TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ GONDOLATOK 4 2. A VEZETŐI PROGRAMOT MEGHATÁROZÓ FŐBB DOKUMENTUMOK 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ GONDOLATOK 4 2. A VEZETŐI PROGRAMOT MEGHATÁROZÓ FŐBB DOKUMENTUMOK 4"

Átírás

1 1

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ GONDOLATOK 4 2. A VEZETŐI PROGRAMOT MEGHATÁROZÓ FŐBB DOKUMENTUMOK Törvényi háttér Intézményi alapdokumentumok Fenntartói dokumentumok 5 3. MIT VÁR EL A FENNTARTÓ? 5 4. HELYZETELEMZÉS A Jó Pásztor Református Óvoda szociokulturális környezete Az óvoda férőhely és létszámadatainak alakulása Humánerőforrás: Nevelőtestület és alkalmazotti közösség A pedagógusok, a nevelést segítő és technikai munkavállalók feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége Továbbképzési mutatók Szervezeti struktúránk Szakmai tevékenység Nevelési program Pedagógiai munkát segítő munkaközösség A nevelőtestület bekapcsolódása Hajdúböszörmény város óvodai közösségeinek szervezett szakmai munkába, egyéb szakmai munkába Gyermekvédelem, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodánkban Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés Kapcsolatrendszer alakítása Óvoda család kapcsolattartási formái Munkatársi kapcsolatok Társintézményeink / fenntartónk Tárgyi feltételrendszer VEZETÉSI PROGRAM A Jó Pásztor Református Óvoda működtetési terve - vezetési koncepcióm Vezetői irányelveim, szakmai, pedagógiai hitvallás Intézményi célkitűzések FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 18 2

3 6.1. Humánerőforrás Pedagógiai és egyéb szakmai és nem szakmai területet is érintő munkánk továbbfejlesztési lehetőségei, feladatai A gyermekvédelemi munka továbbfejlesztése Az óvoda kapcsolatrendszerének fejlesztési terve Belső kapcsolataink bővítési, fejlesztési lehetőségei Óvoda- Család Munkatársi kapcsolatok Külsőkapcsolataink bővítési, fejlesztési lehetőségei Társintézményeink Fenntartónk Tárgyi erőforrásaink fejlesztési lehetőségei ÖSSZEGZÉS 29 MELLÉKLET: 1. Diploma másolatok 2. Önéletrajz 3. Nyilatkozat Nyilatkozat Erkölcsi bizonyítvány 3

4 1. BEVEZETŐ GONDOLATOK Pályázatomat a Jó Pásztor Református Óvoda óvodavezetői megbízása kapcsán készítettem el. Hálát adok az Úrnak, hogy elhívott e feladatra, s igyekezni fogok, hogy az elhívatáshoz méltó legyek, alázat, szelídség, türelem, szeretet vezesse munkámat. Minden emberben egy új feladat, kihívás izgalmakkal, s bizony belső vívódással is párosul. De tudom: Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.. / Ézs 41,10 / S tudom azt is, hogy: Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, Az kezdjen el valami jót tenni, és meglátja, milyen sokan odaállnak mellé. (Böjte Csaba) Köszönöm a Hajdúböszörmény Kálvin téri Református Egyházközség fenntartó testületének bizalmát. Feladatom egy rövid távú, egy évre szóló vezetői koncepció elkészítése. 2. A VEZETŐI PROGRAMOT MEGHATÁROZÓ FŐBB DOKUMENTUMOK Törvényi háttér évi LXXIX. törvény a közoktatásról és módosításai 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 30/2004. (X. 28.) OM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról 137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramról, valamint az OAP módosító rendeletei 3/2002. (II. 15.) OM rendelet a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról és annak módosításai 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógusszakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. Törvény és a módosítások; Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. Törvény évi I. törvény a munka törvénykönyvéről a Magyarországi Református Egyház évi II. törvénnyel módosított évi I. Közoktatási Törvénye (a továbbiakban RKt.) 4

5 a Magyarországi Református Egyház közoktatási törvényének végrehajtására kiadott szabályrendelet a évi I. törvény a MRE gazdálkodásáról Alapdokumentumok A pályázat elkészítéséhez az alábbi intézményi dokumentumokat tanulmányoztam: Alapító Okirat Szervezeti és Működési Szabályzat Jó Pásztor Református Óvoda Helyi Nevelési Programja Intézményi Minőségirányítási Program (IMIP) Házirend Áttekintettem Zilahi Józsefné közoktatási szakértő Nevelési programunkról készített szakértői jelentését Fenntartói dokumentumok Fenntartói Minőségirányítási Program Fenntartói határozatok 3. MIT VÁR EL A FENNTARTÓ? Egyházközségünk, a Hajdúböszörmény Kálvin téri Református Egyházközség az intézmény alapító okiratában egyértelműen megfogalmazza, mit vár az óvodától, milyen céllal hozta létre. A Hajdúböszörmény Kálvin téri Református Egyházközség református óvoda alapításával eleget kíván tenni a keresztelőn kimondott azon fogadalomnak, hogy a gyülekezet közössége minden segítséget megad a szülőknek ahhoz, hogy gyermeküket református keresztyén szellemben nevelhessék. Az intézmény nyitott azok számára is, akik nem reformátusok, de gyermekeiket keresztyén értékrendre épített, református szellemiséget képviselő óvodai nevelésben akarják részesíteni és igénylik azt a lelkiséget és szakmaiságot, amit egy református intézmény hordoz. A gyülekezet jövőjéért, a felnövekvő generáció hitbeli épüléséért érzett felelősség, valamint a család intézményének erősítése, támogatása, a hátrányos helyzetűek egyházunkba, és társadalmunkba való beépülésének segítése is arra vezette az egyházközséget, hogy élve a lehetőségekkel, református nevelési intézményt hozzon létre. A Hajdúböszörmény Kálvin téri Református Egyházközség az óvoda alapító okiratában a 3-6 (7) éves korosztály számára igényli az óvodai nevelést. E mellett lehetőséget biztosít az integrált nevelésre, amennyiben erre igény merülne fel. Feladatként jelöli meg az ingatlan hasznosítását, s szintén feladatként tűzi ki saját konyha működésének biztosításával az óvodás gyermekek étkeztetését a szociális étkeztetéssel együtt. Lehetővé teszi a munkahelyi vendéglátást. Az óvoda önállóan gazdálkodó, önállóan működő szerv. Az alapító okirat szerint az óvoda 135 gyermeket fogadhat ben elkészült a fenntartói minőségirányítási program. A fenntartói MIP az óvodával kapcsolatban az általános és konkrét elvárásokat is megfogalmazza. Az általános és konkrét elvárások, minőségcélok, a sikeresség kritériumainak megfogalmazása tartalmazza, hogy az óvodának milyen helyben kitűzött céloknak kell megfelelnie, mit kell elérnie, mely helyi feladatokat kell elvé- 5

