Tanévnyitó értekezlet 2013/2014. Jánoshidai Napsugár Óvoda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanévnyitó értekezlet 2013/2014. Jánoshidai Napsugár Óvoda"

Átírás

1 Tanévnyitó értekezlet 2013/2014 Jánoshidai Napsugár Óvoda

2 NAPIREND I. Köszöntő, Köznevelési törvény II. Óvodánk feltételrendszere III. Nyári élet értékelése IV. Gyermekvédelem V. Fejlesztő munkacsoport (tehetségfejlesztés, IPR, SNI, gyógy-testnevelés) VI. Pedagógiai munka éves terve VII. Belső ellenőrzési terv VIII. Munkaközösség éves terve (pedagógiai mk., minőségfejlesztés) IX. Egészségfejlesztési és környezetvédelmi program X. Mérés A gyermekek fejlődésének nyomon követése XI. Teljesítményértékelés: Óvodapedagógusok értékelése XII. Teljesítményértékelés: Dajkák értékelése XIII. Rendezvények, ünnepségek XIV. Óvodai nevelés évrendje XV. Szervezési feladatok

3 Törvényi hivatkozások évi CXXIV törvény a nemzeti köznevelési törvényről szóló évi CXC. törvény módosításáról 363/2012. (XII.17.) számú Kormányrendelet, az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény végrehajtásáról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve

4 Köznevelési törvény A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló fogalmának meghatározása a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint történik. A pedagógusok előmeneteli rendszere (életpálya-modell 4 fokozat:gyakornok, I.II.pedagógus, mestertanár, kutatótanár) tanfelügyeleti rendszer) A pedagógusok új típusú munkaidő-számítása, foglalkozási időkeret A pedagógusok jogai és kötelességei Nyilvántartási rendszer: új típusú jelentési kötelezettségek(járási Hivatal, Kormányhivatal, KIR, jegyző feladatai) A Nemzeti Pedagógus Kar Az intézményvezetők kinevezésének új rendje Az intézményvezetők létszáma és óraszáma A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők létszáma Hatályba lép a gazdasági, ügyviteli, műszaki, kisegítő és más alkalmazottak létszámának meghatározására vonatkozó új szabály. Hatályba lépnek teljes körűen az új finanszírozási szabályok, a pedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak bérét és annak járulékait a központi költségvetés finanszírozza. Érvénybe lépnek az új csoport- és osztálylétszámok (felmenő rendszerben [lásd: Nkt. 97. (18) bekezdése] és a gyermekek Ekkor kell nyolc gyermek esetén a szülők kérésére óvodát vagy alsó tagozatot szervezni a kistelepüléseken. Intézmények pedagógiai-szakmai, törvényességi, és hatósági ellenőrzése (dokumentumok tartalma)

5 Óvodánk feltételrendszere Gyermeklétszám HHH Összesen Pillangó Micimackó Katica Napsugár Csoport Ö.GY. Félnapos BTM SNI V HH 2.5éves

6 Dolgozói létszám Csoport Óvodapedagógus Pedagógiai asszisztens Dajka Összesen Egyéb, önkormányzati dolgozó Decemberig, februárig Napsugár Katica Micimackó Pillangó Összesen

7 Pályázatok Tehetségfejlesztésre nyújtunk be pályázatot IPR pályázat az óvodák számára megszűnt

8 Továbbképzési terv Az 5 éves ütemezés alapján Tehetségfejlesztés (előadás, tréning, jó gyakorlat) Számítástechnika Egészségfejlesztés Szakértői képzés

9 Nyári élet értékelése Eszes Zoltánné Erősség Gyengeség Lehetőség Veszély A gyermekek egészséges táplálkozását az egészséges ételek elkészítése (salátafőzelék, borsóleves.) A mindennapi torna helye, ideje A mindennapi torna napirendbe történő illesztése. A gyermekek biztonsága A kapcsolattartás bővült: Munkahelyek Más intézményekkel programok Kirándulások A munkára nevelés területén: a növénygondozás A bábozás, dramatizálás eszköztárának helye Az udvaron a bábozás, dramatizálás feltételei Barkácsolás az udvaron Hőségriadó esetén csoportszobába tervezték. Különös gonddal folyadékpótlására.

10 A gyermekvédelem kiemelt területei - Szöllősi Albertné Tevékenység Határidő Felelős Sikerkritérium Állapotfelmérés, családlátogatás Augusztus, folyamatos Kiscsoportos óvónők Családok és gyermekek ismerete 100/-os Gyermeki, szülői jogok nyilatkozatok Szeptember 15 Csoportvezetők Házirend, Munkaterv ismerete Helyzetelemzés Október 1. Csoportvezetők Új szempontok Tájékoztatási kötelezettség telj. Szeptember 30 Április Június vezetők Határidők betartása Kapcsolat működtetése belül- kívül Havonta esetenként Kapcsolattartók Együttműködés tartalmának 90 %-a Hatékony felzárkóztatás, tehetségfejlesztés folyamatos Csoportvezetők A gyermekek 100%-a Teljes körű egészségfejlesztés programjai folyamatos Berczeliné G. Andrea PP feladatai szerint Hátránykompenzáció folyamatos Csoportvezetők PP feladatai szerint

11 Fejlesztő munkacsoport- Szöllősi Albertné IPR Szöllősi Albertné Eszes Zoltánné Gyógy-testnevelés SNI Bóta Mizsei Ilona Fejlesztő munkacsoport Szöllősi Albertné Tehetségfejlesztés Gazsiné Takács Éva BTMN Menyhárt Jánosné

12 Fejlesztő munkacsoport Szöllősi Albertné Tevékenység Határidó Felelős Sikerkritérium SNI, BTMN Javaslat, bizottsághoz utalás Középső csoport Október 30. Bóta M Ilona Ütemezett Fejlesztési tervek Diagnózist követően Bóta M Ilona Gyógypedagógussal egyeztetés Nyilatkozatok, gyermekek egyéni lapja Diagnózist követően Bóta M Ilona Szülők tájékoztatása Kiemelten tehetséges gyermekek Szeptember 30 Gazsiné T. Éva Mérés metodika kialakul Partnerkapcsolat kialakítása Szeptember 30 Gazsiné T. Éva Adaptáció segítése Helyi gyakorlat Projekt tervek Szeptember 30 Nagycsoportosok Kompetenciák, új módszerek Műhelymunka Októbertől-április 31. Nagycsoportosok Együttműködés Projektbemutatók Évi 3 alkalommal Nagycsoportosok Új tájékoztatási forma

13 Fejlesztő munkacsoport Szöllősi Albertné Tevékenység Határidő Felelős Sikerkritérium A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek Szeptember 10. Szöllősi Albert Tiborné Pontos nyilvántartás Csoportalakítás DIFER mérés alapján Szept.15-től November 1-ig Csoportvezető óvodapedagógusok Csoportonkénti Nem csoporton kívüli A fejlesztés területei Május 30. Csoportvezető óvodapedagógusok Egységes, korcsoportra bontott A fejlesztés területeinek mérése Május 30. Csoportvezető óvodapedagógusok Hozzáadott érték

14 IPR Szöllősi Albertné Tevékenység Határidő Felelős Sikerkritérium 1.Szervezési feladatok Felkutatás Beóvodázási programok Igényfelmérérés Hiányzások nyomon követése Óvodát megelőző Viszatérő Folyamatos Szöllősi Albert Tiborné Kiscsoportos- és valamennyi óvodapedagógus Megvalósulásuk 100%-os 2.Nevelőtestületi együttműködés Hospitálás,továbbképzés Tervezett időben Petőné Vígh Katalin Valamennyi óvodapedagógus Nevelőtestület 100 %-os részvételével 3.Pedagógiai munka kiemelt területei Bemenet,- kimenet folyamatos Petőné Vígh Katalin Eszes Zoltánné Hozzáadott érték 10 %-os 4.Gyermekvédelmi munka, Eüi. ellátás folyamatos Szöllősi Albert Tiborné 95 % esetfeltárás 90 % Eüi. ellátás 5.Együttműködés óvodán kívüli szervekkel Együttműködési terv szerint Kapcsolattartók 80-90%-os megvalósulás 6. Óvoda-iskola átmenet támogatása Együttműködési terv szerint Nagycsoportos óvodapedagógusok PP feladatai szerint 90%-ban 7.Együttműködés a szülőkkel Eseményterv szerint Valamennyi óvodapedagógus 35%-os részvétel

15 SNI Törvényi háttere Bóta Mizsei Ilona Törvényi háttér 15/2013.(II.26.) EMMI rendelete a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről Nkt.45. (1) tankötelezettségét teljesítése (2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. 11. (1) A tankerületi szakértői bizottság feladata b)btmn megállapítása c) a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása. (2) Ha a tankerületi szakértői bizottság megítélése szerint a gyermeknél a SNI valószínűsíthető, saját vizsgálatának dokumentációját megküldi a megyei szakértői bizottság részére 2) A megyei szakértői bizottság diagnosztikai feladatai: a) három évesnél fiatalabb gyermekek teljes körű pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai vizsgálata, c) a 11. (2) bekezdésében meghatározott esetben a tankerületi szakértői bizottság által megküldött vizsgálati dokumentáció alapján megállapítja vagy kizárja a SNI -t, BTMN- t Felülvizsgálat lebonyolítása

16 SNI Törvényi háttere Bóta Mizsei Ilona A vizsgálat időpontja 14. (1) A szakértői vizsgálat időpontját a bizottság határozza meg, és erről, valamint a szakértői vizsgálat helyéről a szülőt értesíti. a vizsgálat kezdeményezésére irányuló kérelem megérkezését követő naptól számított harminc napon belüli időpontra kell kitűzni. (2) A szakértői vizsgálat megkezdéséhez a szülői felügyeletet gyakorló mindkét szülő együttes jelenléte szükséges, ha a gyermek HHH a szakértői bizottság vizsgálatakor a Hivatal által kijelölt szakszolgálati-esélyegyenlőségi szakértőnek jelen kell lennie. 19. (1) Ha a szakértői bizottság a nevelési év, tanítási év alatt állapítja meg, hogy a gyermek, tanuló sajátos nevelési igényű, az adott nevelési évben, tanévben egy gyermekként kell figyelembe venni. 23. (1) A szülő a felülvizsgálati eljárást bármikor kezdeményezheti: ha a hivatalból történő felülvizsgálat óta több mint hat hónap telt el, és a soron következő, hivatalból történő felülvizsgálat időpontjáig több mint hat hónap van hátra.

17 SNI Törvényi háttere Bóta Mizsei Ilona Folyamatos figyelemmel kísérés 21. valószínűsíthető az enyhe értelmi fogyatékosság, a gyermeknek folyamatos figyelemmel kísérésben kell részt vennie. A folyamatos figyelemmel kísérés a pedagógiai, illetve a pszichológiai vizsgálatot követő hónapban indul, és ha az adott nevelési év, tanév végéig még legalább hét hónap hátravan, a tanév végéig, ha kevesebb, mint hét hónap van hátra, a vizsgálatot követő nevelési év, tanév feléig tart. (5) A folyamatos figyelemmel kísérés ideje alatt a szakértői bizottság képviselője legalább három alkalommal, az óvodai foglalkozáson megfigyeli a gyermeket, tanulót. A folyamatos figyelemmel kísérés vizsgálatok összegezésének eredményeként - készíti el szakértői véleményét.

18 SNI Törvényi háttere Bóta Mizsei Ilona A nevelési tanácsadás 24. (1) Az Nkt. 18. (2) bekezdés d) pontja szerinti nevelési tanácsadás feladata: a) az Intézménynél jelentkező gyermek esetében a jelentkező nyilvántartásba vétele, a szülővel az első problémafeltáró beszélgetés lebonyolítása, a gyermek adaptív viselkedésének, szociális érettségének felmérése, ennek eredményeképpen tanácsadásban részesítés vagy a szakszolgálati ellátásba vétel szükségességének meghatározása, b) az Intézmény nevelési tanácsadás feladatának keretében :segítség nyújtása a gyermek családi-, és óvodai neveléséhez c) pszichés állapot feltárását célzó vizsgálat végezése és szakértői vélemény készítése d) a prevenciós tevékenység keretében db) az óvodai nevelésben részesülő, negyedik életévüket betöltött gyermekek körében a tanulási és beilleszkedési nehézségek megelőzése céljából - a szülő előzetes hozzájárulásával - szűrést végezhet. (3)d) pszichológiai, gyógypedagógiai, pedagógiai tanácsadást biztosít, és konzultációs lehetőséget nyújt a gyermekek, a tanulók szülei, pedagógusai részére.

19 Tehetségfejlesztés Gazsiné Takács Éva Tevékenység Felelős Határidő A tehetségpontokhoz való kapcsolódás. Partneri kapcsolat kiépítése. Tehetséggondozó-team megalakulása Tehetségtanterv,- éves munkaterv készítése Petőné Vígh Katalin Szöllősi Albertné Gazsiné Takács Éva Szöllősi Albertné Gazsiné Takács Éva Szöllősi Albertné Gazsiné Takács Éva A tehetséges gyermekek felismerése, azonosítása, szülői nyilatkozatok, egyéni fejlesztési terv készítése Műhelyek megszervezése, három havi értékelés (ritmikai mozgás, anyanyelvi, vizuális, gondolkodás műhely játékos elnevezés)) Szöllősi Albertné Gazsiné Takács Éva Szöllősi Albertné Gazsiné Takács Éva

20 Pedagógiai Munka tartalma Petőné Vígh Katalin Terület Tartalom Dokumentáció Rendezvények, ünnepségek Nevelőmunka tartalma, mozgás Játék Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés Anyanyelvi és értelmi nevelés Egészséges életmód Köznevelési törvény Rendeletek Adatkezelési törvény betartása Az éves anyag felhasználása, új keretekben Egészségfejlesztő mozgás napi gyakorlata (bemutatók szervezése) Barkácsolás, bábozás ösztönzése Az óvodapedagógus feltételteremtő és indirekt irányítása mellett ösztönző magatartás A kisgyermek a külvilágból és saját belső világából származó tagolatlan benyomásait játékában tagolja. Erkölcsi tulajdonságok erősítése: együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség alakítása Szülőföldhöz kötődés erősítése: rácsodálkozás a természet és az emberi környezetben a szépre és a jóra, s azok megbecsülésére nevelés. Csoportban dolgozók beszédmintája összehangolt A gyermek érdeklődésére és kíváncsiságára építés Kulturált étkezés szokásainak erősítése: pl. halk beszéd

21 Pedagógiai Munka tartalma Petőné Vígh Katalin Munka Tevékenység által megvalósuló tanulás A külső világ tevékeny megismerése A külső világ tevékeny megismerése környezet és természet A külső világ tevékeny megismerése A külső világ tevékeny megismerése mennyiségi és formai összefüggések Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka Verselés, mesélés A csoportszoba rendjében tükröződik a rendszeres tevékenység a gyermekek bevonásával (faültetés, füvesítés a gyermekek bevonása) A tanulást támogató környezet megteremtése során építünk a gyermekek előzetes élményeire, tapasztalataira, ismereteire. A spontán és szervezett tapasztalatszerzés, a környezetkultúra és a biztonságos életvitel szokásainak alakítása. Matematikai tapasztalatok: ítélőképesség, tér, sík, mennyiségszemlélet Mozgással, cselekedtetéssel,vizuális élmények biztosítása A beszélgető kör és az anyanyelvi játékok előtérbe helyezése Népi, klasszikus, kortárs, nemzetiségi anyagok Ének, zene, énekes játék, gyermektánc Dolgozók értékelése Hallásfejlesztés, kiemelten a a magas-mély érzékeltetése Kiemelten: Óvodapedagógus: mozgás (egészségfejlesztő testmozgás) Dajka:

22 A tevékenységek értékelése Az aktuális rendeletekkel történő koherencia (dokumentumok) A pedagógiai program új fogalmai, hangsúlyai, tevékenységeinek megvalósításának színvonala A külső értékelésre történő felkészülés (gyakorlatának alkalmazási szintje) Portfólió

23 Külső értékelés tartalma

24 A pedagógus ellenőrzésének területei A pedagógus személyes szakmai felkészültsége A nevelő-oktató munka hatékonysága A gyermekek személyiségfejlesztése A csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése A pedagógiai folyamat tervezése A nevelő-oktató munka dokumentálása és a tanulói produktumok Megbízhatóság, feladat- és felelősségvállalás, etika, elkötelezettség A tanulási folyamat támogatása A pedagógiai folyamatok és a gyerekek személyiségfejlődésének folyamatos értékelése A kommunikáció és a szakmai együttműködés Elkötelezettség és felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

25 A pedagógus ellenőrzésének eszközei Megfigyelés: egységes és nyilvános szempontok szerinti foglalkozás látogatás Dokumentumelemzés: a szakértő megismerkedik az intézmény pedagógiai programjának alapvetéseivel és a pedagógus mindennapi nevelő-oktató munkájával kapcsolatos dokumentumokkal, ezek és a pedagógus portfóliója segítségével azonosítja a kiemelt figyelmet érdemlő területeket Önértékelés: a pedagógus lehetőséget kap a saját maga által kiemelkedőnek vagy fejlesztendőnek ítélt területek megjelölésére Interjú: szintén egységes és nyilvános szempontok szerinti beszélgetés az óralátogatás, a dokumentumelemzés és az önértékelés tapasztalataira építve

26 A pedagógus ellenőrzés menete Előzetes felkészülés: a szakértők az pedagógiai program és a pedagógus portfólió alapján átfogó képet alkotnak az érintett pedagógus munkájáról, azonosítják az ellenőrzés kiemelt figyelmet érdemlő területeit. Helyszíni ellenőrzés: a szakértők a pedagógiai munka dokumentumainak elemzése és interjúk segítségével ellenőrzik és értékelik a pedagógus munkáját és azonosítják a kiemelkedő, illetve fejlesztendő területeket. Összegzés: a szakértők összesítik az ellenőrzés tapasztalatait és kitöltik a pedagógus munkájára vonatkozó értékelőlapot, ugyanakkor az érintett pedagógus kitölti a szakértők munkájára vonatkozó értékelőlapot.

27 Vezető ellenőrzése A vezető szakmai felkészültsége Személyes vezetői tulajdonságai A pedagógiai munka irányítása, stratégiai és operatív tervezés, vezetés A pedagógiai munka szervezése, az alkalmazottak irányítása Humán erőforrás-gazdálkodás, munkahelyi motiváció Szervezetfejlesztés, változások menedzselése A pedagógiai munka eredményességének, minőségének ellenőrzése, mérése, értékelése, fejlesztése Kapcsolatok minősége

28 Intézmény ellenőrzése Együttműködés, munkamegosztás, belső kapcsolatok (vezető és vezetőtársak, munkaközösségek, stb.) Az intézményen kívüli szakmai kommunikáció A pedagógiai munka szervezése, az alkalmazottak és a nevelőoktató munka irányítása A pedagógiai folyamatok tervezése és végrehajtása A pedagógiai folyamatok ellenőrzése, értékelése Eredmények (a tanulói eredmények változása, partnerek elégedettsége) Személyiség- és közösségfejlesztés A különleges bánásmódot igénylő gyermekek, tanulók nevelése

29 Munkaközösség éves terve Bóta Mizsei Ilona Tevékenység Határidő Felelős és résztvevők Sikerkritériumok Munkaközösség megalakulása, az egyes területekért felelősök kijelölése: 1. Pedagógiai munka kiemelt területe 2.Minőségfejlesztés szeptember 2. Petőné Vígh Katalin Bóta Mizsei Ilona Indikátorok megismerése Feladatkörök tisztázottak 2. Az érvényben levő dokumentumok áttekintése, törvényi háttér ismertetése: oköznevelési Törvény rendeletei o Alapprogram opp szeptember 6. Petőné Vígh Katalin Az érvényben levő törvényi megfeleltetés, a dokumentumok közötti összhang megteremtése 3. A munkaközösség éves munkatervének elkészítése - Az éves munkaterv elfogadása szeptember 13. Munkaközösség vezető HOP -ban elfogadott változások figyelembe vételével, azzal összhangban készül az éves munkaterv 4. Munkacsoportok munkájának elindítása, koordinálása szeptember 13. Munkaközösség vezető A munkacsoportok megkezdik munkájukat 5. Minőségfejlesztés Partnerkapcsolatok irányítása és menedzselése: Együttműködési megállapodások aktualizálása szeptember 30. Munkaközösség vezető Az Együttműködési megállapodások megújulnak aktualizálódnak, kiemelten az egészségfejlesztő program megvalósítását segítő partnerekkel

30 Munkaközösség éves terve Bóta Mizsei Ilona Tevékenység Határidő Felelős és résztvevők Sikerkritériumok 6. Belső ellenőrzés Pedagógiai munka: egészségfejlesztő mozgás november február Petőné Vígh Katalin Az ellenőrzés megvalósul 7. Külső ellenőrzés Partnerkapcsolatok irányítása és menedzselése: partneri igény és elégedettségmérés Április 30. Munkaközösség vezető Külső ellenőrzés kritériumainak való megfelelés 8. Gyermekek mérése április 30. Munkaközösség vezető A gyermekek egyéni képességmérése és a csoport előre haladásának mérése megvalósul 9. Teljesítményértékelés: dolgozó Április 30 Petőné Vígh Katalin A dolgozók reális képet kapnak erősségeikről - gyengeségeikről 10. Munkaterv megvalósulásának értékelése május 31. Munkaközösség vezető A munkaterv feladatai 95%-ban megvalósulnak

31 Pedagógiai munkaközösség - Eszes Zoltánné Tevékenység Határidő Sikerkritérium Munkacsoport megalakul Elkészül a munkaterv Megvalósítható munkaterv készül, reális célokkal és feladatokkal Sikerkritériumok meghatározása Bemutatók szervezése Értékelés A korszerű pedagógiai elvek érvényesülnek a sikerkritériumok megfogalmazása során Az egészségfejlesztő testmozgás tartalmai életkori és program specifikusak A kitűzött célok megvalósulnak

32 Minőségfejlesztés Bóta Mizsei Ilona Az intézmény minőségirányítási rendszere Tevékenység, hivatkozott dokumentum Határidő Felelős és résztvevők Sikerkritérium A vezetés szerepe a minőségi. rendszerben Éves munkatervben foglaltak alapján (Jogszerűség, PDCA érvényesítése A minőségirányítási rendszer működtetése) Folyamatos Intézményvezető Óvodapedagógusok Az intézmény munkájában a PDCA logika érvényesül Partnerkapcsolatok irányítása és menedzselése Az emberi erőforrás Partnerlista aktualizálása együttműködési megállapodások aktualizálása Elégedettségmérés előkészítése lebonyolítása, eredmények feldolgozása Éves terv, Továbbképzési terv SZMSZ szept április 30 Folyamatos Munkaközösség Kapcsolattartók Munkaközösség vezető Intézményvezető Óvodapedagógusok vezető A partnerlista kibővül az egészségfejlesztő programban megjelenített partnerekkel Partneri igény elégedettségmérés eredményeinek megőrzése A tervezett továbbképzések megvalósulnak

33 Óvodapedagógusok értékelése Petőné Vígh Katalin Szakmai felkészültség (munkaköri leírás) Nevelőmunka tervezése (ritmus, térbeli viszonyok) Gyermekek ismerete (élettani jellemzők) Differenciált képességfejlesztés (felzárkóztatás tehetséggondozás) Együttműködés a partnerekkel (szülői értekezletek) Közösségalakító tevékenység (viselkedés) Kötelező órán kívüli tevékenység Képzés, önképzés (önként) Személyes tulajdonságok (nyitott, empatikus) Önértékelés

34 Dajkák értékelése Petőné Vígh Katalin Munkaköri tevékenységek (felelevenítés) Együttműködés a partnerekkel (munkamegosztás) Közösségalakító tevékenység (önként vállalt feladatok) Személyes tulajdonságok (kulturált viselkedés) Önértékelés (képzés szervezése önismeret)

35 MÉRÉS Berczeliné Gazsi Andrea Sindelár, Gósy teszt esetenként Anamnézis 1x Fejlettséget követő lapok kimeneti célokkal Bemeneti mérés DIFER mérőanyag Évente 1x Nagycs.2x

36 Mérés tartalma Berczeliné Gazsi Andrea Anamnézis: A gyermek óvodáskor előtti fejlődésének, a család szociokulturális jellemzőinek megismerése Sindelár, Gósy Bemeneti mérés Kimeneti célok: érzelmi nevelés jellemzői Szokás normarendszer Mozgás, Játék, munka Az óvodai élet tevékenységformái DIFER: szocialitás, írásmozgás koordináció, tapasztalati következtetés, tapasztalati összefüggés-megértés, elemi számolási készség, relációszókincs, beszédhanghallás

37 Belső ellenőrzési rendszer Területek Tanügyi igazgatási feladatok Határidő Ellenőrző, értékelő Célérték Eredmény Gyerekek felvétele (2.5 éves) vezetők Új szabályok a felvétel idejére vonatkoztatva Gyerekcsoportok kialakítása vezetők Törvényesség Dolgozók munkarendje vezetők Kötött munkaidő, egyéb 4 órában végezendő feladat Tanévnyitó anyaga (Fő feladatok, továbbképzés) vezetők 20/2012. EMMI rendelet szabályainak megfelelően Nevelési év rendje vezetők 20/2012. EMMI rendelet szabályainak megfelelően Éves statisztika elkészítése (statisztikai szám) vezetők KIR ben jelentési kötelezettség kiszélesítése (végzettségek, diplomák stb.) Mulasztások pontos jelölése Adatkezelési törvény érvényesítése folyamatos vezetők Törvényesség Szülők, dolgozók tájékoztatása a jogaikról és kötelességéről vezetők Közoktatási törvény változásáról tájékoztatás Nyári zárás, szabadság vezetők Törvényesség

38 Az intézmény belső ellenőrzési rendszere 2. Területek Vezetői feladatok Határidő Ellenőrző, értékelő Célérték Eredmény Nevelőmunka, SNI ellátása új fogalmak Folyamatos vezető A tervezett tevékenységek megvalósítása A gyerekek fogadása vezető Az óvodai életre pozitív ráhangolás Az értékelés, mérés Ütemezés szerint vezető Reális, tárgyilagos értékelés Gyermekvédelmi feladatok folyamatos vezető Új szabályozók érvényesk HOP megvalósítás Dokumentumok felülvizsgálata Folyamatos vezető 20/2012. EMMI rendelet szabályainak megfelelően Szűrővizsgálatok megszervezése Ütemezés alapján vezető Valamennyi gyermek és felnőtt egészségügyi prevenciója Baleset esetén intézkedések Esetenként, jelentési kötelezettség vezető Jelentési kötelezettség Ünnepek szervezése Alkalmanként vezető Ünnepi hangulat megteremtése Munkaidő pontos betartása Időnként vezető Törvényesség

39 Belső ellenőrzési rendszer -3. Területek Gazdálkodási feladatok Határidő Ellenőrző, értékelő Célérték Eredmény Költségvetéshez igények összeállítása Karbantartási feladatok (játékok felülvizsgálata) vezetők Intézményi igények rögzítése Foly. vezetők Felelősség vállalása Tárgyi feltételek fejlesztése Foly. vezetők A feltételek bővítése PR tevékenység Kapcsolattartás szintje (Információ oda-vissza) Foly. vezető Hatékonyabb kapcsolattartás Az intézmény menedzselése Foly. vezető Az intézmény megítélése pozitív Pályázatokon való részvétel Foly. vezető Pályázati forrás felkutatása Egyéb Munka, tűz és vagyonvédelem Ütemezetten Biztonságos intézmény Dekoráció Foly. Vezetők Aktualizálás,partnerközpontúság Tisztaság Foly. vezetők Higiénikus környezet

40 Egészségfejlesztő és környezetvédelmi program Berczeliné Gazsi Andrea Kapcsolatok Rendőrség Gyermekjóléti szolgálat - pszichológus Szakszolgálattal újszerű kapcsolattartás Civil szerveződés:környezetvédelem új tartalmakkal, szelektív hulladékgyűjtés rendszeresség Védőnő elsősegélynyújtás ANTSZ részéről új programok javaslata Nevelőtestület - egészséges életmódra ösztönzése (étkezés, mozgás, dohányzás stb.)

41 Egészségfejlesztő és környezetvédelmi program Berczeliné Gazsi Andrea Újszerű programok: Egészséges táplálkozás - újszerűen Szociális egészség fejlesztése Viselkedési függőségek megelőzése Elsősegélynyújtás Testi-lelki egészség fejlesztés, viselkedési függőségekhibás viselkedési módok kezelése, stressz hatások kompenzálása Környezetvédelem, megóvás, szelektív hulladékgyűjtés új lehetőségei Különböző egészségkárosító szerek, bűnmegelőzés - Ovi zsaru Baleset megelőzés rendőr bevonásával

42 Óvodai rendezvények Menyhárt Jánosné Főbb ünnepségek és rendezvények Tanévnyitó értekezlet Vállalások: nagycsoportosok ünnepek előtti tevékenysége Környezetvédelmi napok: november 5-6, április 1-2 Mikulás: Karácsony: Farsang január 31. Nyílt napok március ig Anyák napja Évzáró ünnepség Ovi foci Gyermeknap Tanévzáró értekezlet

43 Kapcsolattartás rendje a különböző munkacsoportokkal - Petőné Vígh Katalin Együttműködés formái Feladatok Kapcsolattartás rendje Kapcsolattartás formái Vezetők Együttműködés a közös intézmény szakszerű vezetéséhez Folyamatos Megbeszélés Gyermekvédelmi tevékenység A rendeleteknek megfelelő nyilvántartások készítése Havi 1 alkalom szükség esetén egyeztetés Tájékoztatás, jelentési kötelezettség Munkaközösség vezető Szakmai munka megismerése, közös értékek keresése Évi 10 alkalom Szakmai napok kérdőív Munkacsoportok A fejlesztések koordinálása Folyamatos Megbeszélés Kérdőív

44 A nevelési év rendje Az óvodánk nyitvatartási ideje: Napi 11 óra ( ) Az óvodai nevelési év szeptember 1. napjától, a következő év augusztus 31. napjáig tart. Nyári zárás időpontja: 2014.Július augusztus 22-ig(4 hét)

45 A nevelési év rendje Szülői értekezletek várható időpontjai: szeptemberben valamennyi csoportban áprilisban a nagycsoport kivételével májusában tanítónőkkel együtt szervezett szülői értekezlet Rétegszülői értekezlet: logopédia, gyógytestnevelés területén További szülői értekezlet, a szülők igénye szerint

46 A nevelési év rendje Fogadó órák tervezett időpontjai: január május A halmozottan hátrányos és a tehetségfejlesztésben részesülő gyermekek számára negyedévente. Egyéni igények esetén az óvodapedagógussal egyeztetett időpontban

47 A nevelési év rendje szülői értekezlet szeptemberben valamennyi csoportban áprilisban a nagycsoport kivételével májusában tanítónőkkel együtt szervezett szülői értekezlet Rétegszülői értekezlet: logopédia, gyógytestnevelés területén További szülői értekezlet, a szülők igénye szerint

48 A nevelési év rendje Nevelés nélküli napok Nevelés nélküli munkanapok felhasználásának terve (maximálisan felhasználható napok száma: 5 nap) szeptember Szakmai tanácskozás október 31. Nevelőtestületi értekezlet (egészségfejlesztés) március 14. Nevelőtestületi értekezlet június 16. Tanévzáró értekezlet

49 A nevelési év rendje Nyílt napok Nyílt hetek időpontja: Katica Március ig Pillangó Március ig Micimackó Március ig

50 Kitüntető díj szempontjai Óvodapedagógusok Dajkák

51 Köszönöm a figyelmet!

52

53 A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítsünk a gyermeknek valóra váltani lehetőségeit! (Kosztolányi Dezső)

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

IV. JÓ GYAKORLAT börze IGI-klub. Miskolc, 2013. december 6-7.

IV. JÓ GYAKORLAT börze IGI-klub. Miskolc, 2013. december 6-7. IV. JÓ GYAKORLAT börze IGI-klub Miskolc, 2013. december 6-7. Szakmai ellenőrzés, minősítés és támogatás Intézményértékelés (OH); 5 évente Pedagógus Szaktanácsadás (OFI) Tantárgygondozás, tematikus Minősítés

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre. Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07.

Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre. Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07. Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07. A minőségfejlesztés alapja az EU szerint Az Európai Parlament és az Európai

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

AKTUÁLIS FELADATAINK. Vezetői, pedagógusi feladatok A 2014-2015-ös nevelési év tükrében

AKTUÁLIS FELADATAINK. Vezetői, pedagógusi feladatok A 2014-2015-ös nevelési év tükrében AKTUÁLIS FELADATAINK Vezetői, pedagógusi feladatok A 2014-2015-ös nevelési év tükrében "Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi, csak játszik. De mi már

Részletesebben

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( )

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( ) Rozmis Attiláné Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak (2015.09.01.) Az elmúlt és az idei évben több ponton is megváltozott a köznevelést

Részletesebben

Sajátos nevelési igény a megyei szakértői bizottság tevékenységköre, a diagnózis pedagógiai és jogi konzekvenciái

Sajátos nevelési igény a megyei szakértői bizottság tevékenységköre, a diagnózis pedagógiai és jogi konzekvenciái Sajátos nevelési igény a megyei szakértői bizottság tevékenységköre, a diagnózis pedagógiai és jogi konzekvenciái Mernyeiné Tőke Gyöngyi, Szegő Ágnes Székesfehérvár, 2016. október 27. 2 Sajátos nevelési

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON)

SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON) SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON) Tartalom tervezet A szakmai ellenőrzés elméleti háttere A tanfelügyelet, mint pedagógiai szakmai

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1.

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. SZABÁLYOZÁS a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

vnyitó értekezlet 2012 / 2013

vnyitó értekezlet 2012 / 2013 Tanévnyit vnyitó értekezlet 2012 / 2013 Tanítani szóval is lehet, de nevelni csak példaadp ldaadással (Confícius) NAPIREND I. KÖSZÖNTŐ II. IV. AZ ÓVODÁK FELTÉTELRENDSZERE - NYÁRI ÉLET ÉRTÉKELÉSE GYERMEKVÉDELEM

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: /

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: / KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/576-530; 28/576-531 mobil: +36 20/824 59 89 e-mail: ovoda.dompol@invitel.hu NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. NEVELÉSI ÉV

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2014-2015. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában Mile Anikó Székesfehérvár, 2016. október 27. 2 A SZAKSZOLGÁLAT HELYE, SZEREPE A KÖZNEVELÉS

Részletesebben

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ , Különös közzétételi lista

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ ,   Különös közzétételi lista ALSÓVÁROSI ÓVODA 2600 Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ 317-092, e-mail: forteovi@vipmail.hu Különös közzétételi lista Az intézmény neve, székhelye: Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének Alsóvárosi

Részletesebben

ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV AZ ÓVODA LOGÓJA ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV csoport részére TARTALOMJEGYZÉK A gyermekek névsora és óvodai jele... 6 A gyermekek névsora korcsoport szerint... 7 Születésnapok nyilvántartása...

Részletesebben

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit A Zöld Titkok Kastélyóvodája Minõségirányítási Programja végrehajtásának értékelése 2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit óvodavezetõ 2 Az 1993. évi LXXIX.törvény a közoktatásról 40. (11) alapján

Részletesebben

PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS

PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS 20/2012.EMMI rendelet PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 87. (1) Az oktatásért felelős miniszter működteti az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés rendszerét.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása 2008/2009. tanév Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása Helyzetelemzés: Minden gyermek életének meghatározó élménye az iskolába lépés időszaka. Ekkor az óvoda játékos világa után

Részletesebben

A ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8)

A ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8) A 2015. ÉVI TANFELÜGYELETI LÁTOGATÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE (TÁMOP-3.1.8) A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény KÜLSŐ értékelése saját célok mentén.

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODAI TAGINTÉZMÉNY AZ IPR PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A KOMPLEX PREVENCIÓS PROGRAM TÜKRÉBEN

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODAI TAGINTÉZMÉNY AZ IPR PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A KOMPLEX PREVENCIÓS PROGRAM TÜKRÉBEN JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODAI TAGINTÉZMÉNY AZ IPR PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A KOMPLEX PREVENCIÓS PROGRAM TÜKRÉBEN Tárgyi erőforrás 4 csoportos 100 férőhelyes Tornateremmel, differenciált

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év OZORAI MESEVÁR ÓVODA 7086 OZORA, MÁRTÍROK U. 7. OM. : 202311 ovoda@ozora.hu Telefon: 06-74-498-498 Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év A kormány 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

Tehetséggondozó munka a szakszolgálati működésben Dr. Nochtáné Bakonyi Erika tehetséggondozó koordinátor 2015.05.28.

Tehetséggondozó munka a szakszolgálati működésben Dr. Nochtáné Bakonyi Erika tehetséggondozó koordinátor 2015.05.28. Tehetséggondozó munka a szakszolgálati működésben Dr. Nochtáné Bakonyi Erika tehetséggondozó koordinátor 2015.05.28. BEMUTATÁS A szekció megbeszélés tartalma: - Törvényi szabályzók: - szakszolgálat - tehetséggondozó

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Csibi Enikő 2012. április 11.

Csibi Enikő 2012. április 11. A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és a gyermekvédelem intézményeinek együttműködése A speciális szükségletű gyermekek felzárkóztatása érdekében Csibi Enikő 2012. április

Részletesebben

Köznevelési törvény. A hatályba lépés fontosabb dátumai

Köznevelési törvény. A hatályba lépés fontosabb dátumai Köznevelési törvény A hatályba lépés fontosabb dátumai 2012. szeptember 1. Ekkor lép hatályba a nemzeti köznevelésről szóló törvény, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre.

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

Kodolányi János Főiskola Budapest

Kodolányi János Főiskola Budapest Kodolányi János Főiskola Budapest PEDAGÓGUS PÁLYA AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY TÜKRÉBEN Bella Tibor 2013. Június 7. Jogszabályok A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény Pedagógusképzés Nemzeti

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

A Farkas Ferenc Zeneiskola Önértékelési programja

A Farkas Ferenc Zeneiskola Önértékelési programja A Farkas Ferenc Zeneiskola Önértékelési programja érvényes: 2015. IX. 1 2020. VIII. 31. Készítette: Isztl Fodor Barbara intézményvezető Farkas Ferenc Zeneiskola OM: 039432 www.farkasferenc-zeneiskola.hu

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA es NEVELÉSI ÉV

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA es NEVELÉSI ÉV SÍPOS UTCAI ÓVODA 2016-2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: 1. A felvételi

Részletesebben

Külső ellenőrzések, minősítések valamint az intézményi önértékelésből adódó feladatok augusztus 28.

Külső ellenőrzések, minősítések valamint az intézményi önértékelésből adódó feladatok augusztus 28. Külső ellenőrzések, minősítések valamint az intézményi önértékelésből adódó feladatok 2015. augusztus 28. Pedagógusminősítés 2015. 2015. április 10. 2015. június 26. Vetési Márta Vona Krisztina Szabóné

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Erzsébetvárosi Dob Óvoda

Erzsébetvárosi Dob Óvoda Köznevelési intézmények közzétételi listája 2016/2017-es nevelési évre 1077 Budapest Dob utca 95. Honlap: www.dobovoda.hu Iktató szám: 46-451/2016-D 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu

Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu BESZÁMOLÓ A 2013/2014-es NEVELÉSI ÉVRŐL Pedagógiai alapelveink, nevelési értékeink:

Részletesebben

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda nevelőtestülete /2016/. iktatószámú jegyzőkönyve

Részletesebben

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu A Debreceni Bolyai János

Részletesebben

Óvodai nevelő munkát érintő jogszabályok gyűjteménye

Óvodai nevelő munkát érintő jogszabályok gyűjteménye Óvodai nevelő munkát érintő jogszabályok gyűjteménye 2016.08.02-án MÓDOSÍTOTT Összeállította: Aranyosiné Borsodi Éva kistérségi tanügy-igazgatási szakértő http://aranyoskozszolg.ininet.hu segedanyag.aranyosine@gmail.com

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

listája es nevelési év

listája es nevelési év Közzétételi listája 2016-2017-es nevelési év Készült a 229/2012..(VIII.28.) Korm. rend. és a Nktv. 23 (1)-(2) bek. alapján. A közoktatási intézmény adatai: Intézmény neve : Intézmény címe: Telefon/fax

Részletesebben

Dr. Kovácsné Sütő Irma mesterpedagógus szakértő:( pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés)

Dr. Kovácsné Sütő Irma mesterpedagógus szakértő:( pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés) A pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítés szakterületre vonatkozó, a szakértői feladatokhoz kapcsolódó jogszabályváltozások Dr. Kovácsné Sütő Irma mesterpedagógus szakértő:(

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségfeladatmegosztás, szakszolgálatok és a nevelési-oktatási intézmények között

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségfeladatmegosztás, szakszolgálatok és a nevelési-oktatási intézmények között Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségfeladatmegosztás, együttműködési lehetőségek a szakszolgálatok és a nevelési-oktatási intézmények között Tassy Ildikó Székesfehérvár, 2016. október 27. 2 Diagnosztika

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL Törvényi háttér: 363/2012. (XII.17.) orm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Az óvodai élet megszervezése 4. Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését,

Részletesebben