TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ GONDOLATOK 4 2. A VEZETŐI PROGRAMOT MEGHATÁROZÓ FŐBB DOKUMENTUMOK 4

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ GONDOLATOK 4 2. A VEZETŐI PROGRAMOT MEGHATÁROZÓ FŐBB DOKUMENTUMOK 4"

Átírás

1 1

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ GONDOLATOK 4 2. A VEZETŐI PROGRAMOT MEGHATÁROZÓ FŐBB DOKUMENTUMOK Törvényi háttér Intézményi alapdokumentumok Fenntartói dokumentumok 5 3. MIT VÁR EL A FENNTARTÓ? 5 4. HELYZETELEMZÉS A Jó Pásztor Református Óvoda szociokulturális környezete Az óvoda férőhely és létszámadatainak alakulása Humánerőforrás: Nevelőtestület és alkalmazotti közösség A pedagógusok, a nevelést segítő és technikai munkavállalók feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége Továbbképzési mutatók Szervezeti struktúránk Szakmai tevékenység Nevelési program Pedagógiai munkát segítő munkaközösség A nevelőtestület bekapcsolódása Hajdúböszörmény város óvodai közösségeinek szervezett szakmai munkába, egyéb szakmai munkába Gyermekvédelem, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodánkban Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés Kapcsolatrendszer alakítása Óvoda család kapcsolattartási formái Munkatársi kapcsolatok Társintézményeink / fenntartónk Tárgyi feltételrendszer VEZETÉSI PROGRAM A Jó Pásztor Református Óvoda működtetési terve - vezetési koncepcióm Vezetői irányelveim, szakmai, pedagógiai hitvallás Intézményi célkitűzések FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 18 2

3 6.1. Humánerőforrás Pedagógiai és egyéb szakmai és nem szakmai területet is érintő munkánk továbbfejlesztési lehetőségei, feladatai A gyermekvédelemi munka továbbfejlesztése Az óvoda kapcsolatrendszerének fejlesztési terve Belső kapcsolataink bővítési, fejlesztési lehetőségei Óvoda- Család Munkatársi kapcsolatok Külsőkapcsolataink bővítési, fejlesztési lehetőségei Társintézményeink Fenntartónk Tárgyi erőforrásaink fejlesztési lehetőségei ÖSSZEGZÉS 29 MELLÉKLET: 1. Diploma másolatok 2. Önéletrajz 3. Nyilatkozat Nyilatkozat Erkölcsi bizonyítvány 3

4 1. BEVEZETŐ GONDOLATOK Pályázatomat a Jó Pásztor Református Óvoda óvodavezetői megbízása kapcsán készítettem el. Hálát adok az Úrnak, hogy elhívott e feladatra, s igyekezni fogok, hogy az elhívatáshoz méltó legyek, alázat, szelídség, türelem, szeretet vezesse munkámat. Minden emberben egy új feladat, kihívás izgalmakkal, s bizony belső vívódással is párosul. De tudom: Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.. / Ézs 41,10 / S tudom azt is, hogy: Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, Az kezdjen el valami jót tenni, és meglátja, milyen sokan odaállnak mellé. (Böjte Csaba) Köszönöm a Hajdúböszörmény Kálvin téri Református Egyházközség fenntartó testületének bizalmát. Feladatom egy rövid távú, egy évre szóló vezetői koncepció elkészítése. 2. A VEZETŐI PROGRAMOT MEGHATÁROZÓ FŐBB DOKUMENTUMOK Törvényi háttér évi LXXIX. törvény a közoktatásról és módosításai 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 30/2004. (X. 28.) OM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról 137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramról, valamint az OAP módosító rendeletei 3/2002. (II. 15.) OM rendelet a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról és annak módosításai 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógusszakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. Törvény és a módosítások; Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. Törvény évi I. törvény a munka törvénykönyvéről a Magyarországi Református Egyház évi II. törvénnyel módosított évi I. Közoktatási Törvénye (a továbbiakban RKt.) 4

5 a Magyarországi Református Egyház közoktatási törvényének végrehajtására kiadott szabályrendelet a évi I. törvény a MRE gazdálkodásáról Alapdokumentumok A pályázat elkészítéséhez az alábbi intézményi dokumentumokat tanulmányoztam: Alapító Okirat Szervezeti és Működési Szabályzat Jó Pásztor Református Óvoda Helyi Nevelési Programja Intézményi Minőségirányítási Program (IMIP) Házirend Áttekintettem Zilahi Józsefné közoktatási szakértő Nevelési programunkról készített szakértői jelentését Fenntartói dokumentumok Fenntartói Minőségirányítási Program Fenntartói határozatok 3. MIT VÁR EL A FENNTARTÓ? Egyházközségünk, a Hajdúböszörmény Kálvin téri Református Egyházközség az intézmény alapító okiratában egyértelműen megfogalmazza, mit vár az óvodától, milyen céllal hozta létre. A Hajdúböszörmény Kálvin téri Református Egyházközség református óvoda alapításával eleget kíván tenni a keresztelőn kimondott azon fogadalomnak, hogy a gyülekezet közössége minden segítséget megad a szülőknek ahhoz, hogy gyermeküket református keresztyén szellemben nevelhessék. Az intézmény nyitott azok számára is, akik nem reformátusok, de gyermekeiket keresztyén értékrendre épített, református szellemiséget képviselő óvodai nevelésben akarják részesíteni és igénylik azt a lelkiséget és szakmaiságot, amit egy református intézmény hordoz. A gyülekezet jövőjéért, a felnövekvő generáció hitbeli épüléséért érzett felelősség, valamint a család intézményének erősítése, támogatása, a hátrányos helyzetűek egyházunkba, és társadalmunkba való beépülésének segítése is arra vezette az egyházközséget, hogy élve a lehetőségekkel, református nevelési intézményt hozzon létre. A Hajdúböszörmény Kálvin téri Református Egyházközség az óvoda alapító okiratában a 3-6 (7) éves korosztály számára igényli az óvodai nevelést. E mellett lehetőséget biztosít az integrált nevelésre, amennyiben erre igény merülne fel. Feladatként jelöli meg az ingatlan hasznosítását, s szintén feladatként tűzi ki saját konyha működésének biztosításával az óvodás gyermekek étkeztetését a szociális étkeztetéssel együtt. Lehetővé teszi a munkahelyi vendéglátást. Az óvoda önállóan gazdálkodó, önállóan működő szerv. Az alapító okirat szerint az óvoda 135 gyermeket fogadhat ben elkészült a fenntartói minőségirányítási program. A fenntartói MIP az óvodával kapcsolatban az általános és konkrét elvárásokat is megfogalmazza. Az általános és konkrét elvárások, minőségcélok, a sikeresség kritériumainak megfogalmazása tartalmazza, hogy az óvodának milyen helyben kitűzött céloknak kell megfelelnie, mit kell elérnie, mely helyi feladatokat kell elvé- 5

6 geznie az országos szakmai programokban, törvényekben, jogszabályokban kötelezően alkalmazandó meghatározott feladatokon kívül működésének hatékonyságára, javulására vonatkozóan. Az intézménynek a fenntartói elvárások mentén szükséges működnie. 4. HELYZETELEMZÉS A Jó Pásztor Református Óvoda szociokulturális környezete A Hajdúböszörmény Kálvin téri Református Egyházközség óvodánk fenntartója. Urunké a dicsőség a gondviselésért, hogy megépülhetett és megkezdhette munkáját a Jó Pásztor Református Óvoda. Gyülekezetünk Presbitériuma a visszakapott Kálvin tér 18. alatti ingatlanon indította el az óvodát, mely a belvárosban van, megközelítése kedvező, tömegközlekedéssel jól elérhető, s a város egyetlen református óvodája. A május 27-én benyújtott EU-s pályázatot február 28- án pozitívan bírálták el, amely megalapozta az építkezést. Az indítás, a református óvoda létrehozása városi igényként is megfogalmazódott szeptember elsején Isten kegyelméből a Jó Pásztor Református Óvoda megnyitotta kapuit. Az óvoda megrendelői Hajdúböszörmény város 3-6 (7) éves korú gyermekeinek szülei, de a környező települések óvodás korú gyermekeinek szülei is. A város közigazgatási területéhez tartozó környező település a 20 km-re lévő Nagypród és az ún. Bocskai Szőlőskert óvodáskorú gyermekeinek szülei is. A gyermekek összetétele a város és a környező települések rétegjellemzőiből tevődik össze. A szülői háttér tekintetében eltérések mutatkoznak. Van több diplomás, optimális körülmények között élő, és egyre több a munkanélküliség terhe alatt élő, nehéz körülmények között élő család. Egyre több hátrányos helyzetű gyermek van intézményünkben, de mivel a törvény szerint az a gyermek számít HHH - nak, akinek szülei iskolai végzettsége nem haladja meg a 8 osztályos általános iskolát, az óvodai statisztika nem tükrözi a keserű valóságot. A családok közül többen a mezőgazdaságban dolgoznak, és jelentős számban a város legtöbb lakóját foglalkoztató GE-ben Az óvoda férőhely és létszámadatainak alakulása Református óvodánk elsősorban református gyermekeket vár, de nyitottak vagyunk, az óvoda felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül fogadja a gyermekeket. A beiratkozás rendje, a felvételi szempontok alapdokumentumainkban szabályozottak. A 2006/07. nevelési évben indult óvoda csoportjai folyamatosan bővültek. A 2007/2008-as nevelési évben óvodánk 3 csoportról 5 csoportra bővült. A csoportok összetétele homogén, osztatlan, de részben osztott csoportok is fellelhetőek óvodánkban. 2006/ / / / / / fő 114 fő 123 fő 123 fő 125 fő 131 fő 1. táblázat Óvodai létszámalakulás 2006/ / / / / /2012. Létszám 74 fő 114 fő 123 fő 123 fő 125 fő 131 fő Kihasználtság (%) 99 % 84, 5 % 91 % 91 % 92,5 % 97 % 2. táblázat Kihasználtság az óvodában 75, illetve 2007/08 tól: 135 főhöz viszonyítva / forrás: FMIP, ill. különös közzétételi lista 6

7 Az öt óvodai csoport az alapító okirat szerint az indítható össz-csoportszám. A csoportok száma egyező az óvoda épületének befogadó képességével, újabb csoport indítása már nem megoldható a meglévő feltételrendszerben. Óvodánk kihasználtsága pozitív képet mutat Humánerőforrás: Nevelőtestület és alkalmazotti közösség Rendkívül fontos az óvodapedagógus emberi megfelelése, hiszen magatartása modellértékű. A nevelési helyzetek legfontosabb szereplője ő, aki életmódjával, emberi és nevelői megnyilvánulásaival közvetíti a keresztyén értékeket. De modell a gyermeknek valamennyi munkatárs. Az óvoda: alapító okirata [105/2011. (V. 03.)] szerinti engedélyezett pedagóguslétszám: 11 fő. Jelenleg egy fő GYED-en van. A nevelést segítő dajka: 5 fő; más munkakörben - kinevezéssel konyhai munkavállaló, udvaros gondnok karbantartó dolgozik az óvodában. Több területen megbízási szerződéssel történik foglalkoztatás. A takarítást vállalkozóval kötött szerződés alapján biztosítja az óvoda. Konyhai munkavállalóink között egy újabb foglalkoztatási forma jelenik meg, az egyszerűsített foglalkoztatási forma. A 4. táblázatban megjelenő dajkák és a gondozónő száma félreértésre adhat okot, 6 főt jelez, mint nevelést segítő munkakör. Közülük a gondozónő gyógypedagógiai asszisztens végzettségű is, aki az SNI gyermekek fejlesztésében segít 4 órában az érintett csoportban. A nevelőtestület, az alkalmazotti közösség kialakítása az óvoda fokozatos bővülésének ütemében történt. Több éven át úgy működött óvodánk, hogy viszonylag magas volt a határozott idejű foglalkoztatás, fenntartónk kérésére az elmúlt két év kezdett kialakítani viszonylagos stabilitást. Ez a változtatás amiatt is fontos volt, mert a határozott idejű foglalkoztatás a munkavállalót kiszolgáltatottá teszi, s ez visszahat munkájára. Problémásnak a konyhai munkavállalók helyzetét látom, abban a tekintetben, hogy nem egy régi, összeszokott csapat. A foglalkoztatás anyagi vetülete, a költségcsökkentés viszont fontos. A megemelkedett feladat megkívánta a létszámbővítést. E téren is fontos, hogy a nagy egész részeként összeszokott csapat dolgozzék A pedagógusok, a nevelést segítő és technikai munkavállalók feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége Név A jelenlegi nevelőtestület iskolai végzettsége és szakképzettsége Főiskola / óvodapedagógus Gyermek- ifjúság és családvédelem szakvizsga Főiskola / óvodapedagógus Tanítói diploma Főiskola / óvodapedagógus - A preventív és differenciáló fejlesztő pedagógiai ismeretek szakvizsga Főiskola / óvodapedagógus Főiskola / óvodapedagógus Főiskola / óvodapedagógus Főiskola / óvodapedagógus óvodavezető Közoktatás vezető szakvizsga Főiskola / óvodapedagógus 7

8 Főiskola / óvodapedagógus A preventív és differenciáló fejlesztő pedagógiai ismeretek szakvizsga Főiskola / óvodapedagógus Gyermek- ifjúság és családvédelem szakvizsga Főiskola / óvodapedagógus Egyetem / Okleveles közgazdász Főiskola/ Közszolgálati közgazdász 3. táblázat - A jelenlegi nevelőtestület iskolai végzettsége és szakképzettsége Óvodánk valamennyi óvodapedagógusa szakképzett munkavállaló, többen rendelkeznek szakvizsgával. A szakvizsgák között megjelenik: - közoktatás vezető szakvizsga; - a preventív és differenciáló fejlesztő pedagógiai ismeretek szakvizsga; - gyermek- ifjúság és családvédelem szakvizsga Egy kolléganő tanítói diplomával is rendelkezik. Az SNI gyermekek habilitációs, rehabilitációs foglalkozását gyógypedagógus végzettségű pedagógus látja el megbízási szerződéssel. Név A jelenlegi nevelést segítő és technikai munkavállalók iskolai végzettsége és szakképzettsége, munkaköre érettségi, csecsemő és gyermeknevelő, felsőfokú szakképesítésgyógypedagógiai asszisztens dajka szakképesítés szakmunkásképző-mechanikai műszerész érettségi, dajka szakképesítés érettségi, dajka szakképesítés érettségi; dajka szakképesítés gondozónő - gyógypedagógiai asszisztens dajka udvaros gondnok - karbantartó dajka dajka dajka dajka szakképesítés szakmunkásképző érettségi, élelmezés vezetői szakképesítés általános iskola szakképző, érettségi szakképző érettségi dajka szakács - cukrász élelmezésvezető - konyhai kisegítő konyhai kisegítő szakács szakács konyhai kisegítő szakképző szakács / hétvégén 4. táblázat - A jelenlegi nevelést segítő és technikai munkavállalók iskolai végzettsége és szakképzettsége, munkaköre 8

9 A dajkák nélkül nincs nevelés és gondozás az óvodában. Sajátos feladataikat senki nem tudná elvégezni, csak ők, azokon a területeken, ahova rendeltettek. A nevelést segítő dajkáink mindegyike rendelkezik dajka végzettséggel. Valamennyien aktív szereplői az óvodás gyermekek személyiségfejlesztésének. Intézményünk egyik erősségének tartom, hogy a dajka nénik nemcsak a gondozási feladatokban nyújtanak aktív segítséget, hanem az Úrtól kapott képességeikkel színesítik az óvodai mindennapok pillanatait. (kiemelkedő zenei képességek, mesedramatizálás, bábozás az óvónőkkel közösen, dekorálás, virágkötészet...) Zilahi Józsefné szakértői összegzésében így ír: A dajkák is kulturáltak, segítőkészek, udvariasak, jó partnerek a gondozási feladatok elvégzésében és az egyéni bánásmódot igénylő kicsik gondozásában. Az óvoda gazdasági vezetője jelenleg távol van, THGY-n, feladatait helyettes munkavállaló látja el, aki lelkiismeretesen végzi feladatát. Egyéb munkavállalóink közül Zilahi Józsefné szakértői jelentésében kiemeli: Az udvart és az épületet karbantartó munkatárs sokféle költségkímélő munkát végez, keze nyoma, lelkiismeretes, jó minőségű munkája, férfias példamutatása a pedagógiai munka szerves része Továbbképzési mutatók alakulása Óvodapedagógusaink önképzésük érdekében többféle továbbképzésen vettek részt. E továbbképzések mindegyike az intézmény munkáját segítő volt. A továbbképzések között megjelenik több munkatárs katechetikai képzése. A kollégák tanfolyami képzései között található sok olyan tanfolyam, mely jól hasznosul a munka során: - ének- zenei nevelés, - ECDL, - tanügy-igazgatási auditor, - változásmenedzselés a közoktatási intézményben, - HEFOP-os képzés, éves gyermekek nevelése mozgásterápiával; - Felkészítés a viselkedészavart mutató más fogyatékos gyermekek integrált nevelésére; - Biblia Iskola (a Biblia Szövetség szervezésében) - Mozgásterápia a tanulási nehézségek megelőzésére és oldására Szervezeti struktúránk Az intézményi szervezeti struktúra az elmúlt időszakban átalakult. Megszűnt a helyettesi státusz és az óvodatitkári munkakör. Megnőttek az óvodavezető és a gazdasági vezető feladatai. A korábbi helyettes, Szatmári Erzsébet több feladatot átvállalt, segített a vezetőknek Szakmai tevékenység Nevelési program Erőforrása az intézménynek saját, évek során kialakított nevelési programja, melyet az elmúlt években a változásokhoz igazított, illetve kellett igazítania. A 2009/2010. nevelési évben az alapprogram törvényi változása, magával hozta a pedagógiai programunk átgondolását, strukturális, szerkezeti változtatásának lehetőségét és a XXI. század változó természeti és társadalmi környezetnek megfelelő tartalmi átgondolását és beépítését a nevelési programba. 9

10 Társadalmi, közéleti Fenntartó gyülekezet BELSŐ, MUNKATÁRSI KAPCSOLATOK Tárgyi, természeti környezet Ismeretszerző tevékenység Munka jellegű tevékenységek Művészeti jellegű tevékenységek E nevelési programban a nevelőtestület elvi-pedagógiai egységben több évre előre meghatározta az óvoda pedagógiai profilját, vezető értékeit, a nevelés súlypontjait, hangnemét, eljárásainak és partneri viszonyainak fő jellemzőit. Óvodánk a református egyház: nevelő intézményeként, a Biblia szellemében a kálvini tanítások szerint neveli a gyermekeket. A pedagógiai munkában a pedagógusok fontosnak tartják, hogy érzelmi biztonságban, otthonos, derűs, kiegyensúlyozott ritmusban, szeretetteljes nevelésben és környezetben, változatosan és számára választhatóan tevékenykedhessen a gyermek. Olyan játékos helyzeteket és tanulási alkalmakat teremtenek az óvodapedagógusok, melyben a gyermek képességeinek fejlesztése differenciáltan, egyénre szabottan, gyermekekhez igazított módszerekkel, eszközökkel történik, mely lehetőséget biztosít arra, hogy kielégítsék a gyermekek megismerési vágyát, kíváncsiságát, sokoldalú érdeklődését. Kiemelt szerepe van a nevelőmunkában a játéknak, melyet a készségés képességfejlesztés leghatékonyabb módjának tart a közösség. BIBLIAI EMBERKÉP Gyermekkép A NEVELÉS CÉLJA FEJLESZTÉSI FELADATOK HATÁSRENDSZER J Á T É K Tevékenységrendszer P E D A G Ó G U S C S A L Á D Kapcsolatrendszer A NEVELÉS VÁRHATÓ EREDMÉNYE Az óvoda nevelési programját 2010-ben Zilahi Józsefné közoktatási szakértő, református szakértő értékelte, a fenntartónk az 51/ 2010 (V. 11.) számú határozatával elfogadta. Nevelőtestületünk e 2010-ben elfogadott program megvalósítását végzi. Zilahi Józsefné a következőket írta: Összefoglalva megállapítom, hogy a hajdúböszörményi Jó Pásztor Református Óvoda Nevelési Programja szerkezetében áttekinthető, szakmailag világos, tömör és teljes, az intézményes kisgyermeknevelésben lényeges alkotóelemekre szorítkozik, ezek kifejtésében logikus és egységes, érthető, egyszerű stílusú, magyarul megírt, az érvényes jogszabályokhoz és a korszerű nevelési elvekhez hozzáigazított alapdokumentum.. A Program a valóságot figyelembe véve tervez az általuk követett napi- és heti rend alkalmazkodik a gyerekek életkorához.. 10

11 Pedagógiai munkát segítő munkaközösség Óvodánkban hitéleti munkaközösség működött, de jelenleg nincsen munkaközösség. Egy-egy feladat elvégzésére alakulnak csoportok, például pályázat írásakor A nevelőtestület bekapcsolódása Hajdúböszörmény város óvodai közösségeinek szervezett szakmai munkába, egyéb szakmai munkába A Városi Gyermek- és Ifjúságvédelmi Munkaközösség munkájában vesz részt óvodánk gyermekvédelmi felelőse. Részese a megbeszéléseknek, majd a munkatársi értekezleteken beszámol a munkaközösség munkájáról, törvényi változásokról. Közösségünk a református óvodák szakmai konferenciáján minden évben részt vesz, így bepillantást nyerhet más református óvodák életébe ben Hajdúböszörmény adott otthont e konferenciának, hála az Úrnak, hogy úgy tértek haza vendégeink, hogy szakmailag feltöltődtek, kicserélhették egymással gondolataikat, s lehetőségük volt egy kis kikapcsolódásra is. A Református Óvodák Országos Szakmai Találkozóin kívül a Debreceni Református Kollégium Óvodájával van közelebbi kapcsolata intézményünknek. A bemutató foglalkozásokon túl közös képzésben is volt részünk, ahol Bodó Sára tartott előadást A gyermekek gyászfeldolgozása témában. A Fóti Száz Juhocska Református Óvodával előző lelkipásztorunk Zila Péter és felesége révén kerültünk kapcsolatba, akik a Fóti Gyülekezetből érkeztek református testvéri közösségünkbe. (Egyszeri látogatás alkalmával volt lehetőségünk egymásnak bemutatkozni, és bemutatni óvodánkat.) Óvodánk óvodapedagógusai szívesen vesznek részt a város többi óvodájának szakmai napjain, illetve bemutató foglalkozásain, és az azt követő szakmai megbeszéléseken. A többi intézménnyel a kapcsolatot az óvodavezetőkön keresztül óvodavezető asszonyunk tartotta, illetve az intézménylátogatások is az ő szervezésében zajlottak le. Óvodánk nyitott, így a város életében is részt vesz felkérésre rendezvényen őszén a Parakletos Kiadó Én így használom a 365 bibliai történetet címmel írt ki pályázatot, azzal a céllal, hogy egy kicsit belelássanak egymás gyakorlatába, műhelytitkaiba a közösségek. Óvodánkból nyolc óvodapedagógusa készítette el egy-egy hitéleti foglalkozásnak, illetve gyermek-istentiszteleti alkalomnak, áhítatnak a bő vázlatát, mintegy műhelyablakot nyitva az ovis hittanra. A kiadó értékelésében írja: Változatos, bibliahű történetmondás, gyermekszeretet és játéköröm jellemzi ezt a műhelyt, méltó módon a nevükhöz.. Valamennyi anyag olvasható a kiadó honlapján Gyermekvédelem, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek Gyermekvédelem, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodánkban Mint ahogy fentebb is írtam, gyermekeink összetétele tükrözi településünk és a környező települések társadalmi összetételét. A város és környéke társadalmi összetételéből, a családok egyre nehezebb anyagi helyzetéből adódóan a gyermekek értelmi, érzelmi, és szocializációs szintje eltérő. A csoportösszetételekből adódóan minden óvodapedagógus ellátja az alapvető gyermekvédelmi feladatokat, elkészítik a csoportok statisztikáját is. Az óvodapedagógusok lelkiismeretesen követik figyelemmel a családokban bekövetkezett negatív változásokat, és jelzéssel élnek mind az óvodavezető, mind a gyermekvédelmi felelős felé. A gyermeki jogok védelmére, a hátrányos helyzetű, és veszélyeztetett gyermekek, családok segítésére gyermekvédelmi felelős tevékenykedik. 11

12 Óvodánk szerencsés abban a tekintetben, hogy vannak olyan óvodapedagógusaink, akik gyermek- ifjúság és családvédelem szakvizsgát szereztek. Óvodánkban a gyermekek megkapják mindazokat a kedvezményeket, mint az önkormányzati óvodákba járó gyermekek. Nem mehetünk el amellett a tény mellett, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek száma növekszik óvodánkban. Valamint az is kihat az óvoda életére, hogy viszonylag sok azoknak a gyermekeknek a száma, akik étkezetési támogatásban (100 %, illetve 50 % ingyenes) részesülnek. A létszámnövekedés az intézményi költségek növekedésével párosul, ha a kapott normatíva nem fedezi a kiadásokat. SNI gyermekek óvodánkban Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. / Róm 15,1 / SNI gyermekek száma 2006/ / / / / / fő 6 fő 5 fő 4 fő 4 fő 3 fő 5. táblázat SNI létszám alakulása Az óvoda a kezdetektől fogad SNI gyermekek. Az SNI ellátás az alapító okiratnak megfelelően történik. Intézményünk szerencsés helyzetben van, mert egyik dajkánk gyógypedagógiai asszisztens végzettséggel is rendelkezik. A gyógypedagógus, (aki megbízási szerződéssel dolgozik óvodánkban) a szakértői véleményekben meghatározott időtartamban végzi az SNI gyermekek habilitációs, rehabilitációs tevékenységét Minőségbiztosítás, minőségfejlesztés Az óvodai minőségirányítási program határozza meg az intézmény működésének hosszútávra szóló elveit és a megvalósításra szolgáló elképzeléseket. Meghatározza az óvoda működésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását. Intézményünkben működik minőségirányítási csoport, melynek feladata a minőségirányítási program kidolgozásának és megvalósításának irányítása. A fenntartói MIP-ben megfogalmazott óvodánkra vonatkozó elvárások meghatározzák az óvoda részére, hogy az IMIP-ben meghatározottak szerint értékeljük tevékenységünket. Az óvodában folyó szakmai munka színvonalának, a partnerek (munkavállalók és szülők) visszajelzésének objektív mérése, az intézményi IMIP-ben megfogalmazottak szerint, kétévente meghatározott időben, a minőségfejlesztési team által megalkotott kérdőívek segítségével történik. A Baltazár Dezső Református Általános Iskola pedagógusai az elsősökhöz nyílt napra szoktak hívni bennünket, így visszajelzést kaphatunk munkánkról. Az óvodavezető évente végez ellenőrző látogatásokat a csoportokban. A munkavállalók teljesítményértékelésére azonban kétévente kerül sor, teljesítményértékelő lap formájában, amelynek egyik részét az önértékelés, másik részét a vezetői értékelés eredménye adja. Ez kiegészül a szakmai véleménykérő lappal, amelynek az a szerepe, hogy segítsen átgondolni a munkakörrel kapcsolatos személyes és szakmai kérdéseket, másrészt pedig, hogy 12

13 információkat szolgáltasson az óvodavezetésnek a fejlesztendő területekről az egyes pedagógus szemszögéből. Ez tulajdonképpen egy interjú, írásban. Végül az össz - pontszámok alapján az óvodavezető a munkavállalóval közösen megállapítja az erősségeket, és a fejlesztendő területeket Kapcsolatrendszer alakítása Zilahiné írja összegzésében: Jó kapcsolatot tartanak fenn pedagógiai szakszolgálattal, az egészségügyi ellenőrzéssel, a Debreceni Református Kollégium Óvodájával, a helyi iskolákkal Óvoda család kapcsolattartási formái Az óvoda egyik nagyon fontos feladata a családokkal való együttműködés. Az óvoda igazi keresztyén szellemisége a szülők támogatása nélkül nem valósulhat meg. Óvodánkban a szülők partnerként tekintenek az itt dolgozó pedagógusokra gyermekük nevelésében. A legfontosabb számomra e kapcsolatban a kölcsönös bizalom. Közös célunk a családokkal együttműködve, a nevelési tevékenységüket kiegészítve és segítve a gyermekek spontán érését hangsúlyozva, olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, akik közül legtöbben az óvodáskor végére készen állnak az iskolai tanulás megkezdésére. Az évek során többféle kapcsolattartási forma alakult ki óvodánkban az intézmény és a család között. Napi információcsere A beiratkozás idején nyílt napok szervezése az óvodában Családlátogatás szülői igény szerint a gyermekek óvodakezdése előtt Szülői értekezlet Fogadóórák (Szülői kezdeményezésre minden óvodapedagógusnak meghatározott időben, havonta egyszer van fogadóórája) Fogadóórák a nagycsoportban az iskolaérettségi vizsgálat eredményének ismertetése Szülői igény szerint nyílt nap lehetősége a pedagógussal való egyeztetés alapján A szülők bevonása ünnepeinkbe (Adventi gyertyagyújtások alkalmai) Családokkal közös programok szervezése (Tavaszköszöntő családi nap) Aktuális információk ismertetése a hirdető táblákon A szülők hívogatása a gyülekezeti alkalmakra (Családi Istentiszteletek, református ünnepek) szülők igényeihez igazodva, Az óvodáért végzett társadalmi munkák szervezése a szülők körében Intézményünkben az óvodakezdés időszakában az anyás befogadást javasoljuk a családoknak a fokozatosság és folyamatosság elvét szem előtt tartva. A szülők örömmel várnak minket (leendő óvó néniket és dajka néniket) gyermekeikkel együtt a családlátogatások előre megbeszélt időpontjában. Ekkor lehetőség nyílik az ismerkedésre, és ez által a leendő óvodásokat már az első nap ismerősként tudjuk üdvözölni óvodánkban. A szülőkkel való néhány kapcsolattartási forma hatékonysága azonban eltérő képet mutat csoportonként. Vannak olyan csoportok, ahol folyamatosan élnek a szülők a nyílt napok és a fogadóórák lehetőségével és vannak csoportok, ahol néhány kivételtől eltekintve kevésbé érdeklődőek. Fontosnak tartom a közeljövőben ezt a témát körüljárni, és megoldást találni e nem elhanyagolható kapcsolattartási formára, hiszen a szülők a nyílt napokon nyernek igazán betekintést a csoportokban folyó munkáról. A beiratkozások idején az óvoda kapui nyitva állnak az érdeklődők és gyülekezetünk tagjai előtt, de ezen a téren sem tapasztalható túlzott érdeklődés a leendő óvodások szüleit leszámítva. Vannak olyan szülők, akik a beiratkozás mindhárom napján eljönnek gyermekükkel ismerkedni az óvodával és az óvodapedagógusokkal. 13

14 A közös programokban szívesen vesznek részt a szülők és nagy odaadással segítenek a támogatójegyek megvásárlásával, továbbá a szeretetvendégségek kínálatával, tombola nyeremények felajánlásával, és zsákbamacska árusításának megvalósításában. Tudják, hogy ennek a programnak a bevétele az egyedüli bevételi lehetőségünk, mivel óvodánknak nincsen alapítványa. A szülők, nagyszülők szívesen segítenek óvodánk körül a kétkezi munkában is. A szülők körében végzett missziói munka kapcsán úgy érzem, bőven van feladatunk. Személyes példaadással igyekszünk bevonni a családokat gyülekezeti alkalmainkba több-kevesebb sikerrel Munkatársi kapcsolatok Egy közösség vagyunk olyan közösség, amelyben egy egy területnek gazdája, felelőse van. Mindenkinek saját részterületén szakmailag és emberileg is maximumot szükséges nyújtania. Munkánkban az iránytű: a Biblia szavai kell, hogy legyenek. Az óvoda munkahelyünk. A munkatársi kapcsolatoknak is ezt szükséges tükröznie. Egy - egy ember vagy emberek között szövődhetnek baráti szálak, baráti kapcsolatok, de a feladatok végzésében nem szabad, hogy felülemelkedjen a munkahelyi kívánalmakon. Úgy látom, voltak olyan pillanatok óvodánk életében, amikor ezek a hatások erősebbek voltak. Meglátásom, hogy a nyílt, őszinte munkatársi kapcsolatnak van egy olyan visszahúzó tényezője, amely ma nagyon sok munkahelyet érint az országban. Az ország számos munkahelyén fellelhető, hogy az emberek féltve munkahelyüket, nem nyílnak meg. Ez nem jó, visszatartó, visszahúzó erőként hat a hatékony munkavégzésre. Fontosnak érzem munkámban, ha van ilyen nálunk is, ezt feloldjam. Nem szeretnék senkit megbántani, ha valaki ezt annak érzi, máris bocsánatát kérem. Mindenkinek szívére helyezem e gondolatsor eldöntését Társintézményeink / fenntartónk Intézményünkből a gyermekek jelentős része városunk református iskolájában, a Baltazár Dezső Református Általános Iskolában kezdi meg iskolai tanulmányait. Ezért is Legyen Istené a dicsőség, hogy óvodásaink keresztyén nevelése felmenő rendszerben valósulhat meg. A minőségbiztosítási résznél említettem, hogy a beazonosított partnerek közül hiányzik (ugyanis nincs kérdőíves elégedettségmérés) a református iskola nevelőtestülete, de nyílt napok szervezésével, közös Télapó ünnepség szervezésével és a több héten át tartó Suli váró programokkal tartjuk a kapcsolatot. Az a véleményem, hogy érdemes lenne ezt a kapcsolatot átgondolni, mélyíteni. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolával van még kapcsolatunk, bár óvodánkból évek óta nem iratkoznak ebbe az iskolába, a nevelőtestület kitartóan küldi a leendő elsősöknek a levelezős versenyfeladatokat. A többi iskolával a beiratkozással kapcsolatos plakátok elhelyezésében merül ki a kapcsolattartás. Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálattal is megfelelő a kapcsolat, ellátják gyermekeinket. A Református Pedagógiai Intézettel a kapcsolattartást az óvodavezető asszony tartja. Fenntartónk: a Hajdúböszörmény Kálvin téri Református Egyházközség. Sajnálatos tény, hogy az elmúlt időszakban az intézmény vezetése és a fenntartó között a kapcsolat nem volt harmonikus. Egy nem harmonikus kapcsolat hosszú távon nem tartható, az intézmény elvesztheti partnereit. A gyülekezet a közösségben élő hívők összessége, ahol a gyermekeknek is helyük van. Jézus maga jelentette ki, hogy Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket.. Az intézményi alkalmainkra az óvoda mindig várja a gyülekezet tagjait. 14

15 4. 6. Tárgyi feltételrendszer A Kálvin téri templom köré épített épületegyüttes sajátos megjelenése, a szervesen illeszkedő gyülekezeti terem, a régi és az új parókia természetes környezetet biztosít minden alapvető, lényeges emberi és keresztyén érték ápolásához, nevelési feladat megvalósításához, melynek kiaknázására óvodánk törekszik. Az óvoda átadásával egyúttal biztosított lett az előírt kötelezőség az eszközök terén is. A helyiségek tágasak, világosak, minden csoportszoba bútorzata megfelel az előírásoknak. Minden gyermekek számára előírt helyiséggel rendelkezik óvodánk, az intézményben dolgozó nevelők és technikai dolgozók számára is biztosítottak a helyiségek. Ismét Zilahi Józsefnét idézem: Az óvodai eszközjegyzékben felsorolt tárgyak többsége megvan, a beszerzendők szükségesek. Az udvari játékok a szabványnak megfelelőek, jól szolgálják a gyermekek mozgásfejlődését. A minden igényt kielégítő sok játékkal teli udvarunk kicsinek bizonyult, így közösségünk igénybe veszi a templomunk kertjének egy részét is. Az udvar gazdag, esztétikus növényvilága, biztosítja a jó levegőt, az udvar fái, cserjéi kellemes árnyékoltságot nyújtanak a gyermekek számára, s ezt szolgálja az eső vagy erős napfény esetén az emeleti és a földszinti terasz is. A szép és tágas udvar mellett, a templomkertet az aktuális nagycsoport veszi igénybe. A meglévő informatikai eszközök alapvetően biztosítják a színvonalas, felelősségteljes feladat elvégzését. 15

16 Jól felszerelt, minden szabványnak megfelel az óvoda konyhája, mely 350 főnek biztosíthat étkeztetési lehetőséget. A konyha a HACCP minőségi rendszer szerint működik. A konyhai kapacitás kihasználása új vállalásokkal bővült. Az óvoda indulása óta volt pályázata az intézménynek, száma nem volt magas pl. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium: Energia-megtakarítás; Tiszántúli Református Egyházkerület óvodánk által befizetett Oktatási alapból: terasz lefedése és a korlát megmagasítása. Pályázati forrásból került sor az emeleti felnőtt étkező bútorzatának kialakítására és színes fénymásoló vásárlására. A referencia intézménnyé válás nem járt sikerrel. E téren nyitnia szükséges intézményünknek. Jó, előremutató, hogy a humánerőforrás tekintetében a gazdaságvezető folyamatosan pályázik. Közcélú foglalkoztatási formában történő konyhai kisegítő (2 fő) és 1 fő dajka alkalmazása, amely jelentős megtakarítást jelent az óvodának. Az újonnan felvett szakácsot pedig egy TÁMOP-os pályázat keretében alkalmazza óvodánk. 5. VEZETÉSI PROGRAM Az előzőekben röviden, nem részletezően elemeztem az óvoda helyzetét. A főbb csomópontokra tértem ki. Az elkövetkezőekben egy rövid távú jövőképet igyekszem vetíteni munkatársaim elé. Rövid távú, hiszen elhívásom egy nevelési évre szól. Így a rövid távú jövőkép az elkövetkező esztendő munkatervi alapjául is szolgál, hiszen kijelöli az elvégzendő feladatok egy részét. A legfontosabb cél számomra, hogy az intézmény olyan minőségközpontú szervezetté váljon, amely valamennyi partner elégedettségét szolgálja A Jó Pásztor Református Óvoda működtetési terve - vezetési koncepció Vezetői irányelveim, szakmai, pedagógia hitvallás Tudjuk a Szentírásból, hogy a gyermek gyümölcs, jutalom, azaz Isten ajándéka. Bizony az Úr ajándéka a gyermek az anyaméh gyümölcse jutalom. / Zsolt 127, 3 / A gyermek mindig életkorának, fejlődési szakaszainak megfelelő jellemzőkkel bíró ember. Bármilyen kicsi is, emberi méltósága van, eszerint kell bánni vele. Nagy felelősségünk van óvodás gyermekeink egészséges testi-lelki fejlődésének elősegítésében. A személyiség szabad kibontakoztatásában a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezet meghatározó. Mire is van szüksége a ránk bízott gyermekeknek? - Feltétel nélküli szeretetre Mindenképpen az olyan szeretetet értem ez alatt a fogalom alatt, amelyben a kicsiny gyermekek átérezhetik az elfogadó szeretetet. A református óvodánkban megvalósuló integráció segíti a gyermekeknek megtapasztalni azt, hogy az óvodapedagógusok ugyanolyan szeretettel fordulnak az SNI-s gyermekekhez, mint a többi (egészséges) gyermekhez. Nagy áldás az, ha tudjuk az óvodás gyermekeket Isten szemüvegén keresztül látni. 16

17 - Példamutató magatartásra szülei, nevelői, közvetlen környezetük részéről Aligha van nagyobb hatása a gyermekekre valaminek, mint az, ahogyan érzünk, viselkedünk, beszélünk, gondolkodunk. A 3-6 (7) éves gyermekek utánzás útján tanulnak. Ha pozitív példát látnak, az követendő lesz számukra. Így tanulják meg egymást elfogadni, szeretni, másoknak segíteni és megismerni Mennyei édes Atyánkat, meg tanulják észrevenni a mindennapokban az apró csodákat, amelyekért egyedül Istené a dicsőség. - Bibliai alapokon nyugvó szabályokra, normákra A gyermekek a felnőttektől tanulják meg mi a jó és mi a rossz, mi a helyes és mi a helytelen. Egészen kicsiny gyermekkorban szavainkkal és magatartásunkkal később pedig magyarázatainkkal kell számukra világossá tenni, hogy mit miért kérünk és várunk tőlük. Miközben így növelve neveljük őket emberségükben, hogy bizonyos normákat, erkölcsi szabályokat átvegyenek, és ahhoz tartsák magukat, mindezt szeretetteljes tekintéllyel és következetességgel kell tennünk. Világos, egyértelmű és megbízható tekintély nélkül nem lehet egészséges lelkületű emberré nevelni a gyermekeket. A gyermekek igénylik is ezt a világos és biztos vonalú vezetést. Ügyelnünk kell a dicséret és a szeretetben történő feddés egyensúlyára ugyanis a kettő együtt a lelki növekedést elősegítő szeretet. Elgondolkodtató, hogy az ilyen elfogadó Jézusi szeretetben, de határozottan nevelt gyermekeknek mennyire más képzetük lesz a gondviselő Atyáról, és az őket körülvevő és hívogató, szerető gyülekezetről, mint annak a gyermeknek, aki ebből semmit sem kapott. Hiszem, és vallom, hogy ennek tudatában kell a mindennapokat továbbra is megélnünk református óvodánkban. Az óvodás kor végére pedig tudatosítanunk kell gyermekeinkben, hogy a keresztyén normákat, erkölcsi szabályokat Isten a mi védelmünkre adta. - Minőségi időre, amely nemcsak mellettük telik el Az élő Isten valóságát csak az adhatja át, akinek van Istene. Akiben már Isten lelke van, az jelenlétével, a gyermekekkel való együttlétével szavak nélkül is Istenről beszél. Hároméves korban a gyermekek már komolyan kérdeznek és a dolgok értelmét, célját is akarják tudni. Fontos, hogy érzelmeiket és képzeletüket megmozgató válaszokat adjunk. Az így fejlesztett képzelet világa később sem engedi majd unatkozni őket. A későbbiekben pedig képzeleteiket használva mernek kutatni, fantáziájukat szabadon engedve új utakat, megoldásokat keresni. A gyermekek kérdései továbbá jó alkalmak arra, hogy Istenről beszéljünk nekik, aki nem csak a Mennyben van, hanem mindenütt, ahol az emberek szeretik egymást, ahol béke van, ahol a jóság erősebb a gonosznál Isten ajándéka, ha mi felnőttek az Isten után érdeklődő kérdésre bizonyságtétellel tudunk válaszolni, elmondva, hogy hogyan éltük át egyszer, vagy többször Isten jelen-valóságát. Hiszem, hogy egymás hite által épülünk, legyünk bár gyermekek vagy felnőttek. - A Szentírás tükrében Teremtő Istenünk és az Ő egyszülött fiának, Jézus Krisztusnak megismertetésére A hitre nevelés csak akkor hatékony, ha szervesen beépül a nevelés egészébe. A keresztyén szellemben történő nevelés célja is, az egészséges, harmonikusan kibontakozó személyiség elősegítése. Mindaz, ami neveléssel elérhető és megfelelő életkori sajátosságokhoz igazodó módszerekkel felébreszthető, még nem maga a hit, hanem annak az előtere. Református óvodánkban folyó magvetést Isten munkatársaiként végezzük, Őt szolgálva és ennek a szolgálatnak az eredménye nagymértékben függ attól, hogy mennyire tudjuk bevonni ebbe a szolgálatba a családokat. Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. / Példabeszédek 22, 6 / 17

18 Intézményi célkitűzések Célok Olyan református óvodát szeretnék kialakítani amely őrzi korábbi eredményeit, értékeit, folytatja megkezdett feladatait; amely nevelési programját megvalósítja, bővíti, tovább tökéletesíti; ahol a gazdasági működés egyre hatékonyabbá válik; ahol a szeptember 1-jén hatályba lépő A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény óvodát érintő területeit mindenki megismeri, a változásokra együtt készül fel, az előírt változtatások szerinti óvodai működtetés folyik; ahol az új törvény szellemében megjelenő szervezeti struktúra kiépítése elkezdődhet 2012 szeptemberében; ahova szívesen járnak a gyermekek; ahol a gyermekeknek sokféle érdekes és vonzó tevékenység biztosított, fejlődnek; ahol szívesen hagyják ott, bízzák ránk a szülők a gyermekeket, mert tudják, az Isteni szeretet öleli át a gyermeket; ahova szívesen járnak dolgozni a munkatársak, akik ott dolgoznak, s a munkatársak osztják a szeretetet, a munkatársak önképzése folyamatos, ahol a bármely oknál fogva hátrányos helyzetű vagy veszélyezett gyermekek, az SNI gyermekek érdeke, jogai, személyiségfejlődésük biztosított; ahol a tehetség kibontakoztatása folyamatosan jelen van; amely a kialakult kapcsolatait fenntartja, lehetőség szerint bővíti; ahol a fenntartói elvárások és az óvoda minden tevékenysége összhangban áll; ahol az Úr iránti alázat, szelídség, türelem, szeretet vezet mindenkit. 6. FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK A felvázolt célok csak csapatmunkában valósíthatók meg, ahol a kollégák az eredményességért, hatékonyságért mindent megtesznek emberi és szakmai téren egyaránt. Vallom, hogy az óvoda által létrehozott értékekre és eredményekre építeni lehet és kell is, minden eddigi pozitív folyamatot meg kell erősíteni és tovább kell fejleszteni. Az óvoda egyik legfőbb feladata a következő évben: A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény óvodát érintő változásaira felkészülni, a változások beépítése az óvodai működésbe Humánerőforrás - Stabil alkalmazotti közösség kialakítása felé törekvés, egyre kevesebb fluktuáció legyen az óvodában. - A konyhai munkavállalók megemelkedett feladata megkívánja a létszámbővítést, amennyiben a gazdasági viszonyok engedik, az ő területükön is egy stabil csapat kialakítását. - Kiemelt feladata a következő nevelési évnek: az öt évre szóló középtávú továbbképzési tervének elkészítése, mely hozzájárul óvodapedagógusaink szakmai kiteljesedéséhez. Változás figyelembe vétele a tervezésnél: Az új köznevelési törvény szerint az a pedagógus, aki a törvény hatályba lépésekor az 52. életévét betöltötte, pedagógus-továbbképzésben való részvételre nem kötelezhető. (korábban: 50. életév volt) 18

19 Kötelező feladat: Az óvoda továbbképzési tervének fenntartóval történő jóváhagyása. - Zilahi Józsefné szakértő javasolta közösségünknek szakértői véleményében: Továbbképzési irányként a Karácsony Sándor anyanyelvi nevelésre vonatkozó munkásságának megismerését javaslom. Érdemes tanácsát megszívlelni, ez belső továbbképzés formájában is kivitelezhető. - Feladat lesz az új köznevelési törvénybe leírt humán erőforrás megvalósításának előkészítése, mely gazdasági számításokat is igényel. A humán erőforrás átalakulását eredményezi az új törvény. - Érdemes lenne már a 2012/2013. nevelési évben ezt az átalakítást megvalósítani kiemelten óvodatitkár, helyettes beállítása -, hiszen a különböző munkaidő-kedvezmények kiadását is biztosítani szükséges pl. üzemi tanácsi megbízott). E rendszer kiépítése világos viszonyokat teremthetne, hozzájárulhatna az egyenletesebb feladatmegosztáshoz. Amiatt is megfontolandó az átalakítás szeptemberi bevezetése, mert a fenntartó által engedélyezett többletszolgáltatások, többletlétszámok fedezetét neki kell biztosítania a későbbiekben, így gazdasági tekintetben átláthatóbb lenne a rendszer. A humán erőforrás ez évi bővítési szükségességét az is alátámasztja, hogy megnőnek az adatszolgáltatás feladatai is. Kialakítják központilag az óvodások nyilvántartását is, minden óvodás gyermek: oktatási azonosító számot fog kapni. Ez a feladat már 2012 szeptemberétől kötelező Pedagógiai és egyéb szakmai és nem szakmai területet is érintő munkánk továbbfejlesztési lehetőségei, feladatai - A nevelési program megvalósítása továbbra is fő feladataink közé tartozik, a megvalósítás lehetővé teszi az óvodába járó gyermekeinknek sokféle érdekes, és vonzó tevékenység biztosítását, amelyben jól érzik magukat, képességeik kibontakoztatása hatékonyabb lehet. - Az integráltan nevelt gyermekek, a HH és a HHH gyermekek fejlesztése továbbra is kapjon kiemelt figyelmet az esélyegyenlőség megteremtése, megvalósítása érdekében. - Fontos feladat: Zilahi Józsefné tanácsának követése: - A szimbolikus játék, mese, a bibliai történetek és óvodai tevékenységek mellett az énekes játékok, a zenei nevelés kitüntetett szerepének hangsúlyozása. Az éneklés is imádság alapelve jegyében. - A kisfiúk mozgásos, barkácsolós játékainak tudatos támogatása, lehetőségeinek bővítése. - Sok és változatos labdajáték a szabadban.. A hagyományos játékfajták tudatos felelevenítése.(karika-hajtás, a golyózás legegyszerűbb formája-gödörbe, lyukba gurítás, icka, ugrálás, bottal a földre rajzolás, termény állatok gondozása, disznóólépítés, főzőcske, udvari babázás, ugráló kötél, pancsolás, sarazás, a homokjátékok különböző egyszerű változatai, óvónői, nagymamai babaruhavarrás...) - Annak teljes tudatosítása, hogy az óvoda a kisgyermekkort hívatott játék- és mese tartalommal megtölteni, nem feladata a didaktikus iskolára való felkészítés. A lehetséges tevékenységformák is játékok! - A gyermekismereten alapuló szeretet változatos, finom eljárásainak népszerűsítése, terjesztése. Úgy vélem, a pedagógiai munkában megjelenik a pedagógus egyénisége, mindenkinek vannak így nekem is - a minőségfejlesztés szavaival élve erősségei és gyengeségei. Kis nevelőtestületi 19

20 közösségként jól ismerjük egymás munkáját. Bátran merjünk egymástól tanulni! Mindenkinek van jó gyakorlata, adja át társainak. - Az intézményünk előtt álló megoldásra váró feladatok közül kiemelt helyre sorolnám a hitéleti munkaközösség újbóli megalakítását. Úgy gondolom, mivel óvodánk specifikuma a keresztyén szellemben történő nevelés, szüksége van valamennyiünknek a folyamatos fejlődésre, tapasztalatok átadására, hospitálásokra óvodán belül és óvodán kívül egyaránt. A hitéleti munkaközösség mellett más területre is szívesen fogadom munkaközösség megalakulását, várom a kollégák javaslatát, hogy egy közös döntés születhessen. Minden olyan javaslatot támogatok, mely közösen kitűzött célok elérését, a szakmai fejlődést, megújulást szolgálja. Érdemes azon is elgondolkodni, hogy egy olyan munkaközösségi csoport alakul, mely középpontba állítja szakmai munkájában a tehetséggondozást, ennek távlati hozadéka lehetne óvodánk Tehetségponttá válása. - Szükségesnek tartom egy kicsit távolabb mutatva - a megyénkben található református óvodákkal közösen egy Megyei Hitéleti Munkaközösség létrehozását. Élő kapcsolatra van szükségünk, hiszen egymás hite által épülünk. Ennek előkészítő munkálatai már most elindulhatnának. - Szakmai munkánkat érinti, hogy a fenntartói minőségirányítási program 2012-re szakmai ellenőrzést tervez óvodánkban. Feladatunk előkészíteni az ellenőrzést. A szakmai ellenőrzés célja: A fenntartó elvárásainak való megfelelés. - A nemzeti köznevelésről szóló törvény kívánalmai szerinti működés, feladatok előkészítése a nevelési program, s egyéb dokumentumok átalakításához. Sokrétű változássor, amelynek alakulása közvetlenül vagy közvetve befolyásolja a pedagógiai munkánkat is. A nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint: - A köznevelés nem szolgáltatás, hanem közszolgálat. - A működéshez szükséges alapfeltételek előírásai nem változnak. - Kiemelt az iskolát megelőző kisgyermekkori fejlesztés. - A Kormányhivatal kétévente ellenőrzi a fenntartói tevékenység törvényességét. - Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (87. ): - 5 évente - Lekötött munkaidő Óvoda kötött munkaidő teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások. - Változások a köznevelési intézmény vezetőjének választásában ránk, mint egyházi intézményre, a törvény szerint ismét megengedő paragrafus jelent meg, ennek pontosítását várhatóan a megjelenő végrehajtási rendelet szabályozza. Az új törvény szerint ugyanis: a fenntartó pályáztatás és további eljárás nélkül is adhat intézményvezetői megbízást, nem kell alkalmazni a 67. (7) bekezdésében és a 83. (3) bekezdés e) pontjában foglaltakat. [31. (2)] A legfontosabb mérföldkövek, melyek érintik munkánkat 1 : 1 A köznevelési törvényhez és egyéb területekhez majd megjelenő végrehajtási rendeletek együttesen adnak majd eligazító pontokat a részletes feladatokhoz. 20

JÓ PÁSZTOR REFORMÁTUS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

JÓ PÁSZTOR REFORMÁTUS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA JÓ PÁSZTOR REFORMÁTUS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM azonosító: 200 804 1 Mint pásztor, úgy legelteti nyáját, karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket, az anyajuhokat szelíden terelgeti. Ézs. 40,11.

Részletesebben

I. Szakmai Önéletrajz... 4 II. Bevezetés... 7

I. Szakmai Önéletrajz... 4 II. Bevezetés... 7 Budapest Főváros XI. Kerület ÚJBUDA Önkormányzat Képviselő testülete 1113. Budapest, Bocskai út 39-41. PÁLYÁZAT óvodavezető (magasabb vezető) állására (Tóth Ildikó) Székhely: 1119 Budapest, Tétényi út

Részletesebben

I. Szakmai Önéletrajz... 4 II. Bevezetés... 7

I. Szakmai Önéletrajz... 4 II. Bevezetés... 7 Budapest Főváros XI. Kerület ÚJBUDA Önkormányzat Képviselő testülete 1113. Budapest, Bocskai út 39-41. PÁLYÁZAT óvodavezető (magasabb vezető) állására (Tóth Ildikó) Székhely: 1119 Budapest, Tétényi út

Részletesebben

PÁLYÁZAT. A Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét Óvodavezetői álláshelyére

PÁLYÁZAT. A Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét Óvodavezetői álláshelyére PÁLYÁZAT A Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét Óvodavezetői álláshelyére Kapja: Pályázó: Budapest Főváros XI.ker. Jánosné Szedlacsek Éva Újbuda Önkormányzatának 2030. Érd Ács u. 18. Képviselő testülete

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata a Képviselő testület 81/2015. (IV.23.) XI.ÖK határozata

PÁLYÁZAT. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata a Képviselő testület 81/2015. (IV.23.) XI.ÖK határozata Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata PÁLYÁZAT Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata a Képviselő testület 81/2015. (IV.23.) XI.ÖK határozata és a "Közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

Óvodavezetői Pályázat

Óvodavezetői Pályázat Óvodavezetői Pályázat Pályázat Göd Város Önkormányzata (a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot) által meghirdetett Kastély Központi Óvoda, Intézményvezető

Részletesebben

Bakonynánai Aprónépek Német Nemzetiségi Óvoda Pedagógiai Programja

Bakonynánai Aprónépek Német Nemzetiségi Óvoda Pedagógiai Programja A Bakonynánai Aprónépek Német Nemzetiségi Óvoda Pedagógiai Programja 2013 Készítette: Klesitz Gabriella Óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK Bevezető A Pedagógiai Program jogszabályi háttere 1. ÓVODÁNK 6. oldal

Részletesebben

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA ALBERTFALVAI ÓVODA Készítette: Khoórné Rápolthy Beáta Budapest, 2015.05.26. 1 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda

Részletesebben

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT Készítette: Lövey Zsuzsanna Budapest, 2015. május 26. Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros

Részletesebben

HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Dorogi Petőfi Sándor Óvoda 2510. DOROG, ISKOLA ÚT 2. " ÉP TESTBEN, ÉP LÉLEK " HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Készítette: Dorogi Petőfi Óvoda Nevelőtestülete A nevelőtestület nevében benyújtotta: Varsányi

Részletesebben

A CSERESZNYEVIRÁG KATOLIKUS ÓVODA ÉS A SZENT KINGA KATOLIKUS ÓVODA

A CSERESZNYEVIRÁG KATOLIKUS ÓVODA ÉS A SZENT KINGA KATOLIKUS ÓVODA a A CSERESZNYEVIRÁG KATOLIKUS ÓVODA ÉS A SZENT KINGA KATOLIKUS ÓVODA KÖZÖS PEDAGÓGIAI PROPGRAMJA Készítette : A Cseresznyevirág óvoda Szent Kinga Katolikus óvoda nevelőtestülete Tartalomjegyzék I. Intézményünk

Részletesebben

Óvodavezetői Pályázata Újbudai Ezüstfenyő Óvoda

Óvodavezetői Pályázata Újbudai Ezüstfenyő Óvoda Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. Óvodavezetői Pályázata Újbudai Ezüstfenyő Óvoda Készítette: Marton Csilla Óvodapedagógus Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A Magyarszerdahelyi Napközi Otthonos Óvoda MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009 ( módosított program) Készítette: Szatai Zoltánné 1 Tartalom 1. Általános rész 1.1. Az intézmény rövid bemutatása 1.2. Óvodánk

Részletesebben

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT. az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. év III. évfolyam 2. számában meghirdetett:

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT. az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. év III. évfolyam 2. számában meghirdetett: Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzat Jegyzője részére 1184. Budapest, Üllői út 400. ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. év III. évfolyam 2. számában

Részletesebben

Gondolatok a minőségről

Gondolatok a minőségről Gondolatok a minőségről A minőség fogalma nem állandó, csak egyedi, helyi lehet, mindig változik, folytonos újraértelmezést igényel, és amely a helyi nevelési program célkitűzésein alapul. Társadalmi,

Részletesebben

Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in KelenvölgyŐrmező. óvodavezető (magasabb vezető) álláspályázat Készítette: Kazinczi Eszter

Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in KelenvölgyŐrmező. óvodavezető (magasabb vezető) álláspályázat Készítette: Kazinczi Eszter Kazinczi Eszter óvodavezetői pályázat Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in KelenvölgyŐrmező óvodavezető (magasabb vezető) álláspályázat Készítette: Kazinczi Eszter 1 Tisztelt dr. Hoffmann Tamás polgármester

Részletesebben

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz)

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) 0 H 3291 Vámosgyörk, Kossuth út 10. Tel.: 36 - /37/ 361-617 E-mail: tuli2007@freemail.hu ADATLAP Intézmény neve: Tulipán Napköziotthonos

Részletesebben

2013. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Pedagógiai Programja (OM 032 823)

2013. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Pedagógiai Programja (OM 032 823) 2013. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Pedagógiai Programja (OM 032 823) Tartalom TÖRVÉNYI HÁTTÉR... 4 Az óvodai nevelési program törvényi és jogszabályi háttere:... 4 Rendeletek...

Részletesebben

Óvodavezetői. Pályázat

Óvodavezetői. Pályázat Óvodavezetői Pályázat Készítette: Heiner Andrea Szakvizsgázott óvodapedagógus és óvodavezető helyettes Budapest, 2012. március 28 VEZETÉSI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. Az intézmény küldetése 5 1.1 Helyzetelemzés

Részletesebben

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Jóváhagyta: Barcza Béláné óvodavezető 1 Tartalom Bevezetés... 4 Törvényi háttér... 5 Az intézmény jellemző adatai... 5 Helyzetelemzés: Óvodánk sajátos arculata...

Részletesebben

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373 Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM OM azonosító: 037373 Készítette: Elfogadta: A fenntartóhoz benyújtva: Jóváhagyta: Jóváhagyás határozati

Részletesebben

PÁLYÁZAT. A Szivárvány Óvoda Óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

PÁLYÁZAT. A Szivárvány Óvoda Óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására PÁLYÁZAT A Szivárvány Óvoda Óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Készítette: Pinczés Katalin Klára óvodavezető 4024.Debrecen, Iparkamara u.2. II./2. Tartalomjegyzék 1. SZAKMAI, PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja A gyermeket tisztelettel kell fogadni, szeretetben kell felnevelni, és szabadságban kell elengedni / Vekerdy Tamás/ KISÚJSZÁLLÁS Városi Óvodai Intézmény SZIVÁRVÁNY Pedagógiai Programja 2013. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a Kertvárosi Óvoda munkájáról Mell.: 2 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Tárgy: Beszámoló a Kertvárosi Óvoda munkájáról Mell.: 2 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: Beszámoló a Kertvárosi Óvoda munkájáról Mell.: 2 db Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGYEK 2014 T A R T A L O M INTÉZMÉNYI ADATOK 6 BEVEZETÉS 6 1. A program módosítás indokolása 6 2. Intézményi jövőkép 7 I. HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

PÁLYÁZAT a Dél-Kelenföldi Óvoda óvodavezetői állásának betöltésére

PÁLYÁZAT a Dél-Kelenföldi Óvoda óvodavezetői állásának betöltésére PÁLYÁZAT a Dél-Kelenföldi Óvoda óvodavezetői állásának betöltésére Pályázó: Halászné Bogdány Zsuzsanna 1222 Budapest, Mézesfehér utca 15. 2015. május 27. Tisztelt Képviselő-Testület! Alulírott Halászné

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézet ZÁRÓDOLGOZAT

Szegedi Tudományegyetem Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézet ZÁRÓDOLGOZAT Szegedi Tudományegyetem Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézet ZÁRÓDOLGOZAT Tótáné Tóth Éva SZOL41 2014. Szegedi Tudományegyetem Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézet A Szolnok Városi

Részletesebben

A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja

A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja OM azonosító: 030854 Készült: Hajdúböszörmény, Kölcsey Ferenc u. 1. 2013. Tartalom Bevezető gondolatok... 5 Törvényi előírások figyelembe vétele... 6 1 Óvodánk adatai...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 5. LEVÉL A KÉPVISELŐ TESTÜLETHEZ, NYILATKOZAT 1. 6. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MOTIVÁCIÓI 2. 7. CÉLMEGHATÁROZÁS 3.

TARTALOMJEGYZÉK 5. LEVÉL A KÉPVISELŐ TESTÜLETHEZ, NYILATKOZAT 1. 6. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MOTIVÁCIÓI 2. 7. CÉLMEGHATÁROZÁS 3. TARTALOMJEGYZÉK 5. LEVÉL A KÉPVISELŐ TESTÜLETHEZ, NYILATKOZAT 1. 6. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MOTIVÁCIÓI 2. 7. CÉLMEGHATÁROZÁS 3. 8. HELYZETELEMZÉS 4. 4.1.Az iskola múltja 4. 4.2.Az iskola jelene 5. 4.3.

Részletesebben

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ)

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM PÉCS 2011 1 I. BEVEZETÉS I. 1. Törvényi háttér A

Részletesebben