A 10 éves ROTARY CLUB BUDAPEST MARGITSZIGET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 10 éves ROTARY CLUB BUDAPEST MARGITSZIGET"

Átírás

1 District 1911 A 10 éves ROTARY CLUB BUDAPEST MARGITSZIGET ALAPÍTVA 1998-ban, CHARTER RI Klubazonosító:

2 Rotary Club Budapest Margitsziget Az RC Budapest Margitsziget tagjainak Kedves Rotarista Barátaim! Az RC Budapest Margitsziget tagjaiként nagy szeretettel köszöntelek Benneteket klubotok 10 éves fenn állása alkalmából. Visszatekintve a megalakulásotokra, a budapesti rotaristák nagyon örültek, hogy egy újabb klubot hoztatok létre a fôvárosban. Az alapítóitok között voltak nagy rotarista múlttal rendelkezôk is, akik a Rotary szellemét elültették az új klubban, magukkal ragadva az új tagokat is. Ez rendkívül szükségszerû volt, hiszen a magyar rotary újjáélesztése csak 1989-ben si ke rült és az elsô klubok alapításánál nagyon fontos szempont volt a rotary hagyományok ápolása, a rotary értékrend melletti elkötelezettség megvalósítása. Az RC Budapest Margitsziget ezen a területen mindig is jelesre vizsgázott. Számotokra mindvégig fontos volt a barátság ápolása, a többi klubbal történô korrekt együttmûködés. Ezt jól példáz tátok azzal is, hogy az RC Szentendrével együtt tartottátok charter ünnepségeteket 1998 június 27-én és különbözô együttes programok révén azóta sem szakadtatok el egymástól. Az elmúlt években nagyon sokat fejlôdtetek. Tagjaitok révén régóta aktívan részt vesztek a magyar rotary mozgalom életében, számos fontos funkciót töltöttetek be és jelenleg is segítitek az újonnan alakult 1911 District munkáját. Külön szeretném kiemelni Nagy József District traineri, Kránitz Péter alkormányzói és Bancsics Ferenc Rotary Foundation tevékenységét, amelyek révén jelentôsen tudtuk növelni az új District nemzetközi elismertségét is. Ôszintén remélem és egyben kívánom, hogy a klub a jövôben is ilyen aktivitással vegyen részt a District munkájában, ami garanciát jelent a sikerre. Mindannyiunk örömére szolgál, hogy nemzetközi kapcsolataitokon keresztül is jól segítitek a magyar rotary mozgalmat, elôsegítve ezáltal a Rotary egyik alapvetô célját, amely a népek közötti megértést és békét szolgálja. Cselekvô tevékenységgel, szép eredményekkel teli az elmúlt 10 év és ez megbízható alapot ad a jövôbeli feladataitokhoz. Sok munka vár még rátok. Ki kell vennetek a részeteket a jótékony segítségnyújtásból, hiszen manapság egyre több a rászoruló. A Rotary eszmeisége alapján kell nektek is ápolni a barátságot, amint azt eddig is tettétek, megmutatni a civil társadalomnak az igazi toleranciát és az együttmûködési készséget a velünk nem azonosan gondolkodókkal szemben is. A mai magyar társadalomban megnôtt az igény az ilyen gondolkodással szemben. Kérlek Benneteket, a klub tapasztalt tagjait, adjátok át tudásotokat, lelkesedéseteket a fiatalabbaknak, hogy egyszer majd ôk is továbbadhassák a rotary lángot. Így váltok mindnyájan egyszerre szolgálóvá és felejthetetlenné. Ôszinte barátsággal: Budapest, Kovács Imre DG 2007/2008

3 Kedves Rotarista Barátaim, Kedves Ünneplôk! Mindenkihez szólok, amikor Klubtársaim felkértek, hogy az RC Budapest Margitsziget soros elnökeként írjak néhány köszöntô sort ünnepi kiadványunkba. Klubunk életében elérkezett az elsô igazán nevezetes nap: 10 évesek lettünk! Ez az elsô olyan alkalom, amikor magunkat ünnepelhetjük, jó érzéssel fogadhatjuk barátaink, szeretteink, támogatóink gratulációit. Nem kellett az ünnepi elôkészületek alatt osztanunk-szoroznunk, hogy a rendezvénybôl mennyit fordíthatunk nemes célokra. Most az a célunk, hogy jól érezzük magunkat mindenkivel együtt, aki méltónak talál bennünket arra, hogy velünk legyen, vagy csak gondol ránk a távolból. Nagy megtiszteltetésnek és szerencsének érzem, hogy e sorokat én róhatom papírra, mint Klubunk 10. elnöke. Azért is, mert különleges év volt a 2007/08-as Rotary év, hiszen július 1-én önállósodott a magyar országi mozgalom, alakult meg a magyar 1911-es Rotary District. Sokan aggódtak, aggódtunk, hogy jó lesz-e ez nekünk, de az elsô csetlések, botlások után lábra állt, és szépen kibontakozik. Visszatérve az alapgondolathoz, miszerint ünnepeljünk, mert megérdemeljük, talán meghökkentô, talán szokatlan. Miért is? Azért, mert sok mindent túléltünk: a megalakulás bonyodalmait, a néha vészesen csökkenô taglétszámot, jó barátaink tragikus elvesztését, a néha fellépô közönyt. Azért, mert bár semmi világraszólót nem cselekedtünk, de amit vállaltunk, azt mindig teljesítettük. Azért, mert 10 évesen elmondhatjuk, hogy olyan baráti társaság lettünk, melynek tagjai igazán magukévá tették a Rotary elveit, és minden cselekedetükben megfelelnek az alábbiaknak: 1. Igaz-e? 2. Tisztességes-e minden érintett számára? 3. Elôsegíti-e a barátságot és a jóakaratot? 4. Javát szolgálja-e minden érintettnek? Végezetül ünnepelhetünk azért is, mert az utóbbi években a Klubban belsô igényként tört felszínre, hogy az eddigieknél nagyobbat, merészebbet merjünk álmodni és komoly projekteket vigyünk végig. Ehhez komoly segítséget fog jelenteni az a partnerkapcsolat, melyet az RC Berlin Gendarmenmarkttal alakítottunk ki, ill. ami folyamatban van a Potenzai (Olaszország) Klubbal. Tudom, hogy ôket a miénkkel azonos szándékok vezérlik, szívesen álmodnak velünk és a következô sokszor 10 évben nagy tetteket hajthatunk végre együtt! Most azonban ÜNNEP van. Szigeti László Elnök RC Budapest-Margitsziget 2007/2008

4 Rotary Club Budapest Margitsziget Mi is a Rotary? A Rotary a világban mûködô vezetô üzletemberek, szakemberek, közösségek vezetôinek több mint 100 éve fennálló, jelenleg 1,2 millió tagot számláló szervezete. A Rotary klubok tagjai ismertebb néven a rotaristák humanitárius szolgálatokban vesznek részt, munkájukat magas etikai elvek szerint végzik, és segítik a jóakaratot és a békét szerte a világon. A világ 200 országában több mint Rotary Club mûködik. A klubok politikai és vallási ideológiáktól mentesek, és nyitottak minden kultúrára. Mottónk szerint: Szolgálat mindenek felett. A Rotary fô célkitûzése a szolgálat a közösségben és a munkában szerte a világon. A Rotary céljait és tevékenységét legjobban talán programjai, cselekedetei írják le. A Rotary Foundation (Rotary Alapítvány) A Rotary Foundation a Rotary International alapítványa, fô feladata az eszközök biztosítása a Rotary International részére, a célkitûzések megvalósításához. Ezt a feladatot jól megtervezett, célorientált, ellenôrzött módon végzi a TRF, és hogy ez teljesülhessen, a Rotary minden szintjén - a klubokban, kormányzóságokban, a Rotary Internationalben szakképzett Rotary-tagok és szakemberek tevékeny kednek. Az Alapítvány nem nyereségköz pontú vállalkozás, kizárólag rotaristák és az Alapítvány barátainak akik mindannyian hisznek egy jobb világban - önkéntes támogatása segíti. A Rotary Foundation az 1917-es indulást követôen 1918-ban kapta meg elsô 26,50 USD összegû adományát. Az éves hozzájárulás ben érte el elôször a félmillió, 1965-ben pedig az egymillió USD éves összeget. Ma már évi 100 millió USD feletti összeg segíti a Rotary Alapítvány oktatási és humanitárius tevékenységét. A Rotary Foundation fôbb programjai a humanitárius, egészségügyi és képzési programok. Polio Plus A Polio Plus program a Rotary kitartó igyekezetét jelenti arra vonatkozóan, a poliomyelitis-t Földünk területén kiirtsa. A program 1985-ben indult azzal a céllal, hogy csatlakozva a WHO erôfeszítéseihez összegyûjtsenek 120 millió US dollár összeget annak érdekében, hogy a fejlôdô világ gyermekeit öt év alatt védetté tegyék a gyermekbénulás ellen. Az 1988-ig tartó Polio Plus pénzgyûjtési kampány kiemelkedôen sikerült, 220 millió dollárt hozott. A pénzbeni segítségen túl rendkívüli jelentôsége van annak a hatalmas hadseregnek amelyet a Rotary mozgósított. Önkéntesek százezrei segítenek, akik helyi klinikákon, az elmaradott vidékek falvaiban dolgoznak, vagy a tájékoztató kampányokban vesznek részt, és küzdenek a polio felszámolásáért. Munkájukat a gyermekek védettsége érdekében gyakran szegényes infrastruktúra, rendkívüli nyomor, és polgárháborúk közepette végzik. Humanitárius programok Donna Philips (Georgia, USA) Rotary Foundation Major Donor paralízis elleni vakcinát ad egy kisgyer mek nek Indiában Egészség, Éhezés és Emberiességi Segélyek (Health, Hunger and Humanity Grants) Ezt az alapot az olyan nagyméretû, akár a 2-4 év idôtartamú projektek támogatá sára hozták létre, amelyek meghaladják a klubok, vagy klubok csoportjainak erô forrásait. A projektek célja fôként az egészségügyi helyzet javítása, az éhínség enyhítése, az emberi, kulturális és társadalmi fejlôdés elôsegítése a világ népei között. Egy tandzsik család és további ember 12 faluban a Dusanbe Rotary Club és 19 Florida és Indiana állambeli klub segítségével jut tiszta vízhez

5 óta a világ 77 országában 305 projektet támogatott a 3-H program, összesen 74 millió USD összeggel. A évben 18 új programnak összesen 4,2 millió USD támogatást hagytak jóvá. Kapcsolt Segélyek (Matching Grants) A Rotary Foundation a Kapcsolt Segélyek révén jelentôs támogatásokat biztosít a Rotary kluboknak és kormányzóságoknak (District) a Nemzetközi Szolgálat keretében végzett jószolgálati és humanitárius projektjeihez. A program 1965-ben indult. Az azóta eltelt idôben a világ 171 országában közel projektet támogattak, összesen több mint 291 millió USD összeggel. További programok: Kormányzóságok egyszerûsített támogatása (District Simplified Grants - DSG) Önkéntes szolgálatok támogatása (Volunteer Service Grants VSG) A program a rota ry évben indult, és 202 támogatást ítéltek meg 1 millió USD összegben, amely a világ 47 országába való eljutásban segítette az önkénteseket. Disaster Recovery (katasztrófa elhárítás) Ilyen rendkívüli program kapcsán nyújtott a Rotary támogatást a közelmúltban a Stan és Vilma hurrikánok áldozatainak Mexikóban és Guatemalában, a földrengés sújtotta területek lakóinak Indiában és Pakisztánban. Oktatási és ösztöndíjprogramok Országképviseleti Ösztöndíjak (Ambassa dor al Scholarships) A Rotary Alapítvány Országképviseleti Ösztöndíj programja a világ legnagyobb magánerôbôl alapított nemzetközi ösztöndíj programja. A kezdetek óta több mint 100 ország fiatalja vett részt a programban, melyre a Rotary több mint 490 millió USD-t költött. Csoportos Tanulmányi Csere (Group Staudy Exchange GSE) program: A Csoportos Tanulmányi Csere (Group Study Exchange) során a világ különbözô részébôl két Rotary kormányzóság négy kiváló fiatal dolgozó szakembert küld a másik kormányzóságba egy rotarista vezetésével, akik érdeklôdésüknek megfelelô szakmai és kulturális céllal vesznek részt a négyhetes programban. Az elsô csere óta 100 országból megközelítôleg egyén (közel csoport) vett részt a GSE programban, melyet több mint 96 millió USD összeggel támogatott a Rotary Foundation. Rotary Ösztöndíj Egyetemi Tanárok részére (Rotary Grants for University Teachers) Az 1985-ben indított program egyetemi oktatókat támogat a fejlôdô nemzetekben vállalt oktatási munkájukban. A 3-10 hónapos kint tartózkodás alatt lehetôség nyílik a tapasztalatcserére, a helyi oktatás segítésére. Az indulás óta 460 egyetemi tanár osztotta meg tapasztalatait, vagy oktatott a fejlôdô országokban. Ezalatt a Rotary 4,5 millió USD-al támogatta a projektet. Rio de Janeiroban iskolások szünidejükben kenyeret sütnek. A képzés a Rotary Foundation Matching Grant program keretében brazil, német és indiai klubok közös támogatásával jött létre Rotary Világbéke Ösztöndíj (Rotary World Peace Fellowships) A Rotary minden évben 60 ösztöndíjat támogat a világ 6 Rotary Központjának (Rotary Centers for International Studies) egyikében, ahol a programra jelentkezô hallgatók a béketeremtéssel és konfliktuskezeléssel kapcsolatos ismereteket sajátíthatják el kétéves, master fokozattal záródó képzés keretében. A Rotary International szervezetérôl, céljairól, prog ramjairól részletes információkat kaphat a honlapon.

6 Rotary Club Budapest Margitsziget Híres magyar rotaristák A Rotary Magyarországon A magyar rotary mozgalom 1925-ben kezdôdött az elsô budapesti klub meg - alakulásával ben megalakult a 82. szá mú magyar district, és mindaddig mûködött, amíg a náci rendszer be nem tiltotta. Szentgyörgyi Albert Kisfaludi Stróbl Zsigmond A mozgalom a kommunista idôkben sem éledhetett újjá egészen addig, amíg június 25-én osztrák segítséggel meg a lakult a II. Világháború utáni elsô budapesti klub, amely egyben a szovjet blokk elsô rotary klubja volt. Az önálló magyar district gondolatát elsôként a magyar származású Engelbert Wenckheim kormány zó (governor) karolta fel 2004-ben. A szervezômunka eredményeként 2006-ban megszületett a döntés a Rotary International részérôl, hogy több mint 60 év után Magyarország másodízben is önálló kormányzóság legyen. Jelenleg 40 klub és mintegy 1100 tag alkotja a rotary mozgalmat Magyarországon. További célkitûzésünk a klubok számának évi 4-5 új alapítású klubbal történô bôvítése. A 2006-ban megtartott kormányzóválasztás eredményeként az RC Budapest alapító tagja, Kovács Imre lett Magyarország elsô kormányzójának választva. A charterünnepség június 29. és júli us 1. között volt Budapesten, több külföldi vendég jelenlétében. A charter okiratot Dong Kurn Lee, a Rotary International 2008/2009 elnöke nyújtotta át, jelen volt Ed Futa, a Rotary International fôtitkára és Michael Pinson, a Rotary International Board tagja is. Bláthy Ottó Titusz A Charter ünnepség képei Lehár Ferenc

7 A RC Budapest Margitsziget meg alapítása Az 1989 es alapításától eltelt évek során az RC Budapest tagjainak száma erôsen megnôtt. A számbeli növekedés a klub életében is komoly változásokat hozott, és elhatároztuk, hogy új klubot alapítunk. E célból április 10-én a BME Szervetlen Kémiai Tanszék könyvtárában megbeszélésre jöttünk össze. A résztvevôk a RC Budapest tagjai vagy volt tagjai voltak: Hornyánszky Zoltán, Jantsek Gábor, Khin Antal, Kómár Gyula, Kürthy András, Kovács József, Leveles László, Magos Tibor, Nagy József, Pungor Ernô, Richter Péter, Sohár Pál, Szelényi László és Tury Peregrin. Ezen az összejövetelen a résztvevôk elhatározták, hogy Wolff kormányzónak bejelentik szándékukat új klub alakítására. Az alakuló klub üléseit május 5-tôl kezdve a Margitszigeten, a Ramada Grand Hotel Budapestben tartotta (ma Danubius Grand Hotel Margitsziget Budapest). Megindult a klub létszámának növelése új tagok felvételével. Beltz Zoltán, Halmy Péter, Izsó Judit, Morgós András, és Szigeti László bemutatkozó elôadásuk után a klubtagok sorába léphettek. Június folyamán Kürthy András és Magos Tibor javaslatára a klub jótékonysági alapítványt hozott lét re. A kuratórium elnöke Kürthy András, tagjai Jantsek Gábor, Magos Tibor, Sohár Pál és Tury Peregrin lettek. Az alapítvány támogatására júliusban, a Vadrózsa étteremben hangversennyel egybekötött foga dást ren dez tünk. Kürthy András szervezésében a Kolozsvári Magyar Opera mûvészei adtak kitûnô hangversenyt. Az est értékét Madarassy István mûvészi tárlata növelte. Jelenleg a klub alapítványa jelentôs alaptôkével rendelkezik, így kamata szolgálhatja klubunk különféle projektjeit. Madarassy István, ill. Szigeti László tervei alapján elkészült a klub zászlaja. A testvérklubokkal való kapcsolatok ápolását szolgálta egy mátészalkai kirándulás az ottani klub meghívására, és Nagy József elnök részvétele több vidéki klub avatóünnepségén. Az alapító Budapest Duna és Margitsziget klub közös farsangot rendezett, majd kétszer egyegy hónapig heti összejöveteleiket is közösen tartották. Klubunk tiszteletbeli tagjává választotta az alapítással megbízott PDG Mailáth-Pokorny Pált, a két alapító klub, a RC Budapest Duna és a RC Bonn Rheinbrücke elnökeit: Guth Zoltánt és Oskar von Siegfriedet, továbbá a magyar Rotary újjászervezésében és klubunk alapításában is fontos szerepet betöltô Heinrich Wamhoffot. Klubunk avatóünnepségét a szentendrei klubbal közösen szervezte, és a szentendrei városházán tartotta. Fogadás a Szentendrei Néprajzi Múzeumban volt. Ezt követôen az Erdész-Péter Pál Galéria kiállításának megtekintésére nyílt lehetôség. Az ünnepség záró rendezvénye a gálamûsorral egybekötött vacsora volt a Flamenco Hotelben. A sikeres mûsort ez alkalommal is a Kolozsvári Magyar Opera mûvészei adták, Kürthy András szervezésében július elsejével az újonnan alakult RC Buda pest Margitsziget, Nagy József elnökletével és 22 taggal, megkezdte mûködését, mint a Rotary International tagja. Lejegyezte évben a 10 éves évforduló alakalmából: Nagy József RC Budapest Margitsziget alapító és tiszteletbeli örökös elnöke Richter Péter és Sohár Pál alapító tagok

8 Rotary Club Budapest Margitsziget Elnökök Elnök: Következô elnök: Szigeti László Bene István Elôzô elnökök: 1998/1999 Nagy József 1999/2000 Hornyánszky Zoltán 2000/2001 Sohár Pál 2001/2002 Polony István 2002/2003 Jantsek Gábor 2003/2004 Magos Tibor 2004/2005 Kránitz Péter 2005/2006 Bartos Gábor 2006/2007 Tury Peregrin Kétszeres Paul Harris díjas: Miklauzic István, Nagy József Paul Harris díjas: Klébl Márton, Bancsics Ferenc, Kránitz Péter Tiszteletbeli tagok Mailáth-Pokorny Paul Születési év: 1923 Foglalkozás: nyugalmazott vezérigazgató, Élelmiszeripar kenyéripar (14-03) Rotary tagság: 1965 Rotary funkciók: D-1910 DG (1990/91), D-1910 magyar regió felelôse ( ) Miklauzic István Születési év: 1942 Foglalkozás: Marketing és ker. Nagykereskedelem (21-03) Rotary tagság: 1991 Rotary funkciók: CLC társelnök, PAG ( ), Klubelnök (1995/96) Rotary elsimerések: Paul Harris Felow (1991, 2002)

9 Richter Péter Születési év: 1920 Foglalkozás: Okleveles biokémikus, Dr. Tudomány Biológus (26-05) Rotary tagság: 1989 Hans Peter Schiff Születési év: 1943 Foglalkozás: Németországi Szövetségi Köztársaság nagykövete Sohár Pál Születési év: 1936 Foglalkozás: a Magyar Tudományos Akadémia Rendes Tagja, Emeritus Professzor, Okleveles Mérnök Tudomány Kémikus (26-06) Feleség: Sohárné dr. Bándi Judit (1936), gyermekek: dr. Sohár Anikó (1962), Szutorné Sohár Ildikó (1965), Sohár Zoltán (1968) Rotary tagság: 1989 Rotary funkciók: PP (2000/2001) Wamhoff Heinrich Születési év: 1936 Foglalkozás: Nyugalmazott Egyetemi Professzor Tudomány Kémikus (26-06) feleség: Ingrid Rotary tagság: 1979 Rotary funkciók: PP, PDGK Rotary elsimerések: Paul Harris Felow

10 Rotary Club Budapest Margitsziget Tagok Bancsics Ferenc Születési év: 1969 Foglalkozás: Projekt menedzser Információtechnológia Távközlési rendszerek (08-99) Feleség: Bancsicsné Tünde Gyermekek: Máté (1996), Anna (1997) Rotary tagság: 2001 Rotary funkciók: District Rotary Foundation Bizottság elnöke (2007/2008) Rotary elsimerések: Paul Harris Fellow (2007) Bartos Gábor Születési év: 1946 Foglalkozás: Reklám Kiadvány készítés (02-99) Gyermekek: Andrea (1972), Eszter (1980), Richárd (1988), Gergô (1989), Panni (1991) Rotary tagság: 1998 Rotary funkciók: PP (2005/2006) Bene István Születési év: 1931 Foglalkozás: Okleveles vegyészmérnök, Okleveles közgazdász Feleség: Rácz Zsuzsanna (1945), Gyermekek: István (1973), György (1974) Rotary tagság: 1997 Rotary funkciók: Megválasztott elnök (2008/2009) Ferenczy Zsolt Születési év: 1964 Foglalkozás: Okleveles építômérnök statikus Építészet Általános mérnök (04-06) Feleség: Ferenczyné Saás Kinga tanár, mûhelyvezetô Gyermekek: Bálint (1990), Gergely (1995) Rotary tagság: 2002

11 Grosz Gabriella Születési év: 1950 Foglalkozás: Dr. phil Szórakoztatás Producer/rendezô (13-04) Gyermekek: Newerla Kováts Zita (1972) és Kováts Szilárd (1973) Rotary tagság: 1999 Harsányi Lehel Születési év: 1962 Foglalkozás: Dr. med. Egészségügy Nôgyógyászat (22-99) Rotary tagság: 2001 Hornyánszky Zoltán Születési év: 1943 Foglalkozás: Szolgáltatás Hotelvezetés (27-04) Rotary tagság: 1998 Rotary funkciók: PP (1999/200) Rotary elsimerések: Izsó Judit Születési év: 1966 Foglalkozás: Közalkalmazott projektmenedzser EU projektek (15-99) Férj: Macskásy Árpád (1951) Gyermek: Macskásy Éva (1999) Rotary tagság: 1998

12 Rotary Club Budapest Margitsziget Jakab Zoltán Születési év: 1961 Foglalkozás: Ingatlan Ingatlanfejlesztés (25-03) Gyermekek: Zoltán (1995), Júlia (1998) Rotary tagság: 1998 Jantsek Gábor Születési év: 1952 Foglalkozás: Jog - Ügyvéd (18-01) Feleség: Dr. Koós-Hutás Piroska (1954) Gyermek: Sarolta (1990) Rotary tagság: 1989 Rotary funkciók: PP (2002/2003) Klébl Márton Születési év: 1927 Foglalkozás: Ingatlan Épületfelügyelet (25-04) Rotary tagság: 1970 Rotary funkciók: PP (1979/1980) Rotary elsimerések: Paul Harris Fellow (1981) Kovács József Születési év: 1947 Foglalkozás: Jog Ügyvéd (18-01) Nôs, két gyermek Rotary tagság: 1989

13 Kránitz Péter Születési év: 1959 Foglalkozás: Okleveles közgazdász, Közösségi és szociális szolgálatok Tanácsadó (10-01) 22 éve házas, 2 gyermeke van: Lili (20) és Peti (18) Rotary tagság: 2000 Rotary funkciók: PP (2004/2005), MRCSZ ellenôrzô bizottság elnöke 2004/2005, PAG 2005/2006, AG 2006/2007, 2007/2008 Rotary elsimerések: Paul Harris Fellow (2007) Krepuska Zsolt Születési év: 1973 Foglalkozás: Élelmiszeripar Vendéglátás (14-01) Feleség: Zákány Viktória Gyermekek: Dóra (2003), Márton (2006) Rotary tagság: 2006 Nagy József Születési év: 1926 Foglalkozás: Egyetemi professzor, Okleveles mérnök, Kémiai Tudományok doktora Tudomány Szervetlen Kémia (26-06) Feleség: Nagyné Marika; Gyermekek: József, István unokák: Timea, Charolta, Kinga Rotary tagság: 1989 Rotary funkciók: PP RC.Budapest (1990/91), PP RC Bp Margitsziget (1998/99 és 2000) CLC Bizottság elnök, YEY Bizottság elnök, trainer RTF Bizottság elnök Rotary elsimerések: Paul Harris Fellow (1994, 2005); RI emléklap Pipoly Piroska Születési év: 1961 Foglalkozás: Külkereskedô, Okleveles bányagépészmérnök, Gazdasági mérnök Férj: Lutoskin Valerij (1958), Gyermek: Lutoskin Anna (1990)

14 Rotary Club Budapest Margitsziget Polony István Születési év: 1943 Foglalkozás: Egészségügy Fül- orr- gégészet (22-99) Rotary tagság: 1998 Rotary funkciók: PP (2001/2002) Sándor Szabolcs Születési év: 1973 Foglalkozás: Karmester, zongora-kamaramûvész, opera-korrepetitor Mûvészet Karmester (05-99) Feleség: Sarolta Gyermekek: Bálint (1997), Hanna (2006) Rotary tagság: 2006 Sebôk Marianna Születési év: 1972 Foglalkozás: Humán erôforrás Humán erôforrás specialista (16-01) Rotary tagság: 2006 Stein János Születési év: 1948 Foglalkozás: Pénzügyi szolgáltatások Tanácsadás (01-99) Rotary tagság: 1993

15 Szendrey Gábor Születési év: 1950 Foglalkozás: Dr., Master of Science in Media Management Marketing - Marketingvezetô (21-01) Gyermekek: Szendrey Gabriella (1979), Szendrey Ádám (1984) Rotary tagság: 2006 Szigeti László Születési év: 1950 Foglalkozás: Okleveles építészmérnök Gyermek: Nóra (1981) Rotary tagság: 1998 Rotary funkciók: Elnök (2007/2008) Tury Peregrin Születési év: 1939 Foglalkozás: Dr. med. Egészségügy Sürgôsségi ellátás (22-04) Feleség: Kontra Kinga dr; Gyermekek: Barbara (1973), Kinga (1975), Enikô (1978), Peregrin Ákos (1980) Rotary tagság: 1998 Rotary funkciók: PP (2006/2007) Vályi Attila Születési év: 1965 Foglalkozás: Ügyvezetô igazgató, Mérnöki Tudományok Villamosmérnök (04-07) Feleség: Vályi Katalin Gyermekek: Dorottya (1991), Soma (1993) Rotary tagság: 2004

16 Rotary Club Budapest Margitsziget In memoriam Tagjaink voltak Budaváriné Eff Mária 2000-ben lett klubunk sorrendben harmadik hölgy- és rövid idôn belül egyik legaktívabb tagja. Felvételét követôen három éven át töltötte be a felelôsségteljes és komoly feladatot jelentô klub-kincstárnoki tisztet, rendkívüli hozzáértéssel, gondossággal, lelkiismeretesen. A pénzügyi kimutatások és bizonylatok pontos, hiánytalan és késedelem nélküli kezelésében példaadó munkát végzett, a rajta kívül álló, sokszor csak nagyon nehezen leküzdhetô nehézségek ellenére is. Kedves emlékként ôrizzük az otthonában rendezett hangulatos klubösszejövetelt, amikor kitûnô háziasszonyként látta vendégül rotariánus barátait. Rokonszenves, kedves egyénisége, rotariánus elkötelezettsége, tettrekészsége, határozott, gyors és hatékony részvétele a klubéletben klubunk meghatározó, s közkedvelt tagjává tette. Annál nagyobb megrendültséggel kellett beletörôdnünk tragikusan idô elôtti és váratlanul bekövetkezett halálába. A gyilkos kór alig hagyott idôt számunkra, hogy beletörôdhessünk a megváltoztathatatlanba, s alig öt év után örökre búcsút vegyünk tôle. Fájdalmas ûrt hagyott maga után, s évek múltán is szeretettel ôrizzük emlékét. (Sohár Pál) Mészáros Laci emlékére Laci 2002-ben csatlakozott hozzánk mindegyikünk örömére, egy mindíg jókedvû, barátságos nagy mackó képében, aki ezer szállal kötôdött a sporthoz, és azon belül a birkózáshoz. Mindenki aki részt vett a klubunk, de elsôsorban Laci által szervezett margitszigeti Rotary Sportnapon tudja, hogy nehezen feledhetô élmény volt: jelen voltak többek között az aranycsapat akkor még élô tagjai is. Ez a kiváló szervezés jellemzô volt rá, hiszen amit, vagy akit szeretett, azért mindent megtett. Állandó tettrekészsége, humora, barátsága fájón hiányzik klubunk mindennapjaiból. (Bartos Gábor)

17 A RC Budapest Margitsziget elsô tíz éve A Rotary Alkotmányban található a Rotary Célja: a szolgálat eszményének, mint a jó ügy alapjának támogatása és táplálása. A rotarysták ma négy területet tartanak legfontosabbnak, amelyek támogatják a szolgálat eszményét : 1. a barátság ápolása, amely alkalmat ad hasznosnak bizonyulni mások számára, 2. a magán- és hivatásos életben a magas etikai alapelvek, valamint minden, a közösség számára hasznos tevékenység értékeinek elismerése, 3. valamennyi rotarista felelôsségteljes magán-, hivatásbeli és nyilvános tevékenységének támogatása, 4. a jó szándék ápolása, amely a népek közötti megértést és békét szolgálja olyan dolgozó férfiak/nôk világközössége által, akiket a segítôkészség ideálja egyesít. Klubunk számára fontos és egyben nehéz feladat a fenti célokat a klubélet mindennapjaira lefordítani. Erre irányuló törekvéseinket és eredményeinket foglaljuk össze az itt következô részben. ( ) Külföldi és hazai tájakon tett kirándulásaink a barátság ápolása, a klubtagok és családtagjaik, barátaik megismerése mellett élményekkel és ismeretekkel gazdagították a résztvevôket. Feledhetetlen kirándulásaink között említjük a nagyszerûen sikerült háromnapos látogatást Marienbadban, Hornyánszky Zoltán barátunk meghívására; a szüreti napokat Palicson; a Felvidéken és Krakkóban tett utazásunkat; a borkóstolásokat Villányban, Budafokon és Badacsonyban, és több alkalommal a RC Baja halas rendezvényeit. Klubrendezvények, kirándulások, közös programok A klub tagjai közötti barátság elmélyítéséhez nagymértékben járultak hozzá közös rendezvényeink. Szép élményt jelentett a résztvevôk számára a Kolozsváron tett látogatás, melynek célja a Kolozsvári Magyar Opera Nabucco elôadása volt. A nagysikerû elôadást Kürthy András rendezte, díszleteit Madarassy István a RC Budapest tagja tervezte. Lehetôségünk nyílt Kolozsváron kívül, a környéket, a gyönyörû erdélyi vidéket, a tordai hasadékot és Torockót is megnézni. A barátságot nagymértékben erôsítették a Kránitz Péter, Magos Tibor, Jantsek Gábor, Budavári Eff Mária és Nagy József családi fészekben tartott garden partyk, valmint a közös színházi és Wagner opera esték, múzeumlátogatások. Igen sikeres volt a vidéki klubok ösztönzésére szeptemberében megrendezett margitszigeti országos rotary sportnap, a melyen nem csak a magyar, hanem délvidéki szerb klubok is részt vettek. A megrendezés kiváló, a sportfotózásban nemzetközileg is elismert barátunknak, Mészáros Lászlónak az érdeme volt. Sajnos ô már nincs köztünk, mert a könyörtelen halál a mennyei Rotary tagjai közé sorolta, Budaváry Eff Máriával együtt.

18 Rotary Club Budapest Margitsziget Kapcsolatok hazai és külföldi klubokkal Eddigi mûködésünk során számos külföldi látogatónk volt, többek között Argentínából, Ausz triából, Csehországból, Dániából, az Egyesült Királyságból, Erdélybôl, Horvátországból, Indiá ból, Németországból, Norvégiából, Olaszországból, az USA-ból, sôt ígéretes kapcsolat alakult ki az ausztrál Black Town klubbal. Külön is említésre méltó a K. Kreuzer nek, a RC Erding klub tagjának kezdeményezésére a gödöllôi kastélyban megtartott ünnepélyes találkozó a két klub tagjai között, Schöffmann kormányzó jelenlétében, amidôn partnerkapcsolat jött létre. Az erdingi klubbal többször találkoztunk Németországban és Olaszországban. Sajnos ezek a kapcso latok megszakadtak, azonban ban új kapcsolat jött létre a RC Berlin Gendarmenmarkt Klubbal és a RC Potenzával (Olaszország). A Vajdaságban, Palicson részt vállaltunk egy belgrádi klubbal közösen a klubalapításban. Több ször voltak nálunk délvidéki barátaink, és mi is többször ott voltunk rendezvényeiken. Ehhez a klub tagjai azzal igyekeztek anyagi alapot teremteni, hogy a karácsonyt megelôzô héten az elmúlt években forralt bort árultak Budapest forgalmas pontjain. Polony István barátunk elnöksége alatt szervezte a siketnémák váci országos intézete lakói részére nyújtott jelentôs sportruházati támogatást. Klubunk mesterhúr-készlet rendszeres vásárlásával támogatja András Mátyás tanulmányait a Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola és Gimnáziumban. Új, induló projektünk a Boldogkôváralja községben található Ápoló-Gondozó Otthon támogatása orvosi felszerelések adományozásával. Klubunk életének kedves színfoltja volt, egy angliai (Tiverton) rotriánus házaspár, PP. Griffith és neje látogatása, akik Magyarországot és benne klubunkat választották aranylakodalmuk megünneplésére. Elôadások Támogatások, projektek Magos Tibor barátunk elnöksége alatt kezdôdött kapcsolatunk a Cseppkô utcai gyermekotthonnal, akiket a klub minden évben támogat nyári táborozás biztosításával, jutalomkönyvek és ajándékok juttatásával, valamint rendezvények közös szervezésével. Az ismeretek bôvítése mellett szellemi felfrissülést jelentenek a különbözô témájú elôadások. Az elôadások szervezésével sok éven át PP Sohár Pál foglakozott, és viselte gondját rendszeres ségüknek. Klubtagjainkon kívül számos vendég elôadónk is volt, közöttük testvérklubok tagjai, neves szaktekintélyek, hírességek, akadémikusok, egyetemi tanárok és külföldrôl jött vendégek. A teljesség igénye nélkül, csak néhányat kiragadva említjük rotarysta barátainkat más klubokból: Horváth Ádám professzor, TV rendezô; Mada-

RC SÁTORALJAÚJHELY JHELY CHARTER ÜNNEPSÉG 2010.10.08.

RC SÁTORALJAÚJHELY JHELY CHARTER ÜNNEPSÉG 2010.10.08. RC SÁTORALJAÚJHELY JHELY CHARTER ÜNNEPSÉG 2010.10.08. SÁTORALJAÚJHELYJHELY ROTARY CLUB SÁTORALJAÚJHELY JHELY ALAPÍTVA - FOUNDED: 1995. 09. 30. HUNGARY- MAGYARORSZÁG DISTRICT 1910 ÖSSZEJÖVETELEINK: Hétfő

Részletesebben

Beszámoló a 2012/2013 Rotary évről. Rotary Club Kisvárda Elnök: Ragányné Poncsák Pálma

Beszámoló a 2012/2013 Rotary évről. Rotary Club Kisvárda Elnök: Ragányné Poncsák Pálma Beszámoló a 2012/2013 Rotary évről Rotary Club Kisvárda Elnök: Ragányné Poncsák Pálma Elnöki átadó 2012.06.21. kihelyezett ülés Színházi fesztiválon a régi és új Rotary kormányzókkal 2012. július Rövid

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A 2011-2012 ROTARY ÉVRŐL

BESZÁMOLÓ A 2011-2012 ROTARY ÉVRŐL BESZÁMOLÓ A 2011-2012 ROTARY ÉVRŐL Elnökség átadása 2011.06.29. Várszínház és Mővészetek Háza Füzér 2011.07.02. Átadó-ünnepség, szülinap. Szeged-Sopron-Kisvárda Hármas-találkozó -I. Telkibánya 2011.07.03.

Részletesebben

A Rotaryról - képekben Mészáros Zoltán elnök

A Rotaryról - képekben Mészáros Zoltán elnök A Rotaryról - képekben Mészáros Zoltán n elnök Szentes-Csongrád RC 1905. február r 23. Chicago Paul Harris ügyvéd, Sylvester Schiele szénkeresked nkereskedı Hiram Shorey konfekcióá óárus és Gustavson Loehr

Részletesebben

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE Semmi sem nehéz. Ezt kell gondolnod, Mielőtt bármit is tennél. Semmi sem könnyű. Ezt kell érezned, Mielőtt bármit is mondanál. (Sri Chinmoy) A MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2015. Az

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

Az életet visszafelé tekintve lehet lemérni, de előre tekintve kell élni. ( Kierkegaard)

Az életet visszafelé tekintve lehet lemérni, de előre tekintve kell élni. ( Kierkegaard) Az életet visszafelé tekintve lehet lemérni, de előre tekintve kell élni. ( Kierkegaard) A MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2014. Az egyesület kultúraközvetítő, befogadó szervezet. Célja:

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

RC SÁTORALJAÚJHELY 2010.06.28. ÉVES PROGRAMBESZÁMOLÓ

RC SÁTORALJAÚJHELY 2010.06.28. ÉVES PROGRAMBESZÁMOLÓ RC SÁTORALJAÚJHELY JHELY 2010.06.28. ÉVES PROGRAMBESZÁMOLÓ MOLÓ SÁTORALJAÚJHELYJHELY ROTARY CLUB SÁTORALJAÚJHELY JHELY ALAPÍTVA - FOUNDED: 1995. 09. 30. HUNGARY- MAGYARORSZÁG DISTRICT 1911 ÖSSZEJÖVETELEINK:

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Budapest, 2008. július 8. ... Dr. Inzelt György. 1. A pályázók rangsorolásánál figyelembe vettük az ELTE TTK Doktori Szabályzata

Jegyzőkönyv. Budapest, 2008. július 8. ... Dr. Inzelt György. 1. A pályázók rangsorolásánál figyelembe vettük az ELTE TTK Doktori Szabályzata Jegyzőkönyv Felvétetett az ELTE TTK Kémia Doktori Iskolába jelentkezett pályázókkal tartott felvételi beszélgetések alkalmából. A felvételi beszélgetés időpontja: 2008. július 7. és 8. helye: ELTE TTK

Részletesebben

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat. Bányászat, 67 kötet, (2004) p. 99-103 S E L M E C I Asz

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Killyéni András A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Az első világháború előtti kolozsvári sportélet fejlődését kétségtelenül meghatározták az akkori sportvezetők: arisztokraták, köznemesek, később

Részletesebben

RC SÁTORALJAÚJHELY 2009/2010 éves beszámoló

RC SÁTORALJAÚJHELY 2009/2010 éves beszámoló Rotary Club Sátoraljaújhely RC SÁTORALJAÚJHELY 2009/2010 éves beszámoló 2009. június 29-én megtörtént az előző Rotary év értékelése, és a klubvezetőség funkciójának átadása. Az RC soros elnöke örömmel

Részletesebben

2012. február 7. kedd 9 óra Terem: N I. Bizottság

2012. február 7. kedd 9 óra Terem: N I. Bizottság 2012. február 7. kedd 9 óra Terem: N.3.310 I. Bizottság Horváth László főosztályvezető Dr. Bencsik Mária főiskolai docens Dr. Tibor Ágnes főiskolai docens Dr. Lazányi Kornélia - adjunktus Jegyzökönyvvez.:

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Eredmények A verseny időpontja: 2013. OKTÓBER 12. 09-14 óra A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS Versenyt

Részletesebben

V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók)

V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók) V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók) 2012.02.18-án Magyarország, Erdély és Felvidék után első alkalommal a délvidéken, Topolyán került megrendezésre a V. Balassi kupa nyílt szablyavívó verseny.

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4.

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. Szemelvények az előadáskivonatokból III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3. - 4. A kongresszus résztvevőinek egy csoportja

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV

ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV TARTALMI BESZÁMOLÓ A Zalaszentgyörgyi Ifjúságért Kulturális és Sport Közalapítványt 2001.

Részletesebben

Pozsony, Egyetemi Könyvtár, Ventúr utca 11.

Pozsony, Egyetemi Könyvtár, Ventúr utca 11. MKKI, Pozsony Sor - szá m Dátum A program megnevezése A program jellege /típusa (pl tudomány, képzőmű-vészet, zene, film) A program rövid ismertetése (különös tekintettel az évfordulós megemlékezésekre,

Részletesebben

A Kaszap István Alapítvány Közhasznúsági Jelentése a 2009-es esztendőről

A Kaszap István Alapítvány Közhasznúsági Jelentése a 2009-es esztendőről Számviteli beszámoló A Kaszap István Alapítvány Közhasznúsági Jelentése a 2009-es esztendőről Kaszap István Alapítvány Költségvetési támogatás felhasználása Tárgyévben Alapítványunk nem részesült költségvetési

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány. Készítette: Bálinthné Sándor Andrea

BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány. Készítette: Bálinthné Sándor Andrea Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Tel.: 25/231-020 Adószám: 18494785-1-07 Bankszámlaszám: 57700074-10001734 Ercsi és Vidéke Tak.Szöv. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

DISTRICT KONFERENCIA ÉS ROTARYS CSALÁDI HÉTVÉGE PÉCSETT

DISTRICT KONFERENCIA ÉS ROTARYS CSALÁDI HÉTVÉGE PÉCSETT DISTRICT KONFERENCIA ÉS ROTARYS CSALÁDI HÉTVÉGE PÉCSETT 2015.05.29-05.31. PROGRAM 2015.05.29. Kodály Központ (PÉNTEK DÉLELŐTT) 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. 09.30 10.45 4. sz. Kormányzó Tanács ülés

Részletesebben

Letűnt korok "maximái", mint a fenntartható fejlődés zálogai

Letűnt korok maximái, mint a fenntartható fejlődés zálogai NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI INTÉZET 9022 Győr, Liszt Ferenc u. 42. Telefon: 96/516-747 Fax: 96/329-934 Postacím: 9022 Győr, Pf.: 204 A Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

Ergonómia és Pszichológia Tanszék Dr. Benedek András egyetemi tanár, int.ig., tanszékvezető Műszaki Pedagógia Tanszék Bartha Zsolt testnevelő tanár

Ergonómia és Pszichológia Tanszék Dr. Benedek András egyetemi tanár, int.ig., tanszékvezető Műszaki Pedagógia Tanszék Bartha Zsolt testnevelő tanár A Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon működő állandó-, munka- és szakbizottságok Állandó Bizottságok Kari Oktatási Bizottság Elnök: Dr. Benedek András egyetemi tanár, int.ig., tanszékvezető Társelnök:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

2014. évi 4. szám. MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA június 21.

2014. évi 4. szám. MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA június 21. 2014. évi 4. szám MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA 2014. június 21. Múzeumok éjszakája a Bartók Zeneházban 2014. június 21-én este tartották a Rákosmentén is a Múzeumok éjszakája rendezvénysorozatot. Rájöttünk, hogy

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE GARIAN BASKETBALL FEDERATION 131654 133657 ARY BENCE BALÁZS BACSA LEVENTE 1997.08.21. 1997.06.18. BENCZE ILDIKÓ SZOLLÁS ZSUZSANNA 144462 162995 BALLON GERGÕ BARTA

Részletesebben

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014.

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014. M I N I F I Ú Bécs Dávid 47 47 Beréti Levente 44 47 47 138 Bohár Ádám 41 41 Dobor Dávid 41 38 79 Hűber Levente 41 41 Kis Dániel 50 50 50 50 200 Kovács Bálint 50 50 Pandur Ákos 47 47 44 44 182 Szász Dávid

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 1. nap (2015. 04. 08.) 34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 2015. április 8-án megkezdődött a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 14. szekciójának háromnapos ülése. Az esemény főszereplői

Részletesebben

Átadták a évi Nemzeti Minőségi Díjakat és európai elismeréseket

Átadták a évi Nemzeti Minőségi Díjakat és európai elismeréseket Átadták a 2009. évi Nemzeti Minőségi Díjakat és európai elismeréseket A 2009. évi Nemzeti Minőségi Díjakat, az oklevelet és a kisplasztikát, Dr. Molnár Csaba Minisztere Az NFGM megbízásából 16 a Szövetség

Részletesebben

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Tartalom

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Tartalom KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Vándor Sándor és Révész László Emlékére Alapítvány Székhely: 1112 Budapest, Méra utca 3/a/6. Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Tartalom 1. Számviteli beszámoló 2.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

PROGRAMFÜZET. Magyar Ápolási Egyesület Szociális Szekció X. Országos Konferenciája. Kihívások a szociális ellátásban

PROGRAMFÜZET. Magyar Ápolási Egyesület Szociális Szekció X. Országos Konferenciája. Kihívások a szociális ellátásban PROGRAMFÜZET Szociális Szekció X. Országos Konferenciája Kihívások a szociális ellátásban 2011. június 30. július 1-2. Visegrád Fővédnök: Soltész Miklós szociális államtitkár VÉDNÖK Helyszín: Visegrád

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév

KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév Intézményi rangsor felterjesztése Intézmény neve: Szegedi Tudományegyetem Címe: 6722 Szeged, Dugonics tér 13. Kar neve: Természettudományi és Informatikai Kar Rangso

Részletesebben

... Dr. Perczel András Dr. Surján Péter Dr. Záray Gyula Dr. Szalai István

... Dr. Perczel András Dr. Surján Péter Dr. Záray Gyula Dr. Szalai István Jegyzőkönyv Felvétetett az ELTE TTK Kémia Doktori Iskolába jelentkezett pályázókkal tartott felvételi beszélgetések alkalmából. A felvételi beszélgetés időpontja: 2013. július 8. és 9. helye: ELTE TTK

Részletesebben

Tisztelt Érdeklődő! Idejét köszönve, üdvözlettel: Breidenbach Zsolt. Alelnök, Rotaract Club Sopron Főszervező

Tisztelt Érdeklődő! Idejét köszönve, üdvözlettel: Breidenbach Zsolt. Alelnök, Rotaract Club Sopron Főszervező Tisztelt Érdeklődő! Kérem engedje meg, hogy a szervezők nevében bemutassam Önnek a Mozgásból -ös elnevezésű szabadidősport-rendezvényünket, illetve a rendezvényhez szorosan kapcsolódó, a Rotaract Club

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

Ablakszerker Crossfutás június 6.

Ablakszerker Crossfutás június 6. Ablakszerker Crossfutás 2009. június 6. Végeredmény 4 KM Gyerek Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö 1. Szabó Eszter 1997 299 23:27 2. BÁNKI LEVENTE ALBIN 1998 396 23:56 3. Bottka Bálint 1998 293 24:54 4.

Részletesebben

Beszámoló a MTA Immunológiai Bizottság 2011. évi tevékenységéről

Beszámoló a MTA Immunológiai Bizottság 2011. évi tevékenységéről Beszámoló a MTA Immunológiai Bizottság 2011. évi tevékenységéről 1. A tudományos bizottság neve: MTA, Immunológiai Bizottsága 2011. szeptember 13 után: MTA, Immunológiai Osztályközi Tudományos Bizottság

Részletesebben

Szakmódszertani iskolai gyakorlat

Szakmódszertani iskolai gyakorlat Dr. Makó Ferenc Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola 1134 Bp., Váci út 21. Tel.: 320-8233 Kapcsolattartó: Hegyesi László Első találkozó: 2014. szeptember 19. 8:45 igazgatói iroda előtt

Részletesebben

Informatika Alkalmazói verseny

Informatika Alkalmazói verseny 1 / 8 2014.02.20. 16:38 Informatika Alkalmazói verseny Felkészítő tanár neve 1 Hunyadi János Általános Iskola Rátki Barnabás 6.b Hegedűs Hedvig 5-6. 90,0 1. 2 Herman Ottó Általános Iskola Bagotai Tamás

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL GYERMEKEINK A JÖVŐ ALAPÍTVÁNY 7530 KADARKÚT, FŐ U. 1. Tartalmi beszámoló A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2104. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2014-ben

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben

Emlékeztető. a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet október 19-én, 18:00-kor tartott rendes üléséről

Emlékeztető. a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet október 19-én, 18:00-kor tartott rendes üléséről Emlékeztető a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2014. október 19-én, 18:00-kor tartott rendes üléséről Jelen van: Balázs Anna, Berecz Zsolt Gábor, Daku Dávid, Dávida Eszter (késett kimentéssel

Részletesebben

Képek a megemlékezésről

Képek a megemlékezésről 2012 Közgyűlések Felderítő Napi megemlékezés 2012. november 11.: az immár hagyományosan a családtagok részvételével tartott ünnepi megemlékezésünkre rendkívül kulturált környezetben, a Művészetek Palotájában

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés Szöveges beszámoló. A MOHÁCSI JUNIOR ART ALAPÍTVÁNY évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés Szöveges beszámoló. A MOHÁCSI JUNIOR ART ALAPÍTVÁNY évi tevékenységéről Közhasznúsági jelentés Szöveges beszámoló A MOHÁCSI JUNIOR ART ALAPÍTVÁNY 2014. évi tevékenységéről A Junior Art Alapítvány 2014. évben az alapító okiratában foglaltak szerint törvényesen és rendeltetésszerűen

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat 3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat hatodik forduló 2016.07.03 Leány 1.6km 1. Fekete Flóra 3 6:18 SZVSI SE1 / 1, 10 2. Takó Lilla 6 6:20 Szolnok SE1 / 2, 7 3. Auerbach Anita 1 7:37 Szolnok SE1 / 3, 5 4.

Részletesebben

IV. OSZTÁLY MATEMATIKAI TEHETSÉGNAP MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUM EREDMÉNYEK CSÍKSZEREDA OKTÓBER 9.

IV. OSZTÁLY MATEMATIKAI TEHETSÉGNAP MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUM EREDMÉNYEK CSÍKSZEREDA OKTÓBER 9. IV. OSZTÁLY 1 Lukács Márton 4 Nagy István Művészeti Líceum Csíkszereda 7 9 10 10 10 46 I 2 Péter István 4 Petőfi Sándor Általános Iskola Csíkszereda 5 7 10 6 10 38 II 3 Márton Vazul 4 Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

Levelező Matematika Verseny. 7. évfolyam eredménye

Levelező Matematika Verseny. 7. évfolyam eredménye NÉV ÉVF. ISKOLA Levelező Matematika Verseny 7. évfolyam eredménye 1.forduló (56 pont) 2.forduló (62 pont) 3.forduló (51 pont) 4.forduló (49 pont) össz.pont 1. Barti Fanni 7. Géza Fejedelem Általános Iskola,

Részletesebben

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók I. kategória: 3 fő sorszám név pontszám iskola felkészítő tanár 1 Fenyődi Anna Sophie 76 Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola,

Részletesebben

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2013.

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2013. A legjobb orvosok: Dr.Elégedettség, Dr. Higgadtság, és Dr. Jókedély (C.H.Spurgeon) A MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2013. Az egyesület kultúraközvetítő, befogadó szervezet. Célja: a

Részletesebben

Építészeti Tudományos Bizottság

Építészeti Tudományos Bizottság Építészeti Tudományos Bizottság A bizottság neve: Építészeti Tudományos Bizottság (ÉTB) Az ÉTB tisztségviselői: Vukoszávlyev Zorán elnök titkár Az ÉTB létszáma: 26 fő, ebből akadémikus 2 fő, nem akadémikus

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INTÉZMÉNYI ÜNNEPEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INTÉZMÉNYI ÜNNEPEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INTÉZMÉNYI ÜNNEPEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE Szeged, 2013. október 28. Intézményi ünnepek és megemlékezések rendje a Szegedi Tudományegyetemen 1 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban:

Részletesebben

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2013.

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2013. M I N I L Á N Y I II I V VI ( legjobb 5 ) 150 Engi Zselyke 50 50 50 150 47 Fliszár Enikő 47 47 M I N I F I Ú I II I V VI ( legjobb 5 ) 241 Kis Dániel 50 44 47 50 50 241 194 Lipusz Bendegúz 50 50 47 47

Részletesebben

Beszámoló a debreceni Magyar Finn Baráti Kör 2009. évi tevékenységéről

Beszámoló a debreceni Magyar Finn Baráti Kör 2009. évi tevékenységéről Beszámoló a debreceni Magyar Finn Baráti Kör 2009. évi tevékenységéről A Kör programjai: Január 21. Vezetőségi ülés. Tájékoztató a debreceni tiszteletbeli konzulátus alapításáról. Személyi javaslatok a

Részletesebben

14 óra. 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea. 2. Papp Máté Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea

14 óra. 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea. 2. Papp Máté Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea Erzsébet királyné emlékére rendezett vers- és prózamondó verseny Elődöntő I. kategória- 2013. november 12. kedd NÉV ISKOLA FELKÉSZÍTŐ 14 óra 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENY. Emlékeztek? 2. évfolyam

TANULMÁNYI VERSENY. Emlékeztek? 2. évfolyam TANULMÁNYI VERSENY Tisztelt Kollégák, Szülők! Iskolánk ez évben először, március 11-én rendezte meg a NAPRAKÉSZ elnevezésű, tanulmányi versenyt. Nagy szeretettel és örömmel fogadtuk iskolánkban a versenyen

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI ÉPÍTÉSZ KAMAR A

DÉL-DUNÁNTÚLI ÉPÍTÉSZ KAMAR A DÉL-DUNÁNTÚLI ÉPÍTÉSZ KAMAR A 7624 PÉCS, BOSZORKÁNY U. 2. C023 PF.26 TEL/FAX: 06 72 520-505 E-MAIL:DDEK.PECS@T-ONLINE.HU WEB:WWW.DDEK.HU Elnökségi határozatok 2013. 1/2013. (I.14.) Elnökségi határozat

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK. 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK. 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu Kiadja az Általános Vállalkozási Fõiskola Felelõs kiadó: Antal János fõigazgató Szerkesztette: Karcsics Éva Tördelõ

Részletesebben

8. Kormányzói levél, 2014. február

8. Kormányzói levél, 2014. február Sólyom Bódog Kormányzó 2013 / 2014 Éld meg a Rotaryt, változtass meg életeket RC Szekszárd /Ron D. Burton/ 8. Kormányzói levél, 2014. február Kedves Barátaim! Februári kormányzói levelemet egy jeles nap

Részletesebben

HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET. 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET. 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2012. március 8. Dr. Halmos Béla elnök 1 A Hagyományok Háza Baráti Köre Egyesület közhasznúsági

Részletesebben

Communitas beszámoló

Communitas beszámoló Communitas beszámoló Az ösztöndíj legnagyobb részét nyersanyagokba fektettem, így születtek az új festményeim. Az összeg másik részét pedig arra használtam, hogy néhány utazást finanszírozzak a környező

Részletesebben

20 éves a VTMSZ. Az elmúlt 20 év emlékképei NOVOTEL BUDAPEST CENTRUM. 2010. december 10.

20 éves a VTMSZ. Az elmúlt 20 év emlékképei NOVOTEL BUDAPEST CENTRUM. 2010. december 10. 20 éves a VTMSZ Az elmúlt 20 év emlékképei NOVOTEL BUDAPEST CENTRUM 2010. december 10. Az elsőlépések 1990-1992 VTMSZ Megalakul a VTMSZ 18 tanácsadócég közreműködésével a FEACO támogatásávalés a Nemzetközi

Részletesebben

Határáttörés Sopronnál Európa beteljesedésének kezdete

Határáttörés Sopronnál Európa beteljesedésének kezdete A Konrad Adenauer és a Fidesz Ifjúsági Tagozata tisztelettel meghívják közös szimpóziumukra Határáttörés Sopronnál Európa beteljesedésének kezdete címmel. Helyszín: Pannonia Med Hotel (9400 Sopron, Várkerület

Részletesebben

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2 ANGOL Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka Március 26. Igazgatási épület 312 14.45 Baligács László angol B2 B2 Ferenc Baráth Norbert angol B2 B2 Berencsik Szabolcs angol B2 B2 Bódis Tamás angol B2 B2

Részletesebben

2013. Szeged, 2014.május 13.

2013. Szeged, 2014.május 13. Soroptimist Club Szeged Közhasznúsági beszámoló 2013. Szeged, 2014.május 13. A szervezet alapadatai: eve: Soroptimist Club Szeged Képviselő: Baranyi Irén Székhely/ Levelezési cím: 6721 Szeged, Pusztaszeri

Részletesebben

Nyitott Vilá g Iskolá Alápí tvá ny

Nyitott Vilá g Iskolá Alápí tvá ny Nyitott Vilá g Iskolá Alápí tvá ny EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2014 Tartalom BEVEZETÉS... 2 1.1 Az 1%-os kampány és eredménye... 3 1.2 Rendezvények 2014-ben... 3 2. Az Alapítvány működési feltételei

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Országos versenyszervező: OFI OPKM 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40. 06-1-323-55-00 Honlap: www.opkm.hu

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Hatvan félmaraton Km abszolút eredmények

Hatvan félmaraton Km abszolút eredmények 21 Km abszolút eredmények Hely NemHely Rsz Név 5km 10km 15km Cél Diff. # 1 1 122 Szirmai Zoltán 19:22 40:32 1:02:21 1:24:41 n.a. 2 2 141 Csuka Balázs 21:21 44:21 1:06:52 1:29:34 04:53 3 1 136 Zólyomi Kinga

Részletesebben

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet Egyetemek a határ menti együttműködésben Nemzetközi projektzáró konferencia Győr, 2006. szeptember 26.

Részletesebben

KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA futónaptár.hu 10 KM

KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA futónaptár.hu 10 KM KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA 2016. futónaptár.hu 10 KM Összesített eredmények: Helyezés Név Rajtszám Teljesítés ideje 1. Varga József 322 00:40:43 00:00:00 2. Hajduska Balázs 320 00:44:22 00:03:39

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

A Magyar-Német Fórum 22. éves közgyűlése. A Fiatalok Magyar-Német fórumának 2. ülése. 2012. november 8./9. PROGRAMTERVEZET

A Magyar-Német Fórum 22. éves közgyűlése. A Fiatalok Magyar-Német fórumának 2. ülése. 2012. november 8./9. PROGRAMTERVEZET Európa-Mozgalom Németországi Hálózata Németországi Európa-Szövetség Európa-Mozgalom Magyar Tanácsa Európai Intézet, A Magyar-Német Fórum 22. éves közgyűlése és A Fiatalok Magyar-Német fórumának 2. ülése

Részletesebben

Bizottság keretéből nyújtott támogatások év

Bizottság keretéből nyújtott támogatások év Bizottság keretéből nyújtott támogatások 2016. év Az egyes bizottságok keretéről és az alapítványok pályázati támogatási rendjéről szóló módosított 2/2006. (I.31.) önkormányzati rendelet 8. (6) bekezdése

Részletesebben

90 éve született Dr. Polinszky Károly, a Veszprémi Vegyipari Egyetem alapítója

90 éve született Dr. Polinszky Károly, a Veszprémi Vegyipari Egyetem alapítója 90 éve született Dr. Polinszky Károly, a Veszprémi Vegyipari Egyetem alapítója Veszprém, 2012. március 19. Kiadó: Veszprémi Vegyészekért Alapítvány www.vvalapitvany.hu Szerkesztö: Tomanicz Éva Tördelö:

Részletesebben

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után -35 női egyéni toll labda 1. Szuchovszky Evelyn 30 pont 2. Vida Alexandra 22 pont 3. Jung Ágnes 16 pont -35 férfi egyéni toll labda 1. Tóth Richárd 106 pont 2.

Részletesebben

Professzori Klub és Kiválóságok Klubja. országos rendezvény

Professzori Klub és Kiválóságok Klubja. országos rendezvény Professzori Klub és Kiválóságok Klubja országos rendezvény Domonyvölgy, Lázár Lovaspark 2016. június 05. Hálásan köszönjük a kedves meghívást! Decsi Tamás Nem először vagyok magam sem! De most sem bántam

Részletesebben