6 geznie az országos szakmai programokban, törvényekben, jogszabályokban kötelezően alkalmazandó meghatározott feladatokon kívül működésének hatékonyságára, javulására vonatkozóan. Az intézménynek a fenntartói elvárások mentén szükséges működnie. 4. HELYZETELEMZÉS A Jó Pásztor Református Óvoda szociokulturális környezete A Hajdúböszörmény Kálvin téri Református Egyházközség óvodánk fenntartója. Urunké a dicsőség a gondviselésért, hogy megépülhetett és megkezdhette munkáját a Jó Pásztor Református Óvoda. Gyülekezetünk Presbitériuma a visszakapott Kálvin tér 18. alatti ingatlanon indította el az óvodát, mely a belvárosban van, megközelítése kedvező, tömegközlekedéssel jól elérhető, s a város egyetlen református óvodája. A május 27-én benyújtott EU-s pályázatot február 28- án pozitívan bírálták el, amely megalapozta az építkezést. Az indítás, a református óvoda létrehozása városi igényként is megfogalmazódott szeptember elsején Isten kegyelméből a Jó Pásztor Református Óvoda megnyitotta kapuit. Az óvoda megrendelői Hajdúböszörmény város 3-6 (7) éves korú gyermekeinek szülei, de a környező települések óvodás korú gyermekeinek szülei is. A város közigazgatási területéhez tartozó környező település a 20 km-re lévő Nagypród és az ún. Bocskai Szőlőskert óvodáskorú gyermekeinek szülei is. A gyermekek összetétele a város és a környező települések rétegjellemzőiből tevődik össze. A szülői háttér tekintetében eltérések mutatkoznak. Van több diplomás, optimális körülmények között élő, és egyre több a munkanélküliség terhe alatt élő, nehéz körülmények között élő család. Egyre több hátrányos helyzetű gyermek van intézményünkben, de mivel a törvény szerint az a gyermek számít HHH - nak, akinek szülei iskolai végzettsége nem haladja meg a 8 osztályos általános iskolát, az óvodai statisztika nem tükrözi a keserű valóságot. A családok közül többen a mezőgazdaságban dolgoznak, és jelentős számban a város legtöbb lakóját foglalkoztató GE-ben Az óvoda férőhely és létszámadatainak alakulása Református óvodánk elsősorban református gyermekeket vár, de nyitottak vagyunk, az óvoda felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül fogadja a gyermekeket. A beiratkozás rendje, a felvételi szempontok alapdokumentumainkban szabályozottak. A 2006/07. nevelési évben indult óvoda csoportjai folyamatosan bővültek. A 2007/2008-as nevelési évben óvodánk 3 csoportról 5 csoportra bővült. A csoportok összetétele homogén, osztatlan, de részben osztott csoportok is fellelhetőek óvodánkban. 2006/ / / / / / fő 114 fő 123 fő 123 fő 125 fő 131 fő 1. táblázat Óvodai létszámalakulás 2006/ / / / / /2012. Létszám 74 fő 114 fő 123 fő 123 fő 125 fő 131 fő Kihasználtság (%) 99 % 84, 5 % 91 % 91 % 92,5 % 97 % 2. táblázat Kihasználtság az óvodában 75, illetve 2007/08 tól: 135 főhöz viszonyítva / forrás: FMIP, ill. különös közzétételi lista 6

7 Az öt óvodai csoport az alapító okirat szerint az indítható össz-csoportszám. A csoportok száma egyező az óvoda épületének befogadó képességével, újabb csoport indítása már nem megoldható a meglévő feltételrendszerben. Óvodánk kihasználtsága pozitív képet mutat Humánerőforrás: Nevelőtestület és alkalmazotti közösség Rendkívül fontos az óvodapedagógus emberi megfelelése, hiszen magatartása modellértékű. A nevelési helyzetek legfontosabb szereplője ő, aki életmódjával, emberi és nevelői megnyilvánulásaival közvetíti a keresztyén értékeket. De modell a gyermeknek valamennyi munkatárs. Az óvoda: alapító okirata [105/2011. (V. 03.)] szerinti engedélyezett pedagóguslétszám: 11 fő. Jelenleg egy fő GYED-en van. A nevelést segítő dajka: 5 fő; más munkakörben - kinevezéssel konyhai munkavállaló, udvaros gondnok karbantartó dolgozik az óvodában. Több területen megbízási szerződéssel történik foglalkoztatás. A takarítást vállalkozóval kötött szerződés alapján biztosítja az óvoda. Konyhai munkavállalóink között egy újabb foglalkoztatási forma jelenik meg, az egyszerűsített foglalkoztatási forma. A 4. táblázatban megjelenő dajkák és a gondozónő száma félreértésre adhat okot, 6 főt jelez, mint nevelést segítő munkakör. Közülük a gondozónő gyógypedagógiai asszisztens végzettségű is, aki az SNI gyermekek fejlesztésében segít 4 órában az érintett csoportban. A nevelőtestület, az alkalmazotti közösség kialakítása az óvoda fokozatos bővülésének ütemében történt. Több éven át úgy működött óvodánk, hogy viszonylag magas volt a határozott idejű foglalkoztatás, fenntartónk kérésére az elmúlt két év kezdett kialakítani viszonylagos stabilitást. Ez a változtatás amiatt is fontos volt, mert a határozott idejű foglalkoztatás a munkavállalót kiszolgáltatottá teszi, s ez visszahat munkájára. Problémásnak a konyhai munkavállalók helyzetét látom, abban a tekintetben, hogy nem egy régi, összeszokott csapat. A foglalkoztatás anyagi vetülete, a költségcsökkentés viszont fontos. A megemelkedett feladat megkívánta a létszámbővítést. E téren is fontos, hogy a nagy egész részeként összeszokott csapat dolgozzék A pedagógusok, a nevelést segítő és technikai munkavállalók feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége Név A jelenlegi nevelőtestület iskolai végzettsége és szakképzettsége Főiskola / óvodapedagógus Gyermek- ifjúság és családvédelem szakvizsga Főiskola / óvodapedagógus Tanítói diploma Főiskola / óvodapedagógus - A preventív és differenciáló fejlesztő pedagógiai ismeretek szakvizsga Főiskola / óvodapedagógus Főiskola / óvodapedagógus Főiskola / óvodapedagógus Főiskola / óvodapedagógus óvodavezető Közoktatás vezető szakvizsga Főiskola / óvodapedagógus 7

8 Főiskola / óvodapedagógus A preventív és differenciáló fejlesztő pedagógiai ismeretek szakvizsga Főiskola / óvodapedagógus Gyermek- ifjúság és családvédelem szakvizsga Főiskola / óvodapedagógus Egyetem / Okleveles közgazdász Főiskola/ Közszolgálati közgazdász 3. táblázat - A jelenlegi nevelőtestület iskolai végzettsége és szakképzettsége Óvodánk valamennyi óvodapedagógusa szakképzett munkavállaló, többen rendelkeznek szakvizsgával. A szakvizsgák között megjelenik: - közoktatás vezető szakvizsga; - a preventív és differenciáló fejlesztő pedagógiai ismeretek szakvizsga; - gyermek- ifjúság és családvédelem szakvizsga Egy kolléganő tanítói diplomával is rendelkezik. Az SNI gyermekek habilitációs, rehabilitációs foglalkozását gyógypedagógus végzettségű pedagógus látja el megbízási szerződéssel. Név A jelenlegi nevelést segítő és technikai munkavállalók iskolai végzettsége és szakképzettsége, munkaköre érettségi, csecsemő és gyermeknevelő, felsőfokú szakképesítésgyógypedagógiai asszisztens dajka szakképesítés szakmunkásképző-mechanikai műszerész érettségi, dajka szakképesítés érettségi, dajka szakképesítés érettségi; dajka szakképesítés gondozónő - gyógypedagógiai asszisztens dajka udvaros gondnok - karbantartó dajka dajka dajka dajka szakképesítés szakmunkásképző érettségi, élelmezés vezetői szakképesítés általános iskola szakképző, érettségi szakképző érettségi dajka szakács - cukrász élelmezésvezető - konyhai kisegítő konyhai kisegítő szakács szakács konyhai kisegítő szakképző szakács / hétvégén 4. táblázat - A jelenlegi nevelést segítő és technikai munkavállalók iskolai végzettsége és szakképzettsége, munkaköre 8

