Felhasználói Segédlet MICROSEC Kft. 1022 Budapest, Marczibányi tér 9. telefon: (1)438-6310 2002. május 4. Tartalom Jelentés készítése...3 Új

Részletesebben

Minőségellenőrzési kérdőív kitöltő program Felhasználói kézikönyv

Minőségellenőrzési kérdőív kitöltő program Felhasználói kézikönyv Minőségellenőrzési kérdőív kitöltő program Felhasználói kézikönyv Magyar Könyvvizsgálói Kamara 2010. augusztus 18. Tartalom A program főablaka... 3 A fejléc, a felső menüsor valamint az eszköztár... 4

Részletesebben

Diákigazolvány. Belépés> Adminisztráció> Iskolai oktatás képes menü> diákigazolvány> diákigazolvány igénylés

Diákigazolvány. Belépés> Adminisztráció> Iskolai oktatás képes menü> diákigazolvány> diákigazolvány igénylés Tartalom Új diákigazolvány igénylés folyamata... 2 1. IAR feltöltéshez szükséges jogosultságok beállítása... 2 2. Token kérés... 2 3. Új igénylés feladása... 2 Igénylések keresése, szinkronizálása... 4

Részletesebben

Jelentkezési lap képző szervek részére

Jelentkezési lap képző szervek részére Jelentkezési lap képző szervek részére Felhasználói segédlet Tartalomjegzék Belépés Jelentkezési lap felület Kézi kitöltés menete Alapadatok megadása Korábban megszerzett vezetői engedély adatai Személyes

Részletesebben

StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató

StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató 1 Tartalomjegyzék Alapvető tudnivalók...3 Használatba vétel előtt megadandó és ellenőrizendő adatok...3 Alanyi adómentes vállalkozás esetén...3 Számla

Részletesebben

Vihar 2.0 rendszer Felhasználói kézikönyv

Vihar 2.0 rendszer Felhasználói kézikönyv Vihar 2.0 rendszer Felhasználói kézikönyv Versenyzői funkciók O l d a l 0 21 Tartalomjegyzék Tartalom Tartalomjegyzék... 0 Bevezető... 1 Felhasználói funkciók... 2 Regisztráció... 2 Támogatott böngészők...

Részletesebben

A FileZilla program beállítása az első belépés alkalmával

A FileZilla program beállítása az első belépés alkalmával 6. A záróvizsga-jegyzőkönyv készítése A záróvizsga-jegyzőkönyveketa Karok többsége a jegyzőkönyvkészítésre Dr. Tánczos László által kifejlesztett Access alkalmazás használatával készíti el. A záróvizsga-jegyzőkönyv

Részletesebben

Tanrend jelentő képző szervek részére

Tanrend jelentő képző szervek részére Tanrend jelentő képző szervek részére Felhasználói segédlet Tartalomjegyzék Belépés Tanrend jelentő felület Új tanrend jelentő Névsor megadása Névsor megadása jelentkezési lap alapján Névsor nyomtatása

Részletesebben

Hogyan készítsünk e-adóbevallást? Segédlet a Főpolgármesteri Hivatal Adó Főosztályához benyújtható elektronikus iparűzési adóbevalláshoz

Hogyan készítsünk e-adóbevallást? Segédlet a Főpolgármesteri Hivatal Adó Főosztályához benyújtható elektronikus iparűzési adóbevalláshoz Hogyan készítsünk e-adóbevallást? Segédlet a Főpolgármesteri Hivatal Adó Főosztályához benyújtható elektronikus iparűzési adóbevalláshoz Kérjük válasszon az alábbi diasorozatok közül! A teljes e-bevallás

Részletesebben

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani.

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani. Telepítés A programot a letöltött telepítőprogrammal lehet telepíteni. A telepítést a mappában lévő setup.exe fájlra kattintva lehet elindítani. A telepítő a meglévő QGSM7 szoftver adatbázisát törli. Ezután

Részletesebben

OTP Egészségpénztár OTP Nyugdíjpénztár OTP SZÉP Kártya OTP Cafeteria Nyilatkoztató. https://www.otpportalok.hu. Készítette: Konyicsák Zoltán

OTP Egészségpénztár OTP Nyugdíjpénztár OTP SZÉP Kártya OTP Cafeteria Nyilatkoztató. https://www.otpportalok.hu. Készítette: Konyicsák Zoltán https://www.otpportalok.hu Készítette: Konyicsák Zoltán Tartalom 1 Néhány szó az OTP Portálok programról... 3 1.1 Az OTP Portálok bevezetésének célja... 3 2 Belépés az OTP Portálok oldalra... 4 2.1 A bejelentkezéshez

Részletesebben

Útmutató a Domus elektronikus pályázati rendszerben történő pályázáshoz. https://aat.mta.hu/aat

Útmutató a Domus elektronikus pályázati rendszerben történő pályázáshoz. https://aat.mta.hu/aat Útmutató a Domus elektronikus pályázati rendszerben történő pályázáshoz https://aat.mta.hu/aat 1 Belépés a pályázati rendszerbe Kattintson a Pályázatok menüponton belül a Domus gombra. Kérdéseikkel, észrevételeikkel

Részletesebben

Felhasználói útmutató a Társadalombiztosítási Egyéni számla rendszerhez

Felhasználói útmutató a Társadalombiztosítási Egyéni számla rendszerhez a Társadalombiztosítási Egyéni számla rendszerhez 1. Bevezetés 2 2. A társadalombiztosítási egyéni számla lekérdezésének előfeltételei... 2 3. A társadalombiztosítási egyéni számla rendszer indítása...

Részletesebben

AZ N-WARE KFT. ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT PDF DOKUMENTUMOK HITELESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE VERZIÓ SZÁM: 1.3 KELT: 2012.02.01.

AZ N-WARE KFT. ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT PDF DOKUMENTUMOK HITELESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE VERZIÓ SZÁM: 1.3 KELT: 2012.02.01. AZ N-WARE KFT. ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT PDF DOKUMENTUMOK HITELESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE VERZIÓ SZÁM: 1.3 KELT: 2012.02.01. Tartalom 1. A dokumentum célja... 3 2. Akiknek segítséget kívánunk nyújtani...

Részletesebben

Szülői modul. Belépés a TANINFORM rendszerbe. Főoldal

Szülői modul. Belépés a TANINFORM rendszerbe. Főoldal Szülői modul Belépés a TANINFORM rendszerbe Belépni vagy a bogim.hu oldalon elhelyezett linkre való kattintással vagy a https://start.taninform.hu/application/start?intezmenyindex=032552 cím böngészőbe

Részletesebben

A Nyomtatványok kitöltésének és beküldésének folyamata

A Nyomtatványok kitöltésének és beküldésének folyamata A Nyomtatványok kitöltésének és beküldésének folyamata 1. Az Általános Nyomtatványkitöltőt Alkalmazás (ÁNYK) letöltése Kérjük első lépésként töltse le ÁNYK-t az alábbi helyről: http://www.apeh.hu/bevallasok/nyomtatvany/keretprogramok/abevjava_install.html

Részletesebben

EKAER MODUL KEZELÉSI LEÍRÁSA

EKAER MODUL KEZELÉSI LEÍRÁSA EKAER MODUL KEZELÉSI LEÍRÁSA I. BEVEZETÉS Az EKAER-bejelentő modul a Számlázás-házipénztár illetve a Készletnyilvántartás programokhoz megvásárolható programmodul. A modul segítségével a szállítólevélből,

Részletesebben

A Nyomtatványok kitöltésének és beküldésének folyamata

A Nyomtatványok kitöltésének és beküldésének folyamata A Nyomtatványok kitöltésének és beküldésének folyamata 1. Az Általános Nyomtatványkitöltőt Alkalmazás (ÁNYK) letöltése Kérjük első lépésként töltse le ÁNYK-t az alábbi helyről: http://www.apeh.hu/bevallasok/nyomtatvany/keretprogramok/abevjava_ins

Részletesebben

Az Egységes Pályázati Keretrendszer használata (akadémiai könyv- és folyóiratkiadási támogatás elnyerésére a 2014.

Az Egységes Pályázati Keretrendszer használata (akadémiai könyv- és folyóiratkiadási támogatás elnyerésére a 2014. 2. Az Egységes Pályázati Keretrendszer használata (akadémiai könyv- és folyóiratkiadási támogatás elnyerésére a 2014. évre vonatkozóan) Bejelentkezés az EPK rendszerébe: 1) Az Akadémiai Adattárban rögzített

Részletesebben

MKB epénzügyes v1.0 felhasználói kéziköny rögzít jogú felhasználók részére MKB BANK Zrt.

MKB epénzügyes v1.0 felhasználói kéziköny rögzít jogú felhasználók részére MKB BANK Zrt. MKB epénzügyes v1.0 felhasználói kéziköny rögzítı jogú felhasználók részére MKB BANK Zrt. H-1056 Budapest, Váci u. 38. Tel: +36 1 269-0922 www.mkb.hu Tartalom Belépés az epénzügyesbe...3 Az epénzügyes

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGA

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGA MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGA K U TATÓ I NTÉ Z E TI F Ő O SZ T ÁL Y ÚTMUTATÓ az Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Pályázat (INKP) beadásához Az INKP pályázat weboldalára az Akadémiai Adattárban (AAT)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az OSZIR Kémiai Biztonsági Szakrendszerben (KBIR) történő veszélyes anyaggal és készítménnyel végzett tevékenység bejelentéséről

TÁJÉKOZTATÓ az OSZIR Kémiai Biztonsági Szakrendszerben (KBIR) történő veszélyes anyaggal és készítménnyel végzett tevékenység bejelentéséről TÁJÉKOZTATÓ az OSZIR Kémiai Biztonsági Szakrendszerben (KBIR) történő veszélyes anyaggal és készítménnyel végzett tevékenység bejelentéséről A Kémiai Biztonsági Szakrendszer elérése A rendszerbe ÁNTSZ

Részletesebben

Bóra Adatcsere. A webes modul működésének részletesebb leírását a csatolt dokumentum tartalmazza.

Bóra Adatcsere. A webes modul működésének részletesebb leírását a csatolt dokumentum tartalmazza. Bóra Adatcsere A Bóra Adatcsere a Bóra bérprogram webes modulja, ami a http://adatcsere.globo.hu címen érhető el. Természetesen a modult szeretnénk az Önök igényei alapján tovább fejleszteni, ezért kíváncsian

Részletesebben

O365 és felhő szolgáltatások igénybevételéhez szükséges beállítások

O365 és felhő szolgáltatások igénybevételéhez szükséges beállítások F E L H A S Z N Á L Ó I L E Í R Á S O365 és felhő szolgáltatások igénybevételéhez szükséges beállítások BGF Informatikai Főosztály 2014. szeptember 24. H-1149 Budapest, Buzogány utca 11-13. www.bgf.hu

Részletesebben

1. Bevezetés. rekord felvitele ( A Partnerek karbantartása nevű ablakban van lehetőség a rendszerben lévő partnerek

1. Bevezetés. rekord felvitele ( A Partnerek karbantartása nevű ablakban van lehetőség a rendszerben lévő partnerek Partnerek modul 1 1. Bevezetés... 3 2. Új partner felvitele... 4 3. Az új partner felvitele ablak és a kijelölt partner adatainak módosítása ablak menüpontjai 6 3.1. Kapcsolatok menüpont... 6 o Kedvezmények

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. az MTA Akadémiai Adattárba (AAT) való regisztrációhoz és adatkitöltéshez, adatfrissítéshez

ÚTMUTATÓ. az MTA Akadémiai Adattárba (AAT) való regisztrációhoz és adatkitöltéshez, adatfrissítéshez ÚTMUTATÓ az MTA Akadémiai Adattárba (AAT) való regisztrációhoz és adatkitöltéshez, adatfrissítéshez Amennyiben Ön már rendelkezik az Akadémiai Adattárba szóló regisztrációval, a pályázat benyújtásához

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv a Víziközmű Adatbeviteli Felülethez 2012. augusztus

Felhasználói kézikönyv a Víziközmű Adatbeviteli Felülethez 2012. augusztus Felhasználói kézikönyv a Víziközmű Adatbeviteli Felülethez 2012. augusztus 1 1. Bevezetés Az adatbekérő felület célja, hogy a Magyar Energia Hivatal (továbbiakban: Hivatal) a víziközműszolgáltatásról szóló

Részletesebben

TERKA Törvényességi Ellenőrzési Rendszer Kiegészítő Alkalmazás

TERKA Törvényességi Ellenőrzési Rendszer Kiegészítő Alkalmazás TERKA Törvényességi Ellenőrzési Rendszer Kiegészítő Alkalmazás Felhasználói kézikönyv 1.0.0.8 verzió A dokumentum készült: 2004. május 28. Utolsó módosítás időpontja: 2005. június. 21. E-Group Magyarország

Részletesebben

Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes)

Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes) CalcSystem Számlarendszer Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes) M City Kft. Miskolc Tel/fax: 46/ 560-268 Mobil: 30/9458-718 Felhasználói útmutató Menürendszer A mellékelt főmenü szerkezete

Részletesebben

Szöveges értékelés. Magiszter.NET. Elérhetőségeink: Tel: 62/550-748; 550-749 Fax: 62/550-919 E-mail: magiszternet@infotec.hu Honlap: www.infotec.

Szöveges értékelés. Magiszter.NET. Elérhetőségeink: Tel: 62/550-748; 550-749 Fax: 62/550-919 E-mail: magiszternet@infotec.hu Honlap: www.infotec. Magiszter.NET Szöveges értékelés Elérhetőségeink: Tel: 62/550-748; 550-749 Fax: 62/550-919 E-mail: magiszternet@infotec.hu Honlap: www.infotec.hu Ügyfélszolgálat: H-P 8:00-16:00 A Magiszter.Net rendszerben

Részletesebben

RoadRecord mobil alkalmazás használati útmutató

RoadRecord mobil alkalmazás használati útmutató RoadRecord mobil alkalmazás használati útmutató Az alkalmazás elindítása után a következő képernyőről kétféleképpen tud továbblépni. 1. A szinkronizációs adatok beállítása Amennyiben Ön még nem használta

Részletesebben

WebAromo elindítása, bejelentkezés

WebAromo elindítása, bejelentkezés WebAromo segédlet Tartalom WebAromo elindítása, bejelentkezés... 3 Jelszó beállítása... 3 Foglalkozások kezelése... 4 Hiányzások megadása... 5 Érdemjegy bevitele... 6 Érdemjegyek megtekintése... 8 Egy

Részletesebben

SEGÉDLET. Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák

SEGÉDLET. Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák SEGÉDLET Kedvezményezettek részére Gyakran előforduló számlarögzítési problémák 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Elszámolás számla rögzítés... 3 2. Számlaösszesítő esetében ki a szállító?... 4 3. Mi a teendő, ha a

Részletesebben

MI SZÜKSÉGES A KÉRELMEK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁSÁHOZ?

MI SZÜKSÉGES A KÉRELMEK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁSÁHOZ? MI SZÜKSÉGES A KÉRELMEK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁSÁHOZ? 1. Ügyfélkapus regisztráció 2. ABEV-JAVA Általános Nyomtatványkitöltő Program 3. Regisztráció a hivatali címtárba 4. Elektronikus kérelem

Részletesebben

Az Út a tudományhoz alprogram a https://utravalo.emet.gov.hu/ut_2013 címen érhető el.

Az Út a tudományhoz alprogram a https://utravalo.emet.gov.hu/ut_2013 címen érhető el. Ú T M U T A T Ó A Z Ú T A T U D O M Á N Y H O Z A L P R O G R A M E L L E N Ő R Z Ö T T A D A T R Ö G Z Í T É S I F E L Ü L E T É N E K K E Z E L É S É H E Z Az Út a tudományhoz alprogram a https://utravalo.emet.gov.hu/ut_2013

Részletesebben

Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők.

Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők. Bizonylatok felvitele Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők. Fej Gazdasági esemény Kezdjük el begépelni a

Részletesebben

Budai Egészségközpont Online Ügyfélszolgálat

Budai Egészségközpont Online Ügyfélszolgálat Budai Egészségközpont Online Ügyfélszolgálat KÉZIKÖNYV Online ügyfélszolgálat Örömmel tájékoztatjuk, hogy a Budai Egészségközpontban immár online ügyfélszolgálaton keresztül is módja van egészségügyi ellátással

Részletesebben

PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 4S SOFTWARE KFT 3523 MISKOLC PF.: 71 4ssoftware@4ssoftware.hu Preisler Ferenc Robonyi Teréz TEL.: 46/324-643 20/360-8478 20/980-8864 1. A PROGRAM TELEPÍTÉSE ÉS INDÍTÁSA Lehetőség

Részletesebben

Energiainformációs Adattár Adatgyűjtő alrendszer felhasználói dokumentáció

Energiainformációs Adattár Adatgyűjtő alrendszer felhasználói dokumentáció Energiainformációs Adattár Adatgyűjtő alrendszer felhasználói dokumentáció Bevezető Tisztelt engedélyes! Üdvözöljük Önt a Magyar Energia Hivatal Energiainformációs Adattár - Adatgyűjtő alrendszerének felhasználói

Részletesebben

Regisztrációs és felhasználói beállítások www.d-lab.hu

Regisztrációs és felhasználói beállítások www.d-lab.hu Determination Laboratory Consulting Kft. Adószám: 11708379-2-02 Cg.: 02-09-075186 Baranya H-7771 Palkonya Fő utca 109. www.d-lab.hu info@d-lab.hu Mobitel: +36 30 445 8932 Regisztrációs és felhasználói

Részletesebben

Bevezetés. 1. Feladat-ellátási helyek adatainak rögzítése. Feladatellátási hely felvitele

Bevezetés. 1. Feladat-ellátási helyek adatainak rögzítése. Feladatellátási hely felvitele Bevezetés Az alábbiakban egy intézményi adatbázis használatba vételének kezdeti lépéseit tekintjük át. A kiindulási állapotként az import segítségével tanulókkal, és foglalkoztatottakkal feltöltött adatbázis

Részletesebben

TvNetTel Internet Kapcsolat Beállítása

TvNetTel Internet Kapcsolat Beállítása TvNetTel Internet Kapcsolat Beállítása A TvNetTel Kft internetes szolgáltatásának igénybevételéhez szükséges a hálózati csatlakozás beállítása a számítógépen vagy routeren. A beállításhoz szükség van a

Részletesebben

PartSoft Informatikai Kft. KÖNNY felhasználói kézikönyv 1 Általános információk... 2 1.1 Számítástechnikai alapok... 2 1.2 Felhasználói ismeretek...

PartSoft Informatikai Kft. KÖNNY felhasználói kézikönyv 1 Általános információk... 2 1.1 Számítástechnikai alapok... 2 1.2 Felhasználói ismeretek... 1 Általános információk... 2 1.1 Számítástechnikai alapok... 2 1.2 Felhasználói ismeretek... 2 2 Ügyfélcsoport... 2 3 Ügyfelek... 3 3.1 Váltás ügyfelek között... 4 4 Bevallások... 4 4.1 Létrehozás... 4

Részletesebben

Útmutató az Elektronikus fizetési meghagyás használatához

Útmutató az Elektronikus fizetési meghagyás használatához Útmutató az Elektronikus fizetési meghagyás használatához Fizetési meghagyás online igénylése 1(13) 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 2 2. Bevezető... 3 3. A MOKK E-Fizetési meghagyás kezelésének

Részletesebben

SEGÉDLET A PÁLYÁZATOK RÖGZÍTÉSÉHEZ A SEMMELWEIS EGYETEM PÁLYÁZATI NYILVÁNTARTÓ RENDSZERÉBEN

SEGÉDLET A PÁLYÁZATOK RÖGZÍTÉSÉHEZ A SEMMELWEIS EGYETEM PÁLYÁZATI NYILVÁNTARTÓ RENDSZERÉBEN SEGÉDLET A PÁLYÁZATOK RÖGZÍTÉSÉHEZ A SEMMELWEIS EGYETEM PÁLYÁZATI NYILVÁNTARTÓ RENDSZERÉBEN Minden jog fenntartva Semmelweis Egyetem - 2012 Tartalomjegyzék 1. Belépés a pályázati nyilvántartó rendszerbe...

Részletesebben

Atlon 2 Utasbiztosítási Rendszer

Atlon 2 Utasbiztosítási Rendszer Atlon 2 Utasbiztosítási Rendszer (újdonságok) Megújult az Atlon Utasbiztosítási rendszer felülete. Ez a dokumentum röviden összefoglalja a változásokat és újdonságokat. Reméljük, hogy a fejlesztés nyomán

Részletesebben

Tájékoztató a szakdolgozat elektronikus feltöltéséről

Tájékoztató a szakdolgozat elektronikus feltöltéséről Tájékoztató a szakdolgozat elektronikus feltöltéséről Tisztelt hallgató mielőtt belekezd a szakdolgozata feltöltésébe az elektronikus felületen kérem, hogy figyelmesen olvassa el a tájékoztatót. Csak akkor

Részletesebben

EDInet Connector telepítési segédlet

EDInet Connector telepítési segédlet EDInet Connector telepítési segédlet A cégünk által küldött e-mail-ben található linkre kattintva, a következő weboldal jelenik meg a böngészőben: Az EdinetConnectorInstall szövegre klikkelve(a képen pirossal

Részletesebben

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 Pedagógusképzés támogatása

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.1-11/1 XXI. századi közoktatás Technikai tudnivalók a jelentkezéshez Regisztráció A regisztráció az OFI honlapon elérhető A pályázók kizárólag elektronikusan úton jelentkezhetnek az innen elérhető

Részletesebben

Képzési projektterv felvétele Képző Szervezetek részére Kitöltési útmutató

Képzési projektterv felvétele Képző Szervezetek részére Kitöltési útmutató Képzési projektterv felvétele Képző Szervezetek részére Kitöltési útmutató az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához

Részletesebben

QB-Suli Felhasználói útmutató verziószám: 4.0.2.6. 2015. március 4.

QB-Suli Felhasználói útmutató verziószám: 4.0.2.6. 2015. március 4. Felhasználói útmutató verziószám: 4.0.2.6. 2015. március 4. Készítette: Quadro Byte Zrt. Tartalomjegyzék: 1. Bevezető...3 2. QB-SULI Help...3 3. Regisztráció...3 4. Bejelentkezés...4 4.1. Elfelejtette

Részletesebben

Az alábbiakban a portál felépítéséről, illetve az egyes lekérdező funkciókról kaphat részletes információkat.

Az alábbiakban a portál felépítéséről, illetve az egyes lekérdező funkciókról kaphat részletes információkat. Súgó Az alábbiakban a portál felépítéséről, illetve az egyes lekérdező funkciókról kaphat részletes információkat. A lekérdező rendszer a Hírközlési Szolgáltatások és Interfész bejelentések, valamint az

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DOLGOZÓK IMPORTÁLÁSA KULCS BÉR PROGRAMBA AZ ONLINE MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÓ RENDSZERBŐL. Budapest, 2013. november 08.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DOLGOZÓK IMPORTÁLÁSA KULCS BÉR PROGRAMBA AZ ONLINE MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÓ RENDSZERBŐL. Budapest, 2013. november 08. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DOLGOZÓK IMPORTÁLÁSA KULCS BÉR PROGRAMBA AZ ONLINE MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÓ RENDSZERBŐL Budapest, 2013. november 08. 1. CÉLKITŰZÉS A fő cél, hogy az OL Munkaidő Rendszerből kinyert jelenlét

Részletesebben

Útmutató a 2014. évi szabadidősportos pályázatok elektronikus beadásához

Útmutató a 2014. évi szabadidősportos pályázatok elektronikus beadásához Útmutató a 2014. évi szabadidősportos pályázatok elektronikus beadásához A pályázatokat a kategóriának megfelelő pályázati kiírásban és pályázati útmutatóban szereplő módon kell a www.masport.hu oldalon

Részletesebben

epraxis Tekintsük át pontról pontra ezeket!

epraxis Tekintsük át pontról pontra ezeket! epraxis Az epraxis program egyéni ügyvédek, kisebb irodák mindennapi tevékenységét segítő eszközként szolgál. Leegyszerűsíti az ügyvédi (asszisztensi, titkárnői) munkavégzést azokon a területeken, melyeken

Részletesebben

Technikai információk fejlesztőknek

Technikai információk fejlesztőknek Technikai információk fejlesztőknek Különbségek a Java-s nyomtatványkitöltő program és az Abev2006 között 1. A mezőkód kijelzés bekapcsolása a Szerviz/Beállítások ablakban érhető el. 2. Az xml állományok

Részletesebben

GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer

GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer Könnyű kezelhetőség, átláthatóság jellemzi a GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszert. Nem igényel különös képzettséget a számla elkészítéséhez.

Részletesebben

Webáruház felhasználói útmutató

Webáruház felhasználói útmutató Webáruház felhasználói útmutató 1. Bejelentkezés Bejelentkezni a rendszerbe egyféleképpen, regisztrált vevőként lehetséges. A webáruházból rendelést kizárólag a rendszerben szereplő, felhasználónévvel

Részletesebben

Tudás Reflektor. Copyright 2011; Kodácsy Tamás; E-mail: kodacsy.tamas@kodasoft.hu

Tudás Reflektor. Copyright 2011; Kodácsy Tamás; E-mail: kodacsy.tamas@kodasoft.hu Tudás Reflektor A Társadalmi Megújulás Operatív Program 4.1.3. számú, A felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése Központi/felsőoktatási Validációs Rendszer projekt keretében készült olyan

Részletesebben

Felhasználói Leírás v.2.00

Felhasználói Leírás v.2.00 Euro-eBank Ügyfélprogram (ÜP) Felhasználói Leírás v.2.00 Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 1. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Program indítása:... 3 A program üzemmódjai:... 4 Számlaegyenleg lekérdezése:...

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ DOKUMENTÁCIÓ AZ ADÓHATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI ADATSZOLGÁLTATÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOKRÓL

KIEGÉSZÍTŐ DOKUMENTÁCIÓ AZ ADÓHATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI ADATSZOLGÁLTATÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOKRÓL KIEGÉSZÍTŐ DOKUMENTÁCIÓ AZ ADÓHATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI ADATSZOLGÁLTATÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOKRÓL ADÓHATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI ADATSZOLGÁLTATÁS (NAV) SZÁMLÁZÓ PROGRAMOKRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁS 2016. NGM

Részletesebben

Iktatás modul. Kezelői leírás

Iktatás modul. Kezelői leírás Iktatás modul Kezelői leírás 1 C.) Iktatás modul A modul kezelése történhet a menürendszerből, illetve az Iktatás modul fülén lévő ikonok segítségével. Az Iktatás modul önállóan vagy más modulok törzsadatait

Részletesebben

Tájékoztató az elszámolások benyújtásához. Nyílászáró és kazán pályázatok elszámolása

Tájékoztató az elszámolások benyújtásához. Nyílászáró és kazán pályázatok elszámolása Tájékoztató az elszámolások benyújtásához Nyílászáró és kazán pályázatok elszámolása Tartalomjegyzék Általános... 3 Belépés az oldalra... 3 Nyílászáró pályázatok elszámolása... 5 Csatolandó fájlok... 7

Részletesebben

Parlagfű Bejelentő Rendszer

Parlagfű Bejelentő Rendszer Parlagfű Bejelentő Rendszer felhasználói útmutató A rendszer elérése: Elérési cím: www.govcenter.hu/pbr Felhasználói funkciók: 1. Regisztráció Új felhasználói fiókot az oldalsó menüben a [Regisztráció]-ra

Részletesebben

Internet bank felhasználói leírás v1.1

Internet bank felhasználói leírás v1.1 Internet bank felhasználói leírás v1.1 Miután az Internet Bank használatára leadta igénylését, 5 munkanapon belül E- mailben megkapja a Csoport, illetve a Felhasználó nevét, SMS-ben pedig az első belépéshez

Részletesebben

Adóbevallás leadása elektronikusan

Adóbevallás leadása elektronikusan Adóbevallás leadása elektronikusan Ügyfélkapu regisztráció és bejelentkezés Első lépésben szükségünk lesz Ügyfélkapu fiókra ennek a létrehozásához be kell fáradnunk az okmányirodába, és regisztrációt kell

Részletesebben

e-szignó Online e-kézbesítés Végrehajtási Rendszerekhez

e-szignó Online e-kézbesítés Végrehajtási Rendszerekhez MICROSEC Számítástechnikai Fejlesztő zrt. e-szignó Online e-kézbesítés Végrehajtási Rendszerekhez Felhasználói útmutató https://online.e-szigno.hu/ 1 Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. A rendszer használatának

Részletesebben

Kötelezettségvállalások rögzítésének felhasználói leírása

Kötelezettségvállalások rögzítésének felhasználói leírása Kötelezettségvállalások rögzítésének felhasználói leírása A program az asztalról, az ikonról indul el. Az ikonra való dupla kattintás után először ellenőrzi a gépre letöltött program állapotát, és ha frissítésre

Részletesebben

Elmib Önkormányzati hibabejelentő. Felhasználói kézikönyv v1.0

Elmib Önkormányzati hibabejelentő. Felhasználói kézikönyv v1.0 Elmib Önkormányzati hibabejelentő Felhasználói kézikönyv v1.0 Tartalom Az első belépés... 3 Regisztráció utáni első lépések... 4 Kezdő képernyő felépítése... 5 A hibabejelentő menü... 7 Új hiba bejelentése...

Részletesebben

Segédlet Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által rendszeresített elektronikus adóbevallások használatához

Segédlet Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által rendszeresített elektronikus adóbevallások használatához Segédlet Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által rendszeresített elektronikus adóbevallások használatához Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 48/2013. (XII.12.) számú rendelete lehetővé

Részletesebben

Invitel levelezés beállítása @fibermail.hu email címek esetén

Invitel levelezés beállítása @fibermail.hu email címek esetén Invitel levelezés beállítása @fibermail.hu email címek esetén Tisztelt Ügyfelünk! Az Invitel - szolgáltatás biztonsági és minőségjavító okokból módosítja a @fibermail.hu domainhez tartozó e-mail címeket

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató egyeztetési eljárás kezdeményezéséhez a (volt) biztosítottak részére 2013. január 1-jétől azok a biztosítottak (volt biztosítottak), akik ügyfélkapu regisztrációval rendelkeznek,

Részletesebben

Útmutató az IRM E-Számlák kezeléséhez

Útmutató az IRM E-Számlák kezeléséhez Útmutató az IRM E-Számlák kezeléséhez Éves beszámoló elektronikus küldése 2010. január 1-től 1(11) 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 2 2. Bevezető... 3 3. Az IRM E-számla kezelésének feltételei...

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Az ügyfél-nyilvántartási adatok elektronikus módosításához a G0002-es webes felületen

Kitöltési útmutató. Az ügyfél-nyilvántartási adatok elektronikus módosításához a G0002-es webes felületen Kitöltési útmutató Az ügyfél-nyilvántartási adatok elektronikus módosításához a G0002-es webes felületen A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez

Részletesebben

Kitöltési Útmutató az Elektronikus ügyintézés Regisztrált szolgáltató adatbejelentése űrlapcsomag kitöltéséhez

Kitöltési Útmutató az Elektronikus ügyintézés Regisztrált szolgáltató adatbejelentése űrlapcsomag kitöltéséhez Kitöltési Útmutató az Elektronikus ügyintézés Regisztrált szolgáltató adatbejelentése űrlapcsomag kitöltéséhez Tisztelt Ügyfelünk! A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) az elektronikus

Részletesebben

ÁROP 1.A.2/A-2008-0278

ÁROP 1.A.2/A-2008-0278 SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS ÉS HATÓSÁGI SZOLGÁLTATÁS Bemutató Készült az Új Magyarország Fejlesztési

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató EUREST KFT. BUDAPESTI NÉMET ISKOLA WEB ALAPÚ MENÜRENDSZERÉNEK HASZNÁLATÁHOZ Tartalom Általános felhasználói ismeretek... 2 Nyelv Választás... 3 Regisztráció... 4 Bejelentkezés...

Részletesebben

Segédlet az Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal által kiadott, EGERPH_1431-es építményadó bevallásához használt elektronikus nyomtatványhoz.

Segédlet az Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal által kiadott, EGERPH_1431-es építményadó bevallásához használt elektronikus nyomtatványhoz. Segédlet az Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal által kiadott, EGERPH_1431-es építményadó bevallásához használt elektronikus nyomtatványhoz. Elektronikus adóbevallását a NAV portáljáról letöltött

Részletesebben

SZOLGÁLTATÓI NYILVÁNTARTÁS MŰKENG RENDSZER FELHASZNÁLÓI LEÍRÁSA VII. KÖTET (IKTATÁS, DÖNTÉS KÖZLÉSE, JÓVÁHAGYÓ DÖNTÉS JOGERŐSÍTÉSE SZGYH ÜGYINTÉZŐ)

SZOLGÁLTATÓI NYILVÁNTARTÁS MŰKENG RENDSZER FELHASZNÁLÓI LEÍRÁSA VII. KÖTET (IKTATÁS, DÖNTÉS KÖZLÉSE, JÓVÁHAGYÓ DÖNTÉS JOGERŐSÍTÉSE SZGYH ÜGYINTÉZŐ) SZOLGÁLTATÓI NYILVÁNTARTÁS MŰKENG RENDSZER FELHASZNÁLÓI LEÍRÁSA VII. KÖTET (IKTATÁS, DÖNTÉS KÖZLÉSE, JÓVÁHAGYÓ DÖNTÉS JOGERŐSÍTÉSE SZGYH ÜGYINTÉZŐ) Felhasználói kézikönyv VII. kötet 2014.06.30. 0 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A MOKKA hitelesítő szoftver telepítése és használata

A MOKKA hitelesítő szoftver telepítése és használata A MOKKA hitelesítő szoftver telepítése és használata Windows XP, Vista és Windows 7 rendszeren Távszámla aláírásának ellenőrzésére 1(9) 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 2 2. Bevezető... 3 3. A

Részletesebben

Bankszámlakivonat importer leírás

Bankszámlakivonat importer leírás Bankszámlakivonat importer leírás Célja: A Bankszámlakivonat importer a Kulcs-Könyvelés programba épülő modul, mely a bankok által készített Forintban és devizában vezetett bankszámlakivonatok.xml típusú

Részletesebben

Mappák megosztása a GroupWise-ban

Mappák megosztása a GroupWise-ban - 1 - Fő me nü Mappák megosztása a GroupWise-ban Amennyiben a feladataink végzése szükségessé teszi, lehetővé tehetjük, hogy a GroupWise rendszerben tárolt személyes mappáinkat, az ott található tételeket

Részletesebben

PDF. Tartalomjegyzék 1/21

PDF. Tartalomjegyzék 1/21 PDF Napjainkban a publikálás elterjedt formája a PDF dokumentumok előállítása. A weben ez szinte szabvánnyá vált hosszú dokumentumok esetén. Akkor is nagyon hasznos lehet, ha a gondosan megformázott word

Részletesebben

Oktatás saját intézményben

Oktatás saját intézményben Oktatás saját intézményben A Humán-erőforrás Nyilvántartó Rendszerben rögzítendő adatok egyik nagy csoportját az egy-egy tanév megadott félévére vonatkozó oktatási tevékenységhez kapcsolódó adatok képezik,

Részletesebben

Kezdő lépések Outlook Web Access

Kezdő lépések Outlook Web Access Kezdő lépések Outlook Web Access A Central Europe On-Demand Zrt. által, a Telenor Magyarország Zrt. ügyfelei részére nyújtott szolgáltatások rövid kezelési útmutatója Tartalom Bevezetés... 3 Rendszerkövetelmények...

Részletesebben

Webáruház felhasználói útmutató

Webáruház felhasználói útmutató Webáruház felhasználói útmutató 1. Bejelentkezés Bejelentkezni a rendszerbe egyféleképpen, regisztrált vevőként lehetséges. A webáruházból rendelést kizárólag a rendszerben szereplő, felhasználónévvel

Részletesebben

A KÉMIAI BIZTONSÁGI SZAKRENDSZER ELÉRÉSE...

A KÉMIAI BIZTONSÁGI SZAKRENDSZER ELÉRÉSE... TÁJÉKOZTATÓ az OSZIR Kémiai Biztonsági Szakrendszerben (KBIR) történő veszélyes anyagokkal és keverékekkel végzett tevékenység bejelentéséről sok telephely adattal rendelkező partnerek esetén 1 v 1.0 2015.09.02.

Részletesebben

A folyamat nagy vonalakban

A folyamat nagy vonalakban A folyamat nagy vonalakban Berendezés tulajdonosa regisztrál a rendszerben és rögzíti a hűtőköröket Tulajdonos megbíz egy céget a berendezés jegyzőkönyveinek vezetésével Megbízott cég elfogadja a megbízást,és

Részletesebben

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ

SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ SEGÉDLET ELEKTRONIKUS FELÜLET HASZNÁLATÁHOZ Kifizetési kérelem 2015. február 24. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Tartalomjegyzék 1. Firefox portable... 3 1. Belépés a felületre... 4 1.1 Meghatalmazás

Részletesebben

NAV törzsadatok szinkronizálása

NAV törzsadatok szinkronizálása NAV törzsadatok szinkronizálása Elérhetősége: 1. Szerviz -> NAV törzsadatok szinkronizálása Ebben a menüpontban tetszőleges számú kiválasztott adózóra lekérheti a NAV adatbázisából az egyes törzsadatoknál

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Tájékoztató az EPER pályázati folyamatáról

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Tájékoztató az EPER pályázati folyamatáról Tájékoztató az EPER pályázati folyamatáról Belépő felület https://www.eper.hu/webeper/paly/palybelep.aspx Egyszerűsített regisztráció Célja, hogy a már korábban a rendszerbe bekerült szervezetek regisztrációját

Részletesebben

NYOMTATÁSI SABLONOK KEZELÉSE A DOAS-BAN

NYOMTATÁSI SABLONOK KEZELÉSE A DOAS-BAN NYOMTATÁSI SABLONOK KEZELÉSE A DOAS-BAN Készítette: Gál Tamás Szerkesztette: Mezei Hajnalka Utoljára módosítva: 2013. május 28. Terjedelem: 10 oldal Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3 2. Elérhetőség...4

Részletesebben