Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: P-256/2008 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: P-256/2008 Témafelelős: Kovács Zsuzsa"

Átírás

1 Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: P-256/2008 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő- testülete Tárgy: Beiskolázási körzethatárok felülvizsgálata Mell: 4 db Szentes Tisztelt Képviselő- testület! július 3-tól módosultak a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvénynek (továbbiakban: Kt.) az iskolai körzethatárokról szóló rendelkezései. Az új szabályok szerint a helyi önkormányzatoknak a felvételi körzeteket december 31-éig kell kialakítaniuk. Ennek szellemében módosult és pontosabbá vált az általános iskolai felvételi körzetekre vonatkozó szabályozás, amely már nem szomszédos felvételi körzetről rendelkezik, hanem a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 1 és az e körbe nem tartozó tanulók egymáshoz viszonyított arányát településre vetíti ki, és ehhez viszonyítva írja elő a körzeti arányok megtartását (Kt. 66. (2) bekezdés). Az általános iskolai körzethatárok megállapítására vonatkozó előírások értelmezése szempontjából fontos a Kt. által alkalmazott fogalmak előzetes tisztázása. 1./ Felvételi körzet fogalma: Ahhoz, hogy a tankötelezettség teljesítését meg lehessen szervezni, meg kell határozni azt a település részt, amely területen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek, tanulók felvételi kérelmét a hozzárendelt iskola nem utasíthatja el. Az iskola elsősorban azoknak a tanulóknak a kérelmét köteles teljesíteni, akik tekintetében ellátja a kötelező felvételi feladatokat. Minden más felvételi és átvételi kérelem teljesítésére csak akkor nyílik lehetősége, ha teljesítette az előírt kötelezettségét, vagyis nincs már olyan felvételi, átvételi kérelem, amelynek teljesítését nem utasíthatja el. Az általános iskolai körzetek kialakításának kötelezettsége Általános iskolai felvételi körzetek kialakítására akkor van szükség, ha egy településen belül több általános iskola működik. Több általános iskola esetén tehát a felvételi körzet meghatározása kötelező. Az új körzethatárok meghatározása a következőképpen történik: 2./ Települési arány fogalma: Első lépésben ki kell számítani a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók települési arányát. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek a településen belüli arányát oly módon kell megállapítani, hogy az adott településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 1 Halmozottan hátrányos helyzetű a tanuló, ha családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző megállapította a gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, továbbá törvényes felügyeletét ellátó szülője a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. Erről a tényről a szülőnek kell nyilatkozatot tenni a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárás során. A szülői nyilatkozat megtétele önkéntes, tehát a szülő választásától függ. Halmozottan hátrányos helyzetű az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek.

2 rendelkező összes halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszámát el kell osztani a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező összes gyermek létszámával. Ezt követően lehet meghatározni az egyes általános iskolák felvételi körzeteinek arányát. 3./ Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók körzeti arányának fogalma: Az egyes felvételi körzetekben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező összes halmozottan hátrányos helyzetű tanulónak a létszámát el kell osztani a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező összes tanuló létszámával. Ez a szám, tehát a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak az egyes felvételi körzetben kiszámított aránya, legfeljebb tizenöt százalékponttal lehet magasabb, mint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek a település egészére kiszámított aránya. A Kt. 66. (3) bekezdése kimondja, hogy: Nem jelölhető ki kötelező felvételt biztosító iskolának az az általános iskola, amely körzetének kialakításánál a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek körzeti aránya túllépésére vonatkozó rendelkezés nem tartható meg, feltéve, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók körzeti aránya elérné az ötven százalékot, és egyébként a település többi iskolája elégséges férőhellyel rendelkezik a település összes tanköteles tanulójának felvételéhez. A felvételi körzeteket december 31-ig kell a jogszabályi háttérnek megfelelően felülvizsgálni. Fenti törvényi rendelkezések alapján az alábbi számítások elvégzése történt meg: Települési arány: 0-18 éves gyermekek, tanulók száma Szentesen: 5423 fő (népesség-nyilvántartó adatai szerint) 0-18 éves HHH-s gyermekek, tanulók száma: 332 fő Települési arány: (332/5423)* 100= 6,12 % 2 (a maximális körzeti arány: 21,12%) HHH-s tanulók körzeti aránya: Iskola neve Deák Ferenc Általános Iskola Klauzál Gábor Általános Iskola Koszta József Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskola Körzetben élő 6-14 éves tanulók száma (fő) Körzetben élő 6-14 éves HHH-s tanulók száma (fő) Körzeti arány (%) , , , ,74 Összesen: ,50 Fenti számításokból kitűnik, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek körzeti arányára vonatkozó rendelkezések (15 százalékpontnál nem nagyobb eltérés a települési aránytól, egy iskolában sem éri el a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók körzeti létszáma az 50%-ot) a jelenlegi körzethatárok mellett is megtartásra kerülnek, ezért nem szükséges körzethatárt módosítani. 2 A halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak az egyes felvételi körzetben kiszámított aránya, legfeljebb tizenöt százalékponttal lehet magasabb, mint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek a település egészére kiszámított aránya 2

3 Tájékozató jelleggel közöljük az iskolai arányokat, melynek meghatározásához az iskolával tanulói jogviszonyban álló halmozottan hátrányos helyzetű tanulók létszámát el kell osztani az iskolával tanulói jogviszonyban álló összes tanuló létszámával. Deák Ferenc Általános Iskola: 29/432= 6,71% Klauzál Gábor Általános Iskola: 55/322= 17,08 % Koszta József Általános Iskola: 7/612= 1,14 % Petőfi Sándor Általános Iskola: 19/293= 6,48 % A felvételi körzetekkel együtt változtak, egyértelműbbé váltak a felvétel kapcsán az előnyben részesítés szabályai is. A módosítás értelmében [Kt. 66. (5) bekezdés], ha az általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, - először a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók kérelmét kell teljesíteni, - a további felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót a helyben szokásos módon legalább tizenöt nappal a felvételi, átvételi kérelmek benyújtására rendelkezésre álló időszak első napja előtt - nyilvánosságra kell hozni. - A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók közül előnyben kell részesíteni azokat, akiknek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye azon a településen van, ahol az iskola székhelye található. - A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvétele után a további felvételi kérelmek elbírálásánál előnyben kell részesíteni azokat a jelentkezőket, akiknek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye azon a településen található, ahol az iskola székhelye található. - Ha az általános iskola - a megadott sorrend szerint - az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt a jelentkezők között. A sorsolásra a felvételi, átvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni. - A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvételi, átvételi kérelmének teljesítése után sorsolás nélkül is felvehető a sajátos nevelési igényű tanuló, továbbá az a tanuló, akinek ezt sajátos helyzete indokolja. A felvételi körzeteket a törvényei rendelkezéseknek megfelelően nem szükséges módosítani, azonban tekintettel arra, hogy vannak olyan utcák, amelyek több iskola felvételi körzetébe is beletartoznak javaslom pontosítani a 27/2007. (II.23.) Kt. számú határozattal elfogadott felvételi körzethatárokat a következőképpen: január 1-jétől javaslom, hogy kizárólag a Deák Ferenc Általános Iskola és Damjanich János Tagiskola felvételi körzetéhez tartozzon az Ady Endre utca, a Dózsa György utca, a Nyíri utca, a Sárgaparti és a Jókai utca (ld. 1. sz. melléklet) január 1-jétől kizárólag a Klauzál Gábor Általános Iskola felvételi körzetébe tartozzon a Belsőecser tanya, a Kossuth Lajos utca, Mucsihát, Terehalom és Vekerház tanya (ld. 2. sz. melléklet). Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a tisztelt Képviselő-testület elé: 3

4 /2008. (XII.19.) Tárgy: A beiskolázási körzethatárok felülvizsgálata HATÁROZATI JAVASLAT Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a beiskolázási körzethatárok felülvizsgálata tárgyú előterjesztést és a következő határozatot hozza: 1./ Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a jelenlegi körzethatárok a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően vannak kialakítva, ezért körzethatárt módosítani nem kell. Határidő: azonnal Felelős: Alpolgármester 2./ A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy kizárólag a Deák Ferenc Általános Iskola és Damjanich János Tagiskolájának beiskolázási körzetébe tartozzon az Ady Endre utca, a Dózsa György utca, a Nyíri utca, a Sárgaparti és a Jókai utca. A körzetek módosításáról a Közoktatási Információs Rendszert a jogszabályi határidőn belül értesíteni kell. Határidő: január 01. Felelős: Polgármesteri Hivatal Jegyzője 3./ A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy kizárólag a Klauzál Gábor Általános Iskola felvételi körzetébe tartozzon a Belsőecser tanya, a Kossuth Lajos utca, Mucsihát, Terehalom és Vekerház tanya. A körzetek módosításáról a Közoktatási Információs Rendszert a jogszabályi határidőn belül értesíteni kell. Határidő: január 01. Felelős: Polgármesteri Hivatal Jegyzője 4./ A Képviselő-testület az 1-4. számú melléklet szerint a 2-3. pontban foglaltakkal pontosított beiskolázási körzethatárokat jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: Alpolgármester A határozatról értesítést kapnak: 1.) Szentes Város Polgármestere 2.) Szentes Város Alpolgármestere 3.) Polgármesteri Hivatal Jegyzője 4.) Művelődési Iroda 5.) Számviteli és Tervezései Iroda 6.) Deák Ferenc Általános Iskola igazgatója 7.) Klauzál Gábor Általános Iskola igazgatója 8.) Koszta József Általános Iskola igazgatója 9.) Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatója Szentes, december 08. Szűcs Lajos alpolgármester 4

5 1. sz. melléklet A Deák Ferenc Általános Iskola és Dajmanich János Tagiskola módosított beiskolázási körzete ADY ENDRE RÁKÓCZI FERENC ARANY JÁNOS RÚZS-MOLNÁR AULICH LAJOS SAJÓ KÖZ BABÓS SÁRGAPARTI BAJCSY-ZSILINSZKY SIMA FERENC BÁLINT SZALAI BATTHYÁNY SZARVASI ÚT BERCSÉNYI SZEDER IMRE BOROS SÁMUEL SZŰRSZABÓ NAGY IMRE BORZA TÖRÖK IGNÁC CÉDRUS VADASKERT CÉHHÁZ VASVÁRI PÁL DAMJANICH VÉCSEI KÁROLY DEÁK FERENC VÖRÖSMARTY DERZSI KOVÁCS JENŐ WESSELÉNYI DESSEWFFY DÓSAI MOLNÁR DÓZSA GYÖRGY DR. BERÉNYI IMRE DR. UDVARDI LÁSZLÓ HAJNAL HÉKÉD IFJÚSÁGI SÉTÁNY JÓKAI KIKELET KISPATÉI ÚT KISS ERNŐ KORSÓS KÖLCSEY KRISTÓ NAGY ISTVÁN LAHNER GYÖRGY LÁZÁR VILMOS LEININGEN KÁROLY MADÁCH IMRE MIKECZ MUNKÁS NÁDAS SÉTÁNY NAGY SÁNDOR NAGYGÖRGŐS NAGYHEGY-SZÉLI ÚT NAGYHEGY NAGYHEGY NAGYTŐKE NYÍRI PÓLYA PÖLTENBERG ERNŐ

6 2. számú melléklet A Klauzál Gábor Általános Iskola módosított beiskolázási körzete APPONYI TÉR TEREHALOM ATTILA ÚT TÓTH JÓZSEF BAROSS ÚT TÖRS KÁLMÁN BÉLÁDI ÚJOSZTÁS BELSŐECSER VECSERI BOCSKAI VEKERHÁT BRUSZNYAI ÁRPÁD SÉTÁNY VEKERZUG DEREKEGYHÁZI OLDAL VERESEGYHÁZ DÓNÁT VERESHÁZA FARKAS MIHÁLY ZRÍNYI FERTŐ GYALOG HÉTVEZÉR HORVÁTH MIHÁLY IPARTELEPI ÚT JÓZSEFSZÁLLÁS JÖVENDŐ JUHÁSZ GYULA KALÁSZ KÍGYÓ KISS BÁLINT KLAUZÁL KNÉZICH KÁROLY KOLOZSVÁR KOSSUTH TÉR KOSSUTH LAJOS KOSZTA JÓZSEF KÖNYÖK KÜLSŐECSER LAPISTÓ MÁGOCSI ÚT MECS BALOGH MUCSIHÁT MUNKÁCSY MIHÁLY NÁDASDY NAGY FERENC NAGYNYOMÁS NÉMETH LÁSZLÓ OROSHÁZI ÚT PINTÉR RÓNA SCHWEIDEL JÓZSEF SOPRON

7 3. számú mellklet A Koszta József Általános Iskola módosított beiskolázási körzete ALKONY TÁNCSICS MIHÁLY ÁRVÍZ BALOGH JÁNOS TAVASZ BARTÓK BÉLA TISZA-RAKPART BÖKÉNY TISZAVIRÁG BURIÁN LAJOS TOPOLYA CSALLÁNY GÁBOR PART VÁRADY LIPÓT ÁRPÁD CSEUZ BÉLA VERES PÉTER CSONGRÁDI ÚT ZALOTA DARVAS JÓZSEF ZOLNAY KÁROLY DR. LAKOS IMRE DR. MÁTÉFFY FERENC DR. NÉGYESY LÁSZLÓ DR. UHLÁR ISTVÁN DRAHOS ISTVÁN ERDEI FERENC ESZE TAMÁS FEKETE MÁRTON FUTÓ ZOLTÁN GAÁL ISTVÁN GALAMB HEGEDŰS LÁSZLÓ HONVÉD HUNYADI JÁNOS KISS ZSIGMOND KISTŐKE KODÁLY ZOLTÁN KŐRÖSPARTI KÖZTÁRSASÁG KURCA MAGYARTÉSI MENTETTRÉT MÓRA FERENC MÓRICZ ZSIGMOND MUSKÁTLI NAGY SÁNDOR TELEP NYÁR ÓBESTER TELEP ŐRHÁZ ŐZE LAJOS PETROVICS SOMA SARKADI NAGY MIHÁLY SPORT TÉR SZÉCHENYI LIGET SZÉCHENYI ISTVÁN SZEMERE BERTALAN SZIGETI ISTVÁN

8 4. számú melléklet A Petőfi Sándor Általános Iskola módosított beiskolzásái körzete ÁCHIM ANDRÁS KINIZSI ÚJ AKÁCFA KIS ÚJOSZTÁS ALKOTMÁNY KISÉR ÜRGE ALSÓRÉT KISHÁT VAJDATELEP ÁRPÁD KLAPKA VARRÓ BACSÓ BÉLA KLÁRA VÁSÁRHELYI ÚT BÁTHORI KÖKÉNY VEKERPARTI BÉKE KÖTŐ VERESEGYHÁZ BEM KÜLSŐÁRTÉR VILLOGÓ BEREK KÜLSŐECSER BEREKHÁT LAVOTTA BEREKHÁT LIGET BEREKLAPOS LŐRINC BEREKLAPOS MAGYARI IMRE BIHARI MARISKA BÖKÉNY MÁTYÁS KIRÁLY BUDAI NAGY ANTAL MENTŐ CSABA MÉSZÁROS LÁZÁR CSÍK MEZŐ CSILLAG NÁDUDVARY JENŐ DANKÓ PISTA NAGYÖRVÉNY DARU NAGYVÖLGY DOBÓ NYÍRI KÖZ DÓZSA KÖZ ORGONA DUGOVICS TITUSZ ÖRVÉNY EPRES PACSIRTA ERZSÉBET TÉR PATAKI ZUG FARKAS ZUG PÁVA FARKAS ANTAL PETŐFI FELSŐRÉT PIPACS FRANGEPÁN ROZGONYI GERGELY RÓZSA GÓGÁNY SÁFRÁN MIHÁLY HADZSY JÁNOS ÚT SARLÓ HAJDÚ LAJOS SOMOGYI BÉLA HORVÁTH TELEP SOÓS HUSZÁR SZABADSÁG TÉR IFJÚSÁG TÉR SZÁNTÓ K. JÁNOS ISKOLA SZEGFŰ JÓZSEF ATTILA SZENT ANNA JÓZSEFSZÁLLÁS SZENT IMRE HERCEG KAJÁN SZENTLÁSZLÓ KAJÁNÚJFALU SZILFA KASZA SZONDI KÁTAI TÉGLAGYÁRI ÚT KÉREG TELEKI LÁSZLÓ KERESZT TEMETŐ KERESZTES TOLDI KÖZ KERTÉSZ TÖLGYFA

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztálya 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Iksz:U-1568/2013 Üi: Czirokné

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztálya 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Iksz:U-1568/2013 Üi: Czirokné Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztálya 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Iksz:U-1568/2013 Üi: Czirokné Tárgy: Új vagyonrendelet alkotása Mellékletek: 1. sz.: Csongrád Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelete

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelete Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelete az óvodai és az alapfokú oktatási intézmény felvételi körzethatárainak meghatározásáról, az általános iskolai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére 7. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1890-3/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére Tárgy: A védőnői körzetek kialakításáról szóló 26/2009. (XI. 27.) Kt. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-256/2008 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-256/2008 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-256/2008 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: A 2008/2009. nevelési évben illetve tanévben indítható óvodai csoportok, általános iskolai

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt.sz.: 16-4783/2007. Témafelelős: Hering Ferenc

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt.sz.: 16-4783/2007. Témafelelős: Hering Ferenc Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt.sz.: 16-4783/2007. Témafelelős: Hering Ferenc Tárgy: Együttműködési megállapodás a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda,

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/633/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/633/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/633/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Az orvosi körzetek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLÁK AZ ISKOLAVÁLASZTÁS TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA

ÁLTALÁNOS ISKOLÁK AZ ISKOLAVÁLASZTÁS TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA ÁLTALÁNOS ISKOLÁK AZ ISKOLAVÁLASZTÁS TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA Magyarország az Alkotmány X. cikkének (1) bekezdése alapján biztosítja (...) a lehető legmagasabb szintű tudás megszerzése érdekében a tanulás

Részletesebben

kihirdetett rendelet minősül. 1 A rendelet hiteles szövegének a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét képező papíralapú

kihirdetett rendelet minősül. 1 A rendelet hiteles szövegének a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét képező papíralapú 1/2006. ( 02.10.) Orosházi Önkormányzati rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátásról 1 Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 20-án a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 20-án a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 20-án a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fürjes Pál, Dr. Bélteczki János, Boda István,

Részletesebben

2014. szeptember 11-i rendkívüli ülésére

2014. szeptember 11-i rendkívüli ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 11-i rendkívüli ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló új önkormányzati rendelet

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2010. december 20. VI. évfolyam 16. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...10. oldal

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2010. december 20. VI. évfolyam 16. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...10. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2010. december 20. VI. évfolyam 16. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...10. oldal 36/2010. (XII. 20). önkormányzati rendelet a helyi adókról szóló 57/2008. (XII. 19.) önkormányzati

Részletesebben

2013/2014. tanévre történő általános iskolai beiratkozás

2013/2014. tanévre történő általános iskolai beiratkozás 2013/2014. tanévre történő általános iskolai beiratkozás Az általános iskolai beiratkozás rendjét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 50. (7) bekezdése, valamint a nevelési oktatási intézmények

Részletesebben

Békés megyei pályaválasztási tájékoztató 2014/2015. tanévre. - alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezők részére -

Békés megyei pályaválasztási tájékoztató 2014/2015. tanévre. - alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezők részére - Békés megyei pályaválasztási tájékoztató 2014/2015. tanévre - alapfokú gel rendelkezők részére - Békés Megyei Pedagógiai Intézet 2014 A tájékoztatóban szereplő adatokat a középfokú iskolák szolgáltatták.

Részletesebben

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola. Az első évfolyamra jelentkezők sorsolással történő felvételi szabályzata

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola. Az első évfolyamra jelentkezők sorsolással történő felvételi szabályzata Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Az első évfolyamra jelentkezők sorsolással történő felvételi szabályzata Tartalom 1. Törvényi hivatkozások... 2 2. A nem körzetünkbe lakó tanulók a következőképpen juthatnak

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének../2013. (..) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről, az elnevezés megváltoztatásáról, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről Pásztó

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Virág Olga. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv felülvizsgálata Melléklet: 1db

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Virág Olga. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv felülvizsgálata Melléklet: 1db Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Virág Olga Iktatószám: P-3899/2012 Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Tárgy: Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 21-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 21-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 21-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fürjes Pál, Dr. Bélteczki János, Csutor

Részletesebben

2014. november 14. X. évfolyam 13. szám TARTALOM

2014. november 14. X. évfolyam 13. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2014. november 14. X. évfolyam 13. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek......8. oldal 25/2014. (XI. 14.) önkormányzati rendelet a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról....8.oldal

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere,,,. _. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az első osztályok indításáról és az iskolai körzetek alakulásáról

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (VI...) önkormányzati rendelete

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (VI...) önkormányzati rendelete Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7.sz. előterjesztés /2015. (VI....) önkormányzati rendelete

Részletesebben

II. fejezet Építményadó

II. fejezet Építményadó Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2014. (XI. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)

Részletesebben

Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2011.(V.31.), a 25/2012.(VII.20.) és a 19/2013.(IX.20.) önkormányzati rendeletével módosított

Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2011.(V.31.), a 25/2012.(VII.20.) és a 19/2013.(IX.20.) önkormányzati rendeletével módosított Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2011.(V.31.), a 25/2012.(VII.20.) és a 19/2013.(IX.20.) önkormányzati rendeletével módosított 14/2009. (VII. 01.) KT rendelete az általános iskolai

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. szeptember 29-én (csütörtök) 16 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. szeptember 29-én (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 29-én (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre ezúton

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XV. évfolyam 1. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2014. FEBRUÁR 7. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 7/2014. (II.06.) sz. hat. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság

Részletesebben

2013. október 3-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről.

2013. október 3-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. október 3-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET!

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! 8441-1/2006. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról Budapest,

Részletesebben

Tájékoztatás a művészetoktatásban igénybe vehető díjkedvezményről

Tájékoztatás a művészetoktatásban igénybe vehető díjkedvezményről Tájékoztatás a művészetoktatásban igénybe vehető díjkedvezményről Kedves Szülők! Kedves Diákok! Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önöket arról, hogy az alapfokú művészetoktatásban a hatályos jogszabályok

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE X. évfolyam 9. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2009. NOVEMBER 27. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 241/2009. sz. hat. ZMJVK 242/2009. sz. hat. A Zalaegerszegi Város-rehabilitációs

Részletesebben

ISKOLA UTÁN ISKOLA ELŐTT

ISKOLA UTÁN ISKOLA ELŐTT ISKOLA UTÁN ISKOLA ELŐTT A KomáromEsztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja és a Középdunántúli Regionális Pedagógiai Intézet PÁLYAVÁLASZTÁSI KIADVÁNYA A 2012/2013. TANÉVRE Általános és középiskolát

Részletesebben