Á KIRÁLY SZÍNHÁZ MŰSORA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Á KIRÁLY SZÍNHÁZ MŰSORA"

Átírás

1 S Z Í N H Á Z T Ö R T É N E T! FÜZETEK 21. szám. K O C H L A J O S : Á KIRÁLY SZÍNHÁZ MŰSORA (Adattár) Budapest, 1958, Színháztudományi és Filmtudományi Intézet Országos Színháztörténeti M'zeum

2

3 SZÍNHÁZTÖRTÉNETI FÜZETEK 21«szán Koch Lajost A BUDAPESTI KIRÁLY SZÍNHÁZ MŰSORA /Adattár./ Budapest, 1998* Sztsággi s«inhá«t»i>t4h«ti nmpi

4 A szerkesztésért és a kiadásért felelős: A Színháztudományi és Filmtudományi Intézet elnöke Készült: a Magyar Nemzeti Múzeum-Történeti Múzeum Rotaprint üzemében 3oo példányban,2 1/4 iv terjedelemben. Fv.: Dr.Dajbukat Gergely.

5 B e v e z e t és AB év egyik n^ári reggelén csákányos és ezekercés emberek jelentek meg a főváros szini életében több évtizeden át nevezetes szerepet játszott Király Színház épülete előtt és megkezdték bontását. A járókelők meghökkenve nézték a kegyetlen munkát, mert annak az intézménynek pusztulását szemlélték, amely nemrégen még szeretetének tárgyát képezte. Alapitója, Beöthy László már előzőleg két színházat igazgatott, a Magyar Színházat és a Nemzeti Színházat, amikor alig 3o éves korában, 19o3- ban bérbevette a Király-u. 71. számú épületkomplexumot, amelyen többszörösen megbukott orfeum / Éden - színház, Rémi mulató, Somossy Orfeum néven / állott. Fazsindelyes, barátságtalan épület volt. Súlyos körülmények között született meg a szinház, mig végre a szinháznyitási engedélyt megkapta. 19o3 november 6- án játszottak először. A nehéz viszonyok között e l -

6 indult színháznak nagy küzdelmébe került, mig a közönség beszökött. A 124 tagu jó erőkből szervezett társulat súlyos harcban verekedte át az első évet. Tizenkét darabot mutatott be, de as úgynevezett "bombasiker" nem jött meg. A második évad elején asonban merész kanyarulattal az angol burleszkoperett táncoemó - kái divatjának tetőfokán a színház bemutatott egr napsugaras, meleg aenéjü, elbájoló darabot, amely uj hangot, friss levegőt varázsolt a azinpadrat a szooiálla mondanivalójában is nevezetes János vitézt. Az 19o4 november 18-án lezajlott bemutató után csakhamar kiderült, hogy János vitéz nemcsak a törökök ellen harcolt vitézül, hanem az uj magyar irány és az uj azinház érdekében la. A Király Színházban 689-aser került színre. Ettől kezdve as intését Európa egyik jelentékeny operettszínházává fejlődött. Külföldi színigazgatók csodálatát is kiváltó magasnivóju operettstllus született mag* A ssásaa sorosat itt már nem volt ritkaság. Te - hetséges zeneszerzők jutottak szóhoz, Kacsoh Pongrác, Buttykay Ákos, Huazka Jenő, Jacobi Viktor, Szirmai Albert, Vlnosa Zaigmend. A mintaszerű előadásairól hires színház eredeti bemutatóira szívesen eljöttek a külföldi színigazgatók, hogy színházaik számára jő vásárt csináljanak. Beöthy 1925-ig igazgatta a Király Színházat.

7 Amikor az általa szervezett, de túlméretezett Unió Szinházüzemi részvénytársaság az els<5 világháború u- táni gazdasági viszonyok okozta színházi válság folytán csődtömeg l e t t, Beöthy megvált az Unió hat színházának igazgatásától. A Király Színházat előbb Paludi Jenő vette át, majd 1929 augusztus végén a színház régi titkára, Lázár Ödön igazgatta néhány évig. Hozzáértő vezetése mellett sem ért el többé régi értelemben vett sikert. A színházakat az 193o-as években olyan rossz konjunktúra fenyegette, amelyhez hasonló csak a világháború előtti években volt. Egyre kevesbedett a színházlátogató közönség száma. Az érdeklődése ébrentartására sokkal többet kellett dolgozni. Csaknem minden három-négy hétben uj darabot kellett bemutatni ben a gazdasági viszonyok mostohasága miatt a színház hosszabb nyári szünetet tartott /V X.I./ s a rosszul induló uj évad elején Lázár Ödön átadta a vezetést Föld Aurélnak és Bauer Gyula-, nak, akik december 22.-én kezdték meg működésüket.a l l g két esztendeig igazgatták a színházat, amikoris 1934 szeptembertől Zoltán Ignác vette kezébe, aki mellett Horváth Árpád, a Nemzeti Szinház rendezője és Nádor Mihály mint zenei vezető vettek részt a művészi irányításban. Kevés eredménnyel. Távozásuk után az

8 Ingatlanbank, amelynek tulajdona volt a Király Szinház, külföldi egyénnek adta bérbe a színházat,akinek működése után bűnügyi akták és becsapott színészek galériája maradt meg emlékül. Az es színházi évadra Szende Péter Pál, az Ingatlanbank vezérigazgatója zárgondnoki minóségben újra pályázatot hirdetett a Király Szinház épületének bérletére. Egyetlen ajánlat érkezett, Liebig boroszlói színházi ember bérlet i ajánlata, aki nemzetközi varietét szeretett volna csinálni a nagymultu színházból. Ez a varieté meg is nyilt a Király Szinház helyén, Fővárosi Orfeum néven, és csak két napig élt, 1936 november én. Azután végleg bezárta kapuit. A Beöthy László távozása után következett vezetés szinte tudatosan járatta le ezt a színházat. Jórészt megfelelő tőke és főleg hozzáértés nélkül nyúlt az operett műfajához abban a hitben, hogyha a szinlapon néhány jónevti ezinészt szerepeltet s zené - vei tarkított ostobaságokat állit a színpadra, a közönség gyanakvás nélkül megváltja a pénztárnál j e gyét. Ezek a darabok persze sorra buktak, magukkal rántva az igazgatóságot is. A sikertelenség pénzügyi hiányt és kapkodást idézett elő. Megfelelő felkészültségű és tőkeerős vállalkozó nélkül e szinház többé a régi színvonalára nem emelkedhetett s Így nem maradt

9 más megoldás, mint való értékesítése. az épület lebontása e telekként... A műsor feltárásához felhasznált források; Magyar Szinpad 19o Incze Henrik: Szinészeti és művészeti almanach 19o3~ Szinházi Élet Korabeli napilapok /Pesti Hirlap, Pesti Napló,Az Újság/. Szinlapgyüjtemény és Jónás Alfréd Szinházi katalógusának Király Szinházra vonatkozó kötete az Orsz. Széchenyi Könyvtár Szinháztörtáneti Osztályán. Koch Lajost KacBOh Pongrác János vitéze. Bp Rövid itesek: Bo.: Bohózat Bem.: Bemutató Dj.: Daljáték Dr. : Dráma Fv: Felvonás J.: Játék Nezmü: Népszínmű Op.: Opera Oper.: Operett ősbem.: ősbemutató Szmü.: Szinmü Uj bet.: Uj betanulás Vj.: Vígjáték.

10

11 budapesti KIRÁLY SZÍNHÁZ műsora 19o3.nov febr ARANYVIRÁG. Oper. 3 fv.-ban. Szöveg:Martos 19o3.XL, 6. Ferenc Zene: Huszka Jeni./ősbem./ 2. GHETTO. Dr. 3 fv. Irta: Heyermanns Hermann. Ford. Hevesi Sándon/Bem./ XII.lo. 3. MAKRANCOS HÖLGYEK. /Lysistrata/ Oper. 2 fv. Szövegét irta: Bolten-Backert Ford. Molnár Ferenc. Zenéjét ezerzé: Paul Lincke./Bem./ XII FECSKÉK. Oper. 3 fv. Irta: Pásztor Árpád Dumas Saint-Cyri kisasszonyok c. vígjátékából. Zene: Konti Józsefi /ősbem./ 19o4. I. 2o. 5. HŐSÖK. Vj. 3 fv. Irta: Bernard Shaw. Ford. Mikes Lajos. /Bem./ I I A TORREÁDOR.Oper. 2 fv. Szöveg: James Tanner és Adrien Rop. Ford.: Latzkó Andor. Zene: Lionel Monckton és Ivan Caryll./Bem./ I I BORIS KIRÁLY. Oper. 3 fv. Szöllösi Zsigmond szövegére irta: Hegyi Béla./ősbem./ III TENGERRE MAGYAR. Bo. 3 fv. írták: Kadelbuig Gusztáv és Blumenthal Oszkár. Ford. Molnár Ferenc./Bem./ IV LE BARGY francia színész és társulata vendégjátéka. /Lavedan: Le marquis de Priola; Gringoire és L'Enigme/ IV A FŐKONZUL. /Der Generalkonsul/.Oper. 3 fv. írták: Landesberg Alexander és Stein Leo. Ford. Bokor József. Zenéjét szerzé: Reinhardt Henrik. /Bem./ IV ÉN, TE, Ő! /Le Sire de Vergy/.Oper. 3 fv. Szöveg: Flers Robert és CaiHavet Gaston. Ford. Heltai Jenő. Zene: Claude Terrasse. /Bem./ V. 13.

12 - lo SZEVTLLAI BORBÉLY. Op. 3 fv. Zene:Rossini. 19o4.VI FÖLÖSLEGES FÉRJEK. Bo. 3 fv. Irta: Beöthy László. /Ősbem./ VI SZÉP MOSÓNŐ./La belle Lurette/.Oper.3 fv. Szöveg: Toché-Blura. Ford.Hevesi Sándor. Zene: Offenbach./Bem/ IX SILVAIN francia szinész éa társulata vendégjátéka. /Le père Lebonnard./ X A TÖRVÉNYTELEN APA.Énekes bo. 3 fv. írták: Grenet Dancour és Maurice Vaucaire. Ford. Móréi Adolf./Bem./ X ROBIN HOOD.Oper. 3 fv. Szöveg: Harry B. Smith. Ford. Pásztor Árpád.Zene: Reginald de Köven./Bem./ X BERNHARDT SARAH francia színésznő és társulata vendégjátéka. /Tosca. Conference: Márkus László; Kaméliás hölgy. Conference:Keszler Józsefj L'aiglon; Fédora./ XI JÁNOS VITÉZ. Dj. 3 fv. Szövegét Bakonyi Károly, aanéjét Heltai Jenó verseire irta: Kacsoh Pongrác. /ősbem.//e színházban 689-szer játszották./ XI KATI BÁCSI. Énekes bo. 3 fv. írták: Sylvaine és Gasoogne. Ford. Molnár Ferenc. /Bem.//Játszotta a Királyszinház társulata as Uránia Színházban./ 19o5. I. 2o. 21. DANZIGI HERCEGNŐ. Oper. 3 fv. Szöveg:Henr i Hamilton. Ford. Mérei Adolf és Heltai Jenó. Zene: Ivan Car y l l. /Bem./ IV BOB HERCEG. Oper. 3 fv. írták: Bakonyi Károly és Martos Ferenc. Zene: Huszka Jenő. /uj bet.//ősbem. Népszinház 19o2.dec.2o./ V LILIOM KISASSZONY.Oper. 3 fv. Szöveg: Paul Ferrier. Ford. Hevesi Sándor. Zene: Justin Clerice. /Bem./ X BOLYGÓ GÖRÖG. Oper. 3 fv. Szöveg: Pásztor Árpád. Zene: Buttykay Ákos./ősbem./ 25. FEHÉR ANNA.Betyár történet 3 fv. Irta: Gárdonyi Géza. /ősbem./ X.19. XI.25.

13 26. GÜL BABA. Zenés szj. 3 fv. Irta: Martos Ferenc. Zenéjét szerzé:huszka Jenő. /ősbem./ 19o5.XII HELYREASSZONY. Nszmü. 3 fv. Irta: Kada B- lek. Zenéjét szerzé: Kun László, /ősbem./ 19o6. I I ÉN, TE, Ő! /Le Sire de Vergy/.Oper. 3 fv. Szöveg: Flers Robert és CaiHavet Gaston. Ford. Heltai Jenő. Zene: Claude Terrasse./Uj bet/ CSERELÁNYOK.Oper. 3 fv. Szöveg: Maurice Ordenneau. Zene: Justin Clerice /Bem./ 30. DON CÉZÁR. Oper. 3 fv. Szöveg: Walther Oszkár. Ford. Mérei Adolf. Zene : Dellinger Rudolf./Uj bet.//eredeti bem. Népszínház./ IV.lo. 31. MADÁR MATYI. Látványos budapesti játék. 3 fv. írták:heltai Jenő és Molnár Ferenc, /ősbem./ V GEROLSTEINI NAGYHERCEGNŐ.Oper. 3 fv.szöveg: Meilhac és Halévy. Ford. Babos Károly és Erődi Béla. Zene: Offenbach. /Bem.//Első bem. Budai Népszinház o k t. l l. / IX KIS ALAMUSZI. Oper. 3 fv. Szöveg és zene: Bokor József. /Uj bet.//ősbem. Népszínház márc.lo./ X SZÉP ILONKA. Dalj. 3 fv. írták: Vágó Géza és Szavai Gyula. Zenéjét szerzé: Szabados Béla./Ősbem./ X.2o. 35. A BUJDOSÓK. Drámai költ. 1 fv. Irta: Herczeg Ferenc./ősbem.//Rákóczi hamvainak hazahozatala alkalmából./ 36. A MOLNÁR ÉS GYERMEKE. Népdr. 5 fv. Irta: Ernst Raupach. Ford. Szerdahel y i József. /Bem.//Első bem. Nemzeti Szinház 1837.nov.3./ 37. RÁKÓCZI. Dalj. 4 fv. Irta: Bakonyi Károly. Zenéjét Endrődi Sándor, Pásztor Árpád, Sassy Csaba verseire szerzetté Kacsoh Pongrác./ősbem./ 38. A SOGUN. Amerikai oper. 2 fv. Irta:Clyde M.Kinley. Ford. Faragó Jenő. Zenéjét szerzé:luders G./Bem/ X.26. X.31. XI.2o. XII.15.

14 - ±z ALLAN MAUD amerikai táncosnő vendégszereplése A sogun c. oper. 2 fv-ban: Görög táncok, Salome álma. 19o7.I A HARANG. Legenda 3 fv. Irta:Pásztor Árpád. Zenéjét irták: Buttykay Ákos és Kacson Pongrác./ősbem./ T I CSIBÉSZKIRÁLY. Oper. 3 fv. Szöveg: Széli Lajos. Zene: Buttykay Ákos./ősbem./ I I TÜSKERÓZSA. Oper. 3 fv. Jókai Mór Az istenhegyi székely leány c. novellája alapján irta: Martos Ferenc. Zenéjét szerzé: Jacobi Viktor. /Ősbem./ III MICISZLÁV. Oper. 1 fv. írták:bodansky Róbert és Fritz Grünbaum. Ford. Heltai Jenő. Zenéjét szerzetté Lehár Ferenc. /Előadásra került a kar - személyzet javára tartott kabarét műsor keretében.//bem./ IV GUERRA TANÁR VEZETÉSE alatt álló olasz gyermegopera társulat vendégszereplése a Szevillai borbély,carmen,don Pasquale, Trubadúr, Mari az ezred leánya, Don Juan c. operákkal./a vendégszereplés alatt a Király - szinház társulata a Várszínházban felváltva játszik a gyermekopera társulattal./ IV.15-V ARANYVIRÁG. Oper. 3 fv. Szöveg: Martos Fe - renc Zene: Huszka Jenő./Uj bet/ V LÖWE THEODOR boroszlói operatársulat vendégjátéka. Strauss Richárd:Salome. V GÖRE GÁBOR BUDAPESTÖN. Revü 3 fv., 8 képben. Gárdonyi alakjainak felhasználásával irta: Verő György. Zenéjét Verő György, Kálmán Imre és Zerkovitz Béla eredeti számainak felhasználásával összeállította: Vincze Zsigmond./ősbem./ V VIG NIBELUNGOK. /Die lustigen Nibelungen./ Oper. 3 fv. Irta: Rideamus /Dr. Oliven./Ford.Mérei Adolf. Zenéjét szerzé Oscar Straus. /Bem/ VTII.3o.

15 49. VÍG ÖZVEGY./Die lustige Witwe./Oper. 3 fv. írták: Viktor Leon és Leo Stein. Ford. Mérei Adolf. Zenéjét szerse: Lehár Ferenc./Uj bet.//bem* Magyar Szinház 19o6. nov.27./ 19o7. X. 1«50. FALUSI MADONNA. Dalj. 3 fv. Irta és zeniét szerzetté: Verő György./ősbe*./ XX« VARÁZSKERINGŐ. /Ein Walzertraum/ Oper» 3 fv. írták: Dörmann Félix és Leopold Jacobsen. Ford. Mérei Adolf*Zenéjét szerzé: Straus Oszkár. /Bem./ XI líollárkirálynő. /Die Dollarprincessin/Oper. 3 fv. Szöveg: A.M.Willner is F. Grünbaum. Ford. Faragó JenŐ. Zene: Vall Leo. /Ben./ 19o8. I I I. 21» 53. A DRÓTOSTÓT./Der Rastelbinder/Nagy oper. 2 fv..előjátékkal. Irta Leon Viktor«Ford. Ruttkai György és Mérei Adolf. Zenéjét szerzetté : Lehár Ferenc, /ül bet.//bem. Magyar Szinház 19o3«ápr.21./ V* 2« tv MÚLVA. Bo. lo képben. Irta Martos Ferenc. Zene: Gross Alfréd és részben Jacobi Viktor./ősbem./ A HOLLANDI LÁNY. /Miss Hook of Holland/ Fagy oper. 2 fv. Szövegét irták: Rubens A. és Hurgen A. Ford.Brődy Miksa. Zenéjét irta: Rubens Pál. /Bem./ IX.19«56. VAN DE NINCS. Oper. 3 fv. Martos Fereno szövegére szerzé: Jacobi Viktor. /ősbem./ X. 3o«57. A NAGYMAMA. Énekea vj. 3 fv. Csiky Gergely vj.-ából énekes színpadra alkalmazta Pásztor Árpád. Zenéjét szerzetté: Máder Rezső. /Uj bet./ /Bem. Népszinház-Vlgopera 19o8. febr.ll./ XI MARY ANN. Oper. 3 fv. Zangwill Izrael vj.- ából irta Hajó Sándor. Zenéjét Gábor Andor verseire szerzetté: Kacs oh Pongrác, /ősbem./ XII. % 59. TÁNCOS HUSZÁROK. Oper. 3 fv. Szöveg: Rajna Ferenc. Zene: Szép Ernő verseire Szirmai Albérttől./ősbem./ 19o9. I. 7.

16 60. AZ ELVÁLT ASSZONY./Die geschiedene Frau/ Oper. 3 fv. Szöveg Victor Leon. Ford. Gábor Andor. Zene: Fal] Leo. /Bem./ 19o9.III JÁNOSKA. Mesej. 2 fv., 4 képb en. Szövet: Martos Ferenc. Zene: Jacobi Viktor, /ősbem./ V MOHAMED PARADICSOMA. Oper. 3 fv. Szöveg: Henri Blondeau. Ford. Gábor Andor. Zene: Planquette Robert. /Bem./ IX.lo. 63. TILOS A CSÓK. Oper. 3 fv. írták: Pásztor Árpád és Brődy Miksa. Zenéjét szerzé: Vincze Zsigmond./ős - bem./ X RÉBUSZ BÁRÓ. Oper. 3 fv. Irta: Herczeg Ferenc. Zenéjét szerzé: Huszka Jenő", /ősbem./ XI. 2o. 65. BOLYGÓ GÖRÖG. Oper. 3 fv. Szöveg: Pásztor Árpád. Zene: Buttykay Ákos./Uj bet./ XII LUXEMBURG GRÓFJA. /Der Graf von Luxemburg/ Oper. 3 fv. Írták: Willner A.M. és Bodansky Robert. Ford. Gábor Andor. Zenéjét szerzé: Lehár Ferenc/Bem./ 191o. I A BALKÁNI HERCEGNŐ. /Princess of Balkan/ Oper. 3 fv. Ford.:Gábor Andor. Szöveg Lonsdale-Curson. Zene: Rubens Pál. /Bem./ 68. CIGÁNYSZERELEM. /Zigeunerliebe/ Oper.3 fv. Szöveg: Willner A.M. és Bodansky Robert. Ford. Gábor Andor.Zene: Lehár Ferenc. /Bem./ 69. ÉDES ÖREGEM. /Brüderlein fein/ Oper. 1 fv. Szöveg: Wilhelm Julius. Zene:Fall Leo. /Bem.//A Király Színház vendégjátéka az Uránia Színházban./ 70. NARANCSVIRÁG. Oper. 1 fv. Szöveg és zene: Farkas Imre./ősbem.//A Király Szinház vendégjátéka az Uránia Szinházban./ IX.23. XI.12. XI.24. XI BABUSKA. /Das PuppenmBdel/ Oper. 3 fv. Szöveg:Stein Leo és Willner A.M. Ford. Gábor Andor. Zene:Fall Leo. /Bem./ I I. 24.

17 72. SZULTÁN. Oper. 3 fv. Irta és zenéjét szerzetté: Veró* György. /Uj bet.//ősbem. Népszínház nov.19./ IV LOTTI EZREDESEI. Énekes bo. 2 fv. Irta: Stone Rudyard. Pord. Faragé Jen<5 és Mérei Adolf. /Uj bet.//bem.magyar Szinház 19o2. jan.17./ V A KIS GRÓF. Oper. 3 fv. Martos Ferenc szövegére zenéjét irta: Rényi Aladár. /ősbem./ IX LEÁNYVÁSÁR. Oper. 3 fv. írták: Martos Ferenc és Bródy Miksa. Zenéjét sserzé: Jacobi Viktor, /ősbem./ XI GÉSÁK. /The Geisha/ Oper. 3 fv. Irta:Owen Hall. Ford.:Fái J.Béla és Makai Emil. Zene: Sidney Jones./Uj bet/ /Bem. Magyar Szinház 1897.okt.l6/ IV A CSÓKSZANATÓRIUM. B u rleszkoper. 3 fv.írták: Báron Rezsi és Fellner Pál. Ford.:Liptai Imre. Zenéjét szerzetté: Báron Rezs5./Bem./ V LIMONÁDÉ EZREDES. Zenés vj. 3 fv. Harsányt Zsolt szövegére irta: Vincae Zsigmond, /ősbem./ IX ÉVA. Oper. 3 fv. írták: Willner A.M.és Bodansky Robert. Ford.:Gábor Andor. Zenéjét irta Lehár Ferenc. /Bem./ X MEXIKÓI LEÁNY. Oper. 3 fv. Szöveg: Rajna Ferenc. Zene: Szirmai Albert. /Ősbem./ XXI CIGÁNYPRÍMÁS. /Der Zigeunerprimas/Oper.3 fv. Szöveg: Julius Brammer és Fritz Grünbaum. Ford. Harsányi Zsolt. Zene: Kálmán Imre./Bem./ I NÁNI. Népszmü. 3 fv. Irta Follinusz Anrél. /Uj bet.//bem. Népszínház nov. 15./ V A KIRÁLYSZINHÁZ társulatának vendégjátéka a bécsi Carl Theaterben a Cigány szerelési, Cigányprímás,János vitéz e. darabokkal. V A BÉCSI CARL THEATER cserevendégjátéka. Lanner: Alt-Wien; Rényi:Susi/A kis grőf/í Gilbert: Die keusche

18 Susanne; Lehár: Zigeunerliebe; Straus: Ein Walzertraum; Pall: 1. Die geschiedene Frau, 2.Der liebe Augustin, 3» Das Puppen mädel; Lecocq: Angot.die Tochter der Halle V BUKSI. /Puppchen/ Énekes bo. 3 fv. Szöveg: Kurt Kraatz és Jean Krenn.Ford. Harsányi Zsolt. Zene: Jean Gilbert. /Bem./ VIII A MOZIKIRÁLY. /Filmzauber/ Oper. 3 fv. írták: Bernauer és Schanzer. Ford. Harsányi Zsolt. Zenéjét irta : Bretschn'ider Willy és részben Szirmai Albert. /Bem./ IX. 2o. 87. TÖKÉLETES FELESÉG./Die ideale Gattin/Oper. 3 fv. írták: Julius Brammer és Fritz Grünbaum. Ford. Harsányi Zsolt. Zenéjét szerzé: Lehár Ferenc. /Bem./ XI NEMTUDOMKA.Oper. 3 fv. Irta: Bakonyi Ká - roly. a verseket Harsányi Zsolt. Zenéjét szerzé: Huszka Jenő./Ősbem./ I ENDLICH ALLEIN. Oper, in 3 Aufzügen von A. M. Willner und Robert Bodansky. Musik von Franz Lehar. /A bécsi Theater an der Wien vendégjátéka./ SZIBILL. Oper. 3 fv. írták: Martos Ferenc és Bródy Miksa. Zenéjét szerzé: Jacobi Viktor. /Ősbem./ I I NAPSUGÁR KISASSZONY. Oper. 3 fv. Szövegét és zenéjét i r t a : Paul Rubens. Ford. Heltai Jenő. /Bem./ VI FERENC JÓZSEF AZT ÜZENTE. Látv.j. a mai i - dőkből 6 képben. Irta: Pásztor Árpád. /ősb#o./ VIII VARSÓTÓL ADRIÁIG. Alkalmi szinmü zenével 6 képben. Irta: Márkus László. A Királyszinház és Magyar Szinház társulatának együttes előadása, /ősbem./ IX«1 5 ' 94. NAGY DOLOG A HÁBORÚ. Énekes vj. 4 fv. I r t a Vágó Géza. /ősbem./ IX. 26.

19 95. OTTHON. Vj. 1 fv. Irta Földes Imre. Előadadták jótékonycélú előadás keretében, /ősbem./ X. lo. 96. A CIGÁNYPRÍMÁS /Der Zigeunerprimas/ Oper. 3 fv. írták: Julius Brammer és Fritz Grtinbaum. Ford. Harsa - nyi Zsolt. Zenéjét szerzetté: Kálmán Imre. /Uj bet./ X A GYÁVA. Szj. 1 fv. Irta Vitéz Miklós. Jótékonycélu előadás kereté - ben. /ősbem./ X DISZNÓTOR A LIPÓTVÁROSBAN. Boh.l fv. Irta: Molnár Ferenc. /Uj bet.//ősbem. Nagy Endre Kabaréban 191o./ X LEÁNYNÉZŐ. VI. 1 fv. Irta Verő György. /Osbem./ XI AZ ERKÖLCSI ERŐ. Szmü. 1 fv. I r t a Saiten Felix. Ford. Fényes Samu./Ősbem.//Jótékonycélu előadás keretében./ XJ VILMOS HUSZÁROK. Oper. 3 fv. Irta Kardos Andor. Zenéjét szerzé Nádor Mihály, /ősbem./ XI TÜNDÉRLAK MAGYARHONBAN. Nszmü. 3 fv. Irta: Szentpéteri Zsigmond. /Uj bet./ /ősbem. Nemzeti Szinház 1856./ 103. CSEREBOGÁR. /Ein Tag im Paradies/ Oper.3 fv. Szöveg: Stein Leo és Jenbach Béla. Ford. Gábor Andor. Zene: Eysler Edmund. /Bem./ 104. LENGYELVÉR. /Polenblut/Oper. 3 fv. Irta: Stein Leo. Zenéjét szerzetté: Nedbal Oszkár. /Bem./ XII.5. XII.11. XII NAD-MÉ. /Die verbotene Stadt/ Oper. 3 fv. Szöveg: Granichstädten Bruno-Karl Lindau. Ford. Harsányi Zsolt. Zene: Bruno Granichstädten. /Bem./ I I VÉGRE EGYEDÜL. /Endlich allein/ Oper. 3 fv. írták:willner A.M. és Bodansky Robert. Ford. Harsányi Zsolt. Zenéjét irta: Lehár Ferenc/Bem/ I I. 2o TISZAVIRÁG. Oper. 3 fv. Szövegét irták:bródy István és Vajda László. Zené-

20 jét szerzé: Rényi Aladár./ősbem/ 1915.III A MENNYORSZÁG. Paraszt v j. 1 fv. Irta Verő György, /ősbem./ IV A MADARÁSZ. Oper. 3 fv. írták: West és Held. Ford. Fái J. Béla és Reiner Fe - renc. Zenéjét szerzetté: Zeller Károly. /Uj bet.//bem. Népszínház szept.12./ V A BÁJOS ISMERETLEN. /Die schöne Unbekannte/ Oper. 3 fv. írták: Leopold Jacobsen és Leo Stein. Zenéjét szerzetté: Straus Oszkár./Bem./ V A NAGY NŐ. Tréfa 1 fv. Irta Heltai Jeni. /ősbem./ /Nagy tarkaest keretében./ 112. A SÁRGA KEZTYtÍ. Egy készülő dráma utolsó felvonása. Irta: Bakonyi Károly, /ősbem.//nagy tarkaest keretében./ 113. A KAPITÁNY UR. Bo.l fv. Irta: Courteline. Ford. Benedek Marcell./Bem./ > /Uj augusztusi tarkaest keretében./ 114. KI CSÖNGETETT? Bo^ 1 fv. Irta Gábor Andor. /Ősbem./ /Uj augusztusi tarkaest keretében./ VI.25. VI.25. VIII.2o. VIII.2o CSALÓDTAM ÖNBEN. Vj. 1 fv. Irta Rosen F.R. Ford. Vágó Géza./Bem.//üj augusztusi tarkaest keretében./ VIII.2o LEGÉNYBUCSU./Rund um die Liebe/Oper. 3 fv. Irta: Robert Bodansky és Friedrieh Thelen. Ford. Gábor Andor. Zenéjét szerzé Straus Oszkár. /Bem./ IX KARIKAGYŰRŰ. Oper. 3 fv. Szöveg: Urai Dezső és Zsoldos László. Zene: Sztojanovits Jenő. /ősbem./ XI A BÉCSI BURGTHEATER vendégjátéka. Kari Schönherr Der Weibsteufel c. darabbal. XII A CSÁSZÁRNŐ./Auf Befehl der Kaiserin/Oper. 3 fv. Szöveg: Bodansky Robert és Leopold Jacobson. Zene:Granichstädten Bruno. Ford. Gábor Andor. /Bem./ III.18.

21 120. MÁGNÁS MISKA.Oper. 3 fv. Bakonyi Károly szövegére irta zenéjét Szirmai Albert, /ősbem./ ?SODACSÓK. /Liebeswalzer/ Oper. 3 fv.szövegét irta: Leon Viktor. Zenónéjét Straus Oszkár. Ford.Szenes Béla. /Bem./ VT CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ./Die Csárdásfürstin/ Oper.3 fv.szöveg: Stein Leo és Jenbach Béla. Ford. Gábor Andor. Zene: Kálmán Imre. /Bem./ XI SZTAMBUL RÓZSÁJA. /Die Rose von Stambul/Oper. 3 fv. Szöveg: Julius Brammer és Alfred Grünwald. Ford.Gábor Andor. Zene: Fall Leo. /Bem./ VI PACSIRTA. Oper. 3 fv.martos Ferenc szövegére zenéjét szerzé Lehár Ferenc. /Ősbem./ I I PILLANGÓFŐHADNAGY. Oper. 3 f v. Szövegét Írták: Martos Ferenc és Harmath Imre. Zene:Komjáthy Károly./ősbem./ VT GRÓF RINALDO. Oper. 3 fv. Irta: Bakonyi Károly. Zenéjét szerzé: Szirmai Albert, /ősbem./ XI KORNEVTLLEI HARANGOK. Oper. 3 fv. Szöveg: Clairville. Ford. Rákosi Jenő. Zene: Robert Planquette. /Uj bet.//bem. Népszínház 1877.maai.> 23./ IV A CSIBÉSZX IRÁLY. Oper. 3 fv. Irta: Széli Lajos. Zenéjét szerzetté:buttykay Ákos. /Uj bet./ VT FARSANG TÜNDÉRE. /Die Fasohingsfee/ Oper.3 fv. írták: Willner A.M. és Oesterreicher Rudolf. Zenéjét szerzé: Kálmán Imre. /Bem./ X JÁNOS VITÉZ. Dalj. 3 fv. Petőfi elbeszélő költeménye nyomán irta: Bakonyi Károly. Verseit irta:helt a i Jenő. Zenéjét szerzetté: Kacsoh Pongrác. /Uj bet./ XII CIGÁNYGRÓFNÉ. Oper. 3 fv. Szöveg: Martos Ferenc. Zene: Kulinyi Ernő verseire Vincze Zsigmond./ősbem./ III.13.

22 132. AZ UTAHI LÁNY. /The Girl of Utah/ Oper.3 fv., 4 képben. Irta: James T. Tanner. Zenéjét irták Jones Sidney és Paul A.Rubens. Ford. Karinthy Frigyes és Tóth Árpád. /Bem./ 192o. IX OFFENBACH. Oper. 3 fv. Szövegét irtatfaragé Jenő. Zenéjét Offenbach müveiből összeállította Nádor Mihály, /ősbem./ XI SEBESTYÉN GÉZA társulatának vendégjátéka: Tul a nagy Krivánon, Debrecenbe kéne menni, Tatárjárás, Igldi diákok c. darabokkal ,lo,2o, SEBESTYÉN GÉZA társulatának vendégjátéka: Bob herceg, Szép Ilonka, A falu rossza c. darabokkal ,12, SEBESTYÉN GÉZA társulatának vendégjátéka: A vig özvegy c. operettel. IV KÉK MAZUR /Die blaue Mazur/ Oper. 3 fv. Stein Leo és Jenbaoh Béla szövegére irta zenéjét Lehár Ferenc. Ford. Zágon István./Bem/ V. 13«138. HOLLANDI MENYECSKE. /Das Hollandweibchen/ Oper. 3 fv. írták: Jenbach Béla és Stein Leo. Ford. Kulinyi Ernő. Zenéjét szerzetté: Kálmán Imre. /Bem./ X BABAVÁSÍR. Oper. 3 fv. írták: Kardos Andor és Kulinyi Ernő. Zenójéti Nádor Mihály, /ősbem./ I I HÁROM A TÁNC.Oper. 3 fv. írták: Szomaházy István és Faragé Jenő. Zenéjét szerzé Komjáthy Károly./ősbem/ V. 2o OFFENBACH. Oper. 3 fv. Szövegét irta faragó Jenő. Zenéjét Offenbach müveiből Összeállította Nádor Mihály. /Uj bet./ 142. A BAJADÉR. Oper. 3 fv. írták: Julius Brammer és Alfred Grünwald. Ford. Kulinyi Ernő. Zenéjét szerzetbe: Kálmán Imre. /Bem./ IX.20. XI.lo A SÁRGA KABÁT./Die gelbe Jacke/ Oper.3 fv. Leon Viktor szövegére szerzé Lehár Ferenc. Ford. Kulinyi Ernő. /Bem./ V. 5.

23 144. ELSSLER FANNY.Oper. 3 fv. Szöveg: Faragó Jenő. Zene: Nádor Mihály. /Ősbem./ IX. 2o A VCLT OROSZ CÁRI BALETT együttes vendégjátéka. Művészi vezető: dr.s. Vermeil. XI MÉZESKALÁCS.Dalj. 3 fv. Szöveg: Ernőd Tamás. Zene: Szirmai Albert./ősbem./ XII HUNCUT A LÁNY. /Médi/ Oper. 3 fv.szöveg: Grünwald Alfred és Stein Leo. Ford. Verő György. Zene:Stolz Robert. /Bem./ IV ASLAN RAOUL, a bécsi Burgtheater művészének és társulatának vendégjátéka. 1. Shakespeare: Hamlet. 2. Hauptmann: Gabriel Schillings Flucht. 3. Löhner und Warder : Der König des Lebens /Das Leben und Sterben Oscar Wildes./ 4. Rittner Thaddäus: Garten der Jugend. 5. Rittner Thaddäus : Unterwegs. 6. Kaiser Georg: Brand in Opernhaus. 7. Goethe: Torquato Tasso. VII HÁROM A KISLÁNY. Oper. 3 fv. írták:willner és Reichert. Ford. Harsányi Zsolt. Zenéjét Schubert müveiből összeáll. Heinrich Berte. /Uj bet.//bem. Vigszinház 1916.ápr. 23./ VIII ÁRVÁCSKA. Oper. 3 fv. Szöveg: Bus Fekete László. Versek: Kulinyi Ernő. Zene: Zerkovitz Béla./Bem//ősbem. a Budai Színkörben j u l. l. A Király Szinház műsorába iktatta./ IX MARICA GRÓFNŐ /Gräfin Mariza/ Oper 3 fv. írták: Julius Brammer és Alfred Grünwald. Ford. Harsányi Zsolt. Zenéjét szerzé: Kálmán Imre. /Bem./ -íj.<», i 1 t-y*im X* 1 8, 152. A PÁRISI GRAND GUIGNOL-SZINHÁZ vendégjátéka,rabali igazgató vezetésével III A CSÁSZÁRNŐ APRÓDJA. Oper. 3 fv. írták:faragó Jenő és Harmath Imre. Zenéjét szerzé: Buttykay Ákos. /Ősbem./ I I I. 24.

24 154. SZIBILL. Oper. 3 fv. írták: Martos Ferenc és Brödy Miksa. Zenéjét szerzetté: Jacobi Viktor./Uj bet./ IV RÉGI JÓ BUDAPEST. Oper. 3 fv. Irta Szilagyi László. Zenéjét szerzé : Radó József, /ősbem./ V.2o ANNABÁL. Oper. 3 fv. Martos Ferenc és Kulinyi Ernó szövegére irta Volkmann Robert müveiből Vincze Zsigmond, /ősbem./ IX.3o JÁNOSKA. Mesej. 2 fv., 4 képben.szöveg: Martos Ferenc. Zene: Jacobi Viktor. /Uj bet./ X ALEXANDRA. Oper. 3 fv. Martos Ferenc szövegére szerzé Szirmai Albert. /ősbem./ XI KIRÁLYNÉ RÓZSÁJA. Dalj. 3 fv. Szövegét és zenéjét irta: Farkas Imre./ősbem./ KITTY ÉS KATÓ. Oper. 3 fv. Martos Ferenc szövegét megzenésítette Rényi Aladár, /ősbem./ 161. PILLANGÓFŐHADNAGY. Oper. 3 fv. Irták:Martos Ferenc és Harmath Imre.Zene: Komjáthy Károly. /Uj bet./ IV.3o. V A PESTI LÁNY. Látványos, zenés életkép 5 képben. írták: Lakatos László, Stella Adorján, Harmath Imre. /Ősbem./ VI A CIRKUSZHERCEGNŐ. /Die Zirkusprincessin/ Oper. 3 fv. írták: Julius Brammer és Alfred Grünwald. Ford. - Liptai Imre és Kulinyi Ernő. Zenéjét szerzetté: Kálmán Imre. /Bem./ IX CHOPIN. Dalj. 3 fv. Faragó Jenő szövegére i r t a Bertha István./ősbem/ XII ARANYHATTYU. Oper. 3 fv. Szöveg: Szilágyi László. Zene: Vincze Zsigmond. /ősbem./ I REPÜLJ FECSKÉM. Oper. 3 fv. Szövegét és zenéjét irta Farkas Imre./ősbem./ I I I. 5.

25 167. GRAMMATI CA EMMA és társulatának vendégj. 1. Verga: Cavalleria rusticana. 2. Barrie: Le Medaglie della Vecchia Signora./Éjféli előadás./ IV CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ. /Die Csárdásfürstin/ Oper. 3 fv. Szöveg: Stein Leo és Jenbach Béla. Ford. Gábor Andor. Zene: Kálmán Imre. /Uj bet./ 169. BÉCSI OPERETTEGYÜTTES VENDÉGJÁTÉKA /Max Präger társulata a Gräfin Mariza, Wiener Blut, Das Dreimädelhaus, Pompadur, Fledermaus c. darabohcav 170. A LEGKISEBBIK HORVÁTH LÁNY. Oper. 3 fv.szöveg: Szilágyi László. Zene: Zerkovitz Béla. /ősbem./ IV.16. V V A FECSKEFÉSZEK. Oper. 3 fv. Szövegét irták: Granichstädten Bruno és Ernst Marischka. Fordította: Zágon István. Zenéjét szerzetté: Bruno Granichstädten. /Bem./ A DR.VITTORIO PODRECCA féle Teatro dei P i c- coli 5oo tagból álló müember e- gyüttesének vendégjátéka. X MERSZ-E MARY? Angol oper. 3 fv. Szöveg: Leighton I. és íves Mirande.Versek: Harmath Imre. Ford. Stella Adorján. Zene: Vincent Youmans és Irving Caesar. /Bem./- XI ÉVA GRÓFNŐ. Oper. 3 fv. Szöveg:Martos Ferenc Zene: Szirmai Albert, /ősbem./ I I A HANS BARTSCH vezetése alatt álló német operett-társulat vendégj. No,no Nanette. Buch von Frank Mendel, Otto Harbach und Irving Caesar. Deutsche Bearbeitung von Hans H. Zerlett und Arthur Rebner.Musik von Vincent Youmans. Palásthy I - rén felléptével ROSE MARIE. Oper. 2 fv. Szöveg: Harbach Otto és Hammerstein Oscar. Ford. Stella Adorján. Verseket irta: Harmath Imre. Zenéjét szerzé: Friml Rudolf és Stothart Herbert. /Bem./ III III SZERETLEK. /J'aime/ Oper. 3 fv. Szöveg:Willemetz Albert-Saint Granier.Ford. Harsányi Zsolt és Stella Adorján. Zene: Henri Christine./Bem./ V. 26.

26 178. PICCAVER ALPRED és a Präger-együttes vendégj. Das Dreimäderlhaus, Lustige Witwe, Wiener Blut, Frühlingaluft c. darabokkal, IX PUS ZI PAJTÁS. /The Girl friends/ Oper. 2 fv. írták: P.Bartholomae és Otto Harbach. Ford. Zágon István. Zenéjét szerzettek: Richard Rodgers és Lorens Hart. /Bem./ IX ELTÖRÖTT A HEGEDŰM. Oper. 3 fv. Szilágyi László szövegére irta: Zerkovitz Béla. /ősbem.//a szinház 25 éves jubileumán./ XI CSIKÁGÓI HERCEGNŐ /Die Herzogin von Chicago/ Oper. 3 fv. Szöveg: Julius Brammer és Alfred Grünwald. Ford. Stella Adorján es Kulinyi Ernő. Zenéjét szerzetté: Kálmán Imre. /Bem./ XII PISTA NEKI. Vj. 3 fv. Szöveg: Bus Fekete László. Zene: Nagypál Béla. /ősbem./ I.3o DIÁKSZERELEM. Képek az amerikai diákéletből 8 képben. B.G.Laurence-Schwab és de Sylva Good News c angol musical comedy ötletéből irta Ray Henderson muzsikájával Szilágyi László. /Bem./ III.3o PESTI CSALÁD. Oper. 3 fv. Szenes Béla A gazdag lány c. vígjátékából Írták: Stella Adorján és Szilágyi László. Zene: Radó József./ősbem/ IX TOMMY ÉS TÁRSA. Oper. 5 képben. Szöveg:Szilágyi László és Anday Ernő. Zene: Tamássy Pál. /ősbem./ X RÉGEN ÉS MOST. Oper. 3 fv. Irta és zenéjét szerzetté Noel Coward. Ford. Harsányi Zsolt. /Bem./ Hl A BÉCSI BURGTHEATER vendégjátéka. 1. La - dislaus Fodor: Arm wie eine Kirchenmaus. 2. Shaw: Der Liebhaber SISTERS. Oper. 3 fv.,9 képben. Irta: Békeffi István, zenéjét: Lajtai Lajos. /Ősbem./ XII.19-2o. 193o. I. lo VIKTORIA.Oper. 3 fv.,5 képben. Irták:Harmath Imre és Földes Imre. Zenéjét szerzé: Ábrahám Pál./ősbem./

14. szám. STAUD GEZÁ TÖRZS 5ENŐ (ADATTÁR) Budapest, 19é1. SZÍNHÁZTUDOMÁNYI INTÉZET Országos Színháztörténeti Múzeum

14. szám. STAUD GEZÁ TÖRZS 5ENŐ (ADATTÁR) Budapest, 19é1. SZÍNHÁZTUDOMÁNYI INTÉZET Országos Színháztörténeti Múzeum SZÍNHÁZTÖRTÉNETI FÜZETEK 14. szám. STAUD GEZÁ TÖRZS 5ENŐ (ADATTÁR) Budapest, 19é1. SZÍNHÁZTUDOMÁNYI INTÉZET Országos Színháztörténeti Múzeum 14* szám. Staud Gáza I ö R Z S JENŐ /Adattár./ Budapest, 1961.

Részletesebben

A BELVÁROSI SZÍNHÁZ MŰSORA

A BELVÁROSI SZÍNHÁZ MŰSORA ll.ttk SZÍN HÁZ TÖR TÉNETI FÜZETEK I 44. szám i ALPÁR ÁGNES A BELVÁROSI SZÍNHÁZ MŰSORA 1918-1949 (ADATTÁR) v Budapest, 1965 T SZÍNHÁZTUDOMÁNYI 1NTEZET Országos Színháztörténeti Múzeum - r Z2-33V SZÍNHÁZTÖRTÉNETI

Részletesebben

A BUDAPESTI OPERAHÁZ MŰSORA

A BUDAPESTI OPERAHÁZ MŰSORA SZÍNHÁZTÖRTÉNETI FÜZETEK 29. szám. KOCH LAJOS A BUDAPESTI OPERAHÁZ MŰSORA 1884 1959 (Adattár) Budapest, 1959. SZÍNHÁZTUDOMÁNYI INTÉZET Országos Színháztörténeti Múzeum SZÍNHÁZTÖRTÉNETI FÜZETEK &Ç> szám.

Részletesebben

AZ ÁLLAMOSÍTOTT BUDAPESTI SZÍNHÁZAK MŰSORA

AZ ÁLLAMOSÍTOTT BUDAPESTI SZÍNHÁZAK MŰSORA SZÍNHÁZTÖRTÉNETI FÜZETEK 30. szám. STAUD GÉZA AZ ÁLLAMOSÍTOTT BUDAPESTI SZÍNHÁZAK MŰSORA 1949 1959 (ADATTÁR.) Budapest, 1959. SZÍNHÁZTUDOMÁNYI INTÉZET Országos Színháztörténeti Múzeum S Z Í N H Á Z T

Részletesebben

Heltai Jenő drámai életműve

Heltai Jenő drámai életműve PhD értekezés Győrei Zsolt Heltai Jenő drámai életműve II. Témavezető: Dr. Szigeti Lajos Sándor Szeged 2002. FÜGGELÉK I. HELTAI JENŐ RÖVID ÉLETRAJZA ÉS KÖTETEINEK, BEMUTATÓINAK LAJSTROMA II. HELTAI JENŐ

Részletesebben

Bozó Péter: Operett Magyarországon (1859 1960)*

Bozó Péter: Operett Magyarországon (1859 1960)* Bozó Péter: Operett Magyarországon (1859 1960)* Kezdetek, kísérletek A 19. század vége A századelő A két világháború között A második világháború után Válogatott bibliográfia Kezdetek, kísérletek Az operett

Részletesebben

Operett Magyarországon, 1860 1958 forráskatalógus

Operett Magyarországon, 1860 1958 forráskatalógus Operett Magyarországon, 1860 1958 forráskatalógus Ez az adatbázis az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok által támogatott, Operett 83524) keretében készült. A magyarországi operettjátszás azon forrásait

Részletesebben

SZÍNHÁZI TÁRGYÚ FILM DOKUMENTUMOK KATALÓGUSA

SZÍNHÁZI TÁRGYÚ FILM DOKUMENTUMOK KATALÓGUSA SZÍNHÁZI TÁRGYÚ FILM DOKUMENTUMOK KATALÓGUSA MAGYAR SZÍNHÁZI INTÉZET MAGYAR SZÍNHÁZI TÁRGYÚ FILMDOKUMENTUMOK KATALÓGUSA BUDAPEST 1971 MAGYAR SZÍNHÁZI INTÉZET A Magyar Filmtudományi Intézet Filmarchivumának

Részletesebben

SZÍNHÁZTUDOMÁNYI SZEMLE 27 A MAGYAR SZÍNHÁZI INTÉZET ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

SZÍNHÁZTUDOMÁNYI SZEMLE 27 A MAGYAR SZÍNHÁZI INTÉZET ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZÍNHÁZTUDOMÁNYI SZEMLE 27 A MAGYAR SZÍNHÁZI INTÉZET ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZÍNHÁZTUDOMÁNYI BIZOTTSÁGÁNAK FOLYÓIRATA Budapest 1990 SZÍNHÁZTUDOMÁNYI SZEMLE 2 7. Budapest, 1990 A Magyar Színházi

Részletesebben

Madách Könyvtár Új folyam 12. Fejér László. Az ember tragédiája bemutatói. A sorozat eddig megjelent kötetei: (Bibliográfia)

Madách Könyvtár Új folyam 12. Fejér László. Az ember tragédiája bemutatói. A sorozat eddig megjelent kötetei: (Bibliográfia) Madách Könyvtár Új folyam 12. Fejér László Az ember tragédiája bemutatói (Bibliográfia) A sorozat eddig megjelent kötetei: 1. I. Madách Szimpózium (1995) 2. II. Madách Szimpózium (1996) 3. Fráter Erzsébet

Részletesebben

A SodaStream készülékkel otthon készítheti el saját, kedvenc üdítőjét. Takarítson meg időt, pénzt és nem utolsó sorban védje velünk a környezetet!

A SodaStream készülékkel otthon készítheti el saját, kedvenc üdítőjét. Takarítson meg időt, pénzt és nem utolsó sorban védje velünk a környezetet! Anyukám mágikus erejével pillanatok alatt átváltoztatja a vizet finom üdítővé. or Eart Friendhly No batterie s A SodaStream készülékkel otthon készítheti el saját, kedvenc üdítőjét. ay electricity mpties

Részletesebben

MAGYAR SZINÉSZETI SZAKKÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA

MAGYAR SZINÉSZETI SZAKKÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA STAUD GÉZA MAGYAR SZINÉSZETI SZAKKÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1945 1960 Budapest, 1960. SZÍNHÁZTUDOMÁNYI INTÉZET Országos Színháztörténeti Múzeum S Z I IH Á Z! Ö R 1 É R E T I? Ü Z B T E K 36, szám. STAUD GÉZA

Részletesebben

Fischer Annie 100 a Bősze Ádám Zenei Antikvárium jubileumi árverése

Fischer Annie 100 a Bősze Ádám Zenei Antikvárium jubileumi árverése Fischer Annie 100 a Bősze Ádám Zenei Antikvárium jubileumi árverése 2014. április 24-én, csütörtökön, 17 órakor, a Bősze Ádám Zenei Antikváriumban 1077 Budapest, Király u. 77. (Bejárat a Csengery utca

Részletesebben

Új Magyar Szemle (1920-1921)

Új Magyar Szemle (1920-1921) Új Magyar Szemle (1920-1921) (1920 1921) Politikai, irodalmi és közgazdasági folyóirat. Felelős szerkesztője és kiadója Blaskovich Sándor volt. 1921 márciusától kiadta Schramm Ede, felelős szerkesztője

Részletesebben

1505-ben született VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2015. ÉVI KEREK" ÉVFORDULÓIBÓL -TERVEZET-

1505-ben született VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2015. ÉVI KEREK ÉVFORDULÓIBÓL -TERVEZET- VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2015. ÉVI KEREK" ÉVFORDULÓIBÓL -TERVEZET- Az évfordulókra vonatkozó ismertetéseink terjedelmét - néhány kivételtől eltekintve - kizárólag a figyelemfelkeltést

Részletesebben

Kosztolányi Dezső írásainak jegyzéke, valamint a róla szóló cikkek gyűjteménye repertóriumokban *

Kosztolányi Dezső írásainak jegyzéke, valamint a róla szóló cikkek gyűjteménye repertóriumokban * Kosztolányi Dezső írásainak jegyzéke, valamint a róla szóló cikkek gyűjteménye repertóriumokban * Összegyűjtötte Aradi Réka, Csonki Árpád, Dobos Ida, Domnanics Anita, Molnár Fábián, Szabó Laura 1. Forrás:

Részletesebben

Összeállította GALAMBOS FERENC

Összeállította GALAMBOS FERENC A MÚLT ÉS JÖVŐ REPERTÓRIUMA 19-1944 Összeállította GALAMBOS FERENC BUDAPEST 19 7 4 Bevezetés 19-ben, Budapesten megjelent a Magyar Zsidó Almanach, 1912- ben pedig, II. évfolyam-jelzéssel megindulta Múlt

Részletesebben

Enyedi Sándor. Madách Könyvtár Új folyam 60. A Tragédia a színpadon. 125 év. Sorozatszerkesztő: Andor Csaba

Enyedi Sándor. Madách Könyvtár Új folyam 60. A Tragédia a színpadon. 125 év. Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Enyedi Sándor A Tragédia a színpadon Madách Könyvtár Új folyam 60. 125 év Sorozatszerkesztő: Andor Csaba A sorozat eddig megjelent köteteit lásd az utolsó lapon! Enyedi Sándor A Tragédia a színpadon 125

Részletesebben

AZ AMERIKAI MAGYAR SZÍNJÁTSZÁS. Doktori tézis. (Kivonat)

AZ AMERIKAI MAGYAR SZÍNJÁTSZÁS. Doktori tézis. (Kivonat) 1 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI OKTATÁSI, KUTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU-MUREŞ MAROSVÁSÁRHELYI MŰVÉSZETI EGYETEM AZ AMERIKAI MAGYAR

Részletesebben

Abaúj Autográfok és ritkaságok

Abaúj Autográfok és ritkaságok Abaúj Autográfok és ritkaságok Az Abaúj Antikvárium és Aukciósház Ajánlójegyzéke 2015 - nyár Abaúj Antikvárium 3553 Kistokaj, Táncsics u. 11. E-mail: abaujantik@gmail.com Tel.: +36-20/428-9105 Kedves vásárlóim,

Részletesebben

színház Magyarországi Nemzetiségek Színházi Találkozója

színház Magyarországi Nemzetiségek Színházi Találkozója színház Magyarországi Nemzetiségek Színházi Találkozója Nyelvében él a nemzet. A nemzetiség is. A színház a társadalom, a remények, az ideálok tükre. Magával ragadó szórakozás, amely túlmutat a hétköznapokon.

Részletesebben

VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ- PEDAGÓGUSOK 2014. ÉVI KEREK SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓIBÓL - TERVEZET - 2. BŐVÍTETT, JAVÍTOTT VÁLTOZAT

VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ- PEDAGÓGUSOK 2014. ÉVI KEREK SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓIBÓL - TERVEZET - 2. BŐVÍTETT, JAVÍTOTT VÁLTOZAT VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ- PEDAGÓGUSOK 2014. ÉVI KEREK SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓIBÓL - TERVEZET - 2. BŐVÍTETT, JAVÍTOTT VÁLTOZAT Köszönettel fogadjuk a további jelentősnek ítélt évfordulós információkat

Részletesebben

Gyıri Nemzeti Színház

Gyıri Nemzeti Színház Pályázat a Gyıri Nemzeti Színház igazgatói munkakörének betöltésére Írta: Korcsmáros György 2 ÖNÉLETRAJZ 1952. október 26-án születtem Budapesten. 1971-ben leérettségiztem. 1973-ban fényképész mesterlevelet

Részletesebben

MÁJUSI E-Mail VIDEO AKCIÓ AZ ALÁBBI LISTÁN SZEREPLŐ FILMEK VHS vagy DVD db. $10.00

MÁJUSI E-Mail VIDEO AKCIÓ AZ ALÁBBI LISTÁN SZEREPLŐ FILMEK VHS vagy DVD db. $10.00 MÁJUSI E-Mail VIDEO AKCIÓ AZ ALÁBBI LISTÁN SZEREPLŐ FILMEK VHS vagy DVD db. $10.00 HÉT TONNA DOLLÁR Kabos László, Darvas Iván, Bárdy György Luciano, a rut kis bohoc kepes elore megjosolni a nyero szamokat.

Részletesebben

A magyar irodalom karácsonya.

A magyar irodalom karácsonya. 451047 înregistrat la trib. Cluj S. III. sub No. 112. (Dos. No. 1724-1938). ANUL XIV. EXEMPLAR GRATUIT CLUJ, 1938/9. DEC.-JAN.-FEBR. Propr. Editor LIBRĂRIA LEPAGE CLUJ REDACTOR RÄSP. Dr. Fr. Dobd ABONAMENT:

Részletesebben

VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2014. ÉVI KEREK SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓIBÓL

VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2014. ÉVI KEREK SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓIBÓL VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2014. ÉVI KEREK SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓIBÓL TERVEZET Köszönettel fogadjuk a további jelentősnek ítélt évfordulós információkat éppen úgy, mint az alábbi évszámokkal

Részletesebben

Kisebb és nagyobb csodák

Kisebb és nagyobb csodák 2014. március 21., péntek 1 Kisebb és nagyobb csodák...a játék minden nap meghal, és másnap újrakezdődik. (Latinovits Zoltán, a színészkirály) Hogy rohan az idő! mondhatnám nem kevés túlzással, hogy repül

Részletesebben

VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2015. ÉVI KEREK" ÉVFORDULÓIBÓL (995 EMLÉKEZTETŐ) -TERVEZET-

VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2015. ÉVI KEREK ÉVFORDULÓIBÓL (995 EMLÉKEZTETŐ) -TERVEZET- VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2015. ÉVI KEREK" ÉVFORDULÓIBÓL (995 EMLÉKEZTETŐ) -TERVEZET- (2. JAVÍTOTT, BŐVÍTETT VÁLTOZAT) Az évfordulókra vonatkozó ismertetéseink terjedelmét - néhány kivételtől

Részletesebben

Budapest, 1943. aug. 18 V. évi. 33. sz. Egyes szám ára: 70 HU. UMt^jMArikt élei, Gyártotta és forgalombahozz< játssza: MAGYAR FILMÍRÓD NEMZETI APOLLÓ

Budapest, 1943. aug. 18 V. évi. 33. sz. Egyes szám ára: 70 HU. UMt^jMArikt élei, Gyártotta és forgalombahozz< játssza: MAGYAR FILMÍRÓD NEMZETI APOLLÓ Budapest, 1943. aug. 18 V. évi. 33. sz. Egyes szám ára: 70 HU. játssza: NEMZETI APOLLÓ UMt^jMArikt élei, Gyártotta és forgalombahozz< MAGYAR FILMÍRÓD i i i i i,m Wm I I I B l. - imii a BUBUS F Ő S Z E

Részletesebben

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ HAGYATÉKA HITEL DÉNES GYŰJTEMÉNYE

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ HAGYATÉKA HITEL DÉNES GYŰJTEMÉNYE Sáfrán Györgyi KOSZTOLÁNYI DEZSŐ HAGYATÉKA KOSZTOLÁNYI DEZSÖNE HARMOS ILONA HAGYATÉKA HITEL DÉNES GYŰJTEMÉNYE (Ms 4612 -Ms 4649) SÁFRÁN GYÖRGYI Kosztolányi Dezső hagyatéka Kosztolányiné Harmos Ilona hagyatéka

Részletesebben