Domokos Pál Péter Általános Iskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Domokos Pál Péter Általános Iskola"

Átírás

1 PÁLYÁZAT a Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119 Budapest, Sopron út 50. intézményvezetői beosztás betöltésére Azonosító szám: Budapest, Készítette: Kovácsné Tapolcsányi Júlia Valéria Címzett: KLIK 1

2 A gyermek a legtökéletesebb teremtmény, mert egyedül ő tudja megalkotni saját egyéniségét. A gyermek lelke lágy viaszhoz vagy fehér papírhoz hasonló, ahová magának a gyermeknek kell belevésni a képzeletét. Mária Montessori 2

3 Kísérő levél Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Személyügyi Főosztály Tisztelt Balog Zoltán Emberi Erőforrások Minisztere! Tisztelt Személyügyi Főosztály! Alulírott, Kovácsné Tapolcsányi Júlia Valéria megpályázom a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal állásportálján én megjelent pályázati kiírás alapján a DOMOKOS PÁL PÉTER Általános Iskola Intézményvezetői állását. (azonosító: ) A pályázat mellékletében találhatók a szükséges iratok fénymásolatai. Budapest, Tisztelettel: Kovácsné Tapolcsányi Júlia Valéria 3

4 Nyilatkozat Alulírott Kovácsné Tapolcsányi Júlia Valéria a személyes adatok és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény 3. (1), (2), (4) bekezdésben foglaltak alapján jelen aláírásommal hozzájárulok ahhoz, hogy a benyújtott intézmény vezetői pályázatomat, abban szereplő adataimat a vezetőválasztási eljárás időtartama alatt az eljárásban résztvevők megismerjék, sokszorosítsák, vezetői pályázatommal összefüggésben kezeljék. Budapest, Kovácsné Tapolcsányi Júlia Valéria 4

5 Tartalomjegyzék 1 VEZETŐI PROGRAM Bevezető Vezetői elképzelésem általános elvei HELYZETELEMZÉS Lakókörnyezet A feltételrendszerünk Intézményi gazdálkodás Alapítvány Az iskola alapdokumentumai Személyi feltételek Továbbképzés Partnerkapcsolatok Külső intézmények, szervezetek Nevelő-oktató munkánk eddigi eredményei Az iskola tanulói Továbbtanulás Versenyek Tanulmányi eredmények Ellenőrzés, értékelés Intézményi önértékelés Tanulói ellenőrzés, értékelés Dolgozói ellenőrzés, értékelés VEZETŐI TERV Vezetés területén Vezetésfilozófiai alapelvek Alkalmazotti közösség építése Tervezés, szervezés, irányítás Az iskola előtt álló feladatok Pedagógus munka értékelése, elismerése A tanulók személyiségfejlesztésének és közösségfejlesztésének területén Kulcskompetenciák Nevelési-oktatási célkitűzések Tanítás-tanulás folyamata Szülői szervezetek ZÁRSZÓ MELLÉKLETEK

6 1 VEZETŐI PROGRAM Küldetésnyilatkozat: Olyan tanulók lépjenek ki az általános iskola befejezése után intézményünkből, akik erkölcsi tartást, használható tudást, kreativitást visznek magukkal az életbe. A társadalom hasznos tagjaivá váljanak tenni akarásukkal. 1.1 Bevezető Iskolánk Újbuda nagy múltú iskolája. Az elmúlt években végzett szakmai munka, eredményeink arra köteleznek, hogy jó hírnevünket megőrizzük. Célunk, hogy olyan tudású és szellemiségű tanulók hagyják el iskolánkat, akik megállják helyüket bármelyik középiskolában, és az általuk szilárd alapokon nyugvó alapkészségeknek birtokában mindannyian boldog, kiegyensúlyozott felnőtté váljanak. Az angol és német nyelv emelt szintű oktatásával biztosítjuk, hogy tanulóink használható nyelvtudást szerezzenek, ami a fenti alapcél eléréséhez a mai világban nagyban segít. Fontosnak tartom, hogy megvalósuljon egy partnerközpontú iskola és továbbfejlesszük a kompetencia alapú oktatást. A Budapest Főváros XI. kerület Sopron út 50. szám alatt működő általános iskolában 1991 óta tanítok, amely 2006-ban Domokos Pál Péter nevét vette fel. Olyan pedagógus kollégákkal dolgozom együtt, akikkel munka- és hivatásszerető közösséget alkotunk, amelyben figyelünk egymásra, segítjük, illetve elismerjük egymás munkáját. A nevelőtestület legfőbb értéke a gyermekszeretet. A pedagógusok akár tanórákon, akár tanórán kívüli tevékenységek során vannak együtt tanítványaikkal, minden megnyilvánulásukkal a biztonságot, a segítőszándékot közvetítik. Ugyanakkor egységes értékrendet képviselnek. 6

7 Az iskola kapcsolatrendszere nyitott. A szülőkkel folyamatos és állandó kapcsolatban állunk. Sokszor kérnek segítséget, melyet legjobb tudásunk szerint meg is adunk. Örömeikben, problémáikban osztozunk. Elegendő erőt érzek magamban ahhoz, hogy a dokumentumokban lefektetett elképzelések megvalósításában részt vegyek és a belső pedagógiai munka fejlesztését menedzseljem. 1.2 Vezetői elképzelésem általános elvei Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni. / Szent-Györgyi Albert / Ebben a forrongó, állandóan változó világban, amely alól az iskoláink sem kivételek, arra kell törekedni, hogy az iskolában a tudás és az erkölcsi alapértékek közvetítése domináljon. Szem előtt kell tartani, hogy a tanulók, pedagógusok jó érzéssel, kellemes közérzettel, a nehéz, de eredményes munka megelégedettségével dolgozzanak iskolánkban. Napjainkban egyre erőteljesebben érzékelhető, hogy az intézményvezetői szerep és feladatkör átalakul. Az intézménymenedzselési és forrásbővítő szerep jelentősége megnőtt. Szeretném minél hatékonyabban elősegíteni a pedagógusképzést, önképzést, belső innovációt. A pedagógusokban felkelteni és kialakítani azt a belső igényt, amely a pedagógusi munka teljes attitűdváltását eredményezi. 7

8 Ezért bízom benne, hogy sikerül iskolánkat az eredményesek sorából a leghatékonyabbak sorába emelni. Legfontosabbnak azt tartom, hogy a gyerekek biztonságos, nyílt, őszinte légkörben nevelődjenek és fejlődjenek, olyan erkölcsi normák között, melyet megtapasztalva és a szülőkkel közösen kialakítva, maguk is akarnak. Célom, hogy a tanulók érezzék, hogy minden tevékenység, intézkedés értük van, de nekik is keményen, becsületesen meg kell küzdeniük a sikerért. Érezniük kell, hogy a szigorú, következetes követelés mögött tisztelet, szeretet és elfogadás áll. Lehetőséget kell adni a tanulóinknak a bennük rejlő képességek, tehetségek kibontakoztatására, hogy kísérletezhessenek, megtapasztalhassanak, megfigyelhessenek, kreativitásukat kifejleszthessék. Csak így tudunk a változásokra mindig nyitott személyiségű egyéneket nevelni. Szeretném az iskola eddig kialakított arculatát még karizmatikusabban kiemelni, képviselni. 8

9 2. HELYZETELEMZÉS 2.1. Lakókörnyezet Iskolánk Újbudán található. Az iskola környékén levő családi házakban és a kelenföldi lakótelep lakásaiban él tanulóink többsége, de vannak tanulóink az agglomeráció településeiről is, mivel a szülők kerületünkben dolgoznak. Az épület háromszintes, 1935-ben épült. Mellette sportudvar és napközis udvar található. 25 tanterem van az épületben, melyeknek többsége 45 nm-es, ez a méret az átlagosnál valamivel kisebb, így az osztálylétszám a közoktatási törvényben meghatározottnál alacsonyabb: 22 fő/tanterem. Ebből 4 kisterem (20-25 nm), továbbá egy tornaterem, egy tornaszoba, egy táncterem, egy technika műhely konyhával és egy kerámia műhely. A termek mérete és száma miatt a felső tagozaton a kabinet rendszer fenntartásával tudjuk a tanórákat megtartani. A sportudvaron műfüves pálya segíti kollégáim munkáját. A megemelkedett testnevelés órák száma miatt az udvar és a tornaterem bővítésére szükség van. (Ez természetesen nem egy egyszerű feladat, mert nincs több hely, pénz.) Az iskola mellett lévő ELTE Kollégiumával való együttműködés ( udvar használata ) enyhíthetné problémáinkat. A sport és napközis udvar balesetveszélyes állapota miatt sürgősen felújításra szorul. Két nagy beruházás szerepel vágyaink között. Az egyik a hatalmas tetőtér beépítése, ahol tantermeket, klubhelyiséget, két modern számítástechnikai termet, valamint a tanároknak (akik nem rendelkeznek saját hellyel a földszinti tanáriban) kistanárit és öltözőt lehetne kialakítani. A másik nagy álom a különálló épületben lévő néptánc és technika terem helyére egy nagy, korszerű sportcsarnok, aminek alagsorában az előbb említett helyiségeket helyeznénk el. Sürgős fejlesztések: A 80 éves épület felújítása, (ablakok, homlokzat) bővítése ( tetőtér) a megemelkedett gyereklétszám miatt tanteremhiány van. udvar, sportudvar, játszótér fejlesztése 9

10 digitális infrastruktúra fejlesztése A számítógéppark és a szoftver állomány javítása folyamatos feladat. A szertárak ellátottsága különböző. Összességében modernebb szemléltető eszközökre, még több szakirányú könyvre lenne szükség. A digitális infrastruktúra iskolánkban nagyon elmaradott! Az interaktív táblák, laptopok, projektorok hiánya megnehezíti a korszerű oktatást! Kisméretű tornatermünk és tornaszobánk felszerelése a nagy igénybevétel következtében állandó kiegészítésre és felújításra szorul 2.2. A feltételrendszerünk Intézményi gazdálkodás Az intézmény fenntartó és az intézmény működtető rendszer beindulása kicsit nehézkes. A napi gondok gyors megoldása sokszor nagyon lassú. A pályázatokat figyeljük, de mivel nem vagyunk elmaradott, hátrányos helyzetű körzet, így sok, nekünk való pályázaton nem tudunk elindulni. Az elmúlt években volt több kisebb sikeres pályázata az iskolának, de ezzel nem lehetünk elégedettek, mert látnunk kell, hogy további nagy lehetőségeket nyújthat ez a finanszírozási forma Alapítvány A Szülők és Nevelők a Sopron Úti Iskoláért Alapítvány a 90-es évek elején jött létre. Ez a szülői kezdeményezés nagyban segíti iskolánk munkáját. Éves bevétele az 1%- okból és Forint között van. Ebből az összegből támogatjuk a nehéz anyagi helyzetben lévő tanulóink külön programjait (útiköltség, belépő jegyek, táborok, kirándulások). Ebből a keretből biztosítjuk iskolánk tanulói számára a jutalomkönyveket, játékokat,iskolai rendezvények működését, ünnepségek dekorációja, stb. 10

11 Az iskola alapdokumentumai A nevelő testület hosszú folyamat során alakította ki az alapdokumentumokat. Ezeket a szabályzatokat a szülői közösség és a Diákönkormányzat is véleményezte. Ezek a dokumentumok nyilvánosak és hozzáférhetőek. Szervezeti és Működési Szabályzat Házirend Helyi Pedagógiai Program Pedagógusok Teljesítmény Értékelés Rendszere Minőségirányítási Program Munkaterv (éves bontásban) Minősítési terv Pedagógusok továbbképzésének terve (ez az egyetlen dokumentum, amely a személyiségi jogok védelme miatt nem nyilvános) 2.3. Személyi feltételek A tantestületben 47 főállású, 2 félállású pedagógus dolgozik. Ez az alsós tanítókat, napköziseket, felsős szaktanárokat, fejlesztőpedagógust, pszichológust jelenti. Két nevelési és oktatást segítő kolléga dolgozik intézményünkben. Külsős segítséget is kaptunk munkánk végzéséhez: családgondozó, logopédus, iskolaorvos, védőnő, gyógypedagógus segíti munkánkat. A köznevelési törvényt szem előtt tartva minden kolléga a képesítésének megfelelő álláshelyet tölt be. 11

12 Nevelőtestület tagjai feladataik szerinti megoszlásban: szaktanár 20 fő tanító 31 fő könyvtáros 1 fő napközis kolléga 5 fő Egyetemet végzett kétdiplomás tanárképző főiskolát végzett tanítóképző főiskolát végzett szakpedagógus Nyelvvizsgával rendelkezik Technikai dolgozók: ( önkormányzati alkalmazottak) takarító 5 fő gazdasági ügyintéző 1 fő gondnok 1 fő portás 1 fő kertész, kézbesítő 1 fő Továbbképzés A közoktatási törvény szellemében minden pedagógus álláshelyen dolgozó kolléga megfelelő képesítéssel rendelkezik. A Helyi Pedagógiai Programban kitűzött céloknak megfelelően végzik a kollégák a továbbképzéseket. A kollégák szívesen jelentkeznek olyan továbbképzésekre, amelyek a 12

13 gyermeki agresszió leküzdését, magatartási nehézségek, beilleszkedési problémák megoldását célozzák. A jövőben szeretném központi továbbképzés szervezését az iskolánkban, melyre egyszerre pedagógust beiskoláznánk. Ennek előnyét abban látom, hogy egy új eljárást, módszert egyszerre lehet bevezetni. A kooperatív oktatást szeretném elsőként megszervezni. A fent említett módon az új tanulás, szervezési eljárások közül a testület elsajátíthatná: a kritikai gondolkodás fejlesztése a kooperatív oktatás differenciálás tanulás tanítása Ennek a típusú tervnek a végrehajtását megnehezíti, hogy felfüggesztették az erre szánt pénzösszeget. A tantestületen belül minden évben van kisebb- nagyobb mozgás. Az elmúlt évek alatt az iskolai létszámok növekedése miatt 4 fővel bővült tantestületünk tagjainak száma. Megszűntek az összevont napközik az alsó tagozatban a megemelkedett csoportlétszámok miatt. Az új munkatársak könnyebb beilleszkedése érdekében az elmúlt években, mint igazgatóhelyettes, bevezettem a mentori funkciót. Ezt azóta már törvény is elrendeli.. Ez azt jelenti, hogy kiemelt, régóta jól dolgozó kollégák segítik az újonnan érkezők beilleszkedését. Megismertetik a helyi szokásrendet, feladatokat az első évben az új kollégával. /Ez a mentori rendszer működhet az osztályokban is az újonnan jövő gyerekek beilleszkedését megkönnyítendő céllal./ Az elmúlt évek továbbképzésein kollégáim jelentős számban vettek részt, de az anyagi lehetőségek korlátozták a továbbképzések látogatottságát. A nevelők maguk is keresik a továbbképzés, önképzés lehetőségeit. A Pedagógiai Programban és a Nevelési Tervben kitűzött céloknak megfelelően javasoljuk a továbbképzési tanfolyamokat. 13

14 Választott továbbképzési témakörök: Tehetséges gyerekek Sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése Hit és Erkölcstan oktatás ( 30 és 60 órás ) Tanulásmódszertan Idegen nyelvi módszertani továbbképzések. Angol, német nyelvtanfolyamok A gyermeki agresszió kezelése. Gyermekkori pszichés zavarok felismerése Gyermekvédelem Esélyegyenlőségi terv A hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségéért Korszerű tanítási és tanulásszervezési módszerek alkalmazása a gyakorlatban Tudatos környezetvédelem: módszerek és eszközök Tankönyvkiadók kiadványaihoz kapcsolódó tanfolyamok Meixner módszer tanfolyama Néphagyományok, népszokások A továbbképzések központi támogatásának megszűnésével új lehetőségeket kell keresnünk. A közeljövőben ezek a témák élveznek prioritást: digitális tanagyag pályázatok, projektek írása tanulás tanítása tanulásmódszertan pénzügyi ismeretek oktatása A finanszírozásnak kétféle módja van: önköltséges és az iskola által támogatott. Több kolléga vállalta, hogy másoddiplomás képzésen vesz részt, illetve pedagógus szakvizsgát tesz. 14

15 Az elmúlt időszakban elvégzett továbbképzések: Tanév 30 ó kevesebb 30 órás 40 órás 60 órás 120 órás 120 ó több Kieg.főisk. Kieg.egyetemi képzés Szakped./ egyéb 2009/ / / / / / Partnerkapcsolatok Iskolánkban a partnerközpontúság kiépítésével feltártuk közvetlen és közvetett kapcsolatainkat. Ezekből fokozatosan kikristályosodtak azok a lehetőségek, melyek mindkét fél számára fontosak. Együttműködésünk felerősödött a szülőkkel, óvodával, iskolákkal és a szakmai szervezetekkel. Az elmúlt időszakban minden jelentősebb dokumentációt át kellett dolgozni. Óriási segítség volt, hogy partnereink őszinte válaszaikkal segítették munkánkat. A szülőkkel, gyerekekkel évente rendszeresen ismétlődik a véleménycsere. 15

16 Az óvodákkal az együttműködés felerősödött, elsősorban a Lecke utcai Mozgolóda Óvodával. Szükség van erre, ugyanis az iskolánkba érkező első osztályos tanulók iskolára felkészítése ezekben az intézményekben történik. Nagyon fontos, hogy oda-vissza jelzést tudjunk adni egymásnak. Tudvalevő, hogy a gyerekek egyre nagyobb része szocializációs zavarral küzd és növekszik a sajátos nevelési igényű és BTM-es gyerekek száma. Az ezzel kapcsolatos tapasztalatok és az ez irányú munka folytatása nagyon fontos a tanulók számára és jelentős hatása van a pedagógiai munkára. A kölcsönös intézménylátogatások és a közös szakmai fórumok jelentős előrelépést jelentenek. Az óvó nénik minden év októberében eljönnek megnézni volt óvodásaikat, hogyan illeszkedtek be az új közösségbe. A jövendő elsősöknek Az óvodából az iskolába átvezető foglalkozásokat tartunk már hosszú évek óta. Ez évenként 7 foglalkozást jelent, amikor a kicsik és szüleik megismerkednek az iskolával és a tanítónénikkel, ezzel is segítve a gyerekeket a beilleszkedésbe. Ezzel nagyon sikeres kapcsolatokat alakítunk ki az óvodákkal. Középiskolákkal való kapcsolatunk felszínes. Ennek okát abban látom, hogy tanulóink továbbtanulási választása igen sokszínű, így rengeteg középiskolával kellene összeköttetésben lennünk. Tanulóink jelentős része a XI. kerületi középiskolákban folytatja tanulmányait: József Attila Gimnázium Szent Imre Gimnázium Szent Margit Gimnázium Öveges József Gimnázium és Szakközépiskola Tanulóink egy része viszont az Eötvös, Apáczai és Veres Pálné gimnáziumokban tanul tovább. Hagyományosan jó kapcsolatunk volt az Újbudai Pedagógiai Intézettel. Kínálati listájukat ismerjük, pedagógusaink továbbképzési programjaikon rendszeresen részt vesznek. A napi pedagógiai munkát segítő programjaik jól szervezettek voltak. Az intézet megszűnésével reméljük lesznek új lehetőségeink. 16

17 Gyermekjóléti szolgálat összekötői révén folyamatos, mondhatni napi kapcsolatban van az iskolánkkal. Munkájuk nagy segítséget jelent rászorulóinknak. Szakszolgálatokkal folyamatos a kapcsolatunk. Szakmai segítségükre, tanácsaikra bármikor számíthatunk. Készségesen állnak a szülők, nevelők, gyermekek rendelkezésére. A Logopédiai Intézet biztosítja rászoruló gyermekeink számára a helyben tanító logopédust. A Montágh Imre Általános Iskolával szoros szakmai együttműködés jellemzi kapcsolatunkat. Szent Adalbert Plébánia és a Lágymányosi Református Gyülekezet: a hitoktatást végzik iskolánkban, cserkészcsapatukban foglalkoznak hátrányos helyzetű gyermekeinkkel is. A Weiner Leó Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola szolfézs-, gitár-,furulya, trombita, tuba, zongora- és hegedűóráit látogathatják tanulóink iskolánkban. Szülői szervezetekkel a szülői értekezletek, fogadóórák, rendezvények ( pl. Zöldülj jótékonysági vásár, farsang ) közös ünnepségek alkalmával ( DPP hét ) szoros a kapcsolat DÖK-kel- a kortársakkal való együttműködés, beszélgetés, érvelés, döntés előkészítés azok a formák, amik a mindennapi élet gyakorlatának az elsajátításához vezet. A demokratikus légkör kialakítása, megtanulása fontos a mindennapi életben. 17

18 Külső intézmények, szervezetek Hosszú évek óta az ELTE Tanító és Óvónőképző Főiskolai Kar gyakorlóhelye vagyunk. Ez a kapcsolat nagyon hasznos a képzésben résztvevők szakmai fejlődése szempontjából. Felkészült kollegák a jövő pedagógusait nevelik iskolánkban.. Külföldi kapcsolatok: Borostyánkői Önkormányzat, Ausztria Csángó Szövetség, Moldva, Románia 2.5. Nevelő-oktató munkánk eddigi eredményei Az iskola tanulói Iskolánk tanulóinak többsége körzetes gyermek. A lakótelepről, a kertes házakból és a közelben lévő családos munkásszállóról érkeznek Az iskolánkra jellemző, hogy az osztályokba kicsi a fluktuáció. tanév 2009/ / / / / /2015 a tanulók létszáma osztályok száma átlaglétszám 20,9 19, ,2 22,7 24 napközi száma A fenti táblázatból látszik, hogy iskolánk létszáma az elmúlt években erőteljesen növekedett. 18

19 Az évek óta folyó óvodából az iskolába átvezető program sikere mutatja, hogy a környező intézményekből jövő gyerekek és szüleik, ha megismerik intézményünket, az intézményünkben folyó magas szakmai munkát, szívesen választanak minket. Ennek a projektnek a vezetését az elmúlt 4 évben én irányítottam és végeztem kollégáim segítségével. Így személyes sikeremnek is érzem az intézmény létszámának növekedését. Kiemelt pedagógiai gondoskodást igényelnek a családos munkásszállóról érkező gyerekek. Az ő problémáikat az okozza, hogy az ország olyan iskoláiból érkeznek, ahol esetleg bontatlan formában oktatják őket, vagy ami a gyakoribb, szegregált intézményekbe jártak. Az ilyen gyerekek felzárkóztatását kiemelt feladatként kezeljük. Iskolánk tanulói közül 54 tanuló az átlagtól eltérő adottságokkal rendelkezik ( 20 SNI-s, a többi BTM-es tanuló ) A 2014/2015. év létszámadatai évfolyam összlétszám integrált nevelésben részesült tanulók osztályszám száma Összesen Az integrált és magántanulói képzés a speciális, egyéni szükségletekhez is igazított sajátos módszerekkel, ismeretanyag-elrendezéssel, értékelési rendszerrel történik. A BTM-es és SNI-s tanulók beillesztése, fejlesztése kiemelt feladata kollégáimnak.. Ezeket a gyerekeket, többek között az önálló tanulás elsajátításához kell eljuttatnunk, ami a tanítóknak és napközis kollégáknak is jelentős feladat. Az integrált oktatást segíti utazó gyógypedagógus és egy pszichológus. 19

20 Ez a jó eredmény az iskola családias hangulatának, valamint a régóta folyó magas színvonalú oktató-nevelő munkának köszönhető Továbbtanulás A magas szintű nevelő-oktató munka bizonyítéka, hogy a 8. osztályos tanulók beiskolázása 100%-os. A 8.évfolyam beiskolázása A 2013/14. évi beiskolázás adatai Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola Összesen 8.a c

21 8. évfolyam beiskolázás 2013/2014 Szakiskola 10% Gimnázium 43% Szakközépiskola 47% A tantestület színvonalas szakmai munkáját bizonyítja ez az eredmény, amelyet integrált iskolában értük el. Eredményeink Az alábbi oszlopdiagramokon a matematika és a magyar kompetencia-mérés eredményei láthatók. Befogadó iskolaként a tanárok, tanulók és a szülők közös munkálkodásának sikerességét tükrözik. 21

22 Versenyek Résztvevői vagyunk a kerületi tanulmányi versenyeknek. Eredményeink jók. Több tantárgyból az első három helyen szerepelnek tanulóink, de nem elégedhetünk meg eddigi eredményeinkkel, hisz sok tehetséges tanítványunk van. Ezeket a versenyeket színvonalas házi versenyek előzik meg mind az alsó, mind a felső tagozaton. Matematika, fizika, anyanyelv, idegen nyelv, vers-és prózamondó, helyesírási, rajz-, ének-, sportversenyek hagyományosak minden évfolyamon. Iskolánk az elmúlt években több kerületi versenyt bonyolított le. Virágok vetélkedése című népdalversenyt minden évben megrendezzük, amivel iskolánk névadója, Domokos Pál Péter népdalgyűjtő, néprajzkutató emléke előtt is tisztelgünk. E vetélkedésen már nemcsak kerületi, budapesti és magyarországi gyermekek, fiatalok vesznek részt, hanem egyre többen érkeznek a hátáron túlról is, így mára már egy nívós Kárpátmedencei rendezvénnyé nőtte ki magát. Évente néptánctanáraink bemutatóval kedveskednek a szülőknek. Az iskola életében szép hagyomány, hogy jeles napokon az osztályokból alakult alkalmi irodalmi színpad előadást tart a többi gyereknek. Külön készülnek az alsósok és a felsősök. / 1956, Karácsony, Március 15., Húsvét, / Az ünnepeink fontosságára már kisgyermekkorban kellő hangsúlyt kell fektetnünk, így segítjük elő az identitás kialakulását. Felsős osztályaink már évek óta meglátogatják nemzeti nagyjaink nyughelyeit a Nemzeti Pantheonba, a Fiumei úti Sírkertbe. Ezen alkalmak is kiváló lehetőséget teremtenek, hogy más keretben, de újból felelevenítsük múltunk példamutató eseményeit, azok részvevőit, s a sírra tett koszorúval a gyerekek szívéhez is elérjenek e hősök és tetteik ben az iskola alapítványa létre hozta a Domokos Pál Péter Emlékérmet, amit (csak)kiemelkedő eredményt elért diákjaink és kollégáink kaphatnak meg ben az iskola alapítványa létre hozta a Domokos Pál Péter Emlékérmet, amit csak kiemelkedő eredményt elért diákjaink kaphatnak meg. 22

23 Tanulmányi eredmények Évről-évre sikeresen szerepelnek tanulóink a kerületi és országos versenyeken. Alsó tagozaton az első három helyezettek között voltunk helyesírási, szövegértési, rajz,vers és prózamondó versenyen, de még van mit javítanunk. Iskolánk sportteljesítménye hosszú évek óta kimagasló, többször előfordult, hogy a sporttagozatos iskolák után a mi iskolánk volt az első a különböző versenyeken, de néha még meg is előzi őket. Atlétikában majdnem minden korcsoportnál az első hat helyezettben voltunk. A focibajnokságban újult erővel indultunk. Úszóversenyeken gyerekeink az 1-3. helyezéseket érték el. Felsőben helyesírási, anyanyelv használati, német szaktárgyi, német versmondó, közlekedési, könyvtári, környezetvédelmi, földrajz versenyen, valamint történelem versenyeken értünk el dobogós helyezéseket Ellenőrzés, értékelés Intézményi önértékelés A belső ellenőrzési és értékelési rendszer célja, hogy az iskola valamennyi munkatársa visszajelzést kapjon elvégzett munkájáról, a munka színvonaláról és eredményéről. Természetesen az ellenőrzés áttételesen hatással van a tanulói teljesítményekre, azaz az eredményességre. A dolgozók értékelését át kell alakítani az új jogszabályi változásokhoz. A legnagyobb eredménynek azt tartom, hogy a nevelők jelentős része elkezdett iskolai szinten is gondolkodni, nem csak a saját szakját, nevelését látja az iskoláján belül, hanem egy közösséget és egy intézményt. Ezáltal sokkal jobban átlátja az iskolai struktúrát és hatékonyabban tud intézményi érdekeket képviselni. A hatáskör és felelősség még nem mindenkiben tudatosult kellő mértékben. Az egységes szemléletformálás, a szervezeti kultúra fejlesztése továbbra is kiemelt feladat. Az igazgató támaszkodik a kollégák szakmaiságára, hiszen mindenhez ő sem érthet. Fontos a szakmai párbeszéd, itt nélkülözhetetlen a munkaközösségek szerepe. 23

24 Iskolánk szabályzatában a teljesítményértékelést 5 fő területben határoztuk meg: - személyes tulajdonságok - tanítás minősége - tanórán kívüli tevékenység - intézményi működést segítő tevékenység - munkafegyelem A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi LXI. törvény pontosan megfogalmazza a pedagógusok értékelési rendszerét. A hivatkozott törvény utal arra, hogy a korábban kidolgozott intézményi értékelési rendszer alapja a törvény megvalósításának Tanulói ellenőrzés, értékelés A tanulói ellenőrzés és értékelés az eddigi dokumentációkban kidolgozott volt. A bevált és helyes gyakorlatot követő rendszerünkhöz nem kellett hozzányúlni Dolgozói ellenőrzés, értékelés A dolgozók értékelése az éves ellenőrzési terv alapján végzett különböző szintű ellenőrzések tapasztalatainak felhasználásával történik. Az ellenőrzés hatékony működésének érdekében alakultak ki az ellenőrzés szempontrendszerei, amelyhez felhasználtuk az intézmény alapdokumentumai ( Pedagógiai Program, Szervezeti és Működési Szabályzat, Teljesítményértékelési Rendszer ) Az igazgató mellett az igazgatóhelyettes és a munkaközösségek vezetőinek véleményére is szükség van. Fontos a szakmai párbeszéd, eszmecsere. 24

25 3. VEZETŐI TERV 3.1. Vezetés területén Vezetésfilozófiai alapelvek Mentől műveltebb, civilizáltabb és erkölcsösebb egy nemzet, annál jobb dolga van annál a nemzetnél a gyermeknek. Ez a nemzetek kultúrfokának az én meggyőződésem szerint az első fokmérője. / Klebelsberg Kuno / Vezetésfilozófiám alapkoncepciója: partnerközpontúság a folyamatok rendszeres fejlesztése a dolgozók teljes körű részvétele az intézmény életében A döntések előkészítésében (a) minél szélesebb körben gyűjtsek információt Kérjem ki a dolgozók, a szülők és a gyerekek véleményét. A megfelelő információáramlással mindenkit korrekt döntési helyzetbe szeretnék hozni Fontosnak tartom az empátiát, a párbeszédkészséget, a jó érvrendszert, a tisztességes vitakultúrát. 25

26 Alkalmazotti közösség építése Az iskola arculatát színesíteni kell! Jelenleg is folyik néptánc oktatás az iskolánkban, valamint a néphagyományok megőrzése is fontos feladat. Az angol és német nyelv oktatása emelt óraszámban történik, ennek átszervezése szükséges. pl. szintfelmérés utáni csoportbontással. Az idei évben induló első osztályok: hon és népismeret, furulyaoktatás-a drámapedagógia-b emelt matematika oktatás-c Remélhetőleg ez időn belül egy matematika és művészeti tagozat elindítását jelenti Ennek hosszú távon a személyi feltételeinek is meg kell felelnünk. Folytatni kell az egységes tanári közösség kialakítását. A szervezeti kultúra fejlesztése terén szeretném elérni, hogy még nagyobb odafigyeléssel, ellenőrzéssel, tanácsadással munkatársaink személyi-szakmai fejlődését biztosítani tudjam. A kommunikáció erősítésével a kollégák által felvetett kérdésekre a minél gyorsabb válaszadást elősegíteni. Olyan motivációs rendszert szeretnék kiépíteni, erkölcsi-anyagi eszközök bevonásával, amelyben a munkatársaim motiváltak, fogékonyak az újra. A pedagógusok és a technikai dolgozók összehangoltan végezzék egyre magasabb szinten munkájukat a gyermekek érdekében. Szeretném elérni, hogy a teljes alkalmazotti kör igazi közösséggé váljon, és büszke legyen arra, hogy a Domokos Pál Péter Általános Iskola dolgozója. 26

27 Tervezés, szervezés, irányítás Az iskola teljes dokumentációjának elkészítésében sok kolléga vett részt, ennek az az előnye, hogy többen magukénak érzik és tenni akarnak az iskoláért. Ezért nem okoz problémát, hogy a Pedagógiai Programunkban szereplő hosszú távú céljainkat lebontsuk rövid távú célokká és megjelenítsük a munkatervünkben. Konkrét feladatok: A követelmény-rendszerünket következetesen és egységesen betartassam. A pedagógusképzés és önképzés megtörténjen. A kompetencia alapú oktatás feltételeinek a megteremtése, mind eszköz, mind pedagógusi kompetenciák területén Az iskola előtt álló feladatok Az iskola jogelődje 1911-ben kezdett el működni. A mostani épület 1935-ben épült, vagyis 80 éves. Az épület állaga sok helyen kivetnivalót hagy maga után. A tetőfelújítás befejezése a tornaterem és a gondnoki lakás ill. a volt óvodai rész fölött Fel kell újítani a sport és a napközis udvart. Az ebédlőt kellene bővíteni. Nyílászárók alapos átvizsgálása után igényes felújítás szükséges, vagy csere. Az iskolaépület homlokzatának festése. A kerítés felújítása. A folyosón a tanulói szekrényeket korszerűre kellene kicserélni. Tornatermek, folyosók festése. Parketták nagyon rossz állapotban vannak, felújítani. Sürgős lenne egy újabb számítástechnikai terem beindítása. A radiátorok védőburkolatot kellene, hogy kapjanak. Biztonsági hálózat továbbépítése az épületben 27

Domokos Pál Péter Általános Iskola

Domokos Pál Péter Általános Iskola Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. PÁLYÁZAT a Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119 Budapest, Sopron út 50. igazgatói állásának betöltésére Azonosító szám:

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann különkiadás A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann Szeretettel várjuk a szülőket tájékoztató szülői értekezletre 2016. jan. 27 - én, szerdán 18 órakor,,

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge 9/A 1. Milyen elvárásai vannak iskolánkkal kapcsolatban? Kérjük, állítson fel fontossági sorrendet az 1-5 skála felhasználásával. Vigyázzon arra, hogy az 1. és 2. helyre maximum két területet jelölhet!

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola

5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola 5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola 1 Cecei Általános Iskola Cece 7013 Árpád u. 3. Tel: 25-505-140 E-mail: iskolacece@gmail.com A Cecei Általános Iskola Továbbképzési

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete Különös közzétételi listát határoz meg a nevelési - oktatási intézmények részére. A fenti rendelkezésnek az alábbi a dokumentummal kívánunk eleget

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0034

KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0034 KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0034 0034 Pest II: Bernecebaráti Bernecebaráti Szokolyi Alajos Általános Tagiskola és tornaterem melléképülete Az intézmény 2 különálló

Részletesebben

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS)

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) ŐRISZENTPÉTER 2008 Készítette: Pátiné Horváth Ilona Szemerics Antalné Szépné László Valéria Anduska

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Győri Istvánné az Árpád Fejedelem Általános Iskola intézményvezetői munkakörére benyújtott pályázatának napközis munkaközösségi véleményezése

Győri Istvánné az Árpád Fejedelem Általános Iskola intézményvezetői munkakörére benyújtott pályázatának napközis munkaközösségi véleményezése 1. sz. melléklet benyújtott pályázatának napközis munkaközösségi véleményezése A pályázat alapos, mindenre kiterjedő. Tagolása színvonalas, gondos, és tartalmas vezetői munkát mutat be. Nagyon sok értéket

Részletesebben

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BUDAPEST XXIII. KERÜLETI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYÖNGYHALÁSZOK - TEHETSÉGPONT Cím: 1237 Budapest, Soroksár-Újtelep Nyír u. 22. Tel.: 283-13-82 E-mail: fiai@feketei-bpny.sulinet.hu

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma

PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma Tisztelt Szülık! A pannonhalmi Radnóti Miklós Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény vezetése

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ a 20-202-es tanév indításával kapcsolatban Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! A 20-202-es tanév eleji beszámolómat az alábbi szerkezeti elemek szerint készítettem el:., 20

Részletesebben

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Alapos, részletes, jól megszerkesztett pályázatot ismertünk meg. A pályázat szövegezésében könnyen értelmezhető, szerkezete áttekinthető.

Részletesebben

Továbbképzési program

Továbbképzési program AVASTETŐI ÁLTALÁNOS, MAGYAR - ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Továbbképzési program 2008. szeptember 1-2013. augusztus 31. Továbbképzési program a 2008. szeptember

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés. összefoglaló

Partneri elégedettségmérés. összefoglaló Partneri elégedettségmérés összefoglaló Szülői kérdőívek visszaküldése Évfolyam Visszaküldött kérdőívek 1. 75% 2. 57% 3. 85% 4. 92% 5. 67% 6. 75% 7. 80% 8. 90% Összesen 76% Szülők Az elégedettség rangsora

Részletesebben

Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai gyakorlatot tükrözi.

Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai gyakorlatot tükrözi. 38 válasz Összes válasz megtekintése Elemzések közzététele carinosamadre@gmail.com Űrlap szerkesztése Összegzés Az intézmény nevelő oktató munkája a pedagógiai program alapelveinek megfelelő napi pedagógiai

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola

Ady Endre Általános Iskola Bemutatkozunk Ady Endre Általános Iskola 1 Zöld iskola Művelődésért díjat elnyert iskola Kiadja: Ady Endre Általános Iskola 1188 Budapest, Ady Endre utca 46-50. Telefon: 291-6336 E-mail: ady.gyakorlohely@gmail.com

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító speciális képesítéssel: Tartósan távol: 1 igazgató, 2

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

Oktat: Alsó tagozat 1. osztályban minden tantárgyat az ének kivételével

Oktat: Alsó tagozat 1. osztályban minden tantárgyat az ének kivételével 1. KTKT Általános Iskola és Középiskola Páhi Általános Iskolájában 2012/2013-es tanévben tanítók Név: Csviláné Polgár Erika 8. osztályfőnök tanító, angol műveltségterület, inkluzív nevelés tanár Oktat:

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés Készítette: Gáthy Péterné Siófok, 2012. április 9. minőségügyi vezető 1 1. Tanulási környezet A telephelyi kérdőív kérdéseire adott válaszok alapján az épületünk jó állagú.

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

A szakmai munkaközösségek véleménye Kis Gábor intézményvezetői pályázatáról

A szakmai munkaközösségek véleménye Kis Gábor intézményvezetői pályázatáról A szakmai munkaközösségek véleménye Kis Gábor intézményvezetői A magyar nyelv és irodalom, mozgóképkultúra és médiaismeret, ének, rajz munkaközösség véleménye Kis Gábor intézményvezetői A pályázat formai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012.

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2012/2013-as tanévre Petőfiszállás, 2012. augusztus A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. A közoktatásról

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

Szül zü ők ő Az A e l e ég é e g d e e d t e tts t ég é g r an a g n s g or o a

Szül zü ők ő Az A e l e ég é e g d e e d t e tts t ég é g r an a g n s g or o a Partnerelégedettség- mérés összefoglaló Szülők Az elégedettség rangsora Szülői kérdőívek visszaküldése 1. 10/14 71% 2. 10/12 83% 3. 9/11 82% 4. 11/12 92% 5. 9/15 60% 6. 14/15 93% 7. 14/15 93% 8. 10/14

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1, A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Egyetemet végzett pedagógus Szakvizsgázott pedagógus Tanár Tanító Napközis

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

Közzétételi lista. Szakképzettségek

Közzétételi lista. Szakképzettségek Közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató Lásd: Pedagógiai program 1.11 Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei + Nkt. 50, 51. II. III. IV. Beiratkozásra

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Programterv 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Szorgalmi idő: 2016. IX. 1.(csütörtök)- 2017. VI.15.(csütörtök) Tanítási napok száma: 182 nap Tanítás nélküli munkanap: 5 nap I. félév: 2017. I. 20-ig tart.

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

sorszám végzettség végzettség szintje tanított tantárgy 1. horvát, orosz főiskola horvát 2. horvát, orosz főiskola horvát

sorszám végzettség végzettség szintje tanított tantárgy 1. horvát, orosz főiskola horvát 2. horvát, orosz főiskola horvát A pedagógusok iskolai végzettsége és az általuk tanított tantárgyak a 2016/2017-es tanévben: sorszám végzettség végzettség szintje tanított tantárgy 1. horvát, orosz horvát 2. horvát, orosz horvát 3. tanító

Részletesebben