Domokos Pál Péter Általános Iskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Domokos Pál Péter Általános Iskola"

Átírás

1 PÁLYÁZAT a Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119 Budapest, Sopron út 50. intézményvezetői beosztás betöltésére Azonosító szám: Budapest, Készítette: Kovácsné Tapolcsányi Júlia Valéria Címzett: KLIK 1

2 A gyermek a legtökéletesebb teremtmény, mert egyedül ő tudja megalkotni saját egyéniségét. A gyermek lelke lágy viaszhoz vagy fehér papírhoz hasonló, ahová magának a gyermeknek kell belevésni a képzeletét. Mária Montessori 2

3 Kísérő levél Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Személyügyi Főosztály Tisztelt Balog Zoltán Emberi Erőforrások Minisztere! Tisztelt Személyügyi Főosztály! Alulírott, Kovácsné Tapolcsányi Júlia Valéria megpályázom a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal állásportálján én megjelent pályázati kiírás alapján a DOMOKOS PÁL PÉTER Általános Iskola Intézményvezetői állását. (azonosító: ) A pályázat mellékletében találhatók a szükséges iratok fénymásolatai. Budapest, Tisztelettel: Kovácsné Tapolcsányi Júlia Valéria 3

4 Nyilatkozat Alulírott Kovácsné Tapolcsányi Júlia Valéria a személyes adatok és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény 3. (1), (2), (4) bekezdésben foglaltak alapján jelen aláírásommal hozzájárulok ahhoz, hogy a benyújtott intézmény vezetői pályázatomat, abban szereplő adataimat a vezetőválasztási eljárás időtartama alatt az eljárásban résztvevők megismerjék, sokszorosítsák, vezetői pályázatommal összefüggésben kezeljék. Budapest, Kovácsné Tapolcsányi Júlia Valéria 4

5 Tartalomjegyzék 1 VEZETŐI PROGRAM Bevezető Vezetői elképzelésem általános elvei HELYZETELEMZÉS Lakókörnyezet A feltételrendszerünk Intézményi gazdálkodás Alapítvány Az iskola alapdokumentumai Személyi feltételek Továbbképzés Partnerkapcsolatok Külső intézmények, szervezetek Nevelő-oktató munkánk eddigi eredményei Az iskola tanulói Továbbtanulás Versenyek Tanulmányi eredmények Ellenőrzés, értékelés Intézményi önértékelés Tanulói ellenőrzés, értékelés Dolgozói ellenőrzés, értékelés VEZETŐI TERV Vezetés területén Vezetésfilozófiai alapelvek Alkalmazotti közösség építése Tervezés, szervezés, irányítás Az iskola előtt álló feladatok Pedagógus munka értékelése, elismerése A tanulók személyiségfejlesztésének és közösségfejlesztésének területén Kulcskompetenciák Nevelési-oktatási célkitűzések Tanítás-tanulás folyamata Szülői szervezetek ZÁRSZÓ MELLÉKLETEK

6 1 VEZETŐI PROGRAM Küldetésnyilatkozat: Olyan tanulók lépjenek ki az általános iskola befejezése után intézményünkből, akik erkölcsi tartást, használható tudást, kreativitást visznek magukkal az életbe. A társadalom hasznos tagjaivá váljanak tenni akarásukkal. 1.1 Bevezető Iskolánk Újbuda nagy múltú iskolája. Az elmúlt években végzett szakmai munka, eredményeink arra köteleznek, hogy jó hírnevünket megőrizzük. Célunk, hogy olyan tudású és szellemiségű tanulók hagyják el iskolánkat, akik megállják helyüket bármelyik középiskolában, és az általuk szilárd alapokon nyugvó alapkészségeknek birtokában mindannyian boldog, kiegyensúlyozott felnőtté váljanak. Az angol és német nyelv emelt szintű oktatásával biztosítjuk, hogy tanulóink használható nyelvtudást szerezzenek, ami a fenti alapcél eléréséhez a mai világban nagyban segít. Fontosnak tartom, hogy megvalósuljon egy partnerközpontú iskola és továbbfejlesszük a kompetencia alapú oktatást. A Budapest Főváros XI. kerület Sopron út 50. szám alatt működő általános iskolában 1991 óta tanítok, amely 2006-ban Domokos Pál Péter nevét vette fel. Olyan pedagógus kollégákkal dolgozom együtt, akikkel munka- és hivatásszerető közösséget alkotunk, amelyben figyelünk egymásra, segítjük, illetve elismerjük egymás munkáját. A nevelőtestület legfőbb értéke a gyermekszeretet. A pedagógusok akár tanórákon, akár tanórán kívüli tevékenységek során vannak együtt tanítványaikkal, minden megnyilvánulásukkal a biztonságot, a segítőszándékot közvetítik. Ugyanakkor egységes értékrendet képviselnek. 6

7 Az iskola kapcsolatrendszere nyitott. A szülőkkel folyamatos és állandó kapcsolatban állunk. Sokszor kérnek segítséget, melyet legjobb tudásunk szerint meg is adunk. Örömeikben, problémáikban osztozunk. Elegendő erőt érzek magamban ahhoz, hogy a dokumentumokban lefektetett elképzelések megvalósításában részt vegyek és a belső pedagógiai munka fejlesztését menedzseljem. 1.2 Vezetői elképzelésem általános elvei Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni. / Szent-Györgyi Albert / Ebben a forrongó, állandóan változó világban, amely alól az iskoláink sem kivételek, arra kell törekedni, hogy az iskolában a tudás és az erkölcsi alapértékek közvetítése domináljon. Szem előtt kell tartani, hogy a tanulók, pedagógusok jó érzéssel, kellemes közérzettel, a nehéz, de eredményes munka megelégedettségével dolgozzanak iskolánkban. Napjainkban egyre erőteljesebben érzékelhető, hogy az intézményvezetői szerep és feladatkör átalakul. Az intézménymenedzselési és forrásbővítő szerep jelentősége megnőtt. Szeretném minél hatékonyabban elősegíteni a pedagógusképzést, önképzést, belső innovációt. A pedagógusokban felkelteni és kialakítani azt a belső igényt, amely a pedagógusi munka teljes attitűdváltását eredményezi. 7

8 Ezért bízom benne, hogy sikerül iskolánkat az eredményesek sorából a leghatékonyabbak sorába emelni. Legfontosabbnak azt tartom, hogy a gyerekek biztonságos, nyílt, őszinte légkörben nevelődjenek és fejlődjenek, olyan erkölcsi normák között, melyet megtapasztalva és a szülőkkel közösen kialakítva, maguk is akarnak. Célom, hogy a tanulók érezzék, hogy minden tevékenység, intézkedés értük van, de nekik is keményen, becsületesen meg kell küzdeniük a sikerért. Érezniük kell, hogy a szigorú, következetes követelés mögött tisztelet, szeretet és elfogadás áll. Lehetőséget kell adni a tanulóinknak a bennük rejlő képességek, tehetségek kibontakoztatására, hogy kísérletezhessenek, megtapasztalhassanak, megfigyelhessenek, kreativitásukat kifejleszthessék. Csak így tudunk a változásokra mindig nyitott személyiségű egyéneket nevelni. Szeretném az iskola eddig kialakított arculatát még karizmatikusabban kiemelni, képviselni. 8

9 2. HELYZETELEMZÉS 2.1. Lakókörnyezet Iskolánk Újbudán található. Az iskola környékén levő családi házakban és a kelenföldi lakótelep lakásaiban él tanulóink többsége, de vannak tanulóink az agglomeráció településeiről is, mivel a szülők kerületünkben dolgoznak. Az épület háromszintes, 1935-ben épült. Mellette sportudvar és napközis udvar található. 25 tanterem van az épületben, melyeknek többsége 45 nm-es, ez a méret az átlagosnál valamivel kisebb, így az osztálylétszám a közoktatási törvényben meghatározottnál alacsonyabb: 22 fő/tanterem. Ebből 4 kisterem (20-25 nm), továbbá egy tornaterem, egy tornaszoba, egy táncterem, egy technika műhely konyhával és egy kerámia műhely. A termek mérete és száma miatt a felső tagozaton a kabinet rendszer fenntartásával tudjuk a tanórákat megtartani. A sportudvaron műfüves pálya segíti kollégáim munkáját. A megemelkedett testnevelés órák száma miatt az udvar és a tornaterem bővítésére szükség van. (Ez természetesen nem egy egyszerű feladat, mert nincs több hely, pénz.) Az iskola mellett lévő ELTE Kollégiumával való együttműködés ( udvar használata ) enyhíthetné problémáinkat. A sport és napközis udvar balesetveszélyes állapota miatt sürgősen felújításra szorul. Két nagy beruházás szerepel vágyaink között. Az egyik a hatalmas tetőtér beépítése, ahol tantermeket, klubhelyiséget, két modern számítástechnikai termet, valamint a tanároknak (akik nem rendelkeznek saját hellyel a földszinti tanáriban) kistanárit és öltözőt lehetne kialakítani. A másik nagy álom a különálló épületben lévő néptánc és technika terem helyére egy nagy, korszerű sportcsarnok, aminek alagsorában az előbb említett helyiségeket helyeznénk el. Sürgős fejlesztések: A 80 éves épület felújítása, (ablakok, homlokzat) bővítése ( tetőtér) a megemelkedett gyereklétszám miatt tanteremhiány van. udvar, sportudvar, játszótér fejlesztése 9

10 digitális infrastruktúra fejlesztése A számítógéppark és a szoftver állomány javítása folyamatos feladat. A szertárak ellátottsága különböző. Összességében modernebb szemléltető eszközökre, még több szakirányú könyvre lenne szükség. A digitális infrastruktúra iskolánkban nagyon elmaradott! Az interaktív táblák, laptopok, projektorok hiánya megnehezíti a korszerű oktatást! Kisméretű tornatermünk és tornaszobánk felszerelése a nagy igénybevétel következtében állandó kiegészítésre és felújításra szorul 2.2. A feltételrendszerünk Intézményi gazdálkodás Az intézmény fenntartó és az intézmény működtető rendszer beindulása kicsit nehézkes. A napi gondok gyors megoldása sokszor nagyon lassú. A pályázatokat figyeljük, de mivel nem vagyunk elmaradott, hátrányos helyzetű körzet, így sok, nekünk való pályázaton nem tudunk elindulni. Az elmúlt években volt több kisebb sikeres pályázata az iskolának, de ezzel nem lehetünk elégedettek, mert látnunk kell, hogy további nagy lehetőségeket nyújthat ez a finanszírozási forma Alapítvány A Szülők és Nevelők a Sopron Úti Iskoláért Alapítvány a 90-es évek elején jött létre. Ez a szülői kezdeményezés nagyban segíti iskolánk munkáját. Éves bevétele az 1%- okból és Forint között van. Ebből az összegből támogatjuk a nehéz anyagi helyzetben lévő tanulóink külön programjait (útiköltség, belépő jegyek, táborok, kirándulások). Ebből a keretből biztosítjuk iskolánk tanulói számára a jutalomkönyveket, játékokat,iskolai rendezvények működését, ünnepségek dekorációja, stb. 10

11 Az iskola alapdokumentumai A nevelő testület hosszú folyamat során alakította ki az alapdokumentumokat. Ezeket a szabályzatokat a szülői közösség és a Diákönkormányzat is véleményezte. Ezek a dokumentumok nyilvánosak és hozzáférhetőek. Szervezeti és Működési Szabályzat Házirend Helyi Pedagógiai Program Pedagógusok Teljesítmény Értékelés Rendszere Minőségirányítási Program Munkaterv (éves bontásban) Minősítési terv Pedagógusok továbbképzésének terve (ez az egyetlen dokumentum, amely a személyiségi jogok védelme miatt nem nyilvános) 2.3. Személyi feltételek A tantestületben 47 főállású, 2 félállású pedagógus dolgozik. Ez az alsós tanítókat, napköziseket, felsős szaktanárokat, fejlesztőpedagógust, pszichológust jelenti. Két nevelési és oktatást segítő kolléga dolgozik intézményünkben. Külsős segítséget is kaptunk munkánk végzéséhez: családgondozó, logopédus, iskolaorvos, védőnő, gyógypedagógus segíti munkánkat. A köznevelési törvényt szem előtt tartva minden kolléga a képesítésének megfelelő álláshelyet tölt be. 11

12 Nevelőtestület tagjai feladataik szerinti megoszlásban: szaktanár 20 fő tanító 31 fő könyvtáros 1 fő napközis kolléga 5 fő Egyetemet végzett kétdiplomás tanárképző főiskolát végzett tanítóképző főiskolát végzett szakpedagógus Nyelvvizsgával rendelkezik Technikai dolgozók: ( önkormányzati alkalmazottak) takarító 5 fő gazdasági ügyintéző 1 fő gondnok 1 fő portás 1 fő kertész, kézbesítő 1 fő Továbbképzés A közoktatási törvény szellemében minden pedagógus álláshelyen dolgozó kolléga megfelelő képesítéssel rendelkezik. A Helyi Pedagógiai Programban kitűzött céloknak megfelelően végzik a kollégák a továbbképzéseket. A kollégák szívesen jelentkeznek olyan továbbképzésekre, amelyek a 12

13 gyermeki agresszió leküzdését, magatartási nehézségek, beilleszkedési problémák megoldását célozzák. A jövőben szeretném központi továbbképzés szervezését az iskolánkban, melyre egyszerre pedagógust beiskoláznánk. Ennek előnyét abban látom, hogy egy új eljárást, módszert egyszerre lehet bevezetni. A kooperatív oktatást szeretném elsőként megszervezni. A fent említett módon az új tanulás, szervezési eljárások közül a testület elsajátíthatná: a kritikai gondolkodás fejlesztése a kooperatív oktatás differenciálás tanulás tanítása Ennek a típusú tervnek a végrehajtását megnehezíti, hogy felfüggesztették az erre szánt pénzösszeget. A tantestületen belül minden évben van kisebb- nagyobb mozgás. Az elmúlt évek alatt az iskolai létszámok növekedése miatt 4 fővel bővült tantestületünk tagjainak száma. Megszűntek az összevont napközik az alsó tagozatban a megemelkedett csoportlétszámok miatt. Az új munkatársak könnyebb beilleszkedése érdekében az elmúlt években, mint igazgatóhelyettes, bevezettem a mentori funkciót. Ezt azóta már törvény is elrendeli.. Ez azt jelenti, hogy kiemelt, régóta jól dolgozó kollégák segítik az újonnan érkezők beilleszkedését. Megismertetik a helyi szokásrendet, feladatokat az első évben az új kollégával. /Ez a mentori rendszer működhet az osztályokban is az újonnan jövő gyerekek beilleszkedését megkönnyítendő céllal./ Az elmúlt évek továbbképzésein kollégáim jelentős számban vettek részt, de az anyagi lehetőségek korlátozták a továbbképzések látogatottságát. A nevelők maguk is keresik a továbbképzés, önképzés lehetőségeit. A Pedagógiai Programban és a Nevelési Tervben kitűzött céloknak megfelelően javasoljuk a továbbképzési tanfolyamokat. 13

14 Választott továbbképzési témakörök: Tehetséges gyerekek Sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése Hit és Erkölcstan oktatás ( 30 és 60 órás ) Tanulásmódszertan Idegen nyelvi módszertani továbbképzések. Angol, német nyelvtanfolyamok A gyermeki agresszió kezelése. Gyermekkori pszichés zavarok felismerése Gyermekvédelem Esélyegyenlőségi terv A hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségéért Korszerű tanítási és tanulásszervezési módszerek alkalmazása a gyakorlatban Tudatos környezetvédelem: módszerek és eszközök Tankönyvkiadók kiadványaihoz kapcsolódó tanfolyamok Meixner módszer tanfolyama Néphagyományok, népszokások A továbbképzések központi támogatásának megszűnésével új lehetőségeket kell keresnünk. A közeljövőben ezek a témák élveznek prioritást: digitális tanagyag pályázatok, projektek írása tanulás tanítása tanulásmódszertan pénzügyi ismeretek oktatása A finanszírozásnak kétféle módja van: önköltséges és az iskola által támogatott. Több kolléga vállalta, hogy másoddiplomás képzésen vesz részt, illetve pedagógus szakvizsgát tesz. 14

15 Az elmúlt időszakban elvégzett továbbképzések: Tanév 30 ó kevesebb 30 órás 40 órás 60 órás 120 órás 120 ó több Kieg.főisk. Kieg.egyetemi képzés Szakped./ egyéb 2009/ / / / / / Partnerkapcsolatok Iskolánkban a partnerközpontúság kiépítésével feltártuk közvetlen és közvetett kapcsolatainkat. Ezekből fokozatosan kikristályosodtak azok a lehetőségek, melyek mindkét fél számára fontosak. Együttműködésünk felerősödött a szülőkkel, óvodával, iskolákkal és a szakmai szervezetekkel. Az elmúlt időszakban minden jelentősebb dokumentációt át kellett dolgozni. Óriási segítség volt, hogy partnereink őszinte válaszaikkal segítették munkánkat. A szülőkkel, gyerekekkel évente rendszeresen ismétlődik a véleménycsere. 15

16 Az óvodákkal az együttműködés felerősödött, elsősorban a Lecke utcai Mozgolóda Óvodával. Szükség van erre, ugyanis az iskolánkba érkező első osztályos tanulók iskolára felkészítése ezekben az intézményekben történik. Nagyon fontos, hogy oda-vissza jelzést tudjunk adni egymásnak. Tudvalevő, hogy a gyerekek egyre nagyobb része szocializációs zavarral küzd és növekszik a sajátos nevelési igényű és BTM-es gyerekek száma. Az ezzel kapcsolatos tapasztalatok és az ez irányú munka folytatása nagyon fontos a tanulók számára és jelentős hatása van a pedagógiai munkára. A kölcsönös intézménylátogatások és a közös szakmai fórumok jelentős előrelépést jelentenek. Az óvó nénik minden év októberében eljönnek megnézni volt óvodásaikat, hogyan illeszkedtek be az új közösségbe. A jövendő elsősöknek Az óvodából az iskolába átvezető foglalkozásokat tartunk már hosszú évek óta. Ez évenként 7 foglalkozást jelent, amikor a kicsik és szüleik megismerkednek az iskolával és a tanítónénikkel, ezzel is segítve a gyerekeket a beilleszkedésbe. Ezzel nagyon sikeres kapcsolatokat alakítunk ki az óvodákkal. Középiskolákkal való kapcsolatunk felszínes. Ennek okát abban látom, hogy tanulóink továbbtanulási választása igen sokszínű, így rengeteg középiskolával kellene összeköttetésben lennünk. Tanulóink jelentős része a XI. kerületi középiskolákban folytatja tanulmányait: József Attila Gimnázium Szent Imre Gimnázium Szent Margit Gimnázium Öveges József Gimnázium és Szakközépiskola Tanulóink egy része viszont az Eötvös, Apáczai és Veres Pálné gimnáziumokban tanul tovább. Hagyományosan jó kapcsolatunk volt az Újbudai Pedagógiai Intézettel. Kínálati listájukat ismerjük, pedagógusaink továbbképzési programjaikon rendszeresen részt vesznek. A napi pedagógiai munkát segítő programjaik jól szervezettek voltak. Az intézet megszűnésével reméljük lesznek új lehetőségeink. 16

17 Gyermekjóléti szolgálat összekötői révén folyamatos, mondhatni napi kapcsolatban van az iskolánkkal. Munkájuk nagy segítséget jelent rászorulóinknak. Szakszolgálatokkal folyamatos a kapcsolatunk. Szakmai segítségükre, tanácsaikra bármikor számíthatunk. Készségesen állnak a szülők, nevelők, gyermekek rendelkezésére. A Logopédiai Intézet biztosítja rászoruló gyermekeink számára a helyben tanító logopédust. A Montágh Imre Általános Iskolával szoros szakmai együttműködés jellemzi kapcsolatunkat. Szent Adalbert Plébánia és a Lágymányosi Református Gyülekezet: a hitoktatást végzik iskolánkban, cserkészcsapatukban foglalkoznak hátrányos helyzetű gyermekeinkkel is. A Weiner Leó Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola szolfézs-, gitár-,furulya, trombita, tuba, zongora- és hegedűóráit látogathatják tanulóink iskolánkban. Szülői szervezetekkel a szülői értekezletek, fogadóórák, rendezvények ( pl. Zöldülj jótékonysági vásár, farsang ) közös ünnepségek alkalmával ( DPP hét ) szoros a kapcsolat DÖK-kel- a kortársakkal való együttműködés, beszélgetés, érvelés, döntés előkészítés azok a formák, amik a mindennapi élet gyakorlatának az elsajátításához vezet. A demokratikus légkör kialakítása, megtanulása fontos a mindennapi életben. 17

18 Külső intézmények, szervezetek Hosszú évek óta az ELTE Tanító és Óvónőképző Főiskolai Kar gyakorlóhelye vagyunk. Ez a kapcsolat nagyon hasznos a képzésben résztvevők szakmai fejlődése szempontjából. Felkészült kollegák a jövő pedagógusait nevelik iskolánkban.. Külföldi kapcsolatok: Borostyánkői Önkormányzat, Ausztria Csángó Szövetség, Moldva, Románia 2.5. Nevelő-oktató munkánk eddigi eredményei Az iskola tanulói Iskolánk tanulóinak többsége körzetes gyermek. A lakótelepről, a kertes házakból és a közelben lévő családos munkásszállóról érkeznek Az iskolánkra jellemző, hogy az osztályokba kicsi a fluktuáció. tanév 2009/ / / / / /2015 a tanulók létszáma osztályok száma átlaglétszám 20,9 19, ,2 22,7 24 napközi száma A fenti táblázatból látszik, hogy iskolánk létszáma az elmúlt években erőteljesen növekedett. 18

19 Az évek óta folyó óvodából az iskolába átvezető program sikere mutatja, hogy a környező intézményekből jövő gyerekek és szüleik, ha megismerik intézményünket, az intézményünkben folyó magas szakmai munkát, szívesen választanak minket. Ennek a projektnek a vezetését az elmúlt 4 évben én irányítottam és végeztem kollégáim segítségével. Így személyes sikeremnek is érzem az intézmény létszámának növekedését. Kiemelt pedagógiai gondoskodást igényelnek a családos munkásszállóról érkező gyerekek. Az ő problémáikat az okozza, hogy az ország olyan iskoláiból érkeznek, ahol esetleg bontatlan formában oktatják őket, vagy ami a gyakoribb, szegregált intézményekbe jártak. Az ilyen gyerekek felzárkóztatását kiemelt feladatként kezeljük. Iskolánk tanulói közül 54 tanuló az átlagtól eltérő adottságokkal rendelkezik ( 20 SNI-s, a többi BTM-es tanuló ) A 2014/2015. év létszámadatai évfolyam összlétszám integrált nevelésben részesült tanulók osztályszám száma Összesen Az integrált és magántanulói képzés a speciális, egyéni szükségletekhez is igazított sajátos módszerekkel, ismeretanyag-elrendezéssel, értékelési rendszerrel történik. A BTM-es és SNI-s tanulók beillesztése, fejlesztése kiemelt feladata kollégáimnak.. Ezeket a gyerekeket, többek között az önálló tanulás elsajátításához kell eljuttatnunk, ami a tanítóknak és napközis kollégáknak is jelentős feladat. Az integrált oktatást segíti utazó gyógypedagógus és egy pszichológus. 19

20 Ez a jó eredmény az iskola családias hangulatának, valamint a régóta folyó magas színvonalú oktató-nevelő munkának köszönhető Továbbtanulás A magas szintű nevelő-oktató munka bizonyítéka, hogy a 8. osztályos tanulók beiskolázása 100%-os. A 8.évfolyam beiskolázása A 2013/14. évi beiskolázás adatai Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola Összesen 8.a c

21 8. évfolyam beiskolázás 2013/2014 Szakiskola 10% Gimnázium 43% Szakközépiskola 47% A tantestület színvonalas szakmai munkáját bizonyítja ez az eredmény, amelyet integrált iskolában értük el. Eredményeink Az alábbi oszlopdiagramokon a matematika és a magyar kompetencia-mérés eredményei láthatók. Befogadó iskolaként a tanárok, tanulók és a szülők közös munkálkodásának sikerességét tükrözik. 21

22 Versenyek Résztvevői vagyunk a kerületi tanulmányi versenyeknek. Eredményeink jók. Több tantárgyból az első három helyen szerepelnek tanulóink, de nem elégedhetünk meg eddigi eredményeinkkel, hisz sok tehetséges tanítványunk van. Ezeket a versenyeket színvonalas házi versenyek előzik meg mind az alsó, mind a felső tagozaton. Matematika, fizika, anyanyelv, idegen nyelv, vers-és prózamondó, helyesírási, rajz-, ének-, sportversenyek hagyományosak minden évfolyamon. Iskolánk az elmúlt években több kerületi versenyt bonyolított le. Virágok vetélkedése című népdalversenyt minden évben megrendezzük, amivel iskolánk névadója, Domokos Pál Péter népdalgyűjtő, néprajzkutató emléke előtt is tisztelgünk. E vetélkedésen már nemcsak kerületi, budapesti és magyarországi gyermekek, fiatalok vesznek részt, hanem egyre többen érkeznek a hátáron túlról is, így mára már egy nívós Kárpátmedencei rendezvénnyé nőtte ki magát. Évente néptánctanáraink bemutatóval kedveskednek a szülőknek. Az iskola életében szép hagyomány, hogy jeles napokon az osztályokból alakult alkalmi irodalmi színpad előadást tart a többi gyereknek. Külön készülnek az alsósok és a felsősök. / 1956, Karácsony, Március 15., Húsvét, / Az ünnepeink fontosságára már kisgyermekkorban kellő hangsúlyt kell fektetnünk, így segítjük elő az identitás kialakulását. Felsős osztályaink már évek óta meglátogatják nemzeti nagyjaink nyughelyeit a Nemzeti Pantheonba, a Fiumei úti Sírkertbe. Ezen alkalmak is kiváló lehetőséget teremtenek, hogy más keretben, de újból felelevenítsük múltunk példamutató eseményeit, azok részvevőit, s a sírra tett koszorúval a gyerekek szívéhez is elérjenek e hősök és tetteik ben az iskola alapítványa létre hozta a Domokos Pál Péter Emlékérmet, amit (csak)kiemelkedő eredményt elért diákjaink és kollégáink kaphatnak meg ben az iskola alapítványa létre hozta a Domokos Pál Péter Emlékérmet, amit csak kiemelkedő eredményt elért diákjaink kaphatnak meg. 22

23 Tanulmányi eredmények Évről-évre sikeresen szerepelnek tanulóink a kerületi és országos versenyeken. Alsó tagozaton az első három helyezettek között voltunk helyesírási, szövegértési, rajz,vers és prózamondó versenyen, de még van mit javítanunk. Iskolánk sportteljesítménye hosszú évek óta kimagasló, többször előfordult, hogy a sporttagozatos iskolák után a mi iskolánk volt az első a különböző versenyeken, de néha még meg is előzi őket. Atlétikában majdnem minden korcsoportnál az első hat helyezettben voltunk. A focibajnokságban újult erővel indultunk. Úszóversenyeken gyerekeink az 1-3. helyezéseket érték el. Felsőben helyesírási, anyanyelv használati, német szaktárgyi, német versmondó, közlekedési, könyvtári, környezetvédelmi, földrajz versenyen, valamint történelem versenyeken értünk el dobogós helyezéseket Ellenőrzés, értékelés Intézményi önértékelés A belső ellenőrzési és értékelési rendszer célja, hogy az iskola valamennyi munkatársa visszajelzést kapjon elvégzett munkájáról, a munka színvonaláról és eredményéről. Természetesen az ellenőrzés áttételesen hatással van a tanulói teljesítményekre, azaz az eredményességre. A dolgozók értékelését át kell alakítani az új jogszabályi változásokhoz. A legnagyobb eredménynek azt tartom, hogy a nevelők jelentős része elkezdett iskolai szinten is gondolkodni, nem csak a saját szakját, nevelését látja az iskoláján belül, hanem egy közösséget és egy intézményt. Ezáltal sokkal jobban átlátja az iskolai struktúrát és hatékonyabban tud intézményi érdekeket képviselni. A hatáskör és felelősség még nem mindenkiben tudatosult kellő mértékben. Az egységes szemléletformálás, a szervezeti kultúra fejlesztése továbbra is kiemelt feladat. Az igazgató támaszkodik a kollégák szakmaiságára, hiszen mindenhez ő sem érthet. Fontos a szakmai párbeszéd, itt nélkülözhetetlen a munkaközösségek szerepe. 23

24 Iskolánk szabályzatában a teljesítményértékelést 5 fő területben határoztuk meg: - személyes tulajdonságok - tanítás minősége - tanórán kívüli tevékenység - intézményi működést segítő tevékenység - munkafegyelem A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi LXI. törvény pontosan megfogalmazza a pedagógusok értékelési rendszerét. A hivatkozott törvény utal arra, hogy a korábban kidolgozott intézményi értékelési rendszer alapja a törvény megvalósításának Tanulói ellenőrzés, értékelés A tanulói ellenőrzés és értékelés az eddigi dokumentációkban kidolgozott volt. A bevált és helyes gyakorlatot követő rendszerünkhöz nem kellett hozzányúlni Dolgozói ellenőrzés, értékelés A dolgozók értékelése az éves ellenőrzési terv alapján végzett különböző szintű ellenőrzések tapasztalatainak felhasználásával történik. Az ellenőrzés hatékony működésének érdekében alakultak ki az ellenőrzés szempontrendszerei, amelyhez felhasználtuk az intézmény alapdokumentumai ( Pedagógiai Program, Szervezeti és Működési Szabályzat, Teljesítményértékelési Rendszer ) Az igazgató mellett az igazgatóhelyettes és a munkaközösségek vezetőinek véleményére is szükség van. Fontos a szakmai párbeszéd, eszmecsere. 24

25 3. VEZETŐI TERV 3.1. Vezetés területén Vezetésfilozófiai alapelvek Mentől műveltebb, civilizáltabb és erkölcsösebb egy nemzet, annál jobb dolga van annál a nemzetnél a gyermeknek. Ez a nemzetek kultúrfokának az én meggyőződésem szerint az első fokmérője. / Klebelsberg Kuno / Vezetésfilozófiám alapkoncepciója: partnerközpontúság a folyamatok rendszeres fejlesztése a dolgozók teljes körű részvétele az intézmény életében A döntések előkészítésében (a) minél szélesebb körben gyűjtsek információt Kérjem ki a dolgozók, a szülők és a gyerekek véleményét. A megfelelő információáramlással mindenkit korrekt döntési helyzetbe szeretnék hozni Fontosnak tartom az empátiát, a párbeszédkészséget, a jó érvrendszert, a tisztességes vitakultúrát. 25

26 Alkalmazotti közösség építése Az iskola arculatát színesíteni kell! Jelenleg is folyik néptánc oktatás az iskolánkban, valamint a néphagyományok megőrzése is fontos feladat. Az angol és német nyelv oktatása emelt óraszámban történik, ennek átszervezése szükséges. pl. szintfelmérés utáni csoportbontással. Az idei évben induló első osztályok: hon és népismeret, furulyaoktatás-a drámapedagógia-b emelt matematika oktatás-c Remélhetőleg ez időn belül egy matematika és művészeti tagozat elindítását jelenti Ennek hosszú távon a személyi feltételeinek is meg kell felelnünk. Folytatni kell az egységes tanári közösség kialakítását. A szervezeti kultúra fejlesztése terén szeretném elérni, hogy még nagyobb odafigyeléssel, ellenőrzéssel, tanácsadással munkatársaink személyi-szakmai fejlődését biztosítani tudjam. A kommunikáció erősítésével a kollégák által felvetett kérdésekre a minél gyorsabb válaszadást elősegíteni. Olyan motivációs rendszert szeretnék kiépíteni, erkölcsi-anyagi eszközök bevonásával, amelyben a munkatársaim motiváltak, fogékonyak az újra. A pedagógusok és a technikai dolgozók összehangoltan végezzék egyre magasabb szinten munkájukat a gyermekek érdekében. Szeretném elérni, hogy a teljes alkalmazotti kör igazi közösséggé váljon, és büszke legyen arra, hogy a Domokos Pál Péter Általános Iskola dolgozója. 26

27 Tervezés, szervezés, irányítás Az iskola teljes dokumentációjának elkészítésében sok kolléga vett részt, ennek az az előnye, hogy többen magukénak érzik és tenni akarnak az iskoláért. Ezért nem okoz problémát, hogy a Pedagógiai Programunkban szereplő hosszú távú céljainkat lebontsuk rövid távú célokká és megjelenítsük a munkatervünkben. Konkrét feladatok: A követelmény-rendszerünket következetesen és egységesen betartassam. A pedagógusképzés és önképzés megtörténjen. A kompetencia alapú oktatás feltételeinek a megteremtése, mind eszköz, mind pedagógusi kompetenciák területén Az iskola előtt álló feladatok Az iskola jogelődje 1911-ben kezdett el működni. A mostani épület 1935-ben épült, vagyis 80 éves. Az épület állaga sok helyen kivetnivalót hagy maga után. A tetőfelújítás befejezése a tornaterem és a gondnoki lakás ill. a volt óvodai rész fölött Fel kell újítani a sport és a napközis udvart. Az ebédlőt kellene bővíteni. Nyílászárók alapos átvizsgálása után igényes felújítás szükséges, vagy csere. Az iskolaépület homlokzatának festése. A kerítés felújítása. A folyosón a tanulói szekrényeket korszerűre kellene kicserélni. Tornatermek, folyosók festése. Parketták nagyon rossz állapotban vannak, felújítani. Sürgős lenne egy újabb számítástechnikai terem beindítása. A radiátorok védőburkolatot kellene, hogy kapjanak. Biztonsági hálózat továbbépítése az épületben 27

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

Pályázat. A Budapest XXI. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola intézményvezető beosztás ellátására. Készítette: Mikus Judit. 2015.

Pályázat. A Budapest XXI. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola intézményvezető beosztás ellátására. Készítette: Mikus Judit. 2015. Pályázat A Budapest XXI. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Mikus Judit 2015. március Alulírott Mikus Judit az Emberi Erőforrások Minisztere által kiírt,

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására. Terbe Ákosné

PÁLYÁZAT. a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására. Terbe Ákosné PÁLYÁZAT a intézményvezetői beosztásának ellátására Terbe Ákosné Kiskunfélegyháza, 2015. március 31. 2. oldal PÁLYÁZATI NYILATKOZAT Alulírott Terbe Ákosné pályázatot nyújtok be a Közigazgatási és Igazságügyi

Részletesebben

PÁLYÁZAT 2013. ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA. Pályázó: GYŐRI ISTVÁNNÉ

PÁLYÁZAT 2013. ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA. Pályázó: GYŐRI ISTVÁNNÉ PÁLYÁZAT 2013. ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA Pályázó: GYŐRI ISTVÁNNÉ TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0037 PÁLYÁZAT ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető

Részletesebben

Intézményvezetői Pályázat 2014. Készítette: Batáné Mátó Teodóra - 1 -

Intézményvezetői Pályázat 2014. Készítette: Batáné Mátó Teodóra - 1 - - 1 - PÁLYÁZAT A BÉKÉSSÁMSONI ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Orosházi Tankerület

Részletesebben

PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL KÉSZÍTETTE: VIGH TIBORNÉ

PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL KÉSZÍTETTE: VIGH TIBORNÉ PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL SZÉP JÖVŐT ÉPÍTHETÜNK GYERMEKEINKNEK. / KÖLCSEY

Részletesebben

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Pályázat a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. Helyzetelemzés 5 2.1. Személyi feltételek 5 2.2. Tanulói adatok

Részletesebben

2013. Vezetői Pályázat a Gábor Áron Általános Iskola intézményvzetői munkakörére. Dessewffyné Szabó Erzsébet 1064 Budapest Rózsa u. 44. III. 2.

2013. Vezetői Pályázat a Gábor Áron Általános Iskola intézményvzetői munkakörére. Dessewffyné Szabó Erzsébet 1064 Budapest Rózsa u. 44. III. 2. 2013. Vezetői Pályázat a Gábor Áron Általános Iskola intézményvzetői munkakörére Dessewffyné Szabó Erzsébet 1064 Budapest Rózsa u. 44. III. 2. Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Budapest XIX. Tankerülete

Részletesebben

Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására Készítette: Tóthné Détári Gabriella

Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására Készítette: Tóthné Détári Gabriella Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására 2014. Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás

Részletesebben

PÁLYÁZAT ROZMAN EDIT AZONOSÍTÓ SZÁM: 2015.06.19. KÉSZÍTETTE: ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁR KÖZOKTATÁSI VEZETŐ TATA, 2015.03.30.

PÁLYÁZAT ROZMAN EDIT AZONOSÍTÓ SZÁM: 2015.06.19. KÉSZÍTETTE: ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁR KÖZOKTATÁSI VEZETŐ TATA, 2015.03.30. PÁLYÁZAT AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE ÁLTAL A KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ 1992. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY 20/A. ALAPJÁN KIÍRT TATAI VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA

Részletesebben

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. február 22. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testület Budapest Bocskai út 39-41. 1113 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Budapest II. kerületi Áldás Utcai Általános Iskola intézményvezetői megbízatására 2015-2020. Készítette: Süveges-Szabó Marianna Éva

PÁLYÁZAT. a Budapest II. kerületi Áldás Utcai Általános Iskola intézményvezetői megbízatására 2015-2020. Készítette: Süveges-Szabó Marianna Éva PÁLYÁZAT a Budapest II. kerületi Áldás Utcai Általános Iskola intézményvezetői megbízatására 2015-2020. Készítette: Süveges-Szabó Marianna Éva Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. OM: 035289 Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító: 035289

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Domokos Pál Péter Általános Iskola. (1119 Budapest, XI. Sopron út 50.) OM azonosító: 034990. igazgatói állásának betöltésére

PÁLYÁZAT. a Domokos Pál Péter Általános Iskola. (1119 Budapest, XI. Sopron út 50.) OM azonosító: 034990. igazgatói állásának betöltésére Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 1113 Budapest, XI. Bocskai út 39-41. PÁLYÁZAT a Domokos Pál Péter Általános Iskola (1119 Budapest, XI. Sopron út 50.) OM azonosító: 034990 igazgatói állásának

Részletesebben

Pályázat. a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola. Intézményvezető. beosztás ellátására. Készítette: Szabóné Szél Julianna

Pályázat. a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola. Intézményvezető. beosztás ellátására. Készítette: Szabóné Szél Julianna Pályázat a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola Intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Szabóné Szél Julianna megbízott igazgató Tartalomjegyzék PÁLYÁZATI NYILATKOZAT...3 Szakmai Önéletrajz...4

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői munkakörének ellátására

PÁLYÁZAT. a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői munkakörének ellátására PÁLYÁZAT a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői munkakörének ellátására Készítette: Tanosné Horváth Márta 2012. Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 1. Szakmai

Részletesebben

Pályázat. A Miskolci 21. Sz. Általános Iskola. intézményvezetői munkakörére

Pályázat. A Miskolci 21. Sz. Általános Iskola. intézményvezetői munkakörére Pályázat A Miskolci 21. Sz. Általános Iskola intézményvezetői munkakörére Készítette : Vucskó Zsuzsanna Miskolc, 2013. május 19. tanár Tartalomjegyzék 1. A pályázó nyilatkozata...3 2. Szakmai önéletrajz.4

Részletesebben

Pályázat. Emberi Erőforrások Minisztere 1117 Budapest, Fehérvári út 10. Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű. Szakközépiskola és Szakiskola

Pályázat. Emberi Erőforrások Minisztere 1117 Budapest, Fehérvári út 10. Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű. Szakközépiskola és Szakiskola Emberi Erőforrások Minisztere 1117 Budapest, Fehérvári út 10. Pályázat A Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola és Szakiskola intézményvezetői állására Készítette: Dr. Újj Anna Mária Középiskolai

Részletesebben

Vezetői pályázat a mosonmagyaróvári Ujhelyi Imre Általános Iskola igazgatói állására

Vezetői pályázat a mosonmagyaróvári Ujhelyi Imre Általános Iskola igazgatói állására a mosonmagyaróvári Ujhelyi Imre Általános Iskola igazgatói állására Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mosonmagyaróvári Tankerülete készítette: Gálos Jánosné beosztása: általános iskolai igazgató munkahely:

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény VEZETŐI PÁLYÁZAT A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény Tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Lestár Péter Egységes Középiskola,

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Fabriczius József Általános Iskola. Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere

PÁLYÁZAT. Fabriczius József Általános Iskola. Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere PÁLYÁZAT Fabriczius József Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Pályázó: Szalainé Gulyás Ágnes 2112 Veresegyház, Ráday utca 126.

Részletesebben

1196 Budapest, Ady E. út 73-75. 2013.

1196 Budapest, Ady E. út 73-75. 2013. Ady Endre Általános Iskola Pedagógiai program 2013. Jóváhagyta: Hornok István - 0 - TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1 ALAPÍTÓ OKIRAT 6 ISKOLÁNK ARCULATA, KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK 7 Az iskola környezete,

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAM DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 037313 Az iskola székhelye: 2120 Dunakeszi, Iskola sétány 18. Telefon,

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

Pályázat. a Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető beosztás ellátására

Pályázat. a Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető beosztás ellátására Pályázat a Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Boda Csaba Ságvár, 2014. április 11. Tartalomjegyzék Pályázati nyilatkozat...

Részletesebben

VIRÁNYOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készült 1997-ben Módosítás: 2001-ben 2004-ben 2007 szeptemberében 2007 novemberében 2010 augusztusában

VIRÁNYOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készült 1997-ben Módosítás: 2001-ben 2004-ben 2007 szeptemberében 2007 novemberében 2010 augusztusában PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült 1997-ben Módosítás: 2001-ben 2004-ben 2007 szeptemberében 2007 novemberében 2010 augusztusában VIRÁNYOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2 Tartalomjegyzék: I. HIVATKOZÁSOK... 5 II. BEVEZETŐ

Részletesebben

Pályázat a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására azonosító: 2015-06-14

Pályázat a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására azonosító: 2015-06-14 Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Központi Jogi és Személyügyi Főosztály 1051 Budapest, Nádor u. 32. Pályázat a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására azonosító:

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

Pályázat. az Újpesti Bajza József Általános Iskola intézményvezetői állására /2014. augusztus 1 2019. augusztus 15./

Pályázat. az Újpesti Bajza József Általános Iskola intézményvezetői állására /2014. augusztus 1 2019. augusztus 15./ Pályázat az Újpesti Bajza József Általános Iskola intézményvezetői állására /2014. augusztus 1 2019. augusztus 15./ Készítette: Kohodné Tóth Andrea általános iskolai tanár, az Újpesti Bajza József Ált.

Részletesebben