9 A dajkák nélkül nincs nevelés és gondozás az óvodában. Sajátos feladataikat senki nem tudná elvégezni, csak ők, azokon a területeken, ahova rendeltettek. A nevelést segítő dajkáink mindegyike rendelkezik dajka végzettséggel. Valamennyien aktív szereplői az óvodás gyermekek személyiségfejlesztésének. Intézményünk egyik erősségének tartom, hogy a dajka nénik nemcsak a gondozási feladatokban nyújtanak aktív segítséget, hanem az Úrtól kapott képességeikkel színesítik az óvodai mindennapok pillanatait. (kiemelkedő zenei képességek, mesedramatizálás, bábozás az óvónőkkel közösen, dekorálás, virágkötészet...) Zilahi Józsefné szakértői összegzésében így ír: A dajkák is kulturáltak, segítőkészek, udvariasak, jó partnerek a gondozási feladatok elvégzésében és az egyéni bánásmódot igénylő kicsik gondozásában. Az óvoda gazdasági vezetője jelenleg távol van, THGY-n, feladatait helyettes munkavállaló látja el, aki lelkiismeretesen végzi feladatát. Egyéb munkavállalóink közül Zilahi Józsefné szakértői jelentésében kiemeli: Az udvart és az épületet karbantartó munkatárs sokféle költségkímélő munkát végez, keze nyoma, lelkiismeretes, jó minőségű munkája, férfias példamutatása a pedagógiai munka szerves része Továbbképzési mutatók alakulása Óvodapedagógusaink önképzésük érdekében többféle továbbképzésen vettek részt. E továbbképzések mindegyike az intézmény munkáját segítő volt. A továbbképzések között megjelenik több munkatárs katechetikai képzése. A kollégák tanfolyami képzései között található sok olyan tanfolyam, mely jól hasznosul a munka során: - ének- zenei nevelés, - ECDL, - tanügy-igazgatási auditor, - változásmenedzselés a közoktatási intézményben, - HEFOP-os képzés, éves gyermekek nevelése mozgásterápiával; - Felkészítés a viselkedészavart mutató más fogyatékos gyermekek integrált nevelésére; - Biblia Iskola (a Biblia Szövetség szervezésében) - Mozgásterápia a tanulási nehézségek megelőzésére és oldására Szervezeti struktúránk Az intézményi szervezeti struktúra az elmúlt időszakban átalakult. Megszűnt a helyettesi státusz és az óvodatitkári munkakör. Megnőttek az óvodavezető és a gazdasági vezető feladatai. A korábbi helyettes, Szatmári Erzsébet több feladatot átvállalt, segített a vezetőknek Szakmai tevékenység Nevelési program Erőforrása az intézménynek saját, évek során kialakított nevelési programja, melyet az elmúlt években a változásokhoz igazított, illetve kellett igazítania. A 2009/2010. nevelési évben az alapprogram törvényi változása, magával hozta a pedagógiai programunk átgondolását, strukturális, szerkezeti változtatásának lehetőségét és a XXI. század változó természeti és társadalmi környezetnek megfelelő tartalmi átgondolását és beépítését a nevelési programba. 9

10 Társadalmi, közéleti Fenntartó gyülekezet BELSŐ, MUNKATÁRSI KAPCSOLATOK Tárgyi, természeti környezet Ismeretszerző tevékenység Munka jellegű tevékenységek Művészeti jellegű tevékenységek E nevelési programban a nevelőtestület elvi-pedagógiai egységben több évre előre meghatározta az óvoda pedagógiai profilját, vezető értékeit, a nevelés súlypontjait, hangnemét, eljárásainak és partneri viszonyainak fő jellemzőit. Óvodánk a református egyház: nevelő intézményeként, a Biblia szellemében a kálvini tanítások szerint neveli a gyermekeket. A pedagógiai munkában a pedagógusok fontosnak tartják, hogy érzelmi biztonságban, otthonos, derűs, kiegyensúlyozott ritmusban, szeretetteljes nevelésben és környezetben, változatosan és számára választhatóan tevékenykedhessen a gyermek. Olyan játékos helyzeteket és tanulási alkalmakat teremtenek az óvodapedagógusok, melyben a gyermek képességeinek fejlesztése differenciáltan, egyénre szabottan, gyermekekhez igazított módszerekkel, eszközökkel történik, mely lehetőséget biztosít arra, hogy kielégítsék a gyermekek megismerési vágyát, kíváncsiságát, sokoldalú érdeklődését. Kiemelt szerepe van a nevelőmunkában a játéknak, melyet a készségés képességfejlesztés leghatékonyabb módjának tart a közösség. BIBLIAI EMBERKÉP Gyermekkép A NEVELÉS CÉLJA FEJLESZTÉSI FELADATOK HATÁSRENDSZER J Á T É K Tevékenységrendszer P E D A G Ó G U S C S A L Á D Kapcsolatrendszer A NEVELÉS VÁRHATÓ EREDMÉNYE Az óvoda nevelési programját 2010-ben Zilahi Józsefné közoktatási szakértő, református szakértő értékelte, a fenntartónk az 51/ 2010 (V. 11.) számú határozatával elfogadta. Nevelőtestületünk e 2010-ben elfogadott program megvalósítását végzi. Zilahi Józsefné a következőket írta: Összefoglalva megállapítom, hogy a hajdúböszörményi Jó Pásztor Református Óvoda Nevelési Programja szerkezetében áttekinthető, szakmailag világos, tömör és teljes, az intézményes kisgyermeknevelésben lényeges alkotóelemekre szorítkozik, ezek kifejtésében logikus és egységes, érthető, egyszerű stílusú, magyarul megírt, az érvényes jogszabályokhoz és a korszerű nevelési elvekhez hozzáigazított alapdokumentum.. A Program a valóságot figyelembe véve tervez az általuk követett napi- és heti rend alkalmazkodik a gyerekek életkorához.. 10

11 Pedagógiai munkát segítő munkaközösség Óvodánkban hitéleti munkaközösség működött, de jelenleg nincsen munkaközösség. Egy-egy feladat elvégzésére alakulnak csoportok, például pályázat írásakor A nevelőtestület bekapcsolódása Hajdúböszörmény város óvodai közösségeinek szervezett szakmai munkába, egyéb szakmai munkába A Városi Gyermek- és Ifjúságvédelmi Munkaközösség munkájában vesz részt óvodánk gyermekvédelmi felelőse. Részese a megbeszéléseknek, majd a munkatársi értekezleteken beszámol a munkaközösség munkájáról, törvényi változásokról. Közösségünk a református óvodák szakmai konferenciáján minden évben részt vesz, így bepillantást nyerhet más református óvodák életébe ben Hajdúböszörmény adott otthont e konferenciának, hála az Úrnak, hogy úgy tértek haza vendégeink, hogy szakmailag feltöltődtek, kicserélhették egymással gondolataikat, s lehetőségük volt egy kis kikapcsolódásra is. A Református Óvodák Országos Szakmai Találkozóin kívül a Debreceni Református Kollégium Óvodájával van közelebbi kapcsolata intézményünknek. A bemutató foglalkozásokon túl közös képzésben is volt részünk, ahol Bodó Sára tartott előadást A gyermekek gyászfeldolgozása témában. A Fóti Száz Juhocska Református Óvodával előző lelkipásztorunk Zila Péter és felesége révén kerültünk kapcsolatba, akik a Fóti Gyülekezetből érkeztek református testvéri közösségünkbe. (Egyszeri látogatás alkalmával volt lehetőségünk egymásnak bemutatkozni, és bemutatni óvodánkat.) Óvodánk óvodapedagógusai szívesen vesznek részt a város többi óvodájának szakmai napjain, illetve bemutató foglalkozásain, és az azt követő szakmai megbeszéléseken. A többi intézménnyel a kapcsolatot az óvodavezetőkön keresztül óvodavezető asszonyunk tartotta, illetve az intézménylátogatások is az ő szervezésében zajlottak le. Óvodánk nyitott, így a város életében is részt vesz felkérésre rendezvényen őszén a Parakletos Kiadó Én így használom a 365 bibliai történetet címmel írt ki pályázatot, azzal a céllal, hogy egy kicsit belelássanak egymás gyakorlatába, műhelytitkaiba a közösségek. Óvodánkból nyolc óvodapedagógusa készítette el egy-egy hitéleti foglalkozásnak, illetve gyermek-istentiszteleti alkalomnak, áhítatnak a bő vázlatát, mintegy műhelyablakot nyitva az ovis hittanra. A kiadó értékelésében írja: Változatos, bibliahű történetmondás, gyermekszeretet és játéköröm jellemzi ezt a műhelyt, méltó módon a nevükhöz.. Valamennyi anyag olvasható a kiadó honlapján Gyermekvédelem, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek Gyermekvédelem, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodánkban Mint ahogy fentebb is írtam, gyermekeink összetétele tükrözi településünk és a környező települések társadalmi összetételét. A város és környéke társadalmi összetételéből, a családok egyre nehezebb anyagi helyzetéből adódóan a gyermekek értelmi, érzelmi, és szocializációs szintje eltérő. A csoportösszetételekből adódóan minden óvodapedagógus ellátja az alapvető gyermekvédelmi feladatokat, elkészítik a csoportok statisztikáját is. Az óvodapedagógusok lelkiismeretesen követik figyelemmel a családokban bekövetkezett negatív változásokat, és jelzéssel élnek mind az óvodavezető, mind a gyermekvédelmi felelős felé. A gyermeki jogok védelmére, a hátrányos helyzetű, és veszélyeztetett gyermekek, családok segítésére gyermekvédelmi felelős tevékenykedik. 11

12 Óvodánk szerencsés abban a tekintetben, hogy vannak olyan óvodapedagógusaink, akik gyermek- ifjúság és családvédelem szakvizsgát szereztek. Óvodánkban a gyermekek megkapják mindazokat a kedvezményeket, mint az önkormányzati óvodákba járó gyermekek. Nem mehetünk el amellett a tény mellett, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek száma növekszik óvodánkban. Valamint az is kihat az óvoda életére, hogy viszonylag sok azoknak a gyermekeknek a száma, akik étkezetési támogatásban (100 %, illetve 50 % ingyenes) részesülnek. A létszámnövekedés az intézményi költségek növekedésével párosul, ha a kapott normatíva nem fedezi a kiadásokat. SNI gyermekek óvodánkban Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. / Róm 15,1 / SNI gyermekek száma 2006/ / / / / / fő 6 fő 5 fő 4 fő 4 fő 3 fő 5. táblázat SNI létszám alakulása Az óvoda a kezdetektől fogad SNI gyermekek. Az SNI ellátás az alapító okiratnak megfelelően történik. Intézményünk szerencsés helyzetben van, mert egyik dajkánk gyógypedagógiai asszisztens végzettséggel is rendelkezik. A gyógypedagógus, (aki megbízási szerződéssel dolgozik óvodánkban) a szakértői véleményekben meghatározott időtartamban végzi az SNI gyermekek habilitációs, rehabilitációs tevékenységét Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés Az óvodai minőségirányítási program határozza meg az intézmény működésének hosszútávra szóló elveit és a megvalósításra szolgáló elképzeléseket. Meghatározza az óvoda működésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását. Intézményünkben működik minőségirányítási csoport, melynek feladata a minőségirányítási program kidolgozásának és megvalósításának irányítása. A fenntartói MIP-ben megfogalmazott óvodánkra vonatkozó elvárások meghatározzák az óvoda részére, hogy az IMIP-ben meghatározottak szerint értékeljük tevékenységünket. Az óvodában folyó szakmai munka színvonalának, a partnerek (munkavállalók és szülők) visszajelzésének objektív mérése, az intézményi IMIP-ben megfogalmazottak szerint, kétévente meghatározott időben, a minőségfejlesztési team által megalkotott kérdőívek segítségével történik. A Baltazár Dezső Református Általános Iskola pedagógusai az elsősökhöz nyílt napra szoktak hívni bennünket, így visszajelzést kaphatunk munkánkról. Az óvodavezető évente végez ellenőrző látogatásokat a csoportokban. A munkavállalók teljesítményértékelésére azonban kétévente kerül sor, teljesítményértékelő lap formájában, amelynek egyik részét az önértékelés, másik részét a vezetői értékelés eredménye adja. Ez kiegészül a szakmai véleménykérő lappal, amelynek az a szerepe, hogy segítsen átgondolni a munkakörrel kapcsolatos személyes és szakmai kérdéseket, másrészt pedig, hogy 12

13 információkat szolgáltasson az óvodavezetésnek a fejlesztendő területekről az egyes pedagógus szemszögéből. Ez tulajdonképpen egy interjú, írásban. Végül az össz - pontszámok alapján az óvodavezető a munkavállalóval közösen megállapítja az erősségeket, és a fejlesztendő területeket Kapcsolatrendszer alakítása Zilahiné írja összegzésében: Jó kapcsolatot tartanak fenn pedagógiai szakszolgálattal, az egészségügyi ellenőrzéssel, a Debreceni Református Kollégium Óvodájával, a helyi iskolákkal Óvoda család kapcsolattartási formái Az óvoda egyik nagyon fontos feladata a családokkal való együttműködés. Az óvoda igazi keresztyén szellemisége a szülők támogatása nélkül nem valósulhat meg. Óvodánkban a szülők partnerként tekintenek az itt dolgozó pedagógusokra gyermekük nevelésében. A legfontosabb számomra e kapcsolatban a kölcsönös bizalom. Közös célunk a családokkal együttműködve, a nevelési tevékenységüket kiegészítve és segítve a gyermekek spontán érését hangsúlyozva, olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, akik közül legtöbben az óvodáskor végére készen állnak az iskolai tanulás megkezdésére. Az évek során többféle kapcsolattartási forma alakult ki óvodánkban az intézmény és a család között. Napi információcsere A beiratkozás idején nyílt napok szervezése az óvodában Családlátogatás szülői igény szerint a gyermekek óvodakezdése előtt Szülői értekezlet Fogadóórák (Szülői kezdeményezésre minden óvodapedagógusnak meghatározott időben, havonta egyszer van fogadóórája) Fogadóórák a nagycsoportban az iskolaérettségi vizsgálat eredményének ismertetése Szülői igény szerint nyílt nap lehetősége a pedagógussal való egyeztetés alapján A szülők bevonása ünnepeinkbe (Adventi gyertyagyújtások alkalmai) Családokkal közös programok szervezése (Tavaszköszöntő családi nap) Aktuális információk ismertetése a hirdető táblákon A szülők hívogatása a gyülekezeti alkalmakra (Családi Istentiszteletek, református ünnepek) szülők igényeihez igazodva, Az óvodáért végzett társadalmi munkák szervezése a szülők körében Intézményünkben az óvodakezdés időszakában az anyás befogadást javasoljuk a családoknak a fokozatosság és folyamatosság elvét szem előtt tartva. A szülők örömmel várnak minket (leendő óvó néniket és dajka néniket) gyermekeikkel együtt a családlátogatások előre megbeszélt időpontjában. Ekkor lehetőség nyílik az ismerkedésre, és ez által a leendő óvodásokat már az első nap ismerősként tudjuk üdvözölni óvodánkban. A szülőkkel való néhány kapcsolattartási forma hatékonysága azonban eltérő képet mutat csoportonként. Vannak olyan csoportok, ahol folyamatosan élnek a szülők a nyílt napok és a fogadóórák lehetőségével és vannak csoportok, ahol néhány kivételtől eltekintve kevésbé érdeklődőek. Fontosnak tartom a közeljövőben ezt a témát körüljárni, és megoldást találni e nem elhanyagolható kapcsolattartási formára, hiszen a szülők a nyílt napokon nyernek igazán betekintést a csoportokban folyó munkáról. A beiratkozások idején az óvoda kapui nyitva állnak az érdeklődők és gyülekezetünk tagjai előtt, de ezen a téren sem tapasztalható túlzott érdeklődés a leendő óvodások szüleit leszámítva. Vannak olyan szülők, akik a beiratkozás mindhárom napján eljönnek gyermekükkel ismerkedni az óvodával és az óvodapedagógusokkal. 13

14 A közös programokban szívesen vesznek részt a szülők és nagy odaadással segítenek a támogatójegyek megvásárlásával, továbbá a szeretetvendégségek kínálatával, tombola nyeremények felajánlásával, és zsákbamacska árusításának megvalósításában. Tudják, hogy ennek a programnak a bevétele az egyedüli bevételi lehetőségünk, mivel óvodánknak nincsen alapítványa. A szülők, nagyszülők szívesen segítenek óvodánk körül a kétkezi munkában is. A szülők körében végzett missziói munka kapcsán úgy érzem, bőven van feladatunk. Személyes példaadással igyekszünk bevonni a családokat gyülekezeti alkalmainkba több-kevesebb sikerrel Munkatársi kapcsolatok Egy közösség vagyunk olyan közösség, amelyben egy egy területnek gazdája, felelőse van. Mindenkinek saját részterületén szakmailag és emberileg is maximumot szükséges nyújtania. Munkánkban az iránytű: a Biblia szavai kell, hogy legyenek. Az óvoda munkahelyünk. A munkatársi kapcsolatoknak is ezt szükséges tükröznie. Egy - egy ember vagy emberek között szövődhetnek baráti szálak, baráti kapcsolatok, de a feladatok végzésében nem szabad, hogy felülemelkedjen a munkahelyi kívánalmakon. Úgy látom, voltak olyan pillanatok óvodánk életében, amikor ezek a hatások erősebbek voltak. Meglátásom, hogy a nyílt, őszinte munkatársi kapcsolatnak van egy olyan visszahúzó tényezője, amely ma nagyon sok munkahelyet érint az országban. Az ország számos munkahelyén fellelhető, hogy az emberek féltve munkahelyüket, nem nyílnak meg. Ez nem jó, visszatartó, visszahúzó erőként hat a hatékony munkavégzésre. Fontosnak érzem munkámban, ha van ilyen nálunk is, ezt feloldjam. Nem szeretnék senkit megbántani, ha valaki ezt annak érzi, máris bocsánatát kérem. Mindenkinek szívére helyezem e gondolatsor eldöntését Társintézményeink / fenntartónk Intézményünkből a gyermekek jelentős része városunk református iskolájában, a Baltazár Dezső Református Általános Iskolában kezdi meg iskolai tanulmányait. Ezért is Legyen Istené a dicsőség, hogy óvodásaink keresztyén nevelése felmenő rendszerben valósulhat meg. A minőségbiztosítási résznél említettem, hogy a beazonosított partnerek közül hiányzik (ugyanis nincs kérdőíves elégedettségmérés) a református iskola nevelőtestülete, de nyílt napok szervezésével, közös Télapó ünnepség szervezésével és a több héten át tartó Suli váró programokkal tartjuk a kapcsolatot. Az a véleményem, hogy érdemes lenne ezt a kapcsolatot átgondolni, mélyíteni. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolával van még kapcsolatunk, bár óvodánkból évek óta nem iratkoznak ebbe az iskolába, a nevelőtestület kitartóan küldi a leendő elsősöknek a levelezős versenyfeladatokat. A többi iskolával a beiratkozással kapcsolatos plakátok elhelyezésében merül ki a kapcsolattartás. Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálattal is megfelelő a kapcsolat, ellátják gyermekeinket. A Református Pedagógiai Intézettel a kapcsolattartást az óvodavezető asszony tartja. Fenntartónk: a Hajdúböszörmény Kálvin téri Református Egyházközség. Sajnálatos tény, hogy az elmúlt időszakban az intézmény vezetése és a fenntartó között a kapcsolat nem volt harmonikus. Egy nem harmonikus kapcsolat hosszú távon nem tartható, az intézmény elvesztheti partnereit. A gyülekezet a közösségben élő hívők összessége, ahol a gyermekeknek is helyük van. Jézus maga jelentette ki, hogy Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket.. Az intézményi alkalmainkra az óvoda mindig várja a gyülekezet tagjait. 14

15 4. 6. Tárgyi feltételrendszer A Kálvin téri templom köré épített épületegyüttes sajátos megjelenése, a szervesen illeszkedő gyülekezeti terem, a régi és az új parókia természetes környezetet biztosít minden alapvető, lényeges emberi és keresztyén érték ápolásához, nevelési feladat megvalósításához, melynek kiaknázására óvodánk törekszik. Az óvoda átadásával egyúttal biztosított lett az előírt kötelezőség az eszközök terén is. A helyiségek tágasak, világosak, minden csoportszoba bútorzata megfelel az előírásoknak. Minden gyermekek számára előírt helyiséggel rendelkezik óvodánk, az intézményben dolgozó nevelők és technikai dolgozók számára is biztosítottak a helyiségek. Ismét Zilahi Józsefnét idézem: Az óvodai eszközjegyzékben felsorolt tárgyak többsége megvan, a beszerzendők szükségesek. Az udvari játékok a szabványnak megfelelőek, jól szolgálják a gyermekek mozgásfejlődését. A minden igényt kielégítő sok játékkal teli udvarunk kicsinek bizonyult, így közösségünk igénybe veszi a templomunk kertjének egy részét is. Az udvar gazdag, esztétikus növényvilága, biztosítja a jó levegőt, az udvar fái, cserjéi kellemes árnyékoltságot nyújtanak a gyermekek számára, s ezt szolgálja az eső vagy erős napfény esetén az emeleti és a földszinti terasz is. A szép és tágas udvar mellett, a templomkertet az aktuális nagycsoport veszi igénybe. A meglévő informatikai eszközök alapvetően biztosítják a színvonalas, felelősségteljes feladat elvégzését. 15

16 Jól felszerelt, minden szabványnak megfelel az óvoda konyhája, mely 350 főnek biztosíthat étkeztetési lehetőséget. A konyha a HACCP minőségi rendszer szerint működik. A konyhai kapacitás kihasználása új vállalásokkal bővült. Az óvoda indulása óta volt pályázata az intézménynek, száma nem volt magas pl. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium: Energia-megtakarítás; Tiszántúli Református Egyházkerület óvodánk által befizetett Oktatási alapból: terasz lefedése és a korlát megmagasítása. Pályázati forrásból került sor az emeleti felnőtt étkező bútorzatának kialakítására és színes fénymásoló vásárlására. A referencia intézménnyé válás nem járt sikerrel. E téren nyitnia szükséges intézményünknek. Jó, előremutató, hogy a humánerőforrás tekintetében a gazdaságvezető folyamatosan pályázik. Közcélú foglalkoztatási formában történő konyhai kisegítő (2 fő) és 1 fő dajka alkalmazása, amely jelentős megtakarítást jelent az óvodának. Az újonnan felvett szakácsot pedig egy TÁMOP-os pályázat keretében alkalmazza óvodánk. 5. VEZETÉSI PROGRAM Az előzőekben röviden, nem részletezően elemeztem az óvoda helyzetét. A főbb csomópontokra tértem ki. Az elkövetkezőekben egy rövid távú jövőképet igyekszem vetíteni munkatársaim elé. Rövid távú, hiszen elhívásom egy nevelési évre szól. Így a rövid távú jövőkép az elkövetkező esztendő munkatervi alapjául is szolgál, hiszen kijelöli az elvégzendő feladatok egy részét. A legfontosabb cél számomra, hogy az intézmény olyan minőségközpontú szervezetté váljon, amely valamennyi partner elégedettségét szolgálja A Jó Pásztor Református Óvoda működtetési terve - vezetési koncepció Vezetői irányelveim, szakmai, pedagógia hitvallás Tudjuk a Szentírásból, hogy a gyermek gyümölcs, jutalom, azaz Isten ajándéka. Bizony az Úr ajándéka a gyermek az anyaméh gyümölcse jutalom. / Zsolt 127, 3 / A gyermek mindig életkorának, fejlődési szakaszainak megfelelő jellemzőkkel bíró ember. Bármilyen kicsi is, emberi méltósága van, eszerint kell bánni vele. Nagy felelősségünk van óvodás gyermekeink egészséges testi-lelki fejlődésének elősegítésében. A személyiség szabad kibontakoztatásában a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezet meghatározó. Mire is van szüksége a ránk bízott gyermekeknek? - Feltétel nélküli szeretetre Mindenképpen az olyan szeretetet értem ez alatt a fogalom alatt, amelyben a kicsiny gyermekek átérezhetik az elfogadó szeretetet. A református óvodánkban megvalósuló integráció segíti a gyermekeknek megtapasztalni azt, hogy az óvodapedagógusok ugyanolyan szeretettel fordulnak az SNI-s gyermekekhez, mint a többi (egészséges) gyermekhez. Nagy áldás az, ha tudjuk az óvodás gyermekeket Isten szemüvegén keresztül látni. 16

17 - Példamutató magatartásra szülei, nevelői, közvetlen környezetük részéről Aligha van nagyobb hatása a gyermekekre valaminek, mint az, ahogyan érzünk, viselkedünk, beszélünk, gondolkodunk. A 3-6 (7) éves gyermekek utánzás útján tanulnak. Ha pozitív példát látnak, az követendő lesz számukra. Így tanulják meg egymást elfogadni, szeretni, másoknak segíteni és megismerni Mennyei édes Atyánkat, meg tanulják észrevenni a mindennapokban az apró csodákat, amelyekért egyedül Istené a dicsőség. - Bibliai alapokon nyugvó szabályokra, normákra A gyermekek a felnőttektől tanulják meg mi a jó és mi a rossz, mi a helyes és mi a helytelen. Egészen kicsiny gyermekkorban szavainkkal és magatartásunkkal később pedig magyarázatainkkal kell számukra világossá tenni, hogy mit miért kérünk és várunk tőlük. Miközben így növelve neveljük őket emberségükben, hogy bizonyos normákat, erkölcsi szabályokat átvegyenek, és ahhoz tartsák magukat, mindezt szeretetteljes tekintéllyel és következetességgel kell tennünk. Világos, egyértelmű és megbízható tekintély nélkül nem lehet egészséges lelkületű emberré nevelni a gyermekeket. A gyermekek igénylik is ezt a világos és biztos vonalú vezetést. Ügyelnünk kell a dicséret és a szeretetben történő feddés egyensúlyára ugyanis a kettő együtt a lelki növekedést elősegítő szeretet. Elgondolkodtató, hogy az ilyen elfogadó Jézusi szeretetben, de határozottan nevelt gyermekeknek mennyire más képzetük lesz a gondviselő Atyáról, és az őket körülvevő és hívogató, szerető gyülekezetről, mint annak a gyermeknek, aki ebből semmit sem kapott. Hiszem, és vallom, hogy ennek tudatában kell a mindennapokat továbbra is megélnünk református óvodánkban. Az óvodás kor végére pedig tudatosítanunk kell gyermekeinkben, hogy a keresztyén normákat, erkölcsi szabályokat Isten a mi védelmünkre adta. - Minőségi időre, amely nemcsak mellettük telik el Az élő Isten valóságát csak az adhatja át, akinek van Istene. Akiben már Isten lelke van, az jelenlétével, a gyermekekkel való együttlétével szavak nélkül is Istenről beszél. Hároméves korban a gyermekek már komolyan kérdeznek és a dolgok értelmét, célját is akarják tudni. Fontos, hogy érzelmeiket és képzeletüket megmozgató válaszokat adjunk. Az így fejlesztett képzelet világa később sem engedi majd unatkozni őket. A későbbiekben pedig képzeleteiket használva mernek kutatni, fantáziájukat szabadon engedve új utakat, megoldásokat keresni. A gyermekek kérdései továbbá jó alkalmak arra, hogy Istenről beszéljünk nekik, aki nem csak a Mennyben van, hanem mindenütt, ahol az emberek szeretik egymást, ahol béke van, ahol a jóság erősebb a gonosznál Isten ajándéka, ha mi felnőttek az Isten után érdeklődő kérdésre bizonyságtétellel tudunk válaszolni, elmondva, hogy hogyan éltük át egyszer, vagy többször Isten jelen-valóságát. Hiszem, hogy egymás hite által épülünk, legyünk bár gyermekek vagy felnőttek. - A Szentírás tükrében Teremtő Istenünk és az Ő egyszülött fiának, Jézus Krisztusnak megismertetésére A hitre nevelés csak akkor hatékony, ha szervesen beépül a nevelés egészébe. A keresztyén szellemben történő nevelés célja is, az egészséges, harmonikusan kibontakozó személyiség elősegítése. Mindaz, ami neveléssel elérhető és megfelelő életkori sajátosságokhoz igazodó módszerekkel felébreszthető, még nem maga a hit, hanem annak az előtere. Református óvodánkban folyó magvetést Isten munkatársaiként végezzük, Őt szolgálva és ennek a szolgálatnak az eredménye nagymértékben függ attól, hogy mennyire tudjuk bevonni ebbe a szolgálatba a családokat. Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. / Példabeszédek 22, 6 / 17

18 Intézményi célkitűzések Célok Olyan református óvodát szeretnék kialakítani amely őrzi korábbi eredményeit, értékeit, folytatja megkezdett feladatait; amely nevelési programját megvalósítja, bővíti, tovább tökéletesíti; ahol a gazdasági működés egyre hatékonyabbá válik; ahol a szeptember 1-jén hatályba lépő A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény óvodát érintő területeit mindenki megismeri, a változásokra együtt készül fel, az előírt változtatások szerinti óvodai működtetés folyik; ahol az új törvény szellemében megjelenő szervezeti struktúra kiépítése elkezdődhet 2012 szeptemberében; ahova szívesen járnak a gyermekek; ahol a gyermekeknek sokféle érdekes és vonzó tevékenység biztosított, fejlődnek; ahol szívesen hagyják ott, bízzák ránk a szülők a gyermekeket, mert tudják, az Isteni szeretet öleli át a gyermeket; ahova szívesen járnak dolgozni a munkatársak, akik ott dolgoznak, s a munkatársak osztják a szeretetet, a munkatársak önképzése folyamatos, ahol a bármely oknál fogva hátrányos helyzetű vagy veszélyezett gyermekek, az SNI gyermekek érdeke, jogai, személyiségfejlődésük biztosított; ahol a tehetség kibontakoztatása folyamatosan jelen van; amely a kialakult kapcsolatait fenntartja, lehetőség szerint bővíti; ahol a fenntartói elvárások és az óvoda minden tevékenysége összhangban áll; ahol az Úr iránti alázat, szelídség, türelem, szeretet vezet mindenkit. 6. FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK A felvázolt célok csak csapatmunkában valósíthatók meg, ahol a kollégák az eredményességért, hatékonyságért mindent megtesznek emberi és szakmai téren egyaránt. Vallom, hogy az óvoda által létrehozott értékekre és eredményekre építeni lehet és kell is, minden eddigi pozitív folyamatot meg kell erősíteni és tovább kell fejleszteni. Az óvoda egyik legfőbb feladata a következő évben: A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény óvodát érintő változásaira felkészülni, a változások beépítése az óvodai működésbe Humánerőforrás - Stabil alkalmazotti közösség kialakítása felé törekvés, egyre kevesebb fluktuáció legyen az óvodában. - A konyhai munkavállalók megemelkedett feladata megkívánja a létszámbővítést, amennyiben a gazdasági viszonyok engedik, az ő területükön is egy stabil csapat kialakítását. - Kiemelt feladata a következő nevelési évnek: az öt évre szóló középtávú továbbképzési tervének elkészítése, mely hozzájárul óvodapedagógusaink szakmai kiteljesedéséhez. Változás figyelembe vétele a tervezésnél: Az új köznevelési törvény szerint az a pedagógus, aki a törvény hatályba lépésekor az 52. életévét betöltötte, pedagógus-továbbképzésben való részvételre nem kötelezhető. (korábban: 50. életév volt) 18

19 Kötelező feladat: Az óvoda továbbképzési tervének fenntartóval történő jóváhagyása. - Zilahi Józsefné szakértő javasolta közösségünknek szakértői véleményében: Továbbképzési irányként a Karácsony Sándor anyanyelvi nevelésre vonatkozó munkásságának megismerését javaslom. Érdemes tanácsát megszívlelni, ez belső továbbképzés formájában is kivitelezhető. - Feladat lesz az új köznevelési törvénybe leírt humán erőforrás megvalósításának előkészítése, mely gazdasági számításokat is igényel. A humán erőforrás átalakulását eredményezi az új törvény. - Érdemes lenne már a 2012/2013. nevelési évben ezt az átalakítást megvalósítani kiemelten óvodatitkár, helyettes beállítása -, hiszen a különböző munkaidő-kedvezmények kiadását is biztosítani szükséges pl. üzemi tanácsi megbízott). E rendszer kiépítése világos viszonyokat teremthetne, hozzájárulhatna az egyenletesebb feladatmegosztáshoz. Amiatt is megfontolandó az átalakítás szeptemberi bevezetése, mert a fenntartó által engedélyezett többletszolgáltatások, többletlétszámok fedezetét neki kell biztosítania a későbbiekben, így gazdasági tekintetben átláthatóbb lenne a rendszer. A humán erőforrás ez évi bővítési szükségességét az is alátámasztja, hogy megnőnek az adatszolgáltatás feladatai is. Kialakítják központilag az óvodások nyilvántartását is, minden óvodás gyermek: oktatási azonosító számot fog kapni. Ez a feladat már 2012 szeptemberétől kötelező Pedagógiai és egyéb szakmai és nem szakmai területet is érintő munkánk továbbfejlesztési lehetőségei, feladatai - A nevelési program megvalósítása továbbra is fő feladataink közé tartozik, a megvalósítás lehetővé teszi az óvodába járó gyermekeinknek sokféle érdekes, és vonzó tevékenység biztosítását, amelyben jól érzik magukat, képességeik kibontakoztatása hatékonyabb lehet. - Az integráltan nevelt gyermekek, a HH és a HHH gyermekek fejlesztése továbbra is kapjon kiemelt figyelmet az esélyegyenlőség megteremtése, megvalósítása érdekében. - Fontos feladat: Zilahi Józsefné tanácsának követése: - A szimbolikus játék, mese, a bibliai történetek és óvodai tevékenységek mellett az énekes játékok, a zenei nevelés kitüntetett szerepének hangsúlyozása. Az éneklés is imádság alapelve jegyében. - A kisfiúk mozgásos, barkácsolós játékainak tudatos támogatása, lehetőségeinek bővítése. - Sok és változatos labdajáték a szabadban.. A hagyományos játékfajták tudatos felelevenítése.(karika-hajtás, a golyózás legegyszerűbb formája-gödörbe, lyukba gurítás, icka, ugrálás, bottal a földre rajzolás, termény állatok gondozása, disznóólépítés, főzőcske, udvari babázás, ugráló kötél, pancsolás, sarazás, a homokjátékok különböző egyszerű változatai, óvónői, nagymamai babaruhavarrás...) - Annak teljes tudatosítása, hogy az óvoda a kisgyermekkort hívatott játék- és mese tartalommal megtölteni, nem feladata a didaktikus iskolára való felkészítés. A lehetséges tevékenységformák is játékok! - A gyermekismereten alapuló szeretet változatos, finom eljárásainak népszerűsítése, terjesztése. Úgy vélem, a pedagógiai munkában megjelenik a pedagógus egyénisége, mindenkinek vannak így nekem is - a minőségfejlesztés szavaival élve erősségei és gyengeségei. Kis nevelőtestületi 19

20 közösségként jól ismerjük egymás munkáját. Bátran merjünk egymástól tanulni! Mindenkinek van jó gyakorlata, adja át társainak. - Az intézményünk előtt álló megoldásra váró feladatok közül kiemelt helyre sorolnám a hitéleti munkaközösség újbóli megalakítását. Úgy gondolom, mivel óvodánk specifikuma a keresztyén szellemben történő nevelés, szüksége van valamennyiünknek a folyamatos fejlődésre, tapasztalatok átadására, hospitálásokra óvodán belül és óvodán kívül egyaránt. A hitéleti munkaközösség mellett más területre is szívesen fogadom munkaközösség megalakulását, várom a kollégák javaslatát, hogy egy közös döntés születhessen. Minden olyan javaslatot támogatok, mely közösen kitűzött célok elérését, a szakmai fejlődést, megújulást szolgálja. Érdemes azon is elgondolkodni, hogy egy olyan munkaközösségi csoport alakul, mely középpontba állítja szakmai munkájában a tehetséggondozást, ennek távlati hozadéka lehetne óvodánk Tehetségponttá válása. - Szükségesnek tartom egy kicsit távolabb mutatva - a megyénkben található református óvodákkal közösen egy Megyei Hitéleti Munkaközösség létrehozását. Élő kapcsolatra van szükségünk, hiszen egymás hite által épülünk. Ennek előkészítő munkálatai már most elindulhatnának. - Szakmai munkánkat érinti, hogy a fenntartói minőségirányítási program 2012-re szakmai ellenőrzést tervez óvodánkban. Feladatunk előkészíteni az ellenőrzést. A szakmai ellenőrzés célja: A fenntartó elvárásainak való megfelelés. - A nemzeti köznevelésről szóló törvény kívánalmai szerinti működés, feladatok előkészítése a nevelési program, s egyéb dokumentumok átalakításához. Sokrétű változássor, amelynek alakulása közvetlenül vagy közvetve befolyásolja a pedagógiai munkánkat is. A nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint: - A köznevelés nem szolgáltatás, hanem közszolgálat. - A működéshez szükséges alapfeltételek előírásai nem változnak. - Kiemelt az iskolát megelőző kisgyermekkori fejlesztés. - A Kormányhivatal kétévente ellenőrzi a fenntartói tevékenység törvényességét. - Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (87. ): - 5 évente - Lekötött munkaidő Óvoda kötött munkaidő teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások. - Változások a köznevelési intézmény vezetőjének választásában ránk, mint egyházi intézményre, a törvény szerint ismét megengedő paragrafus jelent meg, ennek pontosítását várhatóan a megjelenő végrehajtási rendelet szabályozza. Az új törvény szerint ugyanis: a fenntartó pályáztatás és további eljárás nélkül is adhat intézményvezetői megbízást, nem kell alkalmazni a 67. (7) bekezdésében és a 83. (3) bekezdés e) pontjában foglaltakat. [31. (2)] A legfontosabb mérföldkövek, melyek érintik munkánkat 1 : 1 A köznevelési törvényhez és egyéb területekhez majd megjelenő végrehajtási rendeletek együttesen adnak majd eligazító pontokat a részletes feladatokhoz. 20

A L A P Í T Ó O K I R A T A

A L A P Í T Ó O K I R A T A A Jó Pásztor Református Óvoda módosítással egységes szerkezetbe foglalt A L A P Í T Ó O K I R A T A Az óvodai nevelésünkben a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( )

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( ) Rozmis Attiláné Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak (2015.09.01.) Az elmúlt és az idei évben több ponton is megváltozott a köznevelést

