Tanévnyitó értekezlet 2013/2014. Jánoshidai Napsugár Óvoda

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanévnyitó értekezlet 2013/2014. Jánoshidai Napsugár Óvoda"

Átírás

1 Tanévnyitó értekezlet 2013/2014 Jánoshidai Napsugár Óvoda

2 NAPIREND I. Köszöntő, Köznevelési törvény II. Óvodánk feltételrendszere III. Nyári élet értékelése IV. Gyermekvédelem V. Fejlesztő munkacsoport (tehetségfejlesztés, IPR, SNI, gyógy-testnevelés) VI. Pedagógiai munka éves terve VII. Belső ellenőrzési terv VIII. Munkaközösség éves terve (pedagógiai mk., minőségfejlesztés) IX. Egészségfejlesztési és környezetvédelmi program X. Mérés A gyermekek fejlődésének nyomon követése XI. Teljesítményértékelés: Óvodapedagógusok értékelése XII. Teljesítményértékelés: Dajkák értékelése XIII. Rendezvények, ünnepségek XIV. Óvodai nevelés évrendje XV. Szervezési feladatok

3 Törvényi hivatkozások évi CXXIV törvény a nemzeti köznevelési törvényről szóló évi CXC. törvény módosításáról 363/2012. (XII.17.) számú Kormányrendelet, az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény végrehajtásáról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve

4 Köznevelési törvény A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló fogalmának meghatározása a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint történik. A pedagógusok előmeneteli rendszere (életpálya-modell 4 fokozat:gyakornok, I.II.pedagógus, mestertanár, kutatótanár) tanfelügyeleti rendszer) A pedagógusok új típusú munkaidő-számítása, foglalkozási időkeret A pedagógusok jogai és kötelességei Nyilvántartási rendszer: új típusú jelentési kötelezettségek(járási Hivatal, Kormányhivatal, KIR, jegyző feladatai) A Nemzeti Pedagógus Kar Az intézményvezetők kinevezésének új rendje Az intézményvezetők létszáma és óraszáma A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők létszáma Hatályba lép a gazdasági, ügyviteli, műszaki, kisegítő és más alkalmazottak létszámának meghatározására vonatkozó új szabály. Hatályba lépnek teljes körűen az új finanszírozási szabályok, a pedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak bérét és annak járulékait a központi költségvetés finanszírozza. Érvénybe lépnek az új csoport- és osztálylétszámok (felmenő rendszerben [lásd: Nkt. 97. (18) bekezdése] és a gyermekek Ekkor kell nyolc gyermek esetén a szülők kérésére óvodát vagy alsó tagozatot szervezni a kistelepüléseken. Intézmények pedagógiai-szakmai, törvényességi, és hatósági ellenőrzése (dokumentumok tartalma)

5 Óvodánk feltételrendszere Gyermeklétszám HHH Összesen Pillangó Micimackó Katica Napsugár Csoport Ö.GY. Félnapos BTM SNI V HH 2.5éves

6 Dolgozói létszám Csoport Óvodapedagógus Pedagógiai asszisztens Dajka Összesen Egyéb, önkormányzati dolgozó Decemberig, februárig Napsugár Katica Micimackó Pillangó Összesen

7 Pályázatok Tehetségfejlesztésre nyújtunk be pályázatot IPR pályázat az óvodák számára megszűnt

8 Továbbképzési terv Az 5 éves ütemezés alapján Tehetségfejlesztés (előadás, tréning, jó gyakorlat) Számítástechnika Egészségfejlesztés Szakértői képzés

9 Nyári élet értékelése Eszes Zoltánné Erősség Gyengeség Lehetőség Veszély A gyermekek egészséges táplálkozását az egészséges ételek elkészítése (salátafőzelék, borsóleves.) A mindennapi torna helye, ideje A mindennapi torna napirendbe történő illesztése. A gyermekek biztonsága A kapcsolattartás bővült: Munkahelyek Más intézményekkel programok Kirándulások A munkára nevelés területén: a növénygondozás A bábozás, dramatizálás eszköztárának helye Az udvaron a bábozás, dramatizálás feltételei Barkácsolás az udvaron Hőségriadó esetén csoportszobába tervezték. Különös gonddal folyadékpótlására.

10 A gyermekvédelem kiemelt területei - Szöllősi Albertné Tevékenység Határidő Felelős Sikerkritérium Állapotfelmérés, családlátogatás Augusztus, folyamatos Kiscsoportos óvónők Családok és gyermekek ismerete 100/-os Gyermeki, szülői jogok nyilatkozatok Szeptember 15 Csoportvezetők Házirend, Munkaterv ismerete Helyzetelemzés Október 1. Csoportvezetők Új szempontok Tájékoztatási kötelezettség telj. Szeptember 30 Április Június vezetők Határidők betartása Kapcsolat működtetése belül- kívül Havonta esetenként Kapcsolattartók Együttműködés tartalmának 90 %-a Hatékony felzárkóztatás, tehetségfejlesztés folyamatos Csoportvezetők A gyermekek 100%-a Teljes körű egészségfejlesztés programjai folyamatos Berczeliné G. Andrea PP feladatai szerint Hátránykompenzáció folyamatos Csoportvezetők PP feladatai szerint

11 Fejlesztő munkacsoport- Szöllősi Albertné IPR Szöllősi Albertné Eszes Zoltánné Gyógy-testnevelés SNI Bóta Mizsei Ilona Fejlesztő munkacsoport Szöllősi Albertné Tehetségfejlesztés Gazsiné Takács Éva BTMN Menyhárt Jánosné

12 Fejlesztő munkacsoport Szöllősi Albertné Tevékenység Határidó Felelős Sikerkritérium SNI, BTMN Javaslat, bizottsághoz utalás Középső csoport Október 30. Bóta M Ilona Ütemezett Fejlesztési tervek Diagnózist követően Bóta M Ilona Gyógypedagógussal egyeztetés Nyilatkozatok, gyermekek egyéni lapja Diagnózist követően Bóta M Ilona Szülők tájékoztatása Kiemelten tehetséges gyermekek Szeptember 30 Gazsiné T. Éva Mérés metodika kialakul Partnerkapcsolat kialakítása Szeptember 30 Gazsiné T. Éva Adaptáció segítése Helyi gyakorlat Projekt tervek Szeptember 30 Nagycsoportosok Kompetenciák, új módszerek Műhelymunka Októbertől-április 31. Nagycsoportosok Együttműködés Projektbemutatók Évi 3 alkalommal Nagycsoportosok Új tájékoztatási forma

13 Fejlesztő munkacsoport Szöllősi Albertné Tevékenység Határidő Felelős Sikerkritérium A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek Szeptember 10. Szöllősi Albert Tiborné Pontos nyilvántartás Csoportalakítás DIFER mérés alapján Szept.15-től November 1-ig Csoportvezető óvodapedagógusok Csoportonkénti Nem csoporton kívüli A fejlesztés területei Május 30. Csoportvezető óvodapedagógusok Egységes, korcsoportra bontott A fejlesztés területeinek mérése Május 30. Csoportvezető óvodapedagógusok Hozzáadott érték

14 IPR Szöllősi Albertné Tevékenység Határidő Felelős Sikerkritérium 1.Szervezési feladatok Felkutatás Beóvodázási programok Igényfelmérérés Hiányzások nyomon követése Óvodát megelőző Viszatérő Folyamatos Szöllősi Albert Tiborné Kiscsoportos- és valamennyi óvodapedagógus Megvalósulásuk 100%-os 2.Nevelőtestületi együttműködés Hospitálás,továbbképzés Tervezett időben Petőné Vígh Katalin Valamennyi óvodapedagógus Nevelőtestület 100 %-os részvételével 3.Pedagógiai munka kiemelt területei Bemenet,- kimenet folyamatos Petőné Vígh Katalin Eszes Zoltánné Hozzáadott érték 10 %-os 4.Gyermekvédelmi munka, Eüi. ellátás folyamatos Szöllősi Albert Tiborné 95 % esetfeltárás 90 % Eüi. ellátás 5.Együttműködés óvodán kívüli szervekkel Együttműködési terv szerint Kapcsolattartók 80-90%-os megvalósulás 6. Óvoda-iskola átmenet támogatása Együttműködési terv szerint Nagycsoportos óvodapedagógusok PP feladatai szerint 90%-ban 7.Együttműködés a szülőkkel Eseményterv szerint Valamennyi óvodapedagógus 35%-os részvétel

15 SNI Törvényi háttere Bóta Mizsei Ilona Törvényi háttér 15/2013.(II.26.) EMMI rendelete a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről Nkt.45. (1) tankötelezettségét teljesítése (2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. 11. (1) A tankerületi szakértői bizottság feladata b)btmn megállapítása c) a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása. (2) Ha a tankerületi szakértői bizottság megítélése szerint a gyermeknél a SNI valószínűsíthető, saját vizsgálatának dokumentációját megküldi a megyei szakértői bizottság részére 2) A megyei szakértői bizottság diagnosztikai feladatai: a) három évesnél fiatalabb gyermekek teljes körű pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai vizsgálata, c) a 11. (2) bekezdésében meghatározott esetben a tankerületi szakértői bizottság által megküldött vizsgálati dokumentáció alapján megállapítja vagy kizárja a SNI -t, BTMN- t Felülvizsgálat lebonyolítása

16 SNI Törvényi háttere Bóta Mizsei Ilona A vizsgálat időpontja 14. (1) A szakértői vizsgálat időpontját a bizottság határozza meg, és erről, valamint a szakértői vizsgálat helyéről a szülőt értesíti. a vizsgálat kezdeményezésére irányuló kérelem megérkezését követő naptól számított harminc napon belüli időpontra kell kitűzni. (2) A szakértői vizsgálat megkezdéséhez a szülői felügyeletet gyakorló mindkét szülő együttes jelenléte szükséges, ha a gyermek HHH a szakértői bizottság vizsgálatakor a Hivatal által kijelölt szakszolgálati-esélyegyenlőségi szakértőnek jelen kell lennie. 19. (1) Ha a szakértői bizottság a nevelési év, tanítási év alatt állapítja meg, hogy a gyermek, tanuló sajátos nevelési igényű, az adott nevelési évben, tanévben egy gyermekként kell figyelembe venni. 23. (1) A szülő a felülvizsgálati eljárást bármikor kezdeményezheti: ha a hivatalból történő felülvizsgálat óta több mint hat hónap telt el, és a soron következő, hivatalból történő felülvizsgálat időpontjáig több mint hat hónap van hátra.

17 SNI Törvényi háttere Bóta Mizsei Ilona Folyamatos figyelemmel kísérés 21. valószínűsíthető az enyhe értelmi fogyatékosság, a gyermeknek folyamatos figyelemmel kísérésben kell részt vennie. A folyamatos figyelemmel kísérés a pedagógiai, illetve a pszichológiai vizsgálatot követő hónapban indul, és ha az adott nevelési év, tanév végéig még legalább hét hónap hátravan, a tanév végéig, ha kevesebb, mint hét hónap van hátra, a vizsgálatot követő nevelési év, tanév feléig tart. (5) A folyamatos figyelemmel kísérés ideje alatt a szakértői bizottság képviselője legalább három alkalommal, az óvodai foglalkozáson megfigyeli a gyermeket, tanulót. A folyamatos figyelemmel kísérés vizsgálatok összegezésének eredményeként - készíti el szakértői véleményét.

18 SNI Törvényi háttere Bóta Mizsei Ilona A nevelési tanácsadás 24. (1) Az Nkt. 18. (2) bekezdés d) pontja szerinti nevelési tanácsadás feladata: a) az Intézménynél jelentkező gyermek esetében a jelentkező nyilvántartásba vétele, a szülővel az első problémafeltáró beszélgetés lebonyolítása, a gyermek adaptív viselkedésének, szociális érettségének felmérése, ennek eredményeképpen tanácsadásban részesítés vagy a szakszolgálati ellátásba vétel szükségességének meghatározása, b) az Intézmény nevelési tanácsadás feladatának keretében :segítség nyújtása a gyermek családi-, és óvodai neveléséhez c) pszichés állapot feltárását célzó vizsgálat végezése és szakértői vélemény készítése d) a prevenciós tevékenység keretében db) az óvodai nevelésben részesülő, negyedik életévüket betöltött gyermekek körében a tanulási és beilleszkedési nehézségek megelőzése céljából - a szülő előzetes hozzájárulásával - szűrést végezhet. (3)d) pszichológiai, gyógypedagógiai, pedagógiai tanácsadást biztosít, és konzultációs lehetőséget nyújt a gyermekek, a tanulók szülei, pedagógusai részére.

19 Tehetségfejlesztés Gazsiné Takács Éva Tevékenység Felelős Határidő A tehetségpontokhoz való kapcsolódás. Partneri kapcsolat kiépítése. Tehetséggondozó-team megalakulása Tehetségtanterv,- éves munkaterv készítése Petőné Vígh Katalin Szöllősi Albertné Gazsiné Takács Éva Szöllősi Albertné Gazsiné Takács Éva Szöllősi Albertné Gazsiné Takács Éva A tehetséges gyermekek felismerése, azonosítása, szülői nyilatkozatok, egyéni fejlesztési terv készítése Műhelyek megszervezése, három havi értékelés (ritmikai mozgás, anyanyelvi, vizuális, gondolkodás műhely játékos elnevezés)) Szöllősi Albertné Gazsiné Takács Éva Szöllősi Albertné Gazsiné Takács Éva

20 Pedagógiai Munka tartalma Petőné Vígh Katalin Terület Tartalom Dokumentáció Rendezvények, ünnepségek Nevelőmunka tartalma, mozgás Játék Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés Anyanyelvi és értelmi nevelés Egészséges életmód Köznevelési törvény Rendeletek Adatkezelési törvény betartása Az éves anyag felhasználása, új keretekben Egészségfejlesztő mozgás napi gyakorlata (bemutatók szervezése) Barkácsolás, bábozás ösztönzése Az óvodapedagógus feltételteremtő és indirekt irányítása mellett ösztönző magatartás A kisgyermek a külvilágból és saját belső világából származó tagolatlan benyomásait játékában tagolja. Erkölcsi tulajdonságok erősítése: együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség alakítása Szülőföldhöz kötődés erősítése: rácsodálkozás a természet és az emberi környezetben a szépre és a jóra, s azok megbecsülésére nevelés. Csoportban dolgozók beszédmintája összehangolt A gyermek érdeklődésére és kíváncsiságára építés Kulturált étkezés szokásainak erősítése: pl. halk beszéd

21 Pedagógiai Munka tartalma Petőné Vígh Katalin Munka Tevékenység által megvalósuló tanulás A külső világ tevékeny megismerése A külső világ tevékeny megismerése környezet és természet A külső világ tevékeny megismerése A külső világ tevékeny megismerése mennyiségi és formai összefüggések Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka Verselés, mesélés A csoportszoba rendjében tükröződik a rendszeres tevékenység a gyermekek bevonásával (faültetés, füvesítés a gyermekek bevonása) A tanulást támogató környezet megteremtése során építünk a gyermekek előzetes élményeire, tapasztalataira, ismereteire. A spontán és szervezett tapasztalatszerzés, a környezetkultúra és a biztonságos életvitel szokásainak alakítása. Matematikai tapasztalatok: ítélőképesség, tér, sík, mennyiségszemlélet Mozgással, cselekedtetéssel,vizuális élmények biztosítása A beszélgető kör és az anyanyelvi játékok előtérbe helyezése Népi, klasszikus, kortárs, nemzetiségi anyagok Ének, zene, énekes játék, gyermektánc Dolgozók értékelése Hallásfejlesztés, kiemelten a a magas-mély érzékeltetése Kiemelten: Óvodapedagógus: mozgás (egészségfejlesztő testmozgás) Dajka:

22 A tevékenységek értékelése Az aktuális rendeletekkel történő koherencia (dokumentumok) A pedagógiai program új fogalmai, hangsúlyai, tevékenységeinek megvalósításának színvonala A külső értékelésre történő felkészülés (gyakorlatának alkalmazási szintje) Portfólió

23 Külső értékelés tartalma

24 A pedagógus ellenőrzésének területei A pedagógus személyes szakmai felkészültsége A nevelő-oktató munka hatékonysága A gyermekek személyiségfejlesztése A csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése A pedagógiai folyamat tervezése A nevelő-oktató munka dokumentálása és a tanulói produktumok Megbízhatóság, feladat- és felelősségvállalás, etika, elkötelezettség A tanulási folyamat támogatása A pedagógiai folyamatok és a gyerekek személyiségfejlődésének folyamatos értékelése A kommunikáció és a szakmai együttműködés Elkötelezettség és felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

25 A pedagógus ellenőrzésének eszközei Megfigyelés: egységes és nyilvános szempontok szerinti foglalkozás látogatás Dokumentumelemzés: a szakértő megismerkedik az intézmény pedagógiai programjának alapvetéseivel és a pedagógus mindennapi nevelő-oktató munkájával kapcsolatos dokumentumokkal, ezek és a pedagógus portfóliója segítségével azonosítja a kiemelt figyelmet érdemlő területeket Önértékelés: a pedagógus lehetőséget kap a saját maga által kiemelkedőnek vagy fejlesztendőnek ítélt területek megjelölésére Interjú: szintén egységes és nyilvános szempontok szerinti beszélgetés az óralátogatás, a dokumentumelemzés és az önértékelés tapasztalataira építve

26 A pedagógus ellenőrzés menete Előzetes felkészülés: a szakértők az pedagógiai program és a pedagógus portfólió alapján átfogó képet alkotnak az érintett pedagógus munkájáról, azonosítják az ellenőrzés kiemelt figyelmet érdemlő területeit. Helyszíni ellenőrzés: a szakértők a pedagógiai munka dokumentumainak elemzése és interjúk segítségével ellenőrzik és értékelik a pedagógus munkáját és azonosítják a kiemelkedő, illetve fejlesztendő területeket. Összegzés: a szakértők összesítik az ellenőrzés tapasztalatait és kitöltik a pedagógus munkájára vonatkozó értékelőlapot, ugyanakkor az érintett pedagógus kitölti a szakértők munkájára vonatkozó értékelőlapot.

27 Vezető ellenőrzése A vezető szakmai felkészültsége Személyes vezetői tulajdonságai A pedagógiai munka irányítása, stratégiai és operatív tervezés, vezetés A pedagógiai munka szervezése, az alkalmazottak irányítása Humán erőforrás-gazdálkodás, munkahelyi motiváció Szervezetfejlesztés, változások menedzselése A pedagógiai munka eredményességének, minőségének ellenőrzése, mérése, értékelése, fejlesztése Kapcsolatok minősége

28 Intézmény ellenőrzése Együttműködés, munkamegosztás, belső kapcsolatok (vezető és vezetőtársak, munkaközösségek, stb.) Az intézményen kívüli szakmai kommunikáció A pedagógiai munka szervezése, az alkalmazottak és a nevelőoktató munka irányítása A pedagógiai folyamatok tervezése és végrehajtása A pedagógiai folyamatok ellenőrzése, értékelése Eredmények (a tanulói eredmények változása, partnerek elégedettsége) Személyiség- és közösségfejlesztés A különleges bánásmódot igénylő gyermekek, tanulók nevelése

29 Munkaközösség éves terve Bóta Mizsei Ilona Tevékenység Határidő Felelős és résztvevők Sikerkritériumok Munkaközösség megalakulása, az egyes területekért felelősök kijelölése: 1. Pedagógiai munka kiemelt területe 2.Minőségfejlesztés szeptember 2. Petőné Vígh Katalin Bóta Mizsei Ilona Indikátorok megismerése Feladatkörök tisztázottak 2. Az érvényben levő dokumentumok áttekintése, törvényi háttér ismertetése: oköznevelési Törvény rendeletei o Alapprogram opp szeptember 6. Petőné Vígh Katalin Az érvényben levő törvényi megfeleltetés, a dokumentumok közötti összhang megteremtése 3. A munkaközösség éves munkatervének elkészítése - Az éves munkaterv elfogadása szeptember 13. Munkaközösség vezető HOP -ban elfogadott változások figyelembe vételével, azzal összhangban készül az éves munkaterv 4. Munkacsoportok munkájának elindítása, koordinálása szeptember 13. Munkaközösség vezető A munkacsoportok megkezdik munkájukat 5. Minőségfejlesztés Partnerkapcsolatok irányítása és menedzselése: Együttműködési megállapodások aktualizálása szeptember 30. Munkaközösség vezető Az Együttműködési megállapodások megújulnak aktualizálódnak, kiemelten az egészségfejlesztő program megvalósítását segítő partnerekkel

30 Munkaközösség éves terve Bóta Mizsei Ilona Tevékenység Határidő Felelős és résztvevők Sikerkritériumok 6. Belső ellenőrzés Pedagógiai munka: egészségfejlesztő mozgás november február Petőné Vígh Katalin Az ellenőrzés megvalósul 7. Külső ellenőrzés Partnerkapcsolatok irányítása és menedzselése: partneri igény és elégedettségmérés Április 30. Munkaközösség vezető Külső ellenőrzés kritériumainak való megfelelés 8. Gyermekek mérése április 30. Munkaközösség vezető A gyermekek egyéni képességmérése és a csoport előre haladásának mérése megvalósul 9. Teljesítményértékelés: dolgozó Április 30 Petőné Vígh Katalin A dolgozók reális képet kapnak erősségeikről - gyengeségeikről 10. Munkaterv megvalósulásának értékelése május 31. Munkaközösség vezető A munkaterv feladatai 95%-ban megvalósulnak

31 Pedagógiai munkaközösség - Eszes Zoltánné Tevékenység Határidő Sikerkritérium Munkacsoport megalakul Elkészül a munkaterv Megvalósítható munkaterv készül, reális célokkal és feladatokkal Sikerkritériumok meghatározása Bemutatók szervezése Értékelés A korszerű pedagógiai elvek érvényesülnek a sikerkritériumok megfogalmazása során Az egészségfejlesztő testmozgás tartalmai életkori és program specifikusak A kitűzött célok megvalósulnak

32 Minőségfejlesztés Bóta Mizsei Ilona Az intézmény minőségirányítási rendszere Tevékenység, hivatkozott dokumentum Határidő Felelős és résztvevők Sikerkritérium A vezetés szerepe a minőségi. rendszerben Éves munkatervben foglaltak alapján (Jogszerűség, PDCA érvényesítése A minőségirányítási rendszer működtetése) Folyamatos Intézményvezető Óvodapedagógusok Az intézmény munkájában a PDCA logika érvényesül Partnerkapcsolatok irányítása és menedzselése Az emberi erőforrás Partnerlista aktualizálása együttműködési megállapodások aktualizálása Elégedettségmérés előkészítése lebonyolítása, eredmények feldolgozása Éves terv, Továbbképzési terv SZMSZ szept április 30 Folyamatos Munkaközösség Kapcsolattartók Munkaközösség vezető Intézményvezető Óvodapedagógusok vezető A partnerlista kibővül az egészségfejlesztő programban megjelenített partnerekkel Partneri igény elégedettségmérés eredményeinek megőrzése A tervezett továbbképzések megvalósulnak

33 Óvodapedagógusok értékelése Petőné Vígh Katalin Szakmai felkészültség (munkaköri leírás) Nevelőmunka tervezése (ritmus, térbeli viszonyok) Gyermekek ismerete (élettani jellemzők) Differenciált képességfejlesztés (felzárkóztatás tehetséggondozás) Együttműködés a partnerekkel (szülői értekezletek) Közösségalakító tevékenység (viselkedés) Kötelező órán kívüli tevékenység Képzés, önképzés (önként) Személyes tulajdonságok (nyitott, empatikus) Önértékelés

34 Dajkák értékelése Petőné Vígh Katalin Munkaköri tevékenységek (felelevenítés) Együttműködés a partnerekkel (munkamegosztás) Közösségalakító tevékenység (önként vállalt feladatok) Személyes tulajdonságok (kulturált viselkedés) Önértékelés (képzés szervezése önismeret)

35 MÉRÉS Berczeliné Gazsi Andrea Sindelár, Gósy teszt esetenként Anamnézis 1x Fejlettséget követő lapok kimeneti célokkal Bemeneti mérés DIFER mérőanyag Évente 1x Nagycs.2x

36 Mérés tartalma Berczeliné Gazsi Andrea Anamnézis: A gyermek óvodáskor előtti fejlődésének, a család szociokulturális jellemzőinek megismerése Sindelár, Gósy Bemeneti mérés Kimeneti célok: érzelmi nevelés jellemzői Szokás normarendszer Mozgás, Játék, munka Az óvodai élet tevékenységformái DIFER: szocialitás, írásmozgás koordináció, tapasztalati következtetés, tapasztalati összefüggés-megértés, elemi számolási készség, relációszókincs, beszédhanghallás

37 Belső ellenőrzési rendszer Területek Tanügyi igazgatási feladatok Határidő Ellenőrző, értékelő Célérték Eredmény Gyerekek felvétele (2.5 éves) vezetők Új szabályok a felvétel idejére vonatkoztatva Gyerekcsoportok kialakítása vezetők Törvényesség Dolgozók munkarendje vezetők Kötött munkaidő, egyéb 4 órában végezendő feladat Tanévnyitó anyaga (Fő feladatok, továbbképzés) vezetők 20/2012. EMMI rendelet szabályainak megfelelően Nevelési év rendje vezetők 20/2012. EMMI rendelet szabályainak megfelelően Éves statisztika elkészítése (statisztikai szám) vezetők KIR ben jelentési kötelezettség kiszélesítése (végzettségek, diplomák stb.) Mulasztások pontos jelölése Adatkezelési törvény érvényesítése folyamatos vezetők Törvényesség Szülők, dolgozók tájékoztatása a jogaikról és kötelességéről vezetők Közoktatási törvény változásáról tájékoztatás Nyári zárás, szabadság vezetők Törvényesség

38 Az intézmény belső ellenőrzési rendszere 2. Területek Vezetői feladatok Határidő Ellenőrző, értékelő Célérték Eredmény Nevelőmunka, SNI ellátása új fogalmak Folyamatos vezető A tervezett tevékenységek megvalósítása A gyerekek fogadása vezető Az óvodai életre pozitív ráhangolás Az értékelés, mérés Ütemezés szerint vezető Reális, tárgyilagos értékelés Gyermekvédelmi feladatok folyamatos vezető Új szabályozók érvényesk HOP megvalósítás Dokumentumok felülvizsgálata Folyamatos vezető 20/2012. EMMI rendelet szabályainak megfelelően Szűrővizsgálatok megszervezése Ütemezés alapján vezető Valamennyi gyermek és felnőtt egészségügyi prevenciója Baleset esetén intézkedések Esetenként, jelentési kötelezettség vezető Jelentési kötelezettség Ünnepek szervezése Alkalmanként vezető Ünnepi hangulat megteremtése Munkaidő pontos betartása Időnként vezető Törvényesség

39 Belső ellenőrzési rendszer -3. Területek Gazdálkodási feladatok Határidő Ellenőrző, értékelő Célérték Eredmény Költségvetéshez igények összeállítása Karbantartási feladatok (játékok felülvizsgálata) vezetők Intézményi igények rögzítése Foly. vezetők Felelősség vállalása Tárgyi feltételek fejlesztése Foly. vezetők A feltételek bővítése PR tevékenység Kapcsolattartás szintje (Információ oda-vissza) Foly. vezető Hatékonyabb kapcsolattartás Az intézmény menedzselése Foly. vezető Az intézmény megítélése pozitív Pályázatokon való részvétel Foly. vezető Pályázati forrás felkutatása Egyéb Munka, tűz és vagyonvédelem Ütemezetten Biztonságos intézmény Dekoráció Foly. Vezetők Aktualizálás,partnerközpontúság Tisztaság Foly. vezetők Higiénikus környezet

40 Egészségfejlesztő és környezetvédelmi program Berczeliné Gazsi Andrea Kapcsolatok Rendőrség Gyermekjóléti szolgálat - pszichológus Szakszolgálattal újszerű kapcsolattartás Civil szerveződés:környezetvédelem új tartalmakkal, szelektív hulladékgyűjtés rendszeresség Védőnő elsősegélynyújtás ANTSZ részéről új programok javaslata Nevelőtestület - egészséges életmódra ösztönzése (étkezés, mozgás, dohányzás stb.)

41 Egészségfejlesztő és környezetvédelmi program Berczeliné Gazsi Andrea Újszerű programok: Egészséges táplálkozás - újszerűen Szociális egészség fejlesztése Viselkedési függőségek megelőzése Elsősegélynyújtás Testi-lelki egészség fejlesztés, viselkedési függőségekhibás viselkedési módok kezelése, stressz hatások kompenzálása Környezetvédelem, megóvás, szelektív hulladékgyűjtés új lehetőségei Különböző egészségkárosító szerek, bűnmegelőzés - Ovi zsaru Baleset megelőzés rendőr bevonásával

42 Óvodai rendezvények Menyhárt Jánosné Főbb ünnepségek és rendezvények Tanévnyitó értekezlet Vállalások: nagycsoportosok ünnepek előtti tevékenysége Környezetvédelmi napok: november 5-6, április 1-2 Mikulás: Karácsony: Farsang január 31. Nyílt napok március ig Anyák napja Évzáró ünnepség Ovi foci Gyermeknap Tanévzáró értekezlet

43 Kapcsolattartás rendje a különböző munkacsoportokkal - Petőné Vígh Katalin Együttműködés formái Feladatok Kapcsolattartás rendje Kapcsolattartás formái Vezetők Együttműködés a közös intézmény szakszerű vezetéséhez Folyamatos Megbeszélés Gyermekvédelmi tevékenység A rendeleteknek megfelelő nyilvántartások készítése Havi 1 alkalom szükség esetén egyeztetés Tájékoztatás, jelentési kötelezettség Munkaközösség vezető Szakmai munka megismerése, közös értékek keresése Évi 10 alkalom Szakmai napok kérdőív Munkacsoportok A fejlesztések koordinálása Folyamatos Megbeszélés Kérdőív

44 A nevelési év rendje Az óvodánk nyitvatartási ideje: Napi 11 óra ( ) Az óvodai nevelési év szeptember 1. napjától, a következő év augusztus 31. napjáig tart. Nyári zárás időpontja: 2014.Július augusztus 22-ig(4 hét)

45 A nevelési év rendje Szülői értekezletek várható időpontjai: szeptemberben valamennyi csoportban áprilisban a nagycsoport kivételével májusában tanítónőkkel együtt szervezett szülői értekezlet Rétegszülői értekezlet: logopédia, gyógytestnevelés területén További szülői értekezlet, a szülők igénye szerint

46 A nevelési év rendje Fogadó órák tervezett időpontjai: január május A halmozottan hátrányos és a tehetségfejlesztésben részesülő gyermekek számára negyedévente. Egyéni igények esetén az óvodapedagógussal egyeztetett időpontban

47 A nevelési év rendje szülői értekezlet szeptemberben valamennyi csoportban áprilisban a nagycsoport kivételével májusában tanítónőkkel együtt szervezett szülői értekezlet Rétegszülői értekezlet: logopédia, gyógytestnevelés területén További szülői értekezlet, a szülők igénye szerint

48 A nevelési év rendje Nevelés nélküli napok Nevelés nélküli munkanapok felhasználásának terve (maximálisan felhasználható napok száma: 5 nap) szeptember Szakmai tanácskozás október 31. Nevelőtestületi értekezlet (egészségfejlesztés) március 14. Nevelőtestületi értekezlet június 16. Tanévzáró értekezlet

49 A nevelési év rendje Nyílt napok Nyílt hetek időpontja: Katica Március ig Pillangó Március ig Micimackó Március ig

50 Kitüntető díj szempontjai Óvodapedagógusok Dajkák

51 Köszönöm a figyelmet!

52

53 A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítsünk a gyermeknek valóra váltani lehetőségeit! (Kosztolányi Dezső)

MUNKATERVE 2014/2015. NEVELÉSI ÉVRE

MUNKATERVE 2014/2015. NEVELÉSI ÉVRE MUNKATERVE 2014/2015. NEVELÉSI ÉVRE Intézmény OM azonosítója: Érvényessége: 2014. szeptember 01. 2015. augusztus 31. Tartalomjegyzék 1. Az intézmény működési rendje a 2014 2015. évben... 4 1.1. A nevelési

Részletesebben

Cseppkő Óvoda Munkaterv

Cseppkő Óvoda Munkaterv Cseppkő Óvoda Munkaterv 2014/2015. nevelési évre Budapest 2014. TARTALOMJEGYZÉK Az óvoda működésének meghatározói...3 Meghatározó dokumentumok:...3 Helyzetelemzés...4 Személyi feltételek:...4 Tárgyi feltételek:...6

Részletesebben

Cseppkő Óvoda 1025 Bp. Cseppkő u. 74. tel: 06-1-336-2774. Munkaterv. 2013/2014. nevelési évre. Budapest 2013.

Cseppkő Óvoda 1025 Bp. Cseppkő u. 74. tel: 06-1-336-2774. Munkaterv. 2013/2014. nevelési évre. Budapest 2013. Cseppkő Óvoda 1025 Bp. Cseppkő u. 74. tel: 06-1-336-2774 Cseppkő Óvoda Munkaterv 2013/2014. nevelési évre Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK Az óvoda működésének meghatározói...3 Meghatározó dokumentumok:...3

Részletesebben

Pesterzsébeti Kerekerdő

Pesterzsébeti Kerekerdő Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda Bóbita Óvoda 1202 Budapest, Nagysándor J. u. 189. 1204 Budapest, Kalmár I. sétány 1. Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda Minőségirányítási program 1. A RENDETLENSÉGBŐL TALÁLD MEG

Részletesebben

Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év

Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év - - 1 Az intézmény hivatalos elnevezése: BALATON ÓVODA Az intézmény pontos címe telefonszáma: H-1055 Budapest, Balaton u. 10. Telefon: 06-1-312-1415 e-mail:

Részletesebben

MUNKATERV 2014-2015 NEVELÉSI ÉV

MUNKATERV 2014-2015 NEVELÉSI ÉV ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. MUNKATERV NEVELÉSI ÉV 1 Az intézmény adatai: Telefonszám: 46/ 317-285 e-mail: sajoker.ovi@gmail.com Az intézmény

Részletesebben

A Csillagvár Óvoda Éves Munkaterve Mellékletekkel 2013-2014-es nevelési év

A Csillagvár Óvoda Éves Munkaterve Mellékletekkel 2013-2014-es nevelési év A Csillagvár Óvoda Éves Munkaterve Mellékletekkel 2013-2014-es nevelési év Készült: Hajdúböszörmény, 2013. szeptember Készítette: Klára 1 Csillagvár Óvoda 4220 Hajdúböszörmény, Kölcsey Ferenc utca 1. sz.

Részletesebben

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) 464 068 E-mail: juliovoneni@gmail.com Iktatószám: 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Községi Napközi Otthonos

Részletesebben

Egyetem téri Óvoda 2103 Gödöllő, Egyetem tér 14. Tel/fax: 06-28-422-071 OM: 032711 e-mail: egyovi@vipmail.hu honlap: www.ovi.extra.

Egyetem téri Óvoda 2103 Gödöllő, Egyetem tér 14. Tel/fax: 06-28-422-071 OM: 032711 e-mail: egyovi@vipmail.hu honlap: www.ovi.extra. Egyetem téri Óvoda 2103 Gödöllő, Egyetem tér 14. Tel/fax: 06-28-422-071 OM: 032711 e-mail: egyovi@vipmail.hu honlap: www.ovi.extra.hu EGYETEM TÉRI ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Legitimációs eljárás

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015.

MUNKATERV 2014/2015. MUNKATERV 2014/2015. Intézmény OM- azonosítója: 034457 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető: Egri Gyöngyi Legitimációs eljárás Szülői szervezet nevében: Volomné Bodnár Ilona Alkalmazotti közösség nevében:

Részletesebben

Előterjesztés 5. Rostásné Rapcsák Renáta Intézményi referens. Az előterjesztést készítette: Muhariné Mayer Piroska aljegyző

Előterjesztés 5. Rostásné Rapcsák Renáta Intézményi referens. Az előterjesztést készítette: Muhariné Mayer Piroska aljegyző Előterjesztés 5. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás

Részletesebben

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2014/2015. nevelési év Munkaterv

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2014/2015. nevelési év Munkaterv Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2014/2015. nevelési év Munkaterv OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. október Iktatószám:566/O/2014. Tartalom ÉVES ÓVODAI MUNKATERV 2014/2015....

Részletesebben

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán u.23 T./F.: 29-341-544 e-mail: ovihir@monornet.hu TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Készítette: Tulipán Óvoda nevelőtestülete 2013. augusztus 29-én

Részletesebben

DOROGI PETŐFI SÁNDOR ÓVODA MUNKATERVE

DOROGI PETŐFI SÁNDOR ÓVODA MUNKATERVE DOROGI PETŐFI SÁNDOR ÓVODA MUNKATERVE 0/0 Készítette: Varsányi Ildikó intézményvezető Elfogadta: az óvodai intézményegység nevelőtestülete 0 szeptember - jén a tanévnyitó értekezleten TARTALOMJEGYZÉK.

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015-es nevelési évre

Munkaterv 2014/2015-es nevelési évre Napsugár Óvoda és Bölcsőde 4090 Polgár, Bessenyei utca 4-5. Munkaterv 2014/2015-es nevelési évre Intézmény OM- azonosítója:. Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:.. Icsu Ferencné Legitimációs eljárás

Részletesebben

MUNKATERV 2014-15. Budaörsi Kincskereső Óvoda

MUNKATERV 2014-15. Budaörsi Kincskereső Óvoda MUNKATERV 2014-15. Budaörsi Kincskereső Óvoda (2040 Budaörs, Szabadság út 64.) Az intézmény OM azonosítója: 202686 Intézményvezető: aláírás Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: aláírás Alkalmazotti

Részletesebben

Budapest, 2014. szeptember 01.

Budapest, 2014. szeptember 01. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat ikt: 65-1042-2014 Vackor Óvoda 1036. Budapest, Árpád fejedelem útja 60. Mókus tagóvoda 1033 Budapest, Mókus u.1. Budapest, 2014. szeptember 01. 1 Tartalomjegyzék 1. A Vackor

Részletesebben

MINŐSÉGMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV 2015.

MINŐSÉGMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV 2015. Tel/fax:66/476-010 e-mail:ovoda@veszto.hu web:www.vesztoinegyszinvirag.hu MINŐSÉGMENEDZSMENT KÉZIKÖNYV 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1.Bevezető rész 1.1 Intézményünk bemutatása, minőségfejlesztési múltja. 1.2

Részletesebben

Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 7200 Dombóvár III. utca 34.

Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 7200 Dombóvár III. utca 34. Dombóvári Gyermekvilág Óvoda 7200 Dombóvár III. utca 34. MUNKATERV 2014/2015 Az alkalmazotti közösség és a nevelőtestület a munkatervet..%-ban elfogadta. Határozatszám:./201..(IX...) Intézmény OM - azonosítója:

Részletesebben

TARKARÉT ÓVODA. 2013/2014.évi munkaterve

TARKARÉT ÓVODA. 2013/2014.évi munkaterve TARKARÉT ÓVODA 2013/2014.évi munkaterve Tartalomjegyzék 1. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk 2. Dolgozói adatok, munkaszervezés 3. Gyermekek létszámadatai 4. Az intézmény működési rendje

Részletesebben

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 Jánoshidai Napsugár Óvoda Tel/Fax: 06-57-458-009, 012 5143 Jánoshida, Fő út 16. E-mail: napovi@pr.hu titkarsag.napovi@pr.hu JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes:

Részletesebben

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Jóváhagyta: Barcza Béláné óvodavezető 1 Tartalom Bevezetés... 4 Törvényi háttér... 5 Az intézmény jellemző adatai... 5 Helyzetelemzés: Óvodánk sajátos arculata...

Részletesebben

A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Munkaterve. 2013-2014-es tanév

A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Munkaterve. 2013-2014-es tanév A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA Munkaterve 2013-2014-es tanév A nevelőtestület javaslatai alapján összeállította: Bő, 2013. 09. 12. Hajós Attila igazgató - 1 - Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS...4 1.1 A munkatervhez

Részletesebben

Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 5065 Nagykörű Május 1. út 7. OM azonosító: 201781 Tel:06-56-494-295 email:cseriovi@gmail.com MUNKATERV 2013-2014

Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 5065 Nagykörű Május 1. út 7. OM azonosító: 201781 Tel:06-56-494-295 email:cseriovi@gmail.com MUNKATERV 2013-2014 AZ ÓVODA ÉVES MUNKATERVE MUNKATERV 2013-2014 Intézmény OM- azonosítója: Az alkalmazotti közösség nevében: aláírás Legitimációs eljárás :.. aláírás Szülői szervezet nevében:. aláírás A dokumentum jellege:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető 2013 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010.

Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010. Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2010. Fenntartói jóváhagyás dátuma: 2010. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014 Készítette: Huber Gabriella

Részletesebben

r e n d e l e t e a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

r e n d e l e t e a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 1 Az emberi erőforrások minisztere /2012. ( ) EMMI r e n d e l e t e a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés h) pontjában

Részletesebben

Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzata Ügyirat szám:ii/11/515/2013 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet és Működési Szabályzat hatálya 3.o. II. Az óvoda alaptevékenységét

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A Magyarszerdahelyi Napközi Otthonos Óvoda MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009 ( módosított program) Készítette: Szatai Zoltánné 1 Tartalom 1. Általános rész 1.1. Az intézmény rövid bemutatása 1.2. Óvodánk

Részletesebben

Éves munkaterv MÁKSZEM ÓVODA 2013 / 2014. Ph. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: Gyöngyösi Mária

Éves munkaterv MÁKSZEM ÓVODA 2013 / 2014. Ph. Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: Gyöngyösi Mária MÁKSZEM ÓVODA Éves munkaterv 2013 / 2014 Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 202684 Nevelőtestület nevében: Varga Szilvia Gyöngyösi Mária. aláírás Legitimációs eljárás Szülői Közösség nevében:

Részletesebben