TÁJÉKOZTATÓ. Hatályos április 1-től a hivatalosan közzétett változtatásig

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ. Hatályos 2011. április 1-től a hivatalosan közzétett változtatásig"

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÓ AZ AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE LAKÁS- TAKARÉKPÉNZTÁRI ELŐTAKARÉKOSSÁG FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT, FORINT ÉS DEVIZA ALAPÚ KÖLCSÖNEIRŐL Hatályos április 1-től a hivatalosan közzétett változtatásig április 1-től a jelen tájékoztatóban meghatározott jelzáloghitel konstrukciók nem igényelhetőek. Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket bizalmával! Ebben a tájékoztatónkban a lakás-takarékpénztári előtakarékosság fedezete mellett az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehető hitelek jellemzőit foglaltuk össze akkor, ha Ön rendelkezik érvényes és hatályos lakás-előtakarékossági szerződéssel, vagy tervezi, hogy ilyen szerződést köt. Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (továbbiakban: Bank) lakástakarékpénztár partnerével, a Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Rt-vel (továbbiakban: LTP) közösen olyan speciális hitelkonstrukciót dolgozott ki, amely ötvözi a bankhitel és a lakás-előtakarékosság kínálta előnyöket. Ennek a tájékoztatónak a Mellékletében felsoroltuk azokat a lakás-előtakarékossági módozatokat, amelyek az alábbiakban ismertetett konstrukcióban a Banknál felvett kölcsön fedezeteként felhasználhatóak. Ez a tájékoztató mind a forint-, mind a devizaalapú hitelekre vonatkozik, a deviza alapú hitelek esetében az eltérő szabályokat külön jelöljük. Ebben a hitelkonstrukcióban Ön az esedékes megtakarítás és az esedékes díjak LTP részére való rendsze-res megfizetésével az LTP-nél halmozza fel a kölcsön tőkerészét. Az LTP a kiutalási időpontban a Bank részére történő átutalással törleszti a kölcsön tőkerészét a lakás-előtakarékossági szerződés egyenlegének erejéig. Tájékoztatjuk, hogy a Bank ezen hiteltermék esetében csak azokat, a fenti feltételeknek megfelelő LTP előtakarékosságokat tudja figyelembe venni: ahol Ön, mint a Bank valamely hitelének igénylője, egyben a lakás-előtakarékosság szerződője, és Ön a már meglévő lakás-előtakarékossági szerződés esetén a szerződés szerinti fizetési kötelezettségét a szerződésnek megfelelően teljesítette a kölcsönkérelem benyújtásáig. illetve amelynek kedvezményezettje, ha van ilyen személy, egyben kölcsönfelvevő is, és az igényelt hitel lakáscélú, a lakás-előtakarékosság futamideje pedig nem az ún. hosszú típusú futamidő. A kölcsönigénylő a kölcsönkérelem benyújtásával egyidejűleg is megkötheti a fentieknek megfelelő lakáselőtakarékossági szerződést. Egy lakás-előtakarékossági szerződés csak egy kölcsön fedezetéül szolgálhat. Az előtakarékossággal kombinált hitel az alábbi célokra fordítható: használt és új lakás vásárlása építés lakásbővítés lakáskorszerűsítés lakásfelújítás A hitel hitelkiváltási célra és szabadon, hitelcél meghatározása nélkül is felhasználható, ha hosszú futamidejű a lakás-előtakarékosság (8 éves a megtakarítási időszak). Lakáscél esetén a Bank igazolja az LTP felé a lakás- AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe, 1138 Budapest, Váci út Telefon: , , Fax: , Adószám: , Cg. Szám: Fővárosi Bíróság , CBFA eng. sz.: A, PSZÁF eng. sz.: E-I-1102/2008 Szolgáltatás SZJ kódja: SWIFT kód: EUDIHUHB, SWIFT kód deviza utalás esetén: MAVOHUHB 1. oldal

