NAGY ENDRE PÁRIZS, 1913

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NAGY ENDRE PÁRIZS, 1913"

Átírás

1 NAGY ENDRE PÁRIZS,

2 Az ember harmincöt éves, hajzatban, fogazatban még hibátlan, sőt szervezetének valami eredendő gyarlósága folytán az érésben vagy tíz évvel lemaradt korától, a bajsza még mindig csak pihédzik, a hangja nevetésnél még mindig föl-fölcsuklik a kerubin-regiszterbe, az érdeklődéséből még mindig több fény sugárzik ki, mint amennyit a világ visszaadhatna neki, még romlatlan hittel tud elmerülni az izmok és a habzó kedély öncélú játékaiba, tud versenyt futni, birkózni, torokszakadtából bömbölni a nótázásban és ez az ifjú most azzal a nyugalmas eltökéltséggel fekszik a párizsi expressz hálófülkéjében, hogy a küzdelmes élet már az őszámára befejeztetett, és ezentúl már csak az a föladata, hogy a nyugdíjas öregségben megpihenjen. Persze nekem is megvolt a magam szabatos életprogramja a jövőre. E program szerint Párizsban megrakodom azzal az európai műveltséggel, amelyből iskolaéveimben a hanyag diákok fáradhatatlan furfangjával svindliztem ki magam. Valóban a bűvészkedés mestermunkája volt, hogy el tudtam végezni a középiskolát, sőt a jogi egyetemet is, anélkül hogy paradicsomi tudatlanságomat világi ismeretekkel beszennyeztem volna. Már rég regényeket írtam, amikor még mindig azt hittem, hogy Flaubert egy kisebbfajta lőfegyver neve. Még ma is vágyakozva gondolok vissza arra a gátlástalan könnyedségre, amellyel a fölvetődött kérdésekhez 5

3 újságcikkeimben hozzászóltam, anélkül hogy állásfoglalásaimban tárgyi adatok korlátozhattak volna. Az is a programomba tartozott, hogy két gyermekem neveltetését a francia kultúra anyagával alapozzam meg. A fiam hét-, a leányom ötéves volt. Magyar anyanyelvük már sokkal erősebb gyökeret vert, semhogy elsenyvedéstől lehetett volna féltenem. Joggal hihettem, hogy hálásak lesznek, ha még gyerekkorukban megajándékozom őket a francia nyelvvel és a párizsi élet kiművelt szokásaival. De hát a program: ürügy. Az ember sorsát nem a prog ramok, hanem a kifürkészhetetlen mélységben működő hajlamok irányítják. Most már tisztán látom, hogy engem sem ez a program vitt Párizsba, hanem az az iszonyat, amely a meggazdagodott aranyásókat készteti, hogy zsákmányukkal messze elmeneküljenek izgalmas kalandjaik színhelyétől. Mert csak ilyen vak kalandnak éreztem én a kabaréban elért sikeremet is. És már akkor sejteni kezdtem, hogy a kapitalizmus világában az igazi nagy vagyonok, sőt a nagy politikai hatalmak is, sosem a szervesen fejlődő munka kiépített utain, hanem a kalandorság kiszámíthatatlan, nyaktörő ösvényein érhetők el. A nagy vagyonszerzők és a nagy diktátorok pályájának elindulásánál mindig föl lehet fedezni azt a válságos pillanatot, amikor a kalandor elszántság, sőt aggálytalan elvetemültség ragadja meg a kínálkozó véletlen zabláját. A megjátszható nagy kalandnak ez a lehetősége az, amiről az emberek sose fognak lemondani, és ami a kapitalizmust a nyomorgó tömegek számára is kívánatossá teszi. Természetesen, a 6

4 jómódú polgárság mértékével mérve, az én vagyonom egyáltalán nem számítódhatott rendkívüli gazdagságnak. Hiszen ugyanakkor, amikor egy budapesti hírlap valóságos amerikai kalandregényt írt az én meggazdagodásomról, az a kis kávés, aki a kabarémmal egy időben nyitotta meg kávéházát, a kabaré népszerűségére számítva, háromszor akkora vagyonnal vonult ki a kávéházból, anélkül hogy bárki is említésre méltónak tartotta volna. De hát én nem kávés voltam, hanem író; akkor még a nemzetközileg megszervezett színházi ügynökség és a film nem tágította ki az országhatárokon túl az esélyeket; az író lehetőségei az utolsó garasig kimérve terültek el előtte. Ezzel a kabarékalanddal kitörtem a szabályból, osztályom árulójának éreztem magam, és valóságos bűntudattal menekültem meszsze idegenbe a konccal, amelyet soha, de soha se bírtam őszintén a magam jogos tulajdonának érezni Mogorva utazás volt az nagyon, ott, a párizsi expressz hálófülkéjében. Egy új, tágabb, gazdagabb élet képe nem ragyogott felém; a vonat kerekei legföljebb az élet kérlelhetetlen, komisz törvényét zakatolták a fülembe: aki bírja, marja. 7

5 2 Rendszerető ember vagyok, a számadásaimat tisztán szoktam tartani, tehát ha azzal a szándékkal utazom Párizsba, hogy ott állandó tanyát üssek családostul, előbb szemlét tartok azokon a jövedelmeken, amelyek majd ezt az életemet alátámasztják. Persze ez a pénzkezelés kicsinyes és prózai; de nem prózaibb, mint egy kapukulcs, amellyel egy könyvtárba vagy egy múzeumba, sőt esetleg a mennyországba nyithat be az ember. Párizsnak sok retesze van, és mindegyik pontosan megszabott speciál kulcsra nyílik. Sodródni, keveredni ott nem lehet. Amikor kispénzű, kezdő újságíró koromban először utaztam ki Párizsba, a havi pénzem kérlelhetetlenül megszabta mozgási szabadságom legfelsőbb határait. A csúcspont a másfél frankos prix-fixes kisvendéglő volt, fűrészporos padlójával, ingyen kenyerével, lőréjével, és a Bobino, ahol az ötven centime-os belépőjegyért a program mellé még három szem alkoholos meggyet is kapott a közönség. A mienk volt a múzeumok gazdagsága, a kirakatok látványossága, a Szajna-part mély hangulata, az utcák forgataga, de egyéb semmi, semmi sem. Ami a magasabb rendű mondén életből meg is villant előttünk az utcán, az Opera bejáratánál, egy-egy magánpalota baldachinos kapujában, a következő pillanatban el is tűnt a szemünk elől a maga zárt világába, anélkül hogy egyetlen mozzanatát is ki tudtuk volna lesni. A paloták ablakai 8

6 télen-nyáron lehunyt redőnyökkel aludtak, a kertek rácsozatát vaslemezek zárták el az utca tekintete elől, a finom restaurant-ok kirakatait sűrű csipke függönyözte el. Az a felsőbbrendű Párizs nem volt közelebb hozzánk, mint a jegyzőkisasszonyhoz, aki a Maupassant-regényt ölébe ejtve elálmodozik az alföldi mezővároskában Hiszen néha bennünk is meglendült a hősies elhatározás, hogy legalább egy estére kitörjünk börtönünkből, még ha egyheti koplalással adjuk is meg az árát. Lakótársammal, Feiks Frédivel elhatároztam, hogy egy este finom párizsi vendéglőben fogunk dinézni. Úgy fölkészültünk erre az estére, mint a lakodalmunkra. Megborotválkoztunk, a hajunkat bepomádéztuk, vakító fehér ingbe, szmokingba öltözködtünk, lakkcipőt húztunk a lábunkra. A közös esernyő alatt meghúzódva, gondosan kerülgettük az aszfalt tócsáit, de amikor odaértünk Henry tompa, vörös fényű ablakai alá, egyszerre elillant a bátorságunk. Pompás írlandi paripájú barna hintókból a chasseur angyali lengeségű hölgyeket és lesújtó eleganciája férfiakat segített ki. A bejáratnál riasztóan hideg arcával ott állott a maître d hôtel. Éreztük überciherünkön az ázottságot, lakkcipőnket a ráfröccsent esővíz úgy égette, mintha vitriol lett volna. De azt is éreztük, hogyha a Rue de la Paix divatárusai öltöztettek volna ki bennünket, az se segített volna. A gazdag embereknek van valami a belsejében, ami úgy kiüt a ruhájukon, mint az életpír a néger fekete bőrén. 9

7 Nos, ezúttal magammal hoztam az elzárt világ kulcsát, íme, ezek voltak azok a jövedelmeim, amelyekre biztosan számíthattam évről évre. A bankbetétem évi kamatja: harmincötezer korona. Mint egy budapesti napilap párizsi tudósítójának, az évi fizetésem volt: hatezer korona. Bálint Dezsőtől színpadi írásaim opciójogáért kaptam havonként ezerötszáz koronát, tehát évenként tizennyolcezer koronát. Évenként kéthavi vendégszereplésre leszerződtem a Royal Orfeumba havi kilencezer, összesen tehát tizennyolcezer koronáért. Ez összesen hetvenhétezer korona volt évenkint. Az első évben ezt még egy hatalmas summa tetézte meg. Ugyanis azelőtt, ha magánmulatságokon, hangversenyeken vendégszerepeltem pedig ugyancsak kapós voltam, sohasem fogadtam el érte honoráriumot. De a kabaré utolsó évében elhatároztam, hogy én is megfizettetem magam, mint bárki más. Az így szerzett pénzt külön betéti könyvre gyűjtöttem össze, és megfogadtam, hogy párizsi új életem első évében a kezdet nehézségeit ezzel fogom áthidalni. Magam is meghökkenek, amikor ezt most le kell írnom: egyetlen szezonban negyvennyolcezer korona gyűlt össze ezen a réven. Százhúszezer korona költőpénzem volt hát az első évre. Ez már akkora pénz, hogy egyéni akcióval egyenes úton járó családapa el nem költheti. Ezen már csak intézményes berendezkedésekkel lehet túladni. Most már engem várt a Ritz, sőt akár a Château- Madrid apartmanja: a Bois-ban lóhátról villásreggelizhettem az armenonville-i kioszk virágos verandáján; 10

8 ebédelhettem Larue-nél vagy Paillard-nál, frakkosan beülhettem az Opera zsöllyéjébe, előadás után szupézhattam a Montmartre lejtőjének valamelyik kackiás lokáljában. Ezt mind megszerezték nekem azok a félszegen eldadogott mondatok a szegény magyar Duna partján. De amint a vonat letett a Gare de l Est vén, kormos csarnokába, és abba a zavaros nemzetközi sokaságba keveredtem, amellyel Párizs naponta táplálkozik, egyszerre összeomlott a bátorságom. A megérkezés pillanatában, a tolongásban, a poggyásszal, hordárral való bajlódásban a legtömöttebb pénztárca mellett is marad az emberen valami az elsodort falevél ágrólszakadtságából. Mikor végre az egyfogatú kocsiban volt a málhám, gondolkozás nélkül mondtam oda a kocsisnak a régi quartier-beli diákszállóm nevét, amelyben havi harmincöt frankért lehetett szobát kapni mennyezetes ággyal, hamisított bronzórával a márványkandallón és csészealj nagyságú mosdótállal. Bon! mondta a kocsis, pattintott az ostorával, a bozontos kis magyar ló csilingelve nekivágott a nagy kavarodásnak. Első pillantásra örvendezve megállapíthattam, hogy Párizs nem változott. Aminthogy Párizs nem is igen tud megváltozni; még a bérházai, még a nyomortanyái is tömör kőtömbökből épültek az örökkévalóság jegyében. De az úttestek közepén körüldeszkázva, sűrűn állottak forgalmi akadálynak a metró készülő új útvonalainak fúrótornyai. Örültem, hogy szóba állhatok a kocsissal: 11

Nagyobb mozdulat (Kisregény)

Nagyobb mozdulat (Kisregény) A Remsey Agnes Nagyobb mozdulat (Kisregény) Készült a Magyar Hitel Bank Művészeti Alapítvány és a Gödöllői Művésztelep Alapítvány támogatásával Városi Múzeum, Gödöllő 1992 Kiadja a gödöllői Városi Múzeum

Részletesebben

Heltai Jenő KISKIRÁLYOK Family hotel VII. Emánuel és kora KÉT KISREGÉNY

Heltai Jenő KISKIRÁLYOK Family hotel VII. Emánuel és kora KÉT KISREGÉNY Heltai Jenő KISKIRÁLYOK Family hotel VII. Emánuel és kora KÉT KISREGÉNY MENTEGETŐZÉS [Az 1955-03 kiadás előszava.] Két kisregényem, a Family Hotel és a VII. Emánuel és kora most harmadízben együtt jelenik

Részletesebben

Sipulusz. Amerikai kávés a Logody utcában. Rákosi Viktor. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva!

Sipulusz. Amerikai kávés a Logody utcában. Rákosi Viktor. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva! Sipulusz Amerikai kávés a Logody utcában Rákosi Viktor Publio Kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Rákosi Viktor Sipulusz álnéven kiadott humoros írásaiból összeállította Publio Kiadó TIZENKÉT ŐSZ HAJSZÁL.

Részletesebben

Ruszt József. Napló JELENKOR. 2010. év 53. évfolyam 6. szám. részlet

Ruszt József. Napló JELENKOR. 2010. év 53. évfolyam 6. szám. részlet JELENKOR 2010. év 53. évfolyam 6. szám Ruszt József Napló részlet 1965. május 28. (Bp.) Hát újra itthon és nagyon vegyes érzésekkel, és nagyon vegyes hangulatban. Amíg kinn voltam, hazavágyakoztam, s most,

Részletesebben

Balázs Ferenc. A rög alatt

Balázs Ferenc. A rög alatt Balázs Ferenc A rög alatt Szerkesztõbizottság: Fekete Vince Ferenczes István György Attila Lövétei Lázár László Mirk Szidónia-Kata Molnár Vilmos Balázs Ferenc A RÖG ALATT (1928 1935) Hargita Kiadóhivatal

Részletesebben

Veronika meg akar halni

Veronika meg akar halni Paulo Coelho Veronika meg akar halni ATHENAEUM 2000 KIADÓ Paulo Coelho, 1998 A fordítás alapjául szolgáló mű: Veronika Decidé Morrer. Rio de Janeiro, 1998, Editora Objetiva A könyv a Sant Jordi Asociados

Részletesebben

Szerdahelyi Zoltán. Beszélgetések Hajnóczy Péterről Balázs Józseffel 1

Szerdahelyi Zoltán. Beszélgetések Hajnóczy Péterről Balázs Józseffel 1 Szerdahelyi Zoltán Beszélgetések Hajnóczy Péterről Balázs Józseffel 1 Középiskolai magyartanárom, Meixner Béla a hetvenes évek végén adta kezembe Nagykanizsán a Koportos karcsú, kis kötetét. Egyúttal felhívta

Részletesebben

Marie-Henri Beyle STENDHAL ELBESZÉLÉSEK. A bájital

Marie-Henri Beyle STENDHAL ELBESZÉLÉSEK. A bájital Marie-Henri Beyle STENDHAL ELBESZÉLÉSEK A bájital (Olaszból átdolgozva Silvia Valaperta nyomán) 182* nyarának egy sötét és esős éjszakáján a Bordeaux-ban állomásozó 96. ezred egyik fiatal hadnagya hazafelé

Részletesebben

John Knittel El Hakim

John Knittel El Hakim John Knittel El Hakim EGY ORVOS REGÉNYE Bevezetés Ennek a szokatlan vallomást tartalmazó könyvnek a szerzője egy híres sebész volt. Azt mondom - volt, mert már nem él. Egy súlyos betegség, amelyet évekig

Részletesebben

TARTALOM. Mûvészeti folyóirat. www.magyarmuhely.hu

TARTALOM. Mûvészeti folyóirat. www.magyarmuhely.hu 167 167 Mûvészeti folyóirat www.magyarmuhely.hu TARTALOM Petőcz András: Fordul az idő 1 Mester Györgyi: Belvárosi dupla ablak 2 Mester Györgyi: Más világ 4 Nagy Zopán fotói 6 Darázs Enikő: Messze a mindentől,

Részletesebben

AZ UTAZÁS, avagy egy kiábrándulás története

AZ UTAZÁS, avagy egy kiábrándulás története Gosztonyi János AZ UTAZÁS, avagy egy kiábrándulás története Szereplők: - és a társulat A darabot nem egyes színészekre, inkább társulatra írtam. E társulat állhat tucatnyi színészből, de akár kétannyiból

Részletesebben

Magyar Irodalmi Hírlevél

Magyar Irodalmi Hírlevél Magyar Irodalmi Hírlevél 87. megjelenése 1 Magyar Irodalmi Hírlevél Magyar irodalom csak egy van, de ez olyan nagy kincset ér,hogy gazdaggá tehet mindenkit, aki e tiszta forrásból frissíti fel lelkét és

Részletesebben

TARTALOM. MAGYAR VILÁG KARNER ANDRÁS Ádi... 651 TÁJÉKOZÓDÁS

TARTALOM. MAGYAR VILÁG KARNER ANDRÁS Ádi... 651 TÁJÉKOZÓDÁS LX. évfolyam, 6. szám 2015. június TARTALOM GÜNTER GRASS A balkezesek... 587 Bika vagy szerelem (Tatár Sándor fordításai)... 592 Versek (Ircsik Vilmos fordításai)... 595 PATRICK MODIANO Hogy el ne tévedj

Részletesebben

Árpád-ház... A költõ nem növény

Árpád-ház... A költõ nem növény Id. Pieter Bruegel: Háromkirályok imádása, 1564 TÕZSÉR ÁRPÁD Árpád-ház... Vén bûnös vagyok, nevem a bûnjel, mit szignál, mûvem, csurrig van bûnnel. Rácsodálkozom eleimre: volt köztük Géza, István, Imre.

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ESSZÉK, TANULMÁNYOK MÁSODIK KÖTET ÖSSZEGYŰJTÖTTE, A SZÖVEGET GONDOZTA BELIA GYÖRGY

BABITS MIHÁLY ESSZÉK, TANULMÁNYOK MÁSODIK KÖTET ÖSSZEGYŰJTÖTTE, A SZÖVEGET GONDOZTA BELIA GYÖRGY BABITS MIHÁLY ESSZÉK, TANULMÁNYOK MÁSODIK KÖTET ÖSSZEGYŰJTÖTTE, A SZÖVEGET GONDOZTA BELIA GYÖRGY TARTALOM KÖNYVRŐL KÖNYVRE A TESTVÉR-KÖLTŐ BALASSA EGY OLASZ VERSESKÖNYV JÓKAI ÉS TÓTH ISTVÁN ESZTERGOMI

Részletesebben

Szepes Mária AZ ÖRÖK ÉLET ITALA

Szepes Mária AZ ÖRÖK ÉLET ITALA Szepes Mária AZ ÖRÖK ÉLET ITALA ÉDESVÍZ KIADÓ BUDAPEST, 2007 Copyright Szepes Mária, 1946, 1984, 1989, 2007 Hungarian edition Neemtree Corporation AG., 2007 Cover design Neemtree Corporation AG., 2007

Részletesebben

Bán Zoltán András MEGHALT A FŐÍTÉSZ. Esszék és kritikák. Scolar

Bán Zoltán András MEGHALT A FŐÍTÉSZ. Esszék és kritikák. Scolar Bán Zoltán András MEGHALT A FŐÍTÉSZ Esszék és kritikák Scolar Tartalomjegyzék 7 Előszó NAGYOBB ESSZÉK 11 64 Meghalt a Főítész, elmúlt a rút világ! Jéghideg és forró kezek sosem parolázhatnak? E. T. A.

Részletesebben

Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Závada Pál (széppróza), Fodor Géza, Szalai Júlia, Voszka Éva

Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Závada Pál (széppróza), Fodor Géza, Szalai Júlia, Voszka Éva Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Závada Pál (széppróza), Fodor Géza, Szalai Júlia, Voszka Éva Szerkesztôbizottság: Bodor Ádám, Dávidházi Péter, Domokos

Részletesebben

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is.

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. A magyar irodalom és kultúra örökbecsű értékeinek ápolása, terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtárral

Részletesebben

KENEDI GÉZA SZÁZ ESET AZ

KENEDI GÉZA SZÁZ ESET AZ KENEDI GÉZA SZÁZ ESET AZ AZ ÉLETBŐL ATHENAEUM BUDAPEST IRODALMI ÉS NYOMDAI RÉSZVÉNYTÁRSULAT KIADÁSA TARTALOMJEGYZÉK. A szerző az olvasóhoz 1. Egy rossz pap 2. Város meg falu 3. Az úri beszéd 4. Nincs többé

Részletesebben

XXI. 2013/3. Irodalmi, művészeti és társadalomtudományi folyóirat

XXI. 2013/3. Irodalmi, művészeti és társadalomtudományi folyóirat XXI. 2013/3. Irodalmi, művészeti és társadalomtudományi folyóirat T a r t a l o m 3 6 7 10 12 17 19 23 25 33 36 38 41 42 45 47 49 SzŰcs László átutazóna, mert én másként, Esti együltős, Veszély-beszély

Részletesebben

Amit a szexért meg kell tenni. Horváth Bianka. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Amit a szexért meg kell tenni. Horváth Bianka. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Amit a szexért meg kell tenni Horváth Bianka 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Előszó Felszállok az első vonatra és felejtek. Legalább is próbálom elfelejteni az elmúlt másfél évet... Bár teljesen

Részletesebben

Adjátok vissza a hegyeimet!

Adjátok vissza a hegyeimet! Wass Albert Adjátok vissza a hegyeimet! Urak, akik a világ dolgait igazítjátok: adjátok vissza a hegyeimet! Bevallom őszintén: nem érdekel sem a politikátok, sem a világnézeti kérdéseitek, sem nagyszabású

Részletesebben

Napoleon Hill W. Clement Stone A SIKER TITKA: POZITÍV LELKI BEÁLLÍTOTTSÁG

Napoleon Hill W. Clement Stone A SIKER TITKA: POZITÍV LELKI BEÁLLÍTOTTSÁG Napoleon Hill W. Clement Stone A SIKER TITKA: POZITÍV LELKI BEÁLLÍTOTTSÁG A fordítás alapjául szolgáló eredeti kiadás: Napoleon Hill W. Clement Stone: Success Through a Positive Mental Attitude POCKET

Részletesebben

Magyari Andrea prózája Marno János, Petőcz András, Zudor János versei Beszélgetés Tompa Gáborral színházról és művészetről Kritikák Kántor Lajos és

Magyari Andrea prózája Marno János, Petőcz András, Zudor János versei Beszélgetés Tompa Gáborral színházról és művészetről Kritikák Kántor Lajos és 2014 1 Magyari Andrea prózája Marno János, Petőcz András, Zudor János versei Beszélgetés Tompa Gáborral színházról és művészetről Kritikák Kántor Lajos és Rigán Lóránd, Szőcs Géza, György Péter, Csetri

Részletesebben

v. ~VFOLYAM 1939 DECEMBER

v. ~VFOLYAM 1939 DECEMBER v. ~VFOLYAM 1939 DECEMBER TARTALOM: FRANCOIS MAURIAC: Karácsonyi mese HORVÁTH BÉLA: Róma és Magyarország SIK SÁNDOR : Virrasszatok! Felhők PAUL CLAUDEL : Könnyek az éjszakában POSSONYI LÁSZLÓ: mögött A

Részletesebben

"Jár a kezem, versileg is"

Jár a kezem, versileg is Interjú "Jár a kezem, versileg is" Parti Nagy Lajos író szerző Csáki Judit publikálva 2009/12. (03. 19.) "Magyar szöveg: Parti Nagy Lajos" - országszerte vagy tíz előadás színlapján olvasható ez az információ.

Részletesebben

Menyasszony-szakadék 3. rész

Menyasszony-szakadék 3. rész Nura Bazdulj-Hubijar Menyasszony-szakadék 3. rész Említe em Önnek, Aljoša, hogy sok emlékkép elevenebben él bennem a gyerekkoromból, mint a jelenből. Ha behunyom a szemem, és gondolatban visszatérek az

Részletesebben

Halit ERGENC Interjú AL Hayat CHANNEL 2013/03/06 (2. rész) Halit Ergenc ventilátorok passionated ( Jegyzetek ) ekkor: 2013. július 7.

Halit ERGENC Interjú AL Hayat CHANNEL 2013/03/06 (2. rész) Halit Ergenc ventilátorok passionated ( Jegyzetek ) ekkor: 2013. július 7. Halit ERGENC Interjú AL Hayat CHANNEL 2013/03/06 (2. rész) Halit Ergenc ventilátorok passionated ( Jegyzetek ) ekkor: 2013. július 7., 17:54 AW: A másik ajtó a "operaénekes" ajtó és az a személy, aki játszott

Részletesebben

Életem regénye. Móricz Zsigmond TARTALOM

Életem regénye. Móricz Zsigmond TARTALOM Móricz Zsigmond Életem regénye TARTALOM CSÉCSE BOLDOG SZIGET CSÉCSE A KÉT PÓLUS LÉGVÁLTOZÁS A VÁLLALKOZÓK AZ ÚJ SEPRŐ SZÉLCSÖND A KERESZTELŐ EJJ-SZI AZ ÁRVÍZ PISTA KIS KATONA VAGYOK ÉN A TÜZESGÉP ÜZLETI

Részletesebben