OK ÍGY SZERETNÉNEK ÉLNI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OK ÍGY SZERETNÉNEK ÉLNI"

Átírás

1 1

2 OK ÍGY SZERETNÉNEK ÉLNI Én úgy szerettem volna élni Minden halandóval beszélni Mindenkinek nevét kérdezni Mindenkinek szívét érezni A járdán osztani virágot Tegezni az egész világot Megsimogatni ami állat Érinteni minden fûszálat Imádni végtelen sereggel A napot ha fellángol reggel És énekszóval összejönni Az esti csillagnak köszönni S testvéri csókkal hazatérni Én így szerettem volna élni. Szép Ernõ gyönyörû verse az ars poetikája lehetne mindazoknak, akik emberekkel, emberi közösségekkel, s ezen belül fiatalokkal foglalkoznak. Hogyha ezeket a sorokat mindig komolyan ven- BARÁTOK Nézem, nézem, de nem látom! Nézem a világot, de nem látom mi is az, amit nézek. Hiszen annyira hatalmas ez a világ, hogy szememmel csupán apró töredékét láthatom. Néha elveszettnek érzem magam egy ekkora helyen. Van úgy, hogy megijedek, mert fogalmam sincs róla, hogy hol is vagyok pontosan. Azt hiszem ilyenkor érzi úgy az ember, hogy itt állok a semmi közepén és gõzöm sincs mit keresek itt, hogy kerültem ide és mit tegyek. A félelem nõ bennem, mert nem tudom hol a helyem. Aztán erõt veszek magamon, bátor leszek és kinyitom a szemem, hisz semmit sem veszíthetek. Látom... már látom, pedig most nem is nézek! Látom, hogy nem vagyok egyedül a világban. Még mindig nem tiszta teljesen... Hallgatom és már hallom. Igen! Beszélnek hozzám, kérdeznek és válaszolok. Beszélek hozzájuk, kérdezek és felelnek. nénk, szebbé lehetne változtatni a földet. Akkor talán elérhetnénk, hogy a jövõ nemzedéke már élhetõ, boldog világban nõhessen fel. Amikor fiatalokkal foglalkozunk, õket próbáljuk bevonni a közösségek életébe, hogy önmagukért és társaikért tenni képes felelõs emberek legyenek, jó lenne mindig erre a versre gondolnunk, és talán még a következõre is: Rám néznek, velem nevetnek, õk is érzik, amit én érzek. Ismerem õket, ismernek engem, bízom bennük, bíznak bennem. Még most sincs róla fogalmam, hogy hol is vagyok pontosan, de már 2 Ha egyszerre csak, mint egy ábrát, Letörölné a fekete táblát az Alkotó mûvészkeze s valami újat kezdene, de úgy, hogy égszín lenne a tábla s csodás világot tervezne rája a Teremtõ mûvészkeze... új Édenkertet festene! Letörölné a régi rosszat, varázsolna szebbet és jobbat a legnagyobb mûvész keze... egészen újat festene! Oly csodaszépet, hol a lények békességben, boldogan élnek, nincs félelem csak értelem... így álmodom... így képzelem! (Várnai Zseni: Így álmodom... így képzelem részlet) Lengyák István nem ijedek meg, mert abban biztos vagyok, hogy itt a helyem. Itt, köztük, velük, ebben a társaságban, hiszen õk nem idegenek, õk barátok. Az én barátaim. Rimai Loretta

3 AZ IFJÚSÁG CIVIL SZERVEZODÉSE NAGYKANIZSÁN ÉS KISTÉRSÉGÉBEN Nagykanizsa és kistérségében 5000 fõre tehetõ a 18 év alatti fiatalok száma. Sajnos, jelenleg nem megfelelõ munka folyik, hisz szinte csak a kötelezõ feladatok ellátását lehet fellelni ezen a területen (vannak kivételek természetesen). Nem segítjük egyik ide kapcsolható területen sem a kevés, vagy éppen sok szabad idõ hasznos eltöltését. A fiatalok többsége az iskolai és az otthoni tanuláson kívül csak az internetezést tartotta hasznos szabad idõ eltöltésnek. Itt találkozhat, beszélhet barátokkal, ismerõsökkel. Ez addig rendben is lenne, amíg nem billen át egyfajta egyhelyben ülök így is jó szenvedéllyé. Ez nagymértékben függ a gyerekektõl is, de nekünk meg kell keresni azokat a találkozási pontokat, amelyek minden korosztályt megérintenek. Így talán csökkenthetjük azt a generációs szakadékot, ami jelenleg fellelhetõ. Olyan feladatokkal kell megbízni õket, amit saját maguknak találnak ki. Ami tetszik nekik, azt szívesebben végzik, és meg is óvják, mert tudják, hogy az õ munkájuk által jött létre. Programokat találhatnak is, de ezeket többnyire a kicsiknek szervezik. Holott a legaktívabb korosztály a évesek, õk már nem biztos, hogy a felülrõl vezérelt programokra kíváncsiak. A mai helyzetben az irodalom, képzõmûvészet stb. terén a legfogékonyabbak. Igyekszünk figyelmüket átfordítani abba az irányba, hogy õk mondják, mondhassák el, hogy a felnõttek mit biztosítsanak számukra (tér és eszköz formájában). A többit, persze felügyelet mellett, nyugodtan rá lehet bízni a kreativitásukra. A jövõben tehát még nagyobb intenzitással kell foglalkozni velük, mert csak így tarthatjuk meg azokat az arányokat, melyek elõbbre vihetik ezt a generációt a közösségi élet terén. Elindítottunk egy kezdeményezést, nem csak Kanizsán, hanem a hozzá tartozó kistérségekben is. Megkeressük a fiatalokat, és kialakítjuk a kistérségi ifjúsági tanácsot. 26 település fiataljai, már a 18 év felettiek is bevonásra kerülnek. 3 Vándorcirkusz módszernek nevezném el azt a programot, mely a települések fiataljainak életét, és életvitelét mutatja be. Reményeink szerint érdekes kiállítások, kulturális rendezvények szemtanúi lehetünk minden egyes a kistérséghez tartozó településen, melynek központja a Nagykanizsai Többcélú Társulás majdani új, minta értékû intézménye lesz, mint kistérségi ifjúsági közösségi központ, amit mintaként szeretnénk állítani ország-világ szeme elé. Horváth Zoltán

4 HOGYAN ROMBOLJUK LE A TUDÁS VÁRÁT? Egy magyar nyelv- és irodalom középszintû érettségi feladatsorára akadtam az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján. Na, amit a feladatban olvastam, azon fennakadtak a szemeim. Az érveléses feladatban ez a nagyszerûen megfogalmazott mondat állt: Fejtse ki véleményét miben rejlik a tévésorozatok népszerûsége? A téma teljes mértékben kedvezett azoknak a társaimnak, akik szabadidejük nagy részét nem a könyvtárban töltik, de nem is a könyvek felett ülve. Helyette a színvonalas tévémûsorokat nézik. Már a téma megfogalmazásaként az elindító kérdés is abszurd. Az irodalom nem errõl szól, vagy remélem, hogy nem errõl. Sokkal inkább Gogolról, Dosztojevszkijrõl, Csehovról, Oscar Wilde-ról, Örkény Istvánról Gárdonyi Gézáról, Jókai Mórról, Nagy Lászlóról, József Attiláról és még sorolhatnám tovább. Ha ezután is ilyen, vagy hasonló feladatokkal találkozunk majd az elkövetkezõ években a magyar érettségiken is, felmerül a kérdés: Mi értelme van annak, hogy a diákok a magyar órákon hallgassák az elõadásokat, vagy elvetemült módon szépirodalmat olvassanak? Menjenek haza, kapcsolják be a Barátok közt címû sorozatot vagy az egyéb mexikói szappanoperákat. Hiszen fel kell készülni az érettségire... Ezekbõl a sorozatokból bizonyára sokat fognak meríteni, ad nekik valami többletet az emberi kapcsolatok terén, és mellette megismerik a lélek rezdüléseit, és magukba szívnak rendkívül sok emberséget... Már elõre látom a nagy ötlet tovább-burjánzását más tantárgyakra: A következõ, matematika érettségi dolgozatban, majd az alábbi feladattal találjuk szembe magunkat: Találd meg az öt különbséget a két képen látható, jó alakú, meztelen hölgyeken... Tessék mondani: Ezért a sok nagyszerû, brilliáns, kifinomult pedagógiai ötletért esetleg fizettek is valakinek? Miksó Péter KONGASSUK MEG A VÉSZHARANGOT A Frei-dosszié tavalyi évadjának utolsó mûsorát néztem, melyben magyar értelmiségiek, mûvészek, közéleti személyiségek vélekedtek Magyarország jövõjérõl. Hogy hova tart az ország? Mi lesz velünk 20 év múlva? Miután megnéztem a mûsort, annak kapcsán magam is gondolkodóba estem. Olyan kérdések merültek fel bennem, amikrõl hosszú ideig töprengtem. Hogy mik is ezek? Megosztanám õket ennek a cikknek az olvasóival. Milyen jövõ vár ránk, ha a roma lakosság gettóban, nyomornegyedekben él, és esélyük sincs arra, hogy gyermekeik beilleszkedjenek társadalmunkba, szakmát tanuljanak, többek közt az elõítéletek, negatív diszkrimináció miatt? Milyen jövõ vár ránk, ha a szegények, elesettek felé nem nyújtanak semmi segítséget azok, akiknek jobban megy? Ha homokba dugják a fejüket, és egy lesajnáló válasszal azt mondják: Magukra vessenek, én mosom kezeimet? Milyen jövõ vár ránk, ha mindenki pazarolja a vizet, az energiát, károsítja a környezetét, de a következményeknek hátat fordít? Rónaszéki Linda: Merengõ 4 Milyen jövõ vár ránk, ha az õszinteségrõl, az erkölcsrõl, törvénytiszteletrõl arra asszociálunk, hogy: Jah, az a lúzerek kenyere!? Milyen jövõ vár ránk, ha egy szegény család sarjának már azzal a gondolattal sem szabad foglalkoznia, hogy tanulmányait a felsõoktatás berkein belül folytassa, mivel nincs rá keret családjában, hiszen a tandíj számára horribilis? Milyen jövõ vár ránk, ha az adókerülésbõl sportot ûzünk, ha a közösbõl elveszünk, de bele nem adunk, viszont elvárjuk, hogy az állam gondoskodjon rólunk? Milyen jövõ vár ránk, ha az emberi irigység elnyomja azt, akinek elmés ötletei vannak, csak nem meri megvalósítani õket, nyilvánosság elé tárni, mert már elõre fél attól hogy mit reagál rá a közvélemény? Milyen jövõ vár ránk, ha a tolerancia legkisebb jelét sem mutatjuk egymás iránt? Ha nem fogadjuk el, hogy valaki más? Milyen jövõ vár ránk, ha abban lelünk élvezetre, ha mások munkáját nem értékeljük, ha odáig jutunk el, hogy a magunkét sem becsüljük. Milyen jövõ vár ránk, ha senki sem teszi fel a kérdést, hogy milyen jövõ vár ránk? Csak annyit tudok mondani: ÉB- RESZTÕ! Miksó Péter

5 JÓTÉKONYSÁGI GYERMEKTÁBOR A Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület partnerszervezeteivel, az Aranyfény Civil Egyesülettel, a Zemplén Sportegyesülettel és az Anima Egyesülettel karöltve 5. éve szervezi hátrányos helyzetû gyermekek részére az Alig-Vár Jótékonysági Gyermektábort. A megvalósításról a tábor vezetõjét, Budavölgyi Kálmánt kérdeztük. Kinek az ötlete volt a tábor életre keltése? Egyesületünk szociális programjában elsõ helyen szerepel a gyermekszegénység elleni küzdelem, ami több ezer családot érint a dél-zalai térségben. Az esélyegyenlõség megteremtése érdekében olyan gyermekeknek akartuk megadni a lehetõséget a táborozásra, akik különben nem jutnának el nyaralni. Az elsõ tábort 2004-ben Muraszemenyén rendeztük, és azóta több helyszínen megfordultunk, így többek közt Zajkon és Keszthelyen, míg végül Zalamerenyén találtunk végleges otthonra. Mik a tábor szervezésének alapelvei? A résztvevõk számára a nyaralás ingyenes. Minden bevétele a rászoruló gyerekek ellátására fordítódik. A tábor szervezõi és önkéntesei semminemû anyagi juttatásban nem részesülnek. Az Alig-Vár Jótékonysági Gyerektábor egy nyitott közösségi kezdeményezés, amelyhez mindenki szabadon csatlakozhat akár önkéntesként, akár támogatóként, és javaslatot tehet a rászoruló gyerekek részvételére. A táborokban hagyománnyá vált a gyermekek természetbeni segélyezése. A program egyik legfõbb értékének a hozzáadott közösségi munkát tekintjük. Honnan gyûlik össze a forrás a tábor finanszírozására? Állami támogatás hiányában egy alternatív rendszert dolgoztunk ki, amely példa értékû a szociális területen mûködõ szervezetek részére. A DZCF, az 5 Aranyfény Civil Egyesület és a Zemplén SE közösen menedzseli a kampányt. Ennek keretében turnusonként kb. 2 M Ft értékû termék, szolgáltatás és programfelajánlás gyûlik össze. A támogatók nagyrészt zalakarosi, keszthelyi és nagykanizsai vállalkozók és magánszemélyek, de érkezik felajánlás Veszprémbõl, Szigetvárról és Ausztriából is. Néha a Szociális Minisztérium is támogatja táborunkat. Sajnos a profitorientált, elit táborok elsõbbséget élveznek. Milyen programok várják a gyermekeket a táborban? A központi bázis Zalamerenyén van. A programok közt futóvad-lövészet, népzenei est, hajókirándulás, múzeumlátogatás, játszóház, kisvasutazás, gólyalábazás, kutyás bemutató, rockkoncert, túrázás, sport- és szellemi vetélkedõ, drogprevenciós elõadás is szerepel. A legnagyobb élményt a zalakarosi fürdések jelentik a gyermekeknek. Lengyák István és Ruszinné Rabai Rita várja õket a játszóházban. A keszthelyi kiránduláson megtekinthetik a Csigaparlamentet, a Babamúzeumot a Panoptikumot és a Marcipánmúzeumot is. Hajókiránduláson vehetnek részt a Csobánc motorossal, majd a BEFAG lõterén Keczeli Zoltán várja õket rögtönzött lövészversenyre. Kardos Ferenc népzenei estje visszatérõ programja a tábornak. De kedvelt esemény a kanizsai gólyalábasok produkciója, és az azt követõ gólyalábas háziverseny. A Blue Corner együttes a tábor helyszínén ad koncertet a gyermekeknek és a község lakónak. Az Aranyfény Civil Egyesület, valamint egy keszthelyi vállalkozói kör jóvoltából minden résztvevõ több garnitúra ruházattal gazdagabban térhet haza a táborból. Hogyan történik a gyermekek kiválasztása, hol lehet jelentkezni? Levélben keressük meg a kistérség önkormányzatait, oktatási és szociális intézményeit, civil szervezeteit, õket kérjük fel, hogy tegyenek javaslatot a résztvevõk személyére. A beérkezett jelentkezések alapján a DZCF elnöksége dönt arról, hogy kik vehetnek részt a táborban. Jelentkezni a Civil Irodán lehet: Halis István Könyvtár alagsora. Cím: 8800 Nagykanizsa Kálvin tér 5. Telefon: (93) Bõvebb információt a honlapunk tartalmaz: Idén is lesz Alig-Vár gyermektábor? A múlt évi sikeres rendezés alapján a DZCF és a partnerszervezetei a házigazda Zalamerenyéért Alapítványnyal és a helyi önkormányzattal közösen úgy döntött, hogy 2008-ban is megrendezi az Alig-Vár 5/1. Jótékonysági gyermektábort. Gyertyánági Endre

6 ZALAI GYERMEKEKÉRT-DÍJAS DÖK A Hevesi Sándor Általános Iskola diákönkormányzata idén ünnepelte megalakulásának 10. évfordulóját. Az eltelt években sokrétû szabadidõs programot szervezett a diákoknak. A munka aktív részesei voltak a tanulók mellett a tantestület pedagógusai az osztályfõnökök és szabadidõ szervezõk de a Zalaerdõ HDSE és a szülõk is. A 3. évfolyamtól minden osztályt két fõ képviseli a diákönkormányzat vezetésében, akiket a tanulók a tanév elején választanak. Az elsõ két osztályt tanítóik képviselik. A DÖK tagok nagyon aktívak, véleményüket, javaslataikat mindig elmondják a megbeszéléseken. Sok hasznos ötlet érkezik az ötletládánkba, kezdeményezéseiket beépítettük programjainkba. Olyan állapotot teremtettünk és tartottunk fenn az iskolában, melyben a diákok jogai és közös érdekei maradéktalanul érvényesültek. Jó hangulatot és közösséget teremtettünk. A DÖK elnöke második éve a 7. a osztályos Bedõ Beatrix. A városban DÖK parlamenti választás is volt, ahol két fõvel képviseltettük magunkat. Tóth Szabina 8. b osztályos tanulónk küldöttként részt vett az Országos Diák Parlamenten is. A DÖK megtárgyalta a házirend módosítását, illetve véleményeztük a tanulókat érintõ iskolai dokumentumokat, a városi önkormányzat oktatáspolitikai célkitûzéseit. Rendezvényeinkrõl mindig fényképeket készítettünk, melyeket a folyosókon lévõ tablókon helyeztünk el. A DÖK faliújságon folyamatos a felhívások közzététele, programok ismertetése, észrevételek, tudósítások megjelentetése. A Városi DÖK változatos rendezvényein is mindig részt vettünk. A Vasemberke-kupán, az Autómentes Napon, a MikulÁSZ Kupán. A városi karácsonyfa díszítéshez nagyon mutatós, dekoratív díszekkel készültünk, és a lampion készítõ verseny gyõztesei lettünk. A város napi rendezvényeken 6 csapatunk a várépítõk versenyében az élen végzett. A 10 éves városi DÖK egy rendezvénysorozattal ünnepelt. A jubileumi gálamûsor elõtt városi Ki Mit Tud?-ot rendeztek. A vers- és prózamondó versenyen 3 tanulónk indult. Tánc, fitnesz, mozgáskultúra kategóriában két alsós csapat és Sneff Petra 4. a osztályos tanulónk versenyzett. Ének-zene kategóriában és kézmûves alkotásokban is díjazottak lettek tanulóink. Az EU-s vetélkedõn vettek részt a 7. a-sok három fõs csapattal, 4. helyezést értek el. A kerekasztal beszélgetésen Bedõ Beatrix, a DÖK elnöke vett részt. Gyöngyöt fûztünk a karácsonyváró programon. A téli szünet elõtt az Erzsébet téren az élõ betlehemnél, és az iskolában betlehemes játékot adtak elõ tanulóink. Felsõ tagozatosaink szeretetcsomagot gyûjtöttek és adtak át a kisegítõ iskola 29 tanulójának. Minden felsõs osztály egy cipõsdoboznyi ajándékot gyûjtött, amely tartalmazott édességet, könyvet, játékot, ruhafélét, saját készítésû személyes ajándékot, nagy örömet szerezve ezzel a megajándékozottaknak. Folytattuk a Kis pénz nagy segítség címû akciót, novemberben a UNICEF felhívására 1 és 2 forintosokat gyûjtöttünk a hátrányos helyzetû óvodák és a szegény afrikai gyerekek megsegítésére. Tavasszal pedig 65 kg érmét a városi kórház javára adtunk át polgármesterünknek. A Petõfi-szobor felújításához is hozzájárultak adományaikkal tanulóink. Üdvözlõlapokkal a világ gyermekeiért címmel az UNICEF által meghirdetett karácsonyi üdvözlõlapok árusítását szerveztük meg. 150 db lapot adtak el tagjaink Ft értékben. Minden esztendõben hasznosanyag és veszélyes hulladék gyûjtést is szervezünk. Papírhulladék-, elem- és mobiltelefon-gyûjtést õsszel és tavasszal is. Még soha ennyi papírt nem gyûjtöttünk, 25 tonnát.

7 Nagyon sikeresek a hagyományos farsangi jelmezbáljaink, ahol tanulóink fele vett részt jelmezesként. A tombola árusítását is õk végzik. A rendezvény sikerét a gyerekek, pedagógusok, szülõk fáradhatatlan munkájának köszönhetjük. A bál és büfé szép sikert hozott, ebbõl a bevételbõl tudjuk jutalmazni egész évben tanulóinkat. Az es szabadságharc 160. évfordulóját nagyszabású ünnepségsorozattal tettük emlékezetessé. A Hazáért és a szabadságért harcoltak címmel megyei történelmi vetélkedõt szerveztünk. Levelezõs irodalmi pályázaton Szendrey Júlia életével ismerkedtek meg a tanulók. A Szabadságharc emlékezete címû rajzpályázatunk alkotásaiból kiállítást szerveztünk és az eredményhirdetéskor, március 15-én az igazi hangulatának megfelelõen rendeztük be Pilvax kávéháznak ebédlõnket. Novemberben a gyerekek kívánságára és közremûködésükkel újra megjelent Mi Újság? címmel iskolai újságunk. A kéthavonta megjelenõ számokat a szerkesztõség tagjai irányításával a számítástechnika szakkörben véglegesítik. Télen megszervezzük iskolánk védett kerjében a madarak etetését, kisállat bemutatót és kutyaszépségversenyt rendezünk minden esztendõben a Madarak és fák napján. Nagyon nagy sikert aratnak mindig a szépségversenyre benevezett kutyusok. A gyermeknapi programok közt a játékos, vidám ügyességi vetélkedõt várták legjobban a gyerekek. Két csoportban mérték össze rátermettségüket, külön a kicsik és külön a felsõsök. Az év végi játéknapon az osztályok által szervezett állomásokon a 10 fõs csapatok a komoly erõpróbát kívánó és a vidám feladatokat megoldva jutnak a célba. A tanár-diák férfi labdarugó mérkõzésen és a nõi kosárlabda meccsen mindenki együtt szurkolt társainak és tanárainak. Diákönkormányzatunk gyermekekért végzett áldozatkész kiemelkedõ munkáját a Zalai Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány a Zalai Gyermekekért Közöségi Díjjal ismerte el május 30-án. Táborfiné Szabó Ilona DÖK segítõ pedagógus KÜLDÖTTSÉG HÁROMSZÉKROL A Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület meghívására az erdélyi Háromszékrõl érkezett civil küldöttség Nagykanizsára május 19-én. Gáll Csilla (ErdÉlyi Magyar Ifjak EMI), Furus Levente (Civilek Háromszékért Szövetség CIVEK), Lázár János (Baróti Szent Adalbert Egyesület), Nemes Elõd (CIVEK) Sepsiszentgyörgyrõl érkeztek, akik viszont májusban egy cserekapcsolat részeként Erdélyben fogadták vendégül a dél-zalai küldöttséget. Az NCA-NK-07-G-P-0181 számú, Dél-zalai civil hálózatépítési innovációk közvetítése Kovászna megyébe címû pályázat adott lehetõséget a kapcsolat létrejöttére. A programok közt nemzetközi lovasverseny, civil konferencia, balatoni kirándulás, grillparti, megbeszélés a Civil Kerekasztal vezetõivel és városnézés szerepelt. A projekt folytatásaként egy háromszéki és délzalai civil katalógus kiadását tervezik a résztvevõk. Gyertyánági Endre 7

8 IGAZLÁTÓK, IGAZMONDÓK Tegnap Igaz-látó napot tartottak a Halis István Városi Könyvtárban. A hagyományteremtõ szándékkal szervezett program jelenleg még kísérleti fázisában a Mezõ Gimnázium diákjai által írásban megfogalmazott kérdésekre válaszolhattak a helyi igaz-látók, a város vezetõi, a hivatal munkatársai, és a kórház vezetõsége. A Szeretem Kanizsát akciócsoport által kezdeményezett program célja a demokrácia tanulása, tanítása, a kérdezni-tudás és kérdezni-merés képességének fejlesztése volt. A mezõsök kérdéseit már a fórum elõtt összegyûjtötték, téma szerint csoportokba rendezték, és írásban megküldték az érintetteknek. Szóval amolyan fiatalok számára szervezett közmeghallgatás volt ez, amelyet a döntéshozók és döntéselõkészítõk is komolyan vettek. A kérdések közül jónéhány foglalkozott a városközpont rekonstrukciójával, a sétálóutca kialakításával, a város leendõ arculatával. A polgármester és az alpolgármester által adott válaszokból kiderült, a városvezetés nagyon fontos feladatának tekinti a városközpont rendezését, a terek funkciójának, arculatának kialakítását, egy Nagykanizsára jellemzõ miliõ megteremtését. A mozi ügye is szóba került, a polgármester azon a véleményen volt, hogy egy ekkora város nem mûködhet mozi nélkül, s ennek a kérdésnek a rendezése a városvezetés feladata. Balogh László OKISB-elnök reményét fejezte ki, hogy hamarosan jelentkezik egy vállalkozó, aki ezt a feladatot felvállalja. Éjjeli diákmunkások Több kérdés is kutatta a városban a diákmunka lehetõségét, a fiatalok egy része azt szerette volna tudni, mit tehet 8 az önkormányzat a lehetõségek kiterjesztése ügyében. Mint a válaszokból kiderült, e téren az önkormányzat lehetõségei nagyon korlátozottak. Bene Csaba ennek kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy a diákok munkavégzésének elterjedése már az iskolák tanítási rendjét is veszélyezteti. Sok gyerek van, aki egész éjjel a szupermarketek pénztáraiban, polcainál dolgozik, az iskolai órák egy részérõl hiányzik, és a többi tanórán nyújtott teljesítménye sem értékelhetõ. A képviselõ beszélt arról, hogy a diákok egy jelentõs része nem a napi létfenntartás miatt, hanem úgynevezett luxuskiadásaik fedezéséhez vállal munkát. Zsúfolt tantermek A mezõs diákok saját intézményük zsúfoltságáról és felújításának szükségességérõl is kérdeztek. Az intézmény igazgatója elismerte, valóban nem szerencsés, hogy húsz-huszonnégy diák számára tervezett termekben diák tanul. Szermek Zoltán reményét fejezte ki, hogy az iskola sokat halogatott, 15 éve folyamatosan ígérgetett felújítása végre megvalósul. Szenvedélyek Kérdésként hangzott el, miért nem dohányozhatnak az oktatási intézményekben a 18 évnél idõsebb diákok. Mint kiderült, a hallgatói jogviszony, vonatkozzon akár felnõttre, ezt tiltja. A rendõrkapitányhoz intézett kérdésekre adott válaszokból kiderült, Kanizsa az egyik legbiztonságosabb város a megyei jogú városok között. Tavaly például egyetlen rablás sem történt a városban. A fiatalok drog- és alkoholproblémája sajnos Nagykanizsát is jellemzi, de ezek visszaszorításában a törvény, illetve annak hiányosságai is okoznak némi nehézséget. Szó esett a verekedésekrõl, a hét végi szórakozást kísérõ nemkívánatos jelenségekrõl is, ezekrõl a kapitány elmondta, a rendõrség minden lehetséges eszközével próbálja visszaszorítani. (Szuperhír, Dukát Éva: Igazlátók, igazmondók február 16.)

9 A DEMOKRÁCIA PRÓBANAPJA Demokrácia önmagunk és közösségünk vállalása. A demokrácia a szabad gondolkodás. Saját gondolataink közlése, mások gondolatainak meghallgatása, megértése. A gondolkodás kérdések feltevésével kezdõdik. A demokrácia a kérdések felvállalása. A névtelenség arca mögé bújás nem a demokrácia, a diktatúra jellemzõje. A demokráciát tanulni, tanítani kell, ezért is kezdeményezte a Szeretem Kanizsát akciócsoport, hogy a Mezõ Gimnázium fiataljainak körében meghirdeti az igazlátó napot. A program az ifjúság ügyeivel foglalkozó konferenciát követõen, február 12-én, délután lesz. A demokrácia tanítható, tanulandó folyamat, amelybe nagyon fontos bevonni a fiatalokat, nemcsak azért, hogy tanítsuk õket erre, hanem azért is mert a felnõtt világ által még meg nem fertõzött szemléletük, tisztánlátásuk az idõsebb generációk számára is fontos. Azért is hirdettük meg a nagykanizsai igazlátó napot, mert hisszük, hogy ez a város élhetõbb, teljesebb lesz a fiatalok ötletei által, hiszen mindanynyiunk otthona ez a város, itt élnek a barátaink, itt van a munkahelyünk, az iskolánk, a szórakozóhely, ahová járunk, és miénk ez a város épített és természeti környezetével együtt. Miénk, otthonunk, amelyért felelõsséggel tartozunk mondta Lengyák István a program koordinátora. Hogyan valósul meg ez a program? A Mezõs diákokat megkértük arra, hogy egy elõre kiküldött adatlapon fogalmazzák meg kérdéseiket, és juttassák el nekünk. A kérdések mellett a fiatalok azt a személyt is megjelölhették, akitõl a választ várják, és arra a sze- mélyre is rákérdeztünk, aki szerintük leginkább intézheti ügyeiket. Ezeket a személyeket meghívjuk az Igazlátó Napra, és természetesen a kérdéseket eljuttatjuk hozzájuk, hogy lehetõségük legyen felkészülni. Természetesen a kérdezõk is jelen lesznek, és mindenki mást is szívesen látunk, aki kíváncsi vagy kérdése van. Dukát Éva (Szuperhír, február 05.) BORÚS IGAZLÁTÓ NAP A város ifjúságának, a korosztály problémáinak szentelték a tegnapot a Haliskönyvtárban, a Nagykanizsai Civil Kerekasztal szervezésében. Délelõtt felnõtt szakértõk vitték a szót konferencia keretében, délután a fiataloké lett volna a szó. A hangsúly sajnos ezen a volnán van, hisz a délelõtti eszmecsere után a szervezõket is kellemetlen meglepetésként érte, hogy a folytatáson csupán öt-hat középiskolás jelent meg. Pedig az elõkészítés során a gyerekek igen nagy aktivitást mutattak: a Szeretem Kanizsát Igazlátó Napnak keresztelt rendezvényre a Mezõ Ferenc gimnáziumban kérdéseket gyûjtöttek a civil ke- rekasztal megbízottjai, témákat, melyek izgatják a város fiataljait. A statisztika impozáns volt: 212 kérdés érkezett be (leszámítva a tréfás, a fórumon nem tárgyalható felvetéseket), ezeket 124 fiatal tette fel, s közülük 43 jelezte, hogy megfelelõen a demokrácia szabályainak, melyek terjesztésére a program amúgy létrejött hajlandó nyilvánosan is vitatkozni az adott problémáról illetékesekkel. Utóbbiak a polgármestertõl és helyettesétõl a rendõrkapitányon és a kórházi fõgazgatón át önkormányzati képviselõkig megjelentek a programon, s válaszaikból kitûnt, fel is készültek arra. Állták a sarat a városi forgalomcsillapítást, a munkahelyteremtést, a továbbtanulási lehetõségeket, a szórakozás alkalmait, az egészségügy vagy épp a közbiztonság ügyeit firtató felvetésekre. Ám miután ezeket a moderátorként szereplõ Lengyák István és Horváth Zoltán feltette, párbeszédre, vitára nem nyílt alkalom. A mi osztályunkból is legalább tizenöten írtak kérdést, beszéltünk is a többiekkel, hogy jövünk, nem tudom, hol maradtak el mondta a program végén a Mezõ tizedikese, Buchelt Renáta. A Szeretem Kanizsát sorozat keretében a szervezõk legközelebb május végén, a Sétakert rendbetételénél számítanak a helyi fiatalokra. Varga Andor (Zalai Hírlap, február 13.) 9

10 MESEVILÁG SZERETIK KANIZSÁT Ha bekapcsolom a tévét egy átlagos szombat reggel, elképedve figyelem némely tévécsatorna meséit. Nagyrészt furcsa, bosszúra szomjas, megjegyezhetetlen nevû mesehõsök küzdenek egymás ellen. A tanulságot, már ha létezik ilyen ezen különös mesékbõl, inkább nem vonnám le. Vajon a televízió képernyõi elõtt ülõ kisgyermekekre ez milyen hatással van? Hová tûnt a jó öreg Vuk, és mi lett Mézga Gézáékkal? De Mátyás királyt sem láttam már jó ideje ítélkezni az éteren keresztül. És a szegény ember legkisebbik fia is nagyon régen köszönt rám a képernyõrõl. De annál többet hallom osztálytársaimtól, hogy az internetes játékkal hogyan lehet halomra lõni az ellenséget, vagy laposra verni az üvöltve rohangáló borzalmas szörnyeket. De valóban csak az erõszakos meséktõl és a cseppet sem kedves számítógépes játékoktól válnak agresszívvá a fiatalok? Én nem hiszem. Az erõszakos tévéfilmek mellett a szülõi nevelés is nagyon fontos szerepet játszik a gyermek mentális és pszichés fejlõdésében. Ha nem kapja meg az elegendõ figyelmet, törõdést és szeretet, fennáll a veszélye, hogy bezárkózik ebbe az erõszakos mesevilágba ahol bármit megtehet következmények nélkül. Mindezek ellenére szerencsére még léteznek olyan mesék, amik értékeket képviselnek és közvetítenek, és követendõ példát mutatnak a jövõ generációi számára. Gerics Diána Közös gondolkozásra, majd cselekvésre hívja a város polgárait a Szeretem Kanizsát Akciócsoport. A fiatalokra építõ civilek idei egyik elsõ projektjük keretében az 1896-ban létesített, s mára igen leromlott Sétakertet szeretnék megújítani. A Kreatív Klub és a Civil Kerekasztal vezetõi tegnap a Halis-könyvtárban sajtótájékoztatón beszéltek programjaikról. Indításként Gyertyánági Endre, utóbbi tömörülés elnöke szólt az ifjúsági konferenciáról, melyet február 12-én rendeznek meg ugyanitt. Szeretnénk az állami, az önkormányzati és a civil szektorból is összehozni mindenkit, aki kapcsolatban áll az ifjúsággal részletezte. Végsõ célunk érdekegyeztetõ tanács létesítése, valami hasonlóé, mint amirõl a közgyûlés ifjúsági fórum név alatt tárgyalt. Ám van egy alapvetõ különbség. Utóbbi esetben szóba sem került, hogy maguk a fiatalok is tagjai lehetnének a testületnek, mi viszont rájuk építenénk az egészet. A sajtótájékoztatón Lengyák István fogalmazta meg: a kanizsai fiatalok olyan szellemi potenciállal vannak jelen a városban, melyet a jövõrõl gondolkodva vétek kihasználatlanul hagyni. Ez két másik projekt kapcsán vált világossá az akciócsoport számára. Közülük az elsõ napja ugyancsak február 12. lesz. Hiába várjuk, hogy ez az ország végre kitanulja a demokráciát, segíteni 10 kell az elsajátításban az embereknek, s a legjobb, ha a fiatalokkal kezdünk mondta Lengyák István. Ezért szerveztük meg az Igazlátó napot, elsõ nekifutásra a Mezõ-gimnáziumban. Saját életükre vonatkozó kérdéseket kértünk a gyerekektõl, ráadásul névvel, ahogy demokráciában illik. Ezeket a kérdezõ által megjelölt illetékes február 12-én délután itt, nagy nyilvánosság elõtt válaszolja majd meg. Eddig két osztály 67 felvetését dolgoztuk fel, s ezek alapján mondhatom: jó úton járunk. S az akcióhoz közben csatlakozott a Pannon Egyetem kampuszának hallgató önkormányzata megkerestük õket is, mert városi diákélet az egyetemisták nélkül elképzelhetetlen. A másik program a Sétakert megújítása lenne, melyhez elõször ötleteket vár a város fõkertésze, illetve fõépítésze támogatását is élvezõ akciócsoport. Szeretnék, ha a park ismét kedvelt szabadidõs csomóponttá válna, ehhez várják a kanizsaiak javaslatait, de már az elõkészítõ munka során is rendkívül érdekes dolgokat találtak. Például: miközben a polgármesteri hivatalnak ma már csak hozzávetõleges, tízéves térképei vannak a területrõl, addig a Zsigmondy SZKI diákjai nemrég térinformatikai módszerekkel tökéletesen feltérképezték a parkot. Ezért is mondják: a fiatalok nem hagyhatók ki a számításból. (Zalai Hírlap, Varga Andor, január 31.)

ARANYFÉNY ADOMÁNYKÖZPONT

ARANYFÉNY ADOMÁNYKÖZPONT 1 ARANYFÉNY ADOMÁNYKÖZPONT Hetedik éve alakult meg az Aranyfény Civil Egyesület, ami mára 35 fõs tagsággal büszkélkedhet. Szociális, karitatív programokat, kampányokat, jótékonysági rendezvényeket, képzéseket,

Részletesebben

Szeretem Kanizsát Igazlátó Nap. A fiatalság demokráciájának próbanapja

Szeretem Kanizsát Igazlátó Nap. A fiatalság demokráciájának próbanapja Szeretem Kanizsát Igazlátó Nap A fiatalság demokráciájának próbanapja Szeretem Kanizsát Igazlátó Nap Tisztelt Olvasónk! Ön a Zemplén Ifjúsági és Sport Innovációs Egyesület Szeretem Kanizsát Igazlátó Nap

Részletesebben

Vidéki önkéntes döntések rendszere /Főként önként/ Záró tanulmány VÖDÖR. A Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület kiadványa

Vidéki önkéntes döntések rendszere /Főként önként/ Záró tanulmány VÖDÖR. A Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület kiadványa VÖDÖR Vödör Vidéki önkéntes döntések rendszere /Főként önként/ Záró tanulmány 2013. január 1-én, indult a Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület által menedzselt önkéntes program a VÖDÖR - Vidéki önkéntes

Részletesebben

Rólad szól! Neked szól! Gyere velünk Te is!

Rólad szól! Neked szól! Gyere velünk Te is! A MEOSZ Ifjúsági Tagozatának a 2012-es ifjúsági tevékenységét összefoglaló kiadványa Rólad szól! Neked szól! Gyere velünk Te is! Összeállította: Vid Natasa 1 Bemutatkozás. Kik vagyunk? Szövetségünket,

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

140 év. (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.)

140 év. (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.) XVIII. évfolyam 38. szám 2006. november 16. Q Megjelenik: 21.000 példányban 140 év (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.) 2 Krónika november

Részletesebben

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP XIX. évfolyam 43. szám 2007. december 6. Százötven éves a Keri Nagyszabású, egy hetes programmal, százötven körös váltófutással, iskolatörténeti kiállítással, szakmai nappal,

Részletesebben

Ballagás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja

Ballagás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja 6. évfolyam, 2012. július Ballagás Verôfényes napsütésre ébredtünk június 16-án szombaton a ballagás napján. Még az égiek is velünk ünnepeltek.

Részletesebben

Múzeumi jubileum. Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz

Múzeumi jubileum. Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz Múzeumi jubileum Tíz éves a helytörténei kiállítás Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács pályázati támogatásával felújított Boros

Részletesebben

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben.

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson P o l g á r m e s t e r i vehet részt 2009. április 25-én 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyházán az Ifjúság utca 4. szám alatt, a Pékség 2 közelében,

Részletesebben

Március 15. Tűzzünk hát kokárdát, és emlékezzünk az 1848-49-es szabadságharc és forradalom eseményeire, neves alakjaira március 15-én!

Március 15. Tűzzünk hát kokárdát, és emlékezzünk az 1848-49-es szabadságharc és forradalom eseményeire, neves alakjaira március 15-én! 1 RÁKÓCZI Március 15. 2 2 Nemzeti dal, kokárda, Táncsics Mihály, Pilvax kávéház, Petőfi Sándor, Jókai Mór, Vasvári Pál, Landerer nyomdája, Tizenkét pont, márciusi ifjak, Nemzeti Múzeum Mindezekről egy

Részletesebben

XVIII. évfolyam 21. szám 2006. június 1. Megjelenik: 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu

XVIII. évfolyam 21. szám 2006. június 1. Megjelenik: 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu XVIII. évfolyam 21. szám 2006. június 1. Q Megjelenik: 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu Köszöntjük Pedagógusainkat! Q Krónika 2 május 24. LISZÓI VARÁZSMESÉK amilyenekkel a hazai dzsessz,

Részletesebben

Pünkösdi lovasverseny Rádiházán

Pünkösdi lovasverseny Rádiházán Rádiházán nagy hagyománya van a lovasversenyeknek, melyek közül az egyik legismertebbet immár ötven éve Pünkösdkor tartják. A lovasokat, állatbarátokat, szabadidõs tevékenységet keresõket káni- k ö z é

Részletesebben

2011 a környezetvédelem és a szemléletformálás éve Nagykanizsán. XXIII. évfolyam 12. szám 2011. március 31.

2011 a környezetvédelem és a szemléletformálás éve Nagykanizsán. XXIII. évfolyam 12. szám 2011. március 31. Szedj föl pár kilót! 2011 a környezetvédelem és a szemléletformálás éve Nagykanizsán. Az önkormányzat kezdeményezésére és koordinálásával, cégek, intézmények, civilek közremûködésével, minél több hulladéklerakót

Részletesebben

2008. Első szám DECEMBERI KÉPESLAP. Mindenki karácsonya, 2008. december 14.

2008. Első szám DECEMBERI KÉPESLAP. Mindenki karácsonya, 2008. december 14. DECEMBERI KÉPESLAP Mindenki karácsonya, 2008. december 14. 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Élelmiszeradomány A Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány jóvoltából élelmiszer adomány érkezett községünkbe. A száraztésztát,

Részletesebben

teremtette meg az igazi ünnepi hangulatot. A gyönyörû ruhák, hajköltemények

teremtette meg az igazi ünnepi hangulatot. A gyönyörû ruhák, hajköltemények Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2007. február 15. Közéleti hetilap V. évfolyam 6. szám A felnõttéválás küszöbén Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Újra társulásra kényszerülnek

Részletesebben

HÍRMONDÓ Ráckeresztúr Község Önkormányzatának lapja

HÍRMONDÓ Ráckeresztúr Község Önkormányzatának lapja RÁCKERESZTÚRI HÍRMONDÓ Ráckeresztúr Község Önkormányzatának lapja Gyermeknapon Szabó Lőrinc Ima a gyermekekért című versével kívánunk sok örömet és sok jót kicsiknek és nagyoknak egyaránt! Fák, csillagok,

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2009. február 5. Közéleti hetilap VII. évfolyam 4. szám

Pápa és Vidéke 2009. február 5. Közéleti hetilap VII. évfolyam 4. szám Pápa és Vidéke 2009. február 5. Közéleti hetilap VII. évfolyam 4. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Steinbach József lett az új dunántúli református

Részletesebben

125 FT. Regionális Közösségi lap. IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október

125 FT. Regionális Közösségi lap. IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október 125 FT Regionális Közösségi lap IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA H-7624 Pécs, Szent István tér 17. Telefon: +36 72/ 215 543, 511-815; Fax: +36 72/ 315 679 E-mail: nevhaz@t-online.hu;

Részletesebben

1848. március 15. Jánoshidai Híradó

1848. március 15. Jánoshidai Híradó Jánoshidai Híradó POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu Önkormányzati lap 150 Ft XII. évfolyam 1. szám 2009. március 1848. március 15. Gyulai Pál: Hazám Sokszor valál

Részletesebben

XVII. évfolyam 28. szám z 2005. szeptember 8. z Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu

XVII. évfolyam 28. szám z 2005. szeptember 8. z Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu XVII. évfolyam 28. szám z 2005. szeptember 8. z Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu 2 KRÓNIKA AUGUSZTUS 31. BÜSZKE KOSARASOK Röst János alpolgármester a Kanizsa Diák Kosárlabda

Részletesebben

Gyáli. Újság. Advent Gyálon. Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyáli. Újság. Advent Gyálon. Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2008. december Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Puskás Katalin és Bácsi Péter megyei kitüntetést kapott December 4-én, a Pesti Vármegyeházán tartotta megyenapi ünnepségét

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért!

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért! XXII. évfolyam, 2014. május 31. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tegyünk az egészségért! Felelősek vagyunk magunkért és másokért. Így van ez az egészség védelmében

Részletesebben

Kanizsa. Várkapu Autóház v Skoda Márkakereskedés Tel.: 06 (93) 536-550

Kanizsa. Várkapu Autóház v Skoda Márkakereskedés Tel.: 06 (93) 536-550 11.qxd 2008.03.19. 9:06 Page 1 Kanizsa DÉL-Z ZALAI HETILAP XX. évfolyam 11. szám 2008. március 20. Fotók: Horváth Attila Táncra lábam Újra régi fényében a Petõfi-sszobor Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc

Részletesebben

XVIII. évfolyam 20. szám 2006. május 25. Megjelenik: 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu. A közeljövõ belvárosa. (Írásunk a 16.

XVIII. évfolyam 20. szám 2006. május 25. Megjelenik: 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu. A közeljövõ belvárosa. (Írásunk a 16. XVIII. évfolyam 20. szám 2006. május 25. Q Megjelenik: 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu Q A közeljövõ belvárosa (Írásunk a 16. oldalon) Krónika 2 május 15. KIS KÖLTÕK, MESÉLÕK Az immár

Részletesebben

Kanizsa. XXIII. évfolyam 19. szám 2011. május 19.

Kanizsa. XXIII. évfolyam 19. szám 2011. május 19. Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXIII. évfolyam 19. szám 2011. május 19. Nagykanizsa város érdemesei Mint minden évben, idén is kitüntetéseket vehettek át a város kiválóságai a város napi Ünnepi Közgyûlésen.

Részletesebben

Pápa és Vidéke. A Dordt College koncertje a református templomban. Beszámolók, pályázatok. Anna könyvesbolt

Pápa és Vidéke. A Dordt College koncertje a református templomban. Beszámolók, pályázatok. Anna könyvesbolt Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2006. május 25. Közéleti hetilap IV. évfolyam 20. szám PÖSZ-TÖSZ Együttes ülés Csóton Május 18-án, csütörtökön a csóti faluházban tartotta

Részletesebben

Az önkéntesség bibliográfiája

Az önkéntesség bibliográfiája Az önkéntesség bibliográfiája Magyar nyelvű tanulmányok, kutatások: Czike Klára: Önkéntesség számokban, 2002 Czike Klára-Kuti Éva: Önkéntesség, jótékonyság, társadalmi integráció 2006 Czike Klára-Kuti

Részletesebben

A doni hõsökre emlékeztek

A doni hõsökre emlékeztek 2011. január 20. Közéleti hetilap IX. évfolyam 2. szám A doni hõsökre emlékeztek Projektnyitó a színházban Magunknak építjük a várost Tavaly februárban dõlt el, hogy a Belváros funkcióbõvítõ rehabilitációjára

Részletesebben

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. 2006. ÁPRILIS 28. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E 3 4 6 7 8 9 10 13 Kerületi óvodai

Részletesebben