2 takarékpénztári megtakarítás lakáscélú felhasználását. Ha a lakás-előtakarékosság nem hosszú a kedvezményezettnek vagy (ha nincs kedvezményezett, akkor) a szerződőnek a tulajdonában kell állnia a hitelcélingatlannak egészben vagy részben. Deviza alapú hitel csak forintban igényelhető. Az alábbi táblázatban összefoglaltuk a hitelügylet szereplőit: Lakáselőtakarékosság tekintetében Hitel tekintetében Hitelcélingatlan tekintetében (csak lakáscélú hitelekre vonatkozik ez az oszlop) Szerződő Kölcsönfelvevő 1. Kötelezően tulajdonos, ha nincs kedvezményezett. 2. Minden egyéb esetben is lehet tulajdonos. Kedvezményezett 1. Kötelezően kölcsönfelvevő, ha lakáscélú a hitel és a lakáselőtakarékosság nem hosszú futamidejű. 2. Minden egyéb esetben kölcsönfelvevő lehet. 1. Kötelezően tulajdonos, ha kölcsönfelvevő. 2. Minden egyéb esetben tulajdonos lehet. A kölcsönfelvevővel és a hitelcél-ingatlan tulajdonosával kapcsolatos további követelményeket a Banknál felvehető hitelek tájékoztatói tartalmazzák. Devizaalapú hitel csak forintban igényelhető. Az egyes hiteltípusokra vonatkozó részletes feltételeket a Bank külön erre a célra készített tájékoztatói tartalmazzák, így az alábbiakban csak azokról az információkról szeretnénk tájékoztatni, ahol a feltételek a hiteltípusokra vonatkozó termékleírásokban foglaltaktól eltérnek: A kölcsön összege: Az LTP előtakarékosság mellett adott kölcsön vagy kölcsönrész összege legfeljebb akkora lehet, mint a megtakarítás (betét), az állami támogatás és a kamatok várható összege, több előtakarékosság esetén ezek összesített összege. Ezen kölcsön vagy kölcsönrész összegét a Bank ezer forintra lefelé kerekíti. (Ha az előtakarékosság mellett nyújtott kölcsön nem elégséges a hitelcél megvalósításához, és a kölcsönfelvevő fizetőképessége és/vagy az ingatlan értéke lehetővé teszi, további, nem előtakarékosság mellett adott a Banknál felvett kölcsön vagy kölcsönrész is igénybe vehető, melyre a megfelelő termékleírásban foglaltak az irányadók. Ezekre ez a tájékoztató nem vonatkozik, kivéve azt, hogy ha egy kölcsön két kölcsönrészből áll, melyek közül az egyik előtakarékossághoz kapcsolódik, a másik pedig nem, akkor a két kölcsönrész futamideje azonos kell legyen. Az előtakarékosság mellett nyújtott kölcsön(rész) futamidejének szabályai az alábbiakban találhatók.) A kölcsönösszeg meghatározásakor a Bank figyelembe veszi a fentiek szerint azt az állami támogatást is, amely a kölcsönfelvevő LTP-hez érkező befizetése után jár, így magasabb kölcsön igényelhető lakás-előtakarékosság fedezete mellett (kivéve, ha a Banknál felvett kölcsön nem lakáscélú, és a lakás-előtakarékosság futamideje 8 évnél rövidebb). Az állami támogatás mértéke egy lakás-előtakarékossági szerződés esetén az adott évben az LTP-nél betétként elhelyezett összeg 30 %-a, maximum évi Ft. (1995. CXVII. SZJA törvény alapján) Az ügyfél által választott futamidő: 2. oldal

3 A választott futamidő kiszámításának módja a következő: Első lépés: az LTP várható kiutalásának időpontjához 6 hónapot kell hozzáadni, Második lépés: a kölcsönszerződés megkötése és a fent számított időpont közötti időtartamhoz hozzá kell adni annyi hónapot, illetve évet, hogy a futamidő a választott kamatperiódus egész számú többszöröse le-gyen, de hiteltípustól függően minimum 1 év vagy 5 év. A törlesztőrészlet meghatározása: A havi törlesztőrészlet meghatározása nem annuitásos módszerrel történik. A kölcsön futamideje és az előfinanszírozási időszak alatt a kölcsönfelvevő havonta csak kamatot és kezelési költséget fizet a Bank részére. A kamat (ügyleti vagy kamattámogatás nélküli kamat) és a kezelési költség számításának módja: 30 Kamat = Tőke x Kamatláb százalékban x Kezelési költség = Tőke x Kez. költség százalékban x A kölcsöntőke törlesztése: Tőketörlesztésre az LTP várható kiutalásának időpontját követően kerül sor úgy, hogy az LTP közvetlenül a Banknak utalja át az adott összeget. A tőketörlesztés(ek) mértéke forintalapú hitelek esetén összegszerűen, míg devizaalapú hitelek esetén a kölcsönösszeg százalékában kerül meghatározásra a kölcsönszerződésben. A kölcsönszerződésben a tőketörlesztések esedékességi időpontjait rögzítjük, összhangban az LTP kiutalásának várható időpontjával, melyről az LTP írásban tájékoztatja a Bankot. A várhatóan azonos időpontokban történő LTPkiutalásokat összeadjuk, és az összevont összeg alapján kerül a kölcsönszerződésben a tőketörlesztés mértéke meghatározásra. Az LTP kiutalásának várható időpontját követő 6. hónap 20. napja kerül a tőketartozás esedékességeként rögzítésre a kölcsönszerződésben. Amennyiben a tőketartozás esedékességét megelőző 180 napon belül bármikor sor kerül az LTP kiutalására, a kiutalást követő esedékességi napon sor kerül a tőketörlesztésre. Ez az ún. partneri előtörlesztés, amely előtörlesztés díjmentes, és amelynél a kölcsönszerződésben rögzített, a partneri előtörlesztést közvetlenül követő tőketörlesztési esedékességi időpontban tőketörlesztésre a kölcsönfelvevő már nem köteles. A többi tőketörlesztés összege és esedékességi időpontja a kölcsönszerződésnek megfelelően változatlan marad, de ezek vonatkozásában is sor kerülhet az esedékességet megelőző 180 napon belül partneri előtörlesztésre. (A partneri előtörlesztés vonatkozásában nem alkalmazandók a kölcsönfelvevő általi előtörlesztés szabályai, a partneri előtörlesztésről további részleteket tartalmaz a Bank mindenkor hatályos Lakossági Hitelezési Üzletszabályzata.) A tőketörlesztések megfizetésekor, illetve előtörlesztéskor a Bank új törlesztő részletet állapít meg, melyről a kölcsönfelvevőt írásban értesíti. A futamidő és az LTP-től érkező utolsó tőketörlesztés időpontja: Az LTP jelen konstrukcióba bevont, utoljára átutalt szolgáltatásának 1000 Ft-tal (euroalapú hitel esetén 4,-EUR-val, svájci frankalapú hitel esetén 6,-CHF-kal) csökkentett összege olyan tőketörlesztésként kerül a kölcsönszerződésben feltüntetésre, amely az LTP várható kiutalását követő 6. hónap 20. napján esedékes, míg a kölcsön tőkerészéből fennmaradó 1000 Ft (euroalapú hitel esetén 4,-EUR, svájci frankalapú hitel esetén 6,-CHF) a kölcsön futamidejének utolsó napján esedékes. Azonban a kölcsönszerződés aláírásával az ügyfél már a kölcsönszerződésben kéri, hogy előtörlesztési-díj fizetési kötelezettség nélkül az 1000 Ft (euro alapúhitel esetén 4,-EUR, svájci frankalapú hitel esetén 6,-CHF) kerüljön előtörlesztésre az utolsó előtti tőketörlesztés esedékességét követő 5 napon belül, így a kölcsöntartozás (vagy az adott kölcsönrész) ezen a napon megszűnik. 3. oldal

4 Törlesztési kötelezettség: Ha bármely oknál fogva az LTP nem fizet a kölcsönszerződésben megjelölt törlesztési időpont(ok)ban vagy nem a kölcsönszerződésben rögzített összeget fizeti, vagy bármely okból a beérkezett összeg nem fedezi a tőketörlesztést, a kölcsönfelvevő akkor is köteles gondoskodni a lakás-előtakarékosságon kívüli más forrásból arról, hogy a Bank felé a tőke törlesztésére a kölcsönszerződés szerint sor kerüljön. Túlfizetés esetén a tőketörlesztésen felüli összeg a hitelelszámolási számlán marad, és erről az ügyfél szabadon rendelkezhet. Az engedményezés: A fentiekben leírtak feltétele, hogy a lakás-előtakarékossági megtakarítás engedményezve legyen a bankra a bank előírásainak megfelelően. Az engedményezés azt jelenti, hogy az engedményezett lakás-előtakarékossági megtakarítás a kölcsön fedezetéül szolgál. Így az LTP által fizetett összegek a kölcsönügyletben meghatározott tőketörlesztés(ek) teljesítésére szolgálnak. A Bankkal való kölcsönszerződés megkötésének feltétele, hogy a fentieknek megfelelő engedményezési nyilatkozat a kölcsönfelvevő által aláírásra kerüljön. Ha az ügyfél akár a kölcsön törlesztőrészleteit, akár az esedékes megtakarítást vagy az esedékes díjakat nem fizeti meg szerződésszerűen, a Bank jogosult egyoldalúan, külön szerződés-módosítás nélkül a kölcsönt átváltoztatni annuitásos törlesztésűre, azaz a lépcsős tőketörlesztést a Bank jogosult egyoldalúan megszüntetni. A kölcsön futamideje és az előfinanszírozási időszak alatt (vagy amennyiben az engedményezési megállapodás előbb megszűnik, annak időtartama alatt): a lakás-előtakarékossági szerződés nem módosítható és nem ruházható át, a módozat nem változtatható meg, csak a Bank egyedi az adott ügyletre vonatkozó előzetes írásbeli engedélyével a Bank engedményezetti minősége nem törölhető a kedvezményezett személye nem módosítható, illetve ha a kölcsönkérelem benyújtásáig nem került sor kedvezményezett nevezésre, az a későbbiekben sem nevezhető a kölcsönfelvevő befizetési kötelezettsége nem szüneteltethető a kölcsönfelvevő nem jogosult csökkentésre, összevonásra a kölcsönfelvevő a lakás-előtakarékossági szerződést felmondással vagy egyéb módon nem szüntetheti meg a kölcsönfelvevő a lakás-előtakarékosság kiutalását köteles elfogadni a kölcsönfelvevő a lakás-előtakarékosság után az állami támogatást köteles igényelni a kölcsönfelvevő más lakás-előtakarékossági szerződésére sem az LTP-nél, sem más magyarországi lakástakarékpénztárnál nem igényelhet állami támogatást Ügyfél általi előtörlesztés: A futamidő alatt van lehetőség a kölcsönfelvevő általi előtörlesztésre. Ez az előtörlesztés a kölcsönből még fennálló tartozás csökkentésére számolandó el oly módon, hogy az előtörlesztéstől függetlenül változatlan a tőketörlesztések esedékessége mindaddig, amíg a kölcsönszerződésben rögzített tartozás (részben) fennáll. (A kölcsönfelvevő általi előtörlesztésre és ezzel a nem lakás-előtakarékosság fedezete mellett nyújtott kölcsönrész részbeni kiváltására felhasználható az LTP-től a megtakarítási időszak után igényelhető kölcsön is. Ezen előtörlesztésre az annuitásos törlesztésű a Banknál felvehető hitelek előtörlesztésére vonatkozó szabályok vonatkoznak. Egyebekben a kölcsönfelvevő általi előtörlesztés feltételeit a Bank a mindenkor hatályos Lakossági Hitelezési Üzletszabályzatában szabályozza. Az LTP értesíti a Bankot a kölcsönfelvevő lakás-előtakarékossággal kapcsolatos fizetései teljesítéséről és az aktuális szolgáltatási értékről. Felmondás: A Bank a lakás-előtakarékosság mellett nyújtott kölcsönt felmondhatja akkor is, ha: 4. oldal

5 az ügyfél a lakás-előtakarékossági szerződés szerinti fizetési kötelezettségét nem a szerződésnek megfelelően (pl. nem a szerződés szerinti összegben vagy időpontban) teljesíti az ügyfél lakás-előtakarékossági szerződését az LTP felmondja az LTP bármely oknál fogva a lakás-előtakarékossági szerződés alapján fennálló szolgáltatásának teljesítése alól mentesül A lakás-előtakarékosság fedezete mellett nyújtott hiteltermék egyebekben megegyezik a megfelelő termékleírásban foglaltakkal. Amennyiben fenti tájékoztatóval kapcsolatban további kérdése merülne fel, hitelértékesítő munkatársaink készséggel állnak a rendelkezésére. Tisztelettel: AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe 5. oldal

6 MELLÉKLET Módozatok 321. Gyors egységesen 30 % áll. támogatás 322. Rövid egységesen 30 % áll. Támogatás 323. Normál egységesen 30 % áll. támogatás 324. Hosszú egységesen 30 % áll. támogatás Szerződéses összeg Kerek Ft-onként Minimális szerz. összeg Ft Ft Ft Ft Maximális szerződése összeg (Társasházak é lakásszövetkezetek esetén lás 4. sz. Melléklet!) Számlanyitási díj Ft Ft Ft Ft a szerződéses összeg 1 % - a Rendszeres betételhelyezés (a szerződéses összeg arányában) EBKM 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00% Betételhelyezés gyakorisága A megtakarított összegre fizetett kamat Kiutalás havi évi 3 %, napi kamatozás, kamattőkésítésre a megtakarítási év végén kerül sor Havonta, a hónapok utolsó napján A rendszeres megtakarító minimális megtakarítási ideje a fordulónapig (év / hó) 4 / 0 4 / 4 4 / 9 7 / 9 A kiutalás értékelési fordulónapokon vizsgált feltételei Min. megtakarított összeg (SZÖ %-ban): Min. értékszám: Min. megtakarítási idő: Értékelési fordulónap Értékszám 50,53% 62, hónap 50,87% 62, hónap 50,53% 62, hónap Nyilatkozattétel: a kiutalás megfelelő időben történő igénylése A kiutalást megelőző harmadik hónap utolsó napja 50,41% 62, hónap a megtakarítások megszolgált kamata x módozati szorzó a szerződéses összeg ezred része Módozati szorzó 2,14 2,03 1,82 1,13 Lakáskölcsön Szerződéses összeg teljes megtakarítás 6. oldal

7 Kezelési költség Hitelkamat az első hitelévben a hitelből történő kifizetéskor fennálló hiteltartozás, a további hitelévekben a hitelév elején fennálló hitelegyenleg 1%-a, amely a lakáshitel tartozást növeli Évi 6 %, napi kamatozás, kamattőkésítés havonta Teljes hiteldíj 7,24% 7,24% 7,24% 7,24% Törlesztési részlet a szerződéses összeg arányában A törlesztés kezdete 9,2 9,5 8,6 6,4 a hitelből történő első kifizetést követő naptári hónap Max. törlesztési idő év / hónap A rendszeres megtakarító minimális megtakarítási ideje (a kiutalásig) év / hónap Az egyéni teljesítménymutató a kormányrendeletben foglaltak értelmében 5 / 0 5 / 1 5 / 7 8 / 4 4 / 3 4 / 7 5 / 0 8 / 0 0,91 0,91 0,91 0,91 7. oldal

TÁJÉKOZTATÓ Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelep által Aranyes

TÁJÉKOZTATÓ Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelep által Aranyes TÁJÉKOZTATÓ Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelep által Aranyesı Extra B 6107 unit-linked életbiztosítás fedezete mellett nyújtott 20+5 és X+5 konstrukciójú jelzáloghitelekrıl Tisztelt Ügyfelünk!

Részletesebben

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehető jelzáloghitelek általános feltételei

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehető jelzáloghitelek általános feltételei Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehető jelzáloghitelek általános feltételei Hatályos 2010. július 16-tól a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe,

Részletesebben

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehető jelzáloghitelek általános feltételei

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehető jelzáloghitelek általános feltételei Copyright 2010 AXA csoport Magyarország Minden jog fenntartva. 1. oldal Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehető jelzáloghitelek általános feltételei Hatályos 2010. július 16-tól a hivatalosan

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott. Folyószámla-hitelkeret Terméktájékoztató

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott. Folyószámla-hitelkeret Terméktájékoztató AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott Folyószámla-hitelkeret Terméktájékoztató hatályos 2010. szeptember 10-étől a hivatalosan közzétett

Részletesebben

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjénél igényelhető Jelzáloghitelek Általános Feltételei

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjénél igényelhető Jelzáloghitelek Általános Feltételei Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjénél igényelhető Jelzáloghitelek Általános Feltételei Hatályos 2011. december 15-től a hivatalosan közzétett

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott Piramis kölcsön feltételei

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott Piramis kölcsön feltételei Copyright 2012 AXA csoport Magyarország Minden jog fenntartva. 1. oldal AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott Piramis kölcsön feltételei

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (PSZÁF eng.sz.: E-I-1102/2008 2008. december 4.) LAKOSSÁGI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott. Folyószámla-hitelkeret Terméktájékoztató

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott. Folyószámla-hitelkeret Terméktájékoztató AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe által nyújtott Folyószámla-hitelkeret Terméktájékoztató hatályos 2009. november 1-jétıl a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehetı jelzáloghitelek általános feltételei

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehetı jelzáloghitelek általános feltételei Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél felvehetı jelzáloghitelek általános feltételei Hatályos 2009. január 1-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe,

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott Forintosító kölcsön feltételei

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott Forintosító kölcsön feltételei 1. oldal AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott Forintosító kölcsön feltételei Hatályos 2015. február 1-től a hivatalosan közzétett változtatásig

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Már nem értékesített termékek

KONDÍCIÓS LISTA. Már nem értékesített termékek Hatályos: 2015. május 01. napjától Közzétéve: 2015. április 30. napján KONDÍCIÓS LISTA A jogelőd Allianz Bank Zrt. által 2011. március 31. napjáig megkötött jelzálogkölcsön szerződések, illetve az ezen

Részletesebben

A Plusz hitelkiváltási kölcsön különös feltételei

A Plusz hitelkiváltási kölcsön különös feltételei Cégnév: AXA Kereskedelmi Bank Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 135-139. Telefon: +36 1 465 65 65 +36 1 801 35 65 Fax: +36 1 465 65 99 Cg. szám: Fővárosi Bíróság 01-10-045097 Adószám: 13298962-2-44

Részletesebben

Általános Szerzôdési Feltételek

Általános Szerzôdési Feltételek Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság Általános Szerzôdési Feltételek (Üzletszabályzat) Hatályos: 2013. július 1-jétôl A) A lakás-elôtakarékossági szerzôdés megkötése

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott. hitelkiváltási kölcsön. különös feltételei

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott. hitelkiváltási kölcsön. különös feltételei Copyright 2012 AXA csoport Magyarország Minden jog fenntartva. 1. oldal AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott hitelkiváltási kölcsön különös

Részletesebben

Általános Szerzôdési Feltételek

Általános Szerzôdési Feltételek Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság Általános Szerzôdési Feltételek (Üzletszabályzat) Hatályos: 2011. március 1-jétôl A) A lakás-elôtakarékossági szerzôdés megkötése

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a központi lakossági hiteltermékek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

Az AXA Bank által nyújtott lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei

Az AXA Bank által nyújtott lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei Cégnév: AXA Kereskedelmi Bank Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 135-139. Telefon: +36 1 465 65 65 +36 1 801 35 65 Fax: +36 1 465 65 99 Cg. szám: Fővárosi Bíróság 01-10-045097 Adószám: 13298962-2-44

Részletesebben

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank ) lakáscélú Hazai elnevezésű, forint alapú, (vásárlási, bővítési, építési, felújítási)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. Biztosítással kombinált Végtörlesztő kölcsöne

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. Biztosítással kombinált Végtörlesztő kölcsöne ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. Biztosítással kombinált Végtörlesztő kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40 400 800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu

Részletesebben

TERMÉKPARAMÉTEREK. 1. A hitel célja. 2. Jogosultak köre. 3. A hitel devizaneme. 4. A hitel összege. Ügyfél tájékoztató

TERMÉKPARAMÉTEREK. 1. A hitel célja. 2. Jogosultak köre. 3. A hitel devizaneme. 4. A hitel összege. Ügyfél tájékoztató FHB KIVÁLTÓ HITEL 2012 Amennyiben a már fennálló deviza, vagy forint alapú lakáscélú jelzáloghitelét, vagy egyéb jelzáloggal fedezett és nem fedezett hitelét kívánja kiváltani, akkor igénybe veheti az

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Ügyleti kamat 12 havi kamatperiódus Ügyleti kamat évi

HIRDETMÉNY. Ügyleti kamat 12 havi kamatperiódus Ügyleti kamat évi HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank) Hitelkiváltási célú Forintosító elnevezésű, forint alapú, piaci kamatozású jelzáloghitelének

Részletesebben

TERMÉKLEÍRÁS Deviza és deviza alapú hitelhez /devizában folyósított és nyilvántartott, deviza alapú forintban folyósított és nyilvántartott/

TERMÉKLEÍRÁS Deviza és deviza alapú hitelhez /devizában folyósított és nyilvántartott, deviza alapú forintban folyósított és nyilvántartott/ 1. Hitel célja: TERMÉKLEÍRÁS Deviza és deviza alapú hitelhez /devizában folyósított és nyilvántartott, deviza alapú forintban folyósított és nyilvántartott/ - Lakáscélú hitel (vásárlás, építés, bővítés,

Részletesebben

3. a tulajdonában vagy az 1. pontnak megfelelõ jogcímen használatában

3. a tulajdonában vagy az 1. pontnak megfelelõ jogcímen használatában Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (a továbbiakban: Lakás-takarékpénztár) Általános Szerzõdési Feltételek (Üzletszabályzat) A) A lakás-elõtakarékossági szerzõdés

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2013.08.01.-től

Részletesebben

Hirdetmény. Fogyasztók részére nyújtott hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről

Hirdetmény. Fogyasztók részére nyújtott hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Hirdetmény Fogyasztók részére nyújtott hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2015.február 1-től Kiadva: Otthonteremtési támogtásra vonatkozó

Részletesebben

BA320 Kérelem meglévő kölcsön módosítására

BA320 Kérelem meglévő kölcsön módosítására BA320 / 20141229 IKTATÁSI SZÁM BA320 Kérelem meglévő kölcsön módosítására 1. Azonosító adatok 1.1 Ügyletcsomag azonosító 1.2 I. Hitelügylet azonosító 1.3 II. Hitelügylet azonosító 1.4 2. Módosítást kérő

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS általános szerződési feltételek Hatályos 2015. július 3-ától

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS általános szerződési feltételek Hatályos 2015. július 3-ától Copyright 2015 AXA. 1. oldal TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS általános szerződési feltételek Hatályos 2015. július 3-ától A jelen tartós befektetési szerződési feltételek (a továbbiakban: TBSZ Szerződési

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott tájékoztató az

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott tájékoztató az Copyright AXA 2014 1. oldal AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott tájékoztató az Újrakezdő tartozásrendezésre vonatkozó termék feltételeiről

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a lakossági hitelek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2015.08.01.-tól

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS. A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott szabad felhasználású és lakáscélú jelzáloghitelekről

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS. A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott szabad felhasználású és lakáscélú jelzáloghitelekről ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott szabad felhasználású és lakáscélú jelzáloghitelekről készült a Fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény

Részletesebben