Á KIRÁLY SZÍNHÁZ MŰSORA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Á KIRÁLY SZÍNHÁZ MŰSORA"

Átírás

1 S Z Í N H Á Z T Ö R T É N E T! FÜZETEK 21. szám. K O C H L A J O S : Á KIRÁLY SZÍNHÁZ MŰSORA (Adattár) Budapest, 1958, Színháztudományi és Filmtudományi Intézet Országos Színháztörténeti M'zeum

2

3 SZÍNHÁZTÖRTÉNETI FÜZETEK 21«szán Koch Lajost A BUDAPESTI KIRÁLY SZÍNHÁZ MŰSORA /Adattár./ Budapest, 1998* Sztsággi s«inhá«t»i>t4h«ti nmpi

4 A szerkesztésért és a kiadásért felelős: A Színháztudományi és Filmtudományi Intézet elnöke Készült: a Magyar Nemzeti Múzeum-Történeti Múzeum Rotaprint üzemében 3oo példányban,2 1/4 iv terjedelemben. Fv.: Dr.Dajbukat Gergely.

5 B e v e z e t és AB év egyik n^ári reggelén csákányos és ezekercés emberek jelentek meg a főváros szini életében több évtizeden át nevezetes szerepet játszott Király Színház épülete előtt és megkezdték bontását. A járókelők meghökkenve nézték a kegyetlen munkát, mert annak az intézménynek pusztulását szemlélték, amely nemrégen még szeretetének tárgyát képezte. Alapitója, Beöthy László már előzőleg két színházat igazgatott, a Magyar Színházat és a Nemzeti Színházat, amikor alig 3o éves korában, 19o3- ban bérbevette a Király-u. 71. számú épületkomplexumot, amelyen többszörösen megbukott orfeum / Éden - színház, Rémi mulató, Somossy Orfeum néven / állott. Fazsindelyes, barátságtalan épület volt. Súlyos körülmények között született meg a szinház, mig végre a szinháznyitási engedélyt megkapta. 19o3 november 6- án játszottak először. A nehéz viszonyok között e l -

6 indult színháznak nagy küzdelmébe került, mig a közönség beszökött. A 124 tagu jó erőkből szervezett társulat súlyos harcban verekedte át az első évet. Tizenkét darabot mutatott be, de as úgynevezett "bombasiker" nem jött meg. A második évad elején asonban merész kanyarulattal az angol burleszkoperett táncoemó - kái divatjának tetőfokán a színház bemutatott egr napsugaras, meleg aenéjü, elbájoló darabot, amely uj hangot, friss levegőt varázsolt a azinpadrat a szooiálla mondanivalójában is nevezetes János vitézt. Az 19o4 november 18-án lezajlott bemutató után csakhamar kiderült, hogy János vitéz nemcsak a törökök ellen harcolt vitézül, hanem az uj magyar irány és az uj azinház érdekében la. A Király Színházban 689-aser került színre. Ettől kezdve as intését Európa egyik jelentékeny operettszínházává fejlődött. Külföldi színigazgatók csodálatát is kiváltó magasnivóju operettstllus született mag* A ssásaa sorosat itt már nem volt ritkaság. Te - hetséges zeneszerzők jutottak szóhoz, Kacsoh Pongrác, Buttykay Ákos, Huazka Jenő, Jacobi Viktor, Szirmai Albert, Vlnosa Zaigmend. A mintaszerű előadásairól hires színház eredeti bemutatóira szívesen eljöttek a külföldi színigazgatók, hogy színházaik számára jő vásárt csináljanak. Beöthy 1925-ig igazgatta a Király Színházat.

7 Amikor az általa szervezett, de túlméretezett Unió Szinházüzemi részvénytársaság az els<5 világháború u- táni gazdasági viszonyok okozta színházi válság folytán csődtömeg l e t t, Beöthy megvált az Unió hat színházának igazgatásától. A Király Színházat előbb Paludi Jenő vette át, majd 1929 augusztus végén a színház régi titkára, Lázár Ödön igazgatta néhány évig. Hozzáértő vezetése mellett sem ért el többé régi értelemben vett sikert. A színházakat az 193o-as években olyan rossz konjunktúra fenyegette, amelyhez hasonló csak a világháború előtti években volt. Egyre kevesbedett a színházlátogató közönség száma. Az érdeklődése ébrentartására sokkal többet kellett dolgozni. Csaknem minden három-négy hétben uj darabot kellett bemutatni ben a gazdasági viszonyok mostohasága miatt a színház hosszabb nyári szünetet tartott /V X.I./ s a rosszul induló uj évad elején Lázár Ödön átadta a vezetést Föld Aurélnak és Bauer Gyula-, nak, akik december 22.-én kezdték meg működésüket.a l l g két esztendeig igazgatták a színházat, amikoris 1934 szeptembertől Zoltán Ignác vette kezébe, aki mellett Horváth Árpád, a Nemzeti Szinház rendezője és Nádor Mihály mint zenei vezető vettek részt a művészi irányításban. Kevés eredménnyel. Távozásuk után az

8 Ingatlanbank, amelynek tulajdona volt a Király Szinház, külföldi egyénnek adta bérbe a színházat,akinek működése után bűnügyi akták és becsapott színészek galériája maradt meg emlékül. Az es színházi évadra Szende Péter Pál, az Ingatlanbank vezérigazgatója zárgondnoki minóségben újra pályázatot hirdetett a Király Szinház épületének bérletére. Egyetlen ajánlat érkezett, Liebig boroszlói színházi ember bérlet i ajánlata, aki nemzetközi varietét szeretett volna csinálni a nagymultu színházból. Ez a varieté meg is nyilt a Király Szinház helyén, Fővárosi Orfeum néven, és csak két napig élt, 1936 november én. Azután végleg bezárta kapuit. A Beöthy László távozása után következett vezetés szinte tudatosan járatta le ezt a színházat. Jórészt megfelelő tőke és főleg hozzáértés nélkül nyúlt az operett műfajához abban a hitben, hogyha a szinlapon néhány jónevti ezinészt szerepeltet s zené - vei tarkított ostobaságokat állit a színpadra, a közönség gyanakvás nélkül megváltja a pénztárnál j e gyét. Ezek a darabok persze sorra buktak, magukkal rántva az igazgatóságot is. A sikertelenség pénzügyi hiányt és kapkodást idézett elő. Megfelelő felkészültségű és tőkeerős vállalkozó nélkül e szinház többé a régi színvonalára nem emelkedhetett s Így nem maradt

9 más megoldás, mint való értékesítése. az épület lebontása e telekként... A műsor feltárásához felhasznált források; Magyar Szinpad 19o Incze Henrik: Szinészeti és művészeti almanach 19o3~ Szinházi Élet Korabeli napilapok /Pesti Hirlap, Pesti Napló,Az Újság/. Szinlapgyüjtemény és Jónás Alfréd Szinházi katalógusának Király Szinházra vonatkozó kötete az Orsz. Széchenyi Könyvtár Szinháztörtáneti Osztályán. Koch Lajost KacBOh Pongrác János vitéze. Bp Rövid itesek: Bo.: Bohózat Bem.: Bemutató Dj.: Daljáték Dr. : Dráma Fv: Felvonás J.: Játék Nezmü: Népszínmű Op.: Opera Oper.: Operett ősbem.: ősbemutató Szmü.: Szinmü Uj bet.: Uj betanulás Vj.: Vígjáték.

10

11 budapesti KIRÁLY SZÍNHÁZ műsora 19o3.nov febr ARANYVIRÁG. Oper. 3 fv.-ban. Szöveg:Martos 19o3.XL, 6. Ferenc Zene: Huszka Jeni./ősbem./ 2. GHETTO. Dr. 3 fv. Irta: Heyermanns Hermann. Ford. Hevesi Sándon/Bem./ XII.lo. 3. MAKRANCOS HÖLGYEK. /Lysistrata/ Oper. 2 fv. Szövegét irta: Bolten-Backert Ford. Molnár Ferenc. Zenéjét ezerzé: Paul Lincke./Bem./ XII FECSKÉK. Oper. 3 fv. Irta: Pásztor Árpád Dumas Saint-Cyri kisasszonyok c. vígjátékából. Zene: Konti Józsefi /ősbem./ 19o4. I. 2o. 5. HŐSÖK. Vj. 3 fv. Irta: Bernard Shaw. Ford. Mikes Lajos. /Bem./ I I A TORREÁDOR.Oper. 2 fv. Szöveg: James Tanner és Adrien Rop. Ford.: Latzkó Andor. Zene: Lionel Monckton és Ivan Caryll./Bem./ I I BORIS KIRÁLY. Oper. 3 fv. Szöllösi Zsigmond szövegére irta: Hegyi Béla./ősbem./ III TENGERRE MAGYAR. Bo. 3 fv. írták: Kadelbuig Gusztáv és Blumenthal Oszkár. Ford. Molnár Ferenc./Bem./ IV LE BARGY francia színész és társulata vendégjátéka. /Lavedan: Le marquis de Priola; Gringoire és L'Enigme/ IV A FŐKONZUL. /Der Generalkonsul/.Oper. 3 fv. írták: Landesberg Alexander és Stein Leo. Ford. Bokor József. Zenéjét szerzé: Reinhardt Henrik. /Bem./ IV ÉN, TE, Ő! /Le Sire de Vergy/.Oper. 3 fv. Szöveg: Flers Robert és CaiHavet Gaston. Ford. Heltai Jenő. Zene: Claude Terrasse. /Bem./ V. 13.

