Á KIRÁLY SZÍNHÁZ MŰSORA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Á KIRÁLY SZÍNHÁZ MŰSORA"

Átírás

1 S Z Í N H Á Z T Ö R T É N E T! FÜZETEK 21. szám. K O C H L A J O S : Á KIRÁLY SZÍNHÁZ MŰSORA (Adattár) Budapest, 1958, Színháztudományi és Filmtudományi Intézet Országos Színháztörténeti M'zeum

2

3 SZÍNHÁZTÖRTÉNETI FÜZETEK 21«szán Koch Lajost A BUDAPESTI KIRÁLY SZÍNHÁZ MŰSORA /Adattár./ Budapest, 1998* Sztsággi s«inhá«t»i>t4h«ti nmpi

4 A szerkesztésért és a kiadásért felelős: A Színháztudományi és Filmtudományi Intézet elnöke Készült: a Magyar Nemzeti Múzeum-Történeti Múzeum Rotaprint üzemében 3oo példányban,2 1/4 iv terjedelemben. Fv.: Dr.Dajbukat Gergely.

5 B e v e z e t és AB év egyik n^ári reggelén csákányos és ezekercés emberek jelentek meg a főváros szini életében több évtizeden át nevezetes szerepet játszott Király Színház épülete előtt és megkezdték bontását. A járókelők meghökkenve nézték a kegyetlen munkát, mert annak az intézménynek pusztulását szemlélték, amely nemrégen még szeretetének tárgyát képezte. Alapitója, Beöthy László már előzőleg két színházat igazgatott, a Magyar Színházat és a Nemzeti Színházat, amikor alig 3o éves korában, 19o3- ban bérbevette a Király-u. 71. számú épületkomplexumot, amelyen többszörösen megbukott orfeum / Éden - színház, Rémi mulató, Somossy Orfeum néven / állott. Fazsindelyes, barátságtalan épület volt. Súlyos körülmények között született meg a szinház, mig végre a szinháznyitási engedélyt megkapta. 19o3 november 6- án játszottak először. A nehéz viszonyok között e l -

6 indult színháznak nagy küzdelmébe került, mig a közönség beszökött. A 124 tagu jó erőkből szervezett társulat súlyos harcban verekedte át az első évet. Tizenkét darabot mutatott be, de as úgynevezett "bombasiker" nem jött meg. A második évad elején asonban merész kanyarulattal az angol burleszkoperett táncoemó - kái divatjának tetőfokán a színház bemutatott egr napsugaras, meleg aenéjü, elbájoló darabot, amely uj hangot, friss levegőt varázsolt a azinpadrat a szooiálla mondanivalójában is nevezetes János vitézt. Az 19o4 november 18-án lezajlott bemutató után csakhamar kiderült, hogy János vitéz nemcsak a törökök ellen harcolt vitézül, hanem az uj magyar irány és az uj azinház érdekében la. A Király Színházban 689-aser került színre. Ettől kezdve as intését Európa egyik jelentékeny operettszínházává fejlődött. Külföldi színigazgatók csodálatát is kiváltó magasnivóju operettstllus született mag* A ssásaa sorosat itt már nem volt ritkaság. Te - hetséges zeneszerzők jutottak szóhoz, Kacsoh Pongrác, Buttykay Ákos, Huazka Jenő, Jacobi Viktor, Szirmai Albert, Vlnosa Zaigmend. A mintaszerű előadásairól hires színház eredeti bemutatóira szívesen eljöttek a külföldi színigazgatók, hogy színházaik számára jő vásárt csináljanak. Beöthy 1925-ig igazgatta a Király Színházat.

7 Amikor az általa szervezett, de túlméretezett Unió Szinházüzemi részvénytársaság az els<5 világháború u- táni gazdasági viszonyok okozta színházi válság folytán csődtömeg l e t t, Beöthy megvált az Unió hat színházának igazgatásától. A Király Színházat előbb Paludi Jenő vette át, majd 1929 augusztus végén a színház régi titkára, Lázár Ödön igazgatta néhány évig. Hozzáértő vezetése mellett sem ért el többé régi értelemben vett sikert. A színházakat az 193o-as években olyan rossz konjunktúra fenyegette, amelyhez hasonló csak a világháború előtti években volt. Egyre kevesbedett a színházlátogató közönség száma. Az érdeklődése ébrentartására sokkal többet kellett dolgozni. Csaknem minden három-négy hétben uj darabot kellett bemutatni ben a gazdasági viszonyok mostohasága miatt a színház hosszabb nyári szünetet tartott /V X.I./ s a rosszul induló uj évad elején Lázár Ödön átadta a vezetést Föld Aurélnak és Bauer Gyula-, nak, akik december 22.-én kezdték meg működésüket.a l l g két esztendeig igazgatták a színházat, amikoris 1934 szeptembertől Zoltán Ignác vette kezébe, aki mellett Horváth Árpád, a Nemzeti Szinház rendezője és Nádor Mihály mint zenei vezető vettek részt a művészi irányításban. Kevés eredménnyel. Távozásuk után az

8 Ingatlanbank, amelynek tulajdona volt a Király Szinház, külföldi egyénnek adta bérbe a színházat,akinek működése után bűnügyi akták és becsapott színészek galériája maradt meg emlékül. Az es színházi évadra Szende Péter Pál, az Ingatlanbank vezérigazgatója zárgondnoki minóségben újra pályázatot hirdetett a Király Szinház épületének bérletére. Egyetlen ajánlat érkezett, Liebig boroszlói színházi ember bérlet i ajánlata, aki nemzetközi varietét szeretett volna csinálni a nagymultu színházból. Ez a varieté meg is nyilt a Király Szinház helyén, Fővárosi Orfeum néven, és csak két napig élt, 1936 november én. Azután végleg bezárta kapuit. A Beöthy László távozása után következett vezetés szinte tudatosan járatta le ezt a színházat. Jórészt megfelelő tőke és főleg hozzáértés nélkül nyúlt az operett műfajához abban a hitben, hogyha a szinlapon néhány jónevti ezinészt szerepeltet s zené - vei tarkított ostobaságokat állit a színpadra, a közönség gyanakvás nélkül megváltja a pénztárnál j e gyét. Ezek a darabok persze sorra buktak, magukkal rántva az igazgatóságot is. A sikertelenség pénzügyi hiányt és kapkodást idézett elő. Megfelelő felkészültségű és tőkeerős vállalkozó nélkül e szinház többé a régi színvonalára nem emelkedhetett s Így nem maradt

9 más megoldás, mint való értékesítése. az épület lebontása e telekként... A műsor feltárásához felhasznált források; Magyar Szinpad 19o Incze Henrik: Szinészeti és művészeti almanach 19o3~ Szinházi Élet Korabeli napilapok /Pesti Hirlap, Pesti Napló,Az Újság/. Szinlapgyüjtemény és Jónás Alfréd Szinházi katalógusának Király Szinházra vonatkozó kötete az Orsz. Széchenyi Könyvtár Szinháztörtáneti Osztályán. Koch Lajost KacBOh Pongrác János vitéze. Bp Rövid itesek: Bo.: Bohózat Bem.: Bemutató Dj.: Daljáték Dr. : Dráma Fv: Felvonás J.: Játék Nezmü: Népszínmű Op.: Opera Oper.: Operett ősbem.: ősbemutató Szmü.: Szinmü Uj bet.: Uj betanulás Vj.: Vígjáték.

10

11 budapesti KIRÁLY SZÍNHÁZ műsora 19o3.nov febr ARANYVIRÁG. Oper. 3 fv.-ban. Szöveg:Martos 19o3.XL, 6. Ferenc Zene: Huszka Jeni./ősbem./ 2. GHETTO. Dr. 3 fv. Irta: Heyermanns Hermann. Ford. Hevesi Sándon/Bem./ XII.lo. 3. MAKRANCOS HÖLGYEK. /Lysistrata/ Oper. 2 fv. Szövegét irta: Bolten-Backert Ford. Molnár Ferenc. Zenéjét ezerzé: Paul Lincke./Bem./ XII FECSKÉK. Oper. 3 fv. Irta: Pásztor Árpád Dumas Saint-Cyri kisasszonyok c. vígjátékából. Zene: Konti Józsefi /ősbem./ 19o4. I. 2o. 5. HŐSÖK. Vj. 3 fv. Irta: Bernard Shaw. Ford. Mikes Lajos. /Bem./ I I A TORREÁDOR.Oper. 2 fv. Szöveg: James Tanner és Adrien Rop. Ford.: Latzkó Andor. Zene: Lionel Monckton és Ivan Caryll./Bem./ I I BORIS KIRÁLY. Oper. 3 fv. Szöllösi Zsigmond szövegére irta: Hegyi Béla./ősbem./ III TENGERRE MAGYAR. Bo. 3 fv. írták: Kadelbuig Gusztáv és Blumenthal Oszkár. Ford. Molnár Ferenc./Bem./ IV LE BARGY francia színész és társulata vendégjátéka. /Lavedan: Le marquis de Priola; Gringoire és L'Enigme/ IV A FŐKONZUL. /Der Generalkonsul/.Oper. 3 fv. írták: Landesberg Alexander és Stein Leo. Ford. Bokor József. Zenéjét szerzé: Reinhardt Henrik. /Bem./ IV ÉN, TE, Ő! /Le Sire de Vergy/.Oper. 3 fv. Szöveg: Flers Robert és CaiHavet Gaston. Ford. Heltai Jenő. Zene: Claude Terrasse. /Bem./ V. 13.

