- Adatkezelési nyilatkozat -

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "- Adatkezelési nyilatkozat -"

Átírás

1 - Adatkezelési nyilatkozat - Alulírott... (szül. hely:... szül. idő:... szig. szám:... lakcím:...) munkavállaló jelen nyilatkozat aláírásával kifejezve hozzájárulok ahhoz, hogy Kölcsönbeadó munkáltatóm, a Prohumán 2004 Kft. (1194 Budapest, Kiss János altábornagy u. 32. cégjegyzék száma: , cég nyilvántartási száma: / ) a munkaviszonnyal összefüggésben keletkezett bármely dokumentumban - ideértve a munkaszerződést- rögzített, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Adatvédelmi tv.) értelmében személyes adatnak minősülő adataimat, az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseivel összhangban az alább részletesen meghatározott adatkezelési célból és ideig nyilvántartsa, kezelje,tárolja, feldolgozza és továbbítsa a munkaszerződésemben foglalt Kölcsönvevőnek. - A rendelkezésre bocsátott személyes adatok kezelésének célja: A munkavégzéshez, a minden napi adminisztrációhoz és a kontrolling adatok készítéséhez kapcsolódó adatszolgáltatás. - Az adatkezelés időtartama a munkajogviszony fennállásának időtartamával egyező, illetve a munkaviszony megszűnését követő 5 év. Budapest, Munkavállaló

2 - FELVÉTELI ADATLAP Munkavállaló neve:... Születési neve:... TAJ szám:...adóazonosító jel:... Szül. idő:...szül. hely:... Állampolgársága:...Anyja neve:... Lakcím:... Levelezési cím:... Szem. Ig. szám:... Telefonszám:... cím:... Munkába lépés napja:... Bankszámlaszám:... Iskolai végzettség:... Szakképzettség:... Nyugdíjas-e:...Nyugdíjas törzsszáma:... Start kártya:... Családi adókedvezményre jogosult: Gyermek után járó pótszabadságra jogosult: Súlyos fogyatékosság miatti adókedvezményben részesül: Megváltozott munkaképességű: Ha igen mértéke:... Ön 25 év alatti ÉS nem rendelkezik még összesen 180 nap munkaviszonnyal: GYED-et követően, vagy a GYES és GYET folyósítása alatt vagy azt követően vállal most munkát: Magánnyugdíj Pénztár tag maradt: Ha igen, a pénztár neve:... Pénztári tagság kezdete:... MUNKÁLTATÓ TÖLTI KI! Munkaszám:. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a felvételi adatlapon hiányzó és a Munkáltató által kért adatokat és dokumentumokat a csatolt nyilatkozatokkal együtt 8 napon belül a munkáltatónak pótlom! Budapest, Munkavállaló aláírása:.. Munkáltató aláírása:

3 - MEGHATALMAZÁS - bankszámla számra történő utalásra Alulírott... (szül. hely:... szül. idő:...,: lakcím:..... anyja neve...) meghatalmazom a Prohumán 2004 Kft-t, hogy a banknál vezetett.. bankszámlaszámra a fizetésemet átutalja. Budapest, aláírás NYILATKOZAT Csak abban az esetben írja alá, ha tárgyévben munkaviszonnyal nem rendelkezett! Alulírott... (szül. hely:... szül. idő:..., lakcím:. anyja neve:..... ) büntetőjogi felelőségem tudatában kijelentem, hogy tárgyévben munkaviszonnyal nem rendelkeztem. Budapest, aláírás

4 NYILATKOZAT (munkavállaló) Alulírott... (szül. hely:... szül. idő.:..., An.:... ) nyilatkozom, hogy a... - nál két éven belül kölcsönzött munkavállalóként foglalkoztatva voltam. Igen Nem 1 Igen válasz esetén szíveskedjen kitölteni! Foglalkoztatás kezdési, befejezési dátuma Kölcsönbeadó neve Budapest, kölcsönzött munkavállaló aláírása 1 Megfelelő aláhúzandó!

5 NYILATKOZAT szükséges végzettségről, tapasztalatról MUNKÁLTATÓ TÖLTI KI! Alulírott... a Prohumán 2004 Kft. (Regisztrációs szám: / ) képviselője nyilatkozom, hogy a... -hez... -től.munkakörben kölcsönzött MUNKAVÁLLALÓ TÖLTI KI! Név:... (Szig.sz.:..., An.:.. munkavállalónk rendelkezik: a betöltendő munkakörre érvényes munkaalkalmassági orvosi vizsgálattal, a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettséggel és tapasztalattal. Iskolai végzettség, szakképzettség Megszerzésének dátuma Tapasztalat: Foglalkoztató neve 1 Foglalkoztatás dátuma Munkakör Aláírásommal hozzájárulok, hogy a Prohumán 2004 Kft. az iskolai képzettségeimről és munkatapasztalataimról tájékoztatást adjon a kölcsönbevevő részére. Továbbá nyilatkozom, hogy fent nevezett munkavállalóval cégünk munkaszerződést kötött és a NAV felé történő bejelentést megtette. (ABEV biztosítottak bejelentése) Budapest, Munkavállaló aláírása:.. Kölcsönző cég képviselője: Melléklet: Munkaszerződés másolati példánya (bér nélkül) ABEV bejelentő

6 Igazolás Munkavédelmi Oktatás részvételéről Prohumán 2004 Kft Budapest, Kiss János altábornagy u. 32. Név:... Anyja neve:... Születési hely:... Születési idő:... MUNKAVÉDELMI OKTATÁS RÉSZVÉTEL IGAZOLÓ Aláírásommal igazolom, hogy a munkavédelmi oktatáson részt vettem, az azon elhangzottakat és az írásbeli tájékoztatásban foglaltakat tudomásul veszem, és magamra vonatkozóan érvényesnek, tekintem. Az oktatott anyag egy példányát átvettem. Budapest, Aláírás A vevényt, a kézbesítés után AZONNAL a jogkörgyakorlónak kell visszaküldeni!

7 Prohumán 2004 Kft. A munkáltató megnevezése cégszerű bélyegzője Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra* (A munkáltató tölti ki!) Munkavállaló neve:... születési hely... Születési idő:... Lakcíme:... Munkaköre:... TAJ száma... A vizsgálat oka: munkába lépés előtti, munkakör (hely) változás előtti, soron kívüli, záróvizsgálat** A munkakör (munkahely) főbb egészségkárosító kockázatai*** Kockázat A munkaidő Kockázat A munkaidő jelzése megnevezése egészében egy részben jelzése megnevezése egészében egy részben 1. Kézi anyagmozgatás 14. Porok, megnevezve: kp-20 kp 1.2 >20 kp-50 kp 1.3 >50 kp 2. Fokozott baleseti veszély (magasban végzett, villamos üzemi feszültség alatti munka), egyéb Vegyi anyagok megnevezve: Kényszertesthelyzet (görnyedés, guggolás) 16. Járványügyi érdekből kiemelt munka -kör 4. Ülés 17. Fertőzésveszély 5. Állás 18. Fokozott pszichés terhelés 6. Járás 19. Képernyő előtt végzett munka 7. Terhelő munkahelyi klíma (meleg, hideg, nedves, változó) 20. Éjszakai műszakban végzett munka 8. Zaj 21. Pszichoszociális tényezők 9. Ionizáló sugárzás 22. Egyéni védőeszköz általi terhelés 10. Nem-ionizáló sugárzás 23. Egyéb: 11. Helyileg ható vibráció 12. Egésztest-vibráció 13. Ergonómiai tényezők Budapest, munkáltató aláírása, hiteles bélyegzője Foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely megnevezése: Elsőfokú munkaköri alkalmassági vélemény A vizsgálat eredménye alapján...munkavállaló..... munkakörben/szakmában** ALKALMAS IDEIGLENESEN ALKALMAS NEM ALKALMAS** Nevezett munkaköri/szakmai** alkalmazását érintő korlátozás: Ideiglenesen alkalmas minősítés esetén a legközelebbi vizsgálat hét múlva. Budapest, év...hó... napján P.H..... Véleményező orvos * Időszakos alkalmassági vizsgálathoz e nyomtatvány hátoldalán lévő beutaló használható. ** Kérjük a megfelelő szövegrészt aláhúzni! *** A megnevezett munkakörben fennálló kockázatok megfelelő rovatába tintával kell X-et írni, ahol több tényező van felsorolva, a megfelelőt kérjük aláhúzni!

Általános tájékoztató

Általános tájékoztató Általános tájékoztató Diákként 16. életévét betöltött, nappali tagozatos tanulóként vagy hallgatóként dolgozhatsz Iskolaszövetkezetünkben. Az első lépésben egy Belépési nyilatkozatot kell kitöltened, melyben

Részletesebben

10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás. Gazdasági Főiskolán használatos munkaügyi iratmintákról és nyomtatványokról

10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás. Gazdasági Főiskolán használatos munkaügyi iratmintákról és nyomtatványokról 10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás az 1/2011. (III. 1.) ) rektori utasítással sal egységes szerkezetbe foglalt, a Budapesti Gazdasági Főiskolán használatos munkaügyi iratmintákról és nyomtatványokról

Részletesebben

Súlyos mozgáskorlátozott személyek KÖZLEKEDÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELME (Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!)

Súlyos mozgáskorlátozott személyek KÖZLEKEDÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELME (Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!) A Polgármesteri Hivatal tölti ki! A kérelmet átvettem: Dátum:..... Aláírás:...... Melléklet:....... Érkeztető szám:.... Beadási határidő: 2012. április 30. DMJV Polgármesteri Hivatal Családvédelmi Osztály

Részletesebben

Kérelem nagyszülői gyermekgondozási segély megállapítására. I. Kérelmezőre vonatkozó adatok

Kérelem nagyszülői gyermekgondozási segély megállapítására. I. Kérelmezőre vonatkozó adatok Kérelem nagyszülői gyermekgondozási segély megállapítására A nyomtatványt egy példányban, nyomtatott betűkkel kell kitölteni, a kérdésekre a megfelelő adatok beírásával vagy a megfelelő válaszok bejelölésével

Részletesebben

Nyíregyházi Járási Hivatala K É R E L E M az ápolási díj megállapítására Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok Személyes adatok

Nyíregyházi Járási Hivatala K É R E L E M az ápolási díj megállapítására Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok Személyes adatok Nyíregyházi Járási Hivatala K É R E L E M az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, idő

Részletesebben

KÉRELEM Aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM Aktív korúak ellátásának megállapítására KÉRELEM Aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok: 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):...

Részletesebben

KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására

KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

Magánbiztonsági Ágazati Kollektív Szerzôdés

Magánbiztonsági Ágazati Kollektív Szerzôdés F Ó R U M a k t u á l i s Magánbiztonsági Ágazati Kollektív Szerzôdés A KOLLEKTÍV SZERZÔDÉS SZÖVEGÉT LAPUNK 1 2., 3 4. és 5 6. SZÁMAIBAN TELJES TERJEDELMÉBEN KÖZÖLJÜK Jelentôs eseményre került sor a közelmúltban

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK. (Cafeteria) SZABÁLYZATA

Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK. (Cafeteria) SZABÁLYZATA Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK (Cafeteria) SZABÁLYZATA 2012. - 1 - I. RÉSZ Általános rendelkezések 1. Bevezetés 1.1. Eplény Községi Önkormányzat (továbbiakban: Munkáltató)

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez211 Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1.Neve:...

Részletesebben

MKB Bank Zrt. hó MKB Perspektíva Magánhitel 15. hó MKB Horizont Lakáshitel. hó MKB Horizont Magánhitel 15. hó. hó MKB BUBOR Plusz Lakáshitel

MKB Bank Zrt. hó MKB Perspektíva Magánhitel 15. hó MKB Horizont Lakáshitel. hó MKB Horizont Magánhitel 15. hó. hó MKB BUBOR Plusz Lakáshitel Kapcsolattartó MKB fiók: Kérjük, jelölje meg a kapcsolattartásra választott MKB fiókot MKB Bank Zrt. Szerződésazonosító szám(ok): HITELKÉRELEM MKB INGATLANFEDEZETŰ HITEL IGÉNYLÉSÉHEZ 1 (Hatályos: 2011.

Részletesebben

Ösztöndíjas szerződés

Ösztöndíjas szerződés Ösztöndíjas szerződés amely létrejött egyrészről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor u.32. Adószám: ÁHT azonosító: Statisztikai számjele: Képviselője: Bankszámlaszám:

Részletesebben

K É R E L E M RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

K É R E L E M RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Szociális Iroda 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. sz. (ÁTVÉTEL: SZIGNÓ: ) K É R E L E M RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Kérelmező

Részletesebben

Benyújtandó: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági és Szociális Iroda 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 114.

Benyújtandó: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági és Szociális Iroda 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 114. Benyújtandó: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági és Szociális Iroda 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 114. K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyi adatok: 1.1.A

Részletesebben

Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala

Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala 2015 Szigetmonostor, Fő u. 26. Telefon: (26) 814-863, Telefax: (26) 393-464 e-mail: igazgatas@szigetmonostor.hu Ügyintéző: Szilágyi Szabina Aktív korúak ellátásának

Részletesebben

Kérelmező házastársára / élettársára vonatkozó adatok

Kérelmező házastársára / élettársára vonatkozó adatok Kérelem gyermekgondozási segély megállapítására A nyomtatványt egy példányban, nyomtatott betűkkel kell kitölteni, a kérdésekre a megfelelő adatok beírásával vagy a megfelelő válaszok bejelölésével kell

Részletesebben

A SZAKORVOSJELÖLTEK MARKUSOVSZKY LAJOS ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ

A SZAKORVOSJELÖLTEK MARKUSOVSZKY LAJOS ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ Pályázat kódszám: a /2011. A D A T L A P A SZAKORVOSJELÖLTEK MARKUSOVSZKY LAJOS ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ I. A PÁLYÁZÓ ADATAI 1. Szakorvosjelölt neve: 2. Leánykori név: 3. Alapnyilvántartási száma: 4. Állampolgársága:

Részletesebben

Tájékoztató és nyomtatványok a 10 év várakozási idő utáni kifizetésekhez

Tájékoztató és nyomtatványok a 10 év várakozási idő utáni kifizetésekhez Tájékoztató és nyomtatványok a 10 év várakozási idő utáni kifizetésekhez Ez a nyomtatvány csak abban az esetben használható, amennyiben a kifizetést igénylő pénztártag nem minősül nyugdíjasnak, vagyis

Részletesebben

5.3.1 Munkaköri alkalmassági vizsgálatok

5.3.1 Munkaköri alkalmassági vizsgálatok 4 5.3 5 Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatók és munkáltatók a munkavédelemben 5.3.1 Munkaköri alkalmassági vizsgálatok A munkaköri alkalmasság vizsgálatát és véleményezését első fokon, szervezett munkavégzés

Részletesebben

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására Ilki Közös Önkormányzati Hivatal 4566 Ilk, Petőfi u. 2. 45/898-021 I. Személyes adatok KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

Kérelmező házastársára / élettársára vonatkozó adatok

Kérelmező házastársára / élettársára vonatkozó adatok Kérelem gyermeknevelési támogatás megállapítására A nyomtatványt egy példányban, nyomtatott betűkkel kell kitölteni, a kérdésekre a megfelelő adatok beírásával vagy a megfelelő válaszok bejelölésével kell

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/13. szám Budapest, 2011. október 10.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2011/13. szám Budapest, 2011. október 10. 2011/13. szám Budapest, 2011. október 10. Szám: 29432/2011. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Intézkedések: 1. 2/2011. (OT 13.) ORFK intézkedés az Országos

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK CAFETÉRIA SZABÁLYZATA

Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK CAFETÉRIA SZABÁLYZATA 1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (XII. 17.) határozatához Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK CAFETÉRIA SZABÁLYZATA 2015. - 1 - I. RÉSZ

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ÚTMUTATÓ AZ IGÉNYBEJELENTÉS TÁPPÉNZ, TERHESSÉGI-GYERMEKÁGYI SEGÉLY, GYERMEKGONDOZÁSI DÍJ, BALESETI TÁPPÉNZ IGÉNYLÉSÉHEZ ELNEVEZÉSŰ NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ 2.1 verzió

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési

Részletesebben

Igénylőlap. (Ezt az adatlapot azon személynek kell kitölteni egy példányban, aki közszférában dolgozik.) Név: Személyi ig. szám:

Igénylőlap. (Ezt az adatlapot azon személynek kell kitölteni egy példányban, aki közszférában dolgozik.) Név: Személyi ig. szám: Igénylőlap Gyűjtőszámlahitel és közszférában dolgozók támogatására (Ezt az adatlapot azon személynek kell kitölteni egy példányban, aki közszférában dolgozik.) I. Személyi adatok: Név: Személyi ig. szám:

Részletesebben

számlanyitási kérelem

számlanyitási kérelem 501v. Iktatószám vonalkódjának helye számlanyitási kérelem vállalkozásoknak Becsült kitöltési idő 15 perc számlanyitási kérelem (1) 465 65 65 www.axabank.hu Igazoló szelvény i Ügyfélnél marad AXA Partner

Részletesebben

K É R E L E M LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ. Név:..Születéskori név: Születési hely, év, hó, nap:...

K É R E L E M LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ. Név:..Születéskori név: Születési hely, év, hó, nap:... Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Szociális Iroda 6647 Csanytelek, Volentér tér 2. sz. (Átvétel: Szignó: ) K É R E L E M LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Kérem részemre lakásfenntartási

Részletesebben

A S ZA KORVOSJELÖLTEK MA R KUSOVSZKY LAJOS ÖSZT ÖNDÍJPÁLYÁZA T Á H OZ

A S ZA KORVOSJELÖLTEK MA R KUSOVSZKY LAJOS ÖSZT ÖNDÍJPÁLYÁZA T Á H OZ Pályázat kódszám: a: /2015. A D A T L A P A S ZA KORVOSJELÖLTEK MA R KUSOVSZKY LAJOS ÖSZT ÖNDÍJPÁLYÁZA T Á H OZ I. A PÁLYÁZÓ ADATAI 1. Szakorvosjelölt neve:* 2. Születési neve:* 3. Alapnyilvántartási száma

Részletesebben

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány PÁLYÁZATI ŰRLAP. Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006. Pályázati űrlap

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány PÁLYÁZATI ŰRLAP. Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006. Pályázati űrlap Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 Pályázati űrlap a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által meghirdetett SZ25/7 - kódjelű Emelt szintű szolgáltatást nyújtó autizmus-diagnózis központok kialakítása

Részletesebben