12 - lo SZEVTLLAI BORBÉLY. Op. 3 fv. Zene:Rossini. 19o4.VI FÖLÖSLEGES FÉRJEK. Bo. 3 fv. Irta: Beöthy László. /Ősbem./ VI SZÉP MOSÓNŐ./La belle Lurette/.Oper.3 fv. Szöveg: Toché-Blura. Ford.Hevesi Sándor. Zene: Offenbach./Bem/ IX SILVAIN francia szinész éa társulata vendégjátéka. /Le père Lebonnard./ X A TÖRVÉNYTELEN APA.Énekes bo. 3 fv. írták: Grenet Dancour és Maurice Vaucaire. Ford. Móréi Adolf./Bem./ X ROBIN HOOD.Oper. 3 fv. Szöveg: Harry B. Smith. Ford. Pásztor Árpád.Zene: Reginald de Köven./Bem./ X BERNHARDT SARAH francia színésznő és társulata vendégjátéka. /Tosca. Conference: Márkus László; Kaméliás hölgy. Conference:Keszler Józsefj L'aiglon; Fédora./ XI JÁNOS VITÉZ. Dj. 3 fv. Szövegét Bakonyi Károly, aanéjét Heltai Jenó verseire irta: Kacsoh Pongrác. /ősbem.//e színházban 689-szer játszották./ XI KATI BÁCSI. Énekes bo. 3 fv. írták: Sylvaine és Gasoogne. Ford. Molnár Ferenc. /Bem.//Játszotta a Királyszinház társulata as Uránia Színházban./ 19o5. I. 2o. 21. DANZIGI HERCEGNŐ. Oper. 3 fv. Szöveg:Henr i Hamilton. Ford. Mérei Adolf és Heltai Jenó. Zene: Ivan Car y l l. /Bem./ IV BOB HERCEG. Oper. 3 fv. írták: Bakonyi Károly és Martos Ferenc. Zene: Huszka Jenő. /uj bet.//ősbem. Népszinház 19o2.dec.2o./ V LILIOM KISASSZONY.Oper. 3 fv. Szöveg: Paul Ferrier. Ford. Hevesi Sándor. Zene: Justin Clerice. /Bem./ X BOLYGÓ GÖRÖG. Oper. 3 fv. Szöveg: Pásztor Árpád. Zene: Buttykay Ákos./ősbem./ 25. FEHÉR ANNA.Betyár történet 3 fv. Irta: Gárdonyi Géza. /ősbem./ X.19. XI.25.

13 26. GÜL BABA. Zenés szj. 3 fv. Irta: Martos Ferenc. Zenéjét szerzé:huszka Jenő. /ősbem./ 19o5.XII HELYREASSZONY. Nszmü. 3 fv. Irta: Kada B- lek. Zenéjét szerzé: Kun László, /ősbem./ 19o6. I I ÉN, TE, Ő! /Le Sire de Vergy/.Oper. 3 fv. Szöveg: Flers Robert és CaiHavet Gaston. Ford. Heltai Jenő. Zene: Claude Terrasse./Uj bet/ CSERELÁNYOK.Oper. 3 fv. Szöveg: Maurice Ordenneau. Zene: Justin Clerice /Bem./ 30. DON CÉZÁR. Oper. 3 fv. Szöveg: Walther Oszkár. Ford. Mérei Adolf. Zene : Dellinger Rudolf./Uj bet.//eredeti bem. Népszínház./ IV.lo. 31. MADÁR MATYI. Látványos budapesti játék. 3 fv. írták:heltai Jenő és Molnár Ferenc, /ősbem./ V GEROLSTEINI NAGYHERCEGNŐ.Oper. 3 fv.szöveg: Meilhac és Halévy. Ford. Babos Károly és Erődi Béla. Zene: Offenbach. /Bem.//Első bem. Budai Népszinház o k t. l l. / IX KIS ALAMUSZI. Oper. 3 fv. Szöveg és zene: Bokor József. /Uj bet.//ősbem. Népszínház márc.lo./ X SZÉP ILONKA. Dalj. 3 fv. írták: Vágó Géza és Szavai Gyula. Zenéjét szerzé: Szabados Béla./Ősbem./ X.2o. 35. A BUJDOSÓK. Drámai költ. 1 fv. Irta: Herczeg Ferenc./ősbem.//Rákóczi hamvainak hazahozatala alkalmából./ 36. A MOLNÁR ÉS GYERMEKE. Népdr. 5 fv. Irta: Ernst Raupach. Ford. Szerdahel y i József. /Bem.//Első bem. Nemzeti Szinház 1837.nov.3./ 37. RÁKÓCZI. Dalj. 4 fv. Irta: Bakonyi Károly. Zenéjét Endrődi Sándor, Pásztor Árpád, Sassy Csaba verseire szerzetté Kacsoh Pongrác./ősbem./ 38. A SOGUN. Amerikai oper. 2 fv. Irta:Clyde M.Kinley. Ford. Faragó Jenő. Zenéjét szerzé:luders G./Bem/ X.26. X.31. XI.2o. XII.15.

14 - ±z ALLAN MAUD amerikai táncosnő vendégszereplése A sogun c. oper. 2 fv-ban: Görög táncok, Salome álma. 19o7.I A HARANG. Legenda 3 fv. Irta:Pásztor Árpád. Zenéjét irták: Buttykay Ákos és Kacson Pongrác./ősbem./ T I CSIBÉSZKIRÁLY. Oper. 3 fv. Szöveg: Széli Lajos. Zene: Buttykay Ákos./ősbem./ I I TÜSKERÓZSA. Oper. 3 fv. Jókai Mór Az istenhegyi székely leány c. novellája alapján irta: Martos Ferenc. Zenéjét szerzé: Jacobi Viktor. /Ősbem./ III MICISZLÁV. Oper. 1 fv. írták:bodansky Róbert és Fritz Grünbaum. Ford. Heltai Jenő. Zenéjét szerzetté Lehár Ferenc. /Előadásra került a kar - személyzet javára tartott kabarét műsor keretében.//bem./ IV GUERRA TANÁR VEZETÉSE alatt álló olasz gyermegopera társulat vendégszereplése a Szevillai borbély,carmen,don Pasquale, Trubadúr, Mari az ezred leánya, Don Juan c. operákkal./a vendégszereplés alatt a Király - szinház társulata a Várszínházban felváltva játszik a gyermekopera társulattal./ IV.15-V ARANYVIRÁG. Oper. 3 fv. Szöveg: Martos Fe - renc Zene: Huszka Jenő./Uj bet/ V LÖWE THEODOR boroszlói operatársulat vendégjátéka. Strauss Richárd:Salome. V GÖRE GÁBOR BUDAPESTÖN. Revü 3 fv., 8 képben. Gárdonyi alakjainak felhasználásával irta: Verő György. Zenéjét Verő György, Kálmán Imre és Zerkovitz Béla eredeti számainak felhasználásával összeállította: Vincze Zsigmond./ősbem./ V VIG NIBELUNGOK. /Die lustigen Nibelungen./ Oper. 3 fv. Irta: Rideamus /Dr. Oliven./Ford.Mérei Adolf. Zenéjét szerzé Oscar Straus. /Bem/ VTII.3o.

15 49. VÍG ÖZVEGY./Die lustige Witwe./Oper. 3 fv. írták: Viktor Leon és Leo Stein. Ford. Mérei Adolf. Zenéjét szerse: Lehár Ferenc./Uj bet.//bem* Magyar Szinház 19o6. nov.27./ 19o7. X. 1«50. FALUSI MADONNA. Dalj. 3 fv. Irta és zeniét szerzetté: Verő György./ősbe*./ XX« VARÁZSKERINGŐ. /Ein Walzertraum/ Oper» 3 fv. írták: Dörmann Félix és Leopold Jacobsen. Ford. Mérei Adolf*Zenéjét szerzé: Straus Oszkár. /Bem./ XI líollárkirálynő. /Die Dollarprincessin/Oper. 3 fv. Szöveg: A.M.Willner is F. Grünbaum. Ford. Faragó JenŐ. Zene: Vall Leo. /Ben./ 19o8. I I I. 21» 53. A DRÓTOSTÓT./Der Rastelbinder/Nagy oper. 2 fv..előjátékkal. Irta Leon Viktor«Ford. Ruttkai György és Mérei Adolf. Zenéjét szerzetté : Lehár Ferenc, /ül bet.//bem. Magyar Szinház 19o3«ápr.21./ V* 2« tv MÚLVA. Bo. lo képben. Irta Martos Ferenc. Zene: Gross Alfréd és részben Jacobi Viktor./ősbem./ A HOLLANDI LÁNY. /Miss Hook of Holland/ Fagy oper. 2 fv. Szövegét irták: Rubens A. és Hurgen A. Ford.Brődy Miksa. Zenéjét irta: Rubens Pál. /Bem./ IX.19«56. VAN DE NINCS. Oper. 3 fv. Martos Fereno szövegére szerzé: Jacobi Viktor. /ősbem./ X. 3o«57. A NAGYMAMA. Énekea vj. 3 fv. Csiky Gergely vj.-ából énekes színpadra alkalmazta Pásztor Árpád. Zenéjét szerzetté: Máder Rezső. /Uj bet./ /Bem. Népszinház-Vlgopera 19o8. febr.ll./ XI MARY ANN. Oper. 3 fv. Zangwill Izrael vj.- ából irta Hajó Sándor. Zenéjét Gábor Andor verseire szerzetté: Kacs oh Pongrác, /ősbem./ XII. % 59. TÁNCOS HUSZÁROK. Oper. 3 fv. Szöveg: Rajna Ferenc. Zene: Szép Ernő verseire Szirmai Albérttől./ősbem./ 19o9. I. 7.

16 60. AZ ELVÁLT ASSZONY./Die geschiedene Frau/ Oper. 3 fv. Szöveg Victor Leon. Ford. Gábor Andor. Zene: Fal] Leo. /Bem./ 19o9.III JÁNOSKA. Mesej. 2 fv., 4 képb en. Szövet: Martos Ferenc. Zene: Jacobi Viktor, /ősbem./ V MOHAMED PARADICSOMA. Oper. 3 fv. Szöveg: Henri Blondeau. Ford. Gábor Andor. Zene: Planquette Robert. /Bem./ IX.lo. 63. TILOS A CSÓK. Oper. 3 fv. írták: Pásztor Árpád és Brődy Miksa. Zenéjét szerzé: Vincze Zsigmond./ős - bem./ X RÉBUSZ BÁRÓ. Oper. 3 fv. Irta: Herczeg Ferenc. Zenéjét szerzé: Huszka Jenő", /ősbem./ XI. 2o. 65. BOLYGÓ GÖRÖG. Oper. 3 fv. Szöveg: Pásztor Árpád. Zene: Buttykay Ákos./Uj bet./ XII LUXEMBURG GRÓFJA. /Der Graf von Luxemburg/ Oper. 3 fv. Írták: Willner A.M. és Bodansky Robert. Ford. Gábor Andor. Zenéjét szerzé: Lehár Ferenc/Bem./ 191o. I A BALKÁNI HERCEGNŐ. /Princess of Balkan/ Oper. 3 fv. Ford.:Gábor Andor. Szöveg Lonsdale-Curson. Zene: Rubens Pál. /Bem./ 68. CIGÁNYSZERELEM. /Zigeunerliebe/ Oper.3 fv. Szöveg: Willner A.M. és Bodansky Robert. Ford. Gábor Andor.Zene: Lehár Ferenc. /Bem./ 69. ÉDES ÖREGEM. /Brüderlein fein/ Oper. 1 fv. Szöveg: Wilhelm Julius. Zene:Fall Leo. /Bem.//A Király Színház vendégjátéka az Uránia Színházban./ 70. NARANCSVIRÁG. Oper. 1 fv. Szöveg és zene: Farkas Imre./ősbem.//A Király Szinház vendégjátéka az Uránia Szinházban./ IX.23. XI.12. XI.24. XI BABUSKA. /Das PuppenmBdel/ Oper. 3 fv. Szöveg:Stein Leo és Willner A.M. Ford. Gábor Andor. Zene:Fall Leo. /Bem./ I I. 24.

17 72. SZULTÁN. Oper. 3 fv. Irta és zenéjét szerzetté: Veró* György. /Uj bet.//ősbem. Népszínház nov.19./ IV LOTTI EZREDESEI. Énekes bo. 2 fv. Irta: Stone Rudyard. Pord. Faragé Jen<5 és Mérei Adolf. /Uj bet.//bem.magyar Szinház 19o2. jan.17./ V A KIS GRÓF. Oper. 3 fv. Martos Ferenc szövegére zenéjét irta: Rényi Aladár. /ősbem./ IX LEÁNYVÁSÁR. Oper. 3 fv. írták: Martos Ferenc és Bródy Miksa. Zenéjét sserzé: Jacobi Viktor, /ősbem./ XI GÉSÁK. /The Geisha/ Oper. 3 fv. Irta:Owen Hall. Ford.:Fái J.Béla és Makai Emil. Zene: Sidney Jones./Uj bet/ /Bem. Magyar Szinház 1897.okt.l6/ IV A CSÓKSZANATÓRIUM. B u rleszkoper. 3 fv.írták: Báron Rezsi és Fellner Pál. Ford.:Liptai Imre. Zenéjét szerzetté: Báron Rezs5./Bem./ V LIMONÁDÉ EZREDES. Zenés vj. 3 fv. Harsányt Zsolt szövegére irta: Vincae Zsigmond, /ősbem./ IX ÉVA. Oper. 3 fv. írták: Willner A.M.és Bodansky Robert. Ford.:Gábor Andor. Zenéjét irta Lehár Ferenc. /Bem./ X MEXIKÓI LEÁNY. Oper. 3 fv. Szöveg: Rajna Ferenc. Zene: Szirmai Albert. /Ősbem./ XXI CIGÁNYPRÍMÁS. /Der Zigeunerprimas/Oper.3 fv. Szöveg: Julius Brammer és Fritz Grünbaum. Ford. Harsányi Zsolt. Zene: Kálmán Imre./Bem./ I NÁNI. Népszmü. 3 fv. Irta Follinusz Anrél. /Uj bet.//bem. Népszínház nov. 15./ V A KIRÁLYSZINHÁZ társulatának vendégjátéka a bécsi Carl Theaterben a Cigány szerelési, Cigányprímás,János vitéz e. darabokkal. V A BÉCSI CARL THEATER cserevendégjátéka. Lanner: Alt-Wien; Rényi:Susi/A kis grőf/í Gilbert: Die keusche

18 Susanne; Lehár: Zigeunerliebe; Straus: Ein Walzertraum; Pall: 1. Die geschiedene Frau, 2.Der liebe Augustin, 3» Das Puppen mädel; Lecocq: Angot.die Tochter der Halle V BUKSI. /Puppchen/ Énekes bo. 3 fv. Szöveg: Kurt Kraatz és Jean Krenn.Ford. Harsányi Zsolt. Zene: Jean Gilbert. /Bem./ VIII A MOZIKIRÁLY. /Filmzauber/ Oper. 3 fv. írták: Bernauer és Schanzer. Ford. Harsányi Zsolt. Zenéjét irta : Bretschn'ider Willy és részben Szirmai Albert. /Bem./ IX. 2o. 87. TÖKÉLETES FELESÉG./Die ideale Gattin/Oper. 3 fv. írták: Julius Brammer és Fritz Grünbaum. Ford. Harsányi Zsolt. Zenéjét szerzé: Lehár Ferenc. /Bem./ XI NEMTUDOMKA.Oper. 3 fv. Irta: Bakonyi Ká - roly. a verseket Harsányi Zsolt. Zenéjét szerzé: Huszka Jenő./Ősbem./ I ENDLICH ALLEIN. Oper, in 3 Aufzügen von A. M. Willner und Robert Bodansky. Musik von Franz Lehar. /A bécsi Theater an der Wien vendégjátéka./ SZIBILL. Oper. 3 fv. írták: Martos Ferenc és Bródy Miksa. Zenéjét szerzé: Jacobi Viktor. /Ősbem./ I I NAPSUGÁR KISASSZONY. Oper. 3 fv. Szövegét és zenéjét i r t a : Paul Rubens. Ford. Heltai Jenő. /Bem./ VI FERENC JÓZSEF AZT ÜZENTE. Látv.j. a mai i - dőkből 6 képben. Irta: Pásztor Árpád. /ősb#o./ VIII VARSÓTÓL ADRIÁIG. Alkalmi szinmü zenével 6 képben. Irta: Márkus László. A Királyszinház és Magyar Szinház társulatának együttes előadása, /ősbem./ IX«1 5 ' 94. NAGY DOLOG A HÁBORÚ. Énekes vj. 4 fv. I r t a Vágó Géza. /ősbem./ IX. 26.

19 95. OTTHON. Vj. 1 fv. Irta Földes Imre. Előadadták jótékonycélú előadás keretében, /ősbem./ X. lo. 96. A CIGÁNYPRÍMÁS /Der Zigeunerprimas/ Oper. 3 fv. írták: Julius Brammer és Fritz Grtinbaum. Ford. Harsa - nyi Zsolt. Zenéjét szerzetté: Kálmán Imre. /Uj bet./ X A GYÁVA. Szj. 1 fv. Irta Vitéz Miklós. Jótékonycélu előadás kereté - ben. /ősbem./ X DISZNÓTOR A LIPÓTVÁROSBAN. Boh.l fv. Irta: Molnár Ferenc. /Uj bet.//ősbem. Nagy Endre Kabaréban 191o./ X LEÁNYNÉZŐ. VI. 1 fv. Irta Verő György. /Osbem./ XI AZ ERKÖLCSI ERŐ. Szmü. 1 fv. I r t a Saiten Felix. Ford. Fényes Samu./Ősbem.//Jótékonycélu előadás keretében./ XJ VILMOS HUSZÁROK. Oper. 3 fv. Irta Kardos Andor. Zenéjét szerzé Nádor Mihály, /ősbem./ XI TÜNDÉRLAK MAGYARHONBAN. Nszmü. 3 fv. Irta: Szentpéteri Zsigmond. /Uj bet./ /ősbem. Nemzeti Szinház 1856./ 103. CSEREBOGÁR. /Ein Tag im Paradies/ Oper.3 fv. Szöveg: Stein Leo és Jenbach Béla. Ford. Gábor Andor. Zene: Eysler Edmund. /Bem./ 104. LENGYELVÉR. /Polenblut/Oper. 3 fv. Irta: Stein Leo. Zenéjét szerzetté: Nedbal Oszkár. /Bem./ XII.5. XII.11. XII NAD-MÉ. /Die verbotene Stadt/ Oper. 3 fv. Szöveg: Granichstädten Bruno-Karl Lindau. Ford. Harsányi Zsolt. Zene: Bruno Granichstädten. /Bem./ I I VÉGRE EGYEDÜL. /Endlich allein/ Oper. 3 fv. írták:willner A.M. és Bodansky Robert. Ford. Harsányi Zsolt. Zenéjét irta: Lehár Ferenc/Bem/ I I. 2o TISZAVIRÁG. Oper. 3 fv. Szövegét irták:bródy István és Vajda László. Zené-

20 jét szerzé: Rényi Aladár./ősbem/ 1915.III A MENNYORSZÁG. Paraszt v j. 1 fv. Irta Verő György, /ősbem./ IV A MADARÁSZ. Oper. 3 fv. írták: West és Held. Ford. Fái J. Béla és Reiner Fe - renc. Zenéjét szerzetté: Zeller Károly. /Uj bet.//bem. Népszínház szept.12./ V A BÁJOS ISMERETLEN. /Die schöne Unbekannte/ Oper. 3 fv. írták: Leopold Jacobsen és Leo Stein. Zenéjét szerzetté: Straus Oszkár./Bem./ V A NAGY NŐ. Tréfa 1 fv. Irta Heltai Jeni. /ősbem./ /Nagy tarkaest keretében./ 112. A SÁRGA KEZTYtÍ. Egy készülő dráma utolsó felvonása. Irta: Bakonyi Károly, /ősbem.//nagy tarkaest keretében./ 113. A KAPITÁNY UR. Bo.l fv. Irta: Courteline. Ford. Benedek Marcell./Bem./ > /Uj augusztusi tarkaest keretében./ 114. KI CSÖNGETETT? Bo^ 1 fv. Irta Gábor Andor. /Ősbem./ /Uj augusztusi tarkaest keretében./ VI.25. VI.25. VIII.2o. VIII.2o CSALÓDTAM ÖNBEN. Vj. 1 fv. Irta Rosen F.R. Ford. Vágó Géza./Bem.//üj augusztusi tarkaest keretében./ VIII.2o LEGÉNYBUCSU./Rund um die Liebe/Oper. 3 fv. Irta: Robert Bodansky és Friedrieh Thelen. Ford. Gábor Andor. Zenéjét szerzé Straus Oszkár. /Bem./ IX KARIKAGYŰRŰ. Oper. 3 fv. Szöveg: Urai Dezső és Zsoldos László. Zene: Sztojanovits Jenő. /ősbem./ XI A BÉCSI BURGTHEATER vendégjátéka. Kari Schönherr Der Weibsteufel c. darabbal. XII A CSÁSZÁRNŐ./Auf Befehl der Kaiserin/Oper. 3 fv. Szöveg: Bodansky Robert és Leopold Jacobson. Zene:Granichstädten Bruno. Ford. Gábor Andor. /Bem./ III.18.

21 120. MÁGNÁS MISKA.Oper. 3 fv. Bakonyi Károly szövegére irta zenéjét Szirmai Albert, /ősbem./ ?SODACSÓK. /Liebeswalzer/ Oper. 3 fv.szövegét irta: Leon Viktor. Zenónéjét Straus Oszkár. Ford.Szenes Béla. /Bem./ VT CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ./Die Csárdásfürstin/ Oper.3 fv.szöveg: Stein Leo és Jenbach Béla. Ford. Gábor Andor. Zene: Kálmán Imre. /Bem./ XI SZTAMBUL RÓZSÁJA. /Die Rose von Stambul/Oper. 3 fv. Szöveg: Julius Brammer és Alfred Grünwald. Ford.Gábor Andor. Zene: Fall Leo. /Bem./ VI PACSIRTA. Oper. 3 fv.martos Ferenc szövegére zenéjét szerzé Lehár Ferenc. /Ősbem./ I I PILLANGÓFŐHADNAGY. Oper. 3 f v. Szövegét Írták: Martos Ferenc és Harmath Imre. Zene:Komjáthy Károly./ősbem./ VT GRÓF RINALDO. Oper. 3 fv. Irta: Bakonyi Károly. Zenéjét szerzé: Szirmai Albert, /ősbem./ XI KORNEVTLLEI HARANGOK. Oper. 3 fv. Szöveg: Clairville. Ford. Rákosi Jenő. Zene: Robert Planquette. /Uj bet.//bem. Népszínház 1877.maai.> 23./ IV A CSIBÉSZX IRÁLY. Oper. 3 fv. Irta: Széli Lajos. Zenéjét szerzetté:buttykay Ákos. /Uj bet./ VT FARSANG TÜNDÉRE. /Die Fasohingsfee/ Oper.3 fv. írták: Willner A.M. és Oesterreicher Rudolf. Zenéjét szerzé: Kálmán Imre. /Bem./ X JÁNOS VITÉZ. Dalj. 3 fv. Petőfi elbeszélő költeménye nyomán irta: Bakonyi Károly. Verseit irta:helt a i Jenő. Zenéjét szerzetté: Kacsoh Pongrác. /Uj bet./ XII CIGÁNYGRÓFNÉ. Oper. 3 fv. Szöveg: Martos Ferenc. Zene: Kulinyi Ernő verseire Vincze Zsigmond./ősbem./ III.13.

22 132. AZ UTAHI LÁNY. /The Girl of Utah/ Oper.3 fv., 4 képben. Irta: James T. Tanner. Zenéjét irták Jones Sidney és Paul A.Rubens. Ford. Karinthy Frigyes és Tóth Árpád. /Bem./ 192o. IX OFFENBACH. Oper. 3 fv. Szövegét irtatfaragé Jenő. Zenéjét Offenbach müveiből összeállította Nádor Mihály, /ősbem./ XI SEBESTYÉN GÉZA társulatának vendégjátéka: Tul a nagy Krivánon, Debrecenbe kéne menni, Tatárjárás, Igldi diákok c. darabokkal ,lo,2o, SEBESTYÉN GÉZA társulatának vendégjátéka: Bob herceg, Szép Ilonka, A falu rossza c. darabokkal ,12, SEBESTYÉN GÉZA társulatának vendégjátéka: A vig özvegy c. operettel. IV KÉK MAZUR /Die blaue Mazur/ Oper. 3 fv. Stein Leo és Jenbaoh Béla szövegére irta zenéjét Lehár Ferenc. Ford. Zágon István./Bem/ V. 13«138. HOLLANDI MENYECSKE. /Das Hollandweibchen/ Oper. 3 fv. írták: Jenbach Béla és Stein Leo. Ford. Kulinyi Ernő. Zenéjét szerzetté: Kálmán Imre. /Bem./ X BABAVÁSÍR. Oper. 3 fv. írták: Kardos Andor és Kulinyi Ernő. Zenójéti Nádor Mihály, /ősbem./ I I HÁROM A TÁNC.Oper. 3 fv. írták: Szomaházy István és Faragé Jenő. Zenéjét szerzé Komjáthy Károly./ősbem/ V. 2o OFFENBACH. Oper. 3 fv. Szövegét irta faragó Jenő. Zenéjét Offenbach müveiből Összeállította Nádor Mihály. /Uj bet./ 142. A BAJADÉR. Oper. 3 fv. írták: Julius Brammer és Alfred Grünwald. Ford. Kulinyi Ernő. Zenéjét szerzetbe: Kálmán Imre. /Bem./ IX.20. XI.lo A SÁRGA KABÁT./Die gelbe Jacke/ Oper.3 fv. Leon Viktor szövegére szerzé Lehár Ferenc. Ford. Kulinyi Ernő. /Bem./ V. 5.

23 144. ELSSLER FANNY.Oper. 3 fv. Szöveg: Faragó Jenő. Zene: Nádor Mihály. /Ősbem./ IX. 2o A VCLT OROSZ CÁRI BALETT együttes vendégjátéka. Művészi vezető: dr.s. Vermeil. XI MÉZESKALÁCS.Dalj. 3 fv. Szöveg: Ernőd Tamás. Zene: Szirmai Albert./ősbem./ XII HUNCUT A LÁNY. /Médi/ Oper. 3 fv.szöveg: Grünwald Alfred és Stein Leo. Ford. Verő György. Zene:Stolz Robert. /Bem./ IV ASLAN RAOUL, a bécsi Burgtheater művészének és társulatának vendégjátéka. 1. Shakespeare: Hamlet. 2. Hauptmann: Gabriel Schillings Flucht. 3. Löhner und Warder : Der König des Lebens /Das Leben und Sterben Oscar Wildes./ 4. Rittner Thaddäus: Garten der Jugend. 5. Rittner Thaddäus : Unterwegs. 6. Kaiser Georg: Brand in Opernhaus. 7. Goethe: Torquato Tasso. VII HÁROM A KISLÁNY. Oper. 3 fv. írták:willner és Reichert. Ford. Harsányi Zsolt. Zenéjét Schubert müveiből összeáll. Heinrich Berte. /Uj bet.//bem. Vigszinház 1916.ápr. 23./ VIII ÁRVÁCSKA. Oper. 3 fv. Szöveg: Bus Fekete László. Versek: Kulinyi Ernő. Zene: Zerkovitz Béla./Bem//ősbem. a Budai Színkörben j u l. l. A Király Szinház műsorába iktatta./ IX MARICA GRÓFNŐ /Gräfin Mariza/ Oper 3 fv. írták: Julius Brammer és Alfred Grünwald. Ford. Harsányi Zsolt. Zenéjét szerzé: Kálmán Imre. /Bem./ -íj.<», i 1 t-y*im X* 1 8, 152. A PÁRISI GRAND GUIGNOL-SZINHÁZ vendégjátéka,rabali igazgató vezetésével III A CSÁSZÁRNŐ APRÓDJA. Oper. 3 fv. írták:faragó Jenő és Harmath Imre. Zenéjét szerzé: Buttykay Ákos. /Ősbem./ I I I. 24.

24 154. SZIBILL. Oper. 3 fv. írták: Martos Ferenc és Brödy Miksa. Zenéjét szerzetté: Jacobi Viktor./Uj bet./ IV RÉGI JÓ BUDAPEST. Oper. 3 fv. Irta Szilagyi László. Zenéjét szerzé : Radó József, /ősbem./ V.2o ANNABÁL. Oper. 3 fv. Martos Ferenc és Kulinyi Ernó szövegére irta Volkmann Robert müveiből Vincze Zsigmond, /ősbem./ IX.3o JÁNOSKA. Mesej. 2 fv., 4 képben.szöveg: Martos Ferenc. Zene: Jacobi Viktor. /Uj bet./ X ALEXANDRA. Oper. 3 fv. Martos Ferenc szövegére szerzé Szirmai Albert. /ősbem./ XI KIRÁLYNÉ RÓZSÁJA. Dalj. 3 fv. Szövegét és zenéjét irta: Farkas Imre./ősbem./ KITTY ÉS KATÓ. Oper. 3 fv. Martos Ferenc szövegét megzenésítette Rényi Aladár, /ősbem./ 161. PILLANGÓFŐHADNAGY. Oper. 3 fv. Irták:Martos Ferenc és Harmath Imre.Zene: Komjáthy Károly. /Uj bet./ IV.3o. V A PESTI LÁNY. Látványos, zenés életkép 5 képben. írták: Lakatos László, Stella Adorján, Harmath Imre. /Ősbem./ VI A CIRKUSZHERCEGNŐ. /Die Zirkusprincessin/ Oper. 3 fv. írták: Julius Brammer és Alfred Grünwald. Ford. - Liptai Imre és Kulinyi Ernő. Zenéjét szerzetté: Kálmán Imre. /Bem./ IX CHOPIN. Dalj. 3 fv. Faragó Jenő szövegére i r t a Bertha István./ősbem/ XII ARANYHATTYU. Oper. 3 fv. Szöveg: Szilágyi László. Zene: Vincze Zsigmond. /ősbem./ I REPÜLJ FECSKÉM. Oper. 3 fv. Szövegét és zenéjét irta Farkas Imre./ősbem./ I I I. 5.

25 167. GRAMMATI CA EMMA és társulatának vendégj. 1. Verga: Cavalleria rusticana. 2. Barrie: Le Medaglie della Vecchia Signora./Éjféli előadás./ IV CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ. /Die Csárdásfürstin/ Oper. 3 fv. Szöveg: Stein Leo és Jenbach Béla. Ford. Gábor Andor. Zene: Kálmán Imre. /Uj bet./ 169. BÉCSI OPERETTEGYÜTTES VENDÉGJÁTÉKA /Max Präger társulata a Gräfin Mariza, Wiener Blut, Das Dreimädelhaus, Pompadur, Fledermaus c. darabohcav 170. A LEGKISEBBIK HORVÁTH LÁNY. Oper. 3 fv.szöveg: Szilágyi László. Zene: Zerkovitz Béla. /ősbem./ IV.16. V V A FECSKEFÉSZEK. Oper. 3 fv. Szövegét irták: Granichstädten Bruno és Ernst Marischka. Fordította: Zágon István. Zenéjét szerzetté: Bruno Granichstädten. /Bem./ A DR.VITTORIO PODRECCA féle Teatro dei P i c- coli 5oo tagból álló müember e- gyüttesének vendégjátéka. X MERSZ-E MARY? Angol oper. 3 fv. Szöveg: Leighton I. és íves Mirande.Versek: Harmath Imre. Ford. Stella Adorján. Zene: Vincent Youmans és Irving Caesar. /Bem./- XI ÉVA GRÓFNŐ. Oper. 3 fv. Szöveg:Martos Ferenc Zene: Szirmai Albert, /ősbem./ I I A HANS BARTSCH vezetése alatt álló német operett-társulat vendégj. No,no Nanette. Buch von Frank Mendel, Otto Harbach und Irving Caesar. Deutsche Bearbeitung von Hans H. Zerlett und Arthur Rebner.Musik von Vincent Youmans. Palásthy I - rén felléptével ROSE MARIE. Oper. 2 fv. Szöveg: Harbach Otto és Hammerstein Oscar. Ford. Stella Adorján. Verseket irta: Harmath Imre. Zenéjét szerzé: Friml Rudolf és Stothart Herbert. /Bem./ III III SZERETLEK. /J'aime/ Oper. 3 fv. Szöveg:Willemetz Albert-Saint Granier.Ford. Harsányi Zsolt és Stella Adorján. Zene: Henri Christine./Bem./ V. 26.

