BESZÁMOLÓJA KERTVÁROSI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA A 2012/2013-ES TANÉV MUNKÁJÁRÓL. Készítette: Juhászné Wolf Edit Igazgató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓJA KERTVÁROSI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA A 2012/2013-ES TANÉV MUNKÁJÁRÓL. Készítette: Juhászné Wolf Edit Igazgató"

Átírás

1 A KERTVÁROSI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA BESZÁMOLÓJA A 2012/2013-ES TANÉV MUNKÁJÁRÓL Készítette: Juhászné Wolf Edit Igazgató

2 Tartalomjegyzék I. Erőforrások 1. A személyi feltételek alakulása Pedagógus továbbképzés Az intézmény tárgyi feltételeinek alakulása Az intézmény gazdasági helyzete II. Az intézmény pedagógiai munkája 1. Tanórai munka Tehetséggondozás Gyermekvédelmi tevékenység Tanórán kívüli tevékenység Iskolán kívüli tevékenységek Az intézmény nevelési munkája Tanulói eredmények Nyílt órák Változások Adminisztráció III. Az intézmény szervezeti felépítése, irányítási struktúra 1. Vezetőség Nevelőtestület Munkaközösségek IV. Intézményi kapcsolatok 1. Szülőkkel Plébánossal

3 Bevezető A tanév mottója Csak feltétel nélküli szeretetben elfogadva, a személyes példa vonzásában, az abszolút értékek erőterébe helyezve növekedhet az ember. Bosco Szt. János Nevelési-oktatási feladatainkat a 2012/2013-as tanévben Pedagógiai programunk és a Katolikus Kerettantervre épülő Helyi tantervünk tartalmazták. A következő célokat tűztük ki a tanévre: 1. A tanulók vallásos nevelésének erősítése érdekében a következő nevelési feladatokat végeztük el. -Segítettük a tanulók korának megfelelő hitéleti kibontakoztatását, a liturgikus és a szentségi élet gyakorlását, ezáltal az Istennel való mélyebb kapcsolat kialakulását. -Nagy figyelmet fordítottunk a vallásos ünnepeken való részvételre, és azok méltó megünneplésére. Kiemelten kezeltük a közös keresztelkedési és Elsőáldozási ünnepi alkalmakat. A tanulók hazaszeretetre nevelése Hagyományunkat őrizve megrendeztük az Édes Hazám Magyarország hon és népismereti kistérségi vetélkedőt. Biblia hetünket a HIT éve jegyében rendeztük meg, töltöttük meg tartalommal. Magyar néphagyományok ápolása 3. Pedagógiai célok: Az iskola pedagógiai elveivel való azonosulás és annak megvalósítása nevelőoktató munkánkban különös tekintettel a személyes példaadásra törekvés Egységes követelmény és értékelési rendszer működtetése Nevelőink továbbképzéseken való részvétele, módszertani megújulása. 3

4 Fontos célunk a tehetségek felismerésének és azok kibontakozásának segítése. Tehetségpontként való működésünk. Az iskolai hagyományok folytatása A differenciált óravezetés módszerében rejlő lehetőségek nagyobb mértékű alkalmazása. A tanulók hatékonyabb bevonása az órai munkába, több önálló munkavégzés. Kulcskompetenciák fejlesztése mind a kilenc területen. Alkalmaztuk a tanulói megismerési technikákat, módszereket, eszközöket. Mintákat adtunk az ismeretszerzéshez, a feladat-és problémamegoldáshoz, megalapoztuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait. Tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők figyelembe vétele. Növeltük a tanulók aktív részvételét igénylő ismeretszerzési módok arányát (megfigyelés, kísérlet, új információs és kommunikációs technikát alkalmazó anyaggyűjtés, modellezés, szerepjáték stb.) 4. Pedagógiai feladatok: A tehetséggondozás kiemelt feladatunk volt ebben a tanévben is. A tanórai foglalkozásokon alkalmazott módszereknek lehetővé kellett tenni, hogy az adott területen tehetséges tanulók fejlesztő feladatokat kapjanak. A tanórán kívüli foglalkozások egy részét a tehetséggondozás szolgálatába állítottuk. A tehetséggondozás egyik legfontosabb eszköze a tanuló tanári irányítással végzett önművelése volt. Részt vettünk a helyi, a regionális és országos versenyeken, pályázatokon. Tehetségpontként megszerveztük a város, illetve a város vonzáskörzetében lévő falvak, Kistérség perifériára szorult tanulói között a tehetséges gyermekek felkutatását. Kiemelt feladat a gyengébb képességű tanulók differenciált foglalkoztatása, korrepetálása. Szükség esetén a Nevelési Tanácsadó bevonása. Integrációs és képesség kibontakoztató programnak megfelelően végezzük a tanulóink egyéni képességeihez igazodó fejlesztéseket. Készítjük el a szöveges értékeléseket negyedévente. 4

5 Kistérségi versenyek szervezése, lebonyolítása, a tanulók felkészítése humán- és reáltárgyakból egyaránt. Az egyházmegyei és városi iskolák által meghirdetett versenyben való részvétel, sikeres szereplés. Munkaterv teljesülése: A tanév kezdésével összefüggő feladatok határidőre teljesültek. Nagy figyelmet kívánt az osztályfőnökök és szaktanárok tanmeneteinek és egyéb dokumentumainak ellenőrzése. Határidőre elkészültek, ellenőrzésük is megtörtént. Balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatásban mindenki részesült. Október 15-ig elkészültek a statisztikák. A munkatervben szereplő feladatokat folyamatosan figyelemmel kísértük és azok elkészültét ellenőriztük. A második félévben különös figyelmet fordítottunk a továbbtanuló diákok tájékoztatására, felkészítésére, valamint a továbbtanulási dokumentumok továbbítására. Az első osztályosok beiskolázásával kapcsolatban elmentünk az óvodába, tájékoztattuk a szülőket, nyílt napot, ismerkedő kézműves délutánokat szerveztünk. A tanév folyamán az igazgató és a helyettese rendszeresen látogatták a kollégák óráit és kiértékelték a tapasztalatokat. Óralátogatásokat végeztek a munkaközösség-vezetők is. Az egész tanévet áthatotta az új iskolai dokumentumok elkészítése. Munkaközösségekben, tantárgycsoportokban hasznos, tartalmas tapasztalatcsere zajlott, mely segítette az együttgondolkodást. Az időre elkészült dokumentumokban megfogalmazott tervek, célok remélem a jövőben is biztosítják tanulóink számára a biztos alkalmazható tudás megszerzését. Feladatunk továbbra is ezeknek a tökéletesítése. Eseménynaptárunkban betervezett hagyományos és új programjaink rendben magas színvonalon lezajlottak. 5

6 I. ERŐFORRÁSOK 1. Személyi feltételek alakulása Iskolánk dolgozói létszáma Jelenlegi adatok 2012/2013 Iskolánk dolgozói létszáma: Pedagógusok létszáma:: Technikai dolgozók száma: ebből: Adminisztratív Takarító Karbantartó: 40,5 fő 31,5 fő 9 fő 2,5fő 5,5 fő 1 fő Kollégáink közül tartósan távol van 3 fő. Helyettesítő nevelőink: Tótokné Munkácsi Éva /GYE/- helyett: Surányi Edit /GYED/helyett: Bánvölgyiné Dezső Nóra /GYED/helyett: Hadár Zsuzsanna tanító Tamásy Krisztina Vajda Katalin 6

7 A Kertvárosi Katolikus Általános Iskola tantestületének és alkalmazottainak végzettség adatai az elvégzett munkakör szerinti bontásban 2012/2013 tanév Sorszám NÉV Betöltött munkakör 1 Juhászné Wolf Edit Igazgató Szakvizsgázott pedagógus tanító szakvizsga Diploma megszerzésének helye Bajai Eötvös József tanárképző Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Pedagógiai i Kar Oklevél száma E-10/ /2004 Jelenlegi kinevezése Tartós távolléte idején, a határozott helyettesítő nevelő neve -tanított tárgya 2 Csonkáné Hézső Magdolna Igazgató helyettes Szakvizsgázott pedagógus Biológia földrajz szakos ált. isk. tanár Juhász Gyula Tanárképző T101/ Sós Csabáné szakvizsga Földrajz rajz szakos tanár Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Pedagógiai i Kar Juhász Gyula Tanárképző Főisk. 309/ /1988

8 4. Kendiné Kis Ilona 5. Csikósné Váradi Andrea 6. Daridáné Papp Erika 7. Móriczné Kerek Annamária 8. Balogh Edina 9. Karaszné Varga Magdolna 10. Papp László 11. Petrács Erika Magyar történelem szakos tanár Angol szakos nyelvtanár Angol szakos-spec. tanító/ földrajz szakos tanár/ Magyar történelem szakos tanár Matematika ének szakos tanár Matematika fizika szakos tanár Matematika kémia szakos tanár Matematika számítástechnika szakos tanár/ kémia szakos tanár/ Testnevelés szakos tanár és rekreáció szervező Juhász Gyula Tanárképző Bajai Tanítóképző Juhász Gyula Tanárképző Juhász Gyula Tanárképző Bessenyei György Tanárképző Juhász Gyula Tanárképző Bessenyei György Tanárképző Juhász Gyula Tanárképző Juhász Gyula Tanárképző 349/ /1996 B-25/ / / / / / / /2000 Szegedi TE JUGYU 1094/2008 Határozott Távozott iskolánkból

9 12. Bokor János Testnevelés szakos tanár/ földrajz szak/ Eötvös Lóránd Tudományegyetem Tanárképző kar 1/ Karaszné Gregus Judit 14 Török Ágnes 15 Beke Anikó 16 Dezső Ágnes Tanító/ német szakos tanár/gyógypedagógus Tanító ének spec. Koll. Szakvizsgázott pedagógus Tanító Rajz szakkol. Szakvizsgázott pedagógus szakvizsga Tanító Testnevelés szakkoll. Szakvizsgázott pedagógus Eötvös József i kar Juhász Gyula P.K.K. Eötvös Loránd TE Zsámbéki Tanítóképző Szent István Egyetem Debreceni Tanítóképző Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Pedagógiai i Kar Eötvös József Tanítóképző Szent István Egyetem A/ / / / /1986 C-3/ Czina Lászlóné Tanító technika szakkoll. Bajai Tanítóképző D-2/1980 9

10 18. Janovicsné Földházi Anett 19. Juhász Mária 20. Muladiné Somogyi Teréz Tanító Tanító Könyvtár szakkollégium Tanító Technika szakos tanár Eötvös József Eötvös József Tanítóképző Bajai Tanítóképző Juhász Gyula Tanárképző B/14/2002 B-27/1985 D-16/ / Dora- Tóthné Szappanos Edit Tanító /művelődésszervező/ GYES Jászberényi Tanítóképző 68/ Petrik Szilvia Napközi vezető Magyar nyel és irodalom Szakkollégium tanító Kecskeméti Tanítóképző 89/ Kovácsné Mónus Renáta 24. Koppány Enikő 25. Surányi Edit 26. Szilágyiné Bodnár Edit Napközivezető biológia technika szakos tanár/ környezetvédelmi szak/ Napközivezető Tanító pedagógia szakkoll. Napközivezető, tanító GYES Napközi vezető Tanító /ének spec koll./fejlesztőped. Juhász Gyula Tanárképző Bajai Tanítóképző Kölcsey Ferenc TanítóképzőFőisk. Szekszárdi Illyés Gyula Tanítóképző 713/ /1997 B-33/ /1995 T-6/1994 Tamásy Krisztina 10

11 27 Tótokné Munkácsi Éva 28 Csány i Róbert Szakvizsgázott pedagógus szakvizsga GYED Napközivezető Tanító Szakvizsgázott pedagógus szakvizsga Számítás technika tanár Kecskeméti Tanítóképző i Kar Tessedik Sámuel i Kar tanítói szak vezetőképző Juhász Gyula Tanárképző 34/ / /2005 Hadár Zsuzsanna tanító 29 Bánvölgyiné Dezső Nóra 30 Korsósné Bang Beáta GYED Tanító, Angol szakos nyelv tanár Napközivezető Tanító Mozgásfejlesztő, Gyógytestnevelést tanító Kecskeméti Tanítóképző i Kar Juhász Gyula Tanárképző Eötvös József Tanítóképző Kőrösi Brunszvik Teréz Szakképző Intézet 5/ /2000 5/4/ / /1999 Határozott Vajda Katalin Máté Gergő Iskolánk szakos ellátottsága 100%-os. 11

12 Technikai dolgozók Sorszám Név végzettség Betöltött munkakör Közgazdász 1. Balázs Andrea Számítógép kezelői felhasználói gazdaságvezető szintű ismeretek 2. Szabóné Bánfi Ildikó Mérlegképes könyvelő Számítógép kezelői felhasználói ismeretek, ügyviteli gazdasági Iskolatitkár- gazdasági dolgozó ismeretek 3. Tőkés János Géplakatos karbantartó 4. Barcsik Balázsné - takarító 5. Rozsos Sándorné 6. Korom Tamásné - takarító 7. Vörös Jánosné - takarító 8. Üres álláshely eddig szerződéssel betöltve február 1 től Dezső Ágnes - takarító 9./.0,5 álláshely/ Jelenleg is szerződéssel alkalmazva: Saja Ferencné Gazdasági ügyviteli alapismeretek Hivatalsegéd- takarító

13 Az iskola pedagógus létszámának és a tanulólétszámának összehasonlító elemzése Tanév/ létszám Iskolai tanuló létszám Pedagógus létszám 1 pedagógusra jutó tanuló létszám 2000/ / ,5 2002/ ,9 2003/ / ,1 2004/ ,2 2005/ ,9 2006/ ,5 2007/ ,3 2008/ ,5 2009/ / ,1 2011/ ,3 2012/ ,8 13

14 Iskolai tanulólétszám alakulása az elmúlt években az októberi statisztikanyitó adatai alapján Az iskola év végi tanulólétszáma 476 fő. Tanév Iskolai létszám összesen 2000/ / / / / / / / / / / / / Az első osztályba lépő tanulóink számának alakulása 2000-től napjainkig Tanév 1. évfolyam 2000/ / / / / / / / / / / / / /

15 2. Pedagógus továbbképzés TOVÁBBKÉPZÉSI KERET TERVEZETT FELHASZNÁLÁSA (a 277/1997. (XII. 22. ) Krm. Rendelet 1. (5) bekezdése alapján) Kertvárosi Katolikus Általános Iskola 2013-as évben felhasználható keret összeg: Ft Sorszám 1 2 Név Török Ágnes Dezső Ágnes Továbbképzés megnevezése Tehetségfejlesztő pedagógus pedagógusszakvizsgára felkészítő Tehetségfejlesztő pedagógus pedagógusszakvizsgára felkészítő Várható kezdő időpont Várható befejező időpont óta folyamatosan óta folyamatosan Távollét időtartama Helyettesítés költsége Részvételi díj max. 80% Ft- I. félév Ft II. félév Ft- I. félév Ft II. félév összesen A felhasználható keret összegből maradvány: 275 Ft.

16 Továbbképzéseink Ingyenes képzési lehetőségek: KPSZTI szervezésében zajló ingyenes képzések- nagy segítséget jelentenek az intézményünknek! Igazgatói és gazdaságvezető képzés Saját iskolánk szervezésében: őszi bemutató órák és azok szakmai értékelése Városi munkaközösségi szintű megbeszélések Társintézmények által szervezett bemutató órák és megbeszélések, szakmai programok Városi társintézmények beszámolói: TÁMOP pályázati eredményértékelések Városi konferenciák a Vásárhelyi modell beválásáról Konferenciákon való részvétel Ingyenes továbbképzési lehetőség GENIUS Tehetségképző intézet szervezésében Lelkigyakorlaton kiváló lelki vezetők Markovics Milán és Alácsi Ervin atyák segítségével, erősítettük a katolikus nevelői közösségünket. A HIT évében való tevékenykedésünkben Németh László esperes úr, iskolánk plébánosa mellett Serfőző Levente atya nyújtott segítséget. 3. Az intézmény tárgyi feltételeinek alakulása Az oktatáshoz szükséges technikai berendezéseket folyamatosan újítjuk, bővítjük. Az ebédlői folyosó életveszélyes állagának javítása. A beázás nagyobb anyagi vonzattal bír ezt is folyamatba helyeztük. Számla dátuma Szállító Eszköz, felújítás Bruttó érték Inczédy és Társa Kft. Játszótér felújítása Ft Marton és Beáta Szalagfüggöny (tanári Ft Árnyékolástechnika szobába) Proconer Kft. Szkenner, 2 db laptop, 3 db Ft Acer projektor Elektro Quality Philips magnó Ft Copyprint 2000 Kft. Fénymásoló Ft ALAPÍTVÁNYI SZÁMLA Johannita 1 db üvegtetős tároló adomány Segítőszolgálat Összesen: Ft

17 Informatikai normatívára kapott összeg: Ft INFORMATIKAI NORMATÍVA ELKÖLTÉSE Számla dátuma Szállító Vásárolt eszköz Proconer Informatika Kft. Canon szkenner, 2 db Acer laptop, 3 db Acer projektor, DVD Számla bruttó összege Ft 4. Az intézmény gazdasági helyzete Hónap Működési támogatás Étkezési támogatás Tankönyvtámogatás Informatikai normatíva Továbbképzési támogatás szeptember Ft Ft Ft Ft Ft október Ft Ft november Ft Ft december Ft Ft január Ft Ft február Ft Ft március Ft Ft április Ft Ft május Ft Ft június Ft Ft összesen Ft Ft Egyéb támogatások 2013/2013-as tanévben.-ben: Önkormányzati támogatás: Ft Ft Ft Ft A közalkalmazotti bértábla továbbra is a évi, azóta nem emelkedett. Nyertes pályázatok 2012/2013-as tanévben. Bethlen Gábor Alapkezelő Határtalanul! pályázat (tanulmányi kirándulás) Ft Renovabis pályázat (Lelki gyakorlat Zöld Fáson, budapesti tanulmányút, továbbképzés) Ft KAB-ME-11A Én és a közösség személyiségfejlesztő életmód tábor pályázat (szemléltető eszközök, drogprevenciós foglalkozások) Ft Reál-Hungária Élelmiszer Kft. által kiírt pályázat: Czina Lászlóné Ft Csikósné Váradi Andrea Ft Sós Csabáné Ft Összesen: Ft 17

18 A bankszámlánkról fizetjük a rezsit, a szemétdíjat, villanyt, vizet és gázt, a NAV-nak a táppénz harmadot az esetlegesen táppénzen lévő kollegák után, valamint minden egyéb átutalásos számlát. A házi pénztár bevételéből főleg a kisebb kiadásokat, irodaszereket és postaköltséget fizetjük. Saját bevételeink elsősorban a terembérletből adódnak továbbra is, 2012-ben ez összesen Ft volt, ez nem mindig fedezi a készpénzes kiadásokat, ezért a bankszámlánkról szoktunk hozzá levenni készpénzt, ahova a fenntartónk által juttatott pénzt, önkormányzati támogatásokat, pályázati pénzeket és kamatot is kapjuk. A rezsi költségek közül az elmúlt években a fűtés jelentette a legnagyobb kiadást (2012-es tanévben a Főgáz Zrt.-nek Ft-ot, az ESCO-nak Ft-ot fizettünk a fűtésért), ebben a tanévben viszont a rezsivel megnövelt étkezési költség, amely éves szinten Ft volt. 2012/2013-as tanévben: Kamat: Ft Biztosítótól kapott kártérítés: Ft ÁFA visszatérítés a NAV-tól: Ft 2012-ben az évet Ft egyenleggel zártuk a bankszámlán, míg a pénztárt Ft-al. Pedagógus túlórák, helyettesítések száma, okai: Pedagógus túlórák, helyettesítések száma, okai: Időszak: Túlórák száma: Helyettesítések száma: Szeptember Október November December Január Február Március Április Május es gazdasági évben a túlórákra összesen Ft, helyettesítésekre Ft került kifizetésre. Okai: Bánvölgyiné Dezső Nóra én táppénzre ment, majd THGY. Szántóné Tari Éva távozott án. Dávid Katalin munkaviszonya a 2012/2013-as tanévre megbízásos jogviszonnyá változott. További személyi változások: Juhász Lilla én távozott, Tamásy Krisztina án kezdte meg munkaviszonyát az iskolában. Balázsné Galambos Margit én távozott, Máténé Varga Edit én nyugdíjba ment. Dora-Tóthné Szappanos Edit én visszajött a GYES-ről, majd a szabadságának kiadása után től ismét dolgozik. Máté Gergő től ismét iskolánk dolgozója. Egy tanulóra jutó intézményi költség 2012-ben: 420 ezer Ft 18

19 1. AZ INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI MUNKÁJA: A ban alkalmazott óraszámok és tantervek rendszere 1.a 1.b 1.c 2.a 2.b 3.a 3.b 4.a 4.b 5.a 5.b 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom /beépülve a tánc és dráma modul5-6. évfolyam/ Élő idegen nyelv Angol nyelv Matematika Matematika Ember és társadalom Történelem és állampolgári ismeretek környezetismeret természetismeret Ember a természetben fizika kémia 1,5 1,5 2 2 biológia 1,5 1,5 1,5 1,5 Földünk és környezetünk földrajz 1,5 1,5 1,5 1,5 Ének zene ,5 1,5 1,5 1,5 Művészetek Rajz beépülve a /Mozgókép és médiaismeret modul 7-8. évfolyam/ ,5 1,5 1,5 1,5 Informatika informatika 0.5 0, ,5 0,5 Életvitel és gyakorlati ismeretek életvitel Testnevelés és sport Testnevelés és sport ,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Osztályfőnöki Osztályfőnöki Összesen óraszám ,5 22, ,5 23, Hittan órák száma ,5 24, ,5 25,5 felm enő

20 Egész tanévi munkánk a Helyi Tantervben megfogalmazott nevelő-oktató munka hatékonyabb, gyakorlatorientáltabb, megvalósítására épült. Minden osztályban a tanév végére a tantervi követelmények teljesültek. A Katolikus Kerettantervben megfogalmazottcélok beválása jó eredményeket hozott. A tanításnak meghatározó dokumentuma a helyi tanterv, a tanmenet és óravázlat segítette a pedagógusok munkáját. Az év során az igazgató, az igazgató-helyettes, a munkaközösségek vezetői látogattak az munkaterv ellenőrzési, értékelési ütemezése alapján. A látott órákat írásban értékelték. Értékes szakmai megbeszélések folytak ezután. Elkészültek a pedagógus teljesítményértékelési dokumentumok. Örömmel összegzem, hogy 80% alatti érékelése senkinek sem volt. Igazgatóként: 48 órát láttam. Óralátogatások tapasztalatai: Az óra látogatás, ellenőrzés területei Tanórán folyó oktató-nevelő munka A hitélet fejlődése első évfolyamokon az iskola egész közösségében Tanulmányi munka, szaktanári tevékenység ellenőrzése Egyéni fejlesztő foglalkozások Tanórán kívüli foglalkozások Napközis foglalkozások Korrepetálások Szakkörök Sportfoglalkozások A tanítási órákon tapasztaltak összegzése A látogatás főbb szempontjai: A tanítás tanulási folyamat tervezettsége A kompetenciamérés területeinek megjelenése Korszerű oktatási módszerek, differenciálás, korszerű eszközök használata Szervezési módok, eszközök, technikák Motiválás, kölcsönhatás, eredményesség A sajátos nevelési igényű tanulók differenciálása Ellenőrzés, értékelés megvalósulása A tanító felkészülése a tanítási órákra

21 A tanulók munkájának megfigyelése A képességfejlesztés módjai Tehetséggondozás Konfliktus kezelés A látott tanítási órák többségében a pedagógusok tanítási órára való felkészülése tudatos és alaposan átgondolt volt. A tananyag elsajátításához megválasztott módszerek segítették, hogy a kisiskolások saját tapasztalataikon keresztül, sokféle tanulásszervezési eljárás keretében tegyenek szert a megfelelő ismeretekre, hiszen, csak így lesz célravezető a képességfejlesztés folyamata. A tanítók tanulásirányítási tevékenysége a motiváció a tanulásszervezés a gyakorlati megvalósítás a feladatátadás az ellenőrzés és az értékelés szakaiban valósult meg. A tanulás tanítás folyamata Jó pedagógiai felkészültséggel rendelkező nevelők irányításával megfelelő pedagógiai alapokon nyugvó nevelésközpontú, alapozó, szilárd ismereteket nyújtó oktatómunka végzése mellett jelentőséget tulajdonítunk a kulcskompetenciák kialakításának, az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges motívumok és tanulási képességek kiművelésének. A pedagógiai program kiragadott céljainak megvalósítására való komoly törekvéseket tapasztaltam látogatásom során. Az óralátogatások során megtekintett tanulói füzetek vezetése igényes, a füzetek tartalma gazdag. A füzetvezetés alsóban rendszeres, a látott dolgozatok javítása szintén gondos. A felső tagozaton nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a füzetvezetés ellenőrzésére. A tanításnak meghatározó dokumentuma a helyi tanterv, a tanmenet és óravázlat. A tanmenetek színvonala, használhatósága jó, de a tapasztalatokkal lehet majd a következő tanévben kiegészíteni. Kevés helyen tapasztaltam erre való törekvést. Az adott tanulócsoportra szabott helyi sajátosság megjelenítése azonban példás. 21

22 A tanórákon nagy hangsúlyt fektettek a pedagógusok a tananyag logikus felépítésére és az alapvető ismeretek biztos elsajátítására. Életkori sajátosságaiknál fogva a kicsik vidáman és aktívan dolgoztak. Az ízlésesen díszített tantermeken látszott az osztályfőnöki gondosság, a hangulatos környezetben otthonosan érezheti magát minden diák Az alapvető díszítéshez tartozik valamennyi tanteremben az esztétikus liturgikus fal. A látott tanórák szakmailag színvonalas, jól szervezett és felépített órák voltak. A frontális óraszervezési módszer mellett csoportmunka, önálló munka, differenciált csoportmunka, páros munka, mind a tananyag elmélyítését szolgálták. Dicséretes, hogy több órán hatékony kompetenciafejlesztés zajlott és korszerű oktatásszervezési eljárások alkalmazására is volt példa. Szóbeli feleltetésre kevesebb alkalommal nyílt lehetőség. A gyengébb képességű, lassabban haladó gyermekeknél a pedagógusok minden apró előrelépést megdicsértek. Gyermekszeretetük, felkészültségük, empátiájuk, erőfeszítéseik, türelmük példaértékű. A tanulók fejlődése érdekében egyéni fejlesztési tervből dolgoznak, mely könnyíti a napi felkészülési munkát. A szaktanárok módszertani felkészültsége jó. A látott órák tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a tanárok eredményesen tudják aktivizálni és motiválni diákjaikat. Ezt a törekvést jelentősen segítik a szemléltető eszközök, az interaktív tananyagok, a világosan és egyértelműen megfogalmazott kérdések, a folyamatos tanári értékelés, dicséret. Iskolavezetőként fontosnak tartom, hogy a diák jól érezze magát az iskolai környezetben. Ezt a személyes odafigyelés eszközével igyekszem elérni. A pedagógusok általában eredményesen vonták be a tanulókat a tanórába. Gondolkodtató, önálló feladatmegoldásra, tevékenységre a legtöbb órán volt példa. Tapasztalható volt a lendületes és határozott, következetes óravezetés, az osztály képességeihez igazodó tananyagmennyiség, a gyakorlásra fordított figyelem. Több pedagógusnál jellemző volt a tanári rugalmasság, kezdeményezőképesség, amellyel úrrá tudott lenni a diákok izgalmán, a passzivitáson, vagy fegyelmezetlenségen. A türelem, szeretet és empatikus készség feloldó és aktivizáló eredményessége több alkalommal is megfigyelhető volt. A számonkérés legfőbb formája az írásbeli. A dolgozatok értékelési szempontjai igényesek: a jeles és az elégséges követelményszintje magas. Az általános 22

23 iskolában a pedagógusok általában értékelik a tanórán az egyéni teljesítményeket: az értékelés személyre szóló és ösztönző. Fontos módszertani eszköz az óra végén a tanórai részvétel (aktivitás, együttműködés) egyénileg és csoportosan történő értékelése. A tanári értékelés rendszerességére és pontosságára nagy hangsúlyt fektetünk. A naplóban jól lehet ellenőrizni, melyik tantárgyból hány osztályzatot kapnak diákok havonta. Számuk tantárgyanként és havonként azonban nagy eltérést mutat. Sok osztályban folyik az órai munkáért járó elismerés gyűjtése: piros pont, csillag, nyomda, melyet jegyre lehet váltani. A diákok teljesítményét nemcsak számokkal, hanem szóbeli szöveges értékeléssel is alátámasztják a tanárok. Indokolt lesz a következő tanévben az összefüggő szóbeli feleltetés súlyának növelése és rendszeres alkalmazása. A nevelési lehetőségek (hitéleti, tantárgyközi kapcsolatok, a tanórán adódó nevelési problémák) kiaknázására szinte valamennyi órán igyekezetet tapasztaltam. A valós életből vett példákkal és a diákok tapasztalatainak felhasználásával főként a gyakorlat közeli tantárgyak vagy tananyagegységek tanításakor éltek a tanárok. A katolikus szellemiség elmélyítésnek is számos szép példájával találkoztam. A tanítási órák légköre általában nyugodt, oldott és egymásra figyelő, együttműködő volt, alig fordult elő fegyelmezési probléma. A diákok többsége törekvő, de a tanároknak nagy empátiával kell kezelniük a tanulmányi szempontból heterogén összetételű csoportokat. A pedagógusok óravezetését a gyermek- és hivatásszeretet jellemezte, személyiségük gyermek-centrikus, példamutató, nyugalmat, emberséget sugárzott. Összességében elmondható, hogy színvonalas, több esetben kiváló órákat láttam. A véletlenszerűen kiválasztott óralátogatásaim során is azt tapasztaltam, hogy a szaktanárok szakmailag jól felkészültek. Egymástól is sokat tanulhatnának, ha még rendszeresebbé válna az egymás közötti óralátogatás is. Ösztönözni fogom őket, hogy keressenek erre minél több alkalmat, megéri. A munkaközösségi foglalkozások jó színterei a tapasztalatok megosztásának, az ötletbörzének, a felmerülő gondok megbeszélésének, a feladatok megosztásának. 23

24 IV.3. Tanórán kívüli foglalkozások IV.3.1. Tanórán kívüli, nem sporthoz kapcsolódó foglalkozások A tanórán kívüli foglalkozások alsóban a délelőtti ismeretek elmélyítését, a lemaradók segítését, a napköziben végzett korrepetálásokat célozza meg. Napközis nevelők szeptemberben írják meg a foglalkozási terveket. A tanulás mellett azonban egyre kevesebb idő jut a különböző foglalkozások megtartására, hiszen a gyerekek nagyon sokféle - tanítást követő szabadidős - tevékenységben vesznek részt. A délutáni tanórákon érdekes feladatokkal motiválják a tanulókat, készítik elő a házi feladat önálló megoldását, szükség szerint nyújtanak segítséget egyénileg, az arra rászorulóknak. Szabadidőben igyekeznek sokszínű és változatos lehetőségeket biztosítani. Minden tanév elején szeptemberi hónapban a kollegák felmérik az igényeket. A szakkörök október 1jével indulnak, heti rendszerességgel: énekkar (alsós és felsős), képzőművészeti szakkör, hon és népismereti szakkör, néptánc, korrepetálások. Az alsósok közül sokan tanulnak zenét a Péczeli Attila Művészeti Alapfokú Zeneiskolában, amely helyben tartja foglalkozásait. Alkalomszerű tanórán kívüli foglalkozások: a versenyfelkészítők, színház- és, múzeumlátogatás, könyvtári foglalkozások, osztálykirándulások, műsorokra való felkészítés, táborozások. VI.3.2. Tanórán kívüli sportfoglalkozások Különösen kedveltek a gyerekek körében a sportfoglalkozások, amelyekhez megfelelő feltételek állnak rendelkezésre. A tornaterem és az ingyenes uszoda használattal, a házon belüli sportegyesületek kínálatával ideális lehetőségekkel élhetnek: kosárlabda, foci, úszás, kézilabda. A kollegák oktató-nevelő munkája és a törekvés, hogy munkájukkal a gyerekek sokoldalú fejlesztését valósítsák meg, biztosítéka annak, hogy biztos alapkészségekkel rendelkező tanulók lépjenek ki az iskola falai közül. 24

