TÓTH ALADÁR HÍRMONDÓ. Budapest Terézváros Tóth Aladár Zeneiskola kiadványa. 9. évfolyam 1. szám január

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÓTH ALADÁR HÍRMONDÓ. Budapest Terézváros Tóth Aladár Zeneiskola kiadványa. 9. évfolyam 1. szám 2011. január"

Átírás

1 TÓTH ALADÁR HÍRMONDÓ Budapest Terézváros Tóth Aladár Zeneiskola kiadványa 9. évfolyam 1. szám január

2 BEKÖSZÖNTÔ KEDVES OLVASÓ! Iskolai újságunk 9. évfolyamának 1. számát a tanév elsô félévét zárva nyújtjuk át. Nyári tábor, versenyek, fesztiválok, hangversenyek. Egy zeneiskola és sok-sok zeneiskolás életének örömteli, izgalmas pillanatai, a TAZI és a tazisok emlékei. Újságunk életében talán elôször fordul elô, hogy ilyen sok külsôs írja le élményét, mondja el véleményét. Köszönöm mindazoknak tanárok, kollégák, szülôk, támogatók, akik segítik megörökíteni eseményeinket, növendékeink életének zenélô pillanatait. Visszalapozva iskolánk évkönyveibe (FODOR évkönyvek), látjuk, hogy a növendékek tanulmányi eredményei is nyilvánosságra kerültek. Tudjuk, hogy ki hányast kapott zongorából, szolfézsból Az egyik diákcsoporttal beszélgetve megkérdeztem, az ötöst vagy a dicsérô szót tartják fontosabbnak? Egyszerre mondták az ötöst, de nem baj, ha kapnak hozzá dicséretet. Remélem, hogy már félévkor, de legkésôbb év végére minden diákunk úgy gyakorol majd, hogy a dicsérô szót önkéntelenül is kimondjuk, ha zenélnek. Így aztán az év végi jegy bármilyen évkönyvbe bekerülhetne Miért is tartom ezt most fontosnak? Mert a zenetanulás egyik legfontosabb eleme az odafigyelô, rendszeres gyakorlás. Ez a záloga az örömteli zenélésnek, a sikernek. S persze abban is bízom, hogy majd a tazisok legközelebb a dicsérô szót helyezik elôtérbe, és csak második helyre kerül az ötös. Iskolaként az elsô félév ötöse, hogy elnyertük a Nemzeti Tehetségsegítô Tanács Kiválóan Akkreditált Tehetségpontja címet. Hogy mit is jelent a cím elnyerése, s hogyan tudunk segíteni diákjainknak ill. a hozzánk fordulóknak, arról részletesen majd honlapunkon és a következô újságban olvashatnak. Addig azonban még várunk mindenkit iskolabálunkra február 5. Benczúr Hotel, majd a II. Tehetségpont rendezvényünkre a Budapesti Operettszínházba, március 5-én 11 órától. Jó szórakozást kívánva, ZENÉLJÜNK, TÁNCOLJUNK EGYÜTT AZ ISKOLA NÖVENDÉKEINEK TÁMOGATÁSÁRA! Minden kedves Szülôt, Barátot és Iskolatámogatót szeretettel hívunk ISKOLABÁLUNKRA február 5-én, szombaton, 18 órától a Benczúr Hotelbe A Tóth Aladár Alapítvány és a Tóth Aladár Zeneiskola Szülôi közösségének szervezésében olyan estére hívjuk, ahol kötetlenebb formában ismerkedhet meg az iskola tanáraival, baráti közösségével. Program: a zeneiskola tanárainak mûsora, vacsora, tombola, az est vendége: Mydros Zenekar, görög táncház A bál bevételét az Alapítvány által meghirdetett Gyökerekkel-szárnyakat diák és tanári ösztöndíj programra, valamint az iskola hangversenytermének fejlesztésére ajánljuk fel. Magyar Margit igazgató TÓTH ALADÁR HÍRMONDÓ 1

3 JUBILEUM ERKEL FERENCET ( ) ünnepeltük Bagi Andrea RENDHAGYÓ SZOLFÉZSÓRA A FODOR-TEREMBEN 2010-ben Erkel Ferencet ünnepelte a magyar zenei élet. Felütjük a lexikont, olvassuk a róla írott irodalmat, és feltesszük magunknak a kérdést: hogy volt elég egy emberélet ennyi mindenre?! Egy személyben volt nagyszerû zongoramûvész, zeneszerzô, karmester és kiváló zenepedagógus. Az általa alapított (1853) és azóta is szimfonikus zenekarként mûködô Filharmóniai Társaság elôadását hallva, még az egyébként gyakran kritikus Richard Wagner zeneszerzô is elismerôen nyilatkozott: Boldog lehet az a színház, hogy ilyen zenekara van, mely ennyi kifejezéssel és biztonsággal játszik. Közremûködött a Zeneakadémia megalakításában (1875), melynek 10 évig volt igazgatója és zongoratanára Liszt Ferenc mellett. Az 1884-ben megnyílt Magyar Királyi Operaháznak örökös fôzeneigazgatója volt. És ha azt hisszük, hogy itt megáll az érdemek felsorolása, tévedünk. Forradalmi újító volt az Osztrák- Pecze Zsófia, Ispánkiné Gede Éva és Kiss Anna szolfézstanárok Magyar Monarchia Magyarországán, ahol a magyar nemzeti opera és általában a magyar romantika igencsak gyerekcipôben járt. Olyan utakat keresett a magyar zene számára, melyeknek a német nyelvû kultúrához a legapróbb közük sem lehetett. A Pesti Magyar Színház, a késôbbi Nemzeti zenei vezetôjeként sokat tett azért, hogy a színház mûsorpolitikáját német-, illetve osztrák-mentesre változtassa, hogy a közönség végre magyar nyelvû elôadásokat hallhasson. Repertoárjára csakis magyar színmûveket, illetve olasz és francia operákat tûzött, azokat is jobbára magyarul játszva. Azon munkálkodott, hogy a nemzeti hagyományok ápolásával egyedülálló magyar operastílust teremtsen. Ennek érdekében beépítette a magyar nyelv sajátosságait a recitativókba, illetve magyaros táncjeleneteket, csárdásokat és verbunkosokat írt operáiba. A Bánk bánban a cimbalom és a citera megszólaltatása minden addiginál magyarabbá tette a mûvet. Tisztelet övezi e mérföldköveket, de hazánk számára talán mégis az tette Erkelt igazán feledhetetlenné, hogy neki köszönhetjük nemzeti imánk, a Himnusz oly sokszor felcsendülô dallamát. 2 TÓTH ALADÁR HÍRMONDÓ

4 JUBILEUM Iskolánkban nekem jutott az a megtisztelô feladat, hogy Erkel nagyságát, életútjának teljességét elôadások formájában kibontsam a gyermekek számára. Ebben a visszatekintésben egykori zene- és kultúrtörténet tanárom, Földes Imre zenetörténész óráinak példaértékû ereje vezérelt. Tanításának egyedisége abban rejlett, hogy egy-egy zeneszerzô portréját az adott kor történelmi hátterével együtt, a társmûvészetekbôl (irodalom, képzômûvészet) hozott alkotások segítségével rajzolta elénk. Iskolánk növendékeivel is ilyen sajátos légkörû életrajz-kirándulást szerveztünk az Erkel tájakon, elôször idén nyáron a balatonszemesi táborban, majd november 25-én egy rendhagyó szolfézsóra keretében a Fodor-teremben. Soha nem felejtem az egészen fiatalok nyitott, lelkes tekintetét, estékbe nyúló lankadatlan figyelmét, és a nagyok értékes kérdéseit. A Bánk bán címû opera levetítése során beszélgettünk a szereplôk jellemébôl és a drámából kirajzolódó konfliktusokról, hazafiasságról és áldozathozatalról. Utat nyitva olyan személyes témáknak, melyek a mai virtuális, gépi világ uralta környezetünkben egyre inkább kiveszôben vannak. Végül, hogy írásomat Erkel módra zárjam: sakk-matt, hiszen a zenész géniusz a sakkjátszmák asztalától is verhetetlen királyként távozott. Bagi Andrea, zongoratanár TÓTH ALADÁR HÍRMONDÓ 3

5 JUBILEUM A zongora költôje FREDERYK CHOPIN ( ) A 19. század zenéjének egyik legnagyobb mestere, Frederyk Chopin mindössze 39 évet élt ben ünnepeltük születésének 200. évfordulóját. Mûvészete iránt már kortársai is rajongtak, új kompozícióit szinte azonnal elkapkodták a zongorázni jól tudó értelmiségiek, s ez a népszerûség mindvégig megmaradt, és ma is töretlen. Nélküle elképzelhetetlen a zongorairodalom. Chopin abban a korban élt, amikor a zongora volt talán a zene legfôbb szószólója: szinte minden polgári és arisztokrata családban ott állt a szalonban, a lányok neveltetésébe szinte kötelezôen beletartozott a zongoratanulás is. Nemcsak a zongora szólórepertoárja nôtt hatalmasra ekkor, hanem a kamarazenélésben is nélkülözhetetlen lett. Chopin korának egyik legnagyobb zongoravirtuóza volt. Zeneszerzôi fantáziáját szinte egyedülálló módon a zenetörténetben teljes egészében a zongorának szentelte. Mi több: mindaz, amit erre a hangszerre írt, zenei és játéktechnikai szempontból is kiszélesítette a zongora kifejezési eszközeit, s mellette a zongorakészítôket is mechanikai újításokra ösztönözte. Egyesek szerint Bach után Chopin alakította át jelentôsen a billentyûs hangszerekhez kapcsolódó jellegzetes zenei ötleteket és játék- Szitha Tünde elôadása a Fodor-teremben 4 TÓTH ALADÁR HÍRMONDÓ

6 Farkas Zsolt Lakatos Tamás Molnár Veronika Tóbiás András AZ ELÔADÁS SZÓLISTÁI Foskolos Bettina Melis Kinga Rákosi Lili Varsányi Csaba JUBILEUM módokat. (Debussy lett a következô újító a 20. század elején.) Mûveiben a hangszer új hangon szólalt meg: a gyöngyözô vagy félelmetes futamok, a szélesen éneklô dallamok, a fantáziánkat sokféle képzettársításra ösztönzô figurációk a romantika legszebb hangját közvetítik. Chopinnek nem volt szüksége külsô irodalmi vagy képzômûvészeti ihletre. Mûveinek egyik része tánc (polonéz, mazurka, keringô), másik része zenei formák és karakterek mögé bújtatott fantázia (scherzo, impromptu, ballada, prelûd, szonáta, etûd). Zongoradarabjainak címei nem utalnak konkrét költôi programokra, bár a kortársak és az utókor szívesen társítottak jellegzetes címeket és hangulatokat egy-egy kompozíciójához (Forradalmi etûd, Perc-keringô, Hárfa-etûd, Esôcsepp-prelûd, Vihar etûd stb.). Kevesen tudják, hogy Liszt Ferenc, a zongora másik nagy költôje, nemcsak barátja volt Chopinnek, hanem tanult is tôle, és a párizsi szalonokban gyakran léptek fel együtt is az 1830-as évek elsô felében. Chopinnek nemcsak az életmûve, hanem a személyes sorsa is különleges. 19 évesen hagyta el hazáját, és sohasem tért vissza, noha családja szülei és szeretett nôvérei Varsóban maradtak. Élete végéig tartotta a kapcsolatot velük, de 1829 után már csak külföldön találkoztak. Mûvészetének kibontakozásában jelentôs szerepe volt a kor legjelentôsebb francia írónôjének, a férfi álnéven író George Sand-nak (Aurore Dupin-Dudevant), aki több mint egy évtizeden keresztül volt a társa. Chopint tekintik a lengyel zene legnagyobb 19. századi mesterének, pedig hazafisága szinte egész élete folyamán a honvággyal kapcsolódott össze. Lengyelsége nagyszabású polonézeiben és gyakran melankolikus hangvételû mazurkáiban jutott érvényre leginkább, mûveinek szenvedélyességét gyakran összefüggésbe hozzák a hazája iránti vágyakozással és a lengyel nép szabadságküzdelme iránt érzett szolidaritással. Chopin zenéjében sok az érzelmi és hangzásbeli szélsôség, de ezek a végletek mindig a formai tisztaság és arányosság megnyugtató keretei között szólalnak meg. Ez az egyik legnagyobb titka mûvészetének és máig tartó varázsának: érzelmi gazdagsága és érzékeinket lenyûgözô szépsége egyben a nemes mûvészi fegyelem hordozója is. Szitha Tünde TÓTH ALADÁR HÍRMONDÓ 5

7 EREDMÉNYEINK Egy sikeres hegedûverseny pillanatai A XIII. Koncz János Országos Hegedûversenyt november 26. és 28. között rendezték meg Szombathelyen. Ácsné Szily Éva hét növendéke képviselte iskolánkat, kiváló eredménnyel. Korrepetitoruk Arató Ágnes volt. Perényi Eszter Dósa Csenge Gaál Eszter EREDMÉNYEK: I. korcsoport: Jeong Ye Bon III. díj, különdíj a Mozart-mû elôadásáért II. korcsoport: Králik Abigél I. díj, Nagydíj, különdíj a Mozart-mû elôadásáért Korossy-Khayll Csongor II. díj, különdíj a Mozart-mû elôadásáért Gaál Eszter III. díj III. korcsoport: Váradi Gyula I. díj, Nagydíj, különdíj a Mozart-mû elôadásáért Ácsné Szily Éva tanári nagydíj S. Fekete Julianna felkészítô tanári díj Arató Ágnes korrepetitori díj TÓTH ALADÁR ZENEISKOLA AMI iskolai díj Váradi Gyula Oláh Géza Jeong Ye Bon Korossy-Khayll Csongor Králik Abigél Arató Ágnes A XIII. Országos Koncz János Hegedûverseny Kovács Dénes emlékére egy zongorakísérô szemével (és fülével) Lelkesedés, profizmus, igényes munka, izgatott várakozás, könnyek, siker, taps mindez egyszerre jut eszembe, ha a Koncz János Hegedûverseny három eseménydús napját próbálom felidézni. Hét gyerek, két forduló, három korcsoport, három nap próba és versenyzés reggeltôl estig (általában mi jöttünk el legutoljára, este 9 órakor), két nagydíj, egy második és két harmadik díj, több különdíj, tanári nagydíj és zongorakísérôi díj számokban ennyi a verseny összefoglalása. Ezt a versenyt három évente rendezik meg Szombathelyen, és nagyon erôs szûrôn (területi válogatókon) kell átjutnia annak, aki ki szeretne állni a Bartók Terem színpadára. Idén valószínûleg rekordot állítottunk fel azzal, hogy Ácsné Szily Éva tanárnô hét növendéket indított a területi válogatón. Mindegyikük továbbjutott az országos döntôbe, mely páratlan eredmény a hegedûverseny történetében. Természetesen a felkészülés már nyáron elkezdôdött, és sok-sok koncerten eljátszottuk 6

8 EREDMÉNYEINK a két forduló anyagát. Hogyan lehet ennyi idôn keresztül frissen tartani a darabokat? Ács Éva kolléganôm mindig tudott újat mondani, ha kellett, ízekre szedte a mûveket, és más oldalról kiindulva vezette el a növendéket a megoldáshoz. S tette mindezt úgy, hogy a gyerekek élvezettel gyakoroltak és próbáltak. A versenyen valaki megkérdezte tôle, mit tanít a növendékeinek, hogy ilyen természetesen, színesen muzsikálnak? A válasz egy szó: zenét. S valóban, a zene a kiindulópont és egyben a cél, s e két pont között hosszú út vezet, sok-sok kitérôvel, útkereséssel és kemény munkával. Zongorakísérôként részese voltam ennek a folyamatnak, és a színpadon is a gyerekek mellett lehettem. Megpróbáltam biztos, inspiráló alapot, ha szükséges volt, lelki támaszt nyújtani. Bevallom, nekem is élmény ilyen tehetséges gyerekekkel együtt muzsikálni, és látni hihetetlen fejlôdésüket. Sokszor megkérdezték: Ági néni is izgul? Igen, ez együtt jár a fellépésekkel, de meg kellett tanulnom kezelni, és az elôadás javára fordítani ezt a feszültséget. Komoly szurkolótáborunk és segítôink is voltak, hiszen a növendékeket szülôk és testvérek is elkísérték. Nekik köszönhetôen a próbák és a fellépések között a gyerekek kicsit lazíthattak, játszhattak és élvezhették a kivilágított fôtér karácsonyi forgatagát. Ha tehették, beültek a Bartók Terem nézôterére, és szurkoltak egymásnak, vagy figyelmesen hallgatták a többi versenyzôt. Évának sikerült olyan csapatszellemet kialakítania, hogy tudtak örülni a másik sikerének. Ha kellett, együtt érzôen vigasztalták, vagy bíztatták egymást. Kellemes meglepetés volt, mikor a verseny végén igazgatónônk, Magyar Margit mindnyájunkat meghívott egy hangulatos étterembe, és egy-egy csésze forró csoki, illetve kávé mellett kedves szavakkal gratulált, és megköszönte munkánkat. Arató Ágnes, korrepetítor A hegedûverseny díjazottjai és a zsûri 7

9 EREDMÉNYEINK Túlélési tanácsok szülôknek hegedûversenyek idejére November végére a 2010-es zenei versengések is véget értek.12 éves hegedûs lányom is végig hulla-hoppozta a versenysorozatot: játszott szólóban, néha duóban vagy trióban, egyszer részt vett egy olyan eseményen is, amirôl csak az azt megelôzô napon derült ki, hogy valójában verseny. És milyen eredménnyel? Nem is olyan rosszal. És velünk, szülôkkel, barátokkal és egyéb kapcsolt részekkel mi történt? Mondhatnánk, túléltük, kezdôdhet is a következô menet Ácsi! Néhány dolog azért még eszembe jutott. Az ünnepi idôszak szellemében engedjék meg, hogy szóhoz jussanak és néhány jó tanáccsal szolgáljanak azok is, akik úgy érzik, hullámvasúton száguldva töltötték el ezt az évet. Túlélési tanácsok szülôknek 1. Érkezz korán, miután tisztáztad a hegedûtanárral, mit is ért korai érkezés alatt. 15 perccel a becsengetés elôtt már késô. Órákban mérd az idôt! Ha fontos versenyrôl van szó, napokban! 2. Legyen nálad pót hegedû-húr. Egy teljes készlet. Amikor a D-húr az etûd elsô másodperceiben felmondja a szolgálatot, és te pillanatok alatt frisset húzol elô a táskádból, felkészültnek látszol. Emellett extra pontot ér, ha elfogadod, hogy a D-húr elszakadása, mint a verseny során elôforduló minden más baki, a te hibád. 3. Maradj távol a gyerekedtôl. Jobban mondva, ha azt kéri, tûnj el, tûnj is el. A lányom jól tudja, mi a jó neki, és legalább háromnegyed órával a fellépése elôtt határozottan otthagy. Legtöbb esetben a gyerekek bírják a stresszt. De ha ôk nem, a tanáraik biztosan. Mi nem bírjuk. Várható, hogy néhány szülô pityeregni fog, de láttam olyan anyukát, aki fejét lábai közé szorítva remegett mintha zuhanó repülôn ülne, miközben a kisfia a színpadra lépdelt. Egy másik anyuka egyenes lábbal csúszott le a székrôl két kezével takarva el a szemét, mintha arcába világított volna a reflektor. De én se vagyok jobb a Deákné vásznánál. Csak akkor rohanok be a hangversenyterembe, amikor tudom, hogy egy bizonyos gyerek lép fel, és ki is rohanok rögtön, mikor befejezte. 4. Miután gyermeked kiküldött a gyakorló szobából, ismerd meg a többi szülôt. A gyerekek versenyeznek, nem ti, és ôk egész jól megvannak egymással. Miért ne vigasztalja szülô a szülôt, ha már ott vannak összezárva? Jó pár verseny alatti beszélgetés folytatódott késôbb ben is. Így tudhattam meg, hogy más szülôk hogyan állnak a versenyre való felkészüléshez, vagy mit tesznek, ha beüt a krach, például ráül a gyerek a hangszerre. 5. Rosszul veszi ki magát, ha olyankor tapsolsz, mikor a többi versenyzô hibázik, ezért ilyet ne tégy soha, még ha villával szurkálna is a kisördög. 6. Nem tudom, definíció szerint tanács-e, amit most mondok, de fontos belátnunk, hogy gyermekünk valószínûleg kevésbé görcsöl az egész versengés alatt, mint mi. Errôl ékes bizonyítékkal szolgált fentebb idézett lányom, akit megkértünk, írja le, hogyan is látta a legutóbbi versenyt. Három sûrû oldalt prezentált: szó volt benne szállásról, ebédrôl, bôröndökrôl, Tescoról, orrspray-rôl, az utazásról és a nôvérérôl. A versenynek három sort szentelt, az is nagyjából valami kulisszák mögötti vörös kanapéról szólt. A hegedûjátékról? Egy hang sem. 8 TÓTH ALADÁR HÍRMONDÓ

10 EREDMÉNYEINK 7. Emlékeztesd gyermekedet, hogy nyerni OK, de arra is, hogy a ragyogó gimnáziumi teljesítményed nem jelentett belépôt az Olimpiára. Emlékeztesd, hogy veszíteni is OK, és senki más nem emlékszik a ragyogó gimnáziumi teljesítményedre, csak te. 8. Vésd eszedbe, hogy van más gyereked is, van házastársad és emberséged is akad. A család többi részét is elrángattuk az összes koncertre és fôpróbára, de mindemellett nekik is megvan a saját életük. Miért legyünk rájuk dühösek? Egy gyakorlati tanács. Ha nem bírjátok idegekkel egymást, osszátok meg a feladatokat. Az egyik szülô menjen a versenyre, a másik pedig kísérje a többi gyereket a helyi parkba sétálni, hógolyózni vagy múzeumba. Próbáld meg minimalizálni a járulékos károkat. 9. Ha nem beszélsz jól magyarul, légy hálás a sorsnak. Remek kifogást találtál arra, ha elfelejted a határidôt, gyakorló foglalkozást, nem találod a hiányzó, ám elengedhetetlenül fontos kottákat. Ne áltasd magad azzal, hogy angolul is elfelejtetted volna mindezt. 10. Tartsd észben, hogy az elôadás után gyermeked kimerült lehet. A lányom jól ismeri azt a pillanatot, mikor az úton hazafelé elhangzik a kérdés: Hmm, szerinted milyen volt a játékod? Hajszálakat hasogatni, miután mindent beleadott, nem vezet semmi jóra. Ezzel mindannyian tisztában vagyunk, de mégsem bírjuk ki. Tehát, célozz meg valami kompromisszumot és kezdj el számolni tízig, majd számolj el még egyszer tízig, kb. 24 órán keresztül, mielôtt elôállsz a kritikus megjegyzéseiddel. Ezek után mi történik, ha mégis elkésel, elfelejted a húrokat, kiabálsz a gyerekeddel, kiabálsz a többi testvérrel meg a pároddal, sírsz, és majdnem lemaradsz az elôadásról, mert a folyosón az esélyeket latolgatod? És mindezt egyszerre? Nem sok. Ha épségben hazaér mindenki, akkor TÚLÉLTED. Gratulálok! Lorna Králik (Králik Abigél édesanyja) fordította: Králik Balázs (Králik Abigél édesapja) Séta, lazítás a két forduló között TÓTH ALADÁR HÍRMONDÓ 9

11 ZENÉLJÜNK, TÁNCOLJUNK EGYÜTT AZ ISKOLA NÖVENDÉKEINEK TÁMOGATÁSÁRA! Minden kedves Szülôt, Barátot és Iskolatámogatót szeretettel hívunk ISKOLABÁLUNKRA február 5-én, szombaton, 18 órától a Benczúr Hotelbe A Tóth Aladár Alapítvány és a Tóth Aladár Zeneiskola Szülôi közösségének szervezésében olyan estére hívjuk, ahol kötetlenebb formában ismerkedhet meg az iskola tanáraival, baráti közösségével. Program: a zeneiskola tanárainak mûsora, vacsora, tombola, az est vendége: Mydros Zenekar, görög táncház A bál bevételét az Alapítvány által meghirdetett Gyökerekkel-szárnyakat diák és tanári ösztöndíj programra, valamint az iskola hangversenytermének fejlesztésére ajánljuk fel. Belépôjegy: 5000 Ft VIP Belépôjegy: Ft Amennyiben nem tud részt venni rendezvényünkön, támogatójegy vásárlásával (1000, 5000 és Ft-os címletekben), illetve tombolatárgy felajánlásával támogathatja a nemes cél megvalósulását. Adományát az OTP Banknál vezetett számú számlánkra átutalással is teljesítheti. Az iskolabálra regisztrálhat, belépô- ill. támogatójegyet igényelhet, valamint a tombolára szánt ajándékokat felajánlhatja: az iskolatitkárnál: László Kata Hegyi Gábor a Szülôi Fórum elnöke Kertészné Véghelyi Kriszta a kuratórium elnöke

12 GYÖKEREKKEL SZÁRNYAKAT PROGRAM A TÓTH ALADÁR ALAPÍTVÁNY DIÁK- ÉS TANÁR ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATOT HIRDET A ES TANÉVRE A pályázat célja, hogy segítse a Tóth Aladár Zeneiskolában tanuló diákokat. Fejlessze képességeiket, gondozza tehetségüket. Az elnyert támogatás ideje alatt a növendékek kiemelt feladata, hogy megismerkedjenek a magyar és az európai kulturális és mûvészeti értékekkel, a kortárs alkotóés elôadó-mûvészettel, mûvészekkel. A tanári ösztöndíj azoknak a kollégáknak munkáját segíti, akik e feladat közvetítését vállalják a nyertes diákok felé az adott tanévben, részt vállalnak a tehetséggondozási programban. (Színház-, koncert-, kiállítás látogatások, a szûkebb környezethez kapcsolható kulturális értékek megismertetése stb.) Az elnyerhetô támogatás mértéke egy tanévre (10 hónapra) diákonként Ft/hó, a tanári ösztöndíj Ft/hó. A kuratórium egy tanévben elôreláthatólag 3 diákot részesít támogatásban. Az elnyert vissza nem térítendô támogatás a pályázó családjával történt egyeztetés után, a tanulmányokkal kapcsolatos kiadásokra (CD, könyv, kotta, hangszertartozékok stb.) használható fel. A kuratórium megoszthatja, illetve visszatarthatja a beadott pályázatok alapján a díjakat. A pályázat lezárása a tanár és diák részérôl egyaránt írásbeli beszámolóval történik, melynek beadási határideje: május 30. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI: DIÁKOKNAK: A Tóth Aladár Zeneiskola tanulójaként legalább három évfolyamot sikerrel elvégzett már, életkora év közötti. A pályázat beadásakor a tanulmányi átlaga eléri a 3.6 átlagot. Vállalja, hogy a közismereti iskolai tanulmányait szinten tartja vagy fejleszti. (A támogatást a kuratórium visszavonhatja, ha félévkor a diák tanulmányi eredménye viszszaesést mutat.) A pályázathoz csatolni kell: Rövid, legfeljebb egyoldalas, kézzel írt bemutatkozást, melynek tartalmaznia kell a pályázó nevét, születési idôpontját, lakcímét, telefonszámát, iskolájának nevét, címét, a pályázó eddigi tanulmányi eredményeit, jövôbeni célkitûzését. A zeneiskolai fôtárgytanár ajánlását. A 2010/2011-es tanév év végi általános iskolai bizonyítvány osztályfônökkel hitelesített másolatát. Nyilatkozatot arról, hogy a diák és szülei elfogadják a pályázat célját és feltételeit, a programban részt kívánnak venni. TANÁROKNAK: A Tóth Aladár Zeneiskola kinevezett pedagógusa, aki rendelkezik legalább 3 évnyi, a területen szerzett szakmai tapasztalattal. Vállalja, hogy az adott tanévben a pályázatot nyert diákok munkáját a pályázati célban megfogalmazottak szerint irányítja, szervezi. A pályázathoz csatolni kell: Rövid, legfeljebb kétoldalas vázlatot a feladat megvalósítására. Szakmai önéletrajzot, mely tartalmazza a pályázó nevét, születési idôpontját, lakcímét, telefonszámát és címét. Beadási határidô: június 30. Az ösztöndíj folyósításának kezdete: szeptember A pályázat eredményét a kuratórium július 15-ig hozza nyilvánosságra. A kuratórium a program mûködtetéséhez beérkezô támogatásokat elkülönítetten kezeli. Örömmel fogadja a programmal egyetértôk anyagi támogatását a cél megvalósításához. Kérjük, hogy támogatásuknál jelöljék a program címét: GYÖKEREKKEL SZÁRNYAKAT.

13 HÁZUNK TÁJA MUZSIKÁT ADTU Jótékonysági hangve ATerézvárosi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona TERÉZÉNO vezetôjeként 2006-ban a Polgármesteri Hivatalban több alkalommal találkoztam Magyar Margit igazgatónôvel. Amikor megtudtam, hogy ô a Tóth Aladár Zeneiskola igazgatója, megkérdeztem, hogy szebbé tudnák-e tenni karácsony elôtti szeretetvendégségünket egy-két rövid, bensôséges zenemû elôadásával. Utánanézek mondta röviden, és elsietett. Amikor néhány nap múlva felhívott, kérdésemre képzeltem választ kapni. Ô azonban elmondta, hogy az iskola hagyományos adventi koncertjén a TERÉZÉNO javára adományokat gyûjtenének. Örültem és egyetértettem. Mert adni jó dolog. Kapni is jó dolog és tudni kell elfogadni! Köszönjük Igazgatónô, Igazgatóhelyettesek, Tanárok és Zenélô Fiatalok! 2010-ben elsô jubileumát ünnepelte ez az együttmûködés, öt éve rendezi meg a zeneiskola magas színvonalon jótékonysági hangversenyét. Szépen és hûségesen elôkészítve, pörgôs bonyolításban, nagyszerû koncerteket hallhatunk ben elôször, a VI. kerület új közösségi házában, az Eötvös10 Kulturális Központban. A tervszerû, pontos felkészítés bizonyosan olyan koncepció alapján történik, amely mögött filozófiai alapvetés bújik meg. Ez a titka minden eredményes és megbízható tevékenységnek. Már ma beírhatom a 2011-es naptáramba, hogy advent 2. vasárnapja elôtti szombaton 11 órakor a zeneiskola koncertje lesz. Tudományos körökben sokat ismételt, lassan három évtizede tárgyalt kérdés: az életminôség. Amelyet javítani, emelni kell. Trencsényi Katalintól olvastam egy régies kifejezést: megfinomítom halandó göröngyidet. Mit is jelent ez? A göröngy finomítása elsôdleges jelentésében mezôgazdasági tevékenység: szántás, mélyszántás és boronálás azzal a céllal, hogy a föld minôsége megfelelô legyen. Ám a halandó göröngy szóösszetétel egyértelmûvé teszi, hogy itt az emberi életrôl történik említés. Ugye mindenki hallotta már a göröngyös út, göröngyös életút kifejezéseket! Tudjuk, ez azt jelenti: nehézségekkel tarkított emberi élet. Megfinomítom jobbá teszem. Halandó göröngyidet halandó, mert az emberi élet véges. Átvitt értelemben tehát: olyasmit teszek, ami a másik perceit óráit, életét megszépíti, megkönnyíti. A divatos kifejezéssel élve: javítom az életminôségét. Ti, Tanárok, Igazgatók és Zenélô Fiatalok ezt teszitek, amikor zenéltek. És ezt teszitek, amikor a koncertre készültök. És ugyanezt, amikor gyakoroltok azért, hogy szebben zenéljetek! És ezt teszitek, amikor a javunkra koncertet adtok a szombat délelôtti hosszú alvás, heverészés, ágyban olvasás vagy játék helyett. Köszönöm. És köszönjük! 12 TÓTH ALADÁR HÍRMONDÓ

14 HÁZUNK TÁJA NK AJÁNDÉKBA rseny advent idején Tudjátok azonban és higgyétek: mindez pozitívan hat vissza a Ti életminôségetekre is! Szebbé teszi az életet a jóság és a szorgalom. Elôször belülrôl, majd utólag lassan kívülrôl is megszépít. A szeretetet pedig minden idôkben a tettek fejezik ki közérthetôen. Jókívánságaim kísérjék tevékenységeteket, s minél több szépség, jóság és szeretet áradjon vissza Rátok! Mattyasovszky Zsófia, intézményvezetô, TERÉZÉNO... JUTOTT ESZEMBE SZÁMTALAN Családi emlékképem es évek, csokit majszolva sétálunk a gyerekeinkkel. Egyik kismotorját hajtja szélsebesen, másik totyorászik mellettünk, és rácsodálkozik minden bokorra, madárra, autóra, tanulja a világot Szemetest keresgélünk, majd néhány perc hasztalan kutatás után begyûjtöm a papírfecniket, és a zsebembe gyûröm. Kár, hogy kevés a kihelyezett szemétgyûjtô, állapítjuk meg közösen, de mi akkor sem Ezzel a mai napig így vagyunk: gyûjtögetjük a zsebünkben cinkos örömmel. Nem kellett bonyolult tanmese, latin szavakkal tûzdelt magyarázat nem is tudnék ilyet, csak így kellett tenni, hogy ez váljék természetessé. Egyszerû. Képek a jelenbôl Magyarország, Budapest, VI. kerület, tóthaladárosok : gyerekek és tanáraik, zongoristák, vonósok, fúvósok, gitárosok, izgalommal teli várakozás, lámpaláz,,,szépvoltjólvan dícséretek jótékonysági hangverseny. Öt évvel ezelôtt egy hagyomány kezdôdött a TERÉZÉNO (Terézvárosi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona) közalapítvány és iskolánk között: adventi jótékonysági hangverseny. Ez a hagyomány éppen arról szól, mely a fent idézett történetbôl is kicseng: alakítsunk ki jó szokásokat a kicsikben, hogy felnôttként természetesnek érezzék a segítségnyújtást. Érezzék meg a jótett cinkos örömét, hogy adni jó: szeretetet, odafigyelést, muzsikát, felsô polcra ûzött játékot, könyvet. Idén elsô alkalommal kértük tanítványainkat és a szülôket arra, hogy juttassák el hozzánk a megunt, kinôtt játékokat. Rengeteg ajándéktárgy gyûlt össze (több zsák). Ezúton szeretném az iskola nevében megköszönni mindenkinek a figyelmességet. Egyben tolmácsolom azt az örömteli élményt is, amelyrôl Tar Judit, az elsô budapesti Inner Wheel Klub elnöke mesélt. Ô és munkatársai juttatták el a játékokat a somlóvásárhelyi gyerekekhez. Köszönet minden résztvevônek a gondolattól a megvalósulásig! Jeszenszkiné Dunavölgyi Mária, igazgatóhelyettes TÓTH ALADÁR HÍRMONDÓ 13

15 HÁZUNK TÁJA Csajkovszkij: Diótörô részletek 14 TÓTH ALADÁR HÍRMONDÓ

16 HÁZUNK TÁJA a jótékonysági hangversenyen TÓTH ALADÁR HÍRMONDÓ 15

17 HÁZUNK TÁJA L+T AZ EÖTVÖS10-BEN L (Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem) + T (Tóth Aladár Zeneiskola) koncertek az Eötvös10 Közösségi és Kulturális Színtérben. A zeneoktatás egyik fontos célja: zeneértô és zeneszeretô közönséget nevelni. Ezzel a céllal indult koncertsorozat a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem és a Tóth Aladár Zeneiskola egyedülálló kezdeményezésére az Eötvös10 Közösségi Ház kiváló akusztikájú színháztermében. A tanévben a két sorozat hat-hat hangversenyén közösen lépnek fel a két intézmény növendékei és tanárai. A délelôtti sorozat címe: Élô zeneóra énekóra koncertformában. A 45 perces koncerteken igyekszünk végigvezetni a kerület általános iskolásait a komolyzene történetén, a kezdetektôl napjainkig. Dr. Dobszay Ágnes, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem és a Tóth Aladár Zeneiskola zenetörténet-tanára ismerteti a felhangzó mûveket, Ispánkiné Gede Éva, a zeneiskola szolfézs tanszakának vezetôje találós kérdéseket tesz fel a közönségnek. A helyes válaszért természetesen jutalom jár. Az eddigi két énekórakoncert zsúfolt ház elôtt aratott nagy sikert! A vasárnap délutáni kamarakoncertekre szeretettel várunk minden érdeklôdôt, szülôket, barátokat, terézvárosi családokat! Különleges és nagyon jól ismert mûvek hangzanak el, magas színvonalon, szórakoztató mûelemzéssel. A zeneiskolásoknak megtiszteltetés egy színpadon játszani a már szinte kész mûvészekkel, és az akadémisták is nagyon komolyan veszik a feladatot, nagy lelkesedéssel játszanak. Reméljük, hogy ezekkel a koncertekkel közelebb jutunk célunkhoz, és egyre több zeneértô, zeneszeretô ember tölti meg a koncerttermeket! Scholz Melinda 16 TÓTH ALADÁR HÍRMONDÓ

BEKÖSZÖNTÔ KEDVES OLVASÓ!

BEKÖSZÖNTÔ KEDVES OLVASÓ! BEKÖSZÖNTÔ KEDVES OLVASÓ! A 2011-2012. tanév elsô Hírmondójával jelentkezünk most, melyet tíz évvel ezelôtt a Fodor évkönyvek mintájára indítottunk útjára. Nem tudhatjuk, hogy az utókor mit tart majd híreinkbôl

Részletesebben

TISZTELT OLVASÓ! KEDVES SZÜLÔK, NÖVENDÉKEK!

TISZTELT OLVASÓ! KEDVES SZÜLÔK, NÖVENDÉKEK! BEKÖSZÖNTÔ Én úgy érzem, hogy az építészet sokkal kevésbé történelmi, vagy ha úgy tetszik, emlékezô mûvészet, mint az irodalom és a zene. Épületeinkkel a jövôbe törünk: olyasminek akarunk látható otthont

Részletesebben

KEDVES OLVASÓ! BEKÖSZÖNTÔ

KEDVES OLVASÓ! BEKÖSZÖNTÔ BEKÖSZÖNTÔ Visszanézni a megtett útra, akár hegyek közt, akár az életben, nem szerettem soha. Mindig csak arra néztem, ami elôttem volt. (Kodály Zoltán) KEDVES OLVASÓ! Iskolánk történetében az elmúlt esztendô

Részletesebben

Kürt szó. A Vikár Sándor Zenei Alapfokú Muvészeti Iskola és a Zenekultúra Támogatásáért Alapítvány lapja

Kürt szó. A Vikár Sándor Zenei Alapfokú Muvészeti Iskola és a Zenekultúra Támogatásáért Alapítvány lapja Kürt szó A Vikár Sándor Zenei Alapfokú Muvészeti Iskola és a Zenekultúra Támogatásáért Alapítvány lapja 2014. december 27. szám 2 beszél Babka József címzetes igazgató úr, zongoratanár szen zeneiskolát

Részletesebben

Mennek vala ketten együtt

Mennek vala ketten együtt MÉCSVILÁG A Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület Mûhelye Minden élettörténetben legalább két történet van. Az egyik személyes és kicsiben játszódik, valóságos szereplõkkel, a másik univerzális. Vagyis a

Részletesebben

35 ÉVES A GÖDÖLLŐI FRÉDÉRIC CHOPIN ZENEISKOLA

35 ÉVES A GÖDÖLLŐI FRÉDÉRIC CHOPIN ZENEISKOLA 35 ÉVES A GÖDÖLLŐI FRÉDÉRIC CHOPIN ZENEISKOLA Támogatók: Pest Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány Continuo-Gödöllő Alapítvány Gödöllő, 2009 Szerkesztette: Ferenczi Anna: GÖDÖLLŐ ZENEI ÉLETE című

Részletesebben

Kedves Tihanyi Polgárok! Kedves Olvasók!

Kedves Tihanyi Polgárok! Kedves Olvasók! A TIHANYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2007 december I. évfolyam 1. szám Kedves Tihanyi Polgárok! Kedves Olvasók! Nagy örömmel köszöntöm Önöket, a Tihanyi Visszhang olvasóit! A Tihanyi Önkormányzat elképzelése szerint

Részletesebben

HANGOLÓ. Szeretem, hogy a közönség él és mozog. Vendégünk Fülei Balázs, zongoraművész. Pulpituson. Hegedűs Endre. Nagy magyar karmesterek

HANGOLÓ. Szeretem, hogy a közönség él és mozog. Vendégünk Fülei Balázs, zongoraművész. Pulpituson. Hegedűs Endre. Nagy magyar karmesterek HANGOLÓ 2013. ősz a Budafoki Dohnányi Zenekar ingyenes időszaki magazinja Pulpituson Kovács János, Rácz Márton Hegedűs Endre Japánban jobban ismerik? Nagy magyar karmesterek Fricsay Ferenc Együtt otthon

Részletesebben

KALENDÁRIUM XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 3

KALENDÁRIUM XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 3 KALENDÁRIUM LANG LANG KÍNAI ZONGORAMÛVÉSZ VARSÓI GÁLAKONCERTJÉVEL MEGKEZDÔDÖTT A CHOPIN SZÜLETÉSÉNEK 200. ÉVFOR- DULÓJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ EMLÉKÉV LENGYELORSZÁGBAN. Idén mintegy kétezer programmal ünneplik

Részletesebben

Babka József címzetes igazgató

Babka József címzetes igazgató Kürt szó A Vikár Sándor Zeneiskola AMI és a Zenekultúra Támogatásáért Alapítvány lapja 2011. június 22. szám 2 Kürtszó 2011. június 22. szám A Tehetségpontok elsõdleges funk- 2011. február 28-án Debrecenben

Részletesebben

Művészeti tábor 2009. augusztus 3-7. Táboroztak a művészeti iskolások

Művészeti tábor 2009. augusztus 3-7. Táboroztak a művészeti iskolások AUGUSZTUS Művészeti tábor 2009. augusztus 3-7. Táboroztak a művészeti iskolások A VIK Alapfokú Művészeti Iskola idén nyáron, augusztus 3-7-ig hirdette meg napközis jellegű művészeti táborát. A közel 60

Részletesebben

A NEW YORK-I FILHARMONIKUSOK ÚJ KALANDJAI.

A NEW YORK-I FILHARMONIKUSOK ÚJ KALANDJAI. KALENDÁRIUM A NEW YORK-I FILHARMONIKUSOK ÚJ KALANDJAI. Alan Gilbert, az elsô New York-i a zenekar élén, már azzal eltér az eddigi zeneigazgatói szokástól, hogy a közönség felé fordul, mûismertetôket tart,

Részletesebben

KERESZTVETÉS INDULÁSRA

KERESZTVETÉS INDULÁSRA 02 KÖSZÖNTŐ KERESZTVETÉS INDULÁSRA Édesapám vallásos család lévén bevezette azt a hagyományt otthon, hogy ha hosszabb utazásra indul közösen a család, akkor induláskor keresztet vet. Szép hagyomány, szeretem.

Részletesebben

Im p r e s s z u m. A humort régi újságokból Csurka Tamás és Tóth Martin (11. C) válogatta. Cí m l a p f o t ó : Bergics Balázs

Im p r e s s z u m. A humort régi újságokból Csurka Tamás és Tóth Martin (11. C) válogatta. Cí m l a p f o t ó : Bergics Balázs 12-15. oldal Tartalom Gál Károly: Kalandra fel! 1-2 Mohay Réka (10. B): A szeretet iskolája 2-9 Családunk hírei 8 Mohay Réka (10. B): Naponta küzdeni a hitért 9-12 Fehér/Fekete 13-24 Pető Judit (11. A):

Részletesebben

Március 3., hétfő 19 óra KELET NYUGAT KÖZÖTT

Március 3., hétfő 19 óra KELET NYUGAT KÖZÖTT III. Kiskorona u. 7. Telefon: 250-0288 obudaitarsaskor.hu Február 7., péntek 19 óra BIZÁNCTÓL ÓBUDÁIG A SZENT EFRÉM FÉRFIKAR FARSANGI ESTJE Szóvivők: Bubnó Márk és Philipp György Finom és harsány zenei

Részletesebben

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI. XXXVI. évfolyam 2015/1

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI. XXXVI. évfolyam 2015/1 A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI XXXVI. évfolyam 2015/1 MEGHÍVÓ A Magyar Kodály Társaság tisztelettel meghívja az UTAK KODÁLYHOZ című zenés beszélgetés-sorozat első alkalmára, amelyet 2015. február 13-án,

Részletesebben

A csapat tagjai: szakos tanulónk számol met akartunk keresni. Fél órás bo- be. Nos, mi kihasználtuk ezt a lehetõséugyanis

A csapat tagjai: szakos tanulónk számol met akartunk keresni. Fél órás bo- be. Nos, mi kihasználtuk ezt a lehetõséugyanis Kürt szó A Vikár Sándor Zeneiskola AMI és a Zenekultúra Támogatásáért Alapítvány lapja 2012. június 24. szám 2 Kürtszó 2012. június 24. szám Vándorélet a Jeunesses meglepetést számunkra, de ezeket Musicales

Részletesebben

VINCIT, REGNAT, IMPERAT IMPRESSZUM KÖSZÖNTŐ. FIGARO 2011. november

VINCIT, REGNAT, IMPERAT IMPRESSZUM KÖSZÖNTŐ. FIGARO 2011. november 02 KÖSZÖNTŐ VINCIT, REGNAT, IMPERAT Már három nap eltelt, és még mindig nem tudom magam kivonni a hatása alól. Nem megy. Gyakran azon kapom magam, hogy ellenállhatatlan vigyorgás tör rám, csak úgy, ahogy

Részletesebben

SIR SIMON RATTLE A ZUGLÓI ZENEI MÛHELYBEN DIPLOMÁS ÁTLAGFIZETÉS ALATT A MUZSIKUSOK BÉREZÉSE

SIR SIMON RATTLE A ZUGLÓI ZENEI MÛHELYBEN DIPLOMÁS ÁTLAGFIZETÉS ALATT A MUZSIKUSOK BÉREZÉSE 2014/6 A Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének, valamint a Magyar Zenemûvészek és Táncmûvészek Szakszervezetének közös lapja SIR SIMON RATTLE A ZUGLÓI ZENEI MÛHELYBEN DIPLOMÁS ÁTLAGFIZETÉS ALATT A

Részletesebben

10. oldal. Rajki Miklós: Bíztató

10. oldal. Rajki Miklós: Bíztató Freund Tamás döbbenetes vallomása Istenről Az Istenhit összeegyeztethető-e a tudománynyal? 10. oldal Gondolatok a rosszról Böjte Csaba testvér írása Az ördög, mint ordító oroszlán jár körül... 10. oldal

Részletesebben

CormaC. mccarthy. Átkelés. határvidék-trilógia második rész. Fordította: totth Benedek. magvető. magvető

CormaC. mccarthy. Átkelés. határvidék-trilógia második rész. Fordította: totth Benedek. magvető. magvető CormaC mccarthy Átkelés határvidék-trilógia második rész Fordította: totth Benedek magvető magvető TARTALOM 03 IMPRESSZUM Főszerkesztő: Tóth Endre Főszerkesztő-helyettes: Kerner Mária Felelős kiadó: LFZE

Részletesebben

CSABA PÉTER művészeti vezető és vezető karmester / Artistic Director & Chief Conductor. KESSELYÁK GERGELY karmester / Conductor

CSABA PÉTER művészeti vezető és vezető karmester / Artistic Director & Chief Conductor. KESSELYÁK GERGELY karmester / Conductor 70 ÉVES A MÁV SZIMFONIKUS ZENEKAR / MAV SYMPHONY ORCHESTRA IS 70 YEARS OLD ALAPÍTÁS ÉVE 1945 / FOUNDED IN 1945 A zenekar fővédnöke Dr. Czepek Gábor, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közigazgatási államtitkára.

Részletesebben

125 FT. Regionális Közösségi lap. IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október

125 FT. Regionális Közösségi lap. IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október 125 FT Regionális Közösségi lap IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA H-7624 Pécs, Szent István tér 17. Telefon: +36 72/ 215 543, 511-815; Fax: +36 72/ 315 679 E-mail: nevhaz@t-online.hu;

Részletesebben

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN XXVI. évfolyam 8. szám (Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava 2014. augusztus szeptember Ára: 150 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG Szurkoljunk együtt Alexáért! ALAPÍTO

Részletesebben

Károly herceg. Pécelen járt. Némethy Mária: Hazám. A gesztuspolitikus. Beszélgetés Fogarasiné Deák Valéria képviselôasszonnyal

Károly herceg. Pécelen járt. Némethy Mária: Hazám. A gesztuspolitikus. Beszélgetés Fogarasiné Deák Valéria képviselôasszonnyal XV. évfolyam 3. szám 260 Ft Pécel Isaszeg Gödöllô Kistérségi Kulturális és Közéleti Folyóirat 2010. április Némethy Mária: Hazám A gesztuspolitikus Beszélgetés Fogarasiné Deák Valéria képviselôasszonnyal

Részletesebben

Egy nemzet ereje a kimûvelt emberfôk sokaságában rejlik. (Széchenyi István)

Egy nemzet ereje a kimûvelt emberfôk sokaságában rejlik. (Széchenyi István) ZSÁMBÉKI POLGÁR ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA 2012. szeptember www.zsambek.hu - Szeptemberi becsengetés - Szent István ünnepén - Tanév eleji körkép - Beszélgetés Kungl György intézményvezetôvel

Részletesebben

Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére

Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére 2 KEREPESI VÉLEMÉNY 2009. JANUÁR Ünnepség a Faluházban a Magyar Kultúra Napja alkalmából Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére Turcsányi Béla festõmûvész

Részletesebben

10 MADÁRLÁTTA 12 BANDEMONDA 14 MÚLTIDÉZŐ 20 SZENÁTUS 21 PORTRÉ

10 MADÁRLÁTTA 12 BANDEMONDA 14 MÚLTIDÉZŐ 20 SZENÁTUS 21 PORTRÉ TARTALOM 03 IMPRESSZUM Főszerkesztők: Belinszky Anna, Mona Dániel Felelős kiadó: LFZE HÖK Kiadványterv, tördelés: Handler András Olvasószerkesztő: Széman Emese Rózsa Szerkesztők: 04 06 08 FIGYELŐ Hírek,

Részletesebben

idõnként szeretek mérföldet is ugrani.

idõnként szeretek mérföldet is ugrani. MÉCSVILÁG A Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület Mûhelye "Idõnként szeretek mérföldet ugrani " avagy impressziók egy vezetõi prizmából Azt mondják rólam, hogy munkamániás vagyok. Meg fanatikusan maximalista.

Részletesebben

Pontban a központban! Cegléd, Kossuth tér 4. (a piacnál) Tel.: 30/693-5468 P A N O R Á M A. A külső borító hirdetés, LEVÁLASZTANDÓ! panorama-online.

Pontban a központban! Cegléd, Kossuth tér 4. (a piacnál) Tel.: 30/693-5468 P A N O R Á M A. A külső borító hirdetés, LEVÁLASZTANDÓ! panorama-online. A külső borító hirdetés, LEVÁLASZTANDÓ! P A N O R Á M A ANNO 2007 panorama-online.hu Pontban a központban! Cegléd, Kossuth tér 4. (a piacnál) Tel.: 30/693-5468 Pontban a központban Új üzlet nyílt a Piaccsarnok

Részletesebben