26 178. PICCAVER ALPRED és a Präger-együttes vendégj. Das Dreimäderlhaus, Lustige Witwe, Wiener Blut, Frühlingaluft c. darabokkal, IX PUS ZI PAJTÁS. /The Girl friends/ Oper. 2 fv. írták: P.Bartholomae és Otto Harbach. Ford. Zágon István. Zenéjét szerzettek: Richard Rodgers és Lorens Hart. /Bem./ IX ELTÖRÖTT A HEGEDŰM. Oper. 3 fv. Szilágyi László szövegére irta: Zerkovitz Béla. /ősbem.//a szinház 25 éves jubileumán./ XI CSIKÁGÓI HERCEGNŐ /Die Herzogin von Chicago/ Oper. 3 fv. Szöveg: Julius Brammer és Alfred Grünwald. Ford. Stella Adorján es Kulinyi Ernő. Zenéjét szerzetté: Kálmán Imre. /Bem./ XII PISTA NEKI. Vj. 3 fv. Szöveg: Bus Fekete László. Zene: Nagypál Béla. /ősbem./ I.3o DIÁKSZERELEM. Képek az amerikai diákéletből 8 képben. B.G.Laurence-Schwab és de Sylva Good News c angol musical comedy ötletéből irta Ray Henderson muzsikájával Szilágyi László. /Bem./ III.3o PESTI CSALÁD. Oper. 3 fv. Szenes Béla A gazdag lány c. vígjátékából Írták: Stella Adorján és Szilágyi László. Zene: Radó József./ősbem/ IX TOMMY ÉS TÁRSA. Oper. 5 képben. Szöveg:Szilágyi László és Anday Ernő. Zene: Tamássy Pál. /ősbem./ X RÉGEN ÉS MOST. Oper. 3 fv. Irta és zenéjét szerzetté Noel Coward. Ford. Harsányi Zsolt. /Bem./ Hl A BÉCSI BURGTHEATER vendégjátéka. 1. La - dislaus Fodor: Arm wie eine Kirchenmaus. 2. Shaw: Der Liebhaber SISTERS. Oper. 3 fv.,9 képben. Irta: Békeffi István, zenéjét: Lajtai Lajos. /Ősbem./ XII.19-2o. 193o. I. lo VIKTORIA.Oper. 3 fv.,5 képben. Irták:Harmath Imre és Földes Imre. Zenéjét szerzé: Ábrahám Pál./ősbem./

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000 3-as altéma Magyar szerzők műveinek bemutatása, a Budapet Főváros Astoria i Egyesület RS9 a VI. kerület Erzsébetváros Falussy Lilla: Metadolce, Bárka Józsefvárosi i- és Kulturális Nonprofit Bárka Józsefvárosi

Részletesebben

A Z E L S Ő M A G Y A R S Z Í N T Á R S U L A T S Z I N L A P J A I

A Z E L S Ő M A G Y A R S Z Í N T Á R S U L A T S Z I N L A P J A I SZÍNHÁZTÖRTÉNETI FÜZETEK 15. szám Staud Géza A Z E L S Ő M A G Y A R S Z Í N T Á R S U L A T S Z I N L A P J A I Budapest, 1960 SZÍNHÁZTÖRTÉNETI FÜZETEK 15, szám. STAUB GÉZA Az első magyar színtársulat

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

SZERKESZTI TORMAY CECILE

SZERKESZTI TORMAY CECILE NAPKELET SZERKESZTI TORMAY CECILE XV. KÖTET 1930 JANUÁR JÚNIUS 1 6. SZÁM A MAGYAR IRODALMI TÁRSASÁG KIADÁSA BUDAPEST TARTALOM. REGÉNY Török Sándor : Az idegen város 67, 157, 256, 362, 442, 563 ELBESZÉLÉSEK

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

Biblioterápiás foglalkozások témaajánlói és a. felhasználható irodalmak jegyzéke

Biblioterápiás foglalkozások témaajánlói és a. felhasználható irodalmak jegyzéke Biblioterápiás foglalkozások témaajánlói és a felhasználható irodalmak jegyzéke Apanélküliség témakör irodalma Hajléktalan témakör irodalma Halál témakör irodalma Hűség és barátság témakör irodalma Kamasz

Részletesebben

Ajánlójegyzék. Bősze Ádám Zenei Antikvárium. 2016. március

Ajánlójegyzék. Bősze Ádám Zenei Antikvárium. 2016. március Ajánlójegyzék Bősze Ádám Zenei Antikvárium 2016. március (22.) Ars Trade Kft. cop. 2016 Üzlet: Bősze Ádám Zenei Antikvárium Cím: 1077 Budapest, Király u. 77. (Bejárat a Csengery utca felől.) Nyitva előre

Részletesebben

Operett szerepek. Koncertrepertoár. musical-szerepek

Operett szerepek. Koncertrepertoár. musical-szerepek Benedekffy Katalin Benedekffy Katalin Romániában született Székelyföldön. Kisgyermek korától rendszeresen fellépett különböző zenei, illetve irodalmi rendezvényeken, amelyeken számos nemzetközi díjat nyert.

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek)

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) Magasugrás leány (indult: 7 csapat) 1. Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimná VII. ker. 1,2825 Olasz Katalin 2000. 1,32 Benedek

Részletesebben

PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. KÖZHASZNÚSÁGI MELÉKLET SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2015. ÉV

PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. KÖZHASZNÚSÁGI MELÉKLET SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2015. ÉV PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. KÖZHASZNÚSÁGI MELÉKLET SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 205. ÉV A Pécsi Nemzeti Színház művészi szempontból sikeres 205. évet zárt. Hét nagyszínházi, hat kamaraszínházi és egy stúdió

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit a Dávid Gyula születésének századik évfordulója alkalmából rendezendő koncertekre, 2013. május 2. és május 9. között

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

Kántor Tamás. Angyal Endre 70/949-3326 30/399-4171. kantortamas666@gmail.com. angyalszarny@axelero.hu. Eger, Országosan. Eger

Kántor Tamás. Angyal Endre 70/949-3326 30/399-4171. kantortamas666@gmail.com. angyalszarny@axelero.hu. Eger, Országosan. Eger Kántor Tamás Angyal Endre 70/949-3326 30/399-4171 kantortamas666@gmail.com angyalszarny@axelero.hu Eger, Országosan Eger Aszódi Sándor 20/961-7133 Eger Bajzáth Ákos 30/214-8654 Felsőtárkány Bajzáth János

Részletesebben

Művészetek Ének-zene. 11. évfolyam

Művészetek Ének-zene. 11. évfolyam Művészetek Ének-zene A Művészetek - Ének-zene szabadon választható tantárgy belépési követelményei: Hallásvizsgálat: 10 nép- illetve műdal átélt, élményszerű tiszta előadása emlékezetből, a dalokat másmás

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944

XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944 XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944 Terjedelem: 2,00 fm, 20 doboz, 20 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, 15. terem, 116-119. polc Az iratokat Dr. Feldmáyer György nagykőrösi

Részletesebben

2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA

2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA 2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA NAP 1 Vas. 2 Hétfő Németh László bérlet 3 Kedd 4 Szerda Universitas bérlet 18:00 Kálmán Imre: MARICA egyesített Ady Endre bérlet 19:00 Katona Gábor Zombola Péter: CSIKÓINK 10:00

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

CURRICULUM VITAE SZEMÉLYES ADATOK: Név: Fazakas Mihály Születési adatok: 1978. április 3. / Sepsiszentgyörgy Cím: Str. Oltului nr. 41 bl. 28. sc. H. ap. 2, cod. 520027, Sf. Gheorghe (, Romania Telefon:

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

4. évfolyam: Hely Tanuló neve Iskola neve Pontszám Város Felkészítő tanár

4. évfolyam: Hely Tanuló neve Iskola neve Pontszám Város Felkészítő tanár 4. évfolyam: 1. Simon Gergő Szekszárdi I. Béla Gimnázium Bezerédj István Általános Iskolája 43 Szedres Horváth Istvánné 2. Szanyi Attila Bonyhádi Általános Iskola, Vörösmarty Mihály Általános Iskola 42

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 Az Alföldi Erdőkért Egyesület 2014 június 6-án, a Bugaci Lőtéren tartotta meg a hagyományos Csontos István Lövész Emlékversenyt a KEFAG Zrt. és az Egyesület közös szervezésében.

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

2014 Január/January/Januar Február/February/Februar

2014 Január/January/Januar Február/February/Februar Fotó: faluskriszta.hu NAPTÁR 20 5. Hét/Week/Woche 27 Montag 28 Dienstag 29 Mittwoch 30 Donnerstag 31 Freitag 1 Samstag 2 Angelika, Angyalka Károly, Karola Adél, Eta Martina, Gerda Marcella, Lujza Ignác,

Részletesebben

A BUDAPESTI MAGYAR SZÍNHÁZ MŰSORA

A BUDAPESTI MAGYAR SZÍNHÁZ MŰSORA SZÍNHÁZTÖRTÉNETI FÜZETEK 24. szám. KOCH LAJOS A BUDAPESTI MAGYAR SZÍNHÁZ MŰSORA ( ADATTÁR ) Budapest, 1960. SZÍNHÁZTUDOMÁNYI INTÉZET Országos Színháztörténeti Múzeum 24. szám. KOCH LAJOS: A budapesti

Részletesebben

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet 1. melléklet a 12/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelethez Háziorvosi körzetek leírása 1. számú háziorvosi körzet Baczoni István utca Bethlen Gábor utca Blaha Lujza utca Búzavirág utca Csíktarcsa utca

Részletesebben

Klasszikus csomag. Klasszikus csomag. Klasszikus csomag - 303 kötet, 64334 oldal, 353 MB

Klasszikus csomag. Klasszikus csomag. Klasszikus csomag - 303 kötet, 64334 oldal, 353 MB Klasszikus csomag Klasszikus csomag - 303 kötet, 64334 oldal, 353 MB É rtékelés: Még nincs értékelés Á r: Vá ltozat á r mó dosító : Alapá r á fá val együtt: Ár kedvezménnyel, Á FÁ val: 6000 Ft Fogyasztó

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben

Kategória ói. Név Egyesület végeredmény. Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. helyez

Kategória ói. Név Egyesület végeredmény. Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. helyez Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. Rendező: HetényegyháziÍjász és Szabadidősport helyez Kt Kategória ói Név Egyesület végeredmény é és Longbow íj, 30 50 éves korosztály,

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft.

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft. Korosztály: 0-10 1. 58 HORVÁTH ANNA KHTK-FÉNYPÁRDUCOK 372 pont 59 % 2. 107 HORVÁTH KATICA TURUL KOPPÁNY 284 pont 45 % Korosztály: 10-14 1. 83 STEITZ ADELINA TURUL KOPPÁNY 375 pont 59 % 1. 39 FARKAS SZABOLCS

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

O R SZÁGOS BÍR ÓSÁGI H IVATA L E LN Ö KE 138/2013. (III. 28.) OBHE számú határozat Felvételi Versenyvizsga-bizottság tagjainak kijelöléséről és meghosszabbításáról A sági fogalmazók joggyakorlatáról és

Részletesebben

56 Hatvani Kocsis Albert Zeneiskola 59 Hatvani Kocsis Albert Zeneiskola. 77 Budapesti Farkas Ferenc Zeneiskola

56 Hatvani Kocsis Albert Zeneiskola 59 Hatvani Kocsis Albert Zeneiskola. 77 Budapesti Farkas Ferenc Zeneiskola I.Korcsoport Név Pontszám Iskola Sza ó Szo ja Bakó Ivett Kruppa Zsófia Miczki Hanna Szo ati Alíz Mol ár Eszter Sza ó vero ika Ko dor A drás Magyari s Dóra Ková s Eszter Nyuli Boglárka Ar ó zki Áro Szol

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Bgy Mikszáth Kálmán Mővelıdési Központ Megyeháza Szabó Lırinc Emlékest 1977. márc. 30. Megnyitja: Bacsúr Sándor

Bgy Mikszáth Kálmán Mővelıdési Központ Megyeháza Szabó Lırinc Emlékest 1977. márc. 30. Megnyitja: Bacsúr Sándor FOTONEGATÍVOK Leltári 001 Bgy pecsétje 1815 002 Bgy pecsétje 1815 003 Bgy új címere 1972 004 Bgy új címer terve 1972 005 Bgy új címer terve 1972 006 Bgy új címer terve 1972 007 Bgy új címer terve 1972

Részletesebben

5. Intersport Keszthelyi Kilométerek

5. Intersport Keszthelyi Kilométerek 1 2 3 4 5 6 Csapatnév: 1840 OXYGÉNMANÓK 02:32:33 Kategória: Férfi csapat Helyezés:1 Rsz. Név Sz.év idő 1 1841 GARAMI Árpád 1966 00:36:41 3:29 p/km 1 2 2 2 1842 KOLONICS Tamás 1971 00:38:04 3:37 p/km 2

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

3. (1) E rendelet 2011. július 01. napján lép hatályba.

3. (1) E rendelet 2011. július 01. napján lép hatályba. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (VII.1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetekről Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Szeghalom Város Polgármestere

Szeghalom Város Polgármestere Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Köszönetnyilvánítás a

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája. Arcképes gázszerelői igazolvány

Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája. Arcképes gázszerelői igazolvány Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája FLB 1.1-4 Ssz. Neve: Arcképes gázszerelői igazolvány száma: érvényessége: Regisztráció érvényes (év,hó,nap): Telefonszám: 1. Zsom Róbert

Részletesebben

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely U11 1.hely "A"-57 p 1 Béres Milán 4 Róka Bora 5 Iker Natália 6 Bodzzay Dániel 8 Bene Noel 10 Juhász-Tóth Eszter 11 Vidos Evelin 12 Horváth Léna Sport XXI. mezei 2.hely "B"-170 p 14 Takács Zsombor 18 Ecker

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos középiskolai tanulmányi verseny Biológia Tallós Zsófia 12. C 27. hely tanára: Babay-Bognár Krisztina Szép magyar beszéd

Részletesebben

MAGYAR LEVE LES KÖNYV II.

MAGYAR LEVE LES KÖNYV II. MAGYAR LEVE LES KÖNYV II. II. KÖTET TARTALOMJEGYZÉKE Kölcsey Ferenc 5 509. Kölcsey Ferenc Kazinczy Ferencnek, 1811 - Kölcsey m. m. IX. 58-60. r 6 510. Kölcsey Ferenc Kazinczy Ferencnek, 1813 - Kölcsey

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

MSc képzésben résztvevő geográfus diplomamunkáinak védése a 2012/13. tanév 2. félévében

MSc képzésben résztvevő geográfus diplomamunkáinak védése a 2012/13. tanév 2. félévében MSc képzésben résztvevő geográfus diplomamunkáinak védése a 2012/13. tanév 2. félévében 2013. május 27. 9 óra Gazdaság- és Társadalomföldrajz Kisterem Bizottság: Dr. Kovács Zoltán, Dr. Csatári Bálint,

Részletesebben

A HUNMARC BIBLIOGRÁFIAI REKORD

A HUNMARC BIBLIOGRÁFIAI REKORD A HUNMARC BIBLIOGRÁFIAI REKORD 151 152 A feladatgyűjtemény e fejezetében található példák a nemzeti és nemzetközi szabványosításon alapuló MARC struktúra alapfilozófiájára kívánnak rávilágítani. A MARC

Részletesebben

színház Városmajor 20:00 2300-3500 Június 18. Kölcsönlakás színház Városmajor 20:00 2300-3500

színház Városmajor 20:00 2300-3500 Június 18. Kölcsönlakás színház Városmajor 20:00 2300-3500 Június Név Típus, jelleg Helyszín KezdésJegyár Június 11. Francois Veber: Bérgyilkos a barátom színház Városmajor 20:00 2300-3500 Június 13. Edward Taylor: Legyen a feleségem Ray Cooney-John Chapman: színház

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely Tájékoztató a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól Sorsz. Név Tudományág Munkahely 1 Aliczki Manó Biológiai tudományok MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 2 Almásiné Csoma

Részletesebben

Derby Liga verseny értékelés

Derby Liga verseny értékelés 3668 Grosspaul Dúc 97,44 70 45 64% 14 423.277 m 4539 Szlaukó István 95,26 10 7 70% 2 428.240 m 9662 Gotthard László, Dr. 87,85 105 69 66% 21 433.048 m 9571 Lakatos József 84,58 8 5 63% 2 405.910 m 9559

Részletesebben

Búcsú Szakácsi Sándortól

Búcsú Szakácsi Sándortól 1. oldal, összesen: 6 oldal Írja be az e-mail címét! Feliratkozás név: jelszó: Bejelentkezés Búcsú Szakácsi Sándortól Szakácsi Sándor színművész búcsúztatását csütörtökön 15-órakor tartják Budapesten,

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

Szegedi magasszálló keringő. Verseny eredmények

Szegedi magasszálló keringő. Verseny eredmények Szegedi magasszálló keringő Verseny eredmények 2011 Öreg e. i. db. p. 1.b. Nagy János V-271 7ó.00p 22db 1080st. 2. Budai János V-271 5ó.33p 23db 839st. 3. Vas Mihály V-39 4ó.35p 24db 685st. 4. Rostás Gyula

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(IX.11.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 9/2013 Napirendi pontok: 1.

Részletesebben

Eszterlánc Óvoda (Budai Nagy Antal u. 6-8.)

Eszterlánc Óvoda (Budai Nagy Antal u. 6-8.) DUNAKESZI ÓVODÁK ÉS KÖRZETHATÁROK Eszterlánc Óvoda (Budai Nagy Antal u. 6-8.) 1. 2120, ÁGNES UTCA (teljes közterület) 2. 2120, ALSÓTABÁN (teljes közterület) 3. 2120, ANNA UTCA (teljes közterület) 4. 2120,

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

Szakmai beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 1.200.000 Ft vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

Szakmai beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 1.200.000 Ft vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Szakmai beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 1.200.000 Ft vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról A szakmai beszámoló és fotódokumentáció megtekinthető az alábbi linken: http://szinhaziintezet.hu/index.php?action=kiallitas&aid=55

Részletesebben

Adószám, adóazonosító. Név

Adószám, adóazonosító. Név AGATITY ISTVÁN 8331274520 BAJA SZENT-GYÖRGYI A. U. 7. 78 750 AMBROZI ATTILA 8355992407 FADD RÓZSA UTCA 8. 78 030 ANDREAS LEIBERSBERGER 98920413210 EISINGEN GOETHE STR. 3/2. 211 612 ANTAL ISTVÁN 8307913853

Részletesebben

FŐGÁZ előrefizetős mérő kártyafeltöltési helyek a lapker hálózatában. budapest

FŐGÁZ előrefizetős mérő kártyafeltöltési helyek a lapker hálózatában. budapest címe i. kerület Batthyány tér aluljáró RELAY 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-15:00 06:00-15:00 Batthyány tér (HÉV-állomás aluljáró) RELAY 06:00-18:00 06:00-18:00 06:00-18:00

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Földesi Dalma 10.b Krettné Bagi Márta Arany min. Fejszés Andrea 10.b Krettné Bagi Márta X. 11-es csapat 11.a Dr. Horváth Alajosné 1.

Földesi Dalma 10.b Krettné Bagi Márta Arany min. Fejszés Andrea 10.b Krettné Bagi Márta X. 11-es csapat 11.a Dr. Horváth Alajosné 1. Középiskolai Tanulmányi Verseny Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár II. forduló Magyar nyelv Földesi Orsolya 12.d Kovács Zoltán X 11. Magyar nyelv Szalkai Anna 12.b Krettné Bagi Márta X 8. OKM által támogatott

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nógrád megye Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nevezetességei: -Tolnay Klári Emlékház -Zichy Vay-kastély -Mauks-kúria(Mikszáth-Mauks emlékszoba)

Részletesebben

Balatonfüred-nyaraló

Balatonfüred-nyaraló Balatonfüred-nyaraló Utcanév Ady Endre u. keleti oldal Ady Endre u. nyugati oldal Alsó Köz Alsómuskátli u. Arácsi u. Arad u. Arany János u. Aranyhíd sétány Árokszőlő u. Árpád u. Árvalányhaj u. Babits M.u.

Részletesebben

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 7. melléklet a 2010. évi. törvényhez Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási

Részletesebben

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 7. számú melléklet a 2009. évi. törvényhez Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási

Részletesebben

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny Varga Judit, Erős Valentin, Pásztor Balázs, Szilágyi Gábor

Részletesebben

DATUM HNEV ASZAM 2013.02.16 Alvári Pál N180023 2013.02.16 Bánhalmi Imre N180522 2013.02.16 Kiss Zsolt N180356 2013.02.16 Demeter Ferenc N577577

DATUM HNEV ASZAM 2013.02.16 Alvári Pál N180023 2013.02.16 Bánhalmi Imre N180522 2013.02.16 Kiss Zsolt N180356 2013.02.16 Demeter Ferenc N577577 DATUM HNEV ASZAM 2013.02.16 Alvári Pál N180023 2013.02.16 Bánhalmi Imre N180522 2013.02.16 Kiss Zsolt N180356 2013.02.16 Demeter Ferenc N577577 2013.02.16 Vincze Tamás N180033 2013.02.17 Vincze Viktor

Részletesebben

pont Érem Név Lakhely Származ.h. Fajta Évjárat Megjegyzés 95,00 Nagy aranyérem Szöllősi Pincészet Neszmély Hárslevelű 2006 Késői szüret

pont Érem Név Lakhely Származ.h. Fajta Évjárat Megjegyzés 95,00 Nagy aranyérem Szöllősi Pincészet Neszmély Hárslevelű 2006 Késői szüret pont Érem Név Lakhely Származ.h. Fajta Évjárat Megjegyzés 95,00 Nagy aranyérem Szöllősi Pincészet Neszmély Hárslevelű 2006 Késői szüret 91,60 Aranyérem Hilltop Neszmély Zrt. Neszmély Neszmélyi Szürkebarát

Részletesebben

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF Támogatóink Bodoky Tamás Maróy Ákos Urbán Ágnes Vay Márton Scheiring Gábor (ogy. képviselo, LMP) Bohus Csaba Gervai Péter Pogány Anikó Földes Balázs Dr. Szilágyi Péter Zoltán (ogy. képviselo, LMP) Nemes

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

2003. 12. 06. szombat Budapest, Mexikói út Nytsz: 411/A 1201 S e r d ü l ő O r s z á g o s B a j n o k s á g Légpuska 40 lövés, serdülő fiú egyéni 1 Tóth Ádám 89 Komárom VSE 94 96 97 91 378 2 Gábli Sándor

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu Balatongyörök 2014... a megálmodott valóság! Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Fotók: Marton Tamás 2014 január 1 2 3 4 5 Újév

Részletesebben

Magyar irodalmi sajtókiadványok

Magyar irodalmi sajtókiadványok 1779 1788 (az első szám dátuma: 1780. jan.1.) Magyar Hírmondó Magyar irodalmi sajtókiadványok úttörők az első magyar nyelvű sajtókiadványunk, Pozsony, hetente kétszer, irodalmi-tudományos eseményekről

Részletesebben

A S ZENÁT US ÁLLANDÓ B I ZOTTSÁGAI e lfogadva a S z en átu s 324/2008. (XI. 19.) sz. h a tá ro z a tával

A S ZENÁT US ÁLLANDÓ B I ZOTTSÁGAI e lfogadva a S z en átu s 324/2008. (XI. 19.) sz. h a tá ro z a tával A S ZENÁT US ÁLLANDÓ B I ZOTTSÁGAI e lfogadva a S z en átu s 324/2008. (XI. 19.) sz. h a tá ro z a tával EGYETEMI DOKTORI TANÁCS ÉS HABILITÁCIÓS TANÁCS Elnök Prof. Dr. Neményi Miklós tudományos és külügyi

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2915-2/2014. 12. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló I. korcsoport 25 m fiú gyors 1. Mócsány Dominik Gagarin 22,2 10p 2. Vágvölgyi Ádám Gagarin 22,5 8p 3. Fehér Romvald Gagarin 28,1 7p 4. Tóth Ármin

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

Himnusz, Előadó: Bessenyei Ferenc, Gábor Miklós, SLC 1700 Sinkovits Imre CD 610 Bessenyei Ferenc CD 1321

Himnusz, Előadó: Bessenyei Ferenc, Gábor Miklós, SLC 1700 Sinkovits Imre CD 610 Bessenyei Ferenc CD 1321 AZ 1848-AS FORRADALOM ÉS A SZABADSÁGHARC MEGÜNNEPLÉSÉHEZ AJÁNLJUK A VÁROSI KÖNYVTÁR HANGTÁRÁBÓL DOKUMENTUMOK A 12 PONT CD 611 ELŐADÓ: BITSKEY TIBOR ÁLDASSÉK A NEVED, FORRADALOM ELŐADÓ: SINKOVITS IMRE CD

Részletesebben

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai Balatonfüred Város Önkormányzata Tervezet a települési önkormányzat 2015. évi novemberi vélemény-nyilvánításához Járás/Tankerület székhelye:

Részletesebben