25 2. Tehetséggondozás Mindazzal nevelünk, amik vagyunk, és amit eszünk. (Konstitúció 23. pont) Mindenki tehetséges valamiben, csak meg kell azt találni. Ez a pedagógus feladata az iskolában! Szükség van a diák-szaktanárok-szülők-osztályfőnökök-osztálytársak közös munkájára. Nem csillan fel mindenkiben azonnal a tehetség. Iskolánkban minden pedagógus végez ilyen tevékenységet. Továbbképzések nevelési értekezletek témájaként foglalkozunk a képességfejlesztés feladataival. Tevékenységek: Az egyéni képességhez igazodó tanórai tanulás, a differenciált tanulásszervezés Képességek szerinti csoportok kialakítása Tehetséggondozó délutáni foglalkozások Választható tanórán tanulható tantárgyak tanulása Képességszerinti csoportokban idegen nyelvoktatás Csoportokban folyó informatikai képzés 5-8 oszt. Szakkörök szabadidős foglalkozások - mozi műsor Versenyek vetélkedők, bemutatók, tanulói pályázatok Sport és kulturális vetélkedők Levelező tanulmányi versenyek- felkészítő tevékenységekkel Iskolai sportkör, ISK, suli foci Iskolai könyvtár és egyéb létesítmények egyéni v. csoportos használata A tehetség felkutatásához nem elegendő a tanóra szeptemberétől tehetségpontként működő iskolánkban a földrajz és hon és népismeret, magyar nyelv és kommunikáció, rajz és képzőművészet területén belül volt lehetőség a tehetségek segítésére. Cél volt: Kreatív órák megvalósítása Interaktív játékok (szimulációs és szerepjátékok) Képességfejlesztés egyéni fejlesztő feladatokkal 25

26 Tanulmányi, művészeti-és sport versenyeken szintén visszajelzést kaptunk arról, hogy céljaink és megvalósításuk az oktatás terén reálisak, eredményesek. Iskolánkban mindezekről külön adminisztrációt is vezetünk. /lásd: mellékletben szereplő eredménytablónk/ Minden tanévvégén elkészítjük eredmény tablónkat, melyre a városi, megyei országos I.- II.-III. helyezést elért tanulók, csoportok kerülnek fel. Az idei tanévben közel 285 gyerek eredményével büszkélkedhetünk. Felzárkóztatás Az ember szíve olyan, mint valami bevehetetlen fellegvár, amelyet csak szeretettel, szelídséggel lehet megközelíteni. Don Bosco A mai iskola napi gondja a beilleszkedés hatékony segítése, az integráció megvalósulása. A sikeres munka érdekében az előző tanévben tapasztaltak beépítésével a következő tevékenységeket végeztük: szoros kapcsolat kiépítése a körzeti óvodákkal, nevelési tanácsadóval és a Gyermekjóléti Szolgálattal problémák feltérképezése, megismerése a problémák pedagógiai módszereinek megvitatása alkalmazása szakemberek bevonása, célirányos fejlesztő munka folyamatos családsegítés, családgondozás az egyéni képességekhez igazodó tanórai munka, tanulás megszervezése differenciált foglalkoztatás a tanulók sajátos tanulási stílusának megismerése, javítása, tanulásfejlesztés egyénre szabott értékelés, ösztönzés felzárkóztató foglalkozások, órák a gyakoroltatást és a hiányosságok megszüntetésére irányulnak, egyéni fejlesztést segítik napközi otthon tanulószoba Sikerélmények keresése. A nevelők és tanulók személyes kapcsolata A helytelen tanulói viselkedés megfelelő kezelése 26

27 Elsődleges, hogy a tanár felismerje és megértse a tanuló zavaró viselkedésformáját, célját és az alapján keressen hatékony megoldást. Osztályfőnökök és a gyermekvédelmi felelős rendszeres konzultációja Viselkedési zavarok enyhítését szolgáló tevékenységek elbeszélgetés, ösztönzés személyes példa állítása - osztályfőnökök, iskolavezetés rendszeres ellenőrzés- szülő pedagógus együttműködésén keresztül Családlátogatások A közelebbi megismerést, a bizalom megalapozását, pontosabb segítségnyújtást eredményezi. Legyen érzékeny a szociális problémák feltárására. A szülők és a családok nevelési gondjainak segítése nevelési módszerek megismertetése, összehangolása tanácsadás, szakemberek bevonása családgondozó, családsegítő beiktatása Fejlesztő tevékenységek Az iskolánk fejlesztőszobájában a törvénynek megfelelő felszerelést találunk bútorokat, szőnyeget, tükröt, mozgásfejlesztő játékokat, fejlesztő játékokat, számítógépet, szoftvereket, speciális fejlesztő feladatokat tartalmazó szakkönyveket, melyeket a fejlesztő órákon rendszeresen használnak a kollegák. Nyilvántartó naplót vezetünk, melyet a tanári szobában tartunk, hogy a gyermekeket tanító pedagógusok folyamatosan tudják figyelni a szakvéleményben leírtakat, hogy az egyéni fejlesztések megvalósuljanak. Az SNI-s tanulók csütörtöki napokon 8-12 óráig kapnak ellátást egy-egy órában csoportonként.(2-3 fő) Az utazó szakember számára az iskola biztosít fénymásolási lehetőséget, papírt, internet elérési lehetőséget, nyomtatót. A BTM-es gyerekek az iskola által meghatározott három órában járnak fejlesztésre. Intézményünknek magasabb órakeretre lenne szüksége a fejlesztésekhez. Az iskolai fejlesztőpedagógus a tantárgyi órákba beillesztve öt óra fejlesztést biztosít a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak. A tanulók, akiket ellátunk, mindannyian érvényes Nevelési Tanácsadói és Szakértői Bizottsági szakvéleménnyel rendelkeznek. 27

28 Legjellemzőbb problémák: diszlexia (olvasási nehezítettség- ép intellektus mellett), az ebből következő szövegértési és helyesírási problémák, diszgráfiás tünetek, grafomotoros nehézségek tünetei diszkalkuliás tünetek a súlyosabb esetekben kevert iskolai képességzavarok Félévekre vonatkozóan elvégeztük a szükséges értékeléseket. Ez segít bennünket a továbbiakban is, hogy célokat, feladatokat fogalmazzunk meg és ezt folyamatosan, a szülőkkel egyeztetve, kontrolláljuk. Értékelő véleményt alkottunk a tanuló: magatartásáról, viselkedéséről - figyelméről, motivációs szintjéről, önállóságáról, feladatértéséről, feladattudatáról - beszédének alakulásáról, kifejezőkészségének fejlettségi szintjéről - tantárgyi teljesítményének, iskolai munkájának megítélése a közismereti tárgyak érdemjegyei alapján - A fentieket jegyzőkönyvben rögzítettük. A Nevelési Tanácsadóval nagyon jó a kapcsolatunk. Iskolapszichológusi fogadóóra van kéthetente keddenként, ahol a tanítók, tanárok kérhetnek szakmai segítséget. Iskolapszichológusunk volt már órát látogatni, szülői értekezleten előadást tartani. Iskolánkba jelenleg: 18 fő SNI-s tanuló 21 fő BTMN-es tanuló jár. Magatartási és viselkedési zavarban szenvedők ellátása: Az elmúlt tanévben, iskolánkban is növekedett az ezzel a problémával küszködő gyermekek száma. Az okokat kutatva sok családi rendezetlenséggel, következetlen nevelési helyzettel, idegrendszeri gyengeséggel, találkoztunk. Családlátogatással, állandó kapcsolatkereséssel kezdeményezésekkel, pszichológus által vezetett szülői értekezlettel, terápiaajánlással, igyekeztünk javítani a tüneteken. Együttműködve az osztályközösségekkel vannak előrelépések, pozitív megerősítések. A következő tanévben is nagy feladat lesz számunkra. 28

29 3. Gyermekvédelmi tevékenység A tanulók helyzete, támogatásai 2012/2013tanévben Az alábbiak szerint alakult az intézményünkben a támogatásra szoruló és támogatásban részesülő tanulók száma, helyzete. Iskolánkban két alapítvány segíti a tanulók szociális és tanulmányi körülményeinek javítását. A Kertvárosi Általános Iskoláért Alapítvány támogatásának köszönhetően a nehéz körülmények között élő tanulók is részt vehetnek olyan közösségi rendezvényeken, kirándulásokon, amelyekhez a szülők szűkös anyagi lehetőségeik miatt nem tudják biztosítani a részvételi díjat. Természetbarát és környezetvédelmi nevelést szolgáló kiránduláson való részvételhez 2 fő 2000 Ft, 4 fő 6000 Ft, 9 fő 8000 Ft készpénz támogatásban részesült. Az Almássy Tibor Alapítvány egyszeri tanulási támogatást biztosít a hátrányos helyzetű gyermekeknek. Segíti olyan könyvek vásárlásával az iskolai könyvtár állományának bővítését, amelyeket nehéz sorsú vagy hátrányos helyzetű tanulók kölcsönözhetnek ki, így szüleik a könyvek megvásárlása alól mentesülnek. 8 éven át kimagasló tanulmányi eredményt nyújtó tanulóink közül 4 fő, Kertvárosi Általános Iskoláért Alapítványi díjat kapott, mely áll egy dicsérő oklevélből, Ft készpénzből, könyvjutalomból, valamint 5 tanuló Alapítványi 5000Ft-os könyvjutalomban részesült. Almásy Tibor Alapítványi díjas lett két tanulónk. A díj értéke ugyanaz mint az iskolai alapítványé. Almásy Tibor Alapítvány 5000 ft-os könyvjutalomban részesített négy tanulónkat. Mindkét Alapítvány a tanévzárón ajándékkönyvekkel jutalmazza a tanulásban-legjobban teljesítő, a tanulmányi valamint sportversenyeken legjobban szereplő tanulókat. Évek óta szoros kapcsolat alakult ki a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Iroda Népjóléti Csoportjával, amely 1 diák kedvezményes étkeztetéséhez járult hozzá rendkívüli 50%-os étkezési támogatás biztosításával. 29

30 2013. június 15 e után iskolánkban működő összevont napközi idejére a legrászorultabbak, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményes tanulók ingyenes ebédjegy támogatást kapnak a Népjóléti Csoporttól április 01-től a Városi Önkormányzat jóvoltából 86 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményes tanuló kapott tízórai és uzsonnatámogatást, így az iskolai 3x-i étkezés a számukra ingyenes volt tanév végéig. A Szentháromság Plébánia Katolikus Karitász Szervezete a nagycsaládosoknak illetve nehéz anyagi körülmények között élő tanulók családjának biztosított a tanév során karácsonyi ajándékként 2000 FT értékű vásárlási utalványt, valamint március hónapban 23 család részére hideg élelmiszer csomag formájában nyújtott segítséget. A Tiszta Szívvel Egyesület szeptembertől ebben a tanévben is a Hétvégén is legyen kenyér az asztalon címet viselő kezdeményezés keretében minden pénteken hideg élelmiszer csomagot ad 12 tanuló családja számára a rászoruló gyermekek otthoni megfelelő étkezésének segítése céljából május hónapban a csomagok mellé 10 kg burgonya is kiosztásra került szeptember 01-től június 14-ig ténylegesen igénybe vett étkezési támogatások összege Ft Alanyi (3 v. több gyermeket nevel 50%) Alanyi (Tartósan beteg 50%) Rendszeres gyermekvédel mi kedvezmény 100% Állami étkezési támogatás összesen Önkormányza ti rendkívüli 50% Rendszeres gyv. kedvezményes ek tízórai és uzsonna támogatása Hód-Menzától szeptember október november december január február március április május június Összesen:

31 Rendszeresen tartjuk a kapcsolatot a szülőkkel, különösen a nehéz helyzetben lévő veszélyeztetett családokkal, hogy mielőbb enyhíteni tudjunk tanulóink gondjain. A hátrányos helyzetű, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók száma 96 fő, ezen belül a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma 9 fő. A három vagy több gyermeket nevelő családban élő tanulóink száma jelenleg 84 fő, tartós beteg 15 fő. A Kagylóhéj Gyermekjóléti Szolgálatnál 1 fő védelembe vett tanulónk van. Ingyenes tankönyvellátás A tanévben 188 tanuló részesült ingyen tankönyvben. Tanulóbalesetek 2012/2013-as tanévben: A 2012/2013-es tanév során 17 esetben történt tanulóbaleset iskolánkban. Sérülések típusai és száma: Ütés: 6 Törés: 3 Zúzódás: 3 rándulás: 2 rúgás: 1 nyomás: 1 boka kifordult: 1 Összesen: 17 A balesetet szenvedett tanulók nemenkénti megoszlása: fiú: 9 fő lány: 8 fő. A sérült ellátására minden alkalommal megtettük a szükséges intézkedést, a szülőket értesítettük, és amikor szükséges volt, mentőt hívtunk. A balesetek után a tanulókat emlékeztettük az év elején megtartott balesetvédelmi oktatáson elhangzottakra, kértük hogy még figyelmesebbek legyenek. Felhívtuk a tanulók figyelmét arra, hogy fokozottabban vigyázzanak saját és egymás testi épségére. 31

32 A legtöbb esetben a sérült koordinálatlan mozgása, figyelmetlensége okozta a véletlen balesetet. Minden alkalommal Tanulóbaleseti jegyzőkönyv készült.. 32

33 4. Tanórán kívüli tevékenység Napközi Tanulószoba ISK Szakkörök Gyógytestnevelés Fejlesztő foglalkozások Iskolai programok Az elmúlt tanévekben megszokott és kialakult rend szerint történik a délutáni munka szervezése. A napközis órakeretben, tanulószobai foglalkozásokon a tanulók fejlettségéhez igazodóan adott a játékos mozgáslehetőség. Iskolánkban kilenc napközis csoport és két tanulószoba működik. A napközis csoportok az alsós osztályokba járó gyermekekből állnak, szinte minden tanulónk igénybe veszi a napközit, a csoportok létszáma így fő közötti. Napközis osztályos 6. osztályos adatok tanulószoba tanulószoba létszám A tanulószobát a felső tagozatos tanulóink vehetik igénybe, itt is 40 és 50 fő között mozgott a létszám az év során. Sok szülő örömmel veszi, hogy ötödikben a gyermekek délután is szakszerű felkészítésben részesülhetnek, ez is könnyíti a felső tagozatba való átmenetet. A tanulószobát vezető kollégák nagyon odafigyeltek, hogy jó tanulási módszerekkel- és technikákkal segítsék a gyermekek felkészülését. Különösen az év második felében sok szövegértéses feladatlapot oldottak meg, valamint rendszeresen használták a számítástechnikát egyes feladatokhoz történő anyaggyűjtéshez. A napközis csoportokban, iskolánkban egységes napirend szerint folyik a délutáni munka. Minden csoportvezető nevelő nagy gondot fordít az éves tervezésnél a szabadidő és tanulási idő életkori sajátosságainak megfelelő arányára. Minden csoportban vannak különleges bánásmódot igénylőgyermekek (SNI, BTM, HHH, HH-s), akiknek fejlesztéséről külön foglalkozásokkal, feladatlapokkal, korrepetálással gondoskodnak az érintett kollégák. A csoportok délutáni munkájában feldolgozott témaköröket többen 33

34 project módszerrel valósítják meg. A csoportok bekapcsolódnak az iskolai rendezvényekbe: karácsonyi-, anyák napi műsorok szervezése, project-heteken való részvétel, környező intézmények ünnepi alkalmain való szereplés stb. Az első-másodikharmadik-negyedik-ötödik-hatodik osztályos csoportok délutánjaiba szervesen beépül a hitélet: étkezési imák, tanulás előtti-és utáni hálaadások, bibliai történetek feldolgozása, templom-látogatások. A tanulmányi munkában a házi feladatok elkészítésén kívül minden csoportban szerepet kap a kompetencia-fejlesztés, pl.: szövegértés, játékos matematikai feladatok a logikus gondolkozás fejlesztésére, dramatizálások, szituációs játékok a kommunikációs képesség fejlesztése érdekében stb. A napközin és tanulószobán kívül számos foglalkozás is színesíti délutánjainkat. Alsó tagozattól működik a Zeneiskola kihelyezett tagozata, mely keretében már első osztálytól kezdve részt vesznek gyermekeink: szolfézs, furulya, zongora, hegedű, dob oktatáson. Kollégáink különféle szakköröket is működtetnek az érdeklődő gyermekek számára: népszerű a rajz-,a tánc-és dráma-,sőt a matematika szakkör is. Iskolánk lehetőséget biztosít a néptánc tanulására is, mely foglalkozásokat külső oktatók tartanak. A tanév vége után iskolánkban már évek óta- napközis felügyeletet biztosítunk évzáróig a gyermekek számára, ezzel is segítséget nyújtva a szülőknek a szünidő egy részének hasznos eltöltéséhez. 5. Iskolán kívüli tevékenységek Versenyek, vetélkedők, bemutatók: A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a szaktárgyi, művészeti és sportversenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában rendszeresen szerveztünk. Az iskolán kívüli versenyeken való részvétel is a tehetséget fejleszti. Ezek megszervezését a tanulók felkészítését az egyes szaktanárok, illetve a nevelők szakmai munkaközösségei végezték. A többfordulós versenyekre való elutazásban sok segítséget kaptunk a szülőktől. Szabadidős foglalkozások: Az iskola a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervezett - színház, mozi látogatás, múzeumlátogatás, kirándulások, főzős-sütögetős családi délutánok, túrák, Dök zenés délutánok. 34

35 6. Az intézmény nevelési munkája Közösségfejlesztés, osztályfőnöki tevékenység: Minden osztály évente több alkalommal szervez tanórán kívüli programokat, melyek az osztályközösségek összekovácsolódását is segítik az élményszerű ismeretszerzés mellett. A közösségfejlesztés főként az osztályok keretében zajlik, nagysikerű rendezvények, iskolai programok is ezt a célt szolgálják. Működik a testvérosztály rendszer az alsós és felsős osztályok között. A DÖK elvégezte a tervezet feladatokat/ jó hangulatú programokat szervezve az év során/ felelősségtudat és az együttműködési készség fejlesztéséért különböző játékos elemeket építenek be az osztályfőnöki tanmenetekbe. Hitélet Az ember azt nézi, ami szeme előtt van, de az Úr azt nézi, mi a szívben van. (1Sám 16:7). Küldetésünket az órarendbe épített felmenőrendszerű heti két hittanóra biztosítja. Iskolánk nyitott más felekezetű tanulók fogadására is, akiknek biztosítjuk a vallásuknak megfelelő hitoktatást. A hit és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes az 6-8 évfolyamon, a vallásoktatásra a jelentkezés évente az első tanítási napon történik. Különös figyelmet fordítunk a közösségi nevelésre, a katolikus értékrendű, sokszínű személyiség formálására. Minden hónap második vasárnapján, közös misén veszünk részt a Szentháromság Belvárosi templomban. Nevelési programunk tükrözi a katolikus keresztény erkölcsi értékrendet, világnézetet. Osztályaink a tanév elején evangéliumi mondatot választanak, melynek betartásával élik meg közösségükben hétköznapjaikat. Úgy érzem, hogy Isten csendben, nem hangoskodva és nem erőszakos módszerekkel dolgozik az életünkben. Hitoktatóinkkal együtt a gyerekekben igyekszünk megértetni, hogy a hívő ember életeleme az imádság. Nem csupán tanítani, hanem hitet kell ébreszteni és nevelni a 35

36 tanítás által. Odafigyelni Istenre, Jézus tanítására és válaszolni szavainkkal és életünkkel. Így az ima nem monológ lesz, hanem igazi párbeszéd. Hittan órákon saját magam is megtapasztalhattam, hogy a gyermekek milyen felismeréseken jutnak túl, melyben, mint Jézust követő emberek válaszolnak majd Isten szeretetére. Sikerült ebben a tanévben - komolyan, és jól felkészülni a harmadik közös iskolai keresztelkedésre és a második elsőáldozásra, - részletesen a bűnbánat szentségével foglalkozni, - az eucharisztia ünneplésével, mivel ez évben is két szentségben részesültek a gyerekek. Végtelenül gazdag programot kínált a már hagyománnyá váló Biblia hete is, amely -a Hit Éve alkalmából szólított meg gyermeket és szülőt egyaránt. Egy kis statisztikai adat: Összesen az hat évfolyamon az a- b osztályban 247 fő jár katolikus hittanra. 6.a-b 28 5.a-b 38 fő 4. a-b 50 fő 3. a-b 37 fő 2. a-b 44fő 1. a-b-c 50 fő. A tanévben 114 gyermek járt órarendbe iktatott református hittanra (illetve ezen felül hat felsős iratkozott be fakultatív hitoktatásra). A plébánia és az egyházközösségek által szervezett közösségi programokon iskolánk tanulói nagy lelkesedéssel vettek részt. Abban a reményben igyekszünk tovább folytatni, hiteles, keresztényi nevelő munkánk, hogy az nem hiábavaló az Úrban. Hitéletünket megerősítjük: Vasárnapi miséken való gyakori részvétel nemcsak - ünnepekhez kötötten. Gyerekmisék minden hónap második vasárnapján. Adventi előkészületek Karácsonyi ünnep 36

37 Biblia Hete programjaink Húsvéti ünnepvárás/nagyböjti időszak tisztelete/ Tantestületi szakmai továbbképzés, lelkigyakorlat Egyházi meghirdetett rajzversenyeken, tantárgyi versenyeken való részvételek Veni Sancte és Te Deum HAGYOMÁNYAINK Legfontosabb események a tanév során Szeretetdobozok gyűjtésében országos szinten is kiemelkedő munkát végeztünk Városi rendezvények műsorának több alaklommal résztvevői voltunk Hulladékgyűjtéseket szerveztünk ősszel és tavasszal-csongrád megyében 1. lettünk. Osztályrendezvények pl. palacsinta-parti, mozi, szalonnasütés, kirándulások, korcsolyázás, kézműveskedések voltak az év folyamán Kistérségi mesemondó verseny szervezése/ alsó tagozatos/ Kistérségi szavalóverseny megrendezése/ felső tagozatos/ Továbbtanulási börzén voltunk tanulóinkkal Adventi készülődések zajlottak Karácsonyi ünnep az iskolában és dec.24-én a Szent István templomban. Farsang Nyílt tanítási napokat szerveztünk az érdeklődő szülők számára Angol városi versenyt szerveztünk Édes hazám Magyarország földrajzi és honismereti kistérségi versenyt rendeztünk Biblia Hete programsorozatot szerveztünk Húsvéti ünnepkör nagyböjti előkészület Ünnepi megemlékezést tartottunk iskolánkban: Okt.23., Március 15. Június 4. Anyák napja Országos kompetenciaméréseken vettünk részt DÖK-napon együtt versenyeztünk a szülőkkel, nevelőkkel Foci Juniális Ballagás 37

38 Tanulmányi kirándulások: A tantervi követelmények teljesülése, a nevelőmunka elősegítése és a hazaszeretetre, környezetvédelemre nevelés céljából az osztályok számára május hónapban egy alkalommal tanulmányi kiránduláson vehettek részt diákjaink. A tanulmányi kirándulásokra biztosított, engedélyezett időkeret alsó tagozaton 1 munkanap felső tagozaton 2 munkanap. A tanulmányi kiránduláson való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülők fizetik. 7. Tanulói eredmények Iskolánkban számos tehetséges tanuló vesz részt folyamatosan versenyeken, pályázatokon, megmérettetéseken. Az idei tanév eddigi legeredményesebb felkészített tanulói, és elért eredményeit egy kiadványba rendeztük melyet a beszámoló mellé csatolok. Nagyon büszkék vagyunk ezekre a tanulókra. Idén is elkészítettük az Eredmény tablónkat több mint 285 tanuló került fel rá. Ők azok, akik városi I-III. helyezést, megyei, ill. országos helyezéseket értek el. Vonzó iskolánk a tanulók és a szülők számára. Nagyon hálásak vagyunk és örülünk, hogy a 2013/2014-es tanévben ismét 80 kisgyereknek adhatunk otthont iskolánkban. Az iskola tanulmányi átlagainak emelkedő szintje is példázza, hogy pedagógiai munkánk eredményes. Tanulónk többsége eredményesen jól tanul. Bukás egy volt ebben a tanévben. A tehetséges tanulók fejlesztése érdekében tanórán kívüli foglalkozásokat szervezünk. /szakkörök / Szeretnénk a jövő tanévben a Tudásvár Tehetségpontunkat eredményesen folytatni. 38

39 Eredményelemzés a statisztika alapján 39

40 KITŰNŐK táblázat-grafikon/robi 40

41 41

42 Továbbtanulási mutatók 2008/ / / / /2013 8/a 8/b 8/a 8/b 8/A 8/B 8/A 8/B 8/A 8/B Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola Egyéb OKÉV mérések eredményei Szövegértés 6. évfolyam évfolyam Matematika 6. évfolyam évfolyam

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 2. Helyzetértékelés... 3 2. 1. Személyi feltételek... 4 2.1.1. Szervezeti

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA GYŐRZÁMOLY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Embereket formáljatok És rendben lesz a világ! (Jules Michelet) 1 Bevezető... 4 NEVELÉSI PROGRAM... 5 Az iskolánkban folyó oktató-nevelő

Részletesebben

MUNKATERV. Széchenyi István Katolikus Általános Iskola. Füzesabony. 2014/2015-ös tanév. Összeállította: Nagy István Igazgató

MUNKATERV. Széchenyi István Katolikus Általános Iskola. Füzesabony. 2014/2015-ös tanév. Összeállította: Nagy István Igazgató Széchenyi István Katolikus Általános Iskola Füzesabony MUNKATERV 2014/2015-ös tanév Összeállította: Nagy István Igazgató Elfogadta az intézmény nevelőtestülete 2014. szeptember 8-án. Bevezetés A nyári

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011. Módosítások

SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011. Módosítások SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

A Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1.

A Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1. A Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1. OM 037323 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2009. Készítette: Varga Jánosné igazgató 1 ÁLTALÁNOS ADATOK Az intézmény megnevezése: Teleki Sámuel Általános

Részletesebben

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév A jó tanító teszi a jó iskolát Tartalomjegyzék 1. Bevezető I. Munkánkat meghatározó jogszabályok,

Részletesebben

Egységes Pedagógiai Programja 2010.

Egységes Pedagógiai Programja 2010. Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Egységes Pedagógiai Programja 2010. Mottó: Minden valóban szeretetteljes kapcsolatban jelen van az

Részletesebben

Az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1.

Az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1. Az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1. OM 037323 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS ADATOK... 5 I. HELYZETELEMZÉS... 6 1. Tárgyi feltételeink... 7 2. Gazdálkodásunk...

Részletesebben

AZ ÓBUDAI SZENT PÉTER ÉS PÁL SZALÉZI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÓBUDAI SZENT PÉTER ÉS PÁL SZALÉZI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ ÓBUDAI SZENT PÉTER ÉS PÁL SZALÉZI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalomjegyzék I. Bevezető... 4 I.1. Az intézmény működésének törvényi alapja... 4 I.2. A pedagógiai program törvényi

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAM DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 037313 Az iskola székhelye: 2120 Dunakeszi, Iskola sétány 18. Telefon,

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

MUNKATERV KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013-14-ES TANÉV TARTALOMJEGYZÉK

MUNKATERV KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013-14-ES TANÉV TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. FEJEZET BEVEZETÉS... 3 1. HELYZETELEMZÉS ÉS AZ EBBŐL ADÓDÓ FELADATOK... 4 1.1. Személyi feltételek... 4 1.2. Tárgyi feltételek... 5 1.3. Tanulócsoportok, létszámok... 6 2. A TANÉV MUNKARENDJE...

Részletesebben

PÁL APOSTOL KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

PÁL APOSTOL KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PÁL APOSTOL KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1173 Budapest, Pesti út 84,) OM: 035115 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. Fenntartó TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 4 1.1. A pedagógiai

Részletesebben

PÁLYÁZAT 2013. ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA. Pályázó: GYŐRI ISTVÁNNÉ

PÁLYÁZAT 2013. ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA. Pályázó: GYŐRI ISTVÁNNÉ PÁLYÁZAT 2013. ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA Pályázó: GYŐRI ISTVÁNNÉ TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0037 PÁLYÁZAT ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető

Részletesebben

Ikt.sz.: 170/II-170/2014. RAOUL WALLENBERG SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

Ikt.sz.: 170/II-170/2014. RAOUL WALLENBERG SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Ikt.sz.: 170/II-170/2014. RAOUL WALLENBERG SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Nem önmagunkért, hanem másokért élni a legszebb hivatás (Madách Imre) A humanista értékrendet, az emberi

Részletesebben

GYÁLI BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA. Gyál Bartók Béla u. 75. Munkaterv 2014-2015.

GYÁLI BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA. Gyál Bartók Béla u. 75. Munkaterv 2014-2015. GYÁLI BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA Gyál Bartók Béla u. 75. Munkaterv 2014-2015. Tartalom 1. Helyzetelemzés... 4 A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok... 4 Tartalmi szabályozók... 4 Kerettantervek:...

Részletesebben

2013. Aggteleki Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

2013. Aggteleki Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Aggteleki Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kondorné Sztojka Ágnes Tartalom I. HELYZETELEMZÉS... 4 INTÉZMÉNYI ADATOK... 5 AZ ISKOLA TÖRTÉNETE... 6 II. NEVELÉSI PROGRAM... 6 Személyiségfejlesztés...

Részletesebben

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló. 2011/2012 tanév. készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló. 2011/2012 tanév. készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Beszámoló 2011/2012 tanév készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18 Balatonkenese, 2012-07-18 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja

Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült : 2012.08.23. 2 MINDENKI TEHETSÉGES VALAMIBEN! Isten minden kis tücskének Akad hely a kórusban. Némelyik hangja mély, a másiké magas. Megint

Részletesebben

A soproni Deák Téri Általános Iskola. pedagógiai programja

A soproni Deák Téri Általános Iskola. pedagógiai programja A soproni Deák Téri Általános Iskola pedagógiai programja Módosítás elfogadva a 1/2009/2010 (08.24.) számú tantestületi határozattal - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - Tartalomjegyzék: Bevezető 7 Az iskola

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 2840 Oroszlány Táncsics Mihály út 42. Telefon: 34/360-172 Fax: 34/360-965 Email: info@jozsefattila.hu Honlap: www.jozsefattila.hu

Részletesebben

Pedagógiai program 2014. Jóváhagyta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Pedagógiai program 2014. Jóváhagyta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2014. 33 Pedagógiai program Jóváhagyta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium 3300 Eger, Ifjúság út 2. Tel: 36-324-909, Fax: 36-324-808 Mail: eszeg@eszeg.sulinet.hu

Részletesebben

A szigethalmi Gróf Széchenyi István Általános Iskola 2010-2011. tanévi szakmai beszámolója

A szigethalmi Gróf Széchenyi István Általános Iskola 2010-2011. tanévi szakmai beszámolója A szigethalmi Gróf Széchenyi István Általános Iskola 2010-2011. tanévi szakmai beszámolója Tartalomjegyzék 1. Intézményi alapadatok... 4. 1.1. Az intézmény szervezeti felépítése... 4. 2. Személyi alapadatok...

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BALATONFENYVES OM:034006 nevelőtestületének PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gyermekeim, itt sok mindent megtanulhattok, de ez maga a kezdet, legyetek jók és tisztességesek a többire

Részletesebben

A Horváth István Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Horváth István Általános Iskola Pedagógiai Programja A Horváth István Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. A gyermek jövője az alapiskolában dől el, melynek feladata megtalálni benne azt a kincset, amit tehetségnek neveznek, felfedezni minden gyermekben

Részletesebben

A Kisgyőri Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda módosított nevelési programja

A Kisgyőri Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda módosított nevelési programja Tartalomjegyzék 1. NEVELÉSI PROGRAM 3 1.1 Helyzetelemzés 3 1.1.1 Tartalmi szabályozás új dokumentumai 5 1.2 Pedagógiai alapelvek és értékek - iskolánk pedagógiai hitvallása 5 1.3 Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben