TÓTH ALADÁR HÍRMONDÓ. Budapest Terézváros Tóth Aladár Zeneiskola kiadványa. 9. évfolyam 1. szám január

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÓTH ALADÁR HÍRMONDÓ. Budapest Terézváros Tóth Aladár Zeneiskola kiadványa. 9. évfolyam 1. szám 2011. január"

Átírás

1 TÓTH ALADÁR HÍRMONDÓ Budapest Terézváros Tóth Aladár Zeneiskola kiadványa 9. évfolyam 1. szám január

2 BEKÖSZÖNTÔ KEDVES OLVASÓ! Iskolai újságunk 9. évfolyamának 1. számát a tanév elsô félévét zárva nyújtjuk át. Nyári tábor, versenyek, fesztiválok, hangversenyek. Egy zeneiskola és sok-sok zeneiskolás életének örömteli, izgalmas pillanatai, a TAZI és a tazisok emlékei. Újságunk életében talán elôször fordul elô, hogy ilyen sok külsôs írja le élményét, mondja el véleményét. Köszönöm mindazoknak tanárok, kollégák, szülôk, támogatók, akik segítik megörökíteni eseményeinket, növendékeink életének zenélô pillanatait. Visszalapozva iskolánk évkönyveibe (FODOR évkönyvek), látjuk, hogy a növendékek tanulmányi eredményei is nyilvánosságra kerültek. Tudjuk, hogy ki hányast kapott zongorából, szolfézsból Az egyik diákcsoporttal beszélgetve megkérdeztem, az ötöst vagy a dicsérô szót tartják fontosabbnak? Egyszerre mondták az ötöst, de nem baj, ha kapnak hozzá dicséretet. Remélem, hogy már félévkor, de legkésôbb év végére minden diákunk úgy gyakorol majd, hogy a dicsérô szót önkéntelenül is kimondjuk, ha zenélnek. Így aztán az év végi jegy bármilyen évkönyvbe bekerülhetne Miért is tartom ezt most fontosnak? Mert a zenetanulás egyik legfontosabb eleme az odafigyelô, rendszeres gyakorlás. Ez a záloga az örömteli zenélésnek, a sikernek. S persze abban is bízom, hogy majd a tazisok legközelebb a dicsérô szót helyezik elôtérbe, és csak második helyre kerül az ötös. Iskolaként az elsô félév ötöse, hogy elnyertük a Nemzeti Tehetségsegítô Tanács Kiválóan Akkreditált Tehetségpontja címet. Hogy mit is jelent a cím elnyerése, s hogyan tudunk segíteni diákjainknak ill. a hozzánk fordulóknak, arról részletesen majd honlapunkon és a következô újságban olvashatnak. Addig azonban még várunk mindenkit iskolabálunkra február 5. Benczúr Hotel, majd a II. Tehetségpont rendezvényünkre a Budapesti Operettszínházba, március 5-én 11 órától. Jó szórakozást kívánva, ZENÉLJÜNK, TÁNCOLJUNK EGYÜTT AZ ISKOLA NÖVENDÉKEINEK TÁMOGATÁSÁRA! Minden kedves Szülôt, Barátot és Iskolatámogatót szeretettel hívunk ISKOLABÁLUNKRA február 5-én, szombaton, 18 órától a Benczúr Hotelbe A Tóth Aladár Alapítvány és a Tóth Aladár Zeneiskola Szülôi közösségének szervezésében olyan estére hívjuk, ahol kötetlenebb formában ismerkedhet meg az iskola tanáraival, baráti közösségével. Program: a zeneiskola tanárainak mûsora, vacsora, tombola, az est vendége: Mydros Zenekar, görög táncház A bál bevételét az Alapítvány által meghirdetett Gyökerekkel-szárnyakat diák és tanári ösztöndíj programra, valamint az iskola hangversenytermének fejlesztésére ajánljuk fel. Magyar Margit igazgató TÓTH ALADÁR HÍRMONDÓ 1

3 JUBILEUM ERKEL FERENCET ( ) ünnepeltük Bagi Andrea RENDHAGYÓ SZOLFÉZSÓRA A FODOR-TEREMBEN 2010-ben Erkel Ferencet ünnepelte a magyar zenei élet. Felütjük a lexikont, olvassuk a róla írott irodalmat, és feltesszük magunknak a kérdést: hogy volt elég egy emberélet ennyi mindenre?! Egy személyben volt nagyszerû zongoramûvész, zeneszerzô, karmester és kiváló zenepedagógus. Az általa alapított (1853) és azóta is szimfonikus zenekarként mûködô Filharmóniai Társaság elôadását hallva, még az egyébként gyakran kritikus Richard Wagner zeneszerzô is elismerôen nyilatkozott: Boldog lehet az a színház, hogy ilyen zenekara van, mely ennyi kifejezéssel és biztonsággal játszik. Közremûködött a Zeneakadémia megalakításában (1875), melynek 10 évig volt igazgatója és zongoratanára Liszt Ferenc mellett. Az 1884-ben megnyílt Magyar Királyi Operaháznak örökös fôzeneigazgatója volt. És ha azt hisszük, hogy itt megáll az érdemek felsorolása, tévedünk. Forradalmi újító volt az Osztrák- Pecze Zsófia, Ispánkiné Gede Éva és Kiss Anna szolfézstanárok Magyar Monarchia Magyarországán, ahol a magyar nemzeti opera és általában a magyar romantika igencsak gyerekcipôben járt. Olyan utakat keresett a magyar zene számára, melyeknek a német nyelvû kultúrához a legapróbb közük sem lehetett. A Pesti Magyar Színház, a késôbbi Nemzeti zenei vezetôjeként sokat tett azért, hogy a színház mûsorpolitikáját német-, illetve osztrák-mentesre változtassa, hogy a közönség végre magyar nyelvû elôadásokat hallhasson. Repertoárjára csakis magyar színmûveket, illetve olasz és francia operákat tûzött, azokat is jobbára magyarul játszva. Azon munkálkodott, hogy a nemzeti hagyományok ápolásával egyedülálló magyar operastílust teremtsen. Ennek érdekében beépítette a magyar nyelv sajátosságait a recitativókba, illetve magyaros táncjeleneteket, csárdásokat és verbunkosokat írt operáiba. A Bánk bánban a cimbalom és a citera megszólaltatása minden addiginál magyarabbá tette a mûvet. Tisztelet övezi e mérföldköveket, de hazánk számára talán mégis az tette Erkelt igazán feledhetetlenné, hogy neki köszönhetjük nemzeti imánk, a Himnusz oly sokszor felcsendülô dallamát. 2 TÓTH ALADÁR HÍRMONDÓ

4 JUBILEUM Iskolánkban nekem jutott az a megtisztelô feladat, hogy Erkel nagyságát, életútjának teljességét elôadások formájában kibontsam a gyermekek számára. Ebben a visszatekintésben egykori zene- és kultúrtörténet tanárom, Földes Imre zenetörténész óráinak példaértékû ereje vezérelt. Tanításának egyedisége abban rejlett, hogy egy-egy zeneszerzô portréját az adott kor történelmi hátterével együtt, a társmûvészetekbôl (irodalom, képzômûvészet) hozott alkotások segítségével rajzolta elénk. Iskolánk növendékeivel is ilyen sajátos légkörû életrajz-kirándulást szerveztünk az Erkel tájakon, elôször idén nyáron a balatonszemesi táborban, majd november 25-én egy rendhagyó szolfézsóra keretében a Fodor-teremben. Soha nem felejtem az egészen fiatalok nyitott, lelkes tekintetét, estékbe nyúló lankadatlan figyelmét, és a nagyok értékes kérdéseit. A Bánk bán címû opera levetítése során beszélgettünk a szereplôk jellemébôl és a drámából kirajzolódó konfliktusokról, hazafiasságról és áldozathozatalról. Utat nyitva olyan személyes témáknak, melyek a mai virtuális, gépi világ uralta környezetünkben egyre inkább kiveszôben vannak. Végül, hogy írásomat Erkel módra zárjam: sakk-matt, hiszen a zenész géniusz a sakkjátszmák asztalától is verhetetlen királyként távozott. Bagi Andrea, zongoratanár TÓTH ALADÁR HÍRMONDÓ 3

5 JUBILEUM A zongora költôje FREDERYK CHOPIN ( ) A 19. század zenéjének egyik legnagyobb mestere, Frederyk Chopin mindössze 39 évet élt ben ünnepeltük születésének 200. évfordulóját. Mûvészete iránt már kortársai is rajongtak, új kompozícióit szinte azonnal elkapkodták a zongorázni jól tudó értelmiségiek, s ez a népszerûség mindvégig megmaradt, és ma is töretlen. Nélküle elképzelhetetlen a zongorairodalom. Chopin abban a korban élt, amikor a zongora volt talán a zene legfôbb szószólója: szinte minden polgári és arisztokrata családban ott állt a szalonban, a lányok neveltetésébe szinte kötelezôen beletartozott a zongoratanulás is. Nemcsak a zongora szólórepertoárja nôtt hatalmasra ekkor, hanem a kamarazenélésben is nélkülözhetetlen lett. Chopin korának egyik legnagyobb zongoravirtuóza volt. Zeneszerzôi fantáziáját szinte egyedülálló módon a zenetörténetben teljes egészében a zongorának szentelte. Mi több: mindaz, amit erre a hangszerre írt, zenei és játéktechnikai szempontból is kiszélesítette a zongora kifejezési eszközeit, s mellette a zongorakészítôket is mechanikai újításokra ösztönözte. Egyesek szerint Bach után Chopin alakította át jelentôsen a billentyûs hangszerekhez kapcsolódó jellegzetes zenei ötleteket és játék- Szitha Tünde elôadása a Fodor-teremben 4 TÓTH ALADÁR HÍRMONDÓ

6 Farkas Zsolt Lakatos Tamás Molnár Veronika Tóbiás András AZ ELÔADÁS SZÓLISTÁI Foskolos Bettina Melis Kinga Rákosi Lili Varsányi Csaba JUBILEUM módokat. (Debussy lett a következô újító a 20. század elején.) Mûveiben a hangszer új hangon szólalt meg: a gyöngyözô vagy félelmetes futamok, a szélesen éneklô dallamok, a fantáziánkat sokféle képzettársításra ösztönzô figurációk a romantika legszebb hangját közvetítik. Chopinnek nem volt szüksége külsô irodalmi vagy képzômûvészeti ihletre. Mûveinek egyik része tánc (polonéz, mazurka, keringô), másik része zenei formák és karakterek mögé bújtatott fantázia (scherzo, impromptu, ballada, prelûd, szonáta, etûd). Zongoradarabjainak címei nem utalnak konkrét költôi programokra, bár a kortársak és az utókor szívesen társítottak jellegzetes címeket és hangulatokat egy-egy kompozíciójához (Forradalmi etûd, Perc-keringô, Hárfa-etûd, Esôcsepp-prelûd, Vihar etûd stb.). Kevesen tudják, hogy Liszt Ferenc, a zongora másik nagy költôje, nemcsak barátja volt Chopinnek, hanem tanult is tôle, és a párizsi szalonokban gyakran léptek fel együtt is az 1830-as évek elsô felében. Chopinnek nemcsak az életmûve, hanem a személyes sorsa is különleges. 19 évesen hagyta el hazáját, és sohasem tért vissza, noha családja szülei és szeretett nôvérei Varsóban maradtak. Élete végéig tartotta a kapcsolatot velük, de 1829 után már csak külföldön találkoztak. Mûvészetének kibontakozásában jelentôs szerepe volt a kor legjelentôsebb francia írónôjének, a férfi álnéven író George Sand-nak (Aurore Dupin-Dudevant), aki több mint egy évtizeden keresztül volt a társa. Chopint tekintik a lengyel zene legnagyobb 19. századi mesterének, pedig hazafisága szinte egész élete folyamán a honvággyal kapcsolódott össze. Lengyelsége nagyszabású polonézeiben és gyakran melankolikus hangvételû mazurkáiban jutott érvényre leginkább, mûveinek szenvedélyességét gyakran összefüggésbe hozzák a hazája iránti vágyakozással és a lengyel nép szabadságküzdelme iránt érzett szolidaritással. Chopin zenéjében sok az érzelmi és hangzásbeli szélsôség, de ezek a végletek mindig a formai tisztaság és arányosság megnyugtató keretei között szólalnak meg. Ez az egyik legnagyobb titka mûvészetének és máig tartó varázsának: érzelmi gazdagsága és érzékeinket lenyûgözô szépsége egyben a nemes mûvészi fegyelem hordozója is. Szitha Tünde TÓTH ALADÁR HÍRMONDÓ 5

7 EREDMÉNYEINK Egy sikeres hegedûverseny pillanatai A XIII. Koncz János Országos Hegedûversenyt november 26. és 28. között rendezték meg Szombathelyen. Ácsné Szily Éva hét növendéke képviselte iskolánkat, kiváló eredménnyel. Korrepetitoruk Arató Ágnes volt. Perényi Eszter Dósa Csenge Gaál Eszter EREDMÉNYEK: I. korcsoport: Jeong Ye Bon III. díj, különdíj a Mozart-mû elôadásáért II. korcsoport: Králik Abigél I. díj, Nagydíj, különdíj a Mozart-mû elôadásáért Korossy-Khayll Csongor II. díj, különdíj a Mozart-mû elôadásáért Gaál Eszter III. díj III. korcsoport: Váradi Gyula I. díj, Nagydíj, különdíj a Mozart-mû elôadásáért Ácsné Szily Éva tanári nagydíj S. Fekete Julianna felkészítô tanári díj Arató Ágnes korrepetitori díj TÓTH ALADÁR ZENEISKOLA AMI iskolai díj Váradi Gyula Oláh Géza Jeong Ye Bon Korossy-Khayll Csongor Králik Abigél Arató Ágnes A XIII. Országos Koncz János Hegedûverseny Kovács Dénes emlékére egy zongorakísérô szemével (és fülével) Lelkesedés, profizmus, igényes munka, izgatott várakozás, könnyek, siker, taps mindez egyszerre jut eszembe, ha a Koncz János Hegedûverseny három eseménydús napját próbálom felidézni. Hét gyerek, két forduló, három korcsoport, három nap próba és versenyzés reggeltôl estig (általában mi jöttünk el legutoljára, este 9 órakor), két nagydíj, egy második és két harmadik díj, több különdíj, tanári nagydíj és zongorakísérôi díj számokban ennyi a verseny összefoglalása. Ezt a versenyt három évente rendezik meg Szombathelyen, és nagyon erôs szûrôn (területi válogatókon) kell átjutnia annak, aki ki szeretne állni a Bartók Terem színpadára. Idén valószínûleg rekordot állítottunk fel azzal, hogy Ácsné Szily Éva tanárnô hét növendéket indított a területi válogatón. Mindegyikük továbbjutott az országos döntôbe, mely páratlan eredmény a hegedûverseny történetében. Természetesen a felkészülés már nyáron elkezdôdött, és sok-sok koncerten eljátszottuk 6

8 EREDMÉNYEINK a két forduló anyagát. Hogyan lehet ennyi idôn keresztül frissen tartani a darabokat? Ács Éva kolléganôm mindig tudott újat mondani, ha kellett, ízekre szedte a mûveket, és más oldalról kiindulva vezette el a növendéket a megoldáshoz. S tette mindezt úgy, hogy a gyerekek élvezettel gyakoroltak és próbáltak. A versenyen valaki megkérdezte tôle, mit tanít a növendékeinek, hogy ilyen természetesen, színesen muzsikálnak? A válasz egy szó: zenét. S valóban, a zene a kiindulópont és egyben a cél, s e két pont között hosszú út vezet, sok-sok kitérôvel, útkereséssel és kemény munkával. Zongorakísérôként részese voltam ennek a folyamatnak, és a színpadon is a gyerekek mellett lehettem. Megpróbáltam biztos, inspiráló alapot, ha szükséges volt, lelki támaszt nyújtani. Bevallom, nekem is élmény ilyen tehetséges gyerekekkel együtt muzsikálni, és látni hihetetlen fejlôdésüket. Sokszor megkérdezték: Ági néni is izgul? Igen, ez együtt jár a fellépésekkel, de meg kellett tanulnom kezelni, és az elôadás javára fordítani ezt a feszültséget. Komoly szurkolótáborunk és segítôink is voltak, hiszen a növendékeket szülôk és testvérek is elkísérték. Nekik köszönhetôen a próbák és a fellépések között a gyerekek kicsit lazíthattak, játszhattak és élvezhették a kivilágított fôtér karácsonyi forgatagát. Ha tehették, beültek a Bartók Terem nézôterére, és szurkoltak egymásnak, vagy figyelmesen hallgatták a többi versenyzôt. Évának sikerült olyan csapatszellemet kialakítania, hogy tudtak örülni a másik sikerének. Ha kellett, együtt érzôen vigasztalták, vagy bíztatták egymást. Kellemes meglepetés volt, mikor a verseny végén igazgatónônk, Magyar Margit mindnyájunkat meghívott egy hangulatos étterembe, és egy-egy csésze forró csoki, illetve kávé mellett kedves szavakkal gratulált, és megköszönte munkánkat. Arató Ágnes, korrepetítor A hegedûverseny díjazottjai és a zsûri 7

9 EREDMÉNYEINK Túlélési tanácsok szülôknek hegedûversenyek idejére November végére a 2010-es zenei versengések is véget értek.12 éves hegedûs lányom is végig hulla-hoppozta a versenysorozatot: játszott szólóban, néha duóban vagy trióban, egyszer részt vett egy olyan eseményen is, amirôl csak az azt megelôzô napon derült ki, hogy valójában verseny. És milyen eredménnyel? Nem is olyan rosszal. És velünk, szülôkkel, barátokkal és egyéb kapcsolt részekkel mi történt? Mondhatnánk, túléltük, kezdôdhet is a következô menet Ácsi! Néhány dolog azért még eszembe jutott. Az ünnepi idôszak szellemében engedjék meg, hogy szóhoz jussanak és néhány jó tanáccsal szolgáljanak azok is, akik úgy érzik, hullámvasúton száguldva töltötték el ezt az évet. Túlélési tanácsok szülôknek 1. Érkezz korán, miután tisztáztad a hegedûtanárral, mit is ért korai érkezés alatt. 15 perccel a becsengetés elôtt már késô. Órákban mérd az idôt! Ha fontos versenyrôl van szó, napokban! 2. Legyen nálad pót hegedû-húr. Egy teljes készlet. Amikor a D-húr az etûd elsô másodperceiben felmondja a szolgálatot, és te pillanatok alatt frisset húzol elô a táskádból, felkészültnek látszol. Emellett extra pontot ér, ha elfogadod, hogy a D-húr elszakadása, mint a verseny során elôforduló minden más baki, a te hibád. 3. Maradj távol a gyerekedtôl. Jobban mondva, ha azt kéri, tûnj el, tûnj is el. A lányom jól tudja, mi a jó neki, és legalább háromnegyed órával a fellépése elôtt határozottan otthagy. Legtöbb esetben a gyerekek bírják a stresszt. De ha ôk nem, a tanáraik biztosan. Mi nem bírjuk. Várható, hogy néhány szülô pityeregni fog, de láttam olyan anyukát, aki fejét lábai közé szorítva remegett mintha zuhanó repülôn ülne, miközben a kisfia a színpadra lépdelt. Egy másik anyuka egyenes lábbal csúszott le a székrôl két kezével takarva el a szemét, mintha arcába világított volna a reflektor. De én se vagyok jobb a Deákné vásznánál. Csak akkor rohanok be a hangversenyterembe, amikor tudom, hogy egy bizonyos gyerek lép fel, és ki is rohanok rögtön, mikor befejezte. 4. Miután gyermeked kiküldött a gyakorló szobából, ismerd meg a többi szülôt. A gyerekek versenyeznek, nem ti, és ôk egész jól megvannak egymással. Miért ne vigasztalja szülô a szülôt, ha már ott vannak összezárva? Jó pár verseny alatti beszélgetés folytatódott késôbb ben is. Így tudhattam meg, hogy más szülôk hogyan állnak a versenyre való felkészüléshez, vagy mit tesznek, ha beüt a krach, például ráül a gyerek a hangszerre. 5. Rosszul veszi ki magát, ha olyankor tapsolsz, mikor a többi versenyzô hibázik, ezért ilyet ne tégy soha, még ha villával szurkálna is a kisördög. 6. Nem tudom, definíció szerint tanács-e, amit most mondok, de fontos belátnunk, hogy gyermekünk valószínûleg kevésbé görcsöl az egész versengés alatt, mint mi. Errôl ékes bizonyítékkal szolgált fentebb idézett lányom, akit megkértünk, írja le, hogyan is látta a legutóbbi versenyt. Három sûrû oldalt prezentált: szó volt benne szállásról, ebédrôl, bôröndökrôl, Tescoról, orrspray-rôl, az utazásról és a nôvérérôl. A versenynek három sort szentelt, az is nagyjából valami kulisszák mögötti vörös kanapéról szólt. A hegedûjátékról? Egy hang sem. 8 TÓTH ALADÁR HÍRMONDÓ

10 EREDMÉNYEINK 7. Emlékeztesd gyermekedet, hogy nyerni OK, de arra is, hogy a ragyogó gimnáziumi teljesítményed nem jelentett belépôt az Olimpiára. Emlékeztesd, hogy veszíteni is OK, és senki más nem emlékszik a ragyogó gimnáziumi teljesítményedre, csak te. 8. Vésd eszedbe, hogy van más gyereked is, van házastársad és emberséged is akad. A család többi részét is elrángattuk az összes koncertre és fôpróbára, de mindemellett nekik is megvan a saját életük. Miért legyünk rájuk dühösek? Egy gyakorlati tanács. Ha nem bírjátok idegekkel egymást, osszátok meg a feladatokat. Az egyik szülô menjen a versenyre, a másik pedig kísérje a többi gyereket a helyi parkba sétálni, hógolyózni vagy múzeumba. Próbáld meg minimalizálni a járulékos károkat. 9. Ha nem beszélsz jól magyarul, légy hálás a sorsnak. Remek kifogást találtál arra, ha elfelejted a határidôt, gyakorló foglalkozást, nem találod a hiányzó, ám elengedhetetlenül fontos kottákat. Ne áltasd magad azzal, hogy angolul is elfelejtetted volna mindezt. 10. Tartsd észben, hogy az elôadás után gyermeked kimerült lehet. A lányom jól ismeri azt a pillanatot, mikor az úton hazafelé elhangzik a kérdés: Hmm, szerinted milyen volt a játékod? Hajszálakat hasogatni, miután mindent beleadott, nem vezet semmi jóra. Ezzel mindannyian tisztában vagyunk, de mégsem bírjuk ki. Tehát, célozz meg valami kompromisszumot és kezdj el számolni tízig, majd számolj el még egyszer tízig, kb. 24 órán keresztül, mielôtt elôállsz a kritikus megjegyzéseiddel. Ezek után mi történik, ha mégis elkésel, elfelejted a húrokat, kiabálsz a gyerekeddel, kiabálsz a többi testvérrel meg a pároddal, sírsz, és majdnem lemaradsz az elôadásról, mert a folyosón az esélyeket latolgatod? És mindezt egyszerre? Nem sok. Ha épségben hazaér mindenki, akkor TÚLÉLTED. Gratulálok! Lorna Králik (Králik Abigél édesanyja) fordította: Králik Balázs (Králik Abigél édesapja) Séta, lazítás a két forduló között TÓTH ALADÁR HÍRMONDÓ 9

11 ZENÉLJÜNK, TÁNCOLJUNK EGYÜTT AZ ISKOLA NÖVENDÉKEINEK TÁMOGATÁSÁRA! Minden kedves Szülôt, Barátot és Iskolatámogatót szeretettel hívunk ISKOLABÁLUNKRA február 5-én, szombaton, 18 órától a Benczúr Hotelbe A Tóth Aladár Alapítvány és a Tóth Aladár Zeneiskola Szülôi közösségének szervezésében olyan estére hívjuk, ahol kötetlenebb formában ismerkedhet meg az iskola tanáraival, baráti közösségével. Program: a zeneiskola tanárainak mûsora, vacsora, tombola, az est vendége: Mydros Zenekar, görög táncház A bál bevételét az Alapítvány által meghirdetett Gyökerekkel-szárnyakat diák és tanári ösztöndíj programra, valamint az iskola hangversenytermének fejlesztésére ajánljuk fel. Belépôjegy: 5000 Ft VIP Belépôjegy: Ft Amennyiben nem tud részt venni rendezvényünkön, támogatójegy vásárlásával (1000, 5000 és Ft-os címletekben), illetve tombolatárgy felajánlásával támogathatja a nemes cél megvalósulását. Adományát az OTP Banknál vezetett számú számlánkra átutalással is teljesítheti. Az iskolabálra regisztrálhat, belépô- ill. támogatójegyet igényelhet, valamint a tombolára szánt ajándékokat felajánlhatja: az iskolatitkárnál: László Kata Hegyi Gábor a Szülôi Fórum elnöke Kertészné Véghelyi Kriszta a kuratórium elnöke

12 GYÖKEREKKEL SZÁRNYAKAT PROGRAM A TÓTH ALADÁR ALAPÍTVÁNY DIÁK- ÉS TANÁR ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATOT HIRDET A ES TANÉVRE A pályázat célja, hogy segítse a Tóth Aladár Zeneiskolában tanuló diákokat. Fejlessze képességeiket, gondozza tehetségüket. Az elnyert támogatás ideje alatt a növendékek kiemelt feladata, hogy megismerkedjenek a magyar és az európai kulturális és mûvészeti értékekkel, a kortárs alkotóés elôadó-mûvészettel, mûvészekkel. A tanári ösztöndíj azoknak a kollégáknak munkáját segíti, akik e feladat közvetítését vállalják a nyertes diákok felé az adott tanévben, részt vállalnak a tehetséggondozási programban. (Színház-, koncert-, kiállítás látogatások, a szûkebb környezethez kapcsolható kulturális értékek megismertetése stb.) Az elnyerhetô támogatás mértéke egy tanévre (10 hónapra) diákonként Ft/hó, a tanári ösztöndíj Ft/hó. A kuratórium egy tanévben elôreláthatólag 3 diákot részesít támogatásban. Az elnyert vissza nem térítendô támogatás a pályázó családjával történt egyeztetés után, a tanulmányokkal kapcsolatos kiadásokra (CD, könyv, kotta, hangszertartozékok stb.) használható fel. A kuratórium megoszthatja, illetve visszatarthatja a beadott pályázatok alapján a díjakat. A pályázat lezárása a tanár és diák részérôl egyaránt írásbeli beszámolóval történik, melynek beadási határideje: május 30. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI: DIÁKOKNAK: A Tóth Aladár Zeneiskola tanulójaként legalább három évfolyamot sikerrel elvégzett már, életkora év közötti. A pályázat beadásakor a tanulmányi átlaga eléri a 3.6 átlagot. Vállalja, hogy a közismereti iskolai tanulmányait szinten tartja vagy fejleszti. (A támogatást a kuratórium visszavonhatja, ha félévkor a diák tanulmányi eredménye viszszaesést mutat.) A pályázathoz csatolni kell: Rövid, legfeljebb egyoldalas, kézzel írt bemutatkozást, melynek tartalmaznia kell a pályázó nevét, születési idôpontját, lakcímét, telefonszámát, iskolájának nevét, címét, a pályázó eddigi tanulmányi eredményeit, jövôbeni célkitûzését. A zeneiskolai fôtárgytanár ajánlását. A 2010/2011-es tanév év végi általános iskolai bizonyítvány osztályfônökkel hitelesített másolatát. Nyilatkozatot arról, hogy a diák és szülei elfogadják a pályázat célját és feltételeit, a programban részt kívánnak venni. TANÁROKNAK: A Tóth Aladár Zeneiskola kinevezett pedagógusa, aki rendelkezik legalább 3 évnyi, a területen szerzett szakmai tapasztalattal. Vállalja, hogy az adott tanévben a pályázatot nyert diákok munkáját a pályázati célban megfogalmazottak szerint irányítja, szervezi. A pályázathoz csatolni kell: Rövid, legfeljebb kétoldalas vázlatot a feladat megvalósítására. Szakmai önéletrajzot, mely tartalmazza a pályázó nevét, születési idôpontját, lakcímét, telefonszámát és címét. Beadási határidô: június 30. Az ösztöndíj folyósításának kezdete: szeptember A pályázat eredményét a kuratórium július 15-ig hozza nyilvánosságra. A kuratórium a program mûködtetéséhez beérkezô támogatásokat elkülönítetten kezeli. Örömmel fogadja a programmal egyetértôk anyagi támogatását a cél megvalósításához. Kérjük, hogy támogatásuknál jelöljék a program címét: GYÖKEREKKEL SZÁRNYAKAT.

13 HÁZUNK TÁJA MUZSIKÁT ADTU Jótékonysági hangve ATerézvárosi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona TERÉZÉNO vezetôjeként 2006-ban a Polgármesteri Hivatalban több alkalommal találkoztam Magyar Margit igazgatónôvel. Amikor megtudtam, hogy ô a Tóth Aladár Zeneiskola igazgatója, megkérdeztem, hogy szebbé tudnák-e tenni karácsony elôtti szeretetvendégségünket egy-két rövid, bensôséges zenemû elôadásával. Utánanézek mondta röviden, és elsietett. Amikor néhány nap múlva felhívott, kérdésemre képzeltem választ kapni. Ô azonban elmondta, hogy az iskola hagyományos adventi koncertjén a TERÉZÉNO javára adományokat gyûjtenének. Örültem és egyetértettem. Mert adni jó dolog. Kapni is jó dolog és tudni kell elfogadni! Köszönjük Igazgatónô, Igazgatóhelyettesek, Tanárok és Zenélô Fiatalok! 2010-ben elsô jubileumát ünnepelte ez az együttmûködés, öt éve rendezi meg a zeneiskola magas színvonalon jótékonysági hangversenyét. Szépen és hûségesen elôkészítve, pörgôs bonyolításban, nagyszerû koncerteket hallhatunk ben elôször, a VI. kerület új közösségi házában, az Eötvös10 Kulturális Központban. A tervszerû, pontos felkészítés bizonyosan olyan koncepció alapján történik, amely mögött filozófiai alapvetés bújik meg. Ez a titka minden eredményes és megbízható tevékenységnek. Már ma beírhatom a 2011-es naptáramba, hogy advent 2. vasárnapja elôtti szombaton 11 órakor a zeneiskola koncertje lesz. Tudományos körökben sokat ismételt, lassan három évtizede tárgyalt kérdés: az életminôség. Amelyet javítani, emelni kell. Trencsényi Katalintól olvastam egy régies kifejezést: megfinomítom halandó göröngyidet. Mit is jelent ez? A göröngy finomítása elsôdleges jelentésében mezôgazdasági tevékenység: szántás, mélyszántás és boronálás azzal a céllal, hogy a föld minôsége megfelelô legyen. Ám a halandó göröngy szóösszetétel egyértelmûvé teszi, hogy itt az emberi életrôl történik említés. Ugye mindenki hallotta már a göröngyös út, göröngyös életút kifejezéseket! Tudjuk, ez azt jelenti: nehézségekkel tarkított emberi élet. Megfinomítom jobbá teszem. Halandó göröngyidet halandó, mert az emberi élet véges. Átvitt értelemben tehát: olyasmit teszek, ami a másik perceit óráit, életét megszépíti, megkönnyíti. A divatos kifejezéssel élve: javítom az életminôségét. Ti, Tanárok, Igazgatók és Zenélô Fiatalok ezt teszitek, amikor zenéltek. És ezt teszitek, amikor a koncertre készültök. És ugyanezt, amikor gyakoroltok azért, hogy szebben zenéljetek! És ezt teszitek, amikor a javunkra koncertet adtok a szombat délelôtti hosszú alvás, heverészés, ágyban olvasás vagy játék helyett. Köszönöm. És köszönjük! 12 TÓTH ALADÁR HÍRMONDÓ

14 HÁZUNK TÁJA NK AJÁNDÉKBA rseny advent idején Tudjátok azonban és higgyétek: mindez pozitívan hat vissza a Ti életminôségetekre is! Szebbé teszi az életet a jóság és a szorgalom. Elôször belülrôl, majd utólag lassan kívülrôl is megszépít. A szeretetet pedig minden idôkben a tettek fejezik ki közérthetôen. Jókívánságaim kísérjék tevékenységeteket, s minél több szépség, jóság és szeretet áradjon vissza Rátok! Mattyasovszky Zsófia, intézményvezetô, TERÉZÉNO... JUTOTT ESZEMBE SZÁMTALAN Családi emlékképem es évek, csokit majszolva sétálunk a gyerekeinkkel. Egyik kismotorját hajtja szélsebesen, másik totyorászik mellettünk, és rácsodálkozik minden bokorra, madárra, autóra, tanulja a világot Szemetest keresgélünk, majd néhány perc hasztalan kutatás után begyûjtöm a papírfecniket, és a zsebembe gyûröm. Kár, hogy kevés a kihelyezett szemétgyûjtô, állapítjuk meg közösen, de mi akkor sem Ezzel a mai napig így vagyunk: gyûjtögetjük a zsebünkben cinkos örömmel. Nem kellett bonyolult tanmese, latin szavakkal tûzdelt magyarázat nem is tudnék ilyet, csak így kellett tenni, hogy ez váljék természetessé. Egyszerû. Képek a jelenbôl Magyarország, Budapest, VI. kerület, tóthaladárosok : gyerekek és tanáraik, zongoristák, vonósok, fúvósok, gitárosok, izgalommal teli várakozás, lámpaláz,,,szépvoltjólvan dícséretek jótékonysági hangverseny. Öt évvel ezelôtt egy hagyomány kezdôdött a TERÉZÉNO (Terézvárosi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona) közalapítvány és iskolánk között: adventi jótékonysági hangverseny. Ez a hagyomány éppen arról szól, mely a fent idézett történetbôl is kicseng: alakítsunk ki jó szokásokat a kicsikben, hogy felnôttként természetesnek érezzék a segítségnyújtást. Érezzék meg a jótett cinkos örömét, hogy adni jó: szeretetet, odafigyelést, muzsikát, felsô polcra ûzött játékot, könyvet. Idén elsô alkalommal kértük tanítványainkat és a szülôket arra, hogy juttassák el hozzánk a megunt, kinôtt játékokat. Rengeteg ajándéktárgy gyûlt össze (több zsák). Ezúton szeretném az iskola nevében megköszönni mindenkinek a figyelmességet. Egyben tolmácsolom azt az örömteli élményt is, amelyrôl Tar Judit, az elsô budapesti Inner Wheel Klub elnöke mesélt. Ô és munkatársai juttatták el a játékokat a somlóvásárhelyi gyerekekhez. Köszönet minden résztvevônek a gondolattól a megvalósulásig! Jeszenszkiné Dunavölgyi Mária, igazgatóhelyettes TÓTH ALADÁR HÍRMONDÓ 13

15 HÁZUNK TÁJA Csajkovszkij: Diótörô részletek 14 TÓTH ALADÁR HÍRMONDÓ

16 HÁZUNK TÁJA a jótékonysági hangversenyen TÓTH ALADÁR HÍRMONDÓ 15

17 HÁZUNK TÁJA L+T AZ EÖTVÖS10-BEN L (Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem) + T (Tóth Aladár Zeneiskola) koncertek az Eötvös10 Közösségi és Kulturális Színtérben. A zeneoktatás egyik fontos célja: zeneértô és zeneszeretô közönséget nevelni. Ezzel a céllal indult koncertsorozat a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem és a Tóth Aladár Zeneiskola egyedülálló kezdeményezésére az Eötvös10 Közösségi Ház kiváló akusztikájú színháztermében. A tanévben a két sorozat hat-hat hangversenyén közösen lépnek fel a két intézmény növendékei és tanárai. A délelôtti sorozat címe: Élô zeneóra énekóra koncertformában. A 45 perces koncerteken igyekszünk végigvezetni a kerület általános iskolásait a komolyzene történetén, a kezdetektôl napjainkig. Dr. Dobszay Ágnes, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem és a Tóth Aladár Zeneiskola zenetörténet-tanára ismerteti a felhangzó mûveket, Ispánkiné Gede Éva, a zeneiskola szolfézs tanszakának vezetôje találós kérdéseket tesz fel a közönségnek. A helyes válaszért természetesen jutalom jár. Az eddigi két énekórakoncert zsúfolt ház elôtt aratott nagy sikert! A vasárnap délutáni kamarakoncertekre szeretettel várunk minden érdeklôdôt, szülôket, barátokat, terézvárosi családokat! Különleges és nagyon jól ismert mûvek hangzanak el, magas színvonalon, szórakoztató mûelemzéssel. A zeneiskolásoknak megtiszteltetés egy színpadon játszani a már szinte kész mûvészekkel, és az akadémisták is nagyon komolyan veszik a feladatot, nagy lelkesedéssel játszanak. Reméljük, hogy ezekkel a koncertekkel közelebb jutunk célunkhoz, és egyre több zeneértô, zeneszeretô ember tölti meg a koncerttermeket! Scholz Melinda 16 TÓTH ALADÁR HÍRMONDÓ

18 HÁZUNK TÁJA dr. Dobszay Ágnes A program vezetôi: Magyar Margit a Tóth Aladár Zeneiskola igazgatója Vigh Andrea a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem rektorhelyettese Szerkesztôk: Scholz Melinda fuvolamûvész, a Tóth Aladár Zeneiskola tanára Gulyás Márta zongoramûvész, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem tanára TÓTH ALADÁR HÍRMONDÓ 17

19 HÁZUNK TÁJA A Tóth Aladár OPERASTÚDIÓ elôadása az Eötvös10 Közösségi Házban C. W. Gluck: Május királynôje 18 TÓTH ALADÁR HÍRMONDÓ

20 HÁZUNK TÁJA Gondolatok nyílt levél helyett FISCHER IVÁNHOZ és a FESZTIVÁLZENEKAR TAGJAIHOZ, MUNKATÁRSAIHOZ Tervezni, megvalósítani egy nemes gondolatot nem egyszerû, de izgalmas érzés. Ha a terv sikerrel megvalósul, az felemelô. Ha ez a terv a gyerekekrôl szól, akkor pedig nem is válhat mássá. Így alakult ez a Fesztiválzenekar a Zeneiskolásokért programmal a Budapesti Fesztiválzenekar és a Magyar Zeneiskolák és Mûvészeti Iskolák Szövetsége szervezésében, mely egy kivételes, a zeneiskolákban tanuló diákok számára különleges megmérettetést és élményt jelentô eseménnyé vált. Fischer Iván fôzeneigazgató sokszor, sokféleképpen mondta el, hogy a magyar zeneoktatás, a zeneiskolai hálózat milyen fontos és egyedi értéket képvisel (pl. Muzsika, február). A november 29-i hangverseny e gondolatokat keltette életre, melyen a jelenlévôk hét kiemelkedô képességû zeneiskolással találkozhattak, s persze közvetve megismerhették tanáraikat és iskoláikat is. Mi, tóthaladáros tanárok és diákok büszkén vettünk részt az estén, hiszen nagyszerû érzés volt együtt örülni tehetséges hegedûs növendékünk Váradi Gyula (aki Mendelssohn: d-moll hegedûversenyének III. tételét játszotta) és tanára Ácsné Szily Éva sikerének. Az este katartikus élménye után következtek a hétköznapok. Magam pedig pont e hétköznapok fontossága miatt ragadtam tollat, mert ezek a napok a felemelô, kivételes pillanatokból táplálkoznak Elôször is szeretnénk ráirányítani a figyelmet a zenekar kezdeményezésére. A Fesztivál zenekar a zeneiskolásokért program mindenki számára nyitott, támogatható és látogatható. Másodszor köszönetet mondani mindazoknak, akik tervbe vették és megvalósították ezt a különleges zenei eseményt. Reméljük, hogy még sok tehetséges növendéknek lesz módja személyesen találkozni a Fesztiválzenekar mûvészeivel és vezetôjükkel, Fischer Iván karmesterrel. Ez a program akkor érte el igazi célját, ha növendékeink közül egyre többen szeretnének a következô válogatón részt venni, és egyre több felnôtt érzi majd, hogy ezt a programot és a zeneiskolákat támogatni kell. Köszönjük. Magyar Margit igazgató TÓTH ALADÁR HÍRMONDÓ 19

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág:

KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Zeneművészeti ág: KÖZZÉTÉTELI LISTA Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zeneművészeti ág: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig PROGRAMAJÁNLÓ 2012. április hónapra a GYERMEKEK HÁZÁBA www.gyhgyor.hu ZENEBÖLCSI ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig 6 hónapos kortól 3 éves korig várjuk az apróságokat és szüleiket.

Részletesebben

DECEMBERBEN MEGJELENIK MEZŐ IMRE KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY C. ZONGORÁRA ÍRT SOROZATÁNAK NÉGYKEZES VÁLTOZATA*

DECEMBERBEN MEGJELENIK MEZŐ IMRE KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY C. ZONGORÁRA ÍRT SOROZATÁNAK NÉGYKEZES VÁLTOZATA* DECEMBERBEN MEGJELENIK MEZŐ IMRE KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY C. ZONGORÁRA ÍRT SOROZATÁNAK NÉGYKEZES VÁLTOZATA* 1 A KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY szóló zongorára írott ismert változata után, a sikerre való

Részletesebben

ZENEISKOLAI HÍRMONDÓ

ZENEISKOLAI HÍRMONDÓ ZENEISKOLAI HÍRMONDÓ MEGJELENIK 2 HAVONTA I.ÉVFOLYAM 1. SZÁM. 2015.MÁJUS-JÚNIUS Tóthné Siklós Ágnes tanárnő tanszaki koncertje 2015.MÁJUS Május 5-én megrendezésre került Tóthné Siklósi Ágnes zongora tanárnő

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet]

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához, művészeti áganként Zeneművészeti ág: Tantárgy

Részletesebben

ÜNNEPI EMLÉKEZÉS AZ ÉVFORDULÓN Egy éve hunyt el Varasdy Ernő ( ) Titi-bácsi, ütőhangszeres-művésztanár, karmester

ÜNNEPI EMLÉKEZÉS AZ ÉVFORDULÓN Egy éve hunyt el Varasdy Ernő ( ) Titi-bácsi, ütőhangszeres-művésztanár, karmester ÜNNEPI EMLÉKEZÉS AZ ÉVFORDULÓN Egy éve hunyt el Varasdy Ernő (1927-2015) Titi-bácsi, ütőhangszeres-művésztanár, karmester 2016.04.17. vasárnap 14 óra HELYSZÍN: Munkácsy Mihály Művelődési Ház (házasságkötő

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet]

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak?

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak? INTERJÚ Tarek Ferenccel Sokan sokféle indíttatásból kezdjük meg zeneiskolai tanulmányainkat. Vannak, akik szüleik kezdeményezésére, mert egykor ők maguk is zenéltek, vagy pont azért, mert felnőtt korban

Részletesebben

Gyõr-Moson-Sopron Megye

Gyõr-Moson-Sopron Megye Közmûvelõdési Programok Tájoltatásának Programfüzete Gyõr-Moson-Sopron Megye Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Közhasznú Társaság 9022 Gyõr, Czuczor Gergely utca 17. Tisztelt Polgármester! Kedves Közönség!

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011-es tanév. 11/1994 (VI.8.) MKM és 32/2008 (XI.24.) OKM rendelethez

Különös közzétételi lista 2010/2011-es tanév. 11/1994 (VI.8.) MKM és 32/2008 (XI.24.) OKM rendelethez Különös közzétételi lista 2010/2011-es tanév 11/1994 (VI.8.) MKM és 32/2008 (XI.24.) OKM rendelethez 1. A ok iskolai végzettsége és szakképzettsége: Név Végzettség, Tantárgy szakképzettség 1. Bíró Csaba,

Részletesebben

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Iskolánk sajátos arculatának hosszú évtizedek óta meghatározó eleme a német nemzetiségi

Részletesebben

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS. 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS. 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, OM azonosítója: 039985 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet 1. A pedagógusok iskolai végzettsége

Részletesebben

K o n t r a s z t o k A. M. I. M u n k a t e r v e 2010-2011.

K o n t r a s z t o k A. M. I. M u n k a t e r v e 2010-2011. K o n t r a s z t o k A. M. I. M u n k a t e r v e 2010-2011. Megyei, regionális, és országos rendezvények és tanulmányi versenyek XIII. Országos Koncz János hegedűverseny Kovács Dénes emlékére A verseny

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

MUNIA ZOLTÁN ORSZÁGOS OBOÁSTÁBOR ÉS FESZTIVÁLPROGRAM Nyíregyházán 2014. aug. 4-10.

MUNIA ZOLTÁN ORSZÁGOS OBOÁSTÁBOR ÉS FESZTIVÁLPROGRAM Nyíregyházán 2014. aug. 4-10. MUNIA ZOLTÁN ORSZÁGOS OBOÁSTÁBOR ÉS FESZTIVÁLPROGRAM Nyíregyházán 2014. aug. 4-10. Immár 7. alkalommal került megrendezésre Balatonudvari, Zirc, Salgótarján, Veszprém változó helyszínei után ez alkalommal

Részletesebben

2011/2012. Munkaszerződések előkészítése, meghosszabbítása Tanügyi nyomtatványok előkészítése. Aug Fővárosi zeneiskola igazgatói értekezlet

2011/2012. Munkaszerződések előkészítése, meghosszabbítása Tanügyi nyomtatványok előkészítése. Aug Fővárosi zeneiskola igazgatói értekezlet I n t é z m é n y i m u n k a t e r v 2011/2012 Aug. 22-tól Munkaszerződések előkészítése, meghosszabbítása Tanügyi nyomtatványok előkészítése Aug. 25. 9.00 Kerületi igazgatói értekezlet Aug. 29. 14.00

Részletesebben

Különös közzétételi listája

Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

III. ORSZÁGOS ZENEISKOLAI ÉS SZAKKÖZÉPISKOLAI HÁRFAVERSENYT

III. ORSZÁGOS ZENEISKOLAI ÉS SZAKKÖZÉPISKOLAI HÁRFAVERSENYT Az OKM Oktatási Hivatal megbízásából és versenyfelhívása alapján a Budapest VII. kerületi MOLNÁR ANTAL ZENEISKOLA megrendezi a Védnökök: III. ORSZÁGOS ZENEISKOLAI ÉS SZAKKÖZÉPISKOLAI HÁRFAVERSENYT 2009.

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban Pályázatunk kedvező elbírálásának köszönhetően, iskolánk A fény megérkezik tehetséggondozás a művészetoktatás sajátos eszközeivel (zene-irodalom-képzőművészet) programsorozattal csatlakozott a 2015 a Fény

Részletesebben

iskolai híradó MÁR A KAPUBAN VÁRTA AZ ISKOLÁBA ÉRKEZŐKETA MIKULÁS MI VAN, HA NEM SZERET? DE NEHÉZ ELHINNI, HOGY MINDENT TUD!

iskolai híradó MÁR A KAPUBAN VÁRTA AZ ISKOLÁBA ÉRKEZŐKETA MIKULÁS MI VAN, HA NEM SZERET? DE NEHÉZ ELHINNI, HOGY MINDENT TUD! iskolai híradó Budapest III. kerületi Önkormányzat Óvoda, Általános Iskola,Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény III. Szellő utca 9-11. 1035 www.szelloegymi.hu 2012. február 5. évf. 5. 5 szám

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI SÁNDOR FRIGYES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Szakmai Munkaterve. a es tanévre

A DUNAÚJVÁROSI SÁNDOR FRIGYES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Szakmai Munkaterve. a es tanévre A DUNAÚJVÁROSI SÁNDOR FRIGYES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Szakmai Munkaterve a 2016-2017-es tanévre Intézményünk a Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola Munkaterve a 2016-2017-es tanévre

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

A Solti György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola

A Solti György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola A Solti György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. tanév éves intézményi munkaterve Dátum Nap Óra Esemény Helyszín augusztus 25. 11.00 Tanszakvezetői alakuló Solti értekezlet augusztus 26 29. Vonószenekar

Részletesebben

VIII. ORSZÁGOS RÁCZ ALADÁR CIMBALOMVERSENY ÉS V. ORSZÁGOS CSEMBALÓVERSENY

VIII. ORSZÁGOS RÁCZ ALADÁR CIMBALOMVERSENY ÉS V. ORSZÁGOS CSEMBALÓVERSENY VIII. ORSZÁGOS RÁCZ ALADÁR CIMBALOMVERSENY ÉS V. ORSZÁGOS CSEMBALÓVERSENY A verseny időpontja: 2015. március 12. Rendező: Budapest XVI. Kerületi Rácz Aladár Zene-, Tánc-, Képző- és Iparművészeti Alapfokú

Részletesebben

Beadott pályázatok 2008. évben: NCA-Orsz-O8-0072 Működési költségre pályáztunk és nyertünk 300. 000 Ft- t.

Beadott pályázatok 2008. évben: NCA-Orsz-O8-0072 Működési költségre pályáztunk és nyertünk 300. 000 Ft- t. Zeneszalon Alapítvány 2008. évi szakmai beszámolója 2008-ban folytatódott a Chopin koncertsorozat az MTA-ban. A Zeneszalon Alapítvány közönségszervezésben segített biztosítani a koncertek látogatottságát.

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Kosza Ágnes és Lászlóffy Réka

Kosza Ágnes és Lászlóffy Réka Kosza Ágnes és Lászlóffy Réka Communitas Alkotói Ösztöndíj 2010-2011 Leckehangverseny-körút Időutazás a zene világában 2011 Bartók-év Ismerjük meg értékeinket Beszámoló A 2010-es év a nyertes pályázatunk

Részletesebben

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK. Különös nyilvános közzététel

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK. Különös nyilvános közzététel ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK Különös nyilvános közzététel (11/1994 (VI.8.)MKM rendelet alapján) 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten 2015. október 21-25-e között Magyarországra látogatott A Drezdai Kórusakadémia Gyermekkara. A Singakademie Dresden 130 éves tradiciójával a németországi Szászország

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend Tanmenetek Minden évfolyamon heti egy órában (évi 36) terveztük meg a NAT és a kerettanterv tartalmainak megfeleltetett témákat. Mivel az egyes nevelési témák évfolyamonként visszatérnek, mindig az osztályhoz

Részletesebben

Munkaterv a évre. Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára. Általános adatok

Munkaterv a évre. Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára. Általános adatok Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára Általános adatok Szervezet neve: Budaörsi Pro Musica Kórusalapítvány Címe: 2040 Budaörs, Szabadság út 134. Levelezési cím: 2040 Budaörs, Víg u.63.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ GÖDÖLLŐI MÚZEUMI ÉJ

BESZÁMOLÓ GÖDÖLLŐI MÚZEUMI ÉJ BESZÁMOLÓ GÖDÖLLŐI MÚZEUMI ÉJ Évek óta hagyomány, hogy Gödöllő városa a Múzeumok Éjszakája programot városi összefogásban valósítja meg.tehát nemcsak a múzeumok (Gödöllői Városi Múzeum, Gödöllői Királyi

Részletesebben

2014/2015. Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel

2014/2015. Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel 2014/2015 Dohnányi Ernő Zeneiskola Különös Nyilvános Közzététel DEZ 2014/2015 KÜLÖNÖS NYILVÁNOS KÖZZÉTÉTEL 2014/2015 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

Toró Árpád. Beszámoló

Toró Árpád. Beszámoló Toró Árpád Beszámoló Az elmúlt egy év szakmai szempontból életem eddigi legmozgalmasabb éve volt. Rengeteg élménnyel és tanulsággal, életre szóló leckével megfűszerezve. Eredetileg 10 egyéni koncertet

Részletesebben

SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola

SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Iskolánkról Az SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskolát 2004-ben alapította a Szegedi Tudományegyetem. Iskolánk, fiatal kora

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

ORSZÁGOS HARRY POTTER-VETÉLKEDŐ

ORSZÁGOS HARRY POTTER-VETÉLKEDŐ ORSZÁGOS HARRY POTTER-VETÉLKEDŐ 2012 őszén került sor Papp Éva tanárnő szervezésével, a Hódmezővásárhelyi Eötvös József Szakközépiskola könyvtárában az országos Harry Potter műveltségi vetélkedő döntőjére.

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL 2014 REPRODUKÁLÁS I. ÉNEKLÉS A helyes hangzóformálás - A pontos szövegejtés és ritmus - Az intonációs biztonság - A stílusnak megfelelő, kifejező előadás Huszonnégy

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentés

2011. évi Közhasznúsági jelentés 2011. évi Közhasznúsági jelentés Pécs, 2012. március 4. Dr. Szalai Anikó elnök 1 Tartalom Tartalom...2 1. Számviteli beszámoló...3 2. Kimutatás költségvetési támogatások felhasználásáról...3 3. A vagyon

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

Bartók Béla Zeneiskola AMI 2600 Vác, Konstantin tér 8. Tel./fax: 27/

Bartók Béla Zeneiskola AMI 2600 Vác, Konstantin tér 8. Tel./fax: 27/ A VIII. ORSZÁGOS BARTÓK BÉLA HEGEDŰ-DUÓ VERSENY EREDMÉNYEI I. korcsoport : A zsűri nem adott ki helyezést. Különdíjas: Kiss Imola Villő - Choi Yae Won - Farkas Ferenc Műv. Isk. Sárospatak Felkészítő tanár:

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Jogszabályi háttér: 229/2012 (VIII.28.) Kormány rendelet Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2400 Dunaújváros, Március 15.tér

Részletesebben

Intézmény neve: József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosítója: 032 462

Intézmény neve: József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosítója: 032 462 Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

2014. évi 4. szám. MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA június 21.

2014. évi 4. szám. MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA június 21. 2014. évi 4. szám MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA 2014. június 21. Múzeumok éjszakája a Bartók Zeneházban 2014. június 21-én este tartották a Rákosmentén is a Múzeumok éjszakája rendezvénysorozatot. Rájöttünk, hogy

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

4. A rendelet 4. -ának (1) bekezdése felvezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Tanulmányi ösztöndíjban az a tanuló részesíthető:...

4. A rendelet 4. -ának (1) bekezdése felvezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Tanulmányi ösztöndíjban az a tanuló részesíthető:... Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2007. (XII. 3.) rendelete a tanulmányi ösztöndíj alapításáról szóló 24/2003.(VI. 27.) rendelete módosításáról Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

I n t é z m é n y i m u n k a t e r v

I n t é z m é n y i m u n k a t e r v I n t é z m é n y i m u n k a t e r v 2009/2010. tanév Aug. 24-tıl Munkaszerzıdések elıkészítése, meghosszabbítása Tanügyi nyomtatványok elıkészítése Aug. 27. 9.00 Kerületi igazgatói értekezlet Aug. 28.

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához, művészeti áganként 2016/17

Részletesebben

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu Katalógus Bı ológı ológı a Fı zı zı ka Földra z Kémı a Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu 1 Bán Sándor, Barta Ágnes: 8 próbaérettségi biológiából (középszint) Csiszár Imre,

Részletesebben

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség HÁLA KOPOGTATÁS 1. Egészség Annak ellenére, hogy nem vagyok annyira egészséges, mint szeretném, teljesen és mélységesen szeretem és elfogadom a testemet így is. Annak ellenére, hogy fizikailag nem vagyok

Részletesebben

III. Budapesti I. Országos Nagybőgő Fesztivál

III. Budapesti I. Országos Nagybőgő Fesztivál III. Budapesti I. Országos Nagybőgő Fesztivál 2017. február 17., péntek 14 óra Molnár Antal Zeneiskola Kocsis Zoltán terem 1071 Budapest, Rottenbiller u. 43-45. Program: 12:00 Érkezés regisztráció gyakorlási

Részletesebben

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség az idén is pályázatot hirdetett, A szó az első, a tett a második címmel, melynek célja a hagyományok ápolása, a kossuthi emlékek

Részletesebben

NOVA VILLA 2010 Nonprofit Kft. 4100 Berettyóújfalu, Bajcsy Zs. u. 27. Tel./Fax.: 54/500-022, Tel.:54/500-023 E-mail:novavilla2010@gmail.

NOVA VILLA 2010 Nonprofit Kft. 4100 Berettyóújfalu, Bajcsy Zs. u. 27. Tel./Fax.: 54/500-022, Tel.:54/500-023 E-mail:novavilla2010@gmail. NOVA VILLA 2010 Nonprofit Kft. 4100 Berettyóújfalu, Bajcsy Zs. u. 27. Tel./Fax.: 54/500-022, Tel.:54/500-023 E-mail:novavilla2010@gmail.com Szakmai beszámoló Hang-Játék-Zene Ismeretterjesztő élménykoncertek

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

REGE KULTURÁLIS EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005. ÉV Budapest, 2006. május 24. Elfogadva: KGy 3/2006 (05.24) 1. A szervezet alapadatai Elnevezés: Rege Kulturális Egyesület Képviselő: Vajna Balázs

Részletesebben

I. A TANÍTÁSI ÉS TANÍTÁSON KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG RENDJE A 2014/2015-ös TANÉVBEN

I. A TANÍTÁSI ÉS TANÍTÁSON KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG RENDJE A 2014/2015-ös TANÉVBEN 1 I. A TANÍTÁSI ÉS TANÍTÁSON KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG RENDJE A 2014/2015-ös TANÉVBEN 1. Az erőforrások miniszterének a 2014-2015-ös tanév rendjéről szóló rendelete értelmében a tanév kezdő napja 2014. szeptember

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

ADATLAP a Nemzeti Tehetség Program

ADATLAP a Nemzeti Tehetség Program Regisztrációs szám:. Pályázat kiírói töltik ki! ADATLAP a Nemzeti Tehetség Program Ady Endre-ösztöndíj a külhoni magyar nyelvű oktatásban résztvevő kiemelkedően tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű

Részletesebben

Bartók Béla életrajz zongora

Bartók Béla életrajz zongora TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Akikre büszkék vagyunk - és leszünk

Akikre büszkék vagyunk - és leszünk A tudás elismerése A legjobb úgy kezdeni egy évet, hogy mérleget vonunk az előzőről, s aki gyengébb, jobb teljesítményre sarkalljuk, aki kiváló teljesítményt nyújtott, kitüntetjük. A kőbányai diákoknak

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények. [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet]

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények. [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek 1. sz. melléklet 2017. évi Városi rendezvényterv Készítette: Ferenczné Fajta Mária mb. intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek I. Nemzeti és állami ünnepek Március 15. Az 1848/49-es

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

A zenekarnak köztartozása nincs, pályázataival elszámol. Köszönettel és Tisztelettel: Kovács Zsolt karnagy. Szekszárd, 2011. január 30.

A zenekarnak köztartozása nincs, pályázataival elszámol. Köszönettel és Tisztelettel: Kovács Zsolt karnagy. Szekszárd, 2011. január 30. SZ M J V Önkormányzata Mővelıdési Osztály 7100 Szekszárd, Béla tér 8. Majnay Gábor Osztályvezetı Úr részére Tisztelt Osztályvezetı Úr! Bemutatás: A zenekar 1988-ban alakult az akkori Liszt Ferenc Zeneiskola

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1.1.Közzétételi egység: Kapcsolat, szervezet, vezetők

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1.1.Közzétételi egység: Kapcsolat, szervezet, vezetők KÖZZÉTÉTELI LISTA 1.1.Közzétételi egység: Kapcsolat, szervezet, vezetők dokumentum az intézmény hivatalos Sándor Frigyes Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az intézmény székhelye 2400 Dunaújváros

Részletesebben

SZISZKI KRÓNIKA. Érdi Szakképzési Centrum Százhalombattai Széchenyi István Szakgimnáziuma és Gimnáziuma

SZISZKI KRÓNIKA. Érdi Szakképzési Centrum Százhalombattai Széchenyi István Szakgimnáziuma és Gimnáziuma Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta: Ridzi Gizella Fotókat készítette: Tauber Norbert, Péter András, Ráksi Mihály Szerkesztette: Fekete Balázs EU CODE WEEK - A PROGRAMOZÁS HETE EURÓPÁBAN IGY A SZISZKIBEN

Részletesebben

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye)

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) 2008. január 5. Egyesületünk megalakulása. Az egyesület létrehozása egy baráti társaság kezdeményezéséből jött

Részletesebben

Márványos Tamburazenekar

Márványos Tamburazenekar Márványos Tamburazenekar MŰSORAINK "Húzzad édes muzsikásom" - Magyar népi hangszerek, hangadó játékszerek bemutatója: Az interaktív előadás során a magyar népzene hangszereit mutatjuk be. Egy műsoron belül

Részletesebben

Meghívó. 30 éve Tóth Aladár nyomában. Jubileumi rendezvénysorozat a Tóth Aladár Zeneiskola névfelvételének évfordulóján

Meghívó. 30 éve Tóth Aladár nyomában. Jubileumi rendezvénysorozat a Tóth Aladár Zeneiskola névfelvételének évfordulóján FŐVÉDNÖK: Hassay Zsófia polgármester Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata VÉDNÖK: dr. Tolnai Marianna tankerületi igazgató Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Belső-Pesti Tankerület

Részletesebben

Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015

Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015 Kaszás Attila Kulturális fesztivál 2015 Zsigárd 2015. július 13-augusztus 8. 2015. július 13-17. Kistérségi nyári kézműves tábor Helyszín: tájház Napi foglalkozások: 09:00-14:00 5 napon keresztül különböző

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

Cantemus. IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével.

Cantemus. IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével. Cantemus IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Nyíregyháza Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével 2012. augusztus 15-22. Nyíregyháza A Fesztivál A Nyíregyházi Cantemus

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

A Tanév rendje: Első tanítási nap: szeptember 01. csütörtök Utolsó tanítási nap: június 15. csütörtök Szünetek:

A Tanév rendje: Első tanítási nap: szeptember 01. csütörtök Utolsó tanítási nap: június 15. csütörtök Szünetek: A Tanév rendje: Első tanítási nap: szeptember 01. csütörtök Az 1. félév utolsó napja 2016. január 20. péntek Félévi értesítők kiadása: január 27. A második félév: február 1. szerda Utolsó tanítási nap:

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népi pengetős szakirány. Szlama László. Szakmai önéletrajz 2012-09-11

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népi pengetős szakirány. Szlama László. Szakmai önéletrajz 2012-09-11 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népi pengetős szakirány Szlama László Szakmai önéletrajz 2012-09-11 Név: Szlama László Születés: Budapest 1990.07.04 Cím: 2370 Dabas, Dinnyés Lajos Utca. 9. Telefon:

Részletesebben