2002. VENI SANCTE. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2002. VENI SANCTE. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor"

Átírás

1 V. évfolyam 6. szám Felsõ-Krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: Szentmisék rendje: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor Hétfõn, kedden, szerdán és pénteken Vasárnap reggel 1 /28, 9, 1 /211, 12, este 6 és 7 órakor délelõtt 9-12, délután 1 /25-1 /26 óráig Messzirõl jött, de otthon van közöttünk Van új káplánunk. Becsüljük meg, mert nagy kincs a mai ínséges, papszûkös világban. Ismét mondhatjuk, hogy plébániának papsága. Vagyis immár nem egy szem plébánosunkra hárul mindaz a teher, amit mi, hívõ családok, egyedülállók, fiatalok és idõsebbek, templom, plébánia, új ingatlan, stb. jelentenek. Az elmúlt tanévben történelmi mélypontra zuhant közösségünk lelkipásztori ellátottsága. Annak ellenére, hogy, voltak és vannak misézést vállaló kisegítõ lelkipásztoraink, fõpásztoraink, akiknek szolgálatára természetesen továbbra is számítunk, és köszönettel elfogadjuk. Paskai László bíboros prímás, Esztergom-budapesti érsek augusztus elsejei hatállyal kinevezte plébániánkra káplánnak a nyár elején szentelt Szõcs Lászlót. Hatvankét éves plébániánknak õ a 35. káplánja. A huszonnyolc éves fiatalember messzirõl érkezett, de otthon érzi magát nálunk. (folytatás a 3. oldalon) VENI SANCTE Krónika Veni Sancte Spiritus! Az idõt az Istentõl kaptam, amikor engem életre hívott. Az idõ volt az, amiben növekedtem, tanultam, dolgoztam, s a kegyelem folytán felismertem, hogy ez az egyetlen egy, ami hozzásegít engem ahhoz, hogy Isten akarata szerint a lelkem megszentelõdésére használjam fel Az idõ Isten ajándéka számomra a kegyelemszerzésre, kell, hogy komolyan vegyem az Isten tervét - szándékát velem. (Baráth Ágnes M. Speciosa: A csend gyümölcsei) Ismét gyorsan telt el a nyár. Hozott napsütést és viharokat, aszályt és árvizet, önelégült diadalt és keserû eszmélést, szép élményeket, új barátokat, de sokaknak szomorúságot is. S miként az egyén életében, úgy a közösségében is így van ez. A legyelországi zarándoklat két vezetõje: Gergely atya és Tünde Az újság ingyenes, elõállítási költsége példányonként 50Ft. Kérjük a kedves híveket, amennyiben tehetik, támogassák a lap további megjelenését. Köszönjük. (folytatás a 2. oldalon) A perui õserdõben, az indiánok között élõ magyar ferences misszionárius püspököt, Zserdin Antal Gellértet köszönthetjük szeptember 24-én, kedden, Gellért napján templomunkban. Õ celebrálja a 18 órai szentmisét, és kor életérõl, indiánjairól, magyarságról és egyetemességrõl szól, és kérdezhetjük.

2 VENI SANCTE (folytatás az 1. oldalról) Gyász Augusztus 14-én elhunyt Szuha Zsuzsanna tanárnõ, plébániánk kisegítõ sekrestyése. Mindnyájan, kik ismertük hívek, ministránsok, a képviselõtestület tagjai szerettük õt odaadásáért, szerénységéért, szolgálatkészségéért, s aggódtunk az egyre súlyosbodó betegsége miatt. Megmûtötték, és õ újra telve volt bizakodással, tenni akarással. Az Úr megpróbálja azt, akit szeret. A gyógyszerek, melyekkel kezelték, súlyos kellemetlenségeket, fájdalmakat okoztak számára, de õ, ahogy tudott jött és szolgált tovább. Zsuzsa néni kiállta a próbát, s ezért az Úr magához hívta. Temetése szeptember 6-án volt az Urnatemetõnkben. Öröm A gyász mellett öröm is ért bennünket augusztusban. Bíboros úr meghallgatva kérésünket, segítséget küldött Márton atyának és nekünk Szõcs László újmisés atya személyében, akit augusztus 1-vel káplánnak nevezett ki plébániánkra. László atya Erdélyben született és nevelkedett. A 90-es évek elején Magyarországon dolgozott, s itt érte õt a hívó szó. Az idén szentelték Esztergomban. Már nagyon vártuk õt és szeretettel fogadjuk. Püspökeink Veres András és Szabó Tamás püspök atyák továbbra is vállalták, a vasárnapi egy-egy szentmisét (fél 8-as és az esti 7-es), így szeptembertõl visszaállt a régi miserend, vagyis ismét lesz déli szentmise. Zarándoklatok, táborok Plébániánk közösségei közül többen együtt töltötték a nyári szabadságuk egy részét. A Szkóla - Csíksomlyó és Róma után - az idén Lengyelországba zarándokolt. Útjukról az Újember hasábjain is olvashattunk, és mi is beszámolunk élményeikrõl. Már kevesebben tudnak róla, hogy fiataljaink 12 fõs csoportja Taizei-be utazott, hogy a lelkiségi mozgalom szülõfalujában nyerjen lelki megerõsödést. Nem maradhattak el az idén sem a ministráns kollégiumok nyári táborai, a cserkésztábor, és sikeres volt a Karitász által szervezett nyári napközis tábor. Köszönjük a táborok szervezõinek, vezetõinek és mindenkinek, aki bármilyen módon segített azok megvalósulásában. Felújítás A pihenés és nyaralás mellett folytatódott a plébánia felújítása. Elkészült az új iroda és kialakítottunk egy konyhát is a plébánia földszintjén a közösségek számára. Az átalakítás eredményeként bõvült a közösségi helyiségek száma is. Felújítottunk a hittanterem és a régi iroda parkettáját is. Kérünk minden csoportot, hogy együttlétük során, ha lehet még jobban vigyázzanak közös értékeinkre. (Azt csak nagyon halkan jegyzem meg, hogy ismét hiányoztak a dolgos munkáskezek amikor szükség lett volna rájuk ) Zsinat Plébániai zsinatra készülünk. Ennek jegyében a képviselõtestület egy felhívást jelentetett meg, amelynek célja, hogy világosabbá tegye a zsinat mibenlétét, és a feladatokat. Kérjük egyházközségünk minden tagját, hogy imádsággal és aktív cselekvõ részvétellel segítse plébániai életünk megújítását. Elõzõ számunkban - visszatekintve az azt megelõzõ idõszakraérzéseimet, véleményemet - s remélem nem csak az enyémet - fogalmaztam meg a választásokkal kapcsolatban. A reakció nem maradt el. Márton atyát többen telefonon zaklatták, s egy bizonyos Mária néni az egyik országos hetilapban fogalmazta meg kritikai észrevételeit, ami természetesen szíve joga. Olvasás-szabályzat Az elmúlt években több kezdeményezés született arra, hogy a hívek minél inkább bekapcsolódjanak a szentmisébe, ne csak részt vegyenek azon, hanem együtt imádkozzák. Elég, ha csak a diákmisét említem, vagy a vasárnap est gitáros ifjúsági miséket. Próbálkoztunk azzal is - több-kevesebb sikerrel, hogy a könyörgéseket a hívek mondják. A nyár elején a Liturgikus bizottság vezetõjének, Takács Lászlónak kezdeményezésére a fél 8- órás szentmisén egy-egy hívõ, esetleg egy-egy család olvassa nem csak a könyörgéseket, hanem az olvasmányokat is. Jó lenne, ha a jövõben egyre többen vállalkoznának felolvasásra, ezen és a többi misén is. kérésünket Béres György Az andocsi kegytemplom szentélye

3 2002. VENI SANCTE Messzirõl jött, de otthon van közöttünk (folytatás az 1. oldalról) A történelmi Magyarország Budapesttõl legtávolabbi, 850 kilométerre fekvõ településén, a háromszéki Ozsdolán látta meg a napvilágot, kilenc kilométerre Kézdivásárhelytõl, az ezer éves határ közvetlen közelében. Négyezer lelkes, kilencven százalékban magyar és katolikus nagyközség. Itt végezte, magyar nyelven az általános iskolát, majd Kézdivásárhelyen szakiskolába iratkozott. A Ceaucescu-idõkben magyar fiatalnak egyetemre bekerülni nehéz volt, így szakmát kellett választania, karoszszéria lakatosságot tanult. Édesapját korán elvesztette. Templomos, mélyen vallásos édesanyja nevelte õt és két nõvérét. A kommunizmus bukása után könnyebbé vált az utazás. Barátai közül többen jártak már Magyarországon, és egy-egy hónapnyi ottani munkavállalás eredményeként nagyszerû magnetofonokkal tértek haza. Lászlóban és mocorgott a kíváncsiság, hogy megnézze Budapestet nyarán útnak is indult. Székesfehérváron segédmunkásként építkezésen dolgozott egy hónapig. Munkatársai megszerették a csendes, szorgalmas, tisztelettudó székely fiút. Mondták neki, hogy visszavárják. A vakáció leteltével hazautazott, befejezte az utolsó tanévet, majd a következõ nyáron ismét idejött. Nem azzal a szándékkal, hogy végleg itt marad, de tartózkodása hosszúra nyúlt Sógora szerzett neki munkahelyet egy fatelepen, a Hûvösvölgyben. Kereste a helyét az életben. Sokat töprengett, mi legyen belõle. A karosszérialakatosság nem volt igazán neki való. Inkább a kereskedelem érdekelte, de az sem elégítette ki. Budapestre költözve nem felejtette otthon a templomba járás édesanyjától örökölt szeretetét. A városmajori templomban megismerkedett az ottani plébánossal, Lampert Zoltán atyával, ministrált is. Nagyon szerette a templomot, ott érezte igazán jól magát. Már mocorogott benne a papi hivatás, de ahhoz, hogy a szemináriumba beiratkozhasson, szükség van a középfokú végzettségre. A munka mellett tanulni kezdett. A dolgozók esti gimnáziumába járt. Egyszer néhány férfi érkezett a fatelepre, építõanyagot nézni. László készségesen segített nekik. A válogatás közben egyikük azt mondta: Õ nem ért hozzá milyen anyag kell, mert pap Beszélgetni kezdtek, az erdélyi fiú megemlítette, hogy õt is foglalkoztatja a papság gondolata. Kiderült, a vásárlók jezsuiták. Az erdélyi fiú ekkor hallott elõször errõl e rendrõl. Az egyik szerzetes búcsúzáskor megadta a címüket, és felajánlotta a segítségüket. Egy héttel késõbb fel is kereste õket a Pasaréten, a Sodrás utcában. Szállást, teljes ellátást kapott a rendtõl, némi ház körüli munkáért. Két évig, vagyis az érettségiig itt lakott a szerzetesek között. Véglegesen döntött: pap lesz, de nem szerzetes, hanem egyházmegyés. Elment a Központi Szemináriumba, és jelentkezett. Ott kiokosították, hogy Esztergomban kell jelentkeznie. Meg is jelent a konkurzuson, vagyis a felvételi beszélgetésen. Paskai László bíboros megkérdezte tõle, hogy miért nem odahaza, Erdélyben megy szemináriumba? Mire õ azt mondta, hogy itt is otthon érzi magát, ha felveszik, itt szeretne tanulni. Ha nem, akkor elmegy Gyulafehérvárra Nem kellett mennie. Felvették. Az ozsdolai elsõáldozó kisfiú Az ötöd évben Soroksáron töltötte diakónusi tanulmányi évét, s jött a szentelés, majd az újmisék Esztergomban, Soroksáron és Ozsdolán. Édesanyja, testvérei és az ozsdolai plébános mindhárom helyszínen büszkén osztoztak az újmisés örömében. Egy hónap erdélyi szabadság után elfoglalta papi pályafutásának elsõ állomáshelyét, a Felsõ- Kisztinavárosi Plébánián, vagyis nálunk. Székelyföldrõl érkezett, hogy segítsen rajtunk, élettel teli plébániai közösségünkön. Nagy szívvel, lelkesedéssel és bizalommal él itt közöttünk e messzirõl érkezett, de egyazon haza ölelésében nálunk is otthonra találó fiatal pap. Fogadjuk szeretettel, segítsük, amiben tudjuk, hogy õ is segíthessen, pásztorként vezethessen minket. Szerdahelyi Csongor 3

4 4 A év második negyedévének anyakönyve VENI SANCTE Április, május és június hónapban a plébánia a következõ testvéreinket temette el: 1. Sóka Károly (82) 2. Székely Andrásné sz.lászka Margit (89) 3. Orbán Gyuláné sz.ehrlich Klára(89) 4. Sándor János (82) 5. Bándi Imre (73) 6. Dr. Tremmel Ágostonné sz.lakatos Erzsébet (68) 7. Csenger-Zalán Lajosné sz. Blöckinger Ida (90) 8. Tóth József (78) 9. Mészáros Józsefné sz.marczinek Ottília (88) 10. Óhegyi Józsefné sz.árvai Anna (87) 11. Dienes Géza (78) 12. Solymos Józsefné sz.kucsera Mária (83) 13. Bornemissza Sándorné sz.szalavári Ilona (92) 14. Dr. Kismartoni Károlyné sz.mihály Márta (84) 15. Hedry Béláné sz.szabó Magdolna (79) 16. Dzsinich Antal (58) 17. Wulszky László (78) 18. dr. Lakos Jánosné sz.kanitzer Éva (78) 19. Koczkás Sándor (84) 20. özv. Moravcsik Lászlóné sz.melkvi Margit (90) 21. Pelikán Józsefné sz.pelik Margit (80) 22. dr. Fodor Istvánné sz.szendrei Éva (76) 23. Borosnyay Pál Gyula (80) 24. Lipták Istvánné sz. Izsák Katalin (71) 25. özv. Csabafi Lajosné sz.németh Emma (76) 26. Irene Fischer Kolacia sz. Fischer Irén (74) 27. Gyarmathy József (57) 28. Ságody Ambró (82) 29. Dercze Sándor (72) 30. Fûhl Rezsõné sz.blahó Etelka (81) 31. Fenyves Lajosné sz.szabó Verona (83) 32. Szemenyei Andrásné sz.ormándlaky Edit (88) 33. Jakab Ervinné sz.váradi Katalin (56) 34. özv. Léránt Józsefné sz.németh Anna Jolán (88) 35. özv. Füry Károlyné sz.medgyesi Mária (81) 36. Borbély Istvánné sz.vecsey Rozália (84) 37. Csata Lászlóné sz.bernyó Edit (71) 38. özv. Markó Miklósné sz.kovács Mária (70) 39. Bihary Károly (94) 40. özv. Bereczky Györgyné sz.csettneky Ottilia (83) 41. Fáczányi Istvánné sz.peikert Katalin (62) 42. Polónyi Károly (74) 43. Polónyi Károly ( ) 44. Polónyi Károlyné sz.bekker Erzsébet ( ) Keresztelõk: 1. Tersztyánszky Flóra Zsófia (2001) 2. Bakó Boróka Margit (2002) 3. Kóczán Máté István (2002) 4. Rajkai Eszter Mária (2002) 5. Rajkai Bernadett Mária (2002) 6. Horváth Liza Klára (2002) 7. Mangel Viola Erzsébet (2002) 8. Bergmann Nicole Emma (2001) 9. Ivanics Bernadett Mónika (2002) 10. Tausz András (2001) 11. Schmidt Zsófia Erzsébet (2002) 12. Meszleny Cecilia Rita (2002) Esküvõk: 1. Turcsányi Béla - dr. Sándor Rita 2. Miro Joannes Bergmann - Szekszárdi Tünde 3. Tóth Zsolt - Ádám Éva 4. Székely András - Czeklár Ildikó 5. Imre Ferenc - Rajncsák Nóra Czestochovai stációk

5 2002. VENI SANCTE 5 Ne hagyjuk, hogy a politika éket verjen közénk A nyáron kiszerkesztettek minket. Nem örültem neki, de nem is bántott. A 168 óra július 25-i számának levelezési rovatában viszontláthattuk lapunk szép fejlécét, egy olvasói levél és egy lapunkból vett idézet társaságában. A Mária néni aláírású levél így szól: 70 éves öregasszony vagyok, istenhívõ katolikusnak neveltek. Istenhívõ, de nem klérushívõ. Mellékelek egy újságlapot, plébániánk rendszeresen megjelenõ újságjából. A bejelölt rész önmagáért beszél. És itt jön egy bekezdés nyár elejei, a választások utáni számunk elsõ oldaláról, amelyben szerkesztõségünk egyik tagja igaz többes szám elsõ személyt használva, de a saját és sokunkéval azonos vagy rokon érzéseinek, elkeseredésének adott hangot a választások kimenetele miatt. Az olvasó levél aláírása alatt még ez áll: egy proli, aki véletlenül az úri (XII.) negyedbe (sic!) csöppent. Kedves Mari néni! A legnagyobb tisztelettel írom - sajnos ismeretlenül - az alábbiakat. A Felsõkrisztinát nem papok szerkesztik, hanem néhány templomba járó társa, vagyis felebarátja. Ezt szabadidejükben, lelkesedésbõl, a közösség iránti szeretetüktõl vezérelve teszik, és nem utolsó sorban azért, mert örömnek tartják a lapcsinálást. A megjelent lapszámokkal sohasem vagyunk elégedettek, mindig jobbat szeretnénk készíteni, de ennyire futja tehetségünkbõl, idõnkbõl, energiánkból. Családos, civil szakmával rendelkezõ emberek vagyunk, akik szolgálatnak fogják fel mindezt, és örömüket is lelik ebben a közös alkotásban. személyt jelentett plébániánkon, plébánosunkat, Márton atyát. Õ - bátran állíthatom- semmilyen vonatkozásban nem szól bele a lap tartalmába, szerkesztésébe. Megbízik bennünk. Ami azt jelenti, hogy õ ha lehet ilyet mondani ugyanannyira hisz bennünk, mint mi õ benne. Vagyis ha mi kélrushívõk vagyunk, akkor õ hívõhívõ. S e hit alapja, hogy azonos a célunk: Isten országának építése, saját közösségünkön, plébániánkon belül. Amit a lapban olvasott, egyikünk saját nevével aláírt és vállalt véleménye. Nem azt írta alá, hogy Gyuri bácsi, amibõl valószínûleg van néhány tucat a plébánia hívei körében, hanem azt, hogy Béres György. Hogy esetleg nincs mindenben igaza, az lehetséges. Saját véleményéhez azonban ugyanúgy joga van, mint Önnek, és mindanynyiunknak. Amihez nincs egyikünknek sem joga, az a következõ: az ismeretlenség, a névtelenség mögé bújva vádaskodni, külsõ fórumon, feljelenteni a sajátunkat. Családunkat, hívõ társunkat, plébániánkat. Mi is megjelentettük volna véleményét, ha vállalta volna. Az Ön segítségével nagyobb nyilvánosságot kapott az írás, mint amit szántunk neki. Ez azonban nem baj. Senki ellen, hanem az országért való aggódás okán íródott. Ön nyilván nem egyedüliként a templomunkba járók közül, másképpen látja az ország mai, választások utáni helyzetét, mint a templomba járók többsége. Joga van hozzá. Jó lenne, ha ez az írás nem erõsítené Önben a levelébõl kiérzõdõ antiklerikalizmust, annak ellenére, hogy plébánosunk, Márton atya a választások elõestéjén, egyik vasárnap nem hagyott kétséget személyes történelemlátása felõl, és elég közérthetõen megmondta, hogy kikre és miért nem fog szavazni. Ehhez neki, a klérusnak igenis joga van. Ahogy Béres Györgynek és Önnek is. Ugyanakkor jó lenne, ha a plébánia közösségében a politikai különbözõségek nem osztanák meg a híveket, s ezért a jövõben a direkt politikai állásfoglalásokat mellõzni fogjuk. Nem gyávaságból, hanem mert a magasabb szempontok szolgálatát szeretnénk szem elõtt tartani. Nekünk, katolikusoknak nem az a célunk, hogy legyõzzük embertársainkat, hanem hogy meggyõzzük és erõsítsük egymást a közösség, a család, s elsõsorban Isten Országának szolgálatában. Ez a célja a plébániai lapnak, s ne hagyjuk, hogy a politika éket verjen közénk. Szerdahelyi Csongor Kedves Mari néni! Higgye el, mi sem vagyunk klérus hívõk. Olyan ugyanis nincs. A klérus egyébként az elmúlt esztendõben egyetlen A bátor prédikációi miatt a 80-as években vértanúhalált halt lengyel pap utcájában laktunk Czestochowában

6 6 Nagy izgalommal vártam az augusztus tizennegyedikét, mert akkor indultunk schola-táborba Andocsra. Andocs 1350 lelkes község, A Balatontól délre fekszik. Az andocsi kápolna a török hódoltság óta búcsújáróhely. A benne található kegy- Szûz Mária pottyantotta le... Schola tábor Andocson günket, és egyéni produkciókkal is szereztünk pontot családjainknak a schola Kimittud-on. A schola kimittudot a templom Sok jó ember kis helyen is elfér úton az igali strand felé szobor több mint 500 éves. A legenda szerint a kápolnát a kegyszoborral együtt Szûz Mária pottyantotta le az égbõl. E kápolna köré épült a templom és a rendház. A kegyszobrot a XVIII. század óta öltöztetik, jelenleg 250 ruhája van, amelyeket hálából varrtak neki. Harminchárom fõs kis csapatunkkal érkeztünk meg a templom hatalmas kertjében rendeztük meg, amin természetesen mindenki elsõ lett. Sokféle mutatvány volt: bûvészkedés, színjáték, éneklés, furulyázás, mesemondás. Scholánk idén már Lengyelországba is elzarándokolt, ahol megismerkedtünk a lengyel misszionárius Gergely atyával. Õ is lejött andocsi táborunkba két zarándokházába. A tetõtéri szerény, indonéz testvérrel, függönyös kis fülkék rejtélyes szállást nyújtottak nekünk. Egy közeli étteremben ebédeltünk, ahol a kedves konyhásnéni fõzött finomakat. Ebéd után Tünde családokra osztott bennünket. Négy család alakult: Virtuális Szentek Társasága, Remivel és Eliával. Egy magyar kispap is jött velük, Tibor testvér. Remi és Elia vezetésével nagyot Fekete Sereg, Szent Domonkosok métáztunk a és Kibemázsó Boróka. A családok a tábor folyamán versenyeztek egymással. Rejtvényeket fejtettünk, vetélkedõkön is összemértük ügyessé- templomkertben. Gergely atya a rózsafüzérrõl VENI SANCTE tanított, és ez után indonéz és afrikai dalokat énekeltünk, nekem a Mammaria mamme e e Mamma, Mamma utu tanina... kezdetû afrikai ének tetszett a legjobban. Esti imádságunk után mindig õrangyalhúzás volt. Másnap mindenki vigyázott kihúzott védencére. Strandoltunk is egy termálfürdõben, Igalon. A strandolás után Zita barátnõm 11. születésnapját ünnepeltük meg két tortával. Egyik délután vetélkedõt rendeztünk. A családok egymás után járták végig a próbákat. Volt célbadobás, vízhordás kanállal egy pohárba, Máriaénekverseny, mocsárjárás és még sok minden. A versenyt a Kibemázsó Boróka nyerte. Az utolsó este tábortûz mellett énekeltünk népdalokat. Mindenkinek kívánok ilyen jó idõtöltéseket és sok sikert az új tanévhez. Aki mindezt a sok jót nem hiszi, járjon utána; a scholába! Bene Róza Õk is megajándékozták a Szûzanyát

7 2002. VENI SANCTE Életünk tele van találkozásokkal: elõkészítettekkel, váratlanokkal, emlékezetesekkel és felejthetõkkel, kellemesekkel és kellemetlenekkel. Két emlékezetes találkozásomról szeretnék beszámolni, egyugyanazon személlyel: Márton Áron gyulafehérvári püspökkel, Erdély fõpapjával. Márton Áronbörtön büntetése Emlékeim Márton Áronról 7 sen kevesebbre emlékezik az ember. Képek, benyomások maradtak bennem errõl a találkozásról. Meleg nyári délelõtt volt. A szobába lépve láttam, hogy a püspök úr ott ül íróasztalánál a reggeli napfény sugarában. Egy órán át beszélgettünk, mint székely a székellyel, pap a püspökkel, az ottani és az itteni egyház gondjairól, bajairól. A beszélgetés végén behívta titkárát és azt mondta: Legyen szíves hozzon az atyának egy üveg jó felvinci bort, a püspöki pincébõl. Jólesett ez is. Változtak az idõk. A Püspök úr házifogságát megszüntették. Erdélyben évek óta csak Gyulafehérvárott volt bérmálás, a püspök akadályoztatása miatt. Az elsõ nyilvános bérmálást tudomásom szerint Székelyudvarhelyen tartották, éppen akkor, amikor megint Erdélyben jártam. A templom zsúfolásig megtelt. Mondhatom, hogy még a falakon is lógtak, a karzat roskadozott a sok embertõl. Több száz erdélyi katolikus részesült a bérmálás szentségében, öreg embertõl fiatal hívõig. A bérmálás után vacsora volt a plébánián. Mint Magyarországról, Budapestrõl jött papot meglepetésemre a püspök közelébe ültettek. Két órán keresztül magam elõtt láttam Erdély szentéletû püspökét, de után hosszú éveken át háziõrizetben élt Gyulafehérváron, a püspöki palotában. A kommunista rendszerek egyik tipikus eszköze volt a püspökök kivonása az egyházmegye életébõl, sõt némelyeket számûztek egy eldugott kis faluba, pl. Péteri József, Endrey Mihály, Szabó Imre püspököket. A házi õrizet természetesen megfigyelést is jelentett, belsõ és külsõ megfigyelõkkel. Unokaöcsém kispap volt a gyulafehérvári szemináriumban a hatvanas évek vége felé. Akkoriban nem sok ember látogatott Erdélybe, az ottani viszonyok miatt. Örömömre szolgált Gyulafehérvárra érkezésemkor, hogy a püspök úr külön fogad szobájában. Évtizedek távlatában természete- A templomi hitoktatás rendje óvodások péntek17 óra Pallós Zsófia, Kertész Annamária 1. osztály hétfõ17 óra Horváth Imréné 2. osztály hétfõ18 óra Horváth Imréné 3. osztály kedd 17 óra Horváth Imréné 4. osztály kedd 18 óra Horváth Imréné 5. osztály szerda 18 óra Lukách Krisztina 6-7. osztály szerda 19 óra Szõcs László 8. osztály és középisk. hétfõ 19 óra Szõcs László egyetemista hétfõ 20 óra Szõcs László keresztény tanítás kedd 18,30 óra Györgydeák Márton (kéthetente) nemcsak láttam, hanem szinte végig velem beszélgetett. Válaszoltam érdeklõdõ kérdéseire személyem és hazám ügyeivel kapcsolatban. Kedves, halk szava és mosolya ma is eleven élményem. Erdély katolikus népe és természetesen másvallású magyar testvéreink sok-sok emléket õriznek róla városokban, falvakban. Márton atya

8 8 A Rózsika-forrásnál is jártak VENI SANCTE A Karitász idén is megszervezte nyári napközis táborát. Három héten keresztül (június 17.-tõl - július 5.-ig) láttunk vendégül plébániánk területén 6-14 év közötti gyerekeket - nemcsak egyházközségünkbõl! -, akiknek gazdag programban lehetett részük: többek között a korona megtekintése a Parlamentben, hajókirándulás a Dunán, séta a Városligetben és az Állatkertben, önfeledt játék a Millenárison, barangolás szûkebb hazánkban a Sas-hegyen és Csillebércen, hosszabb kirándulás a Rózsika-forráshoz, strandolás Szentendrén a Pap-szigeten, vagy épp egy elismert vidra szakértõ videós bemutatójának megtekintése, meghallgatása - csak egy pár a programokból a teljesség igénye nélkül. Külön köszönet mindhárom hét háziasszonyának, akik reggelirõl és uzsonnáról gondoskodtak, valamint nagy szeretettel gondolunk Blanka nénire, aki három héten keresztül minden reggel egy tálca süteménnyel lepte meg vakációzó gyermekeinket. Köszönjük! A már harmadik éve mûködõ napközis tábor célja, hogy vakációzó gyerekeink ezeket a szép nyári napokat értelmesen, élményekben gazdagodva, tapasztalatokban egyre bõvelkedve tölthessék el, miközben új barátokra, közösségre találhatnak itt, plébániánkon belül. Reméljük jövõre még több lelkes fiatalt köszönthetünk a gyerekek között, akik segítenek a programok szervezésében, a gyerekek pasztorálásában. A gyerekek és Szüleik nevében köszönjük ezt a három hetet a Karitásznak és a tábor szervezõinek. Szende Ágnes Reggelente friss süteményt kaptak Blanka nénitõl Csendben távozott, úgy, ahogy itt élt közöttünk. Augusztus 14-én életének 55. évében elhúnyt Szuha Zsuzsanna tanárnõ, templomunk kisegítõ sekrestyése, plébániánk háztartásának vezetõje. Örömmel vettük tudomásul, hogy végre új vesét kap. Életvitele ezáltal könnyebb lesz - gondoltuk. Sajnos nem így történt. Hónapok óta láttuk rajta betegségének jeleit, csöndes kereszthordozását. Élete alázatos, szolgáló, vallásos élet volt. Jómagam is, amikor idekerültem, azt hittem szerzetesnõ. Nem volt az, de jellemzõ, hogy ezt gondoltam róla. Pedagógus volt, matematikát tanított egy csepeli szakközépiskolában. Szeretett tanítani. Érdekelte a gyerekek egyéni sorsa is. Folyamatosan képezte magát. Feladatokat oldott meg, szerkesztett. Magántanítványai is voltak, akikkel nagy odaadással foglakozott: a lemaradott, bukott gyerekekkel. Évekkel ezelõtt fellépõ betegsége teljesen átalakí- Szuha Zsuzsanna totta életét. Hivatásával is fel kellett hagynia. Komoly gondot okozott viszonylagos egészségének fenntartása. Az év elején végre új vesét kapott. Reméltük, hogy ezzel jobbra fordul egészsége. Nem így történt. Amikor kihirdettem halálának hírét a templomban, egy rendszeresen templomba járó férfi bejött a sekrestyébe a szentmise után, és megkérdezte tõlem: ki ez a Szuha Zsuzsanna. Elszomorodtam, hogy nem ismerte, hiszen évek óta láthatta szolgálatát a templomban. Remélem, ezen a plébánián nem felejtjük el törékeny alakját, csendes magatartását. A lényeg az, hogy teremtõ istenünk elismeri elkötelezett keresztény életét. Köszönjük mindannyian, amit tett Isten ügyéért, az Egyházért, plébániánkért. Emlékét imáinkban is megõrizzük! Márton atya

9 2002. VENI SANCTE Az elmúlt pár évhez hasonlóan - amióta egyre többen dolgoznak közülünk - már csak egy rövid, ámde kellemes hétvégét töltöttünk együtt Balatonszabadi-Sóstón. A szállást egy kedves hívõ ajánlotta fel számunkra, akinek ezúton is szeretnénk köszönetet mondani! A legtöbben pénteken este érkeztek kocsikkal, de páran már délután lementünk vonattal. Az idõ szerencsére nekünk A kápona strandján 9 kedvezett, ezért már aznap éjszaka megkóstolhattuk a 28 fokos Balcsit. Szombaton már hajnali 9-kor ébren voltunk. A napot leginkább vízparti lustálkodással töltöttük a helyi kápolna strandján. De voltunk billiárdozni is, fõztünk, játszottunk, sõt még egy gitáros próba is belefért. Azután este lett és reggel, az utolsó nap. Vasárnap gitároztunk a 1/2 10-es misén, amit nagy örömmel fogadott a plébános, és a helybéliek is. Rögtön kaptunk is egy újabb meghívást. Mise után többen hazaindultak, néhányan viszont átmentünk még Balatonkenesére. Itt kapott el minket az a nagy vihar, ami több hajót is felborított a vízen. Szerencsére csak egy óra hosszat tartott, mi pedig a kocsiból figyeltük, így száraz bõrrel megúsztuk. A vihar után én még kétszer viszszalátogattam Sóstóra egy-két ottmaradt holmiért. Végül minden meglett, s mindenki élményekkel gazdagabban ért haza, ment hétfõn munkába. Rajncsák Nóri Hirdetjük, hogy minden eddiginél nagyobb szeretettel várjuk azokat, akik szeretnének velünk együtt, a gitáros kórusunkban énekelni. Ez ügyben szólítsd meg bármelyikünket a gitáros szentmise után. Idén, a nyári szünet utáni elsõ gitáros szentmise szeptember 8-án, este 7 órakor lesz. Ezt követõen pedig hetente. Gitárosok Hagyjad az Úrra a te utadat és bízzál benne, majd Õ teljesíti (Zsoltárok könyve 37,5) A délvidéki magyarság hálaadó ünnepe az aracsi kolostortemplomnál Urunk kegyelmébõl és akaratából immár negyedik ízben került sor a délvidéki, vajdasági magyarság hálaadó ünnepére az ezer éves kolostortemplomnál, Aracsnál. A múlt évben mint beszámoltunk róla 63 tagú zarándokcsoport utazott Arcsra, most egy kedves tavalyi útitársammal, Palócz János testvéremmel újra eljutottam ide, látva a Bánát több városát, például Nagybecskereket is. Az ünnepségnek az adott különös jelentõsséget, hogy megjelent Aracsi Vajda János tordai tanár A mese-titkú aracsi pusztatemplom, árva magyarságunk zászlóhordozója címû szép, képekkel gazdagon illusztrált könyve, melyhez Bánát püspöke, Huzsvát László írt elõszót. A könyv tartalmazza VI. Pál pápa apostoli levelét, amelyben külön elõjogokkal erõsítette meg az akkor már meglevõ pannonhalmi, szent Mártonról elnevezett monostort. Létrehozta a pécsváradi és veszprémi monostorokat, a budai, nyitrai és székesfehérvári káptalanokat, és elõsegítette a zalavári, bakonybéli, aracsi, oroszlámosi, sári, tatai és jáki monostorok felépítését. Az idei aracsi ünnepségek már július 27-én, szombaton megkezdõdtek a délvidéki Tordán. Másnap gyönyörû idõben sok-százan vettünk részt az ünnepi szentmisén, melyet Huzsvát László püspök celebrált. A szentmise után ünnepi mûsor következett, melyben elhangzott a Boldog Asszony, Anyánk, a magyar és a székely himnusz is, ám a legmeghatóbb a Tiszaalpári Asszonykórus menekülteket hazahívó éneke volt, melyet mi is ismerünk: Oly távol, messze van hazám... Had említsek meg egy személyes beszélgetést is, Huzsvár László püspök úrral, melynek során megtudtam, hogy a püspök atya nagy érdeklõdéssel olvasta az Új Ember július 25-i számában Szerdahelyi Csongor Pápai krémes Wadowiczeben címû, a schola lengyelországi zarándoklatáról szóló cikkét. Annál is inkább örülünk, hogy e szép zarándoklat híre a Délvidékre is eljutott, mert reményünk szerint a jövõ évben sor kerül a schola délvidéki, vajdasági útjára. Isten áldja meg gazdagon Délvidék magyarságát! Kolosváry Bálint

10 10 ezúttal Lengyelországba. Templomunk gregorián énekkara, a szkóla, Csíksomlyó és Vatikán után az idén a pápa szülõföldjére zarándokolt. Az útra a maga módján mindenki felkészült: a szervezõk percre pontos útitervvel, többen történészi profizmust bizonyító elõadással (pl. Kriszta az évezredes magyar-lengyel történelmi kapcsolatokról, Péter a pálos rendrõl, Géza Ulászlóról); mások csak a térképet és az útikönyvet tették közkinccsé, de a hasznosság szempontjából az elõzõekkel egyenértékûnek bizonyult a kórustag-anyukák hozta frissítõ meggy és az úti megpróbáltatásokat is kiálló gyümölcskenyér. S a személyes holmik mellett velünk volt egy nagy szatyornyi Éneklõ Egyház imakönyv, a magyar kereszténység évszázadokat átfogó, nyomtatott betû- és kottajelekben megtestesülõ dallamkincse - kellõ fizikai-lelki támaszt adva még a régi szkólásoknak is ahhoz, hogy utunk több legyen, mint vallási-történelmi-földrajzi-mûvészeti ismereteket gyarapító és kellemes együttlétet adó turisztikai esemény. Persze, ebben nagy szerepe volt a csoport vezetõjének, a lengyel Gergely atyának is, aki, mint verbita szerzetes 2 éve végez nálunk miszsziós munkát. Nos, Õ számunkra egy személyben volt tolmács és lelki vezetõ. Utunk állomásai a magyar turisták ill. zarándokok számára többnyire közismert dél-lengyelországi városok Az Éneklõ Egyház útra kelt voltak: Czestochowa, Kalwaria Zebrydowska, Krakkó, Wadowice és a wieliczkai sóbánya. Július 4-én este érkeztünk a híres kegyhelyre, Czestochowába, ahol a Mária-kegykép kápolnájában magyar nyelvû szentmisén vettünk részt, majd késõ este együtt imádkoztunk a lengyel zarándokokkal. A másnap délelõtti városnézés a vár-szerû pálos kolostorral való immár részletes ismerkedést jelentette. Erõdítmény ez, Isten-igazából, a szó szoros értelmében véve: közepén a pompás barokk katedrális, melynek karcsú magas tornya - már messzi kívülrõl nézve is - egyfajta magasztosságot sugall, s ahogy a közeli park széles sétaútján közelebb és közelebb érünk, megtapasztaljuk, hogy e vár-komplexum nem csupán építészeti-esztétikai élmény, nem csupán a régmúlt idõk egykor diadalmas egyházának szép mûemlékegyüttese, hanem a tudatos élõ hit forrása és támasza. Bejáratánál a hit sziklaszilárd õrzõjének, Wyszynski bíborosnak monumentális szobra áll: teste szinte egyetlenegy nagy kõtömb. Máris felidézõdnek bennünk Megváltónk Péterhez intézett szavai. Te kõszikla vagy. Magát a kolostor-együttest a várárok mentén VENI SANCTE felépített keresztút 14 stációja fogja körbe, így a várfal menti sétány a keresztutat járó zarándokcsoportok állandó imádságos helyszíne. A kegyhelyet egy magyarul jól beszélõ pálos szerzetes mutatta be csoportunknak, ez korántsem meglepõ, hiszen közismert a - még a pálosokra is vonatkoztatható - magyar-lengyel baráti kapcsolat: e kolostort a magyarországi (márianosztrai) szerzetesek alapították. A kegyhely múzeumában a szokásos történeti, vallási emlékek, képek és kegytárgyak mellet speciális kegytárgyak is láthatók: a Szolidaritás vezérének, Lengyelország késõbbi államfõjének, Lech Walesának a magas kitüntetései, köztük elõkelõ helyen a Béke Nobel-díj - mind-mind a Szûzanyának felajánlva. Utunk következõ állomása a 400 éve alapított, a ferencesek által gondozott, lelkigyakorlatos központtá kiépített zarándokhely, Kalwaria Zebrydowska volt. Ideális hely a testi, szellemi s lelki felüdülést-megújulást keresõk számára. Nemcsak azért, mert közel van Krakkó, Zakopane és a pápa szülõvárosa, Wadowice, nemcsak azért, mert a mi Pannonhalmánkhoz hasonlóan környezetébõl méltóságteljesen kimagaslik, de még csak azért sem, mert dimbes-dombos terepen, erdõn-mezõn kényelmesen végig sétálva s romantikus hidakon áthaladva lehet végigjárni a 6 km-es jeruzsálemi keresztutat, hogy aztán kellemesen elfáradva este a templomi orgonahangversenyen és az ízléses kávézóban jussunk hozzá szellemitesti feltöltõdéshez. Nem, itt jóval többrõl van szó: itt mindenki imádkozik. Még aki elõször csak azzal a céllal jön ide, hogy e szép helyet mint a világörökségi listára felvett egyik objektumot látogassa meg, az is elõbbutóbb imádkozni kezd. Nos, nekünk is ez volt 3 napon át a támaszpontunk, innen indultunk reggelente utunk további állomásaira. (Egyébként maga a pápa is itt szállt meg augusztusi lengyelországi látogatása idején). Krakkóban egy napot töltöttünk az ott élõ Zsille Gábor szakszerû vezetése mellett. Õt az Új Ember olvasói a

11 2002. VENI SANCTE Krakkói jegyzetek c. írásaiból eddig is ismerhették, most csoportunk immár személyesen is megismerkedhetett vidám, ugyanakkor a történelmi igazságokat nagyon is komolyan vevõ és meggyõzõen közvetíteni tudó egyéniségével. A vár (Wawel) királyi termeiben és a katedrálisban természetesen elsõsorban a közös magyar-lengyel történelmi múlt bemutatásán ill. felelevenítésén volt a hangsúly (tehát a közös királyokon és szenteken), ugyanakkor a lengyel nép hányattatott sorsának, politikai függetlenségi ill. nemzeti önállósági harcainak megismerése révén megtapasztalhattuk a keresztény hit erkölcs- és nemzetmegtartó szerepét is. Bizony, kevés nép dicsekedhet azzal, hogy nagyjai (a királyok, szentek, költõk és politikusok) sírjai - mintegy nemzeti panteonként - egy helyütt, az ország elsõ katedrálisában láthatók és tisztelhetõk. Krakkói programunk természetes velejárója volt a piactér megtekintése a posztócsarnokkal és a Mária-templommal, de felkerestük a Balassi-házat, valamint a Jagelló Egyetem õsi központját ( a Collegium Maius-t) és néhány új épületét is. A templom monumentális Mária-oltárát szemlélve sokunkban felidézõdtek a Felvidéken (Kassán, Eperjesen, Bártfán) nagyrészt még ma is megtalálható ill. múzeumokban õrzött késõ gótikus szárnyas oltárok, melyek - mint egy hitben gazdag korszak lelki kapcsai - népeket kötöttek össze a Kárpátokon keresztül. Vasárnap délelõtt a pápa szülõvárosában, Wadowicében vettünk részt a szentmisén, ahol -természetesen - a kórusunk is szerepelt. A mise után megtekintettük a pápa emlékhellyé alakított szülõházát, majd egy cukrászdában a plébános úr vendégei voltunk egy-egy kremówka erejéig. (Ezt süteményt magunk között pápai krémesnek neveztük el. Arról nevezetes, hogy mikor a pápa szülõvárosába látogatva visszaemlékezett gyermekkorára, megemlítette, hogy a templom mögött volt egy kis bolt, ahol õ a mise után mindig oly finom süteményt evett. Nos, azóta ismét nagyobb mennyiségben sütik s különleges szeretettel kínálják a turistáknak.). Vasárnap délután a wielckai sóbányát látogattuk meg. E régóta felhagyott bánya jól kiépített, közismert turisztikai látványosság: járataiban és termeiben nevezetes személyek szobrai találhatók, sóból kifaragva. Leglátványosabb a hatalmas teremben szobor-csarnokként kialakított Szent-Kinga kápolna. 11 A pápa szülõvárosának templomában énekeltünk Az úton végig énekeltünk. Legtöbbször csak magunk örömére - melyre aztán mint a visszhang, jött a li hírnök, elõénekelte a Alleluját - például útközben a buszon, vagy az hívek ujjongó válasza. esti completoriumot imádkozva támaszpontunk kápolnájában. A mazettség és imádságos lelkület jelle- Vidámság, ugyanakkor fegyelmegyar és a pápai Himnusz, ill. a Szózat mezte utunkat mindvégig egymásra hangjai mellett 3 helyen koszorúztunk: Szent Hedvig és Báthory István ség, például a fiúk esetében, apró lo- és az Úristenre figyelve. E figyelmes- sírjánál a krakkói katedrálisban és a vagi szolgálatokat is jelentett, de jócskán adódott alkalom kisebb-nagyobb pápa szülõházában. Szent Hedvig sírjánál a himnusz alatt ismeretlenek lelkesen csatlakoztak énekünkhöz, mint nek és köszönetünknek. Hazafelé jelét adni egymás iránti tiszteletünk- kiderült, felvidéki magyar turisták voltak. De énekünkkel a vendéglátó len- csoportunk leleményes tagjai frissen például, az egyik erdei pihenõben gyeleknek is sikerült örömet szerezni. szedett nagy csokor mezei virággal Lelki fényképezõgépem segítségével köszönték meg Tündének fáradságot szívesen idézem fel a sóbányabeli kísérõnk áhítatos arcát, ahogy elõször munkáját, s a szervezésben oroszlán- nem ismerõ karvezetõi (s pedagógiai) meglepõdve, majd meghatottságában végig mosolyogva reagált spontos erdeiszamóca-fürtöt. részt vállaló Csongor is kapott egy illatán fellépésünkre, mikor a Szent Kin- Szende Ákos ga kápolna kitûnõ akusztikáját kihasználva kánonra zendítettünk. Kórusunk eddigi talán a legnagyobb dicséretet abban a templomban kapta, ahol a pápát keresztelték, hiszen a mise végi köszöntésében a wadowicei plébános kijelentette: A magyar kórus ezen a szentmisén nem szerepelt, hanem imádkozott. Kaptunk is nagy tapsot. E taps a kis Rozi bátorságának és szép hangának is szólt, aki az evangélium elõtt a szentély lépcsõjén a hívek felé fordulva, mint angya-

12 12 A plébániához tartozó hívek tanácskozását szeretnénk megszervezni a plébániai élet helyzetének átgondolására, megújítására. Ugyanis a katolikus életben is kell, legyen fejlõdés, továbblépés. Azzal, hogy vasárnap meghallgatom a szentmisét és befizetem jövedelmem 1%-át, még csak a kötelességemet teljesítettem, mint a rossz szolga, de ez nem elég A Pünkösd tájára tervezett tanácskozásunk (hivatalos nevén: plébániai zsinat) sikerének legfontosabb feltétele az alapos elõkészítés, felkészülés, az egyes témakörökben a javaslatok elõzetes megfogalmazása. A fent említett tanácskozás feladata csak az addig végzett munka összegzése és a további célok, feladatok meghatározása lesz. A zsinati munka ugyanis már a nyáron elkezdõdött a lelkünkben, és reményeink szerint kiteljesedik majd a következõ egy évben vélemények megfogalmazásában, javaslatok tételében, és közös beszélgetések formájában. A civilek tanácskozásának távoli elõzménye a II Vatikáni Zsinat, amelyen a püspökök és a világi szervezetek vezetõi a pápa irányítása mellett kidolgozták az Egyház reformját a kor igényeinek megfelelõen. Döntéseiket tucatnyi kiadványban tették közzé, de ezek persze nem érintették a hitigazságokat, csak a formák változtak, mint például a szentmise szövege latinról a nép nyelvére. Az elmúlt években a zsinat szellemiségét követve, az egyházmegyék is megtartották saját zsinatukat, célokat és feladatokat tûzve maguk elé. Azóta a Budapest- Mire készülünk? (Mit jelent számunkra a plébániai zsinat?) Esztergomi Egyházmegyében is egyre több helyen tartottak plébániai zsinatot, hogy a közösség életét átgondolva, a lehetõségeket feltárva vonzóbbá, tartalmasabbá, élõbbé tegye azt VENI SANCTE A pápa szobra czestochowában Most mi is arra készülünk, hogy felmérjük lehetõségeinket, meghatározzuk célkitûzéseinket (ötletként említünk néhány példát): Átgondolandó a gyerekek hitoktatásának módja, a felnõtt katekézis kiterjesztésének lehetõsége, a mûködõ és létrehozandó közösségek helyzete ( evangelizáció ). Kialakítandó a házasságra készülõk, és a már házasok patronálása, a csonka vagy más ok miatt problémás családok lelki segítése ( családpasztoráció ). Fokozandó a hívek aktivitása a szentmisén, részvétele más szertartásokon, vizsgálandók az ének, zene, képzõmûvészet további lehetõségei ( liturgia ). Meg kell találni az idõsek, betegek gondozásába, a hátrányos helyzetûek segítésébe újabb dolgos kezek bevonásának módjait. ( karitász ). Feltárandó a környezõ katolikus és nem katolikus testvéregyházakkal való kapcsolatok lehetõsége ( ökumené ). Feltérképezendõ, hogy az esetenként felmerülõ ( mûszaki-gazdasági ) feladatok megoldásában ki segítene tervezéssel, szervezéssel, kétkezi munkával. Felmérendõ a híveknek a plébániai újsággal, fórumokkal, elõadásokkal, vetítésekkel kapcsolatos igénye ( média ). Kedves Hívõtársunk! Ezeket és ehhez hasonló dolgokat kell most végiggondolni valamennyiünknek. Ebben segíteni fognak különbözõ kérdõívek, melyeket szeretnénk, ha megválaszolna, s ha egyéb javaslata van, azt is megosztaná velünk. Szeretnénk, ha vállalna munkát a kérdõívek feldolgozásában, az egyes témakörökkel foglalkozó csoportok tevékenységében. Ha igen, kérjük, adja meg nevét, elérhetõségét és a munka jellegét egy cédulán (a sekrestyében) vagy a plébánia számú telefonján. Köszönettel: a Plébánia képviselõtestülete (nevében Györgydeák Márton plébános és Béres György világi elnök) A Felsõ-Krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia közösségének lapja Megjelenik évente hatszor: Adventre, Böjtelõre, Nagyböjtre, Húsvétra, Te Deum-ra és Veni Sancte-ra V. évfolyam, 6. szám Veni Sancte, következõ lapzárta: nov. 16. Szerkesztik: Babics Balázs, Béres György, Lukách Krisztina, Müller Ferenc, Szerdahelyi Csongor, Vasdinnyey Miklós Ötleteiket, észrevételeiket várjuk a sekrestyébe vagy a címre. Lapunk a Szociális és Családügyi Minisztérium tavaszi pályázatán nyert támogatással jelenik meg.

A hetvenéves Felső-Krisztina utóbbi tíz éve

A hetvenéves Felső-Krisztina utóbbi tíz éve XIII. évfolyam 4. szám 2010. TE DEUM Felsõ-Krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor

Részletesebben

Egyengessétek az Úr útját!

Egyengessétek az Úr útját! VIII. évfolyam 5. szám 2005. VENI SANCTE Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel

Részletesebben

2003. ADVENT. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor

2003. ADVENT. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor VII. évfolyam 1. szám 2003. ADVENT Felsõ-Krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28

Részletesebben

2009. ADVENT. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor

2009. ADVENT. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor XIII. évfolyam 1. szám 2009. ADVENT Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9., telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1

Részletesebben

Búcsúzunk szeretett templomatyánktól

Búcsúzunk szeretett templomatyánktól XII. évfolyam 3. szám 2009. HÚSVÉT Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9., telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28

Részletesebben

2003. TE DEUM. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor

2003. TE DEUM. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor VI. évfolyam 5. szám 2003. TE DEUM Felsõ-Krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089 Nyári miserend: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28 és

Részletesebben

2008. VENI SANCTE. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor

2008. VENI SANCTE. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor XI. évfolyam 4. szám 2008. VENI SANCTE Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9., telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel

Részletesebben

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. tél SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA

Részletesebben

XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER. Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava

XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER. Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava Sziklaforrás XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava SZENT LÁSZLÓ EGYHÁZKÖZSÉG 3400 Mezõkövesd, Szent László tér 28. Telefon: (49)313-225

Részletesebben

2011. VENI SANCTE. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor

2011. VENI SANCTE. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor XIV. évfolyam 4. szám 2011. VENI SANCTE Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9., telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel

Részletesebben

2015. Úrnapja. Nehézkes tavaszban, Krisztusi reménnyel

2015. Úrnapja. Nehézkes tavaszban, Krisztusi reménnyel XIX. évfolyam 3. szám 2015. Úrnapja Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9., telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6,

Részletesebben

VILÁGPO STA KINCSÜNK A MISSZIÓ. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a világmisszióból

VILÁGPO STA KINCSÜNK A MISSZIÓ. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a világmisszióból VILÁGPO STA Új folyam, IV. évf. 2. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2008. nyár Remi, a verbita újmisés László atya, az új verbita püspök KINCSÜNK A MISSZIÓ Missziós imaközösségek Verbita baráti

Részletesebben

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS 1 ARCHÍVUM 4. GYERTYAGYÚJTÁS Advent 4. vasárnapja Mária igenjére irányítja a figyelmünket. Már közel az Üdvözítő születése. Ferenczi Richárd - plébános Az eseményen készült fotók megtekinthetők a KÉPGALÉRIÁBAN!

Részletesebben

VILÁGPO STA. Újfolyam, I. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2005. tél

VILÁGPO STA. Újfolyam, I. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2005. tél VILÁGPO STA Újfolyam, I. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2005. tél Önkéntesi gyakorlat 2006. január 22., vasárnap délelõtt 11 órára várjuk a budapesti Názáret Missziósházba mindazokat,

Részletesebben

SZÉCSÉNYI HARANGOK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony

SZÉCSÉNYI HARANGOK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony Mi az Advent? Advent ( Adventus Domini, azaz az Úr eljövetele ) karácsony előkészületi időszaka. Az egyház a VI.

Részletesebben

VILÁGP STA. Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház

VILÁGP STA. Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. õsz Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI

Részletesebben

Jóságkalácsok húsvétra

Jóságkalácsok húsvétra XII. évfolyam 2. szám 2009. NAGYBÖJT Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9., telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 1

Részletesebben

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2009. Szeptember. 2009-2010 a papság éve Erdő Péter bíboros imája papokért, új hivatásokért

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2009. Szeptember. 2009-2010 a papság éve Erdő Péter bíboros imája papokért, új hivatásokért LELKISÉG 2009-2010 a papság éve Erdő Péter bíboros imája papokért, új hivatásokért Mindenható Isten! Te elküldted Fiadat a világba, hogy Megváltónk és örök főpapunk legyen, és kiárasztottad a Szentlelket,

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Elismerés önkénteseinknek. Szeretni, szeretve lenni. Az összetartozás jele

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Elismerés önkénteseinknek. Szeretni, szeretve lenni. Az összetartozás jele Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja IV. évfolyam IV. szám 2014. tél Ingyenes Mindennek megvan az órája Elismerés önkénteseinknek Szeretni, szeretve lenni Az összetartozás jele

Részletesebben

(IX./3.) 2010. október 28. szám

(IX./3.) 2010. október 28. szám Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia negyedévente megjelenő lapja az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány kiadásában az támogatásával (IX./3.) 2010. október 28. szám 2010. Szentcsalád ünnepétől 2011. Szentcsalád

Részletesebben

Gellért, a tudós vértanú

Gellért, a tudós vértanú 2011. Szeptember - XVI. évfolyam 4. (125.) szám TARTALOM A csavargó plébános................2 Képzelt riport a Szentlélek pünkösdi látogatásáról......................3 Találkozni szeretnénk Jézussal.......4

Részletesebben

BÚCSÚZÁS. élünk. Halálom után itt a templom kriptájában akarom majd várni a feltámadás napját, 2007. június 16- án Esztergomban.

BÚCSÚZÁS. élünk. Halálom után itt a templom kriptájában akarom majd várni a feltámadás napját, 2007. június 16- án Esztergomban. 2 Kertvárosi Krónika 2014. július-augusztus SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK ÚJ PLÉBÁNOS ATYÁNKAT Erdő Péter bíboros úr elfogadva Pályi László plébános atyánk bejelentését nyugdíjba vonulásáról, utódjául Plébániánk

Részletesebben

VILÁGP STA EGYETLEN EMBER LELKE IS AKKORA, MINT AZ EGÉSZ VILÁGMINDENSÉG. Interjú Gaál Jenõ atyával 14. oldal. Vianney Szent János

VILÁGP STA EGYETLEN EMBER LELKE IS AKKORA, MINT AZ EGÉSZ VILÁGMINDENSÉG. Interjú Gaál Jenõ atyával 14. oldal. Vianney Szent János VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. õsz EGYETLEN EMBER LELKE IS AKKORA, MINT AZ EGÉSZ VILÁGMINDENSÉG Vianney Szent János Interjú Gaál Jenõ atyával 14. oldal

Részletesebben

VILÁGPO STA. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a világmisszióból

VILÁGPO STA. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a világmisszióból VILÁGPO STA Újfolyam, III. évf., 2. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2007. nyár MIKÖZTÜNK ÉL A TESTTÉ LETT IGE Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a világmisszióból Nagyböjt idején,

Részletesebben

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja VILÁGP STA Újfolyam, VII. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2011. tél Tegyünk tanúságot a szeretetről Aranymise az égben és a földön 8. oldal Majomtól vagy nem majomtól származunk? 10 11.

Részletesebben

1998. VENI SANCTE. Hétfőn, kedden, szerdán és pénteken Vasárnap reggel 8, 9, 11, 12, este 6 és 7 órakor. Búcsú Gál Ferenc professszor úrtól

1998. VENI SANCTE. Hétfőn, kedden, szerdán és pénteken Vasárnap reggel 8, 9, 11, 12, este 6 és 7 órakor. Búcsú Gál Ferenc professszor úrtól 1998. VENI SANCTE Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9., telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel 7, 8 és este 6 órakor

Részletesebben

Péter hitével, Pál szívével

Péter hitével, Pál szívével Péter hitével, Pál szívével XVI. Benedek pápa rendelkezése szerint a katolikus egyházban 2013. a Hit Éve. Ebben az évben különös hangsúlyt kap a búcsúnk ünnepe, hiszen gyönyörű templomunk a két főapostol,

Részletesebben

2000. ADVENT. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel ½8 és este 6 órakor

2000. ADVENT. Hivatali órák: Hétköznapokon reggel ½8 és este 6 órakor IV. évfolyam 1. szám 2000. ADVENT Felsõ-Krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel ½8 és

Részletesebben

VILÁGPO STA. Missziós imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból

VILÁGPO STA. Missziós imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból VILÁGPO STA Újfolyam, II. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2006. tél BENNÜNK IS SZÜLESSEN MEG A MEGVÁLTÓ! Missziós imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból Tisztelt Béla

Részletesebben

F e l é d N Y Á R! Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31)

F e l é d N Y Á R! Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31) N Y Á R! Veled és F e l é d A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc - Havanna lakótelep Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31) XXIV/3. (201.sz.)

Részletesebben