Budapest, június

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest, 2013. június"

Átírás

1 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE IKT. SZÁM: /2013-JSZOC A évi CXII. törvény 27. (5) (7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült május 8-án. E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére egyes gyermekvédelmi tárgyú és kapcsolódó kormányrendeleteknek a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításával, valamint a családi pótlék felhasználásával összefüggő módosításáról Budapest, június készítette: látta: jóváhagyta: dr. Lantai Csilla főov-h dr. Szalay Éva Orbán Anikó ov Bódy Éva dr. Mattenheim Gréta dr. Lakatos Hedvig főov-h dr. Kecskés Péter főov Bódiné Pájer Marianna mb. főov Brassói Sándor dr. Bordás Ákos mb. főov Asztalosné Zupcsán Erika helyettes államtitkár Fülöp Attila helyettes államtitkár Sipos Imre helyettes államtitkár Soltész Miklós szociális és családügyért felelős államtitkár

2 2 E G Y E Z T E T É S I L A P 1. Az egyeztetés alapadatai honlapon való közzététel időpontja: közigazgatási egyeztetésre megküldés: közigazgatási egyeztetés lezárása: államtitkári értekezlet időpontja: kormányülés időpontja: Az egyeztetésben részt vevők 2.1. Minisztériumok intézmény egyetért nem ért egyet nem adott véleményt Miniszterelnökség BM HM KIM KüM NFM NGM VM 2.2. Egyéb állami szervek (Kúria, Legfőbb Ügyészség stb.) egyéb állami szerv egyetért nem ért egyet Alapvető jogok biztosa 2.3. Társadalmi szervezetek társadalmi szervezet egyetért nem ért egyet Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Magyarországi Református Egyház Zsinatának Irodája Magyarországi Evangélikus Egyház Diakóniai Osztály Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség Magyarországi Baptista Egyház Megyei Jogú Városok Szövetsége Magyar Önkormányzatok Szövetsége Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Jegyzők Országos Szövetsége Budapesti Önkormányzatok Szövetsége Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége Magyar Gyermek és Ifjúságvédelmi Szövetség Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete Módszertani Gyermekjóléti Szolgálatok Országos észrevétele maradt fenn nem adott véleményt nem adott véleményt észrevétele maradt fenn észrevétele maradt fenn

3 Egyesülete Nevelőotthonok Nemzetközi Szövetsége- Magyarországi Egyesülete Gyermekvédelmi Szakszolgáltatók Szakmai Egyesülete (GYESZE) Lakásotthonok Országos Szakmai Egyesülete (LOSZE) ÁGOTA Alapítvány Magyar Bölcsődék Egyesülete Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete 3

4 4 V E Z E T Ő I Ö S S Z E F O G L A L Ó 1. Az előterjesztés célja Az előterjesztés egyes gyermekvédelmi tárgyú és kapcsolódó kormányrendeleteknek a módosítását tartalmazza, elsősorban a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítására és a gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló, intézményben elhelyezett gyermek után járó családi pótlék felhasználására vonatkozó részletszabályok megalkotása érdekében. Az előterjesztés tartalmazza továbbá a gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeleteknek a jogalkalmazás során felmerülő problémák orvoslása érdekében szükséges módosítását. 2. Az igénybe vett eszközök 2.1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (Gyer.) módosítása A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása augusztus 31-éig a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek fogalmát a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény tartalmazza. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvényben ennek meghatározása már nem szerepel. Emiatt került be a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvénybe (a továbbiakban: Gyvt.) szeptember 1-jei hatállyal a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (fiatal felnőtt) fogalma és ennek megállapítása, mint a gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedések egyike. A szabályozás célja a gyermek hátrányainak kompenzálása, esélyeinek növelése koragyerekkortól fiatal koráig, minél sikeresebb társadalmi integrációjának elősegítése érdekében. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, ami a jelenlegi hátrányos helyzet meghatározója, a gyermekes család anyagi helyzetét mutatja és önmagában nem feltétlenül jelenti azt, hogy a gyermek egyidejűleg valóban hátrányos helyzetű is, vagyis az életminőségét, iskolai sikerességet általában kedvezőtlenül befolyásoló egyéb hátrányok (zsúfolt lakás, szülők alacsony iskolai végzettsége, munkanélkülisége stb.) is fennállnak. A Gyvt. értelmében a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet szempontjából meghatározó tényezők a következők: - a szülő, a családbafogadó gyám (a továbbiakban: gyám) iskolai végzettsége alacsony; legfeljebb alapfokú végzettség; - a szülő, gyám alacsony foglalkoztatottsága; - az elégtelen lakáskörülmények/szegregátumban élnek; - a nevelésbe vétel, valamint a tanulói, hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt számára nyújtott utógondozói ellátás. A jegyzői gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására irányuló eljárás során az ügyfél erre irányuló kérelme esetén megvizsgálja a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását is. Amennyiben a feltételek fennállnak, a jegyző a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosító határozat meghozatalával egyidejűleg, azzal azonos időtartamra, de külön döntéssel megállapítja, hogy a gyermek hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű. A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítására irányuló eljárás részletszabályait a jelen tervezettel módosított Gyer. tartalmazná. A módosítás értelmében a Gyer.

5 5 kiegészül a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítására irányuló kérelemnyomtatvánnyal, valamint meghatározásra kerül, hogy a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet feltételeinek meglétét miként lehet megállapítani. Az iskolai végzettségéről szóló nyilatkozat megtétele továbbra is önkéntes alapon történik. Az alacsony foglalkoztatottság a jegyző nyilvántartásából vagy a munkaügyi központ igazolása alapján, az elégtelen lakáskörülmény pedig az integrált településfejlesztési stratégia, illetve ennek hiányában környezettanulmány által lenne megállapítható. Ennek érdekében a Gyer. kiegészül a környezettanulmány tartalmát meghatározó melléklettel Az óvodáztatási támogatásra vonatkozó végrehajtási szabályok módosítása A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítására irányadó szabályok szeptember 1-jei hatálybalépése miatt szükséges az óvodáztatási támogatásra vonatkozó szabályok módosítása is. Óvodáztatási támogatásra ugyanis a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek jogosultak A családi pótlék felhasználása A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényt és a családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvényt módosító évi XXVII. törvény július 1-jétől megteremtette annak lehetőségét, hogy az ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, gyermekotthonban gondozott gyermek családi pótlékának 100%-a felhasználhatóvá váljon a teljes körű ellátásának biztosítására vagy annak kiegészítésére, a személyre szóló felhasználás igazolása nélkül. A törvényi szintű szabályozás változásából fakadóan szükségszerű a Gyer.-ben a családi pótlék felhasználására vonatkozó szabályok módosítása A megyei (fővárosi) gyermekvédelmi szakértői bizottság szakvéleményének elkészítése nem az adott megyéből (fővárosból) érkező gyámhivatali megkeresés esetén Jogalkalmazói jelzések alapján indokolt annak lehetővé tétele, hogy a megyei (fővárosi) gyermekvédelmi szakértői bizottságok túlterheltsége, illetve a tevékenységük jellegéből adódó kiugró, majd csökkenő esetszámok miatt a gyermek gondozási helyének meghatározására irányuló eljárásban a másik megyéből (fővárosból) érkező megkeresésre is szakvéleményt adhassanak. Ezzel lehetővé válik, hogy egy-egy gyermek ügyében a gyámhivatali eljárást a szakvélemény készítésének elhúzódása ne késleltesse, a gyermek a lehető legrövidebb időn belül a számára megfelelő gondozási helyre kerüljön. A gyermek gondozási helyének meghatározására irányuló gyámhatósági eljárás egy sok tekintetben speciális eljárás, amelyben a területi gyermekvédelmi szakszolgálat és a megyei (fővárosi) gyermekvédelmi szakértői bizottság is közreműködik. A területi gyermekvédelmi szakszolgálat nem hatóság, hanem szolgáltató; a gyermek gondozási helyének meghatározása során feladata az elhelyezési javaslat és az egyéni elhelyezési terv elkészítése. A megyei (fővárosi) gyermekvédelmi szakértői bizottság nem szakhatóság; a gyermek gondozási helyének meghatározása során feladata a gyermek személyiségállapotának, ellátási szükségletének vizsgálata az elhelyezési javaslat és az egyéni elhelyezési terv megalapozott elkészítése érdekében. A gyámhatóság a nevelésbe vételi, illetve a gondozási hely meghatározására irányuló eljárásaiban a területi gyermekvédelmi szakszolgálat által készített elhelyezési javaslat és terv, valamint a megyei (fővárosi) gyermekvédelmi szakértői bizottság szakvéleménye alapján dönt, mérlegelve az eset összes körülményét. A gyermekvédelmi szakértői bizottságok speciális helyzetének tisztázásához, amit az alapvető jogok biztosa is kezdeményezett AJB 1849/2011. számú jelentésében, a gyermekvédelmi törvény

6 6 vonatkozó szabályainak a felülvizsgálata is szükséges. A törvényi szintű rendelkezések módosítását követően lehet a végrehajtási szabályokat a Gyer.-ben módosítani A családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása Tekintettel arra, hogy július 1-jétől lehetővé vált az ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, intézményben elhelyezett gyermek családi pótléka 100%-ának felhasználása a teljes körű ellátás biztosítására is, a családtámogatási törvény végrehajtási rendeletéből hatályon kívül szükséges helyezni a családi pótlék személyre szóló felhasználására vonatkozó rendelkezéseket A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása A jogalkalmazói jelzések alapján indokolt, különösen a kis településeken működő gyermekotthonok, lakásotthonok, javítóintézetek és bölcsődék folyamatos működésének biztosítása érdekében egyes munkakörökben a képesítési előírások alóli időhatárhoz kötött felmentési lehetőség biztosítása. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (Kjt.) 61. (4) bekezdése értelmében végrehajtási rendelet rendelkezhet a képesítési előírások alól indokolt esetben lehetséges felmentésről. A felmentéssel egyidejűleg elő kell írni a szükséges iskolai végzettség, illetve szakképesítés, szakképzettség legfeljebb öt éven belüli megszerzését. Nem számítható be az ötéves határidőbe mindazon időtartam, amelyet a gyakornoki időnél figyelmen kívül kell hagyni. A felmentés időtartamának eredménytelen eltelte esetén a közalkalmazotti jogviszony a törvény erejénél fogva megszűnik. A 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 10. -a szabályozta a Kjt. szerinti felmentés lehetőségét, azonban a 326/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. (3) bekezdés a) pontja december 30-ától hatályon kívül helyezte a rendelkezést. A szakképesítés alóli felmentés lehetőségének kizárása a gyakorlatban a működési feltételek hiányához vezethet egyes gyermekvédelmi és egyes gyermekjóléti ellátások tekintetében, ezért a gyermekotthonokban, a javítóintézetekben, a bölcsődékben és a gyermekek átmeneti otthonaiban a folytonos ellátás biztosításának kötelezettsége miatt indokolt a szakképesítés alóli felmentést bizonyos munkakörök esetében lehetővé tenni. Tekintettel arra, hogy többségében OKJ-s képzéseket igénylő munkakörökről van szó, elegendő három évben meghatározni azt az időtartamot, amely alatt a közalkalmazott köteles megszerezni a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletében, illetve a javítóintézetekben dolgozók esetén a javítóintézetek rendtartásáról szóló 30/1997. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletében előírt szakképesítést. A köznevelési törvény módosítása kapcsán a bölcsődében foglalkoztatott gyógypedagógus munkakör kikerült a munkakörök közül, ugyanakkor maradtak olyan intézmények, melyekben a továbbiakban is ellátnak fogyatékos gyermekeket is, ezért változatlanul alkalmaznak gyógypedagógust, amelyet az ágazati szabályozás a fenntartó döntése alapján (tehát, nem kötelezően alkalmazandó létszámként) lehetővé tesz. Erre tekintettel javasoljuk a korábbi szabályozással összhangban a gyógypedagógus munkakörre vonatkozó szabályozás visszaállítását a pótszabadság és az illetménypótlék tekintetében. Szükséges továbbá az ágazaton belül hasonló vagy azonos jellegű feladatellátást végzők esetében a szakágazatok foglalkoztatottjai közötti különbséget

7 7 megszüntetni a pótszabadság tekintetében. Ezért javasoljuk a koherencia érdekében a gyermekvédelmi szakellátás mintájára a bölcsődei ellátásban foglalkoztatott, oktatással-neveléssel összefüggő vezetői, szaktanácsadói munkakörökre is kiterjeszteni a pótszabadságra való jogosultságot. A támogatott lakhatás szolgáltatás bevezetésével szükséges az e szolgáltatás személyi feltételeként előírt esetfelelősre és kísérő támogatást biztosító munkatársra vonatkozó fizetési osztályokat rögzíteni a Korm. rendelet 2. számú melléklet I. részében A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (Gyár.) módosítása A járások kialakításával összefüggésben megtörtént az egyes kormányrendeletek, köztük a Gyár. módosítása január 1-jei hatállyal. Főszabály szerint a járási gyámhivatal a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló kormányrendeletben meghatározott illetékességi területén látja el feladat- és hatáskörét. A megyeszékhelyen működő járási gyámhivatal, a fővárosban a fővárosi kormányhivatal V. kerületi gyámhivatala, Pest megyében a szentendrei járási kormányhivatal jár el az örökbefogadással kapcsolatban, így dönt a gyermek örökbe fogadhatónak nyilvánításáról, felveszi, elbírálja és jóváhagyja a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy általi örökbefogadásához, dönt az örökbefogadás engedélyezéséről, dönt a felek közös kérelme alapján az örökbefogadás felbontásáról, pert indíthat, illetve kezdeményezhet a gyermek örökbefogadásának felbontása iránt, kérelemre felvilágosítást adhat a vér szerinti szülő adatairól. Ugyanakkor a hatásköri szabály mellett nincs külön illetékességi szabály az örökbefogadási ügyekre, amely a jogalkalmazás során bizonytalanságot okozhat. A hiányzó szabályt pótolja jelen módosítás A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapításának szeptember 1-jétől megváltozó szabályaira tekintettel újra kell szabályozni a nemzeti köznevelési törvény végrehajtási rendeletében is a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzettel összefüggő rendelkezéseket. 3. Kormányprogramhoz való viszony Az előterjesztés nem áll közvetlen összefüggésben a Kormány programjával. 4. Előzmények, kapcsolódások Az előterjesztés nem kapcsolódik más, folyamatban lévő előterjesztéshez. 5. Európai uniós kapcsolódások A tervezet nem rendelkezik európai uniós kapcsolódással. Előzetes véleményezési kötelezettség az Európai Unió joga alapján nem áll fenn. Az előterjesztés nem tartalmaz az EUMSz 107. cikke szerinti állami támogatást. 6. Országgyűlési tárgyalásra vonatkozó információk

8 8 7. Társadalmi egyeztetés A tervezet az Egyeztetési lapon feltüntetett szervezetekkel kerül egyeztetésre. 8. Vitás kérdések 9. Az előterjesztés kommunikációja 1. Milyen kommunikáció javasolt az előterjesztés elfogadása esetén? követő vagy kezdeményező* 2. A tájékoztatás módja: Kormányülést követő szóvivői tájékoztató Tárcaközlemény Tárca által szervezett sajtótájékoztató *a kívánt kommunikációs forma aláhúzandó! igen/nem igen/nem igen/nem 3. Fő üzenet (4-5 mondat) (a kormányzati kommunikáció tartalma, az előterjesztő kommunikációs szándéka): Az előterjesztés egyes gyermekvédelmi tárgyú és kapcsolódó kormányrendeleteknek a módosítását tartalmazza, elsősorban a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítására és a gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló, intézményben elhelyezett gyermek után járó családi pótlék felhasználására vonatkozó részletszabályok megalkotása érdekében. Az előterjesztés tartalmazza továbbá a gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeleteknek a jogalkalmazás során felmerülő problémák orvoslása érdekében szükséges módosítását. Az előterjesztő részéről nyilatkozó: Soltész Miklós szociális és családügyért felelős államtitkár

9 4. Részletes kommunikációs terv: Célcsoport: Tervezett időtartam: Eszközrendszer: Anyagi ráfordítás: 9

10 10 H A T Á S V I Z S G Á L A T I L A P Az előterjesztéshez az alábbi hatásvizsgálati lap került csatolásra: - a családi pótlék felhasználásával összefüggő módosításhoz készített hatásvizsgálati lap.

11 11 H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T A Kormány megtárgyalta és elfogadta az egyes gyermekvédelmi tárgyú és kapcsolódó kormányrendeleteknek a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításával, valamint a családi pótlék felhasználásával összefüggő módosításáról szóló előterjesztést, és elrendeli az előterjesztés mellékletében szereplő tervezetnek a Kormány rendeleteként a Magyar Közlönyben való kihirdetését.

12 12 Melléklet a /2013. számú előterjesztéshez A Kormány.../2013. (.....) Korm. r e n d e l e t e egyes gyermekvédelmi tárgyú és kapcsolódó kormányrendeleteknek a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításával, valamint a családi pótlék felhasználásával összefüggő módosításáról A Kormány a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 162. (1) bekezdés b), d), m), q) és z) pontjában, a 2. alcím tekintetében a családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény 51. a) pontjában, a 3. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 85. (3) bekezdés b) pont bb) alpontjában, a 4. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 132. (1) bekezdés d) pontjában, az 5. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 162. (1) bekezdés d) és n) pontjában, a 6. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 94. (4) bekezdés g) pontjában, a 7. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 162. (1) bekezdés d), q) és z) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása 1. (1) A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) 68/F. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Az óvodáztatási támogatást ugyanazon gyermek után csak az egyik szülő vagy a gyermek részére kirendelt családbafogadó gyám igényelheti. (2) A Gyer. 68/F. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Az óvodáztatási támogatás iránti 11. számú melléklet szerinti kérelmet a szülő, a családbafogadó gyám a lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy a kormányablaknál terjesztheti elő.

13 13 (3) A Gyer. 68/F. -a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki: (3a) Az óvodáztatási támogatás iránti kérelemhez, ha azt a családbafogadó gyám igényeli, csatolni kell a gyámrendelés tárgyában hozott gyámhatósági döntést. 2. A Gyer. 68/G. (4) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép: A gyermek Gyvt. 67/A. -a szerinti halmozottan hátrányos helyzetének [a) az első alkalommal folyósított óvodáztatási támogatás esetén a kérelem benyújtásának időpontjában, b) a további óvodáztatási támogatás esetén a tárgyév június hónapjában folyósított óvodáztatási támogatásnál a tárgyév május 5-én, a tárgyév december hónapjában folyósított óvodáztatási támogatásnál a tárgyév november 5-én kell fennállnia.] 3. A Gyer. 68/J. (2) bekezdés b) pont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: [A települési önkormányzat jegyzője a további óvodáztatási támogatás folyósítását megelőzően b) megvizsgálja, hogy] ba) a gyermek halmozottan hátrányos helyzete a 68/G. (4) bekezdés b) pontja szerinti időpontban fennáll-e, és 4. A Gyer. ÖTÖDIK RÉSZE a következő XI/A. Fejezettel egészül ki: XI/A. FEJEZET A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása 83/A. (1) A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása iránti kérelmet a 3. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani a) a 3. számú melléklet A) és B) lapjának együttes kitöltésével, ha a gyermek rendszeres kedvezményre való jogosultsága a kérelem benyújtásának időpontjában nem áll fenn, illetve a megállapítása iránt eljárás nincs folyamatban, b) a 3. számú melléklet A) lapja I) Személyi adatok 1 3. pontjának és a 3. számú melléklet B) lapjának kitöltésével, ha a gyermek rendszeres kedvezményre való jogosultsága a kérelem benyújtásának időpontjában fennáll. (2) A települési önkormányzat jegyzője a gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetének fennállását

14 14 a) a szülő(k), családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége tekintetében a szülő(k), családbafogadó gyám iskolai végzettségre vonatkozó önkéntes adatszolgáltatása, b) az alacsony foglalkoztatottság tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 18. -a alapján vezetett nyilvántartása vagy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 33. -a szerinti ellátásra való jogosultság hiányában az állami foglalkoztatási szervnek a szülő, családbafogadó gyám álláskeresőként történő nyilvántartásáról szóló igazolása, c) a településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégia szegregátum meghatározása, vagy ennek hiányában a lakókörnyezet, illetve lakáskörülmények tekintetében az elvégzett vagy beszerzett, 3/A. melléklet szerinti környezettanulmány vagy a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 2. számú melléklet IV. számú adatlapja szerinti, hat hónapnál nem régebbi, ugyanazon a címen elvégzett környezettanulmány alapján állapítja meg. (3) A (2) bekezdés c) pontja szerinti környezettanulmány elvégzésére a települési önkormányzat felkérheti a gyermekjóléti szolgálatot. (4) A települési önkormányzat jegyzője a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetet megállapító határozatához annak a szülő, családbafogadó gyám vagy a nagykorúvá vált gyermek részére történő közlésekor tájékoztatót mellékel a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzethez kapcsolódó jogosultságokról. (5) A települési önkormányzat jegyzője a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító határozatát, a határozat jogerőre emelkedését követő öt napon belül megküldi annak a nevelési-oktatási vagy felsőoktatási intézménynek, amellyel a gyermek (nagykorúvá vált gyermek) óvodai, tanulói vagy hallgatói jogviszonyban áll. 5. A Gyer a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki: (1a) Ha az illetékes megyei (fővárosi) gyermekvédelmi szakértői bizottság nem tud húsz napon belül szakvéleményt készíteni az elhelyezési javaslathoz, azt a gyermekvédelmi szakszolgálat haladéktalanul jelzi a gyámhivatal számára. Ebben az esetben a gyámhivatal az illetékességi területén kívüli, más megyei (fővárosi) gyermekvédelmi szakértői bizottságot kér fel a szakvélemény elkészítésére, ha annak elkészítését az újonnan felkért megyei (fővárosi) szakértői bizottság a megkeresésétől számított húsz napon belül vállalja. A gyámhivatal a felkérésről haladéktalanul tájékoztatja a) a gyermek elhelyezése kérdésében elhelyezési javaslatot és egyéni elhelyezési tervet készítő gyermekvédelmi szakszolgálatot és b) az újonnan felkért megyei (fővárosi) szakértői bizottság helye szerinti gyermekvédelmi szakszolgálatot. (1b) A gyámhivatal, valamint a gyermekvédelmi szakszolgálat és a gyermekvédelmi szakértői bizottság ha technikai felkészültségük lehetővé teszi elektronikus levél útján tartanak kapcsolatot. A felkért gyermekvédelmi szakértői bizottság a gyermek elhelyezése kérdésében

15 15 elhelyezési javaslatot és egyéni elhelyezési tervet készítő gyermekvédelmi szakszolgálatnak küldi meg közvetlenül a szakvéleményét, és erről értesíti a gyámhivatalt. 6. A Gyer a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés és alcím lép: A gondozási hely meghatározása és a járulékos kérdések eldöntése 103. (1) A gyámhivatal a nevelésbe vétel kezdő időpontját követő harmincöt napon belül a gyermekvédelmi gyám, a gyermek gondozási helye, a vér szerinti családot gondozó gyermekjóléti szolgálat tájékoztatása, javaslata, a gyermekvédelmi szakszolgálat elhelyezési javaslata és egyéni elhelyezési terve, valamint a megyei, fővárosi gyermekvédelmi szakértői bizottság szakvéleménye alapján az ítélőképessége birtokában lévő gyermek véleményének figyelembevételével meghatározza a gondozási helyet és dönt a Gyvt. 79. (5) bekezdése szerinti járulékos kérdésekről. (2) A gyámhivatal a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését vagy a gyermek nevelésbe vételére irányuló eljárás megindítását követő öt napon belül, vagy a gyermek nevelésbe vételével egyidejűleg megkeresi a gyermekvédelmi szakszolgálatot, hogy készítse elő az elhelyezési javaslatot, valamint az egyéni elhelyezési tervet és azokat tizenöt napon belül küldje meg számára. (3) Ha az illetékes megyei (fővárosi) gyermekvédelmi szakértői bizottság nem tud húsz napon belül szakvéleményt készíteni az elhelyezési javaslathoz, azt a gyermekvédelmi szakszolgálat haladéktalanul jelzi a gyámhivatal számára. Ebben az esetben a gyámhivatal az illetékességi területén kívüli, más megyei (fővárosi) gyermekvédelmi szakértői bizottságot kér fel a szakvélemény elkészítésére, ha annak elkészítését az újonnan felkért megyei (fővárosi) szakértői bizottság a megkeresésétől számított húsz napon belül vállalja. A gyámhivatal a felkérésről haladéktalanul tájékoztatja a) a gyermek elhelyezése kérdésében elhelyezési javaslatot és egyéni elhelyezési tervet készítő gyermekvédelmi szakszolgálatot és b) az újonnan felkért megyei (fővárosi) szakértői bizottság helye szerinti gyermekvédelmi szakszolgálatot. (4) A gyámhivatal, valamint a gyermekvédelmi szakszolgálat és a gyermekvédelmi szakértői bizottság ha technikai felkészültségük lehetővé teszi elektronikus levél útján tartanak kapcsolatot. A felkért gyermekvédelmi szakértői bizottság a gyermek elhelyezése kérdésében elhelyezési javaslatot és egyéni elhelyezési tervet készítő gyermekvédelmi szakszolgálatnak küldi meg közvetlenül a szakvéleményét, és erről értesíti a gyámhivatalt. (5) A gyámhivatal a gyermekvédelmi szakszolgálat által elkészített elhelyezési javaslat és egyéni elhelyezési terv kézhezvételét követően tárgyalást tart. A tárgyaláson részt vesz a) az ítélőképessége birtokában lévő gyermek, b) a szülő, feltéve, hogy szülői felügyeleti jogát nem szüntették meg, valamint a lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes gyermekjóléti szolgálat képviselője, c) szükség szerint a gyermek más hozzátartozója, d) a családot korábban gondozó gyermekjóléti szolgálat képviselője, e) a kirendelt vagy javasolt gyermekvédelmi gyám, f) az ideiglenes gondozási helyet biztosító nevelőszülő és működtetőjének vagy a gondozó intézménynek a képviselője,

16 16 g) a javasolt nevelőszülő és működtetőjének képviselője, a javasolt gondozó intézmény képviselője, h) a gyermekjogi képviselő. (6) A tárgyaláson a gyermekvédelmi gyám ismerteti a gyermekvédelmi szakszolgálat által előkészített elhelyezési javaslatot és egyéni elhelyezési tervet. Ha a gyermekvédelmi gyám nem tud személyesen részt venni a tárgyaláson, a gyermekvédelmi szakszolgálat legkésőbb a tárgyalás időpontjáig megküldi a gyámhivatalnak az általa előkészített elhelyezési javaslatot és egyéni elhelyezési tervet. (7) A tárgyalás során a résztvevők kialakítják az elhelyezési javaslatra és az egyéni elhelyezési tervre vonatkozó véleményüket, melyet a gyámhivatal jegyzőkönyvben rögzít. A tárgyalást úgy kell megtartani, hogy hozzásegítse a gyermeket és a szülőt a nevelésbe vétel okának, céljának és jogkövetkezményének megismeréséhez. (8) A gyámhatóság a gondozási hely meghatározására irányuló döntése meghozatala során mérlegeli a) a megyei, fővárosi, illetve országos gyermekvédelmi szakértői bizottság szakvéleményében foglaltakat, b) a gyermekvédelmi szakszolgálat elhelyezési javaslatában és egyéni elhelyezési tervében foglaltakat, c) a gyermek szülőjének vagy a gyermeket korábban gondozó más személynek a véleményét a javasolt gondozási helyről, a kapcsolattartásról és az őt érintő egyéb kérdésekről, d) az ítélőképessége birtokában lévő gyermek véleményét a számára javasolt gondozási helyről és kapcsolattartásról, amelyet da) a gyermek személyes meghallgatása útján szerez be, ha az szükséges és nem ellentétes a gyermek érdekeivel, db) a gyermeket gondozó intézmény, személy útján vagy a megyei, fővárosi, illetve országos gyermekvédelmi szakértői bizottság szakvéleményéből szerez be, ha a gyermek meghallgatása szükségtelen vagy ellentétes az érdekeivel. (9) A gondozási hely meghatározására irányuló eljárás során a szülő ha szülői felügyeleti jogát nem szüntették meg kérheti, hogy a gyermeket nevelőszülőnél, gyermekotthonban, fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek otthonában helyezzék el. A kért elhelyezési módtól különösen akkor lehet eltérni, ha az ellentétes a gyermek érdekével vagy az elhelyezés feltételei nem állnak fenn. 7. A Gyer (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Ha a gyermeknek vagy a gondnokság alatt álló személynek van vagyona, azt a gyám vagy a gondnok leltárral veszi át. A gyámhivatal felkéri a hagyatéki ügyekben eljáró hatóságot a leltár felvételére. A leltárt a hagyatéki leltározásra vonatkozó rendelkezések szerint kell elkészíteni. 8. A Gyer (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

17 17 (1) A családbafogadó gyám nem köteles éves számadásra, ha a gyámoltnak nincsen vagyona és bevételeinek havi összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. Nem köteles éves számadásra a gyermekvédelmi gyám, ha a gyámolt nem rendelkezik vagyonnal és utána kizárólag családtámogatási ellátást folyósítanak. A Gyer. a következő sal egészül ki: A gyermekotthonban, a fogyatékos személyek otthonában vagy a pszichiátriai betegek otthonában elhelyezett gyermek számára június 30-áig átutalt családi pótlékkal való elszámolásra a június 30-án hatályos 159. (1a) bekezdést kell alkalmazni. A Gyer. a következő sal egészül ki: (1) A Gyvt. 161/Q. (4) és (5) bekezdésének alkalmazásában szeptember 1- jét megelőzően megállapított óvodáztatási támogatásnak minősül a szeptember 1-jét megelőzően benyújtott kérelem alapján, a augusztus 31-én hatályos szabályozás szerint megállapított óvodáztatási támogatás is. (2) Az egyes gyermekvédelmi tárgyú és kapcsolódó kormányrendeleteknek a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításával, valamint a családi pótlék felhasználásával összefüggő módosításáról szóló /2013. ( ) Korm. rendelettel megállapított 68/G. (4) bekezdést, 68/J. (2) bekezdés b) pont ba) alpontját és 11. számú mellékletet a augusztus 31-ét követően óvodáztatási támogatás megállapítása iránt indult ügyekben és a szeptember 1-jét megelőzően indult eljárások alapján megállapított óvodáztatási támogatásnak a szeptember 1-jét követően esedékes, további alkalommal történő folyósítására kell alkalmazni. 11. (1) A Gyer. 3. számú melléklete helyébe az 1. melléklet szerinti melléklet lép. (2) A Gyer. a 2. melléklet szerinti 3/A. melléklettel egészül ki. (3) A Gyer. 11. számú melléklete helyébe a 3. melléklet szerinti melléklet lép. 12. Hatályát veszti a Gyer. a) 149. (5) bekezdésében a személyre szóló szövegrész, b) 159. (1a) bekezdése. 13.

18 18 (1) A Gyer. a) 68. (3) bekezdésében az a Nemzeti Üdülési Szolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Üdülési Szolgálat) szövegrész helyébe az az Erzsébet Utalványforgalmazó és Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Erzsébet Utalványforgalmazó Kft.) szövegrész, b) 68. (4), (7), (9), (13), (14) és (16) bekezdésében az Üdülési Szolgálat szövegrész helyébe az Erzsébet Utalványforgalmazó Kft. szövegrész, c) 102. (2) bekezdés b) pontjában a letéti számlájának szövegrész helyébe a fizetési számlájának szöveg, d) 102. (2a) bekezdésében a letéti számlájának szövegrész helyébe a fizetési számlájának szöveg lép. (2) A Gyer. a) 66/A. (1) bekezdésében a szülőt szövegrész helyébe a szülőt, családbafogadó gyámot szöveg, b) 68/F. (3) bekezdésében, 68/G. (2) bekezdés b) pontjában a szülő szövegrész helyébe a szülő, a családbafogadó gyám szöveg, c) 68/G. (1) bekezdésében a Gyvt. 20/C. (5) bek. szövegrész helyébe a Gyvt. 20/C. (4) bek. szöveg, d) 68/G. (5) bekezdésében a Gyvt. 20/C. (5) bekezdése szövegrész helyébe a Gyvt. 20/C. (4) bekezdése szöveg, e) 68/H. (1) bekezdésében a Gyvt. 20/C. (10) bekezdése szövegrész helyébe a Gyvt. 20/C. (9) bekezdése szöveg, f) 68/I. (1) bekezdésében a szülőt szövegrész helyébe a szülőt, a családbafogadó gyámot szöveg és a Gyvt. 20/C. (6) bek. szövegrész helyébe a Gyvt. 20/C. (5) bek. szöveg, g) 68/J. (1) bekezdésében a Gyvt. 20/C. (6) bek. szövegrész helyébe a Gyvt. 20/C. (5) bek. szöveg, h) 68/K. (1) bekezdésében a Gyvt. 20/C. (5) és (6) bekezdésében szövegrész helyébe a Gyvt. 20/C. (4) és (5) bekezdésében szöveg, i) 68/K. (2) bekezdésében és 68/L. (1) bekezdésében a Gyvt. 20/C. (5) bekezdésében szövegrész helyébe a Gyvt. 20/C. (4) bekezdésében szöveg és a Gyvt. 20/C. (6) bekezdésében szövegrész helyébe a Gyvt. 20/C. (5) bekezdésében szöveg, j) 12. számú mellékletének címében, valamint 4., 5. és 7. pontjában a Gyvt. 20/C. (5) bekezdése szövegrész helyébe a Gyvt. 20/C. (4) bekezdése szöveg, k) 13. számú mellékletének címében, valamint 4., 5. és 7. pontjában a Gyvt. 20/C. (6) bekezdése szövegrész helyébe a Gyvt. 20/C. (5) bekezdése szöveg, l) 14. számú melléklete 3/A) pontjában a szülő által igazolt mulasztása szövegrész helyébe a szülő, családbafogadó gyám által igazolt mulasztása szöveg, m) 14. számú melléklete 3/B) pontjában a szülő által igazolt mulasztása szövegrész helyébe a szülő, családbafogadó gyám által igazolt mulasztása szöveg, n) 14. számú melléklete 3/B) pontját követő részében a szülő által igazolt és az igazolatlanul mulasztott napok szövegrészek helyébe a szülő/családbafogadó gyám által igazolt és az igazolatlanul mulasztott napok szöveg lép. 2. A családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

19 Hatályát veszti a családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. (4) bekezdése. 3. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása 15. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a következő 10. -sal és azt megelőzően a következő alcímmel egészül ki: [A törvény 61. -ának (4) bekezdéséhez] 10. (1) A a) gyermekotthonban a gyermekvédelmi asszisztens, a gyermekfelügyelő és a kisgyermeknevelő munkakörre, b) javítóintézetben a gyermekfelügyelő munkakörre, c) bölcsődében a kisgyermeknevelő munkakörre, d) gyermekek átmeneti otthonában a gyermekfelügyelő munkakörre meghatározott képesítési előírás alól a felmentés abban az esetben adható meg, ha a közalkalmazott a képesítés megszerzése érdekében már oktatásban vesz részt, vagy az adott munkakörre nem áll rendelkezésre olyan a képesítési előírásoknak megfelelő képesítésű személy, aki az adott munkakörre kinevezhető lenne és a közalkalmazott vállalja a képesítés megszerzését. (2) A képesítési előírás alól a felmentést a munkáltatói jogkör gyakorlója határozott időre, legfeljebb három évre adhatja meg. 16. (1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 8. a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (Az oktatói, nevelői munkát végzők pótszabadságára jogosult) a) a bölcsődei és a 0 3 éves korú gyermekeket ellátó gyermekotthoni kisgyermeknevelői, bölcsődei intézményvezetői, vezetői és szaktanácsadói, (munkát végző közalkalmazott.)

20 20 (2) A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 8. -a a következő f) ponttal egészül ki: (Az oktatói, nevelői munkát végzők pótszabadságára jogosult) f) bölcsődében a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, gondozását végző gyógypedagógus (munkát végző közalkalmazott.) 17. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul. 18. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 15. (6) bekezdésében a kisgyermeknevelőt szövegrész helyébe a kisgyermeknevelőt és a gyógypedagógust szöveg lép. 4. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása 19. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 17/B. -a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: (1a) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a jogosultság megszüntetését megelőzően teljesített együttműködés is figyelembe vehető a megelőző együttműködés számításánál abban az esetben, ha a közfoglalkoztatási jogviszony azonnali felmondással történő megszüntetésére a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló évi CVI. törvény (a továbbiakban: Kftv.) 1. (4e) bekezdése alapján, a Kftv. 1. (4a) bekezdés a) pontjában foglalt okból került sor. 5. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása 20. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyár.) 4. -a a következő r) ponttal egészül ki:

Neve:... Születési neve:... Anyja neve

Neve:... Születési neve:... Anyja neve 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez FORMANYOMTATVÁNY rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre

Részletesebben

A) Személyi adatok. Név Születési hely, idő Anyja neve Társadalombiztosítási. Jele (TAJ)

A) Személyi adatok. Név Születési hely, idő Anyja neve Társadalombiztosítási. Jele (TAJ) 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez FORMANYOMTATVÁNY rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre

Részletesebben

I) Személyi adatok. Lakóhely: irányítószám...település...utca/út/tér... házszám... épület/lépcsőház... emelet, ajtó

I) Személyi adatok. Lakóhely: irányítószám...település...utca/út/tér... házszám... épület/lépcsőház... emelet, ajtó FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához Alulírott kérem, hogy gyermekem, gyermekeim részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 860 FORMANYOMTATVÁNY. A) lap. I) Személyi adatok

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 860 FORMANYOMTATVÁNY. A) lap. I) Személyi adatok 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 860 FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A lap), és a hátrányos, halmozottan hátrányos

Részletesebben

FORMANYOMTATVÁNY. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához

FORMANYOMTATVÁNY. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához FORMANYOMTATVÁNY rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

FORMANYOMTATVÁNY. A) lap

FORMANYOMTATVÁNY. A) lap FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A lap), és a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához (B lap) A) lap Alulírott

Részletesebben

Drégelypalánki Közös Önkormányzati Hivatal Ipolyvecei Kirendeltség 2669. Ipolyvece, Dózsa György út 82.

Drégelypalánki Közös Önkormányzati Hivatal Ipolyvecei Kirendeltség 2669. Ipolyvece, Dózsa György út 82. Drégelypalánki Közös Önkormányzati Hivatal Ipolyvecei Kirendeltség 2669. Ipolyvece, Dózsa György út 82. FORMANYOMTATVÁNY rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához Alulírott

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot

Részletesebben

KÉRELEM rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához

KÉRELEM rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal J e g y z ő j e 3346 Bélapátfalva, József A. u. 19. KÉRELEM rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m

Részletesebben

FORMANYOMTATVÁNY. A) lap

FORMANYOMTATVÁNY. A) lap FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A lap), és a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához (B lap) A) lap Alulírott

Részletesebben

FORMANYOMTATVÁNY. A) lap

FORMANYOMTATVÁNY. A) lap FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A lap), és a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához (B lap) A) lap Alulírott

Részletesebben

KÉRELEM. A) lap. I) Személyi adatok. Születési

KÉRELEM. A) lap. I) Személyi adatok. Születési 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez KÉRELEM a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A lap), és a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának

Részletesebben

FORMANYOMTATVÁNY. A) lap

FORMANYOMTATVÁNY. A) lap Illetékmentes! FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A lap), és a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához (B lap)

Részletesebben

FORMANYOMTATVÁNY. A) lap

FORMANYOMTATVÁNY. A) lap 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 851 FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A lap), és a hátrányos, halmozottan hátrányos

Részletesebben

KÉRELEM. A) lap. I) Személyi adatok

KÉRELEM. A) lap. I) Személyi adatok KÉRELEM a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A lap), és a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához (B lap) A) lap Alulírott kérem,

Részletesebben

FORMANYOMTATVÁNY A) LAP

FORMANYOMTATVÁNY A) LAP FORMANYOMTATVÁNY rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A lap), és a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához (B lap) A) LAP Alulírott

Részletesebben

FORMANYOMTATVÁNY. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához

FORMANYOMTATVÁNY. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához FORMANYOMTATVÁNY rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

A) lap. I. Személyi adatok. 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve

A) lap. I. Személyi adatok. 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához [A) lap], valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához [B) lap] A) lap

Részletesebben

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-011 E-mail: hivatal@sagvar.hu FORMANYOMTATVÁNY. I) Személyi adatok

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-011 E-mail: hivatal@sagvar.hu FORMANYOMTATVÁNY. I) Személyi adatok Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-011 E-mail: hivatal@sagvar.hu FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához

Részletesebben

FORMANYOMTATVÁNY. A) lap

FORMANYOMTATVÁNY. A) lap 3. sz. melléklet a 149/1997.(IX. 10.) Kormány rendelethez FORMANYOMTATVÁNY rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A lap), és a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet

Részletesebben

A) lap (1-6 oldal) KÉRELEM. 6. számú melléklet. 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

A) lap (1-6 oldal) KÉRELEM. 6. számú melléklet. 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 6. számú melléklet 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez KÉRELEM a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A lap), és a hátrányos, halmozottan

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez FORMANYOMTATVÁNY. A) lap. I) Személyi adatok

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez FORMANYOMTATVÁNY. A) lap. I) Személyi adatok 65/A. Ha a kérelmező kérelmében nem igazolja a) a 3. számú melléklet A) lapja II. Jövedelmi adatok 4-6. pontja szerinti nyilvános, vagy valamely hatóság vagy bíróság jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásában

Részletesebben

Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala

Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala 2015 Szigetmonostor, Fő u. 26. Telefon: (26) 814-863, Telefax: (26) 393-464 e-mail: igazgatas@szigetmonostor.hu Ügyintéző: Szilágyi Szabina FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres

Részletesebben

A) lap. I) Személyi adatok

A) lap. I) Személyi adatok FORMANYOMTATVÁNY rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A lap), és a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához (B lap) A) lap Alulírott

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez FORMANYOMTATVÁNY

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez FORMANYOMTATVÁNY 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez FORMANYOMTATVÁNY A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A lap), és a hátrányos, halmozottan hátrányos

Részletesebben

I) Személyi adatok. 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

I) Személyi adatok. 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1. melléklet a 257/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához

Részletesebben

A) lap. Tartózkodási hely: irányítószám..település

A) lap. Tartózkodási hely: irányítószám..település FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A lap), és a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához (B lap) A) lap Alulírott

Részletesebben

FORMANYOMTATVÁNY. a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A lap), és

FORMANYOMTATVÁNY. a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A lap), és FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A lap), és a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához (B lap) A) lap Alulírott

Részletesebben

Kérelem a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A lap),

Kérelem a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A lap), Kérelem a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A lap), és a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához (B lap) A) lap Alulírott kérem,

Részletesebben

A) lap. (A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet, tartózkodási helyet kell feltüntetni)

A) lap. (A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet, tartózkodási helyet kell feltüntetni) 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 971 FORMANYOMTATVÁNY rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához A) lap Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez FORMANYOMTATVÁNY. A) lap. I) Személyi adatok

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez FORMANYOMTATVÁNY. A) lap. I) Személyi adatok 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A lap), valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos

Részletesebben

FORMANYOMTATVÁNY. a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A lap),

FORMANYOMTATVÁNY. a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A lap), MB 01 04 C FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A lap), és a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához (B lap) A)

Részletesebben

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 8654 Ságvár, Fő u. 16. Tel: 84/ Fax: 84/ FORMANYOMTATVÁNY

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 8654 Ságvár, Fő u. 16. Tel: 84/ Fax: 84/ FORMANYOMTATVÁNY Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 8654 Ságvár, Fő u. 16. Tel: 84/580-022 Fax: 84/380-011 E-mail: hivatal@sagvar.hu FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához

Részletesebben

FORMANYOMTATVÁNY. I) Személyi adatok. 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve

FORMANYOMTATVÁNY. I) Személyi adatok. 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A lap), és a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához (B lap) A) lap Alulírott

Részletesebben

Személyi adatok. Tartózkodási hely: irányítószám... település... utca/út/tér... házszám...épület/lépcsőház... emelet, ajtó

Személyi adatok. Tartózkodási hely: irányítószám... település... utca/út/tér... házszám...épület/lépcsőház... emelet, ajtó 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 848 FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához [A) lap], valamint a hátrányos, halmozottan

Részletesebben

I. Személyi adatok. 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:...

I. Személyi adatok. 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához [A) lap], valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához [B) lap] A) lap

Részletesebben

FORMANYOMTATVÁNY. 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:...

FORMANYOMTATVÁNY. 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez A) lap FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A lap), és a hátrányos, halmozottan hátrányos

Részletesebben

I. Személyi adatok. 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:...

I. Személyi adatok. 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához [A) lap], valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához [B) lap] A) lap

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat JEGYZŐJÉTŐL 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel/Fax: 35/

Rétság Város Önkormányzat JEGYZŐJÉTŐL 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel/Fax: 35/ Rétság Város Önkormányzat JEGYZŐJÉTŐL 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel/Fax: 35/ 550-100 E-mail: jegyzo@retsag.hu 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez FORMANYOMTATVÁNY A rendszeres

Részletesebben

A) lap. I. Személyi adatok. 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:...

A) lap. I. Személyi adatok. 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához [A) lap], valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához [B) lap] A) lap

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez FORMANYOMTATVÁNY

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez FORMANYOMTATVÁNY 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A lap), és a hátrányos, halmozottan hátrányos

Részletesebben

I.) Személyi adatok. Neve:

I.) Személyi adatok. Neve: KÉRELEM a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához [A) lap], valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához [B) lap] A) lap Alulírott

Részletesebben

A) lap. I. Személyi adatok

A) lap. I. Személyi adatok 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához [A) lap], valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos

Részletesebben

számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 2016 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához [A) lap], valamint a hátrányos, halmozottan

Részletesebben

A) lap. I) Személyi adatok

A) lap. I) Személyi adatok 3. számú melléklet a 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelethez KÉRELEM a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához [A) lap], és a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának

Részletesebben

K É R E L E M. I) Személyi adatok. Neve: :.. Születési neve:... Anyja neve: Születés helye, ideje:

K É R E L E M. I) Személyi adatok. Neve: :.. Születési neve:... Anyja neve: Születés helye, ideje: K É R E L E M a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A lap), és a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához (B lap) A) lap Alulírott

Részletesebben

A) lap. I. Személyi adatok

A) lap. I. Személyi adatok 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 1 FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához [A) lap], valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos

Részletesebben

A) lap. I) Személyi adatok

A) lap. I) Személyi adatok 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A lap), és a hátrányos, halmozottan hátrányos

Részletesebben

FORMANYOMTATVÁNY. A) lap

FORMANYOMTATVÁNY. A) lap 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához [A) lap], valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos

Részletesebben

A) lap. I. Személyi adatok

A) lap. I. Személyi adatok 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. Rendelethez FORMANYOMTATVÁNY rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához [A) lap], valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos

Részletesebben

BÉKÉSI POLGÁRMESTERI HIVATAL Érkezett: IGAZGATÁSI OSZTÁLY

BÉKÉSI POLGÁRMESTERI HIVATAL Érkezett: IGAZGATÁSI OSZTÁLY BÉKÉSI POLGÁRMESTERI HIVATAL Érkezett: IGAZGATÁSI OSZTÁLY Előző jogosultság fennáll: 5630 Békés, Petőfi u. 2., Tel.: (66) 411-011 FORMANYOMTATVÁNY rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához

Részletesebben

FORMANYOMTATVÁNY. I. ) Személyi adatok

FORMANYOMTATVÁNY. I. ) Személyi adatok FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához [A) lap], valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához [B) lap] A) lap

Részletesebben

I) Személyi adatok. Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... utca/út/tér... házszám... épület/lépcsőház...

I) Személyi adatok. Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... utca/út/tér... házszám... épület/lépcsőház... 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A lap), valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos

Részletesebben

A) lap. I. Személyi adatok. Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... Lakóhely: irányítószám...település..

A) lap. I. Személyi adatok. Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... Lakóhely: irányítószám...település.. 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 1 FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához [A) lap], valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos

Részletesebben

FORMANYOMTATVÁNY. A) lap

FORMANYOMTATVÁNY. A) lap FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A lap), valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához (B lap) A) lap

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez FORMANYOMTATVÁNY

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez FORMANYOMTATVÁNY 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A lap), és a hátrányos, halmozottan hátrányos

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához

KÉRELEM a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához KÉRELEM a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához Alulírott kérem, hogy gyermekem, gyermekeim részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

FORMANYOMTATVÁNY. a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához [A) lap], valamint

FORMANYOMTATVÁNY. a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához [A) lap], valamint FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához [A) lap], valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához [B) lap] A) lap

Részletesebben

I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A lap), valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához (B lap) A) lap

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához [A) lap], valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos

Részletesebben

Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ):.-.-. Állampolgársága:...

Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ):.-.-. Állampolgársága:... FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához [A) lap], valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához [B) lap] A) lap

Részletesebben

FORMANYOMTATVÁNY. irányítószám... település. ... utca/út/tér... házszám.

FORMANYOMTATVÁNY. irányítószám... település. ... utca/út/tér... házszám. FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához [A) lap], valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához [B) lap] A) lap

Részletesebben

ZALAKAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8749 ZALAKAROS, GYÓGYFÜRDŐ TÉR 1. TEL: 93/

ZALAKAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8749 ZALAKAROS, GYÓGYFÜRDŐ TÉR 1. TEL: 93/ ZALAKAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8749 ZALAKAROS, GYÓGYFÜRDŐ TÉR 1. TEL: 93/340-100 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Részletesebben

Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ):.-.-. Állampolgársága:...

Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ):.-.-. Állampolgársága:... FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához [A) lap], valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához [B) lap] A) lap

Részletesebben

FORMANYOMTATVÁNY. A) lap

FORMANYOMTATVÁNY. A) lap FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A lap), és a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához (B lap) A) lap Alulírott

Részletesebben

FORMANYOMTATVÁNY rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához. A) Személyi adatok

FORMANYOMTATVÁNY rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához. A) Személyi adatok FORMANYOMTATVÁNY rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

I. Személyi adatok Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ) Születési helye, ideje. Anyja neve Állampolgárs ága. Neve és születési neve

I. Személyi adatok Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ) Születési helye, ideje. Anyja neve Állampolgárs ága. Neve és születési neve 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 1 FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához [A) lap], valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos

Részletesebben

FORMANYOMTATVÁNY. A) lap

FORMANYOMTATVÁNY. A) lap FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A lap), és a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához (B lap) A) lap Alulírott

Részletesebben

FORMANYOMTATVÁNY. A) lap

FORMANYOMTATVÁNY. A) lap FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A lap), és a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához (B lap) A) lap Alulírott

Részletesebben

A) lap. I) Személyi adatok

A) lap. I) Személyi adatok FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A lap), és a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához (B lap) A) lap Alulírott

Részletesebben

FORMANYOMTATVÁNY rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A Iap), és

FORMANYOMTATVÁNY rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A Iap), és I a 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.1 Korm. rendelethez FORMANYOMTATVÁNY rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A Iap), és a hátrányos, halmozottan hátrányos

Részletesebben

Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ):.-.-. Állampolgársága:...

Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ):.-.-. Állampolgársága:... FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához [A) lap], valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához [B) lap] A) lap

Részletesebben

A) lap. I. Személyi adatok. Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... Lakóhely: irányítószám...

A) lap. I. Személyi adatok. Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születés helye, ideje:... Lakóhely: irányítószám... FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához [A lap)], valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához [B lap)] A) lap

Részletesebben

Budakalászi Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati és Szervezési Iroda

Budakalászi Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati és Szervezési Iroda Budakalászi Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati és Szervezési Iroda 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 06 26 340-266 info@budakalasz.hu www.budakalasz.hu 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm.

Részletesebben

I.) Személyi adatok. 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

I.) Személyi adatok. 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához [A) lap], valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához [B) lap] A) lap

Részletesebben

A) lap. I. Személyi adatok. 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje:...

A) lap. I. Személyi adatok. 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje:... FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához [A) lap], valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához [B) lap] A) lap

Részletesebben

(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet, tartózkodási helyet kell feltüntetni.

(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet, tartózkodási helyet kell feltüntetni. EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8413 Eplény, Veszprémi utca 64. FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához [A) lap], valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelethez FORMANYOMTATVÁNY

3. számú melléklet a 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelethez FORMANYOMTATVÁNY 3. számú melléklet a 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelethez FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A lap), valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos

Részletesebben

I. Személyi adatok. ... utca/út/tér...házszám épület/lépcsőház...emelet, ajtó. Tartózkodási hely: irányítószám... település

I. Személyi adatok. ... utca/út/tér...házszám épület/lépcsőház...emelet, ajtó. Tartózkodási hely: irányítószám... település 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához [A) lap], valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához [A) lap], valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos

Részletesebben

Pilisi Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda Szociális Csoport

Pilisi Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda Szociális Csoport Pilisi Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda Szociális Csoport 2721 Pilis Kossuth Lajos u. 47. Telefon: 29/696-315 Fax: 29/696-320 E-mail: szocialis@pilis.hu Honlap: www.pilis.hu FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres

Részletesebben

FORMANYOMTATVÁNY. I.) Személyi adatok

FORMANYOMTATVÁNY. I.) Személyi adatok FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához [A) lap],valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához [B) lap] A) lap

Részletesebben

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani.

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: NYILATKOZAT A) Személyi adatok A rendszeres

Részletesebben

A lap. Születési hely, év, hó, nap: Anyja neve: Lakóhely: irányítószám település utca/út/tér házszám épület/lépcsőház emelet, ajtó

A lap. Születési hely, év, hó, nap: Anyja neve: Lakóhely: irányítószám település utca/út/tér házszám épület/lépcsőház emelet, ajtó Átvétel: Szignó: ) KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ ÉS FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ (A lap), és A HÁTRÁNYOS, HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZET FENNÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (B lap) A lap

Részletesebben

KÉRELEM. A) lap. Indoklás: I) Személyi adatok. Neve:.. Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje:... Lakóhely: irányítószám..

KÉRELEM. A) lap. Indoklás: I) Személyi adatok. Neve:.. Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje:... Lakóhely: irányítószám.. KÉRELEM a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához (A lap), és a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához (B lap) A) lap Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére/részemre

Részletesebben

K É R E L E M. gyermek neve szül. hely, idő anyja neve óvoda, iskola neve

K É R E L E M. gyermek neve szül. hely, idő anyja neve óvoda, iskola neve K É R E L E M rendszeres gyermekvédelm i kedvezm ényhez Név:... Születési név:... Születési helye, ideje:... Anyja neve:... Állampolgársága:... Családi állapot:... Jogállása:... Társadalombiztosítási Azonosító

Részletesebben

GYÖMRŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2230 Gyömrő, Szabadság út 1. 29-330-011, 29-330-012; Fax: 29-330-078 pmhiv@gyomro.hu

GYÖMRŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2230 Gyömrő, Szabadság út 1. 29-330-011, 29-330-012; Fax: 29-330-078 pmhiv@gyomro.hu GYÖMRŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2230 Gyömrő, Szabadság út 1. 29-330-011, 29-330-012; Fax: 29-330-078 pmhiv@gyomro.hu 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres

Részletesebben

FORMANYOMTATVÁNY. A) lap

FORMANYOMTATVÁNY. A) lap FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A lap), valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához (B lap) A) lap

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Ügyintéző: Farkas Ildikó Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 9. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal Királyszentistváni Kirendeltsége 8195 Királyszentistván, Fő u Tel.: 88/ Fax: 88/

Litéri Közös Önkormányzati Hivatal Királyszentistváni Kirendeltsége 8195 Királyszentistván, Fő u Tel.: 88/ Fax: 88/ Litéri Közös Önkormányzati Hivatal Királyszentistváni Kirendeltsége 8195 Királyszentistván, Fő u. 32-34. Tel.: 88/589-921 Fax: 88/589-920 FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához

Részletesebben

KÉRELEM. NYILATKOZAT A) Személyi adatok. Születési hely, idő

KÉRELEM. NYILATKOZAT A) Személyi adatok. Születési hely, idő Herend Város Polgármesteri Hivatala Jegyzője részére KÉRELEM lulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához [A) lap], valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos

Részletesebben

A) lap. I) Személyi adatok

A) lap. I) Személyi adatok 63762 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 116. szám 1. melléklet a 257/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

K É R E L E M ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY

K É R E L E M ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY K É R E L E M ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY 1. A kérelmező adatai: Neve:... Születéskori neve:.... Anyja neve:..... Születési helye és ideje:.. Állandó lakcíme:..... Tartózkodási helye:. TAJ szám: Állampolgárság:..

Részletesebben

KÉRELEM. A) Személyi adatok

KÉRELEM. A) Személyi adatok KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: A) Személyi

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot

Részletesebben

K É R E L E M. A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:... Tartózkodási helye:

K É R E L E M. A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:... Tartózkodási helye: K É R E L E M RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA A támogatást kérő neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:.. Állandó lakhelye:.... Tartózkodási helye: Kérem, hogy a velem együtt élő

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Jogosultsági feltételek:

Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Jogosultsági feltételek: Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Hatósági

Részletesebben

A) lap. Alulírott kérem, hogy

A) lap. Alulírott kérem, hogy ÜGYFÉLFOGADÁSI REND Hétfő: 8:00-12:00; 12:50-18:00 Kedd: 8:00-12:00 Szerda: 8:00-12:00; 12:30-16:00 Csütörtök: 8:00-12:00 Péntek: 8:00-12:00 Tompa Város Jegyzőjének 6422 Tompa, Szabadság tér 3. Tel.: 77/551-500

Részletesebben

Érkezett: Ügyintéző: I.) Személyi adatok

Érkezett: Ügyintéző: I.) Személyi adatok Érkezett: Ügyintéző: FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához (A lap), valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához

Részletesebben