ITS partnerségi egyeztetési terv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ITS partnerségi egyeztetési terv"

Átírás

1 ITS partnerségi egyeztetési terv Szekszárd MJV 2013 Készítette: 1

2 Tartalom 1. Jogszabályi háttér és annak tartalma Áttekintés Célok Az egyeztetésben résztvevők Államigazgatási szervek Érintett területi és települési önkormányzatok Lakosság Civil szervezetek Gazdálkodó szervezetek Egyházak Munkacsoportok Szekszárd Megyei Jogú Város partnerség építési programja Adatbekérés Városrészi célok Beavatkozások Teljes stratégia egyeztetése Partnerségi egyeztetés ütemterve

3 1. Jogszabályi háttér és annak tartalma A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről (továbbiakban kormányrendelet) meghatározza a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök egyeztetésének és elfogadásának közös szabályait az alábbiak szerint: 20. A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök egyeztetésének és elfogadásának közös szabályai 28. (1) A koncepciót, a stratégiát és a településrendezési eszközöket a polgármester, illetve a főpolgármester (a továbbiakban együtt: polgármester) egyezteti a partnerségi egyeztetés szerinti érintettekkel a helyi adottságoknak megfelelően, az államigazgatási szervekkel, az érintett területi és települési önkormányzatokkal. (2) Koncepció, stratégia, településrendezési eszköz vagy azok módosítása véleményezési eljárás lefolytatása nélkül nem fogadható el, kivéve a magasabb szintű jogszabály rendelkezésének változása miatti ellentétes helyi önkormányzati előírás hatályon kívül helyezése esetén. (3) A lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, egyházakkal történő véleményeztetés a helyi adottságoknak megfelelően, a feladat jellegének figyelembevételével a partnerségi egyeztetés szabályai szerint történik. 21. A partnerségi egyeztetés 29. Az önkormányzat a teljes körű nyilvánosság biztosításával, az e fejezetben meghatározott határidők figyelembevételével a tervezés előtt dönt a partnerségi egyeztetés szabályairól, amelynek során meghatározza: a) az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) tájékoztatásának módját és eszközeit, b) a javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módját, c) az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módját, a dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendjét, d) az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító intézkedéseket. 23. Az integrált településfejlesztési stratégia egyeztetésének és elfogadásának szabályai 31. (1) A stratégia tervezetét a polgármester véleményezésre megküldi a 30. (1) bekezdésében meghatározott résztvevőknek. A résztvevők a stratégia tervezetét 21 belül véleményezik. (2) A polgármester a beérkezett véleményeket, illetve a vélemények alapján átdolgozott stratégiát ismerteti a képviselő-testülettel. (3) Az elfogadott stratégiát az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. (4) A stratégia elfogadásáról és honlapon való közzétételéről a polgármester 5 napon belül értesítést küld az egyeztetésben részt vetteknek és az állami főépítésznek. 3

4 2. Áttekintés A tervezés során megvalósítandó partnerség nem csupán egy adminisztratív módon igazolandó tevékenység, hanem a teljes ITS folyamat kulcselemeként tekintendő: a partnerségi alapú tervezésen múlik, hogy a kijelölt célrendszer kellő támogatottsággal, legitimitással bír-e, és ily módon középtávon megvalósítható-e Az integrált településfejlesztési stratégia és az integrált beavatkozások tervezésével kapcsolatos elvárások: - A különböző szakpolitikai területek koordinációja és a közigazgatás és államigazgatás különböző szereplői közötti folyamatos kapcsolatépítés, koordináció módszere, intézményi kerete. - A tervezés során a társadalmi felelősség erősítése, intézményesített együttműködés a lakosság, a magánszféra és a közszféra között. - A stratégia megvalósításában résztvevő társadalmi csoportok és személyek azonosítása, részvételi lehetőségei és szükséges partnerségi kapcsolatok kialakítása A partnerség kialakítása kapcsán az alábbiakat kell kiemelten kezelni: - Partnerség: megtörtént a különböző szakpolitikai területek koordinációja, módszertana és az egyeztetés kerete bemutatott. - Partnerség: megtörtént a magán szféra és a közszféra közötti koordináció, módszertana és az egyeztetés kerete bemutatott. Hatékony volt-e a bevonás? - Partnerség: megtörtént a lakosság bevonása, módszertana és az egyeztetés kerete bemutatott. Hatékony volt-e a bevonás? 4

5 3. Célok 3.1. A bevonás gyakorlati céljai: - átfogó városkép kialakítása, mely a stratégia alapját képezi - különböző tevékenységek integrálása választott képviselők részvételével - az egyes szereplőknél felhalmozódott, megszerzett gyakorlati és elméleti tudás közösségi célú aktiválása - a mozgósított tudás különböző formáinak bővítése és gyarapítása - a tervezett tevékenységek mentén születő konszenzusok előnyben részesítése - társadalmi párbeszéd, kommunikáció és tanulás elősegítése - a társadalmi tőke erősítése, társadalmi kapcsolatok mérhető erősítése - az integrált megközelítés természetéből fakadó szükség a különböző szereplők együttműködése, kapcsolódások feltárása - a társadalmi interakciók, kapcsolódások fejlődésének ösztönzése - a lakosság, csoportok, szervezetek és közigazgatás közötti kapcsolatok javítása - ha konfliktusok alakultak ki, vagy várhatóak, akkor cél a konfliktus menedzseléshez szükséges feltételek megteremtése - ha további erőforrások szükségesek a célok megvalósítása érdekében, akkor cél a gazdasági, kulturális konszenzusbiztosító együttműködés a más szereplők által elérhető erőforrások érdekében 3.2. A partnerségi bevonás lehetséges eszközei, módszerei: - irányító testület: a részvétel szervezésére és tervezésére - Írásos alapú projektszerű működés (csoport bevonás): információk és tapasztalatok megosztására alkalmas, hogy a szereplők ugyanazt a tudásszintet képviseljék - Facilitációs eszközök (post it jegyzetek, brainstorming, priorizálás, megerősítés) Workshop sorozat során (tematikus műhelyek): különböző nézőpontok megértéséhez járul hozzá, ötletszerzés, fontossági sorrend felállítása - Kommunikáció (web-oldal, hírlevél, nyilvánosság): a lakosság információval való ellátása a stratégia folyamatát illetően, lehetőség, hogy a lakosság megértse az opciókat - Mainstreaming - napi gyakorlatba való átültetés: biztosítani, hogy a hátrányos területek szükségleteit kezelték, vagy legalábbis foglalkoztak a megoldásával 3.3. A partnerségi folyamat tematikai struktúrája A partnerségi egyeztetés az alábbi folyamatokból épül fel: - Tervezés: a tervezési szakaszban meghatározásra kerülnek a bevonandó szereplők, kialakításra kerülnek a bevonáshoz kapcsolódó eszközök, valamint a folyamati struktúra Felhasznált eszközök: , postai levél, kérdőív, emlékeztető levél - Jóváhagyás: a jóváhagyási szakaszban megtörténik a tervezett stratégia és eszközök felülvizsgálata, szükség esetén módosítása, kiegészítése Felhasznált eszközök: kérdőív, elektronikus levél, workshop, jegyzőkönyv - megvalósítás: a megvalósítási szakaszban megtörténnek a partnerségi egyeztetések, az előzetes stratégia alapján Felhasznált eszközök: elektronikus levél, postai levél, műhelynap, workshop, jegyzőkönyv, rendezvényeken valós résztvétel - fenntartás: a fenntartási időszakban megtörténik a tájékoztatás az eredményekről és a folyamatos kapcsolattartás. - Felhasznált eszközök: elektronikus hírlevél, weboldal 3.4. A partnerségi egyeztetés felelősei: A folyamat fő felelőse: Bukovácz Tamás ügyvezető, Metacom 1996 Bt. Mobil:

6 Operatív munkálatokért felelős személy: Misi Norbert Mobil: , Innovatív közösségi bevonási eszközök: A projekt egyik legfontosabb eszköze a portál létrehozása. Ennek főbb feladatai a - tájékoztatás és széleskörű bevonás - nyilvánosság (véleményezési dokumentumok, eredmények közzététele) - marketing! A weblap komoly szerepet játszik a lakosság bevonásában, hiszen az információ átadáson kívül lehetőség lesz online véleményalkotásra is, rövid és egyszerű regisztrációt követően. Ennek élénkítését nyereményjátékokkal erősítjük. A cél, hogy minél többen iratkozzanak fel a hírlevélre, valamint a fejlesztés blogjára. Ennek érdekében a stratégiával kapcsolatos egyszerű kérdéseket teszünk fel és a helyesen válaszolók között helyi termékekből álló nyereménycsomagot sorsolunk ki. A játékban való részvétel feltétele a regisztráció/ kapcsolatfelvétel a weboldalon. A partnerségi egyeztetéshez kapcsolódóan elektronikus hírlevelet indítunk. Emellett a helyi rendezvényeken is megjelenjünk: itt a tájékoztatás mellett, vélemények felmérésére és a projekt népszerűsítésére is kitűnő lehetőség nyílik. Ez az egyik kiemelten fontos gyűjtési helyszíne a az elektronikus hírlevél megküldésére szolgáló adatbázisnak Kommunikációs csatornák, speciális kommunikációs igények: A kommunikáció célja a projekt minél szélesebb körű megismertetése, elfogadtatása. Ennek megalapozásához szükségesek az alábbi lépések elvégzése: - Újságírói lista készítése - Q&A lista készítése - Arculat tervezés - weboldal elindítása - Sajtóközlemények megjelentetése - Elektronikus hírlevelek kiküldése A tájékoztatásban kiemelt szerepet kap a város sajtósa, valamint a lokális és régiós sajtóorgánumok, szorosan együtt működünk a projekt nyilvánosságát biztosító céggel. Javasolt számukra az előrehaladásról szóló sajtóklubok szervezése, sőt a legmeghatározóbb orgánumok vezetőinek bevonása a partnerségi egyeztetésbe. A műhelynapokon, üléseken, találkozókon videó felvétel készül, az itt tartott előadások, prezentációk felkerülnek a weboldalra is. Kiemelten fontos az akadálymenetes kommunikáció. Előzetes egyeztetés alapján kiválasztásra kerülnek olyan civilszervezetek, intézmények, amelyek elérik a társadalmilag leszakadt, zárt rétegeket is. Az ő részükre tájékoztatást szervezünk, hiszen rajtuk keresztül elérhetjük azon rétegeket, amelyeket a média és az internet segítségével nem. Ennek eszközei a kérdőíves felméréstől, a személyes tájékoztatáson keresztül, az idősek számára nagyméretű betűkkel nyomtatott tájékoztatóig igen sokrétűek Dokumentumok kezelése A célcsoportoknak küldött értesítések és az arra érkező javaslatok, valamint a projekt időtartama alatt születő tanulmányok, munkaanyagok és egyéb dokumentumok elektronikus formában megőrzésre és feltöltésre kerülnek az it.metacom.co.hu projekt adatbázisában. A postai úton megküldött dokumentumokat szkenneljük és elhelyezzük a rendszerben. A dokumentumokat névvel és dátummal ellátva nyilvántartásba vesszük, a nyilvántartásról listát vezetünk. 6

7 3.8. Minta a nyilvántartási listára Beérkező dokumentum neve belteruletrendezesiterv.pdf Áthelyezés Mappa neve dátuma Források/Tevezési anyagok előzetes tájékoztató levél cégvezető.doc Temékek/Partnerségi terv előzetes tájékoztató levél civil.doc Temékek/Partnerségi terv előzetes tájékoztató levél papok.doc Temékek/Partnerségi terv előzetes tájékoztató levél polgármester.doc Temékek/Partnerségi terv Fejlesztési_elképzelések_ doc Források/Tevezési anyagok Források/Tevezési Gazdasági Program pdf anyagok Források/Tevezési kulteruletrendezesiterv.pdf anyagok Másolat eredetijer13027.xls (Szekszárd Források/Tevezési költségvetése 2013) anyagok Partnersegi_Terv_2 (2) Norbi.doc Temékek/Partnerségi terv R13009m1.doc (ÖK rendelet költségvetésről) Szekszárd közlekedési koncepció doc Szerkterv_10000_MOD.pdf vagyonkataszter.xls városi fenntartású intézmények címjegyzéke.doc városi működtetésű intézmények címjegyzéke.doc Források/Tevezési anyagok Források/Tevezési anyagok Források/Tevezési anyagok Források/Tevezési anyagok Források/Tevezési anyagok Források/Tevezési anyagok

8 4. Az egyeztetésben résztvevők 4.1. Államigazgatási szervek A kormányrendelet 9. sz mellékletében meghatározott államigazgatási szervek: A B C 1. EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSBAN EGYEZTETÉSI SZAKTERÜLET ADATSZOLGÁLTATÁS TÉMAKÖRE RÉSZTVEVŐ ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERV 2. állami főépítész területrendezés, településrendezés 3. környezetvédelmi, természetvédelmi és környezetvédelem, természet- és tájvédelem, vízügyi felügyelőség vízgazdálkodás 4. nemzeti park igazgatóság természet- és tájvédelem hazai vagy nemzetközi jogszabály alapján természetvédelmi oltalom alatt álló terület, érték, ökológiai hálózat (magterület, ökológiai folyosó és puffer terület) - szükség szerint egyeztetve a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséggel 5. Nemzeti Környezetügyi Intézet környezetvédelem felszíni és felszín alatti vízminőség-védelmi terület, vízgyűjtő-gazdálkodási terület - szükség szerint egyeztetve a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséggel 6. Országos Vízügyi Főigazgatóság vízgazdálkodás nagyvízi meder, mértékadó árvízszint és rendszeresen belvízjárta terület - szükség szerint egyeztetve a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséggel 7. fővárosi és megyei katasztrófavédelmi tűzvédelem, polgári védelem polgári védelemi terület igazgatóság 8. fővárosi és megyei kormányhivatal közegészségügy népegészségügyi szakigazgatási szerve 9. Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és közlekedés: gyorsforgalmi úttal, közúti Hajózási Hivatala határátkelőhellyel, víziúttal és vasúti pályahálózattal, különösen szintbeli közúti- 8

9 vasúti átjáróval érintett település esetében 10. Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala közlekedés: légi közlekedéssel érintett település esetében 11. fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedés: minden más esetben közlekedési felügyelősége 12. Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási örökségvédelem és Szolgáltatási Központ 13. járási (fővárosi kerületi) hivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala világörökségi és világörökségi várományos terület, történeti települési terület örökségvédelem országos védelem alatt álló műemlék, műemléki terület, régészeti lelőhely és védőövezete 14. fővárosi és megyei kormányhivatal földvédelem termőföld mennyiségi és minőségi védelme földhivatala 15. megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága erdőrendezés, erdővédelem kiváló termőhelyi adottságú erdőterület, erdőterület rendeltetése 16. megyei kormányhivatal növény-és talajvédelem talajvédelem talajvédelmi igazgatósága 17. Honvédelmi Minisztérium Hatósági honvédelem kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi Hivatalvezetője terület, honvédelmi terület 18. fővárosi és megyei rendőr-főkapitányság határrendészet 19. Magyar Bányászati és Földtani bányászat, geológia, morfológia, ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület, Hivatal bányakapitánysága csúszásveszély földtani veszélyforrás területe 20. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala hírközlés 21. Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris nukleáris biztonság Biztonsági Igazgatósága* 22. Országos Tisztifőorvosi Hivatal* természetes gyógytényezők, gyógyhely gyógyhelyek természeti adottságainak védelme 9

10 4.2. Érintett területi és települési önkormányzatok Érintett területi és települési önkormányzatok Elérhetőség Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szent István tér Postacím: 7101 Szekszárd Pf.:82 Telefon (központ): 74/ Fax: 06/74/ Szekszárdi Kistérségi Társulás Tartsay u. 10. Telefon: 74/ Fax: 74/ Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Székhely: Rákóczi u Telefonszám: 74/ Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Béla király tér 8. Telefonszám: 74/

11 Funkcionális várostérség szerinti lehatárolás Szekszárd a Dél Dunántúli Régió, azon belül Tolna megye keleti részén helyezkedik el, transzeurópai és hazai fő közúti közlekedési folyósok mentén. A város kiemelkedő szereppel bír a kulturális életben, jelentős történelmi emlékekkel rendelkezik. A város a Szekszárd-Tolnai Kistérség központja. A Szekszárd-Tolnai kistérség az öt Tolna megyei kistérség egyike. Területén 26 település található. Ezen települések polgármesterei hozták létre 1999-ben a Kistérségi társulást. A Társulás 2002-től 2004-ig Szekszárd Megyei Jogú Város és Városkörnyéki Önkormányzatok Területfejlesztési Társulása néven működött végén átalakult a szervezet és jelenleg a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás néven működik. A kistérség földrajzilag és településkapcsolatai alapján négy mikro térségre és Szekszárd Megyei Jogú Városra osztható. Az 5 mikro térség a következő: Dél-Tolna mikro térség: Bátaszék, Alsónyék, Várdomb, Alsónána, Pörböly, Sárközi mikro térség: Decs, Őcsény, Sárpilis, Báta Zomba és térsége: Zomba, Kéty, Felsőnána, Murga, Harc, Kistormás, Kölesd, Szedres, Medina, Tengelic Tolnai mikro térség: Tolna, Fadd, Bogyiszló, Sióagárd, Fácánkert Szekszárd és Szálka. A évi CLXXXIX., Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény határozza meg az önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatait. Ez alapján megvizsgáltuk, hogy a vonzáskörzetben található települések mely város funkciókat veszik igénybe Szekszárdon. - KÖZIGAZGATÁS mint megyei jogú város a megye közigazgatási központja is egyben. Emellett azonban lakosság részére is kínál szolgáltatásokat a hivatali ügyintézés terén. A szekszárdi térségben összesen két okmányiroda található, melyekben az alábbi ügyeket intézheti a lakosság: személyazonosító igazolvánnyal, személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal (lakcímigazolvány), úti okmánnyal, egyéni vállalkozói igazolvánnyal, mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával, vezetői engedéllyel, valamint gépjárműokmányokkal kapcsolatos hatósági ügyek. A két okmányiroda: - Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Okmányiroda, Bezerédi utca 1. Valamint - Tolna Város Polgármesteri Hivatal Okmányiroda 7130 Tolna, Hősök tere 1. Noha a hivatalok hatásköre megyei szintű, ugyanakkor elsősorban az alábbi települések veszik főként igénybe a szolgáltatást, hiszen Tolna megyében még másik hat okmányiroda is működik: Alsónyék, Alsónána, Báta, Bátaszék, Bogyiszló, Decs, Fadd, Fácánkert, Felsőnána, Harc, Kéty, Kistormás, Kölesd, Medina, Murga, Őcsény, Pörböly, Sárpilis, Sióagárd, Szálka, Szedres, Tengelic, Tolna, Várdomb, Zomba Szekszárdon található a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Megyei kirendeltsége. Itt is elmondható, hogy elsősorban a város vonzáskörét érinti az intézmény, hiszen Tolna megyében Szekszárd mellett Dombóváron, Pakson és Tamásiban is található kirendeltség. A szekszárdi kirendeltségen az alábbi ügyek intézésére nyílik lehetőség: 11

12 az adózó szóbeli tájékoztatása az adójogszabályokról, eljárási rendről személyes megjelenés esetén adóigazolás iránti kérelmekkel kapcsolatos ügyintézés jövedelemigazolásokkal kapcsolatos ügyintézés illetőségigazolásokkal kapcsolatos ügyintézés egyéb igazolásokkal kapcsolatos ügyintézés adószám, közösségi adószám igazolása közösségi adószám igénylése, megszüntetése egyablakos rendszeren kívüli adózók részére történő adószám kiadás a Fészekrakó program alapján a számlakibocsátók működő adóalanyi státuszának igazolása adóazonosítójel-, adókártya-ügyintézés Start-kártya cseréjével kapcsolatos ügyintézés bevallások és egyéb adózói beadványok átvétele az egyes adóügyek telefonos ügyintézését lehetővé tevő ügyfél azonosító szám ügyintézése adózók tájékoztató füzetekkel, ingyenes adatlapokkal, bevallási és egyéb nyomtatványokkal történő ellátása nyilvános internetes munkaállomás használatának biztosítása folyószámla-kivonatok, bevallásmásolatok kiadása folyószámla-egyeztetés adózók készpénz-átutalási megbízással történő ellátása bankkártyás fizetési lehetőség adatbejelentések, adatmódosítások befogadása, feldolgozása az egészségügyi szolgáltatási járulék-fizetési kötelezettség alá történő be- és kijelentkezés adózó által benyújtott bevallások, bejelentkezési-, adat bejelentési lapok hiteles másolatának kiadása támogatások ügyintézése hibás bevallások javításának ügyfél bevonásával történő ügyintézése illetékkel kapcsolatos tájékoztatás, beadvány leadás bírósági eljárási illeték befizetésének igazolása 1+1% ügyintézés internetes időpontfoglalás keretében adókártya, adóigazolás, jövedelemigazolás, illetőségigazolás, ügyfélkapu nyitás, egészségügyi szolgáltatási járulék ügyintézése vámazonosító szám megállapítása és nyilvántartása tájékoztatás (vám, utasforgalmi, környezetvédelmi termékdíj, regisztrációs adó, fémkereskedelem és jövedéki adó témákban) (péntekenként 8-11-ig intézhető) vámhatósági kérelmek, bejelentések és egyéb nyomtatványok átvétele (péntekenként 8-11-ig intézhető) nyilvántartások hitelesítése: (péntekenként 8-11-ig intézhető) ügyfélkapu első alkalommal történő megnyitása ideiglenes ügyfélkapu véglegesítése ügyfélkapu aktiválása ügyfélkapu adatainak módosítása ügyfélkapu megszüntetése/törlése. A Szekszárdon található Tolna Megyei Kormányhivatalban az alábbi szakigazgatási szervek üzemelnek: 12

13 Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság Építésügyi Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség Földhivatal Földművelésügyi Igazgatóság Igazságügyi Szolgálat Közlekedési Felügyelőség Munkaügyi Felügyelőség Munkaügyi Központ Munkavédelmi Felügyelőség Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Szociális és Gyámhivatal. A Kormányhivatal Járási Hivatalokat üzemeltet Szekszárdon, Bonyhádon, Dombóváron, Pakson, Tamásiban és Tolnán. Így azok funkcionális térségi lehatárolása azonos a kistérségi lehatárolással. - SZOCIÁLIS TERÜLET Szekszárd megyei Jogú Város Önkormányzata képviselő-testülete október 01. napján a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, az idősek és fogyatékosok nappali ellátása szolgáltatások, ill. az idősek tartós bentlakásos ellátásának megvalósítására, a Szociális Központ közös fenntartásáról döntött. A Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás és a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás feladat-ellátási megállapodást kötött a fenti szociális szolgáltatások kistérségi feladatellátás keretén belül történő ellátására. A fenti feladatellátással megbízott költségvetési szerv Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központja. A Társulásban az alábbi települések vesznek részt: Alsónyék, Alsónána, Báta, Bátaszék, Bogyiszló, Decs, Fadd, Fácánkert, Felsőnána, Harc, Kéty, Kistormás, Kölesd, Medina, Murga, Őcsény, Pörböly, Sárpilis, Sióagárd, Szálka, Szedres, Tengelic, Tolna, Várdomb, Zomba. A Szekszárdon működő szociális intézmények Átmeneti Otthon (Csatári u. 70.) Családvédelmi Szolgálat (Széchenyi út 66.) Csecsemőotthon és Egészségügyi Gyermekotthon (Palánki út 2.) Dr. Kelemen József Idősek Otthona (Mérey u ) Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Központ (Vörösmarty u. 5.) Idősek Klubja (Mikes u. 1.) Idősek Klubja (Pollack Mihály u. 55.) Idősek Otthona (Kadarka u. 74/c.) Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Hunyadi u. 4.) Szociális Központ (Mérey u ) Tolna Megyei Önkormányzat Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata (Palánki u. 7-9.) 13

14 - FOGLALKOZTATÁS Szekszárd a foglalkoztatás szempontjából vonzásközpont, Tolna megyére pedig jellemző az ingázásos munkavállalók magas száma. A munkába járási szokásokat vizsgálva kitűnik, hogy a helyben dolgozó szekszárdi munkavállalók száma alacsonyabb, mint a naponta ingázó beutazó dolgozók száma. Az ingázó dolgozók a város közvetlen vonzáskörzetéből kerülnek ki. A KSH adatai alapján, évi népszámlálás eredményei Tolna megyére vetítve A foglalkoztatottak napi ingázás, nemek, korcsoport, családi állapot és iskolai végzettség szerint, 2011 Megnevezés Helyben lakó és dolgozó Naponta ingázó Változó településen dolgozó, ismeretlen Átmenetileg külföldön tartózkodó Összesen Nem férfi nő Összesen Korcsoport, éves Családi állapot nőtlen, hajadon házas özvegy elvált Legmagasabb befejezett iskolai végzettség általános iskola 8. évfolyamnál alacsonyabb általános iskola 8. évfolyam középfokú iskola érettségi nélkül, szakmai oklevéllel érettségi egyetem, főiskola stb. oklevéllel A Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának A munkaerő-piaci helyzet alakulása Tolna megyében Augusztus című kiadványa alapján Tolna megyében a legnagyobb számú munkaerő-kínálat, fő, Szekszárd körzetét jellemezte. A nyilvántartott álláskeresők gazdaságilag aktív népességhez viszonyított aránya augusztus hónapban is Dombóvár (17,1%) és Tamási (15,2%) körzetében volt a legmagasabb, és egyben megyei átlagot (12,9%) is meghaladó. Szekszárd (11,9%), Bonyhád (11,3%) és Paks (11,1%) térségekben a megyei mutatónál kedvezőbb arányszámok jellemezték a tárgyhónapot. 14

15 - EGÉSZSÉGÜGY Szekszárdon összesen 20 háziorvosi körzet és 8 gyermekorvosi körzet működik, az alapellátás területén. A térség lakóit a Balassa János Kórház látja el, amely hatásköre összesen 289 településre terjed ki. Az intézménynek Szekszárd mellett Palánkon és Pincehelyen is vannak telephelyei. Palánkon krónikus belgyógyászat, valamint szocioterápiás és rehabilitációs osztály, Pincehelyen pedig belgyógyászat és járóbeteg szakrendelés található. A Szekszárdi Mentőállomás a város kilométeres sugarában végzi munkáját. Szállítási útvonalai: Pécs és Kaposvár. - KULTURÁLIS ÉS REKREÁCIÓS ILL. SPORT LEHETŐSÉGEK IGÉNYBE VÉTELE Szekszárdon és térségében komoly hagyományai vannak a sportnak, már a 19. század nyolcvanas éveiben megalakultak az első jelentősebb sportegyletek. A kistérségben sportban legnagyobb múlttal Szekszárd rendelkezik: válogatott sportolók egész sorát nevelte ki cselgáncs, súlyemelés, ökölvívás, atlétika, kerékpár, kajak-kenu, birkózás sportágakban. Mindezek mellett a torna, úszás, vízilabda, kézi- és kosárlabda, labdarúgás, sakk, természetjárás, teke, asztalitenisz is jelen van a városban. A térség másik két városában (Bátaszék, Tolna) folyik még élénk sportélet. Bátaszéken az atlétika, kosárlabda, labdarúgás, ökölvívás, sakk, karate, Tolnán pedig az asztalitenisz, kajakkenu, kézilabda, labdarúgás, úszás és vízilabda emelhető ki. A térségben leginkább labdarúgó szakosztályok működnek (15 településen). Bátán és Tolnán női labdarúgó szakosztály is bejegyezésre került. A kézilabda sportot 6 település lakosai űzik. A térségből jellemzően a Szekszárdon tanuló gyermekek valamint az ingázók veszik igénybe a szekszárdi sportolási lehetőségeket. Szekszárd városa országosan ismert rendezvényeiről. A fesztiválok már tavasszal elkezdőnek: a Városi Majálissal és a Pünkösdi Fesztivállal, melyeken aktívan részt vesznek a térség lakói és civilszervezetei. Különleges turisztikai látványosság a középkori hangulatú Szent László Napi Vigalom (Pörkölt és Bor Ünnepe), melyet júniusban a város védőszentjének tiszteletére tartanak. A Szekszárdi Szüreti Napok, országos jelentőségű, négy napos rendezvénysorozat, melyre szeptemberben kerül sor. Szekszárdon kerül megrendezésre Európa legjelentősebb folklórgálája, a Duna-Híd Folklór Fesztivál, mely alatt komoly figyelem jut nem csupán a városra a régióra is. A Márton napi Borünnepen a borvidéket ünneplik, a helyi termelők aktív részvételével. Karácsony előtt az adventi héten, sokan látogatnak ki a Garay térre, a Szekszárdi Karácsonyváró rendezvényeire. A város jól ismert nívós sportversenyeiről is Challenge Day - Kihívás napja, Borvidéki Félmaraton, Gemenc Nagydíj Kerékpáros verseny, Streetball Fesztivál, Sípos Márton Nemzetközi Úszó Emlékverseny. A rendezvényeken a szekszárdi térség összes települése részt vesz valamilyen formában: Alsónyék, Alsónána, Báta, Bátaszék, Bogyiszló, Decs, Fadd, Fácánkert, Felsőnána, Harc, Kéty, Kistormás, Kölesd, Medina, Murga, Őcsény, Pörböly, Sárpilis, Sióagárd, Szálka, Szedres, Tengelic, Tolna, Várdomb, Zomba. 15

16 - TELEPÜLÉSLISTA Település Polgármester Cím Telefonszám Fax Alsónyék Dózsa-Pál Tibor 7148 Fő u Alsónána Báta Kiss Istvánné Csele Julianna Huszárné Rozália Lukács 7147 Kossuth u Fő u Bátaszék Bognár Jenő 7140 Szabadság u Bogyiszló Tóth István 7132 Kossuth u Decs Biczó Ernő 7144 Fő u Fadd Fülöp János 7133 Dózsa u , Fácánkert Orbán Zsolt 7136 Árpád u Felsőnána Bognár László 7175 Rákóczi u.2/a Harc Csajbókné Sipos 7172 Fő u.59. Gabriella Kéty Gödrei Zoltán 7174 Petőfi u Kistormás Csapó László 7068 Dózsa u Kölesd Berényi István 7052 Kossuth tér Medina Vén Attila 7057 Kossuth u Murga Felkl Márton 7176 Szabadság u Őcsény Fülöp János 7143 Fő u Pörböly Sipos Lajos 7142 Óvoda u Sárpilis Figler János 7145 Béke tér Sióagárd Háry János 7171 Kossuth u Szálka Pálfi János 7121 Petőfi u Szedres Kovács János 7056 Arany J. u Tengelic Gáncs István 7054 Rákóczi u Várdomb Simon Csaba 7146 Kossuth u Zomba Szűcs Sándor 7173 Fő tér Funkcionális várostérség szerinti lehatárolás további pontosítása Az érintett települések vezetői felé megküldött kérdőívek segítségével azt kívánjuk felmérni, hogy Szekszárd megyei jogú város tekintetében ezen települések lakói milyen szolgáltatásokat vesznek igénybe, valamint hogy milyen közösségi fejlesztésekkel lehetne ezt az együttműködést tovább erősíteni. A Nemzeti Fejlesztési És Gazdasági Minisztérium, Területfejlesztésért És Építésügyért Felelős Szakállamtitkársága kiadott Városfejlesztési Kézikönyv fejezetében megfogalmazottak szerint a fenti önkormányzati feladatokat az alábbi lényeges városi funkciókra tagolva kívánjuk megvizsgálni: - Hivatalos ügyek intézése - Szociális szolgáltatások igénybevétele (idősek otthona, házi segítségnyújtás, stb.) - Munkavégzés - Kulturális és rekreációs ill. sport lehetőségek igénybe vétele - Óvoda, bölcsőde, családi napközi igénybevétele A beszerzett adatok alapján a kapcsolatfelvétel az alábbi metódus szerint, a lenti kommunikációs csatornák felhasználása mellett zajlik le: - előzetes telefonos egyeztetés - tájékoztató és kérdőív megküldése, felkérés a kérdőív kitöltésére 16

17 - értesítés a oldal indításáról - elektronikus tájékoztató levél a beérkezett anyagok tekintetében - Felkérés workshopon való részvételre. A műhelynapokon jegyzőkönyv készül, melyet az összes érintett megkap ben. - közös, kommentelhető elektronikus dokumentum és tájékoztató megküldése - fenntartás 17

18 4.3. Lakosság A lakosságot a weboldal létrehozásával kívánjuk bevonni, az itt található blog illetve nyilvános cím segítségével ők is hozzászólhatnak a folyamathoz, a stratégia kialakításához. Másik fontos eszköze a lakosság elérésének a helyi rendezvényeken történő rendszeres részvétel. A médiában tájékoztatjuk a nyilvánosságot a véleményezési lehetőségről és a fejleményekről Civil szervezetek Alapítványok EGÉSZSÉG Név Cím Tevékenység Elérhetőség Egy lépés alapítvány Bocskai köz 3. Ferhér Bot alapítvány Augusz Imre u. 1-3/216 közhasznú alapítv. az értelmi fogyatékos és mozgássérült gyermekekért vakok és gyengénlátók országos szövetsége 74/510765, Szekszárdi Kórház Alapítvány Megyei Fejlesztéséért Béri Balogh Ádám utca 5-7. A műszaki és gazdasági feladatokat ellátó intézeti dolgozók részére anyagi segítségnyújtás a szakfeladatok elltásához szükséges ismeretek megszerzéséhez, azok magasabb szintű megismeréséhez. A kórház gazdasági- műszaki dolgozói rekreációjának, szabadidős tevékenységének támogatása. A gyógyító tevékenység és a kórház üzemeltetés infrastrukturális hátterének fejlesztése. Az alapítvány céljaihoz szükséges szakirodalom, eszközök beszerzéséhez támogatás nyújtása. Tolna megyei lakosságának gyógyítómegelőző ellátás színvonalának javítására, a személyi és technikai feltételek támogatásával. 74/ A szekszárdi szülészetért alapítvány Béri Balogh Ádám utca 5-7. A Szekszárdi Szülészeti Osztály szakmai színvonalának megőrzése, javítása 74/

19 A vérképzőszervi betegségekért alapítvány Béri Balogh Ádám utca 5-7. A vérképzőszervi betegségben szenvedők korszerű korismeretének kezelésének, életminőségük javítása. 74/ Alapítvány a korszerű urológiáért Béri Balogh Ádám utca 5-7. A Tolna Megyei Önkormányzat Kórháza Urológiai Osztályának fejlesztése 74/ Alapítvány a Tolna Megyei Haematológiai Betegekért Béri Balogh Ádám utca 5-7. APICULTURA Alapítvány Szekszárd, Hermann O. u. 14. Betegápolásért Alapítvány Béri Balogh Ádám utca 5-7. Cukorbetegekért Alapítvány CORA Alapítvány Egészségvédő Szekszárd, Béri B. Á. u Béri Balogh Ádám utca 5-7. Korszerű diagnosztikában, terápiában használatos eszközök, orvosi műszerek, valamint betegkényelmi, komfortjavító eszközök haematológiai osztályra történő beszerzésének támogatása. Haematológiai szakterületen kimagasló tudományos eredményt elérő pályakezdő orvos szakorvosi, gyógyító és kutató tevékenységének támogatása. Haematológiai körbe tartozó szakmai konferencián, bel- és külföldi tanulmányúton, tapasztalatcserén való részvétel támogatása. Haematológiai területen dolgozó orvosok, szakorvosok és szakasszisztensek továbbképzésének támogatása. az egészséges életmódra nevelés, méhészet támogatása A betegápolás színvonalának emelése, minőségi ápolás megvalósítása. a cukorbetegek életvitelének könnyítése tanácsadás egészségmegőrzés és gyógyítás, elsősorban a szív- és érrendszeri betegségek területén 74/ / / Etka Jóga Sportrekreációs Egyesület Szekszárd, Szent István tér 10. Egészséget karbantartó, segítő testmozgás, táplálkozás, egészséges életmódra nevelés (egészségügyi tevékenység). +36 (74) Együtt az Idősekért Alapítvány utca 2. Palánki A Tolna Megyei Önkormányzat Idősek Otthonában élők ellátási szintjének javítása. 19

20 "Fejlődésben hátráltatott gyermekek" Alapítvány SZOCIÁLIS Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete Tolna Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Gyöngysor Önsegítő klub alapítvány SIGA - BIGA Mozgás- és képességfejlesztő Alapítvány Béri Balogh Ádám utca 5-7. Kuruc utca 18. Béla tér 6 Pollack Mihály u. MÁV P.u. Szekszárd, Bródy Sándor u. 21. A gyermekosztály műszerezettségének Dr. Schultz Károly, támogatása, szakkönyvek és tel.:30/ , e- szakfolyóiratok beszerzésének mail: támogatása, orvosok és szakdolgozók továbbképzésének támogatása A fejlődésben hátráltatott gyermekek (mozgásfejlődés elmaradása, érzékszervi elmaradása) korai felismerésének és rehabilitációjának elősegítése, gyógykezelésük feltételeinek javítása. Fejlődésben hártáltatott gyermekek korai diagnozisával és kezelésével kapcsolatos tudományos kutatómunka támogatása. Az egyesület részt vesz a székely hagyományőrző mozgalomban; hagyományőrző dalesteket, táncesteket, kórustalálkozókat, hagyományőrző találkozókat szervez, ápolja és népszerűsíti a bukovinai székely szokásokat, ezen belül a székely nyelvezetet; felkutatja a székely népdalokat, népitáncokat és hagyományőrzés céljából továbbadja fiataljai felé; a bukovinai székely néphagyományok ápolóinak érdekeit képviseli, regionális, országos és nemzetközi fórumokon; kapcsolatot vesz fel és ápol más hagyományőrző, hazai és külföldi szervezetekkel, felkutatja, támogatásokat vesz igénybe és támogatja a tehetséges székely fiatalok népművészeti tanulmányait; hatékony kapcsolatot épít ki Szekszárd megyei jogú városban és a megyében működő egyéb hasonló egyesületekkel. lelki gondokkal küszködő emberek segítése 74/ , / / Sajátos nevelési igényű gyermekek +36/20/ felzárkóztatásának segítése. Prevenciós feladatok: az iskolai tanulási nehézségeket előjelző tünetek felismerése óvodáskorban 20

SELLYE PARTNERSÉGI TERVE

SELLYE PARTNERSÉGI TERVE Terra Studió Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. SELLYE PARTNERSÉGI TERVE Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program - Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2017

Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2017 Fadd Nagyközség Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2017 Tartalom Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok... 10 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA

Pásztó Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA Pásztó Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA A civil koncepció célja: A Civil Koncepció célja az önkormányzat és a civil szervezetek kapcsolatának szabályozása. A kapcsolat jellemzője a kölcsönösség

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 Vezetői összefoglaló... 4 1. Módszertani bevezető... 15 1.1. A tervezés feltételrendszere... 15 1.2. Fejlesztéspolitika - az ITS megvalósulásának finanszírozása... 16 1.3. Partnerségi egyeztetési terv

Részletesebben

GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Gyömrő Vá ros Ön ko r má nyzat GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA Készült: 2009. szeptember 14. Jóváhagyta: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 255/2009. (09.14.) sz. határozatával

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA 2009 1 Tartalomjegyzék 2 I. Praeambulum.3 II. Fogalom-meghatározások, a Civil Koncepció hatálya.5 II.1. Fogalom-meghatározások.5 II.2. A Civil

Részletesebben

Partnerségi egyeztetési terv

Partnerségi egyeztetési terv ÉAOP-5.1.1/H-13-2013-0003 Szolnok Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata projekt keretében végrehajtandó Partnerségi egyeztetési terv Szolnok, 2013. szeptember 1 Előzmények

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dunafalva Községi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dunafalva Községi Önkormányzat ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Dunafalva Községi Önkormányzat 2013. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím:

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1368-16/2009. MELLÉKLETEK: 3 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat és a megyében működő

Részletesebben

I. kötet: Megalapozó vizsgálat

I. kötet: Megalapozó vizsgálat BONYHÁD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program - Fenntartható településfejlesztés a kis- és

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 334-5 /2006. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat és a civil szervezetek

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Fülöpszállás Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Fülöpszállás Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Fülöpszállás Község Önkormányzata 2013-2018. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...5 Bevezetés...5 A település bemutatása...5 Értékeink, küldetésünk...9 Célok...9

Részletesebben

Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok.

Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok. Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok.hu NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2020 (Magyarország

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi sélyegyenlőségi Program Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: bktv.) 31. (6) bekezdése szerint a települési önkormányzat az államháztartás

Részletesebben

Bonyhád Város Gazdasági Programja 2015-2020

Bonyhád Város Gazdasági Programja 2015-2020 Bonyhád Város Gazdasági Programja Bonyhád, 2015. április.. Tartalom 1. Bevezetés... 5 1.1. A gazdasági program jogszabályi háttere... 5 1.2 Gazdasági Program jelentősége, vállalásai... 5 2. Gazdaságfejlesztés

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE

Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE III. évfolyam 4. szám 2008. augusztus TARTALOMJEGYZÉK: Elnöki közlemények: Felhívás az Országos Elnökség tagjaihoz

Részletesebben

2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM. Határozatok... 2. oldal. Rendeletek... 30. oldal

2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM. Határozatok... 2. oldal. Rendeletek... 30. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 30. oldal 50/2008. (XII.19.) rendelet a helyi autóbusz-közlekedés viteldíjának megállapításáról

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Készítette: Jogú Város Önkormányzata EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft.

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Sárisáp Község Önkormányzata [CÍMER]

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Sárisáp Község Önkormányzata [CÍMER] ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Sárisáp Község Önkormányzata [CÍMER] Sárisáp, 2013. szeptember 16. Türr István

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzatának

Ócsa Város Önkormányzatának Ócsa Város Önkormányzatának Települési Esélyegyenlőségi Programja 2015-2019. Készítette: Ócsa Város Önkormányzata 2015. március 12. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés.4. oldal 1. Célok.7. oldal 1.1. A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA KÖZGYŰLÉSI ELFOGADÁS ELŐTTI VÁLTOZAT

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA KÖZGYŰLÉSI ELFOGADÁS ELŐTTI VÁLTOZAT SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA KÖZGYŰLÉSI ELFOGADÁS ELŐTTI VÁLTOZAT 2014 április Készitette: VIRIDITAS BT., 2500 Esztergom, Aradi vértanúk tere 2/A telefon: 20/9 436 136 email:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/593-1/2010/I. Üi.: dr. Dobó A. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

V. GIESSWEIN SÁNDOR SZOLIDARITÁSI PROGRAM. V/1 Szolidaritási és szociális program a tataiakért. Szociális igények

V. GIESSWEIN SÁNDOR SZOLIDARITÁSI PROGRAM. V/1 Szolidaritási és szociális program a tataiakért. Szociális igények A 2008-BAN KÉSZÜLT MAGYARY TERV FELÜLVIZSGÁLATA ÉS ÚJ CÉLKITŰZÉSEK MEGFOGALMAZÁSA figyelembe véve a Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2010-14-es gazdasági programjában foglaltakat is V. GIESSWEIN

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat Közoktatási Intézkedési Terve

Gyömrő Város Önkormányzat Közoktatási Intézkedési Terve Gyömrő Város Önkormányzat Közoktatási Intézkedési Terve FELÜLVIZSGÁLAT: 2008. JÚNIUS 9. FELÜLVIZSGÁLAT: 2010. DECEMBER 13. GYENES LEVENTE POLGÁRMESTER 1 HELYZETELEMZÉS 2 A szabályozás 2008-2012 közötti

Részletesebben

VILONYA Község Önkormányzata

VILONYA Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program VILONYA Község Önkormányzata 2013-2018. Készítette: Csonka Marianna Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...3 Értékeink,

Részletesebben

A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011

A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Velencei-tó a Természetes Egészség A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 1.oldal Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... 1 1.1 A Helyi

Részletesebben

ASZÓD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

ASZÓD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ASZÓD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA államigazgatási és partnerségi véleményezésre Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a

Részletesebben

FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TANYAGONDNOKI SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM 2009. FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA 2009. Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben