MÓZSA PARTI CSEMETÉK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÓZSA PARTI CSEMETÉK"

Átírás

1 MÓZSA PARTI CSEMETÉK KÖRNYEZET SZERETETÉRE ÉS A TERMÉSZET VÉDELMÉRE NEVELÉS PROGRAMJA ( Módosított nevelési program ) Szentlőrinci Kistérségi Oktatási Nevelési Központ Arany János Utcai Óvoda Szentlőrinc, Arany János u. 22.

2 TARTALOMJEGYZÉK MÓZSA PARTI CSEMETÉK... 1 KÖRNYEZET SZERETETÉRE ÉS A TERMÉSZET...1 VÉDELMÉRE NEVELÉS PROGRAMJA...1 TARTALOMJEGYZÉK HELYZETKÉP... 4 Működési körzetünk... 4 Személyi feltételek... 5 Tárgyi- gazdasági feltételek... 6 Óvodánk szakmai tevékenysége... 6 Múltunk és jelenünk... 7 Jövőképünk, a pedagógiai fejlesztés lehetséges irányai AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI SZEMÉLYI FELTÉTELEK TÁRGYI FELTÉTELEK AZ ÓVODAI ÉLET KERETE A NAPIREND...10 Napirend ÓVODAI BESZOKTATÁS AZ ÓVODA KAPCSOLATAI...12 A szülő, a gyermek, az óvodapedagógus együttműködésének formái Az együttműködés formái: A továbbfejlesztés lehetőségei Az óvoda és az iskola kapcsolata Az óvoda egyéb kapcsolatai AZ ÓVODA INNOVÁCIÓI...16 ZÖLD ÓVODA (cím) kritériumrendszerének megvalósítása TEVÉKENYSÉG KERETE A KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSÉRE NEVELÉS TEVÉKENYSÉGFORMÁK JÁTÉK...24 Folyamatismertetés a beszoktatástól az óvodáskor végéig A fejlődés jellemzői óvodáskor végére TANULÁS...31 A tanulás lehetséges tevékenységformái A tanulás tevékenységkeretei A tanulás során alkalmazott módszerek Alapelvek a tanulási folyamat értékeléséhez Pedagógiai szempontok, alapelvek a heti rend elkészítéséhez MOZGÁS, MOZGÁSOS JÁTÉK...35 A gyermekek mozgásfejlesztésének lehetőségei beszoktatástól az iskolába kerülésig ÉNEK, ZENE, ÉNEKES JÁTÉKOK...39 Folyamatismertetés beszoktatástól az óvodáskor végéig AZ ÓVODA HAGYOMÁNYOS ÜNNEPEI ÉS EGYÉB RENDEZVÉNYEI...44 Az óvoda ünnepei

3 Az óvoda hagyományai Kiegészítő programjaink RAJZOLÁS, MINTÁZÁS, KÉZIMUNKA...49 Az óvoda gyakorlata a beszoktatástól az iskolába lépésig A fejlődés jellemzői óvodáskor végére VERS, MESE...53 Folyamatismertetés óvodába lépéstől a kimenetelig A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére MUNKA...57 Munka jellegű tevékenységek SZÁMÚ MELLÉKLET ÓVODAI NEVELŐ MUNKÁT SEGÍTŐ FELTÉTEL ÉS ESZKÖZSZÜKSÉGLET...62 I. HELYISÉGEK II. HELYISÉGEK BÚTORZATA ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAI III. TISZTÁLKODÁSI ÉS EGYÉB FELSZERELÉSEK IV. A FELNŐTTEK MUNKAVÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK V. A NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐ JÁTÉKOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK VI. FOGYATÉKOS GYERMEKEK NEVELÉSÉNEK TOVÁBBI SPECIÁLIS ESZKÖZEI VII. EGÉSZSÉG- ÉS MUNKAVÉDELMI ESZKÖZÖK VIII. ZÖLD ÓVODA KRITÉRIUMRENDSZERÉNEK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK IX. KOMPETENCIA ALAPÚ NEVELÉS ÓVODAI PROGRAMCSOMAG MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK

4 1. HELYZETKÉP A múlt és jelen csupán eszközünk, célunk csakis a jövendő ( Pascal) Múltunk, jelenünk, jövőnk Név: Cím: Szentlőrinci Kistérségi Oktatási Nevelési Központ Arany János Utcai Óvoda 7940 Szentlőrinc, Arany János u. 22. Tel./ FAX: 73/ Óvodánk Szentlőrinc város és a kistérség közoktatási rendszerének legidősebb nevelési intézményegysége, melyet ben alapított - egy csoporttal - Szentlőrinc Községi Elöljárósága 1985-ben épületbővítéssel 3 óvodai csoportot, új főzőkonyhát, tornaszobát magába foglaló épületszárnyat alakított ki a Nagyközségi Tanács. Az Arany János Utcai Óvoda 1985-re 7 csoportos óvodává fejlődött, közel 200 gyermeket neveltek ebben az időszakban az óvodapedagógusok. A feladatok ellátására az alkalmazotti létszám 32 fő volt. A gyermeklétszám fokozatos csökkenése miatt 2003-ban, majd 2008-ban 1-1 óvodai csoport megszűnt óvodánkban. Óvodánk a település vonzáskörzetéből és a községi társulás településeiből (Kacsóta, Csonkamindszent) is fogadta a gyermekeket. Az Arany János Utcai Óvoda július 1-től a Szentlőrinci Oktatási Nevelési Központ egyik óvodai intézményegységévé vált. Újabb integrációval július 1-től a Szentlőrinci Kistérségi Oktatási Nevelési Központ Arany János Utcai Óvoda Intézményegységeként működik nevelési intézményünk. Működési körzetünk Szentlőrinc kijelölt utcái, Kacsóta, Csonkamindszent, A kistérség területéről nem fogadunk gyermekeket, de a már ide járók iskolába iratkozásukig maradnak óvodánkban. Bejárók száma: 16 fő ( ) Csonkamindszent: 5 fő Kacsóta: 7 fő Helesfa: 1 fő Pécs: 1 fő 4

5 Királyegyháza: 1 fő Gyűrűfű: 1 fő Sulibusszal utaznak a Kacsótai és a Királyegyházi gyermekek. Óvoda férőhelyeinek száma. 125 Óvodai csoportok száma: 5 Beírt gyermeklétszám: 121 fő ( ) 141 fő ( ) Csoportszerkezet: 5 vegyes életszervezésű Nagycsoportosok száma: 32 fő Ebből: én iskolába távozik: 29 fő Óvodában marad: 3 fő SNI gyermekek száma: 1 fő ( tanulásban akadályozott) Hátrányos helyzetű gyermekek száma: 46 ( ) 60 ( ) Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma: 11 fő Állami nevelt gyermekek száma: 2 fő Személyi feltételek Óvodapedagógus: Dajka Konyhai dolgozó Élelmezés vezető Összes közalkalmazott: 11 fő 5 fő 3 fő 1 fő 20 fő Óvodapedagógusok szakmai képesítése 3 fő szakvizsgával rendelkező óvodapedagógus ebből: 2 fő közoktatás vezető 1 fő fejlesztő pedagógus 1 fő tanító 11 fő óvodapedagógiai főiskolát végzett 5

6 Tárgyi- gazdasági feltételek Az L alakú épület földszinti udvari részében 2 óvodai csoport működik, itt találhatók a élelmiszer raktárak és az élelmezés vezetői iroda, 1 üres csoportszoba, a másik csoportszobát más oktatási célra használjuk (itt dolgozik a fejlesztő pedagógus ill. a logopédus). Az emeletes főépületben 3 óvodai csoport, a főzőkonyha, a tornaszoba, a nevelői szoba, a vezetői iroda és a kazánház helyezkedik el. A főépületet 1985-ben építették, amikor a régi épületszárnyat is felújították. Az egész épületegyüttes nagyobb és teljes felújításra szorulna ( festés, mázolás, tetőcsere, stb. különösen az energiatakarékos működés miatt). A nyertes DDOP pályázatból megvalósul: az ablakok részbeni cseréje, az épület akadálymentesítése (járda, mozgássérülteknek parkoló, rámpa, akadálymentes mosdó a főépületben). A tárgyi szakmai és egyéb eszközállomány fejlesztését folyamatosan végeztük és végezzük három forrásból: az óvoda intézményegység költségvetéséből, eszközfejlesztési pályázatokból, a Gyermekeink Mosolyáért Alapítvány - óvodánk támogatására alapított adományaiból. Az évek során e fejlesztésekkel teljesen lecseréltük az óvodai csoportok bútorzatát, a szükséges textíliákat, szőnyegeket, étkezési eszközöket, részben a konyhai eszközöket. A játék és könyvállományt a csoportokban folyamatosan, célirányosan fejlesztjük a nevelési programunknak és a Zöld Óvoda kritérium rendszernek való megfelelés céljából, mert 2009-ben másodszor is elnyertük a Zöld Óvoda címet három évre. Játszóudvarunk tudatos fejlesztését, szabványnak megfeleltetését mindig fontosnak tartottuk. Ezért: szabványos kültéri játékeszközöket vásároltunk, a nem megfelelőket között leszereltük. Eszközfejlesztési pályázatokból, költségvetésből, önkormányzati segítségből, alapítványunk (rendezvények és egyéb bevételek) adományaiból udvarunkon elhelyezett 9 kültéri játékeszköz és annak ütéscsillapítása júliusától megfelel az EU. szabványnak. Játszóudvarunk jól felszerelt kültéri játszóeszközökkel: többcélú játszóvár csúszdával, Góbé erőd csúszdával, lengőhinta, mérleghinta, rugós lovacskák, babaház, fa kisvonat, homokozó. Óvodánk szakmai tevékenysége A nevelési programunk megvalósításának kiindulópontja, az előzmények, a tradíciók rövid áttekintése és a problémafeltáró helyzetelemzés. Programunkba építjük a Zöld Óvoda kritériumrendszerét ( a környezetvédelemi nevelés), és a Kompetencia alapú nevelés- óvodai programcsomag elemeit, jelenleg két óvodai csoportban. ( T.Á.M.O.P pályázat). 6

7 Múltunk és jelenünk Óvodánk a hatvanas, hetvenes években, környezetismeret szakterületen módszertani központként dolgozott. Éveken keresztül megyei és járási munkaközösség vezetésére vállalkoztunk (anyanyelvi, környezetismereti, irodalom, óvodavezetői). Később óvodánk a környezetismeret területén bázisműhelyként működött. E tevékenységek hatására készítettük el helyi nevelési programunkat 1999 re, környezetismeret, környezetvédelem kiemelt tevékenységkerettel ban létrejött óvodánkhoz kötődő alapítványunk a Gyermekeink Mosolyáért Alapítvány, mely nagymértékben segíti, támogatja csoportjaink eszközállományának fejlesztését, udvarunk szabványosítását elérte ben 100 éves volt intézményünk, méltóképpen megünnepeltük (gyermek és a szülők számára szervezett rendezvényekkel) között Európai Uniós SOCRATES projektben vett részt intézményünkosztrák és olasz óvodákkal karöltve, a szederkényi óvoda koordinálásával- A természetet megélni minden érzékszervünkkel ben kiépítettük a Comenius Minőségirányítási Modell I. rendszert intézményünkben. Az óvodai konyhánk működését a HACCP rendszer működtetése szabályozza. IMIP programunkat módosítottuk és 2007-ben ban óvodánk szervezésében Kistérségi és taneszköz kiállítást és szakmai napot szerveztünk a kistérség valamennyi óvónője számára óta óvodánk ad otthont a kistérségi óvodavezetői munkaközösségnek március 22.-én vettük át Budapesten a Zöld Óvoda címet, melyet között használhatunk ben ismételten megpályáztuk e címet, melyet júniusában ismételten elnyertünk 3 évre ( ) ben részt vettünk a DDOP. Pályázat megírásában, melyet meg is nyertünk ban aktívan közreműködtünk - TÁMOP: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés -Innovatív intézményekben. - a pályázat megírásában, melyet megnyerünk és jelenleg két csoportban megvalósítjuk. 7

8 Jövőképünk, a pedagógiai fejlesztés lehetséges irányai Az óvodai kompetencia alapú program kiterjesztése, eredmények összegzése. Nevelési Programunk teljes átdolgozása az új Országos Óvodai Alapprogram alapján. A Zöld Óvoda kritériumrendszer teljes körű megvalósítása, működtetése, zöld óvoda bázis intézményi szerep vállalása ( országos hálózatba bekapcsolódás). Német nemzetiségi óvodai nevelés bevezetése egy óvodai csoportban ( fenntartói elképzelés esetén). IMIP rendszer teljes körű működtetése 2010 szeptember 01-től. HACCP rendszer további működtetése. Óvónők továbbképzésének megújítása- különös tekintettel a számítógépes tudás megszerzésére. Szakmai publikációs tevékenység szorgalmazása a nevelőtestület tagjai körében. Az óvoda tevékenységének megismertetése a SZONEK - en és a kistérségen belül. ( kiállítások, rendezvények, szakmai programok során) Az épületegyüttes teljes belső és külső felújítása. 8

9 2. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI 2.1. Személyi feltételek Az óvodában a nevelőmunka kulcsszereplője az óvodapedagógus. Jelenléte a nevelés egész időtartamában az óvoda teljes nyitva tartásának idején fontos és kötelező feltétele az óvodai nevelőmunkának. A személyi feltételek biztosításánál szempontok: A törvényi előírásoknak megfelelő óvodapedagógus álljon rendelkezésre a csoportokban. A korszerű óvodapedagógusi végzettséggel rendelkezzenek az óvodapedagógusok. Az óvodai élet teljes ideje alatt (óvoda nyitva tartása) óvodapedagógus biztosított legyen az óvodai csoportokban, és a gyermekekkel történő valamennyi tevékenységet óvodapedagógus végezze a gyermekekkel. Elvárások az óvodapedagógusokkal szemben: Óvodapedagógusi tudása korszerű, alkalmazható legyen, a nevelési program, a Zöld Óvoda kritérium rendszer, a Kompetencia alapú nevelés- óvodai programcsomag megvalósítása érdekében. Az átlagpedagógia eszközrendszerét kerülő, a differenciál-pedagógia és speciálpedagógia cél és eszközrendszerét alkalmazó óvodapedagógus legyen. Elkötelezett legyen óvodapedagógusi munkája iránt. Tisztelje a gyermeket és fejlesztése érdekében legjobb tudása szerint járjon el. A családokkal való kapcsolatát a tisztelet, a kezdeményezőkészség, és a segítségnyújtás hassa át. Tudja összeegyeztetni továbbképzési igényeit az óvoda szakmai igényeivel. A szakmai tudását folyamatosan fejlessze, továbbképzéseken, önműveléssel. Az óvodapedagógus elfogadó, támogató attitűdje modellt, mintát jelentsen a gyermekek számára. Az óvodapedagógusi tevékenysége és az óvoda működését segítő nem pedagógus alkalmazottak: dajka összehangolt munkája járuljon hozzá az óvoda hatékony, eredményes nevelő tevékenységéhez. Alkalmazza az inkluzív pedagógia elveit a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű és a migráns gyermekek esetén. Az óvodapedagógus legyen nyitott, kezdeményező a speciális szakemberekkel szemben ( logopédus, gyógypedagógus, pszichológus, fejlesztő pedagógus), működjön velük együtt a gyermekek fejlesztésében. A kiemelkedő képességű gyermekek számára biztosítsa a differenciált, egyéni képességeiknek megfelelő- fejlesztést. 9

10 2.2. Tárgyi feltételek Célunk : A helyi nevelési program, Zöld Óvoda és Kompetencia alapú nevelés óvodai megvalósításához biztosítottak legyenek a tárgyi eszközök, a megfelelő környezet. E környezet, tárgyi felszereltség folyamatos fejlesztése. (1.sz. Melléklet) Feladatok: A gyermekek életkorának, szükségleteinek megfelelő környezet: épület, udvar, (kert, sziklakert, kültéri játékeszközök) oly módon történő kialakítása, amely szolgálja a gyermekek biztonságát, kényelmét, megfelel testméretüknek, biztosítja egészségük megőrzését, fejlődését. Az egészséges környezet kialakításakor figyelembe vesszük, hogy: a gyermekek mozgás- és játékigényüket kielégíthessék, természetes anyagok vegyék őket körül, harmóniát árasztó színekkel, formákkal, anyagokkal találkozzanak. Az eszközök a gyermekek által jól elérhető helyen legyenek, és egyben a gyermekek biztonságát szolgálják. Az óvoda játszó udvarán a biztonságos környezet megteremtésén kívül a gyermekek olyan aktív életet éljenek, mint a gyermekcsoportban, a szabad játék, a mozgásigény kielégítésre kerüljön. A tornaszoba és az udvari kültéri játékeszközök használata segítse a gyermekek testi fejlődését, mozgásigényének tudatos fejlesztését. A szülők fogadására egyénileg és csoportosan lehetőséget biztosítunk a nevelői szobában a nap bármely szakában. Az óvoda dolgozóinak kialakítottuk a megfelelő munkakörnyezetet (nevelői szobában és csoport szobában: íróasztalok, székek, munkaeszközök). A nevelői szobában található a könyvtár, szertár, az IKT. eszközök, itt étkezhetnek megfelelő környezetben a dolgozók Az óvodai élet kerete a napirend A gyermekek egészséges fejlődéséhez, fejlesztéséhez a napirend biztosítja a feltételeket, a megfelelő időtartamú, párhuzamosan végezhető, differenciált tevékenységek tervezésével, szervezésével. Az óvodapedagógusok a napirend elkészítésekor figyelembe veszik: A napirend igazodjon a különböző tevékenységekhez és a gyermekek egyéni szükségleteihez, valamint a helyi szokásokhoz, igényekhez. A napirendben minden gyermek esetében és minden tevékenységre vonatkozóan, az egész nap folyamán érvényesüljön a folyamatosság. A napirendben fontos a tevékenységek közötti harmonikus arányok kialakulása, szem előtt tartva a szabad játék kiemelt szerepét. A napirendben a legtöbb időt a szabad játék kapja. A gyermekek ténylegesen szabadon választhassák meg tevékenységeiket a nap folyamán. A napirendben lehetővé kell tenni a gyermekek változatos tevékenységeit, az aktív és passzív pihenés életkornak és egyéni szükségleteknek megfelelő váltakozását, jelölni szükséges a gyermekek edzésre, mozgásra fordított idejét. 10

11 A napirendben határozzák meg az óvodapedagógusok a különböző közös, egyéni, mikro-csoportos tevékenységeket. A napirend rugalmassága lehetővé teszi az előre nem tervezett, de a gyermekek személyiségfejlődését segítő tevékenységek, események beillesztését, figyelembe veszik a gyermekek önállóságának, ügyességének fejlődését (kirándulások, bábelőadások, megfigyelések, ünnepek, jeles napok, kiegészítő programok). A napirend főbb kereteit, a rendszerességet, ismétlődéseket, mindig helyes megtartani, s gyermekek biztonságérzete, a stabil szokások kialakulása, az érzelmi biztonság, a helyes bioritmus kialakulása érdekében. A napirend alkalmazkodik az évszakokhoz. A ősszel, tavasszal nyáron a szabad levegőn való tartózkodás ideje nő, az étkezés időpontja eltolódhat, a gyermekek szervezet mozgásának időpontja a napirendben változhat. A napirendet megismertetjük a szülők közösségével, azért, hogy az óvodai és az otthoni napirend harmonikusan kiegészítse egymást. Napirend Gyülekezés -Játék - Szabad játék - testmozgás, testápolás - tízórai - tanulási lehetőségek kihasználása (egyéni, mikro-csoportos, szervezett tevékenység) - játék, szabad játék - levegőzés, séta testápolás, - ebéd készülődés a pihenéshez - mese, altató, zene - pihenés mozgás, tisztálkodás - készülődés az uzsonnához - uzsonna - tisztálkodás - szabad levegőzés - játék, szabad játék A napirend rugalmas, lehetővé teszi az előre nem tervezett, de a gyermek személyiségfejlődését szolgáló események bekapcsolását, a napirend változtatását. 11

12 2.4. Óvodai beszoktatás, befogadás Célja: Az óvodás gyermekek számára megkönnyíteni a szülőtől való elválást óvodába lépéskor. A gyermekek befogadásának időszaka legyen folyamatos és fokozatos ( szülők jelenlétében). Feladatok: Sok szeretettel, megértéssel forduljanak az óvodapedagógusok és munkatársaik, a dajkák a gyermekek felé, ítéletmentes magatartással. A már óvodás gyermekek befogadó, elfogadó magatartásának erősítése. Az új gyermekek szüleivel együttműködő magatartás kialakítása, pontos információk adása az óvodai élettel kapcsolatban. A szülők felé jelezni, hogy az óvoda, az óvodapedagógus a szülői nevelést kívánja segíteni nevelő tevékenységével. Az inkluzív pedagógia, az élménypedagógia eszközeinek alkalmazása. A gyermekek játékszükségletének fokozott kielégítése. ( HH, HHH, SNI és migráns gyermekek esetén kiemelten). A beszoktatás folyamatának megkönnyítése az Arany Mini Klub és az előzetes családlátogatás végzésével Az óvoda kapcsolatai A szülő, a gyermek, az óvodapedagógus együttműködésének formái Célja: Az óvoda pozitív szerepének kialakítása, a szülő megnyerése a közös nevelés érdekében. A befogadó óvoda a családdal együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermeki személyiség fejlesztését, biztosítja az együtt nevelést. Alapelveink: Minden gyermek tisztelete, szeretete, másságának természetes elfogadása, különbözőségének értékként kezelése, fejleszthetősége. Az elfogadás pedagógiájának alkalmazásával nyílt, őszinte, kezdeményező magatartás az együttnevelés során. A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, az óvoda kiegészítő szerepet tölt be e folyamatban. A családok egyéni sajátosságainak, szokásainak figyelembe vétele, az együttműködés során érvényesíti az óvodapedagógus az intervenciós gyakorlatot, a segítségnyújtás családhoz illesztett megoldásait. Feladatok: Segítség nyújtása a családnak a gyermekekkel kapcsolatos problémák megoldásában. A pedagógiai tapintat elemeinek érvényesítése a gyakorlatban. A gyermek és a szülő méltóságának tiszteletben tartása. A család és tagjai elfogadása, feléjük szakmai alázattal való közeledés. Figyelmes tiszteletteljes, szakmailag kifogástalan segítség. A gyermek érdekeinek szem előtt tartása. A család és az óvoda kapcsolat folytonosságának biztosítása. 12

13 Óvodavezető feladatai: A nevelőtestület által elfogadott nevelési program megismertetése, elfogadtatása a szülőkkel. A Szülői Szervezet képviselőjének meghívása a szülőket érintő nevelési értekezletekre. A szülők tájékoztatása évente egy alkalommal- az óvoda nevelő tevékenységéről. Részletes, pontos információk adása a szülői értekezleten és egyéni beszélgetések alkalmával. A szülők igényeinek, véleményének kikérése az IMIP kérdőívek segítségével. A leendő szülők óvodalátogatásának megszervezése. A szülőkkel való nyugodt beszélgetéshez, tanácsadáshoz fogadóóra megfelelő hely és idő biztosítása. Fokozott figyelem és védelem biztosítása a sajátos nevelési igényű, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek érdekében. A migráns gyermekek biztonságának, befogadásának megteremtése. A gyermekvédelmi munka irányítása. Óvodapedagógusok feladatai: Óvodába lépés előtt óvodánk sajátos együttműködési formájának: Arany Mini-klub, családlátogatások megszervezése. A szülői értekezleteken nevelési kérdésekről, a csoport életéről tájékoztatás adása, a fogadóórán egyéni segítség nyújtása. Kezdeményező magatartás, inkluzív, együttműködő óvodapedagógusi magatartás. A Zöld Óvoda és a Kompetencia alapú óvodai nevelés feladatainak megismertetése, a szülők bevonása a feladatok előkészítésébe, a gyakorlati megvalósításba (témahét, projekt). A gyermekek védelme, óvó-védő előírások betartása, betartatása a gyermekekkel. A sajátos nevelési igényű, a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű és a migráns gyermekek kiemelt védése, prevenciós, korrekciós feladatok végzése. A gyermekvédelemmel kapcsolatos teendők hatékony végzése. 13

14 Az együttműködés formái: Sajátos, óvodánkra jellemző formák: Arany Mini-Klub az óvodába készülő gyermekeknek. Kistestvérek részvétele óvodai rendezvényeken. Beszoktatás a szülők jelenlétével. Zöld hét vagy Zöld napok programjain szülői részvétel. Gyermeknapon óvónők szülők közös bábozása. Csoport kirándulás szülői részvétellel, kirándulások gyermekek otthonába. Szülői segítség a Gyermekeink Mosolyáért Alapítvány rendezvényein. Az együttműködés egyéb formái: Családlátogatás beiratkozás előtt Beiratkozás Beszoktatás Szülői értekezlet Fogadó óra Együttnevelés Tájékoztatás, párbeszéd Szülők jelenléte ( témahét, projekt, kiegészítő programok, ünnepek, ünnepélyek, társadalmi munka) 14

15 A továbbfejlesztés lehetőségei A Zöld Óvoda és Kompetencia alapú nevelés során a közös programok nyitottságának bővítése. A jeles napok és speciális programjainkba a szülők még erőteljesebb bevonása. Az alapítványi szülőkkel közös és szorosabb kapcsolat kiépítése a rendezvények megvalósítása előtt és a megvalósítás során. Az óvoda és az iskola kapcsolata Az óvoda-iskola kapcsolatában szoros kontaktust kell kialakítani. Az óvodának az átmenet érdekében szorosan együtt kell működnie az iskolával. A kapcsolatra jellemző legyen a kölcsönös nyitottság, a bizalom. Egymás pedagógiai tevékenységének megismerése és megbecsülése. E szakmai megismerés biztosítja a nevelési folyamat töretlen, zökkenőmentes egységét. Ennek érdekében alkalmazott közös tevékenységeink: Egymás programjainak megismerése ( rendezvények, szakmai közös találkozások). Közös hospitálások-csoportlátogatások, nyílt napok, óralátogatások, majd megbeszélések. Közös munkaközösség, továbbképzéseken való részvétel. Nagycsoportos gyermekek látogatásai az iskolában. Egymás nevelési, pedagógiai programjának megismerése. Az iskolára alkalmassá tételben kompetens az óvónő, segítője a szülő. Az óvoda feladat az átmenet érdekében elősegíteni a nevelő tevékenységgel a gyermekek iskolára alkalmassá tételét, a tanuláshoz szükséges alapkészségek megalapozását. Az óvoda-iskola közös feladata a zökkenőmentes átmenet érdekében: Egymásra épülő egységes szakmai programot kell kialakítani a gyermekek harmonikus, folyamatos fejlődése, fejlesztése érdekében. Az óvoda egyéb kapcsolatai Nevelési Tanácsadó Heti rendszerességgel segítséget nyújt: Logopédus Fejlesztő pedagógus Esetenként: pszichológus ( iskolaérettségi vizsgálatok, terápiák). SZONEK Speciális Tagozat és Kollégium gyógypedagógusa heti rendszerességgel foglalkozik a sajátos nevelési igényű gyermekeinkkel. Folyamatos kapcsolatot tartunk: gyermekorvossal, védőnőkkel, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal. Belső kapcsolatunk van a SZONEK Alapfokú Művészetoktatási Intézményegységgel ( zenei programot adnak a gyermekek számára). 15

16 Szakmai szervezetekkel: Baranyai Szakmai Szolgáltatások és Szakszolgálatok Központjával ( Pécs) B.M. Szakértői és Rehabilitációs Bizottsággal Óvodát segítő szervezetekkel: Magyar Máltai Szeretet Szolgálat helyi szervezete Városi Művelődési Ház Pedagógus Szakszervezet (Pécs) Környezetvédő egyesületekkel: Misina Állatvédő Egyesület (Pécs) Duna-Dráva Nemzeti Park (Pécs) Bábszínházzal (Pécs) Az óvoda innovációi ZÖLD ÓVODA (cím) kritériumrendszerének megvalósítása. Célja: Az óvodás korosztály sajátos, korcsoportjának megfelelő módszerekkel és eszközökkel, valamint élményekre és tapasztalatokra épített tanulási környezet kialakításával olyan környezeti nevelésben részesüljön, mely hatékony rendszerbe szerveződve biztosítja a kisgyermekkori nevelés eredményességét. ( Oktatási Minisztérium és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízásából az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóság által kiírt pályázat ) A kompetencia alapú nevelés óvodai programcsomag bevezetése két óvodai csoportunkban a 2009/2010-es nevelési évben. Célja: Az óvodában komplex nevelés folyik. A komplexitás új szemléletű megközelítése olyan tudás tartalmakat, képességeket és attitűdöket, azaz kompetenciákat feltételez, amelyek kidolgozása szükségszerűvé vált a nevelés továbbfejlesztése érdekében. 16

17 (TÁMOP Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben című pályázati program). A TÁMOP Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program 3. TEVÉKENYSÉG KERETE Környező világ iránti érdeklődésünk, velünk születik. Születésünk pillanatától egy bonyolult, és elkápráztató Világ felfedezői vagyunk (Gerald Durell) 3.1. A külső világ tevékeny megismerésére nevelés Célja A tapasztalatokra, élményekre alapozott ismeretek nyújtása, mélyítése, rendezése, mely áthatja az óvodai tevékenységek egészét. A gyermekek biztonságérzetének kialakítása a környező világban, amelyben ismereteik, szokásaik stabillá válnak. Ismerjék és szeressék meg a természetet, és fedezzék fel az őket körülvevő élőlényeket, és a körülöttük lévő élő, és élettelen környezet szépségét. Az életkoruknak megfelelő szintjén óvják, becsüljék meg azt. A környezet megismerése során matematikai tartalmú tapasztalatoknak, ismereteknek is birtokába jut a gyermek, és azokat a tevékenységeiben alkalmazza. Feladata A gyermekek életkorának megfelelő valósághű ismeretek szerzésére alkalmat teremteni, melyben fejlődik megfigyelőképességük, gondolkodásuk, emlékezetük, képzeletük és kifejezőképességük. A Zöld Óvoda cím elnyerésével még fontosabb feladat hárul ránk a minta- és értékkövetés területén. Derűs, nyugodt légkörben, spontán és szervezett élménynyújtás biztosítása, pozitív érzelmi viszony alakítása, érdeklődés ébrentartása. Alkalmi és folyamatos megfigyelések megteremtése, a közeli és távolabbi környezetünkben végbemenő változások meglátása, és azokban való tevékeny részvétel. Az egészséges életmód megalapozása, helyes szokások kialakítása, a harmonikus szokások fejlesztése. A környezet esztétikájának megteremtése, a szép meglátása, a természetszemlélet és védelem tudatos formálása. A gyermekek ismerjék meg a szülőföld, az, ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok és néphagyományok, szokások, a családi és tárgyi kultúra értékeit, tanulják meg ezek szeretetét, védelmét is. 17

18 A jeles napok beépítése az óvodai életbe, amely szebbé, gazdagabbá, változatosabbá teszik a gyermekek óvodai életét (Takarítási Világnap, Állatok napja, Víz napja, Föld napja, Madarak és Fák napja, Környezetvédelmi világnap). A Zöld napok, Zöld hét megszervezése minden évben, esetenként a szülők bevonásával. Változatos és játékos formában lehetőség megteremtése, a matematikai tapasztalatok szerzésére. Az elemi ok-okozat összefüggések felismertetése és megtapasztalása. Logikus és problémamegoldó gondolkodás megalapozása. Az egészségesen fejlődő gyermeket az állandó mozgás, játék, világ és önmaga megismerésének vágyai jellemzik. A mozgás és beszédfejlődés, az állandó kérdez-felelek játék adja az alapot, a világ mind alaposabb megismeréséhez, lehetőséget adva, a környezettel való kapcsolatteremtésre. A gyermek utánozza azokat, akikhez pozitív érzelmi kapcsolat fűzi, ezért is elengedhetetlen, az őt körülvevő felnőttek részéről a biztonságot, szeretetet sugárzó magatartás. Első és legfontosabb közege a gyermekeknek a család, mely nagymértékben meghatározza értékrendjének, élményeinek, szocializációjának kialakulását. Az óvónőhöz fűződő viszony nyújtja azt az érzelmi biztonságot, amely jó közérzetet, nyugodt, harmonikus tevékenységet tesz lehetővé. A gyermek értelmi fejődését a nagy arányú érzelmi nyitottság teszi fokozottabbá. A kisgyermekkorban szerzett élmények meghatározóak lesznek a későbbiekben. A gyermekek megismerési vágyára építve elősegítjük, hogy maguk fedezhessék fel a környezetük tárgyait, jelenségeit. Állandóan gyűjtünk, keresgélünk, megfigyelünk, kísérletezünk, tevékenykedünk, eseményeket szervezünk. Mindezt érzelem gazdag, színes hangulatú légkörben. A gyermek legfőbb tevékenységi formája a szabad játék, ami összekapcsolódik a mindennapi élettel. A gyermek a szabad játékban ismerkedik a valósággal, és a környezettel való együttműködés szabályainak elsajátításával. A tapasztalatszerzésen keresztül, a játékban felhasznált ismereteit átéli, folyamatosan gyakorolja, és egyéb tevékenységeiben is alkalmazza. Nevelésünket a gyermek környezetéből származó élményre, tapasztalatra, gyermeki kíváncsiságra alapozva szeretnénk környezet centrikussá tenni. A hosszabb rövidebb séták, kirándulások, megfigyelések, természetbeli játékok lehetőségeivel, és a környezet titkainak feltárásával, segítjük a tapasztalatok feldolgozását. Csak a megismert, megszeretett, biztonságos világ kelti fel a gondoskodás, az óvás-védés vágyát, megalapozva a környezetvédelem kialakulását, belsővé válását. A környezet megismerése közben a mindennapi élet számtalan lehetőséget biztosít, matematikai fogalmakkal való találkozásra, melyeket felismerve, felhasználva szinte természetes módon ismerik meg. Tevékenységeink törzsanyagát a kompetencia óvodai programcsomagot bevezető csoportokban a négy természeti elemhez ( tűz víz föld levegő ) kapcsolódó ismeretek feldolgozásával tesszük teljessé. Figyelembe vesszük az eltérő szociokultúrális környezetből érkező gyermekek igényeit ( hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű, migráns ). Eszközök Kötődünk állandó megfigyelési helyeken, eredeti környezetben előforduló eszközökhöz (gólya- és fecskefészek, csoport fája, madáretető, stb.). A gyermekekkel folyamatosan gyűjtjük a természet kincseit, játékos felhasználásra (levél, termés, magvak, gyümölcsök, virágok stb.). 18

TEKNŐSVÁR MAGÁNÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

TEKNŐSVÁR MAGÁNÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA TEKNŐSVÁR MAGÁNÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011 TARTALOMJEGYZÉK 1.Bevezető Az óvoda nevelési alapelvei Az óvoda küldetésnyilatkozata 2.Az óvoda jellemző adatai 3.Az óvodai élet megszervezése Az óvoda

Részletesebben

A Pedagógiai Program jogszabályi háttere:

A Pedagógiai Program jogszabályi háttere: 1 A Pedagógiai Program jogszabályi háttere: 1991. évi LXIV. Törvény a Gyermekek jogairól 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról és módosításai -95. -a (1) bekezdésének j) Óvodai integrációs program 2003.

Részletesebben

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 2015. PEDAGÓIAI PROGRAM Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 7100 Szekszárd, Wesselényi u. 19, Tel: 74/510 984; 510 982 E-mail: wunderland.ovi@freemail.hu wunderlandovoda7100@gmail.com

Részletesebben

A Nagyközségi Óvoda Harmóniában a Természettel Helyi Nevelési Programja

A Nagyközségi Óvoda Harmóniában a Természettel Helyi Nevelési Programja Nagyközségi Óvoda 2344 Dömsöd, Dózsa Gy. út 27/A A Nagyközségi Óvoda Harmóniában a Természettel Helyi Nevelési Programja Elfogadta: a nevelőtestület a 6 /2010. (V.25.) Nt.sz. határozatával Jóváhagyta:

Részletesebben

GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. Óvodai nevelés célja, alapelvei... 7 III. Gyermekkép, óvodakép,

Részletesebben

HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 869 T A R T A L O M J E G Y Z ÉK BEVEZETÉS 1. Helyzetkép az óvodáról 1.1. Óvodánk története 1.2. Humán erőforrásaink 1.3. Tárgyi feltételeink 2. Gyermekképünk 3. Óvodaképünk 4.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 8 2. A program célrendszere... 10 2.1. Alapvető célok... 10 2.2. Általános

Részletesebben

HELYI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI NEVELÉSI PROGRAM ZALAHALÁPI KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA - BÖLCSŐDE HELYI NEVELÉSI PROGRAM Készítette : Az Óvoda Nevelőtestülete 1998. Módosította: Istvándiné Boczkó Klára Zsuzsanna óvoda bölcsőde vezető

Részletesebben

MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET

MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET Környezeti nevelésre épülő helyi óvodai nevelési program Tiszalök 2010. MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET Környezeti nevelésre épülő helyi óvodai nevelési program Tiszalök

Részletesebben

Kenézlői Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Kenézlői Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kenézlői Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOM Bevezetés 4.oldal Törvényi háttér.5.oldal Intézmény adatai..5.oldal Óvodánk jellemzői 6.oldal 1. Helyi óvodai pedagógiai programunk alapelvei 6.oldal 1.1 Az

Részletesebben

A Hermann Alice Óvoda Helyi Pedagógiai Programja 2013.

A Hermann Alice Óvoda Helyi Pedagógiai Programja 2013. A Hermann Alice Óvoda Helyi Pedagógiai Programja 2013. A gyermekben érlelődik a jövő /Hermann Alice/ Készült: 2013. Készítette: Nádasné Erdei Andrea óvodavezető és a nevelőtestület Hermann Alice Óvoda

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ANGYALKERT MAGÁNÓVODA 2013. ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL

PEDAGÓGIAI PROGRAM ANGYALKERT MAGÁNÓVODA 2013. ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL ANGYALKERT MAGÁNÓVODA ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL 2013. 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető II. Óvodai nevelésünk pedagógiai alapelvei, célkitűzései III. Gyermekkép, Óvodakép IV. Az óvodai nevelés feladatai Az

Részletesebben

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi ŐCSÉNY 2013. OM azonosító: 201673 A program benyújtója: Csirzóné Kovács Éva óvodavezető - 1 - Tartalomjegyzék I. Bevezető...

Részletesebben

A KELEBIAI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MÓDOSÍTOTT HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2010.

A KELEBIAI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MÓDOSÍTOTT HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2010. A KELEBIAI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MÓDOSÍTOTT HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2010. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ 3 II. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP 4 2.1. Gyermekkép 4 2.2. Óvodakép 5 III. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI

Részletesebben

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a Pedagógiai Programja Készítette: Ács Sándorné Székhelyintézmény vezető és a Tündérkert Keleti Óvoda Tagintézményvezetői Nyíregyháza, 2013. augusztus 01. I. BEVEZETŐ

Részletesebben

Hort PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 HORT

Hort PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 HORT Hort PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 HORT KÉSZÍTETTE: A Benedek Elek Hagyományőrző és Természetbarát Óvoda nevelőtestülete Csontosné Skrabák Éva Fabu Anna Márta Fain Józsefné Karczagné Nagy Klára Kerekné Aradi

Részletesebben

HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Dorogi Petőfi Sándor Óvoda 2510. DOROG, ISKOLA ÚT 2. " ÉP TESTBEN, ÉP LÉLEK " HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Készítette: Dorogi Petőfi Óvoda Nevelőtestülete A nevelőtestület nevében benyújtotta: Varsányi

Részletesebben

CAROLINA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

CAROLINA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE CAROLINA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 3950 Sárospatak, Zrínyi u. 40. Tel.: 06-47/311-719; T/F: 06-47/311-856 e-mail: carolinaovodasp@pr.hu CAROLINA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZEMÉLYISÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

KISTÉRSÉGI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA KERÉKTELEKI

KISTÉRSÉGI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA KERÉKTELEKI KISTÉRSÉGI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA KERÉKTELEKI ÁSZÁR KUCKÓ ÓVODA BÁRSONYOS BÓBITA ÓVODA CSÁSZÁR NYITNIKÉK ÓVODA KERÉKTELEKI MICIMACKÓ ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2010. Milyen embert

Részletesebben

TULIPÁN GYERMEKKERT 1037 Budapest, Remetehegyi út 183.

TULIPÁN GYERMEKKERT 1037 Budapest, Remetehegyi út 183. 1037, Remetehegyi út 183. EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézmény OM - azonosítója: 202838 Intézményvezető: Legitimációs eljárás Lovász Eszter 1/2013. (.) határozatszámon elfogadta: Véleménynyilvánítók:.

Részletesebben

A PICK Alapítványi Óvoda Helyi Nevelési Programja

A PICK Alapítványi Óvoda Helyi Nevelési Programja A Helyi Nevelési Programja Készítette: Muhariné Bíró Mária óvodavezető Hatályba lépés időpontja: 2010. szeptember 01. ADATLAP Fenntartó neve: Pick Gyermeknevelési Alapítvány címe:6725 Szeged Szabadkai

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA 2010 TARTALOM Tartalomjegyzék... 2. 1.Adatok... 3. Köszöntő... 4. Bevezető, Pedagógiai alapelvek, értékek, célok..5 2.Óvodánk feltételrendszere...

Részletesebben

Hepp Attiláné intézményvezető. Grafika: Karsai Ildikó grafikus

Hepp Attiláné intézményvezető. Grafika: Karsai Ildikó grafikus A MAKÓI ÚJVÁROSI ÓVODA N E V E L É S I P R O G R A M J A Hepp Attiláné intézményvezető 2011 Grafika: Karsai Ildikó grafikus Program szerkezete, tartalma: 1.) Bevezető 2.) Az óvoda jellemző adatai 2.1 Az

Részletesebben

A ZENEVÁR KIS LAKÓI. Pedagógiai program. Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda 1181 Budapest Reviczky Gyula utca 52-56. 2014. 09. 01.

A ZENEVÁR KIS LAKÓI. Pedagógiai program. Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda 1181 Budapest Reviczky Gyula utca 52-56. 2014. 09. 01. A ZENEVÁR KIS LAKÓI Pedagógiai program Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda 1181 Budapest Reviczky Gyula utca 52-56. 2014. 09. 01. Tartalom Bevezető gondolatok 1. Az óvoda adatai 2. Óvodánk bemutatása, jövőképünk

Részletesebben

Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja

Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja Faragó Utcai óvoda 4029 Debrecen, Faragó u.20-22. Tel/fax: 52/316-268 e-mail: faragoovi@vipmail.hu Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja Intézmény OM azonosító: 030871 Iktatószám: 55-550/2010

Részletesebben

Helyi Nevelési Program

Helyi Nevelési Program Helyi Nevelési Program Ordacsehi Napsugár Óvoda Alkalmazotti közösség elfogadásának dátuma: 2013. március Fenntartói jóváhagyás dátuma: Tervezett felülvizsgálat időpontja: Készült: 2013. március 14. Készítette:

Részletesebben

A gyermekek úgy éreznek, ítélnek és cselekednek, miként azt azoktól látják, akiket szeretnek és becsülnek.

A gyermekek úgy éreznek, ítélnek és cselekednek, miként azt azoktól látják, akiket szeretnek és becsülnek. A KEREKERDŐ ÓVODA SAJÁT ÓVODAI PROGRAMJA 2 A gyermekek úgy éreznek, ítélnek és cselekednek, miként azt azoktól látják, akiket szeretnek és becsülnek. (dr. Wlassics Gyula vallási és közoktatási miniszter,

Részletesebben

Óvodai Pedagógiai Program a környezet- és viselkedéskultúrára való nevelés, a komplexitás jegyében, a művészetek eszközeivel (irodalom, zene,

Óvodai Pedagógiai Program a környezet- és viselkedéskultúrára való nevelés, a komplexitás jegyében, a művészetek eszközeivel (irodalom, zene, V I R Á G O M - V I L Á G O M Óvodai Pedagógiai Program a környezet- és viselkedéskultúrára való nevelés, a komplexitás jegyében, a művészetek eszközeivel (irodalom, zene, képzőművészet) B E V E Z E T

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.) OM: 201738 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalom 1. BEVEZETŐ... 4 1.1. A pedagógiai program célja, feladata... 4 1.2.

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde OM: 202346

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde OM: 202346 Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde OM: 202346 Pedagógiai Programja Cím: Székhely 7940 Szentlőrinc, Liszt Ferenc u. 2. Hatálybalépés dátuma: 2014. 09. 01. PH. Györkőné Molnár Judit Intézményvezető

Részletesebben