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY

PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY PÜSPÖKLADÁNYI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 NEVELÉSI ÉV A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23., (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 (VIII.28) Kormány rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról I. fejezet 23. (1-2) bekezdés 2015-2016 nevelési évhez A Nemzeti Erőforrás Miniszter

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ , Különös közzétételi lista

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ ,   Különös közzétételi lista ALSÓVÁROSI ÓVODA 2600 Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ 317-092, e-mail: forteovi@vipmail.hu Különös közzétételi lista Az intézmény neve, székhelye: Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének Alsóvárosi

Részletesebben

OM azonosító:

OM azonosító: A Szombathelyi Szűrcsapó Óvoda a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó a OM azonosító: 036473 Készítette: óvodavezető

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! Vezetői Pályázat Napsugár Óvoda Tisztelt Képviselő Testület! Horváth Zsoltné s^akvksgázott óvodapedagógus a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Pedagógustovábbképzés

Pedagógustovábbképzés Pedagógustovábbképzés 2016 Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene.(Fil.4.9.) Idevonatkozó jogszabályok: 277/1997. (XII.22.) Korm.rend.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2015/16. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 Készült a 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint Hatályos: 2016. október 01.-től Cegléd, 2016. szeptember

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év Csillag Közi Központi Társulási Ó v o d a OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2015

TOVÁBBKÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2015 NYITNIKÉK NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZUHOGY OM azonosító:201762 TOVÁBBKÉPZÉSI SZABÁLYZAT 2015 Készítette: Fórisné Nagy Márta óvodavezető Elfogadta: és jóváhagyta: Fenntartó Önkormányzat Véleményezte:és elfogadta:

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Buj Község Önkormányzat Képviselő-testület 183/2016. (II.15.) határozata Buj Község Önkormányzata Képviselő testületének a Buji Aranyalma Egységes Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának a kormányzati funkciók

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-570/203 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tárgy: A 203/204. nevelési évben indítható

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT BIATORBÁGYI BENEDEK ELEK ÓVODA 2051 Biatorbágy, Fő u. 61. ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak értékelésére

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat.

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. MARGIT TÉR 20. TELEFON/FAX: (52) 498-565 BEVEZETŐ GONDOLATOK A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. Mint korábban,

Részletesebben

BESENYSZÖGI ESZTERLÁNC ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV. A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10 fejezet

BESENYSZÖGI ESZTERLÁNC ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV. A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10 fejezet BESENYSZÖGI ESZTERLÁNC ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016.NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10 fejezet 23. -a (1-2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti adatok Az intézmény neve: Erzsébet Ligeti Óvoda OM azonosítója: 201876 Feladatellátás helyei: Székhelye: 9023 Győr,

Részletesebben

Erzsébetvárosi Dob Óvoda

Erzsébetvárosi Dob Óvoda Köznevelési intézmények közzétételi listája 2016/2017-es nevelési évre 1077 Budapest Dob utca 95. Honlap: www.dobovoda.hu Iktató szám: 46-451/2016-D 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

Szakértői vélemény az

Szakértői vélemény az Szakértői vélemény az EGYÜTT-ÉRTÜK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz -

ELŐTERJESZTÉS. - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz - 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. Ügyiratszám: SZOC-8697-5 /2016. Ügyintéző: Kissné Orosz Anita ELŐTERJESZTÉS - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre KÖZZÉTÉTELI LISTA a 2017-2018. nevelési évre A 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda nevelőtestülete /2016/. iktatószámú jegyzőkönyve

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

listája es nevelési év

listája es nevelési év Közzétételi listája 2016-2017-es nevelési év Készült a 229/2012..(VIII.28.) Korm. rend. és a Nktv. 23 (1)-(2) bek. alapján. A közoktatási intézmény adatai: Intézmény neve : Intézmény címe: Telefon/fax

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

Előterjesztés. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról A Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV törvény tartalmazza az a települési önkormányzatok

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben dr. Rádli Katalin szakmai főtanácsadó Oktatásügy és pedagógus-továbbképzés Pedagógusképzés

Részletesebben

Sarkad Város Önkormányzat Óvodák Intézménye OM:

Sarkad Város Önkormányzat Óvodák Intézménye OM: Sarkad Város Önkormányzat Óvodák Intézménye OM: 202 100 Különös Közzétételi lista 2016/2017-es nevelési év Epreskert Utcai Óvoda Kossuth Utcai Tagóvoda Szalontai Úti Tagóvoda Vasút Utcai Tagóvoda A kormány

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1979. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

2014. november 4. Budapest, OHPI PÉM. Szabadi Edit pedagógiai előadó

2014. november 4. Budapest, OHPI PÉM. Szabadi Edit pedagógiai előadó 2014. november 4. Budapest, OHPI PÉM Szabadi Edit pedagógiai előadó Hajdúböszörmény- a szülővárosom Hajdúböszörmény - ahol családommal együtt élek Indíttatásom Példaképem az édesanyám Elfogadom az összes

Részletesebben

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Konzulens: Neszt Judit Készítette: Varga Andrea Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelv és beszédfejlesztő szak 2011 Szolnok Városi Óvodák, Egységes

Részletesebben

Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT A 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint készült, az intézmény nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, pedagógus szakképzettséggel rendelkező gyakornok munkavállalóinak. Kecskeméti Vásárhelyi

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert MAGYAR SZENTEK RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA és ÁLTALÁNOS ISKOLA 3060 Pásztó Deák Ferenc út 17. telefon: 32/889-103; 889-104; email cím: titkarsag.paszto@ekif-vac.hu A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő

Részletesebben

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.)

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.) Fenntartói értékelés [Nkt.85. (3) bek., és 83. (2) bek. e), h) pontja alapján] a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által fenntartott ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

Ikt.sz.: I. 2-97/2005. ELŐTERJESZTÉS. intézményrendszer működésének minőségirányítási programja évre című dokumentum módosítása

Ikt.sz.: I. 2-97/2005. ELŐTERJESZTÉS. intézményrendszer működésének minőségirányítási programja évre című dokumentum módosítása 1 / 5 Ikt.sz.: I. 2-97/2005. ELŐTERJESZTÉS Előadó: Dr. Debrey Attila Tárgy: Makó város önkormányzati közoktatási intézményrendszer működésének minőségirányítási programja 2004-2008. évre című dokumentum

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira

Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira Javaslat a 2014/2015. nevelési év értékelésének szempontjaira Tisztelt Humán Bizottság! A korábbi évekhez hasonlóan készült el az az értékelési szempontsor, illetve néhány, az összehasonlítást segítő táblázat,

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31.

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993 Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. A Gyáli Liliom Óvoda gyakornoki szabályzata. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 21. -a és a 326/2013.

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/225 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 52-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) 464 068 E-mail: foldesovoda@gmail.com Iktatószám: 5. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez a Földes Községi Napközi

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

Szolnok, szeptember

Szolnok, szeptember A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat Szolnok, 2016. szeptember A 326/2013. (VIII. 30.)

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2328-3/2015. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

Alapító okirat szerinti férőhely. Új beiratkozók száma

Alapító okirat szerinti férőhely. Új beiratkozók száma Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-152/2012 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tárgy: A 2012/2013. nevelési, ill.

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 136/2016 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Beszámoló. Napsugár Óvoda Vezetőjétől Nyírmada, Sugár út 1. A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról

Beszámoló. Napsugár Óvoda Vezetőjétől Nyírmada, Sugár út 1. A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról Napsugár Óvoda Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Sugár út 1. Beszámoló A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról Nyírmada, 2014. május 25. Tisztelt Képviselő-testület! Óvodánk elmúlt egy évi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 107/2015 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Minősítési Szabályzat

Minősítési Szabályzat 2016/2017 Minősítési Szabályzat Szentlőrinci Általános Iskola Székhely: Szentlőrinc, Ifjúság útja 5. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben