A 10 éves ROTARY CLUB BUDAPEST MARGITSZIGET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 10 éves ROTARY CLUB BUDAPEST MARGITSZIGET"

Átírás

1 District 1911 A 10 éves ROTARY CLUB BUDAPEST MARGITSZIGET ALAPÍTVA 1998-ban, CHARTER RI Klubazonosító:

2 Rotary Club Budapest Margitsziget Az RC Budapest Margitsziget tagjainak Kedves Rotarista Barátaim! Az RC Budapest Margitsziget tagjaiként nagy szeretettel köszöntelek Benneteket klubotok 10 éves fenn állása alkalmából. Visszatekintve a megalakulásotokra, a budapesti rotaristák nagyon örültek, hogy egy újabb klubot hoztatok létre a fôvárosban. Az alapítóitok között voltak nagy rotarista múlttal rendelkezôk is, akik a Rotary szellemét elültették az új klubban, magukkal ragadva az új tagokat is. Ez rendkívül szükségszerû volt, hiszen a magyar rotary újjáélesztése csak 1989-ben si ke rült és az elsô klubok alapításánál nagyon fontos szempont volt a rotary hagyományok ápolása, a rotary értékrend melletti elkötelezettség megvalósítása. Az RC Budapest Margitsziget ezen a területen mindig is jelesre vizsgázott. Számotokra mindvégig fontos volt a barátság ápolása, a többi klubbal történô korrekt együttmûködés. Ezt jól példáz tátok azzal is, hogy az RC Szentendrével együtt tartottátok charter ünnepségeteket 1998 június 27-én és különbözô együttes programok révén azóta sem szakadtatok el egymástól. Az elmúlt években nagyon sokat fejlôdtetek. Tagjaitok révén régóta aktívan részt vesztek a magyar rotary mozgalom életében, számos fontos funkciót töltöttetek be és jelenleg is segítitek az újonnan alakult 1911 District munkáját. Külön szeretném kiemelni Nagy József District traineri, Kránitz Péter alkormányzói és Bancsics Ferenc Rotary Foundation tevékenységét, amelyek révén jelentôsen tudtuk növelni az új District nemzetközi elismertségét is. Ôszintén remélem és egyben kívánom, hogy a klub a jövôben is ilyen aktivitással vegyen részt a District munkájában, ami garanciát jelent a sikerre. Mindannyiunk örömére szolgál, hogy nemzetközi kapcsolataitokon keresztül is jól segítitek a magyar rotary mozgalmat, elôsegítve ezáltal a Rotary egyik alapvetô célját, amely a népek közötti megértést és békét szolgálja. Cselekvô tevékenységgel, szép eredményekkel teli az elmúlt 10 év és ez megbízható alapot ad a jövôbeli feladataitokhoz. Sok munka vár még rátok. Ki kell vennetek a részeteket a jótékony segítségnyújtásból, hiszen manapság egyre több a rászoruló. A Rotary eszmeisége alapján kell nektek is ápolni a barátságot, amint azt eddig is tettétek, megmutatni a civil társadalomnak az igazi toleranciát és az együttmûködési készséget a velünk nem azonosan gondolkodókkal szemben is. A mai magyar társadalomban megnôtt az igény az ilyen gondolkodással szemben. Kérlek Benneteket, a klub tapasztalt tagjait, adjátok át tudásotokat, lelkesedéseteket a fiatalabbaknak, hogy egyszer majd ôk is továbbadhassák a rotary lángot. Így váltok mindnyájan egyszerre szolgálóvá és felejthetetlenné. Ôszinte barátsággal: Budapest, Kovács Imre DG 2007/2008

3 Kedves Rotarista Barátaim, Kedves Ünneplôk! Mindenkihez szólok, amikor Klubtársaim felkértek, hogy az RC Budapest Margitsziget soros elnökeként írjak néhány köszöntô sort ünnepi kiadványunkba. Klubunk életében elérkezett az elsô igazán nevezetes nap: 10 évesek lettünk! Ez az elsô olyan alkalom, amikor magunkat ünnepelhetjük, jó érzéssel fogadhatjuk barátaink, szeretteink, támogatóink gratulációit. Nem kellett az ünnepi elôkészületek alatt osztanunk-szoroznunk, hogy a rendezvénybôl mennyit fordíthatunk nemes célokra. Most az a célunk, hogy jól érezzük magunkat mindenkivel együtt, aki méltónak talál bennünket arra, hogy velünk legyen, vagy csak gondol ránk a távolból. Nagy megtiszteltetésnek és szerencsének érzem, hogy e sorokat én róhatom papírra, mint Klubunk 10. elnöke. Azért is, mert különleges év volt a 2007/08-as Rotary év, hiszen július 1-én önállósodott a magyar országi mozgalom, alakult meg a magyar 1911-es Rotary District. Sokan aggódtak, aggódtunk, hogy jó lesz-e ez nekünk, de az elsô csetlések, botlások után lábra állt, és szépen kibontakozik. Visszatérve az alapgondolathoz, miszerint ünnepeljünk, mert megérdemeljük, talán meghökkentô, talán szokatlan. Miért is? Azért, mert sok mindent túléltünk: a megalakulás bonyodalmait, a néha vészesen csökkenô taglétszámot, jó barátaink tragikus elvesztését, a néha fellépô közönyt. Azért, mert bár semmi világraszólót nem cselekedtünk, de amit vállaltunk, azt mindig teljesítettük. Azért, mert 10 évesen elmondhatjuk, hogy olyan baráti társaság lettünk, melynek tagjai igazán magukévá tették a Rotary elveit, és minden cselekedetükben megfelelnek az alábbiaknak: 1. Igaz-e? 2. Tisztességes-e minden érintett számára? 3. Elôsegíti-e a barátságot és a jóakaratot? 4. Javát szolgálja-e minden érintettnek? Végezetül ünnepelhetünk azért is, mert az utóbbi években a Klubban belsô igényként tört felszínre, hogy az eddigieknél nagyobbat, merészebbet merjünk álmodni és komoly projekteket vigyünk végig. Ehhez komoly segítséget fog jelenteni az a partnerkapcsolat, melyet az RC Berlin Gendarmenmarkttal alakítottunk ki, ill. ami folyamatban van a Potenzai (Olaszország) Klubbal. Tudom, hogy ôket a miénkkel azonos szándékok vezérlik, szívesen álmodnak velünk és a következô sokszor 10 évben nagy tetteket hajthatunk végre együtt! Most azonban ÜNNEP van. Szigeti László Elnök RC Budapest-Margitsziget 2007/2008

4 Rotary Club Budapest Margitsziget Mi is a Rotary? A Rotary a világban mûködô vezetô üzletemberek, szakemberek, közösségek vezetôinek több mint 100 éve fennálló, jelenleg 1,2 millió tagot számláló szervezete. A Rotary klubok tagjai ismertebb néven a rotaristák humanitárius szolgálatokban vesznek részt, munkájukat magas etikai elvek szerint végzik, és segítik a jóakaratot és a békét szerte a világon. A világ 200 országában több mint Rotary Club mûködik. A klubok politikai és vallási ideológiáktól mentesek, és nyitottak minden kultúrára. Mottónk szerint: Szolgálat mindenek felett. A Rotary fô célkitûzése a szolgálat a közösségben és a munkában szerte a világon. A Rotary céljait és tevékenységét legjobban talán programjai, cselekedetei írják le. A Rotary Foundation (Rotary Alapítvány) A Rotary Foundation a Rotary International alapítványa, fô feladata az eszközök biztosítása a Rotary International részére, a célkitûzések megvalósításához. Ezt a feladatot jól megtervezett, célorientált, ellenôrzött módon végzi a TRF, és hogy ez teljesülhessen, a Rotary minden szintjén - a klubokban, kormányzóságokban, a Rotary Internationalben szakképzett Rotary-tagok és szakemberek tevékeny kednek. Az Alapítvány nem nyereségköz pontú vállalkozás, kizárólag rotaristák és az Alapítvány barátainak akik mindannyian hisznek egy jobb világban - önkéntes támogatása segíti. A Rotary Foundation az 1917-es indulást követôen 1918-ban kapta meg elsô 26,50 USD összegû adományát. Az éves hozzájárulás ben érte el elôször a félmillió, 1965-ben pedig az egymillió USD éves összeget. Ma már évi 100 millió USD feletti összeg segíti a Rotary Alapítvány oktatási és humanitárius tevékenységét. A Rotary Foundation fôbb programjai a humanitárius, egészségügyi és képzési programok. Polio Plus A Polio Plus program a Rotary kitartó igyekezetét jelenti arra vonatkozóan, a poliomyelitis-t Földünk területén kiirtsa. A program 1985-ben indult azzal a céllal, hogy csatlakozva a WHO erôfeszítéseihez összegyûjtsenek 120 millió US dollár összeget annak érdekében, hogy a fejlôdô világ gyermekeit öt év alatt védetté tegyék a gyermekbénulás ellen. Az 1988-ig tartó Polio Plus pénzgyûjtési kampány kiemelkedôen sikerült, 220 millió dollárt hozott. A pénzbeni segítségen túl rendkívüli jelentôsége van annak a hatalmas hadseregnek amelyet a Rotary mozgósított. Önkéntesek százezrei segítenek, akik helyi klinikákon, az elmaradott vidékek falvaiban dolgoznak, vagy a tájékoztató kampányokban vesznek részt, és küzdenek a polio felszámolásáért. Munkájukat a gyermekek védettsége érdekében gyakran szegényes infrastruktúra, rendkívüli nyomor, és polgárháborúk közepette végzik. Humanitárius programok Donna Philips (Georgia, USA) Rotary Foundation Major Donor paralízis elleni vakcinát ad egy kisgyer mek nek Indiában Egészség, Éhezés és Emberiességi Segélyek (Health, Hunger and Humanity Grants) Ezt az alapot az olyan nagyméretû, akár a 2-4 év idôtartamú projektek támogatá sára hozták létre, amelyek meghaladják a klubok, vagy klubok csoportjainak erô forrásait. A projektek célja fôként az egészségügyi helyzet javítása, az éhínség enyhítése, az emberi, kulturális és társadalmi fejlôdés elôsegítése a világ népei között. Egy tandzsik család és további ember 12 faluban a Dusanbe Rotary Club és 19 Florida és Indiana állambeli klub segítségével jut tiszta vízhez

5 óta a világ 77 országában 305 projektet támogatott a 3-H program, összesen 74 millió USD összeggel. A évben 18 új programnak összesen 4,2 millió USD támogatást hagytak jóvá. Kapcsolt Segélyek (Matching Grants) A Rotary Foundation a Kapcsolt Segélyek révén jelentôs támogatásokat biztosít a Rotary kluboknak és kormányzóságoknak (District) a Nemzetközi Szolgálat keretében végzett jószolgálati és humanitárius projektjeihez. A program 1965-ben indult. Az azóta eltelt idôben a világ 171 országában közel projektet támogattak, összesen több mint 291 millió USD összeggel. További programok: Kormányzóságok egyszerûsített támogatása (District Simplified Grants - DSG) Önkéntes szolgálatok támogatása (Volunteer Service Grants VSG) A program a rota ry évben indult, és 202 támogatást ítéltek meg 1 millió USD összegben, amely a világ 47 országába való eljutásban segítette az önkénteseket. Disaster Recovery (katasztrófa elhárítás) Ilyen rendkívüli program kapcsán nyújtott a Rotary támogatást a közelmúltban a Stan és Vilma hurrikánok áldozatainak Mexikóban és Guatemalában, a földrengés sújtotta területek lakóinak Indiában és Pakisztánban. Oktatási és ösztöndíjprogramok Országképviseleti Ösztöndíjak (Ambassa dor al Scholarships) A Rotary Alapítvány Országképviseleti Ösztöndíj programja a világ legnagyobb magánerôbôl alapított nemzetközi ösztöndíj programja. A kezdetek óta több mint 100 ország fiatalja vett részt a programban, melyre a Rotary több mint 490 millió USD-t költött. Csoportos Tanulmányi Csere (Group Staudy Exchange GSE) program: A Csoportos Tanulmányi Csere (Group Study Exchange) során a világ különbözô részébôl két Rotary kormányzóság négy kiváló fiatal dolgozó szakembert küld a másik kormányzóságba egy rotarista vezetésével, akik érdeklôdésüknek megfelelô szakmai és kulturális céllal vesznek részt a négyhetes programban. Az elsô csere óta 100 országból megközelítôleg egyén (közel csoport) vett részt a GSE programban, melyet több mint 96 millió USD összeggel támogatott a Rotary Foundation. Rotary Ösztöndíj Egyetemi Tanárok részére (Rotary Grants for University Teachers) Az 1985-ben indított program egyetemi oktatókat támogat a fejlôdô nemzetekben vállalt oktatási munkájukban. A 3-10 hónapos kint tartózkodás alatt lehetôség nyílik a tapasztalatcserére, a helyi oktatás segítésére. Az indulás óta 460 egyetemi tanár osztotta meg tapasztalatait, vagy oktatott a fejlôdô országokban. Ezalatt a Rotary 4,5 millió USD-al támogatta a projektet. Rio de Janeiroban iskolások szünidejükben kenyeret sütnek. A képzés a Rotary Foundation Matching Grant program keretében brazil, német és indiai klubok közös támogatásával jött létre Rotary Világbéke Ösztöndíj (Rotary World Peace Fellowships) A Rotary minden évben 60 ösztöndíjat támogat a világ 6 Rotary Központjának (Rotary Centers for International Studies) egyikében, ahol a programra jelentkezô hallgatók a béketeremtéssel és konfliktuskezeléssel kapcsolatos ismereteket sajátíthatják el kétéves, master fokozattal záródó képzés keretében. A Rotary International szervezetérôl, céljairól, prog ramjairól részletes információkat kaphat a honlapon.

6 Rotary Club Budapest Margitsziget Híres magyar rotaristák A Rotary Magyarországon A magyar rotary mozgalom 1925-ben kezdôdött az elsô budapesti klub meg - alakulásával ben megalakult a 82. szá mú magyar district, és mindaddig mûködött, amíg a náci rendszer be nem tiltotta. Szentgyörgyi Albert Kisfaludi Stróbl Zsigmond A mozgalom a kommunista idôkben sem éledhetett újjá egészen addig, amíg június 25-én osztrák segítséggel meg a lakult a II. Világháború utáni elsô budapesti klub, amely egyben a szovjet blokk elsô rotary klubja volt. Az önálló magyar district gondolatát elsôként a magyar származású Engelbert Wenckheim kormány zó (governor) karolta fel 2004-ben. A szervezômunka eredményeként 2006-ban megszületett a döntés a Rotary International részérôl, hogy több mint 60 év után Magyarország másodízben is önálló kormányzóság legyen. Jelenleg 40 klub és mintegy 1100 tag alkotja a rotary mozgalmat Magyarországon. További célkitûzésünk a klubok számának évi 4-5 új alapítású klubbal történô bôvítése. A 2006-ban megtartott kormányzóválasztás eredményeként az RC Budapest alapító tagja, Kovács Imre lett Magyarország elsô kormányzójának választva. A charterünnepség június 29. és júli us 1. között volt Budapesten, több külföldi vendég jelenlétében. A charter okiratot Dong Kurn Lee, a Rotary International 2008/2009 elnöke nyújtotta át, jelen volt Ed Futa, a Rotary International fôtitkára és Michael Pinson, a Rotary International Board tagja is. Bláthy Ottó Titusz A Charter ünnepség képei Lehár Ferenc

7 A RC Budapest Margitsziget meg alapítása Az 1989 es alapításától eltelt évek során az RC Budapest tagjainak száma erôsen megnôtt. A számbeli növekedés a klub életében is komoly változásokat hozott, és elhatároztuk, hogy új klubot alapítunk. E célból április 10-én a BME Szervetlen Kémiai Tanszék könyvtárában megbeszélésre jöttünk össze. A résztvevôk a RC Budapest tagjai vagy volt tagjai voltak: Hornyánszky Zoltán, Jantsek Gábor, Khin Antal, Kómár Gyula, Kürthy András, Kovács József, Leveles László, Magos Tibor, Nagy József, Pungor Ernô, Richter Péter, Sohár Pál, Szelényi László és Tury Peregrin. Ezen az összejövetelen a résztvevôk elhatározták, hogy Wolff kormányzónak bejelentik szándékukat új klub alakítására. Az alakuló klub üléseit május 5-tôl kezdve a Margitszigeten, a Ramada Grand Hotel Budapestben tartotta (ma Danubius Grand Hotel Margitsziget Budapest). Megindult a klub létszámának növelése új tagok felvételével. Beltz Zoltán, Halmy Péter, Izsó Judit, Morgós András, és Szigeti László bemutatkozó elôadásuk után a klubtagok sorába léphettek. Június folyamán Kürthy András és Magos Tibor javaslatára a klub jótékonysági alapítványt hozott lét re. A kuratórium elnöke Kürthy András, tagjai Jantsek Gábor, Magos Tibor, Sohár Pál és Tury Peregrin lettek. Az alapítvány támogatására júliusban, a Vadrózsa étteremben hangversennyel egybekötött foga dást ren dez tünk. Kürthy András szervezésében a Kolozsvári Magyar Opera mûvészei adtak kitûnô hangversenyt. Az est értékét Madarassy István mûvészi tárlata növelte. Jelenleg a klub alapítványa jelentôs alaptôkével rendelkezik, így kamata szolgálhatja klubunk különféle projektjeit. Madarassy István, ill. Szigeti László tervei alapján elkészült a klub zászlaja. A testvérklubokkal való kapcsolatok ápolását szolgálta egy mátészalkai kirándulás az ottani klub meghívására, és Nagy József elnök részvétele több vidéki klub avatóünnepségén. Az alapító Budapest Duna és Margitsziget klub közös farsangot rendezett, majd kétszer egyegy hónapig heti összejöveteleiket is közösen tartották. Klubunk tiszteletbeli tagjává választotta az alapítással megbízott PDG Mailáth-Pokorny Pált, a két alapító klub, a RC Budapest Duna és a RC Bonn Rheinbrücke elnökeit: Guth Zoltánt és Oskar von Siegfriedet, továbbá a magyar Rotary újjászervezésében és klubunk alapításában is fontos szerepet betöltô Heinrich Wamhoffot. Klubunk avatóünnepségét a szentendrei klubbal közösen szervezte, és a szentendrei városházán tartotta. Fogadás a Szentendrei Néprajzi Múzeumban volt. Ezt követôen az Erdész-Péter Pál Galéria kiállításának megtekintésére nyílt lehetôség. Az ünnepség záró rendezvénye a gálamûsorral egybekötött vacsora volt a Flamenco Hotelben. A sikeres mûsort ez alkalommal is a Kolozsvári Magyar Opera mûvészei adták, Kürthy András szervezésében július elsejével az újonnan alakult RC Buda pest Margitsziget, Nagy József elnökletével és 22 taggal, megkezdte mûködését, mint a Rotary International tagja. Lejegyezte évben a 10 éves évforduló alakalmából: Nagy József RC Budapest Margitsziget alapító és tiszteletbeli örökös elnöke Richter Péter és Sohár Pál alapító tagok

8 Rotary Club Budapest Margitsziget Elnökök Elnök: Következô elnök: Szigeti László Bene István Elôzô elnökök: 1998/1999 Nagy József 1999/2000 Hornyánszky Zoltán 2000/2001 Sohár Pál 2001/2002 Polony István 2002/2003 Jantsek Gábor 2003/2004 Magos Tibor 2004/2005 Kránitz Péter 2005/2006 Bartos Gábor 2006/2007 Tury Peregrin Kétszeres Paul Harris díjas: Miklauzic István, Nagy József Paul Harris díjas: Klébl Márton, Bancsics Ferenc, Kránitz Péter Tiszteletbeli tagok Mailáth-Pokorny Paul Születési év: 1923 Foglalkozás: nyugalmazott vezérigazgató, Élelmiszeripar kenyéripar (14-03) Rotary tagság: 1965 Rotary funkciók: D-1910 DG (1990/91), D-1910 magyar regió felelôse ( ) Miklauzic István Születési év: 1942 Foglalkozás: Marketing és ker. Nagykereskedelem (21-03) Rotary tagság: 1991 Rotary funkciók: CLC társelnök, PAG ( ), Klubelnök (1995/96) Rotary elsimerések: Paul Harris Felow (1991, 2002)

9 Richter Péter Születési év: 1920 Foglalkozás: Okleveles biokémikus, Dr. Tudomány Biológus (26-05) Rotary tagság: 1989 Hans Peter Schiff Születési év: 1943 Foglalkozás: Németországi Szövetségi Köztársaság nagykövete Sohár Pál Születési év: 1936 Foglalkozás: a Magyar Tudományos Akadémia Rendes Tagja, Emeritus Professzor, Okleveles Mérnök Tudomány Kémikus (26-06) Feleség: Sohárné dr. Bándi Judit (1936), gyermekek: dr. Sohár Anikó (1962), Szutorné Sohár Ildikó (1965), Sohár Zoltán (1968) Rotary tagság: 1989 Rotary funkciók: PP (2000/2001) Wamhoff Heinrich Születési év: 1936 Foglalkozás: Nyugalmazott Egyetemi Professzor Tudomány Kémikus (26-06) feleség: Ingrid Rotary tagság: 1979 Rotary funkciók: PP, PDGK Rotary elsimerések: Paul Harris Felow

10 Rotary Club Budapest Margitsziget Tagok Bancsics Ferenc Születési év: 1969 Foglalkozás: Projekt menedzser Információtechnológia Távközlési rendszerek (08-99) Feleség: Bancsicsné Tünde Gyermekek: Máté (1996), Anna (1997) Rotary tagság: 2001 Rotary funkciók: District Rotary Foundation Bizottság elnöke (2007/2008) Rotary elsimerések: Paul Harris Fellow (2007) Bartos Gábor Születési év: 1946 Foglalkozás: Reklám Kiadvány készítés (02-99) Gyermekek: Andrea (1972), Eszter (1980), Richárd (1988), Gergô (1989), Panni (1991) Rotary tagság: 1998 Rotary funkciók: PP (2005/2006) Bene István Születési év: 1931 Foglalkozás: Okleveles vegyészmérnök, Okleveles közgazdász Feleség: Rácz Zsuzsanna (1945), Gyermekek: István (1973), György (1974) Rotary tagság: 1997 Rotary funkciók: Megválasztott elnök (2008/2009) Ferenczy Zsolt Születési év: 1964 Foglalkozás: Okleveles építômérnök statikus Építészet Általános mérnök (04-06) Feleség: Ferenczyné Saás Kinga tanár, mûhelyvezetô Gyermekek: Bálint (1990), Gergely (1995) Rotary tagság: 2002

11 Grosz Gabriella Születési év: 1950 Foglalkozás: Dr. phil Szórakoztatás Producer/rendezô (13-04) Gyermekek: Newerla Kováts Zita (1972) és Kováts Szilárd (1973) Rotary tagság: 1999 Harsányi Lehel Születési év: 1962 Foglalkozás: Dr. med. Egészségügy Nôgyógyászat (22-99) Rotary tagság: 2001 Hornyánszky Zoltán Születési év: 1943 Foglalkozás: Szolgáltatás Hotelvezetés (27-04) Rotary tagság: 1998 Rotary funkciók: PP (1999/200) Rotary elsimerések: Izsó Judit Születési év: 1966 Foglalkozás: Közalkalmazott projektmenedzser EU projektek (15-99) Férj: Macskásy Árpád (1951) Gyermek: Macskásy Éva (1999) Rotary tagság: 1998

12 Rotary Club Budapest Margitsziget Jakab Zoltán Születési év: 1961 Foglalkozás: Ingatlan Ingatlanfejlesztés (25-03) Gyermekek: Zoltán (1995), Júlia (1998) Rotary tagság: 1998 Jantsek Gábor Születési év: 1952 Foglalkozás: Jog - Ügyvéd (18-01) Feleség: Dr. Koós-Hutás Piroska (1954) Gyermek: Sarolta (1990) Rotary tagság: 1989 Rotary funkciók: PP (2002/2003) Klébl Márton Születési év: 1927 Foglalkozás: Ingatlan Épületfelügyelet (25-04) Rotary tagság: 1970 Rotary funkciók: PP (1979/1980) Rotary elsimerések: Paul Harris Fellow (1981) Kovács József Születési év: 1947 Foglalkozás: Jog Ügyvéd (18-01) Nôs, két gyermek Rotary tagság: 1989

13 Kránitz Péter Születési év: 1959 Foglalkozás: Okleveles közgazdász, Közösségi és szociális szolgálatok Tanácsadó (10-01) 22 éve házas, 2 gyermeke van: Lili (20) és Peti (18) Rotary tagság: 2000 Rotary funkciók: PP (2004/2005), MRCSZ ellenôrzô bizottság elnöke 2004/2005, PAG 2005/2006, AG 2006/2007, 2007/2008 Rotary elsimerések: Paul Harris Fellow (2007) Krepuska Zsolt Születési év: 1973 Foglalkozás: Élelmiszeripar Vendéglátás (14-01) Feleség: Zákány Viktória Gyermekek: Dóra (2003), Márton (2006) Rotary tagság: 2006 Nagy József Születési év: 1926 Foglalkozás: Egyetemi professzor, Okleveles mérnök, Kémiai Tudományok doktora Tudomány Szervetlen Kémia (26-06) Feleség: Nagyné Marika; Gyermekek: József, István unokák: Timea, Charolta, Kinga Rotary tagság: 1989 Rotary funkciók: PP RC.Budapest (1990/91), PP RC Bp Margitsziget (1998/99 és 2000) CLC Bizottság elnök, YEY Bizottság elnök, trainer RTF Bizottság elnök Rotary elsimerések: Paul Harris Fellow (1994, 2005); RI emléklap Pipoly Piroska Születési év: 1961 Foglalkozás: Külkereskedô, Okleveles bányagépészmérnök, Gazdasági mérnök Férj: Lutoskin Valerij (1958), Gyermek: Lutoskin Anna (1990)

14 Rotary Club Budapest Margitsziget Polony István Születési év: 1943 Foglalkozás: Egészségügy Fül- orr- gégészet (22-99) Rotary tagság: 1998 Rotary funkciók: PP (2001/2002) Sándor Szabolcs Születési év: 1973 Foglalkozás: Karmester, zongora-kamaramûvész, opera-korrepetitor Mûvészet Karmester (05-99) Feleség: Sarolta Gyermekek: Bálint (1997), Hanna (2006) Rotary tagság: 2006 Sebôk Marianna Születési év: 1972 Foglalkozás: Humán erôforrás Humán erôforrás specialista (16-01) Rotary tagság: 2006 Stein János Születési év: 1948 Foglalkozás: Pénzügyi szolgáltatások Tanácsadás (01-99) Rotary tagság: 1993

15 Szendrey Gábor Születési év: 1950 Foglalkozás: Dr., Master of Science in Media Management Marketing - Marketingvezetô (21-01) Gyermekek: Szendrey Gabriella (1979), Szendrey Ádám (1984) Rotary tagság: 2006 Szigeti László Születési év: 1950 Foglalkozás: Okleveles építészmérnök Gyermek: Nóra (1981) Rotary tagság: 1998 Rotary funkciók: Elnök (2007/2008) Tury Peregrin Születési év: 1939 Foglalkozás: Dr. med. Egészségügy Sürgôsségi ellátás (22-04) Feleség: Kontra Kinga dr; Gyermekek: Barbara (1973), Kinga (1975), Enikô (1978), Peregrin Ákos (1980) Rotary tagság: 1998 Rotary funkciók: PP (2006/2007) Vályi Attila Születési év: 1965 Foglalkozás: Ügyvezetô igazgató, Mérnöki Tudományok Villamosmérnök (04-07) Feleség: Vályi Katalin Gyermekek: Dorottya (1991), Soma (1993) Rotary tagság: 2004

16 Rotary Club Budapest Margitsziget In memoriam Tagjaink voltak Budaváriné Eff Mária 2000-ben lett klubunk sorrendben harmadik hölgy- és rövid idôn belül egyik legaktívabb tagja. Felvételét követôen három éven át töltötte be a felelôsségteljes és komoly feladatot jelentô klub-kincstárnoki tisztet, rendkívüli hozzáértéssel, gondossággal, lelkiismeretesen. A pénzügyi kimutatások és bizonylatok pontos, hiánytalan és késedelem nélküli kezelésében példaadó munkát végzett, a rajta kívül álló, sokszor csak nagyon nehezen leküzdhetô nehézségek ellenére is. Kedves emlékként ôrizzük az otthonában rendezett hangulatos klubösszejövetelt, amikor kitûnô háziasszonyként látta vendégül rotariánus barátait. Rokonszenves, kedves egyénisége, rotariánus elkötelezettsége, tettrekészsége, határozott, gyors és hatékony részvétele a klubéletben klubunk meghatározó, s közkedvelt tagjává tette. Annál nagyobb megrendültséggel kellett beletörôdnünk tragikusan idô elôtti és váratlanul bekövetkezett halálába. A gyilkos kór alig hagyott idôt számunkra, hogy beletörôdhessünk a megváltoztathatatlanba, s alig öt év után örökre búcsút vegyünk tôle. Fájdalmas ûrt hagyott maga után, s évek múltán is szeretettel ôrizzük emlékét. (Sohár Pál) Mészáros Laci emlékére Laci 2002-ben csatlakozott hozzánk mindegyikünk örömére, egy mindíg jókedvû, barátságos nagy mackó képében, aki ezer szállal kötôdött a sporthoz, és azon belül a birkózáshoz. Mindenki aki részt vett a klubunk, de elsôsorban Laci által szervezett margitszigeti Rotary Sportnapon tudja, hogy nehezen feledhetô élmény volt: jelen voltak többek között az aranycsapat akkor még élô tagjai is. Ez a kiváló szervezés jellemzô volt rá, hiszen amit, vagy akit szeretett, azért mindent megtett. Állandó tettrekészsége, humora, barátsága fájón hiányzik klubunk mindennapjaiból. (Bartos Gábor)

17 A RC Budapest Margitsziget elsô tíz éve A Rotary Alkotmányban található a Rotary Célja: a szolgálat eszményének, mint a jó ügy alapjának támogatása és táplálása. A rotarysták ma négy területet tartanak legfontosabbnak, amelyek támogatják a szolgálat eszményét : 1. a barátság ápolása, amely alkalmat ad hasznosnak bizonyulni mások számára, 2. a magán- és hivatásos életben a magas etikai alapelvek, valamint minden, a közösség számára hasznos tevékenység értékeinek elismerése, 3. valamennyi rotarista felelôsségteljes magán-, hivatásbeli és nyilvános tevékenységének támogatása, 4. a jó szándék ápolása, amely a népek közötti megértést és békét szolgálja olyan dolgozó férfiak/nôk világközössége által, akiket a segítôkészség ideálja egyesít. Klubunk számára fontos és egyben nehéz feladat a fenti célokat a klubélet mindennapjaira lefordítani. Erre irányuló törekvéseinket és eredményeinket foglaljuk össze az itt következô részben. ( ) Külföldi és hazai tájakon tett kirándulásaink a barátság ápolása, a klubtagok és családtagjaik, barátaik megismerése mellett élményekkel és ismeretekkel gazdagították a résztvevôket. Feledhetetlen kirándulásaink között említjük a nagyszerûen sikerült háromnapos látogatást Marienbadban, Hornyánszky Zoltán barátunk meghívására; a szüreti napokat Palicson; a Felvidéken és Krakkóban tett utazásunkat; a borkóstolásokat Villányban, Budafokon és Badacsonyban, és több alkalommal a RC Baja halas rendezvényeit. Klubrendezvények, kirándulások, közös programok A klub tagjai közötti barátság elmélyítéséhez nagymértékben járultak hozzá közös rendezvényeink. Szép élményt jelentett a résztvevôk számára a Kolozsváron tett látogatás, melynek célja a Kolozsvári Magyar Opera Nabucco elôadása volt. A nagysikerû elôadást Kürthy András rendezte, díszleteit Madarassy István a RC Budapest tagja tervezte. Lehetôségünk nyílt Kolozsváron kívül, a környéket, a gyönyörû erdélyi vidéket, a tordai hasadékot és Torockót is megnézni. A barátságot nagymértékben erôsítették a Kránitz Péter, Magos Tibor, Jantsek Gábor, Budavári Eff Mária és Nagy József családi fészekben tartott garden partyk, valmint a közös színházi és Wagner opera esték, múzeumlátogatások. Igen sikeres volt a vidéki klubok ösztönzésére szeptemberében megrendezett margitszigeti országos rotary sportnap, a melyen nem csak a magyar, hanem délvidéki szerb klubok is részt vettek. A megrendezés kiváló, a sportfotózásban nemzetközileg is elismert barátunknak, Mészáros Lászlónak az érdeme volt. Sajnos ô már nincs köztünk, mert a könyörtelen halál a mennyei Rotary tagjai közé sorolta, Budaváry Eff Máriával együtt.

18 Rotary Club Budapest Margitsziget Kapcsolatok hazai és külföldi klubokkal Eddigi mûködésünk során számos külföldi látogatónk volt, többek között Argentínából, Ausz triából, Csehországból, Dániából, az Egyesült Királyságból, Erdélybôl, Horvátországból, Indiá ból, Németországból, Norvégiából, Olaszországból, az USA-ból, sôt ígéretes kapcsolat alakult ki az ausztrál Black Town klubbal. Külön is említésre méltó a K. Kreuzer nek, a RC Erding klub tagjának kezdeményezésére a gödöllôi kastélyban megtartott ünnepélyes találkozó a két klub tagjai között, Schöffmann kormányzó jelenlétében, amidôn partnerkapcsolat jött létre. Az erdingi klubbal többször találkoztunk Németországban és Olaszországban. Sajnos ezek a kapcso latok megszakadtak, azonban ban új kapcsolat jött létre a RC Berlin Gendarmenmarkt Klubbal és a RC Potenzával (Olaszország). A Vajdaságban, Palicson részt vállaltunk egy belgrádi klubbal közösen a klubalapításban. Több ször voltak nálunk délvidéki barátaink, és mi is többször ott voltunk rendezvényeiken. Ehhez a klub tagjai azzal igyekeztek anyagi alapot teremteni, hogy a karácsonyt megelôzô héten az elmúlt években forralt bort árultak Budapest forgalmas pontjain. Polony István barátunk elnöksége alatt szervezte a siketnémák váci országos intézete lakói részére nyújtott jelentôs sportruházati támogatást. Klubunk mesterhúr-készlet rendszeres vásárlásával támogatja András Mátyás tanulmányait a Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola és Gimnáziumban. Új, induló projektünk a Boldogkôváralja községben található Ápoló-Gondozó Otthon támogatása orvosi felszerelések adományozásával. Klubunk életének kedves színfoltja volt, egy angliai (Tiverton) rotriánus házaspár, PP. Griffith és neje látogatása, akik Magyarországot és benne klubunkat választották aranylakodalmuk megünneplésére. Elôadások Támogatások, projektek Magos Tibor barátunk elnöksége alatt kezdôdött kapcsolatunk a Cseppkô utcai gyermekotthonnal, akiket a klub minden évben támogat nyári táborozás biztosításával, jutalomkönyvek és ajándékok juttatásával, valamint rendezvények közös szervezésével. Az ismeretek bôvítése mellett szellemi felfrissülést jelentenek a különbözô témájú elôadások. Az elôadások szervezésével sok éven át PP Sohár Pál foglakozott, és viselte gondját rendszeres ségüknek. Klubtagjainkon kívül számos vendég elôadónk is volt, közöttük testvérklubok tagjai, neves szaktekintélyek, hírességek, akadémikusok, egyetemi tanárok és külföldrôl jött vendégek. A teljesség igénye nélkül, csak néhányat kiragadva említjük rotarysta barátainkat más klubokból: Horváth Ádám professzor, TV rendezô; Mada-

10 ÉVE. A Szentes-Csongrád RC. alapító ünnepségének 10. évfordulójára. Szentes, 2015. Emlékkönyv a klub alapító ünnepségének 10.

10 ÉVE. A Szentes-Csongrád RC. alapító ünnepségének 10. évfordulójára. Szentes, 2015. Emlékkönyv a klub alapító ünnepségének 10. A Szentes-Csongrád RC 10 ÉVE A SZENTES-CSONGRÁD RC Emlékkönyv 10 ÉVE a klub alapító ünnepségének 10. évfordulójára Szentes, 2015. július 3. Emlékkönyv a klub alapító ünnepségének 10. évfordulójára Szentes,

Részletesebben

RID 2011 nyertese: A kis kavics, Lovas Ildikó regénye. Hobo is segít, hogy legyen passzív háza a fogyatékosoknak

RID 2011 nyertese: A kis kavics, Lovas Ildikó regénye. Hobo is segít, hogy legyen passzív háza a fogyatékosoknak 4. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 2011. DECEMBER ÁRA: 1500 FT; 7 EUR RID 2011 nyertese: A kis kavics, Lovas Ildikó regénye Hobo is segít, hogy legyen passzív háza a fogyatékosoknak Fiatal rotarysok játszóteret építettek

Részletesebben

LIONS. 25 We serve! HUNGARY. Lions Klubok Magyarországi Szövetsége 2014 május

LIONS. 25 We serve! HUNGARY. Lions Klubok Magyarországi Szövetsége 2014 május Lions Klubok Magyarországi Szövetsége 2014 május LIONS HUNGARY 25 We serve! A Lions Klubok Magyarországi Szövetségének tisztségviselői 2013-2014-ben KABINET KORMÁNYZÓ Magyar László YEC Nemzetközi kapcsolatok

Részletesebben

8. HÍRLEVÉL Rotary Club Szolnok Alapítva: 1932. október 23. Újraalapítva: 1999. május 23.

8. HÍRLEVÉL Rotary Club Szolnok Alapítva: 1932. október 23. Újraalapítva: 1999. május 23. 8. HÍRLEVÉL Rotary Club Szolnok Alapítva: 1932. október 23. Újraalapítva: 1999. május 23. 2010. július 2009/2010. Rotary év Tartalomjegyzék A 2010. május 16-i Charter Évforduló Ünnepség résztvevői 1. sor

Részletesebben

International Inner Wheel

International Inner Wheel család Próbaszám International Inner Wheel Fotó: Rotary International/Alyce Henson, Monika Lozinska Tartalom 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 31 Köszöntő A Rotaract észrevétlenül

Részletesebben

12. HÍRLEVÉL Rotary Club Szolnok Alapítva: 1932. október 23. Újraalapítva: 1999. május 23.

12. HÍRLEVÉL Rotary Club Szolnok Alapítva: 1932. október 23. Újraalapítva: 1999. május 23. 12. HÍRLEVÉL Rotary Club Szolnok Alapítva: 1932. október 23. Újraalapítva: 1999. május 23. 2014. június 2013/2014. Rotary év 15 Tartalomjegyzék A 2014. május 24-i Charter évforduló ünnepség résztvevői

Részletesebben

A KÖZMŰVELŐDÉS HELYI MECÉNÁSAI

A KÖZMŰVELŐDÉS HELYI MECÉNÁSAI PORDÁNY SAROLTA 1 HELYI MECENATÚRA HELYI MECÉNÁSOK A KÖZMŰVELŐDÉS HELYI MECÉNÁSAI Bevezető Megsokasodtak az utóbbi években a hazai mecenatúra élénkítését szolgáló országos kezdeményezések. Az újságokban,

Részletesebben

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2014. ÁPRILIS JÚNIUS XIV. ÉVFOLYAM, 2.

BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2014. ÁPRILIS JÚNIUS XIV. ÉVFOLYAM, 2. BUDAPESTI UNITÁRIUS HÍRLEVÉL A BUDAPESTI NAGY IGNÁC UTCAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2014. ÁPRILIS JÚNIUS XIV. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Fiatalok ünnepi konfirmációja (2014. június 22. vasárnap) Egyházközségünk

Részletesebben

5. Hírlevél. Rotary Club Szolnok. 2007. pünkösd 2006/2007. Rotary év. Tartalomjegyzék

5. Hírlevél. Rotary Club Szolnok. 2007. pünkösd 2006/2007. Rotary év. Tartalomjegyzék 5. Hírlevél Rotary Club Szolnok 2007. pünkösd 2006/2007. Rotary év A 2006-os Charter ünnepségen részt vett klubtagok. Balról jobbra, felső sor: Kardos Tamás, Dr. Barazutti László, Erdei György, Kiss László,

Részletesebben

101. szám 2011. június 絆 きずな KIZUNA. A Magyar Japán Baráti Társaság hírlevele

101. szám 2011. június 絆 きずな KIZUNA. A Magyar Japán Baráti Társaság hírlevele 絆 きずな KIZUNA A Magyar Japán Baráti Társaság hírlevele A mostani számunktól kezdve lapunk címét megváltoztattuk. A KIZUNA szó japánul baráti szálak, baráti kötelék jelentésű szó, amely tartalmát tekintve

Részletesebben

Tiszteletbeli konzul lett a lelkipásztor. Sikerek a nyugati parton. Gyergyó hazavárja gyermekeit

Tiszteletbeli konzul lett a lelkipásztor. Sikerek a nyugati parton. Gyergyó hazavárja gyermekeit A PANORÁMA AJÁNLATA IN THIS ISSUE OF PANORÁMA Kossuthra emlékeztek Washingtonban Százhatvan esztendeje, hogy Kossuth Lajos az Amerikai Egyesült Államokban történelmi jelentõségû látogatást tett - erre

Részletesebben

2010 : 5 : szeptember - október

2010 : 5 : szeptember - október 2010 : 5 : szeptember - október HallgaTóI siker A Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál képzőművészeti pályázatára érkezett képek közül a zsűri kiválasztotta a nyertes alkotást. Az 1500 eur. fődíjat

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK TOLNA-MÖZSÖN

CIVIL SZERVEZETEK TOLNA-MÖZSÖN MELLÉKLET XVII. évfolyam 7. szám Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2007. július CIVIL SZERVEZETEK TOLNA-MÖZSÖN Fiókom mélyén õrzött szakszervezeti tagkönyvem elsõ oldalán még ez a lenini idézet

Részletesebben

EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében

EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében HÍRMONDÓ Népfôiskolai A MAGYARY ZOLTÁN NÉPFÔISKOLAI TÁRSASÁG IDÔKÖZI TÁJÉKOZTATÓJA TATA, 2007. MÁRCIUS EGYÜTTMÛKÖDÉSRE ÍTÉLVE 1 Civilek és önkormányzatok együttmûködése K-E megyében A megyei közgyûlés

Részletesebben

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV 2013 BUDAPEST A FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET KIADVÁNYA Felelős kiadó Dr. Tömösváry Zsigmond nyá. dandártábornok, elnök Lektorálták Dr. Magyar István nyá. dandártábornok

Részletesebben

AZ ÚJPESTI KÖZMŰVELŐDÉSI KÖR ÚJABB TÖRTÉNETE 2

AZ ÚJPESTI KÖZMŰVELŐDÉSI KÖR ÚJABB TÖRTÉNETE 2 Kőrös András: 1 AZ ÚJPESTI KÖZMŰVELŐDÉSI KÖR ÚJABB TÖRTÉNETE 2 Újpest kulturális életének története egyidős a település történetével. Az ország fővárosa, a kultúra központja mellett meghúzódó kis község,

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

Tisztújítás a sportegyesületben

Tisztújítás a sportegyesületben Szerencsi HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXX. évfolyam 1. szám 2015. január 23. Alig néhány centiméteres hó hullott január első napjaiban.

Részletesebben

ACTA DOCTORANDORUM 2014

ACTA DOCTORANDORUM 2014 2014 ACTA DOCTORANDORUM 2014 Kiadja a Doktoranduszok Országos Szövetsége. ISSN 1418-4605 Szerkesztette: Budai Csaba ACTA DOCTORANDORUM 1 Tartalomjegyzék 2014 Lectori Salutem!... 3 20 éves a DoSz - Gondolatok

Részletesebben

Pénz, Paripa és Fegyver. Karitatív díjak a jótékonyságért. Prices of Charity for Doing Good Works. Történelmi esély az olimpia megrendezésére

Pénz, Paripa és Fegyver. Karitatív díjak a jótékonyságért. Prices of Charity for Doing Good Works. Történelmi esély az olimpia megrendezésére A PANORÁMA AJÁNLATA Karitatív díjak a jótékonyságért A Panoráma Világklub Dunakeszin megrendezett gálaestjén azok vehették át a Karitatív Díjat, akik a határokon átívelõ jótékony cselekedeteikkel kiemelkedõ

Részletesebben

kapott megyénk, mely 8706 rászoruló életét könnyítette meg.

kapott megyénk, mely 8706 rászoruló életét könnyítette meg. Folytatjuk a munkát összefogással! Az idén ünnepli megalakulásának 30. évfordulóját a Mozgáskorlátozottak Sza bolcs- Szat már-bereg Megyei Egyesülete. Ez alkalomból Balogh Zoltánné az egyesület elnöke

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért!

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért! XXII. évfolyam, 2014. május 31. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tegyünk az egészségért! Felelősek vagyunk magunkért és másokért. Így van ez az egészség védelmében

Részletesebben

Kitüntetések a Magyar Tudomány Napján

Kitüntetések a Magyar Tudomány Napján XXXI. évfolyam, 11. szám 2008. november Kitüntetések a Magyar Tudomány Napján A Magyar Tudomány Napja központi ünnepségére idén november 3-án az MTA Székházában került sor, ahol a tudományos élet különbözõ

Részletesebben

St. Elizabeth. Adalékok az Egészségügyi Kar történetéhez. Fábián Gergely

St. Elizabeth. Adalékok az Egészségügyi Kar történetéhez. Fábián Gergely St. Elizabeth U D OF F H NIVERSITY EBRECEN ACULTY OF EALTH NYÍREGYHÁZA MEDICINAE ET ACTA 1990 SOCIOLOGICA ACTA M S ED OC V OLUME 3. 2012 Adalékok az Egészségügyi Kar történetéhez Fábián Gergely Debreceni

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

AJÁNLÓ. A BESZT Szövetség első nemzetközi konferenciája Egy nemzetközi konferencia megrendezésével a nyilvánosság elõtt

AJÁNLÓ. A BESZT Szövetség első nemzetközi konferenciája Egy nemzetközi konferencia megrendezésével a nyilvánosság elõtt AJÁNLÓ Nélkülözhetetlen a média segítsége Valamennyi civil szervezet életében a legfontosabb pénzszerzési idõszak minden év január elsejétõl május 20-ig terjed. Az adóbevallásoknak a magyar törvények szerint

Részletesebben

MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG. Almanach 2014 KÉSZÜLT A MTT MEGALAKULÁSÁNAK 25. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG. Almanach 2014 KÉSZÜLT A MTT MEGALAKULÁSÁNAK 25. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG Almanach 2014 KÉSZÜLT A MTT MEGALAKULÁSÁNAK 25. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL Debrecen, 2014 Szerkesztette a Szerkesztőbizottság: Elnök: Százdi Antal Tagok: Dr. Balogh László Dr.

Részletesebben

Máltai Hírek. A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja

Máltai Hírek. A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja Máltai Hírek A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja XIII. évfolyam 1. szám 2007. március Tartalom M ÁLTAI H ÍREK 2007. március Tartalom Elnöki levél 3 Naptár mi történt,

Részletesebben

Dr. Szabó Miklós 15 ÉVES A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY.,, A világ dolgait nem nehéz megcsinálni, de a dolgokat kitalálni sokkal nehezebb.

Dr. Szabó Miklós 15 ÉVES A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY.,, A világ dolgait nem nehéz megcsinálni, de a dolgokat kitalálni sokkal nehezebb. Dr. Szabó Miklós 15 ÉVES A FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY,, A világ dolgait nem nehéz megcsinálni, de a dolgokat kitalálni sokkal nehezebb. Van Gogh 2011 1 Kiadja: a Fehér Bot Alapítvány 4087 Hajdúdorog, Nánási

Részletesebben

Városszépító programok a szekszárdi klubban. RID 2010 gyôzetes Szilasi László: Szentek hárfája. Életet ajándékba Gift of Life Magyarország

Városszépító programok a szekszárdi klubban. RID 2010 gyôzetes Szilasi László: Szentek hárfája. Életet ajándékba Gift of Life Magyarország rotary címlap nov:layout 1 12/2/10 7:34 AM Page 1 3. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM 2010. DECEMBER ÁRA: 1500 FT; 7 EUR Városszépító programok a szekszárdi klubban RID 2010 gyôzetes Szilasi László: Szentek hárfája Életet

Részletesebben