12 - lo SZEVTLLAI BORBÉLY. Op. 3 fv. Zene:Rossini. 19o4.VI FÖLÖSLEGES FÉRJEK. Bo. 3 fv. Irta: Beöthy László. /Ősbem./ VI SZÉP MOSÓNŐ./La belle Lurette/.Oper.3 fv. Szöveg: Toché-Blura. Ford.Hevesi Sándor. Zene: Offenbach./Bem/ IX SILVAIN francia szinész éa társulata vendégjátéka. /Le père Lebonnard./ X A TÖRVÉNYTELEN APA.Énekes bo. 3 fv. írták: Grenet Dancour és Maurice Vaucaire. Ford. Móréi Adolf./Bem./ X ROBIN HOOD.Oper. 3 fv. Szöveg: Harry B. Smith. Ford. Pásztor Árpád.Zene: Reginald de Köven./Bem./ X BERNHARDT SARAH francia színésznő és társulata vendégjátéka. /Tosca. Conference: Márkus László; Kaméliás hölgy. Conference:Keszler Józsefj L'aiglon; Fédora./ XI JÁNOS VITÉZ. Dj. 3 fv. Szövegét Bakonyi Károly, aanéjét Heltai Jenó verseire irta: Kacsoh Pongrác. /ősbem.//e színházban 689-szer játszották./ XI KATI BÁCSI. Énekes bo. 3 fv. írták: Sylvaine és Gasoogne. Ford. Molnár Ferenc. /Bem.//Játszotta a Királyszinház társulata as Uránia Színházban./ 19o5. I. 2o. 21. DANZIGI HERCEGNŐ. Oper. 3 fv. Szöveg:Henr i Hamilton. Ford. Mérei Adolf és Heltai Jenó. Zene: Ivan Car y l l. /Bem./ IV BOB HERCEG. Oper. 3 fv. írták: Bakonyi Károly és Martos Ferenc. Zene: Huszka Jenő. /uj bet.//ősbem. Népszinház 19o2.dec.2o./ V LILIOM KISASSZONY.Oper. 3 fv. Szöveg: Paul Ferrier. Ford. Hevesi Sándor. Zene: Justin Clerice. /Bem./ X BOLYGÓ GÖRÖG. Oper. 3 fv. Szöveg: Pásztor Árpád. Zene: Buttykay Ákos./ősbem./ 25. FEHÉR ANNA.Betyár történet 3 fv. Irta: Gárdonyi Géza. /ősbem./ X.19. XI.25.

13 26. GÜL BABA. Zenés szj. 3 fv. Irta: Martos Ferenc. Zenéjét szerzé:huszka Jenő. /ősbem./ 19o5.XII HELYREASSZONY. Nszmü. 3 fv. Irta: Kada B- lek. Zenéjét szerzé: Kun László, /ősbem./ 19o6. I I ÉN, TE, Ő! /Le Sire de Vergy/.Oper. 3 fv. Szöveg: Flers Robert és CaiHavet Gaston. Ford. Heltai Jenő. Zene: Claude Terrasse./Uj bet/ CSERELÁNYOK.Oper. 3 fv. Szöveg: Maurice Ordenneau. Zene: Justin Clerice /Bem./ 30. DON CÉZÁR. Oper. 3 fv. Szöveg: Walther Oszkár. Ford. Mérei Adolf. Zene : Dellinger Rudolf./Uj bet.//eredeti bem. Népszínház./ IV.lo. 31. MADÁR MATYI. Látványos budapesti játék. 3 fv. írták:heltai Jenő és Molnár Ferenc, /ősbem./ V GEROLSTEINI NAGYHERCEGNŐ.Oper. 3 fv.szöveg: Meilhac és Halévy. Ford. Babos Károly és Erődi Béla. Zene: Offenbach. /Bem.//Első bem. Budai Népszinház o k t. l l. / IX KIS ALAMUSZI. Oper. 3 fv. Szöveg és zene: Bokor József. /Uj bet.//ősbem. Népszínház márc.lo./ X SZÉP ILONKA. Dalj. 3 fv. írták: Vágó Géza és Szavai Gyula. Zenéjét szerzé: Szabados Béla./Ősbem./ X.2o. 35. A BUJDOSÓK. Drámai költ. 1 fv. Irta: Herczeg Ferenc./ősbem.//Rákóczi hamvainak hazahozatala alkalmából./ 36. A MOLNÁR ÉS GYERMEKE. Népdr. 5 fv. Irta: Ernst Raupach. Ford. Szerdahel y i József. /Bem.//Első bem. Nemzeti Szinház 1837.nov.3./ 37. RÁKÓCZI. Dalj. 4 fv. Irta: Bakonyi Károly. Zenéjét Endrődi Sándor, Pásztor Árpád, Sassy Csaba verseire szerzetté Kacsoh Pongrác./ősbem./ 38. A SOGUN. Amerikai oper. 2 fv. Irta:Clyde M.Kinley. Ford. Faragó Jenő. Zenéjét szerzé:luders G./Bem/ X.26. X.31. XI.2o. XII.15.

14 - ±z ALLAN MAUD amerikai táncosnő vendégszereplése A sogun c. oper. 2 fv-ban: Görög táncok, Salome álma. 19o7.I A HARANG. Legenda 3 fv. Irta:Pásztor Árpád. Zenéjét irták: Buttykay Ákos és Kacson Pongrác./ősbem./ T I CSIBÉSZKIRÁLY. Oper. 3 fv. Szöveg: Széli Lajos. Zene: Buttykay Ákos./ősbem./ I I TÜSKERÓZSA. Oper. 3 fv. Jókai Mór Az istenhegyi székely leány c. novellája alapján irta: Martos Ferenc. Zenéjét szerzé: Jacobi Viktor. /Ősbem./ III MICISZLÁV. Oper. 1 fv. írták:bodansky Róbert és Fritz Grünbaum. Ford. Heltai Jenő. Zenéjét szerzetté Lehár Ferenc. /Előadásra került a kar - személyzet javára tartott kabarét műsor keretében.//bem./ IV GUERRA TANÁR VEZETÉSE alatt álló olasz gyermegopera társulat vendégszereplése a Szevillai borbély,carmen,don Pasquale, Trubadúr, Mari az ezred leánya, Don Juan c. operákkal./a vendégszereplés alatt a Király - szinház társulata a Várszínházban felváltva játszik a gyermekopera társulattal./ IV.15-V ARANYVIRÁG. Oper. 3 fv. Szöveg: Martos Fe - renc Zene: Huszka Jenő./Uj bet/ V LÖWE THEODOR boroszlói operatársulat vendégjátéka. Strauss Richárd:Salome. V GÖRE GÁBOR BUDAPESTÖN. Revü 3 fv., 8 képben. Gárdonyi alakjainak felhasználásával irta: Verő György. Zenéjét Verő György, Kálmán Imre és Zerkovitz Béla eredeti számainak felhasználásával összeállította: Vincze Zsigmond./ősbem./ V VIG NIBELUNGOK. /Die lustigen Nibelungen./ Oper. 3 fv. Irta: Rideamus /Dr. Oliven./Ford.Mérei Adolf. Zenéjét szerzé Oscar Straus. /Bem/ VTII.3o.

15 49. VÍG ÖZVEGY./Die lustige Witwe./Oper. 3 fv. írták: Viktor Leon és Leo Stein. Ford. Mérei Adolf. Zenéjét szerse: Lehár Ferenc./Uj bet.//bem* Magyar Szinház 19o6. nov.27./ 19o7. X. 1«50. FALUSI MADONNA. Dalj. 3 fv. Irta és zeniét szerzetté: Verő György./ősbe*./ XX« VARÁZSKERINGŐ. /Ein Walzertraum/ Oper» 3 fv. írták: Dörmann Félix és Leopold Jacobsen. Ford. Mérei Adolf*Zenéjét szerzé: Straus Oszkár. /Bem./ XI líollárkirálynő. /Die Dollarprincessin/Oper. 3 fv. Szöveg: A.M.Willner is F. Grünbaum. Ford. Faragó JenŐ. Zene: Vall Leo. /Ben./ 19o8. I I I. 21» 53. A DRÓTOSTÓT./Der Rastelbinder/Nagy oper. 2 fv..előjátékkal. Irta Leon Viktor«Ford. Ruttkai György és Mérei Adolf. Zenéjét szerzetté : Lehár Ferenc, /ül bet.//bem. Magyar Szinház 19o3«ápr.21./ V* 2« tv MÚLVA. Bo. lo képben. Irta Martos Ferenc. Zene: Gross Alfréd és részben Jacobi Viktor./ősbem./ A HOLLANDI LÁNY. /Miss Hook of Holland/ Fagy oper. 2 fv. Szövegét irták: Rubens A. és Hurgen A. Ford.Brődy Miksa. Zenéjét irta: Rubens Pál. /Bem./ IX.19«56. VAN DE NINCS. Oper. 3 fv. Martos Fereno szövegére szerzé: Jacobi Viktor. /ősbem./ X. 3o«57. A NAGYMAMA. Énekea vj. 3 fv. Csiky Gergely vj.-ából énekes színpadra alkalmazta Pásztor Árpád. Zenéjét szerzetté: Máder Rezső. /Uj bet./ /Bem. Népszinház-Vlgopera 19o8. febr.ll./ XI MARY ANN. Oper. 3 fv. Zangwill Izrael vj.- ából irta Hajó Sándor. Zenéjét Gábor Andor verseire szerzetté: Kacs oh Pongrác, /ősbem./ XII. % 59. TÁNCOS HUSZÁROK. Oper. 3 fv. Szöveg: Rajna Ferenc. Zene: Szép Ernő verseire Szirmai Albérttől./ősbem./ 19o9. I. 7.

16 60. AZ ELVÁLT ASSZONY./Die geschiedene Frau/ Oper. 3 fv. Szöveg Victor Leon. Ford. Gábor Andor. Zene: Fal] Leo. /Bem./ 19o9.III JÁNOSKA. Mesej. 2 fv., 4 képb en. Szövet: Martos Ferenc. Zene: Jacobi Viktor, /ősbem./ V MOHAMED PARADICSOMA. Oper. 3 fv. Szöveg: Henri Blondeau. Ford. Gábor Andor. Zene: Planquette Robert. /Bem./ IX.lo. 63. TILOS A CSÓK. Oper. 3 fv. írták: Pásztor Árpád és Brődy Miksa. Zenéjét szerzé: Vincze Zsigmond./ős - bem./ X RÉBUSZ BÁRÓ. Oper. 3 fv. Irta: Herczeg Ferenc. Zenéjét szerzé: Huszka Jenő", /ősbem./ XI. 2o. 65. BOLYGÓ GÖRÖG. Oper. 3 fv. Szöveg: Pásztor Árpád. Zene: Buttykay Ákos./Uj bet./ XII LUXEMBURG GRÓFJA. /Der Graf von Luxemburg/ Oper. 3 fv. Írták: Willner A.M. és Bodansky Robert. Ford. Gábor Andor. Zenéjét szerzé: Lehár Ferenc/Bem./ 191o. I A BALKÁNI HERCEGNŐ. /Princess of Balkan/ Oper. 3 fv. Ford.:Gábor Andor. Szöveg Lonsdale-Curson. Zene: Rubens Pál. /Bem./ 68. CIGÁNYSZERELEM. /Zigeunerliebe/ Oper.3 fv. Szöveg: Willner A.M. és Bodansky Robert. Ford. Gábor Andor.Zene: Lehár Ferenc. /Bem./ 69. ÉDES ÖREGEM. /Brüderlein fein/ Oper. 1 fv. Szöveg: Wilhelm Julius. Zene:Fall Leo. /Bem.//A Király Színház vendégjátéka az Uránia Színházban./ 70. NARANCSVIRÁG. Oper. 1 fv. Szöveg és zene: Farkas Imre./ősbem.//A Király Szinház vendégjátéka az Uránia Szinházban./ IX.23. XI.12. XI.24. XI BABUSKA. /Das PuppenmBdel/ Oper. 3 fv. Szöveg:Stein Leo és Willner A.M. Ford. Gábor Andor. Zene:Fall Leo. /Bem./ I I. 24.

17 72. SZULTÁN. Oper. 3 fv. Irta és zenéjét szerzetté: Veró* György. /Uj bet.//ősbem. Népszínház nov.19./ IV LOTTI EZREDESEI. Énekes bo. 2 fv. Irta: Stone Rudyard. Pord. Faragé Jen<5 és Mérei Adolf. /Uj bet.//bem.magyar Szinház 19o2. jan.17./ V A KIS GRÓF. Oper. 3 fv. Martos Ferenc szövegére zenéjét irta: Rényi Aladár. /ősbem./ IX LEÁNYVÁSÁR. Oper. 3 fv. írták: Martos Ferenc és Bródy Miksa. Zenéjét sserzé: Jacobi Viktor, /ősbem./ XI GÉSÁK. /The Geisha/ Oper. 3 fv. Irta:Owen Hall. Ford.:Fái J.Béla és Makai Emil. Zene: Sidney Jones./Uj bet/ /Bem. Magyar Szinház 1897.okt.l6/ IV A CSÓKSZANATÓRIUM. B u rleszkoper. 3 fv.írták: Báron Rezsi és Fellner Pál. Ford.:Liptai Imre. Zenéjét szerzetté: Báron Rezs5./Bem./ V LIMONÁDÉ EZREDES. Zenés vj. 3 fv. Harsányt Zsolt szövegére irta: Vincae Zsigmond, /ősbem./ IX ÉVA. Oper. 3 fv. írták: Willner A.M.és Bodansky Robert. Ford.:Gábor Andor. Zenéjét irta Lehár Ferenc. /Bem./ X MEXIKÓI LEÁNY. Oper. 3 fv. Szöveg: Rajna Ferenc. Zene: Szirmai Albert. /Ősbem./ XXI CIGÁNYPRÍMÁS. /Der Zigeunerprimas/Oper.3 fv. Szöveg: Julius Brammer és Fritz Grünbaum. Ford. Harsányi Zsolt. Zene: Kálmán Imre./Bem./ I NÁNI. Népszmü. 3 fv. Irta Follinusz Anrél. /Uj bet.//bem. Népszínház nov. 15./ V A KIRÁLYSZINHÁZ társulatának vendégjátéka a bécsi Carl Theaterben a Cigány szerelési, Cigányprímás,János vitéz e. darabokkal. V A BÉCSI CARL THEATER cserevendégjátéka. Lanner: Alt-Wien; Rényi:Susi/A kis grőf/í Gilbert: Die keusche

18 Susanne; Lehár: Zigeunerliebe; Straus: Ein Walzertraum; Pall: 1. Die geschiedene Frau, 2.Der liebe Augustin, 3» Das Puppen mädel; Lecocq: Angot.die Tochter der Halle V BUKSI. /Puppchen/ Énekes bo. 3 fv. Szöveg: Kurt Kraatz és Jean Krenn.Ford. Harsányi Zsolt. Zene: Jean Gilbert. /Bem./ VIII A MOZIKIRÁLY. /Filmzauber/ Oper. 3 fv. írták: Bernauer és Schanzer. Ford. Harsányi Zsolt. Zenéjét irta : Bretschn'ider Willy és részben Szirmai Albert. /Bem./ IX. 2o. 87. TÖKÉLETES FELESÉG./Die ideale Gattin/Oper. 3 fv. írták: Julius Brammer és Fritz Grünbaum. Ford. Harsányi Zsolt. Zenéjét szerzé: Lehár Ferenc. /Bem./ XI NEMTUDOMKA.Oper. 3 fv. Irta: Bakonyi Ká - roly. a verseket Harsányi Zsolt. Zenéjét szerzé: Huszka Jenő./Ősbem./ I ENDLICH ALLEIN. Oper, in 3 Aufzügen von A. M. Willner und Robert Bodansky. Musik von Franz Lehar. /A bécsi Theater an der Wien vendégjátéka./ SZIBILL. Oper. 3 fv. írták: Martos Ferenc és Bródy Miksa. Zenéjét szerzé: Jacobi Viktor. /Ősbem./ I I NAPSUGÁR KISASSZONY. Oper. 3 fv. Szövegét és zenéjét i r t a : Paul Rubens. Ford. Heltai Jenő. /Bem./ VI FERENC JÓZSEF AZT ÜZENTE. Látv.j. a mai i - dőkből 6 képben. Irta: Pásztor Árpád. /ősb#o./ VIII VARSÓTÓL ADRIÁIG. Alkalmi szinmü zenével 6 képben. Irta: Márkus László. A Királyszinház és Magyar Szinház társulatának együttes előadása, /ősbem./ IX«1 5 ' 94. NAGY DOLOG A HÁBORÚ. Énekes vj. 4 fv. I r t a Vágó Géza. /ősbem./ IX. 26.

19 95. OTTHON. Vj. 1 fv. Irta Földes Imre. Előadadták jótékonycélú előadás keretében, /ősbem./ X. lo. 96. A CIGÁNYPRÍMÁS /Der Zigeunerprimas/ Oper. 3 fv. írták: Julius Brammer és Fritz Grtinbaum. Ford. Harsa - nyi Zsolt. Zenéjét szerzetté: Kálmán Imre. /Uj bet./ X A GYÁVA. Szj. 1 fv. Irta Vitéz Miklós. Jótékonycélu előadás kereté - ben. /ősbem./ X DISZNÓTOR A LIPÓTVÁROSBAN. Boh.l fv. Irta: Molnár Ferenc. /Uj bet.//ősbem. Nagy Endre Kabaréban 191o./ X LEÁNYNÉZŐ. VI. 1 fv. Irta Verő György. /Osbem./ XI AZ ERKÖLCSI ERŐ. Szmü. 1 fv. I r t a Saiten Felix. Ford. Fényes Samu./Ősbem.//Jótékonycélu előadás keretében./ XJ VILMOS HUSZÁROK. Oper. 3 fv. Irta Kardos Andor. Zenéjét szerzé Nádor Mihály, /ősbem./ XI TÜNDÉRLAK MAGYARHONBAN. Nszmü. 3 fv. Irta: Szentpéteri Zsigmond. /Uj bet./ /ősbem. Nemzeti Szinház 1856./ 103. CSEREBOGÁR. /Ein Tag im Paradies/ Oper.3 fv. Szöveg: Stein Leo és Jenbach Béla. Ford. Gábor Andor. Zene: Eysler Edmund. /Bem./ 104. LENGYELVÉR. /Polenblut/Oper. 3 fv. Irta: Stein Leo. Zenéjét szerzetté: Nedbal Oszkár. /Bem./ XII.5. XII.11. XII NAD-MÉ. /Die verbotene Stadt/ Oper. 3 fv. Szöveg: Granichstädten Bruno-Karl Lindau. Ford. Harsányi Zsolt. Zene: Bruno Granichstädten. /Bem./ I I VÉGRE EGYEDÜL. /Endlich allein/ Oper. 3 fv. írták:willner A.M. és Bodansky Robert. Ford. Harsányi Zsolt. Zenéjét irta: Lehár Ferenc/Bem/ I I. 2o TISZAVIRÁG. Oper. 3 fv. Szövegét irták:bródy István és Vajda László. Zené-

20 jét szerzé: Rényi Aladár./ősbem/ 1915.III A MENNYORSZÁG. Paraszt v j. 1 fv. Irta Verő György, /ősbem./ IV A MADARÁSZ. Oper. 3 fv. írták: West és Held. Ford. Fái J. Béla és Reiner Fe - renc. Zenéjét szerzetté: Zeller Károly. /Uj bet.//bem. Népszínház szept.12./ V A BÁJOS ISMERETLEN. /Die schöne Unbekannte/ Oper. 3 fv. írták: Leopold Jacobsen és Leo Stein. Zenéjét szerzetté: Straus Oszkár./Bem./ V A NAGY NŐ. Tréfa 1 fv. Irta Heltai Jeni. /ősbem./ /Nagy tarkaest keretében./ 112. A SÁRGA KEZTYtÍ. Egy készülő dráma utolsó felvonása. Irta: Bakonyi Károly, /ősbem.//nagy tarkaest keretében./ 113. A KAPITÁNY UR. Bo.l fv. Irta: Courteline. Ford. Benedek Marcell./Bem./ > /Uj augusztusi tarkaest keretében./ 114. KI CSÖNGETETT? Bo^ 1 fv. Irta Gábor Andor. /Ősbem./ /Uj augusztusi tarkaest keretében./ VI.25. VI.25. VIII.2o. VIII.2o CSALÓDTAM ÖNBEN. Vj. 1 fv. Irta Rosen F.R. Ford. Vágó Géza./Bem.//üj augusztusi tarkaest keretében./ VIII.2o LEGÉNYBUCSU./Rund um die Liebe/Oper. 3 fv. Irta: Robert Bodansky és Friedrieh Thelen. Ford. Gábor Andor. Zenéjét szerzé Straus Oszkár. /Bem./ IX KARIKAGYŰRŰ. Oper. 3 fv. Szöveg: Urai Dezső és Zsoldos László. Zene: Sztojanovits Jenő. /ősbem./ XI A BÉCSI BURGTHEATER vendégjátéka. Kari Schönherr Der Weibsteufel c. darabbal. XII A CSÁSZÁRNŐ./Auf Befehl der Kaiserin/Oper. 3 fv. Szöveg: Bodansky Robert és Leopold Jacobson. Zene:Granichstädten Bruno. Ford. Gábor Andor. /Bem./ III.18.

21 120. MÁGNÁS MISKA.Oper. 3 fv. Bakonyi Károly szövegére irta zenéjét Szirmai Albert, /ősbem./ ?SODACSÓK. /Liebeswalzer/ Oper. 3 fv.szövegét irta: Leon Viktor. Zenónéjét Straus Oszkár. Ford.Szenes Béla. /Bem./ VT CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ./Die Csárdásfürstin/ Oper.3 fv.szöveg: Stein Leo és Jenbach Béla. Ford. Gábor Andor. Zene: Kálmán Imre. /Bem./ XI SZTAMBUL RÓZSÁJA. /Die Rose von Stambul/Oper. 3 fv. Szöveg: Julius Brammer és Alfred Grünwald. Ford.Gábor Andor. Zene: Fall Leo. /Bem./ VI PACSIRTA. Oper. 3 fv.martos Ferenc szövegére zenéjét szerzé Lehár Ferenc. /Ősbem./ I I PILLANGÓFŐHADNAGY. Oper. 3 f v. Szövegét Írták: Martos Ferenc és Harmath Imre. Zene:Komjáthy Károly./ősbem./ VT GRÓF RINALDO. Oper. 3 fv. Irta: Bakonyi Károly. Zenéjét szerzé: Szirmai Albert, /ősbem./ XI KORNEVTLLEI HARANGOK. Oper. 3 fv. Szöveg: Clairville. Ford. Rákosi Jenő. Zene: Robert Planquette. /Uj bet.//bem. Népszínház 1877.maai.> 23./ IV A CSIBÉSZX IRÁLY. Oper. 3 fv. Irta: Széli Lajos. Zenéjét szerzetté:buttykay Ákos. /Uj bet./ VT FARSANG TÜNDÉRE. /Die Fasohingsfee/ Oper.3 fv. írták: Willner A.M. és Oesterreicher Rudolf. Zenéjét szerzé: Kálmán Imre. /Bem./ X JÁNOS VITÉZ. Dalj. 3 fv. Petőfi elbeszélő költeménye nyomán irta: Bakonyi Károly. Verseit irta:helt a i Jenő. Zenéjét szerzetté: Kacsoh Pongrác. /Uj bet./ XII CIGÁNYGRÓFNÉ. Oper. 3 fv. Szöveg: Martos Ferenc. Zene: Kulinyi Ernő verseire Vincze Zsigmond./ősbem./ III.13.

22 132. AZ UTAHI LÁNY. /The Girl of Utah/ Oper.3 fv., 4 képben. Irta: James T. Tanner. Zenéjét irták Jones Sidney és Paul A.Rubens. Ford. Karinthy Frigyes és Tóth Árpád. /Bem./ 192o. IX OFFENBACH. Oper. 3 fv. Szövegét irtatfaragé Jenő. Zenéjét Offenbach müveiből összeállította Nádor Mihály, /ősbem./ XI SEBESTYÉN GÉZA társulatának vendégjátéka: Tul a nagy Krivánon, Debrecenbe kéne menni, Tatárjárás, Igldi diákok c. darabokkal ,lo,2o, SEBESTYÉN GÉZA társulatának vendégjátéka: Bob herceg, Szép Ilonka, A falu rossza c. darabokkal ,12, SEBESTYÉN GÉZA társulatának vendégjátéka: A vig özvegy c. operettel. IV KÉK MAZUR /Die blaue Mazur/ Oper. 3 fv. Stein Leo és Jenbaoh Béla szövegére irta zenéjét Lehár Ferenc. Ford. Zágon István./Bem/ V. 13«138. HOLLANDI MENYECSKE. /Das Hollandweibchen/ Oper. 3 fv. írták: Jenbach Béla és Stein Leo. Ford. Kulinyi Ernő. Zenéjét szerzetté: Kálmán Imre. /Bem./ X BABAVÁSÍR. Oper. 3 fv. írták: Kardos Andor és Kulinyi Ernő. Zenójéti Nádor Mihály, /ősbem./ I I HÁROM A TÁNC.Oper. 3 fv. írták: Szomaházy István és Faragé Jenő. Zenéjét szerzé Komjáthy Károly./ősbem/ V. 2o OFFENBACH. Oper. 3 fv. Szövegét irta faragó Jenő. Zenéjét Offenbach müveiből Összeállította Nádor Mihály. /Uj bet./ 142. A BAJADÉR. Oper. 3 fv. írták: Julius Brammer és Alfred Grünwald. Ford. Kulinyi Ernő. Zenéjét szerzetbe: Kálmán Imre. /Bem./ IX.20. XI.lo A SÁRGA KABÁT./Die gelbe Jacke/ Oper.3 fv. Leon Viktor szövegére szerzé Lehár Ferenc. Ford. Kulinyi Ernő. /Bem./ V. 5.

23 144. ELSSLER FANNY.Oper. 3 fv. Szöveg: Faragó Jenő. Zene: Nádor Mihály. /Ősbem./ IX. 2o A VCLT OROSZ CÁRI BALETT együttes vendégjátéka. Művészi vezető: dr.s. Vermeil. XI MÉZESKALÁCS.Dalj. 3 fv. Szöveg: Ernőd Tamás. Zene: Szirmai Albert./ősbem./ XII HUNCUT A LÁNY. /Médi/ Oper. 3 fv.szöveg: Grünwald Alfred és Stein Leo. Ford. Verő György. Zene:Stolz Robert. /Bem./ IV ASLAN RAOUL, a bécsi Burgtheater művészének és társulatának vendégjátéka. 1. Shakespeare: Hamlet. 2. Hauptmann: Gabriel Schillings Flucht. 3. Löhner und Warder : Der König des Lebens /Das Leben und Sterben Oscar Wildes./ 4. Rittner Thaddäus: Garten der Jugend. 5. Rittner Thaddäus : Unterwegs. 6. Kaiser Georg: Brand in Opernhaus. 7. Goethe: Torquato Tasso. VII HÁROM A KISLÁNY. Oper. 3 fv. írták:willner és Reichert. Ford. Harsányi Zsolt. Zenéjét Schubert müveiből összeáll. Heinrich Berte. /Uj bet.//bem. Vigszinház 1916.ápr. 23./ VIII ÁRVÁCSKA. Oper. 3 fv. Szöveg: Bus Fekete László. Versek: Kulinyi Ernő. Zene: Zerkovitz Béla./Bem//ősbem. a Budai Színkörben j u l. l. A Király Szinház műsorába iktatta./ IX MARICA GRÓFNŐ /Gräfin Mariza/ Oper 3 fv. írták: Julius Brammer és Alfred Grünwald. Ford. Harsányi Zsolt. Zenéjét szerzé: Kálmán Imre. /Bem./ -íj.<», i 1 t-y*im X* 1 8, 152. A PÁRISI GRAND GUIGNOL-SZINHÁZ vendégjátéka,rabali igazgató vezetésével III A CSÁSZÁRNŐ APRÓDJA. Oper. 3 fv. írták:faragó Jenő és Harmath Imre. Zenéjét szerzé: Buttykay Ákos. /Ősbem./ I I I. 24.

24 154. SZIBILL. Oper. 3 fv. írták: Martos Ferenc és Brödy Miksa. Zenéjét szerzetté: Jacobi Viktor./Uj bet./ IV RÉGI JÓ BUDAPEST. Oper. 3 fv. Irta Szilagyi László. Zenéjét szerzé : Radó József, /ősbem./ V.2o ANNABÁL. Oper. 3 fv. Martos Ferenc és Kulinyi Ernó szövegére irta Volkmann Robert müveiből Vincze Zsigmond, /ősbem./ IX.3o JÁNOSKA. Mesej. 2 fv., 4 képben.szöveg: Martos Ferenc. Zene: Jacobi Viktor. /Uj bet./ X ALEXANDRA. Oper. 3 fv. Martos Ferenc szövegére szerzé Szirmai Albert. /ősbem./ XI KIRÁLYNÉ RÓZSÁJA. Dalj. 3 fv. Szövegét és zenéjét irta: Farkas Imre./ősbem./ KITTY ÉS KATÓ. Oper. 3 fv. Martos Ferenc szövegét megzenésítette Rényi Aladár, /ősbem./ 161. PILLANGÓFŐHADNAGY. Oper. 3 fv. Irták:Martos Ferenc és Harmath Imre.Zene: Komjáthy Károly. /Uj bet./ IV.3o. V A PESTI LÁNY. Látványos, zenés életkép 5 képben. írták: Lakatos László, Stella Adorján, Harmath Imre. /Ősbem./ VI A CIRKUSZHERCEGNŐ. /Die Zirkusprincessin/ Oper. 3 fv. írták: Julius Brammer és Alfred Grünwald. Ford. - Liptai Imre és Kulinyi Ernő. Zenéjét szerzetté: Kálmán Imre. /Bem./ IX CHOPIN. Dalj. 3 fv. Faragó Jenő szövegére i r t a Bertha István./ősbem/ XII ARANYHATTYU. Oper. 3 fv. Szöveg: Szilágyi László. Zene: Vincze Zsigmond. /ősbem./ I REPÜLJ FECSKÉM. Oper. 3 fv. Szövegét és zenéjét irta Farkas Imre./ősbem./ I I I. 5.

25 167. GRAMMATI CA EMMA és társulatának vendégj. 1. Verga: Cavalleria rusticana. 2. Barrie: Le Medaglie della Vecchia Signora./Éjféli előadás./ IV CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ. /Die Csárdásfürstin/ Oper. 3 fv. Szöveg: Stein Leo és Jenbach Béla. Ford. Gábor Andor. Zene: Kálmán Imre. /Uj bet./ 169. BÉCSI OPERETTEGYÜTTES VENDÉGJÁTÉKA /Max Präger társulata a Gräfin Mariza, Wiener Blut, Das Dreimädelhaus, Pompadur, Fledermaus c. darabohcav 170. A LEGKISEBBIK HORVÁTH LÁNY. Oper. 3 fv.szöveg: Szilágyi László. Zene: Zerkovitz Béla. /ősbem./ IV.16. V V A FECSKEFÉSZEK. Oper. 3 fv. Szövegét irták: Granichstädten Bruno és Ernst Marischka. Fordította: Zágon István. Zenéjét szerzetté: Bruno Granichstädten. /Bem./ A DR.VITTORIO PODRECCA féle Teatro dei P i c- coli 5oo tagból álló müember e- gyüttesének vendégjátéka. X MERSZ-E MARY? Angol oper. 3 fv. Szöveg: Leighton I. és íves Mirande.Versek: Harmath Imre. Ford. Stella Adorján. Zene: Vincent Youmans és Irving Caesar. /Bem./- XI ÉVA GRÓFNŐ. Oper. 3 fv. Szöveg:Martos Ferenc Zene: Szirmai Albert, /ősbem./ I I A HANS BARTSCH vezetése alatt álló német operett-társulat vendégj. No,no Nanette. Buch von Frank Mendel, Otto Harbach und Irving Caesar. Deutsche Bearbeitung von Hans H. Zerlett und Arthur Rebner.Musik von Vincent Youmans. Palásthy I - rén felléptével ROSE MARIE. Oper. 2 fv. Szöveg: Harbach Otto és Hammerstein Oscar. Ford. Stella Adorján. Verseket irta: Harmath Imre. Zenéjét szerzé: Friml Rudolf és Stothart Herbert. /Bem./ III III SZERETLEK. /J'aime/ Oper. 3 fv. Szöveg:Willemetz Albert-Saint Granier.Ford. Harsányi Zsolt és Stella Adorján. Zene: Henri Christine./Bem./ V. 26.

26 178. PICCAVER ALPRED és a Präger-együttes vendégj. Das Dreimäderlhaus, Lustige Witwe, Wiener Blut, Frühlingaluft c. darabokkal, IX PUS ZI PAJTÁS. /The Girl friends/ Oper. 2 fv. írták: P.Bartholomae és Otto Harbach. Ford. Zágon István. Zenéjét szerzettek: Richard Rodgers és Lorens Hart. /Bem./ IX ELTÖRÖTT A HEGEDŰM. Oper. 3 fv. Szilágyi László szövegére irta: Zerkovitz Béla. /ősbem.//a szinház 25 éves jubileumán./ XI CSIKÁGÓI HERCEGNŐ /Die Herzogin von Chicago/ Oper. 3 fv. Szöveg: Julius Brammer és Alfred Grünwald. Ford. Stella Adorján es Kulinyi Ernő. Zenéjét szerzetté: Kálmán Imre. /Bem./ XII PISTA NEKI. Vj. 3 fv. Szöveg: Bus Fekete László. Zene: Nagypál Béla. /ősbem./ I.3o DIÁKSZERELEM. Képek az amerikai diákéletből 8 képben. B.G.Laurence-Schwab és de Sylva Good News c angol musical comedy ötletéből irta Ray Henderson muzsikájával Szilágyi László. /Bem./ III.3o PESTI CSALÁD. Oper. 3 fv. Szenes Béla A gazdag lány c. vígjátékából Írták: Stella Adorján és Szilágyi László. Zene: Radó József./ősbem/ IX TOMMY ÉS TÁRSA. Oper. 5 képben. Szöveg:Szilágyi László és Anday Ernő. Zene: Tamássy Pál. /ősbem./ X RÉGEN ÉS MOST. Oper. 3 fv. Irta és zenéjét szerzetté Noel Coward. Ford. Harsányi Zsolt. /Bem./ Hl A BÉCSI BURGTHEATER vendégjátéka. 1. La - dislaus Fodor: Arm wie eine Kirchenmaus. 2. Shaw: Der Liebhaber SISTERS. Oper. 3 fv.,9 képben. Irta: Békeffi István, zenéjét: Lajtai Lajos. /Ősbem./ XII.19-2o. 193o. I. lo VIKTORIA.Oper. 3 fv.,5 képben. Irták:Harmath Imre és Földes Imre. Zenéjét szerzé: Ábrahám Pál./ősbem./

Példány adatok: CD6132 A 34 Fz (HÍRES OPERETTEK) 3

Példány adatok: CD6132 A 34 Fz (HÍRES OPERETTEK) 3 A 34 Albert Mária Eisemann Mihály : Bástyasétány 77 / [a kötetet írta Albert Mária]. 1 CD (47 perc) + Könyv: 170971. (Híres operettek). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979 ; 17.) 9789630974752 : 1690,-

Részletesebben

Lakatos László és Bródy István. 2 Ábrahám Pál Az utolsó verebély lány Harmath Imre Fővárosi Operettszínház. Harmath Imre és Földes Imre

Lakatos László és Bródy István. 2 Ábrahám Pál Az utolsó verebély lány Harmath Imre Fővárosi Operettszínház. Harmath Imre és Földes Imre Sorszám Szerző Operett neve Szövegíró 1 Ábrahám Pál Zenebona Lakatos László és Bródy István Magyarra fordította Bemutató helye Fővárosi Operettszínház 2 Ábrahám Pál Az utolsó verebély lány Harmath Imre

Részletesebben

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000 3-as altéma Magyar szerzők műveinek bemutatása, a Budapet Főváros Astoria i Egyesület RS9 a VI. kerület Erzsébetváros Falussy Lilla: Metadolce, Bárka Józsefvárosi i- és Kulturális Nonprofit Bárka Józsefvárosi

Részletesebben

A Z E L S Ő M A G Y A R S Z Í N T Á R S U L A T S Z I N L A P J A I

A Z E L S Ő M A G Y A R S Z Í N T Á R S U L A T S Z I N L A P J A I SZÍNHÁZTÖRTÉNETI FÜZETEK 15. szám Staud Géza A Z E L S Ő M A G Y A R S Z Í N T Á R S U L A T S Z I N L A P J A I Budapest, 1960 SZÍNHÁZTÖRTÉNETI FÜZETEK 15, szám. STAUB GÉZA Az első magyar színtársulat

Részletesebben

Budapesti Operettszínház

Budapesti Operettszínház Budapesti Operettszínház BÉRLETI TÁJÉKOZTATÓ 2 0 09/ 2 0 1 0 S Z Í N H Á Z I É VA D 1065 Budapest, Nagymező u. 17. www.berlet.operett.hu Kedves Közönségünk! A bérletvásárlás és bérletajánlás mindig nagyon

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

SZERKESZTI TORMAY CECILE

SZERKESZTI TORMAY CECILE NAPKELET SZERKESZTI TORMAY CECILE XV. KÖTET 1930 JANUÁR JÚNIUS 1 6. SZÁM A MAGYAR IRODALMI TÁRSASÁG KIADÁSA BUDAPEST TARTALOM. REGÉNY Török Sándor : Az idegen város 67, 157, 256, 362, 442, 563 ELBESZÉLÉSEK

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

Biblioterápiás foglalkozások témaajánlói és a. felhasználható irodalmak jegyzéke

Biblioterápiás foglalkozások témaajánlói és a. felhasználható irodalmak jegyzéke Biblioterápiás foglalkozások témaajánlói és a felhasználható irodalmak jegyzéke Apanélküliség témakör irodalma Hajléktalan témakör irodalma Halál témakör irodalma Hűség és barátság témakör irodalma Kamasz

Részletesebben

2015/2016. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT

2015/2016. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT 2015/2016. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE Helyszín: Nyíregyháza, Városi Stadion Időpont: 2016.05.10 A Versenybizottság elnöke: Fábián János

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Ajánlójegyzék. Bősze Ádám Zenei Antikvárium. 2016. március

Ajánlójegyzék. Bősze Ádám Zenei Antikvárium. 2016. március Ajánlójegyzék Bősze Ádám Zenei Antikvárium 2016. március (22.) Ars Trade Kft. cop. 2016 Üzlet: Bősze Ádám Zenei Antikvárium Cím: 1077 Budapest, Király u. 77. (Bejárat a Csengery utca felől.) Nyitva előre

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

Akikre büszkék vagyunk - és leszünk

Akikre büszkék vagyunk - és leszünk A tudás elismerése A legjobb úgy kezdeni egy évet, hogy mérleget vonunk az előzőről, s aki gyengébb, jobb teljesítményre sarkalljuk, aki kiváló teljesítményt nyújtott, kitüntetjük. A kőbányai diákoknak

Részletesebben

XXIII. ORSZÁGOS SZENIOR ÚSZÓBAJNOKSÁG Gyula, augusztus 28. Szombat 10 óra 30 perc

XXIII. ORSZÁGOS SZENIOR ÚSZÓBAJNOKSÁG Gyula, augusztus 28. Szombat 10 óra 30 perc XXIII. ORSZÁGOS SZENIOR ÚSZÓBAJNOKSÁG Gyula, 1993. augusztus 28. Szombat 10 óra 30 perc Pontverseny eredménye: 1. Békés Megye 2. Pest megye 3. Heves megye 4. Budapest 5. Csongrád megye 6. Bács Kiskun megye

Részletesebben

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János 1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János Idézet: Élj az idővel hát: fürgén elindulnak az évek, s nem jön olyan jó több, mint ami már oda van

Részletesebben

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények 10km Férfi 10-18 éves 1 2064 Lovas Bence 2004.04.04 11 0:35:29 1:14:41 10km Férfi 19-30 éves 1 2044 Szabó József 1990.02.16 25 0:21:54 0:44:37 2 2099 Szaniszló Máté 1988.08.23 26 0:23:08 0:47:23 3 2105

Részletesebben

Operett szerepek. Koncertrepertoár. musical-szerepek

Operett szerepek. Koncertrepertoár. musical-szerepek Benedekffy Katalin Benedekffy Katalin Romániában született Székelyföldön. Kisgyermek korától rendszeresen fellépett különböző zenei, illetve irodalmi rendezvényeken, amelyeken számos nemzetközi díjat nyert.

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 4, 4, 9-. 2. A. Láng MKKE 6, 6, 6-7. 3. MTK Budapest III 9,5 9,5. 4. HÜSI SC II 8, 8, 2-4. 5. Törekvés SE 8, 8, 2-4. 6. MLTC

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 6,5 4, 2, 8-9. 2. A. Láng MKKE 5, 4,5 6, 3,5 9,. 3. MTK Budapest III 8,5 7,5 9,5 7, 32,5 2. 4. HÜSI SC II 5,5 8, 5,

Részletesebben

PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. KÖZHASZNÚSÁGI MELÉKLET SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2015. ÉV

PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. KÖZHASZNÚSÁGI MELÉKLET SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2015. ÉV PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. KÖZHASZNÚSÁGI MELÉKLET SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 205. ÉV A Pécsi Nemzeti Színház művészi szempontból sikeres 205. évet zárt. Hét nagyszínházi, hat kamaraszínházi és egy stúdió

Részletesebben

ORFŰMAD TRIATLON FESZTIVÁL 2016 RÖVIDTÁV ÉS KÖZÉPTÁVÚ AMATŐR KUPA

ORFŰMAD TRIATLON FESZTIVÁL 2016 RÖVIDTÁV ÉS KÖZÉPTÁVÚ AMATŐR KUPA Triatlon rövid férfi -29 (7) 1 120 Molnár Máté 90 2:00:24 0:00 2 163 Mészáros Ádám 88 2:05:56 +5:31 3 131 Péter Balázs 91 2:10:18 +9:53 4 105 Kresz Péter Pál 0 2:35:43 +35:18 5 156 Czibolya Csaba 88 2:57:05

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek)

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) Magasugrás leány (indult: 7 csapat) 1. Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimná VII. ker. 1,2825 Olasz Katalin 2000. 1,32 Benedek

Részletesebben

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit a Dávid Gyula születésének századik évfordulója alkalmából rendezendő koncertekre, 2013. május 2. és május 9. között

Részletesebben

Polgármesterjelöltek. Jelölt neve Jelölő szervezet Státusz Dátum Horváth Károly Független Nyilvántartásba

Polgármesterjelöltek. Jelölt neve Jelölő szervezet Státusz Dátum Horváth Károly Független Nyilvántartásba A 2010. október 03. napjára kitűzött helyi önkormányzati és cigány kisebbségi önkormányzati választásra nyilvántartásba vett jelölő szervezetek, jelöltek és listák Polgármesterjelöltek Horváth Károly Független

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

Esztergomi SC. Komarom-Esztergom County Team Ch. 1st Devision R 1-7 First Class 2011/2012

Esztergomi SC. Komarom-Esztergom County Team Ch. 1st Devision R 1-7 First Class 2011/2012 Esztergomi SC 1. Esztergomi SC Játékhely: Szentgyörgymező Olvasókör Esztergom,Andrássy út 23. Csapatvezető: Tóth Gyula 1 FM 23201 Horvath Mario 00.00.1971 SVK 14900912 2316 2 8901 Burghardt Jozsef 00.00.1969

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

Kántor Tamás. Angyal Endre 70/949-3326 30/399-4171. kantortamas666@gmail.com. angyalszarny@axelero.hu. Eger, Országosan. Eger

Kántor Tamás. Angyal Endre 70/949-3326 30/399-4171. kantortamas666@gmail.com. angyalszarny@axelero.hu. Eger, Országosan. Eger Kántor Tamás Angyal Endre 70/949-3326 30/399-4171 kantortamas666@gmail.com angyalszarny@axelero.hu Eger, Országosan Eger Aszódi Sándor 20/961-7133 Eger Bajzáth Ákos 30/214-8654 Felsőtárkány Bajzáth János

Részletesebben

Művészetek Ének-zene. 11. évfolyam

Művészetek Ének-zene. 11. évfolyam Művészetek Ének-zene A Művészetek - Ének-zene szabadon választható tantárgy belépési követelményei: Hallásvizsgálat: 10 nép- illetve műdal átélt, élményszerű tiszta előadása emlékezetből, a dalokat másmás

Részletesebben

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete:

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: 1. Acsádi utca 2. Ady Endre utca páratlan oldala (vasút és a Kossuth Lajos utca közötti szakasz) 3. Arany János utca 4.

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Bartók Béla Zeneiskola AMI 2600 Vác, Konstantin tér 8. Tel./fax: 27/

Bartók Béla Zeneiskola AMI 2600 Vác, Konstantin tér 8. Tel./fax: 27/ A VIII. ORSZÁGOS BARTÓK BÉLA HEGEDŰ-DUÓ VERSENY EREDMÉNYEI I. korcsoport : A zsűri nem adott ki helyezést. Különdíjas: Kiss Imola Villő - Choi Yae Won - Farkas Ferenc Műv. Isk. Sárospatak Felkészítő tanár:

Részletesebben

XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944

XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944 XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944 Terjedelem: 2,00 fm, 20 doboz, 20 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, 15. terem, 116-119. polc Az iratokat Dr. Feldmáyer György nagykőrösi

Részletesebben

Eötvös József Koszorú

Eötvös József Koszorú Eötvös József Koszorú (1993-2011) 2011 Báldi Tamás, a földtudományok doktora, Fésüs László, az állatorvos-tudomány doktora Józan Péter, az orvostudomány doktora Lantos Béla, a műszaki tudományok doktora

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

50 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám

50 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám 50 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám 2. Novoszáth Noel 2000 Szegedi Úszó Egylet 0:42,98 131p 5. Pápai Balázs 2000 Szegedi Úszó Egylet 0:45,27 112p 6. Balla Bálint 2000 Szegedi Úszó Egylet 0:45,42 111p 9.

Részletesebben

Ablakszerker Crossfutás június 6.

Ablakszerker Crossfutás június 6. Ablakszerker Crossfutás 2009. június 6. Végeredmény 4 KM Gyerek Absz.hely Név Szül.év Rajtszám Idö 1. Szabó Eszter 1997 299 23:27 2. BÁNKI LEVENTE ALBIN 1998 396 23:56 3. Bottka Bálint 1998 293 24:54 4.

Részletesebben

Matematika 6.és 8. évfolyamon verseny eredménye. Tanuló neve Évfolyam Kategória Felkészítı pedagógus neve Iskola neve Helyezés

Matematika 6.és 8. évfolyamon verseny eredménye. Tanuló neve Évfolyam Kategória Felkészítı pedagógus neve Iskola neve Helyezés Várkonyi Zsombor 6 1 Veres Sándor Matematika 6.és 8. évfolyamon verseny eredménye Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvő Virág Levente 6 1 Szeıkéné Tanai Éva Óbudai Harrer Pál 2 1 Lengyel Balázs

Részletesebben

Légpisztoly 20, serdülő fiú csapatok OB Nyíregyházi PLE Bodnár Géza Leszkoven Dániel Kósa Dávid Hód PLE Molnár Ben

Légpisztoly 20, serdülő fiú csapatok OB Nyíregyházi PLE Bodnár Géza Leszkoven Dániel Kósa Dávid Hód PLE Molnár Ben Serdülők Országos Bajnoksága Budapest, Mexikói út - 2005. december 10. Légpisztoly 20, serdülő lányok 1 Herendi Réka 1992 Pécs VLK 73 69 142 2 Fedor Zsófia 1993 Nyíregyházi PLE 69 71 140 3 Mokos Nikoletta

Részletesebben

2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA

2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA 2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA NAP 1 Vas. 2 Hétfő Németh László bérlet 3 Kedd 4 Szerda Universitas bérlet 18:00 Kálmán Imre: MARICA egyesített Ady Endre bérlet 19:00 Katona Gábor Zombola Péter: CSIKÓINK 10:00

Részletesebben

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap: (+36-32)

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap:  (+36-32) 9. évfolyam 1. KISS LÁSZLÓ MARCELL 2. MÁRTON ANNA 3. 4. GASPARIN ZSOMBOR BOLGÁR JÁNOS BENDE 5. ISTVÁN ISTVÁN 6. PÉK ÁBEL KRISTÓF 7. MATUCH RICHÁRD 8. ZSÉLYI KONRÁD 9. BENKE MÁTÉ 10. HATALA DÓRA 11. PISTYUR

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

Női Kiemelt Egyéni Verseny

Női Kiemelt Egyéni Verseny Női Kiemelt Egyéni Verseny Név Egyesület Teli Tarolás Üres 1 Kopornoky-Horváth Gabriella BKV Előre 352 214 1 2 Végerbauer Martina Stadtschlaining 375 175 5 3 Theodora Marth Stadtschlaining 369 174 5 4

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 4,, 7-. 2. A. Láng MKKE 5, 6,, 7-. 3. MTK Budapest III 9,5 7, 6,5 2. 4. HÜSI SC II 8, 5, 3, 3-4. 5. Törekvés SE 8, 5,

Részletesebben

4. évfolyam: Hely Tanuló neve Iskola neve Pontszám Város Felkészítő tanár

4. évfolyam: Hely Tanuló neve Iskola neve Pontszám Város Felkészítő tanár 4. évfolyam: 1. Simon Gergő Szekszárdi I. Béla Gimnázium Bezerédj István Általános Iskolája 43 Szedres Horváth Istvánné 2. Szanyi Attila Bonyhádi Általános Iskola, Vörösmarty Mihály Általános Iskola 42

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. BEAC III 6, 8,5 4,5 9, 3. 2. Sárkány DSE II 6, 7,5 5, 8,5 4-5. 3. Mattolda SSC II 3,5 4, 5,5 3,. 4. Aquaréna KSC III 9,5 8,, 28,5. 5. Törekvés

Részletesebben

a debreceni Csokonai Színház előadása jegyár: 1300 Ft február óra nagyszínpad - színpadi nézőtér 2 óra 20 perc, szünet nélkül

a debreceni Csokonai Színház előadása jegyár: 1300 Ft február óra nagyszínpad - színpadi nézőtér 2 óra 20 perc, szünet nélkül ELŐADÁSOK ÉS KÍSÉRŐPROGRAMOK Első nap: 2011. február 9., szerda Mesés férfiak szárnyakkal Oleg Zsukovszkij - Szénási Miklós - Lénárd Ödön szövegei rendezte Vidnyánszky Attila a debreceni Csokonai Színház

Részletesebben

- eredmények - 5. osztály

- eredmények - 5. osztály 5. osztály N o Név Felkészítı tanár 17. Keresztes Dániel Hatvani Márton 4. Kotormán Dóra Torma Evelin 12. Kollárik Kálmán Gábor Viktor 3. Szeles Dávid Szögi László 13. Sisák Tamás Kovács Dezdemona 11.

Részletesebben

kyokushin Danvizsgák időpontjai

kyokushin Danvizsgák időpontjai 2011-06-18 09:14:47 kyokushin Danvizsgák időpontjai kyokushin Danvizsgák időpontjai Danvizsgák időpontjai 1977 Adámy István 1978 Furkó Kálmán 1981 Somogyi Zsolt, Kivés György 1983 Borza József, Bódi István

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

A BUDAPESTI MAGYAR SZÍNHÁZ MŰSORA

A BUDAPESTI MAGYAR SZÍNHÁZ MŰSORA SZÍNHÁZTÖRTÉNETI FÜZETEK 24. szám. KOCH LAJOS A BUDAPESTI MAGYAR SZÍNHÁZ MŰSORA ( ADATTÁR ) Budapest, 1960. SZÍNHÁZTUDOMÁNYI INTÉZET Országos Színháztörténeti Múzeum 24. szám. KOCH LAJOS: A budapesti

Részletesebben

56 Hatvani Kocsis Albert Zeneiskola 59 Hatvani Kocsis Albert Zeneiskola. 77 Budapesti Farkas Ferenc Zeneiskola

56 Hatvani Kocsis Albert Zeneiskola 59 Hatvani Kocsis Albert Zeneiskola. 77 Budapesti Farkas Ferenc Zeneiskola I.Korcsoport Név Pontszám Iskola Sza ó Szo ja Bakó Ivett Kruppa Zsófia Miczki Hanna Szo ati Alíz Mol ár Eszter Sza ó vero ika Ko dor A drás Magyari s Dóra Ková s Eszter Nyuli Boglárka Ar ó zki Áro Szol

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. BEAC III 6, 4,5,5 8-. 2. Sárkány DSE II 6, 7,5 3,5 3. 3. Mattolda SSC II 4, 5,5 9,5-2. 4. Aquaréna KSC III 9,5 8, 7,5. 5. Törekvés SE 7,

Részletesebben

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői 1956. november 1963. április Belügyminiszterek (1957. március 1-ig a fegyveres erők minisztere) Münnich Ferenc (1886 1967) 1956. november 12. 1957. március 1.

Részletesebben

I. KORCSOPORT KECSKEMÉTI KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

I. KORCSOPORT KECSKEMÉTI KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA I. KORCSOPORT KECSKEMÉTI KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA GERHÁT DOMONKOS, MÓDRA ANDOR, SZABÓ ÁKOS SÁNDOR, UHLJÁR BALÁZS TANÁR: PALOTÁS

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Szombathely, 2012.06. 1-3. EREDMÉNYEK Végeredmény női: M Gy V Pont Kosár 1. Szegedi Tudományegyetem 3 2 1 5 202:203 2. Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Bgy Mikszáth Kálmán Mővelıdési Központ Megyeháza Szabó Lırinc Emlékest 1977. márc. 30. Megnyitja: Bacsúr Sándor

Bgy Mikszáth Kálmán Mővelıdési Központ Megyeháza Szabó Lırinc Emlékest 1977. márc. 30. Megnyitja: Bacsúr Sándor FOTONEGATÍVOK Leltári 001 Bgy pecsétje 1815 002 Bgy pecsétje 1815 003 Bgy új címere 1972 004 Bgy új címer terve 1972 005 Bgy új címer terve 1972 006 Bgy új címer terve 1972 007 Bgy új címer terve 1972

Részletesebben

Derby Liga verseny értékelés

Derby Liga verseny értékelés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5203 Virányi Reijnen 98,66 8 5 63% 2 208.790 m 3668 Grosspaul Dúc 95,92 101 73 72% 21 203.256 m 4539 Szlaukó István 95,72 10 6 60% 2 208.051 m 9662 Gotthard László, Dr. 95,13

Részletesebben

1958 februártól ideiglenes vezetőség: Blaski János (elnök), Balogh István, Kucs Béla, Martsa István, Patay László, Ridovics László, Vecsési Sándor.

1958 februártól ideiglenes vezetőség: Blaski János (elnök), Balogh István, Kucs Béla, Martsa István, Patay László, Ridovics László, Vecsési Sándor. A Fiatal Képzőművészek Stúdiója vezetőségei 1958 1989 között: 1958 februártól ideiglenes vezetőség: Blaski János (elnök), Balogh István, Kucs Béla, Martsa István, Patay László, Ridovics László, Vecsési

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

SORSZÁM (NYILV.SZÁM) Esztergomi Járásbíróság. Bíróság Székesfehérvári Járásbíróság. Kerületi Bíróság. dr. Gremspergerné Drippey Mária Anna (alapító)

SORSZÁM (NYILV.SZÁM) Esztergomi Járásbíróság. Bíróság Székesfehérvári Járásbíróság. Kerületi Bíróság. dr. Gremspergerné Drippey Mária Anna (alapító) SORSZÁM (NYILV.SZÁM) 1. (115) 2. (119) 3. (114) 4. (074) 5. (075) 6. (008) 7. (087) 8. (016) 9. (109) 10. (052) 11. (051) 12. (03) 13. (026) 14. (122) 15. (009) 16. (021) 17. (130) 18. (042) 19. (079)

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

2014 Január/January/Januar Február/February/Februar

2014 Január/January/Januar Február/February/Februar Fotó: faluskriszta.hu NAPTÁR 20 5. Hét/Week/Woche 27 Montag 28 Dienstag 29 Mittwoch 30 Donnerstag 31 Freitag 1 Samstag 2 Angelika, Angyalka Károly, Karola Adél, Eta Martina, Gerda Marcella, Lujza Ignác,

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Tól Ig Közterület neve Házszám Ép. Lh. Házszám Ép. Lh. Intervallum Körzet

Tól Ig Közterület neve Házszám Ép. Lh. Házszám Ép. Lh. Intervallum Körzet Gyomaendrőd 1. oldal Áchim András utca Teljes 002 Ady Endre utca Teljes 009 Akác utca Teljes 016 Alkotmány utca Teljes 014 Álmos utca Teljes 002 Álmosdomb utca Teljes 017 Apponyi utca Teljes 012 Arany

Részletesebben

Grepton Cered Rallye Sprint az Inventiva kupáért 2016 MARB Északi Régió 1.futama

Grepton Cered Rallye Sprint az Inventiva kupáért 2016 MARB Északi Régió 1.futama MARB Abszolút Végeredmények 2 34 Prigyeni Péter Furák Ádám IV. kat. Lada VFTS Lada. P/2 MARB 0:04:43,90 0 0:04:54,20 0 0:04:45,70 0 0:04:51,60 0 0:04:42,60 0 0:00:00,0 0 0:23:58,00 0:00:00,80 0:00:00,80

Részletesebben

3. (1) E rendelet 2011. július 01. napján lép hatályba.

3. (1) E rendelet 2011. július 01. napján lép hatályba. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (VII.1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetekről Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Klasszikus csomag. Klasszikus csomag. Klasszikus csomag - 303 kötet, 64334 oldal, 353 MB

Klasszikus csomag. Klasszikus csomag. Klasszikus csomag - 303 kötet, 64334 oldal, 353 MB Klasszikus csomag Klasszikus csomag - 303 kötet, 64334 oldal, 353 MB É rtékelés: Még nincs értékelés Á r: Vá ltozat á r mó dosító : Alapá r á fá val együtt: Ár kedvezménnyel, Á FÁ val: 6000 Ft Fogyasztó

Részletesebben

XXIII.Nemzetközi és Magyar Senior Bajn Összesített egyéni eredmények és helyezés

XXIII.Nemzetközi és Magyar Senior Bajn Összesített egyéni eredmények és helyezés XXIII.Nemzetközi és Magyar Senior Bajn. 2012.06.07. Összesített egyéni eredmények és helyezés egyéni stroke play egyéni stroke play Royal Balaton Golf and Yacht Club Balatonudvari Nemzetközi Bruttó A I-II-III.

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 6,5 7, 9, 8, 5,5 6, 4,5 5,5 4, 66,5 6. 2. A. Láng MKKE 5, 4,5 5, 6,5 9, 7, 5,5 6,5 4,5 6, 3,5 63, 8. 3. MTK Budapest

Részletesebben

Adatok: Indult Küldött Helyezés Sebességek. tag galamb 20% első 20% , ,43

Adatok: Indult Küldött Helyezés Sebességek. tag galamb 20% első 20% , ,43 Feleresztés helye: Neumarkt Feleresztés ideje: 2013.06.08 06:10 Időjárás : napos, enyhe északi szél Kisérő : Központi táv : 605000 m Lista terjedelme : 20% (1:5) Adatok: Indult Küldött Helyezés Sebességek

Részletesebben

Kategória ói. Név Egyesület végeredmény. Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. helyez

Kategória ói. Név Egyesület végeredmény. Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. helyez Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. Rendező: HetényegyháziÍjász és Szabadidősport helyez Kt Kategória ói Név Egyesület végeredmény é és Longbow íj, 30 50 éves korosztály,

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

CURRICULUM VITAE SZEMÉLYES ADATOK: Név: Fazakas Mihály Születési adatok: 1978. április 3. / Sepsiszentgyörgy Cím: Str. Oltului nr. 41 bl. 28. sc. H. ap. 2, cod. 520027, Sf. Gheorghe (, Romania Telefon:

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

Játékos ranglista Budapest I/C bajnoki év A mérkőzések legalább 50%-án szereplők között (a százalékos eredmények sorrendjében)

Játékos ranglista Budapest I/C bajnoki év A mérkőzések legalább 50%-án szereplők között (a százalékos eredmények sorrendjében) Játékos ranglista Budapest I/C 2008-2009 bajnoki év A mérkőzések legalább 50%-án szereplők között (a százalékos eredmények sorrendjében) Hely Név apat Eredmény Mérkőzés Győzelem % 1 Kaiser János 112 112

Részletesebben

2008/2009. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG HAJDÚ-BIHAR MEGYE

2008/2009. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG HAJDÚ-BIHAR MEGYE 2008/2009. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG HAJDÚ-BIHAR MEGYE Helyszín: Debrecen Időpont:2009. május 14. A Versenybíróság elnöke: Benéné Lipcsey Irén 2008/2009. TANÉVI ATLÉTIKA

Részletesebben

Diákolimpia Pest Megyei Mezei Futóbajnokság

Diákolimpia Pest Megyei Mezei Futóbajnokság Csapat neve: Gyál, Zrínyi Miklós Ált. Isk. Egyéni absz. helyezési összeg:66 Csapat helyezése:1 4 454 FEKETE Olivér 00:05:43 10 453 FEKETE Márk 00:05:54 25 455 GÉGÉNY József 00:06:10 27 456 ROSTÁS Zsolt

Részletesebben

O R SZÁGOS BÍR ÓSÁGI H IVATA L E LN Ö KE 138/2013. (III. 28.) OBHE számú határozat Felvételi Versenyvizsga-bizottság tagjainak kijelöléséről és meghosszabbításáról A sági fogalmazók joggyakorlatáról és

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest "Nyílt" kategória V-VI. korcsoport KEZDŐ fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest Nyílt kategória V-VI. korcsoport KEZDŐ fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Kiskunhalas Bibó István Gimn. 37,950 36,700 37,000 36,300 147,950 2 Kisújszállás Móricz Zsigmond Református Koll., Gimn., SzKI és Ált. Isk. 34,800 36,550 36,400 36,450 144,200 3 Nagykőrös

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. HÜSI SC II 7,5,5 5,5, 33,5. 2. Törekvés SE 4,5 9, 5, 6, 24,5 7. 2 3. SENSE II,5 3, 3,5 3,5,5 2. 4. Sárkány DSE II 6,5 6,5 7,5 5, 25,5 6.

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(IX.11.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról

Részletesebben

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet 1. melléklet a 12/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelethez Háziorvosi körzetek leírása 1. számú háziorvosi körzet Baczoni István utca Bethlen Gábor utca Blaha Lujza utca Búzavirág utca Csíktarcsa utca

Részletesebben

Eszterlánc Óvoda (Budai Nagy Antal u. 6-8.)

Eszterlánc Óvoda (Budai Nagy Antal u. 6-8.) DUNAKESZI ÓVODÁK ÉS KÖRZETHATÁROK Eszterlánc Óvoda (Budai Nagy Antal u. 6-8.) 1. 2120, ÁGNES UTCA (teljes közterület) 2. 2120, ALSÓTABÁN (teljes közterület) 3. 2120, ANNA UTCA (teljes közterület) 4. 2120,

Részletesebben

Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája. Arcképes gázszerelői igazolvány

Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája. Arcképes gázszerelői igazolvány Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája FLB 1.1-4 Ssz. Neve: Arcképes gázszerelői igazolvány száma: érvényessége: Regisztráció érvényes (év,hó,nap): Telefonszám: 1. Zsom Róbert

Részletesebben

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3)

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3) Rangsor Egyesület Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA Arany pontok (10) Ezüst pontok (6) Bronz pontok (3) 4. hely pontok (1) Összpontszám 1 I.C. TATAMI 140 120 57 15 332 2 NÓVA 110

Részletesebben

Szeghalom Város Polgármestere

Szeghalom Város Polgármestere Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Köszönetnyilvánítás a

Részletesebben

Ergométeres evezés eredmények

Ergométeres evezés eredmények Ergométeres evezés eredmények Tanuló neve Felkészítı Iskola neve Helyezés Bánki Flóra Violetta Nemzetiségi Szilágyi Zsófia Barnák Dóra Bíró Lili Porubcsánszki Regina Takács Késa Róza Parádi Kinga Pais

Részletesebben

X. IJKA Nyílt Országos Karate Stílus Bajnokság

X. IJKA Nyílt Országos Karate Stílus Bajnokság X. IJKA Nyílt Országos Karate Stílus Bajnokság Oroszlány, 2015. október 10. Hivatalos E r e d m é n y j e g y z é k KATA 6-7 éves lány kata 1. Pál Alexandra Budoka SE, Edző: Pál Tibor 2. Németh Júlia Jánossomorjai

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben