ITS partnerségi egyeztetési terv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ITS partnerségi egyeztetési terv"

Átírás

1 ITS partnerségi egyeztetési terv Szekszárd MJV 2013 Készítette: 1

2 Tartalom 1. Jogszabályi háttér és annak tartalma Áttekintés Célok Az egyeztetésben résztvevők Államigazgatási szervek Érintett területi és települési önkormányzatok Lakosság Civil szervezetek Gazdálkodó szervezetek Egyházak Munkacsoportok Szekszárd Megyei Jogú Város partnerség építési programja Adatbekérés Városrészi célok Beavatkozások Teljes stratégia egyeztetése Partnerségi egyeztetés ütemterve

3 1. Jogszabályi háttér és annak tartalma A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről (továbbiakban kormányrendelet) meghatározza a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök egyeztetésének és elfogadásának közös szabályait az alábbiak szerint: 20. A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök egyeztetésének és elfogadásának közös szabályai 28. (1) A koncepciót, a stratégiát és a településrendezési eszközöket a polgármester, illetve a főpolgármester (a továbbiakban együtt: polgármester) egyezteti a partnerségi egyeztetés szerinti érintettekkel a helyi adottságoknak megfelelően, az államigazgatási szervekkel, az érintett területi és települési önkormányzatokkal. (2) Koncepció, stratégia, településrendezési eszköz vagy azok módosítása véleményezési eljárás lefolytatása nélkül nem fogadható el, kivéve a magasabb szintű jogszabály rendelkezésének változása miatti ellentétes helyi önkormányzati előírás hatályon kívül helyezése esetén. (3) A lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, egyházakkal történő véleményeztetés a helyi adottságoknak megfelelően, a feladat jellegének figyelembevételével a partnerségi egyeztetés szabályai szerint történik. 21. A partnerségi egyeztetés 29. Az önkormányzat a teljes körű nyilvánosság biztosításával, az e fejezetben meghatározott határidők figyelembevételével a tervezés előtt dönt a partnerségi egyeztetés szabályairól, amelynek során meghatározza: a) az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) tájékoztatásának módját és eszközeit, b) a javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módját, c) az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módját, a dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendjét, d) az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító intézkedéseket. 23. Az integrált településfejlesztési stratégia egyeztetésének és elfogadásának szabályai 31. (1) A stratégia tervezetét a polgármester véleményezésre megküldi a 30. (1) bekezdésében meghatározott résztvevőknek. A résztvevők a stratégia tervezetét 21 belül véleményezik. (2) A polgármester a beérkezett véleményeket, illetve a vélemények alapján átdolgozott stratégiát ismerteti a képviselő-testülettel. (3) Az elfogadott stratégiát az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. (4) A stratégia elfogadásáról és honlapon való közzétételéről a polgármester 5 napon belül értesítést küld az egyeztetésben részt vetteknek és az állami főépítésznek. 3

4 2. Áttekintés A tervezés során megvalósítandó partnerség nem csupán egy adminisztratív módon igazolandó tevékenység, hanem a teljes ITS folyamat kulcselemeként tekintendő: a partnerségi alapú tervezésen múlik, hogy a kijelölt célrendszer kellő támogatottsággal, legitimitással bír-e, és ily módon középtávon megvalósítható-e Az integrált településfejlesztési stratégia és az integrált beavatkozások tervezésével kapcsolatos elvárások: - A különböző szakpolitikai területek koordinációja és a közigazgatás és államigazgatás különböző szereplői közötti folyamatos kapcsolatépítés, koordináció módszere, intézményi kerete. - A tervezés során a társadalmi felelősség erősítése, intézményesített együttműködés a lakosság, a magánszféra és a közszféra között. - A stratégia megvalósításában résztvevő társadalmi csoportok és személyek azonosítása, részvételi lehetőségei és szükséges partnerségi kapcsolatok kialakítása A partnerség kialakítása kapcsán az alábbiakat kell kiemelten kezelni: - Partnerség: megtörtént a különböző szakpolitikai területek koordinációja, módszertana és az egyeztetés kerete bemutatott. - Partnerség: megtörtént a magán szféra és a közszféra közötti koordináció, módszertana és az egyeztetés kerete bemutatott. Hatékony volt-e a bevonás? - Partnerség: megtörtént a lakosság bevonása, módszertana és az egyeztetés kerete bemutatott. Hatékony volt-e a bevonás? 4

5 3. Célok 3.1. A bevonás gyakorlati céljai: - átfogó városkép kialakítása, mely a stratégia alapját képezi - különböző tevékenységek integrálása választott képviselők részvételével - az egyes szereplőknél felhalmozódott, megszerzett gyakorlati és elméleti tudás közösségi célú aktiválása - a mozgósított tudás különböző formáinak bővítése és gyarapítása - a tervezett tevékenységek mentén születő konszenzusok előnyben részesítése - társadalmi párbeszéd, kommunikáció és tanulás elősegítése - a társadalmi tőke erősítése, társadalmi kapcsolatok mérhető erősítése - az integrált megközelítés természetéből fakadó szükség a különböző szereplők együttműködése, kapcsolódások feltárása - a társadalmi interakciók, kapcsolódások fejlődésének ösztönzése - a lakosság, csoportok, szervezetek és közigazgatás közötti kapcsolatok javítása - ha konfliktusok alakultak ki, vagy várhatóak, akkor cél a konfliktus menedzseléshez szükséges feltételek megteremtése - ha további erőforrások szükségesek a célok megvalósítása érdekében, akkor cél a gazdasági, kulturális konszenzusbiztosító együttműködés a más szereplők által elérhető erőforrások érdekében 3.2. A partnerségi bevonás lehetséges eszközei, módszerei: - irányító testület: a részvétel szervezésére és tervezésére - Írásos alapú projektszerű működés (csoport bevonás): információk és tapasztalatok megosztására alkalmas, hogy a szereplők ugyanazt a tudásszintet képviseljék - Facilitációs eszközök (post it jegyzetek, brainstorming, priorizálás, megerősítés) Workshop sorozat során (tematikus műhelyek): különböző nézőpontok megértéséhez járul hozzá, ötletszerzés, fontossági sorrend felállítása - Kommunikáció (web-oldal, hírlevél, nyilvánosság): a lakosság információval való ellátása a stratégia folyamatát illetően, lehetőség, hogy a lakosság megértse az opciókat - Mainstreaming - napi gyakorlatba való átültetés: biztosítani, hogy a hátrányos területek szükségleteit kezelték, vagy legalábbis foglalkoztak a megoldásával 3.3. A partnerségi folyamat tematikai struktúrája A partnerségi egyeztetés az alábbi folyamatokból épül fel: - Tervezés: a tervezési szakaszban meghatározásra kerülnek a bevonandó szereplők, kialakításra kerülnek a bevonáshoz kapcsolódó eszközök, valamint a folyamati struktúra Felhasznált eszközök: , postai levél, kérdőív, emlékeztető levél - Jóváhagyás: a jóváhagyási szakaszban megtörténik a tervezett stratégia és eszközök felülvizsgálata, szükség esetén módosítása, kiegészítése Felhasznált eszközök: kérdőív, elektronikus levél, workshop, jegyzőkönyv - megvalósítás: a megvalósítási szakaszban megtörténnek a partnerségi egyeztetések, az előzetes stratégia alapján Felhasznált eszközök: elektronikus levél, postai levél, műhelynap, workshop, jegyzőkönyv, rendezvényeken valós résztvétel - fenntartás: a fenntartási időszakban megtörténik a tájékoztatás az eredményekről és a folyamatos kapcsolattartás. - Felhasznált eszközök: elektronikus hírlevél, weboldal 3.4. A partnerségi egyeztetés felelősei: A folyamat fő felelőse: Bukovácz Tamás ügyvezető, Metacom 1996 Bt. Mobil:

6 Operatív munkálatokért felelős személy: Misi Norbert Mobil: , Innovatív közösségi bevonási eszközök: A projekt egyik legfontosabb eszköze a portál létrehozása. Ennek főbb feladatai a - tájékoztatás és széleskörű bevonás - nyilvánosság (véleményezési dokumentumok, eredmények közzététele) - marketing! A weblap komoly szerepet játszik a lakosság bevonásában, hiszen az információ átadáson kívül lehetőség lesz online véleményalkotásra is, rövid és egyszerű regisztrációt követően. Ennek élénkítését nyereményjátékokkal erősítjük. A cél, hogy minél többen iratkozzanak fel a hírlevélre, valamint a fejlesztés blogjára. Ennek érdekében a stratégiával kapcsolatos egyszerű kérdéseket teszünk fel és a helyesen válaszolók között helyi termékekből álló nyereménycsomagot sorsolunk ki. A játékban való részvétel feltétele a regisztráció/ kapcsolatfelvétel a weboldalon. A partnerségi egyeztetéshez kapcsolódóan elektronikus hírlevelet indítunk. Emellett a helyi rendezvényeken is megjelenjünk: itt a tájékoztatás mellett, vélemények felmérésére és a projekt népszerűsítésére is kitűnő lehetőség nyílik. Ez az egyik kiemelten fontos gyűjtési helyszíne a az elektronikus hírlevél megküldésére szolgáló adatbázisnak Kommunikációs csatornák, speciális kommunikációs igények: A kommunikáció célja a projekt minél szélesebb körű megismertetése, elfogadtatása. Ennek megalapozásához szükségesek az alábbi lépések elvégzése: - Újságírói lista készítése - Q&A lista készítése - Arculat tervezés - weboldal elindítása - Sajtóközlemények megjelentetése - Elektronikus hírlevelek kiküldése A tájékoztatásban kiemelt szerepet kap a város sajtósa, valamint a lokális és régiós sajtóorgánumok, szorosan együtt működünk a projekt nyilvánosságát biztosító céggel. Javasolt számukra az előrehaladásról szóló sajtóklubok szervezése, sőt a legmeghatározóbb orgánumok vezetőinek bevonása a partnerségi egyeztetésbe. A műhelynapokon, üléseken, találkozókon videó felvétel készül, az itt tartott előadások, prezentációk felkerülnek a weboldalra is. Kiemelten fontos az akadálymenetes kommunikáció. Előzetes egyeztetés alapján kiválasztásra kerülnek olyan civilszervezetek, intézmények, amelyek elérik a társadalmilag leszakadt, zárt rétegeket is. Az ő részükre tájékoztatást szervezünk, hiszen rajtuk keresztül elérhetjük azon rétegeket, amelyeket a média és az internet segítségével nem. Ennek eszközei a kérdőíves felméréstől, a személyes tájékoztatáson keresztül, az idősek számára nagyméretű betűkkel nyomtatott tájékoztatóig igen sokrétűek Dokumentumok kezelése A célcsoportoknak küldött értesítések és az arra érkező javaslatok, valamint a projekt időtartama alatt születő tanulmányok, munkaanyagok és egyéb dokumentumok elektronikus formában megőrzésre és feltöltésre kerülnek az it.metacom.co.hu projekt adatbázisában. A postai úton megküldött dokumentumokat szkenneljük és elhelyezzük a rendszerben. A dokumentumokat névvel és dátummal ellátva nyilvántartásba vesszük, a nyilvántartásról listát vezetünk. 6

7 3.8. Minta a nyilvántartási listára Beérkező dokumentum neve belteruletrendezesiterv.pdf Áthelyezés Mappa neve dátuma Források/Tevezési anyagok előzetes tájékoztató levél cégvezető.doc Temékek/Partnerségi terv előzetes tájékoztató levél civil.doc Temékek/Partnerségi terv előzetes tájékoztató levél papok.doc Temékek/Partnerségi terv előzetes tájékoztató levél polgármester.doc Temékek/Partnerségi terv Fejlesztési_elképzelések_ doc Források/Tevezési anyagok Források/Tevezési Gazdasági Program pdf anyagok Források/Tevezési kulteruletrendezesiterv.pdf anyagok Másolat eredetijer13027.xls (Szekszárd Források/Tevezési költségvetése 2013) anyagok Partnersegi_Terv_2 (2) Norbi.doc Temékek/Partnerségi terv R13009m1.doc (ÖK rendelet költségvetésről) Szekszárd közlekedési koncepció doc Szerkterv_10000_MOD.pdf vagyonkataszter.xls városi fenntartású intézmények címjegyzéke.doc városi működtetésű intézmények címjegyzéke.doc Források/Tevezési anyagok Források/Tevezési anyagok Források/Tevezési anyagok Források/Tevezési anyagok Források/Tevezési anyagok Források/Tevezési anyagok

8 4. Az egyeztetésben résztvevők 4.1. Államigazgatási szervek A kormányrendelet 9. sz mellékletében meghatározott államigazgatási szervek: A B C 1. EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSBAN EGYEZTETÉSI SZAKTERÜLET ADATSZOLGÁLTATÁS TÉMAKÖRE RÉSZTVEVŐ ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERV 2. állami főépítész területrendezés, településrendezés 3. környezetvédelmi, természetvédelmi és környezetvédelem, természet- és tájvédelem, vízügyi felügyelőség vízgazdálkodás 4. nemzeti park igazgatóság természet- és tájvédelem hazai vagy nemzetközi jogszabály alapján természetvédelmi oltalom alatt álló terület, érték, ökológiai hálózat (magterület, ökológiai folyosó és puffer terület) - szükség szerint egyeztetve a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséggel 5. Nemzeti Környezetügyi Intézet környezetvédelem felszíni és felszín alatti vízminőség-védelmi terület, vízgyűjtő-gazdálkodási terület - szükség szerint egyeztetve a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséggel 6. Országos Vízügyi Főigazgatóság vízgazdálkodás nagyvízi meder, mértékadó árvízszint és rendszeresen belvízjárta terület - szükség szerint egyeztetve a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséggel 7. fővárosi és megyei katasztrófavédelmi tűzvédelem, polgári védelem polgári védelemi terület igazgatóság 8. fővárosi és megyei kormányhivatal közegészségügy népegészségügyi szakigazgatási szerve 9. Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és közlekedés: gyorsforgalmi úttal, közúti Hajózási Hivatala határátkelőhellyel, víziúttal és vasúti pályahálózattal, különösen szintbeli közúti- 8

9 vasúti átjáróval érintett település esetében 10. Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala közlekedés: légi közlekedéssel érintett település esetében 11. fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedés: minden más esetben közlekedési felügyelősége 12. Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási örökségvédelem és Szolgáltatási Központ 13. járási (fővárosi kerületi) hivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala világörökségi és világörökségi várományos terület, történeti települési terület örökségvédelem országos védelem alatt álló műemlék, műemléki terület, régészeti lelőhely és védőövezete 14. fővárosi és megyei kormányhivatal földvédelem termőföld mennyiségi és minőségi védelme földhivatala 15. megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága erdőrendezés, erdővédelem kiváló termőhelyi adottságú erdőterület, erdőterület rendeltetése 16. megyei kormányhivatal növény-és talajvédelem talajvédelem talajvédelmi igazgatósága 17. Honvédelmi Minisztérium Hatósági honvédelem kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi Hivatalvezetője terület, honvédelmi terület 18. fővárosi és megyei rendőr-főkapitányság határrendészet 19. Magyar Bányászati és Földtani bányászat, geológia, morfológia, ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület, Hivatal bányakapitánysága csúszásveszély földtani veszélyforrás területe 20. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala hírközlés 21. Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris nukleáris biztonság Biztonsági Igazgatósága* 22. Országos Tisztifőorvosi Hivatal* természetes gyógytényezők, gyógyhely gyógyhelyek természeti adottságainak védelme 9

10 4.2. Érintett területi és települési önkormányzatok Érintett területi és települési önkormányzatok Elérhetőség Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szent István tér Postacím: 7101 Szekszárd Pf.:82 Telefon (központ): 74/ Fax: 06/74/ Szekszárdi Kistérségi Társulás Tartsay u. 10. Telefon: 74/ Fax: 74/ Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Székhely: Rákóczi u Telefonszám: 74/ Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Béla király tér 8. Telefonszám: 74/

11 Funkcionális várostérség szerinti lehatárolás Szekszárd a Dél Dunántúli Régió, azon belül Tolna megye keleti részén helyezkedik el, transzeurópai és hazai fő közúti közlekedési folyósok mentén. A város kiemelkedő szereppel bír a kulturális életben, jelentős történelmi emlékekkel rendelkezik. A város a Szekszárd-Tolnai Kistérség központja. A Szekszárd-Tolnai kistérség az öt Tolna megyei kistérség egyike. Területén 26 település található. Ezen települések polgármesterei hozták létre 1999-ben a Kistérségi társulást. A Társulás 2002-től 2004-ig Szekszárd Megyei Jogú Város és Városkörnyéki Önkormányzatok Területfejlesztési Társulása néven működött végén átalakult a szervezet és jelenleg a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás néven működik. A kistérség földrajzilag és településkapcsolatai alapján négy mikro térségre és Szekszárd Megyei Jogú Városra osztható. Az 5 mikro térség a következő: Dél-Tolna mikro térség: Bátaszék, Alsónyék, Várdomb, Alsónána, Pörböly, Sárközi mikro térség: Decs, Őcsény, Sárpilis, Báta Zomba és térsége: Zomba, Kéty, Felsőnána, Murga, Harc, Kistormás, Kölesd, Szedres, Medina, Tengelic Tolnai mikro térség: Tolna, Fadd, Bogyiszló, Sióagárd, Fácánkert Szekszárd és Szálka. A évi CLXXXIX., Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény határozza meg az önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatait. Ez alapján megvizsgáltuk, hogy a vonzáskörzetben található települések mely város funkciókat veszik igénybe Szekszárdon. - KÖZIGAZGATÁS mint megyei jogú város a megye közigazgatási központja is egyben. Emellett azonban lakosság részére is kínál szolgáltatásokat a hivatali ügyintézés terén. A szekszárdi térségben összesen két okmányiroda található, melyekben az alábbi ügyeket intézheti a lakosság: személyazonosító igazolvánnyal, személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal (lakcímigazolvány), úti okmánnyal, egyéni vállalkozói igazolvánnyal, mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával, vezetői engedéllyel, valamint gépjárműokmányokkal kapcsolatos hatósági ügyek. A két okmányiroda: - Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Okmányiroda, Bezerédi utca 1. Valamint - Tolna Város Polgármesteri Hivatal Okmányiroda 7130 Tolna, Hősök tere 1. Noha a hivatalok hatásköre megyei szintű, ugyanakkor elsősorban az alábbi települések veszik főként igénybe a szolgáltatást, hiszen Tolna megyében még másik hat okmányiroda is működik: Alsónyék, Alsónána, Báta, Bátaszék, Bogyiszló, Decs, Fadd, Fácánkert, Felsőnána, Harc, Kéty, Kistormás, Kölesd, Medina, Murga, Őcsény, Pörböly, Sárpilis, Sióagárd, Szálka, Szedres, Tengelic, Tolna, Várdomb, Zomba Szekszárdon található a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Megyei kirendeltsége. Itt is elmondható, hogy elsősorban a város vonzáskörét érinti az intézmény, hiszen Tolna megyében Szekszárd mellett Dombóváron, Pakson és Tamásiban is található kirendeltség. A szekszárdi kirendeltségen az alábbi ügyek intézésére nyílik lehetőség: 11

12 az adózó szóbeli tájékoztatása az adójogszabályokról, eljárási rendről személyes megjelenés esetén adóigazolás iránti kérelmekkel kapcsolatos ügyintézés jövedelemigazolásokkal kapcsolatos ügyintézés illetőségigazolásokkal kapcsolatos ügyintézés egyéb igazolásokkal kapcsolatos ügyintézés adószám, közösségi adószám igazolása közösségi adószám igénylése, megszüntetése egyablakos rendszeren kívüli adózók részére történő adószám kiadás a Fészekrakó program alapján a számlakibocsátók működő adóalanyi státuszának igazolása adóazonosítójel-, adókártya-ügyintézés Start-kártya cseréjével kapcsolatos ügyintézés bevallások és egyéb adózói beadványok átvétele az egyes adóügyek telefonos ügyintézését lehetővé tevő ügyfél azonosító szám ügyintézése adózók tájékoztató füzetekkel, ingyenes adatlapokkal, bevallási és egyéb nyomtatványokkal történő ellátása nyilvános internetes munkaállomás használatának biztosítása folyószámla-kivonatok, bevallásmásolatok kiadása folyószámla-egyeztetés adózók készpénz-átutalási megbízással történő ellátása bankkártyás fizetési lehetőség adatbejelentések, adatmódosítások befogadása, feldolgozása az egészségügyi szolgáltatási járulék-fizetési kötelezettség alá történő be- és kijelentkezés adózó által benyújtott bevallások, bejelentkezési-, adat bejelentési lapok hiteles másolatának kiadása támogatások ügyintézése hibás bevallások javításának ügyfél bevonásával történő ügyintézése illetékkel kapcsolatos tájékoztatás, beadvány leadás bírósági eljárási illeték befizetésének igazolása 1+1% ügyintézés internetes időpontfoglalás keretében adókártya, adóigazolás, jövedelemigazolás, illetőségigazolás, ügyfélkapu nyitás, egészségügyi szolgáltatási járulék ügyintézése vámazonosító szám megállapítása és nyilvántartása tájékoztatás (vám, utasforgalmi, környezetvédelmi termékdíj, regisztrációs adó, fémkereskedelem és jövedéki adó témákban) (péntekenként 8-11-ig intézhető) vámhatósági kérelmek, bejelentések és egyéb nyomtatványok átvétele (péntekenként 8-11-ig intézhető) nyilvántartások hitelesítése: (péntekenként 8-11-ig intézhető) ügyfélkapu első alkalommal történő megnyitása ideiglenes ügyfélkapu véglegesítése ügyfélkapu aktiválása ügyfélkapu adatainak módosítása ügyfélkapu megszüntetése/törlése. A Szekszárdon található Tolna Megyei Kormányhivatalban az alábbi szakigazgatási szervek üzemelnek: 12

13 Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság Építésügyi Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség Földhivatal Földművelésügyi Igazgatóság Igazságügyi Szolgálat Közlekedési Felügyelőség Munkaügyi Felügyelőség Munkaügyi Központ Munkavédelmi Felügyelőség Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Szociális és Gyámhivatal. A Kormányhivatal Járási Hivatalokat üzemeltet Szekszárdon, Bonyhádon, Dombóváron, Pakson, Tamásiban és Tolnán. Így azok funkcionális térségi lehatárolása azonos a kistérségi lehatárolással. - SZOCIÁLIS TERÜLET Szekszárd megyei Jogú Város Önkormányzata képviselő-testülete október 01. napján a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, az idősek és fogyatékosok nappali ellátása szolgáltatások, ill. az idősek tartós bentlakásos ellátásának megvalósítására, a Szociális Központ közös fenntartásáról döntött. A Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás és a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás feladat-ellátási megállapodást kötött a fenti szociális szolgáltatások kistérségi feladatellátás keretén belül történő ellátására. A fenti feladatellátással megbízott költségvetési szerv Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja. A Társulásban az alábbi települések vesznek részt: Alsónyék, Alsónána, Báta, Bátaszék, Bogyiszló, Decs, Fadd, Fácánkert, Felsőnána, Harc, Kéty, Kistormás, Kölesd, Medina, Murga, Őcsény, Pörböly, Sárpilis, Sióagárd, Szálka, Szedres, Tengelic, Tolna, Várdomb, Zomba. A Szekszárdon működő szociális intézmények Átmeneti Otthon (Csatári u. 70.) Családvédelmi Szolgálat (Széchenyi út 66.) Csecsemőotthon és Egészségügyi Gyermekotthon (Palánki út 2.) Dr. Kelemen József Idősek Otthona (Mérey u ) Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Központ (Vörösmarty u. 5.) Idősek Klubja (Mikes u. 1.) Idősek Klubja (Pollack Mihály u. 55.) Idősek Otthona (Kadarka u. 74/c.) Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Hunyadi u. 4.) Szociális Központ (Mérey u ) Tolna Megyei Önkormányzat Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata (Palánki u. 7-9.) 13

14 - FOGLALKOZTATÁS Szekszárd a foglalkoztatás szempontjából vonzásközpont, Tolna megyére pedig jellemző az ingázásos munkavállalók magas száma. A munkába járási szokásokat vizsgálva kitűnik, hogy a helyben dolgozó szekszárdi munkavállalók száma alacsonyabb, mint a naponta ingázó beutazó dolgozók száma. Az ingázó dolgozók a város közvetlen vonzáskörzetéből kerülnek ki. A KSH adatai alapján, évi népszámlálás eredményei Tolna megyére vetítve A foglalkoztatottak napi ingázás, nemek, korcsoport, családi állapot és iskolai végzettség szerint, 2011 Megnevezés Helyben lakó és dolgozó Naponta ingázó Változó településen dolgozó, ismeretlen Átmenetileg külföldön tartózkodó Összesen Nem férfi nő Összesen Korcsoport, éves Családi állapot nőtlen, hajadon házas özvegy elvált Legmagasabb befejezett iskolai végzettség általános iskola 8. évfolyamnál alacsonyabb általános iskola 8. évfolyam középfokú iskola érettségi nélkül, szakmai oklevéllel érettségi egyetem, főiskola stb. oklevéllel A Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának A munkaerő-piaci helyzet alakulása Tolna megyében Augusztus című kiadványa alapján Tolna megyében a legnagyobb számú munkaerő-kínálat, fő, Szekszárd körzetét jellemezte. A nyilvántartott álláskeresők gazdaságilag aktív népességhez viszonyított aránya augusztus hónapban is Dombóvár (17,1%) és Tamási (15,2%) körzetében volt a legmagasabb, és egyben megyei átlagot (12,9%) is meghaladó. Szekszárd (11,9%), Bonyhád (11,3%) és Paks (11,1%) térségekben a megyei mutatónál kedvezőbb arányszámok jellemezték a tárgyhónapot. 14

15 - EGÉSZSÉGÜGY Szekszárdon összesen 20 háziorvosi körzet és 8 gyermekorvosi körzet működik, az alapellátás területén. A térség lakóit a Balassa János Kórház látja el, amely hatásköre összesen 289 településre terjed ki. Az intézménynek Szekszárd mellett Palánkon és Pincehelyen is vannak telephelyei. Palánkon krónikus belgyógyászat, valamint szocioterápiás és rehabilitációs osztály, Pincehelyen pedig belgyógyászat és járóbeteg szakrendelés található. A Szekszárdi Mentőállomás a város kilométeres sugarában végzi munkáját. Szállítási útvonalai: Pécs és Kaposvár. - KULTURÁLIS ÉS REKREÁCIÓS ILL. SPORT LEHETŐSÉGEK IGÉNYBE VÉTELE Szekszárdon és térségében komoly hagyományai vannak a sportnak, már a 19. század nyolcvanas éveiben megalakultak az első jelentősebb sportegyletek. A kistérségben sportban legnagyobb múlttal Szekszárd rendelkezik: válogatott sportolók egész sorát nevelte ki cselgáncs, súlyemelés, ökölvívás, atlétika, kerékpár, kajak-kenu, birkózás sportágakban. Mindezek mellett a torna, úszás, vízilabda, kézi- és kosárlabda, labdarúgás, sakk, természetjárás, teke, asztalitenisz is jelen van a városban. A térség másik két városában (Bátaszék, Tolna) folyik még élénk sportélet. Bátaszéken az atlétika, kosárlabda, labdarúgás, ökölvívás, sakk, karate, Tolnán pedig az asztalitenisz, kajakkenu, kézilabda, labdarúgás, úszás és vízilabda emelhető ki. A térségben leginkább labdarúgó szakosztályok működnek (15 településen). Bátán és Tolnán női labdarúgó szakosztály is bejegyezésre került. A kézilabda sportot 6 település lakosai űzik. A térségből jellemzően a Szekszárdon tanuló gyermekek valamint az ingázók veszik igénybe a szekszárdi sportolási lehetőségeket. Szekszárd városa országosan ismert rendezvényeiről. A fesztiválok már tavasszal elkezdőnek: a Városi Majálissal és a Pünkösdi Fesztivállal, melyeken aktívan részt vesznek a térség lakói és civilszervezetei. Különleges turisztikai látványosság a középkori hangulatú Szent László Napi Vigalom (Pörkölt és Bor Ünnepe), melyet júniusban a város védőszentjének tiszteletére tartanak. A Szekszárdi Szüreti Napok, országos jelentőségű, négy napos rendezvénysorozat, melyre szeptemberben kerül sor. Szekszárdon kerül megrendezésre Európa legjelentősebb folklórgálája, a Duna-Híd Folklór Fesztivál, mely alatt komoly figyelem jut nem csupán a városra a régióra is. A Márton napi Borünnepen a borvidéket ünneplik, a helyi termelők aktív részvételével. Karácsony előtt az adventi héten, sokan látogatnak ki a Garay térre, a Szekszárdi Karácsonyváró rendezvényeire. A város jól ismert nívós sportversenyeiről is Challenge Day - Kihívás napja, Borvidéki Félmaraton, Gemenc Nagydíj Kerékpáros verseny, Streetball Fesztivál, Sípos Márton Nemzetközi Úszó Emlékverseny. A rendezvényeken a szekszárdi térség összes települése részt vesz valamilyen formában: Alsónyék, Alsónána, Báta, Bátaszék, Bogyiszló, Decs, Fadd, Fácánkert, Felsőnána, Harc, Kéty, Kistormás, Kölesd, Medina, Murga, Őcsény, Pörböly, Sárpilis, Sióagárd, Szálka, Szedres, Tengelic, Tolna, Várdomb, Zomba. 15

16 - TELEPÜLÉSLISTA Település Polgármester Cím Telefonszám Fax Alsónyék Dózsa-Pál Tibor 7148 Fő u Alsónána Báta Kiss Istvánné Csele Julianna Huszárné Rozália Lukács 7147 Kossuth u Fő u Bátaszék Bognár Jenő 7140 Szabadság u Bogyiszló Tóth István 7132 Kossuth u Decs Biczó Ernő 7144 Fő u Fadd Fülöp János 7133 Dózsa u , Fácánkert Orbán Zsolt 7136 Árpád u Felsőnána Bognár László 7175 Rákóczi u.2/a Harc Csajbókné Sipos 7172 Fő u.59. Gabriella Kéty Gödrei Zoltán 7174 Petőfi u Kistormás Csapó László 7068 Dózsa u Kölesd Berényi István 7052 Kossuth tér Medina Vén Attila 7057 Kossuth u Murga Felkl Márton 7176 Szabadság u Őcsény Fülöp János 7143 Fő u Pörböly Sipos Lajos 7142 Óvoda u Sárpilis Figler János 7145 Béke tér Sióagárd Háry János 7171 Kossuth u Szálka Pálfi János 7121 Petőfi u Szedres Kovács János 7056 Arany J. u Tengelic Gáncs István 7054 Rákóczi u Várdomb Simon Csaba 7146 Kossuth u Zomba Szűcs Sándor 7173 Fő tér Funkcionális várostérség szerinti lehatárolás további pontosítása Az érintett települések vezetői felé megküldött kérdőívek segítségével azt kívánjuk felmérni, hogy Szekszárd megyei jogú város tekintetében ezen települések lakói milyen szolgáltatásokat vesznek igénybe, valamint hogy milyen közösségi fejlesztésekkel lehetne ezt az együttműködést tovább erősíteni. A Nemzeti Fejlesztési És Gazdasági Minisztérium, Területfejlesztésért És Építésügyért Felelős Szakállamtitkársága kiadott Városfejlesztési Kézikönyv fejezetében megfogalmazottak szerint a fenti önkormányzati feladatokat az alábbi lényeges városi funkciókra tagolva kívánjuk megvizsgálni: - Hivatalos ügyek intézése - Szociális szolgáltatások igénybevétele (idősek otthona, házi segítségnyújtás, stb.) - Munkavégzés - Kulturális és rekreációs ill. sport lehetőségek igénybe vétele - Óvoda, bölcsőde, családi napközi igénybevétele A beszerzett adatok alapján a kapcsolatfelvétel az alábbi metódus szerint, a lenti kommunikációs csatornák felhasználása mellett zajlik le: - előzetes telefonos egyeztetés - tájékoztató és kérdőív megküldése, felkérés a kérdőív kitöltésére 16

17 - értesítés a oldal indításáról - elektronikus tájékoztató levél a beérkezett anyagok tekintetében - Felkérés workshopon való részvételre. A műhelynapokon jegyzőkönyv készül, melyet az összes érintett megkap ben. - közös, kommentelhető elektronikus dokumentum és tájékoztató megküldése - fenntartás 17

18 4.3. Lakosság A lakosságot a weboldal létrehozásával kívánjuk bevonni, az itt található blog illetve nyilvános cím segítségével ők is hozzászólhatnak a folyamathoz, a stratégia kialakításához. Másik fontos eszköze a lakosság elérésének a helyi rendezvényeken történő rendszeres részvétel. A médiában tájékoztatjuk a nyilvánosságot a véleményezési lehetőségről és a fejleményekről Civil szervezetek Alapítványok EGÉSZSÉG Név Cím Tevékenység Elérhetőség Egy lépés alapítvány Bocskai köz 3. Ferhér Bot alapítvány Augusz Imre u. 1-3/216 közhasznú alapítv. az értelmi fogyatékos és mozgássérült gyermekekért vakok és gyengénlátók országos szövetsége 74/510765, Szekszárdi Kórház Alapítvány Megyei Fejlesztéséért Béri Balogh Ádám utca 5-7. A műszaki és gazdasági feladatokat ellátó intézeti dolgozók részére anyagi segítségnyújtás a szakfeladatok elltásához szükséges ismeretek megszerzéséhez, azok magasabb szintű megismeréséhez. A kórház gazdasági- műszaki dolgozói rekreációjának, szabadidős tevékenységének támogatása. A gyógyító tevékenység és a kórház üzemeltetés infrastrukturális hátterének fejlesztése. Az alapítvány céljaihoz szükséges szakirodalom, eszközök beszerzéséhez támogatás nyújtása. Tolna megyei lakosságának gyógyítómegelőző ellátás színvonalának javítására, a személyi és technikai feltételek támogatásával. 74/ A szekszárdi szülészetért alapítvány Béri Balogh Ádám utca 5-7. A Szekszárdi Szülészeti Osztály szakmai színvonalának megőrzése, javítása 74/

19 A vérképzőszervi betegségekért alapítvány Béri Balogh Ádám utca 5-7. A vérképzőszervi betegségben szenvedők korszerű korismeretének kezelésének, életminőségük javítása. 74/ Alapítvány a korszerű urológiáért Béri Balogh Ádám utca 5-7. A Tolna Megyei Önkormányzat Kórháza Urológiai Osztályának fejlesztése 74/ Alapítvány a Tolna Megyei Haematológiai Betegekért Béri Balogh Ádám utca 5-7. APICULTURA Alapítvány Szekszárd, Hermann O. u. 14. Betegápolásért Alapítvány Béri Balogh Ádám utca 5-7. Cukorbetegekért Alapítvány CORA Alapítvány Egészségvédő Szekszárd, Béri B. Á. u Béri Balogh Ádám utca 5-7. Korszerű diagnosztikában, terápiában használatos eszközök, orvosi műszerek, valamint betegkényelmi, komfortjavító eszközök haematológiai osztályra történő beszerzésének támogatása. Haematológiai szakterületen kimagasló tudományos eredményt elérő pályakezdő orvos szakorvosi, gyógyító és kutató tevékenységének támogatása. Haematológiai körbe tartozó szakmai konferencián, bel- és külföldi tanulmányúton, tapasztalatcserén való részvétel támogatása. Haematológiai területen dolgozó orvosok, szakorvosok és szakasszisztensek továbbképzésének támogatása. az egészséges életmódra nevelés, méhészet támogatása A betegápolás színvonalának emelése, minőségi ápolás megvalósítása. a cukorbetegek életvitelének könnyítése tanácsadás egészségmegőrzés és gyógyítás, elsősorban a szív- és érrendszeri betegségek területén 74/ / / Etka Jóga Sportrekreációs Egyesület Szekszárd, Szent István tér 10. Egészséget karbantartó, segítő testmozgás, táplálkozás, egészséges életmódra nevelés (egészségügyi tevékenység). +36 (74) Együtt az Idősekért Alapítvány utca 2. Palánki A Tolna Megyei Önkormányzat Idősek Otthonában élők ellátási szintjének javítása. 19

20 "Fejlődésben hátráltatott gyermekek" Alapítvány SZOCIÁLIS Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete Tolna Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Gyöngysor Önsegítő klub alapítvány SIGA - BIGA Mozgás- és képességfejlesztő Alapítvány Béri Balogh Ádám utca 5-7. Kuruc utca 18. Béla tér 6 Pollack Mihály u. MÁV P.u. Szekszárd, Bródy Sándor u. 21. A gyermekosztály műszerezettségének Dr. Schultz Károly, támogatása, szakkönyvek és tel.:30/ , e- szakfolyóiratok beszerzésének mail: támogatása, orvosok és szakdolgozók továbbképzésének támogatása A fejlődésben hátráltatott gyermekek (mozgásfejlődés elmaradása, érzékszervi elmaradása) korai felismerésének és rehabilitációjának elősegítése, gyógykezelésük feltételeinek javítása. Fejlődésben hártáltatott gyermekek korai diagnozisával és kezelésével kapcsolatos tudományos kutatómunka támogatása. Az egyesület részt vesz a székely hagyományőrző mozgalomban; hagyományőrző dalesteket, táncesteket, kórustalálkozókat, hagyományőrző találkozókat szervez, ápolja és népszerűsíti a bukovinai székely szokásokat, ezen belül a székely nyelvezetet; felkutatja a székely népdalokat, népitáncokat és hagyományőrzés céljából továbbadja fiataljai felé; a bukovinai székely néphagyományok ápolóinak érdekeit képviseli, regionális, országos és nemzetközi fórumokon; kapcsolatot vesz fel és ápol más hagyományőrző, hazai és külföldi szervezetekkel, felkutatja, támogatásokat vesz igénybe és támogatja a tehetséges székely fiatalok népművészeti tanulmányait; hatékony kapcsolatot épít ki Szekszárd megyei jogú városban és a megyében működő egyéb hasonló egyesületekkel. lelki gondokkal küszködő emberek segítése 74/ , / / Sajátos nevelési igényű gyermekek +36/20/ felzárkóztatásának segítése. Prevenciós feladatok: az iskolai tanulási nehézségeket előjelző tünetek felismerése óvodáskorban 20

ITS partnerségi egyeztetési terv

ITS partnerségi egyeztetési terv ITS partnerségi egyeztetési terv Szekszárd MJV 2013 Készítette: Metacom 96 Bt. Verzió: 2 - Mentori vélemények alapján javított változat 1 Tartalom 1. Jogszabályi háttér és annak tartalma...3 2. Áttekintés...4

Részletesebben

Döntés a Polgármesteri Konzultációs Fórum létrehozásáról

Döntés a Polgármesteri Konzultációs Fórum létrehozásáról Az előterjesztés száma: 58/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2016. március 30. napján 18-órakor megtartandó ülésére Döntés a Polgármesteri

Részletesebben

NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE

NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE 2014. URBAN Linea Tervező és Szolgáltató Kft. NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE KÜLZETLAP Nyírmada Város Településrendezési Tervének - készítéséhez - Településrendező tervező: ügyvezető.

Részletesebben

TÁRGY: Településrendezési terv 2016/4. évi részleges módosításával kapcsolatos államigazgatási vélemények ismertetése E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Településrendezési terv 2016/4. évi részleges módosításával kapcsolatos államigazgatási vélemények ismertetése E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 282. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Településrendezési terv 2016/4. évi részleges módosításával kapcsolatos államigazgatási vélemények ismertetése E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BELSŐ ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERV 2012. évre Jóváhagyta: Misóczki Anikó munkaszervezet-vezető 1 Ellenőrzési stratégia 2012 A belső általános stratégiai célja,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Sellye Város Képviselő - testületének október 20. napi rendes/rendkívüli testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Sellye Város Képviselő - testületének október 20. napi rendes/rendkívüli testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Sellye Város Képviselő - testületének 2015. október 20. napi rendes/rendkívüli testületi ülésére Tárgy: Sellye Helyi Építési Szabályzatának és szabályozási tervének 2015. évi módosításának

Részletesebben

SZEKSZÁRD KISTÉRSÉGI RENDEZVÉNYEK 2012.

SZEKSZÁRD KISTÉRSÉGI RENDEZVÉNYEK 2012. SZEKSZÁRD KISTÉRSÉGI RENDEZVÉNYEK 2012. Március 3. Tolna, Városi Hangverseny Helyszín: Tolna, Bezerédj Pál Szabadidőközpont 74/540-035 Március 3. Télűző Sárpilisen Helyszín: Önkormányzat és környéke Információ:

Részletesebben

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 1. helyen végzett szállító pontszáma. 2. helyen végzett szállító

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 1. helyen végzett szállító pontszáma. 2. helyen végzett szállító Ellátott intézmény OM azonosító Ellátott intézmény neve Ellátott intézmény címe Tankerület 1. helyen végzett 1. helyen végzett pontszáma 1. helyen végzett pályázatának benyújtási ideje 2. helyen végzett

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 20 Jegyzőkönyvi kivonat VÁROS ÉS HÁZ BT NOVEMBER

KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 20 Jegyzőkönyvi kivonat VÁROS ÉS HÁZ BT NOVEMBER KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 19 MELLÉKLETEK VÁROS ÉS HÁZ BT 2014. NOVEMBER KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK K-12 JELŰ MÓDOSÍTÁSA TELJES ELJÁRÁSBAN ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK K-12 JELŰ MÓDOSÍTÁSA TELJES ELJÁRÁSBAN ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI TERVDOKUMENTÁCIÓ KAZINCBARCIKA VÁROS FŐÉPÍTÉSZE " 3701 Kazincbarcika, Fő tér 4.! 48/514-731; Fax: 48/514-733 mobil:06-20-584-3554 email: lautner.emoke@kazincbarcika.hu. KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK K-12

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel /2014.( ) határozat Településszerkezeti terv módosítása

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 236. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

SZEKSZÁRD ÉS A TÉRSÉGÉHEZ TARTOZÓ ÖNKORMÁNYZATOK TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSÁNAK LÉTREHOZÁSÁRÓL SZÓLÓ TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 8. SZ.

SZEKSZÁRD ÉS A TÉRSÉGÉHEZ TARTOZÓ ÖNKORMÁNYZATOK TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSÁNAK LÉTREHOZÁSÁRÓL SZÓLÓ TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 8. SZ. SZEKSZÁRD ÉS A TÉRSÉGÉHEZ TARTOZÓ ÖNKORMÁNYZATOK TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSÁNAK LÉTREHOZÁSÁRÓL SZÓLÓ TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 8. SZ. MÓDOSÍTÁSA Mely létrejött : Alsónána Község Önkormányzata (székhely:

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. 2015. október 28-i RENDES ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. 2015. október 28-i RENDES ülésére A NAPIREND SORSZÁMA: 2. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának felülvizsgálata E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

51/2016. (XII.12.) 46/2009. (XII.21.)

51/2016. (XII.12.) 46/2009. (XII.21.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 51/2016. (XII.12.) önkormányzati rendelete Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) önkormányzati

Részletesebben

2013. évi kistérségi rendezvények. Március. Április

2013. évi kistérségi rendezvények. Március. Április 2013. évi kistérségi rendezvények Március Március 21. Őcsény Városkörnyéki Mezei futóverseny - Őcsény több helyszín Deák István 70/943-6537 Április Április 20. Báta X. Hímestojás Fesztivál Bátai Tájház

Részletesebben

10. célterület. Célterület neve: "Kell egy hely"- civil szervezetek klubhelyiségeinek kialakítása, eszközbeszerzése, programjai

10. célterület. Célterület neve: Kell egy hely- civil szervezetek klubhelyiségeinek kialakítása, eszközbeszerzése, programjai 10. célterület Célterület neve: "Kell egy hely"- civil szervezetek klubhelyiségeinek kialakítása, eszközbeszerzése, programjai Vonatkozó HPME azonosítója 670a10 Célterület azonosítója 1018284 Jogcím Közösségi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

Szekszárd Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén található közkutak Sorsz. Település Közkifolyó helye (utca) hsz/hrsz Átmérő (mm)

Szekszárd Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén található közkutak Sorsz. Település Közkifolyó helye (utca) hsz/hrsz Átmérő (mm) Szekszárd Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén található közkutak Sorsz. Település Közkifolyó helye (utca) hsz/hrsz Átmérő (mm) Állapot (üzemel/ rossz/üzemen kívül) Megjegyzés 1. Aparhant

Részletesebben

Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció

Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció K á n t o r j á n o s i K ö z s é g T e l e p ü l é s f e j l e s z t é s i k o n c e p c i ó j á n a k k é s z í t é s é h e z Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció Kon cepció készít éséről Tervező:

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A BUDAPEST-ESZTERGOM VASÚTVONAL REKONSTRUKCIÓJA NEMZETGAZDÁSÁGI SZEMPONTBÓL KIEMELT JELENTŐSÉGŰ BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának 2017. évi

Részletesebben

1. célterület. Célterület neve: "Zöldút" fejlesztése

1. célterület. Célterület neve: Zöldút fejlesztése 1. célterület Célterület neve: "Zöldút" fejlesztése Vonatkozó HPME azonosítója 670a01 Célterület azonosítója 1018192 Jogcím Közösségi célú fejlesztés UMVP intézkedés Életminőség/diverzifikáció Célterület

Részletesebben

Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához

Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához Heves Megye Területfejlesztési Program (2014-2020) Partnerségi Terve A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2016. február 16. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Szám: 16-7/2012. K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése szeptember 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

Szám: 16-7/2012. K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése szeptember 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 16-7/2012. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2012. szeptember 28-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 44/2012. (IX. 28.) közgyűlési határozata a Tolna megye területfejlesztési

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYMEGBÍZOTT

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYMEGBÍZOTT KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYMEGBÍZOTT Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal átmeneti ügyfélfogadási rendje 2013. augusztus 21-24. közötti időszakra A hivatal központi elérhetőségei

Részletesebben

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁST

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁST Iktatószám: 109-20/2013 Vértesszőlős Község Polgármesterétől 2837 Vértesszőlős Tanács u. 59. Tel./Fax : 34/379-091 * Tel.: 34/379-674 * e-mail: polg.hivatal@vertesszolos.hu * weblap: www.vertesszolos.hu

Részletesebben

üi.szám: /2016. ügyintéző: Tekse A.

üi.szám: /2016. ügyintéző: Tekse A. Jászapáti Város Polgármestere 5130. Jászapáti, Dr Szlovencsák Imre út 2. Pf.: 28. tel: 57/540-100. Fax: 57/440-338; www.jaszapati.hu; e-mai titkarsag@jaszapati.hu ügyintéző: Tekse A. üi.szám: 3211-36/2016.

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 3/2015. JÁSZÁGÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI

Részletesebben

Közoktatási intézmények

Közoktatási intézmények 1 intézmények 1. 1. Számú Óvoda Kindergarten, Kölcsey ltp. 15. OM azonosító: 036127 Sebestyén Györgyi óvodavezetı 74/528-900 (fax is) közv.: 74/528-901 ovoda1@tolna.net Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Térségi övezetek lehatárolása dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft.

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa augusztus 17-i ülésének 4. napirendi pontja Társulási megállapodás módosítása

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa augusztus 17-i ülésének 4. napirendi pontja Társulási megállapodás módosítása Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Tárgy: Elıadó: Elıterjesztést készítette: Tisztelt Tanács! Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010.

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának

Részletesebben

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása)

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása) ÉPÍTÉSZMŰHELY Kft. Kecskemét, 6000 Wesselényi utca 1. Tervező: Szilberhorn Erzsébet TT1/É 03 0105 Tel.,fax.:76/482-916 06/30-349-68-74 SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ALJEGYZŐJE

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ALJEGYZŐJE SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ALJEGYZŐJE Ikt.szám: IV.286/2013. Tárgy: tájékoztatás Mell.: 1 db Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Polgármester Úr! Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN ILLETÉKESSÉGGEL RENDELKEZŐ TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK

HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN ILLETÉKESSÉGGEL RENDELKEZŐ TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN ILLETÉKESSÉGGEL RENDELKEZŐ TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK 1. 4024 Debrecen, Piac u. 54. Kormánymegbízott: Rácz Róbert Telefon: :(+36 52) 504-102 E-mail: hivatal@hbmkh.hu Főigazgató:

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról HATÁROZAT-TERVEZET Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

CompArt Stúdió Tervező és Beruházó Kft. tel.: NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

CompArt Stúdió Tervező és Beruházó Kft. tel.: NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Egyeztetési szakterület Vélemény Tervezői észrevétel, válasz

Egyeztetési szakterület Vélemény Tervezői észrevétel, válasz A településfejlesztési koncepcióhoz kapcsolódó, a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 30. (5) szerinti, valamint az integrált településfejlesztési stratégiához kapcsolódó, a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

Részletesebben

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A közbenső véleményezési eljárás során 8 államigazgatási szerv tett véleményezési

Részletesebben

6. célterület. Célterület neve: "A hagyományokban él a szellemünk tovább"- szellemi örökség megőrzését szolgáló tevékenységek támogatása

6. célterület. Célterület neve: A hagyományokban él a szellemünk tovább- szellemi örökség megőrzését szolgáló tevékenységek támogatása 6. célterület Célterület neve: "A hagyományokban él a szellemünk tovább"- szellemi örökség megőrzését szolgáló tevékenységek támogatása Vonatkozó HPME azonosítója 670f06 Célterület azonosítója 1018246

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 1. MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ SZT-1 SZABÁLYOZÁSI TERV HIBAJAVÍTÓ MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS ANYAGA

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 1. MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ SZT-1 SZABÁLYOZÁSI TERV HIBAJAVÍTÓ MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS ANYAGA PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 1. MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ SZT-1 SZABÁLYOZÁSI TERV HIBAJAVÍTÓ MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS ANYAGA 2016. június KÉSZÍTTETTE: PILISVÖRÖSVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Javaslat a településfejlesztéssel és településrendezéssel

Részletesebben

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS BABILON ÉPÍTÉSZ IRODA BT. 5300 Karcag, Kiss Antal u. 4. T.sz.:10/2016 ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Elfogadva: Zagyvarékas Község Önkormányzata.../2016

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 2. számú módosítása

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 2. számú módosítása TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 2. számú módosítása A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulást alkotó települések önkormányzatai a 2013. június 30-án kelt társulási megállapodást Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

KIVONAT. 2.) A módosításhoz érkezett észrevételeket a határozat melléklete alapján a tervdokumentációban át kell vezetni.

KIVONAT. 2.) A módosításhoz érkezett észrevételeket a határozat melléklete alapján a tervdokumentációban át kell vezetni. KIVONAT Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. augusztus 10-én tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 108/2016. (VIII. 10.) Kth. számú határozat Tárgy: Véleményezési eljárás

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel /2015.(...) KT Soltvadkert településszerkezeti tervének módosítása HATÁROZAT-TERVEZET Soltvadkert

Részletesebben

JAKABSZÁLLÁS Településrendezési eszközeinek szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal kapcsolatos módosítása

JAKABSZÁLLÁS Településrendezési eszközeinek szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal kapcsolatos módosítása É P Í T É S Z M Ű H E L Y K F T 6000. Kecskemét, Wesselényi u. 1. Felelős tervező: Szilberhorn Erzsébet TT 1/É-03-0105 Telefon, fax: 76/ 482 916 E-mail: szil@epiteszmuhely.hu Levélcím: 6001 Kecskemét Pf

Részletesebben

Székesfehérvár MJV Önkormányzat Közgyűlése 431/2013. (VIII.16.) számú határozatának. melléklete

Székesfehérvár MJV Önkormányzat Közgyűlése 431/2013. (VIII.16.) számú határozatának. melléklete Székesfehérvár MJV Önkormányzat Közgyűlése 431/2013. (VIII.16.) számú határozatának melléklete TELEPÜLÉSRENDEZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS SZABÁLYAI Jelen szabályzat Székesfehérvár Megyei Jogú

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű fejlesztési és működési (200 E Ft-ot meghaladó) támogatások.

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű fejlesztési és működési (200 E Ft-ot meghaladó) támogatások. 3.3.2 Támogatások A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű fejlesztési és működési (200 E Ft-ot meghaladó) támogatások. Kedvezményezett neve (2010. évben) Bursa Hungarica

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Pf: 5. Telefon: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Pf: 5. Telefon: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Pf: 5. Telefon: 85/501-003 E-mail: polghiv@marcali.hu Fax: 85/501-055 Ügyiratszám: 59/70/2016. Ügyintéző: Virányi István főépítész 12. számú

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása ELŐTERJESZTÉS Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása Előterjesztő: Pergő Margit polgármester Előkészítő: dr.

Részletesebben

BOLDOGKÖVÁRALJA KÖZSÉG

BOLDOGKÖVÁRALJA KÖZSÉG PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9.I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 Mobil: 06/70/530-6676

Részletesebben

142. számú előterjesztés

142. számú előterjesztés A határozati javaslatok elfogadásához a Mötv. 88. (2) bekezdése alapján minősített többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható! 142. számú előterjesztés Bátaszék Város Önkormányzata

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (IV.15.) önkormányzati RENDELETE a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról r Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 43. (2) bekezdés szerinti példány az egyeztetés résztvevőinek.

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 43. (2) bekezdés szerinti példány az egyeztetés résztvevőinek. É P Í T É S Z M Ű H E L Y K F T 6000. Kecskemét, Wesselényi u. 1. Felelős tervező: Szilberhorn Erzsébet TT 1/É-03-0105 Telefon, fax: 76/ 482 916 E-mail: szil@epiteszmuhely.hu Levélcím: 6001 Kecskemét Pf

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 77/2011.(V.30.)ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYAR KÖZLÖNY 65. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. május 6., kedd Tartalomjegyzék 149/2014. (V. 6.) Korm. rendelet Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)

Részletesebben

6/2015.(III.16.) 12/2005. (XI.

6/2015.(III.16.) 12/2005. (XI. Bócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(III.16.) számú rendelete a helyi építési szabályokról szóló 12/2005. (XI. 29.) rendelet módosításáról Bócsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ LEZÁRÁSÁRA VONATKOZÓ DÖNTÉS MELLÉKLETE

VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ LEZÁRÁSÁRA VONATKOZÓ DÖNTÉS MELLÉKLETE VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ LEZÁRÁSÁRA VONATKOZÓ DÖNTÉS MELLÉKLETE SZÉKESFEHÉRVÁR MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÉNEK MÓDOSÍTÁSA a 26/2006. (I.28.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott, a Székesfehérvár,

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: Tárgy: Melléklet: E-7997/2014.

Részletesebben

Tárgy: Intézmények alapító okiratainak módosítása

Tárgy: Intézmények alapító okiratainak módosítása Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-17117/2014. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Balogh Imre Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z é k h e l

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási tervének 2012/2.

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény

Részletesebben

ELŐZMÉNYEK Tájékoztatási szakasz állásfoglalásainak összegzése Képviselő-testületi határozatok -ITS jóváhagyása -Településfejlesztési koncepció és

ELŐZMÉNYEK Tájékoztatási szakasz állásfoglalásainak összegzése Képviselő-testületi határozatok -ITS jóváhagyása -Településfejlesztési koncepció és ELŐZMÉNYEK Tájékoztatási szakasz állásfoglalásainak összegzése Képviselő-testületi határozatok -ITS jóváhagyása -Településfejlesztési koncepció és rendezési eszközök egyeztetése Eljr. 30. (1) bekezdés

Részletesebben

Határozati javaslat. Ifjúsági Keret Projekt összköltsége Ft Ft Ft Ft Ft Ft

Határozati javaslat. Ifjúsági Keret Projekt összköltsége Ft Ft Ft Ft Ft Ft 1 Határozati javaslat Ifjúsági Keret 2012. Tárgy: Ifjúsági keretre beérkezett pályázatok elbírálásra I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Baka I. Általános Iskola VI. 384/2012. (Nem pályázati adatlapon nyújtották be a

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata

Újhartyán Község Önkormányzata Újhartyán Község Önkormányzata Schulcz József polgármester 2367 Újhartyán, Fő u. 21. Tel./Fax: (29)372-133, 372-258, 372-025 Iktatószám:42-5/2013. Ügyintéző: Göndörné Frajka Gabriella, Jegyző elérhetősége:06/29-372-133

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet 91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet az M4 autópálya/autóút és a 4. számú főút fejlesztéseihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5.

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. Sz.: 1/ 2017. BESENYSZÖG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1/2008. (II. 04.) számú

Részletesebben

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG hirdet a Kulturális és tudományos keretből elnyerhető támogatásra. A felosztható keretösszeg: 3 millió Ft. 1. A 2012. évben megvalósítandó ünnepi rendezvényekre, eseményekre, kiemelten az irodalmi, történelmi,

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztály Feladat- és hatásköri jegyzék

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 5/05.(III.05.)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

"( ) a mdosítások jóváhagyását javasolja. "

( ) a mdosítások jóváhagyását javasolja. Melléklet a 85/2015. (IV.23.) sz. KGY határozathoz Államigazgatási szervek véleményezésének kiértékelése (a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

Részletesebben

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOT ELŐÍRÓ ELLÁTANDÓ FELADAT FELADAT JOGSZABÁLY EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS Háziorvosi ellátás, házi gyermekorvosi ellátás

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok Dunapataj Nagyközség a által ellátott kötelező és önként vállalt 18/2014.(XI.21.)számú rendelet 2. számú melléklete sorszám Kormányzati funkció Feladat megnevezése Kötelező Önként vállalt Társulás útján

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

SZABÁLYOZÁSI TERVE november

SZABÁLYOZÁSI TERVE november G Y Ö M R Ő KOSSUTH-TÖMB TERÜLETÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVE GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 32/2013. (XII. 27.) KT. RENDELETE A 14/2011. (V. 20.) KT. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 2013. november

Részletesebben

dr. Szaló Péter 2014.11.28.

dr. Szaló Péter 2014.11.28. Integrált településfejlesztési stratégiák a két programozási időszakban dr. Szaló Péter 2014.11.28. Városfejlesztés Tagállami hatáskör Nem közösségi politika Informális együttműködés a miniszterek között

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS POLGÁRMESTER VÁROS ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰ KÖDÉSÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI EURÓPAI ÉS HAZAI TAPASZTALATOK TÜKRÉBEN KONFERENCIA

Részletesebben

2016/2 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMAI VÉLEMÉNYEZÉS

2016/2 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMAI VÉLEMÉNYEZÉS 2016/2 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMAI VÉLEMÉNYEZÉS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMOK ÖSSZEFOGLALÓ A VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁSRÓL A BEÉRKEZETT ÉSZREVÉTELKERE ADOTT VÁLASZOKRÓL ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 1/2015AO Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság

Részletesebben

SMaragd SM Egyesületnél elfogadva 2015.04.25 1. oldal/4 SMaragd Kecskemét és Vonzáskörzete Sclerosis Multiplexes Betegeinek Egyesülete Közhasznúsági jelentés szöveges kiegészítés 2014 évről SMaragd SM

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben